Danh sách tiểu hành tinh/572001–573000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
572001 2008 AH149 07/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
572002 2008 AK149 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
572003 2008 AS149 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
572004 2008 AY149 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
572005 2008 AU150 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
572006 2008 AA151 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
572007 2008 AD151 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
572008 2008 AE151 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
572009 2008 AK151 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
572010 2008 AV151 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
572011 2008 AJ152 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
572012 2008 AX152 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
572013 2008 BO 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
572014 2008 BU6 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 2.3 km MPC · JPL
572015 2008 BB7 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
572016 2008 BQ8 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
572017 2008 BR10 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
572018 2008 BL11 31/07/2005 Palomar NEAT 3.8 km MPC · JPL
572019 2008 BX12 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
572020 2008 BD13 26/09/2006 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL
572021 2008 BF19 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
572022 2008 BM26 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
572023 2008 BF28 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
572024 2008 BY36 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
572025 2008 BL45 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
572026 2008 BA48 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
572027 2008 BN55 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
572028 2008 BP55 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
572029 2008 BB56 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
572030 2008 BW57 12/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
572031 2008 BG58 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
572032 2008 BU60 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
572033 2008 CS5 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
572034 2008 CQ6 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
572035 2008 CU7 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
572036 2008 CV11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
572037 2008 CD12 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
572038 2008 CB14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
572039 2008 CC14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
572040 2008 CU21 08/02/2008 Gaisberg R. Gierlinger 2.3 km MPC · JPL
572041 2008 CG27 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
572042 2008 CK30 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
572043 2008 CW32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
572044 2008 CJ40 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
572045 2008 CW41 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
572046 2008 CR45 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
572047 2008 CN51 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
572048 2008 CR56 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
572049 2008 CJ57 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
572050 2008 CJ60 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
572051 2008 CP60 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
572052 2008 CC66 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
572053 2008 CF75 10/02/2008 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
572054 2008 CS79 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
572055 2008 CF80 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
572056 2008 CL82 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.6 km MPC · JPL
572057 2008 CH85 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
572058 2008 CA94 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
572059 2008 CH94 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
572060 2008 CR97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
572061 2008 CT98 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
572062 2008 CS102 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
572063 2008 CE105 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
572064 2008 CH105 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
572065 2008 CW105 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
572066 2008 CL111 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
572067 2008 CS111 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
572068 2008 CL112 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
572069 2008 CS112 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
572070 2008 CC115 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
572071 2008 CS118 10/02/2008 Lulin LUSS 3.3 km MPC · JPL
572072 2008 CS126 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
572073 2008 CV127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
572074 2008 CD130 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
572075 2008 CX135 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
572076 2008 CC136 19/09/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
572077 2008 CB139 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
572078 2008 CO147 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
572079 2008 CJ148 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
572080 2008 CK150 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
572081 2008 CX150 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
572082 2008 CZ150 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
572083 2008 CB153 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
572084 2008 CQ154 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
572085 2008 CY154 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
572086 2008 CY155 09/02/2008 Catalina CSS 3.4 km MPC · JPL
572087 2008 CR157 14/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
572088 2008 CW162 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
572089 2008 CF163 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
572090 2008 CG167 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
572091 2008 CX170 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
572092 2008 CK172 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
572093 2008 CX172 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
572094 2008 CN173 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
572095 2008 CX185 02/02/2008 Catalina CSS 2.8 km MPC · JPL
572096 2008 CL190 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
572097 2008 CT197 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
572098 2008 CK205 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
572099 2008 CO216 13/02/2008 Catalina CSS 2.7 km MPC · JPL
572100 2008 CU219 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
572101 2008 CW219 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
572102 2008 CX219 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
572103 2008 CB220 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
572104 2008 CJ220 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
572105 2008 CK220 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
572106 2008 CO220 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
572107 2008 CR220 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
572108 2008 CY220 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
572109 2008 CZ220 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
572110 2008 CM221 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
572111 2008 CS221 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
572112 2008 CY221 22/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
572113 2008 CU222 10/01/2013 Observatorio Cala B. Linero, I. d. l. Cueva 2.6 km MPC · JPL
572114 2008 CL223 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
572115 2008 CO223 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
572116 2008 CP223 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
572117 2008 CZ223 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
572118 2008 CK224 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
572119 2008 CF225 06/10/2013 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
572120 2008 CY225 12/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
572121 2008 CB226 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
572122 2008 CV227 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
572123 2008 CY228 23/09/2011 Charleston R. Holmes 2.7 km MPC · JPL
572124 2008 CN229 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
572125 2008 CS229 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
572126 2008 CY229 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
572127 2008 CP230 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
572128 2008 CQ230 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
572129 2008 CS230 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
572130 2008 CK231 26/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
572131 2008 CY231 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
572132 2008 CF233 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
572133 2008 CK233 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
572134 2008 CT233 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
572135 2008 CE234 10/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
572136 2008 CH234 14/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
572137 2008 CL234 01/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
572138 2008 CP234 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
572139 2008 CS235 18/11/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
572140 2008 CM236 19/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
572141 2008 CO237 18/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
572142 2008 CE238 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
572143 2008 CV238 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
572144 2008 CE239 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
572145 2008 CQ239 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
572146 2008 CK240 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
572147 2008 CN240 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
572148 2008 CT240 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
572149 2008 CU240 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
572150 2008 CJ243 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
572151 2008 CC244 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
572152 2008 CU244 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
572153 2008 CV244 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
572154 2008 CW244 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
572155 2008 DP2 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
572156 2008 DX3 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
572157 2008 DU6 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
572158 2008 DX9 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
572159 2008 DE10 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
572160 2008 DH17 08/01/2008 Gaisberg R. Gierlinger 670 m MPC · JPL
572161 2008 DD22 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
572162 2008 DW28 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
572163 2008 DC29 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
572164 2008 DO44 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
572165 2008 DK51 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
572166 2008 DO51 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
572167 2008 DJ52 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
572168 2008 DY55 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
572169 2008 DT56 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
572170 2008 DH63 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
572171 2008 DF71 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
572172 2008 DY73 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
572173 2008 DC74 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
572174 2008 DP75 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
572175 2008 DJ77 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
572176 2008 DE78 15/07/2004 Siding Spring SSS 2.8 km MPC · JPL
572177 2008 DA79 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
572178 2008 DE80 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
572179 2008 DU87 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
572180 2008 DO90 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.0 km MPC · JPL
572181 2008 DS90 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
572182 2008 DU90 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
572183 2008 DB91 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
572184 2008 DD91 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
572185 2008 DD92 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
572186 2008 DS93 29/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
572187 2008 DR94 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
572188 2008 DK96 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
572189 2008 DT96 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
572190 2008 DU96 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
572191 2008 DB97 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
572192 2008 DG97 25/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
572193 2008 DT97 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
572194 2008 EZ2 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
572195 2008 EA4 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
572196 2008 EM8 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
572197 2008 EH12 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
572198 2008 EZ24 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
572199 2008 EE27 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
572200 2008 EF27 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
572201 2008 EL31 05/03/2008 Mount Lemmon 780 m MPC · JPL
572202 2008 EN31 05/03/2008 Mount Lemmon 920 m MPC · JPL
572203 2008 EM43 05/03/2008 Mount Lemmon 2.6 km MPC · JPL
572204 2008 EH51 29/02/2008 Kitt Peak 600 m MPC · JPL
572205 2008 ES51 06/03/2008 Mount Lemmon 870 m MPC · JPL
572206 2008 EJ52 27/07/2014 Haleakala 950 m MPC · JPL
572207 2008 EB58 07/03/2008 Mount Lemmon 3.2 km MPC · JPL
572208 2008 EA59 31/07/2005 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
572209 2008 EN63 09/03/2008 Mount Lemmon 2.9 km MPC · JPL
572210 2008 ES63 08/03/2008 Catalina 3.7 km MPC · JPL
572211 2008 EE67 09/03/2008 Mount Lemmon 2.9 km MPC · JPL
572212 2008 EA69 13/01/2004 Kitt Peak 12 km MPC · JPL
572213 2008 EU72 06/03/2008 Mount Lemmon 430 m MPC · JPL
572214 2008 EQ74 27/08/2005 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
572215 2008 ES79 08/03/2008 Mount Lemmon 630 m MPC · JPL
572216 2008 EK83 29/04/2003 Kitt Peak 4.0 km MPC · JPL
572217 Dramba 2008 EA84 Bản mẫu:MoMP 11/03/2008 La Silla 3.0 km MPC · JPL
572218 2008 EO85 13/03/2008 Mount Lemmon 11 km MPC · JPL
572219 2008 EJ93 28/01/2000 Kitt Peak 790 m MPC · JPL
572220 2008 ET94 05/03/2008 Mount Lemmon 2.9 km MPC · JPL
572221 2008 ED96 06/03/2008 Mount Lemmon 4.3 km MPC · JPL
572222 2008 EQ103 05/03/2008 Mount Lemmon 670 m MPC · JPL
572223 2008 ET104 06/03/2008 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
572224 2008 EA106 06/03/2008 Mount Lemmon 680 m MPC · JPL
572225 2008 EQ110 08/02/2008 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
572226 2008 ED111 08/03/2008 Kitt Peak 2.8 km MPC · JPL
572227 2008 EU111 08/03/2008 Kitt Peak 620 m MPC · JPL
572228 2008 EQ113 25/04/2003 Kitt Peak 2.7 km MPC · JPL
572229 2008 EW113 08/03/2008 Mount Lemmon 900 m MPC · JPL
572230 2008 EA115 08/03/2008 Kitt Peak 770 m MPC · JPL
572231 2008 EA117 08/03/2008 Kitt Peak 970 m MPC · JPL
572232 2008 EZ119 27/01/2004 Kitt Peak 670 m MPC · JPL
572233 2008 EK125 10/03/2008 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
572234 2008 EF131 11/03/2008 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
572235 2008 EO131 21/03/2004 Kitt Peak 980 m MPC · JPL
572236 2008 EP133 11/03/2008 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
572237 2008 EG134 11/03/2008 Mount Lemmon 990 m MPC · JPL
572238 2008 ED137 28/02/2008 Kitt Peak 570 m MPC · JPL
572239 2008 EZ137 11/03/2008 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
572240 2008 EP138 25/01/2003 La Silla 2.1 km MPC · JPL
572241 2008 EV140 04/03/2008 Kitt Peak 800 m MPC · JPL
572242 2008 EK144 03/05/2008 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
572243 2008 EP161 08/03/2008 Mount Lemmon 3.1 km MPC · JPL
572244 2008 EO164 16/01/2008 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
572245 2008 EV171 28/03/2008 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
572246 2008 EL172 16/06/2015 Haleakala 3.0 km MPC · JPL
572247 2008 EO172 10/03/2008 Kitt Peak 2.4 km MPC · JPL
572248 2008 EV172 12/06/2015 Haleakala 2.9 km MPC · JPL
572249 2008 EW172 26/10/2011 Haleakala 2.5 km MPC · JPL
572250 2008 EY172 21/10/2011 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
572251 2008 EJ173 27/11/2014 Haleakala 990 m MPC · JPL
572252 2008 EP173 15/03/2008 Mount Lemmon 2.9 km MPC · JPL
572253 2008 EQ173 24/10/2011 Haleakala 2.2 km MPC · JPL
572254 2008 ET173 10/10/2012 Mount Lemmon 3.0 km MPC · JPL
572255 2008 ED174 26/02/2014 Haleakala 3.0 km MPC · JPL
572256 2008 EJ174 14/03/2015 Haleakala 680 m MPC · JPL
572257 2008 EQ174 15/01/2015 Mount Lemmon 920 m MPC · JPL
572258 2008 EW174 03/11/2011 Catalina 2.2 km MPC · JPL
572259 2008 EP175 28/02/2014 Haleakala 2.5 km MPC · JPL
572260 2008 EZ175 04/09/2016 Mount Lemmon 2.6 km MPC · JPL
572261 2008 EC176 03/11/2011 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
572262 2008 ES176 10/08/2016 Haleakala 2.4 km MPC · JPL
572263 2008 EV176 26/02/2008 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
572264 2008 EH177 11/03/2008 Kitt Peak 720 m MPC · JPL
572265 2008 EL177 22/08/2010 Sternwarte Hagen 2.9 km MPC · JPL
572266 2008 EG179 01/03/2008 Kitt Peak 670 m MPC · JPL
572267 2008 EV179 23/10/2011 Kitt Peak 3.0 km MPC · JPL
572268 2008 ED180 11/01/2016 Haleakala 2.2 km MPC · JPL
572269 2008 EV180 28/04/2003 Kitt Peak 2.6 km MPC · JPL
572270 2008 EF181 12/03/2013 Palomar 2.6 km MPC · JPL
572271 2008 EG181 28/01/2015 Haleakala 680 m MPC · JPL
572272 2008 EX181 22/06/2015 Haleakala 3.0 km MPC · JPL
572273 2008 EC182 30/07/2017 Haleakala 3.5 km MPC · JPL
572274 2008 EH182 25/05/2014 Haleakala 2.5 km MPC · JPL
572275 2008 ED186 22/12/2012 Haleakala 2.7 km MPC · JPL
572276 2008 EA187 16/12/2017 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
572277 2008 ET188 24/10/2011 Mount Lemmon 2.2 km MPC · JPL
572278 2008 EG190 13/03/2008 Kitt Peak 7.5 km MPC · JPL
572279 2008 EL190 06/03/2008 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
572280 2008 EM190 07/03/2008 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
572281 2008 EQ190 06/03/2008 Mount Lemmon 850 m MPC · JPL
572282 2008 EY190 13/03/2008 Kitt Peak 6.6 km MPC · JPL
572283 2008 ER191 12/03/2008 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
572284 2008 ES191 07/03/2008 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
572285 2008 EH192 11/03/2008 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
572286 2008 EY192 08/03/2008 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
572287 2008 EY193 07/03/2008 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
572288 2008 EN194 04/03/2008 Mount Lemmon 1.0 km MPC · JPL
572289 2008 EO194 06/03/2008 Mount Lemmon 520 m MPC · JPL
572290 2008 FL21 05/03/2008 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
572291 2008 FN22 10/03/2008 Mount Lemmon 880 m MPC · JPL
572292 2008 FT29 28/02/2008 Mount Lemmon 860 m MPC · JPL
572293 2008 FS31 10/04/2003 Kitt Peak 3.0 km MPC · JPL
572294 2008 FO44 28/03/2008 Mount Lemmon 730 m MPC · JPL
572295 2008 FP44 28/03/2008 Mount Lemmon 550 m MPC · JPL
572296 2008 FW45 28/03/2008 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
572297 2008 FE46 28/03/2008 Mount Lemmon 2.9 km MPC · JPL
572298 2008 FV47 28/03/2008 Mount Lemmon 660 m MPC · JPL
572299 2008 FX47 15/03/2008 Mount Lemmon 600 m MPC · JPL
572300 2008 FS50 28/03/2008 Kitt Peak 1.5 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
572301 2008 FQ51 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
572302 2008 FZ71 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
572303 2008 FN72 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
572304 2008 FV74 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
572305 2008 FH83 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
572306 2008 FZ84 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
572307 2008 FK86 08/10/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3.2 km MPC · JPL
572308 2008 FR89 06/02/2008 Catalina CSS 2.3 km MPC · JPL
572309 2008 FS94 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
572310 2008 FZ100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
572311 2008 FM103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
572312 2008 FU105 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
572313 2008 FL110 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
572314 2008 FD113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
572315 2008 FK116 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
572316 2008 FB120 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.5 km MPC · JPL
572317 2008 FS122 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
572318 2008 FH126 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
572319 2008 FZ126 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
572320 2008 FH132 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.3 km MPC · JPL
572321 2008 FU139 27/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
572322 2008 FN141 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
572323 2008 FR141 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
572324 2008 FD142 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
572325 2008 FD143 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
572326 2008 FL145 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 8.0 km MPC · JPL
572327 2008 FP145 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.8 km MPC · JPL
572328 2008 FZ145 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
572329 2008 FJ146 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.5 km MPC · JPL
572330 2008 GB11 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
572331 2008 GE13 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
572332 2008 GA14 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
572333 2008 GM17 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
572334 2008 GX23 17/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
572335 2008 GB25 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
572336 2008 GT25 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
572337 2008 GP26 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
572338 2008 GC27 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
572339 2008 GT27 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
572340 2008 GW37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
572341 2008 GF40 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
572342 2008 GY43 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
572343 2008 GC44 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
572344 2008 GA45 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
572345 2008 GK45 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
572346 2008 GP46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
572347 2008 GA47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
572348 2008 GD52 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
572349 2008 GY55 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
572350 2008 GA60 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8.0 km MPC · JPL
572351 2008 GX71 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
572352 2008 GC72 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
572353 2008 GE77 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
572354 2008 GU77 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
572355 2008 GY77 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 8.2 km MPC · JPL
572356 2008 GR78 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
572357 2008 GL81 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
572358 2008 GR83 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
572359 2008 GP90 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
572360 2008 GO94 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
572361 2008 GD98 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
572362 2008 GC101 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
572363 2008 GM103 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
572364 2008 GN104 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
572365 2008 GM105 11/04/2008 Catalina CSS 2.7 km MPC · JPL
572366 2008 GZ112 13/09/2005 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
572367 2008 GN114 10/04/2008 Catalina CSS 1.9 km MPC · JPL
572368 2008 GV132 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9.0 km MPC · JPL
572369 2008 GC136 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
572370 2008 GT136 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
572371 2008 GE139 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
572372 2008 GC149 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
572373 2008 GF149 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
572374 2008 GR149 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
572375 2008 GT149 31/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
572376 2008 GB151 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
572377 2008 GD151 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
572378 2008 GK151 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
572379 2008 GO151 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
572380 2008 GB152 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
572381 2008 GF152 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
572382 2008 GH152 13/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 7.8 km MPC · JPL
572383 2008 GO152 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.6 km MPC · JPL
572384 2008 GT152 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
572385 2008 GW152 24/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
572386 2008 GZ152 31/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
572387 2008 GU155 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.4 km MPC · JPL
572388 2008 GG158 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
572389 2008 GH158 09/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
572390 2008 GN158 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
572391 2008 GA159 03/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
572392 2008 GJ159 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
572393 2008 GN159 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
572394 2008 GS159 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
572395 2008 GD160 29/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
572396 2008 GB161 24/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
572397 2008 GJ161 12/09/2015 XuYi PMO NEO 2.4 km MPC · JPL
572398 2008 GW162 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
572399 2008 GA163 26/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
572400 2008 GC163 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
572401 2008 GL163 04/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 8.1 km MPC · JPL
572402 2008 GU163 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.5 km MPC · JPL
572403 2008 GG166 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 8.0 km MPC · JPL
572404 2008 GH166 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
572405 2008 GM166 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
572406 2008 GG167 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
572407 2008 GP167 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
572408 2008 GD168 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.1 km MPC · JPL
572409 2008 GR168 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 7.0 km MPC · JPL
572410 2008 HT3 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
572411 2008 HU10 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
572412 2008 HY14 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
572413 2008 HK15 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
572414 2008 HB19 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
572415 2008 HT23 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
572416 2008 HR38 25/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
572417 2008 HK41 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
572418 2008 HY45 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
572419 2008 HS48 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
572420 2008 HF51 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
572421 2008 HA56 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
572422 2008 HQ57 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
572423 2008 HO59 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
572424 2008 HH64 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
572425 2008 HH68 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
572426 2008 HP69 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
572427 2008 HW74 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
572428 2008 HL75 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
572429 2008 HT75 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
572430 2008 HK76 04/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
572431 2008 JQ7 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
572432 2008 JN9 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
572433 2008 JZ9 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
572434 2008 JF20 04/05/2008 Andrushivka Y. Ivaščenko 1.1 km MPC · JPL
572435 2008 JU24 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
572436 2008 JZ26 10/02/2007 Catalina CSS 3.6 km MPC · JPL
572437 2008 JS29 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
572438 2008 JX39 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
572439 2008 JK40 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
572440 2008 JO40 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
572441 2008 JW42 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
572442 2008 JD43 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
572443 2008 JE43 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
572444 2008 JF43 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
572445 2008 JP43 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
572446 2008 JD44 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 420 m MPC · JPL
572447 2008 JU45 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
572448 2008 JY45 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
572449 2008 JM46 20/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
572450 2008 JR46 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
572451 2008 JX46 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
572452 2008 JZ46 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
572453 2008 JB47 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
572454 2008 JF47 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
572455 2008 JM47 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 8.0 km MPC · JPL
572456 2008 JW47 15/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
572457 2008 JA48 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
572458 2008 JU48 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
572459 2008 JZ49 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
572460 2008 JA51 11/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
572461 2008 JB51 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
572462 2008 JP51 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
572463 2008 JO52 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
572464 2008 JS52 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
572465 2008 KQ4 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
572466 2008 KX13 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
572467 2008 KC14 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
572468 2008 KN14 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
572469 2008 KO15 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
572470 2008 KF21 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
572471 2008 KU24 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
572472 2008 KX24 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 8.8 km MPC · JPL
572473 2008 KC30 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
572474 2008 KJ34 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.5 km MPC · JPL
572475 2008 KQ38 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
572476 2008 KA40 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
572477 2008 KE40 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
572478 2008 KA41 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
572479 2008 KY41 14/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
572480 2008 KU43 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
572481 2008 KV43 04/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
572482 2008 KX43 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
572483 2008 KN44 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
572484 2008 KJ45 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
572485 2008 KL45 31/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
572486 2008 KM45 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
572487 2008 KP45 01/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
572488 2008 KR45 30/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
572489 2008 KT46 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
572490 2008 KH47 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 7.3 km MPC · JPL
572491 2008 KL47 12/02/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
572492 2008 KH48 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
572493 2008 LB7 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
572494 2008 LY8 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
572495 2008 LP13 23/09/2000 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
572496 2008 LP14 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
572497 2008 LJ15 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
572498 2008 LM18 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
572499 2008 LV18 25/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
572500 2008 LZ18 24/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
572501 2008 LX19 25/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
572502 2008 LK20 16/11/2010 Charleston R. Holmes 2.7 km MPC · JPL
572503 2008 LP20 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
572504 2008 NO5 03/07/2008 Siding Spring SSS 1.5 km MPC · JPL
572505 2008 OJ6 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
572506 2008 OX13 30/07/2008 La Sagra OAM Obs. 1.7 km MPC · JPL
572507 2008 OE17 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
572508 2008 OJ26 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
572509 2008 ON26 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
572510 2008 OZ26 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
572511 2008 OE27 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
572512 2008 OG27 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
572513 2008 OL27 03/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
572514 2008 PS9 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
572515 2008 PT12 09/08/2008 La Sagra OAM Obs. 1.6 km MPC · JPL
572516 2008 PF21 05/08/2008 Siding Spring SSS 1.6 km MPC · JPL
572517 2008 PB24 04/08/2008 La Sagra OAM Obs. 630 m MPC · JPL
572518 2008 QE 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
572519 2008 QT1 24/08/2008 La Sagra OAM Obs. 1.8 km MPC · JPL
572520 2008 QE3 24/08/2008 Observatoire des T H. Jacquinot 800 m MPC · JPL
572521 2008 QH4 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
572522 2008 QL14 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
572523 2008 QS14 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
572524 2008 QZ18 29/08/2008 Dauban F. Kugel 1.3 km MPC · JPL
572525 2008 QG19 23/08/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2.1 km MPC · JPL
572526 2008 QZ19 30/08/2008 Prairie Grass J. Mahony 2.4 km MPC · JPL
572527 2008 QF22 26/08/2008 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
572528 2008 QN22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
572529 2008 QO25 30/08/2008 Altschwendt W. Ries 2.2 km MPC · JPL
572530 2008 QM30 30/08/2008 Socorro LINEAR 1.5 km MPC · JPL
572531 2008 QH35 31/08/2008 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 760 m MPC · JPL
572532 2008 QN38 04/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1.5 km MPC · JPL
572533 2008 QK39 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
572534 2008 QA43 24/08/2008 Crni Vrh J. Skvarč 1.0 km MPC · JPL
572535 2008 QJ46 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
572536 2008 QZ48 24/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
572537 2008 QZ50 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
572538 2008 RY 01/09/2008 La Sagra OAM Obs. 640 m MPC · JPL
572539 2008 RU3 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
572540 2008 RA7 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
572541 2008 RB8 23/08/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 820 m MPC · JPL
572542 2008 RO10 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
572543 2008 RO14 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
572544 2008 RS14 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
572545 2008 RG22 03/09/2008 La Sagra OAM Obs. 1.5 km MPC · JPL
572546 2008 RG31 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
572547 2008 RL47 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
572548 2008 RP56 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
572549 2008 RR58 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
572550 2008 RN59 06/04/2002 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.7 km MPC · JPL
572551 2008 RY59 08/08/2008 La Sagra OAM Obs. 1.3 km MPC · JPL
572552 2008 RV61 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
572553 2008 RK65 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
572554 2008 RS66 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
572555 2008 RZ68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
572556 2008 RU70 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
572557 2008 RS72 02/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 1.7 km MPC · JPL
572558 2008 RV75 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
572559 2008 RG77 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
572560 2008 RA78 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
572561 2008 RJ78 10/09/2008 Wrightwood J. W. Young 750 m MPC · JPL
572562 2008 RN81 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
572563 2008 RG88 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
572564 2008 RM108 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
572565 2008 RB122 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
572566 2008 RP123 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
572567 2008 RM124 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
572568 2008 RH132 25/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
572569 2008 RZ132 09/09/2008 Catalina CSS 610 m MPC · JPL
572570 2008 RS135 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
572571 2008 RO139 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
572572 2008 RK140 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
572573 2008 RH142 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
572574 2008 RB143 07/03/2002 Siding Spring R. H. McNaught 1.8 km MPC · JPL
572575 2008 RA147 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
572576 2008 RR147 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 9.6 km MPC · JPL
572577 2008 RD148 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
572578 2008 RY148 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
572579 2008 RL149 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
572580 2008 RM149 12/09/2008 Piszkesteto K. Sárneczky 770 m MPC · JPL
572581 2008 RT149 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
572582 2008 RU149 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
572583 2008 RX149 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572584 2008 RF150 13/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
572585 2008 RJ150 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
572586 2008 RW150 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
572587 2008 RE151 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
572588 2008 RF151 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
572589 2008 RR151 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
572590 2008 RV151 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
572591 2008 RE152 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
572592 2008 RF152 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
572593 2008 RJ152 09/09/2008 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
572594 2008 RQ152 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
572595 2008 RR152 09/09/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.0 km MPC · JPL
572596 2008 RT152 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
572597 2008 RR154 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
572598 2008 RZ155 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
572599 2008 RB156 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
572600 2008 RF156 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
572601 2008 RZ157 21/02/2017 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
572602 2008 RQ161 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
572603 2008 RZ161 17/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
572604 2008 RD162 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
572605 2008 RO162 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
572606 2008 RX163 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
572607 2008 RD164 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
572608 2008 RK166 12/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
572609 2008 RQ170 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
572610 2008 RK171 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
572611 2008 RK172 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.1 km MPC · JPL
572612 2008 SO2 07/09/2008 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
572613 2008 SO7 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
572614 2008 SZ7 31/08/2008 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 910 m MPC · JPL
572615 2008 SY11 22/09/2008 Catalina CSS 2.7 km MPC · JPL
572616 2008 SZ12 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
572617 2008 SE15 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
572618 2008 SH17 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
572619 2008 SW17 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
572620 2008 SY17 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
572621 2008 SA19 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
572622 2008 SJ20 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 7.8 km MPC · JPL
572623 2008 SG23 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 1.8 km MPC · JPL
572624 2008 SJ24 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
572625 2008 SY24 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
572626 2008 SM27 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572627 2008 SN30 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572628 2008 SX35 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
572629 2008 SZ47 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
572630 2008 SH53 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
572631 2008 SQ53 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
572632 2008 SZ55 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
572633 2008 SL72 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
572634 2008 SV77 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572635 2008 SX78 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
572636 2008 SO84 27/09/2008 Taunus Taunus Obs. 1.7 km MPC · JPL
572637 2008 SC90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
572638 2008 SL90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572639 2008 SK93 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
572640 2008 SN99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
572641 2008 SV99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
572642 2008 SH113 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
572643 2008 SL117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
572644 2008 SL119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
572645 2008 SB122 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
572646 2008 ST125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
572647 2008 SA132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
572648 2008 SU136 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
572649 2008 SR138 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572650 2008 SW138 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
572651 2008 SC141 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
572652 2008 SM142 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
572653 2008 SZ154 06/09/2008 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
572654 2008 SZ156 05/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2.0 km MPC · JPL
572655 2008 SC159 24/09/2008 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
572656 2008 SW160 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
572657 2008 SL161 27/09/2008 Andrushivka P. Ostafijchuk, Y. Ivaščenko 2.5 km MPC · JPL
572658 2008 SJ177 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
572659 2008 SR185 24/09/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 7.5 km MPC · JPL
572660 2008 SQ187 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
572661 2008 SE188 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
572662 2008 SQ188 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572663 2008 SX191 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
572664 2008 SC193 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572665 2008 SD197 21/09/2003 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
572666 2008 SJ197 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
572667 2008 SA207 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
572668 2008 SQ210 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
572669 2008 ST210 28/09/2008 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
572670 2008 SQ215 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
572671 2008 SC222 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
572672 2008 SR224 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
572673 2008 SK225 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
572674 2008 SW227 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
572675 2008 SC228 11/11/2004 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.9 km MPC · JPL
572676 2008 SY228 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
572677 2008 SZ228 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 2.0 km MPC · JPL
572678 2008 SP234 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
572679 2008 SM237 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
572680 2008 SO237 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
572681 2008 SW238 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
572682 2008 SM252 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
572683 2008 SH263 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572684 2008 SL263 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
572685 2008 SJ268 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572686 2008 SU269 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
572687 2008 SX272 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
572688 2008 SW273 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7.8 km MPC · JPL
572689 2008 SM289 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572690 2008 SW297 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
572691 2008 SY300 23/09/2008 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
572692 2008 SV303 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
572693 2008 SB314 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
572694 2008 SG314 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
572695 2008 SQ314 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
572696 2008 SV314 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
572697 2008 SP315 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
572698 2008 SZ315 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
572699 2008 SJ316 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
572700 2008 SO316 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
572701 2008 SY316 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
572702 2008 SF317 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
572703 2008 SP317 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
572704 2008 SS317 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
572705 2008 SC318 15/12/2004 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
572706 2008 SR318 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
572707 2008 SS318 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
572708 2008 SG321 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
572709 2008 SY321 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
572710 2008 SD324 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
572711 2008 SO325 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
572712 2008 SB326 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
572713 2008 SL326 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
572714 2008 SR326 04/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
572715 2008 SG327 03/05/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
572716 2008 SR327 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
572717 2008 SE328 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 390 m MPC · JPL
572718 2008 SK328 19/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
572719 2008 SZ332 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
572720 2008 SA333 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
572721 2008 SH333 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
572722 2008 SS336 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
572723 2008 SV336 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
572724 2008 SQ337 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572725 2008 SF340 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
572726 2008 SK340 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
572727 2008 SC341 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
572728 2008 SE344 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
572729 2008 SK345 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
572730 2008 SN345 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
572731 2008 SZ345 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
572732 2008 TK11 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
572733 2008 TW17 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
572734 2008 TX19 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
572735 2008 TN23 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
572736 2008 TS29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
572737 2008 TE30 01/10/2008 Junk Bond D. Healy 2.3 km MPC · JPL
572738 2008 TL43 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
572739 2008 TN45 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
572740 2008 TM47 20/11/2003 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 820 m MPC · JPL
572741 2008 TV47 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
572742 2008 TC49 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
572743 2008 TT49 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
572744 2008 TO53 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572745 2008 TT68 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
572746 2008 TN74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
572747 2008 TG79 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
572748 2008 TW87 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
572749 2008 TD88 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
572750 2008 TB91 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
572751 2008 TM96 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
572752 2008 TV97 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
572753 2008 TV102 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
572754 2008 TR103 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
572755 2008 TD107 29/09/2008 Catalina CSS 490 m MPC · JPL
572756 2008 TA110 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
572757 2008 TM118 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
572758 2008 TY119 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
572759 2008 TA121 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
572760 2008 TR124 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 360 m MPC · JPL
572761 2008 TX130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
572762 2008 TE132 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.0 km MPC · JPL
572763 2008 TW134 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
572764 2008 TD138 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
572765 2008 TZ139 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
572766 2008 TA143 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
572767 2008 TN143 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
572768 2008 TQ143 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
572769 2008 TU147 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
572770 2008 TY150 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
572771 2008 TW151 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
572772 2008 TT155 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
572773 2008 TR166 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
572774 2008 TE167 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
572775 2008 TJ179 01/10/2008 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
572776 2008 TF185 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
572777 2008 TB191 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
572778 2008 TT192 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572779 2008 TX193 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
572780 2008 TC194 03/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
572781 2008 TD194 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
572782 2008 TP194 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
572783 2008 TX194 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
572784 2008 TA195 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
572785 2008 TC195 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
572786 2008 TD195 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
572787 2008 TG195 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
572788 2008 TO195 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
572789 2008 TP195 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
572790 2008 TR195 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
572791 2008 TT195 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572792 2008 TQ196 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
572793 2008 TY196 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
572794 2008 TJ197 10/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
572795 2008 TK197 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
572796 2008 TR197 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
572797 2008 TY197 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
572798 2008 TD198 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
572799 2008 TA199 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
572800 2008 TL199 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
572801 2008 TM199 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572802 2008 TK201 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
572803 2008 TJ202 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
572804 2008 TP205 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
572805 2008 TQ205 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
572806 2008 TQ206 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
572807 2008 TR207 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
572808 2008 TY211 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
572809 2008 TP214 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
572810 2008 TW215 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
572811 2008 TS216 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
572812 2008 TJ218 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
572813 2008 TE219 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
572814 2008 TF219 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
572815 2008 TD221 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
572816 2008 TF222 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
572817 2008 TG223 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.8 km MPC · JPL
572818 2008 TZ223 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5.7 km MPC · JPL
572819 2008 TT226 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
572820 2008 TZ226 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
572821 2008 TC227 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
572822 2008 UC 19/10/2008 Siding Spring SSS 580 m MPC · JPL
572823 2008 UZ4 25/10/2008 Kachina J. Hobart 660 m MPC · JPL
572824 2008 UA5 13/03/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
572825 2008 UM8 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
572826 2008 UN8 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.6 km MPC · JPL
572827 2008 UC13 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
572828 2008 UE15 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
572829 2008 UU16 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
572830 2008 US17 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
572831 2008 UP27 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
572832 2008 UW29 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
572833 2008 UZ37 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
572834 2008 UD45 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
572835 2008 UL49 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
572836 2008 UP62 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
572837 2008 UG63 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
572838 2008 UC66 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
572839 2008 UQ66 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
572840 2008 UQ70 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
572841 2008 UO74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
572842 2008 UG78 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
572843 2008 UR86 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
572844 2008 UR88 12/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
572845 2008 UW92 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
572846 2008 UC93 29/09/2008 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
572847 2008 UN95 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
572848 2008 UX96 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
572849 2008 UX104 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
572850 2008 UD112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
572851 2008 UB116 11/03/2003 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
572852 2008 UH118 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572853 2008 UZ124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
572854 2008 UG132 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
572855 2008 UJ136 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
572856 2008 UG153 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
572857 2008 UK155 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
572858 2008 UM161 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
572859 2008 UP164 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
572860 2008 UH165 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572861 2008 UL165 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
572862 2008 UB173 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
572863 2008 UX176 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
572864 2008 UB177 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
572865 2008 UH177 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
572866 2008 UD180 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
572867 2008 UL180 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
572868 2008 UR182 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
572869 2008 UW189 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
572870 2008 UE193 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
572871 2008 UF194 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
572872 2008 UE195 08/10/2008 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
572873 2008 UQ195 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
572874 2008 UF196 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
572875 2008 UG196 08/10/2008 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
572876 2008 UZ197 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
572877 2008 UJ200 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
572878 2008 UP205 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572879 2008 UX207 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
572880 2008 UK219 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
572881 2008 UL219 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
572882 2008 UU221 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
572883 2008 UL223 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
572884 2008 UJ224 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
572885 2008 UL228 25/10/2008 Catalina CSS 2.2 km MPC · JPL
572886 2008 UQ229 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
572887 2008 UX229 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
572888 2008 US231 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
572889 2008 UW232 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
572890 2008 UD237 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
572891 2008 UX245 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
572892 2008 UH249 01/09/2008 La Sagra OAM Obs. 1.2 km MPC · JPL
572893 2008 UR250 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
572894 2008 UJ264 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
572895 2008 UB273 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
572896 2008 UT274 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
572897 2008 UU278 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
572898 2008 UV284 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
572899 2008 UK288 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
572900 2008 UF289 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
572901 2008 UO294 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
572902 2008 UL296 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
572903 2008 UA298 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
572904 2008 UZ298 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572905 2008 UH299 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
572906 2008 UU299 25/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
572907 2008 UG303 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
572908 2008 UF304 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
572909 2008 UW307 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
572910 2008 UR309 30/10/2008 Catalina CSS 2.0 km MPC · JPL
572911 2008 UA311 30/10/2008 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
572912 2008 UC311 30/10/2008 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
572913 2008 UJ313 25/08/2003 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
572914 2008 UO313 24/10/2008 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
572915 2008 UZ313 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
572916 2008 UV318 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
572917 2008 UK320 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
572918 2008 US320 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
572919 2008 UB325 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572920 2008 UP328 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
572921 2008 UU331 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
572922 2008 UE338 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
572923 2008 UU339 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
572924 2008 UH342 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
572925 2008 UK347 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
572926 2008 UF348 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572927 2008 UY351 26/10/2008 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
572928 2008 US352 25/10/2008 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
572929 2008 UW363 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
572930 2008 UE365 06/10/2008 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
572931 2008 UO373 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
572932 2008 UU373 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
572933 2008 UZ373 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
572934 2008 UV374 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
572935 2008 UQ375 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
572936 2008 UD376 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
572937 2008 UO376 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
572938 2008 UR376 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
572939 2008 US376 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
572940 2008 UZ376 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
572941 2008 UC377 14/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
572942 2008 UF377 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
572943 2008 UG377 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
572944 2008 UU377 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
572945 2008 UW377 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
572946 2008 UK378 30/10/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
572947 2008 UL378 11/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
572948 2008 UT378 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
572949 2008 UY378 15/09/2003 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
572950 2008 UD379 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
572951 2008 UT379 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
572952 2008 UG380 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
572953 2008 UN380 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
572954 2008 UR380 20/09/2003 Palomar NEAT 3.1 km MPC · JPL
572955 2008 UU380 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
572956 2008 UW380 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
572957 2008 UZ380 28/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
572958 2008 UL381 14/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
572959 2008 UZ381 04/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
572960 2008 UA382 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
572961 2008 UJ382 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572962 2008 UR382 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
572963 2008 UH384 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
572964 2008 UU386 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
572965 2008 UX389 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
572966 2008 UZ392 31/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
572967 2008 UA393 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
572968 2008 UD393 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
572969 2008 UO394 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
572970 2008 UV394 11/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
572971 2008 UT395 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
572972 2008 UJ397 24/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
572973 2008 UV398 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
572974 2008 UU400 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
572975 2008 US401 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
572976 2008 UK404 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
572977 2008 UQ404 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
572978 2008 UK406 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
572979 2008 UJ407 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
572980 2008 UM407 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
572981 2008 UZ409 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
572982 2008 UF410 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
572983 2008 UJ412 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
572984 2008 UX412 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
572985 2008 VT6 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
572986 2008 VW14 09/11/2008 Andrushivka Y. Ivaščenko, P. Ostafijchuk 790 m MPC · JPL
572987 2008 VR16 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
572988 2008 VR17 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
572989 2008 VY18 13/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
572990 2008 VG19 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
572991 2008 VU22 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
572992 2008 VS26 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
572993 2008 VC29 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
572994 2008 VF29 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
572995 2008 VV29 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
572996 2008 VF30 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
572997 2008 VY31 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
572998 2008 VW32 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
572999 2008 VK33 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
573000 2008 VZ36 07/01/2005 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL

568.000s  • 569.000s  • 570.000s  • 571.000s  • 572.000s  • 573.000s  • 574.000s  • 575.000s  • 576.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001