Danh sách tiểu hành tinh/234001–235000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
234001 1997 AQ20 11/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
234002 1997 CG11 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
234003 1997 CR11 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
234004 1997 EJ3 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
234005 1997 ER28 10/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
234006 1997 EW30 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
234007 1997 ES31 10/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
234008 1997 EL32 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
234009 1997 EX39 05/03/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234010 1997 FO4 31/03/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234011 1997 HE7 30/04/1997 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
234012 1997 LF 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
234013 1997 LR16 08/06/1997 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
234014 1997 WJ11 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
234015 1998 FJ2 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
234016 1998 FP6 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
234017 1998 ON3 23/07/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
234018 1998 QX44 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234019 1998 QH58 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
234020 1998 RT10 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
234021 1998 RV13 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
234022 1998 RR44 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234023 1998 RP62 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
234024 1998 SC33 18/09/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234025 1998 SA34 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
234026 Unioneastrofili 1998 SJ35 23/09/1998 San Marcello L. Tesi 1,0 km MPC · JPL
234027 1998 SF47 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
234028 1998 SY55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
234029 1998 SD78 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234030 1998 SR78 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
234031 1998 SL90 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
234032 1998 SS136 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
234033 1998 TF15 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
234034 1998 UE44 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
234035 1998 VZ42 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
234036 1998 VZ48 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
234037 1998 VG57 09/11/1998 Caussols ODAS 820 m MPC · JPL
234038 1998 WD38 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
234039 1998 WP42 16/11/1998 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
234040 1998 XF1 07/12/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
234041 1998 XA19 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
234042 1999 AH32 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
234043 1999 BS4 19/01/1999 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
234044 1999 BU26 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
234045 1999 CF7 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
234046 1999 CH29 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
234047 1999 CY49 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
234048 1999 CL132 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
234049 1999 CO147 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
234050 1999 CX148 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
234051 1999 EZ9 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
234052 1999 EL14 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
234053 1999 FR1 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
234054 1999 FF12 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
234055 1999 FO17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
234056 1999 FZ19 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
234057 1999 FZ79 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
234058 1999 FK84 21/03/1999 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
234059 1999 GT15 15/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
234060 1999 GY63 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
234061 1999 HE1 18/04/1999 Catalina CSS APO 2,9 km MPC · JPL
234062 1999 HL1 17/04/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
234063 1999 HO6 18/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
234064 1999 JB70 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
234065 1999 JJ115 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234066 1999 LD15 12/06/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
234067 1999 LB30 12/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
234068 1999 LU30 12/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
234069 1999 OA 16/07/1999 Woomera F. B. Zoltowski 1,5 km MPC · JPL
234070 1999 PV1 09/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 5,9 km MPC · JPL
234071 1999 RG141 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
234072 1999 RJ190 10/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
234073 1999 RT193 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
234074 1999 RX251 06/09/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
234075 1999 RS253 10/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
234076 1999 SB3 24/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
234077 1999 SH26 30/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
234078 1999 TO12 12/10/1999 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
234079 1999 TO48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
234080 1999 TP54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
234081 1999 TE70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
234082 1999 TF70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
234083 1999 TT98 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
234084 1999 TN99 02/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
234085 1999 TE104 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
234086 1999 TV113 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234087 1999 TG133 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
234088 1999 TS133 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
234089 1999 TS158 08/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234090 1999 TQ159 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
234091 1999 TC167 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
234092 1999 TU168 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234093 1999 TL170 10/10/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
234094 1999 TN183 11/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234095 1999 TO184 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
234096 1999 TT227 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
234097 1999 TG235 03/10/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
234098 1999 TJ243 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
234099 1999 TO293 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
234100 1999 TU299 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
234101 1999 UK37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
234102 1999 UK42 28/10/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
234103 1999 UO52 31/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
234104 1999 UA57 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
234105 1999 VP15 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
234106 1999 VU39 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
234107 1999 VP42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
234108 1999 VR82 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
234109 1999 VA116 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
234110 1999 VL126 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
234111 1999 VU130 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
234112 1999 VD167 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234113 1999 VY167 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234114 1999 VH186 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
234115 1999 VT218 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
234116 1999 VX224 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234117 1999 WZ12 26/11/1999 Ondřejov L. Kotková 3,9 km MPC · JPL
234118 1999 XO2 03/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
234119 1999 XZ2 04/12/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
234120 1999 XD23 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
234121 1999 XJ51 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
234122 1999 XP111 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
234123 1999 XJ130 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
234124 1999 XM140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
234125 1999 XN219 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
234126 1999 YQ15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
234127 1999 YQ23 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
234128 1999 YL24 17/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
234129 2000 AN129 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
234130 2000 BX32 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
234131 2000 BY36 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
234132 2000 BL37 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
234133 2000 CQ139 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
234134 2000 CO142 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
234135 2000 DJ11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
234136 2000 DT16 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
234137 2000 DC59 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
234138 2000 DC100 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234139 2000 DE102 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
234140 2000 DE103 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
234141 2000 EJ9 03/03/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
234142 2000 EA22 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234143 2000 EY44 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
234144 2000 ET50 11/03/2000 Tebbutt F. B. Zoltowski 3,3 km MPC · JPL
234145 2000 EW70 09/03/2000 Socorro LINEAR 340 m MPC · JPL
234146 2000 EM101 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
234147 2000 FP 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
234148 2000 FF1 26/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234149 2000 FG4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
234150 2000 FO14 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
234151 2000 FX18 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
234152 2000 GK11 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
234153 2000 GL26 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234154 2000 GP62 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
234155 2000 GO150 05/04/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
234156 2000 GO165 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
234157 2000 GE168 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
234158 2000 HQ4 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
234159 2000 HB16 29/04/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
234160 2000 HS72 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
234161 2000 HP82 29/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234162 2000 HM103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
234163 2000 JB86 02/05/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
234164 2000 KD2 26/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
234165 2000 KF57 29/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
234166 2000 KD67 31/05/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
234167 2000 KV69 29/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234168 2000 LB 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
234169 2000 LR 02/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
234170 2000 LG22 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
234171 2000 LB28 10/06/2000 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
234172 2000 ND18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
234173 2000 NO18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
234174 2000 OJ2 28/07/2000 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
234175 2000 OH36 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
234176 2000 OS54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
234177 2000 QZ1 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
234178 2000 QW6 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
234179 2000 QJ7 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
234180 2000 QK15 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234181 2000 QS16 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234182 2000 QT17 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
234183 2000 QU46 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234184 2000 QT53 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
234185 2000 QM70 28/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
234186 2000 QB80 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
234187 2000 QP80 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
234188 2000 QN91 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
234189 2000 QU94 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234190 2000 QM99 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
234191 2000 QA126 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234192 2000 QU136 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234193 2000 QK140 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
234194 2000 QS142 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234195 2000 QH153 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
234196 2000 QT156 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
234197 2000 QE180 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
234198 2000 QN191 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234199 2000 QH203 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234200 2000 QA205 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
234201 2000 QK208 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234202 2000 QP219 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
234203 2000 QN229 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
234204 2000 RM22 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
234205 2000 RW58 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
234206 2000 RN69 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234207 2000 RV88 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
234208 2000 SH11 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
234209 2000 SJ18 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
234210 2000 SG40 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234211 2000 SM44 27/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234212 2000 SQ54 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234213 2000 SH63 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234214 2000 SC70 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234215 2000 SB77 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234216 2000 SX104 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
234217 2000 SC113 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
234218 2000 SD114 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234219 2000 SX114 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
234220 2000 SK118 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234221 2000 SZ140 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234222 2000 SF141 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
234223 2000 SR142 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
234224 2000 SZ144 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234225 2000 SQ168 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234226 2000 SW173 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
234227 2000 SR215 26/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234228 2000 SZ227 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234229 2000 SG233 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
234230 2000 ST233 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234231 2000 SX235 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234232 2000 SZ245 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
234233 2000 SH257 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
234234 2000 SV258 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
234235 2000 SR268 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
234236 2000 SG272 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
234237 2000 SE275 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234238 2000 SL285 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
234239 2000 SL305 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
234240 2000 SH316 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234241 2000 SJ327 29/09/2000 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
234242 2000 SC340 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234243 2000 ST352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
234244 2000 SS361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
234245 2000 TK3 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
234246 2000 TJ12 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234247 2000 TF29 03/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
234248 2000 TR40 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234249 2000 TZ44 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234250 2000 TU46 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
234251 2000 TV59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
234252 2000 UU3 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234253 2000 UY5 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234254 2000 UE11 20/10/2000 Nacogdoches SFA Obs. 1,1 km MPC · JPL
234255 2000 UF27 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
234256 2000 UX40 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234257 2000 UE62 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234258 2000 UU62 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
234259 2000 UM75 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234260 2000 VV3 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234261 2000 VF11 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
234262 2000 VR11 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234263 2000 VW12 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234264 2000 VH40 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234265 2000 VU46 03/11/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
234266 2000 VG54 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
234267 2000 VC55 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
234268 2000 WJ2 16/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
234269 2000 WW4 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
234270 2000 WV7 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
234271 2000 WP16 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234272 2000 WT23 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234273 2000 WZ37 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234274 2000 WT68 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
234275 2000 WK97 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
234276 2000 WL102 26/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
234277 2000 WC109 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
234278 2000 WO114 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
234279 2000 WD122 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234280 2000 WM154 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
234281 2000 WC160 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
234282 2000 WY162 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
234283 2000 WM173 25/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234284 2000 WR177 27/11/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
234285 2000 XU6 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234286 2000 XE8 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234287 2000 XM11 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
234288 2000 XY12 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
234289 2000 XT41 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
234290 2000 XS50 06/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234291 2000 YA7 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234292 2000 YL8 16/12/2000 Uccle T. Pauwels 1,6 km MPC · JPL
234293 2000 YA19 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
234294 Pappsándor 2000 YD32 31/12/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 1,5 km MPC · JPL
234295 2000 YK45 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
234296 2000 YR60 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
234297 2000 YX64 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
234298 2000 YZ73 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234299 2000 YL95 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
234300 2000 YO125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
234301 2000 YJ130 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234302 2001 AA 01/01/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
234303 2001 AA1 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
234304 2001 AO10 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
234305 2001 AF22 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234306 2001 AZ27 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234307 2001 AO37 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234308 2001 AD39 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
234309 2001 AZ40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
234310 2001 AG46 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234311 2001 AL53 03/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234312 2001 BV1 16/01/2001 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
234313 2001 BF6 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234314 2001 BY30 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
234315 2001 BA46 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234316 2001 BX51 16/01/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
234317 2001 BE76 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234318 2001 CL8 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234319 2001 CR11 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
234320 2001 CY18 02/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
234321 2001 CA23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
234322 2001 CX31 12/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
234323 2001 DR20 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234324 2001 DR36 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
234325 2001 DR55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
234326 2001 DP64 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
234327 2001 DG77 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
234328 2001 DP93 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234329 2001 DO98 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
234330 2001 EF 01/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
234331 2001 EN10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
234332 2001 EC15 15/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
234333 2001 EZ17 15/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
234334 2001 EJ25 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
234335 2001 FU 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
234336 2001 FH1 18/03/2001 Junk Bond D. Healy 3,5 km MPC · JPL
234337 2001 FX3 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
234338 2001 FW25 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
234339 2001 FE36 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
234340 2001 FS44 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
234341 2001 FZ57 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 340 m MPC · JPL
234342 2001 FF68 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
234343 2001 FM84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
234344 2001 FM85 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
234345 2001 FW89 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
234346 2001 FK120 24/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
234347 2001 FQ126 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
234348 2001 FV158 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
234349 2001 FT167 19/03/2001 Cima Ekar ADAS 4,2 km MPC · JPL
234350 2001 GV4 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234351 2001 HX28 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
234352 2001 HZ41 16/04/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
234353 2001 HR43 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
234354 2001 HG47 18/04/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
234355 2001 HX57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
234356 2001 HD65 28/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
234357 2001 JA5 13/05/2001 Ondřejov L. Kotková 5,2 km MPC · JPL
234358 2001 JC6 11/05/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
234359 2001 KS64 21/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
234360 2001 MV25 19/06/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
234361 2001 NX2 12/07/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
234362 2001 NK13 12/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
234363 2001 NB14 14/07/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
234364 2001 OU28 18/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
234365 2001 OL29 18/07/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
234366 2001 OR61 21/07/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
234367 2001 OP68 16/07/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
234368 2001 OL77 25/07/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
234369 2001 OX85 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
234370 2001 OF87 29/07/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
234371 2001 OM89 22/07/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234372 2001 OA113 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
234373 2001 PP26 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
234374 2001 PW39 11/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
234375 2001 PQ58 14/08/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
234376 2001 QV8 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
234377 2001 QL34 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
234378 2001 QA48 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
234379 2001 QD53 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
234380 2001 QG58 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234381 2001 QB60 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
234382 2001 QC67 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234383 2001 QB68 16/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
234384 2001 QN97 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
234385 2001 QX107 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
234386 2001 QR113 25/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 4,5 km MPC · JPL
234387 2001 QP135 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
234388 2001 QV161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
234389 2001 QP163 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
234390 2001 QJ203 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
234391 2001 QH204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
234392 2001 QH240 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
234393 2001 QA246 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234394 2001 QU252 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
234395 2001 QM253 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234396 2001 QC260 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234397 2001 QN265 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,8 km MPC · JPL
234398 2001 QG283 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
234399 2001 QY286 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
234400 2001 QR292 16/08/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
234401 2001 QB330 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
234402 2001 QR334 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
234403 2001 RF12 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
234404 2001 RF14 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
234405 2001 RX16 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
234406 2001 RO17 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
234407 2001 RK19 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234408 2001 RY22 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
234409 2001 RO23 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
234410 2001 RJ25 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
234411 2001 RO28 07/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
234412 2001 RY48 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
234413 2001 RM58 12/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
234414 2001 RY58 12/09/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
234415 2001 RK59 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
234416 2001 RP62 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
234417 2001 RJ70 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234418 2001 RQ83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
234419 2001 RQ85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
234420 2001 RE93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
234421 2001 RV94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
234422 2001 RT101 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234423 2001 RV103 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
234424 2001 RT105 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234425 2001 RO111 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
234426 2001 RN117 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
234427 2001 RV132 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
234428 2001 RN146 09/09/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
234429 2001 RD147 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
234430 2001 SM6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
234431 2001 SO9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
234432 2001 SP25 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
234433 2001 SA26 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234434 2001 SQ35 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
234435 2001 SS41 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234436 2001 SV47 16/09/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
234437 2001 SG48 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
234438 2001 SR65 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234439 2001 ST71 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
234440 2001 SE85 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
234441 2001 SG85 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
234442 2001 SN87 20/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
234443 2001 SK94 20/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
234444 2001 SA99 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
234445 2001 SS133 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
234446 2001 SF137 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234447 2001 SA144 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234448 2001 SR146 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234449 2001 SV147 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234450 2001 SL148 17/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
234451 2001 SN150 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
234452 2001 SJ152 17/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234453 2001 SS156 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
234454 2001 SE160 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234455 2001 SL164 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
234456 2001 SR180 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234457 2001 SG181 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
234458 2001 SJ181 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
234459 2001 SN181 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
234460 2001 ST191 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234461 2001 SR192 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
234462 2001 SO207 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
234463 2001 SA213 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234464 2001 SV220 19/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
234465 2001 SL223 19/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
234466 2001 SG229 19/09/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
234467 2001 SV236 19/09/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
234468 2001 SG240 19/09/2001 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
234469 2001 SB245 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234470 2001 SF255 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
234471 2001 SH259 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
234472 2001 SY267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
234473 2001 SR273 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
234474 2001 ST283 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
234475 2001 SJ298 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
234476 2001 SJ303 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
234477 2001 SD311 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
234478 2001 SK315 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234479 2001 SZ317 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
234480 2001 SF335 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
234481 2001 TM6 10/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
234482 2001 TS11 13/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234483 2001 TV14 10/10/2001 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
234484 2001 TS29 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234485 2001 TB30 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234486 2001 TK52 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234487 2001 TK56 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234488 2001 TK59 13/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234489 2001 TM62 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
234490 2001 TO66 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234491 2001 TW66 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234492 2001 TQ72 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234493 2001 TC75 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234494 2001 TA83 14/10/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
234495 2001 TH87 14/10/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
234496 2001 TX93 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
234497 2001 TF94 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
234498 2001 TA95 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
234499 2001 TS95 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234500 2001 TS98 14/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
234501 2001 TZ120 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234502 2001 TJ132 11/10/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
234503 2001 TL147 10/10/2001 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
234504 2001 TQ150 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
234505 2001 TM151 10/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
234506 2001 TW152 10/10/2001 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
234507 2001 TN154 15/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
234508 2001 TJ157 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
234509 2001 TD175 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234510 2001 TX179 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234511 2001 TC184 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234512 2001 TL216 13/10/2001 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
234513 2001 TU232 15/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
234514 2001 TW240 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
234515 2001 TP256 08/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
234516 2001 UP12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
234517 2001 UP14 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,9 km MPC · JPL
234518 2001 UN24 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
234519 2001 UC36 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
234520 2001 UT40 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234521 2001 UH44 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
234522 2001 US48 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
234523 2001 UU72 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
234524 2001 UW85 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
234525 2001 UZ88 18/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
234526 2001 UD127 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234527 2001 UD141 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
234528 2001 US141 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
234529 2001 UH154 23/10/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
234530 2001 UD156 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234531 2001 UU156 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234532 2001 UG159 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
234533 2001 UF161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
234534 2001 UB164 18/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
234535 2001 UB198 19/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
234536 2001 UW206 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
234537 2001 UP207 20/10/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
234538 2001 UP212 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
234539 2001 UO217 24/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
234540 2001 UN222 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
234541 2001 UH229 16/10/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
234542 2001 UQ229 17/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
234543 2001 VV14 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234544 2001 VK19 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234545 2001 VH20 09/11/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
234546 2001 VF38 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
234547 2001 VE59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
234548 2001 VJ60 10/11/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
234549 2001 VX95 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
234550 2001 VT115 12/11/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
234551 2001 VK116 12/11/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
234552 2001 VR119 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
234553 2001 WA6 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234554 2001 WC6 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
234555 2001 WU6 17/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234556 2001 WU17 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234557 2001 WQ24 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
234558 2001 WA29 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234559 2001 WL45 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
234560 2001 WT58 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234561 2001 WG82 20/11/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
234562 2001 WH91 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
234563 2001 XC23 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234564 2001 XN37 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234565 2001 XM50 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234566 2001 XQ51 10/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
234567 2001 XT59 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234568 2001 XG80 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
234569 2001 XK90 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
234570 2001 XZ105 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234571 2001 XO107 10/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
234572 2001 XN111 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234573 2001 XQ137 14/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
234574 2001 XR140 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234575 2001 XV141 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234576 2001 XF164 14/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
234577 2001 XK174 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
234578 2001 XT177 14/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
234579 2001 XH217 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234580 2001 XF225 15/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
234581 2001 XJ231 15/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
234582 2001 XS242 14/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
234583 2001 XG250 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234584 2001 XW256 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234585 2001 XA261 11/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
234586 2001 XA267 13/12/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
234587 2001 YU10 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234588 2001 YU25 18/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
234589 2001 YY25 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
234590 2001 YC54 18/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
234591 2001 YY57 18/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
234592 2001 YL63 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234593 2001 YC71 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234594 2001 YU80 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
234595 2001 YB89 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
234596 2001 YO93 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
234597 2001 YB104 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234598 2001 YH107 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234599 2001 YZ125 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234600 2001 YU139 24/12/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
234601 2001 YV152 19/12/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
234602 2001 YS161 19/12/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
234603 2002 AT37 09/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234604 2002 AS43 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
234605 2002 AO45 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
234606 2002 AG46 09/01/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
234607 2002 AN47 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
234608 2002 AW50 09/01/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
234609 2002 AA54 09/01/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
234610 2002 AG56 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234611 2002 AN67 09/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 790 m MPC · JPL
234612 2002 AZ78 08/01/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
234613 2002 AZ87 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
234614 2002 AC91 13/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
234615 2002 AV95 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234616 2002 AU96 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234617 2002 AZ99 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
234618 2002 AH100 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234619 2002 AN106 09/01/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
234620 2002 AZ131 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234621 2002 AH145 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
234622 2002 AL146 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234623 2002 AA173 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234624 2002 AH187 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234625 2002 AL199 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234626 2002 AK201 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
234627 2002 BA11 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234628 2002 BS14 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
234629 2002 BX24 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234630 2002 CD1 02/02/2002 Cima Ekar ADAS 1,6 km MPC · JPL
234631 2002 CL11 06/02/2002 Oaxaca J. M. Roe 1,2 km MPC · JPL
234632 2002 CP11 06/02/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
234633 2002 CG12 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234634 2002 CL15 08/02/2002 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
234635 2002 CE18 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
234636 2002 CD38 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
234637 2002 CP46 07/02/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,3 km MPC · JPL
234638 2002 CS46 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
234639 2002 CU82 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234640 2002 CL117 09/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
234641 2002 CA128 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
234642 2002 CB178 10/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
234643 2002 CH179 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234644 2002 CG180 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
234645 2002 CJ185 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234646 2002 CC198 10/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
234647 2002 CX251 03/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
234648 2002 CH254 05/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
234649 2002 CE275 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
234650 2002 CH304 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
234651 2002 CW304 15/02/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,4 km MPC · JPL
234652 2002 DL19 24/02/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
234653 2002 EN5 09/03/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
234654 2002 EP8 11/03/2002 Cima Ekar ADAS 3,2 km MPC · JPL
234655 2002 EJ38 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
234656 2002 EN53 13/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234657 2002 EJ103 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
234658 2002 ER103 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
234659 2002 EG115 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
234660 2002 ET128 12/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
234661 2002 EH134 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
234662 2002 EJ136 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
234663 2002 EO145 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234664 2002 EP146 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
234665 2002 ER148 15/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
234666 2002 FH12 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234667 2002 FW28 20/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
234668 2002 FT33 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234669 2002 FW34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
234670 2002 GM 02/04/2002 Kvistaberg UDAS 890 m MPC · JPL
234671 2002 GA5 08/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
234672 2002 GE14 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234673 2002 GQ14 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234674 2002 GP38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
234675 2002 GY41 04/04/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
234676 2002 GA52 05/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
234677 2002 GH52 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
234678 2002 GJ64 08/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
234679 2002 GW64 08/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
234680 2002 GQ66 08/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
234681 2002 GT82 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234682 2002 GF83 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234683 2002 GF85 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
234684 2002 GD89 10/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
234685 2002 GS97 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
234686 2002 GJ99 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234687 2002 GD101 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
234688 2002 GE104 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
234689 2002 GC110 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
234690 2002 GG110 10/04/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
234691 2002 GO115 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234692 2002 GG121 12/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
234693 2002 GD124 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234694 2002 GG125 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234695 2002 GF129 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
234696 2002 GW129 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
234697 2002 GJ134 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
234698 2002 GP143 13/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
234699 2002 GR144 11/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
234700 2002 GW144 12/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
234701 2002 GW146 13/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
234702 2002 GT158 13/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
234703 2002 GJ159 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234704 2002 GG163 14/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
234705 2002 GG169 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234706 2002 GQ171 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234707 2002 HB10 17/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
234708 2002 HZ12 21/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
234709 2002 JC7 03/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
234710 2002 JD8 06/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
234711 2002 JD16 07/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
234712 2002 JY18 07/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
234713 2002 JT36 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
234714 2002 JX67 11/05/2002 Tebbutt F. B. Zoltowski 2,6 km MPC · JPL
234715 2002 JJ83 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234716 2002 JY85 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
234717 2002 JM94 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
234718 2002 JD99 13/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
234719 2002 JB119 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
234720 2002 JF119 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
234721 2002 JC120 05/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
234722 2002 JU127 07/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
234723 2002 JR136 09/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
234724 2002 JL144 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234725 2002 KL8 21/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
234726 2002 KN11 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
234727 2002 KK12 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
234728 2002 KB16 19/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
234729 2002 KF16 23/05/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
234730 2002 LW1 02/06/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
234731 2002 LT22 08/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
234732 2002 LH31 03/06/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
234733 2002 LW32 03/06/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
234734 2002 LD34 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234735 2002 LB37 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
234736 2002 LW41 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
234737 2002 LO47 12/06/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234738 2002 LH53 08/06/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
234739 2002 LO54 08/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
234740 2002 LL57 11/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
234741 2002 LH59 10/06/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
234742 2002 LM62 12/06/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
234743 2002 NM11 04/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
234744 2002 NT15 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234745 2002 NP17 12/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
234746 2002 NF40 14/07/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
234747 2002 NX43 12/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
234748 2002 NH57 12/07/2002 Palomar R. M. Stoss 2,6 km MPC · JPL
234749 2002 NF61 06/07/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
234750 Amymainzer 2002 NX69 08/07/2002 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
234751 2002 ND70 14/07/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
234752 2002 NG72 12/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
234753 2002 OQ1 17/07/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
234754 2002 OY4 19/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
234755 2002 OQ5 20/07/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
234756 2002 OX15 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
234757 2002 OH17 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
234758 2002 OD29 18/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
234759 2002 OB30 16/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
234760 2002 OC31 20/07/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
234761 Rainerkracht 2002 OU32 22/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
234762 2002 PL1 04/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
234763 2002 PX9 05/08/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
234764 2002 PL21 06/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
234765 2002 PJ29 06/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
234766 2002 PU41 05/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234767 2002 PG49 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
234768 2002 PT66 06/08/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
234769 2002 PP68 06/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
234770 2002 PX74 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234771 2002 PN76 11/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
234772 2002 PP98 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
234773 2002 PE111 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
234774 2002 PM117 15/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
234775 2002 PQ133 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
234776 2002 PP139 12/08/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
234777 2002 PV157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,4 km MPC · JPL
234778 2002 PW162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,0 km MPC · JPL
234779 2002 PQ169 08/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
234780 2002 PK178 15/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
234781 2002 PP184 08/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
234782 2002 PX184 07/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
234783 2002 PJ186 11/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
234784 2002 PN188 08/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
234785 2002 PS188 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
234786 2002 QY3 16/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
234787 2002 QL4 16/08/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
234788 2002 QD20 28/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
234789 2002 QV22 27/08/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
234790 2002 QE23 27/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
234791 2002 QN37 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
234792 2002 QR47 29/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
234793 2002 QF50 29/08/2002 Palomar R. Matson 2,4 km MPC · JPL
234794 2002 QX53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 5,3 km MPC · JPL
234795 2002 QR61 27/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
234796 2002 QK62 17/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
234797 2002 QZ62 29/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
234798 2002 QO69 27/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
234799 2002 QV71 27/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
234800 2002 QQ73 30/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
234801 2002 QB78 27/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
234802 2002 QN78 29/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
234803 2002 QT78 26/08/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
234804 2002 QD83 16/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
234805 2002 QY85 19/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
234806 2002 QN88 19/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
234807 2002 QK94 29/08/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
234808 2002 QT95 18/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
234809 2002 QV97 18/08/2002 Palomar Palomar Obs. 3,1 km MPC · JPL
234810 2002 QX100 19/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
234811 2002 QU101 20/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
234812 2002 QQ102 19/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
234813 2002 QJ112 17/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
234814 2002 QD114 28/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
234815 2002 QN114 28/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
234816 2002 QG128 29/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
234817 2002 QT132 28/08/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
234818 2002 QL136 18/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
234819 2002 RS17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
234820 2002 RV21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
234821 2002 RT34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
234822 2002 RC45 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
234823 2002 RP58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
234824 2002 RV73 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234825 2002 RV79 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
234826 2002 RM83 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
234827 2002 RE87 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
234828 2002 RG89 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
234829 2002 RB98 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
234830 2002 RB110 06/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
234831 2002 RG120 03/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
234832 2002 RF125 09/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
234833 2002 RG132 11/09/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
234834 2002 RV139 10/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
234835 2002 RJ140 11/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
234836 2002 RJ144 11/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
234837 2002 RT144 11/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
234838 2002 RL145 11/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
234839 2002 RQ150 11/09/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
234840 2002 RZ161 12/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
234841 2002 RM174 13/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
234842 2002 RY177 13/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
234843 2002 RT179 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
234844 2002 RL181 13/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
234845 2002 RJ182 11/09/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
234846 2002 RB187 13/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
234847 2002 RF187 13/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
234848 2002 RN193 12/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
234849 2002 RH194 12/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
234850 2002 RG209 14/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
234851 2002 RG215 13/09/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
234852 2002 RD216 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
234853 2002 RU220 15/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
234854 2002 RJ228 14/09/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
234855 2002 RZ228 14/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
234856 2002 RQ232 11/09/2002 Palomar M. White, M. Collins 3,4 km MPC · JPL
234857 2002 RR235 11/09/2002 Palomar M. White, M. Collins 3,4 km MPC · JPL
234858 2002 RK238 12/09/2002 Palomar R. Matson 2,9 km MPC · JPL
234859 2002 RH246 01/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
234860 2002 RL253 14/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
234861 2002 RP259 15/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
234862 2002 RA262 13/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
234863 2002 RD262 13/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
234864 2002 RN267 14/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
234865 2002 RK268 04/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
234866 2002 RQ270 04/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
234867 2002 SS23 27/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
234868 2002 SD25 28/09/2002 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
234869 2002 SC27 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
234870 2002 SD27 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
234871 2002 SK28 30/09/2002 Ondřejov P. Pravec 5,3 km MPC · JPL
234872 2002 SO29 28/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
234873 2002 SJ48 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
234874 2002 SW60 16/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
234875 2002 SB61 16/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
234876 2002 SZ64 16/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
234877 2002 TT 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
234878 2002 TF30 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
234879 2002 TG43 02/10/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
234880 2002 TK43 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
234881 2002 TS50 02/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
234882 2002 TD56 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
234883 2002 TW61 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
234884 2002 TR74 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
234885 2002 TC81 01/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
234886 2002 TL88 03/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
234887 2002 TB100 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
234888 2002 TW106 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
234889 2002 TB113 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
234890 2002 TP113 03/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
234891 2002 TM116 03/10/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
234892 2002 TC128 04/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
234893 2002 TH135 04/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
234894 2002 TA137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
234895 2002 TJ146 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
234896 2002 TM160 05/10/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
234897 2002 TH171 03/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
234898 2002 TK177 05/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
234899 2002 TO185 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
234900 2002 TM189 05/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
234901 2002 TG194 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
234902 2002 TH219 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
234903 2002 TV228 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
234904 2002 TL231 08/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
234905 2002 TG244 10/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
234906 2002 TA246 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
234907 2002 TZ250 07/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
234908 2002 TN252 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
234909 2002 TZ265 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
234910 2002 TW271 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
234911 2002 TJ276 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
234912 2002 TZ277 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
234913 2002 TB283 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
234914 2002 TZ299 15/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
234915 2002 TH319 05/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
234916 2002 TE321 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
234917 2002 TK324 05/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
234918 2002 TG331 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
234919 2002 TJ333 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
234920 2002 TK350 10/10/2002 Apache Point SDSS 4,7 km MPC · JPL
234921 2002 TZ353 10/10/2002 Apache Point SDSS 5,7 km MPC · JPL
234922 2002 TX364 10/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
234923 2002 TR382 09/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
234924 2002 TX382 15/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
234925 2002 UK2 28/10/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
234926 2002 UK5 28/10/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
234927 2002 UW9 26/10/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
234928 2002 UB11 28/10/2002 Kvistaberg UDAS 980 m MPC · JPL
234929 2002 UP14 30/10/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
234930 2002 UW21 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
234931 2002 UZ24 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
234932 2002 UY26 31/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
234933 2002 UL27 31/10/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
234934 2002 UG28 30/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
234935 2002 UW28 31/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
234936 2002 UC35 31/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
234937 2002 UW69 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
234938 2002 VC10 01/11/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
234939 2002 VM20 05/11/2002 Kvistaberg UDAS 5,3 km MPC · JPL
234940 2002 VT28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
234941 2002 VO29 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
234942 2002 VC38 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
234943 2002 VT38 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
234944 2002 VB42 05/11/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
234945 2002 VY50 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
234946 2002 VE56 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
234947 2002 VV66 06/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
234948 2002 VF68 04/11/2002 La Palma La Palma Obs. 3,7 km MPC · JPL
234949 2002 VL68 07/11/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
234950 2002 VH69 08/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
234951 2002 VL86 08/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
234952 2002 VQ95 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
234953 2002 VB97 12/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
234954 2002 VL124 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
234955 2002 VF140 13/11/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
234956 2002 VL140 13/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
234957 2002 VK147 03/11/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
234958 2002 WD4 24/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
234959 2002 WC8 24/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
234960 2002 WS13 28/11/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
234961 2002 WO14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
234962 2002 WG18 30/11/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
234963 2002 WU29 22/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
234964 2002 XH5 04/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
234965 2002 XQ5 01/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
234966 2002 XM7 02/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
234967 2002 XQ15 03/12/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
234968 2002 XR65 12/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
234969 2002 XV76 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
234970 2002 XG89 10/12/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
234971 2002 XS105 05/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
234972 2002 YH2 27/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
234973 2002 YA5 28/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
234974 2002 YD5 28/12/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
234975 2002 YG14 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234976 2002 YW24 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
234977 2002 YX25 31/12/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
234978 2003 AL3 03/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
234979 2003 AR14 02/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
234980 2003 AO16 05/01/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
234981 2003 AB33 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234982 2003 AE33 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
234983 2003 AJ33 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
234984 2003 AM52 05/01/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
234985 2003 AS59 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
234986 2003 AY63 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
234987 2003 AJ82 13/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
234988 2003 AE94 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
234989 2003 BA6 23/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
234990 2003 BX9 26/01/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
234991 2003 BW15 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
234992 2003 BE17 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
234993 2003 BY41 26/01/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
234994 2003 BX44 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
234995 2003 BP60 27/01/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
234996 2003 BM61 27/01/2003 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
234997 2003 BR61 27/01/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
234998 2003 BQ67 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
234999 2003 BB74 29/01/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
235000 2003 BR82 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

230.000s  • 231.000s  • 232.000s  • 233.000s  • 234.000s  • 235.000s  • 236.000s  • 237.000s  • 238.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001