Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/333001–334000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
333001 2011 HB38 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
333002 2011 HW53 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
333003 2011 HP58 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
333004 2011 HJ69 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
333005 2011 JV15 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
333006 2011 KK24 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
333007 2011 LT25 03/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
333008 2011 LN28 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
333009 2011 OU3 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
333010 2011 OJ4 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333011 2011 OB55 12/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
333012 2011 PP7 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
333013 2011 PY11 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
333014 2011 QA2 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
333015 2011 QQ11 15/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
333016 2011 QY14 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333017 2011 QG26 11/03/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
333018 2011 QE28 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
333019 2011 QT60 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
333020 2011 QC62 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
333021 2011 QU64 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
333022 2011 QB79 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
333023 2011 RN1 25/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
333024 2011 RK13 23/08/2007 Dauban F. Kugel 1,0 km MPC · JPL
333025 2011 RW14 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
333026 2011 RR18 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
333027 2011 SC12 11/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
333028 2011 SL29 03/12/2005 Mauna Kea A. Boattini 900 m MPC · JPL
333029 2011 SK32 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
333030 2011 SR32 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333031 2011 SX42 27/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
333032 2011 SC65 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
333033 2011 SO66 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
333034 2011 SL72 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
333035 2011 SX90 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
333036 2011 SC91 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
333037 2011 SX91 03/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
333038 2011 SM103 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
333039 2011 SZ106 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
333040 2011 SF115 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
333041 2011 SY115 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333042 2011 SW119 03/09/2007 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
333043 2011 SU129 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
333044 2011 SP131 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333045 2011 SE134 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333046 2011 SQ135 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
333047 2011 SL144 18/01/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
333048 2011 SS164 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
333049 2011 SP168 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
333050 2011 SA174 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
333051 2011 SA185 09/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333052 2011 SQ185 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
333053 2011 SV185 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
333054 2011 SK200 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
333055 2011 SC223 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
333056 2011 SE226 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
333057 2011 SO234 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
333058 2011 SD255 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333059 2011 SG261 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
333060 2011 TF 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
333061 2011 TD13 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
333062 2011 TZ14 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
333063 2011 UQ9 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
333064 2011 UG15 12/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
333065 2011 UX17 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
333066 2011 UP21 19/09/2007 Dauban F. Kugel 1,4 km MPC · JPL
333067 2011 UE27 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
333068 2011 UM36 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
333069 2011 US46 07/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 1,1 km MPC · JPL
333070 2011 UK48 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333071 2011 UZ49 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
333072 2011 UJ53 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
333073 2011 UA59 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
333074 2011 UP65 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
333075 2011 UV71 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333076 2011 UL80 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
333077 2011 UW98 20/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
333078 2011 UN108 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
333079 2011 UP112 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
333080 2011 UE119 02/10/1992 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
333081 2011 UM122 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
333082 2011 UT126 13/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
333083 2011 UT129 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333084 2011 UH131 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
333085 2011 UM131 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
333086 2011 UU161 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
333087 2011 UK164 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
333088 2011 UM166 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
333089 2011 UD175 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
333090 2011 UE179 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
333091 2011 UX222 19/09/1998 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
333092 2011 UG225 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
333093 2011 UN238 17/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
333094 2011 UU239 22/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
333095 2011 UA246 11/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
333096 2011 UC248 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
333097 2011 UT248 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
333098 2011 UA274 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
333099 2011 UT274 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
333100 2011 UL283 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
333101 2011 UE298 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
333102 2011 UZ298 08/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
333103 2011 UY307 23/12/2000 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
333104 2011 UF308 24/08/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
333105 2011 UU309 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333106 2011 UG311 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
333107 2011 US353 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
333108 2011 UZ355 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
333109 2011 UB363 13/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
333110 2011 UZ384 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
333111 2011 UD389 21/02/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
333112 2011 UX390 23/10/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
333113 2011 UX394 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
333114 2011 UB397 12/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
333115 2011 UE401 26/07/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
333116 2011 VH18 19/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
333117 2011 WO1 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
333118 2011 WW1 01/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
333119 2011 WF7 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
333120 2011 WN7 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
333121 2011 WN10 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
333122 2011 WP12 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
333123 2011 WW48 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333124 2011 WA49 29/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
333125 2011 WT52 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
333126 2011 WY56 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
333127 2011 WB72 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
333128 2011 WD76 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333129 2011 WE81 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
333130 2011 WR83 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333131 2011 WW87 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
333132 2011 WR98 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
333133 2011 WT117 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
333134 2011 WY123 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
333135 2011 WR144 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
333136 2011 WA145 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
333137 2011 YO2 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
333138 2011 YW4 15/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
333139 2011 YM8 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
333140 2011 YY46 20/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
333141 2011 YH53 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
333142 2011 YU63 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
333143 2012 AK11 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
333144 2012 AE12 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333145 2012 AR15 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
333146 2012 AH20 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
333147 2012 BP 06/10/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
333148 2012 BC12 22/08/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
333149 2012 BO22 07/02/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
333150 2012 BH23 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333151 2012 BY27 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
333152 2012 BC30 06/10/1996 Prescott P. G. Comba 860 m MPC · JPL
333153 2012 BM39 13/02/2002 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
333154 2012 BK55 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
333155 2012 BR57 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
333156 2012 BP68 16/02/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
333157 2012 BO78 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
333158 2012 BK92 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333159 2012 BP117 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
333160 2012 BE125 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
333161 2012 BM133 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
333162 2012 BP143 24/06/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
333163 2012 CY 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
333164 2012 CS10 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
333165 2012 CG12 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
333166 2012 CF19 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
333167 2012 CF29 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
333168 2012 CR41 30/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
333169 2012 CS44 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
333170 2012 CX46 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
333171 2012 CD51 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
333172 2012 CR51 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
333173 2012 CR53 22/03/2002 Eskridge G. Hug 5,6 km MPC · JPL
333174 2012 CP54 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
333175 2012 DZ3 22/01/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
333176 2012 DW8 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
333177 2012 DB13 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333178 2012 DZ16 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
333179 2012 DZ52 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
333180 2012 DP59 05/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
333181 2012 DZ65 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
333182 2012 DF76 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
333183 2012 DS79 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
333184 2012 EU8 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
333185 2012 EZ8 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
333186 2012 FQ12 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
333187 2012 FA22 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
333188 2012 FT42 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333189 2012 FL55 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
333190 2012 FZ57 21/02/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
333191 2012 FD59 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333192 2012 FA62 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
333193 2012 FJ64 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
333194 2012 FH76 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
333195 2012 FV76 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
333196 2012 FM78 24/02/2006 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
333197 2012 GF4 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
333198 2012 GL7 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
333199 2012 GB17 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333200 2012 GG20 23/10/2003 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
333201 2012 GS28 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
333202 2012 GY31 19/04/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
333203 2012 GL34 12/03/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
333204 2012 GY37 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333205 2012 HA 13/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
333206 2012 HV3 22/12/2005 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
333207 2012 HA4 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
333208 2012 HR8 09/08/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
333209 2012 HS11 20/01/2007 Antares ARO 1,5 km MPC · JPL
333210 2012 HX14 05/01/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
333211 2012 HH17 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333212 2012 HQ17 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
333213 2012 HS17 29/06/2008 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
333214 2012 HH19 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
333215 2012 HG20 10/06/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
333216 2012 HV23 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
333217 2012 HG24 27/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
333218 2012 HA38 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
333219 2012 HE38 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
333220 2012 HN38 29/07/2005 Siding Spring SSS 760 m MPC · JPL
333221 2012 HG39 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333222 2012 HU39 27/09/2003 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
333223 2012 HY39 25/10/2001 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
333224 2012 HB40 11/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
333225 2012 HD40 04/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
333226 2012 HH40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
333227 2012 HR41 29/05/2001 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
333228 2012 HW42 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
333229 2012 HO45 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
333230 2012 HO47 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
333231 2012 HF48 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
333232 2012 HK48 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
333233 2012 HY48 11/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
333234 2012 HQ49 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
333235 2012 HZ49 09/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
333236 2012 HE50 15/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
333237 2012 HU50 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
333238 2012 HC51 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
333239 2012 HP52 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
333240 2012 HU63 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
333241 2012 HF65 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
333242 2012 HG65 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
333243 2012 HA67 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
333244 2012 HJ68 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333245 2012 HA71 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
333246 2012 HY71 15/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
333247 2012 HO77 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333248 2012 HE78 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333249 2012 HM78 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
333250 2012 HO79 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
333251 2012 JJ1 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
333252 2012 JO2 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333253 2012 JE6 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
333254 2012 JQ6 24/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333255 2012 JS8 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
333256 2012 JZ8 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
333257 2012 JB9 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
333258 2012 JK9 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
333259 2012 JG15 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
333260 2012 JE16 20/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
333261 2012 JF19 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
333262 2012 JY20 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
333263 2012 JV21 21/04/2001 Haleakala NEAT 680 m MPC · JPL
333264 2012 JL22 27/02/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
333265 2012 JY26 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
333266 2012 JA29 19/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
333267 2012 JH32 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
333268 2012 KO9 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
333269 2012 KR24 10/06/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
333270 2146 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
333271 4318 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
333272 1345 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
333273 4276 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 940 m MPC · JPL
333274 1994 AS7 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333275 1994 LV 11/06/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
333276 1995 QD16 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333277 1996 XM23 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
333278 1997 TF11 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333279 1997 TW12 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333280 1998 QD82 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
333281 1998 RD20 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
333282 1998 SG153 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
333283 1998 YQ31 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
333284 1999 PJ1 07/08/1999 Anderson Mesa LONEOS AMO 850 m MPC · JPL
333285 1999 RP81 07/09/1999 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
333286 1999 RE125 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
333287 1999 RD202 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
333288 1999 SU14 29/09/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
333289 1999 TK221 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
333290 1999 TZ301 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
333291 1999 VR34 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
333292 1999 VH63 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
333293 2000 QC13 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
333294 2000 QW215 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
333295 2000 SE11 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
333296 2000 SG16 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
333297 2000 SX89 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
333298 2000 SS90 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
333299 2000 SV131 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
333300 2000 SF212 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
333301 2000 ST284 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
333302 2000 SN302 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
333303 2000 UD22 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
333304 2000 UT62 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
333305 2000 VB35 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
333306 2000 VQ56 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
333307 2000 WB156 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
333308 2001 FV60 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
333309 2001 FR116 19/03/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
333310 2001 GC1 13/04/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
333311 2001 MR3 21/06/2001 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
333312 2001 MR18 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
333313 2001 OF29 18/07/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
333314 2001 OM57 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
333315 2001 OY66 23/07/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
333316 2001 OR87 30/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
333317 2001 OA100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
333318 2001 OK113 31/07/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
333319 2001 PD17 09/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
333320 2001 PU62 13/08/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
333321 2001 QX3 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
333322 2001 QG26 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
333323 2001 QX60 18/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
333324 2001 QK95 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
333325 2001 QW148 21/08/2001 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
333326 2001 QW187 21/08/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
333327 2001 QB209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
333328 2001 QT213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
333329 2001 QN250 24/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
333330 2001 QW272 19/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
333331 2001 QD294 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
333332 2001 RF2 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
333333 2001 RC3 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
333334 2001 RB10 10/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
333335 2001 RK49 09/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
333336 2001 RU115 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
333337 2001 RO120 12/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
333338 2001 SC7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333339 2001 SM32 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
333340 2001 SS81 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
333341 2001 SD104 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
333342 2001 SE210 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
333343 2001 SE325 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
333344 2001 SE339 21/09/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
333345 2001 ST344 23/09/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
333346 2001 TF55 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
333347 2001 TT72 13/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
333348 2001 TK128 11/10/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
333349 2001 TU131 11/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
333350 2001 TO150 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
333351 2001 TB227 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
333352 2001 UK6 22/10/2001 Emerald Lane L. Ball 1,0 km MPC · JPL
333353 2001 UV42 17/10/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
333354 2001 UR62 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
333355 2001 UU117 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
333356 2001 UK188 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
333357 2001 VV87 12/11/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
333358 2001 WN1 17/11/2001 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
333359 2001 XY110 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
333360 2001 XN124 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
333361 2001 XA222 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
333362 2001 XH243 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
333363 2001 YC51 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
333364 2001 YM71 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
333365 2002 CC93 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
333366 2002 CP143 09/02/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
333367 2002 CH212 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
333368 2002 FS4 12/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
333369 2002 GA77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
333370 2002 HO7 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
333371 2002 JM93 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
333372 2002 NE31 13/07/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
333373 2002 NS75 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
333374 2002 NY79 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
333375 2002 PE28 06/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
333376 2002 PD66 06/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
333377 2002 PH107 12/08/2002 Haleakala NEAT 800 m MPC · JPL
333378 2002 PH123 21/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
333379 2002 PJ127 23/07/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
333380 2002 PY186 11/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
333381 2002 PX188 11/08/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
333382 2002 PG192 11/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
333383 2002 PX200 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333384 2002 QC151 28/08/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
333385 2002 QM151 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
333386 2002 QP151 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
333387 2002 RJ9 04/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
333388 2002 RZ73 05/09/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
333389 2002 RS181 13/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
333390 2002 RQ217 12/08/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
333391 2002 RZ223 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
333392 2002 SO38 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
333393 2002 TB8 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
333394 2002 TG26 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
333395 2002 TQ59 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
333396 2002 TR73 03/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
333397 2002 TJ113 03/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
333398 2002 TM125 04/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
333399 2002 TS128 04/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
333400 2002 TO182 04/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
333401 2002 TE283 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
333402 2002 TW291 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
333403 2002 TZ346 05/10/2002 Apache Point SDSS 4,8 km MPC · JPL
333404 2002 TB348 05/10/2002 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
333405 2002 TB366 10/10/2002 Apache Point SDSS 740 m MPC · JPL
333406 2002 TW375 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
333407 2002 VB8 01/11/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
333408 2002 VU12 04/11/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
333409 2002 VF26 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
333410 2002 VY26 05/11/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
333411 2002 VW109 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
333412 2002 WE29 16/11/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
333413 2002 XZ17 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
333414 2002 XD62 11/12/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
333415 2002 XB68 11/12/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
333416 2003 AG2 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
333417 2003 AR72 11/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
333418 2003 FP29 25/03/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
333419 2003 FT113 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
333420 2003 GR38 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
333421 2003 HG5 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
333422 2003 KJ2 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
333423 2003 KL11 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
333424 2003 MX3 26/06/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
333425 2003 NE1 02/07/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
333426 2003 OQ30 24/07/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
333427 2003 QD22 20/08/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
333428 2003 QL22 20/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
333429 2003 QJ29 22/08/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
333430 2003 QT110 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
333431 2003 RE13 14/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
333432 2003 RA14 15/09/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
333433 2003 SD55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
333434 2003 SO61 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
333435 2003 SS144 19/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
333436 2003 SE167 22/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
333437 2003 SB180 19/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
333438 2003 SX235 27/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
333439 2003 SV245 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
333440 2003 SD299 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
333441 2003 SL325 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
333442 2003 TN8 02/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
333443 2003 TE19 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
333444 2003 UG1 16/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
333445 2003 UU130 19/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
333446 2003 UM135 21/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
333447 2003 US249 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
333448 2003 UD288 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
333449 2003 UR371 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
333450 2003 WD75 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
333451 2003 WW129 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
333452 2003 WU179 20/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 3,9 km MPC · JPL
333453 2003 YS25 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
333454 2004 BW44 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
333455 2004 FE66 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
333456 2004 OE13 21/07/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
333457 2004 PF1 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 940 m MPC · JPL
333458 2004 PS2 08/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
333459 2004 PQ31 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
333460 2004 PD73 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
333461 2004 PD93 12/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
333462 2004 PW96 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
333463 2004 QH12 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
333464 2004 QH18 20/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
333465 2004 QN27 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
333466 2004 RF3 06/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
333467 2004 RW6 05/09/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
333468 2004 RX144 09/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
333469 2004 RF151 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
333470 2004 RV154 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
333471 2004 RH178 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
333472 2004 RC181 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
333473 2004 RF211 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
333474 2004 RH249 12/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
333475 2004 RW322 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
333476 2004 RA323 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
333477 2004 SJ16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
333478 2004 SD20 21/09/2004 Siding Spring SSS ATE 810 m MPC · JPL
333479 2004 ST51 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
333480 2004 TC10 07/10/2004 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL
333481 2004 TB41 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
333482 2004 TD91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
333483 2004 TT163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
333484 2004 VE16 05/11/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
333485 2004 VG25 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
333486 2004 VM36 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
333487 2004 VV59 09/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
333488 2004 WN1 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
333489 2004 XQ7 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
333490 2004 XC9 02/12/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
333491 2004 XF41 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
333492 2004 XX148 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
333493 2004 XG164 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
333494 2004 XG172 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
333495 2005 AF17 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
333496 2005 AX42 15/01/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
333497 2005 BO15 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
333498 2005 CG5 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
333499 2005 CC18 02/02/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
333500 2005 CT69 09/02/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
333501 2005 CA81 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
333502 2005 EW67 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
333503 2005 EC212 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
333504 2005 ES330 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
333505 2005 GX70 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
333506 2005 JK32 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
333507 2005 JT97 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
333508 Voiture 2005 KJ11 31/05/2005 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 1,0 km MPC · JPL
333509 2005 LD6 04/06/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
333510 2005 MD 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
333511 2005 MR4 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
333512 2005 MP20 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
333513 2005 MV42 29/06/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
333514 2005 NP10 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
333515 2005 NY60 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
333516 2005 NV82 10/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
333517 2005 NP123 10/07/2005 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
333518 2005 OS9 27/07/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
333519 2005 OC21 28/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
333520 2005 OO25 31/07/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
333521 2005 PO 03/08/2005 Palomar NEAT 360 m MPC · JPL
333522 2005 PB2 02/08/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
333523 2005 QD7 24/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
333524 2005 QM17 25/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
333525 2005 QF28 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
333526 2005 QT50 26/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
333527 2005 QE171 29/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
333528 2005 QF180 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
333529 2005 RA23 06/09/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
333530 2005 RJ25 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
333531 2005 SU5 23/09/2005 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
333532 2005 SZ64 26/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
333533 2005 SH85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
333534 2005 SC98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333535 2005 SM119 28/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
333536 2005 SG127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
333537 2005 SC180 29/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,6 km MPC · JPL
333538 2005 SB208 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
333539 2005 SU220 29/09/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
333540 2005 SA253 24/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
333541 2005 TT14 03/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
333542 2005 TS41 03/10/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
333543 2005 TL81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
333544 2005 TR175 03/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
333545 2005 UW43 22/10/2005 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
333546 2005 UA44 22/10/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
333547 2005 US76 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
333548 2005 UB91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333549 2005 UQ97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
333550 2005 UJ108 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
333551 2005 UR141 25/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
333552 2005 UO369 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333553 2005 UN460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
333554 2005 VT8 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
333555 2005 VY17 04/11/2005 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
333556 2005 VV89 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333557 2005 VX128 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,4 km MPC · JPL
333558 2005 WR16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333559 2005 WB58 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333560 2005 XL73 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
333561 2005 YP59 27/12/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
333562 2005 YC135 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
333563 2005 YU168 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
333564 2005 YN189 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
333565 2006 AJ34 06/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
333566 2006 AY74 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
333567 2006 BN8 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
333568 2006 BL30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
333569 2006 BY154 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
333570 2006 BO157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
333571 2006 BV179 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
333572 2006 DO189 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
333573 2006 HY69 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
333574 2006 HO104 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
333575 2006 JU34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
333576 2006 JE47 10/05/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
333577 2006 KQ62 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
333578 2006 KM103 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 200 m MPC · JPL
333579 2006 SO174 17/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
333580 2006 SQ315 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
333581 2006 WT34 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
333582 2006 WK144 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
333583 2006 XE27 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
333584 2006 XJ69 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333585 2006 YB1 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
333586 2007 AS26 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
333587 2007 BS16 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
333588 2007 BL33 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
333589 2007 CR9 06/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
333590 2007 CU26 09/02/2007 Altschwendt W. Ries 2,8 km MPC · JPL
333591 2007 CM29 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
333592 2007 CP64 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
333593 2007 DQ109 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
333594 2007 EW17 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
333595 2007 ER96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
333596 2007 EP99 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
333597 2007 FU16 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
333598 2007 FQ20 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
333599 2007 GH 07/04/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
333600 2007 GB7 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
333601 2007 GG18 11/04/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
333602 2007 GA27 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
333603 2007 GW34 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333604 2007 GS44 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
333605 2007 HX81 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
333606 2007 JW35 10/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
333607 2007 LY 09/06/2007 Vicques M. Ory 2,4 km MPC · JPL
333608 2007 LA3 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
333609 2007 LR11 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
333610 2007 PT24 12/08/2007 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
333611 2007 QC16 23/08/2007 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
333612 2007 RB11 05/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 3,7 km MPC · JPL
333613 2007 RW227 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
333614 2007 RN247 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
333615 2007 SD1 19/09/2007 Mayhill A. Lowe 4,8 km MPC · JPL
333616 2007 TX19 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
333617 2007 TX82 08/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
333618 2007 TJ325 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
333619 2007 TP374 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
333620 2007 TP393 14/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
333621 2007 VS1 02/11/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
333622 2007 VZ4 02/11/2007 Tiki N. Teamo 3,8 km MPC · JPL
333623 2007 VD5 03/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 4,0 km MPC · JPL
333624 2007 VW93 06/11/2007 Needville Needville Obs. 6,1 km MPC · JPL
333625 2007 VB111 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
333626 2008 AT10 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
333627 2008 ED43 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
333628 2008 EQ88 07/03/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
333629 2008 EF168 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333630 2008 FX15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
333631 2008 GN50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
333632 2008 GH52 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
333633 2008 GR97 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
333634 2008 GG128 09/04/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
333635 2008 KT39 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
333636 Reboul 2008 QF7 26/08/2008 Pises Pises Obs. 1,2 km MPC · JPL
333637 2008 QZ10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
333638 2008 QL11 26/08/2008 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
333639 Yaima 2008 QL16 21/08/2008 Ishigakijima Ishigakijima Obs. 1,3 km MPC · JPL
333640 2008 QB22 26/08/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
333641 2008 QH22 26/08/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
333642 2008 QC29 30/08/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
333643 2008 QM32 30/08/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
333644 2008 QZ37 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333645 2008 RM2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
333646 2008 RT16 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
333647 2008 RB74 06/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
333648 2008 RJ107 07/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
333649 2008 RG117 09/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
333650 2008 SG5 22/09/2008 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
333651 2008 SV6 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333652 2008 SP12 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
333653 2008 SN29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333654 2008 SK43 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
333655 2008 SU51 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
333656 2008 SE60 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
333657 2008 SS60 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
333658 2008 SJ74 23/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
333659 2008 SD146 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
333660 2008 ST161 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
333661 2008 SU163 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
333662 2008 SB174 22/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
333663 2008 SZ240 29/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
333664 2008 ST244 29/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
333665 2008 SB249 21/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
333666 2008 SR282 24/09/2008 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
333667 2008 SQ284 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333668 2008 SK291 22/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
333669 2008 SC295 23/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
333670 2008 SC302 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
333671 2008 SG306 28/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
333672 2008 TE29 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
333673 2008 TG29 01/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
333674 2008 TC52 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
333675 2008 TK80 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
333676 2008 TG121 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
333677 2008 TK128 08/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
333678 2008 TT129 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
333679 2008 TF163 01/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
333680 2008 TV172 06/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
333681 2008 TT174 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
333682 2008 TK181 08/10/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
333683 2008 TL181 09/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
333684 2008 UJ27 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
333685 2008 UU90 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
333686 2008 UC92 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,9 km MPC · JPL
333687 2008 UU93 25/10/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
333688 2008 UU108 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
333689 2008 UG121 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
333690 2008 UC170 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
333691 2008 UE176 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
333692 2008 UN182 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
333693 2008 UG217 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
333694 2008 UM241 01/10/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
333695 2008 UL280 28/10/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
333696 2008 UG315 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
333697 2008 UG364 27/10/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
333698 2008 VM19 01/11/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
333699 2008 WU7 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333700 2008 WP18 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
333701 2008 WK59 18/11/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
333702 2008 WK98 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
333703 2008 WB141 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
333704 2008 XZ2 01/12/2008 Dauban F. Kugel 1,9 km MPC · JPL
333705 2008 XL14 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
333706 2008 XQ46 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
333707 2008 YT30 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
333708 2008 YZ58 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
333709 2008 YD122 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
333710 2009 AX5 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
333711 2009 BT3 18/01/2009 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
333712 2009 DW16 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,8 km MPC · JPL
333713 2009 DJ138 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333714 2009 QN57 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333715 2009 RD10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
333716 2009 RG52 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
333717 Alexgreaves 2009 SE41 16/09/2009 Mayhill N. Falla 670 m MPC · JPL
333718 2009 SZ59 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
333719 2009 SC117 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
333720 2009 SR148 19/09/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 670 m MPC · JPL
333721 2009 SG310 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333722 2009 SX325 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
333723 2009 TT22 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 770 m MPC · JPL
333724 2009 TG35 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 800 m MPC · JPL
333725 2009 TX39 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
333726 2009 US14 19/10/2009 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
333727 2009 UM59 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
333728 2009 UQ87 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
333729 2009 UJ106 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
333730 2009 UN110 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
333731 2009 VF31 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
333732 2009 VN41 09/11/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
333733 2009 VV71 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
333734 2009 VS107 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
333735 2009 VB110 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
333736 2009 WX40 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
333737 2009 WM100 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
333738 2009 WE170 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
333739 2009 WO180 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
333740 2009 XB 05/12/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,6 km MPC · JPL
333741 2009 XM5 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
333742 2009 XT16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
333743 2009 YQ5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
333744 2009 YW6 20/12/2009 SM Montmagastrel Montmagastrell Obs. 1,2 km MPC · JPL
333745 2010 AP41 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333746 2010 AJ46 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
333747 2010 AM74 13/01/2010 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
333748 2010 AF75 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
333749 2010 AT80 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333750 2010 BB2 17/01/2010 Dauban F. Kugel 2,3 km MPC · JPL
333751 2010 EL2 03/03/2010 Nazaret G. Muler 4,2 km MPC · JPL
333752 2010 EM43 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
333753 2010 FH57 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
333754 2010 UZ65 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
333755 2010 VC1 02/11/2010 Catalina CSS 490 m MPC · JPL
333756 2011 AK42 10/04/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
333757 2011 AE49 15/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
333758 2011 BD75 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
333759 2011 BT78 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
333760 2011 BS83 13/03/2007 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,8 km MPC · JPL
333761 2011 BV99 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333762 2011 CM31 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
333763 2011 CF36 02/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
333764 2011 CV41 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
333765 2011 CA47 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
333766 2011 CH82 29/06/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
333767 2011 DH6 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
333768 2011 ER 04/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
333769 2011 EN7 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,9 km MPC · JPL
333770 2011 EA26 15/05/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
333771 2011 EP30 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
333772 2011 EG43 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
333773 2011 EP50 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
333774 2011 EJ53 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
333775 2011 EJ65 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
333776 2011 ER65 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
333777 2011 EL82 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
333778 2011 FP6 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333779 2011 FK12 05/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333780 2011 FK35 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
333781 2011 FO66 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
333782 2011 FH83 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
333783 2011 FP100 06/01/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
333784 2011 FM123 27/06/2008 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
333785 2011 FV133 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
333786 2011 FZ146 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
333787 2011 GZ21 15/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
333788 2011 GZ64 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
333789 2011 GF67 28/02/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
333790 2011 GJ75 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
333791 2011 GK82 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
333792 2011 GS82 13/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
333793 2011 GF84 05/03/2002 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
333794 2011 HT4 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
333795 2011 HE10 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
333796 2011 HX24 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
333797 2011 HY33 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
333798 2011 HF34 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
333799 2011 HE48 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
333800 2011 HO48 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
333801 2011 HG60 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
333802 2011 HY75 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
333803 2011 HJ99 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
333804 2011 HE100 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
333805 2011 HN100 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
333806 2011 JY 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
333807 2011 JX6 14/09/2007 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
333808 2011 JZ17 26/11/1995 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
333809 2011 SJ164 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
333810 2011 UB156 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333811 2011 WA64 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
333812 2012 BS132 01/04/2004 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
333813 2012 CV14 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
333814 2012 EU10 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
333815 2012 FD27 09/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
333816 2012 FZ38 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
333817 2012 FN39 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
333818 2012 GG28 23/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
333819 2012 HR21 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
333820 2012 HK39 21/02/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
333821 2012 HJ49 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 4,2 km MPC · JPL
333822 2012 HO57 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
333823 2012 HX61 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
333824 2012 HM62 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
333825 2012 HZ70 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333826 2012 HF78 03/10/1997 Caussols ODAS 4,7 km MPC · JPL
333827 2012 JR22 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
333828 2012 JM24 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333829 2012 JO24 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
333830 2012 JB25 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
333831 2012 JF46 08/05/1999 Socorro CSS 2,4 km MPC · JPL
333832 2012 JL46 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
333833 2012 JJ66 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
333834 2012 KZ10 23/05/2001 Apache Point SDSS 5,7 km MPC · JPL
333835 2012 KU28 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
333836 2012 KN50 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
333837 2012 LU11 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
333838 2012 LL24 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
333839 2012 MX5 02/06/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
333840 2012 MT6 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
333841 1121 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
333842 1960 SV 24/09/1960 Palomar L. D. Schmadel, R. M. Stoss 1,0 km MPC · JPL
333843 1990 SH4 17/09/1990 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
333844 1990 WQ 18/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
333845 1991 TD10 10/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333846 1992 SL11 28/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
333847 1993 YB 16/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
333848 1994 SN1 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333849 1994 UE9 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
333850 1995 CH5 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333851 1995 FA6 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
333852 1995 FK15 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
333853 1995 SV8 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
333854 1995 SE12 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333855 1995 SD37 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
333856 1995 SL63 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
333857 1995 SY64 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
333858 1995 SW69 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
333859 1995 TB11 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
333860 1995 UM40 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333861 1995 UV40 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
333862 1995 WF1 16/11/1995 Kuma Kogen A. Nakamura 620 m MPC · JPL
333863 1995 WK14 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
333864 1996 AT6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333865 1996 AM19 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
333866 1996 EZ6 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333867 1996 RH8 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
333868 1996 TA16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
333869 1996 TQ33 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
333870 1997 ES12 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
333871 1997 EP31 10/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
333872 1997 HY2 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
333873 1997 SN5 28/09/1997 Needville Needville Obs. 870 m MPC · JPL
333874 1997 SH23 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333875 1997 SP23 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
333876 1997 SY27 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
333877 1997 TM9 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
333878 1997 WF7 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
333879 1997 WG24 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
333880 1997 YV12 27/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
333881 1998 BX44 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
333882 1998 HP10 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333883 1998 HU30 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
333884 1998 HS50 29/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
333885 1998 QC74 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
333886 1998 RN43 14/09/1998 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
333887 1998 RX50 14/09/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
333888 1998 ST4 19/09/1998 Socorro LINEAR AMO 1,6 km MPC · JPL
333889 1998 SV4 19/09/1998 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
333890 1998 SK24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
333891 1998 SO46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
333892 1998 SP51 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
333893 1998 SA53 30/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
333894 1998 SM85 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
333895 1999 BV30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
333896 1999 BE33 22/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333897 1999 RF13 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
333898 1999 RN16 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
333899 1999 RQ21 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
333900 1999 RG70 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
333901 1999 RX112 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
333902 1999 RX124 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333903 1999 RE127 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
333904 1999 RR154 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
333905 1999 RS191 11/09/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
333906 1999 RP212 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
333907 1999 TV2 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
333908 1999 TN12 10/10/1999 Socorro LINEAR AMO 1,1 km MPC · JPL
333909 1999 TU21 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
333910 1999 TY43 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
333911 1999 TH59 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333912 1999 TN65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333913 1999 TR83 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333914 1999 TY107 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
333915 1999 TR115 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
333916 1999 TF117 04/10/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
333917 1999 TX117 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
333918 1999 TV134 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
333919 1999 TB157 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
333920 1999 TT158 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
333921 1999 TR159 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
333922 1999 TC176 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
333923 1999 TE250 09/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
333924 1999 TM263 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
333925 1999 TM265 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
333926 1999 TL297 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
333927 1999 TK315 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
333928 1999 TP333 13/10/1999 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
333929 1999 UP2 16/10/1999 Siding Spring R. H. McNaught 4,1 km MPC · JPL
333930 1999 US5 29/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
333931 1999 UM23 28/10/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
333932 1999 UE32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
333933 1999 VF18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
333934 1999 VG27 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
333935 1999 VK63 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
333936 1999 VC82 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
333937 1999 VH103 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
333938 1999 VR119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
333939 1999 VZ120 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
333940 1999 VG124 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
333941 1999 VJ136 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
333942 1999 VK143 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
333943 1999 VO164 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
333944 1999 VK180 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
333945 1999 VU196 01/11/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
333946 1999 VT209 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
333947 1999 XA31 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
333948 1999 XG135 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
333949 1999 XM149 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
333950 1999 XJ251 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333951 2000 AH57 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
333952 2000 AP215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
333953 2000 AF221 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
333954 2000 AN221 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
333955 2000 AL231 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
333956 2000 BW11 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
333957 2000 CU71 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333958 2000 CQ99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
333959 2000 CW136 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
333960 2000 CJ142 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
333961 2000 EV14 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
333962 2000 EL27 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
333963 2000 EZ35 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
333964 2000 EP86 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
333965 2000 FW9 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
333966 2000 FF15 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
333967 2000 FO48 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
333968 2000 GW26 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
333969 2000 GL122 08/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
333970 2000 GE130 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
333971 2000 HZ 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
333972 2000 HY36 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
333973 2000 JY92 04/05/2000 Apache Point SDSS 4,5 km MPC · JPL
333974 2000 KA5 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
333975 2000 LK7 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333976 2000 QA7 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
333977 2000 QM170 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
333978 2000 QS170 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
333979 2000 QZ195 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
333980 2000 RL12 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
333981 2000 RF88 03/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
333982 2000 SU9 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
333983 2000 SW13 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
333984 2000 SX27 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
333985 2000 SR42 25/09/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
333986 2000 SF66 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
333987 2000 SP174 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
333988 2000 SC180 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
333989 2000 SJ194 24/09/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
333990 2000 SF225 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
333991 2000 SQ251 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
333992 2000 SN262 25/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
333993 2000 SU264 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
333994 2000 SR295 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
333995 2000 SB313 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
333996 2000 SO347 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
333997 2000 SU351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
333998 2000 SN362 19/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
333999 2000 TJ9 01/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
334000 2000 TK30 02/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

329.000s  • 330.000s  • 331.000s  • 332.000s  • 333.000s  • 334.000s  • 335.000s  • 336.000s  • 337.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001