Danh sách tiểu hành tinh/218001–219000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
218001 2001 XQ72 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
218002 2001 XK75 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
218003 2001 XL80 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
218004 2001 XO86 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
218005 2001 XN104 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
218006 2001 XU113 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218007 2001 XZ127 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218008 2001 XQ157 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
218009 2001 XU202 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
218010 2001 XF217 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
218011 2001 XS224 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
218012 2001 XD227 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
218013 2001 XL227 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
218014 2001 XO228 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
218015 2001 XR228 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
218016 2001 XV238 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
218017 2001 XV266 09/12/2001 Mauna Kea D. J. Tholen 450 m MPC · JPL
218018 2001 YR7 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
218019 2001 YX14 17/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
218020 2001 YN32 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218021 2001 YY32 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
218022 2001 YK42 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
218023 2001 YL45 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
218024 2001 YC46 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
218025 2001 YC59 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218026 2001 YN89 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
218027 2001 YA108 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
218028 2001 YQ109 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
218029 2001 YJ137 22/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
218030 2001 YQ143 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
218031 2002 AL2 05/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
218032 2002 AU9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
218033 2002 AB15 06/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
218034 2002 AJ36 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
218035 2002 AA43 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
218036 2002 AP104 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
218037 2002 AU133 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
218038 2002 AE137 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
218039 2002 AS145 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
218040 2002 AY206 13/01/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
218041 2002 BC3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
218042 2002 BB25 23/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
218043 2002 BX29 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
218044 2002 CO44 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218045 2002 CM68 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
218046 2002 CP120 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
218047 2002 CS120 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
218048 2002 CH178 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
218049 2002 CO213 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
218050 2002 CM226 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
218051 2002 CZ303 13/02/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
218052 2002 CT311 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
218053 2002 DT1 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
218054 2002 DG15 16/02/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
218055 2002 EF4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 4,0 km MPC · JPL
218056 2002 ET35 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
218057 2002 ET41 12/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
218058 2002 EA45 10/03/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
218059 2002 EW46 11/03/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
218060 2002 EJ54 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
218061 2002 EG65 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
218062 2002 EQ70 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
218063 2002 EB101 06/03/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
218064 2002 EL105 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
218065 2002 EO106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
218066 2002 EF135 13/03/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
218067 2002 EC148 15/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
218068 2002 FX1 18/03/2002 Ondřejov L. Kotková 4,3 km MPC · JPL
218069 2002 FN19 18/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
218070 2002 FL37 31/03/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
218071 2002 GO44 04/04/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
218072 2002 GO58 08/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
218073 2002 GQ65 08/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
218074 2002 GR70 08/04/2002 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
218075 2002 GY70 08/04/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,4 km MPC · JPL
218076 2002 GK77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
218077 2002 GY88 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
218078 2002 GT89 08/04/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
218079 2002 GQ91 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
218080 2002 GY101 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
218081 2002 GS117 11/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
218082 2002 GU118 12/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
218083 2002 GQ134 12/04/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
218084 2002 GO136 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
218085 2002 GJ143 13/04/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
218086 2002 GM148 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
218087 2002 GZ184 08/04/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
218088 2002 HT6 18/04/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
218089 2002 HY13 21/04/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
218090 2002 JS7 04/05/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
218091 2002 JR10 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218092 2002 JQ19 07/05/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
218093 2002 JV38 09/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218094 2002 JD79 11/05/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
218095 2002 JC123 06/05/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
218096 2002 KB14 30/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218097 Maoxianxin 2002 LO61 01/06/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
218098 2002 MG 17/06/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
218099 2002 MH3 26/06/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
218100 2002 NY3 06/07/2002 Needville Needville Obs. 790 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
218101 2002 NH27 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218102 2002 NL35 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218103 2002 NJ49 14/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
218104 2002 NO55 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218105 2002 NN62 04/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
218106 2002 OO15 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218107 2002 OM16 18/07/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
218108 2002 OC22 22/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
218109 2002 OU22 31/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
218110 2002 OP27 21/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
218111 2002 PW16 06/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
218112 2002 PQ21 06/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
218113 2002 PS53 08/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
218114 2002 PP59 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
218115 2002 PL60 10/08/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
218116 2002 PG68 06/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
218117 2002 PT71 12/08/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
218118 2002 PP79 11/08/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
218119 2002 PV105 12/08/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
218120 2002 PR110 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218121 2002 PB112 03/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
218122 2002 PF113 13/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
218123 2002 PR114 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
218124 2002 PS120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
218125 2002 PZ125 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
218126 2002 PY132 14/08/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
218127 2002 PK139 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218128 2002 PQ178 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218129 2002 QU20 28/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218130 2002 QQ27 28/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
218131 2002 QT45 31/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
218132 2002 QU45 31/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218133 2002 QG89 27/08/2002 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
218134 2002 QU121 16/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
218135 2002 QC126 16/08/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
218136 2002 QA133 18/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
218137 2002 RB21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
218138 2002 RT29 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
218139 2002 RV29 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
218140 2002 RP33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
218141 2002 RV44 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218142 2002 RY47 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
218143 2002 RC60 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
218144 2002 RL66 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
218145 2002 RZ71 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
218146 2002 RD72 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218147 2002 RU75 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218148 2002 RT85 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
218149 2002 RA98 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218150 2002 RC106 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
218151 2002 RF111 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218152 2002 RU116 07/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
218153 2002 RS123 09/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
218154 2002 RK133 09/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
218155 2002 RT141 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
218156 2002 RB148 11/09/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
218157 2002 RS150 11/09/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
218158 2002 RL164 12/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
218159 2002 RK171 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218160 2002 RX175 13/09/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
218161 2002 RX179 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
218162 2002 RO213 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
218163 2002 RH225 13/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
218164 2002 RA229 14/09/2002 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
218165 2002 RG245 15/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218166 2002 RG264 13/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
218167 2002 SN5 27/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
218168 2002 SF7 27/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218169 2002 SM16 27/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
218170 2002 SN23 27/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
218171 2002 ST38 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218172 2002 SN43 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
218173 2002 SL45 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
218174 2002 SO67 16/09/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
218175 2002 SU71 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
218176 2002 TN2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
218177 2002 TV6 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
218178 2002 TJ14 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
218179 2002 TK24 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218180 2002 TM29 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
218181 2002 TX29 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218182 2002 TG35 02/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
218183 2002 TQ40 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218184 2002 TA41 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
218185 2002 TF47 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218186 2002 TQ52 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
218187 2002 TD63 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
218188 2002 TG67 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
218189 2002 TC68 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
218190 2002 TR78 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218191 2002 TW84 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
218192 2002 TA88 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
218193 2002 TQ91 03/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
218194 2002 TT91 03/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
218195 2002 TD99 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
218196 2002 TH102 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218197 2002 TH111 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
218198 2002 TZ130 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
218199 2002 TW134 04/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
218200 2002 TO146 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
218201 2002 TM183 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
218202 2002 TU184 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218203 2002 TS186 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218204 2002 TN213 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
218205 2002 TR215 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218206 2002 TP217 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
218207 2002 TA219 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
218208 2002 TD253 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
218209 2002 TL257 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
218210 2002 TR266 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
218211 2002 TH278 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
218212 2002 TK278 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
218213 2002 TC286 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218214 2002 TY298 12/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218215 2002 TZ332 05/10/2002 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
218216 2002 UJ31 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
218217 2002 UB39 31/10/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
218218 2002 VG7 04/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
218219 2002 VO11 01/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218220 2002 VS16 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218221 2002 VZ29 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218222 2002 VF32 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218223 2002 VB34 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218224 2002 VY64 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218225 2002 VT65 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
218226 2002 VN67 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218227 2002 VD76 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
218228 2002 VU77 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
218229 2002 VM78 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218230 2002 VS79 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
218231 2002 VM89 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
218232 2002 VB93 11/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
218233 2002 VR112 13/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
218234 2002 VY113 13/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218235 2002 VP128 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218236 2002 WV4 21/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
218237 2002 WG25 22/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
218238 2002 WT26 22/11/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
218239 2002 XA4 01/12/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
218240 2002 XN25 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218241 2002 XF45 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
218242 2002 XD59 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
218243 2002 XM72 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218244 2002 XJ75 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218245 2002 XN79 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
218246 2002 XU81 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218247 2002 XU96 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218248 2002 XF110 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
218249 2002 XL111 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
218250 2002 XV119 10/12/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
218251 2003 AE1 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
218252 2003 AW5 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
218253 2003 AD26 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
218254 2003 AN26 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
218255 2003 AP36 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
218256 2003 AR38 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
218257 2003 AZ38 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
218258 2003 AE55 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
218259 2003 AJ61 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218260 2003 AU81 11/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218261 2003 BB6 23/01/2003 Kvistaberg UDAS 4,2 km MPC · JPL
218262 2003 BT11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
218263 2003 BO29 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
218264 2003 BO35 28/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
218265 2003 BB76 29/01/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
218266 2003 CQ6 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218267 2003 CX17 07/02/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
218268 2003 DF 20/02/2003 Vicques M. Ory 1,6 km MPC · JPL
218269 2003 DT 21/02/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
218270 2003 EK 03/03/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
218271 2003 ED4 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
218272 2003 EH23 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
218273 2003 EW61 09/03/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
218274 2003 FL7 29/03/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 3,2 km MPC · JPL
218275 2003 FW23 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
218276 2003 FC24 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
218277 2003 FK27 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
218278 2003 FV59 26/03/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
218279 2003 FV60 26/03/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
218280 2003 FR62 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
218281 2003 FX62 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
218282 2003 FE65 26/03/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
218283 2003 FZ90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
218284 2003 GS37 07/04/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
218285 2003 HF42 27/04/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
218286 2003 JP8 02/05/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
218287 2003 MK1 23/06/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
218288 2003 MD5 26/06/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
218289 2003 OV4 22/07/2003 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
218290 2003 OJ6 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,1 km MPC · JPL
218291 2003 OA12 22/07/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
218292 2003 OQ28 24/07/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
218293 2003 PP11 08/08/2003 Kvistaberg UDAS 6,4 km MPC · JPL
218294 2003 QD12 22/08/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
218295 2003 QG12 22/08/2003 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
218296 2003 QN54 23/08/2003 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
218297 2003 QP60 23/08/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
218298 2003 QQ65 25/08/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
218299 2003 RK12 13/09/2003 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
218300 2003 SD123 18/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
218301 2003 SG198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
218302 2003 SW238 27/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
218303 2003 SC258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218304 2003 SV293 28/09/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
218305 2003 SU306 30/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
218306 2003 SW407 27/09/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
218307 2003 UZ9 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
218308 2003 UR35 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
218309 2003 UJ53 18/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218310 2003 UG262 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218311 2003 UN274 30/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
218312 2003 WH16 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
218313 2003 WL131 21/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
218314 2003 XE14 13/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218315 2003 YM13 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
218316 2003 YT18 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
218317 2003 YO21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
218318 2003 YJ26 18/12/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
218319 2003 YK31 18/12/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
218320 2003 YL37 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218321 2003 YD55 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218322 2003 YC65 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
218323 2003 YM117 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218324 2003 YT130 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218325 2003 YN143 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218326 2003 YL144 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218327 2004 BF3 16/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
218328 2004 BS7 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
218329 2004 BJ10 16/01/2004 Nogales Tenagra II Obs. 1,4 km MPC · JPL
218330 2004 BL36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218331 2004 BJ42 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218332 2004 BK49 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218333 2004 BX70 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218334 2004 BM73 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
218335 2004 BW77 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218336 2004 BS84 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
218337 2004 BX87 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
218338 2004 BO99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
218339 2004 BF121 30/01/2004 Modra Modra Obs. 820 m MPC · JPL
218340 2004 BU129 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218341 2004 CQ3 10/02/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
218342 2004 CA12 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218343 2004 DR8 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218344 2004 DE14 16/02/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
218345 2004 EO10 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
218346 2004 FN4 18/03/2004 Needville Needville Obs. 1,4 km MPC · JPL
218347 2004 FD8 16/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
218348 2004 FY17 27/03/2004 Junk Bond D. Healy 2,4 km MPC · JPL
218349 2004 FW50 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
218350 2004 FK94 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218351 2004 FC107 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
218352 2004 FB110 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
218353 2004 FZ110 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
218354 2004 FQ123 26/03/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
218355 2004 FD134 26/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
218356 2004 FP142 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
218357 2004 GH 08/04/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
218358 2004 GB10 12/04/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
218359 2004 GC15 12/04/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
218360 2004 GS33 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218361 2004 GZ37 14/04/2004 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
218362 2004 GX77 15/04/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
218363 2004 GW87 15/04/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
218364 2004 HR38 23/04/2004 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
218365 2004 HB50 23/04/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
218366 2004 HU62 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
218367 2004 JE1 09/05/2004 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
218368 2004 JS1 10/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
218369 2004 JS6 10/05/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
218370 2004 JG11 12/05/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
218371 2004 JN22 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
218372 2004 JZ25 15/05/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
218373 2004 JC29 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
218374 2004 JT31 11/05/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
218375 2004 JC34 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
218376 2004 JA45 15/05/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
218377 2004 KB15 22/05/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,9 km MPC · JPL
218378 2004 LS18 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
218379 2004 LJ26 12/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
218380 2004 NF11 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
218381 2004 NT13 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
218382 2004 NO16 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
218383 2004 ND24 14/07/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
218384 2004 OL8 16/07/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
218385 2004 OQ8 16/07/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
218386 2004 PC 04/08/2004 Needville Needville Obs. 3,9 km MPC · JPL
218387 2004 PH13 07/08/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
218388 2004 PD16 07/08/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
218389 2004 PH21 07/08/2004 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
218390 2004 PH40 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
218391 2004 PE46 07/08/2004 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
218392 2004 PB53 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
218393 2004 PQ60 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
218394 2004 PE64 10/08/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
218395 2004 PB81 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
218396 2004 PH95 12/08/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
218397 2004 PT99 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
218398 2004 QY 16/08/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
218399 2004 QF5 21/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
218400 Marquardt 2004 QG7 22/08/2004 Altschwendt W. Ries 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
218401 2004 QH7 22/08/2004 Altschwendt Altschwendt Obs. 2,4 km MPC · JPL
218402 2004 QU13 20/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
218403 2004 QA18 19/08/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
218404 2004 RC6 04/09/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
218405 2004 RE11 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
218406 2004 RO18 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
218407 2004 RN46 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
218408 2004 RO48 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
218409 2004 RS59 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
218410 2004 RJ67 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
218411 2004 RZ72 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
218412 2004 RO81 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
218413 2004 RU87 07/09/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
218414 2004 RD94 08/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
218415 2004 RC97 08/09/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
218416 2004 RE97 08/09/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
218417 2004 RR106 08/09/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
218418 2004 RZ113 07/09/2004 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
218419 2004 RD121 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
218420 2004 RO137 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
218421 2004 RF143 08/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
218422 2004 RW148 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
218423 2004 RZ153 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
218424 2004 RM157 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
218425 2004 RV159 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
218426 2004 RN164 10/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,1 km MPC · JPL
218427 2004 RU170 08/09/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
218428 2004 RB175 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
218429 2004 RG175 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
218430 2004 RJ178 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
218431 2004 RY178 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
218432 2004 RK179 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
218433 2004 RM181 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
218434 2004 RP182 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
218435 2004 RM183 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
218436 2004 RG184 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
218437 2004 RD191 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
218438 2004 RE191 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
218439 2004 RM191 10/09/2004 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
218440 2004 RK192 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
218441 2004 RW196 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
218442 2004 RN197 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
218443 2004 RD200 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
218444 2004 RT200 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
218445 2004 RS212 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
218446 2004 RH215 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
218447 2004 RZ216 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
218448 2004 RN217 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
218449 2004 RZ218 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
218450 2004 RW220 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
218451 2004 RZ220 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218452 2004 RH221 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
218453 2004 RT227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
218454 2004 RZ228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
218455 2004 RX230 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
218456 2004 RH246 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
218457 2004 RQ250 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
218458 2004 RK251 14/09/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
218459 2004 RZ272 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
218460 2004 RV289 13/09/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
218461 2004 RC310 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218462 2004 RO310 13/09/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
218463 2004 RS310 13/09/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
218464 2004 RF319 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
218465 2004 RO323 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
218466 2004 RX325 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
218467 2004 RL328 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
218468 2004 RR329 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
218469 2004 RP333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
218470 2004 RK342 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
218471 2004 SG17 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
218472 2004 SC30 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
218473 2004 SJ34 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
218474 2004 SZ42 18/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
218475 2004 SK44 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
218476 2004 SS45 18/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
218477 2004 SP47 18/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
218478 2004 ST49 21/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
218479 2004 SE53 22/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
218480 2004 SC58 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
218481 2004 SJ58 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
218482 2004 TY7 04/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,4 km MPC · JPL
218483 2004 TY11 05/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
218484 2004 TG12 07/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,4 km MPC · JPL
218485 2004 TN13 09/10/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
218486 2004 TH17 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
218487 2004 TX25 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
218488 2004 TK39 04/10/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
218489 2004 TK45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
218490 2004 TW48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
218491 2004 TP50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
218492 2004 TG54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
218493 2004 TZ55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
218494 2004 TJ56 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
218495 2004 TZ59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
218496 2004 TT61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
218497 2004 TD66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
218498 2004 TB75 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
218499 2004 TO75 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
218500 2004 TT77 13/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
218501 2004 TX83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
218502 2004 TQ84 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
218503 2004 TG85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
218504 2004 TW98 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
218505 2004 TD99 05/10/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
218506 2004 TZ103 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
218507 2004 TO104 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
218508 2004 TL106 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
218509 2004 TU106 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
218510 2004 TY108 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
218511 2004 TS109 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
218512 2004 TL112 07/10/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
218513 2004 TT123 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
218514 2004 TP131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
218515 2004 TG136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
218516 2004 TN168 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
218517 2004 TT195 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
218518 2004 TT209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
218519 2004 TT237 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
218520 2004 TF243 06/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
218521 2004 TA255 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
218522 2004 TN265 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
218523 2004 TH274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
218524 2004 TT274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
218525 2004 TE301 08/10/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
218526 2004 TM306 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
218527 2004 TO307 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
218528 2004 TS339 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
218529 2004 TN351 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
218530 2004 TQ355 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
218531 2004 TA358 09/10/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
218532 2004 TM358 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
218533 2004 UZ6 21/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
218534 2004 VW4 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
218535 2004 VF12 03/11/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
218536 2004 VB16 05/11/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
218537 2004 VO18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
218538 2004 VV26 04/11/2004 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
218539 2004 VP57 05/11/2004 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
218540 2004 VW60 11/11/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
218541 2004 VW74 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218542 2004 WQ8 18/11/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218543 2004 XF 01/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218544 2004 XS5 04/12/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
218545 2004 XG8 02/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
218546 2004 XW44 13/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218547 2004 XO102 13/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
218548 2004 YV5 21/12/2004 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
218549 2005 AZ32 12/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
218550 2005 BQ26 19/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218551 2005 CA40 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
218552 2005 EM28 03/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
218553 2005 EK41 01/03/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
218554 2005 EV84 04/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
218555 2005 EW133 09/03/2005 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
218556 2005 EE147 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
218557 2005 ET150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218558 2005 EM198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
218559 2005 EW220 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
218560 2005 EN227 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
218561 2005 EZ239 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
218562 2005 EC266 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218563 2005 GV29 04/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
218564 2005 GP69 03/04/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
218565 2005 GO113 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
218566 2005 GR113 09/04/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
218567 2005 GV113 09/04/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218568 2005 GQ123 08/04/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
218569 2005 GR180 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
218570 2005 GO204 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 820 m MPC · JPL
218571 2005 JN34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
218572 2005 JX36 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
218573 2005 JW46 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218574 2005 JX48 03/05/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
218575 2005 JY51 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
218576 2005 JN58 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218577 2005 JH82 06/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
218578 2005 JT86 08/05/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
218579 2005 JJ112 09/05/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
218580 2005 JD121 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
218581 2005 JA127 12/05/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
218582 2005 JR181 01/05/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
218583 2005 KD 16/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
218584 2005 KB5 18/05/2005 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
218585 2005 KE10 28/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
218586 2005 KM10 29/05/2005 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
218587 2005 LV26 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
218588 2005 LF30 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218589 2005 LO30 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
218590 2005 LJ40 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218591 2005 LL42 13/06/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
218592 2005 MF37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
218593 2005 MG39 28/06/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
218594 2005 MH40 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218595 2005 MR40 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
218596 2005 MY50 30/06/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
218597 2005 MY52 21/06/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
218598 2005 NQ2 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
218599 2005 NG10 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
218600 2005 NS53 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
218601 2005 NR55 11/07/2005 Mayhill A. Lowe 2,0 km MPC · JPL
218602 2005 NE69 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
218603 2005 NN72 06/07/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
218604 2005 NB80 10/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
218605 2005 ND91 05/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
218606 2005 NW99 11/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
218607 2005 NG124 04/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
218608 2005 OD1 19/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
218609 2005 OZ3 26/07/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
218610 2005 OK15 30/07/2005 Vicques M. Ory 1,1 km MPC · JPL
218611 2005 PL 02/08/2005 Kingsnake J. V. McClusky 2,8 km MPC · JPL
218612 2005 PY3 01/08/2005 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
218613 2005 PE9 04/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
218614 2005 PO12 04/08/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
218615 2005 QT7 24/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
218616 2005 QM42 26/08/2005 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
218617 2005 QY42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
218618 2005 QF50 26/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
218619 2005 QG85 30/08/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
218620 2005 QK88 24/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
218621 2005 QW91 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
218622 2005 QU107 27/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
218623 2005 QY108 27/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
218624 2005 QQ138 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
218625 2005 QE153 27/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
218626 2005 QM172 29/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
218627 2005 QP179 26/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
218628 2005 QD182 31/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
218629 2005 RN4 06/09/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
218630 2005 RP19 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
218631 2005 RG24 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
218632 2005 RM24 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
218633 2005 RX29 08/09/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
218634 2005 RP31 13/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
218635 2005 RT31 13/09/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
218636 Calabria 2005 SN4 24/09/2005 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,9 km MPC · JPL
218637 2005 SP15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
218638 2005 SS18 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218639 2005 SM19 25/09/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,8 km MPC · JPL
218640 2005 SR23 23/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
218641 2005 SF25 25/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
218642 2005 SV26 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
218643 2005 SZ39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
218644 2005 SJ47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
218645 2005 SF54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
218646 2005 SD65 26/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
218647 2005 SW89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
218648 2005 SP93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
218649 2005 ST94 25/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
218650 2005 SE95 25/09/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
218651 2005 SD119 28/09/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
218652 2005 SY125 29/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
218653 2005 SB134 30/09/2005 Wrightwood J. W. Young 2,7 km MPC · JPL
218654 2005 SU144 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
218655 2005 SS151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
218656 2005 SV152 25/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
218657 2005 SO157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
218658 2005 SP158 26/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
218659 2005 SY158 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
218660 2005 SU163 27/09/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
218661 2005 SW171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
218662 2005 SS205 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
218663 2005 SH206 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
218664 2005 SW208 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
218665 2005 SE214 30/09/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
218666 2005 SW214 30/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
218667 2005 SN216 30/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
218668 2005 SO220 29/09/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
218669 2005 SX220 29/09/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
218670 2005 SC221 29/09/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
218671 2005 SM236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
218672 2005 SK242 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
218673 2005 SB247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
218674 2005 SX255 22/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
218675 2005 SK262 23/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
218676 2005 SQ270 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
218677 2005 SW278 23/09/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
218678 2005 TE5 01/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
218679 Sagamorehill 2005 TQ13 03/10/2005 Catalina R. A. Kowalski 2,5 km MPC · JPL
218680 2005 TE17 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
218681 2005 TV18 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
218682 2005 TM24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
218683 2005 TT41 03/10/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
218684 2005 TW44 05/10/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
218685 2005 TG51 12/10/2005 Uccle T. Pauwels 4,8 km MPC · JPL
218686 2005 TK54 01/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
218687 2005 TA56 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
218688 2005 TD62 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
218689 2005 TR64 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
218690 2005 TU74 01/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
218691 2005 TF75 02/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
218692 Leesnyder 2005 TW76 05/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
218693 2005 TA78 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
218694 2005 TD79 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
218695 2005 TG79 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
218696 2005 TK83 03/10/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
218697 2005 TT99 07/10/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
218698 2005 TS159 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
218699 2005 TD162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
218700 2005 TO162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
218701 2005 TQ165 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
218702 2005 TR167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
218703 2005 TH182 03/10/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
218704 2005 TW186 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
218705 2005 TL195 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
218706 2005 UT2 22/10/2005 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
218707 2005 UD9 21/10/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
218708 2005 UB17 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
218709 2005 UN19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
218710 2005 UG20 22/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
218711 2005 UL29 23/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
218712 2005 UC33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
218713 2005 UY51 23/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
218714 2005 UA53 23/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
218715 2005 UF75 24/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
218716 2005 UJ80 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
218717 2005 UM82 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
218718 2005 US118 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
218719 2005 UQ119 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
218720 2005 UC123 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
218721 2005 UW124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
218722 2005 UE132 24/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
218723 2005 UY140 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
218724 2005 UA160 22/10/2005 Palomar CSS 3,1 km MPC · JPL
218725 2005 UN166 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
218726 2005 UK203 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
218727 2005 US211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
218728 2005 UA250 23/10/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
218729 2005 UT250 23/10/2005 Palomar CSS 2,4 km MPC · JPL
218730 2005 UH255 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
218731 2005 UY256 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
218732 2005 UK275 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
218733 2005 UZ342 31/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
218734 2005 UA362 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
218735 2005 UZ364 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
218736 2005 UY411 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
218737 2005 UR436 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
218738 2005 UY440 29/10/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
218739 2005 UA444 30/10/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
218740 2005 UC444 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
218741 2005 UO457 31/10/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
218742 2005 UH473 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
218743 2005 UT480 25/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
218744 2005 UX480 25/10/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
218745 2005 UV482 22/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
218746 2005 UX482 22/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
218747 2005 UK486 23/10/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
218748 2005 UT488 23/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
218749 2005 UA499 27/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
218750 2005 US512 31/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
218751 2005 UH513 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
218752 Tentlingen 2005 VC4 07/11/2005 Marly Naef Obs. 2,1 km MPC · JPL
218753 2005 VT23 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
218754 2005 VV30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
218755 2005 VB51 03/11/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
218756 2005 VH77 05/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
218757 2005 VB91 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
218758 2005 VZ96 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
218759 2005 VR98 10/11/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
218760 2005 VD110 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
218761 2005 VG120 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
218762 2005 VS120 11/11/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
218763 2005 VW123 11/11/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
218764 2005 WO1 21/11/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
218765 2005 WO4 20/11/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
218766 2005 WS16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
218767 2005 WX45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
218768 2005 WW62 25/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
218769 2005 WV112 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
218770 2005 WE114 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
218771 2005 WF119 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
218772 2005 WS120 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
218773 2005 WL148 26/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
218774 2005 WQ158 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
218775 2005 WF161 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
218776 2005 WA194 29/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
218777 2005 XS10 01/12/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
218778 2005 XL15 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
218779 2005 XB27 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
218780 2005 XD29 02/12/2005 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
218781 2005 XF32 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
218782 2005 XW51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
218783 2005 XR82 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
218784 2005 YQ1 21/12/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
218785 2005 YY13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
218786 2005 YK29 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
218787 2005 YX74 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
218788 2005 YA165 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218789 2005 YK166 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
218790 2005 YC181 22/12/2005 Kitt Peak CSS 6,0 km MPC · JPL
218791 2005 YE184 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
218792 2005 YT189 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
218793 2006 AJ5 02/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
218794 2006 AS79 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
218795 2006 AO83 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
218796 2006 AO86 03/01/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
218797 2006 AD91 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
218798 2006 AX104 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
218799 2006 BM11 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
218800 2006 BN43 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
218801 2006 BC99 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
218802 2006 BF140 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
218803 2006 BS214 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
218804 2006 BB252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
218805 2006 CU33 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
218806 2006 DE1 21/02/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 4,4 km MPC · JPL
218807 2006 DM44 20/02/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
218808 2006 DM56 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
218809 2006 GH32 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
218810 2006 GF38 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
218811 2006 PD5 12/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
218812 2006 RR94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
218813 2006 SO14 17/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
218814 2006 SV14 17/09/2006 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
218815 2006 SE36 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
218816 2006 SL115 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
218817 2006 SS175 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
218818 2006 SA263 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
218819 2006 SZ265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218820 2006 SN349 29/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218821 2006 TE4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
218822 2006 TF19 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
218823 2006 TN22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
218824 2006 TD26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
218825 2006 TX34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
218826 2006 TJ45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
218827 2006 TJ68 11/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218828 2006 TG79 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
218829 2006 TM79 12/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
218830 2006 TD85 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
218831 2006 TX101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
218832 2006 TV105 12/10/2006 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
218833 2006 UH6 16/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
218834 2006 UN19 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218835 2006 UX40 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
218836 2006 UY41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
218837 2006 UL55 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
218838 2006 UW64 23/10/2006 Kitami K. Endate 880 m MPC · JPL
218839 2006 UA71 16/10/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
218840 2006 UG86 17/10/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
218841 2006 US87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
218842 2006 UY179 16/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
218843 2006 UZ202 22/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218844 2006 UQ204 22/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
218845 2006 UY209 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218846 2006 UR228 20/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
218847 2006 UP241 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
218848 2006 UQ327 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
218849 2006 UL338 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
218850 2006 VW13 14/11/2006 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
218851 2006 VP34 11/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
218852 2006 VV41 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
218853 2006 VO51 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218854 2006 VK88 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
218855 2006 VC94 15/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
218856 2006 VN105 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
218857 2006 WB80 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
218858 2006 WO80 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
218859 2006 WD82 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218860 2006 WR101 19/11/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
218861 2006 WX112 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
218862 2006 WK123 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
218863 2006 WO127 23/11/2006 Catalina CSS APO 1,2 km MPC · JPL
218864 2006 WF162 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
218865 2006 WY204 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
218866 Alexantioch 2006 XL4 15/12/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,2 km MPC · JPL
218867 2006 XB21 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
218868 2006 XH31 12/12/2006 Marly P. Kocher 4,2 km MPC · JPL
218869 2006 XO53 14/12/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
218870 2006 XS53 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
218871 2006 YL1 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
218872 2006 YX14 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
218873 2006 YS16 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
218874 2006 YW37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
218875 2006 YU46 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
218876 2007 AH8 10/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 960 m MPC · JPL
218877 2007 AC27 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
218878 2007 BK4 16/01/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
218879 2007 BH5 17/01/2007 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
218880 2007 BO22 24/01/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
218881 2007 BN55 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
218882 2007 BT57 24/01/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
218883 2007 BM77 17/01/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
218884 2007 CO7 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
218885 2007 CT10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
218886 2007 CR21 06/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
218887 2007 CY22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
218888 2007 CV40 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
218889 2007 CU41 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
218890 2007 CT63 15/02/2007 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
218891 2007 DY11 16/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
218892 2007 DZ24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
218893 2007 DX35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
218894 2007 DO60 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
218895 2007 DM68 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
218896 2007 DX70 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
218897 2007 DT81 23/02/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
218898 2007 DU102 25/02/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
218899 2007 EO1 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
218900 Gabybuchholz 2007 EO9 08/03/2007 Wildberg R. Apitzsch 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
218901 Gerdbuchholz 2007 EO9 10/03/2007 Wildberg R. Apitzsch 3,7 km MPC · JPL
218902 2007 EW12 09/03/2007 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
218903 2007 EJ16 09/03/2007 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
218904 2007 EV36 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
218905 2007 EV51 11/03/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
218906 2007 ES122 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
218907 2007 EW126 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
218908 2007 ET161 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
218909 2007 EJ218 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
218910 2007 EV218 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
218911 2007 FQ24 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
218912 2007 GJ30 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
218913 2007 HN53 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
218914 Tangauchin 2007 KG9 19/05/2007 XuYi PMO NEO 3,5 km MPC · JPL
218915 2007 PL27 13/08/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
218916 2007 SD12 27/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
218917 2007 TJ68 11/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 5,8 km MPC · JPL
218918 2007 TV138 09/10/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
218919 2007 TB218 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
218920 2007 TB240 14/10/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
218921 2007 TR357 13/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
218922 2007 TA361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
218923 2007 UE1 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 5,7 km MPC · JPL
218924 2007 UF104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
218925 2007 VV92 03/11/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
218926 2007 VA242 12/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
218927 2007 YL16 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
218928 2008 AJ114 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
218929 2008 BP15 28/01/2008 Lulin Observatory LUSS 1,6 km MPC · JPL
218930 2008 BW21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
218931 2008 BL41 30/01/2008 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
218932 2008 CW1 01/02/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
218933 2008 CY16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
218934 2008 CL25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
218935 2008 CG66 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
218936 2008 CK77 06/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
218937 2008 CU119 14/02/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,9 km MPC · JPL
218938 2008 CN143 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
218939 2008 CO143 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
218940 2008 CH156 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
218941 2008 CV164 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
218942 2008 CK165 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
218943 2008 DP13 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
218944 2008 DG20 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
218945 2008 DK23 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
218946 2008 DD30 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
218947 2008 DN33 27/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
218948 2008 DY39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
218949 2008 DF40 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
218950 2008 DW68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
218951 2008 DJ72 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
218952 2008 DO79 29/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
218953 2008 DN84 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
218954 2008 EM11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
218955 2008 ES21 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
218956 2008 EV22 03/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
218957 2008 EE40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
218958 2008 EE43 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
218959 2008 EQ68 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
218960 2008 EQ83 09/03/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
218961 22008 EM109 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
218962 22008 ED146 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
218963 22008 EQ146 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
218964 22008 FP22 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
218965 22008 FV22 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
218966 22008 FV26 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
218967 22008 FB28 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
218968 22008 FS29 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
218969 22008 FH33 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
218970 22008 FM38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
218971 2008 FG42 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
218972 2008 FH52 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
218973 2008 FW57 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
218974 2008 FF60 29/03/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
218975 2008 FX85 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
218976 2008 FT101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
218977 2008 FD117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
218978 2008 FQ117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
218979 2008 FT123 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
218980 2008 FY124 30/03/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
218981 2008 FW126 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
218982 2008 GM60 05/04/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
218983 2008 GV69 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
218984 2008 GS72 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
218985 2008 GU104 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
218986 2008 GN112 05/04/2008 Črni Vrh Črni Vrh 4,8 km MPC · JPL
218987 Heidenhain 2008 HV2 26/04/2008 Gaisberg R. Gierlinger 3,4 km MPC · JPL
218988 2008 HH9 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
218989 2008 HT11 24/04/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
218990 2008 HL13 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
218991 2008 HB17 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
218992 2008 HJ17 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
218993 2008 HO28 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
218994 2008 HY29 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
218995 2008 HW38 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
218996 2008 HN44 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
218997 2008 HC60 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
218998 Navi 2008 JZ2 03/05/2008 Marly P. Kocher 1,5 km MPC · JPL
218999 2008 JQ9 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
219000 2008 JW17 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

214.000s  • 215.000s  • 216.000s  • 217.000s  • 218.000s  • 219.000s  • 220.000s  • 221.000s  • 222.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001