Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/209001–210000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
209001 2003 BD10 26/01/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
209002 2003 BL14 26/01/2003 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
209003 2003 BQ20 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
209004 2003 BF26 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
209005 2003 BO26 26/01/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
209006 2003 BM40 27/01/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
209007 2003 BO48 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
209008 2003 BG53 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
209009 2003 BB58 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
209010 2003 BE66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
209011 2003 BO73 29/01/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
209012 2003 BX76 29/01/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
209013 2003 BB87 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
209014 2003 BY91 24/01/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
209015 2003 CT13 04/02/2003 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
209016 2003 CA19 08/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
209017 2003 DQ 20/02/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
209018 2003 DM8 22/02/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
209019 2003 DF21 23/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
209020 2003 EM13 06/03/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
209021 2003 EE14 07/03/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
209022 2003 ED15 07/03/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
209023 2003 EG36 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
209024 2003 EB48 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
209025 2003 EZ55 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
209026 2003 FQ21 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
209027 2003 FZ24 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
209028 2003 FM115 31/03/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
209029 2003 GM14 02/04/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
209030 2003 HL16 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
209031 2003 HS19 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
209032 2003 HH51 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
209033 2003 JU6 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209034 2003 KB30 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
209035 2003 NJ1 02/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
209036 2003 NC12 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
209037 2003 OZ3 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
209038 2003 OB5 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
209039 2003 OH10 25/07/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
209040 2003 OD13 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
209041 2003 OV17 29/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
209042 2003 OR18 25/07/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
209043 2003 OM20 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
209044 2003 PL2 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
209045 2003 PH4 02/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
209046 2003 QP 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
209047 2003 QV1 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
209048 2003 QY5 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
209049 2003 QW9 20/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
209050 2003 QA11 20/08/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
209051 2003 QE11 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
209052 2003 QA21 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
209053 2003 QC24 21/08/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
209054 Lombkató 2003 QR29 23/08/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 1,1 km MPC · JPL
209055 2003 QE34 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
209056 2003 QT36 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
209057 2003 QL38 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209058 2003 QL39 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209059 2003 QR44 23/08/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
209060 2003 QU50 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
209061 2003 QX50 22/08/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
209062 2003 QJ61 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
209063 2003 QT61 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
209064 2003 QT65 25/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
209065 2003 QR66 22/08/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
209066 2003 QU69 26/08/2003 Kleť Kleť Obs. 1,5 km MPC · JPL
209067 2003 QW86 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209068 2003 QF87 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
209069 2003 QX87 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209070 2003 QS99 28/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
209071 2003 QM101 29/08/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
209072 2003 QJ102 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209073 2003 QQ106 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209074 2003 QF114 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209075 2003 QM114 23/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
209076 2003 RX15 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
209077 2003 RJ21 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
209078 2003 SW3 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209079 2003 SZ10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209080 2003 SS11 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209081 2003 SN14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209082 2003 SD15 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
209083 Rioja 2003 SN15 17/09/2003 Heppenheim F. Hormuth 2,1 km MPC · JPL
209084 2003 SJ26 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
209085 2003 SS26 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
209086 2003 SW27 18/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
209087 2003 SR30 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209088 2003 SE31 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
209089 2003 SH33 18/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 850 m MPC · JPL
209090 2003 ST33 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
209091 2003 SX37 16/09/2003 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
209092 2003 ST40 16/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
209093 2003 SO41 17/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
209094 2003 SA42 17/09/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
209095 2003 SW45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
209096 2003 SW49 18/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
209097 2003 SF51 18/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
209098 2003 SR54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
209099 2003 SM55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
209100 2003 SV57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
209101 2003 SV67 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
209102 2003 SZ69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
209103 2003 SW74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
209104 2003 SP76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209105 2003 SY107 20/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
209106 2003 SG110 20/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
209107 Šafránek 2003 SF119 16/09/2003 Kleť KLENOT 1,4 km MPC · JPL
209108 2003 ST119 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209109 2003 SY119 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
209110 2003 SW129 21/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
209111 2003 SJ131 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209112 2003 SH146 20/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
209113 2003 SG156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
209114 2003 SJ157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
209115 2003 SN164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
209116 2003 SS168 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
209117 2003 SY172 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
209118 2003 SN174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
209119 2003 SM175 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209120 2003 SF178 19/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
209121 2003 SS179 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209122 2003 SU179 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209123 2003 ST183 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
209124 2003 SQ185 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
209125 2003 SK192 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
209126 2003 SS200 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
209127 2003 SR204 22/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
209128 2003 SX210 23/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
209129 2003 SS221 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
209130 2003 SQ230 24/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
209131 2003 SV231 24/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
209132 2003 SD236 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209133 2003 SY236 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209134 2003 SV243 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
209135 2003 SC248 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
209136 2003 SD250 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
209137 2003 SB251 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209138 2003 SZ254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209139 2003 SF259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
209140 2003 SN261 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
209141 2003 SW261 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
209142 2003 SG274 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
209143 2003 SH276 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
209144 2003 SW289 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
209145 2003 SP290 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209146 2003 SN295 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
209147 2003 SN301 17/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
209148 Dustindeford 2003 SE322 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
209149 Chrismackenzie 2003 SF421 29/09/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
209150 2003 TT21 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
209151 2003 TT29 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209152 2003 TY54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
209153 2003 UJ7 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
209154 2003 UU8 17/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
209155 2003 UE10 20/10/2003 Emerald Lane L. Ball 1,6 km MPC · JPL
209156 2003 UO10 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
209157 2003 UN16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
209158 2003 UJ29 23/10/2003 Kvistaberg UDAS 1,7 km MPC · JPL
209159 2003 UF50 16/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 2,8 km MPC · JPL
209160 2003 UK51 18/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
209161 2003 UR53 18/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
209162 2003 UK56 19/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
209163 2003 UO56 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209164 2003 UR82 19/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
209165 2003 UC86 18/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
209166 2003 UX92 20/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
209167 2003 UG94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
209168 2003 UA97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
209169 2003 US97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
209170 2003 UU100 19/10/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
209171 2003 UB103 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
209172 2003 UY115 20/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
209173 2003 UH121 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
209174 2003 UA123 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
209175 2003 UU125 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
209176 2003 UJ140 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
209177 2003 UZ144 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
209178 2003 UA150 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
209179 2003 UU150 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209180 2003 UU159 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
209181 2003 UE162 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
209182 2003 UR168 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
209183 2003 UC179 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
209184 2003 UW181 21/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
209185 2003 UH186 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
209186 2003 UR190 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
209187 2003 US195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
209188 2003 UW200 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209189 2003 UC204 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
209190 2003 UM208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209191 2003 UT212 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
209192 2003 UF214 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
209193 2003 UC221 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209194 2003 UR222 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
209195 2003 UD231 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209196 2003 UP254 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209197 2003 UA256 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
209198 2003 UO256 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
209199 2003 UP256 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
209200 2003 UV266 28/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
209201 2003 UM267 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
209202 2003 UP268 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
209203 2003 UO281 28/10/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
209204 2003 UN283 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
209205 2003 UQ283 30/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
209206 2003 UQ288 23/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 820 m MPC · JPL
209207 2003 UD315 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
209208 2003 UP316 27/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
209209 Ericmarsh 2003 UB353 19/10/2003 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
209210 2003 UB387 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209211 2003 VH4 14/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
209212 2003 VG7 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209213 2003 WR1 16/11/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
209214 2003 WU7 19/11/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
209215 2003 WP25 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 51 m MPC · JPL
209216 2003 WK30 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209217 2003 WB37 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
209218 2003 WZ40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
209219 2003 WX52 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209220 2003 WR55 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
209221 2003 WW61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
209222 2003 WJ63 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
209223 2003 WE64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209224 2003 WC69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
209225 2003 WB71 20/11/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
209226 2003 WZ72 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
209227 2003 WV78 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
209228 2003 WF79 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
209229 2003 WZ81 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
209230 2003 WQ82 19/11/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
209231 2003 WJ83 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
209232 2003 WH87 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
209233 2003 WN93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
209234 2003 WP93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
209235 2003 WT97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
209236 2003 WT99 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
209237 2003 WL101 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
209238 2003 WF108 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
209239 2003 WU110 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
209240 2003 WQ111 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
209241 2003 WD112 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
209242 2003 WE116 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
209243 2003 WV118 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
209244 2003 WX119 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
209245 2003 WW124 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
209246 2003 WJ125 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
209247 2003 WS127 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
209248 2003 WL129 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
209249 2003 WT131 21/11/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
209250 2003 WH134 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
209251 2003 WA138 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
209252 2003 WR146 23/11/2003 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
209253 2003 WY146 23/11/2003 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
209254 2003 WQ149 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
209255 2003 WR152 28/11/2003 Mallorca Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
209256 2003 WQ157 26/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
209257 2003 WY158 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
209258 2003 WS159 30/11/2003 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
209259 2003 WW162 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
209260 2003 WF163 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
209261 2003 WP174 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
209262 2003 WX189 24/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
209263 2003 WZ189 24/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
209264 2003 WE192 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
209265 2003 XU3 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
209266 2003 XH4 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
209267 2003 XS6 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
209268 2003 XK8 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
209269 2003 XG9 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
209270 2003 XQ12 14/12/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
209271 2003 XS12 14/12/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
209272 2003 XW14 15/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
209273 2003 XP19 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
209274 2003 XY28 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
209275 2003 YB5 16/12/2003 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
209276 2003 YO12 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
209277 2003 YS15 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
209278 2003 YW15 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
209279 2003 YY18 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
209280 2003 YX21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
209281 2003 YD23 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
209282 2003 YS28 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
209283 2003 YV29 17/12/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
209284 2003 YZ34 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
209285 2003 YS40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
209286 2003 YT40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
209287 2003 YS43 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
209288 2003 YE48 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
209289 2003 YH55 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
209290 2003 YP56 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
209291 2003 YJ66 20/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
209292 2003 YZ77 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
209293 2003 YP85 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
209294 2003 YR89 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
209295 2003 YD107 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
209296 2003 YO109 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209297 2003 YM111 23/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
209298 2003 YR111 23/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
209299 2003 YE119 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
209300 2003 YN120 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
209301 2003 YX121 25/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
209302 2003 YN131 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
209303 2003 YG134 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
209304 2003 YN135 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
209305 2003 YX139 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
209306 2003 YY156 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
209307 2003 YX157 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
209308 2003 YN161 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
209309 2003 YV174 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
209310 2004 AP 12/01/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
209311 2004 AB2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
209312 2004 AK22 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209313 2004 AJ25 12/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
209314 2004 BQ5 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
209315 2004 BL6 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
209316 2004 BP13 17/01/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
209317 2004 BX16 17/01/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
209318 2004 BQ33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
209319 2004 BQ44 22/01/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
209320 2004 BQ59 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
209321 2004 BM61 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
209322 2004 BN70 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
209323 2004 BJ71 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
209324 2004 BD82 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
209325 2004 BB84 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
209326 2004 BO87 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
209327 2004 BC92 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
209328 2004 BB93 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
209329 2004 BQ110 28/01/2004 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
209330 2004 BN127 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
209331 2004 BQ131 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
209332 2004 BW131 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209333 2004 BY136 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
209334 2004 BT147 16/01/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
209335 2004 BF148 16/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
209336 2004 CZ2 09/02/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
209337 2004 CM13 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
209338 2004 CJ14 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
209339 2004 CZ19 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
209340 2004 CQ21 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
209341 2004 CD28 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
209342 2004 CT47 14/02/2004 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
209343 2004 CC51 11/02/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
209344 2004 CL68 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
209345 2004 CD88 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
209346 2004 CZ93 11/02/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
209347 2004 CG105 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
209348 2004 CA108 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
209349 2004 CR115 10/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
209350 2004 CC116 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209351 2004 DV5 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209352 2004 DE11 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
209353 2004 DF18 18/02/2004 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
209354 2004 DS25 20/02/2004 Altschwendt W. Ries 2,6 km MPC · JPL
209355 2004 DJ39 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
209356 2004 DD41 18/02/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
209357 2004 DQ42 19/02/2004 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
209358 2004 DR44 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
209359 2004 DC46 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
209360 2004 DF53 19/02/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
209361 2004 DV54 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
209362 2004 DD59 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
209363 2004 DF61 26/02/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
209364 2004 DA64 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
209365 2004 DO64 18/02/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
209366 2004 EA4 10/03/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
209367 2004 EN8 13/03/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
209368 2004 EG11 10/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
209369 2004 EG14 11/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
209370 2004 EL14 11/03/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
209371 2004 ES14 11/03/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
209372 2004 ED16 12/03/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
209373 2004 EF16 12/03/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
209374 2004 EC22 15/03/2004 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 2,3 km MPC · JPL
209375 2004 EA24 15/03/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
209376 2004 EM24 15/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,2 km MPC · JPL
209377 2004 ES28 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
209378 2004 EC30 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
209379 2004 EU31 14/03/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
209380 2004 EX32 15/03/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
209381 2004 EG40 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
209382 2004 EO41 15/03/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
209383 2004 EU43 11/03/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
209384 2004 EN45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
209385 2004 ED47 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
209386 2004 EO47 15/03/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
209387 2004 EZ47 15/03/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
209388 2004 EM49 15/03/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
209389 2004 EF52 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
209390 2004 EV56 14/03/2004 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
209391 2004 EP60 11/03/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
209392 2004 EV61 12/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
209393 2004 EE63 13/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
209394 2004 EZ63 13/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
209395 2004 ET69 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
209396 2004 EN71 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
209397 2004 EL75 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
209398 2004 ED78 15/03/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
209399 2004 EW78 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
209400 2004 EY82 13/03/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
209401 2004 EA83 13/03/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
209402 2004 ER85 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
209403 2004 EO92 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
209404 2004 EV93 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
209405 2004 EZ94 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
209406 2004 EK95 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
209407 2004 FA4 17/03/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
209408 2004 FB5 20/03/2004 Needville Needville Obs. 2,8 km MPC · JPL
209409 2004 FU8 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
209410 2004 FT11 16/03/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
209411 2004 FF22 16/03/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
209412 2004 FM22 16/03/2004 Siding Spring SSS 3,8 km MPC · JPL
209413 2004 FJ24 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
209414 2004 FP30 29/03/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
209415 2004 FZ30 29/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
209416 2004 FM31 18/03/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
209417 2004 FH32 30/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
209418 2004 FE35 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
209419 2004 FS35 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
209420 2004 FT37 17/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
209421 2004 FW37 17/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
209422 2004 FF38 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
209423 2004 FB40 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
209424 2004 FP45 16/03/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
209425 2004 FX45 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
209426 2004 FY49 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
209427 2004 FO50 18/03/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
209428 2004 FR50 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
209429 2004 FL52 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
209430 2004 FR56 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
209431 2004 FR59 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
209432 2004 FC63 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
209433 2004 FE63 19/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
209434 2004 FP63 19/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
209435 2004 FV63 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
209436 2004 FV69 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
209437 2004 FB70 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
209438 2004 FN81 16/03/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
209439 2004 FF93 20/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
209440 2004 FH94 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
209441 2004 FY99 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
209442 2004 FA101 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
209443 2004 FJ107 20/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
209444 2004 FS115 23/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
209445 2004 FF123 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
209446 2004 FU130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
209447 2004 FQ136 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
209448 2004 FO137 29/03/2004 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
209449 2004 FL138 29/03/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
209450 2004 FE139 20/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
209451 2004 FF141 27/03/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
209452 2004 FT161 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
209453 2004 GA11 11/04/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
209454 2004 GV11 12/04/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
209455 2004 GK15 14/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
209456 2004 GO16 10/04/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
209457 2004 GK18 12/04/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
209458 2004 GP22 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
209459 2004 GF28 14/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
209460 2004 GG28 15/04/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
209461 2004 GZ33 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
209462 2004 GV40 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
209463 2004 GG47 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
209464 2004 GW47 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
209465 2004 GO49 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
209466 2004 GM51 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
209467 2004 GW52 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
209468 2004 GX52 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
209469 2004 GZ55 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
209470 2004 GB57 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
209471 2004 GF58 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
209472 2004 GB62 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
209473 2004 GS80 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
209474 2004 HK1 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209475 2004 HT2 16/04/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
209476 2004 HH4 16/04/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
209477 2004 HO8 16/04/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
209478 2004 HP17 17/04/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
209479 2004 HU18 19/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
209480 2004 HD30 21/04/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
209481 2004 HG33 23/04/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
209482 2004 HH34 17/04/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
209483 2004 HT37 22/04/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
209484 2004 HE45 21/04/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
209485 2004 HZ51 24/04/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
209486 2004 HB60 23/04/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
209487 2004 HP60 17/04/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
209488 2004 HW62 30/04/2004 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
209489 2004 JV 10/05/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,3 km MPC · JPL
209490 2004 JW3 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
209491 2004 JO5 10/05/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
209492 2004 JA6 12/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209493 2004 JZ6 09/05/2004 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
209494 2004 JL8 12/05/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
209495 2004 JS10 12/05/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
209496 2004 JJ11 12/05/2004 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
209497 2004 JJ14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
209498 2004 JO17 12/05/2004 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
209499 2004 JG21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
209500 2004 JT21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
209501 2004 JX43 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
209502 2004 KT15 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
209503 2004 KU17 23/05/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
209504 2004 LT2 11/06/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
209505 2004 LG20 11/06/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
209506 2004 NR24 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
209507 2004 PP10 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 9,6 km MPC · JPL
209508 2004 PN31 08/08/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
209509 2004 PC71 08/08/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
209510 2004 PE85 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
209511 2004 PR85 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209512 2004 RO2 05/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 7,4 km MPC · JPL
209513 2004 RV30 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
209514 2004 RT94 08/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
209515 2004 RP195 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209516 2004 RY287 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
209517 2004 RW307 13/09/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
209518 2004 RO308 13/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
209519 2004 RQ326 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
209520 2004 RS336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209521 2004 SL33 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209522 2004 SF34 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209523 2004 SP53 22/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
209524 2004 SX60 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
209525 2004 TA8 05/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 870 m MPC · JPL
209526 2004 TJ52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
209527 2004 TQ60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
209528 2004 TF68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
209529 2004 TO91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
209530 2004 TA112 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
209531 2004 TY145 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
209532 2004 TR275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
209533 2004 TR287 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
209534 2004 TM323 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
209535 2004 TM331 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209536 2004 TJ351 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
209537 2004 TV367 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
209538 2004 TE368 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
209539 2004 TW368 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
209540 Siurana 2004 UK1 23/10/2004 Begues J. Manteca 840 m MPC · JPL
209541 2004 UD3 18/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
209542 2004 UJ3 19/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
209543 2004 US5 20/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209544 2004 VN5 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
209545 2004 VL11 03/11/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
209546 2004 VJ22 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
209547 2004 VT38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
209548 2004 VU48 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
209549 2004 VR53 07/11/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
209550 2004 VH56 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
209551 2004 VZ57 07/11/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
209552 Isaacroberts 2004 VZ63 09/11/2004 Haleakala-Faulkes Faulkes Project 590 m MPC · JPL
209553 2004 VQ69 14/11/2004 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 920 m MPC · JPL
209554 2004 VE74 12/11/2004 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
209555 2004 VM112 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209556 2004 WG4 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
209557 2004 WJ12 19/11/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
209558 2004 XO2 01/12/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
209559 2004 XC3 03/12/2004 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 1,2 km MPC · JPL
209560 2004 XC7 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
209561 2004 XF12 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
209562 2004 XM12 08/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
209563 2004 XC13 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209564 2004 XO13 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
209565 2004 XD15 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
209566 2004 XC19 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209567 2004 XJ20 08/12/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
209568 2004 XV27 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
209569 2004 XN32 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209570 2004 XL40 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209571 2004 XM50 10/12/2004 Hormersdorf Hormersdorf Obs. 1,2 km MPC · JPL
209572 2004 XL57 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
209573 2004 XW58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
209574 2004 XM63 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
209575 2004 XV63 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209576 2004 XN82 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209577 2004 XY83 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209578 2004 XE84 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
209579 2004 XL89 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
209580 2004 XN98 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
209581 2004 XU102 14/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
209582 2004 XT104 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209583 2004 XE106 11/12/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
209584 2004 XT106 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
209585 2004 XY107 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209586 2004 XN108 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209587 2004 XB110 14/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
209588 2004 XL120 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
209589 2004 XV120 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
209590 2004 XD122 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209591 2004 XB128 14/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
209592 2004 XM133 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209593 2004 XE142 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209594 2004 XZ148 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
209595 2004 XU154 15/12/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
209596 2004 XY159 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209597 2004 XC166 02/12/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
209598 2004 XC177 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209599 2004 YK 17/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
209600 2004 YN3 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
209601 2004 YP4 17/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
209602 2004 YM12 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
209603 2004 YZ14 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
209604 2004 YP15 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
209605 2004 YE19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
209606 2004 YA27 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
209607 2004 YV33 17/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
209608 2005 AB1 01/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
209609 2005 AJ2 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
209610 2005 AL2 06/01/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
209611 2005 AX4 06/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
209612 2005 AC6 06/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
209613 2005 AT7 06/01/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
209614 2005 AP10 06/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
209615 2005 AY13 07/01/2005 Nogales Tenagra II Obs. 1,0 km MPC · JPL
209616 2005 AK14 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209617 2005 AD15 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
209618 2005 AH16 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
209619 2005 AT19 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
209620 2005 AA21 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
209621 2005 AU22 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209622 2005 AW31 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209623 2005 AF43 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209624 2005 AU43 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
209625 2005 AJ44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209626 2005 AL45 01/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
209627 2005 AD46 11/01/2005 Great Shefford Great Shefford Obs. 1,2 km MPC · JPL
209628 2005 AL46 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209629 2005 AL53 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209630 2005 AB54 13/01/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
209631 2005 AL56 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209632 2005 AM61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
209633 2005 AP79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
209634 2005 BK 16/01/2005 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
209635 2005 BR1 17/01/2005 Wrightwood J. W. Young 1,2 km MPC · JPL
209636 2005 BV1 17/01/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
209637 2005 BU4 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
209638 2005 BT10 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
209639 2005 BU11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209640 2005 BK15 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
209641 2005 BK24 17/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
209642 2005 BP24 17/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
209643 2005 BZ26 29/01/2005 Junk Bond D. Healy 1,0 km MPC · JPL
209644 2005 CR 01/02/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
209645 2005 CC2 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
209646 2005 CE2 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209647 2005 CS2 01/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
209648 2005 CV4 01/02/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
209649 2005 CC5 01/02/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
209650 2005 CV5 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209651 2005 CS8 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209652 2005 CU8 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
209653 2005 CT10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209654 2005 CX15 02/02/2005 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
209655 2005 CJ20 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
209656 2005 CK20 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
209657 2005 CS23 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
209658 2005 CF27 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209659 2005 CP31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209660 2005 CZ31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
209661 2005 CR35 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209662 2005 CC40 04/02/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,2 km MPC · JPL
209663 2005 CO41 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209664 2005 CB45 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209665 2005 CZ45 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
209666 2005 CV48 02/02/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
209667 2005 CZ48 02/02/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
209668 2005 CZ49 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209669 2005 CU56 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
209670 2005 CN58 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
209671 2005 CE59 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
209672 2005 CD64 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
209673 2005 CX64 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
209674 2005 CF67 09/02/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
209675 2005 DF1 28/02/2005 Vicques M. Ory 1,2 km MPC · JPL
209676 2005 EC 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
209677 2005 EM 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209678 2005 ER6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
209679 2005 EV8 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209680 2005 EC9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
209681 2005 EX11 02/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
209682 2005 ER12 02/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
209683 2005 ED13 02/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
209684 2005 ET14 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
209685 2005 EX18 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
209686 2005 ET19 03/03/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
209687 2005 EB22 03/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
209688 2005 EE22 03/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
209689 2005 EH22 03/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
209690 2005 EN22 03/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
209691 2005 EB23 03/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
209692 2005 EU28 03/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
209693 2005 EF29 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
209694 2005 EF30 03/03/2005 Great Shefford Great Shefford Obs. 1,6 km MPC · JPL
209695 2005 EK31 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209696 2005 EP31 02/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
209697 2005 EV33 07/03/2005 RAS A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
209698 2005 EW44 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
209699 2005 ED45 03/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
209700 2005 ED48 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
209701 2005 EE49 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
209702 2005 ER53 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209703 2005 EQ54 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
209704 2005 EJ57 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
209705 2005 EU58 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
209706 2005 EK63 04/03/2005 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
209707 2005 EU73 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209708 2005 ES74 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209709 2005 ET75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
209710 2005 ED77 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209711 2005 EW84 04/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
209712 2005 EU92 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
209713 2005 EP95 11/03/2005 RAS A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
209714 2005 EA100 03/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
209715 2005 EX100 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
209716 2005 EG103 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209717 2005 ED124 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
209718 2005 EQ124 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
209719 2005 EX129 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
209720 2005 ER132 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
209721 2005 EP133 09/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
209722 2005 EB136 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
209723 2005 EK141 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
209724 2005 EV146 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
209725 2005 EZ150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
209726 2005 EB156 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
209727 2005 EW160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
209728 2005 EA161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
209729 2005 EF162 09/03/2005 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
209730 2005 EA166 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
209731 2005 EX167 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
209732 2005 EX168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
209733 2005 EE173 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
209734 2005 ED175 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209735 2005 EG175 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209736 2005 EV180 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
209737 2005 EW182 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
209738 2005 ER183 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
209739 2005 EY184 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
209740 2005 ET185 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
209741 2005 EE186 10/03/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
209742 2005 EW195 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
209743 2005 EH197 11/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
209744 2005 EX197 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
209745 2005 EA198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
209746 2005 ES198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
209747 2005 EU203 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209748 2005 EG205 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209749 2005 ES206 13/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
209750 2005 EZ206 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
209751 2005 EC208 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209752 2005 EU210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
209753 2005 EQ211 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209754 2005 EZ216 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
209755 2005 ES218 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
209756 2005 EN220 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
209757 2005 EP224 01/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
209758 2005 EV233 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
209759 2005 EO235 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
209760 2005 EM240 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
209761 2005 EK245 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
209762 2005 EN245 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
209763 2005 EM253 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
209764 2005 EA254 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
209765 2005 EN258 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
209766 2005 EN280 10/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
209767 2005 EV282 10/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
209768 2005 EG285 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
209769 2005 EH285 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
209770 2005 EM287 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
209771 2005 EB292 10/03/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
209772 2005 EN292 10/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
209773 2005 EV298 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
209774 2005 EW317 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
209775 2005 EG325 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
209776 2005 EZ326 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
209777 2005 FD6 31/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
209778 2005 GB1 02/04/2005 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 1,3 km MPC · JPL
209779 2005 GS1 01/04/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
209780 2005 GV1 01/04/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
209781 2005 GB3 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
209782 2005 GN6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
209783 2005 GV7 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
209784 2005 GD8 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
209785 2005 GQ8 01/04/2005 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
209786 2005 GN10 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209787 2005 GG11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
209788 2005 GV13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
209789 2005 GH21 03/04/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
209790 2005 GJ21 03/04/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
209791 Tokaj 2005 GU21 01/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 1,9 km MPC · JPL
209792 2005 GL24 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
209793 2005 GR24 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
209794 2005 GZ26 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
209795 2005 GW33 06/04/2005 RAS A. Lowe 3,6 km MPC · JPL
209796 2005 GW41 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
209797 2005 GO44 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
209798 2005 GZ48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
209799 2005 GH49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
209800 2005 GZ53 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
209801 2005 GK55 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
209802 2005 GY58 04/04/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
209803 2005 GQ60 06/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
209804 2005 GS60 06/04/2005 Jarnac Jarnac Obs. 2,2 km MPC · JPL
209805 2005 GU60 08/04/2005 Needville Needville Obs. 1,5 km MPC · JPL
209806 2005 GN63 02/04/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
209807 2005 GK66 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
209808 2005 GL66 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
209809 2005 GD68 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
209810 2005 GK72 04/04/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
209811 2005 GW77 06/04/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
209812 2005 GN78 06/04/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
209813 2005 GZ79 07/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
209814 2005 GB80 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
209815 2005 GC86 04/04/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
209816 2005 GY88 05/04/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
209817 2005 GH89 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
209818 2005 GE96 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
209819 2005 GY99 08/04/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
209820 2005 GB102 09/04/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
209821 2005 GB103 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
209822 2005 GM111 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
209823 2005 GL114 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
209824 2005 GP133 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
209825 2005 GV136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
209826 2005 GC137 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209827 2005 GP138 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
209828 2005 GY138 12/04/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
209829 2005 GH140 13/04/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
209830 2005 GU140 13/04/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
209831 2005 GS145 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209832 2005 GB147 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209833 2005 GS151 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
209834 2005 GS152 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
209835 2005 GE153 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
209836 2005 GJ153 13/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
209837 2005 GH154 08/04/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
209838 2005 GS154 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
209839 2005 GM155 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
209840 2005 GE161 13/04/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
209841 2005 GG163 10/04/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
209842 2005 GX164 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
209843 2005 GC167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
209844 2005 GK169 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
209845 2005 GO173 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
209846 2005 GY202 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
209847 2005 GG210 09/04/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
209848 2005 HU4 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209849 2005 HD9 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
209850 2005 JJ 01/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
209851 2005 JF2 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
209852 2005 JS20 04/05/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
209853 2005 JS25 03/05/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
209854 2005 JB26 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
209855 2005 JQ27 03/05/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
209856 2005 JL28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
209857 2005 JQ28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209858 2005 JG30 04/05/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
209859 2005 JZ32 04/05/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
209860 2005 JX34 04/05/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
209861 2005 JD37 04/05/2005 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
209862 2005 JJ37 05/05/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
209863 2005 JB39 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
209864 2005 JW50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209865 2005 JT58 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209866 2005 JK64 04/05/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
209867 2005 JH66 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
209868 2005 JV66 04/05/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
209869 2005 JU68 06/05/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
209870 2005 JV68 06/05/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
209871 2005 JZ68 06/05/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
209872 2005 JE77 10/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
209873 2005 JL82 06/05/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
209874 2005 JY88 11/05/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
209875 2005 JW90 11/05/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
209876 2005 JV115 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
209877 2005 JV138 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
209878 2005 JM140 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
209879 2005 JX146 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
209880 2005 JL150 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
209881 2005 JQ158 06/05/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
209882 2005 JW163 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
209883 2005 JZ170 10/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
209884 2005 JP180 11/05/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
209885 2005 JF185 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
209886 2005 KP1 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
209887 2005 LB1 01/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
209888 2005 LY6 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
209889 2005 LZ6 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
209890 2005 LL7 03/06/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
209891 2005 LK15 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
209892 2005 LA21 05/06/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
209893 2005 LZ25 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
209894 2005 LA29 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
209895 2005 LL30 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
209896 2005 MK10 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
209897 2005 MV14 29/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
209898 2005 MY20 30/06/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
209899 2005 MZ29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
209900 2005 MH42 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
209901 2005 MF45 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209902 2005 MW47 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
209903 2005 MX48 29/06/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
209904 2005 NK 01/07/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
209905 2005 NC2 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
209906 2005 NM4 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
209907 2005 NB5 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
209908 2005 NZ12 04/07/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
209909 2005 NH26 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
209910 2005 NM31 04/07/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
209911 2005 NU54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
209912 2005 NY61 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
209913 2005 NS87 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
209914 2005 NC101 09/07/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
209915 2005 PS2 02/08/2005 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
209916 2005 PJ18 10/08/2005 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
209917 2005 QA11 27/08/2005 Junk Bond D. Healy 3,5 km MPC · JPL
209918 2005 QY30 28/08/2005 Junk Bond D. Healy 5,1 km MPC · JPL
209919 2005 QQ44 26/08/2005 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
209920 2005 SN2 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
209921 2005 SF182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
209922 2005 UX93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209923 2005 UX504 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 1,5 km MPC · JPL
209924 2005 WS55 22/11/2005 Palomar NEAT AMO 1,9 km MPC · JPL
209925 2005 WH74 26/11/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
209926 2005 XE 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
209927 2005 YQ8 23/12/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
209928 2005 YX94 24/12/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
209929 2005 YD288 30/12/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
209930 2006 BQ 20/01/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
209931 2006 BT2 20/01/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
209932 2006 BO32 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
209933 2006 BH150 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
209934 2006 BH157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
209935 2006 BD227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
209936 2006 CT65 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
209937 2006 DX13 22/02/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
209938 2006 DQ34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
209939 2006 DX34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
209940 2006 DZ34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209941 2006 DD35 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209942 2006 DG60 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209943 2006 DZ64 20/02/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
209944 2006 DV71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
209945 2006 DU94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
209946 2006 DA98 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
209947 2006 EZ16 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
209948 2006 FG1 21/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
209949 2006 FH12 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209950 2006 FH18 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
209951 2006 FD28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
209952 2006 FA30 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
209953 2006 FG37 24/03/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
209954 2006 FJ41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
209955 2006 FA45 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
209956 2006 GH2 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209957 2006 GW3 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
209958 2006 GD22 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209959 2006 GR26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
209960 2006 GC28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
209961 2006 GD32 06/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209962 2006 GT34 07/04/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
209963 2006 GG41 07/04/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
209964 2006 GJ46 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
209965 2006 GN50 09/04/2006 Siding Spring SSS 800 m MPC · JPL
209966 2006 GC54 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
209967 2006 HU 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209968 2006 HF2 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
209969 2006 HT10 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209970 2006 HH11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
209971 2006 HE21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209972 2006 HM25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
209973 2006 HN25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209974 2006 HZ32 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
209975 2006 HY34 19/04/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
209976 2006 HQ39 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
209977 2006 HO42 23/04/2006 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
209978 2006 HD44 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
209979 2006 HT44 24/04/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209980 2006 HC55 21/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
209981 2006 HM55 23/04/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
209982 2006 HJ57 24/04/2006 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
209983 2006 HW60 28/04/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
209984 2006 HY64 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209985 2006 HB71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
209986 2006 HV78 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
209987 2006 HG84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
209988 2006 HL86 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
209989 2006 HU90 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
209990 2006 HV97 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
209991 2006 HU102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
209992 2006 HM113 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
209993 2006 HB122 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209994 2006 JL 01/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
209995 2006 JG2 01/05/2006 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
209996 2006 JS14 01/05/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
209997 2006 JN16 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
209998 2006 JP19 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
209999 2006 JS19 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
210000 2006 JJ21 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

205.000s  • 206.000s  • 207.000s  • 208.000s  • 209.000s  • 210.000s  • 211.000s  • 212.000s  • 213.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001