Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/332001–333000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
332001 2005 JN156 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
332002 2005 LJ4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332003 2005 LS13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
332004 2005 LL16 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
332005 2005 LG18 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
332006 2005 LG39 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332007 2005 MD14 28/06/2005 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
332008 2005 MR15 30/06/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
332009 2005 MN25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
332010 2005 MT42 29/06/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
332011 2005 ML52 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
332012 2005 NO7 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
332013 2005 NN11 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
332014 2005 NT47 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
332015 2005 NY54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
332016 2005 NL84 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
332017 2005 NF86 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
332018 2005 NH95 06/07/2005 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
332019 2005 NP122 03/07/2005 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
332020 2005 NR124 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
332021 2005 OA3 30/07/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
332022 2005 OZ4 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
332023 2005 OF8 31/07/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
332024 2005 OO24 30/07/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
332025 2005 OX27 29/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
332026 2005 PH 02/08/2005 Kingsnake J. V. McClusky 1,3 km MPC · JPL
332027 2005 PE3 02/08/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
332028 2005 PY4 05/08/2005 Needville Needville Obs. 750 m MPC · JPL
332029 2005 PQ10 04/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
332030 2005 PK15 04/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
332031 2005 PD16 04/08/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
332032 2005 PW18 09/08/2005 Marly P. Kocher 770 m MPC · JPL
332033 2005 PL23 13/08/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
332034 2005 QS5 28/07/2005 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
332035 2005 QZ17 25/08/2005 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
332036 2005 QD53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
332037 2005 QJ62 26/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
332038 2005 QZ73 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
332039 2005 QU76 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
332040 2005 QY80 28/08/2005 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
332041 2005 QD83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
332042 2005 QN89 22/08/2005 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
332043 2005 QC99 27/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
332044 2005 QP99 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
332045 2005 QC115 27/08/2005 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
332046 2005 QP121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
332047 2005 QU147 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
332048 2005 QN157 30/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
332049 2005 QC158 26/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
332050 2005 QH175 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
332051 2005 QJ176 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
332052 2005 QG183 31/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
332053 2005 RR7 08/09/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
332054 2005 RB25 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
332055 2005 RW33 13/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
332056 2005 RM44 13/09/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
332057 2005 SY2 23/09/2005 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
332058 2005 SM12 23/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
332059 2005 SD19 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
332060 2005 SA27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
332061 2005 SN55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332062 2005 SQ65 26/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
332063 2005 SL70 28/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
332064 2005 ST99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332065 2005 SM102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
332066 2005 SP108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
332067 2005 SG132 29/09/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
332068 2005 SX162 27/09/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
332069 2005 SX193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
332070 2005 SB199 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
332071 2005 SD210 30/09/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
332072 2005 SZ213 30/09/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
332073 2005 SU214 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
332074 2005 SO219 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
332075 2005 SW226 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332076 2005 SS239 30/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
332077 2005 SG256 22/09/2005 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
332078 2005 TY26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
332079 2005 TZ27 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
332080 2005 TV55 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
332081 2005 TA138 07/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
332082 2005 TH141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332083 2005 TX169 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
332084 Vasyakulbeda 2005 UQ12 29/10/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 3,5 km MPC · JPL
332085 2005 UQ43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
332086 2005 UN57 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
332087 2005 UE71 23/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
332088 2005 UH79 25/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
332089 2005 UP79 25/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
332090 2005 UU84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
332091 2005 UR89 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
332092 2005 UO94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
332093 2005 UP103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332094 2005 UR121 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
332095 2005 UO142 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
332096 2005 UQ149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
332097 2005 UW155 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
332098 2005 UH158 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
332099 2005 UE174 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
332100 2005 UE182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
332101 2005 UZ201 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
332102 2005 UL212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332103 2005 UY219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
332104 2005 UE220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332105 2005 UC234 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
332106 2005 US253 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332107 2005 UC272 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
332108 2005 UK297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
332109 2005 UZ297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
332110 2005 UJ314 28/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
332111 2005 UG397 28/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
332112 2005 UV401 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332113 2005 UE424 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332114 2005 UK430 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
332115 2005 UN433 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
332116 2005 UW454 28/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
332117 2005 UR485 22/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
332118 2005 UF512 29/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
332119 2005 UE513 29/10/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
332120 2005 VC6 09/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
332121 2005 VV10 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
332122 2005 VH34 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
332123 2005 VH66 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
332124 2005 VM83 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
332125 2005 WL16 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
332126 2005 WE19 24/11/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
332127 2005 WO33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
332128 2005 WJ37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
332129 2005 WG54 24/11/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
332130 2005 WH54 30/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
332131 2005 WD87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
332132 2005 WT92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
332133 2005 WS101 29/11/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
332134 2005 WU107 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
332135 2005 WD108 28/11/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
332136 2005 WT110 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332137 2005 WU135 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
332138 2005 WN144 24/11/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
332139 2005 WY157 25/11/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
332140 2005 WM159 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
332141 2005 WQ170 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
332142 2005 WC177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
332143 2005 XH7 04/12/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
332144 2005 XC42 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
332145 2005 XK50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
332146 2005 XH61 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
332147 2005 XU70 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
332148 2005 XB115 10/12/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
332149 2005 YT41 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
332150 2005 YQ44 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
332151 2005 YY70 22/12/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
332152 2005 YG77 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
332153 2005 YL77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
332154 2005 YV80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332155 2005 YZ108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
332156 2005 YL109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
332157 2005 YM135 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
332158 2005 YC152 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
332159 2005 YB170 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
332160 2005 YB172 22/12/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
332161 2005 YD175 30/12/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
332162 2005 YW178 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
332163 2005 YJ185 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
332164 2005 YP192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
332165 2005 YE197 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
332166 2005 YS204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
332167 2005 YT228 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
332168 2005 YH239 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
332169 2006 AX4 02/01/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
332170 2006 AO14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
332171 2006 AD39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
332172 2006 AE39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
332173 2006 AB79 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
332174 2006 BH38 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
332175 2006 BP46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
332176 2006 BG54 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
332177 2006 BU71 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
332178 2006 BV96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
332179 2006 BH109 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
332180 2006 BK110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
332181 2006 BM127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
332182 2006 BG145 23/01/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
332183 Jaroussky 2006 BE186 28/01/2006 Nogales J.-C. Merlin 3,5 km MPC · JPL
332184 2006 BC193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
332185 2006 BV217 23/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
332186 2006 BX223 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
332187 2006 BM232 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
332188 2006 BL238 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
332189 2006 BN256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
332190 2006 BR277 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
332191 2006 CG38 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
332192 2006 CH44 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
332193 2006 DD34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
332194 2006 DH50 22/02/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
332195 2006 DB58 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
332196 2006 DX78 31/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 1,8 km MPC · JPL
332197 2006 DN79 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
332198 2006 DQ101 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
332199 2006 DV114 09/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
332200 2006 DL115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
332201 2006 DZ154 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
332202 2006 DK187 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
332203 2006 DU196 24/02/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
332204 2006 EH15 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
332205 2006 EU16 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
332206 2006 EY33 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
332207 2006 EW57 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
332208 2006 EX69 02/03/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
332209 2006 FC9 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
332210 2006 FG12 23/03/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
332211 2006 FS18 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
332212 2006 FQ25 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
332213 2006 FY30 09/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
332214 2006 FQ50 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
332215 2006 GN3 01/04/2006 Eskridge Farpoint Obs. 3,5 km MPC · JPL
332216 2006 GC22 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
332217 2006 GV36 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
332218 2006 GC41 07/04/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
332219 2006 GJ44 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
332220 2006 GP48 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
332221 2006 GG50 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
332222 2006 GA53 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
332223 2006 GU54 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
332224 2006 GZ54 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
332225 2006 HW32 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
332226 2006 HF41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
332227 2006 HL42 23/04/2006 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
332228 2006 HD46 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
332229 2006 HA54 25/03/2006 Jarnac Jarnac Obs. 3,5 km MPC · JPL
332230 2006 HN55 23/04/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
332231 2006 HK76 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
332232 2006 HY83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
332233 2006 HJ96 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
332234 2006 HB116 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
332235 2006 HM153 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
332236 2006 JW21 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
332237 2006 JV38 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
332238 2006 JH41 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
332239 2006 JD46 10/05/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
332240 2006 KF3 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
332241 2006 KB12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
332242 2006 KL13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
332243 2006 KT27 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
332244 2006 KC31 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
332245 2006 KH31 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
332246 2006 KM46 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
332247 2006 KG49 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
332248 2006 KE54 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
332249 2006 KM85 20/05/2006 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
332250 2006 KH90 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
332251 2006 KZ101 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
332252 2006 KP103 30/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 6,0 km MPC · JPL
332253 2006 KR123 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
332254 2006 MZ2 18/06/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
332255 2006 MH6 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,2 km MPC · JPL
332256 2006 MU11 19/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
332257 2006 QO27 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
332258 2006 QJ34 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
332259 2006 QV76 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
332260 2006 QO100 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
332261 2006 RA36 14/09/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
332262 2006 RN37 12/09/2006 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
332263 2006 RT62 14/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
332264 2006 RS77 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
332265 2006 RZ78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
332266 2006 RW95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
332267 2006 RO120 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
332268 2006 SO21 17/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
332269 2006 SD24 18/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
332270 2006 SP31 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
332271 2006 SQ40 18/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
332272 2006 SQ145 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
332273 2006 SN149 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
332274 2006 SG150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
332275 2006 SZ181 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
332276 2006 SD200 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
332277 2006 SS213 27/09/2006 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
332278 2006 SW223 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
332279 2006 SA300 19/09/2006 Catalina CSS 610 m MPC · JPL
332280 2006 SF317 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
332281 2006 SL329 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
332282 2006 SX342 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
332283 2006 SX355 30/09/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
332284 2006 SD394 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
332285 2006 SL411 19/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
332286 2006 TT 01/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 750 m MPC · JPL
332287 2006 TR4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
332288 2006 TE17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
332289 2006 TJ24 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
332290 2006 TK33 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
332291 2006 TS84 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
332292 2006 TE110 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332293 2006 TF130 12/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
332294 2006 UG15 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
332295 2006 UG24 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332296 2006 UK92 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
332297 2006 UK95 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
332298 2006 UP165 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
332299 2006 UG186 17/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
332300 2006 UO217 31/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
332301 2006 UW242 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
332302 2006 UR291 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
332303 2006 UN359 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
332304 2006 UR360 16/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
332305 2006 VN21 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
332306 2006 VH65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
332307 2006 VH67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
332308 2006 VT75 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
332309 2006 VB101 11/11/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
332310 2006 VL123 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332311 2006 VZ153 08/11/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
332312 2006 WM2 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
332313 2006 WV5 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332314 2006 WT6 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332315 2006 WS13 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
332316 2006 WE15 16/11/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
332317 2006 WH40 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
332318 2006 WU62 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
332319 2006 WO64 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
332320 2006 WA87 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
332321 2006 WZ92 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
332322 2006 WS120 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
332323 2006 XF27 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332324 Bobmcdonald 2006 XN67 12/12/2006 Mauna Kea D. D. Balam 980 m MPC · JPL
332325 2006 XA69 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
332326 Aresi 2006 YK19 27/12/2006 Gnosca S. Sposetti 1,3 km MPC · JPL
332327 2006 YD24 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
332328 2006 YK46 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
332329 2006 YV53 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
332330 2007 AC21 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
332331 2007 BL1 16/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
332332 2007 BM37 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
332333 2007 BE39 24/01/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
332334 2007 BY41 24/01/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
332335 2007 BP46 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
332336 2007 BK56 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
332337 2007 BS57 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
332338 2007 BU68 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
332339 2007 CB20 06/02/2007 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
332340 2007 CM36 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
332341 2007 CG39 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
332342 2007 CS62 15/02/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
332343 2007 DE3 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
332344 2007 DE6 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
332345 2007 DE13 16/02/2007 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
332346 2007 DQ34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
332347 2007 DV39 19/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
332348 2007 DQ47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
332349 2007 DK76 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
332350 2007 DR90 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
332351 2007 DY109 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
332352 2007 DY112 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
332353 2007 EU13 09/03/2007 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
332354 2007 EN14 09/03/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
332355 2007 EQ18 22/02/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
332356 2007 EL19 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
332357 2007 EO24 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
332358 2007 EH29 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
332359 2007 ES29 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
332360 2007 EA45 09/03/2007 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
332361 2007 EL60 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
332362 2007 EG68 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
332363 2007 EC91 09/03/2007 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
332364 2007 EF98 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
332365 2007 EX104 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
332366 2007 EL132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
332367 2007 EP133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
332368 2007 ED153 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
332369 2007 ER161 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
332370 2007 EO167 13/03/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
332371 2007 EG172 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
332372 2007 EQ181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
332373 2007 EF183 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
332374 2007 EL193 14/03/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
332375 2007 ER200 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
332376 2007 EY200 11/03/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,3 km MPC · JPL
332377 2007 EG217 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
332378 2007 FC11 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
332379 2007 FJ18 23/03/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,7 km MPC · JPL
332380 2007 FA25 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332381 2007 FF40 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
332382 2007 FC43 22/03/2007 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
332383 2007 FU44 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332384 2007 FT46 29/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
332385 2007 GO24 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
332386 2007 GF28 12/03/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
332387 2007 GJ45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
332388 2007 GL50 15/04/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
332389 2007 GW52 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
332390 2007 HJ15 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
332391 2007 HK22 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332392 2007 HV40 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
332393 2007 HP46 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
332394 2007 HB48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
332395 2007 HR53 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
332396 2007 HD58 23/04/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
332397 2007 JC12 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
332398 2007 JL15 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
332399 2007 JV19 10/05/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
332400 2007 JE33 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
332401 2007 JC38 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
332402 2007 LX12 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
332403 2007 LY15 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
332404 2007 LH23 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
332405 2007 LM26 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
332406 2007 LQ34 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
332407 2007 MV6 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
332408 2007 MM13 23/06/2007 Catalina CSS APO 980 m MPC · JPL
332409 2007 NH2 13/07/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 5,1 km MPC · JPL
332410 2007 OH1 17/07/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,6 km MPC · JPL
332411 2007 PJ6 08/08/2007 Eskridge G. Hug 5,2 km MPC · JPL
332412 2007 PS23 12/08/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
332413 2007 PF43 09/08/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
332414 2007 QW9 22/08/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
332415 2007 RO43 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
332416 2007 RO109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
332417 2007 RG122 12/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
332418 2007 RX182 12/09/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
332419 2007 RY188 10/09/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
332420 2007 RP269 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
332421 2007 RP272 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
332422 2007 RN286 03/09/2007 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,4 km MPC · JPL
332423 2007 RE287 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
332424 2007 RN310 05/09/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
332425 2007 RY311 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
332426 2007 SQ23 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
332427 2007 TV23 09/10/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
332428 2007 TJ74 10/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 5,8 km MPC · JPL
332429 2007 TW139 09/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
332430 2007 TL180 08/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
332431 2007 TZ196 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
332432 2007 TL400 13/10/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
332433 2007 TV417 05/10/2007 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
332434 2007 UZ4 16/10/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,8 km MPC · JPL
332435 2007 VE10 08/10/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
332436 2007 VR27 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
332437 2007 VV48 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332438 2007 VA302 14/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
332439 2007 XJ34 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
332440 2007 XO39 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
332441 2007 XL52 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
332442 2007 YQ8 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,1 km MPC · JPL
332443 2007 YO46 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
332444 2007 YT55 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
332445 2008 AU2 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
332446 2008 AF4 10/01/2008 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
332447 2008 AR16 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
332448 2008 AJ37 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
332449 2008 AC62 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
332450 2008 BB14 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
332451 2008 BK23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
332452 2008 CF12 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
332453 2008 CX14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332454 2008 CJ20 06/02/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
332455 2008 CH37 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
332456 2008 CN44 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
332457 2008 CG69 08/02/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 660 m MPC · JPL
332458 2008 CW84 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
332459 2008 CM97 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 820 m MPC · JPL
332460 2008 CL118 03/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
332461 2008 CD132 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
332462 2008 CR153 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332463 2008 CC159 09/02/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
332464 2008 CW163 10/02/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
332465 2008 CG195 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332466 2008 DV43 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332467 2008 DL53 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
332468 2008 DA56 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
332469 2008 DT69 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
332470 2008 DH81 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
332471 2008 DM81 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
332472 2008 DA89 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
332473 2008 EB51 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
332474 2008 EM59 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
332475 2008 ES73 07/03/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
332476 2008 EY73 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
332477 2008 ED83 08/03/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
332478 2008 EC96 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
332479 2008 EL100 11/03/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
332480 2008 EO108 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
332481 2008 EN115 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
332482 2008 EQ122 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
332483 2008 EM128 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
332484 2008 ET133 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
332485 2008 EP136 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
332486 2008 EB157 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
332487 2008 ES158 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
332488 2008 EY165 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
332489 2008 FP18 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
332490 2008 FJ20 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
332491 2008 FU55 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
332492 2008 FK57 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
332493 2008 FD60 29/03/2008 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
332494 2008 FY68 21/10/2006 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
332495 2008 FQ73 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
332496 2008 FW73 30/03/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
332497 2008 FQ103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
332498 2008 FN110 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
332499 2008 FG113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
332500 2008 FQ115 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
332501 2008 FE117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
332502 2008 FO118 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
332503 2008 FZ127 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332504 2008 FF128 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
332505 2008 GX11 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332506 2008 GV16 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
332507 2008 GE51 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
332508 2008 GA52 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
332509 2008 GA82 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
332510 2008 GG82 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332511 2008 GD87 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
332512 2008 GK102 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
332513 2008 GE107 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
332514 2008 GX143 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
332515 2008 GS145 11/04/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
332516 2008 HB14 11/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
332517 2008 JB4 01/05/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
332518 2008 JK13 04/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
332519 2008 JG26 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
332520 2008 JJ36 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
332521 2008 KB28 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
332522 2008 KB35 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
332523 2008 KD41 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
332524 2008 LP4 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
332525 2008 LB6 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
332526 2008 LK8 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
332527 2008 NZ4 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
332528 2008 NE5 11/07/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
332529 2008 OJ3 27/07/2008 Bisei SG Center BATTeRS 2,4 km MPC · JPL
332530 Canders 2008 OS18 29/07/2008 Baldone K. Černis, I. Eglītis 990 m MPC · JPL
332531 2008 OP19 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
332532 2008 OU19 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
332533 2008 OS23 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
332534 2008 OW24 30/07/2008 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
332535 2008 PJ2 02/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
332536 2008 PX7 07/06/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
332537 2008 PD11 06/08/2008 Marly P. Kocher 3,3 km MPC · JPL
332538 2008 PJ17 10/08/2008 Črni Vrh Črni Vrh 1,2 km MPC · JPL
332539 2008 PN20 02/08/2008 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
332540 2008 PN21 06/08/2008 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
332541 2008 QG6 25/08/2008 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
332542 2008 QT8 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
332543 2008 QE10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
332544 2008 QX10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
332545 2008 QM15 27/08/2008 Altschwendt W. Ries 3,1 km MPC · JPL
332546 2008 QH16 28/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 3,2 km MPC · JPL
332547 2008 QV20 26/08/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
332548 2008 QP24 29/08/2008 Dauban F. Kugel 3,1 km MPC · JPL
332549 2008 QH32 30/08/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
332550 2008 QJ41 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
332551 2008 RA 01/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
332552 2008 RM1 03/09/2008 Hibiscus J.-C. Pelle 2,5 km MPC · JPL
332553 2008 RY3 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
332554 2008 RX21 02/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
332555 2008 RH26 09/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
332556 2008 RB29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332557 2008 RA45 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
332558 2008 RE51 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
332559 2008 RT98 08/09/2008 Dauban F. Kugel 4,5 km MPC · JPL
332560 2008 RO100 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
332561 2008 RT102 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
332562 2008 RH104 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
332563 2008 RO113 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
332564 2008 RB117 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
332565 2008 RT117 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
332566 2008 RY129 06/09/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
332567 2008 RA132 06/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
332568 2008 RW133 12/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
332569 2008 SH 18/09/2008 Sandlot G. Hug 3,7 km MPC · JPL
332570 2008 SN12 24/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
332571 2008 SX38 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
332572 2008 SM45 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
332573 2008 SZ51 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
332574 2008 SR53 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
332575 2008 SU55 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
332576 2008 SD67 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
332577 2008 SB73 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
332578 2008 SM80 23/09/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
332579 2008 SD82 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
332580 2008 SY83 24/09/2008 Dauban F. Kugel 4,0 km MPC · JPL
332581 2008 SG93 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
332582 2008 SO97 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
332583 2008 SL98 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
332584 2008 SQ128 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
332585 2008 SK143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
332586 2008 SS149 29/09/2008 Dauban F. Kugel 2,0 km MPC · JPL
332587 2008 SF151 28/09/2008 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
332588 2008 SC153 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
332589 2008 SU165 28/09/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
332590 2008 SD170 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
332591 2008 SP174 22/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
332592 2008 SR174 22/09/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
332593 2008 SH177 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
332594 2008 SE185 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
332595 2008 SD201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
332596 2008 SQ223 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
332597 2008 SK229 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
332598 2008 SL234 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
332599 2008 SH251 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
332600 2008 SZ252 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
332601 2008 SW258 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
332602 2008 SP264 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
332603 2008 SW276 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
332604 2008 SF282 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
332605 2008 SW285 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
332606 2008 SC287 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
332607 2008 SO291 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
332608 2008 TH6 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
332609 2008 TR6 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
332610 2008 TA12 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
332611 2008 TG15 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
332612 2008 TF16 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
332613 2008 TF33 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
332614 2008 TP36 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
332615 2008 TT50 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
332616 2008 TM61 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
332617 2008 TZ91 04/10/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
332618 2008 TX97 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332619 2008 TO98 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
332620 2008 TP104 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
332621 2008 TW105 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
332622 2008 TK111 06/10/2008 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
332623 2008 TY111 06/10/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
332624 2008 TJ112 06/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
332625 2008 TC113 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
332626 2008 TU118 14/02/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
332627 2008 TF131 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
332628 2008 TT132 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
332629 2008 TK138 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
332630 2008 TT157 04/10/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
332631 2008 TF184 06/10/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
332632 Pharos 2008 UO1 22/10/2008 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,5 km MPC · JPL
332633 2008 UK4 24/10/2008 Tzec Maun E. Schwab 3,7 km MPC · JPL
332634 2008 UM4 24/10/2008 Sierra Stars F. Tozzi 5,1 km MPC · JPL
332635 2008 UB18 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
332636 2008 UR27 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
332637 2008 UJ58 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
332638 2008 UD71 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
332639 2008 UG79 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
332640 2008 UD83 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
332641 2008 UK91 27/10/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
332642 2008 UZ98 28/10/2008 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
332643 2008 UC106 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
332644 2008 UV113 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
332645 2008 UY126 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
332646 2008 UJ128 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
332647 2008 UF143 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
332648 2008 UX194 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
332649 2008 UM200 26/10/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
332650 2008 UG203 28/10/2008 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
332651 2008 UF214 24/10/2008 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
332652 2008 UR229 03/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
332653 2008 UN255 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
332654 2008 UK353 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
332655 2008 VF26 02/11/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
332656 2008 VG51 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
332657 2008 VU74 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
332658 2008 VD75 06/11/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
332659 2008 WG7 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
332660 2008 WL7 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
332661 2008 WO7 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
332662 2008 WN18 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
332663 2008 WA55 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
332664 2008 WB60 19/11/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
332665 2008 WM81 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
332666 2008 WO96 27/11/2008 Antares ARO 4,0 km MPC · JPL
332667 2008 WB103 31/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
332668 2008 YX1 19/12/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
332669 2008 YH108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332670 2009 AR23 13/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
332671 2009 AO46 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
332672 2009 BJ29 11/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
332673 2009 BV38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
332674 2009 BC44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
332675 2009 BS138 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
332676 2009 BK151 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
332677 2009 BE171 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
332678 2009 CW21 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332679 2009 CK43 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332680 2009 DR51 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
332681 2009 DL120 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
332682 2009 DO141 10/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
332683 2009 DL142 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332684 2009 FT56 20/02/2009 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
332685 2009 HH36 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 33 km MPC · JPL
332686 2009 OL2 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 610 m MPC · JPL
332687 2009 OV2 19/07/2009 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
332688 2009 OS24 27/07/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
332689 2009 PR17 02/08/2009 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
332690 2009 PZ17 15/08/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
332691 2009 QP7 18/08/2009 Črni Vrh Črni Vrh 650 m MPC · JPL
332692 2009 QQ30 21/08/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
332693 2009 QO45 28/08/2009 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
332694 2009 QM56 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
332695 2009 RM1 10/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
332696 2009 RM19 14/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
332697 2009 RO19 14/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 830 m MPC · JPL
332698 2009 RG21 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
332699 2009 RR22 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
332700 2009 RB30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
332701 2009 RG35 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332702 2009 RS41 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
332703 2009 RV51 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
332704 2009 RV55 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
332705 2009 RA56 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
332706 Karlheidlas 2009 RW57 13/09/2009 ESA OGS ESA OGS 840 m MPC · JPL
332707 2009 RR70 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
332708 2009 SE35 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332709 2009 SR53 17/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
332710 2009 SW73 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
332711 2009 SE77 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
332712 2009 SF80 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
332713 2009 SL83 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
332714 2009 SS100 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
332715 2009 SX138 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
332716 2009 SO140 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
332717 2009 SJ171 28/09/2009 Wildberg R. Apitzsch 740 m MPC · JPL
332718 2009 SV176 19/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 820 m MPC · JPL
332719 2009 SL213 23/09/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
332720 2009 ST213 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
332721 2009 SA225 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332722 2009 ST233 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
332723 2009 SB262 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
332724 2009 SR273 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
332725 2009 SZ274 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
332726 2009 SF276 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332727 2009 SX282 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332728 2009 SD283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
332729 2009 SO283 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332730 2009 SG289 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
332731 2009 SX315 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332732 2009 SZ319 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
332733 Drolshagen 2009 SV321 21/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
332734 2009 SY327 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
332735 2009 SX334 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
332736 2009 ST339 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
332737 2009 SC348 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
332738 2009 SS349 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
332739 2009 SL352 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
332740 2009 TT3 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
332741 2009 TU3 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
332742 2009 TL10 09/10/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
332743 2009 TY13 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
332744 2009 TV14 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
332745 2009 TZ19 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
332746 2009 TW20 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
332747 2009 TM23 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
332748 2009 TF27 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
332749 2009 TN27 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
332750 2009 TY27 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
332751 2009 TV46 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
332752 2009 TO47 15/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
332753 2009 TT47 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
332754 2009 UY8 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
332755 2009 UO17 20/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
332756 2009 UW37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
332757 2009 UN46 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
332758 2009 UM70 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
332759 2009 UB77 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
332760 2009 UQ81 12/01/2005 Uccle T. Pauwels 4,0 km MPC · JPL
332761 2009 UK84 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
332762 2009 US84 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
332763 2009 UY84 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
332764 2009 UQ86 24/10/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
332765 2009 UR91 18/10/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
332766 2009 UW102 24/10/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
332767 2009 UB112 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
332768 2009 UJ136 21/10/2009 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
332769 2009 UV137 22/10/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
332770 2009 UQ140 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
332771 2009 UG148 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
332772 2009 VM 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332773 2009 VQ12 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
332774 2009 VM21 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
332775 2009 VO24 11/11/2009 Catalina CSS 470 m MPC · JPL
332776 2009 VY30 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
332777 2009 VU32 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
332778 2009 VK37 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
332779 2009 VX37 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
332780 2009 VZ37 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
332781 2009 VF45 11/11/2009 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
332782 2009 VT47 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
332783 2009 VC52 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
332784 2009 VR62 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
332785 2009 VG68 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332786 2009 VA77 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,2 km MPC · JPL
332787 2009 VS78 09/11/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
332788 2009 VC81 14/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
332789 2009 VT104 08/11/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
332790 2009 WM2 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
332791 2009 WJ9 18/11/2009 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
332792 2009 WO22 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
332793 2009 WB28 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
332794 2009 WB38 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332795 2009 WW41 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
332796 2009 WD64 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
332797 2009 WH64 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
332798 2009 WR66 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
332799 2009 WX70 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
332800 2009 WU73 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
332801 2009 WF74 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
332802 2009 WD75 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
332803 2009 WP88 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
332804 2009 WP89 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
332805 2009 WO133 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
332806 2009 WQ150 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
332807 2009 WT156 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
332808 2009 WD162 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
332809 2009 WR166 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
332810 2009 WS167 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
332811 2009 WR171 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
332812 2009 WQ181 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
332813 2009 WX187 16/03/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
332814 2009 WE195 25/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
332815 2009 WV211 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
332816 2009 WN228 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
332817 2009 WC240 09/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
332818 2009 WP250 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
332819 2009 WQ252 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
332820 2009 WQ257 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
332821 2009 WU261 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
332822 2009 WW261 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
332823 2009 WP263 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
332824 2009 XO16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
332825 2009 XZ16 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
332826 2009 XG18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
332827 2009 YB15 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
332828 2009 YN16 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
332829 2010 AU1 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
332830 2010 AA9 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
332831 2010 AD18 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
332832 2010 AT31 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
332833 2010 AG43 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
332834 2010 AP60 13/01/2010 Kachina J. Hobart 2,9 km MPC · JPL
332835 2010 AJ65 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
332836 2010 AT69 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
332837 2010 AY74 06/01/2010 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
332838 2010 AE79 13/01/2010 Desert Moon B. L. Stevens 4,0 km MPC · JPL
332839 2010 CP55 12/02/2010 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
332840 2010 DZ59 25/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
332841 2010 EA6 02/03/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
332842 2010 EP12 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
332843 2010 EP21 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
332844 2010 EW87 13/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
332845 2010 EP112 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
332846 2010 EW139 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
332847 2010 FA30 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
332848 2010 GC97 18/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
332849 2010 HS56 23/06/2002 La Palma A. Fitzsimmons 4,0 km MPC · JPL
332850 2010 JK119 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
332851 2010 MO59 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
332852 2010 RZ3 01/09/2010 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
332853 2010 RL44 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
332854 2010 RN71 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
332855 2010 RX99 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 680 m MPC · JPL
332856 2010 SM34 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
332857 2010 TJ169 24/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
332858 2010 TX176 28/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
332859 2010 UT24 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
332860 2010 VY25 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
332861 2010 VU90 16/02/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
332862 2010 VS103 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
332863 2010 VE178 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
332864 2010 VK181 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
332865 2010 VP191 04/10/2002 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
332866 2010 WG14 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
332867 2010 WE17 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
332868 2010 WM47 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
332869 2010 WN58 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332870 2010 XP1 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
332871 2010 XX16 27/11/2000 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
332872 2010 XX44 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
332873 2010 XG77 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
332874 2010 XN86 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332875 2011 AC1 07/12/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
332876 2011 AQ6 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
332877 2011 AL11 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
332878 2011 AQ27 01/05/2008 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
332879 2011 AU27 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
332880 2011 AL38 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
332881 2011 AQ41 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
332882 2011 AK48 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332883 2011 AA49 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
332884 2011 AG53 12/02/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
332885 2011 AN53 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
332886 2011 AH54 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
332887 2011 AJ55 15/03/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
332888 2011 AW61 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
332889 2011 AH74 16/09/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
332890 2011 AT76 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
332891 2011 AU77 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
332892 2011 BC11 05/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
332893 2011 BP12 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
332894 2011 BQ12 10/03/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
332895 2011 BH13 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
332896 2011 BW13 20/03/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
332897 2011 BB25 24/01/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,7 km MPC · JPL
332898 2011 BM36 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
332899 2011 BQ38 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
332900 2011 BU44 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
332901 2011 BA51 22/02/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
332902 2011 BS54 26/03/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
332903 2011 BA55 01/11/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
332904 2011 BD56 26/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
332905 2011 BQ63 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
332906 2011 BM75 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
332907 2011 BP78 17/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
332908 2011 BR79 19/09/1998 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
332909 2011 BU84 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
332910 2011 BA93 22/09/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
332911 2011 BD101 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332912 2011 BO103 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
332913 2011 BX103 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
332914 2011 BR104 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
332915 2011 BE112 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
332916 2011 BA113 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
332917 2011 BB116 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
332918 2011 CH1 23/10/2003 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
332919 2011 CY1 16/09/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
332920 2011 CW5 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
332921 2011 CE9 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
332922 2011 CN17 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
332923 2011 CH20 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
332924 2011 CT26 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
332925 2011 CV33 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
332926 2011 CT42 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
332927 2011 CA48 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
332928 2011 CN50 19/03/2007 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
332929 2011 CV59 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
332930 2011 CV60 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
332931 2011 CB72 19/09/1998 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
332932 2011 CD72 06/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
332933 2011 CB73 28/02/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
332934 2011 CP75 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
332935 2011 CA79 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
332936 2011 CT85 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
332937 2011 CB87 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
332938 2011 CK90 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 1,6 km MPC · JPL
332939 2011 CY92 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
332940 2011 CH105 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
332941 2011 DZ7 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
332942 2011 DO10 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
332943 2011 DJ13 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
332944 2011 DK24 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
332945 2011 DM28 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
332946 2011 DY29 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
332947 2011 DZ32 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
332948 2011 DV36 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
332949 2011 DP42 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
332950 2011 DE43 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
332951 2011 DU43 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
332952 2011 DR50 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
332953 2011 DF51 23/03/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
332954 2011 EA4 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
332955 2011 ET5 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
332956 2011 EO9 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
332957 2011 EA10 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
332958 2011 EX10 20/07/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
332959 2011 EV15 05/03/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
332960 2011 EZ15 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
332961 2011 EM28 04/04/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye 2,3 km MPC · JPL
332962 2011 EA40 02/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
332963 2011 ED42 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
332964 2011 EH53 09/10/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
332965 2011 EQ59 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
332966 2011 EX73 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
332967 2011 EV74 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
332968 2011 EM75 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
332969 2011 EZ80 31/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
332970 2011 ER81 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
332971 2011 EH84 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
332972 2011 FY1 10/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
332973 2011 FG3 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
332974 2011 FK3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
332975 2011 FR4 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
332976 2011 FG6 09/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
332977 2011 FL9 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
332978 2011 FR10 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
332979 2011 FE17 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
332980 2011 FJ29 15/10/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
332981 2011 FY36 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
332982 2011 FM43 11/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
332983 2011 FZ45 19/09/1998 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
332984 2011 FG67 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
332985 2011 FJ68 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
332986 2011 FY75 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
332987 2011 FZ75 22/08/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
332988 2011 FR89 17/08/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
332989 2011 FP127 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
332990 2011 FQ128 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
332991 2011 FX147 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
332992 2011 FK154 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
332993 2011 GK9 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 3,5 km MPC · JPL
332994 2011 GE37 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
332995 2011 GM63 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
332996 2011 GX64 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
332997 2011 GF66 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
332998 2011 GA67 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
332999 2011 HV4 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
333000 2011 HL37 05/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

328.000s  • 329.000s  • 330.000s  • 331.000s  • 332.000s  • 333.000s  • 334.000s  • 335.000s  • 336.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001