Danh sách tiểu hành tinh/86001–87000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
86001 1999 JE80 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
86002 1999 JW85 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
86003 1999 JO86 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
86004 1999 JT86 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
86005 1999 JP87 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
86006 1999 JS87 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
86007 1999 JO90 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
86008 1999 JQ91 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
86009 1999 JW93 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
86010 1999 JS94 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
86011 1999 JU94 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
86012 1999 JG97 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86013 1999 JX98 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
86014 1999 JE99 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
86015 1999 JN99 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
86016 1999 JK100 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
86017 1999 JA101 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
86018 1999 JH115 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
86019 1999 JG127 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
86020 1999 JP128 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
86021 1999 KQ4 20/05/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
86022 1999 KJ14 18/05/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
86023 1999 KT18 22/05/1999 McGraw-Hill J. W. Parker 5,0 km MPC · JPL
86024 1999 LW3 07/06/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
86025 1999 LX3 09/06/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86026 1999 LQ6 07/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
86027 1999 LL13 09/06/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
86028 1999 LR19 09/06/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
86029 1999 LV32 08/06/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
86030 1999 NS1 12/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86031 1999 NR2 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
86032 1999 NK5 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
86033 1999 ND8 13/07/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
86034 1999 NU9 13/07/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
86035 1999 NH28 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86036 1999 NS33 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
86037 1999 NN37 14/07/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
86038 1999 NY38 14/07/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
86039 1999 NC43 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86040 1999 NU43 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
86041 1999 NN56 12/07/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
86042 1999 NH65 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
86043 Cévennes 1999 OE 16/07/1999 Pises Pises Obs. 6,4 km MPC · JPL
86044 1999 OD2 22/07/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
86045 1999 ON2 22/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
86046 1999 OY2 22/07/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
86047 1999 OY3 18/07/1999 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 193 km MPC · JPL
86048 1999 PP1 09/08/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 5,9 km MPC · JPL
86049 1999 PH4 13/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 6,4 km MPC · JPL
86050 1999 PG8 12/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
86051 1999 QB2 22/08/1999 Črni Vrh Črni Vrh 9,4 km MPC · JPL
86052 1999 RM2 04/09/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
86053 1999 RY4 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
86054 1999 RH11 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
86055 1999 RO12 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
86056 1999 RE14 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
86057 1999 RV14 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
86058 1999 RO15 07/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
86059 1999 RX15 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
86060 1999 RO18 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
86061 1999 RT19 07/09/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
86062 1999 RJ20 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
86063 1999 RK25 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
86064 1999 RP26 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
86065 1999 RO27 07/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,8 km MPC · JPL
86066 1999 RR27 08/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
86067 1999 RM28 03/09/1999 Siding Spring R. H. McNaught 1,2 km MPC · JPL
86068 1999 RL30 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86069 1999 RO32 09/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
86070 1999 RZ43 15/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 9,0 km MPC · JPL
86071 1999 RR45 08/09/1999 Uccle T. Pauwels 2,2 km MPC · JPL
86072 1999 RW45 12/09/1999 Úpice L. Vyskočil 5,5 km MPC · JPL
86073 1999 RX51 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
86074 1999 RA57 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
86075 1999 RJ58 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86076 1999 RD65 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
86077 1999 RA67 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
86078 1999 RS67 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86079 1999 RK70 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
86080 1999 RJ71 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
86081 1999 RN73 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
86082 1999 RA74 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
86083 1999 RC74 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
86084 1999 RJ75 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
86085 1999 RW80 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
86086 1999 RR81 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
86087 1999 RZ86 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
86088 1999 RR88 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
86089 1999 RN89 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
86090 1999 RT90 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
86091 1999 RF92 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
86092 1999 RW94 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
86093 1999 RZ95 07/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
86094 1999 RW100 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
86095 1999 RZ100 08/09/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
86096 1999 RB103 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
86097 1999 RC104 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
86098 1999 RL105 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
86099 1999 RO106 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
86100 1999 RH107 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
86101 1999 RY107 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
86102 1999 RP108 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
86103 1999 RB109 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
86104 1999 RF110 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
86105 1999 RG110 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
86106 1999 RP113 09/09/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
86107 1999 RL115 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
86108 1999 RR116 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
86109 1999 RV118 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
86110 1999 RH123 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
86111 1999 RM123 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
86112 1999 RN123 09/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
86113 1999 RC129 09/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
86114 1999 RD130 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
86115 1999 RF133 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
86116 1999 RR133 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
86117 1999 RC135 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
86118 1999 RD138 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
86119 1999 RA140 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
86120 1999 RM140 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
86121 1999 RE144 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
86122 1999 RH144 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
86123 1999 RQ144 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
86124 1999 RK147 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
86125 1999 RH152 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
86126 1999 RV152 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
86127 1999 RB154 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
86128 1999 RC154 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
86129 1999 RO155 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
86130 1999 RN156 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
86131 1999 RV159 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
86132 1999 RJ165 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
86133 1999 RA171 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
86134 1999 RZ171 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
86135 1999 RK172 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
86136 1999 RZ172 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
86137 1999 RN174 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
86138 1999 RL175 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
86139 1999 RT182 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
86140 1999 RA183 09/09/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
86141 1999 RD184 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
86142 1999 RJ184 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
86143 1999 RV186 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
86144 1999 RK191 11/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
86145 1999 RU191 11/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
86146 1999 RA194 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
86147 1999 RB196 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
86148 1999 RV196 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
86149 1999 RA199 10/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
86150 1999 RP200 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
86151 1999 RW200 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
86152 1999 RZ200 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
86153 1999 RE201 08/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
86154 1999 RH201 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
86155 1999 RS201 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
86156 1999 RB203 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
86157 1999 RW203 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
86158 1999 RY203 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
86159 1999 RB204 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
86160 1999 RM205 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
86161 1999 RQ205 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
86162 1999 RR205 08/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
86163 1999 RT205 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
86164 1999 RG207 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
86165 1999 RZ207 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
86166 1999 RE208 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
86167 1999 RM209 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
86168 1999 RQ209 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
86169 1999 RW209 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
86170 1999 RJ210 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
86171 1999 RO211 08/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
86172 1999 RP211 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
86173 1999 RH212 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
86174 1999 RV212 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
86175 1999 RE213 10/09/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
86176 1999 RO214 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
86177 1999 RY215 08/09/1999 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 168 km MPC · JPL
86178 1999 RP218 04/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
86179 1999 RW220 05/09/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
86180 1999 RG221 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
86181 1999 RU222 07/09/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
86182 1999 RA223 07/09/1999 Catalina CSS 9,1 km MPC · JPL
86183 1999 RY223 07/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
86184 1999 RL230 08/09/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
86185 1999 RN230 08/09/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
86186 1999 RX234 08/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
86187 1999 RQ239 08/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
86188 1999 RV241 14/09/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
86189 1999 RK242 04/09/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
86190 1999 RQ247 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
86191 1999 RY251 06/09/1999 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
86192 1999 SV1 18/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86193 1999 SA2 18/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86194 1999 SD2 18/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
86195 1999 ST9 30/09/1999 San Marcello L. Tesi, G. Forti 6,8 km MPC · JPL
86196 Specula 1999 SC10 24/09/1999 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 3,0 km MPC · JPL
86197 1999 SP15 30/09/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
86198 1999 SO16 29/09/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
86199 1999 SS20 30/09/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
86200 1999 SE26 30/09/1999 Catalina CSS 7,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
86201 1999 TD1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,5 km MPC · JPL
86202 1999 TT1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
86203 1999 TA2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,3 km MPC · JPL
86204 1999 TQ2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,3 km MPC · JPL
86205 1999 TC3 04/10/1999 Prescott P. G. Comba 9,0 km MPC · JPL
86206 1999 TK9 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 6,5 km MPC · JPL
86207 1999 TP15 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 5,1 km MPC · JPL
86208 1999 TD16 11/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 9,6 km MPC · JPL
86209 1999 TZ16 07/10/1999 Giesing P. Sala 7,3 km MPC · JPL
86210 1999 TT20 07/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,3 km MPC · JPL
86211 1999 TW20 07/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,1 km MPC · JPL
86212 1999 TG21 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
86213 1999 TY24 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
86214 1999 TC29 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
86215 1999 TY31 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
86216 1999 TV32 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
86217 1999 TB35 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86218 1999 TH37 13/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
86219 1999 TR37 01/10/1999 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
86220 1999 TX60 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
86221 1999 TY65 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
86222 1999 TJ85 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
86223 1999 TE96 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
86224 1999 TJ97 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
86225 1999 TV97 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
86226 1999 TC102 02/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
86227 1999 TM102 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
86228 1999 TW107 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
86229 1999 TZ107 04/10/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
86230 1999 TH108 04/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
86231 1999 TU109 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
86232 1999 TG111 04/10/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
86233 1999 TT111 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
86234 1999 TY111 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
86235 1999 TW114 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
86236 1999 TJ115 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
86237 1999 TQ116 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
86238 1999 TJ118 04/10/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
86239 1999 TV118 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
86240 1999 TU119 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
86241 1999 TE120 04/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
86242 1999 TT127 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
86243 1999 TW130 06/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
86244 1999 TA132 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
86245 1999 TN143 07/10/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
86246 1999 TO143 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
86247 1999 TP145 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
86248 1999 TT154 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
86249 1999 TU160 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
86250 1999 TV172 10/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
86251 1999 TE183 11/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
86252 1999 TG186 12/10/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
86253 1999 TT188 12/10/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
86254 1999 TV188 12/10/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
86255 1999 TC189 12/10/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
86256 1999 TQ190 12/10/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
86257 1999 TK207 14/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86258 1999 TK208 14/10/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
86259 1999 TC229 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
86260 1999 TT232 05/10/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
86261 1999 TS233 03/10/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
86262 1999 TE237 03/10/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
86263 1999 TP244 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86264 1999 TK249 09/10/1999 Catalina CSS 7,8 km MPC · JPL
86265 1999 TT249 09/10/1999 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
86266 1999 TX255 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
86267 1999 TM256 09/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
86268 1999 TK269 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
86269 1999 TC272 03/10/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
86270 1999 TZ279 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
86271 1999 TR280 08/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
86272 1999 TD286 10/10/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
86273 1999 TX292 12/10/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
86274 1999 TK310 03/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
86275 1999 TA320 10/10/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
86276 1999 TA323 03/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
86277 1999 TS323 14/10/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
86278 1999 UN 16/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
86279 Brucegary 1999 UJ1 17/10/1999 Junk Bond J. Medkeff 1,7 km MPC · JPL
86280 1999 UQ9 31/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
86281 1999 UZ10 31/10/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
86282 1999 UU15 29/10/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
86283 1999 UP24 28/10/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
86284 1999 UA28 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
86285 1999 UR39 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
86286 1999 UQ43 28/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
86287 1999 UX44 30/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
86288 1999 UC45 31/10/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
86289 1999 US46 31/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
86290 1999 UH47 29/10/1999 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
86291 1999 UZ49 30/10/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
86292 1999 VY11 10/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,8 km MPC · JPL
86293 1999 VX12 01/11/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
86294 1999 VM13 02/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86295 1999 VZ14 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
86296 1999 VA21 09/11/1999 Dynic A. Sugie 1,5 km MPC · JPL
86297 1999 VP21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
86298 1999 VO22 13/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,6 km MPC · JPL
86299 1999 VB26 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86300 1999 VU33 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
86301 1999 VL43 01/11/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
86302 1999 VJ46 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86303 1999 VL58 04/11/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
86304 1999 VC60 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
86305 1999 VN66 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
86306 1999 VQ67 04/11/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
86307 1999 VL78 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
86308 1999 VN85 05/11/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
86309 1999 VA90 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86310 1999 VK96 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
86311 1999 VE126 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
86312 1999 VC146 12/11/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
86313 1999 VL159 14/11/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
86314 1999 VX161 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
86315 1999 VU177 06/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
86316 1999 VS179 06/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
86317 1999 VH192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
86318 1999 VS192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
86319 1999 VF199 01/11/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
86320 1999 VT199 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
86321 1999 VS202 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86322 1999 VJ216 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
86323 1999 VJ219 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
86324 1999 WA2 16/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86325 1999 WC6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,0 km MPC · JPL
86326 1999 WK13 30/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86327 1999 WM13 29/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,5 km MPC · JPL
86328 1999 XX3 04/12/1999 Catalina CSS 8,6 km MPC · JPL
86329 1999 XZ7 02/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
86330 1999 XR14 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86331 1999 XY19 05/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
86332 1999 XG21 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
86333 1999 XA26 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
86334 1999 XO27 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
86335 1999 XP29 06/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
86336 1999 XD32 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86337 1999 XP32 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86338 1999 XK34 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86339 1999 XV40 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
86340 1999 XQ49 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86341 1999 XH54 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
86342 1999 XP54 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86343 1999 XZ56 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
86344 1999 XA67 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86345 1999 XE84 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86346 1999 XO84 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86347 1999 XU89 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86348 1999 XF102 07/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
86349 1999 XO102 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86350 1999 XW102 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86351 1999 XS105 11/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
86352 1999 XR111 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
86353 1999 XX113 11/12/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
86354 1999 XB116 05/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
86355 1999 XF116 05/12/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
86356 1999 XR122 07/12/1999 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
86357 1999 XF123 07/12/1999 Catalina CSS 8,4 km MPC · JPL
86358 1999 XB143 14/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 13 km MPC · JPL
86359 1999 XQ143 15/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86360 1999 XR162 08/12/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
86361 1999 XE178 10/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
86362 1999 XS178 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
86363 1999 XT179 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
86364 1999 XC194 12/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
86365 1999 XH207 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86366 1999 XO213 14/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
86367 1999 XY223 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
86368 1999 XB225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
86369 1999 XK226 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
86370 1999 XR228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
86371 1999 XZ234 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
86372 1999 XA254 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
86373 1999 YK 16/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86374 1999 YD3 17/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86375 2000 AT2 01/01/2000 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 3,3 km MPC · JPL
86376 2000 AX4 02/01/2000 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 1,6 km MPC · JPL
86377 2000 AQ12 03/01/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
86378 2000 AV18 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
86379 2000 AY26 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86380 2000 AD40 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86381 2000 AM40 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86382 2000 AY41 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86383 2000 AJ42 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86384 2000 AS47 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86385 2000 AK51 04/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
86386 2000 AN56 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86387 2000 AG60 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86388 2000 AT60 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86389 2000 AM67 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86390 2000 AW74 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86391 2000 AE87 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86392 2000 AH90 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
86393 2000 AG112 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
86394 2000 AH124 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86395 2000 AM124 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
86396 2000 AB129 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
86397 2000 AF138 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
86398 2000 AV139 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
86399 2000 AV140 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86400 2000 AE141 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
86401 2000 AF143 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
86402 2000 AB144 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
86403 2000 AJ148 06/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
86404 2000 AG150 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
86405 2000 AN152 08/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86406 2000 AU152 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86407 2000 AK169 07/01/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
86408 2000 AC185 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86409 2000 AK186 08/01/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
86410 2000 AU192 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
86411 2000 AQ201 09/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86412 2000 AW202 10/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86413 2000 AN203 10/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
86414 2000 AK212 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
86415 2000 AW221 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
86416 2000 AP232 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86417 2000 AM242 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
86418 2000 AE244 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
86419 2000 AL245 09/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
86420 2000 BT2 26/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86421 2000 BC3 26/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
86422 2000 BX13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
86423 2000 BQ19 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
86424 2000 BU20 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
86425 2000 BQ22 26/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
86426 2000 BP23 27/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
86427 2000 BG25 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86428 2000 BQ27 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86429 2000 BJ29 31/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
86430 2000 BV31 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
86431 2000 BN50 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
86432 2000 BW51 30/01/2000 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
86433 2000 CU2 04/02/2000 Rock Finder W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
86434 2000 CX7 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86435 2000 CL9 02/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
86436 2000 CU12 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86437 2000 CJ13 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
86438 2000 CN16 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86439 2000 CW18 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
86440 2000 CK21 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
86441 2000 CR22 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86442 2000 CY24 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86443 2000 CG27 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86444 2000 CQ28 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86445 2000 CW28 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86446 2000 CS31 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86447 2000 CE32 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86448 2000 CU32 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86449 2000 CD33 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86450 2000 CK33 02/02/2000 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
86451 2000 CY34 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86452 2000 CQ35 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86453 2000 CH39 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86454 2000 CM40 05/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
86455 2000 CF41 06/02/2000 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
86456 2000 CM41 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86457 2000 CC43 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86458 2000 CB47 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86459 2000 CS49 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86460 2000 CC52 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86461 2000 CN52 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86462 2000 CL56 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86463 2000 CV57 05/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86464 2000 CU62 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86465 2000 CU63 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86466 2000 CS66 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
86467 2000 CB70 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
86468 2000 CR70 07/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86469 2000 CV70 07/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86470 2000 CV76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,1 km MPC · JPL
86471 2000 CX76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
86472 2000 CZ76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
86473 2000 CF79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
86474 2000 CT79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
86475 2000 CJ80 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86476 2000 CT82 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86477 2000 CU85 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
86478 2000 CL87 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86479 2000 CG90 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
86480 2000 CT97 09/02/2000 Siding Spring R. H. McNaught 1,8 km MPC · JPL
86481 2000 CX102 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
86482 2000 CJ104 07/02/2000 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
86483 2000 CT111 06/02/2000 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
86484 2000 CD120 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86485 2000 CF126 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86486 2000 CE135 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
86487 2000 CQ144 06/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
86488 2000 DQ5 25/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86489 2000 DU9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
86490 2000 DA15 26/02/2000 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
86491 2000 DL15 26/02/2000 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
86492 2000 DN15 26/02/2000 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
86493 2000 DD17 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86494 2000 DT19 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
86495 2000 DT21 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86496 2000 DC29 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86497 2000 DO29 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
86498 2000 DQ29 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86499 2000 DZ30 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86500 2000 DR32 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
86501 2000 DR35 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
86502 2000 DO38 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86503 2000 DQ39 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
86504 2000 DG41 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86505 2000 DS42 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86506 2000 DR43 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86507 2000 DQ44 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86508 2000 DU44 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86509 2000 DJ47 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86510 2000 DE53 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86511 2000 DB54 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
86512 2000 DN58 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86513 2000 DU61 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86514 2000 DW63 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
86515 2000 DY64 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86516 2000 DT67 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86517 2000 DC68 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86518 2000 DL68 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86519 2000 DM68 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
86520 2000 DH69 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86521 2000 DP69 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86522 2000 DA73 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86523 2000 DC74 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86524 2000 DK74 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86525 2000 DD76 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86526 2000 DG76 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86527 2000 DH76 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86528 2000 DC78 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86529 2000 DN79 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86530 2000 DA80 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
86531 2000 DU81 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86532 2000 DO86 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
86533 2000 DQ98 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86534 2000 DT98 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86535 2000 DK99 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86536 2000 DN100 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86537 2000 DQ102 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86538 2000 DR102 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
86539 2000 DQ103 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86540 2000 DQ104 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86541 2000 DJ105 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86542 2000 DO105 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86543 2000 DR106 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86544 2000 DX106 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86545 2000 DC109 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
86546 2000 DW111 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86547 2000 DS115 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
86548 2000 DZ115 27/02/2000 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
86549 2000 EG 02/03/2000 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
86550 2000 EA3 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86551 Seth 2000 EE4 04/03/2000 Lake Tekapo N. Brady 1,9 km MPC · JPL
86552 2000 EY6 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
86553 2000 ER8 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86554 2000 EH9 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86555 2000 EB12 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
86556 2000 EN12 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86557 2000 EC16 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
86558 2000 EQ16 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86559 2000 EZ18 13/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
86560 2000 EQ19 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86561 2000 EM25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
86562 2000 EP25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
86563 2000 EP28 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86564 2000 EU28 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86565 2000 EW30 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86566 2000 EY31 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
86567 2000 EB32 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
86568 2000 EU32 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86569 2000 EN36 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
86570 2000 EH38 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86571 2000 EU38 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86572 2000 ET39 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86573 2000 EB42 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
86574 2000 EY42 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
86575 2000 EF43 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86576 2000 EZ45 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86577 2000 EJ46 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86578 2000 EE48 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86579 2000 ER48 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86580 2000 EV48 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
86581 2000 EW54 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
86582 2000 ED56 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
86583 2000 EJ57 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86584 2000 ES57 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86585 2000 EX57 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86586 2000 EQ58 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86587 2000 ES60 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86588 2000 EG61 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86589 2000 EP62 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86590 2000 EQ62 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86591 2000 EP63 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
86592 2000 EW64 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86593 2000 EX64 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86594 2000 EH65 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86595 2000 EW65 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86596 2000 EO67 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86597 2000 EG68 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86598 2000 EQ69 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
86599 2000 EM70 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86600 2000 EW74 11/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
86601 2000 EU75 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86602 2000 EN76 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86603 2000 EX77 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86604 2000 EM78 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86605 2000 ES81 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
86606 2000 EB84 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86607 2000 ET84 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86608 2000 EK85 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86609 2000 EP90 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
86610 2000 EB92 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86611 2000 EE92 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
86612 2000 EY97 12/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
86613 2000 EW98 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
86614 2000 EA103 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86615 2000 EJ109 08/03/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
86616 2000 EP110 08/03/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
86617 2000 EY113 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
86618 2000 EX116 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
86619 2000 EF120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
86620 2000 EY120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
86621 2000 EB121 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
86622 2000 EV121 11/03/2000 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
86623 2000 EK122 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
86624 2000 EA123 11/03/2000 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
86625 2000 EQ124 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
86626 2000 EV124 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
86627 2000 EJ126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
86628 2000 ED127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
86629 2000 EJ128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
86630 2000 EL132 11/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86631 2000 EM132 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86632 2000 ES132 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
86633 2000 EY132 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86634 2000 ED133 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86635 2000 EE133 11/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86636 2000 ER133 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
86637 2000 EO134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
86638 2000 EQ134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
86639 2000 EA135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
86640 2000 EN135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
86641 2000 EA136 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
86642 2000 EH140 01/03/2000 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
86643 2000 ES141 02/03/2000 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
86644 2000 EB145 03/03/2000 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
86645 2000 ES145 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86646 2000 EG147 04/03/2000 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
86647 2000 EQ150 05/03/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
86648 2000 EG152 06/03/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
86649 2000 EM152 06/03/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
86650 2000 EW153 06/03/2000 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
86651 2000 EC154 06/03/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
86652 2000 EY158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
86653 2000 EY170 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86654 2000 ED172 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86655 2000 ET183 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86656 2000 EH184 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86657 2000 EG185 05/03/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
86658 2000 EQ185 05/03/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
86659 2000 ER185 01/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
86660 2000 EH200 01/03/2000 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
86661 2000 FG3 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86662 2000 FA6 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
86663 2000 FS6 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
86664 2000 FS9 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
86665 2000 FD10 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
86666 2000 FL10 30/03/2000 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
86667 2000 FO10 30/03/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
86668 2000 FZ10 30/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
86669 2000 FV14 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
86670 2000 FN15 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86671 2000 FA19 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86672 2000 FV19 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86673 2000 FB23 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86674 2000 FK23 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
86675 2000 FP25 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
86676 2000 FY28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
86677 2000 FA29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
86678 2000 FK29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
86679 2000 FR30 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
86680 2000 FG31 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
86681 2000 FK33 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86682 2000 FB35 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86683 2000 FF35 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86684 2000 FH38 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86685 2000 FO39 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86686 2000 FU39 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86687 2000 FH41 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86688 2000 FA44 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86689 2000 FN45 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86690 2000 FS45 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86691 2000 FE46 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86692 2000 FS47 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86693 2000 FR48 30/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86694 2000 FC49 30/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
86695 2000 FF49 30/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86696 2000 FO49 30/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86697 2000 FY49 30/03/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
86698 2000 FJ55 30/03/2000 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
86699 2000 FU55 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
86700 2000 FD58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
86701 2000 FP59 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86702 2000 FM60 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86703 2000 FC61 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
86704 2000 FS63 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
86705 2000 FW64 30/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86706 2000 FY73 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
86707 2000 GJ 02/04/2000 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
86708 2000 GK5 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86709 2000 GR5 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86710 2000 GU5 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86711 2000 GB6 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
86712 2000 GO6 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86713 2000 GY8 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86714 2000 GN9 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
86715 2000 GO9 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86716 2000 GW10 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86717 2000 GG11 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86718 2000 GO14 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86719 2000 GA19 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86720 2000 GC19 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86721 2000 GJ28 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86722 2000 GY28 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86723 2000 GG30 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86724 2000 GY30 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86725 2000 GG32 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
86726 2000 GN34 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86727 2000 GW34 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86728 2000 GV35 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86729 2000 GX36 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
86730 2000 GY37 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86731 2000 GV38 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86732 2000 GK39 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86733 2000 GS41 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86734 2000 GT42 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86735 2000 GF43 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86736 2000 GE45 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86737 2000 GV46 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86738 2000 GB51 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86739 2000 GC51 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86740 2000 GM51 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
86741 2000 GW52 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86742 2000 GR53 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86743 2000 GS56 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86744 2000 GE57 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86745 2000 GJ57 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
86746 2000 GW57 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
86747 2000 GZ57 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86748 2000 GP58 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86749 2000 GF60 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86750 2000 GS63 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86751 2000 GQ64 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86752 2000 GB66 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86753 2000 GK67 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86754 2000 GS67 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86755 2000 GO68 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86756 2000 GV69 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86757 2000 GA70 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
86758 2000 GV71 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86759 2000 GX72 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86760 2000 GQ75 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86761 2000 GR75 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86762 2000 GS75 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86763 2000 GH78 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86764 2000 GP78 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86765 2000 GC84 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86766 2000 GD84 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86767 2000 GX84 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86768 2000 GA86 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86769 2000 GE87 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
86770 2000 GN87 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86771 2000 GS87 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86772 2000 GK88 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86773 2000 GT88 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86774 2000 GH89 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86775 2000 GL90 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86776 2000 GR91 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
86777 2000 GV91 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86778 2000 GX91 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86779 2000 GG92 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86780 2000 GO92 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86781 2000 GT92 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86782 2000 GZ92 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86783 2000 GX93 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86784 2000 GZ93 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86785 2000 GW94 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86786 2000 GS97 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
86787 2000 GZ97 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86788 2000 GX98 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
86789 2000 GD99 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86790 2000 GE100 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86791 2000 GN100 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86792 2000 GM103 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86793 2000 GF104 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
86794 2000 GL104 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
86795 2000 GM105 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86796 2000 GY107 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86797 2000 GM108 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
86798 2000 GW111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
86799 2000 GH112 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
86800 2000 GG113 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
86801 2000 GJ113 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86802 2000 GY113 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86803 2000 GZ114 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86804 2000 GH115 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86805 2000 GR115 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86806 2000 GS115 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
86807 2000 GE116 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86808 2000 GW116 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
86809 2000 GC124 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86810 2000 GD124 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86811 2000 GX124 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
86812 2000 GB125 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
86813 2000 GS131 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
86814 2000 GB133 13/04/2000 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
86815 2000 GL134 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
86816 2000 GB135 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86817 2000 GY135 12/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86818 2000 GK136 12/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
86819 2000 GK137 13/04/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
86820 2000 GJ138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
86821 2000 GV138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
86822 2000 GY139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
86823 2000 GO140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
86824 2000 GS140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
86825 2000 GM141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
86826 2000 GG142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
86827 2000 GN145 10/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
86828 2000 GR145 11/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
86829 2000 GR146 12/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86830 2000 GN147 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
86831 2000 GT147 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
86832 2000 GU152 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
86833 2000 GZ153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
86834 2000 GY156 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
86835 2000 GJ158 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
86836 2000 GE160 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86837 2000 GH160 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86838 2000 GY161 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
86839 2000 GD162 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
86840 2000 GF162 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86841 2000 GC163 09/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
86842 2000 GQ166 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86843 2000 GM168 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
86844 2000 GW170 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
86845 2000 GP172 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
86846 2000 GC173 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86847 2000 GV174 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
86848 2000 GL176 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
86849 2000 GY179 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
86850 2000 GA183 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
86851 2000 HK 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
86852 2000 HJ2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
86853 2000 HC5 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
86854 2000 HF5 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
86855 2000 HQ5 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
86856 2000 HE9 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86857 2000 HW9 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86858 2000 HS11 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86859 2000 HU11 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86860 2000 HX11 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86861 2000 HA12 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86862 2000 HU13 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86863 2000 HY14 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86864 2000 HH16 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86865 2000 HV16 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
86866 2000 HD18 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
86867 2000 HU18 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
86868 2000 HA20 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
86869 2000 HF20 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
86870 2000 HK20 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
86871 2000 HA21 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86872 2000 HE21 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86873 2000 HH21 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86874 2000 HL21 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86875 2000 HN21 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86876 2000 HZ21 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86877 2000 HG22 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86878 2000 HD24 30/04/2000 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
86879 2000 HS25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
86880 2000 HE26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
86881 2000 HD27 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86882 2000 HE27 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86883 2000 HH27 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
86884 2000 HJ27 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
86885 2000 HU27 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
86886 2000 HR29 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86887 2000 HV29 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86888 2000 HB30 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86889 2000 HF30 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86890 2000 HN31 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86891 2000 HK32 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86892 2000 HQ32 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86893 2000 HK33 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
86894 2000 HJ34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
86895 2000 HW34 25/04/2000 Kvistaberg UDAS 2,3 km MPC · JPL
86896 2000 HP37 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
86897 2000 HK39 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
86898 2000 HE40 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
86899 2000 HQ40 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86900 2000 HM42 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
86901 2000 HW44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
86902 2000 HQ45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
86903 2000 HK46 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86904 2000 HM46 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
86905 2000 HT46 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
86906 2000 HZ46 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
86907 2000 HB47 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86908 2000 HD48 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86909 2000 HH48 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
86910 2000 HM48 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86911 2000 HE50 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86912 2000 HN50 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86913 2000 HE51 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86914 2000 HG51 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86915 2000 HV51 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86916 2000 HG54 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86917 2000 HT54 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86918 2000 HY54 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86919 2000 HE56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
86920 2000 HM56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
86921 2000 HV56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
86922 2000 HZ56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
86923 2000 HV58 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
86924 2000 HG59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
86925 2000 HO59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
86926 2000 HN60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
86927 2000 HH61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
86928 2000 HJ62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
86929 2000 HL65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
86930 2000 HO65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
86931 2000 HV65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
86932 2000 HY65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
86933 2000 HB66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
86934 2000 HY66 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
86935 2000 HO69 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
86936 2000 HZ69 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
86937 2000 HB70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
86938 2000 HK70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
86939 2000 HV70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
86940 2000 HJ71 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
86941 2000 HY71 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
86942 2000 HD72 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
86943 2000 HA77 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
86944 2000 HN81 29/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
86945 2000 HE85 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
86946 2000 HG85 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
86947 2000 HV85 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
86948 2000 HK86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
86949 2000 HE87 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
86950 2000 HC88 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86951 2000 HL88 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86952 2000 HT89 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86953 2000 HS91 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
86954 2000 HF96 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
86955 2000 HK96 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
86956 2000 HD97 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86957 2000 HB101 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
86958 2000 JQ 01/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86959 2000 JG1 02/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
86960 2000 JM1 01/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86961 2000 JO1 01/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86962 2000 JN2 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86963 2000 JS2 01/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86964 2000 JV2 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86965 2000 JD6 02/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
86966 2000 JP8 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
86967 2000 JB9 01/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86968 2000 JW10 02/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86969 2000 JN11 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
86970 2000 JW11 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86971 2000 JG13 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86972 2000 JM13 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86973 2000 JS14 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86974 2000 JH15 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86975 2000 JZ16 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86976 2000 JJ17 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86977 2000 JQ17 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86978 2000 JT18 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
86979 2000 JW19 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86980 2000 JT22 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86981 2000 JM24 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86982 2000 JG25 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
86983 2000 JA26 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
86984 2000 JF26 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86985 2000 JU29 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86986 2000 JM30 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86987 2000 JW30 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86988 2000 JB31 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
86989 2000 JO32 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
86990 2000 JJ34 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86991 2000 JX34 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86992 2000 JN35 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86993 2000 JH36 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86994 2000 JP36 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86995 2000 JG37 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86996 2000 JM37 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86997 2000 JQ37 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86998 2000 JG39 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86999 2000 JG40 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
87000 2000 JE43 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL

82.000s  • 83.000s  • 84.000s  • 85.000s  • 86.000s  • 87.000s  • 88.000s  • 89.000s  • 90.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001