Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/510001–511000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
510001 2009 VR59 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
510002 2009 VP92 08/11/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
510003 2009 VH112 09/11/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
510004 2009 WT17 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
510005 2009 WJ24 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
510006 2009 WF25 21/11/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
510007 2009 WU27 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
510008 2009 WQ29 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
510009 2009 WU36 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
510010 2009 WK70 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
510011 2009 WQ145 08/11/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
510012 2009 WN260 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
510013 2009 YZ1 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
510014 2009 YN7 16/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
510015 2009 YL11 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
510016 2009 YJ14 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
510017 2009 YB21 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
510018 2010 AA4 09/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
510019 2010 AF21 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
510020 2010 AW31 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
510021 2010 AV50 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
510022 2010 AN77 12/01/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
510023 2010 AT125 14/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
510024 2010 BW60 21/01/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
510025 2010 BX99 27/01/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
510026 2010 BH130 01/02/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
510027 2010 CK4 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
510028 2010 CL17 11/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
510029 2010 CF31 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
510030 2010 CF33 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
510031 2010 CN41 05/02/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
510032 2010 CX98 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
510033 2010 CB104 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
510034 2010 CX152 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
510035 2010 CS161 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
510036 2010 CW181 14/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
510037 2010 CS182 15/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
510038 2010 CM183 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
510039 2010 CH185 06/02/2010 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
510040 2010 CP206 04/02/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
510041 2010 CY213 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
510042 2010 DB64 26/02/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
510043 2010 DC76 16/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
510044 2010 DB79 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
510045 Vincematteo 2010 EP2 04/03/2010 Vail-Jarnac D. H. Levy, T. Glinos 1,7 km MPC · JPL
510046 2010 ED31 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
510047 2010 EM35 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
510048 2010 EK72 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
510049 2010 EM77 12/03/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
510050 2010 EH107 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
510051 2010 EJ107 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
510052 2010 EB138 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
510053 2010 FQ31 20/03/2010 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
510054 2010 FK69 28/09/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
510055 2010 FH81 30/03/2010 WISE WISE APO · 200 m MPC · JPL
510056 2010 FN92 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
510057 2010 FM97 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
510058 2010 GW65 04/04/2010 XuYi PMO NEO 780 m MPC · JPL
510059 2010 GS143 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
510060 2010 GL145 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
510061 2010 GB146 06/04/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
510062 2010 GE159 16/01/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
510063 2010 HU21 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 7,7 km MPC · JPL
510064 2010 HO45 23/04/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
510065 2010 HG59 24/04/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
510066 2010 HG74 28/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
510067 2010 HZ107 25/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
510068 2010 HX108 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
510069 2010 JZ29 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
510070 2010 JO72 06/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
510071 2010 JJ76 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
510072 2010 JL83 06/05/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
510073 2010 JF88 14/05/2010 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
510074 2010 JQ111 07/02/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
510075 2010 JN132 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
510076 2010 JB153 13/05/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
510077 2010 JF176 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
510078 2010 JN179 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
510079 2010 KZ36 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
510080 2010 KB60 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
510081 2010 KP97 28/05/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
510082 2010 KL100 28/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
510083 2010 KC114 30/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
510084 2010 KB117 30/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
510085 2010 LM1 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
510086 2010 LF96 19/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
510087 2010 MS8 26/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
510088 2010 MY24 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
510089 2010 MD36 21/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
510090 2010 MY93 28/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
510091 2010 NH35 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
510092 2010 OX6 19/01/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
510093 2010 OK10 17/07/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
510094 2010 OS40 21/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
510095 2010 ON55 23/07/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
510096 2010 OD64 29/01/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
510097 2010 OF126 23/07/2010 WISE WISE 5,7 km MPC · JPL
510098 2010 PZ40 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
510099 2010 PZ61 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
510100 2010 PY70 10/08/2010 WISE WISE 6,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
510101 2010 RE8 13/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
510102 2010 RK11 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
510103 2010 RO22 01/10/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
510104 2010 RE50 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
510105 2010 RA60 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
510106 2010 RF62 07/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
510107 2010 RW80 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
510108 2010 RR100 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
510109 2010 RR101 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
510110 2010 RF103 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
510111 2010 RG112 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
510112 2010 RN149 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
510113 2010 RV156 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
510114 2010 SC23 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
510115 2010 SG40 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
510116 2010 TP6 11/09/2010 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
510117 2010 TU17 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
510118 2010 TD21 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
510119 2010 TZ25 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
510120 2010 TT61 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
510121 2010 TN75 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
510122 2010 TK84 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
510123 2010 TA91 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
510124 2010 TA101 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
510125 2010 TG124 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
510126 2010 TY137 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
510127 2010 TL176 01/10/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
510128 2010 TQ176 01/10/2010 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
510129 2010 UX1 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
510130 2010 US9 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
510131 2010 UC45 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
510132 2010 UY57 08/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
510133 2010 UH59 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
510134 2010 UJ69 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
510135 2010 UY69 28/10/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
510136 2010 UH70 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
510137 2010 UK70 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
510138 2010 UJ80 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
510139 2010 UX82 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
510140 2010 UK108 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
510141 2010 VQ36 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
510142 2010 VC46 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
510143 2010 VQ67 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
510144 2010 VE78 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
510145 2010 VW91 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
510146 2010 VO108 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
510147 2010 VH152 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
510148 2010 VF160 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
510149 2010 VC168 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
510150 2010 VC173 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
510151 2010 VR214 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
510152 2010 WU2 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
510153 2010 WQ30 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
510154 2010 WJ35 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
510155 2010 WZ47 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
510156 2010 WO55 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
510157 2010 XB23 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
510158 2010 XN31 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
510159 2010 XF56 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
510160 2010 XO56 11/12/2010 Socorro LINEAR 340 m MPC · JPL
510161 2010 XR56 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
510162 2010 XT76 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
510163 2010 XJ77 15/08/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
510164 2011 AK8 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
510165 2011 AO15 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
510166 2011 AZ28 22/01/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
510167 2011 AX42 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
510168 2011 AY42 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
510169 2011 AH43 07/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
510170 2011 AX46 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
510171 2011 AU48 16/11/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
510172 2011 AY50 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
510173 2011 AM56 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
510174 2011 AN56 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
510175 2011 AO69 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
510176 2011 BN31 13/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
510177 2011 BX31 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
510178 2011 BC43 28/01/2011 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
510179 2011 BT62 27/10/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
510180 2011 BS70 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
510181 2011 BN101 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
510182 2011 BB102 22/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
510183 2011 BG103 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
510184 2011 BM115 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
510185 2011 BZ118 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
510186 2011 BB119 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
510187 2011 BS121 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
510188 2011 BW123 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
510189 2011 CZ4 05/02/2011 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
510190 2011 CX7 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 280 m MPC · JPL
510191 2011 CO9 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
510192 2011 CN16 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
510193 2011 CA28 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
510194 2011 CZ30 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
510195 2011 CH36 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
510196 2011 CS44 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
510197 2011 CT52 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
510198 2011 CY66 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
510199 2011 CN67 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
510200 2011 CC74 10/02/2011 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
510201 2011 CW75 10/02/2011 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
510202 2011 CC79 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
510203 2011 CR79 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
510204 2011 CB81 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
510205 2011 CM82 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
510206 2011 CU86 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
510207 2011 CP89 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
510208 2011 CZ111 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
510209 2011 CP112 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
510210 2011 DY1 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
510211 2011 DP11 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
510212 2011 DG13 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
510213 2011 DM19 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
510214 2011 DQ28 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
510215 2011 DJ49 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
510216 2011 DK51 28/02/2011 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
510217 2011 EK5 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
510218 2011 EW7 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
510219 2011 ES8 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
510220 2011 EY8 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
510221 2011 EM12 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
510222 2011 EZ18 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
510223 2011 ED27 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
510224 2011 EU27 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
510225 2011 EE29 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
510226 2011 EH35 05/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
510227 2011 EU44 15/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
510228 2011 EG45 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
510229 2011 EA55 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
510230 2011 ER67 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
510231 2011 EP70 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
510232 2011 ER76 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
510233 2011 EJ78 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
510234 2011 FN6 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
510235 2011 FT6 12/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
510236 2011 FM13 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
510237 2011 FY23 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
510238 2011 FC29 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 260 m MPC · JPL
510239 2011 FJ31 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
510240 2011 FD32 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
510241 2011 FK41 02/03/2011 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
510242 2011 FJ53 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
510243 2011 FT55 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
510244 2011 FR63 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
510245 2011 FZ117 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
510246 2011 FY133 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
510247 2011 FA141 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
510248 2011 FP146 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
510249 2011 GF28 24/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
510250 2011 GC68 15/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
510251 2011 GN78 27/03/2011 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
510252 2011 GP89 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
510253 2011 GQ89 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
510254 2011 HY 24/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
510255 2011 HZ22 02/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
510256 2011 HX30 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
510257 2011 HV31 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
510258 2011 HG34 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
510259 2011 HZ35 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
510260 2011 HJ48 13/04/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
510261 2011 HE59 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
510262 2011 HJ61 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
510263 2011 HY61 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
510264 2011 HA62 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
510265 2011 HZ64 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
510266 2011 HD67 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
510267 2011 HF67 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
510268 2011 HS81 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
510269 2011 HW83 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
510270 2011 HE85 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
510271 2011 HH94 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
510272 2011 JQ8 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
510273 2011 JT17 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
510274 2011 KA8 12/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
510275 2011 KF8 21/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
510276 2011 KK8 21/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
510277 2011 KW8 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
510278 2011 KN10 22/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
510279 2011 KS11 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
510280 2011 KU17 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
510281 2011 KU22 30/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
510282 2011 KJ37 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
510283 2011 KB49 25/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
510284 2011 KC49 30/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
510285 2011 LK11 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
510286 2011 LM28 09/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
510287 2011 LA29 29/08/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
510288 2011 ME3 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
510289 2011 OX1 22/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 8,8 km MPC · JPL
510290 2011 OH4 24/07/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
510291 2011 OG5 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
510292 2011 OH5 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
510293 2011 OO12 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
510294 2011 OS16 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
510295 2011 OF17 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
510296 2011 OA18 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
510297 2011 OE28 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
510298 2011 PG5 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
510299 2011 PP13 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
510300 2011 PN14 09/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
510301 2011 QD17 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
510302 2011 QS19 08/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
510303 2011 QM21 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
510304 2011 QQ29 23/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
510305 2011 QA34 31/07/2011 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
510306 2011 QA38 25/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
510307 2011 QC38 26/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
510308 2011 QX46 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
510309 2011 QT49 14/02/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
510310 2011 QJ59 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
510311 2011 QN63 30/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
510312 2011 QK68 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
510313 2011 QW77 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
510314 2011 QS79 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
510315 2011 QX88 19/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
510316 2011 QL97 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
510317 2011 QN99 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
510318 2011 RN12 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
510319 2011 RZ12 05/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
510320 2011 RC18 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
510321 2011 RK19 08/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
510322 2011 SY6 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
510323 2011 SU8 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
510324 2011 SW19 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
510325 2011 SS22 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
510326 2011 SQ27 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
510327 2011 SD37 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
510328 2011 SQ37 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
510329 2011 SY47 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
510330 2011 SX48 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
510331 2011 SY63 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
510332 2011 SD69 05/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
510333 2011 SM70 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
510334 2011 SP72 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
510335 2011 SP73 09/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
510336 2011 SC75 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
510337 2011 SG82 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
510338 2011 SE88 09/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
510339 2011 SG108 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
510340 2011 SY108 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
510341 2011 SP111 23/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
510342 2011 SK115 29/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
510343 2011 SO115 21/09/2011 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
510344 2011 SE121 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
510345 2011 SZ122 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
510346 2011 SE136 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
510347 2011 SN147 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
510348 2011 SF162 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
510349 2011 SJ163 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
510350 2011 SB166 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
510351 2011 SH167 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
510352 2011 SL197 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
510353 2011 SN197 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
510354 2011 SX201 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
510355 2011 SQ217 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
510356 2011 SK220 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
510357 2011 SS233 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
510358 2011 SS235 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
510359 2011 SH244 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
510360 2011 SD248 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
510361 2011 ST248 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
510362 2011 SM254 16/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
510363 2011 SC259 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
510364 2011 SR263 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
510365 2011 ST266 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
510366 2011 SB275 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
510367 2011 TO4 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
510368 2011 TP4 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
510369 2011 TE8 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
510370 2011 UO 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
510371 2011 UH9 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
510372 2011 UZ11 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
510373 2011 UP12 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
510374 2011 UF23 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
510375 2011 UL23 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
510376 2011 UO30 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
510377 2011 UK39 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
510378 2011 UF41 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
510379 2011 UG41 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
510380 2011 UO45 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
510381 2011 UW49 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
510382 2011 UL52 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
510383 2011 UX52 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
510384 2011 UC55 02/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
510385 2011 US77 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
510386 2011 UH81 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
510387 2011 UE83 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
510388 2011 UL83 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
510389 2011 UR83 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
510390 2011 UE95 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
510391 2011 UJ98 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
510392 2011 UO101 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
510393 2011 UT114 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
510394 2011 UU114 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
510395 2011 UG121 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
510396 2011 UX124 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
510397 2011 UH127 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
510398 2011 UJ128 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
510399 2011 UH130 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
510400 2011 UF132 29/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
510401 2011 UY134 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
510402 2011 UB140 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
510403 2011 UO140 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
510404 2011 UE151 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
510405 2011 UH154 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
510406 2011 UD160 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
510407 2011 UW161 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
510408 2011 UJ162 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
510409 2011 UU168 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
510410 2011 UT192 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 370 m MPC · JPL
510411 2011 UL200 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
510412 2011 UF218 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
510413 2011 UH240 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
510414 2011 UD252 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
510415 2011 UY252 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
510416 2011 UJ257 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
510417 2011 UA264 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
510418 2011 UP265 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
510419 2011 UE269 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
510420 2011 UH275 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
510421 2011 UX280 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
510422 2011 UG294 08/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
510423 2011 UX308 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
510424 2011 US310 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
510425 2011 UB320 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
510426 2011 UY332 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
510427 2011 UU333 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
510428 2011 UU334 09/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
510429 2011 UK336 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
510430 2011 UV340 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
510431 2011 UD343 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
510432 2011 UM349 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
510433 2011 UZ369 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
510434 2011 UG387 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
510435 2011 UM387 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
510436 2011 UM389 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
510437 2011 UL390 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
510438 2011 UG391 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
510439 2011 UU400 28/07/2005 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
510440 2011 UD414 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
510441 2011 VX7 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
510442 2011 VM8 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
510443 2011 VJ14 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
510444 2011 VG15 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
510445 2011 VF21 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
510446 2011 WG4 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
510447 2011 WE9 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
510448 2011 WQ9 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
510449 2011 WS10 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
510450 2011 WT11 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
510451 2011 WQ15 18/10/2011 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
510452 2011 WC20 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
510453 2011 WS27 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
510454 2011 WG29 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
510455 2011 WW31 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
510456 2011 WZ35 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
510457 2011 WS38 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
510458 2011 WW39 18/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
510459 2011 WA50 12/03/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
510460 2011 WR50 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
510461 2011 WG55 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
510462 2011 WG59 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
510463 2011 WQ59 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
510464 2011 WU59 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
510465 2011 WT60 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
510466 Varna 2011 WK61 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
510467 2011 WR62 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
510468 2011 WF72 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
510469 2011 WT74 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
510470 2011 WC80 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
510471 2011 WZ84 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
510472 2011 WW89 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
510473 2011 WJ91 26/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
510474 2011 WC98 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
510475 2011 WV98 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
510476 2011 WK100 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
510477 2011 WO105 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
510478 2011 WB108 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
510479 2011 WY108 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
510480 2011 WX114 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
510481 2011 WL116 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
510482 2011 WU118 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
510483 2011 WT120 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
510484 2011 WD124 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
510485 2011 WU131 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
510486 2011 WO144 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
510487 2011 WX157 29/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
510488 2011 XX 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
510489 2011 XA4 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
510490 2011 YE 16/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
510491 2011 YU 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
510492 2011 YG4 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
510493 2011 YF15 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
510494 2011 YD23 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
510495 2011 YA26 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
510496 2011 YX27 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
510497 2011 YY40 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
510498 2011 YD44 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
510499 2011 YX45 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
510500 2011 YK49 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
510501 2011 YG72 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
510502 2011 YD78 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
510503 2012 AG3 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
510504 2012 BW3 04/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
510505 2012 BL15 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
510506 2012 BC22 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
510507 2012 BQ25 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
510508 2012 BY34 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
510509 2012 BJ35 05/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
510510 2012 BA44 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
510511 2012 BR53 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
510512 2012 BA58 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
510513 2012 BE79 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
510514 2012 BB95 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
510515 2012 BV96 15/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
510516 2012 BU98 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
510517 2012 BN102 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
510518 2012 BE133 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
510519 2012 BB155 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
510520 2012 BE155 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
510521 2012 BT155 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
510522 2012 CQ2 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
510523 2012 CW38 28/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
510524 2012 CE57 18/01/2012 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
510525 2012 CC58 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
510526 2012 DH22 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,6 km MPC · JPL
510527 2012 DJ77 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
510528 2012 DM87 24/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
510529 2012 EY11 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 160 m MPC · JPL
510530 2012 FV19 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
510531 2012 FR34 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
510532 2012 FK68 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
510533 2012 FE83 02/03/2012 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
510534 2012 GW39 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
510535 2012 HS3 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
510536 2012 HU4 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
510537 2012 HT7 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
510538 2012 HL34 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
510539 2012 HK58 17/04/2012 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
510540 2012 HD59 01/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
510541 2012 HX73 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
510542 2012 JD1 21/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
510543 2012 JK10 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
510544 2012 JM46 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
510545 2012 JC52 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
510546 2012 JJ67 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
510547 2012 KB13 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
510548 2012 KE15 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
510549 2012 KJ17 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
510550 2012 KT43 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
510551 2012 KZ51 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
510552 2012 LC8 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
510553 2012 LB17 11/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
510554 2012 LX17 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
510555 2012 LM26 23/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
510556 2012 MS 16/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
510557 2012 MR11 28/06/2012 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
510558 2012 MS13 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
510559 2012 PZ3 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
510560 2012 PP7 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
510561 2012 PV9 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
510562 2012 PG12 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
510563 2012 PA23 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
510564 2012 PL24 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 8,8 km MPC · JPL
510565 2012 PS31 12/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
510566 2012 PK37 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
510567 2012 PN44 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
510568 2012 QF10 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
510569 2012 QR15 11/08/2012 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
510570 2012 QW29 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
510571 2012 QB32 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
510572 2012 QS33 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
510573 2012 QN52 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
510574 2012 RT 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
510575 2012 RU9 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
510576 2012 RW23 31/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
510577 2012 RX32 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
510578 2012 RD36 15/09/2012 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
510579 2012 RF40 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
510580 2012 RE41 15/09/2012 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
510581 2012 SP 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
510582 2012 ST 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
510583 2012 SQ5 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
510584 2012 SC10 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
510585 2012 SJ10 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
510586 2012 SH13 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
510587 2012 SU15 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
510588 2012 SG16 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
510589 2012 SG19 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
510590 2012 SH25 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
510591 2012 SA32 21/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 8,0 km MPC · JPL
510592 2012 SE38 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
510593 2012 SU52 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
510594 2012 SJ57 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
510595 2012 SQ64 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
510596 2012 SB65 06/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
510597 2012 SC68 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
510598 2012 TK2 13/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
510599 2012 TL12 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
510600 2012 TK15 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
510601 2012 TJ18 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
510602 2012 TB19 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
510603 2012 TA27 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
510604 2012 TK33 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
510605 2012 TT34 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
510606 2012 TU37 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
510607 2012 TP51 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
510608 2012 TO52 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
510609 2012 TF59 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
510610 2012 TS70 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
510611 2012 TN85 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
510612 2012 TQ96 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
510613 2012 TT96 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
510614 2012 TT101 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
510615 2012 TD104 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
510616 2012 TO105 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
510617 2012 TH125 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
510618 2012 TX130 12/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
510619 2012 TA135 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 9,2 km MPC · JPL
510620 2012 TJ138 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
510621 2012 TA142 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
510622 2012 TZ153 22/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
510623 2012 TU158 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
510624 2012 TV161 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
510625 2012 TX164 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
510626 2012 TP168 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
510627 2012 TX169 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
510628 2012 TP174 25/09/2012 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
510629 2012 TY174 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
510630 2012 TM175 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
510631 2012 TU176 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
510632 2012 TT177 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
510633 2012 TF189 10/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
510634 2012 TN201 18/11/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
510635 2012 TT206 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
510636 2012 TT207 30/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
510637 2012 TB208 11/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
510638 2012 TQ208 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
510639 2012 TS210 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
510640 2012 TV213 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
510641 2012 TA216 14/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
510642 2012 TQ216 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
510643 2012 TC219 14/10/2012 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
510644 2012 TM219 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
510645 2012 TF221 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
510646 2012 TV222 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
510647 2012 TZ233 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
510648 2012 TG235 21/09/2012 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
510649 2012 TJ235 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
510650 2012 TS238 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
510651 2012 TE241 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
510652 2012 TG244 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
510653 2012 TH256 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
510654 2012 TV260 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
510655 2012 TF266 15/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
510656 2012 TN268 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
510657 2012 TC282 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
510658 2012 TK284 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
510659 2012 TX286 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
510660 2012 TC293 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
510661 2012 TD296 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
510662 2012 TW300 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
510663 2012 TU306 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
510664 2012 TL308 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
510665 2012 TS312 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
510666 2012 TM322 23/09/2012 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
510667 2012 UB1 14/08/2012 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
510668 2012 UO6 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
510669 2012 UR7 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
510670 2012 UO12 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
510671 2012 UM15 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
510672 2012 UP21 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
510673 2012 UL26 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
510674 2012 UL28 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
510675 2012 UK38 17/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
510676 2012 UM38 17/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
510677 2012 UO43 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
510678 2012 UJ47 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
510679 2012 UY48 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
510680 2012 UH49 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
510681 2012 UJ51 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
510682 2012 UW57 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
510683 2012 UY57 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
510684 2012 UM66 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
510685 2012 UB67 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
510686 2012 UH90 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
510687 2012 UG107 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
510688 2012 UL110 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
510689 2012 UA115 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
510690 2012 UQ123 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
510691 2012 UC126 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
510692 2012 UD126 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
510693 2012 UP126 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
510694 2012 UX131 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
510695 2012 UF133 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
510696 2012 UF135 22/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
510697 2012 UF137 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
510698 2012 UE138 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
510699 2012 UC146 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
510700 2012 UA152 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
510701 2012 UK153 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
510702 2012 UE160 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
510703 2012 US165 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
510704 2012 UN169 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
510705 2012 UP169 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
510706 2012 UT178 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
510707 2012 UY178 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
510708 2012 UC179 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
510709 2012 VJ 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
510710 2012 VS2 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
510711 2012 VR9 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
510712 2012 VF11 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
510713 2012 VG21 09/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
510714 2012 VY22 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
510715 2012 VL30 03/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
510716 2012 VY32 06/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
510717 2012 VJ35 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
510718 2012 VP37 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
510719 2012 VZ38 31/12/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
510720 2012 VJ40 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
510721 2012 VL48 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
510722 2012 VC60 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
510723 2012 VN61 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
510724 2012 VJ74 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
510725 2012 VQ77 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
510726 2012 VP84 07/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
510727 2012 VR92 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
510728 2012 VZ92 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
510729 2012 VO94 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
510730 2012 VT97 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
510731 2012 VG99 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
510732 2012 VR102 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
510733 2012 VE103 13/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
510734 2012 VK105 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
510735 2012 VR111 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
510736 2012 VF114 01/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
510737 2012 VL114 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
510738 2012 WP2 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
510739 2012 WS5 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
510740 2012 WG13 19/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
510741 2012 WM14 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
510742 2012 WN20 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
510743 2012 XX1 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
510744 2012 XH18 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
510745 2012 XZ29 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
510746 2012 XB30 10/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
510747 2012 XK39 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
510748 2012 XX41 04/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
510749 2012 XL47 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
510750 2012 XQ50 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
510751 2012 XW53 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
510752 2012 XK56 10/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
510753 2012 XW62 14/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
510754 2012 XL94 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
510755 2012 XW110 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
510756 2012 XF123 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
510757 2012 XH126 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
510758 2012 XJ128 28/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
510759 2012 XA138 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
510760 2012 XQ152 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
510761 2012 YU2 08/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
510762 2012 YL8 27/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
510763 2012 YA9 03/03/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
510764 2013 AY4 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
510765 2013 AO11 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
510766 2013 AA23 18/05/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
510767 2013 AK23 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
510768 2013 AZ25 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
510769 2013 AS32 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
510770 2013 AZ37 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
510771 2013 AA38 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
510772 2013 AL42 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
510773 2013 AX48 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
510774 2013 AD52 08/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
510775 2013 AY56 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
510776 2013 AS57 09/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
510777 2013 AZ58 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
510778 2013 AM61 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
510779 2013 AK68 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
510780 2013 AO68 11/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
510781 2013 AJ70 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
510782 2013 AM71 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
510783 2013 AU72 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
510784 2013 AS83 16/01/2005 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
510785 2013 AZ93 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
510786 2013 AT102 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
510787 2013 AB105 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
510788 2013 AL105 09/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
510789 2013 AB109 19/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
510790 2013 AQ110 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
510791 2013 AW120 06/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
510792 2013 AB126 05/01/2013 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
510793 2013 AU132 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
510794 2013 AW133 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
510795 2013 AO144 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
510796 2013 AH164 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
510797 2013 AK166 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
510798 2013 AT175 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
510799 2013 AC184 29/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
510800 2013 AE184 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
510801 2013 BF3 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
510802 2013 BR3 15/01/2013 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
510803 2013 BK9 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
510804 2013 BV11 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
510805 2013 BO21 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
510806 2013 BF25 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
510807 2013 BS27 18/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
510808 2013 BE29 09/02/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
510809 2013 BU29 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
510810 2013 BX29 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
510811 2013 BT30 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
510812 2013 BF32 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
510813 2013 BQ41 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
510814 2013 BJ42 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
510815 2013 BK62 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
510816 2013 BM69 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
510817 2013 BA70 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
510818 2013 BB72 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
510819 2013 BZ72 24/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
510820 2013 BT73 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
510821 2013 BK74 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
510822 2013 BL75 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
510823 2013 BC77 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
510824 2013 BG77 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
510825 2013 CD 06/01/2013 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
510826 2013 CB4 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
510827 2013 CE4 10/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
510828 2013 CL6 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
510829 2013 CF15 01/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
510830 2013 CT17 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
510831 2013 CZ18 01/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
510832 2013 CZ20 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
510833 2013 CJ24 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
510834 2013 CU29 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
510835 2013 CF32 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
510836 2013 CJ33 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
510837 2013 CC34 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
510838 2013 CN36 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
510839 2013 CW36 18/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
510840 2013 CS40 02/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
510841 2013 CL43 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
510842 2013 CO44 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
510843 2013 CC46 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
510844 2013 CM47 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
510845 2013 CO47 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
510846 2013 CM53 01/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
510847 2013 CJ59 02/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
510848 2013 CF60 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
510849 2013 CE61 05/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
510850 2013 CR62 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
510851 2013 CT67 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
510852 2013 CB70 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
510853 2013 CY70 23/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
510854 2013 CU73 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
510855 2013 CG75 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
510856 2013 CM75 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
510857 2013 CO76 20/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
510858 2013 CY78 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
510859 2013 CJ79 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
510860 2013 CF85 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
510861 2013 CP86 01/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
510862 2013 CD88 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
510863 2013 CO91 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
510864 2013 CX94 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
510865 2013 CJ97 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
510866 2013 CR97 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
510867 2013 CB107 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
510868 2013 CH108 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
510869 2013 CG109 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
510870 2013 CJ109 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
510871 2013 CQ110 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
510872 2013 CK115 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
510873 2013 CD118 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
510874 2013 CS120 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
510875 2013 CF122 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
510876 2013 CK126 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
510877 2013 CG127 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
510878 2013 CO128 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
510879 2013 CS128 01/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
510880 2013 CX130 02/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
510881 2013 CT132 18/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
510882 2013 CT135 07/02/2013 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
510883 2013 CB142 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
510884 2013 CQ143 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
510885 2013 CY143 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
510886 2013 CC144 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
510887 2013 CQ147 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
510888 2013 CW152 28/08/2011 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
510889 2013 CP158 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
510890 2013 CK164 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
510891 2013 CU170 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
510892 2013 CH173 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
510893 2013 CX174 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
510894 2013 CE178 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
510895 2013 CA181 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
510896 2013 CU189 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
510897 2013 CC190 14/07/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
510898 2013 CS190 02/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
510899 2013 CR191 22/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
510900 2013 CD194 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
510901 2013 CD197 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
510902 2013 CP206 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
510903 2013 CY209 01/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
510904 2013 CX210 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
510905 2013 CH224 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
510906 2013 DR 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
510907 2013 DX6 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
510908 2013 DO8 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
510909 2013 DR8 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
510910 2013 DS11 20/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
510911 2013 DJ14 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
510912 2013 EM 05/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
510913 2013 EG1 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
510914 2013 EQ1 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
510915 2013 EM2 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
510916 2013 EN6 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
510917 2013 EC9 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
510918 2013 EP11 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
510919 2013 EK16 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
510920 2013 EM16 03/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
510921 2013 EJ18 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
510922 2013 EU24 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
510923 2013 EU30 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
510924 2013 EJ34 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
510925 2013 ED40 20/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
510926 2013 EL41 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
510927 2013 EU43 02/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
510928 2013 EW49 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
510929 2013 EX51 02/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
510930 2013 EK58 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
510931 2013 EZ62 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
510932 2013 EA67 15/01/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
510933 2013 EH75 31/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
510934 2013 EU90 01/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
510935 2013 EA93 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
510936 2013 ED94 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
510937 2013 EC97 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
510938 2013 EM101 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
510939 2013 EL103 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
510940 2013 EM104 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
510941 2013 ES104 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
510942 2013 EP107 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
510943 2013 EO118 04/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
510944 2013 EQ119 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
510945 2013 EC122 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
510946 2013 EB126 15/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
510947 2013 EA155 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
510948 2013 EF155 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
510949 2013 EG155 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
510950 2013 FR14 14/03/2013 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
510951 2013 FU14 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
510952 2013 FR21 07/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
510953 2013 FS21 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
510954 2013 FX21 13/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
510955 2013 FB29 17/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
510956 2013 GV1 12/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
510957 2013 GD21 30/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
510958 2013 GF24 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
510959 2013 GL34 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
510960 2013 GW44 22/10/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
510961 2013 GP45 11/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
510962 2013 GZ51 18/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
510963 2013 GU56 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
510964 2013 GO67 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
510965 2013 GA68 25/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
510966 2013 GS68 18/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
510967 2013 GT68 07/03/2013 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
510968 2013 GN69 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
510969 2013 GY74 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
510970 2013 GE98 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
510971 2013 GR98 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
510972 2013 GZ103 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
510973 2013 GX116 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
510974 2013 GO132 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
510975 2013 GM138 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
510976 2013 HB 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
510977 2013 HJ 17/10/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
510978 2013 HE5 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
510979 2013 HC7 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,6 km MPC · JPL
510980 2013 HZ8 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
510981 2013 HC11 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
510982 2013 HR12 11/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
510983 2013 HM18 11/05/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
510984 2013 HC23 08/03/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
510985 2013 HC41 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
510986 2013 HF80 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
510987 2013 HM125 17/02/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
510988 2013 HJ144 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
510989 2013 JX3 04/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
510990 2013 JH5 31/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
510991 2013 JM5 24/01/2012 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
510992 2013 JX35 02/05/2010 WISE WISE 750 m MPC · JPL
510993 2013 JU40 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
510994 2013 JB57 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
510995 2013 JP62 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
510996 2013 KA3 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
510997 2013 KW17 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
510998 2013 LB15 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
510999 2013 LE30 10/06/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
511000 2013 LA36 10/06/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

506.000s  • 507.000s  • 508.000s  • 509.000s  • 510.000s  • 511.000s  • 512.000s  • 513.000s  • 514.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001