Danh sách tiểu hành tinh/358001–359000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
358001 2006 DD69 20/02/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
358002 2006 DW69 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
358003 2006 DX72 22/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
358004 2006 DR73 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
358005 2006 DT78 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
358006 2006 DZ80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
358007 2006 DM92 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
358008 2006 DG97 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
358009 2006 DG107 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
358010 2006 DW107 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
358011 2006 DW115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358012 2006 DO128 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
358013 2006 DR137 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
358014 2006 DC144 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
358015 2006 DD155 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
358016 2006 DV164 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
358017 2006 DP171 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
358018 2006 DH174 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
358019 2006 DE176 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
358020 2006 DC185 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
358021 2006 DX191 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
358022 2006 DR207 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
358023 2006 DL211 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
358024 2006 EZ4 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
358025 2006 EH58 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
358026 2006 EU62 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
358027 2006 ED67 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
358028 2006 FX7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358029 2006 FV9 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
358030 2006 FU12 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
358031 2006 FJ13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
358032 2006 FB18 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
358033 2006 FD25 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
358034 2006 FA28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
358035 2006 FS34 24/03/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
358036 2006 FF37 24/03/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
358037 2006 FU52 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
358038 2006 GL6 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358039 2006 GA21 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
358040 2006 GE21 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358041 2006 GU22 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
358042 2006 GZ24 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
358043 2006 GF29 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
358044 2006 GB30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
358045 2006 GL35 07/04/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
358046 2006 GR35 07/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
358047 2006 GM39 02/04/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
358048 2006 GB46 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
358049 2006 HZ12 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
358050 2006 HT17 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
358051 2006 HD19 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
358052 2006 HV19 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
358053 2006 HL22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
358054 2006 HR22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
358055 2006 HO25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
358056 2006 HA28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358057 2006 HQ32 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
358058 2006 HZ35 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
358059 2006 HE43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
358060 2006 HR49 25/04/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
358061 2006 HA63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
358062 2006 HS66 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
358063 2006 HE67 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
358064 2006 HP70 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
358065 2006 HH78 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
358066 2006 HV80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
358067 2006 HO81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358068 2006 HY84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
358069 2006 HA89 08/04/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
358070 2006 HY98 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358071 2006 HB105 21/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
358072 2006 HF107 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
358073 2006 HJ107 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
358074 2006 HD112 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
358075 2006 JR3 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
358076 2006 JA4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
358077 2006 JM5 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
358078 2006 JQ7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
358079 2006 JE10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
358080 2006 JW11 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
358081 2006 JG16 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
358082 2006 JG18 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
358083 2006 JW19 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
358084 2006 JD26 03/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
358085 2006 JG26 03/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 980 m MPC · JPL
358086 2006 JT29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
358087 2006 JA30 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
358088 2006 JX31 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
358089 2006 JE44 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
358090 2006 JD50 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
358091 2006 JH59 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 750 m MPC · JPL
358092 2006 JF80 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
358093 2006 KQ3 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
358094 2006 KU3 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
358095 2006 KG9 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
358096 2006 KN19 22/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
358097 2006 KQ20 21/05/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
358098 2006 KL25 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
358099 2006 KH40 18/05/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
358100 2006 KD42 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
358101 2006 KO50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
358102 2006 KF63 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
358103 2006 KL81 13/02/2002 Apache Point SDSS 760 m MPC · JPL
358104 2006 KR86 26/05/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
358105 2006 KT90 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
358106 2006 KA97 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358107 2006 KH106 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
358108 2006 KF115 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
358109 2006 KZ123 30/05/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
358110 2006 OF 16/07/2006 Needville Needville Obs. 900 m MPC · JPL
358111 2006 OV6 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
358112 2006 OH13 21/07/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
358113 2006 OP20 18/07/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
358114 2006 PM4 12/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
358115 2006 PO11 13/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
358116 2006 PZ12 14/08/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
358117 2006 PC15 15/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
358118 2006 PX19 13/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
358119 2006 PN20 15/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
358120 2006 PK25 13/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
358121 2006 PD26 15/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
358122 2006 PQ29 12/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
358123 2006 PD36 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
358124 2006 PE41 14/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
358125 2006 QT20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
358126 2006 QB32 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
358127 2006 QS32 22/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
358128 2006 QM53 24/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
358129 2006 QJ54 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
358130 2006 QP83 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358131 2006 QQ111 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
358132 2006 QC121 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
358133 2006 QN121 29/08/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
358134 2006 QU126 16/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
358135 2006 QC131 20/08/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
358136 2006 QP133 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
358137 2006 QV133 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
358138 2006 QP142 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
358139 2006 QZ145 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
358140 2006 QA148 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358141 2006 QZ179 23/08/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
358142 2006 QK182 28/08/2006 Apache Point A. C. Becker 980 m MPC · JPL
358143 2006 QZ183 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358144 2006 QH185 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
358145 2006 RU8 12/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
358146 2006 RA13 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
358147 2006 RB17 14/09/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
358148 2006 RJ40 13/09/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
358149 2006 RO43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
358150 2006 RS44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
358151 2006 RE52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358152 2006 RH54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
358153 2006 RN55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358154 2006 RT66 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
358155 2006 RF72 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358156 2006 RT74 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358157 2006 RR75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
358158 2006 RE80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358159 2006 RX85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
358160 2006 RD86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
358161 2006 RR90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358162 2006 RZ92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358163 2006 RY93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358164 2006 RN95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
358165 2006 RX103 11/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,3 km MPC · JPL
358166 2006 RW112 09/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358167 2006 RK119 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,0 km MPC · JPL
358168 2006 SS12 16/09/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
358169 2006 SD14 17/09/2006 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
358170 2006 SH37 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
358171 2006 SO41 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
358172 2006 SL56 19/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
358173 2006 SL57 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
358174 2006 SR57 20/09/2006 Črni Vrh Črni Vrh 1,7 km MPC · JPL
358175 2006 SD62 18/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
358176 2006 SA68 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
358177 2006 SY68 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
358178 2006 SQ69 19/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
358179 2006 SZ77 23/09/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 2,5 km MPC · JPL
358180 2006 ST78 16/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
358181 2006 SX80 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358182 2006 SQ81 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358183 2006 SE82 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
358184 2006 SU85 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358185 2006 SF89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358186 2006 ST89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
358187 2006 SR95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358188 2006 SN96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358189 2006 SU97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358190 2006 SA99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358191 2006 SE99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
358192 2006 SJ103 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358193 2006 SH104 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
358194 2006 ST104 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358195 2006 SL109 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358196 2006 SP112 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358197 2006 SB114 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
358198 2006 SQ132 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
358199 2006 SO139 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
358200 2006 SF148 19/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
358201 2006 SU153 20/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
358202 2006 SL156 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
358203 2006 SV160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
358204 2006 SK165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358205 2006 SJ173 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
358206 2006 SS184 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
358207 2006 SP188 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
358208 2006 SF189 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358209 2006 SM189 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
358210 2006 SJ192 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
358211 2006 SL199 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
358212 2006 SX200 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
358213 2006 SL206 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
358214 2006 SB207 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
358215 2006 SM208 26/09/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
358216 2006 SR212 26/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
358217 2006 SY213 16/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
358218 2006 SK225 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
358219 2006 SH228 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358220 2006 SM229 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358221 2006 ST230 17/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
358222 2006 SA234 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358223 2006 SZ243 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358224 2006 SQ244 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358225 2006 SD255 26/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
358226 2006 SM257 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358227 2006 SA258 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
358228 2006 SL262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
358229 2006 SC265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358230 2006 SX278 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358231 2006 SM290 18/09/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,1 km MPC · JPL
358232 2006 SE293 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358233 2006 SK302 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358234 2006 SO310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358235 2006 SR326 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358236 2006 SV331 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
358237 2006 SN333 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
358238 2006 SD335 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358239 2006 SO335 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
358240 2006 SK337 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
358241 2006 SQ337 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
358242 2006 SU341 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
358243 2006 SO343 21/03/1999 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
358244 2006 SJ362 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
358245 2006 SA366 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
358246 2006 SS381 22/09/2006 Apache Point A. C. Becker 990 m MPC · JPL
358247 2006 SD408 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
358248 2006 SF413 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
358249 2006 TZ5 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
358250 2006 TU10 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
358251 2006 TH21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358252 2006 TD24 12/10/2006 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
358253 2006 TO28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
358254 2006 TM33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
358255 2006 TN33 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
358256 2006 TX33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
358257 2006 TW34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
358258 2006 TL36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
358259 2006 TN40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358260 2006 TC45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358261 2006 TV45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358262 2006 TZ53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358263 2006 TX60 15/10/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
358264 2006 TO71 11/10/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
358265 2006 TR91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
358266 2006 TU97 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
358267 2006 TZ101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358268 2006 TW106 15/10/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
358269 2006 TL109 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
358270 2006 TZ110 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,6 km MPC · JPL
358271 2006 TF120 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 790 m MPC · JPL
358272 2006 TG121 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
358273 2006 TR123 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
358274 2006 UD4 18/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,2 km MPC · JPL
358275 2006 UY13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
358276 2006 UX16 16/10/2006 Junk Bond D. Healy 2,0 km MPC · JPL
358277 2006 UK21 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358278 2006 UO31 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358279 2006 UX33 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358280 2006 UN38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
358281 2006 UK40 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358282 2006 UQ41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
358283 2006 UU41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358284 2006 US44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358285 2006 UC47 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
358286 2006 UD49 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358287 2006 UE61 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358288 2006 UT65 16/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
358289 2006 UM71 16/10/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,4 km MPC · JPL
358290 2006 US86 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
358291 2006 UZ87 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358292 2006 UW94 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358293 2006 UE96 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
358294 2006 UP96 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358295 2006 UG101 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
358296 2006 UF102 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358297 2006 UA110 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
358298 2006 UT117 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
358299 2006 UK125 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358300 2006 UL127 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
358301 2006 US150 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
358302 2006 UZ160 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
358303 2006 UJ162 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
358304 2006 UW165 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
358305 2006 UC172 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
358306 2006 UA183 17/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
358307 2006 US185 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358308 2006 UO226 20/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
358309 2006 UK229 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
358310 2006 UV240 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
358311 2006 UG255 20/10/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
358312 2006 UQ266 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
358313 2006 UG268 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
358314 2006 UW268 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
358315 2006 UR270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
358316 2006 UY271 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358317 2006 UX275 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358318 2006 UY288 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
358319 2006 UE290 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358320 2006 UX329 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
358321 2006 UY345 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358322 2006 UX360 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
358323 2006 UZ360 16/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
358324 2006 VT6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358325 2006 VL16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358326 2006 VH20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358327 2006 VA24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
358328 2006 VB29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358329 2006 VQ45 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358330 2006 VK62 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
358331 2006 VF65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
358332 2006 VT65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358333 2006 VY67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
358334 2006 VL74 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
358335 2006 VH77 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
358336 2006 VQ79 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
358337 2006 VE81 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
358338 2006 VQ91 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
358339 2006 VM103 12/11/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 2,5 km MPC · JPL
358340 2006 VZ105 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
358341 2006 VH112 13/11/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
358342 2006 VC115 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
358343 2006 VR135 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358344 2006 VZ143 15/11/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
358345 2006 WZ6 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
358346 2006 WR19 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
358347 2006 WZ38 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358348 2006 WQ48 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358349 2006 WS61 17/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
358350 2006 WE77 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
358351 2006 WX92 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358352 2006 WV103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358353 2006 WZ103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358354 2006 WX109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
358355 2006 WO111 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
358356 2006 WF116 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
358357 2006 WL123 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
358358 2006 WV143 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
358359 2006 WQ176 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
358360 2006 WM188 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
358361 2006 WF193 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
358362 2006 WX197 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
358363 2006 WK199 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
358364 2006 WL200 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
358365 2006 WL201 20/11/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
358366 2006 WW201 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
358367 2006 XT8 09/12/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
358368 2006 XW9 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358369 2006 XE15 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
358370 2006 XC19 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
358371 2006 XM20 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
358372 2006 XN24 12/12/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
358373 2006 XL27 01/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358374 2006 XS36 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
358375 2006 XE37 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
358376 Gwyn 2006 XT67 13/12/2006 Mauna Kea D. D. Balam 4,6 km MPC · JPL
358377 2006 XS69 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358378 2006 XJ71 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
358379 2006 XY71 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
358380 2006 XZ72 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358381 2006 XJ73 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
358382 2006 YZ10 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
358383 2006 YQ19 24/12/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,4 km MPC · JPL
358384 2006 YT29 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
358385 2006 YK32 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
358386 2006 YE36 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358387 2006 YP38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358388 2006 YJ42 22/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
358389 2006 YT42 23/12/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
358390 2006 YT45 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358391 2006 YM51 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
358392 2007 AR7 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
358393 2007 AJ22 15/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358394 2007 AE24 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
358395 2007 AP25 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
358396 2007 AK30 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
358397 2007 AO31 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
358398 2007 BD6 17/01/2007 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
358399 2007 BE6 17/01/2007 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
358400 2007 BD22 24/01/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
358401 2007 BL26 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
358402 2007 BJ35 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
358403 2007 BR40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
358404 2007 BX43 24/01/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
358405 2007 BO54 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358406 2007 BM58 24/01/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
358407 2007 BJ71 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
358408 2007 BU79 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
358409 2007 CE2 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
358410 2007 CT5 07/02/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
358411 2007 CA7 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
358412 2007 CN12 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
358413 2007 CS13 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358414 2007 CS20 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
358415 2007 CA24 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
358416 2007 CN24 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
358417 2007 CN25 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
358418 2007 CV35 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
358419 2007 CS36 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
358420 2007 CP43 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
358421 2007 CO53 15/02/2007 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
358422 2007 CX58 10/02/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
358423 2007 CF61 15/02/2007 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
358424 2007 CU62 15/02/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
358425 2007 DV4 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358426 2007 DC8 21/02/2007 Eskridge G. Hug 4,8 km MPC · JPL
358427 2007 DZ13 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
358428 2007 DR14 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
358429 2007 DK15 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358430 2007 DM16 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
358431 2007 DM18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
358432 2007 DZ23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358433 2007 DC29 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358434 2007 DB41 21/02/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
358435 2007 DU41 16/02/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
358436 2007 DG42 16/02/2007 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
358437 2007 DU77 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
358438 2007 DZ82 23/02/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
358439 2007 DL86 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
358440 2007 DP90 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
358441 2007 DB94 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
358442 2007 DF98 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
358443 2007 DF99 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
358444 2007 DV116 21/02/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
358445 2007 DC117 17/02/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,2 km MPC · JPL
358446 2007 DJ117 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
358447 2007 EB35 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358448 2007 EC35 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358449 2007 EM36 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
358450 2007 EN54 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
358451 2007 EM60 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358452 2007 EZ82 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
358453 2007 EH88 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 370 m MPC · JPL
358454 2007 EX100 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
358455 2007 EG131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
358456 2007 EP138 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358457 2007 EA152 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
358458 2007 EF157 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
358459 2007 EG158 16/02/2007 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
358460 2007 EA162 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
358461 2007 FS15 19/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
358462 2007 FJ16 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
358463 2007 GU68 26/09/2003 Apache Point SDSS 4,7 km MPC · JPL
358464 2007 HK60 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
358465 2007 JQ45 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
358466 2007 LX1 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
358467 2007 MY1 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
358468 2007 MO3 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
358469 2007 NO2 13/07/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,0 km MPC · JPL
358470 2007 NH3 14/07/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 980 m MPC · JPL
358471 2007 NS4 15/07/2007 Siding Spring SSS APO · 540 m MPC · JPL
358472 2007 OT10 20/07/2007 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
358473 2007 PA5 05/08/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
358474 2007 PA12 11/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
358475 2007 PX15 08/08/2007 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
358476 2007 PT20 09/08/2007 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
358477 2007 PV25 08/08/2007 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
358478 2007 PJ42 13/08/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
358479 2007 PF46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
358480 2007 QO11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358481 2007 QT17 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
358482 2007 RL 01/09/2007 Dauban C. Rinner, F. Kugel 1,0 km MPC · JPL
358483 2007 RU1 01/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 700 m MPC · JPL
358484 2007 RG21 03/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
358485 2007 RF38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
358486 2007 RD45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358487 2007 RU47 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
358488 2007 RL56 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
358489 2007 RP60 10/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
358490 2007 RU86 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
358491 2007 RT94 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
358492 2007 RZ95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358493 2007 RK98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
358494 2007 RB105 11/09/2007 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
358495 2007 RQ118 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
358496 2007 RQ120 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
358497 2007 RB142 13/09/2007 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
358498 2007 RP145 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
358499 2007 RR148 12/09/2007 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
358500 2007 RB151 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
358501 2007 RB153 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
358502 2007 RW153 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
358503 2007 RH173 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
358504 2007 RN173 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
358505 2007 RR178 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
358506 2007 RQ189 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
358507 2007 RQ196 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
358508 2007 RC205 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
358509 2007 RB211 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
358510 2007 RQ211 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
358511 2007 RB222 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
358512 2007 RJ237 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
358513 2007 RM255 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
358514 2007 RQ291 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
358515 2007 RQ294 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
358516 2007 RL295 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
358517 2007 RA309 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
358518 2007 RD309 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
358519 2007 RE309 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
358520 2007 RB310 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
358521 2007 RG314 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
358522 2007 RH318 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
358523 2007 RH325 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
358524 2007 SL2 20/09/2007 Altschwendt W. Ries 980 m MPC · JPL
358525 2007 SS17 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
358526 2007 SV23 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
358527 2007 TE7 07/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,1 km MPC · JPL
358528 2007 TR9 06/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
358529 2007 TN13 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
358530 2007 TR22 09/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
358531 2007 TU25 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
358532 2007 TN31 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358533 2007 TP35 07/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
358534 2007 TU35 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
358535 2007 TN49 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358536 2007 TX52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
358537 2007 TY56 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
358538 2007 TR66 10/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 710 m MPC · JPL
358539 2007 TM73 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
358540 2007 TS92 05/10/2007 La Cañada J. Lacruz 750 m MPC · JPL
358541 2007 TZ100 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
358542 2007 TV115 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
358543 2007 TM120 09/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
358544 2007 TC123 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
358545 2007 TU126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
358546 2007 TE127 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
358547 2007 TJ132 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
358548 2007 TP148 07/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
358549 2007 TQ154 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
358550 2007 TM155 09/10/2007 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
358551 2007 TC157 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
358552 2007 TG162 11/10/2007 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
358553 2007 TD163 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
358554 2007 TL165 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
358555 2007 TD191 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
358556 2007 TS197 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358557 2007 TV198 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
358558 2007 TP201 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
358559 2007 TE222 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
358560 2007 TE227 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
358561 2007 TO232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
358562 2007 TC235 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
358563 2007 TV239 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
358564 2007 TP241 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
358565 2007 TS247 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358566 2007 TG301 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
358567 2007 TF332 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358568 2007 TY336 12/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
358569 2007 TD340 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
358570 2007 TM353 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
358571 2007 TY353 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
358572 2007 TD363 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
358573 2007 TA383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
358574 2007 TK395 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
358575 2007 TJ423 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
358576 2007 TO423 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358577 2007 TM424 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358578 2007 TE426 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
358579 2007 TE441 10/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
358580 2007 TS450 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
358581 2007 UD5 19/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
358582 2007 UE8 16/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
358583 2007 UP12 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
358584 2007 UB24 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
358585 2007 UG30 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
358586 2007 UE31 19/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
358587 2007 UP31 07/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
358588 2007 UU36 10/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
358589 2007 UV37 11/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
358590 2007 UH55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
358591 2007 UJ56 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
358592 2007 UN56 30/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
358593 2007 UD76 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
358594 2007 UW80 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
358595 2007 UZ86 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
358596 2007 UW94 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
358597 2007 US100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358598 2007 UE105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
358599 2007 UP127 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
358600 2007 UX136 25/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
358601 2007 UL137 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
358602 2007 VA2 02/11/2007 Mayhill A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
358603 2007 VP3 02/11/2007 Kitami K. Endate 1,6 km MPC · JPL
358604 2007 VQ3 02/11/2007 Tiki N. Teamo 1,8 km MPC · JPL
358605 2007 VE12 04/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
358606 2007 VZ27 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358607 2007 VQ29 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
358608 2007 VB33 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
358609 2007 VC48 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358610 2007 VK60 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358611 2007 VM66 02/11/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
358612 2007 VG77 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
358613 2007 VH78 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
358614 2007 VT87 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
358615 2007 VQ89 04/11/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
358616 2007 VV96 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
358617 2007 VZ114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
358618 2007 VK119 04/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
358619 2007 VO120 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
358620 2007 VF121 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358621 2007 VM122 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358622 2007 VJ141 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
358623 2007 VD143 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358624 2007 VN147 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
358625 2007 VM153 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358626 2007 VY153 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
358627 2007 VA159 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
358628 2007 VW160 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358629 2007 VN166 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358630 2007 VB168 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358631 2007 VA179 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
358632 2007 VA202 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
358633 2007 VY214 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
358634 2007 VX230 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
358635 2007 VD239 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
358636 2007 VK242 12/11/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
358637 2007 VC252 12/11/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
358638 2007 VT264 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358639 2007 VD268 11/11/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
358640 2007 VZ269 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
358641 2007 VJ270 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
358642 2007 VC280 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
358643 2007 VS281 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
358644 2007 VZ292 16/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
358645 2007 VT295 30/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
358646 2007 VE300 13/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
358647 2007 VV305 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
358648 2007 VO306 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
358649 2007 VP310 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
358650 2007 VL312 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358651 2007 VB317 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
358652 2007 VO318 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
358653 2007 VG321 08/11/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
358654 2007 VF323 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358655 2007 VF325 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
358656 2007 VY325 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358657 2007 VZ327 08/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
358658 2007 VJ331 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
358659 2007 VK334 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358660 2007 WY2 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
358661 2007 WK6 17/11/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
358662 2007 WB8 18/11/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
358663 2007 WU8 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
358664 2007 WJ9 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
358665 2007 WR19 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
358666 2007 WE39 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
358667 2007 WV60 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
358668 2007 XE 01/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
358669 2007 XQ4 03/12/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
358670 2007 XJ21 10/12/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
358671 2007 XP21 10/12/2007 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
358672 2007 XA34 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
358673 2007 XG51 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
358674 2007 XC52 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358675 Bente 2007 YY1 16/12/2007 Uccle P. De Cat 2,0 km MPC · JPL
358676 2007 YE4 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
358677 2007 YM4 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
358678 2007 YF18 16/12/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
358679 2007 YF20 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
358680 2007 YS20 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
358681 2007 YG24 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
358682 2007 YA36 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
358683 2007 YT45 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
358684 2007 YH51 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358685 2007 YY53 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358686 2007 YR55 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358687 2007 YD61 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358688 2007 YY61 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
358689 2007 YH66 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
358690 2008 AM5 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
358691 2008 AS7 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358692 2008 AN17 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358693 2008 AQ21 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
358694 2008 AP25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
358695 2008 AK28 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
358696 2008 AQ30 11/01/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
358697 2008 AR43 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358698 2008 AS44 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
358699 2008 AC61 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
358700 2008 AD64 11/01/2008 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
358701 2008 AU64 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
358702 2008 AW70 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
358703 2008 AL78 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358704 2008 AW80 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358705 2008 AB83 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
358706 2008 AC83 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
358707 2008 AU92 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
358708 2008 AK94 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
358709 2008 AP102 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358710 2008 AP104 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358711 2008 AL106 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
358712 2008 AO121 06/01/2008 Mauna Kea P. A. Wiegert 3,3 km MPC · JPL
358713 2008 AU129 05/01/2008 Lulin Observatory LUSS 2,1 km MPC · JPL
358714 2008 AF135 11/01/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
358715 2008 BV5 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358716 2008 BH23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
358717 2008 BF26 30/01/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
358718 2008 BV28 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358719 2008 BE29 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
358720 2008 BE36 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358721 2008 BE45 31/01/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
358722 2008 BK46 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358723 2008 BX47 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
358724 2008 CD1 03/02/2008 Altschwendt W. Ries 3,9 km MPC · JPL
358725 2008 CJ2 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358726 2008 CP14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358727 2008 CD16 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
358728 2008 CT17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
358729 2008 CE20 06/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
358730 2008 CT20 06/02/2008 Suno Suno Obs. 1,6 km MPC · JPL
358731 2008 CM30 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
358732 2008 CD33 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
358733 2008 CO37 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
358734 2008 CH39 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
358735 2008 CK41 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358736 2008 CZ43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358737 2008 CM45 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
358738 2008 CW55 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358739 2008 CV63 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
358740 2008 CE83 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
358741 2008 CO89 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358742 2008 CC93 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
358743 2008 CO100 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358744 2008 CR118 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
358745 2008 CG120 06/02/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
358746 2008 CQ124 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
358747 2008 CG126 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358748 2008 CG130 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358749 2008 CB131 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
358750 2008 CR140 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358751 2008 CL141 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358752 2008 CF151 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358753 2008 CP152 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358754 2008 CP168 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
358755 2008 CJ176 07/02/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
358756 2008 CZ176 11/01/2008 Lulin LUSS 3,5 km MPC · JPL
358757 2008 CJ183 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
358758 2008 CA187 29/07/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
358759 2008 CO189 14/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
358760 2008 CQ190 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
358761 2008 CL196 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
358762 2008 CH206 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358763 2008 CJ206 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358764 2008 CW211 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358765 2008 CW215 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
358766 2008 DF4 27/02/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 2,4 km MPC · JPL
358767 2008 DB7 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358768 2008 DH9 25/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358769 2008 DR13 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
358770 2008 DD18 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
358771 2008 DG18 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
358772 2008 DJ28 25/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
358773 2008 DG34 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358774 2008 DK38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358775 2008 DJ43 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
358776 2008 DW43 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
358777 2008 DG56 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
358778 2008 DF58 29/02/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
358779 2008 DA63 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
358780 2008 DF63 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
358781 2008 DB82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358782 2008 DA83 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
358783 2008 DD83 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358784 2008 DX83 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358785 2008 DZ84 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358786 2008 DW88 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
358787 2008 EL5 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
358788 2008 EJ10 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
358789 2008 EQ10 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358790 2008 EG16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
358791 2008 EV16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358792 2008 EH20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
358793 2008 EE25 03/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 2,5 km MPC · JPL
358794 2008 EK25 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
358795 2008 EL44 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358796 2008 EK45 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
358797 2008 EK51 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
358798 2008 EW51 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
358799 2008 EZ54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358800 2008 EX56 07/03/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
358801 2008 EV58 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
358802 2008 EA62 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
358803 2008 EO72 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
358804 2008 EB77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
358805 2008 EA79 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
358806 2008 EL79 08/03/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
358807 2008 ED80 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
358808 2008 EZ80 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358809 2008 EF83 08/03/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
358810 2008 EU90 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
358811 2008 EZ110 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358812 2008 EP112 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
358813 2008 EJ116 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358814 2008 EO118 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
358815 2008 ER121 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358816 2008 EU122 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358817 2008 ES123 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358818 2008 ES124 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
358819 2008 EV125 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358820 2008 EZ142 13/03/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
358821 2008 EC143 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
358822 2008 EV148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
358823 2008 EZ150 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358824 2008 EQ152 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
358825 2008 EM153 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
358826 2008 EV153 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
358827 2008 EH156 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
358828 2008 EY158 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358829 2008 EW164 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
358830 2008 EZ164 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
358831 2008 EE165 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358832 2008 EN165 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
358833 2008 ED168 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
358834 2008 FC3 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
358835 2008 FL10 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
358836 2008 FW18 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
358837 2008 FA26 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
358838 2008 FC27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
358839 2008 FP28 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358840 2008 FF31 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
358841 2008 FD53 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
358842 2008 FD54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
358843 2008 FN56 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358844 2008 FY57 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
358845 2008 FV61 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
358846 2008 FL62 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
358847 2008 FS62 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
358848 2008 FW63 27/03/2008 Lulin LUSS 4,0 km MPC · JPL
358849 2008 FG64 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
358850 2008 FM65 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358851 2008 FR73 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
358852 2008 FX75 30/03/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
358853 2008 FC77 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
358854 2008 FZ77 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
358855 2008 FS81 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
358856 2008 FR85 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
358857 2008 FT87 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
358858 2008 FZ88 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
358859 2008 FN100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358860 2008 FY101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358861 2008 FC102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
358862 2008 FN103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
358863 2008 FY103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358864 2008 FS105 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
358865 2008 FF107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358866 2008 FG107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358867 2008 FY109 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
358868 2008 FE111 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
358869 2008 FQ116 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
358870 2008 FE119 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
358871 2008 FG123 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
358872 2008 FJ123 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
358873 2008 FR123 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
358874 2008 FM125 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358875 2008 FR126 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358876 2008 FU126 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358877 2008 FB127 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
358878 2008 FW127 06/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358879 2008 FW133 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
358880 2008 FK137 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
358881 2008 GK4 08/04/2008 Mayhill A. Lowe 4,4 km MPC · JPL
358882 2008 GL11 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
358883 2008 GO17 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
358884 2008 GJ19 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
358885 2008 GK21 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
358886 2008 GX25 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
358887 2008 GB28 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358888 2008 GE33 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
358889 2008 GL36 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
358890 2008 GL37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358891 2008 GT38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
358892 2008 GA41 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
358893 2008 GL41 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358894 Demetrescu 2008 GD44 12/03/2008 La Silla EURONEAR 2,3 km MPC · JPL
358895 2008 GN46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358896 2008 GD47 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
358897 2008 GA50 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
358898 2008 GC50 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
358899 2008 GM52 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358900 2008 GY56 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
358901 2008 GZ62 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358902 2008 GR80 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
358903 2008 GG88 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
358904 2008 GJ89 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
358905 2008 GW93 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
358906 2008 GQ94 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
358907 2008 GH96 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358908 2008 GG100 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358909 2008 GT100 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358910 2008 GD103 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
358911 2008 GZ114 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
358912 2008 GR122 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358913 2008 GB128 13/04/2008 Modra Š. Gajdoš, J. Világi 3,2 km MPC · JPL
358914 2008 GT128 15/04/2008 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
358915 2008 GT129 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
358916 2008 GX130 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358917 2008 GH131 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
358918 2008 GQ139 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
358919 2008 HK1 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
358920 2008 HD8 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
358921 2008 HU9 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
358922 2008 HT10 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
358923 2008 HA12 21/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
358924 2008 HR15 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
358925 2008 HJ16 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358926 2008 HV17 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358927 2008 HR25 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
358928 2008 HV33 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
358929 2008 HX34 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
358930 2008 HW36 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
358931 2008 HM43 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
358932 2008 HL46 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358933 2008 HD50 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
358934 2008 HJ53 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
358935 2008 HO53 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358936 2008 HB56 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358937 2008 HT60 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
358938 2008 HL61 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
358939 2008 HS62 26/04/2008 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
358940 2008 JS3 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
358941 2008 JH6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
358942 2008 JM6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358943 2008 JS9 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
358944 2008 JR22 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
358945 2008 JN25 06/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
358946 2008 JY26 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
358947 2008 JS27 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
358948 2008 JA29 11/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
358949 2008 JD29 11/05/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
358950 2008 JD31 05/05/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
358951 2008 KJ3 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
358952 2008 KR7 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
358953 2008 KE8 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
358954 2008 KE9 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
358955 2008 KS26 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
358956 2008 KJ28 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
358957 2008 KL36 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
358958 2008 KP36 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
358959 2008 KF42 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
358960 2008 LS1 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
358961 2008 LQ14 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
358962 2008 LA16 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
358963 2008 NA1 02/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,5 km MPC · JPL
358964 2008 QD14 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
358965 2008 RU9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
358966 2008 RY16 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
358967 2008 RE26 08/09/2008 Dauban F. Kugel 610 m MPC · JPL
358968 2008 RM94 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
358969 2008 RA98 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
358970 2008 RD101 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
358971 2008 RQ112 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
358972 2008 RY126 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
358973 2008 RS146 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
358974 2008 SN7 23/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 710 m MPC · JPL
358975 2008 SY16 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
358976 2008 SZ38 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
358977 2008 SA77 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,6 km MPC · JPL
358978 2008 SO83 27/09/2008 Altschwendt W. Ries 750 m MPC · JPL
358979 2008 SK88 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
358980 2008 SX109 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
358981 2008 SK113 08/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
358982 2008 SO118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
358983 2008 SZ124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
358984 2008 SK127 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
358985 2008 SB140 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
358986 2008 SM155 23/09/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
358987 2008 SW165 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
358988 2008 SC216 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
358989 2008 SG229 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,6 km MPC · JPL
358990 2008 SF255 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
358991 2008 SS255 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
358992 2008 SG275 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
358993 2008 SQ275 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
358994 2008 SN279 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
358995 2008 SW287 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
358996 2008 SN289 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
358997 2008 TQ3 03/10/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
358998 2008 TH89 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
358999 2008 TC94 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
359000 2008 TP108 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

354.000s  • 355.000s  • 356.000s  • 357.000s  • 358.000s  • 359.000s  • 360.000s  • 361.000s  • 362.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001