Danh sách tiểu hành tinh/360001–361000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
360001 2012 XS39 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360002 2012 XJ115 07/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
360003 2012 XP133 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
360004 2012 XO146 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
360005 2012 XA151 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
360006 2012 XH151 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
360007 2012 XU151 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
360008 2012 YR 12/09/2007 Dauban C. Rinner, F. Kugel 1,5 km MPC · JPL
360009 2012 YP5 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360010 2012 YB6 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
360011 2013 AK7 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
360012 2013 AL7 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
360013 2013 AN7 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
360014 2013 AQ7 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
360015 2013 AX7 29/10/2005 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
360016 2013 AG8 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
360017 2013 AU10 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
360018 2013 AF13 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
360019 2013 AE14 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
360020 2013 AW15 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
360021 2013 AY16 13/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
360022 2013 AE19 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
360023 2013 AQ20 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
360024 2013 AS20 20/12/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
360025 2013 AA21 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
360026 2013 AN22 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
360027 2013 AF27 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
360028 2013 AE28 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
360029 2013 AF29 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
360030 2013 AT29 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
360031 2013 AA30 26/01/2010 WISE WISE 11 km MPC · JPL
360032 2013 AX32 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
360033 2013 AZ32 13/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
360034 2013 AB33 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
360035 2013 AF39 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360036 2013 AT40 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
360037 2013 AO41 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
360038 2013 AY41 16/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
360039 2013 AU44 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
360040 2013 AZ44 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
360041 2013 AO53 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
360042 2013 AS53 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
360043 2013 AW54 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
360044 2013 AU58 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
360045 2013 AC59 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
360046 2013 AG59 29/03/2009 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
360047 2013 AM59 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
360048 2013 AN59 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
360049 2013 AJ68 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
360050 2013 AM73 10/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
360051 2013 AQ74 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
360052 2013 AE77 10/12/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
360053 2013 AT79 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
360054 2013 AX79 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
360055 2013 AR88 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
360056 2013 AU91 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
360057 2013 AK92 08/07/2007 Lulin Observatory LUSS 13 km MPC · JPL
360058 2013 AL92 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
360059 2013 AP95 11/03/2008 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
360060 2013 AA97 04/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
360061 2013 AL97 27/01/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
360062 2013 AJ101 04/04/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
360063 2013 AL102 11/03/2000 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
360064 2013 AP104 05/04/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
360065 2013 AA105 04/12/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
360066 2013 AZ111 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
360067 2013 AU115 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
360068 2013 AM117 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
360069 2013 AX118 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
360070 2013 AY126 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
360071 2013 AC131 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
360072 Alcimedon 2013 AJ131 02/09/2008 Zelenchukskaya Zelenchukskaya Stn. 10 km MPC · JPL
360073 2013 AL131 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
360074 2013 AZ131 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
360075 2013 AD132 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
360076 2013 AE132 30/05/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 8,2 km MPC · JPL
360077 2013 AK132 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
360078 2013 AQ133 11/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
360079 2013 BM1 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
360080 2013 BA15 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
360081 2013 BJ16 19/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
360082 2013 BJ19 24/07/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
360083 2013 BZ23 14/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360084 2013 BZ25 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
360085 2013 BJ33 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
360086 2013 BF34 01/04/2003 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
360087 2013 BY40 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
360088 2013 BB47 10/02/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
360089 2013 BV54 17/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
360090 2013 BZ54 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
360091 2013 BE55 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
360092 2013 BO61 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
360093 2013 BF62 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
360094 2013 BO62 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
360095 2013 BP62 20/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 900 m MPC · JPL
360096 2013 BF63 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
360097 2013 BS63 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
360098 2013 BC64 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
360099 2013 BQ64 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360100 2013 BC65 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
360101 2013 BN79 24/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
360102 2013 BQ79 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
360103 2013 CW 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
360104 2013 CG9 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
360105 2013 CG11 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
360106 2013 CM13 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 710 m MPC · JPL
360107 2013 CS14 17/01/2010 WISE WISE 13 km MPC · JPL
360108 2013 CY14 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
360109 2013 CD15 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
360110 2013 CZ15 07/02/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
360111 2013 CA16 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360112 2013 CG16 01/08/2005 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
360113 2013 CM16 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
360114 2013 CY16 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
360115 2013 CK17 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
360116 2013 CS17 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
360117 2013 CG20 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
360118 2013 CS20 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
360119 2013 CK21 07/02/2002 Palomar NEAT 550 m MPC · JPL
360120 2013 CQ21 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
360121 2013 CE25 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
360122 2013 CH27 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
360123 2013 CT27 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
360124 2013 CW27 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
360125 2013 CA30 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360126 2013 CZ31 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360127 2013 CN32 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
360128 2013 CK33 01/04/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
360129 2013 CX34 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
360130 2013 CA35 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
360131 2013 CK35 16/02/1996 Caussols E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
360132 2013 CL35 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
360133 2013 CA37 29/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
360134 2013 CG37 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
360135 2013 CL37 16/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
360136 2013 CY37 05/04/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
360137 2013 CO38 07/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
360138 2013 CP38 10/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
360139 2013 CV39 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
360140 2013 CS43 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360141 2013 CY45 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
360142 2013 CD46 25/10/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
360143 2013 CS48 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
360144 2013 CY50 31/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
360145 2013 CU52 22/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
360146 2013 CQ53 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
360147 2013 CU54 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
360148 2013 CZ54 10/03/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
360149 2013 CH58 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
360150 2013 CM58 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
360151 2013 CX59 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
360152 2013 CO62 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
360153 2013 CM65 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
360154 2013 CR65 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
360155 2013 CC66 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
360156 2013 CF66 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360157 2013 CO66 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
360158 2013 CQ66 17/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
360159 2013 CP68 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
360160 2013 CC69 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
360161 2013 CK69 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
360162 2013 CJ71 11/11/2009 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
360163 2013 CC72 27/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
360164 2013 CS72 12/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
360165 2013 CE80 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
360166 2013 CJ80 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
360167 2013 CC83 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
360168 2013 CN87 09/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
360169 2013 CF96 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
360170 2013 CS101 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
360171 2013 CZ102 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
360172 2013 CF112 15/05/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
360173 2013 CF114 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
360174 2013 CG118 23/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360175 2013 CJ120 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
360176 2013 CV121 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
360177 2013 CK130 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360178 2013 CQ130 27/03/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
360179 2013 CN131 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
360180 2013 CD137 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
360181 2013 CR137 23/10/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
360182 2013 CC176 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
360183 2013 CS176 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
360184 2013 CG177 26/01/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
360185 2013 CP177 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
360186 2013 CV179 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
360187 2013 CU180 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
360188 2013 CZ181 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
360189 2013 CY191 17/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
360190 2013 DN9 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
360191 1988 TA 05/10/1988 Palomar J. Phinney, J. E. Mueller APO · 400 m MPC · JPL
360192 1991 FB 18/03/1991 Siding Spring R. H. McNaught 560 m MPC · JPL
360193 1995 SF35 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
360194 1995 SV41 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
360195 1995 UC21 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
360196 1996 ND 14/07/1996 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
360197 1996 TS47 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
360198 1997 SO24 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360199 1997 SQ30 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
360200 1997 UF8 26/10/1997 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
360201 1997 WF9 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
360202 1997 WK27 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
360203 1998 DT8 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
360204 1998 SE31 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
360205 1998 SZ32 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
360206 1998 SF146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
360207 1998 TE22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
360208 1998 VL2 10/11/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
360209 1998 WJ7 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
360210 1998 WZ29 24/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
360211 1999 CS45 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
360212 1999 FD88 21/03/1999 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
360213 1999 PY5 13/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
360214 1999 PH8 12/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
360215 1999 RJ2 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
360216 1999 RA27 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
360217 1999 RA30 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
360218 1999 RZ105 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360219 1999 SG26 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
360220 1999 TU20 07/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
360221 1999 TX34 03/10/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
360222 1999 TE62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
360223 1999 TU63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
360224 1999 TX68 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
360225 1999 TV115 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360226 1999 TP161 09/10/1999 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
360227 1999 TW259 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360228 1999 TH321 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
360229 1999 VL11 06/11/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
360230 1999 VG116 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360231 1999 VM138 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
360232 1999 VD155 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
360233 1999 VR174 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
360234 2000 BF41 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
360235 2000 BV42 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360236 2000 BQ44 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
360237 2000 BS48 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
360238 2000 CC120 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
360239 2000 CJ125 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
360240 2000 DU10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
360241 2000 ED16 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
360242 2000 EU165 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
360243 2000 EG196 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
360244 2000 FN7 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
360245 2000 GG4 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
360246 2000 GW11 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
360247 2000 GH14 05/04/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
360248 2000 GN23 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
360249 2000 GQ127 04/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
360250 2000 GH186 10/04/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
360251 2000 HL20 27/04/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
360252 2000 HV53 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
360253 2000 HH102 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
360254 2000 JU3 04/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360255 2000 JF6 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
360256 2000 JB8 05/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
360257 2000 JY78 04/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
360258 2000 JD80 06/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
360259 2000 KX10 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
360260 2000 KN37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
360261 2000 OO11 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
360262 2000 OX60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
360263 2000 QJ184 26/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
360264 2000 QL220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
360265 2000 SN53 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
360266 2000 SZ84 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
360267 2000 SH116 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360268 2000 SC186 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360269 2000 SF200 24/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
360270 2000 SL218 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
360271 2000 SJ239 27/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
360272 2000 SE254 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
360273 2000 SU260 24/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
360274 2000 SZ297 28/09/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
360275 2000 SU300 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
360276 2000 SD302 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
360277 2000 SJ364 20/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
360278 2000 TN27 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360279 2000 TJ31 04/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
360280 2000 UH16 29/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
360281 2000 UN76 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
360282 2000 VQ22 01/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
360283 2000 WG25 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
360284 2000 WU29 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
360285 2000 WD110 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
360286 2000 WT117 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
360287 2000 WL184 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
360288 2001 BM3 17/01/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
360289 2001 BH39 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
360290 2001 DC49 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
360291 2001 DQ97 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
360292 2001 LP1 14/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
360293 2001 OU9 18/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
360294 2001 OO26 18/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
360295 2001 OO85 29/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
360296 2001 PQ31 31/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
360297 2001 QG19 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
360298 2001 QP184 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
360299 2001 QU208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
360300 2001 QD211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
360301 2001 QG229 29/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
360302 2001 QE259 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
360303 2001 RK7 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
360304 2001 RO34 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
360305 2001 RO59 12/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
360306 2001 RD74 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
360307 2001 SD3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
360308 2001 SS10 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
360309 2001 SM33 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360310 2001 SA34 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
360311 2001 SF39 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
360312 2001 SF83 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
360313 2001 SZ102 20/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
360314 2001 SX126 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
360315 2001 SO141 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
360316 2001 SX161 17/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
360317 2001 SU177 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
360318 2001 SA214 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
360319 2001 SA225 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
360320 2001 SY225 19/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
360321 2001 SU284 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
360322 2001 SU322 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
360323 2001 TC7 10/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
360324 2001 TF13 13/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
360325 2001 TF69 13/10/2001 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
360326 2001 TE100 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
360327 2001 TZ114 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
360328 2001 TR123 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
360329 2001 TO175 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
360330 2001 TE189 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
360331 2001 TU192 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
360332 2001 TE194 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
360333 2001 TO196 14/10/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
360334 2001 TR223 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
360335 2001 TB260 14/10/2001 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
360336 2001 TE262 21/08/2004 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
360337 2001 UR1 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
360338 2001 UO11 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
360339 2001 UY13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 980 m MPC · JPL
360340 2001 UU15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
360341 2001 UK28 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
360342 2001 UL58 17/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
360343 2001 UC67 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
360344 2001 UC102 20/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
360345 2001 UR120 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
360346 2001 UC143 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
360347 2001 UN148 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
360348 2001 VT87 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
360349 2001 VD129 11/11/2001 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
360350 2001 VO133 11/11/2001 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
360351 2001 WL23 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
360352 2001 WY61 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
360353 2001 XN134 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
360354 2001 XW223 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
360355 2001 XH229 15/12/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
360356 2001 XV229 20/11/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
360357 2001 XE232 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
360358 2001 YK29 18/12/2001 Socorro LINEAR 520 m MPC · JPL
360359 2001 YE91 17/12/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
360360 2001 YG94 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
360361 2002 AQ4 08/01/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
360362 2002 AQ18 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
360363 2002 AP21 09/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
360364 2002 AE69 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
360365 2002 AT97 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
360366 2002 AA107 09/01/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
360367 2002 AY114 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
360368 2002 AJ131 13/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
360369 2002 AT137 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
360370 2002 AX157 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
360371 2002 AS200 09/01/2002 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
360372 2002 AH202 12/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
360373 2002 AQ202 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
360374 2002 AW202 13/01/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
360375 2002 CV23 06/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
360376 2002 CE51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 820 m MPC · JPL
360377 2002 CK87 07/02/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
360378 2002 CU115 13/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
360379 2002 CF131 07/02/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
360380 2002 CQ210 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
360381 2002 CC213 10/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
360382 2002 CB262 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
360383 2002 CO266 07/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
360384 2002 CW267 07/02/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
360385 2002 CN280 07/02/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
360386 2002 CG304 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
360387 2002 CX309 06/02/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
360388 2002 CY311 12/02/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
360389 2002 CK314 11/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
360390 2002 CW317 26/07/2008 Siding Spring SSS 15 km MPC · JPL
360391 2002 DW7 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
360392 2002 EE3 10/03/2002 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
360393 2002 EE5 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,5 km MPC · JPL
360394 2002 EH38 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
360395 2002 EM117 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
360396 2002 EW136 12/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
360397 2002 EG155 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
360398 2002 EH156 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 3,4 km MPC · JPL
360399 2002 EX156 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 520 m MPC · JPL
360400 2002 EH158 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
360401 2002 FM5 16/03/2002 Eskridge G. Hug 1,8 km MPC · JPL
360402 2002 FK21 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
360403 2002 FF40 23/03/2002 Palomar M. White, M. Collins 980 m MPC · JPL
360404 2002 GF6 13/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
360405 2002 GP27 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 570 m MPC · JPL
360406 2002 GS33 01/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
360407 2002 GS42 04/04/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
360408 2002 GR58 08/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
360409 2002 GJ77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
360410 2002 GY80 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
360411 2002 GV81 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
360412 2002 GU84 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
360413 2002 GE85 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
360414 2002 GR103 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360415 2002 GG106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
360416 2002 GA115 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
360417 2002 GN115 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
360418 2002 GR125 12/04/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
360419 2002 GX128 04/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
360420 2002 GE147 13/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
360421 2002 GO158 13/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
360422 2002 GF174 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
360423 2002 GO179 10/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
360424 2002 GS179 11/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
360425 2002 GF181 13/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
360426 2002 GD182 08/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
360427 2002 GV185 09/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
360428 2002 HU12 22/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
360429 2002 HC14 30/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
360430 2002 HK18 22/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
360431 2002 JX6 01/05/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
360432 2002 JJ9 07/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
360433 2002 JR9 07/05/2002 Socorro LINEAR APO 1,0 km MPC · JPL
360434 2002 JH45 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360435 2002 JG56 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
360436 2002 JE70 07/05/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
360437 2002 JU72 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
360438 2002 JJ88 11/05/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
360439 2002 JP121 05/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
360440 2002 JY130 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
360441 2002 JU145 14/05/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
360442 2002 KR8 30/05/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
360443 2002 LR29 09/06/2002 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
360444 2002 LX63 26/05/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
360445 2002 MR6 12/03/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
360446 2002 NM12 04/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
360447 2002 NK65 14/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
360448 2002 ND68 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
360449 2002 OR24 29/07/2002 Palomar S. F. Hönig 780 m MPC · JPL
360450 2002 PP62 08/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
360451 2002 PL185 08/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
360452 2002 QC15 04/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
360453 2002 QC49 29/08/2002 Palomar R. Matson 860 m MPC · JPL
360454 2002 QM55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
360455 2002 QQ63 30/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
360456 2002 QV79 16/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
360457 2002 QU145 13/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360458 2002 QQ152 19/07/2010 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
360459 2002 QH153 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
360460 2002 QT153 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
360461 2002 RL 02/09/2002 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,4 km MPC · JPL
360462 2002 RT139 10/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
360463 2002 RO199 13/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
360464 2002 RH239 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,8 km MPC · JPL
360465 2002 RS243 14/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
360466 2002 RW244 15/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
360467 2002 RT265 11/09/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
360468 2002 ST28 28/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
360469 2002 SP40 30/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
360470 2002 TL22 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360471 2002 TO35 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
360472 2002 TG38 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
360473 2002 TU82 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
360474 2002 TA100 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
360475 2002 TM222 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
360476 2002 TB225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
360477 2002 TG245 07/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
360478 2002 TV253 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360479 2002 TJ271 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360480 2002 TE296 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
360481 2002 TS369 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
360482 2002 UK8 10/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
360483 2002 UE36 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
360484 2002 UR50 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
360485 2002 UE65 30/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
360486 2002 UB73 16/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
360487 2002 VK1 02/11/2002 La Palma La Palma Obs. 1,5 km MPC · JPL
360488 2002 VM53 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
360489 2002 VB74 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
360490 2002 VY75 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
360491 2002 VB92 13/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
360492 2002 VF102 11/11/2002 Kvistaberg UDAS 2,7 km MPC · JPL
360493 2002 VO107 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
360494 2002 VX118 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
360495 2002 VQ142 05/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
360496 2002 XO6 01/12/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
360497 2002 XQ10 03/12/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
360498 2002 XO19 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
360499 2002 XK53 10/12/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
360500 2003 AK5 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
360501 2003 BW14 26/01/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
360502 2003 EO16 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 280 m MPC · JPL
360503 2003 GE49 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
360504 2003 HH33 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
360505 2003 HM55 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 800 m MPC · JPL
360506 2003 JL14 08/05/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
360507 2003 MK 20/06/2003 Nashville R. Clingan 2,7 km MPC · JPL
360508 2003 NN12 04/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
360509 2003 OD3 23/07/2003 Wise D. Polishook 1,1 km MPC · JPL
360510 2003 OQ4 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
360511 2003 OE7 24/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
360512 2003 OU14 22/07/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
360513 2003 QE3 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 630 m MPC · JPL
360514 2003 QM5 21/08/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
360515 2003 QO9 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
360516 2003 QQ11 21/08/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
360517 2003 QH18 22/08/2003 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
360518 2003 QX33 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
360519 2003 QF49 22/08/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
360520 2003 QY52 23/08/2003 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
360521 2003 QD62 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
360522 2003 QQ71 25/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
360523 2003 QS79 28/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
360524 2003 QW84 24/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
360525 2003 QK101 29/08/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
360526 2003 QU114 19/08/2003 Wise Wise Obs. 3,8 km MPC · JPL
360527 2003 RN11 15/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
360528 2003 RL20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
360529 2003 SG34 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
360530 2003 SE42 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
360531 2003 SD79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
360532 2003 SD91 18/09/2003 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
360533 2003 ST94 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
360534 2003 SG112 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
360535 2003 SN124 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
360536 2003 SM128 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
360537 2003 SB131 20/09/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
360538 2003 SA145 19/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
360539 2003 SE171 25/09/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
360540 2003 SQ197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
360541 2003 SY207 26/09/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
360542 2003 SX212 25/09/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
360543 2003 SF228 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
360544 2003 SV233 25/09/2003 Haleakala NEAT 720 m MPC · JPL
360545 2003 SQ263 28/09/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
360546 2003 SZ282 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
360547 2003 SF294 28/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
360548 2003 SQ313 31/08/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
360549 2003 SS319 28/09/2003 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
360550 2003 SR328 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
360551 2003 SS328 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
360552 2003 SD332 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
360553 2003 SS338 26/09/2003 Apache Point SDSS 720 m MPC · JPL
360554 2003 SC353 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
360555 2003 SU354 22/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
360556 2003 SG363 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
360557 2003 SW386 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360558 2003 SV399 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,6 km MPC · JPL
360559 2003 TT2 02/10/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 1,2 km MPC · JPL
360560 2003 TC11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
360561 2003 TG37 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
360562 2003 TM50 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
360563 2003 UM12 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
360564 2003 UM13 18/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
360565 2003 UT46 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
360566 2003 UX46 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
360567 2003 UV48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
360568 2003 UO66 16/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
360569 2003 UP93 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
360570 2003 UN95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
360571 2003 UL115 20/10/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
360572 2003 UU123 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
360573 2003 UU128 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
360574 2003 UG156 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360575 2003 UT160 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
360576 2003 UZ186 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
360577 2003 UL191 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
360578 2003 UH203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360579 2003 UX203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
360580 2003 UB241 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
360581 2003 UU277 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
360582 2003 UZ317 19/10/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
360583 2003 UY324 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
360584 2003 UY331 18/10/2003 Apache Point SDSS 740 m MPC · JPL
360585 2003 UW357 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
360586 2003 UD362 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
360587 2003 UE406 23/10/2003 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
360588 2003 WF75 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
360589 2003 WN79 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
360590 2003 WV108 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
360591 2003 WQ138 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
360592 2003 WA148 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
360593 2003 WF159 29/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
360594 2003 YA44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
360595 2003 YZ45 17/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
360596 2003 YR56 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
360597 2003 YX77 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
360598 2003 YK91 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
360599 2003 YE128 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360600 2003 YZ166 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
360601 2003 YU168 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
360602 2003 YL171 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360603 2004 BO8 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
360604 2004 BY52 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
360605 2004 BM71 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
360606 2004 BO71 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
360607 2004 BF82 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
360608 2004 BF83 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
360609 2004 BY85 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
360610 2004 BH113 28/01/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
360611 2004 BU118 30/01/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
360612 2004 BY126 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
360613 2004 CF6 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
360614 2004 CS54 11/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
360615 2004 CJ58 28/01/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
360616 2004 CP79 11/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
360617 2004 CM81 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
360618 2004 CT104 13/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
360619 2004 DX6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
360620 2004 DU32 18/02/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
360621 2004 DC39 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
360622 2004 DW55 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
360623 2004 DS57 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
360624 2004 EU32 15/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
360625 2004 ES34 12/03/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
360626 2004 EV46 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360627 2004 EP49 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360628 2004 ET53 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
360629 2004 EM81 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
360630 2004 EG95 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
360631 2004 FT44 11/06/2000 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
360632 2004 FL53 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
360633 2004 FD58 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
360634 2004 FK96 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
360635 2004 FB101 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
360636 2004 FA130 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360637 2004 FF138 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
360638 2004 FJ146 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
360639 2004 GC55 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
360640 2004 HU4 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360641 2004 HU7 19/04/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
360642 2004 HM50 23/04/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
360643 2004 HY53 16/04/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
360644 2004 JL45 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
360645 2004 KF14 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
360646 2004 LF16 12/06/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
360647 2004 LJ18 12/06/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
360648 2004 NE4 12/07/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
360649 2004 OA6 18/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
360650 2004 PW7 06/08/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
360651 2004 QY6 21/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 820 m MPC · JPL
360652 2004 QD18 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
360653 2004 RV8 06/09/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 770 m MPC · JPL
360654 2004 RK10 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
360655 2004 RO22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360656 2004 RG24 07/09/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
360657 2004 RL28 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
360658 2004 RS54 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
360659 2004 RR63 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
360660 2004 RM73 08/09/2004 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
360661 2004 RD76 08/09/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
360662 2004 RB104 08/09/2004 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
360663 2004 RR117 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
360664 2004 RB136 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360665 2004 RY148 09/09/2004 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
360666 2004 RE155 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
360667 2004 RD163 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
360668 2004 RT167 07/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
360669 2004 RT172 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
360670 2004 RU175 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
360671 2004 RV177 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
360672 2004 RF186 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
360673 2004 RD212 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
360674 2004 RJ216 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
360675 2004 RL225 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
360676 2004 RN225 09/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
360677 2004 RV238 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360678 2004 RN243 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
360679 2004 RJ255 06/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
360680 2004 RJ268 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
360681 2004 RE272 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
360682 2004 RT274 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
360683 2004 RA299 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360684 2004 RU311 14/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
360685 2004 RS317 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
360686 2004 RE334 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
360687 2004 RP340 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
360688 2004 RU356 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
360689 2004 SB19 18/09/2004 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
360690 2004 SV20 17/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
360691 2004 SA32 17/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
360692 2004 SQ37 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
360693 2004 SF47 18/09/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
360694 2004 SA49 21/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
360695 2004 SH49 21/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
360696 2004 SE58 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
360697 2004 TP9 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
360698 2004 TP12 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
360699 2004 TM20 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
360700 2004 TX20 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
360701 2004 TP32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
360702 2004 TD33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
360703 2004 TD34 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
360704 2004 TX38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
360705 2004 TX50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
360706 2004 TF52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
360707 2004 TC56 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
360708 2004 TZ66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
360709 2004 TG74 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
360710 2004 TH79 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
360711 2004 TZ89 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
360712 2004 TL93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
360713 2004 TO102 06/10/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
360714 2004 TO103 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
360715 2004 TC107 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
360716 2004 TN109 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
360717 2004 TE120 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
360718 2004 TC130 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
360719 2004 TW131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
360720 2004 TG134 07/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
360721 2004 TX137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
360722 2004 TS139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
360723 2004 TD152 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
360724 2004 TD179 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
360725 2004 TT201 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
360726 2004 TD225 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360727 2004 TN226 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
360728 2004 TZ237 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
360729 2004 TK247 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
360730 2004 TC273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
360731 2004 TT282 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
360732 2004 TH285 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
360733 2004 TM302 09/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
360734 2004 TL318 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
360735 2004 TH348 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
360736 2004 TP355 11/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
360737 2004 TF368 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
360738 2004 UD1 16/10/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,1 km MPC · JPL
360739 2004 UN5 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
360740 2004 UE11 21/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
360741 2004 VU17 03/11/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
360742 2004 VR18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
360743 2004 VN23 05/11/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
360744 2004 VB30 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
360745 2004 VG30 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
360746 2004 VC39 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
360747 2004 VP66 04/11/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
360748 2004 VA71 07/11/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
360749 2004 VE76 12/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
360750 2004 WY5 19/11/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
360751 2004 XG48 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
360752 2004 XM57 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
360753 2004 XV78 10/12/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
360754 2004 XQ89 11/12/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
360755 2004 XG106 11/12/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
360756 2004 XF123 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360757 2004 XQ134 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360758 2004 XF137 15/12/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
360759 2004 XC164 03/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
360760 2004 XF167 03/11/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
360761 2004 XY180 15/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 910 m MPC · JPL
360762 FRIPON 2005 AT 04/01/2005 Vicques Jura Obs. 900 m MPC · JPL
360763 2005 AN1 01/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
360764 2005 AH49 16/12/2004 Uccle T. Pauwels 1,1 km MPC · JPL
360765 2005 BS2 17/01/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
360766 2005 BN9 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
360767 2005 BG38 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,2 km MPC · JPL
360768 2005 BQ40 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,1 km MPC · JPL
360769 2005 CT2 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
360770 2005 CV14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
360771 2005 CZ14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
360772 2005 CU16 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
360773 2005 CG73 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
360774 2005 CJ79 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
360775 2005 EK20 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
360776 2005 EB39 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
360777 2005 EU42 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
360778 2005 EK95 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
360779 2005 EP183 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
360780 2005 EM186 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
360781 2005 ES224 08/03/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
360782 2005 EK271 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
360783 2005 EG293 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
360784 2005 FA5 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
360785 2005 FQ8 22/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360786 2005 GJ6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
360787 2005 GO24 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
360788 2005 GX31 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
360789 2005 GS40 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
360790 2005 GN42 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
360791 2005 GP47 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
360792 2005 GR57 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
360793 2005 GU58 03/04/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
360794 2005 GT87 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
360795 2005 GA98 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
360796 2005 GP103 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
360797 2005 GF114 09/04/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
360798 2005 GR127 04/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
360799 2005 GT131 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360800 2005 GP150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
360801 2005 GJ156 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
360802 2005 GN168 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
360803 2005 GG170 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
360804 2005 GZ189 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 780 m MPC · JPL
360805 2005 HW2 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
360806 2005 JA 02/05/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
360807 2005 JB35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
360808 2005 JM52 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
360809 2005 JH63 03/05/2005 Kitt Peak DLS 1,1 km MPC · JPL
360810 2005 JH68 06/05/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
360811 2005 JR68 06/05/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
360812 2005 JC72 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
360813 2005 JL74 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
360814 2005 JD77 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
360815 2005 JT84 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
360816 2005 JA118 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
360817 2005 JB125 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
360818 2005 JW131 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
360819 2005 JL148 14/05/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
360820 2005 JJ150 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
360821 2005 JV176 14/05/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
360822 2005 KG7 19/05/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
360823 2005 KL7 19/05/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
360824 2005 KO11 28/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
360825 2005 LV1 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
360826 2005 LM10 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
360827 2005 LG12 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
360828 2005 LC13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
360829 2005 LD31 10/06/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
360830 2005 LW40 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360831 2005 LK48 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
360832 2005 LX52 03/06/2005 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
360833 2005 MM12 28/06/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
360834 2005 MK28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
360835 2005 MO49 30/06/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
360836 2005 NN3 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
360837 2005 NE10 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
360838 2005 NY10 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
360839 2005 ND16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
360840 2005 NM35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
360841 2005 NK63 11/07/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
360842 2005 NE86 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
360843 2005 NG87 03/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
360844 2005 OG17 30/07/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
360845 2005 OW25 31/07/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
360846 2005 QL3 29/07/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
360847 2005 QN12 06/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
360848 2005 QV16 25/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
360849 2005 QC17 25/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
360850 2005 QM23 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
360851 2005 QH42 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
360852 2005 QS47 26/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
360853 2005 QP61 26/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
360854 2005 QY65 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
360855 2005 QL73 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
360856 2005 QP115 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
360857 2005 QO121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
360858 2005 QV122 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
360859 2005 QU130 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
360860 2005 QB132 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
360861 2005 QK137 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
360862 2005 QT158 27/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
360863 2005 QQ180 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
360864 2005 QS188 27/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
360865 2005 QA189 31/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
360866 2005 RH7 07/09/2005 Campo Catino CAOS 3,1 km MPC · JPL
360867 2005 RE26 12/09/2005 Junk Bond D. Healy 2,0 km MPC · JPL
360868 2005 RD45 09/09/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
360869 2005 RJ46 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
360870 2005 SK 20/09/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
360871 2005 SM17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
360872 2005 SP24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
360873 2005 ST24 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
360874 2005 SJ29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
360875 2005 SC36 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
360876 2005 ST36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
360877 2005 SM44 30/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
360878 2005 SU44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
360879 2005 SS48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
360880 2005 SO56 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
360881 2005 SH78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360882 2005 SN80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
360883 2005 SN84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360884 2005 SH86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
360885 2005 SD90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
360886 2005 SD93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
360887 2005 SB94 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360888 2005 SY102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
360889 2005 SH109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
360890 2005 SB110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
360891 2005 SP120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
360892 2005 SB121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360893 2005 SP138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
360894 2005 SY142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
360895 2005 SJ145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
360896 2005 SE150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360897 2005 SE152 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
360898 2005 SW152 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
360899 2005 SY156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360900 2005 SG157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
360901 2005 SV168 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
360902 2005 SX177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
360903 2005 SE178 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
360904 2005 SB179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
360905 2005 SN188 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
360906 2005 SQ200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
360907 2005 SW206 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
360908 2005 SL211 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360909 2005 SL221 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
360910 2005 SL222 23/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
360911 2005 SX235 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360912 2005 ST239 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
360913 2005 SW239 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
360914 2005 SR263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
360915 2005 SS282 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
360916 2005 SN283 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
360917 2005 ST290 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360918 2005 TV14 03/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
360919 2005 TU15 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360920 2005 TT16 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
360921 2005 TB20 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
360922 2005 TO25 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
360923 2005 TC39 01/10/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
360924 2005 TF43 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
360925 2005 TQ54 01/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
360926 2005 TW54 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
360927 2005 TO61 03/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
360928 2005 TH66 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
360929 2005 TH104 08/10/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
360930 2005 TV109 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360931 2005 TJ119 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360932 2005 TJ133 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
360933 2005 TX135 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
360934 2005 TN150 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
360935 2005 TN151 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
360936 2005 TZ161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
360937 2005 TM168 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
360938 2005 TV169 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
360939 2005 TN196 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
360940 2005 TO196 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
360941 2005 UY12 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
360942 2005 UF17 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
360943 2005 UX35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
360944 2005 UA38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
360945 2005 UV38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
360946 2005 UK39 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
360947 2005 UH51 23/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
360948 2005 UH54 23/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
360949 2005 UV55 23/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
360950 2005 UE66 22/10/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
360951 2005 UA76 03/10/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
360952 2005 UE82 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
360953 2005 US91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
360954 2005 UN93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
360955 2005 US95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
360956 2005 UR104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
360957 2005 UP108 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
360958 2005 US108 22/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
360959 2005 UR109 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
360960 2005 UY115 23/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
360961 2005 UK124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
360962 2005 UF129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
360963 2005 UB141 25/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
360964 2005 UB169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360965 2005 UM175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
360966 2005 UR176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
360967 2005 UJ183 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360968 2005 UJ197 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
360969 2005 UB209 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
360970 2005 UV211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360971 2005 UP212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360972 2005 UZ230 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
360973 2005 UV235 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
360974 2005 UE249 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
360975 2005 UK253 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
360976 2005 UQ257 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
360977 2005 UV266 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
360978 2005 UK270 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
360979 2005 UM277 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
360980 2005 UD291 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
360981 2005 UQ307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
360982 2005 UQ308 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
360983 2005 UC320 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
360984 2005 UT325 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
360985 2005 UJ327 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
360986 2005 UO334 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
360987 2005 UR347 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
360988 2005 UQ350 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
360989 2005 UA352 29/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
360990 2005 UC363 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
360991 2005 UD365 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
360992 2005 UZ386 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
360993 2005 UF392 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
360994 2005 UK395 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
360995 2005 UY421 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
360996 2005 UX424 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
360997 2005 UM441 29/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
360998 2005 UD454 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
360999 2005 UU454 28/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
361000 2005 UN468 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

356.000s  • 357.000s  • 358.000s  • 359.000s  • 360.000s  • 361.000s  • 362.000s  • 363.000s  • 364.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001