Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/304001–305000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
304001 2006 BJ241 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
304002 2006 BZ260 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
304003 2006 BM264 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
304004 2006 BQ269 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
304005 2006 CZ2 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
304006 2006 CR15 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304007 2006 CE22 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
304008 2006 CY26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304009 2006 CQ27 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
304010 2006 CK40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
304011 2006 CQ61 03/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
304012 2006 DA2 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
304013 2006 DV5 20/02/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
304014 2006 DL8 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
304015 2006 DO10 20/02/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
304016 2006 DB11 21/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
304017 2006 DA23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304018 2006 DH27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
304019 2006 DH33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304020 2006 DN37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
304021 2006 DS41 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304022 2006 DP45 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
304023 2006 DC47 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
304024 2006 DF55 24/02/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
304025 2006 DR59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
304026 2006 DK67 22/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
304027 2006 DM69 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
304028 2006 DO69 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304029 2006 DV73 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
304030 2006 DA74 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
304031 2006 DM81 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
304032 2006 DR89 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
304033 2006 DX89 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
304034 2006 DS90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
304035 2006 DY92 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304036 2006 DX101 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
304037 2006 DO104 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304038 2006 DE115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
304039 2006 DY119 20/02/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
304040 2006 DH134 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
304041 2006 DL134 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
304042 2006 DR140 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
304043 2006 DN150 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304044 2006 DK153 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
304045 2006 DT166 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
304046 2006 DR189 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
304047 2006 DL194 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
304048 2006 DO216 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
304049 2006 ED19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
304050 2006 EQ19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
304051 2006 ES33 03/03/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
304052 2006 EV33 03/03/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
304053 2006 EX33 03/03/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
304054 2006 EB38 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
304055 2006 EM48 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
304056 2006 EG65 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
304057 2006 EA66 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304058 2006 FH3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
304059 2006 FX3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
304060 2006 FQ12 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
304061 2006 FB13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
304062 2006 FW15 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
304063 2006 FY16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
304064 2006 FM22 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
304065 2006 FM23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
304066 2006 FN24 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304067 2006 FT34 25/03/2006 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
304068 2006 FB38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
304069 2006 FR47 24/03/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
304070 2006 FO49 25/03/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
304071 2006 FS53 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
304072 2006 GQ15 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
304073 2006 GK21 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
304074 2006 GR24 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
304075 2006 GT25 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
304076 2006 GP30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
304077 2006 GO31 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
304078 2006 GW35 07/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
304079 2006 GQ37 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304080 2006 GN38 04/04/2006 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
304081 2006 GK40 06/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
304082 2006 GL40 06/04/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
304083 2006 GW47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
304084 2006 GL54 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
304085 2006 GP54 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
304086 2006 HZ1 18/04/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
304087 2006 HP3 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
304088 2006 HX5 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
304089 2006 HQ18 21/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
304090 2006 HG19 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
304091 2006 HV20 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
304092 2006 HR28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304093 2006 HM29 23/04/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
304094 2006 HV32 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
304095 2006 HT36 20/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
304096 2006 HF50 26/04/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
304097 2006 HK50 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
304098 2006 HT51 26/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
304099 2006 HG57 24/04/2006 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
304100 2006 HU57 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
304101 2006 HQ59 24/04/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
304102 2006 HK65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304103 2006 HU71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304104 2006 HD73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304105 2006 HF78 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
304106 2006 HX91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304107 2006 HW93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304108 2006 HO96 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304109 2006 HA100 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304110 2006 HQ108 30/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
304111 2006 HJ118 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
304112 2006 HC120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304113 2006 JK5 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
304114 2006 JP22 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304115 2006 JY23 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
304116 2006 JF24 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
304117 2006 JC32 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304118 2006 JM37 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
304119 2006 JD40 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304120 2006 JG45 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
304121 2006 JD55 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
304122 2006 JY73 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 750 m MPC · JPL
304123 2006 KT2 18/05/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
304124 2006 KM5 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
304125 2006 KU7 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
304126 2006 KG13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304127 2006 KK14 20/05/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
304128 2006 KD15 20/05/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
304129 2006 KY36 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
304130 2006 KJ40 18/05/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
304131 2006 KL42 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
304132 2006 KA47 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
304133 2006 KC51 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
304134 2006 KB64 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
304135 2006 KE64 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304136 2006 KO64 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
304137 2006 KP70 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304138 2006 KR77 24/05/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
304139 2006 KT77 24/05/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
304140 2006 KU79 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
304141 2006 KP80 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
304142 2006 KW81 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
304143 2006 KJ84 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304144 2006 KV92 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304145 2006 KF99 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
304146 2006 KH102 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304147 2006 KR115 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
304148 2006 KB122 26/05/2006 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
304149 2006 KM143 29/05/2006 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
304150 2006 LL2 15/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304151 2006 ME14 17/06/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
304152 2006 NH 03/07/2006 Hibiscus S. F. Hönig 2,2 km MPC · JPL
304153 2006 OU10 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 2,1 km MPC · JPL
304154 2006 OW17 18/07/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
304155 2006 OO18 20/07/2006 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
304156 2006 OU19 20/07/2006 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
304157 2006 OT20 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
304158 2006 OV21 18/07/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
304159 2006 PF 02/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,4 km MPC · JPL
304160 2006 PG1 13/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
304161 2006 PE3 12/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
304162 2006 PS6 12/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
304163 2006 PQ7 12/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
304164 2006 PN10 13/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
304165 2006 PG12 13/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
304166 2006 PL15 15/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
304167 2006 PX16 15/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
304168 2006 PK20 14/08/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
304169 2006 PW25 13/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
304170 2006 PP37 13/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
304171 2006 PF39 14/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
304172 2006 PX40 14/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
304173 2006 PN43 15/08/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,6 km MPC · JPL
304174 2006 PQ43 06/08/2006 Lulin C.-S. Lin, Q.-z. Ye 2,4 km MPC · JPL
304175 2006 QT3 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304176 2006 QP5 16/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
304177 2006 QK9 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
304178 2006 QH17 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
304179 2006 QC18 17/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
304180 2006 QA26 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
304181 2006 QG34 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
304182 2006 QV37 16/08/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
304183 2006 QO41 17/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
304184 2006 QH52 23/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
304185 2006 QC53 23/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
304186 2006 QN56 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304187 2006 QF57 23/08/2006 Črni Vrh Črni Vrh 3,9 km MPC · JPL
304188 2006 QZ59 19/08/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
304189 2006 QU65 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304190 2006 QY65 25/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 2,8 km MPC · JPL
304191 2006 QY70 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304192 2006 QW78 23/08/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
304193 2006 QM79 24/08/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
304194 2006 QP80 24/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
304195 2006 QG82 25/08/2006 Pises Pises Obs. 2,0 km MPC · JPL
304196 2006 QL92 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304197 2006 QL96 16/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
304198 2006 QA98 22/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
304199 2006 QF100 24/08/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
304200 2006 QJ102 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
304201 2006 QN106 28/08/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
304202 2006 QQ106 28/08/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
304203 2006 QR110 27/08/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,5 km MPC · JPL
304204 2006 QK112 23/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
304205 2006 QB116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
304206 2006 QJ116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
304207 2006 QB117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
304208 2006 QY117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
304209 2006 QD120 29/08/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
304210 2006 QY120 29/08/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
304211 2006 QT123 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
304212 2006 QN127 17/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
304213 2006 QF130 19/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
304214 2006 QU133 24/08/2006 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
304215 2006 QS136 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
304216 2006 QU138 16/08/2006 Lulin C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,3 km MPC · JPL
304217 2006 QH142 18/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
304218 2006 QM146 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
304219 2006 QT147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
304220 2006 QE158 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304221 2006 QJ158 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304222 2006 QA160 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
304223 2006 QN161 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
304224 2006 QP162 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304225 2006 QX163 29/08/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
304226 2006 QG164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
304227 2006 QD168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
304228 2006 QD183 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304229 2006 QE183 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304230 2006 QG184 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
304231 2006 QH184 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304232 2006 QB185 24/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
304233 Majaess 2006 RE3 14/09/2006 Mauna Kea D. D. Balam 3,5 km MPC · JPL
304234 2006 RY4 14/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
304235 2006 RS9 13/09/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
304236 2006 RH11 12/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
304237 2006 RL11 12/09/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
304238 2006 RN13 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304239 2006 RS15 14/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
304240 2006 RK20 15/09/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
304241 2006 RS26 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
304242 2006 RE28 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304243 2006 RJ29 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304244 2006 RZ29 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
304245 2006 RD40 12/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
304246 2006 RB43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304247 2006 RR44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304248 2006 RR47 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304249 2006 RS47 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304250 2006 RP49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304251 2006 RN50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304252 2006 RP50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304253 2006 RA51 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
304254 2006 RR56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304255 2006 RX60 14/09/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
304256 2006 RH65 14/09/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
304257 2006 RP66 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304258 2006 RD69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304259 2006 RJ69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304260 2006 RX79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304261 2006 RT80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
304262 2006 RZ81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304263 2006 RP83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
304264 2006 RU85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
304265 2006 RN89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304266 2006 RB92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304267 2006 RQ93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304268 2006 RK95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304269 2006 RL96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
304270 2006 RF98 14/09/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
304271 2006 RK102 06/09/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
304272 2006 RG104 11/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
304273 2006 RT117 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,7 km MPC · JPL
304274 2006 RF122 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304275 2006 SJ10 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304276 2006 SP15 17/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
304277 2006 SL20 19/09/2006 Vallemare Borbon V. S. Casulli 1,6 km MPC · JPL
304278 2006 SM24 16/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
304279 2006 SG29 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304280 2006 SU29 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304281 2006 SG38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304282 2006 SL47 19/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
304283 2006 SD52 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
304284 2006 SB53 20/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
304285 2006 SO58 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
304286 2006 SJ60 18/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
304287 2006 SL61 18/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
304288 2006 SJ64 19/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,9 km MPC · JPL
304289 2006 SO68 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304290 2006 SM70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304291 2006 SW73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
304292 2006 SK77 18/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
304293 2006 SQ78 25/09/2006 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
304294 2006 SG82 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304295 2006 SM85 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304296 2006 SY87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304297 2006 SZ87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304298 2006 SF100 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
304299 2006 SL101 19/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
304300 2006 SS102 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
304301 2006 SO106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
304302 2006 ST117 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
304303 2006 SN121 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
304304 2006 SZ129 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
304305 2006 SW138 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
304306 2006 SF141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
304307 2006 SN142 19/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
304308 2006 SG144 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
304309 2006 SA146 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304310 2006 SG157 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
304311 2006 SL159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304312 2006 SC161 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304313 2006 SD162 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304314 2006 ST164 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304315 2006 SU164 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304316 2006 SB167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304317 2006 SF168 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
304318 2006 SU169 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304319 2006 SE171 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304320 2006 SF171 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304321 2006 SS174 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
304322 2006 SO178 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
304323 2006 SH183 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
304324 2006 SV184 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
304325 2006 SM186 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
304326 2006 SX187 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304327 2006 SC202 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304328 2006 SK206 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304329 2006 SD211 26/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
304330 2006 SX217 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
304331 2006 ST222 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
304332 2006 SX223 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
304333 2006 SX224 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
304334 2006 ST231 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304335 2006 SD234 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304336 2006 SM249 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304337 2006 SM250 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304338 2006 SK251 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304339 2006 SO253 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
304340 2006 SR256 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304341 2006 SN258 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304342 2006 SX258 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304343 2006 SF262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
304344 2006 SK263 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
304345 2006 SD264 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
304346 2006 SZ266 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304347 2006 SV274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
304348 2006 SL282 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
304349 2006 SO285 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304350 2006 SX290 18/09/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,2 km MPC · JPL
304351 2006 SK295 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
304352 2006 SD296 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304353 2006 SW310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304354 2006 SB313 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304355 2006 SB315 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304356 2006 SW321 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304357 2006 SY322 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304358 2006 SJ329 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
304359 2006 SF330 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304360 2006 SM333 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304361 2006 SA335 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304362 2006 SA336 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304363 2006 SW336 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
304364 2006 SK340 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304365 2006 SJ341 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304366 2006 SP346 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304367 2006 SR361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
304368 Móricz 2006 SX363 26/09/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Csák 3,4 km MPC · JPL
304369 2006 SZ363 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304370 2006 SC369 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
304371 2006 SO373 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
304372 2006 SD376 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,3 km MPC · JPL
304373 2006 SZ376 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
304374 2006 SB378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
304375 2006 SD378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
304376 2006 SF381 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
304377 2006 SN381 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
304378 2006 SJ382 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
304379 2006 SU383 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
304380 2006 SZ384 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
304381 2006 SA388 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
304382 2006 SR392 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
304383 2006 SZ392 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
304384 2006 SD393 28/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
304385 2006 SE393 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
304386 2006 SS394 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304387 2006 SQ399 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304388 2006 SQ401 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
304389 2006 SF402 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
304390 2006 SH403 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
304391 2006 SK403 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
304392 2006 SM407 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304393 2006 SL413 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
304394 2006 TA1 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
304395 2006 TJ1 01/10/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
304396 2006 TU2 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
304397 2006 TD3 02/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
304398 2006 TH8 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
304399 2006 TP14 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304400 2006 TS22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
304401 2006 TW23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
304402 2006 TL27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304403 2006 TA28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304404 2006 TM28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
304405 2006 TE33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
304406 2006 TH40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304407 2006 TU40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304408 2006 TY40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
304409 2006 TT41 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
304410 2006 TA47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
304411 2006 TK47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
304412 2006 TM48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304413 2006 TW51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304414 2006 TR52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
304415 2006 TV53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304416 2006 TU56 14/10/2006 Sandlot Sandlot Obs. 2,9 km MPC · JPL
304417 2006 TP57 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
304418 2006 TD58 15/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
304419 2006 TT63 10/10/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
304420 2006 TK64 11/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
304421 2006 TY64 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304422 2006 TQ67 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
304423 2006 TM68 11/10/2006 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
304424 2006 TJ74 11/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
304425 2006 TG77 11/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
304426 2006 TS77 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304427 2006 TX80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
304428 2006 TO81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
304429 2006 TT86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
304430 2006 TW87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
304431 2006 TY88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304432 2006 TC90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304433 2006 TH91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304434 2006 TE94 15/10/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
304435 2006 TQ97 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
304436 2006 TK98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
304437 2006 TK99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
304438 2006 TM99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304439 2006 TZ106 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
304440 2006 TB110 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304441 2006 TV120 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
304442 2006 TN121 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
304443 2006 TN126 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304444 2006 TH128 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304445 2006 TD130 11/10/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
304446 2006 UP3 16/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 2,9 km MPC · JPL
304447 2006 UR6 16/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
304448 2006 UL9 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
304449 2006 UX9 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304450 2006 UU11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
304451 2006 UO13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
304452 2006 US14 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
304453 2006 UZ14 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
304454 2006 UW20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304455 2006 UF21 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304456 2006 UR22 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
304457 2006 UB23 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
304458 2006 UK27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304459 2006 UV27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
304460 2006 UX27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
304461 2006 UZ30 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304462 2006 UG32 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304463 2006 UG41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
304464 2006 UP44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304465 2006 UY46 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
304466 2006 UC48 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304467 2006 UT51 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
304468 2006 UV56 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304469 2006 UU65 16/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
304470 2006 UU66 16/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
304471 2006 UD74 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304472 2006 UC75 17/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
304473 2006 US79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304474 2006 UE84 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
304475 2006 UD85 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
304476 2006 UM86 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
304477 2006 UY87 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
304478 2006 UV88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
304479 2006 UL89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304480 2006 UU89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304481 2006 UC95 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
304482 2006 UJ96 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304483 2006 UV99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304484 2006 UP103 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304485 2006 UV105 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304486 2006 UF108 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
304487 2006 UJ113 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304488 2006 UR113 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304489 2006 UB117 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304490 2006 UJ118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304491 2006 UB121 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
304492 2006 UU121 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304493 2006 UO124 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
304494 2006 UF126 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304495 2006 UM136 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
304496 2006 UG139 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304497 2006 UE141 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
304498 2006 UW153 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304499 2006 UL157 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
304500 2006 UK158 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
304501 2006 UM162 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
304502 2006 UZ163 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
304503 2006 UY175 16/10/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
304504 2006 UZ176 16/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
304505 2006 UM179 16/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
304506 2006 UR190 19/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
304507 2006 UU190 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
304508 2006 UP195 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
304509 2006 UM197 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304510 2006 UT199 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304511 2006 UY201 22/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
304512 2006 UY202 22/10/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
304513 2006 UB208 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304514 2006 US208 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304515 2006 UO210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304516 2006 UU212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304517 2006 UH214 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
304518 2006 UJ215 27/10/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 3,2 km MPC · JPL
304519 2006 UC218 27/10/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,3 km MPC · JPL
304520 2006 UJ219 16/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
304521 2006 UV225 20/10/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
304522 2006 UX227 20/10/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
304523 2006 UC235 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
304524 2006 UH235 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
304525 2006 UQ243 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
304526 2006 UD255 27/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
304527 2006 UU256 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304528 2006 UH263 31/10/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
304529 2006 UZ263 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304530 2006 UG267 27/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
304531 2006 UL269 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
304532 2006 UV269 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
304533 2006 UJ270 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304534 2006 UA271 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
304535 2006 UR271 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
304536 2006 UT271 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
304537 2006 US274 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
304538 2006 UK276 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
304539 2006 UX280 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
304540 2006 UF283 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
304541 2006 UJ283 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304542 2006 UT284 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
304543 2006 UF285 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
304544 2006 UP285 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304545 2006 UR287 29/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304546 2006 UC289 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304547 2006 UC314 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 4,2 km MPC · JPL
304548 2006 UO323 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
304549 2006 UM325 20/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
304550 2006 UD328 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304551 2006 UT328 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
304552 2006 UB329 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304553 2006 UG332 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
304554 2006 US332 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
304555 2006 UC336 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
304556 2006 UE337 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
304557 2006 UL352 26/10/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,6 km MPC · JPL
304558 2006 UW359 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304559 2006 UP360 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
304560 2006 VO3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
304561 2006 VO5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304562 2006 VE6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
304563 2006 VQ6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
304564 2006 VG7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304565 2006 VN8 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304566 2006 VF9 11/11/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
304567 2006 VP11 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
304568 2006 VE19 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
304569 2006 VH19 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
304570 2006 VF26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304571 2006 VJ28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
304572 2006 VD29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
304573 2006 VM31 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304574 2006 VO34 11/11/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
304575 2006 VL36 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
304576 2006 VY36 11/11/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
304577 2006 VX38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304578 2006 VN42 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304579 2006 VS42 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
304580 2006 VP44 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304581 2006 VB46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
304582 2006 VL46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
304583 2006 VY47 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304584 2006 VC49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304585 2006 VV49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304586 2006 VY49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304587 2006 VV52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
304588 2006 VS53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304589 2006 VE54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
304590 2006 VO57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304591 2006 VU57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304592 2006 VC60 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304593 2006 VC61 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
304594 2006 VE63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
304595 2006 VW63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304596 2006 VJ65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
304597 2006 VJ66 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304598 2006 VP69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
304599 2006 VA70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304600 2006 VM70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
304601 2006 VW71 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
304602 2006 VQ73 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
304603 2006 VW74 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
304604 2006 VF75 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
304605 2006 VD77 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
304606 2006 VM81 12/11/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 3,2 km MPC · JPL
304607 2006 VG83 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304608 2006 VQ83 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
304609 2006 VD84 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
304610 2006 VS84 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
304611 2006 VY85 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304612 2006 VX86 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
304613 2006 VV88 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
304614 2006 VT96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
304615 2006 VO99 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
304616 2006 VK105 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
304617 2006 VW106 13/11/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
304618 2006 VH109 13/11/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
304619 2006 VA110 13/11/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
304620 2006 VD114 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304621 2006 VO114 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
304622 2006 VO118 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304623 2006 VN128 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
304624 2006 VB134 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
304625 2006 VJ136 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
304626 2006 VA138 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
304627 2006 VM139 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304628 2006 VP139 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304629 2006 VA140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304630 2006 VR140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304631 2006 VA141 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
304632 2006 VT141 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304633 2006 VN148 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
304634 2006 VU149 09/11/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
304635 2006 VK150 09/11/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
304636 2006 VM152 09/11/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
304637 2006 VU155 27/10/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
304638 2006 VA169 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
304639 2006 VD171 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
304640 2006 WW1 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
304641 2006 WY1 18/11/2006 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
304642 2006 WL5 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
304643 2006 WM8 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
304644 2006 WU8 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
304645 2006 WY8 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304646 2006 WP11 16/11/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
304647 2006 WY11 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
304648 2006 WM14 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
304649 2006 WZ14 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
304650 2006 WS16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
304651 2006 WN22 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
304652 2006 WC23 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
304653 2006 WF25 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
304654 2006 WB26 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
304655 2006 WL26 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304656 2006 WW27 22/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
304657 2006 WY27 22/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
304658 2006 WV30 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
304659 2006 WR33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304660 2006 WS49 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
304661 2006 WW49 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
304662 2006 WZ54 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
304663 2006 WL59 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304664 2006 WK69 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
304665 2006 WB70 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304666 2006 WW72 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304667 2006 WY72 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304668 2006 WA78 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
304669 2006 WK92 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
304670 2006 WC93 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
304671 2006 WA95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
304672 2006 WH95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304673 2006 WP95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304674 2006 WZ95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
304675 2006 WU98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
304676 2006 WH101 19/11/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
304677 2006 WK103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
304678 2006 WJ104 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304679 2006 WM108 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304680 2006 WP109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304681 2006 WV109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
304682 2006 WU111 19/11/2006 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
304683 2006 WW120 21/11/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
304684 2006 WM126 22/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
304685 2006 WK137 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304686 2006 WY139 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304687 2006 WC145 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304688 2006 WZ147 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304689 2006 WP148 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304690 2006 WM149 12/03/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
304691 2006 WC162 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
304692 2006 WJ162 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304693 2006 WF166 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
304694 2006 WC167 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
304695 2006 WU169 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
304696 2006 WR171 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304697 2006 WM172 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304698 2006 WQ174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
304699 2006 WA175 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304700 2006 WF175 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
304701 2006 WJ177 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
304702 2006 WT179 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
304703 2006 WL187 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
304704 2006 WO189 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
304705 2006 WW193 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
304706 2006 WU194 29/11/2006 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
304707 2006 WD195 29/11/2006 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
304708 2006 WB198 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304709 2006 WR198 19/11/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
304710 2006 WE199 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
304711 2006 WO199 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304712 2006 WB200 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304713 2006 WL203 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
304714 2006 XB3 11/12/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
304715 2006 XG5 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
304716 2006 XH5 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
304717 2006 XU5 07/12/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
304718 2006 XA7 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
304719 2006 XT14 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304720 2006 XA16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
304721 2006 XZ18 11/12/2006 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
304722 2006 XZ21 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
304723 2006 XR23 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
304724 2006 XC25 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
304725 2006 XA26 12/12/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
304726 2006 XS26 12/12/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
304727 2006 XR27 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
304728 2006 XC29 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
304729 2006 XF31 15/12/2006 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,5 km MPC · JPL
304730 2006 XJ32 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
304731 2006 XR34 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
304732 2006 XF37 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
304733 2006 XE38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
304734 2006 XH38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
304735 2006 XY39 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304736 2006 XQ40 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
304737 2006 XK46 13/12/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
304738 2006 XO47 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
304739 2006 XE57 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
304740 2006 XC65 12/12/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
304741 2006 XT65 12/12/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
304742 2006 XC70 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
304743 2006 XQ71 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
304744 2006 XZ71 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
304745 2006 YR3 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
304746 2006 YD5 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
304747 2006 YL10 21/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
304748 2006 YE14 22/12/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 3,7 km MPC · JPL
304749 2006 YZ17 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304750 2006 YJ20 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304751 2006 YX21 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304752 2006 YK38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
304753 2006 YO47 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
304754 2006 YT52 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
304755 2007 AW10 08/01/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
304756 2007 AS11 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
304757 2007 AB19 15/01/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
304758 2007 AC19 15/01/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
304759 2007 BO16 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
304760 2007 BG21 24/01/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
304761 2007 BV26 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
304762 2007 CH 06/02/2007 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
304763 2007 CQ25 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304764 2007 CF43 08/02/2007 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
304765 2007 DW4 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
304766 2007 DW14 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304767 2007 DA38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
304768 2007 DB40 19/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
304769 2007 DV77 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
304770 2007 EO67 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
304771 2007 EX149 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
304772 2007 EQ184 13/03/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
304773 2007 EF188 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
304774 2007 GZ30 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
304775 2007 GY46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
304776 2007 GZ62 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
304777 2007 HB12 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
304778 2007 HL17 16/04/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
304779 2007 JY43 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
304780 2007 LO21 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304781 2007 LM31 14/06/2007 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
304782 2007 MX3 18/06/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
304783 2007 MN7 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304784 2007 MT15 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
304785 2007 MK19 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
304786 2007 ME26 23/06/2007 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
304787 2007 NF1 11/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
304788 Cresques 2007 NZ1 13/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
304789 2007 NS3 12/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 970 m MPC · JPL
304790 2007 NE5 15/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 940 m MPC · JPL
304791 2007 NN7 15/07/2007 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
304792 2007 OD 16/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
304793 2007 OP9 24/07/2007 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
304794 2007 PW2 07/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 830 m MPC · JPL
304795 2007 PD3 04/08/2007 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
304796 2007 PS6 09/08/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 960 m MPC · JPL
304797 2007 PW6 09/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
304798 2007 PF8 06/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
304799 2007 PK10 09/08/2007 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
304800 2007 PH12 10/08/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
304801 2007 PN14 08/08/2007 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
304802 2007 PV14 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
304803 2007 PN15 08/08/2007 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
304804 2007 PY20 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
304805 2007 PD27 09/08/2007 Palomar Palomar Obs. 980 m MPC · JPL
304806 2007 PA35 09/08/2007 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
304807 2007 PQ35 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304808 2007 PM36 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
304809 2007 PB41 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
304810 2007 PU42 09/08/2007 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
304811 2007 PJ45 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
304812 2007 PO47 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
304813 Cesarina 2007 QA 16/08/2007 San Marcello M. Mazzucato, F. Dolfi 860 m MPC · JPL
304814 2007 QQ5 18/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 900 m MPC · JPL
304815 2007 QE9 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
304816 2007 QE10 22/08/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
304817 2007 QV10 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304818 2007 QA11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
304819 2007 QC11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304820 2007 QF16 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304821 2007 RB 01/09/2007 Eskridge G. Hug 790 m MPC · JPL
304822 2007 RU 02/09/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,0 km MPC · JPL
304823 2007 RR5 05/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,4 km MPC · JPL
304824 2007 RL14 11/09/2007 Remanzacco Remanzacco Obs. 2,0 km MPC · JPL
304825 2007 RA18 13/09/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,0 km MPC · JPL
304826 2007 RM19 05/09/2007 Lulin Observatory LUSS 860 m MPC · JPL
304827 2007 RU20 03/09/2007 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
304828 2007 RD21 03/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
304829 2007 RO21 03/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
304830 2007 RY22 03/09/2007 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
304831 2007 RQ23 03/09/2007 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
304832 2007 RW23 03/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
304833 2007 RB24 03/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
304834 2007 RR25 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
304835 2007 RW27 04/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
304836 2007 RP28 04/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
304837 2007 RK32 05/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
304838 2007 RM32 05/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
304839 2007 RO32 05/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
304840 2007 RJ36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
304841 2007 RU37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
304842 2007 RJ39 08/09/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
304843 2007 RF40 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
304844 2007 RD41 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
304845 2007 RO41 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
304846 2007 RM49 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
304847 2007 RY52 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
304848 2007 RD55 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
304849 2007 RR55 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304850 2007 RH57 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
304851 2007 RJ59 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
304852 2007 RF68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
304853 2007 RO68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
304854 2007 RW68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304855 2007 RZ68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
304856 2007 RA71 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
304857 2007 RP72 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
304858 2007 RQ77 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
304859 2007 RS80 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
304860 2007 RF93 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
304861 2007 RY95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
304862 2007 RM97 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
304863 2007 RS97 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
304864 2007 RW98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304865 2007 RF107 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
304866 2007 RU114 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
304867 2007 RU116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304868 2007 RL131 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304869 2007 RO131 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304870 2007 RS137 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
304871 2007 RA141 13/09/2007 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
304872 2007 RN142 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
304873 2007 RD148 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 980 m MPC · JPL
304874 2007 RV148 12/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
304875 2007 RH149 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
304876 2007 RR151 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
304877 2007 RF158 05/09/2007 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
304878 2007 RO158 12/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
304879 2007 RE161 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
304880 2007 RD166 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
304881 2007 RB168 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304882 2007 RS168 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
304883 2007 RZ174 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304884 2007 RW175 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
304885 2007 RV176 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
304886 2007 RN179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
304887 2007 RY182 12/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
304888 2007 RE189 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304889 2007 RR193 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
304890 2007 RR198 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
304891 2007 RK199 13/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
304892 2007 RR200 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304893 2007 RX200 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304894 2007 RJ209 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304895 2007 RJ213 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
304896 2007 RS223 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
304897 2007 RG225 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
304898 2007 RE228 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
304899 2007 RY235 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
304900 2007 RV238 14/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
304901 2007 RJ241 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 830 m MPC · JPL
304902 2007 RN245 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304903 2007 RA257 14/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
304904 2007 RT258 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
304905 2007 RK264 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
304906 2007 RQ271 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
304907 2007 RY277 05/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
304908 Steveoda 2007 RM281 13/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
304909 2007 RU283 03/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
304910 2007 RV283 05/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
304911 2007 RX284 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
304912 2007 RS287 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304913 2007 RK289 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
304914 2007 RD292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
304915 2007 RV294 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
304916 2007 RA295 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
304917 2007 RB296 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
304918 2007 RK296 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
304919 2007 RS296 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
304920 2007 RN301 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
304921 2007 RY301 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
304922 2007 RQ302 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
304923 2007 RG310 05/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
304924 2007 RF312 12/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
304925 2007 RG313 05/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
304926 2007 RH313 05/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
304927 2007 RC316 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304928 2007 RP320 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
304929 2007 RF321 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
304930 2007 RJ322 12/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
304931 2007 RY322 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
304932 2007 RB323 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
304933 2007 RK324 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
304934 2007 RZ325 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
304935 2007 SE2 19/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,0 km MPC · JPL
304936 2007 SG2 19/09/2007 Altschwendt W. Ries 1,1 km MPC · JPL
304937 2007 SM11 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
304938 2007 SF16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
304939 2007 SP18 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
304940 2007 SR19 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
304941 2007 TC4 06/10/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 820 m MPC · JPL
304942 2007 TK4 06/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
304943 2007 TO4 06/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
304944 2007 TK6 03/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
304945 2007 TF8 07/10/2007 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
304946 2007 TS9 06/10/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
304947 2007 TZ9 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
304948 2007 TT16 04/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
304949 2007 TD17 07/10/2007 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 980 m MPC · JPL
304950 2007 TA31 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
304951 2007 TG37 04/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
304952 2007 TY40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304953 2007 TG41 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
304954 2007 TP49 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304955 2007 TM51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304956 2007 TW51 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304957 2007 TM52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304958 2007 TT63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
304959 2007 TX66 12/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
304960 2007 TT77 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304961 2007 TV83 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
304962 2007 TR93 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
304963 2007 TE94 07/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
304964 2007 TR99 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
304965 2007 TL125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304966 2007 TM126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
304967 2007 TC130 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
304968 2007 TE132 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
304969 2007 TN132 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
304970 2007 TG151 09/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
304971 2007 TT151 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
304972 2007 TF153 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
304973 2007 TL160 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
304974 2007 TG161 11/10/2007 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
304975 2007 TR162 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
304976 2007 TF171 12/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,5 km MPC · JPL
304977 2007 TA177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
304978 2007 TE179 07/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
304979 2007 TQ186 13/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
304980 2007 TS203 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
304981 2007 TR214 07/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
304982 2007 TF215 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304983 2007 TH216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304984 2007 TZ216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304985 2007 TZ217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
304986 2007 TP218 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304987 2007 TT227 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
304988 2007 TB228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304989 2007 TU230 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
304990 2007 TZ231 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
304991 2007 TN239 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
304992 2007 TV240 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
304993 2007 TV244 08/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
304994 2007 TR248 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
304995 2007 TS248 11/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
304996 2007 TG254 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
304997 2007 TL258 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
304998 2007 TS261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
304999 2007 TY262 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
305000 2007 TJ263 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

300.000s  • 301.000s  • 302.000s  • 303.000s  • 304.000s  • 305.000s  • 306.000s  • 307.000s  • 308.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001