Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/1–1000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
1 Ceres 01/01/1801 Palermo G. Piazzi 939 km MPC · JPL
2 Pallas 28/03/1802 Bremen H. W. Olbers 545 km MPC · JPL
3 Juno 01/09/1804 Sternwarte Lilienthal K. Harding 247 km MPC · JPL
4 Vesta 29/03/1807 Bremen H. W. Olbers 525 km MPC · JPL
5 Astraea 08/12/1845 Driesen K. L. Hencke 107 km MPC · JPL
6 Hebe 01/07/1847 Driesen K. L. Hencke 185 km MPC · JPL
7 Iris 13/08/1847 Luân Đôn J. R. Hind 200 km MPC · JPL
8 Flora 18/10/1847 Luân Đôn J. R. Hind 147 km MPC · JPL
9 Metis 25/04/1848 Markree A. Graham 190 km MPC · JPL
10 Hygiea 12/04/1849 Naples A. de Gasparis 407 km MPC · JPL
11 Parthenope 11/05/1850 Naples A. de Gasparis 143 km MPC · JPL
12 Victoria 13/09/1850 Luân Đôn J. R. Hind 115 km MPC · JPL
13 Egeria 02/11/1850 Naples A. de Gasparis 203 km MPC · JPL
14 Irene 19/05/1851 Luân Đôn J. R. Hind 152 km MPC · JPL
15 Eunomia 29/07/1851 Naples A. de Gasparis 232 km MPC · JPL
16 Psyche 17/03/1852 Naples A. de Gasparis 226 km MPC · JPL
17 Thetis 17/04/1852 Düsseldorf R. Luther 85 km MPC · JPL
18 Melpomene 24/06/1852 Luân Đôn J. R. Hind 140 km MPC · JPL
19 Fortuna 22/08/1852 Luân Đôn J. R. Hind 200 km MPC · JPL
20 Massalia 19/09/1852 Naples A. de Gasparis 136 km MPC · JPL
21 Lutetia 15/11/1852 Paris H. Goldschmidt 96 km MPC · JPL
22 Kalliope 16/11/1852 Luân Đôn J. R. Hind 168 km MPC · JPL
23 Thalia 15/12/1852 Luân Đôn J. R. Hind 108 km MPC · JPL
24 Themis 05/04/1853 Naples A. de Gasparis 198 km MPC · JPL
25 Phocaea 06/04/1853 Marseilles J. Chacornac 61 km MPC · JPL
26 Proserpina 05/05/1853 Düsseldorf R. Luther 95 km MPC · JPL
27 Euterpe 08/11/1853 Luân Đôn J. R. Hind 96 km MPC · JPL
28 Bellona 01/03/1854 Düsseldorf R. Luther 121 km MPC · JPL
29 Amphitrite 01/03/1854 Luân Đôn A. Marth 190 km MPC · JPL
30 Urania 22/07/1854 Luân Đôn J. R. Hind 93 km MPC · JPL
31 Euphrosyne 01/09/1854 Washington J. Ferguson 267 km MPC · JPL
32 Pomona 16/10/1854 Paris H. Goldschmidt 81 km MPC · JPL
33 Polyhymnia 28/10/1854 Paris J. Chacornac 53 km MPC · JPL
34 Circe 06/04/1855 Paris J. Chacornac 133 km MPC · JPL
35 Leukothea 19/04/1855 Düsseldorf R. Luther 103 km MPC · JPL
36 Atalante 05/10/1855 Paris H. Goldschmidt 133 km MPC · JPL
37 Fides 05/10/1855 Düsseldorf R. Luther 108 km MPC · JPL
38 Leda 12/01/1856 Paris J. Chacornac 92 km MPC · JPL
39 Laetitia 08/02/1856 Paris J. Chacornac 179 km MPC · JPL
40 Harmonia 31/03/1856 Paris H. Goldschmidt 111 km MPC · JPL
41 Daphne 22/05/1856 Paris H. Goldschmidt 205 km MPC · JPL
42 Isis 23/05/1856 Oxford N. R. Pogson 111 km MPC · JPL
43 Ariadne 15/04/1857 Oxford N. R. Pogson 71 km MPC · JPL
44 Nysa 27/05/1857 Paris H. Goldschmidt 71 km MPC · JPL
45 Eugenia 27/06/1857 Paris H. Goldschmidt 202 km MPC · JPL
46 Hestia 16/08/1857 Oxford N. R. Pogson 131 km MPC · JPL
47 Aglaja 15/09/1857 Düsseldorf R. Luther 168 km MPC · JPL
48 Doris 19/09/1857 Paris H. Goldschmidt 216 km MPC · JPL
49 Pales 19/09/1857 Paris H. Goldschmidt 166 km MPC · JPL
50 Virginia 04/10/1857 Washington J. Ferguson 84 km MPC · JPL
51 Nemausa 22/01/1858 Nîmes J. J. P. Laurent 138 km MPC · JPL
52 Europa 04/02/1858 Paris H. Goldschmidt 304 km MPC · JPL
53 Kalypso 04/04/1858 Düsseldorf R. Luther 97 km MPC · JPL
54 Alexandra 10/09/1858 Paris H. Goldschmidt 160 km MPC · JPL
55 Pandora 10/09/1858 Albany G. Searle 85 km MPC · JPL
56 Melete 09/09/1857 Paris H. Goldschmidt 121 km MPC · JPL
57 Mnemosyne 22/09/1859 Düsseldorf R. Luther 113 km MPC · JPL
58 Concordia 24/03/1860 Düsseldorf R. Luther 107 km MPC · JPL
59 Elpis 12/09/1860 Paris J. Chacornac 165 km MPC · JPL
60 Echo 14/09/1860 Washington J. Ferguson 43 km MPC · JPL
61 Danaë 09/09/1860 Paris H. Goldschmidt 86 km MPC · JPL
62 Erato 14/09/1860 Berlin O. Lesser, W. Förster 107 km MPC · JPL
63 Ausonia 10/02/1861 Naples A. de Gasparis 116 km MPC · JPL
64 Angelina 04/03/1861 Marseilles E. W. Tempel 58 km MPC · JPL
65 Cybele 08/03/1861 Marseilles E. W. Tempel 237 km MPC · JPL
66 Maja 09/04/1861 Cambridge H. P. Tuttle 72 km MPC · JPL
67 Asia 17/04/1861 Madras N. R. Pogson 56 km MPC · JPL
68 Leto 29/04/1861 Düsseldorf R. Luther 123 km MPC · JPL
69 Hesperia 26/04/1861 Milan G. Schiaparelli 138 km MPC · JPL
70 Panopaea 05/05/1861 Paris H. Goldschmidt 128 km MPC · JPL
71 Niobe 13/08/1861 Düsseldorf R. Luther 83 km MPC · JPL
72 Feronia 29/05/1861 Clinton C. H. F. Peters 75 km MPC · JPL
73 Klytia 07/04/1862 Cambridge H. P. Tuttle 45 km MPC · JPL
74 Galatea 29/08/1862 Marseilles E. W. Tempel 119 km MPC · JPL
75 Eurydike 22/09/1862 Clinton C. H. F. Peters 62 km MPC · JPL
76 Freia 21/10/1862 Copenhagen Observatory H. d'Arrest 145 km MPC · JPL
77 Frigga 12/11/1862 Clinton C. H. F. Peters 61 km MPC · JPL
78 Diana 15/03/1863 Düsseldorf R. Luther 121 km MPC · JPL
79 Eurynome 14/09/1863 Ann Arbor J. C. Watson 63 km MPC · JPL
80 Sappho 02/05/1864 Madras N. R. Pogson 69 km MPC · JPL
81 Terpsichore 30/09/1864 Marseilles E. W. Tempel 118 km MPC · JPL
82 Alkmene 27/11/1864 Düsseldorf R. Luther 58 km MPC · JPL
83 Beatrix 26/04/1865 Naples A. de Gasparis 111 km MPC · JPL
84 Klio 25/08/1865 Düsseldorf R. Luther 79 km MPC · JPL
85 Io 19/09/1865 Clinton C. H. F. Peters 155 km MPC · JPL
86 Semele 04/01/1866 Berlin F. Tietjen 110 km MPC · JPL
87 Sylvia 16/05/1866 Madras N. R. Pogson 253 km MPC · JPL
88 Thisbe 15/06/1866 Clinton C. H. F. Peters 232 km MPC · JPL
89 Julia 06/08/1866 Marseilles É. Stephan 145 km MPC · JPL
90 Antiope 01/10/1866 Düsseldorf R. Luther 116 km MPC · JPL
91 Aegina 04/11/1866 Marseilles É. Stephan 103 km MPC · JPL
92 Undina 07/07/1867 Clinton C. H. F. Peters 126 km MPC · JPL
93 Minerva 24/08/1867 Ann Arbor J. C. Watson 154 km MPC · JPL
94 Aurora 06/09/1867 Ann Arbor J. C. Watson 205 km MPC · JPL
95 Arethusa 23/11/1867 Düsseldorf R. Luther 148 km MPC · JPL
96 Aegle 17/02/1868 Marseilles J. Coggia 178 km MPC · JPL
97 Klotho 17/02/1868 Marseilles E. W. Tempel 101 km MPC · JPL
98 Ianthe 18/04/1868 Clinton C. H. F. Peters 133 km MPC · JPL
99 Dike 28/05/1868 Marseilles A. Borrelly 67 km MPC · JPL
100 Hekate 11/07/1868 Ann Arbor J. C. Watson 86 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
101 Helena 15/08/1868 Ann Arbor J. C. Watson 66 km MPC · JPL
102 Miriam 22/08/1868 Clinton C. H. F. Peters 83 km MPC · JPL
103 Hera 07/09/1868 Ann Arbor J. C. Watson 84 km MPC · JPL
104 Klymene 13/09/1868 Ann Arbor J. C. Watson 137 km MPC · JPL
105 Artemis 16/09/1868 Ann Arbor J. C. Watson 95 km MPC · JPL
106 Dione 10/10/1868 Ann Arbor J. C. Watson 208 km MPC · JPL
107 Camilla 17/11/1868 Madras N. R. Pogson 210 km MPC · JPL
108 Hecuba 02/04/1869 Düsseldorf R. Luther 75 km MPC · JPL
109 Felicitas 09/10/1869 Clinton C. H. F. Peters 83 km MPC · JPL
110 Lydia 19/04/1870 Marseilles A. Borrelly 86 km MPC · JPL
111 Ate 14/08/1870 Clinton C. H. F. Peters 126 km MPC · JPL
112 Iphigenia 19/09/1870 Clinton C. H. F. Peters 70 km MPC · JPL
113 Amalthea 12/03/1871 Düsseldorf R. Luther 50 km MPC · JPL
114 Kassandra 23/07/1871 Clinton C. H. F. Peters 94 km MPC · JPL
115 Thyra 06/08/1871 Ann Arbor J. C. Watson 80 km MPC · JPL
116 Sirona 08/09/1871 Clinton C. H. F. Peters 72 km MPC · JPL
117 Lomia 12/09/1871 Marseilles A. Borrelly 209 km MPC · JPL
118 Peitho 15/03/1872 Düsseldorf R. Luther 40 km MPC · JPL
119 Althaea 03/04/1872 Ann Arbor J. C. Watson 57 km MPC · JPL
120 Lachesis 10/04/1872 Marseilles A. Borrelly 155 km MPC · JPL
121 Hermione 12/05/1872 Ann Arbor J. C. Watson 209 km MPC · JPL
122 Gerda 31/07/1872 Clinton C. H. F. Peters 71 km MPC · JPL
123 Brunhild 31/07/1872 Clinton C. H. F. Peters 45 km MPC · JPL
124 Alkeste 23/08/1872 Clinton C. H. F. Peters 89 km MPC · JPL
125 Liberatrix 11/09/1872 Paris P. M. Henry 48 km MPC · JPL
126 Velleda 05/11/1872 Paris P. P. Henry 45 km MPC · JPL
127 Johanna 05/11/1872 Paris P. M. Henry 122 km MPC · JPL
128 Nemesis 25/11/1872 Ann Arbor J. C. Watson 163 km MPC · JPL
129 Antigone 05/02/1873 Clinton C. H. F. Peters 113 km MPC · JPL
130 Elektra 17/02/1873 Clinton C. H. F. Peters 181 km MPC · JPL
131 Vala 24/05/1873 Clinton C. H. F. Peters 31 km MPC · JPL
132 Aethra 13/06/1873 Ann Arbor J. C. Watson 43 km MPC · JPL
133 Cyrene 16/08/1873 Ann Arbor J. C. Watson 72 km MPC · JPL
134 Sophrosyne 27/09/1873 Düsseldorf R. Luther 108 km MPC · JPL
135 Hertha 18/02/1874 Clinton C. H. F. Peters 79 km MPC · JPL
136 Austria 18/03/1874 Pola J. Palisa 37 km MPC · JPL
137 Meliboea 21/04/1874 Pula J. Palisa 129 km MPC · JPL
138 Tolosa 19/05/1874 Toulouse J. Perrotin 53 km MPC · JPL
139 Juewa 10/10/1874 Beijing J. C. Watson 151 km MPC · JPL
140 Siwa 13/10/1874 Pola J. Palisa 110 km MPC · JPL
141 Lumen 13/01/1875 Paris P. P. Henry 118 km MPC · JPL
142 Polana 28/01/1875 Pola J. Palisa 55 km MPC · JPL
143 Adria 23/02/1875 Pula J. Palisa 95 km MPC · JPL
144 Vibilia 03/06/1875 Clinton C. H. F. Peters 142 km MPC · JPL
145 Adeona 03/06/1875 Clinton C. H. F. Peters 128 km MPC · JPL
146 Lucina 08/06/1875 Marseilles A. Borrelly 160 km MPC · JPL
147 Protogeneia 10/07/1875 Vienna L. Schulhof 133 km MPC · JPL
148 Gallia 07/08/1875 Paris P. M. Henry 98 km MPC · JPL
149 Medusa 21/09/1875 Toulouse J. Perrotin 24 km MPC · JPL
150 Nuwa 18/10/1875 Ann Arbor J. C. Watson 119 km MPC · JPL
151 Abundantia 01/11/1875 Pola J. Palisa 39 km MPC · JPL
152 Atala 02/11/1875 Paris P. P. Henry 59 km MPC · JPL
153 Hilda 02/11/1875 Pola J. Palisa 171 km MPC · JPL
154 Bertha 04/11/1875 Paris P. M. Henry 193 km MPC · JPL
155 Scylla 08/11/1875 Pola J. Palisa 40 km MPC · JPL
156 Xanthippe 22/11/1875 Pula J. Palisa 143 km MPC · JPL
157 Dejanira 01/12/1875 Marseilles A. Borrelly 20 km MPC · JPL
158 Koronis 04/01/1876 Berlin V. Knorre 39 km MPC · JPL
159 Aemilia 26/01/1876 Paris P. P. Henry 125 km MPC · JPL
160 Una 20/02/1876 Clinton C. H. F. Peters 81 km MPC · JPL
161 Athor 19/04/1876 Ann Arbor J. C. Watson 41 km MPC · JPL
162 Laurentia 21/04/1876 Paris P. M. Henry 97 km MPC · JPL
163 Erigone 26/04/1876 Toulouse J. Perrotin 82 km MPC · JPL
164 Eva 12/07/1876 Paris P. P. Henry 100 km MPC · JPL
165 Loreley 09/08/1876 Clinton C. H. F. Peters 180 km MPC · JPL
166 Rhodope 15/08/1876 Clinton C. H. F. Peters 52 km MPC · JPL
167 Urda 28/08/1876 Clinton C. H. F. Peters 40 km MPC · JPL
168 Sibylla 28/09/1876 Ann Arbor J. C. Watson 145 km MPC · JPL
169 Zelia 28/09/1876 Paris P. M. Henry 38 km MPC · JPL
170 Maria 10/01/1877 Toulouse J. Perrotin 33 km MPC · JPL
171 Ophelia 13/01/1877 Marseilles A. Borrelly 131 km MPC · JPL
172 Baucis 05/02/1877 Marseilles A. Borrelly 62 km MPC · JPL
173 Ino 01/08/1877 Marseilles A. Borrelly 126 km MPC · JPL
174 Phaedra 02/09/1877 Ann Arbor J. C. Watson 65 km MPC · JPL
175 Andromache 01/10/1877 Ann Arbor J. C. Watson 95 km MPC · JPL
176 Iduna 14/10/1877 Clinton C. H. F. Peters 107 km MPC · JPL
177 Irma 05/11/1877 Paris P. P. Henry 69 km MPC · JPL
178 Belisana 06/11/1877 Pola J. Palisa 36 km MPC · JPL
179 Klytaemnestra 11/11/1877 Ann Arbor J. C. Watson 70 km MPC · JPL
180 Garumna 29/01/1878 Toulouse J. Perrotin 23 km MPC · JPL
181 Eucharis 02/02/1878 Marseilles P. Cottenot 115 km MPC · JPL
182 Elsa 07/02/1878 Pola J. Palisa 40 km MPC · JPL
183 Istria 08/02/1878 Pula J. Palisa 33 km MPC · JPL
184 Dejopeja 28/02/1878 Pula J. Palisa 62 km MPC · JPL
185 Eunike 01/03/1878 Clinton C. H. F. Peters 160 km MPC · JPL
186 Celuta 06/04/1878 Paris P. M. Henry 50 km MPC · JPL
187 Lamberta 11/04/1878 Marseilles J. Coggia 147 km MPC · JPL
188 Menippe 18/06/1878 Clinton C. H. F. Peters 36 km MPC · JPL
189 Phthia 09/09/1878 Clinton C. H. F. Peters 38 km MPC · JPL
190 Ismene 22/09/1878 Clinton C. H. F. Peters 159 km MPC · JPL
191 Kolga 30/09/1878 Clinton C. H. F. Peters 95 km MPC · JPL
192 Nausikaa 17/02/1879 Pola J. Palisa 99 km MPC · JPL
193 Ambrosia 28/02/1879 Marseilles J. Coggia 26 km MPC · JPL
194 Prokne 21/03/1879 Clinton C. H. F. Peters 162 km MPC · JPL
195 Eurykleia 19/04/1879 Pola J. Palisa 93 km MPC · JPL
196 Philomela 14/05/1879 Clinton C. H. F. Peters 145 km MPC · JPL
197 Arete 21/05/1879 Pola J. Palisa 32 km MPC · JPL
198 Ampella 13/06/1879 Marseilles A. Borrelly 54 km MPC · JPL
199 Byblis 09/07/1879 Clinton C. H. F. Peters 76 km MPC · JPL
200 Dynamene 27/07/1879 Clinton C. H. F. Peters 128 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
201 Penelope 07/08/1879 Pola J. Palisa 86 km MPC · JPL
202 Chryseïs 11/09/1879 Clinton C. H. F. Peters 86 km MPC · JPL
203 Pompeja 25/09/1879 Clinton C. H. F. Peters 125 km MPC · JPL
204 Kallisto 08/10/1879 Pula J. Palisa 49 km MPC · JPL
205 Martha 13/10/1879 Pula J. Palisa 77 km MPC · JPL
206 Hersilia 13/10/1879 Clinton C. H. F. Peters 113 km MPC · JPL
207 Hedda 17/10/1879 Pula J. Palisa 58 km MPC · JPL
208 Lacrimosa 21/10/1879 Pula J. Palisa 40 km MPC · JPL
209 Dido 22/10/1879 Clinton C. H. F. Peters 179 km MPC · JPL
210 Isabella 12/11/1879 Pula J. Palisa 87 km MPC · JPL
211 Isolda 10/12/1879 Pula J. Palisa 141 km MPC · JPL
212 Medea 06/02/1880 Pula J. Palisa 136 km MPC · JPL
213 Lilaea 16/02/1880 Clinton C. H. F. Peters 82 km MPC · JPL
214 Aschera 29/02/1880 Pula J. Palisa 25 km MPC · JPL
215 Oenone 07/04/1880 Berlin V. Knorre 35 km MPC · JPL
216 Kleopatra 10/04/1880 Pula J. Palisa 122 km MPC · JPL
217 Eudora 30/08/1880 Marseilles J. Coggia 65 km MPC · JPL
218 Bianca 04/09/1880 Pula J. Palisa 61 km MPC · JPL
219 Thusnelda 30/09/1880 Pula J. Palisa 38 km MPC · JPL
220 Stephania 19/05/1881 Vienna J. Palisa 32 km MPC · JPL
221 Eos 18/01/1882 Vienna J. Palisa 95 km MPC · JPL
222 Lucia 09/02/1882 Vienna J. Palisa 55 km MPC · JPL
223 Rosa 09/03/1882 Vienna J. Palisa 80 km MPC · JPL
224 Oceana 30/03/1882 Vienna J. Palisa 58 km MPC · JPL
225 Henrietta 19/04/1882 Vienna J. Palisa 96 km MPC · JPL
226 Weringia 19/07/1882 Vienna J. Palisa 31 km MPC · JPL
227 Philosophia 12/08/1882 Paris P. P. Henry 124 km MPC · JPL
228 Agathe 19/08/1882 Vienna J. Palisa 9,3 km MPC · JPL
229 Adelinda 22/08/1882 Vienna J. Palisa 106 km MPC · JPL
230 Athamantis 03/09/1882 Bothkamp K. de Ball 111 km MPC · JPL
231 Vindobona 10/09/1882 Vienna J. Palisa 74 km MPC · JPL
232 Russia 31/01/1883 Vienna J. Palisa 55 km MPC · JPL
233 Asterope 11/05/1883 Marseilles A. Borrelly 100 km MPC · JPL
234 Barbara 12/08/1883 Clinton C. H. F. Peters 45 km MPC · JPL
235 Carolina 28/11/1883 Vienna J. Palisa 58 km MPC · JPL
236 Honoria 26/04/1884 Vienna J. Palisa 78 km MPC · JPL
237 Coelestina 27/06/1884 Vienna J. Palisa 41 km MPC · JPL
238 Hypatia 01/07/1884 Berlin V. Knorre 156 km MPC · JPL
239 Adrastea 18/08/1884 Vienna J. Palisa 38 km MPC · JPL
240 Vanadis 27/08/1884 Marseilles A. Borrelly 88 km MPC · JPL
241 Germania 12/09/1884 Düsseldorf R. Luther 169 km MPC · JPL
242 Kriemhild 22/09/1884 Vienna J. Palisa 41 km MPC · JPL
243 Ida 29/09/1884 Vienna J. Palisa 32 km MPC · JPL
244 Sita 14/10/1884 Vienna J. Palisa 11 km MPC · JPL
245 Vera 06/02/1885 Madras N. R. Pogson 76 km MPC · JPL
246 Asporina 06/03/1885 Marseilles A. Borrelly 51 km MPC · JPL
247 Eukrate 14/03/1885 Düsseldorf R. Luther 131 km MPC · JPL
248 Lameia 05/06/1885 Vienna J. Palisa 50 km MPC · JPL
249 Ilse 16/08/1885 Clinton C. H. F. Peters 35 km MPC · JPL
250 Bettina 03/09/1885 Vienna J. Palisa 121 km MPC · JPL
251 Sophia 04/10/1885 Vienna J. Palisa 27 km MPC · JPL
252 Clementina 11/10/1885 Nice J. Perrotin 65 km MPC · JPL
253 Mathilde 12/11/1885 Vienna J. Palisa 53 km MPC · JPL
254 Augusta 31/03/1886 Vienna J. Palisa 12 km MPC · JPL
255 Oppavia 31/03/1886 Vienna J. Palisa 57 km MPC · JPL
256 Walpurga 03/04/1886 Vienna J. Palisa 67 km MPC · JPL
257 Silesia 05/04/1886 Vienna J. Palisa 73 km MPC · JPL
258 Tyche 04/05/1886 Düsseldorf R. Luther 65 km MPC · JPL
259 Aletheia 28/06/1886 Clinton C. H. F. Peters 174 km MPC · JPL
260 Huberta 03/10/1886 Vienna J. Palisa 102 km MPC · JPL
261 Prymno 31/10/1886 Clinton C. H. F. Peters 50 km MPC · JPL
262 Valda 03/11/1886 Vienna J. Palisa 15 km MPC · JPL
263 Dresda 03/11/1886 Vienna J. Palisa 24 km MPC · JPL
264 Libussa 22/12/1886 Clinton C. H. F. Peters 63 km MPC · JPL
265 Anna 25/02/1887 Vienna J. Palisa 23 km MPC · JPL
266 Aline 17/05/1887 Vienna J. Palisa 109 km MPC · JPL
267 Tirza 27/05/1887 Nice A. Charlois 56 km MPC · JPL
268 Adorea 08/06/1887 Marseilles A. Borrelly 145 km MPC · JPL
269 Justitia 21/09/1887 Vienna J. Palisa 51 km MPC · JPL
270 Anahita 08/10/1887 Clinton C. H. F. Peters 51 km MPC · JPL
271 Penthesilea 13/10/1887 Berlin V. Knorre 66 km MPC · JPL
272 Antonia 04/02/1888 Nice A. Charlois 27 km MPC · JPL
273 Atropos 08/03/1888 Vienna J. Palisa 30 km MPC · JPL
274 Philagoria 03/04/1888 Vienna J. Palisa 27 km MPC · JPL
275 Sapientia 15/04/1888 Vienna J. Palisa 103 km MPC · JPL
276 Adelheid 17/04/1888 Vienna J. Palisa 115 km MPC · JPL
277 Elvira 03/05/1888 Nice A. Charlois 30 km MPC · JPL
278 Paulina 16/05/1888 Vienna J. Palisa 33 km MPC · JPL
279 Thule 25/10/1888 Vienna J. Palisa 127 km MPC · JPL
280 Philia 29/10/1888 Vienna J. Palisa 46 km MPC · JPL
281 Lucretia 31/10/1888 Vienna J. Palisa 11 km MPC · JPL
282 Clorinde 28/01/1889 Nice A. Charlois 39 km MPC · JPL
283 Emma 08/02/1889 Nice A. Charlois 132 km MPC · JPL
284 Amalia 29/05/1889 Nice A. Charlois 53 km MPC · JPL
285 Regina 03/08/1889 Nice A. Charlois 47 km MPC · JPL
286 Iclea 03/08/1889 Vienna J. Palisa 94 km MPC · JPL
287 Nephthys 25/08/1889 Clinton C. H. F. Peters 60 km MPC · JPL
288 Glauke 20/02/1890 Düsseldorf R. Luther 29 km MPC · JPL
289 Nenetta 10/03/1890 Nice A. Charlois 38 km MPC · JPL
290 Bruna 20/03/1890 Vienna J. Palisa 9,8 km MPC · JPL
291 Alice 25/04/1890 Vienna J. Palisa 10 km MPC · JPL
292 Ludovica 25/04/1890 Vienna J. Palisa 31 km MPC · JPL
293 Brasilia 20/05/1890 Nice A. Charlois 57 km MPC · JPL
294 Felicia 15/07/1890 Nice A. Charlois 52 km MPC · JPL
295 Theresia 17/08/1890 Vienna J. Palisa 28 km MPC · JPL
296 Phaëtusa 19/08/1890 Nice A. Charlois 8,2 km MPC · JPL
297 Caecilia 09/09/1890 Nice A. Charlois 39 km MPC · JPL
298 Baptistina 09/09/1890 Nice A. Charlois 21 km MPC · JPL
299 Thora 06/10/1890 Vienna J. Palisa 16 km MPC · JPL
300 Geraldina 03/10/1890 Nice A. Charlois 67 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
301 Bavaria 16/11/1890 Vienna J. Palisa 53 km MPC · JPL
302 Clarissa 14/11/1890 Nice A. Charlois 39 km MPC · JPL
303 Josephina 12/02/1891 Rome E. Millosevich 125 km MPC · JPL
304 Olga 14/02/1891 Vienna J. Palisa 66 km MPC · JPL
305 Gordonia 16/02/1891 Nice A. Charlois 48 km MPC · JPL
306 Unitas 01/03/1891 Rome E. Millosevich 47 km MPC · JPL
307 Nike 05/03/1891 Nice A. Charlois 61 km MPC · JPL
308 Polyxo 31/03/1891 Marseilles A. Borrelly 129 km MPC · JPL
309 Fraternitas 06/04/1891 Vienna J. Palisa 41 km MPC · JPL
310 Margarita 16/05/1891 Nice A. Charlois 34 km MPC · JPL
311 Claudia 11/06/1891 Nice A. Charlois 26 km MPC · JPL
312 Pierretta 28/08/1891 Nice A. Charlois 46 km MPC · JPL
313 Chaldaea 30/08/1891 Vienna J. Palisa 71 km MPC · JPL
314 Rosalia 01/09/1891 Nice A. Charlois 61 km MPC · JPL
315 Constantia 04/09/1891 Vienna J. Palisa 6,5 km MPC · JPL
316 Goberta 08/09/1891 Nice A. Charlois 56 km MPC · JPL
317 Roxane 11/09/1891 Nice A. Charlois 19 km MPC · JPL
318 Magdalena 24/09/1891 Nice A. Charlois 85 km MPC · JPL
319 Leona 08/10/1891 Nice A. Charlois 50 km MPC · JPL
320 Katharina 11/10/1891 Vienna J. Palisa 23 km MPC · JPL
321 Florentina 15/10/1891 Vienna J. Palisa 28 km MPC · JPL
322 Phaeo 27/11/1891 Marseilles A. Borrelly 70 km MPC · JPL
323 Brucia 22/12/1891 Heidelberg M. F. Wolf 28 km MPC · JPL
324 Bamberga 25/02/1892 Vienna J. Palisa 221 km MPC · JPL
325 Heidelberga 04/03/1892 Heidelberg M. F. Wolf 76 km MPC · JPL
326 Tamara 19/03/1892 Vienna J. Palisa 93 km MPC · JPL
327 Columbia 22/03/1892 Nice A. Charlois 30 km MPC · JPL
328 Gudrun 18/03/1892 Heidelberg M. F. Wolf 146 km MPC · JPL
329 Svea 21/03/1892 Heidelberg M. F. Wolf 81 km MPC · JPL
330 Adalberta A910 CB 02/02/1910 Heidelberg M. F. Wolf 9,1 km MPC · JPL
331 Etheridgea 01/04/1892 Nice A. Charlois 75 km MPC · JPL
332 Siri 19/03/1892 Heidelberg M. F. Wolf 40 km MPC · JPL
333 Badenia 1892 A 22/08/1892 Heidelberg M. F. Wolf 72 km MPC · JPL
334 Chicago 1892 L 23/08/1892 Heidelberg M. F. Wolf 199 km MPC · JPL
335 Roberta 1892 C 01/09/1892 Heidelberg A. Staus 97 km MPC · JPL
336 Lacadiera 1892 D 19/09/1892 Nice A. Charlois 63 km MPC · JPL
337 Devosa 1892 E 22/09/1892 Nice A. Charlois 65 km MPC · JPL
338 Budrosa 1892 F 25/09/1892 Nice A. Charlois 51 km MPC · JPL
339 Dorothea 1892 G 25/09/1892 Heidelberg M. F. Wolf 44 km MPC · JPL
340 Eduarda 1892 H 25/09/1892 Heidelberg M. F. Wolf 28 km MPC · JPL
341 California 1892 J 25/09/1892 Heidelberg M. F. Wolf 16 km MPC · JPL
342 Endymion 1892 K 17/10/1892 Heidelberg M. F. Wolf 64 km MPC · JPL
343 Ostara 1892 N 15/11/1892 Heidelberg M. F. Wolf 18 km MPC · JPL
344 Desiderata 1892 M 15/11/1892 Nice A. Charlois 124 km MPC · JPL
345 Tercidina 1892 O 23/11/1892 Nice A. Charlois 90 km MPC · JPL
346 Hermentaria 1892 P 25/11/1892 Nice A. Charlois 86 km MPC · JPL
347 Pariana 1892 Q 28/11/1892 Nice A. Charlois 49 km MPC · JPL
348 May 1892 R 28/11/1892 Nice A. Charlois 83 km MPC · JPL
349 Dembowska 1892 T 09/12/1892 Nice A. Charlois 140 km MPC · JPL
350 Ornamenta 1892 U 14/12/1892 Nice A. Charlois 129 km MPC · JPL
351 Yrsa 1892 V 16/12/1892 Heidelberg M. F. Wolf 40 km MPC · JPL
352 Gisela 1893 B 12/01/1893 Heidelberg M. F. Wolf 27 km MPC · JPL
353 Ruperto-Carola 1893 F 16/01/[1893 Heidelberg M. F. Wolf 14 km MPC · JPL
354 Eleonora 1893 A 17/01/1893 Nice A. Charlois 149 km MPC · JPL
355 Gabriella 1893 E 20/01/1893 Nice A. Charlois 24 km MPC · JPL
356 Liguria 1893 G 21/01/1893 Nice A. Charlois 146 km MPC · JPL
357 Ninina 1893 J 11/02/1893 Nice A. Charlois 124 km MPC · JPL
358 Apollonia 1893 K 08/03/1893 Nice A. Charlois 90 km MPC · JPL
359 Georgia 1893 M 10/03/1893 Nice A. Charlois 44 km MPC · JPL
360 Carlova 1893 N 11/03/1893 Nice A. Charlois 129 km MPC · JPL
361 Bononia 1893 P 11/03/1893 Nice A. Charlois 154 km MPC · JPL
362 Havnia 1893 R 12/03/1893 Nice A. Charlois 98 km MPC · JPL
363 Padua 1893 S 17/03/1893 Nice A. Charlois 97 km MPC · JPL
364 Isara 1893 T 19/03/1893 Nice A. Charlois 26 km MPC · JPL
365 Corduba 1893 V 21/03/1893 Nice A. Charlois 87 km MPC · JPL
366 Vincentina 1893 W 21/03/1893 Nice A. Charlois 86 km MPC · JPL
367 Amicitia 1893 AA 19/05/1893 Nice A. Charlois 21 km MPC · JPL
368 Haidea 1893 AB 19/05/1893 Nice A. Charlois 69 km MPC · JPL
369 Aëria 1893 AE 04/07/1893 Marseilles A. Borrelly 74 km MPC · JPL
370 Modestia 1893 AC 14/07/1893 Nice A. Charlois 38 km MPC · JPL
371 Bohemia 1893 AD 16/07/1893 Nice A. Charlois 53 km MPC · JPL
372 Palma 1893 AH 19/08/1893 Nice A. Charlois 174 km MPC · JPL
373 Melusina 1893 AJ 15/09/1893 Nice A. Charlois 99 km MPC · JPL
374 Burgundia 1893 AK 18/09/1893 Nice A. Charlois 45 km MPC · JPL
375 Ursula 1893 AL 18/09/1893 Nice A. Charlois 216 km MPC · JPL
376 Geometria 1893 AM 18/09/1893 Nice A. Charlois 35 km MPC · JPL
377 Campania 1893 AN 20/09/1893 Nice A. Charlois 90 km MPC · JPL
378 Holmia 1893 AP 06/12/1893 Nice A. Charlois 28 km MPC · JPL
379 Huenna 1894 AQ 08/01/1894 Nice A. Charlois 85 km MPC · JPL
380 Fiducia 1894 AR 08/01/1894 Nice A. Charlois 68 km MPC · JPL
381 Myrrha 1894 AS 10/01/1894 Nice A. Charlois 128 km MPC · JPL
382 Dodona 1894 AT 29/01/1894 Nice A. Charlois 65 km MPC · JPL
383 Janina 1894 AU 29/01/1894 Nice A. Charlois 43 km MPC · JPL
384 Burdigala 1894 AV 11/02/1894 Bordeaux F. Courty 34 km MPC · JPL
385 Ilmatar 1894 AX 01/03/1894 Heidelberg M. F. Wolf 86 km MPC · JPL
386 Siegena 1894 AY 01/03/1894 Heidelberg M. F. Wolf 165 km MPC · JPL
387 Aquitania 1894 AZ 05/03/1894 Bordeaux F. Courty 101 km MPC · JPL
388 Charybdis 1894 BA 07/03/1894 Nice A. Charlois 126 km MPC · JPL
389 Industria 1894 BB 08/03/1894 Nice A. Charlois 74 km MPC · JPL
390 Alma 1894 BC 24/03/1894 Paris G. Bigourdan 26 km MPC · JPL
391 Ingeborg 1894 BE 01/11/1894 Heidelberg M. F. Wolf 16 km MPC · JPL
392 Wilhelmina 1894 BF 04/11/1894 Heidelberg M. F. Wolf 61 km MPC · JPL
393 Lampetia 1894 BG 04/11/1894 Heidelberg M. F. Wolf 116 km MPC · JPL
394 Arduina 1894 BH 19/11/1894 Marseilles A. Borrelly 30 km MPC · JPL
395 Delia 1894 BK 30/11/1894 Nice A. Charlois 44 km MPC · JPL
396 Aeolia 1894 BL 01/12/1894 Nice A. Charlois 39 km MPC · JPL
397 Vienna 1894 BM 19/12/1894 Nice A. Charlois 49 km MPC · JPL
398 Admete 1894 BN 28/12/1894 Nice A. Charlois 50 km MPC · JPL
399 Persephone 1895 BP 23/02/1895 Heidelberg M. F. Wolf 40 km MPC · JPL
400 Ducrosa 1895 BU 15/03/1895 Nice A. Charlois 36 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
401 Ottilia 1895 BT 16/03/1895 Heidelberg M. F. Wolf 88 km MPC · JPL
402 Chloë 1895 BW 21/03/1895 Nice A. Charlois 55 km MPC · JPL
403 Cyane 1895 BX 18/05/1895 Nice A. Charlois 54 km MPC · JPL
404 Arsinoë 1895 BY 20/06/1895 Nice A. Charlois 95 km MPC · JPL
405 Thia 1895 BZ 23/07/1895 Nice A. Charlois 109 km MPC · JPL
406 Erna 1895 CB 22/08/1895 Nice A. Charlois 46 km MPC · JPL
407 Arachne 1895 CC 13/10/1895 Heidelberg M. F. Wolf 95 km MPC · JPL
408 Fama 1895 CD 13/10/1895 Heidelberg M. F. Wolf 36 km MPC · JPL
409 Aspasia 1895 CE 09/12/1895 Nice A. Charlois 171 km MPC · JPL
410 Chloris 1896 CH 07/01/1896 Nice A. Charlois 119 km MPC · JPL
411 Xanthe 1896 CJ 07/01/1896 Nice A. Charlois 77 km MPC · JPL
412 Elisabetha 1896 CK 07/01/1896 Heidelberg M. F. Wolf 96 km MPC · JPL
413 Edburga 1896 CL 07/01/1896 Heidelberg M. F. Wolf 34 km MPC · JPL
414 Liriope 1896 CN 16/01/1896 Nice A. Charlois 89 km MPC · JPL
415 Palatia 1896 CO 07/02/1896 Heidelberg M. F. Wolf 84 km MPC · JPL
416 Vaticana 1896 CS 04/05/1896 Nice A. Charlois 85 km MPC · JPL
417 Suevia 1896 CT 06/05/1896 Heidelberg M. F. Wolf 55 km MPC · JPL
418 Alemannia 1896 CV 07/09/1896 Heidelberg M. F. Wolf 40 km MPC · JPL
419 Aurelia 1896 CW 07/09/1896 Heidelberg M. F. Wolf 149 km MPC · JPL
420 Bertholda 1896 CY 07/09/1896 Heidelberg M. F. Wolf 139 km MPC · JPL
421 Zähringia 1896 CZ 07/09/1896 Heidelberg M. F. Wolf 14 km MPC · JPL
422 Berolina 1896 DA 08/10/1896 Urania G. Witt 11 km MPC · JPL
423 Diotima 1896 DB 07/12/1896 Nice A. Charlois 176 km MPC · JPL
424 Gratia 1896 DF 31/12/1896 Nice A. Charlois 103 km MPC · JPL
425 Cornelia 1896 DC 28/12/1896 Nice A. Charlois 68 km MPC · JPL
426 Hippo 1897 DH 25/08/1897 Nice A. Charlois 138 km MPC · JPL
427 Galene 1897 DJ 27/08/1897 Nice A. Charlois 32 km MPC · JPL
428 Monachia 1897 DK 18/11/1897 Munich W. Villiger 20 km MPC · JPL
429 Lotis 1897 DL 23/11/1897 Nice A. Charlois 70 km MPC · JPL
430 Hybris 1897 DM 18/12/1897 Nice A. Charlois 32 km MPC · JPL
431 Nephele 1897 DN 18/12/1897 Nice A. Charlois 102 km MPC · JPL
432 Pythia 1897 DO 18/12/1897 Nice A. Charlois 47 km MPC · JPL
433 Eros 1898 DQ 13/08/1898 Urania G. Witt 17 km MPC · JPL
434 Hungaria 1898 DR 11/09/1898 Heidelberg M. F. Wolf 8,9 km MPC · JPL
435 Ella 1898 DS 11/09/1898 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann 35 km MPC · JPL
436 Patricia 1898 DT 13/09/1898 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann 59 km MPC · JPL
437 Rhodia 1898 DP 16/07/1898 Nice A. Charlois 13 km MPC · JPL
438 Zeuxo 1898 DU 08/11/1898 Nice A. Charlois 59 km MPC · JPL
439 Ohio 1898 EB 13/10/1898 Mount Hamilton E. F. Coddington 70 km MPC · JPL
440 Theodora 1898 EC 13/10/1898 Mount Hamilton E. F. Coddington 14 km MPC · JPL
441 Bathilde 1898 ED 08/12/1898 Nice A. Charlois 65 km MPC · JPL
442 Eichsfeldia 1899 EE 15/02/1899 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann 62 km MPC · JPL
443 Photographica 1899 EF 17/02/1899 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann 26 km MPC · JPL
444 Gyptis 1899 EL 31/03/1899 Marseilles J. Coggia 159 km MPC · JPL
445 Edna 1899 EX 02/10/1899 Mount Hamilton E. F. Coddington 88 km MPC · JPL
446 Aeternitas 1899 ER 27/10/1899 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann 54 km MPC · JPL
447 Valentine 1899 ES 27/10/1899 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann 85 km MPC · JPL
448 Natalie 1899 ET 27/10/1899 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann 51 km MPC · JPL
449 Hamburga 1899 EU 31/10/1899 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann 86 km MPC · JPL
450 Brigitta 1899 EV 10/10/1899 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann 37 km MPC · JPL
451 Patientia 1899 EY 04/12/1899 Nice A. Charlois 254 km MPC · JPL
452 Hamiltonia 1899 FD 06/12/1899 Mount Hamilton J. E. Keeler 12 km MPC · JPL
453 Tea 1900 FA 22/02/1900 Nice A. Charlois 24 km MPC · JPL
454 Mathesis 1900 FC 28/03/1900 Heidelberg A. Schwassmann 82 km MPC · JPL
455 Bruchsalia 1900 FG 22/05/1900 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann 89 km MPC · JPL
456 Abnoba 1900 FH 04/06/1900 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann 38 km MPC · JPL
457 Alleghenia 1900 FJ 15/09/1900 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann 19 km MPC · JPL
458 Hercynia 1900 FK 21/09/1900 Heidelberg M. F. Wolf, A. Schwassmann 37 km MPC · JPL
459 Signe 1900 FM 22/10/1900 Heidelberg M. F. Wolf 26 km MPC · JPL
460 Scania 1900 FN 22/10/1900 Heidelberg M. F. Wolf 20 km MPC · JPL
461 Saskia 1900 FP 22/10/1900 Heidelberg M. F. Wolf 44 km MPC · JPL
462 Eriphyla 1900 FQ 22/10/1900 Heidelberg M. F. Wolf 34 km MPC · JPL
463 Lola 1900 FS 31/10/1900 Heidelberg M. F. Wolf 21 km MPC · JPL
464 Megaira 1901 FV 09/01/1901 Heidelberg M. F. Wolf 77 km MPC · JPL
465 Alekto 1901 FW 13/01/1901 Heidelberg M. F. Wolf 73 km MPC · JPL
466 Tisiphone 1901 FX 17/01/1901 Heidelberg M. F. Wolf, L. Carnera 95 km MPC · JPL
467 Laura 1901 FY 09/01/1901 Heidelberg M. F. Wolf 39 km MPC · JPL
468 Lina 1901 FZ 18/01/1901 Heidelberg M. F. Wolf 60 km MPC · JPL
469 Argentina 1901 GE 20/02/1901 Heidelberg L. Carnera 134 km MPC · JPL
470 Kilia 1901 GJ 21/04/1901 Heidelberg L. Carnera 28 km MPC · JPL
471 Papagena 1901 GN 07/06/1901 Heidelberg M. F. Wolf 148 km MPC · JPL
472 Roma 1901 GP 11/07/1901 Heidelberg L. Carnera 50 km MPC · JPL
473 Nolli 1901 GC 13/02/1901 Heidelberg M. F. Wolf 12 km MPC · JPL
474 Prudentia 1901 GD 13/02/1901 Heidelberg M. F. Wolf 41 km MPC · JPL
475 Ocllo 1901 HN 14/08/1901 Arequipa D. Stewart 18 km MPC · JPL
476 Hedwig 1901 GQ 17/08/1901 Heidelberg L. Carnera 138 km MPC · JPL
477 Italia 1901 GR 23/08/1901 Heidelberg L. Carnera 23 km MPC · JPL
478 Tergeste 1901 GU 21/09/1901 Heidelberg L. Carnera 81 km MPC · JPL
479 Caprera 1901 HJ 12/11/1901 Heidelberg L. Carnera 60 km MPC · JPL
480 Hansa 1901 GL 21/05/1901 Heidelberg M. F. Wolf, L. Carnera 56 km MPC · JPL
481 Emita 1902 HP 12/02/1902 Heidelberg L. Carnera 102 km MPC · JPL
482 Petrina 1902 HT 03/03/1902 Heidelberg M. F. Wolf 46 km MPC · JPL
483 Seppina 1902 HU 04/03/1902 Heidelberg M. F. Wolf 67 km MPC · JPL
484 Pittsburghia 1902 HX 29/04/1902 Heidelberg M. F. Wolf 30 km MPC · JPL
485 Genua 1902 HZ 07/05/1902 Heidelberg L. Carnera 64 km MPC · JPL
486 Cremona 1902 JB 11/05/1902 Heidelberg L. Carnera 23 km MPC · JPL
487 Venetia 1902 JL 09/07/1902 Heidelberg L. Carnera 59 km MPC · JPL
488 Kreusa 1902 JG 26/06/1902 Heidelberg M. F. Wolf, L. Carnera 168 km MPC · JPL
489 Comacina 1902 JM 02/09/1902 Heidelberg L. Carnera 139 km MPC · JPL
490 Veritas 1902 JP 03/09/1902 Heidelberg M. F. Wolf 119 km MPC · JPL
491 Carina 1902 JQ 03/09/1902 Heidelberg M. F. Wolf 91 km MPC · JPL
492 Gismonda 1902 JR 03/09/1902 Heidelberg M. F. Wolf 53 km MPC · JPL
493 Griseldis 1902 JS 07/09/1902 Heidelberg M. F. Wolf 42 km MPC · JPL
494 Virtus 1902 JV 07/10/1902 Heidelberg M. F. Wolf 101 km MPC · JPL
495 Eulalia 1902 KG 25/10/1902 Heidelberg M. F. Wolf 37 km MPC · JPL
496 Gryphia 1902 KH 25/10/1902 Heidelberg M. F. Wolf 14 km MPC · JPL
497 Iva 1902 KJ 04/11/1902 Heidelberg R. S. Dugan 41 km MPC · JPL
498 Tokio 1902 KU 02/12/1902 Nice A. Charlois 82 km MPC · JPL
499 Venusia 1902 KX 24/12/1902 Heidelberg M. F. Wolf 77 km MPC · JPL
500 Selinur 1903 LA 16/01/1903 Heidelberg M. F. Wolf 41 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
501 Urhixidur 1903 LB 18/01/1903 Heidelberg M. F. Wolf 74 km MPC · JPL
502 Sigune 1903 LC 19/01/1903 Heidelberg M. F. Wolf 16 km MPC · JPL
503 Evelyn 1903 LF 19/01/1903 Heidelberg R. S. Dugan 82 km MPC · JPL
504 Cora 1902 LK 30/06/1902 Arequipa S. I. Bailey 30 km MPC · JPL
505 Cava 1902 LL 21/08/1902 Arequipa R. H. Frost 115 km MPC · JPL
506 Marion 1903 LN 17/02/1903 Heidelberg R. S. Dugan 106 km MPC · JPL
507 Laodica 1903 LO 19/02/1903 Heidelberg R. S. Dugan 45 km MPC · JPL
508 Princetonia 1903 LQ 20/04/1903 Heidelberg R. S. Dugan 117 km MPC · JPL
509 Iolanda 1903 LR 28/04/1903 Heidelberg M. F. Wolf 52 km MPC · JPL
510 Mabella 1903 LT 20/05/1903 Heidelberg R. S. Dugan 60 km MPC · JPL
511 Davida 1903 LU 30/05/1903 Heidelberg R. S. Dugan 270 km MPC · JPL
512 Taurinensis 1903 LV 23/06/1903 Heidelberg M. F. Wolf 23 km MPC · JPL
513 Centesima 1903 LY 24/08/1903 Heidelberg M. F. Wolf 49 km MPC · JPL
514 Armida 1903 MB 24/08/1903 Heidelberg M. F. Wolf 120 km MPC · JPL
515 Athalia 1903 ME 20/09/1903 Heidelberg M. F. Wolf 41 km MPC · JPL
516 Amherstia 1903 MG 20/09/1903 Heidelberg R. S. Dugan 65 km MPC · JPL
517 Edith 1903 MH 22/09/1903 Heidelberg R. S. Dugan 112 km MPC · JPL
518 Halawe 1903 MO 20/10/1903 Heidelberg R. S. Dugan 16 km MPC · JPL
519 Sylvania 1903 MP 20/10/1903 Heidelberg R. S. Dugan 40 km MPC · JPL
520 Franziska 1903 MV 27/10/1903 Heidelberg M. F. Wolf, P. Götz 25 km MPC · JPL
521 Brixia 1904 NB 10/01/1904 Heidelberg R. S. Dugan 107 km MPC · JPL
522 Helga 1904 NC 10/01/1904 Heidelberg M. F. Wolf 101 km MPC · JPL
523 Ada 1904 ND 27/01/1904 Heidelberg R. S. Dugan 32 km MPC · JPL
524 Fidelio 1904 NN 14/03/1904 Heidelberg M. F. Wolf 66 km MPC · JPL
525 Adelaide 1908 EKa 21/10/1908 Taunton J. H. Metcalf 9,3 km MPC · JPL
526 Jena 1904 NQ 14/03/1904 Heidelberg M. F. Wolf 45 km MPC · JPL
527 Euryanthe 1904 NR 20/03/1904 Heidelberg M. F. Wolf 53 km MPC · JPL
528 Rezia 1904 NS 20/03/1904 Heidelberg M. F. Wolf 92 km MPC · JPL
529 Preziosa 1904 NT 20/03/1904 Heidelberg M. F. Wolf 32 km MPC · JPL
530 Turandot 1904 NV 11/04/1904 Heidelberg M. F. Wolf 85 km MPC · JPL
531 Zerlina 1904 NW 12/04/1904 Heidelberg M. F. Wolf 18 km MPC · JPL
532 Herculina 1904 NY 20/04/1904 Heidelberg M. F. Wolf 168 km MPC · JPL
533 Sara 1904 NZ 19/04/1904 Heidelberg R. S. Dugan 31 km MPC · JPL
534 Nassovia 1904 OA 19/04/1904 Heidelberg R. S. Dugan 32 km MPC · JPL
535 Montague 1904 OC 07/05/1904 Heidelberg R. S. Dugan 79 km MPC · JPL
536 Merapi 1904 OF 11/05/1904 Washington G. H. Peters 147 km MPC · JPL
537 Pauly 1904 OG 07/07/1904 Nice A. Charlois 41 km MPC · JPL
538 Friederike 1904 OK 18/07/1904 Heidelberg P. Götz 71 km MPC · JPL
539 Pamina 1904 OL 02/08/1904 Heidelberg M. F. Wolf 68 km MPC · JPL
540 Rosamunde 1904 ON 03/08/1904 Heidelberg M. F. Wolf 19 km MPC · JPL
541 Deborah 1904 OO 04/08/1904 Heidelberg M. F. Wolf 60 km MPC · JPL
542 Susanna 1904 OQ 15/08/1904 Heidelberg P. Götz, A. Kopff 42 km MPC · JPL
543 Charlotte 1904 OT 11/09/1904 Heidelberg P. Götz 46 km MPC · JPL
544 Jetta 1904 OU 11/09/1904 Heidelberg P. Götz 27 km MPC · JPL
545 Messalina 1904 OY 03/10/1904 Heidelberg P. Götz 113 km MPC · JPL
546 Herodias 1904 PA 10/10/1904 Heidelberg P. Götz 66 km MPC · JPL
547 Praxedis 1904 PB 14/10/1904 Heidelberg P. Götz 52 km MPC · JPL
548 Kressida 1904 PC 14/10/1904 Heidelberg P. Götz 14 km MPC · JPL
549 Jessonda 1904 PK 15/11/1904 Heidelberg M. F. Wolf 16 km MPC · JPL
550 Senta 1904 PL 16/11/1904 Heidelberg M. F. Wolf 37 km MPC · JPL
551 Ortrud 1904 PM 16/11/1904 Heidelberg M. F. Wolf 81 km MPC · JPL
552 Sigelinde 1904 PO 14/12/1904 Heidelberg M. F. Wolf 89 km MPC · JPL
553 Kundry 1904 PP 27/12/1904 Heidelberg M. F. Wolf 9,0 km MPC · JPL
554 Peraga 1905 PS 08/01/1905 Heidelberg P. Götz 96 km MPC · JPL
555 Norma 1905 PT 14/01/1905 Heidelberg M. F. Wolf 31 km MPC · JPL
556 Phyllis 1905 PW 08/01/1905 Heidelberg P. Götz 36 km MPC · JPL
557 Violetta 1905 PY 26/01/1905 Heidelberg M. F. Wolf 23 km MPC · JPL
558 Carmen 1905 QB 09/02/1905 Heidelberg M. F. Wolf 55 km MPC · JPL
559 Nanon 1905 QD 08/03/1905 Heidelberg M. F. Wolf 80 km MPC · JPL
560 Delila 1905 QF 13/03/1905 Heidelberg M. F. Wolf 35 km MPC · JPL
561 Ingwelde 1905 QG 26/03/1905 Heidelberg M. F. Wolf 32 km MPC · JPL
562 Salome 1905 QH 03/04/1905 Heidelberg M. F. Wolf 33 km MPC · JPL
563 Suleika 1905 QK 06/04/1905 Heidelberg P. Götz 53 km MPC · JPL
564 Dudu 1905 QM 09/05/1905 Heidelberg P. Götz 52 km MPC · JPL
565 Marbachia 1905 QN 09/05/1905 Heidelberg M. F. Wolf 27 km MPC · JPL
566 Stereoskopia 1905 QO 28/05/1905 Heidelberg P. Götz 167 km MPC · JPL
567 Eleutheria 1905 QP 28/05/1905 Heidelberg P. Götz 93 km MPC · JPL
568 Cheruskia 1905 QS 26/07/1905 Heidelberg P. Götz 71 km MPC · JPL
569 Misa 1905 QT 27/07/1905 Vienna J. Palisa 73 km MPC · JPL
570 Kythera 1905 QX 30/07/1905 Heidelberg M. F. Wolf 87 km MPC · JPL
571 Dulcinea 1905 QZ 04/09/1905 Heidelberg P. Götz 12 km MPC · JPL
572 Rebekka 1905 RB 19/09/1905 Heidelberg P. Götz 29 km MPC · JPL
573 Recha 1905 RC 19/09/1905 Heidelberg M. F. Wolf 48 km MPC · JPL
574 Reginhild 1905 RD 19/09/1905 Heidelberg M. F. Wolf 8,5 km MPC · JPL
575 Renate 1905 RE 19/09/1905 Heidelberg M. F. Wolf 19 km MPC · JPL
576 Emanuela 1905 RF 22/09/1905 Heidelberg P. Götz 74 km MPC · JPL
577 Rhea 1905 RH 20/10/1905 Heidelberg M. F. Wolf 38 km MPC · JPL
578 Happelia 1905 RZ 01/11/1905 Heidelberg M. F. Wolf 69 km MPC · JPL
579 Sidonia 1905 SD 03/11/1905 Heidelberg A. Kopff 86 km MPC · JPL
580 Selene 1905 SE 17/12/1905 Heidelberg M. F. Wolf 48 km MPC · JPL
581 Tauntonia 1905 SH 24/12/1905 Taunton J. H. Metcalf 61 km MPC · JPL
582 Olympia 1906 SO 23/01/1906 Heidelberg A. Kopff 44 km MPC · JPL
583 Klotilde 1905 SP 31/12/1905 Vienna J. Palisa 78 km MPC · JPL
584 Semiramis 1906 SY 15/01/1906 Heidelberg A. Kopff 54 km MPC · JPL
585 Bilkis 1906 TA 16/02/1906 Heidelberg A. Kopff 50 km MPC · JPL
586 Thekla 1906 TC 21/02/1906 Heidelberg M. F. Wolf 95 km MPC · JPL
587 Hypsipyle 1906 TF 22/02/1906 Heidelberg M. F. Wolf 11 km MPC · JPL
588 Achilles 1906 TG 22/02/1906 Heidelberg M. F. Wolf 130 km MPC · JPL
589 Croatia 1906 TM 03/03/1906 Heidelberg A. Kopff 94 km MPC · JPL
590 Tomyris 1906 TO 04/03/1906 Heidelberg M. F. Wolf 31 km MPC · JPL
591 Irmgard 1906 TP 14/03/1906 Heidelberg A. Kopff 52 km MPC · JPL
592 Bathseba 1906 TS 18/03/1906 Heidelberg M. F. Wolf 44 km MPC · JPL
593 Titania 1906 TT 20/03/1906 Heidelberg A. Kopff 70 km MPC · JPL
594 Mireille 1906 TW 27/03/1906 Heidelberg M. F. Wolf 9,2 km MPC · JPL
595 Polyxena 1906 TZ 27/03/1906 Heidelberg A. Kopff 91 km MPC · JPL
596 Scheila 1906 UA 21/02/1906 Heidelberg A. Kopff 160 km MPC · JPL
597 Bandusia 1906 UB 16/04/1906 Heidelberg M. F. Wolf 36 km MPC · JPL
598 Octavia 1906 UC 13/04/1906 Heidelberg M. F. Wolf 78 km MPC · JPL
599 Luisa 1906 UJ 25/04/1906 Taunton J. H. Metcalf 70 km MPC · JPL
600 Musa 1906 UM 14/06/1906 Taunton J. H. Metcalf 25 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
601 Nerthus 1906 UN 21/06/1906 Heidelberg M. F. Wolf 76 km MPC · JPL
602 Marianna 1906 TE 16/02/1906 Taunton J. H. Metcalf 110 km MPC · JPL
603 Timandra 1906 TJ 16/02/1906 Taunton J. H. Metcalf 14 km MPC · JPL
604 Tekmessa 1906 TK 16/02/1906 Taunton J. H. Metcalf 65 km MPC · JPL
605 Juvisia 1906 UU 27/08/1906 Heidelberg M. F. Wolf 70 km MPC · JPL
606 Brangäne 1906 VB 18/09/1906 Heidelberg A. Kopff 36 km MPC · JPL
607 Jenny 1906 VC 18/09/1906 Heidelberg A. Kopff 68 km MPC · JPL
608 Adolfine 1906 VD 18/09/1906 Heidelberg A. Kopff 20 km MPC · JPL
609 Fulvia 1906 VF 24/09/1906 Heidelberg M. F. Wolf 54 km MPC · JPL
610 Valeska 1906 VK 16/09/1906 Heidelberg M. F. Wolf 19 km MPC · JPL
611 Valeria 1906 VL 24/09/1906 Taunton J. H. Metcalf 57 km MPC · JPL
612 Veronika 1906 VN 08/10/1906 Heidelberg A. Kopff 39 km MPC · JPL
613 Ginevra 1906 VP 11/10/1906 Heidelberg A. Kopff 81 km MPC · JPL
614 Pia 1906 VQ 11/10/1906 Heidelberg A. Kopff 29 km MPC · JPL
615 Roswitha 1906 VR 11/10/1906 Heidelberg A. Kopff 49 km MPC · JPL
616 Elly 1906 VT 17/10/1906 Heidelberg A. Kopff 21 km MPC · JPL
617 Patroclus 1906 VY 17/10/1906 Heidelberg A. Kopff 140 km MPC · JPL
618 Elfriede 1906 VZ 17/10/1906 Heidelberg K. Lohnert 131 km MPC · JPL
619 Triberga 1906 WC 22/10/1906 Heidelberg A. Kopff 29 km MPC · JPL
620 Drakonia 1906 WE 16/10/1906 Taunton J. H. Metcalf 11 km MPC · JPL
621 Werdandi 1906 WJ 11/11/1906 Heidelberg A. Kopff 30 km MPC · JPL
622 Esther 1906 WP 13/11/1906 Taunton J. H. Metcalf 22 km MPC · JPL
623 Chimaera 1907 XJ 22/01/1907 Heidelberg K. Lohnert 44 km MPC · JPL
624 Hektor 1907 XM 10/02/1907 Heidelberg A. Kopff 225 km MPC · JPL
625 Xenia 1907 XN 11/02/1907 Heidelberg A. Kopff 28 km MPC · JPL
626 Notburga 1907 XO 11/02/1907 Heidelberg A. Kopff 73 km MPC · JPL
627 Charis 1907 XS 04/03/1907 Heidelberg A. Kopff 38 km MPC · JPL
628 Christine 1907 XT 07/03/1907 Heidelberg A. Kopff 48 km MPC · JPL
629 Bernardina 1907 XU 07/03/1907 Heidelberg A. Kopff 35 km MPC · JPL
630 Euphemia 1907 XW 07/03/1907 Heidelberg A. Kopff 16 km MPC · JPL
631 Philippina 1907 YJ 21/03/1907 Heidelberg A. Kopff 50 km MPC · JPL
632 Pyrrha 1907 YX 05/04/1907 Heidelberg A. Kopff 14 km MPC · JPL
633 Zelima 1907 ZM 12/05/1907 Heidelberg A. Kopff 33 km MPC · JPL
634 Ute 1907 ZN 12/05/1907 Heidelberg A. Kopff 74 km MPC · JPL
635 Vundtia 1907 ZS 09/06/1907 Heidelberg K. Lohnert 94 km MPC · JPL
636 Erika 1907 XP 08/02/1907 Taunton J. H. Metcalf 73 km MPC · JPL
637 Chrysothemis 1907 YE 11/03/1907 Taunton J. H. Metcalf 24 km MPC · JPL
638 Moira 1907 ZQ 05/05/1907 Taunton J. H. Metcalf 60 km MPC · JPL
639 Latona 1907 ZT 19/07/1907 Heidelberg K. Lohnert 79 km MPC · JPL
640 Brambilla 1907 ZW 29/08/1907 Heidelberg A. Kopff 63 km MPC · JPL
641 Agnes 1907 ZX 08/09/1907 Heidelberg M. F. Wolf 9,4 km MPC · JPL
642 Clara 1907 ZY 08/09/1907 Heidelberg M. F. Wolf 33 km MPC · JPL
643 Scheherezade 1907 ZZ 08/09/1907 Heidelberg A. Kopff 65 km MPC · JPL
644 Cosima 1907 AA 07/09/1907 Heidelberg A. Kopff 17 km MPC · JPL
645 Agrippina 1907 AG 13/09/1907 Taunton J. H. Metcalf 29 km MPC · JPL
646 Kastalia 1907 AC 11/09/1907 Heidelberg A. Kopff 8,2 km MPC · JPL
647 Adelgunde 1907 AD 11/09/1907 Heidelberg A. Kopff 9,7 km MPC · JPL
648 Pippa 1907 AE 11/09/1907 Heidelberg A. Kopff 68 km MPC · JPL
649 Josefa 1907 AF 11/09/1907 Heidelberg A. Kopff 7,7 km MPC · JPL
650 Amalasuntha 1907 AM 04/10/1907 Heidelberg A. Kopff 19 km MPC · JPL
651 Antikleia 1907 AN 04/10/1907 Heidelberg A. Kopff 32 km MPC · JPL
652 Jubilatrix 1907 AU 04/11/1907 Vienna J. Palisa 16 km MPC · JPL
653 Berenike 1907 BK 27/11/1907 Taunton J. H. Metcalf 50 km MPC · JPL
654 Zelinda 1908 BM 04/01/1908 Heidelberg A. Kopff 161 km MPC · JPL
655 Briseïs 1907 BF 04/11/1907 Taunton J. H. Metcalf 29 km MPC · JPL
656 Beagle 1908 BU 22/01/1908 Heidelberg A. Kopff 63 km MPC · JPL
657 Gunlöd 1908 BV 23/01/1908 Heidelberg A. Kopff 39 km MPC · JPL
658 Asteria 1908 BW 23/01/1908 Heidelberg A. Kopff 22 km MPC · JPL
659 Nestor 1908 CS 23/03/1908 Heidelberg M. F. Wolf 112 km MPC · JPL
660 Crescentia 1908 CC 08/01/1908 Taunton J. H. Metcalf 42 km MPC · JPL
661 Cloelia 1908 CL 22/02/1908 Taunton J. H. Metcalf 40 km MPC · JPL
662 Newtonia 1908 CW 30/03/1908 Taunton J. H. Metcalf 22 km MPC · JPL
663 Gerlinde 1908 DG 24/06/1908 Heidelberg A. Kopff 108 km MPC · JPL
664 Judith 1908 DH 24/06/1908 Heidelberg A. Kopff 85 km MPC · JPL
665 Sabine 1908 DK 22/07/1908 Heidelberg W. Lorenz 51 km MPC · JPL
666 Desdemona 1908 DM 23/07/1908 Heidelberg A. Kopff 33 km MPC · JPL
667 Denise 1908 DN 23/07/1908 Heidelberg A. Kopff 89 km MPC · JPL
668 Dora 1908 DO 27/07/1908 Heidelberg A. Kopff 22 km MPC · JPL
669 Kypria 1908 DQ 20/08/1908 Heidelberg A. Kopff 29 km MPC · JPL
670 Ottegebe 1908 DR 20/08/1908 Heidelberg A. Kopff 36 km MPC · JPL
671 Carnegia 1908 DV 21/09/1908 Vienna J. Palisa 61 km MPC · JPL
672 Astarte 1908 DY 21/09/1908 Heidelberg A. Kopff 36 km MPC · JPL
673 Edda 1908 EA 20/09/1908 Taunton J. H. Metcalf 38 km MPC · JPL
674 Rachele 1908 EP 28/10/1908 Heidelberg W. Lorenz 96 km MPC · JPL
675 Ludmilla 1908 DU 30/08/1908 Taunton J. H. Metcalf 76 km MPC · JPL
676 Melitta 1909 FN 16/01/1909 Greenwich P. Melotte 78 km MPC · JPL
677 Aaltje 1909 FR 18/01/1909 Heidelberg A. Kopff 32 km MPC · JPL
678 Fredegundis 1909 FS 22/01/1909 Heidelberg W. Lorenz 40 km MPC · JPL
679 Pax 1909 FY 28/01/1909 Heidelberg A. Kopff 64 km MPC · JPL
680 Genoveva 1909 GW 22/04/1909 Heidelberg A. Kopff 84 km MPC · JPL
681 Gorgo 1909 GZ 13/05/1909 Heidelberg A. Kopff 20 km MPC · JPL
682 Hagar 1909 HA 17/06/1909 Heidelberg A. Kopff 15 km MPC · JPL
683 Lanzia 1909 HC 23/07/1909 Heidelberg M. F. Wolf 83 km MPC · JPL
684 Hildburg 1909 HD 08/08/1909 Heidelberg A. Kopff 19 km MPC · JPL
685 Hermia 1909 HE 12/08/1909 Heidelberg W. Lorenz 11 km MPC · JPL
686 Gersuind 1909 HF 15/08/1909 Heidelberg A. Kopff 55 km MPC · JPL
687 Tinette 1909 HG 16/08/1909 Vienna J. Palisa 22 km MPC · JPL
688 Melanie 1909 HH 25/08/1909 Vienna J. Palisa 42 km MPC · JPL
689 Zita 1909 HJ 12/09/1909 Vienna J. Palisa 16 km MPC · JPL
690 Wratislavia 1909 HZ 16/10/1909 Taunton J. H. Metcalf 135 km MPC · JPL
691 Lehigh 1909 JG 11/12/1909 Taunton J. H. Metcalf 79 km MPC · JPL
692 Hippodamia 1901 HD 05/11/1901 Heidelberg M. F. Wolf, A. Kopff 43 km MPC · JPL
693 Zerbinetta 1909 HN 21/09/1909 Heidelberg A. Kopff 82 km MPC · JPL
694 Ekard 1909 JA 07/11/1909 Taunton J. H. Metcalf 122 km MPC · JPL
695 Bella 1909 JB 07/11/1909 Taunton J. H. Metcalf 41 km MPC · JPL
696 Leonora 1910 JJ 10/01/1910 Taunton J. H. Metcalf 82 km MPC · JPL
697 Galilea 1910 JO 14/02/1910 Heidelberg J. Helffrich 80 km MPC · JPL
698 Ernestina 1910 JX 05/03/1910 Heidelberg J. Helffrich 27 km MPC · JPL
699 Hela 1910 KD 05/06/1910 Heidelberg J. Helffrich 23 km MPC · JPL
700 Auravictrix 1910 KE 05/06/1910 Heidelberg J. Helffrich 16 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
701 Oriola 1910 KN 12/07/1910 Heidelberg J. Helffrich 43 km MPC · JPL
702 Alauda 1910 KQ 16/07/1910 Heidelberg J. Helffrich 191 km MPC · JPL
703 Noëmi 1910 KT 03/10/1910 Vienna J. Palisa 7,3 km MPC · JPL
704 Interamnia 1910 KU 02/10/1910 Teramo V. Cerulli 306 km MPC · JPL
705 Erminia 1910 KV 06/10/1910 Heidelberg E. Ernst 132 km MPC · JPL
706 Hirundo 1910 KX 09/10/1910 Heidelberg J. Helffrich 31 km MPC · JPL
707 Steina 1910 LD 22/12/1910 Heidelberg M. F. Wolf 9,0 km MPC · JPL
708 Raphaela 1911 LJ 03/02/1911 Heidelberg J. Helffrich 21 km MPC · JPL
709 Fringilla 1911 LK 03/02/1911 Heidelberg J. Helffrich 95 km MPC · JPL
710 Gertrud 1911 LM 28/02/1911 Vienna J. Palisa 29 km MPC · JPL
711 Marmulla 1911 LN 01/03/1911 Vienna J. Palisa 9,0 km MPC · JPL
712 Boliviana 1911 LO 19/03/1911 Heidelberg M. F. Wolf 124 km MPC · JPL
713 Luscinia 1911 LS 18/04/1911 Heidelberg J. Helffrich 98 km MPC · JPL
714 Ulula 1911 LW 18/05/1911 Heidelberg J. Helffrich 41 km MPC · JPL
715 Transvaalia 1911 LX 22/04/1911 Johannesburg H. E. Wood 25 km MPC · JPL
716 Berkeley 1911 MD 30/07/1911 Vienna J. Palisa 20 km MPC · JPL
717 Wisibada 1911 MJ 26/08/1911 Heidelberg F. Kaiser 28 km MPC · JPL
718 Erida 1911 MS 29/09/1911 Vienna J. Palisa 71 km MPC · JPL
719 Albert 1911 MT 03/10/1911 Vienna J. Palisa 2,8 km MPC · JPL
720 Bohlinia 1911 MW 18/10/1911 Heidelberg F. Kaiser 34 km MPC · JPL
721 Tabora 1911 MZ 18/10/1911 Heidelberg F. Kaiser 86 km MPC · JPL
722 Frieda 1911 NA 18/10/1911 Vienna J. Palisa 8,3 km MPC · JPL
723 Hammonia 1911 NB 21/10/1911 Vienna J. Palisa 23 km MPC · JPL
724 Hapag 1911 NC 21/10/1911 Vienna J. Palisa 9,5 km MPC · JPL
725 Amanda 1911 ND 21/10/1911 Vienna J. Palisa 24 km MPC · JPL
726 Joëlla 1911 NM 22/11/1911 Winchester J. H. Metcalf 44 km MPC · JPL
727 Nipponia 1912 NT 11/02/1912 Heidelberg A. Massinger 32 km MPC · JPL
728 Leonisis 1912 NU 16/02/1912 Vienna J. Palisa 5,9 km MPC · JPL
729 Watsonia 1912 OD 09/02/1912 Winchester J. H. Metcalf 50 km MPC · JPL
730 Athanasia 1912 OK 10/04/1912 Vienna J. Palisa 4,5 km MPC · JPL
731 Sorga 1912 OQ 15/04/1912 Heidelberg A. Massinger 35 km MPC · JPL
732 Tjilaki 1912 OR 15/04/1912 Heidelberg A. Massinger 30 km MPC · JPL
733 Mocia 1912 PF 16/09/1912 Heidelberg M. F. Wolf 98 km MPC · JPL
734 Benda 1912 PH 11/10/1912 Vienna J. Palisa 67 km MPC · JPL
735 Marghanna 1912 PY 09/12/1912 Heidelberg H. Vogt 68 km MPC · JPL
736 Harvard 1912 PZ 16/11/1912 Winchester J. H. Metcalf 17 km MPC · JPL
737 Arequipa 1912 QB 07/12/1912 Winchester J. H. Metcalf 48 km MPC · JPL
738 Alagasta 1913 QO 07/01/1913 Heidelberg F. Kaiser 63 km MPC · JPL
739 Mandeville 1913 QR 07/02/1913 Winchester J. H. Metcalf 105 km MPC · JPL
740 Cantabia 1913 QS 10/02/1913 Winchester J. H. Metcalf 91 km MPC · JPL
741 Botolphia 1913 QT 10/02/1913 Winchester J. H. Metcalf 30 km MPC · JPL
742 Edisona 1913 QU 23/02/1913 Heidelberg F. Kaiser 47 km MPC · JPL
743 Eugenisis 1913 QV 25/02/1913 Heidelberg F. Kaiser 51 km MPC · JPL
744 Aguntina 1913 QW 26/02/1913 Vienna J. Rheden 59 km MPC · JPL
745 Mauritia 1913 QX 01/03/1913 Heidelberg F. Kaiser 25 km MPC · JPL
746 Marlu 1913 QY 01/03/1913 Heidelberg F. Kaiser 74 km MPC · JPL
747 Winchester 1913 QZ 07/03/1913 Winchester J. H. Metcalf 172 km MPC · JPL
748 Simeïsa 1913 RD 14/03/1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 104 km MPC · JPL
749 Malzovia 1913 RF 05/04/1913 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 11 km MPC · JPL
750 Oskar 1913 RG 28/04/1913 Vienna J. Palisa 23 km MPC · JPL
751 Faïna 1913 RK 28/04/1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 114 km MPC · JPL
752 Sulamitis 1913 RL 30/04/1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 60 km MPC · JPL
753 Tiflis 1913 RM 30/04/1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 21 km MPC · JPL
754 Malabar 1906 UT 22/08/1906 Heidelberg A. Kopff 95 km MPC · JPL
755 Quintilla 1908 CZ 06/04/1908 Taunton J. H. Metcalf 41 km MPC · JPL
756 Lilliana 1908 DC 26/04/1908 Taunton J. H. Metcalf 65 km MPC · JPL
757 Portlandia 1908 EJ 30/09/1908 Taunton J. H. Metcalf 33 km MPC · JPL
758 Mancunia 1912 PE 18/05/1912 Johannesburg H. E. Wood 89 km MPC · JPL
759 Vinifera 1913 SJ 26/08/1913 Heidelberg F. Kaiser 53 km MPC · JPL
760 Massinga 1913 SL 28/08/1913 Heidelberg F. Kaiser 71 km MPC · JPL
761 Brendelia 1913 SO 08/09/1913 Heidelberg F. Kaiser 21 km MPC · JPL
762 Pulcova 1913 SQ 03/09/1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 147 km MPC · JPL
763 Cupido 1913 ST 25/09/1913 Heidelberg F. Kaiser 7,0 km MPC · JPL
764 Gedania 1913 SU 16/09/1913 Heidelberg F. Kaiser 58 km MPC · JPL
765 Mattiaca 1913 SV 16/09/1913 Heidelberg F. Kaiser 8,0 km MPC · JPL
766 Moguntia 1913 SW 29/09/1913 Heidelberg F. Kaiser 41 km MPC · JPL
767 Bondia 1913 SX 23/09/1913 Winchester J. H. Metcalf 43 km MPC · JPL
768 Struveana 1913 SZ 04/10/1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 33 km MPC · JPL
769 Tatjana 1913 TA 06/10/1913 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 97 km MPC · JPL
770 Bali 1913 TE 31/10/1913 Heidelberg A. Massinger 16 km MPC · JPL
771 Libera 1913 TO 21/11/1913 Vienna J. Rheden 29 km MPC · JPL
772 Tanete 1913 TR 19/12/1913 Heidelberg A. Massinger 126 km MPC · JPL
773 Irmintraud 1913 TV 22/12/1913 Heidelberg F. Kaiser 92 km MPC · JPL
774 Armor 1913 TW 19/12/1913 Paris C. le Morvan 50 km MPC · JPL
775 Lumière 1914 TX 06/01/1914 Nice J. Lagrula 32 km MPC · JPL
776 Berbericia 1914 TY 24/01/1914 Heidelberg A. Massinger 152 km MPC · JPL
777 Gutemberga 1914 TZ 24/01/1914 Heidelberg F. Kaiser 72 km MPC · JPL
778 Theobalda 1914 UA 25/01/1914 Heidelberg F. Kaiser 55 km MPC · JPL
779 Nina 1914 UB 25/01/1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 81 km MPC · JPL
780 Armenia 1914 UC 25/01/1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 126 km MPC · JPL
781 Kartvelia 1914 UF 25/01/1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 73 km MPC · JPL
782 Montefiore 1914 UK 18/03/1914 Vienna J. Palisa 14 km MPC · JPL
783 Nora 1914 UL 18/03/1914 Vienna J. Palisa 39 km MPC · JPL
784 Pickeringia 1914 UM 20/03/1914 Winchester J. H. Metcalf 76 km MPC · JPL
785 Zwetana 1914 UN 30/03/1914 Heidelberg A. Massinger 49 km MPC · JPL
786 Bredichina 1914 UO 20/04/1914 Heidelberg F. Kaiser 108 km MPC · JPL
787 Moskva 1914 UQ 20/04/1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 28 km MPC · JPL
788 Hohensteina 1914 UR 28/04/1914 Heidelberg F. Kaiser 111 km MPC · JPL
789 Lena 1914 UU 24/06/1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 22 km MPC · JPL
790 Pretoria 1912 NW 16/01/1912 Johannesburg H. E. Wood 170 km MPC · JPL
791 Ani 1914 UV 29/06/1914 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 117 km MPC · JPL
792 Metcalfia 1907 ZC 20/03/1907 Taunton J. H. Metcalf 62 km MPC · JPL
793 Arizona 1907 ZD 09/04/1907 Flagstaff P. Lowell 27 km MPC · JPL
794 Irenaea 1914 VB 27/08/1914 Vienna J. Palisa 36 km MPC · JPL
795 Fini 1914 VE 16/09/1914 Vienna J. Palisa 85 km MPC · JPL
796 Sarita 1914 VH 15/10/1914 Heidelberg K. Reinmuth 44 km MPC · JPL
797 Montana 1914 VR 17/11/1914 Hamburg-Bergedorf H. Thiele 21 km MPC · JPL
798 Ruth 1914 VT 21/11/1914 Heidelberg M. F. Wolf 43 km MPC · JPL
799 Gudula 1915 WO 09/03/1915 Heidelberg K. Reinmuth 47 km MPC · JPL
800 Kressmannia 1915 WP 20/03/1915 Heidelberg M. F. Wolf 15 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
801 Helwerthia 1915 WQ 20/03/1915 Heidelberg M. F. Wolf 32 km MPC · JPL
802 Epyaxa 1915 WR 20/03/1915 Heidelberg M. F. Wolf 7,4 km MPC · JPL
803 Picka 1915 WS 21/03/1915 Vienna J. Palisa 47 km MPC · JPL
804 Hispania 1915 WT 20/03/1915 Barcelona J. Comas i Solà 138 km MPC · JPL
805 Hormuthia 1915 WW 17/04/1915 Heidelberg M. F. Wolf 73 km MPC · JPL
806 Gyldénia 1915 WX 18/04/1915 Heidelberg M. F. Wolf 83 km MPC · JPL
807 Ceraskia 1915 WY 18/04/1915 Heidelberg M. F. Wolf 21 km MPC · JPL
808 Merxia 1901 GY 11/10/1901 Heidelberg L. Carnera 31 km MPC · JPL
809 Lundia 1915 XP 11/08/1915 Heidelberg M. F. Wolf 9,5 km MPC · JPL
810 Atossa 1915 XQ 08/09/1915 Heidelberg M. F. Wolf 8,1 km MPC · JPL
811 Nauheima 1915 XR 08/09/1915 Heidelberg M. F. Wolf 16 km MPC · JPL
812 Adele 1915 XV 08/09/1915 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 12 km MPC · JPL
813 Baumeia 1915 YR 28/11/1915 Heidelberg M. F. Wolf 12 km MPC · JPL
814 Tauris 1916 YT 02/01/1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 102 km MPC · JPL
815 Coppelia 1916 YU 02/02/1916 Heidelberg M. F. Wolf 17 km MPC · JPL
816 Juliana 1916 YV 08/02/1916 Heidelberg M. F. Wolf 51 km MPC · JPL
817 Annika 1916 YW 06/02/1916 Heidelberg M. F. Wolf 23 km MPC · JPL
818 Kapteynia 1916 YZ 21/02/1916 Heidelberg M. F. Wolf 64 km MPC · JPL
819 Barnardiana 1916 ZA 03/03/1916 Heidelberg M. F. Wolf 8,9 km MPC · JPL
820 Adriana 1916 ZB 30/03/1916 Heidelberg M. F. Wolf 59 km MPC · JPL
821 Fanny 1916 ZC 31/03/1916 Heidelberg M. F. Wolf 29 km MPC · JPL
822 Lalage 1916 ZD 31/03/1916 Heidelberg M. F. Wolf 8,2 km MPC · JPL
823 Sisigambis 1916 ZG 31/03/1916 Heidelberg M. F. Wolf 15 km MPC · JPL
824 Anastasia 1916 ZH 25/03/1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 32 km MPC · JPL
825 Tanina 1916 ZL 27/03/1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 13 km MPC · JPL
826 Henrika 1916 ZO 28/04/1916 Heidelberg M. F. Wolf 23 km MPC · JPL
827 Wolfiana 1916 ZW 29/08/1916 Vienna J. Palisa 8,5 km MPC · JPL
828 Lindemannia 1916 ZX 29/08/1916 Vienna J. Palisa 48 km MPC · JPL
829 Academia 1916 ZY 25/08/1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 43 km MPC · JPL
830 Petropolitana 1916 ZZ 25/08/1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 41 km MPC · JPL
831 Stateira 1916 AA 20/09/1916 Heidelberg M. F. Wolf 7,2 km MPC · JPL
832 Karin 1916 AB 20/09/1916 Heidelberg M. F. Wolf 16 km MPC · JPL
833 Monica 1916 AC 20/09/1916 Heidelberg M. F. Wolf 22 km MPC · JPL
834 Burnhamia 1916 AD 20/09/1916 Heidelberg M. F. Wolf 61 km MPC · JPL
835 Olivia 1916 AE 23/09/1916 Heidelberg M. F. Wolf 30 km MPC · JPL
836 Jole 1916 AF 23/09/1916 Heidelberg M. F. Wolf 5,8 km MPC · JPL
837 Schwarzschilda 1916 AG 23/09/1916 Heidelberg M. F. Wolf 6,0 km MPC · JPL
838 Seraphina 1916 AH 24/09/1916 Heidelberg M. F. Wolf 58 km MPC · JPL
839 Valborg 1916 AJ 24/09/1916 Heidelberg M. F. Wolf 20 km MPC · JPL
840 Zenobia 1916 AK 25/09/1916 Heidelberg M. F. Wolf 27 km MPC · JPL
841 Arabella 1916 AL 01/10/1916 Heidelberg M. F. Wolf 7,5 km MPC · JPL
842 Kerstin 1916 AM 01/10/1916 Heidelberg M. F. Wolf 44 km MPC · JPL
843 Nicolaia 1916 AN 30/09/1916 Hamburg-Bergedorf H. Thiele 5,2 km MPC · JPL
844 Leontina 1916 AP 01/10/1916 Vienna J. Rheden 42 km MPC · JPL
845 Naëma 1916 AS 16/11/1916 Heidelberg M. F. Wolf 53 km MPC · JPL
846 Lipperta 1916 AT 16/11/1916 Hamburg-Bergedorf K. Gyllenberg 52 km MPC · JPL
847 Agnia 1915 XX 02/09/1915 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 25 km MPC · JPL
848 Inna 1915 XS 05/09/1915 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 33 km MPC · JPL
849 Ara 1912 NY 09/02/1912 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 81 km MPC · JPL
850 Altona 1916 S24 27/03/1916 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 81 km MPC · JPL
851 Zeissia 1916 S26 02/04/1916 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 13 km MPC · JPL
852 Wladilena 1916 S27 02/04/1916 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 27 km MPC · JPL
853 Nansenia 1916 S28 02/04/1916 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 28 km MPC · JPL
854 Frostia 1916 S29 03/04/1916 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 7,8 km MPC · JPL
855 Newcombia 1916 ZP 03/04/1916 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 12 km MPC · JPL
856 Backlunda 1916 S30 03/04/1916 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 45 km MPC · JPL
857 Glasenappia 1916 S33 06/04/1916 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 14 km MPC · JPL
858 El Djezaïr 1916 a 26/05/1916 Algiers F. Sy 23 km MPC · JPL
859 Bouzaréah 1916 c 02/10/1916 Algiers F. Sy 65 km MPC · JPL
860 Ursina 1917 BD 22/01/1917 Heidelberg M. F. Wolf 35 km MPC · JPL
861 Aïda 1917 BE 22/01/1917 Heidelberg M. F. Wolf 67 km MPC · JPL
862 Franzia 1917 BF 28/01/1917 Heidelberg M. F. Wolf 27 km MPC · JPL
863 Benkoela 1917 BH 09/02/1917 Heidelberg M. F. Wolf 39 km MPC · JPL
864 Aase A921 SB 30/09/1921 Heidelberg K. Reinmuth 7,2 km MPC · JPL
865 Zubaida 1917 BO 15/02/1917 Heidelberg M. F. Wolf 18 km MPC · JPL
866 Fatme 1917 BQ 25/02/1917 Heidelberg M. F. Wolf 78 km MPC · JPL
867 Kovacia 1917 BS 25/02/1917 Vienna J. Palisa 24 km MPC · JPL
868 Lova 1917 BU 26/04/1917 Heidelberg M. F. Wolf 51 km MPC · JPL
869 Mellena 1917 BV 09/05/1917 Hamburg-Bergedorf R. Schorr 21 km MPC · JPL
870 Manto 1917 BX 12/05/1917 Heidelberg M. F. Wolf 14 km MPC · JPL
871 Amneris 1917 BY 14/05/1917 Heidelberg M. F. Wolf 8,0 km MPC · JPL
872 Holda 1917 BZ 21/05/1917 Heidelberg M. F. Wolf 34 km MPC · JPL
873 Mechthild 1917 CA 21/05/1917 Heidelberg M. F. Wolf 34 km MPC · JPL
874 Rotraut 1917 CC 25/05/1917 Heidelberg M. F. Wolf 58 km MPC · JPL
875 Nymphe 1917 CF 19/05/1917 Heidelberg M. F. Wolf 14 km MPC · JPL
876 Scott 1917 CH 20/06/1917 Vienna J. Palisa 22 km MPC · JPL
877 Walküre 1915 S7 13/09/1915 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 38 km MPC · JPL
878 Mildred 1916 f 06/09/1916 Mount Wilson S. B. Nicholson 2,5 km MPC · JPL
879 Ricarda 1917 CJ 22/07/1917 Heidelberg M. F. Wolf 18 km MPC · JPL
880 Herba 1917 CK 22/07/1917 Heidelberg M. F. Wolf 32 km MPC · JPL
881 Athene 1917 CL 22/07/1917 Heidelberg M. F. Wolf 12 km MPC · JPL
882 Swetlana 1917 CM 15/08/1917 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 42 km MPC · JPL
883 Matterania 1917 CP 14/09/1917 Heidelberg M. F. Wolf 7,0 km MPC · JPL
884 Priamus 1917 CQ 22/09/1917 Heidelberg M. F. Wolf 101 km MPC · JPL
885 Ulrike 1917 CX 23/09/1917 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 31 km MPC · JPL
886 Washingtonia 1917 b 16/11/1917 Washington G. H. Peters 87 km MPC · JPL
887 Alinda 1918 DB 03/01/1918 Heidelberg M. F. Wolf 4,2 km MPC · JPL
888 Parysatis 1918 DC 02/02/1918 Heidelberg M. F. Wolf 45 km MPC · JPL
889 Erynia 1918 DG 05/03/1918 Heidelberg M. F. Wolf 17 km MPC · JPL
890 Waltraut 1918 DK 11/03/1918 Heidelberg M. F. Wolf 28 km MPC · JPL
891 Gunhild 1918 DQ 17/05/1918 Heidelberg M. F. Wolf 56 km MPC · JPL
892 Seeligeria 1918 DR 31/05/1918 Heidelberg M. F. Wolf 74 km MPC · JPL
893 Leopoldina 1918 DS 31/05/1918 Heidelberg M. F. Wolf 86 km MPC · JPL
894 Erda 1918 DT 04/06/1918 Heidelberg M. F. Wolf 28 km MPC · JPL
895 Helio 1918 DU 11/07/1918 Heidelberg M. F. Wolf 110 km MPC · JPL
896 Sphinx 1918 DV 01/08/1918 Heidelberg M. F. Wolf 12 km MPC · JPL
897 Lysistrata 1918 DZ 03/08/1918 Heidelberg M. F. Wolf 24 km MPC · JPL
898 Hildegard 1918 EA 03/08/1918 Heidelberg M. F. Wolf 12 km MPC · JPL
899 Jokaste 1918 EB 03/08/1918 Heidelberg M. F. Wolf 31 km MPC · JPL
900 Rosalinde 1918 EC 10/08/1918 Heidelberg M. F. Wolf 20 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
901 Brunsia 1918 EE 30/08/1918 Heidelberg M. F. Wolf 13 km MPC · JPL
902 Probitas 1918 EJ 03/09/1918 Vienna J. Palisa 8,6 km MPC · JPL
903 Nealley 1918 EM 13/09/1918 Vienna J. Palisa 58 km MPC · JPL
904 Rockefellia 1918 EO 29/10/1918 Heidelberg M. F. Wolf 49 km MPC · JPL
905 Universitas 1918 ES 30/10/1918 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann 12 km MPC · JPL
906 Repsolda 1918 ET 30/10/1918 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann 66 km MPC · JPL
907 Rhoda 1918 EU 12/11/1918 Heidelberg M. F. Wolf 83 km MPC · JPL
908 Buda 1918 EX 30/11/1918 Heidelberg M. F. Wolf 31 km MPC · JPL
909 Ulla 1919 FA 07/02/1919 Heidelberg K. Reinmuth 116 km MPC · JPL
910 Anneliese 1919 FB 01/03/1919 Heidelberg K. Reinmuth 49 km MPC · JPL
911 Agamemnon 1919 FD 19/03/1919 Heidelberg K. Reinmuth 131 km MPC · JPL
912 Maritima 1919 FJ 27/04/1919 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann 83 km MPC · JPL
913 Otila 1919 FL 19/05/1919 Heidelberg K. Reinmuth 12 km MPC · JPL
914 Palisana 1919 FN 04/07/1919 Heidelberg M. F. Wolf 76 km MPC · JPL
915 Cosette 1918 b 14/12/1918 Algiers F. Gonnessiat 12 km MPC · JPL
916 America 1915 S1 07/08/1915 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 33 km MPC · JPL
917 Lyka 1915 S4 05/09/1915 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 35 km MPC · JPL
918 Itha 1919 FR 22/08/1919 Heidelberg K. Reinmuth 22 km MPC · JPL
919 Ilsebill 1918 EQ 30/10/1918 Heidelberg M. F. Wolf 34 km MPC · JPL
920 Rogeria 1919 FT 01/09/1919 Heidelberg K. Reinmuth 27 km MPC · JPL
921 Jovita 1919 FV 04/09/1919 Heidelberg K. Reinmuth 55 km MPC · JPL
922 Schlutia 1919 FW 18/09/1919 Heidelberg K. Reinmuth 19 km MPC · JPL
923 Herluga 1919 GB 30/09/1919 Heidelberg K. Reinmuth 35 km MPC · JPL
924 Toni 1919 GC 20/10/1919 Heidelberg K. Reinmuth 85 km MPC · JPL
925 Alphonsina 1920 GM 13/01/1920 Barcelona J. Comas i Solà 58 km MPC · JPL
926 Imhilde 1920 GN 15/02/1920 Heidelberg K. Reinmuth 48 km MPC · JPL
927 Ratisbona 1920 GO 16/02/1920 Heidelberg M. F. Wolf 76 km MPC · JPL
928 Hildrun 1920 GP 23/02/1920 Heidelberg K. Reinmuth 63 km MPC · JPL
929 Algunde 1920 GR 10/03/1920 Heidelberg K. Reinmuth 11 km MPC · JPL
930 Westphalia 1920 GS 10/03/1920 Hamburg-Bergedorf W. Baade 35 km MPC · JPL
931 Whittemora 1920 GU 19/03/1920 Algiers F. Gonnessiat 45 km MPC · JPL
932 Hooveria 1920 GV 23/03/1920 Vienna J. Palisa 59 km MPC · JPL
933 Susi 1927 CH 10/02/1927 Heidelberg K. Reinmuth 22 km MPC · JPL
934 Thüringia 1920 HK 15/08/1920 Hamburg-Bergedorf W. Baade 54 km MPC · JPL
935 Clivia 1920 HM 07/09/1920 Heidelberg K. Reinmuth 6,4 km MPC · JPL
936 Kunigunde 1920 HN 08/09/1920 Heidelberg K. Reinmuth 43 km MPC · JPL
937 Bethgea 1920 HO 12/09/1920 Heidelberg K. Reinmuth 11 km MPC · JPL
938 Chlosinde 1920 HQ 09/09/1920 Heidelberg K. Reinmuth 33 km MPC · JPL
939 Isberga 1920 HR 04/10/1920 Heidelberg K. Reinmuth 10 km MPC · JPL
940 Kordula 1920 HT 10/10/1920 Heidelberg K. Reinmuth 80 km MPC · JPL
941 Murray 1920 HV 10/10/1920 Vienna J. Palisa 18 km MPC · JPL
942 Romilda 1920 HW 11/10/1920 Heidelberg K. Reinmuth 37 km MPC · JPL
943 Begonia 1920 HX 20/10/1920 Heidelberg K. Reinmuth 71 km MPC · JPL
944 Hidalgo 1920 HZ 31/10/1920 Hamburg-Bergedorf W. Baade 38 km MPC · JPL
945 Barcelona 1921 JB 03/02/1921 Barcelona J. Comas i Solà 26 km MPC · JPL
946 Poësia 1921 JC 11/02/1921 Heidelberg M. F. Wolf 36 km MPC · JPL
947 Monterosa 1921 JD 08/02/1921 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann 26 km MPC · JPL
948 Jucunda 1921 JE 03/03/1921 Heidelberg K. Reinmuth 17 km MPC · JPL
949 Hel 1921 JK 11/03/1921 Heidelberg M. F. Wolf 63 km MPC · JPL
950 Ahrensa 1921 JP 01/04/1921 Heidelberg K. Reinmuth 14 km MPC · JPL
951 Gaspra 1916 S45 30/07/1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 12 km MPC · JPL
952 Caia 1916 S61 27/10/1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 89 km MPC · JPL
953 Painleva 1921 JT 29/04/1921 Algiers B. Jekhovsky 24 km MPC · JPL
954 Li 1921 JU 04/08/1921 Heidelberg K. Reinmuth 59 km MPC · JPL
955 Alstede 1921 JV 05/08/1921 Heidelberg K. Reinmuth 17 km MPC · JPL
956 Elisa 1921 JW 08/08/1921 Heidelberg K. Reinmuth 10 km MPC · JPL
957 Camelia 1921 JX 07/09/1921 Heidelberg K. Reinmuth 92 km MPC · JPL
958 Asplinda 1921 KC 28/09/1921 Heidelberg K. Reinmuth 45 km MPC · JPL
959 Arne 1921 KF 30/09/1921 Heidelberg K. Reinmuth 45 km MPC · JPL
960 Birgit 1921 KH 01/10/1921 Heidelberg K. Reinmuth 7,5 km MPC · JPL
961 Gunnie 1921 KM 10/10/1921 Heidelberg K. Reinmuth 37 km MPC · JPL
962 Aslög 1921 KP 25/10/1921 Heidelberg K. Reinmuth 19 km MPC · JPL
963 Iduberga 1921 KR 16/10/1921 Heidelberg K. Reinmuth 9,0 km MPC · JPL
964 Subamara 1921 KS 27/10/1921 Vienna J. Palisa 20 km MPC · JPL
965 Angelica 1921 KT 04/11/1921 La Plata Observatory J. Hartmann 61 km MPC · JPL
966 Muschi 1921 KU 09/11/1921 Hamburg-Bergedorf W. Baade 26 km MPC · JPL
967 Helionape 1921 KV 09/11/1921 Hamburg-Bergedorf W. Baade 10 km MPC · JPL
968 Petunia 1921 KW 24/11/1921 Heidelberg K. Reinmuth 24 km MPC · JPL
969 Leocadia 1921 KZ 05/11/1921 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 17 km MPC · JPL
970 Primula 1921 LB 29/11/1921 Heidelberg K. Reinmuth 9,2 km MPC · JPL
971 Alsatia 1921 LF 23/11/1921 Nice A. Schaumasse 61 km MPC · JPL
972 Cohnia 1922 LK 18/01/1922 Heidelberg M. F. Wolf 78 km MPC · JPL
973 Aralia 1922 LR 18/03/1922 Heidelberg K. Reinmuth 52 km MPC · JPL
974 Lioba 1922 LS 18/03/1922 Heidelberg K. Reinmuth 25 km MPC · JPL
975 Perseverantia 1922 LT 27/03/1922 Vienna J. Palisa 22 km MPC · JPL
976 Benjamina 1922 LU 27/03/1922 Algiers B. Jekhovsky 83 km MPC · JPL
977 Philippa 1922 LV 06/04/1922 Algiers B. Jekhovsky 65 km MPC · JPL
978 Aidamina 1922 LY 18/05/1922 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 92 km MPC · JPL
979 Ilsewa 1922 MC 29/06/1922 Heidelberg K. Reinmuth 36 km MPC · JPL
980 Anacostia 1921 W19 21/11/1921 Washington G. H. Peters 75 km MPC · JPL
981 Martina 1917 S92 23/09/1917 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 33 km MPC · JPL
982 Franklina 1922 MD 21/05/1922 Johannesburg H. E. Wood 33 km MPC · JPL
983 Gunila 1922 ME 30/07/1922 Heidelberg K. Reinmuth 74 km MPC · JPL
984 Gretia 1922 MH 27/08/1922 Heidelberg K. Reinmuth 32 km MPC · JPL
985 Rosina 1922 MO 14/10/1922 Heidelberg K. Reinmuth 8,6 km MPC · JPL
986 Amelia 1922 MQ 19/10/1922 Barcelona J. Comas i Solà 49 km MPC · JPL
987 Wallia 1922 MR 23/10/1922 Heidelberg K. Reinmuth 53 km MPC · JPL
988 Appella 1922 MT 10/11/1922 Algiers B. Jekhovsky 20 km MPC · JPL
989 Schwassmannia 1922 MW 18/11/1922 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann 13 km MPC · JPL
990 Yerkes 1922 MZ 23/11/1922 Williams Bay G. Van Biesbroeck 21 km MPC · JPL
991 McDonalda 1922 NB 24/10/1922 Williams Bay O. Struve 39 km MPC · JPL
992 Swasey 1922 ND 14/11/1922 Williams Bay O. Struve 28 km MPC · JPL
993 Moultona 1923 NJ 12/01/1923 Williams Bay G. Van Biesbroeck 12 km MPC · JPL
994 Otthild 1923 NL 18/03/1923 Heidelberg K. Reinmuth 21 km MPC · JPL
995 Sternberga 1923 NP 08/06/1923 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 20 km MPC · JPL
996 Hilaritas 1923 NM 21/03/1923 Vienna J. Palisa 29 km MPC · JPL
997 Priska 1923 NR 12/07/1923 Heidelberg K. Reinmuth 20 km MPC · JPL
998 Bodea 1923 NU 06/08/1923 Heidelberg K. Reinmuth 32 km MPC · JPL
999 Zachia 1923 NW 09/08/1923 Heidelberg K. Reinmuth 17 km MPC · JPL
1000 Piazzia 1923 NZ 12/08/1923 Heidelberg K. Reinmuth 48 km MPC · JPL

1–1000  • 1000s  • 2000s  • 3000s  • 4000s  • 5000s  • 6000s  • 7000s  • 8000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001