Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/438001–439000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
438001 2003 UT182 21/10/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
438002 2003 UB308 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438003 2003 UT325 17/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
438004 2003 UX375 22/10/2003 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
438005 2003 WQ1 16/11/2003 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
438006 2003 WZ3 16/11/2003 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
438007 2003 WQ16 18/11/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
438008 2003 WR22 03/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
438009 2003 WU22 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438010 2003 WT25 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
438011 2003 WU40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438012 2003 WK50 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
438013 2003 WW51 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
438014 2003 XH17 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438015 2003 XV27 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438016 2003 YH1 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438017 2003 YO3 18/12/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
438018 2003 YQ17 20/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
438019 2003 YU26 18/12/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
438020 2003 YH140 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
438021 2004 BW2 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
438022 2004 BN8 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438023 2004 BV100 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
438024 2004 CD26 11/02/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
438025 2004 CA52 31/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
438026 2004 DJ6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438027 2004 EN85 23/02/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
438028 2004 EH96 15/03/2004 Kitt Peak M. W. Buie 117 km MPC · JPL
438029 2004 FE29 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
438030 2004 FL111 26/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
438031 2004 FJ141 18/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
438032 2004 GF8 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
438033 2004 GY48 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
438034 2004 GH79 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
438035 2004 HT3 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
438036 2004 HS23 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438037 2004 HC29 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
438038 2004 JJ5 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438039 2004 JS7 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
438040 2004 JW11 13/05/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
438041 2004 KN2 16/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
438042 2004 KA8 19/05/2004 Needville Needville Obs. 680 m MPC · JPL
438043 2004 LW5 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
438044 2004 NA1 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
438045 2004 NV7 11/07/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
438046 2004 NG31 11/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
438047 2004 OO10 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
438048 2004 OQ13 22/07/2004 Mauna Kea C. Veillet 4,8 km MPC · JPL
438049 2004 PH36 09/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
438050 2004 PR36 09/08/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
438051 2004 PV50 08/08/2004 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
438052 2004 PV54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
438053 2004 PN94 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
438054 2004 PJ97 11/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
438055 2004 PV106 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
438056 2004 QZ27 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
438057 2004 RY2 21/06/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
438058 2004 RF20 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
438059 2004 RM27 06/09/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
438060 2004 RD33 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
438061 2004 RH35 07/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
438062 2004 RK50 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
438063 2004 RM53 08/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
438064 2004 RB58 08/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
438065 2004 RD60 08/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
438066 2004 RM68 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
438067 2004 RN72 08/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
438068 2004 RJ89 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
438069 2004 RS111 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
438070 2004 RN113 07/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
438071 2004 RW123 07/09/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
438072 2004 RP145 09/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
438073 2004 RD147 09/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
438074 2004 RD207 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
438075 2004 RS211 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
438076 2004 RY221 13/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
438077 2004 RE248 12/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
438078 2004 RN248 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
438079 2004 RS279 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
438080 2004 RF341 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
438081 2004 TP60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
438082 2004 TB61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
438083 2004 TF120 06/10/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
438084 2004 TE136 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
438085 2004 TA142 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
438086 2004 TJ174 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
438087 2004 TB273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
438088 2004 TU276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438089 2004 TL299 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
438090 2004 TX366 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
438091 2004 VS37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438092 2004 XT 01/12/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
438093 2004 XL30 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
438094 2004 XP102 13/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
438095 2005 BW4 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
438096 2005 CX23 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
438097 2005 CY27 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
438098 2005 CS56 09/02/2005 Gnosca S. Sposetti 2,0 km MPC · JPL
438099 2005 CH65 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
438100 2005 EZ2 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
438101 2005 EL17 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438102 2005 EG107 04/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
438103 2005 EU193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
438104 2005 FU14 18/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
438105 2005 GO22 05/04/2005 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
438106 2005 GJ99 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
438107 2005 GY110 10/04/2005 Siding Spring SSS 660 m MPC · JPL
438108 2005 GE165 10/04/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
438109 2005 JM49 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438110 2005 JE61 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
438111 2005 JX136 18/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
438112 2005 JL161 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438113 2005 LM13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
438114 2005 MN48 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
438115 2005 NS15 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
438116 2005 NX44 10/07/2005 Catalina CSS APO 1,2 km MPC · JPL
438117 2005 NL46 05/07/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
438118 2005 NR85 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
438119 2005 OU25 31/07/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
438120 2005 QW9 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
438121 2005 QL14 25/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
438122 2005 QM27 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438123 2005 QT59 25/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
438124 2005 QL67 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
438125 2005 QS79 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 590 m MPC · JPL
438126 2005 QQ83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
438127 2005 QU114 27/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
438128 2005 QF117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438129 2005 QV121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
438130 2005 QC138 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
438131 2005 QU155 30/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
438132 2005 QE157 30/08/2005 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
438133 2005 QB181 30/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
438134 2005 RE4 03/09/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
438135 2005 RA6 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
438136 2005 RA7 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
438137 2005 RP23 16/08/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
438138 2005 RC31 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438139 2005 RF45 11/09/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
438140 2005 SH2 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
438141 2005 SL20 23/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
438142 2005 SN34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
438143 2005 SW43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438144 2005 SS49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
438145 2005 SB79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438146 2005 SP80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438147 2005 SW91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438148 2005 SB101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
438149 2005 ST102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
438150 2005 SV108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438151 2005 SW138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
438152 2005 SC142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438153 2005 SN143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438154 2005 SR154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438155 2005 SU193 25/09/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
438156 2005 SK197 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438157 2005 SL198 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
438158 2005 ST227 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438159 2005 SJ232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438160 2005 SV233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
438161 2005 SH250 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438162 2005 SH255 22/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
438163 2005 SY263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438164 2005 SV269 29/09/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
438165 2005 SQ280 27/09/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
438166 2005 TC10 02/10/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
438167 2005 TM16 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438168 2005 TW21 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
438169 2005 TJ24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
438170 2005 TK26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
438171 2005 TY28 02/10/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
438172 2005 TP34 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438173 2005 TU38 01/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
438174 2005 TL71 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
438175 2005 TX77 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
438176 2005 TA92 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438177 2005 TV126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438178 2005 TQ137 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
438179 2005 TS142 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
438180 2005 TG154 08/10/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
438181 2005 TB160 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
438182 2005 TL172 29/09/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
438183 2005 TR193 03/10/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
438184 2005 TS195 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
438185 2005 TC197 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438186 2005 UE10 21/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
438187 2005 UT13 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
438188 2005 UK14 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
438189 2005 UB16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438190 2005 UC25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438191 2005 UX34 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438192 2005 UF43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
438193 2005 UW45 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
438194 2005 UR48 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438195 2005 UT52 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
438196 2005 US57 22/10/2005 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
438197 2005 UL60 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
438198 2005 UO74 23/10/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
438199 2005 UB81 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
438200 2005 UM85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
438201 2005 UG128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438202 2005 UE129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438203 2005 UZ131 24/10/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
438204 2005 UN143 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
438205 2005 UO158 30/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,9 km MPC · JPL
438206 2005 UA164 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438207 2005 UB186 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
438208 2005 UH205 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
438209 2005 UZ213 23/10/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
438210 2005 UL228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
438211 2005 UT235 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438212 2005 UV236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
438213 2005 UP241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438214 2005 UR242 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
438215 2005 UY267 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
438216 2005 UD282 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
438217 2005 UZ291 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438218 2005 UJ309 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
438219 2005 UQ335 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438220 2005 UH342 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
438221 2005 UV346 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
438222 2005 UN350 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
438223 2005 UK396 26/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
438224 2005 UV397 29/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
438225 2005 UT423 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
438226 2005 UE462 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
438227 2005 UM463 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438228 2005 UH474 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
438229 2005 UK480 22/10/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
438230 2005 UC482 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
438231 2005 UB493 25/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
438232 2005 UY510 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
438233 2005 UH518 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
438234 2005 UN521 06/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
438235 2005 UB524 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
438236 2005 VS1 23/10/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
438237 2005 VJ17 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
438238 2005 VW29 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
438239 2005 VN65 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
438240 2005 VT65 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438241 2005 VK78 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
438242 2005 VO79 03/11/2005 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
438243 2005 VA90 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
438244 2005 VX97 05/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
438245 2005 WU3 22/11/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
438246 2005 WZ19 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
438247 2005 WA33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
438248 2005 WG37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
438249 2005 WA40 11/11/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
438250 2005 WG56 26/11/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
438251 2005 WN58 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
438252 2005 WV63 30/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
438253 2005 WP65 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
438254 2005 WN98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
438255 2005 WY114 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
438256 2005 WT115 30/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
438257 2005 WO118 28/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
438258 2005 WO136 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
438259 2005 WD145 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
438260 2005 WR154 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
438261 2005 WB163 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438262 2005 WM211 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
438263 2005 XO3 01/12/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
438264 2005 XZ13 01/12/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
438265 2005 XE25 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
438266 2005 XG55 05/12/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
438267 2005 XC75 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
438268 2005 XX108 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
438269 2005 XD117 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438270 2005 YZ 10/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
438271 2005 YL8 23/12/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
438272 2005 YV23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438273 2005 YC25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438274 2005 YE29 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
438275 2005 YC31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
438276 2005 YR75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
438277 2005 YC85 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438278 2005 YP98 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
438279 2005 YJ102 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
438280 2005 YO111 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
438281 2005 YO130 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
438282 2005 YR209 24/12/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
438283 2005 YO212 29/12/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
438284 2006 AD6 02/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
438285 2006 AR32 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438286 2006 AY34 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
438287 2006 AS59 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438288 2006 AE67 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
438289 2006 AG79 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
438290 2006 AP86 03/01/2006 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
438291 2006 AO93 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
438292 2006 BS22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
438293 2006 BE33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
438294 2006 BX60 20/01/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
438295 2006 BH232 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
438296 2006 BG277 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438297 2006 CV38 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
438298 2006 CM67 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
438299 2006 DO36 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
438300 2006 DS37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
438301 2006 DB50 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
438302 2006 DP139 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
438303 2006 DV146 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
438304 2006 DZ147 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
438305 2006 DY207 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
438306 2006 EF21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438307 2006 FG11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438308 2006 HC11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
438309 2006 HS24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
438310 2006 HM73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
438311 2006 HN80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
438312 2006 HW102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
438313 2006 HX109 20/04/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
438314 2006 HD117 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
438315 2006 HY143 27/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 980 m MPC · JPL
438316 2006 HX152 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
438317 2006 JX 04/05/2006 Siding Spring SSS 370 m MPC · JPL
438318 2006 JV3 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
438319 2006 JX48 14/05/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
438320 2006 KC5 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
438321 2006 KU8 08/05/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
438322 2006 KB15 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
438323 2006 KO27 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438324 2006 KE31 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438325 2006 KA44 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438326 2006 KN50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
438327 2006 KF52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
438328 2006 KP53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
438329 2006 KL65 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
438330 2006 KN68 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
438331 2006 KC69 21/05/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
438332 2006 KQ103 30/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,7 km MPC · JPL
438333 2006 KZ119 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
438334 2006 KD139 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,9 km MPC · JPL
438335 2006 MC6 19/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
438336 2006 PH10 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
438337 2006 PH25 13/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
438338 2006 QX71 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
438339 2006 QU112 24/08/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
438340 2006 QV118 27/08/2006 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 2,7 km MPC · JPL
438341 2006 QX123 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
438342 2006 QQ169 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 450 m MPC · JPL
438343 2006 RO 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
438344 2006 RJ24 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438345 2006 RO27 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
438346 2006 RU66 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
438347 2006 RK94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438348 2006 RK110 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,5 km MPC · JPL
438349 2006 RE113 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,0 km MPC · JPL
438350 2006 SF9 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
438351 2006 SZ26 16/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
438352 2006 SW36 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
438353 2006 SC52 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
438354 2006 SF56 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
438355 2006 SO159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
438356 2006 SX159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438357 2006 SH212 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
438358 2006 SJ254 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438359 2006 SR254 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438360 2006 SS259 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
438361 2006 SO271 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
438362 2006 SB273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
438363 2006 SU314 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438364 2006 SS316 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
438365 2006 SJ317 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
438366 2006 SL321 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438367 2006 SW323 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
438368 2006 SM346 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438369 2006 SR378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
438370 2006 SY397 19/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
438371 2006 TT5 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
438372 2006 TW14 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438373 2006 TF32 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
438374 2006 TF43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438375 2006 TF46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438376 2006 TZ59 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
438377 2006 TZ80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
438378 2006 TK90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438379 2006 TH98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438380 2006 TV99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438381 2006 TH114 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
438382 2006 TV123 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438383 2006 TF124 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
438384 2006 TZ124 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
438385 2006 UV6 16/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
438386 2006 UL12 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438387 2006 UF20 03/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
438388 2006 UA33 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
438389 2006 UB34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438390 2006 UN36 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438391 2006 UH38 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
438392 2006 UF48 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438393 2006 UK64 23/10/2006 Kitami K. Endate 3,4 km MPC · JPL
438394 2006 US78 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438395 2006 UX82 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
438396 2006 UO83 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
438397 2006 UT94 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
438398 2006 UH131 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
438399 2006 UE143 19/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
438400 2006 UK151 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
438401 2006 UE189 28/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
438402 2006 UU200 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
438403 2006 UC210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
438404 2006 UW212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
438405 2006 UY254 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
438406 2006 UZ262 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
438407 2006 UV332 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
438408 2006 UH338 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438409 2006 VT17 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
438410 2006 VK19 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
438411 2006 VE23 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
438412 2006 VX37 19/10/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
438413 2006 VF47 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438414 2006 VN47 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
438415 2006 VZ48 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438416 2006 VZ52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438417 2006 VT55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
438418 2006 VC66 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
438419 2006 VT67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
438420 2006 VU77 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
438421 2006 VU78 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
438422 2006 VW87 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438423 2006 VZ94 14/11/2006 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
438424 2006 VD100 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
438425 2006 VK108 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
438426 2006 VB135 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
438427 2006 VF137 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
438428 2006 VR169 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,6 km MPC · JPL
438429 2006 WN1 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
438430 2006 WL3 19/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 370 m MPC · JPL
438431 2006 WW3 19/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
438432 2006 WO27 20/11/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 540 m MPC · JPL
438433 2006 WU55 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
438434 2006 WH69 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438435 2006 WP71 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
438436 2006 WC97 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438437 2006 WS98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
438438 2006 WD115 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438439 2006 WD131 20/11/2006 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
438440 2006 WS141 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
438441 2006 WX160 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
438442 2006 WC169 23/11/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
438443 2006 WJ170 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
438444 2006 WC174 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438445 2006 WF188 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438446 2006 XD22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
438447 2006 XZ43 28/11/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
438448 2006 XL52 14/12/2006 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
438449 2006 YB2 17/12/2006 7300 W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
438450 2006 YV6 20/12/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
438451 2006 YV8 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
438452 2007 AS12 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 510 m MPC · JPL
438453 2007 AZ22 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
438454 2007 BT32 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
438455 2007 BE33 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
438456 2007 BZ34 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
438457 2007 BK61 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
438458 2007 BM62 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
438459 2007 BN69 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
438460 2007 BY100 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
438461 2007 CC3 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438462 2007 CG34 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438463 2007 CY36 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
438464 2007 DH3 16/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
438465 2007 DS11 16/02/2007 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
438466 2007 DJ20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438467 2007 DM59 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438468 2007 DU64 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
438469 2007 DV109 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
438470 2007 EG11 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
438471 2007 EF12 09/03/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
438472 2007 EH64 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
438473 2007 EZ74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
438474 2007 ET84 12/03/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
438475 2007 EJ113 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
438476 2007 EL114 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
438477 2007 ED128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
438478 2007 EQ137 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
438479 2007 EK173 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
438480 2007 EX174 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438481 2007 ED195 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
438482 2007 EG197 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438483 2007 EY221 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
438484 2007 EG224 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
438485 2007 FD25 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
438486 2007 FZ28 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
438487 2007 FO48 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438488 2007 GM18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
438489 2007 GS26 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438490 2007 GG31 13/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
438491 2007 GG64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438492 2007 HB85 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438493 2007 HN96 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
438494 2007 NR6 15/07/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
438495 2007 OY7 28/07/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,1 km MPC · JPL
438496 2007 PH7 05/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
438497 2007 PN17 09/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
438498 2007 PP29 12/08/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 1,3 km MPC · JPL
438499 2007 PO45 12/08/2007 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
438500 2007 QO1 16/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
438501 2007 QY3 16/08/2007 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 1,6 km MPC · JPL
438502 2007 QG17 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
438503 2007 RX27 16/08/2007 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
438504 2007 RV29 04/09/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
438505 2007 RM34 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
438506 2007 RG55 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438507 2007 RG70 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
438508 2007 RP70 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
438509 2007 RO72 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
438510 2007 RQ98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
438511 2007 RF144 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
438512 2007 RD153 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438513 2007 RD154 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438514 2007 RE177 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
438515 2007 RE194 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438516 2007 RM229 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
438517 2007 RM245 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438518 2007 RS265 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
438519 2007 RO269 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
438520 2007 RZ297 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
438521 2007 RZ309 03/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
438522 2007 RJ321 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
438523 2007 SC12 30/09/2007 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,2 km MPC · JPL
438524 2007 TQ 03/10/2007 Mayhill A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
438525 2007 TU 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
438526 2007 TT34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
438527 2007 TB42 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
438528 2007 TW55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
438529 2007 TE64 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
438530 2007 TV65 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
438531 2007 TT70 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
438532 2007 TC83 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438533 2007 TO85 08/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
438534 2007 TP109 07/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
438535 2007 TS111 08/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
438536 2007 TL158 09/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
438537 2007 TZ165 11/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
438538 2007 TW167 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
438539 2007 TC176 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
438540 2007 TV189 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
438541 2007 TA198 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
438542 2007 TM207 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
438543 2007 TN214 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
438544 2007 TL220 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
438545 2007 TV220 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
438546 2007 TK224 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
438547 2007 TN224 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
438548 2007 TJ230 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438549 2007 TW243 08/10/2007 Catalina CSS 810 m MPC · JPL
438550 2007 TH248 10/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
438551 2007 TL267 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
438552 2007 TA269 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
438553 2007 TH275 11/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
438554 2007 TL294 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
438555 2007 TF297 22/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
438556 2007 TF301 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
438557 2007 TQ327 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438558 2007 TJ331 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
438559 2007 TR336 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
438560 2007 TF368 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
438561 2007 TC406 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438562 2007 TW411 12/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
438563 2007 TC420 09/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
438564 2007 TX423 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
438565 2007 TU433 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
438566 2007 TN436 11/09/2007 XuYi PMO NEO 670 m MPC · JPL
438567 2007 TW441 08/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
438568 2007 TV445 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438569 2007 TL450 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
438570 2007 UM3 16/10/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,5 km MPC · JPL
438571 2007 UJ6 21/10/2007 Prairie Grass J. Mahony 1,9 km MPC · JPL
438572 2007 UB7 23/10/2007 Sierra Stars F. Tozzi 1,5 km MPC · JPL
438573 2007 UN7 16/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
438574 2007 UY11 22/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
438575 2007 UO21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
438576 2007 UH52 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
438577 2007 UT56 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
438578 2007 UM68 30/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
438579 2007 UB85 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438580 2007 UP91 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
438581 2007 UG100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438582 2007 UC107 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
438583 2007 UH109 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
438584 2007 UD110 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
438585 2007 UA116 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
438586 2007 UZ117 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438587 2007 VR23 02/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
438588 2007 VB32 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438589 2007 VL34 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
438590 2007 VD42 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438591 2007 VK46 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438592 2007 VS47 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
438593 2007 VV51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
438594 2007 VA52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438595 2007 VL53 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438596 2007 VC66 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
438597 2007 VV75 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
438598 2007 VF93 03/11/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
438599 2007 VZ96 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
438600 2007 VB99 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
438601 2007 VH102 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
438602 2007 VV110 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438603 2007 VL173 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438604 2007 VA197 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
438605 2007 VM217 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438606 2007 VJ242 05/11/2007 XuYi PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
438607 2007 VH248 20/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438608 2007 VC275 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
438609 2007 VG290 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438610 2007 VS297 11/10/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
438611 2007 VQ311 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438612 2007 VL325 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
438613 2007 VE327 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438614 2007 VX328 10/11/2007 XuYi PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
438615 2007 WT58 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438616 2007 XW2 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
438617 2007 XM22 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
438618 2007 XE23 20/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
438619 2007 XE53 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
438620 2007 XM53 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
438621 2007 XT57 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
438622 2007 YN19 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
438623 2007 YP19 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438624 2007 YY23 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
438625 2007 YN30 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
438626 2007 YD65 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
438627 2007 YN72 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438628 2008 AL1 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
438629 2008 AD26 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
438630 2008 AP82 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438631 2008 AL91 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
438632 2008 AV94 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
438633 2008 AA113 18/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
438634 2008 AN128 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438635 2008 BP9 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
438636 2008 BL14 21/11/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
438637 2008 CY13 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438638 2008 CD30 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438639 2008 CU32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
438640 2008 CH36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
438641 2008 CF58 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438642 2008 CG89 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438643 2008 CS100 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438644 2008 CZ112 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
438645 2008 CY130 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
438646 2008 CL135 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
438647 2008 CK137 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
438648 2008 CR159 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438649 2008 CS163 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
438650 2008 CR166 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
438651 2008 CL170 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
438652 2008 CW181 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
438653 2008 CS201 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438654 2008 CZ203 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
438655 2008 DC51 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
438656 2008 DU61 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
438657 2008 DY61 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
438658 2008 DK66 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
438659 2008 DP84 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
438660 2008 DF89 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
438661 2008 EP6 05/03/2008 Siding Spring SSS 490 m MPC · JPL
438662 2008 EV24 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
438663 2008 EL38 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
438664 2008 EW117 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438665 2008 EE124 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
438666 2008 EF125 10/03/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
438667 2008 EJ157 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
438668 2008 EW161 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438669 2008 FL23 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438670 2008 FF39 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
438671 2008 FQ56 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
438672 2008 FQ96 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438673 2008 GY15 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
438674 2008 GQ31 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438675 2008 GS43 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
438676 2008 GW82 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438677 2008 GF89 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
438678 2008 GB98 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438679 2008 GK115 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
438680 2008 GY134 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
438681 2008 GO140 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
438682 2008 HB22 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
438683 2008 HE26 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
438684 2008 HS36 08/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438685 2008 JM7 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
438686 2008 JB14 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
438687 2008 JE37 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
438688 2008 LX10 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
438689 2008 LB17 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
438690 2008 OG20 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438691 2008 PJ11 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
438692 2008 PO12 09/08/2008 Dauban F. Kugel 2,6 km MPC · JPL
438693 2008 PL15 26/07/2008 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
438694 2008 PZ19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
438695 2008 QA8 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
438696 2008 QF26 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
438697 2008 QE27 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438698 2008 QU36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438699 2008 RK32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438700 2008 RV49 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
438701 2008 RC58 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438702 2008 RQ61 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
438703 2008 RX87 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
438704 2008 RU110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438705 2008 RM111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438706 2008 RA115 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
438707 2008 RB136 04/09/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
438708 2008 RW136 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438709 2008 RS142 08/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438710 2008 SP6 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438711 2008 SG7 22/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 690 m MPC · JPL
438712 2008 SD58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438713 2008 SJ59 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438714 2008 SG84 27/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 820 m MPC · JPL
438715 2008 SN92 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
438716 2008 SN94 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438717 2008 SF96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438718 2008 SF101 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438719 2008 SF102 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
438720 2008 ST137 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
438721 2008 SO211 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
438722 2008 SZ217 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
438723 2008 SH226 27/09/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
438724 2008 SL242 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438725 2008 SU242 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438726 2008 SL248 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
438727 2008 SR287 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
438728 2008 SZ297 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438729 2008 SH305 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438730 2008 SM305 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
438731 2008 SY306 29/09/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
438732 2008 SQ309 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
438733 2008 TO7 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
438734 2008 TL20 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
438735 2008 TL35 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
438736 2008 TE43 23/09/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
438737 2008 TD78 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
438738 2008 TX89 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438739 2008 TM94 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
438740 2008 TY94 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
438741 2008 TG116 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
438742 2008 TP128 08/10/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
438743 2008 TL156 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438744 2008 TF161 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
438745 2008 TA170 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
438746 2008 TD172 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
438747 2008 TZ174 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
438748 2008 TS187 08/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
438749 2008 TX188 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
438750 2008 UB36 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
438751 2008 UP53 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
438752 2008 UR55 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438753 2008 US56 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
438754 2008 UP57 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
438755 2008 UL62 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
438756 2008 UG75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438757 2008 UR97 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
438758 2008 UH109 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
438759 2008 UA133 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438760 2008 UF137 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
438761 2008 UR163 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
438762 2008 UV177 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
438763 2008 UC179 24/10/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
438764 2008 UT186 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
438765 2008 UV212 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
438766 2008 UN223 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
438767 2008 UO229 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
438768 2008 UB264 04/08/2008 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
438769 2008 UC313 30/10/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
438770 2008 UX329 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
438771 2008 UR342 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
438772 2008 UM343 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
438773 2008 UK349 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
438774 2008 UP349 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
438775 2008 UZ356 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
438776 2008 UV357 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
438777 2008 UQ358 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438778 2008 UZ369 25/10/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
438779 2008 VR12 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
438780 2008 VK28 02/11/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 760 m MPC · JPL
438781 2008 VF51 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438782 2008 VO64 30/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
438783 2008 VX77 07/11/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
438784 2008 VH79 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
438785 2008 WP49 18/11/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
438786 2008 WF67 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
438787 2008 WM67 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
438788 2008 WR81 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
438789 2008 WP126 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
438790 2008 WV139 30/11/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
438791 2008 XT1 01/12/2008 Skylive Obs. F. Tozzi 900 m MPC · JPL
438792 2008 XO3 02/12/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
438793 2008 XO8 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
438794 2008 XC16 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
438795 2008 XU29 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
438796 2008 YX14 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
438797 2008 YS20 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
438798 2008 YQ30 29/12/2008 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,0 km MPC · JPL
438799 2008 YF38 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
438800 2008 YN38 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
438801 2008 YR48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
438802 2008 YC49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
438803 2008 YM50 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
438804 2008 YD76 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
438805 2008 YB84 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
438806 2008 YR86 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
438807 2008 YN101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
438808 2008 YR106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
438809 2008 YG108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438810 2008 YO114 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438811 2008 YJ125 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
438812 2008 YD135 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
438813 2008 YC142 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
438814 2008 YF144 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
438815 2008 YX148 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438816 2008 YC153 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
438817 2008 YT158 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438818 2008 YY171 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
438819 2009 AP 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
438820 2009 AV8 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
438821 2009 AB12 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
438822 2009 AG12 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
438823 2009 AZ13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
438824 2009 AN15 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
438825 2009 AD27 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
438826 2009 BR1 17/01/2009 Tzec Maun F. Tozzi 3,7 km MPC · JPL
438827 2009 BB2 18/01/2009 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
438828 2009 BR7 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
438829 Visena 2009 BY7 21/01/2009 Obs. de L' Ametlla A. Garrigós-Sánchez 18466| 3,2 km MPC · JPL
438830 2009 BD29 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
438831 2009 BN40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
438832 2009 BG42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
438833 2009 BL43 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
438834 2009 BU77 25/01/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
438835 2009 BA84 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
438836 2009 BR104 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
438837 2009 BK106 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
438838 2009 BE109 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
438839 2009 BE121 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
438840 2009 BD124 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438841 2009 BC160 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438842 2009 BM171 19/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
438843 2009 BH184 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
438844 2009 CE8 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 3,1 km MPC · JPL
438845 2009 CC25 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
438846 2009 CJ30 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438847 2009 CR31 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438848 2009 CL44 02/02/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
438849 2009 CA53 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
438850 2009 CB61 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438851 2009 DO13 30/07/2005 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
438852 2009 DG22 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438853 2009 DB39 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
438854 2009 DX55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438855 2009 DR93 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
438856 2009 DL107 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
438857 2009 DF121 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
438858 2009 DA131 26/02/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
438859 2009 DY141 20/02/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
438860 2009 DG142 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438861 2009 ER17 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438862 2009 FX33 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
438863 2009 FY48 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438864 2009 FY63 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
438865 2009 FR73 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438866 2009 FC74 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
438867 2009 FB75 29/03/2009 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
438868 2009 HF7 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
438869 2009 HT35 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438870 2009 HL48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438871 2009 HU60 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
438872 2009 HG70 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438873 2009 HM71 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438874 2009 HY71 25/04/2009 Črni Vrh Črni Vrh 3,1 km MPC · JPL
438875 2009 HT92 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438876 2009 HP96 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 43176| 3,7 km MPC · JPL
438877 2009 HS102 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438878 2009 HP103 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
438879 2009 RF15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438880 2009 RQ15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
438881 2009 RD28 10/09/2009 ESA OGS ESA OGS 940 m MPC · JPL
438882 2009 SS46 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
438883 2009 SA67 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438884 2009 SW109 17/09/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
438885 2009 SN154 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
438886 2009 SP163 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
438887 2009 SC252 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
438888 2009 SR262 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
438889 2009 SA313 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
438890 2009 SM359 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438891 2009 TZ34 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
438892 2009 UO11 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438893 2009 UT31 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
438894 2009 UL55 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
438895 2009 UZ120 24/10/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
438896 2009 VZ102 10/05/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
438897 2009 WN 16/11/2009 Catalina CSS 950 m MPC · JPL
438898 2009 WD27 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438899 2009 WC32 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438900 2009 WP45 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
438901 2009 WP103 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
438902 2009 WF104 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 2,2 km MPC · JPL
438903 2009 WM119 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
438904 2009 WT209 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438905 2009 WZ210 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438906 2009 WG245 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438907 2009 WC263 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438908 2009 XO 09/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 280 m MPC · JPL
438909 2009 XX17 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
438910 2009 XJ19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
438911 2009 YG5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
438912 2009 YH13 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
438913 2010 AE81 08/01/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
438914 2010 BU65 21/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
438915 2010 CJ5 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
438916 2010 CY13 10/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
438917 2010 CH16 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
438918 2010 CS22 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438919 2010 CB36 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
438920 2010 CZ42 09/02/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
438921 2010 CK59 14/02/2010 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
438922 2010 CQ81 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
438923 2010 CJ84 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
438924 2010 CL89 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
438925 2010 CC103 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438926 2010 CW103 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438927 2010 CL166 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
438928 2010 DQ75 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438929 2010 EJ39 14/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
438930 2010 ET44 13/03/2010 Dauban F. Kugel 2,1 km MPC · JPL
438931 2010 EB139 10/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
438932 2010 FZ2 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
438933 2010 FS22 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
438934 2010 FN84 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
438935 2010 GU100 05/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
438936 2010 GB102 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438937 2010 GL155 15/04/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
438938 2010 GR156 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438939 2010 GQ161 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
438940 2010 HP48 24/04/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
438941 2010 HY56 25/04/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
438942 2010 JC31 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
438943 2010 JB45 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438944 2010 JX72 06/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438945 2010 JW76 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
438946 2010 JG135 14/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
438947 2010 JG149 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438948 2010 JL154 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
438949 2010 KR8 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438950 2010 KS35 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
438951 2010 KT38 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
438952 2010 KA105 29/05/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
438953 2010 KH118 19/05/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
438954 2010 LK10 02/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
438955 2010 LN14 06/06/2010 Nogales Tenagra II Obs. 220 m MPC · JPL
438956 2010 LQ17 03/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
438957 2010 LN60 10/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
438958 2010 LF77 29/10/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
438959 2010 LR83 11/06/2010 WISE WISE 5,8 km MPC · JPL
438960 2010 LO86 11/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
438961 2010 LF87 01/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
438962 2010 LA97 13/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
438963 2010 LG114 13/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
438964 2010 MC1 19/06/2010 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
438965 2010 MR9 25/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
438966 2010 ML12 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
438967 2010 MT14 17/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
438968 2010 ME57 24/06/2010 WISE WISE 5,8 km MPC · JPL
438969 2010 MJ71 25/06/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
438970 2010 MQ84 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
438971 2010 MJ97 28/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
438972 2010 MW101 29/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
438973 Masci 2010 NW15 02/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
438974 2010 NT43 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
438975 2010 NY53 10/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
438976 2010 NY54 10/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
438977 2010 OQ23 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
438978 2010 OE53 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438979 2010 OM56 23/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
438980 2010 OJ63 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
438981 2010 OE76 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
438982 2010 PU36 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
438983 2010 PT52 08/08/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
438984 2010 PD63 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438985 2010 RP40 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
438986 2010 RR45 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438987 2010 RC65 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438988 2010 SP9 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
438989 2010 SO12 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438990 2010 SG13 27/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
438991 2010 SB36 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
438992 2010 SQ38 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
438993 2010 SW41 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
438994 2010 TW19 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438995 2010 TL25 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
438996 2010 TN99 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
438997 2010 TC154 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
438998 2010 UM16 08/10/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
438999 2010 UL106 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
439000 2010 VL29 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

434.000s  • 435.000s  • 436.000s  • 437.000s  • 438.000s  • 439.000s  • 440.000s  • 441.000s  • 442.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001