Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/286001–287000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
286001 2001 SH87 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
286002 2001 SX89 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286003 2001 SY90 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
286004 2001 SA93 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
286005 2001 SC94 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
286006 2001 SE97 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
286007 2001 SC99 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
286008 2001 SJ100 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
286009 2001 SR101 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
286010 2001 SC118 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
286011 2001 SM118 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286012 2001 SY128 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286013 2001 SC135 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
286014 2001 SE141 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
286015 2001 SU141 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
286016 2001 SJ142 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
286017 2001 SJ144 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286018 2001 SK144 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
286019 2001 SA146 16/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
286020 2001 SU146 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
286021 2001 SD147 16/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
286022 2001 SU147 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286023 2001 SK150 17/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286024 2001 ST156 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286025 2001 SE157 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286026 2001 SZ157 17/09/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
286027 2001 SG163 17/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
286028 2001 SX164 17/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286029 2001 SV166 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
286030 2001 SB169 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
286031 2001 SL170 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
286032 2001 SO170 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286033 2001 SR175 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286034 2001 SU189 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
286035 2001 SV189 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
286036 2001 ST196 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286037 2001 SH198 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
286038 2001 SD203 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
286039 2001 SZ203 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286040 2001 SK208 19/09/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
286041 2001 SE211 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
286042 2001 SV211 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
286043 2001 SA212 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
286044 2001 SL218 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286045 2001 SM218 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
286046 2001 SQ220 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
286047 2001 SP222 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286048 2001 SC227 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
286049 2001 SK227 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286050 2001 SW228 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
286051 2001 SH229 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286052 2001 SB231 19/09/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
286053 2001 SS236 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
286054 2001 SM242 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
286055 2001 SM274 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
286056 2001 SK282 28/09/2001 Eskridge G. Hug 610 m MPC · JPL
286057 2001 SJ285 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
286058 2001 SF288 27/09/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
286059 2001 SG292 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
286060 2001 SH294 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286061 2001 SC300 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286062 2001 SP300 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286063 2001 SV302 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
286064 2001 SX308 22/09/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
286065 2001 SJ309 22/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
286066 2001 SY311 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286067 2001 SB312 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
286068 2001 SS315 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286069 2001 SS319 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286070 2001 SG326 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
286071 2001 SN337 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
286072 2001 SC344 23/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
286073 2001 SQ349 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
286074 2001 SL350 20/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286075 2001 SQ350 26/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
286076 2001 SO355 24/09/2001 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
286077 2001 SX355 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
286078 2001 SZ355 14/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
286079 2001 TW1 09/10/2001 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
286080 2001 TX1 10/10/2001 Palomar NEAT 210 m MPC · JPL
286081 2001 TT9 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
286082 2001 TG12 13/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
286083 2001 TB17 14/10/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,1 km MPC · JPL
286084 2001 TV17 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,3 km MPC · JPL
286085 2001 TJ18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 910 m MPC · JPL
286086 2001 TH20 09/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
286087 2001 TE22 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
286088 2001 TT24 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286089 2001 TG27 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286090 2001 TY27 14/10/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
286091 2001 TO28 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286092 2001 TR31 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286093 2001 TW35 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286094 2001 TZ36 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
286095 2001 TC46 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286096 2001 TR47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 2,4 km MPC · JPL
286097 2001 TK68 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286098 2001 TX68 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286099 2001 TA69 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286100 2001 TL75 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
286101 2001 TM75 13/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
286102 2001 TY90 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
286103 2001 TN92 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
286104 2001 TP92 14/10/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
286105 2001 TL93 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286106 2001 TM94 14/10/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
286107 2001 TL97 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
286108 2001 TY97 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286109 2001 TR98 14/10/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
286110 2001 TQ99 14/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
286111 2001 TO101 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
286112 2001 TP101 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
286113 2001 TS102 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286114 2001 TV119 15/10/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
286115 2001 TB125 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
286116 2001 TO126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
286117 2001 TN129 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
286118 2001 TB132 11/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
286119 2001 TV140 10/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
286120 2001 TF143 10/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
286121 2001 TF144 10/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
286122 2001 TE149 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
286123 2001 TP149 10/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
286124 2001 TG150 10/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
286125 2001 TZ150 10/10/2001 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
286126 2001 TD155 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
286127 2001 TE155 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
286128 2001 TG160 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
286129 2001 TB162 11/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
286130 2001 TY162 11/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
286131 2001 TD163 11/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
286132 2001 TW164 15/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
286133 2001 TK177 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
286134 2001 TY178 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
286135 2001 TD179 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286136 2001 TA182 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
286137 2001 TR184 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286138 2001 TN188 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286139 2001 TO192 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286140 2001 TU193 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286141 2001 TR196 15/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
286142 2001 TA200 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
286143 2001 TE201 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
286144 2001 TG207 11/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
286145 2001 TJ207 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
286146 2001 TM208 11/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
286147 2001 TX209 13/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
286148 2001 TG217 14/10/2001 Ondřejov Ondřejov Obs. 860 m MPC · JPL
286149 2001 TU217 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
286150 2001 TO220 14/10/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
286151 2001 TL235 15/10/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
286152 2001 TU235 15/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
286153 2001 TA236 15/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
286154 2001 TU240 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
286155 2001 TM243 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
286156 2001 TK246 14/10/2001 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
286157 2001 TD249 14/10/2001 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
286158 2001 TW253 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
286159 2001 TN254 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
286160 2001 TJ257 10/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
286161 2001 TK257 10/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
286162 Tatarka 2001 TD259 08/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
286163 2001 TY260 11/10/2001 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
286164 2001 UQ3 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
286165 2001 US6 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 970 m MPC · JPL
286166 2001 UZ7 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
286167 2001 UJ9 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
286168 2001 UY11 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
286169 2001 UX15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 880 m MPC · JPL
286170 2001 UM26 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
286171 2001 UY26 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
286172 2001 UH27 17/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
286173 2001 UL40 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286174 2001 UM41 17/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
286175 2001 UX41 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
286176 2001 UD43 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
286177 2001 US43 17/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
286178 2001 UA44 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
286179 2001 UP44 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
286180 2001 UP46 17/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286181 2001 UA47 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286182 2001 UT49 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286183 2001 UQ50 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
286184 2001 UK51 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
286185 2001 UV54 20/10/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
286186 2001 UQ55 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
286187 2001 UT56 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
286188 2001 UZ56 17/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286189 2001 US57 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
286190 2001 UH61 17/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
286191 2001 UC62 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286192 2001 UM62 17/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
286193 2001 UG64 18/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286194 2001 UP64 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
286195 2001 UV66 20/10/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
286196 2001 UD67 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286197 2001 UT67 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286198 2001 UD68 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286199 2001 UM68 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286200 2001 UC69 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
286201 2001 UK70 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
286202 2001 UO80 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286203 2001 UF83 20/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
286204 2001 UZ84 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
286205 2001 UF85 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
286206 2001 UU88 16/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
286207 2001 UH90 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
286208 2001 UZ90 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
286209 2001 UX91 18/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
286210 2001 UP94 19/10/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
286211 2001 UR95 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
286212 2001 UO97 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
286213 2001 UG99 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
286214 2001 UA102 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
286215 2001 UU102 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
286216 2001 UH103 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
286217 2001 UP107 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286218 2001 UX107 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286219 2001 UQ114 22/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
286220 2001 UW114 22/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286221 2001 UP117 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
286222 2001 UX120 22/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286223 2001 UV124 22/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
286224 2001 UV131 20/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286225 2001 UJ132 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
286226 2001 UY133 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
286227 2001 UV140 23/10/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
286228 2001 UH142 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286229 2001 UB144 23/10/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
286230 2001 UP160 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
286231 2001 UE164 18/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
286232 2001 UR167 19/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
286233 2001 UD172 18/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
286234 2001 UE173 18/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
286235 2001 UD174 18/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
286236 2001 UN177 21/10/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
286237 2001 UX185 17/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
286238 2001 UG193 18/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
286239 2001 UR193 18/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
286240 2001 UF198 19/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
286241 2001 UQ200 19/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
286242 2001 UL202 19/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
286243 2001 UQ203 19/10/2001 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
286244 2001 UW210 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
286245 2001 UX211 21/10/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
286246 2001 UF212 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286247 2001 UX212 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
286248 2001 UK216 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
286249 2001 UP216 24/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286250 2001 UQ216 24/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
286251 2001 UM219 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
286252 2001 US221 24/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
286253 2001 UZ222 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
286254 2001 UJ226 16/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
286255 2001 UZ226 16/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
286256 2001 UE227 16/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
286257 2001 UW229 16/10/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
286258 2001 UB230 17/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
286259 2001 VQ3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
286260 2001 VC7 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
286261 2001 VQ8 09/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
286262 2001 VK17 12/11/2001 Emerald Lane L. Ball 1,2 km MPC · JPL
286263 2001 VC19 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286264 2001 VR25 09/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286265 2001 VQ32 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
286266 2001 VH39 09/11/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
286267 2001 VH51 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
286268 2001 VN51 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286269 2001 VG56 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286270 2001 VV68 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
286271 2001 VX69 11/11/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
286272 2001 VN73 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
286273 2001 VA77 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
286274 2001 VZ77 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
286275 2001 VW81 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286276 2001 VE85 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
286277 2001 VF87 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
286278 2001 VG87 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
286279 2001 VM92 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
286280 2001 VO100 12/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
286281 2001 VR103 12/11/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
286282 2001 VA107 12/11/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
286283 2001 VM109 12/11/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
286284 2001 VC111 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
286285 2001 VO111 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
286286 2001 VA116 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
286287 2001 VO124 09/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
286288 2001 VV125 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
286289 2001 VH126 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
286290 2001 VN126 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286291 2001 VP130 11/11/2001 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
286292 2001 VX133 12/11/2001 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
286293 2001 VY133 12/11/2001 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
286294 2001 VA134 12/11/2001 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
286295 2001 WJ8 17/11/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
286296 2001 WB9 17/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
286297 2001 WH10 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
286298 2001 WO10 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
286299 2001 WK11 17/11/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
286300 2001 WH16 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
286301 2001 WQ17 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286302 2001 WZ17 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
286303 2001 WG18 17/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
286304 2001 WA19 17/11/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
286305 2001 WS20 17/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
286306 2001 WC33 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
286307 2001 WU42 18/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
286308 2001 WB46 19/11/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
286309 2001 WO52 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
286310 2001 WF54 19/11/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
286311 2001 WB55 19/11/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
286312 2001 WR60 19/11/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
286313 2001 WT63 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286314 2001 WV66 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
286315 2001 WM67 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286316 2001 WS67 20/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
286317 2001 WM68 20/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286318 2001 WA78 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
286319 2001 WY78 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
286320 2001 WK79 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286321 2001 WJ81 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
286322 2001 WD83 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
286323 2001 WC90 21/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286324 2001 WU93 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
286325 2001 WY94 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
286326 2001 WV99 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
286327 2001 WJ101 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
286328 2001 XX2 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
286329 2001 XW8 09/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286330 2001 XD9 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
286331 2001 XE10 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
286332 2001 XC12 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
286333 2001 XO12 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
286334 2001 XB13 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
286335 2001 XP15 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
286336 2001 XW28 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286337 2001 XN32 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
286338 2001 XP34 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
286339 2001 XU40 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
286340 2001 XS43 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
286341 2001 XJ56 10/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286342 2001 XZ70 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
286343 2001 XH82 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
286344 2001 XV90 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
286345 2001 XJ94 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
286346 2001 XK94 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
286347 2001 XW112 11/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
286348 2001 XL123 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286349 2001 XV123 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286350 2001 XP125 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
286351 2001 XW125 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
286352 2001 XG129 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
286353 2001 XH129 14/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
286354 2001 XK130 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286355 2001 XR130 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
286356 2001 XY131 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286357 2001 XU134 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
286358 2001 XT135 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
286359 2001 XK140 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286360 2001 XH141 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286361 2001 XJ144 14/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
286362 2001 XZ144 14/12/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
286363 2001 XB150 14/12/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
286364 2001 XY153 14/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286365 2001 XU158 14/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
286366 2001 XV163 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
286367 2001 XJ164 14/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286368 2001 XQ165 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
286369 2001 XU177 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286370 2001 XS195 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
286371 2001 XK200 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
286372 2001 XA216 14/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
286373 2001 XR220 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
286374 2001 XL224 15/12/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
286375 2001 XW226 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
286376 2001 XS232 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
286377 2001 XE235 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
286378 2001 XN243 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
286379 2001 XD246 15/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286380 2001 XS250 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286381 2001 XB259 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
286382 2001 XS260 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
286383 2001 XH261 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
286384 2001 XZ263 14/12/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
286385 2001 YM9 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286386 2001 YY9 17/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286387 2001 YZ9 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
286388 2001 YT12 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
286389 2001 YE16 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286390 2001 YO21 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286391 2001 YW21 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
286392 2001 YZ21 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
286393 2001 YD23 18/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
286394 2001 YF23 18/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286395 2001 YA43 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286396 2001 YY49 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286397 2001 YE51 18/12/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
286398 2001 YN53 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286399 2001 YZ53 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
286400 2001 YQ54 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
286401 2001 YB66 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
286402 2001 YW71 18/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286403 2001 YM77 18/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
286404 2001 YH83 18/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
286405 2001 YP83 18/12/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
286406 2001 YF95 18/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
286407 2001 YS95 18/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
286408 2001 YF101 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
286409 2001 YN103 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
286410 2001 YD104 17/12/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
286411 2001 YM105 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286412 2001 YN110 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
286413 2001 YE120 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286414 2001 YV126 17/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286415 2001 YG133 21/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
286416 2001 YP138 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
286417 2001 YY142 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
286418 2001 YH149 19/12/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
286419 2001 YQ149 19/12/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
286420 2001 YH150 19/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286421 2001 YJ150 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
286422 2001 YU152 19/12/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
286423 2001 YT154 19/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
286424 2001 YQ156 20/12/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
286425 2001 YZ156 18/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286426 2001 YE160 18/12/2001 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
286427 2001 YC162 20/12/2001 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
286428 2001 YD162 18/12/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
286429 2002 AK6 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
286430 2002 AS7 04/01/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
286431 2002 AQ12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 960 m MPC · JPL
286432 2002 AG13 11/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
286433 2002 AL17 09/01/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
286434 2002 AM19 08/01/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
286435 2002 AF23 05/01/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
286436 2002 AO29 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
286437 2002 AN30 09/01/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
286438 2002 AS39 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286439 2002 AG40 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
286440 2002 AA42 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
286441 2002 AG43 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
286442 2002 AY47 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286443 2002 AS49 09/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
286444 2002 AD52 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286445 2002 AK62 11/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
286446 2002 AC67 09/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
286447 2002 AE71 08/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
286448 2002 AA72 08/01/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
286449 2002 AV72 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286450 2002 AJ73 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
286451 2002 AW75 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
286452 2002 AR78 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286453 2002 AO82 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286454 2002 AP88 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286455 2002 AA94 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
286456 2002 AJ97 08/01/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
286457 2002 AZ98 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286458 2002 AA102 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
286459 2002 AA111 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
286460 2002 AJ111 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286461 2002 AN112 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
286462 2002 AE128 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
286463 2002 AP131 14/01/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
286464 2002 AE136 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
286465 2002 AO136 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
286466 2002 AP137 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286467 2002 AR138 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286468 2002 AM144 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
286469 2002 AN144 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
286470 2002 AV145 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286471 2002 AZ147 13/01/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
286472 2002 AQ149 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
286473 2002 AJ150 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
286474 2002 AN150 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
286475 2002 AC152 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
286476 2002 AO159 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
286477 2002 AV167 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
286478 2002 AD168 14/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286479 2002 AJ169 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286480 2002 AF171 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
286481 2002 AD175 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286482 2002 AZ175 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286483 2002 AL181 05/01/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
286484 2002 AE185 08/01/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
286485 2002 AY188 10/01/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
286486 2002 AR192 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
286487 2002 AR196 13/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
286488 2002 AO200 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
286489 2002 AC202 10/01/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
286490 2002 AJ206 13/01/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
286491 2002 AK206 13/01/2002 Apache Point SDSS 4,9 km MPC · JPL
286492 2002 AM209 08/01/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
286493 2002 AN209 09/01/2002 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
286494 2002 AP209 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
286495 2002 BW17 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
286496 2002 BL20 21/01/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
286497 2002 BQ24 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286498 2002 BY24 23/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
286499 2002 BF27 18/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
286500 2002 BQ28 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
286501 2002 BB31 19/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286502 2002 BJ31 22/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
286503 2002 BH32 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
286504 2002 CM9 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
286505 2002 CQ9 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286506 2002 CL14 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286507 2002 CW14 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 820 m MPC · JPL
286508 2002 CZ18 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286509 2002 CG23 05/02/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
286510 2002 CX24 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
286511 2002 CT25 10/02/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
286512 2002 CG29 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
286513 2002 CX29 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
286514 2002 CG30 06/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286515 2002 CY31 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286516 2002 CC36 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286517 2002 CX37 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
286518 2002 CA41 07/02/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
286519 2002 CB46 08/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
286520 2002 CL57 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
286521 2002 CL67 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
286522 2002 CZ67 07/02/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
286523 2002 CA71 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286524 2002 CJ71 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286525 2002 CE72 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
286526 2002 CO75 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
286527 2002 CU75 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
286528 2002 CG76 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
286529 2002 CQ82 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
286530 2002 CZ85 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
286531 2002 CB87 07/02/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
286532 2002 CM87 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286533 2002 CA88 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286534 2002 CZ88 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286535 2002 CU98 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
286536 2002 CQ109 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286537 2002 CU109 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
286538 2002 CQ120 07/02/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
286539 2002 CT122 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286540 2002 CJ123 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
286541 2002 CA143 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286542 2002 CY143 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286543 2002 CC144 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286544 2002 CM153 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
286545 2002 CA155 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
286546 2002 CP156 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286547 2002 CN157 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
286548 2002 CP158 07/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
286549 2002 CE159 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286550 2002 CW169 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
286551 2002 CC173 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286552 2002 CL176 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286553 2002 CQ176 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
286554 2002 CK178 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286555 2002 CN181 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
286556 2002 CB183 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
286557 2002 CR183 10/02/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
286558 2002 CM184 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
286559 2002 CN185 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286560 2002 CO185 10/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
286561 2002 CP186 10/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
286562 2002 CW186 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286563 2002 CH190 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
286564 2002 CK196 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286565 2002 CL198 10/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
286566 2002 CA201 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286567 2002 CN205 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
286568 2002 CP205 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
286569 2002 CE206 10/02/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
286570 2002 CR206 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286571 2002 CR207 10/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
286572 2002 CX207 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
286573 2002 CF208 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
286574 2002 CS209 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
286575 2002 CF211 10/02/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
286576 2002 CS211 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286577 2002 CX211 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286578 2002 CH221 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
286579 2002 CA224 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286580 2002 CG224 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
286581 2002 CK224 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286582 2002 CC226 03/02/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
286583 2002 CE228 06/02/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
286584 2002 CN234 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
286585 2002 CE253 03/02/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
286586 2002 CP253 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
286587 2002 CF260 07/02/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
286588 2002 CD263 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
286589 2002 CF263 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
286590 2002 CS263 07/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
286591 2002 CD265 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
286592 2002 CV270 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
286593 2002 CL273 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 980 m MPC · JPL
286594 2002 CJ275 09/02/2002 Kvistaberg UDAS 2,1 km MPC · JPL
286595 2002 CU280 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 860 m MPC · JPL
286596 2002 CZ291 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
286597 2002 CU296 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286598 2002 CF303 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
286599 2002 CM303 13/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
286600 2002 CD304 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
286601 2002 CW310 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
286602 2002 CZ310 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286603 2002 CJ313 05/02/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
286604 2002 CC316 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
286605 2002 CE316 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
286606 2002 DV 16/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 4,6 km MPC · JPL
286607 2002 DU1 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286608 2002 DU2 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286609 2002 DJ6 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
286610 2002 DM6 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
286611 2002 DV8 19/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
286612 2002 DL10 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
286613 2002 DG12 21/02/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
286614 2002 DL13 16/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
286615 2002 DC15 16/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
286616 2002 DP17 19/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
286617 2002 DL20 16/02/2002 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
286618 2002 EB1 05/03/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
286619 2002 ES1 05/03/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
286620 2002 ET1 06/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286621 2002 EX1 08/03/2002 Ametlla de Mar J. Nomen 1,3 km MPC · JPL
286622 2002 EW3 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 980 m MPC · JPL
286623 2002 ET12 15/03/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
286624 2002 ER13 04/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
286625 2002 EF14 05/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
286626 2002 EV14 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
286627 2002 EZ17 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
286628 2002 EG18 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
286629 2002 ET21 10/03/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
286630 2002 EG23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
286631 2002 EZ26 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
286632 2002 EL34 11/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
286633 2002 ER35 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
286634 2002 EB37 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
286635 2002 EX37 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
286636 2002 ER41 12/03/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
286637 2002 EH44 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286638 2002 EU46 11/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
286639 2002 ED47 12/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
286640 2002 EO47 12/03/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
286641 2002 ES47 12/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
286642 2002 EQ48 12/03/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
286643 2002 EE55 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286644 2002 EB56 13/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286645 2002 ED59 13/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286646 2002 EC64 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286647 2002 EJ65 13/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286648 2002 ER66 13/03/2002 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
286649 2002 EC68 13/03/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
286650 2002 EY68 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286651 2002 EG70 13/03/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
286652 2002 EM70 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286653 2002 EZ72 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
286654 2002 ER85 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286655 2002 EY91 13/03/2002 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
286656 2002 ES93 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
286657 2002 EV93 14/03/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
286658 2002 EV94 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286659 2002 EL99 04/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
286660 2002 ET101 06/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286661 2002 EY101 06/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286662 2002 ES103 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
286663 2002 EE105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
286664 2002 EN105 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
286665 2002 EG111 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
286666 2002 EU117 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
286667 2002 EQ120 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
286668 2002 ES120 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
286669 2002 EK123 12/03/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
286670 2002 EY128 13/03/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
286671 2002 EU129 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
286672 2002 ES137 12/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
286673 2002 EV138 12/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
286674 2002 EA142 12/03/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
286675 2002 EG143 12/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
286676 2002 EE145 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
286677 2002 EJ145 13/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286678 2002 EG147 14/03/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
286679 2002 EK147 15/03/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
286680 2002 EV147 15/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
286681 2002 EX147 15/03/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
286682 2002 EP157 13/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
286683 2002 EU157 13/03/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
286684 2002 EC158 05/03/2002 Apache Point SDSS 8,8 km MPC · JPL
286685 2002 EP160 13/03/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
286686 2002 FB2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
286687 2002 FW3 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
286688 2002 FB7 22/03/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
286689 2002 FK11 16/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286690 2002 FJ12 16/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
286691 2002 FW13 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
286692 2002 FA14 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
286693 Kodaitis 2002 FD14 16/03/2002 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 4,4 km MPC · JPL
286694 2002 FH16 16/03/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
286695 2002 FL17 18/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
286696 2002 FC25 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
286697 2002 FM29 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
286698 2002 FD37 23/03/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
286699 2002 FV41 19/03/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
286700 2002 GH 02/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
286701 2002 GP15 15/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
286702 2002 GP28 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 910 m MPC · JPL
286703 2002 GJ31 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 910 m MPC · JPL
286704 2002 GF37 02/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
286705 2002 GZ43 04/04/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
286706 2002 GM48 04/04/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
286707 2002 GK49 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
286708 2002 GM49 05/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
286709 2002 GG61 08/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
286710 2002 GY67 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
286711 2002 GY68 08/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
286712 2002 GW72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
286713 2002 GM78 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
286714 2002 GO79 10/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
286715 2002 GQ80 10/04/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
286716 2002 GT81 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286717 2002 GL87 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
286718 2002 GL92 09/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
286719 2002 GD93 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286720 2002 GH96 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
286721 2002 GM104 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
286722 2002 GZ106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
286723 2002 GP110 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286724 2002 GY111 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
286725 2002 GW112 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
286726 2002 GR115 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286727 2002 GC116 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286728 2002 GM116 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
286729 2002 GX118 12/04/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
286730 2002 GZ118 12/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
286731 2002 GW119 12/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
286732 2002 GY119 12/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
286733 2002 GM124 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
286734 2002 GZ124 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286735 2002 GS129 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
286736 2002 GD130 12/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286737 2002 GN130 12/04/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
286738 2002 GE135 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
286739 2002 GX135 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
286740 2002 GZ135 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286741 2002 GU138 13/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
286742 2002 GT141 13/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
286743 2002 GW143 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
286744 2002 GH145 12/04/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
286745 2002 GA149 14/04/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
286746 2002 GU150 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
286747 2002 GV152 12/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
286748 2002 GW163 14/04/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
286749 2002 GK171 10/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286750 2002 GU171 10/04/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
286751 2002 GH173 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
286752 2002 GM180 05/04/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
286753 2002 GY182 04/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
286754 2002 GA183 05/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
286755 2002 GB183 11/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
286756 2002 GD183 12/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
286757 2002 GG186 13/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
286758 2002 GT186 08/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
286759 2002 GA188 02/04/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
286760 2002 GS188 09/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
286761 2002 GO189 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
286762 2002 HU4 16/04/2002 Emerald Lane L. Ball 1,5 km MPC · JPL
286763 2002 HG10 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
286764 2002 HH13 22/04/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
286765 2002 HP15 17/04/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
286766 2002 HF17 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
286767 2002 JC3 04/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
286768 2002 JO11 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
286769 2002 JS14 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286770 2002 JM17 07/05/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
286771 2002 JF23 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286772 2002 JN33 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
286773 2002 JE50 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286774 2002 JQ57 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
286775 2002 JZ60 11/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
286776 2002 JY65 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286777 2002 JV68 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286778 2002 JA71 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286779 2002 JD80 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
286780 2002 JH83 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286781 2002 JG84 11/05/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
286782 2002 JU84 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286783 2002 JF86 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
286784 2002 JN86 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
286785 2002 JN87 11/05/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
286786 2002 JE89 11/05/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
286787 2002 JL91 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286788 2002 JK93 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286789 2002 JT93 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286790 2002 JB97 12/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
286791 2002 JU98 08/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
286792 2002 JE106 14/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
286793 2002 JH106 15/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286794 2002 JY123 06/05/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
286795 2002 JT126 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
286796 2002 JM129 08/05/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
286797 2002 JB130 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286798 2002 JD130 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286799 2002 JO132 09/05/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
286800 2002 JQ133 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
286801 2002 JC134 09/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
286802 2002 JV135 09/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
286803 2002 JS139 10/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
286804 2002 JW146 06/05/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
286805 2002 JH149 12/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
286806 2002 JS149 10/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
286807 2002 JF150 04/05/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
286808 2002 KR1 17/05/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
286809 2002 KB3 18/05/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
286810 2002 KA4 21/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
286811 2002 KH9 22/05/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
286812 2002 LP18 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
286813 2002 LX27 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286814 2002 LV28 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286815 2002 LH30 01/06/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
286816 2002 LG34 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
286817 2002 LP35 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
286818 2002 LU45 07/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
286819 2002 LC50 08/06/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
286820 2002 LS59 07/06/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
286821 2002 LH61 12/06/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
286822 2002 LN61 01/06/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
286823 2002 LC62 14/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
286824 2002 LE62 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286825 2002 MX4 24/06/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
286826 2002 MJ5 16/06/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
286827 2002 MP5 20/06/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
286828 2002 MZ5 23/06/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
286829 2002 MB6 27/06/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
286830 2002 NA 01/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
286831 2002 NH10 04/07/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
286832 2002 NU11 04/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
286833 2002 NZ11 04/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
286834 2002 NO14 04/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
286835 2002 NL38 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
286836 2002 NX38 11/07/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
286837 2002 NH50 14/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
286838 2002 NJ50 14/07/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
286839 2002 NF53 14/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
286840 2002 NN54 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
286841 Annemieke 2002 NK57 03/07/2002 Palomar M. Meyer 4,2 km MPC · JPL
286842 Joris 2002 NL57 03/07/2002 Palomar M. Meyer 3,0 km MPC · JPL
286843 2002 NU58 12/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
286844 2002 NT59 08/07/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
286845 2002 NE60 15/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
286846 2002 NL61 05/07/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
286847 2002 NC62 05/07/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
286848 2002 ND62 02/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
286849 2002 NG63 09/07/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
286850 2002 NA66 09/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
286851 2002 NQ66 09/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
286852 2002 NT67 09/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
286853 2002 NV67 15/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
286854 2002 NW68 14/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
286855 2002 ND69 04/07/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
286856 2002 NE69 14/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
286857 2002 NM70 09/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
286858 2002 NK72 03/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
286859 2002 NO72 15/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
286860 2002 NV72 08/07/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
286861 2002 NZ72 08/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
286862 2002 NO74 12/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
286863 2002 NW74 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
286864 2002 OA5 19/07/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
286865 2002 OQ6 20/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
286866 2002 OR7 18/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
286867 2002 OJ11 17/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286868 2002 OQ12 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
286869 2002 OU13 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
286870 2002 OW14 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
286871 2002 OD15 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
286872 2002 OZ15 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
286873 2002 OU19 27/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
286874 2002 ON21 17/07/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
286875 2002 OE24 23/07/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
286876 2002 OY26 23/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
286877 2002 OQ27 22/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
286878 2002 OT27 22/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
286879 2002 OZ27 19/07/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
286880 2002 OF28 22/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
286881 2002 OS28 26/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
286882 2002 OR32 18/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
286883 2002 OY35 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
286884 2002 PE 01/08/2002 Needville Needville Obs. 1,1 km MPC · JPL
286885 2002 PE2 03/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
286886 2002 PL9 05/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
286887 2002 PP11 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
286888 2002 PS13 06/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
286889 2002 PO21 06/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
286890 2002 PU21 06/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
286891 2002 PF28 06/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
286892 2002 PK31 06/08/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
286893 2002 PL33 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,1 km MPC · JPL
286894 2002 PF38 06/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
286895 2002 PJ39 07/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
286896 2002 PM43 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
286897 2002 PL48 10/08/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
286898 2002 PP48 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286899 2002 PB56 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
286900 2002 PQ61 11/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
286901 2002 PU64 03/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
286902 2002 PL66 06/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
286903 2002 PY67 06/08/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
286904 2002 PY68 13/08/2002 Needville Needville Obs. 2,7 km MPC · JPL
286905 2002 PC69 11/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
286906 2002 PS72 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
286907 2002 PX72 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
286908 2002 PE73 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
286909 2002 PY73 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
286910 2002 PB86 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
286911 2002 PR86 13/08/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,8 km MPC · JPL
286912 2002 PL87 14/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
286913 2002 PW88 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
286914 2002 PH89 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
286915 2002 PR95 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286916 2002 PT96 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286917 2002 PV100 11/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
286918 2002 PP102 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
286919 2002 PQ102 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
286920 2002 PG104 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
286921 2002 PO104 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
286922 2002 PT104 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
286923 2002 PW105 12/08/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
286924 2002 PN106 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286925 2002 PT106 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
286926 2002 PB109 13/08/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286927 2002 PA113 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
286928 2002 PD113 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
286929 2002 PT114 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
286930 2002 PJ119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
286931 2002 PP119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
286932 2002 PL122 14/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
286933 2002 PN123 15/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
286934 2002 PA124 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286935 2002 PS124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
286936 2002 PT127 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
286937 2002 PN139 12/08/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
286938 2002 PH142 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
286939 2002 PJ158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
286940 2002 PZ159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
286941 2002 PJ161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
286942 2002 PZ161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 820 m MPC · JPL
286943 2002 PN162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 940 m MPC · JPL
286944 2002 PD164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
286945 2002 PO165 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
286946 2002 PY167 08/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
286947 2002 PA169 08/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
286948 2002 PC169 08/08/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
286949 2002 PP169 08/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
286950 2002 PX169 08/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
286951 2002 PJ170 15/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
286952 2002 PE172 15/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
286953 2002 PM173 08/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
286954 2002 PO174 15/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
286955 2002 PL177 11/08/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
286956 2002 PS177 11/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
286957 2002 PE178 07/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
286958 2002 PR178 13/08/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
286959 2002 PL180 08/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
286960 2002 PP181 15/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
286961 2002 PU182 08/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
286962 2002 PN185 15/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
286963 2002 PD190 04/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
286964 2002 PS192 08/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
286965 2002 PV192 08/08/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
286966 2002 PP194 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
286967 2002 PR194 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
286968 2002 QX2 16/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
286969 2002 QC8 19/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
286970 2002 QN11 26/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
286971 2002 QC13 26/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
286972 2002 QW16 27/08/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
286973 2002 QK17 28/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
286974 2002 QC19 26/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
286975 2002 QD19 26/08/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
286976 2002 QF22 27/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
286977 2002 QJ23 27/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
286978 2002 QR26 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
286979 2002 QS26 29/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
286980 2002 QO27 28/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
286981 2002 QM36 28/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
286982 2002 QL38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
286983 2002 QP38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
286984 2002 QD42 30/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
286985 2002 QG44 30/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
286986 2002 QX44 30/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
286987 2002 QC48 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,9 km MPC · JPL
286988 2002 QW49 29/08/2002 Palomar R. Matson 2,4 km MPC · JPL
286989 2002 QS51 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,8 km MPC · JPL
286990 2002 QP52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,4 km MPC · JPL
286991 2002 QU53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,7 km MPC · JPL
286992 2002 QJ54 28/08/2002 Palomar A. Lowe 2,0 km MPC · JPL
286993 2002 QK54 17/08/2002 Palomar A. Lowe 690 m MPC · JPL
286994 2002 QN54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
286995 2002 QV54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,4 km MPC · JPL
286996 2002 QT56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 780 m MPC · JPL
286997 2002 QK59 28/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
286998 2002 QT59 19/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
286999 2002 QF60 16/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
287000 2002 QS62 28/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

282.000s  • 283.000s  • 284.000s  • 285.000s  • 286.000s  • 287.000s  • 288.000s  • 289.000s  • 290.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001