Danh sách tiểu hành tinh/244001–245000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
244001 2001 SE39 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
244002 2001 SC41 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
244003 2001 SC45 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
244004 2001 SV52 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
244005 2001 SH59 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244006 2001 SB66 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
244007 2001 SW77 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
244008 2001 SE89 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244009 2001 SQ92 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
244010 2001 SN98 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
244011 2001 SH105 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244012 2001 SU114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 840 m MPC · JPL
244013 2001 SY114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
244014 2001 SB117 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
244015 2001 SQ119 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
244016 2001 SD121 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
244017 2001 SX121 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
244018 2001 SL123 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244019 2001 SP131 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
244020 2001 SY134 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
244021 2001 SN146 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
244022 2001 SS146 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
244023 2001 SS150 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244024 2001 SK151 17/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
244025 2001 SV162 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244026 2001 SF165 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
244027 2001 SQ174 16/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
244028 2001 SC180 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
244029 2001 SC210 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244030 2001 SH215 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
244031 2001 SX216 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
244032 2001 SW218 19/09/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
244033 2001 SG237 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244034 2001 SN238 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244035 2001 SZ240 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
244036 2001 SW242 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
244037 2001 SG258 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
244038 2001 SU275 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
244039 2001 ST288 28/09/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
244040 2001 SL298 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
244041 2001 SD328 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
244042 2001 SQ333 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244043 2001 SZ335 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
244044 2001 SV344 23/09/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
244045 2001 SH348 26/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
244046 2001 SU354 29/09/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
244047 2001 TK6 10/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
244048 2001 TB9 09/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244049 2001 TL13 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244050 2001 TV25 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244051 2001 TJ26 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
244052 2001 TX29 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
244053 2001 TJ47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 1,4 km MPC · JPL
244054 2001 TM68 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
244055 2001 TR77 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244056 2001 TT77 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244057 2001 TV80 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244058 2001 TV83 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244059 2001 TN88 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
244060 2001 TJ90 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
244061 2001 TW92 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
244062 2001 TB109 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
244063 2001 TJ110 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
244064 2001 TW117 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
244065 2001 TZ118 15/10/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
244066 2001 TR129 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
244067 2001 TD130 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
244068 2001 TM134 13/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
244069 2001 TZ148 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
244070 2001 TK158 11/10/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
244071 2001 TT168 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244072 2001 TM179 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244073 2001 TN180 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
244074 2001 TC183 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244075 2001 TQ200 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
244076 2001 TK210 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
244077 2001 TM216 13/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
244078 2001 TE231 15/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
244079 2001 TU237 10/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
244080 2001 TO238 15/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
244081 2001 UY5 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,2 km MPC · JPL
244082 2001 UD21 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244083 2001 UD22 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
244084 2001 UG33 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244085 2001 UE47 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
244086 2001 UO50 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
244087 2001 UH52 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244088 2001 UJ54 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
244089 2001 UT63 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
244090 2001 UC68 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
244091 2001 UM77 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
244092 2001 UV78 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
244093 2001 UM82 20/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
244094 2001 UK97 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244095 2001 UZ100 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
244096 2001 US118 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
244097 2001 UN121 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
244098 2001 UE141 23/10/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
244099 2001 UE143 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
244100 2001 UW146 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
244101 2001 UN147 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
244102 2001 UN150 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
244103 2001 UV171 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
244104 2001 UP184 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
244105 2001 UW186 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
244106 2001 UL189 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244107 2001 UD195 18/10/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
244108 2001 UW204 19/10/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
244109 2001 UX213 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244110 2001 UC220 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
244111 2001 UV225 16/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
244112 2001 UH227 16/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
244113 2001 VU3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
244114 2001 VX3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
244115 2001 VG4 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
244116 2001 VE7 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
244117 2001 VU10 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244118 2001 VU13 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
244119 2001 VH16 10/11/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
244120 2001 VP23 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244121 2001 VX35 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244122 2001 VV40 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
244123 2001 VE41 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
244124 2001 VV42 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
244125 2001 VG43 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
244126 2001 VK44 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
244127 2001 VA46 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
244128 2001 VQ57 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244129 2001 VE58 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
244130 2001 VJ62 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
244131 2001 VO62 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
244132 2001 VN65 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
244133 2001 VF82 10/11/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
244134 2001 VE100 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244135 2001 VP102 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
244136 2001 VW103 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244137 2001 VW118 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
244138 2001 VR124 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
244139 2001 VT124 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244140 2001 VZ132 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244141 2001 WV 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
244142 2001 WY 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
244143 2001 WH5 21/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
244144 2001 WG15 17/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
244145 2001 WU18 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
244146 2001 WD24 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
244147 2001 WX24 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
244148 2001 WQ32 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244149 2001 WH33 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
244150 2001 WW38 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
244151 2001 WZ44 18/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
244152 2001 WG56 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244153 2001 WN58 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
244154 2001 WH61 19/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
244155 2001 WJ65 20/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244156 2001 WR82 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
244157 2001 WR90 21/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
244158 2001 WE101 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
244159 2001 WN103 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
244160 2001 XC8 08/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
244161 2001 XK8 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
244162 2001 XQ15 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244163 2001 XX15 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
244164 2001 XV29 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
244165 2001 XR44 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244166 2001 XA47 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
244167 2001 XE61 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244168 2001 XS78 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
244169 2001 XK81 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
244170 2001 XV84 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244171 2001 XA89 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
244172 2001 XS90 10/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
244173 2001 XZ90 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
244174 2001 XH120 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244175 2001 XK125 14/12/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
244176 2001 XJ127 14/12/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
244177 2001 XA134 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244178 2001 XX139 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244179 2001 XF150 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244180 2001 XC151 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
244181 2001 XE180 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
244182 2001 XS202 11/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
244183 2001 XQ203 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
244184 2001 XR205 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244185 2001 XG206 11/12/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
244186 2001 XV215 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
244187 2001 XP244 15/12/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
244188 2001 XS244 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
244189 2001 XS247 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
244190 2001 XP267 15/12/2001 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
244191 2001 YG13 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
244192 2001 YR22 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244193 2001 YJ24 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244194 2001 YW34 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244195 2001 YP35 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
244196 2001 YQ40 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244197 2001 YC44 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244198 2001 YP85 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244199 2001 YE89 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
244200 2001 YU99 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
244201 2001 YL102 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244202 2001 YV120 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
244203 2001 YJ130 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
244204 2001 YH141 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
244205 2001 YL144 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244206 2001 YB160 18/12/2001 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
244207 2002 AW7 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
244208 2002 AY7 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
244209 2002 AO15 07/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
244210 2002 AW22 05/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244211 2002 AV24 08/01/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
244212 2002 AV44 09/01/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
244213 2002 AP46 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244214 2002 AW49 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
244215 2002 AC50 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
244216 2002 AH76 08/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
244217 2002 AS79 08/01/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
244218 2002 AA93 14/01/2002 Cerro Tololo DLS 1,4 km MPC · JPL
244219 2002 AV106 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244220 2002 AJ144 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
244221 2002 AR157 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244222 2002 AX161 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244223 2002 AY176 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
244224 2002 AW177 14/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
244225 2002 BJ1 19/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
244226 2002 BB3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
244227 2002 BD18 21/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
244228 2002 BG22 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244229 2002 CZ15 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,5 km MPC · JPL
244230 2002 CO20 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
244231 2002 CH47 03/02/2002 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
244232 2002 CX60 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244233 2002 CU68 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
244234 2002 CP69 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
244235 2002 CX69 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244236 2002 CC74 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244237 2002 CP76 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
244238 2002 CK77 07/02/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
244239 2002 CS85 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244240 2002 CH103 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
244241 2002 CL110 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244242 2002 CU113 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244243 2002 CD117 14/02/2002 Needville Needville Obs. 1,2 km MPC · JPL
244244 2002 CW119 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
244245 2002 CC120 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244246 2002 CW120 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244247 2002 CC130 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244248 2002 CB143 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244249 2002 CQ153 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
244250 2002 CM162 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
244251 2002 CP172 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
244252 2002 CF173 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244253 2002 CP183 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244254 2002 CR199 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244255 2002 CB204 10/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
244256 2002 CT220 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
244257 2002 CL222 11/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
244258 2002 CD226 03/02/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
244259 2002 CD242 11/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
244260 2002 CB245 13/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
244261 2002 CZ251 03/02/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
244262 2002 CB252 03/02/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
244263 2002 CR282 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
244264 2002 CE283 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
244265 2002 CV303 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
244266 2002 CR305 03/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
244267 2002 CC306 05/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
244268 2002 CP310 07/02/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
244269 2002 DN 16/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 4,1 km MPC · JPL
244270 2002 DN1 18/02/2002 Cima Ekar ADAS 7,2 km MPC · JPL
244271 2002 DJ19 22/02/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
244272 2002 DF20 16/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
244273 2002 EV5 11/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
244274 2002 EC7 06/03/2002 Siding Spring R. H. McNaught 1,8 km MPC · JPL
244275 2002 EG9 12/03/2002 Kvistaberg UDAS 1,6 km MPC · JPL
244276 2002 EH16 06/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
244277 2002 EL19 09/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
244278 2002 EG25 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
244279 2002 EU27 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
244280 2002 EJ39 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244281 2002 EB40 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
244282 2002 ER70 13/03/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
244283 2002 EC85 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244284 2002 EK93 14/03/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
244285 2002 EL94 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244286 2002 EA101 06/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244287 2002 EV103 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
244288 2002 EO108 09/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
244289 2002 EJ115 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
244290 2002 EZ119 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
244291 2002 EW135 12/03/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
244292 2002 EZ141 12/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
244293 2002 EG145 13/03/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
244294 2002 EK148 15/03/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
244295 2002 ES151 15/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
244296 2002 EZ157 06/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
244297 2002 FD4 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
244298 2002 FY5 22/03/2002 Eskridge Farpoint Obs. 1,6 km MPC · JPL
244299 2002 FU25 19/03/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
244300 2002 FW25 19/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
244301 2002 FJ35 21/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
244302 2002 GM4 09/04/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
244303 2002 GT8 09/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
244304 2002 GE69 08/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
244305 2002 GY78 10/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
244306 2002 GM88 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
244307 2002 GL90 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
244308 2002 GG92 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
244309 2002 GQ93 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
244310 2002 GD105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
244311 2002 GE107 11/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
244312 2002 GG128 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244313 2002 GY133 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244314 2002 GQ136 12/04/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
244315 2002 GA142 13/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
244316 2002 GC154 12/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244317 2002 GU161 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
244318 2002 GU165 15/04/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
244319 2002 GO172 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
244320 2002 GF177 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 780 m MPC · JPL
244321 2002 GR181 05/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
244322 2002 GZ188 09/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
244323 2002 HU10 22/04/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
244324 2002 HT13 21/04/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
244325 2002 HB15 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244326 2002 HN16 18/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
244327 2002 HD17 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
244328 2002 JL5 05/05/2002 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
244329 2002 JY9 06/05/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
244330 2002 JW11 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
244331 2002 JV21 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
244332 2002 JH43 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
244333 2002 JV52 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
244334 2002 JE53 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
244335 2002 JX62 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244336 2002 JJ86 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244337 2002 JR86 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244338 2002 JZ87 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
244339 2002 JH104 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244340 2002 JR107 14/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
244341 2002 JW109 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244342 2002 JG114 06/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
244343 2002 JM120 05/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
244344 2002 KY15 18/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
244345 2002 KJ16 16/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
244346 2002 LP 02/06/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
244347 2002 LT7 03/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244348 2002 LB27 07/06/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
244349 2002 LF30 08/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
244350 2002 LF43 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244351 2002 LO43 10/06/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
244352 2002 LJ53 08/06/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
244353 2002 LG61 02/06/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
244354 2002 LA63 13/06/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244355 2002 MH 17/06/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
244356 2002 NC7 09/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
244357 2002 NF7 09/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
244358 2002 NJ15 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
244359 2002 NT18 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
244360 2002 NK27 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
244361 2002 NN32 13/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
244362 2002 NN38 09/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,2 km MPC · JPL
244363 2002 ND41 12/07/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
244364 2002 NF41 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
244365 2002 NY41 14/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
244366 2002 NE45 12/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244367 2002 NB51 03/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
244368 2002 NN55 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
244369 2002 NF58 09/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
244370 2002 OL14 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244371 2002 OL16 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
244372 2002 OT19 27/07/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
244373 2002 OD26 30/07/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
244374 2002 OU31 17/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244375 2002 OB33 18/07/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
244376 2002 PF5 04/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
244377 2002 PM7 06/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
244378 2002 PT8 05/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244379 2002 PK11 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
244380 2002 PW14 06/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244381 2002 PH15 06/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
244382 2002 PE26 06/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
244383 2002 PY27 06/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
244384 2002 PW29 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
244385 2002 PF31 06/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
244386 2002 PL38 06/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
244387 2002 PF39 06/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
244388 2002 PL64 03/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
244389 2002 PK65 11/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
244390 2002 PE69 11/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
244391 2002 PB75 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
244392 2002 PE89 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
244393 2002 PS90 12/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
244394 2002 PH97 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
244395 2002 PB111 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
244396 2002 PY111 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
244397 2002 PY114 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
244398 2002 PL116 14/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
244399 2002 PX117 13/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244400 2002 PM118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
244401 2002 PL123 15/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
244402 2002 PZ124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
244403 2002 PM126 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
244404 2002 PL131 14/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
244405 2002 PV136 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
244406 2002 PH140 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244407 2002 PG141 04/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
244408 2002 PK171 15/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
244409 2002 PP171 14/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
244410 2002 PW174 15/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
244411 2002 PN178 15/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
244412 2002 PQ185 15/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244413 2002 PQ186 11/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
244414 2002 PJ189 07/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
244415 2002 PH191 14/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
244416 2002 QH 16/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
244417 2002 QP4 16/08/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
244418 2002 QK6 18/08/2002 Cottage Grove Tenagra Obs. 1,4 km MPC · JPL
244419 2002 QV14 26/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
244420 2002 QZ18 26/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
244421 2002 QO45 31/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
244422 2002 QA50 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,3 km MPC · JPL
244423 2002 QL55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,5 km MPC · JPL
244424 2002 QX60 28/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
244425 2002 QM62 28/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
244426 2002 QF74 28/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
244427 2002 QV78 17/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
244428 2002 QH89 27/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
244429 2002 QX92 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
244430 2002 QH96 18/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
244431 2002 QZ97 18/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244432 2002 QM99 18/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
244433 2002 QT109 17/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244434 2002 QW117 16/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
244435 2002 QT121 16/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
244436 2002 RT7 03/09/2002 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
244437 2002 RT10 04/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
244438 2002 RX44 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
244439 2002 RC46 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
244440 2002 RY48 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
244441 2002 RY49 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
244442 2002 RJ53 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
244443 2002 RV56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
244444 2002 RT66 03/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
244445 2002 RA69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
244446 2002 RQ70 04/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
244447 2002 RE72 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
244448 2002 RZ76 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
244449 2002 RF97 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
244450 2002 RQ102 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
244451 2002 RE118 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
244452 2002 RE122 08/09/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
244453 2002 RC128 10/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
244454 2002 RJ132 11/09/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
244455 2002 RL138 10/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
244456 2002 RS141 10/09/2002 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
244457 2002 RT151 12/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
244458 2002 RM157 11/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
244459 2002 RW167 13/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
244460 2002 RW171 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
244461 2002 RU173 13/09/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
244462 2002 RQ174 13/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
244463 2002 RM178 14/09/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
244464 2002 RY178 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
244465 2002 RO184 12/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
244466 2002 RD189 13/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
244467 2002 RQ203 14/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
244468 2002 RU205 14/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
244469 2002 RC237 14/09/2002 Haleakala R. Matson 3,7 km MPC · JPL
244470 2002 RR246 14/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
244471 2002 RD257 12/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
244472 2002 RW260 10/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
244473 2002 RT280 01/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
244474 2002 SA6 27/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
244475 2002 SS11 27/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
244476 2002 SJ15 27/09/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
244477 2002 SJ17 26/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
244478 2002 SY22 26/09/2002 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
244479 2002 SA26 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
244480 2002 SA39 30/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
244481 2002 SH58 30/09/2002 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
244482 2002 SZ59 16/09/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
244483 2002 ST61 17/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
244484 2002 SW71 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
244485 2002 TF1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
244486 2002 TU6 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
244487 2002 TB16 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
244488 2002 TV19 02/10/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
244489 2002 TD39 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
244490 2002 TM39 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
244491 2002 TH51 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
244492 2002 TZ52 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
244493 2002 TB62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
244494 2002 TB63 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
244495 2002 TB76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
244496 2002 TQ76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
244497 2002 TZ80 01/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
244498 2002 TF84 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
244499 2002 TK90 03/10/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
244500 2002 TE93 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
244501 2002 TB117 03/10/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
244502 2002 TY121 03/10/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
244503 2002 TB123 04/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
244504 2002 TV133 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
244505 2002 TM134 04/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
244506 2002 TG137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
244507 2002 TK154 05/10/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
244508 2002 TM155 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
244509 2002 TP155 05/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
244510 2002 TN158 05/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
244511 2002 TK163 05/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
244512 2002 TJ164 05/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
244513 2002 TQ169 03/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
244514 2002 TS172 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
244515 2002 TT176 05/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
244516 2002 TP182 04/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
244517 2002 TU198 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
244518 2002 TY199 06/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
244519 2002 TM207 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244520 2002 TO211 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
244521 2002 TM212 07/10/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
244522 2002 TW221 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
244523 2002 TJ222 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
244524 2002 TO222 07/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
244525 2002 TQ232 06/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
244526 2002 TU232 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
244527 2002 TT238 07/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
244528 2002 TH243 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
244529 2002 TG269 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
244530 2002 TX278 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244531 2002 TW283 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
244532 2002 TX299 15/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
244533 2002 TX378 05/10/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
244534 2002 TP383 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
244535 2002 TV383 08/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
244536 2002 UQ2 28/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244537 2002 UE29 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244538 2002 UC30 30/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
244539 2002 UT35 31/10/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
244540 2002 UT70 30/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244541 2002 UY70 31/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
244542 2002 UK71 29/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
244543 2002 UG72 16/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
244544 2002 UO73 31/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
244545 2002 UX77 29/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
244546 2002 UD78 31/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
244547 2002 UO78 29/10/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
244548 2002 VS11 01/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
244549 2002 VR16 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
244550 2002 VP35 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
244551 2002 VJ45 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
244552 2002 VN50 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
244553 2002 VN56 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
244554 2002 VX57 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
244555 2002 VX59 03/11/2002 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
244556 2002 VA61 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
244557 2002 VY62 06/11/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
244558 2002 VC83 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
244559 2002 VV85 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244560 2002 VG92 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
244561 2002 VT101 11/11/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
244562 2002 VE104 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
244563 2002 VG107 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
244564 2002 VF116 12/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
244565 2002 VZ116 13/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
244566 2002 VC117 13/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
244567 2002 VR126 13/11/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
244568 2002 VC140 13/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
244569 2002 VD141 01/11/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
244570 2002 VP143 15/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
244571 2002 WU 21/11/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
244572 2002 WV5 23/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
244573 2002 WW10 25/11/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
244574 2002 WZ14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
244575 2002 XX 01/12/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
244576 2002 XA3 01/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
244577 2002 XF5 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
244578 2002 XD6 01/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
244579 2002 XA8 02/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
244580 2002 XU8 02/12/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
244581 2002 XR9 02/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244582 2002 XH10 02/12/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
244583 2002 XM16 03/12/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
244584 2002 XD30 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
244585 2002 XA31 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
244586 2002 XZ31 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
244587 2002 XS47 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
244588 2002 XK54 10/12/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
244589 2002 XK62 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
244590 2002 XS62 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244591 2002 XZ63 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244592 2002 XX69 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
244593 2002 XB70 10/12/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
244594 2002 XA83 13/12/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
244595 2002 XT83 13/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
244596 2002 XJ84 11/12/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
244597 2002 XN84 13/12/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
244598 2002 XJ89 14/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
244599 2002 XP118 03/12/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
244600 2002 XX118 10/12/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
244601 2002 YQ1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
244602 2002 YP3 28/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
244603 2002 YH17 31/12/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
244604 2002 YH23 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
244605 2002 YX28 31/12/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
244606 2002 YA30 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
244607 2002 YX34 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
244608 2003 AG5 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
244609 2003 AV7 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244610 2003 AZ10 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244611 2003 AH13 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
244612 2003 AO19 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
244613 2003 AU34 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
244614 2003 AQ50 05/01/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
244615 2003 AW54 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244616 2003 AR62 08/01/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
244617 2003 AQ65 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
244618 2003 AN74 10/01/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
244619 2003 AP88 02/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
244620 2003 AD94 02/01/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
244621 2003 BN11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
244622 2003 BC13 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
244623 2003 BD17 26/01/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
244624 2003 BO18 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
244625 2003 BS24 25/01/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
244626 2003 BD29 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
244627 2003 BL29 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244628 2003 BK50 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244629 2003 BV51 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
244630 2003 BD59 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244631 2003 BA71 31/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
244632 2003 BA74 29/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
244633 2003 BJ74 29/01/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
244634 2003 CD15 04/02/2003 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
244635 2003 DR2 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
244636 2003 ED2 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244637 2003 EQ7 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
244638 2003 ET9 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
244639 2003 EB18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
244640 2003 EP46 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
244641 2003 FU13 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
244642 2003 FD16 23/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
244643 2003 FR17 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
244644 2003 FZ45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
244645 2003 FL82 27/03/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
244646 2003 FM88 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
244647 2003 FF96 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
244648 2003 FZ118 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
244649 2003 FE131 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
244650 2003 GZ 01/04/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
244651 2003 GF3 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244652 2003 GH7 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244653 2003 GY38 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
244654 2003 HR9 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 7,3 km MPC · JPL
244655 2003 HS10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
244656 2003 HG12 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
244657 2003 HV17 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
244658 2003 HX20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
244659 2003 HN26 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
244660 2003 HX26 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
244661 2003 HN27 28/04/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
244662 2003 HK28 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
244663 2003 HH53 30/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
244664 2003 HN53 22/04/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 1,1 km MPC · JPL
244665 2003 HX57 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
244666 2003 JT1 01/05/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
244667 2003 JH5 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
244668 2003 KF6 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
244669 2003 KE14 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
244670 2003 KN18 28/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
244671 2003 KN33 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
244672 2003 MS3 25/06/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244673 2003 MM6 25/06/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244674 2003 NS5 06/07/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
244675 2003 NC7 07/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
244676 2003 NT7 09/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
244677 2003 NR12 08/07/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
244678 2003 OY 20/07/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
244679 2003 OC8 25/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
244680 2003 OG16 25/07/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
244681 2003 OY17 30/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
244682 2003 OG18 28/07/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
244683 2003 OL19 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244684 2003 OH23 28/07/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
244685 2003 OY23 24/07/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
244686 2003 OL27 24/07/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
244687 2003 OD33 25/07/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
244688 2003 OM33 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
244689 2003 PW5 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244690 2003 PA7 01/08/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
244691 2003 QZ 17/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
244692 2003 QA3 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
244693 2003 QS3 17/08/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
244694 2003 QQ5 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
244695 2003 QN10 21/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244696 2003 QZ11 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 870 m MPC · JPL
244697 2003 QE15 20/08/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
244698 2003 QQ16 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 720 m MPC · JPL
244699 2003 QV20 22/08/2003 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
244700 2003 QJ21 22/08/2003 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
244701 2003 QL21 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
244702 2003 QQ23 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
244703 2003 QS23 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
244704 2003 QM26 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
244705 2003 QN29 23/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
244706 2003 QJ35 22/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
244707 2003 QD36 22/08/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
244708 2003 QM43 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
244709 2003 QN46 23/08/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
244710 2003 QL51 22/08/2003 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
244711 2003 QS51 23/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
244712 2003 QT52 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244713 2003 QZ52 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
244714 2003 QF55 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
244715 2003 QW55 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
244716 2003 QF68 25/08/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
244717 2003 QL69 25/08/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
244718 2003 QS76 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
244719 2003 QP78 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
244720 2003 QZ81 23/08/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
244721 2003 QB85 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
244722 2003 QN85 24/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
244723 2003 QL99 30/08/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
244724 2003 QV99 28/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244725 2003 QC107 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244726 2003 QG107 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
244727 2003 QX114 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 790 m MPC · JPL
244728 2003 RU5 04/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
244729 2003 RQ9 04/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
244730 2003 RB12 13/09/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
244731 2003 RT12 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
244732 2003 RJ14 14/09/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
244733 2003 RT17 15/09/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
244734 2003 RH22 15/09/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
244735 2003 RW22 03/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
244736 2003 ST10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
244737 2003 SP12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
244738 2003 SL26 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
244739 2003 SY27 18/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
244740 2003 SR31 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
244741 2003 SY33 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244742 2003 SV35 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
244743 2003 SP39 16/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
244744 2003 SG40 16/09/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
244745 2003 SF44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
244746 2003 SE46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
244747 2003 SU46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
244748 2003 SU52 19/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
244749 2003 SJ54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
244750 2003 SS56 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
244751 2003 SZ57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
244752 2003 SN61 17/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
244753 2003 SC62 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244754 2003 SE62 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
244755 2003 SF66 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244756 2003 SZ80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
244757 2003 SJ82 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
244758 2003 SF84 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
244759 2003 SS85 16/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
244760 2003 ST89 18/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
244761 2003 SD98 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
244762 2003 SY98 19/09/2003 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
244763 2003 SD102 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
244764 2003 SO108 20/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
244765 2003 SZ110 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
244766 2003 SF117 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
244767 2003 SK118 16/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
244768 2003 SP126 19/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
244769 2003 SR131 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
244770 2003 SL134 18/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
244771 2003 SH135 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
244772 2003 SY142 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
244773 2003 SL144 19/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
244774 2003 SZ146 20/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
244775 2003 SJ149 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
244776 2003 SM152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
244777 2003 SR161 18/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
244778 2003 SA167 22/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 910 m MPC · JPL
244779 2003 SU167 22/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
244780 2003 SY169 23/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
244781 2003 SX173 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
244782 2003 SY178 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
244783 2003 SZ181 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244784 2003 SN189 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
244785 2003 SJ195 20/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
244786 2003 SD197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
244787 2003 SX197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
244788 2003 SN204 22/09/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
244789 2003 SV209 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
244790 2003 SQ210 23/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
244791 2003 SV212 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
244792 2003 SG215 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
244793 2003 SW218 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,9 km MPC · JPL
244794 2003 SM233 25/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
244795 2003 SL234 25/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
244796 2003 SS245 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
244797 2003 SZ245 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
244798 2003 ST246 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
244799 2003 SX251 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244800 2003 SO252 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
244801 2003 SW263 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
244802 2003 SL266 29/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
244803 2003 SJ269 20/09/2003 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
244804 2003 SJ273 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
244805 2003 SQ273 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
244806 2003 SU275 29/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
244807 2003 SG283 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
244808 2003 SP286 21/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
244809 2003 ST295 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
244810 2003 SG309 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
244811 2003 ST309 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
244812 2003 ST319 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
244813 2003 SG324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
244814 2003 ST326 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
244815 2003 SL328 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
244816 2003 SY332 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
244817 2003 SV339 26/09/2003 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
244818 2003 ST399 26/09/2003 Apache Point SDSS 4,5 km MPC · JPL
244819 2003 TA3 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
244820 2003 TA4 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
244821 2003 TJ6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
244822 2003 TS43 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
244823 2003 TR49 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
244824 2003 TV53 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
244825 2003 UX4 17/10/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
244826 2003 US11 20/10/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
244827 2003 UL13 18/10/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
244828 2003 UM28 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
244829 2003 UC40 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
244830 2003 UJ41 16/10/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
244831 2003 UX42 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
244832 2003 UC44 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
244833 2003 UW49 16/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
244834 2003 UA58 16/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
244835 2003 UG62 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
244836 2003 UO82 19/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
244837 2003 UT91 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
244838 2003 UF102 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
244839 2003 UY102 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
244840 2003 UU106 18/10/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
244841 2003 UP107 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
244842 2003 UP113 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
244843 2003 UC123 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
244844 2003 UD124 20/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
244845 2003 UM124 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
244846 2003 UP128 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
244847 2003 UR134 20/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
244848 2003 UN135 21/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
244849 2003 UY137 21/10/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
244850 2003 UH140 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
244851 2003 US143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
244852 2003 UG145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
244853 2003 UB148 19/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
244854 2003 UE150 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
244855 2003 UT152 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
244856 2003 UK169 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
244857 2003 UQ170 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
244858 2003 UC173 20/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
244859 2003 UA194 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
244860 2003 UG195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
244861 2003 UK196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
244862 2003 UR201 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
244863 2003 UO208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
244864 2003 UK217 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
244865 2003 UM217 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
244866 2003 UT219 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
244867 2003 UE222 22/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
244868 2003 UL222 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
244869 2003 UW237 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
244870 2003 UU240 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
244871 2003 UK243 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244872 2003 UC244 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
244873 2003 UD246 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
244874 2003 US259 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
244875 2003 UQ272 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
244876 2003 UX273 29/10/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
244877 2003 UT275 29/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
244878 2003 UH276 29/10/2003 Catalina CSS 7,9 km MPC · JPL
244879 2003 UR281 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
244880 2003 UR285 22/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
244881 2003 UJ316 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
244882 2003 UC365 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
244883 2003 UU378 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
244884 2003 UD400 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
244885 2003 VT 05/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
244886 2003 VK11 15/11/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
244887 2003 WO3 16/11/2003 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
244888 2003 WC13 19/11/2003 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,5 km MPC · JPL
244889 2003 WB17 18/11/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
244890 2003 WN30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
244891 2003 WP30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
244892 2003 WQ35 19/11/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
244893 2003 WY39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
244894 2003 WV44 19/11/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
244895 2003 WZ56 18/11/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
244896 2003 WO58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
244897 2003 WO72 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
244898 2003 WU72 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
244899 2003 WU77 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244900 2003 WC82 19/11/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
244901 2003 WO86 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
244902 2003 WQ87 22/11/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
244903 2003 WL95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
244904 2003 WZ97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
244905 2003 WJ120 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244906 2003 WY121 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
244907 2003 WP125 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
244908 2003 WC129 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
244909 2003 WN131 21/11/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
244910 2003 WQ132 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244911 2003 WU133 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244912 2003 WC135 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
244913 2003 WU135 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
244914 2003 WK140 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
244915 2003 WL141 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
244916 2003 WV144 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
244917 2003 WB155 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
244918 2003 WK155 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
244919 2003 WN159 29/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
244920 2003 WB164 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
244921 2003 WU165 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
244922 2003 WY166 18/11/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
244923 2003 WA170 20/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
244924 2003 WK175 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
244925 2003 WH183 23/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
244926 2003 WN190 26/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
244927 2003 WE194 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
244928 2003 XY1 01/12/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
244929 2003 XB20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
244930 2003 XC20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
244931 2003 XM20 15/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
244932 Méliés 2003 XW21 15/12/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 2,9 km MPC · JPL
244933 2003 YF3 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
244934 2003 YQ6 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
244935 2003 YA9 20/12/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
244936 2003 YR14 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
244937 2003 YZ25 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
244938 2003 YY33 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
244939 2003 YV49 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244940 2003 YL53 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
244941 2003 YC54 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
244942 2003 YT69 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
244943 2003 YU77 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
244944 2003 YQ78 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244945 2003 YE80 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
244946 2003 YZ80 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244947 2003 YP81 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244948 2003 YX82 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
244949 2003 YF95 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
244950 2003 YK97 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244951 2003 YH106 22/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
244952 2003 YH112 23/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
244953 2003 YX113 24/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
244954 2003 YZ136 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
244955 2003 YE137 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
244956 2003 YW140 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
244957 2003 YS141 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
244958 2003 YB144 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
244959 2003 YO145 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
244960 2003 YW148 29/12/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
244961 2003 YJ150 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244962 2003 YT157 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
244963 2003 YO170 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
244964 2004 AT7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
244965 2004 AL19 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
244966 2004 BC1 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
244967 2004 BA17 17/01/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
244968 2004 BK18 17/01/2004 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
244969 2004 BA26 18/01/2004 Needville J. Dellinger 2,9 km MPC · JPL
244970 2004 BU29 18/01/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
244971 2004 BN37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
244972 2004 BX40 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
244973 2004 BV41 19/01/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
244974 2004 BA45 22/01/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
244975 2004 BN55 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244976 2004 BA66 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
244977 2004 BE68 27/01/2004 Socorro LINEAR 500 m MPC · JPL
244978 2004 BZ77 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
244979 2004 BL82 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
244980 2004 BR84 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
244981 2004 BF86 27/01/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 6,6 km MPC · JPL
244982 2004 BT91 25/01/2004 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
244983 2004 BM93 28/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
244984 2004 BO98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
244985 2004 BN103 31/01/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
244986 2004 BN109 28/01/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
244987 2004 BK113 28/01/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
244988 2004 BQ115 30/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
244989 2004 BZ117 29/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
244990 2004 BX118 30/01/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
244991 2004 BD119 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
244992 2004 BO119 30/01/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
244993 2004 BE140 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
244994 2004 BH147 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
244995 2004 BK149 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
244996 2004 BK152 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
244997 2004 CT3 10/02/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
244998 2004 CV7 10/02/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
244999 2004 CE10 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
245000 2004 CK25 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

240.000s  • 241.000s  • 242.000s  • 243.000s  • 244.000s  • 245.000s  • 246.000s  • 247.000s  • 248.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001