Danh sách tiểu hành tinh/402001–403000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
402001 2003 PR8 25/07/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
402002 2003 QL 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,1 km MPC · JPL
402003 2003 QG10 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
402004 2003 QU32 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,0 km MPC · JPL
402005 2003 QV34 22/08/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
402006 2003 QY34 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
402007 2003 QZ51 23/08/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
402008 2003 QZ69 26/08/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 820 m MPC · JPL
402009 2003 QV94 29/08/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
402010 2003 QP104 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402011 2003 RN7 05/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
402012 2003 RF15 15/09/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
402013 2003 RZ24 15/09/2003 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
402014 2003 RA27 04/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
402015 2003 SY24 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
402016 2003 SB28 18/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
402017 2003 SD32 16/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
402018 2003 SK34 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
402019 2003 SE39 16/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
402020 2003 SU54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
402021 2003 SY59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
402022 2003 SK83 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
402023 2003 SP87 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
402024 2003 SB88 17/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,4 km MPC · JPL
402025 2003 SA101 20/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
402026 2003 SC113 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
402027 2003 SG155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
402028 2003 SV157 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
402029 2003 SY164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
402030 2003 SH173 18/09/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
402031 2003 SQ175 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
402032 2003 SD185 21/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
402033 2003 SE187 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
402034 2003 SP206 25/09/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
402035 2003 SO209 24/09/2003 Kvistaberg UDAS 4,1 km MPC · JPL
402036 2003 SB223 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
402037 2003 SE224 25/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,2 km MPC · JPL
402038 2003 SQ229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402039 2003 SS229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402040 2003 SY245 26/09/2003 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
402041 2003 SV270 25/09/2003 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
402042 2003 SK272 27/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
402043 2003 ST274 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
402044 2003 SY277 30/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
402045 2003 SP279 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402046 2003 SD281 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
402047 2003 SR288 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
402048 2003 SZ292 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
402049 2003 SD301 17/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
402050 2003 SZ311 02/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
402051 2003 SW314 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402052 2003 SU323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402053 2003 SY328 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
402054 2003 SF330 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
402055 2003 SN333 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
402056 2003 SM338 26/09/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
402057 2003 SX348 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
402058 2003 ST372 26/09/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
402059 2003 SJ395 26/09/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
402060 2003 SF403 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402061 2003 SX427 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402062 2003 SE428 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
402063 2003 SU430 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402064 2003 TW6 17/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
402065 2003 TE10 15/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
402066 2003 TY12 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
402067 2003 TF26 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402068 2003 TB38 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402069 2003 TV44 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402070 2003 UB25 20/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 900 m MPC · JPL
402071 2003 UD29 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402072 2003 UW32 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
402073 2003 UE107 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
402074 2003 UE113 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
402075 2003 UG128 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402076 2003 UF193 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
402077 2003 US199 21/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
402078 2003 UM202 21/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
402079 2003 UX208 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
402080 2003 UP209 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402081 2003 UB214 24/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
402082 2003 UK214 24/10/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
402083 2003 UH215 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
402084 2003 UC225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402085 2003 UN226 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
402086 2003 UO233 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
402087 2003 UN241 24/10/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
402088 2003 UN255 25/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
402089 2003 UP255 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
402090 2003 UU255 21/10/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
402091 2003 UC267 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
402092 2003 UG268 28/10/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
402093 2003 UF280 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
402094 2003 UQ297 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
402095 2003 UC308 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402096 2003 US315 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402097 2003 UP317 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,9 km MPC · JPL
402098 2003 WK3 24/10/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
402099 2003 WN13 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402100 2003 WW38 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
402101 2003 WD65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402102 2003 WX106 22/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402103 2003 WM109 20/11/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
402104 2003 WT158 28/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
402105 2003 XP12 14/12/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
402106 2003 XQ24 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402107 2003 YB47 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
402108 2003 YZ89 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402109 2004 AS9 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402110 2004 BE20 18/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
402111 2004 BZ65 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
402112 2004 BO102 31/01/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
402113 2004 BY105 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
402114 2004 BA112 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
402115 2004 BK162 30/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
402116 2004 CT2 12/02/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
402117 2004 CN12 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402118 2004 CB18 10/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
402119 2004 CM39 13/02/2004 Jonathan B. Postel Jonathan B. Postel Obs. 2,0 km MPC · JPL
402120 2004 CJ55 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402121 2004 CP118 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402122 2004 DR28 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
402123 2004 EK3 10/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
402124 2004 ER36 26/02/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
402125 2004 ER52 15/03/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
402126 2004 EW92 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
402127 2004 FK119 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
402128 2004 GE30 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
402129 2004 GS76 15/04/2004 Socorro LINEAR 32418| 2,7 km MPC · JPL
402130 2004 HS42 20/04/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
402131 2004 LB30 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
402132 2004 OR1 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
402133 2004 PN26 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
402134 2004 PD29 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
402135 2004 PY29 07/08/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
402136 2004 PE60 09/08/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
402137 2004 PP93 12/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
402138 2004 PC97 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
402139 2004 QN3 17/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
402140 2004 QX3 16/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
402141 2004 RU2 05/09/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 940 m MPC · JPL
402142 2004 RT14 06/09/2004 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
402143 2004 RM26 06/09/2004 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
402144 2004 RR28 12/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
402145 2004 RM41 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
402146 2004 RQ49 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
402147 2004 RV67 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402148 2004 RH74 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
402149 2004 RM113 07/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
402150 2004 RR139 08/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
402151 2004 RX146 09/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
402152 2004 RQ156 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
402153 2004 RS162 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
402154 2004 RF184 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
402155 2004 RR192 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
402156 2004 RE196 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
402157 2004 RN198 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
402158 2004 RW203 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
402159 2004 RM216 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
402160 2004 RB228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402161 2004 RK228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
402162 2004 RE229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402163 2004 RB241 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402164 2004 RK257 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
402165 2004 RY265 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
402166 2004 RK268 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
402167 2004 RX304 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
402168 2004 RB323 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
402169 2004 RW329 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402170 2004 RJ336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
402171 2004 RX342 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
402172 2004 SP36 08/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
402173 2004 SU44 18/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
402174 2004 SX50 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402175 2004 TG4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
402176 2004 TY31 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402177 2004 TQ33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
402178 2004 TS40 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402179 2004 TV50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402180 2004 TV67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
402181 2004 TF73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
402182 2004 TP73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
402183 2004 TF87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
402184 2004 TZ97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
402185 2004 TC98 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402186 2004 TN101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402187 2004 TN105 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
402188 2004 TQ111 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
402189 2004 TN139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
402190 2004 TA149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402191 2004 TR161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402192 2004 TQ162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
402193 2004 TR185 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402194 2004 TU203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
402195 2004 TE212 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402196 2004 TX218 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
402197 2004 TJ228 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
402198 2004 TK277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
402199 2004 TR285 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
402200 2004 TE287 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
402201 2004 TX367 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
402202 2004 VC14 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
402203 2004 VW20 04/11/2004 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
402204 2004 VZ74 12/11/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
402205 2004 VU88 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402206 2004 VE112 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
402207 2004 WO1 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
402208 2004 XN9 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
402209 2004 XL42 02/12/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
402210 2004 XJ118 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
402211 2004 XJ119 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
402212 2004 XE124 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
402213 2004 XG146 14/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
402214 2004 XV165 02/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
402215 2004 YW13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
402216 2005 AQ30 09/01/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
402217 2005 AY30 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
402218 2005 AE37 13/01/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
402219 2005 AM46 11/01/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
402220 2005 AV54 15/01/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
402221 2005 CF39 09/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,9 km MPC · JPL
402222 2005 CZ64 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
402223 2005 EH108 04/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
402224 2005 EM145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
402225 2005 EH151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402226 2005 EV152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402227 2005 EJ206 13/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
402228 2005 EK207 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
402229 2005 EH245 02/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
402230 2005 GX1 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402231 2005 GB45 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
402232 2005 GN50 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402233 2005 GG52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
402234 2005 GA67 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
402235 2005 GE87 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
402236 2005 GK100 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
402237 2005 GR146 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
402238 2005 GG159 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
402239 2005 GK221 06/04/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
402240 2005 JW87 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402241 2005 JH111 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
402242 2005 JV125 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
402243 2005 JF135 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
402244 2005 JJ137 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402245 2005 JO137 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
402246 2005 KN7 20/05/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
402247 2005 KH11 31/05/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
402248 2005 LZ31 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
402249 2005 LF39 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
402250 2005 MK 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
402251 2005 MP27 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
402252 2005 MX27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402253 2005 ME48 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
402254 2005 NH6 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
402255 2005 NY11 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
402256 2005 NR18 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
402257 2005 OF18 12/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402258 2005 PU10 04/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
402259 2005 QE45 26/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
402260 2005 QU73 02/08/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
402261 2005 QV81 29/08/2005 Socorro LINEAR 13314| 1,7 km MPC · JPL
402262 2005 QZ122 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
402263 2005 QO131 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402264 2005 QU135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
402265 2005 QD157 30/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
402266 2005 QM164 31/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
402267 2005 QE166 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,4 km MPC · JPL
402268 2005 QE169 29/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
402269 2005 QP172 29/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
402270 2005 QB188 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
402271 2005 QD190 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
402272 2005 RS19 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402273 2005 RF27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
402274 2005 SC13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402275 2005 SR20 25/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
402276 2005 SR27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402277 2005 SU53 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402278 2005 SS91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402279 2005 SP96 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
402280 2005 SU98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402281 2005 SC118 28/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
402282 2005 SU121 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
402283 2005 SR141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402284 2005 SL162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
402285 2005 SE164 27/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
402286 2005 SR174 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
402287 2005 ST175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402288 2005 SP180 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
402289 2005 SZ192 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402290 2005 SC197 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
402291 2005 SH200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402292 2005 SS200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
402293 2005 SB207 30/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
402294 2005 SR212 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
402295 2005 SW221 27/09/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
402296 2005 SB241 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
402297 2005 SH242 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402298 2005 SL242 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402299 2005 SN245 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
402300 2005 SX247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
402301 2005 SZ249 23/09/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
402302 2005 SS279 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402303 2005 SF280 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
402304 2005 SC290 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402305 2005 TO30 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
402306 2005 TK35 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402307 2005 TN43 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
402308 2005 TS50 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
402309 2005 TL78 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402310 2005 TV87 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402311 2005 TH110 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
402312 2005 TK111 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402313 2005 TH118 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402314 2005 TD123 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402315 2005 TL124 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402316 2005 TC125 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
402317 2005 TR125 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
402318 2005 TD136 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
402319 2005 TH137 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402320 2005 TF143 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402321 2005 TH159 28/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
402322 2005 TF177 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
402323 2005 UZ3 26/10/2005 Mount Graham W. H. Ryan 2,1 km MPC · JPL
402324 2005 UO32 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
402325 2005 UF56 23/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
402326 2005 UB72 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402327 2005 US84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402328 2005 UJ88 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
402329 2005 UO89 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
402330 2005 UB120 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402331 2005 UH168 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
402332 2005 UX197 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
402333 2005 UT206 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402334 2005 UV271 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402335 2005 UY287 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402336 2005 UA291 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
402337 2005 UN323 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402338 2005 UC341 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
402339 2005 UJ343 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402340 2005 UD371 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
402341 2005 US400 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
402342 2005 UG429 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
402343 2005 UC461 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
402344 2005 UL500 27/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
402345 2005 UB511 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
402346 2005 UM521 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,0 km MPC · JPL
402347 2005 UQ521 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
402348 2005 UZ522 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
402349 2005 UR527 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
402350 2005 VO8 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402351 2005 VY31 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
402352 2005 VF54 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402353 2005 VC55 04/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
402354 2005 VK58 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402355 2005 VW76 04/11/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
402356 2005 VX87 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
402357 2005 VL113 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402358 2005 VU117 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
402359 2005 VE124 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402360 2005 VQ130 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
402361 2005 VV134 01/11/2005 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,3 km MPC · JPL
402362 2005 WL17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
402363 2005 WW18 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
402364 2005 WB28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402365 2005 WC38 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402366 2005 WP42 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
402367 2005 WD62 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402368 2005 WT135 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
402369 2005 WY154 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
402370 2005 WH178 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402371 2005 WN210 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
402372 2005 WO210 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402373 2005 XG4 03/12/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,9 km MPC · JPL
402374 2005 XO21 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402375 2005 XX31 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
402376 2005 XT43 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
402377 2005 XJ75 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
402378 2005 XS84 10/12/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
402379 2005 XO110 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 600 m MPC · JPL
402380 2005 YC21 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
402381 2005 YK53 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402382 2005 YY64 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
402383 2005 YY68 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
402384 2005 YC69 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
402385 2005 YX69 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
402386 2005 YX70 27/12/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
402387 2005 YM71 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
402388 2005 YT72 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
402389 2005 YU77 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
402390 2005 YZ78 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402391 2005 YL79 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
402392 2005 YE83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
402393 2005 YM88 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
402394 2005 YM90 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
402395 2005 YW97 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402396 2005 YM98 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
402397 2005 YA104 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
402398 2005 YX114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
402399 2005 YJ116 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402400 2005 YJ118 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
402401 2005 YL120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
402402 2005 YJ123 24/12/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
402403 2005 YH128 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
402404 2005 YG129 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402405 2005 YU132 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
402406 2005 YR134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402407 2005 YA139 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
402408 2005 YT142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
402409 2005 YR148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402410 2005 YP150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
402411 2005 YO154 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
402412 2005 YH158 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
402413 2005 YY169 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402414 2005 YP179 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
402415 2005 YV191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
402416 2005 YL192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
402417 2005 YV196 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
402418 2005 YH201 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402419 2005 YJ208 29/12/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
402420 2005 YK208 30/12/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
402421 2005 YG235 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
402422 2005 YH270 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402423 2005 YC274 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
402424 2006 AR11 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
402425 2006 AO26 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402426 2006 AW30 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
402427 2006 AN33 02/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
402428 2006 AC36 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
402429 2006 AG36 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
402430 2006 AP40 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
402431 2006 AK42 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
402432 2006 AE49 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
402433 2006 AD61 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
402434 2006 AX64 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
402435 2006 AD84 06/01/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
402436 2006 AM93 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
402437 2006 AW96 01/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
402438 2006 AK101 22/10/1998 Caussols ODAS 710 m MPC · JPL
402439 2006 BZ12 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
402440 2006 BE31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
402441 2006 BJ31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
402442 2006 BQ34 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
402443 2006 BX35 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
402444 2006 BS44 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
402445 2006 BV45 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
402446 2006 BN52 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
402447 2006 BK55 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
402448 2006 BX58 23/01/2006 Junk Bond D. Healy 4,5 km MPC · JPL
402449 2006 BE59 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
402450 2006 BP63 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
402451 2006 BC64 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
402452 2006 BJ64 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
402453 2006 BA87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402454 2006 BS87 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
402455 2006 BQ88 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
402456 2006 BM90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
402457 2006 BE94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402458 2006 BD95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
402459 2006 BV97 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
402460 2006 BL98 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
402461 2006 BO110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
402462 2006 BV112 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
402463 2006 BM149 23/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
402464 2006 BB153 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402465 2006 BU157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402466 2006 BA159 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
402467 2006 BW166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
402468 2006 BK185 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
402469 2006 BK186 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
402470 2006 BD198 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
402471 2006 BM201 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402472 2006 BO201 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402473 2006 BK209 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
402474 2006 BS224 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
402475 2006 BD240 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402476 2006 BR240 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
402477 2006 BC243 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
402478 2006 BS261 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
402479 2006 BW273 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
402480 2006 BK274 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
402481 2006 BR282 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
402482 2006 CB2 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
402483 2006 CA14 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402484 2006 CY24 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
402485 2006 CN29 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
402486 2006 CA35 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
402487 2006 CD42 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
402488 2006 CA45 26/01/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
402489 2006 CQ45 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
402490 2006 CH47 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
402491 2006 CR58 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
402492 2006 CT59 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
402493 2006 DS1 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402494 2006 DZ7 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402495 2006 DN9 21/02/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
402496 2006 DW12 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402497 2006 DP16 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
402498 2006 DC19 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
402499 2006 DJ26 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
402500 2006 DU38 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
402501 2006 DC40 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
402502 2006 DP42 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
402503 2006 DO45 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
402504 2006 DK52 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
402505 2006 DZ55 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
402506 2006 DV79 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
402507 2006 DN82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
402508 2006 DK89 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
402509 2006 DY93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
402510 2006 DS98 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402511 2006 DE105 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
402512 2006 DR107 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402513 2006 DN121 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
402514 2006 DQ123 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
402515 2006 DT134 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
402516 2006 DV138 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
402517 2006 DA141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402518 2006 DV157 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
402519 2006 DG158 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
402520 2006 DR161 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
402521 2006 DV195 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402522 2006 DB205 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402523 2006 EF12 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
402524 2006 ES13 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
402525 2006 ER21 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
402526 2006 EL24 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402527 2006 EZ24 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
402528 2006 EC25 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
402529 2006 ES31 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402530 2006 EW45 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402531 2006 ET55 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
402532 2006 ER67 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
402533 2006 EU74 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402534 2006 FY10 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402535 2006 FC24 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402536 2006 FT42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
402537 2006 FN43 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
402538 2006 FP53 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
402539 2006 GE1 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
402540 2006 GD49 01/04/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
402541 2006 HY11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402542 2006 HS48 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
402543 2006 HP66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
402544 2006 HH112 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
402545 2006 JN4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
402546 2006 JJ6 02/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,0 km MPC · JPL
402547 2006 JT9 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402548 2006 JX20 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
402549 2006 JV44 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
402550 2006 KE53 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
402551 2006 KN62 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402552 2006 KQ91 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402553 2006 KW94 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
402554 2006 KM108 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
402555 2006 MU5 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
402556 2006 PX27 14/08/2006 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
402557 2006 QU1 17/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
402558 2006 QD18 17/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
402559 2006 QP19 17/08/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
402560 2006 QR35 17/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
402561 2006 QP54 17/08/2006 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
402562 2006 QO60 20/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
402563 2006 QW61 22/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
402564 2006 QA123 29/08/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
402565 2006 RV4 12/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
402566 2006 RK7 11/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
402567 2006 RB11 12/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
402568 2006 RN25 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
402569 2006 RG26 14/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
402570 2006 RV33 12/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
402571 2006 RK35 14/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
402572 2006 RB47 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402573 2006 RB52 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402574 2006 RC53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402575 2006 RH53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402576 2006 RC54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402577 2006 RQ57 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
402578 2006 RX68 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
402579 2006 RO85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
402580 2006 RA86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402581 2006 RX91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402582 2006 RF94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402583 2006 RG97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402584 2006 RJ100 14/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
402585 2006 RE102 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402586 2006 SE22 17/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
402587 2006 SQ28 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402588 2006 SY28 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402589 2006 SQ43 16/09/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
402590 2006 SB52 18/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
402591 2006 SP77 23/09/2006 Wildberg R. Apitzsch 1,3 km MPC · JPL
402592 2006 SC91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402593 2006 SN92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
402594 2006 SO96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402595 2006 SV97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402596 2006 SN105 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
402597 2006 SQ129 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
402598 2006 SV146 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402599 2006 SP150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
402600 2006 SV151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
402601 2006 SB154 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
402602 2006 SK158 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402603 2006 SU160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402604 2006 SG168 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402605 2006 SU176 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402606 2006 SC188 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
402607 2006 SJ188 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
402608 2006 SE214 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
402609 2006 SB218 21/09/2006 Wildberg R. Apitzsch 940 m MPC · JPL
402610 2006 SL236 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
402611 2006 SD249 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
402612 2006 SY259 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402613 2006 SN273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
402614 2006 SB280 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 810 m MPC · JPL
402615 2006 SC296 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402616 2006 SV313 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402617 2006 SA318 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
402618 2006 SL318 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402619 2006 SC337 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
402620 2006 SJ346 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402621 2006 SE363 30/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
402622 2006 SK391 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402623 2006 SW398 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402624 2006 SK401 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
402625 2006 TO17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402626 2006 TT18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402627 2006 TK32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402628 2006 TC41 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402629 2006 TH43 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
402630 2006 TW44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402631 2006 TB50 12/10/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
402632 2006 TL50 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
402633 2006 TH59 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402634 2006 TD60 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402635 2006 TQ78 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402636 2006 TS99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402637 2006 TC105 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
402638 2006 TQ113 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
402639 2006 TD118 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
402640 2006 TF118 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
402641 2006 TV119 11/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
402642 2006 TR124 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
402643 2006 TD127 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
402644 2006 TJ127 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
402645 2006 US6 16/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
402646 2006 UN12 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
402647 2006 UJ17 19/10/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,2 km MPC · JPL
402648 2006 UO24 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402649 2006 UR39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402650 2006 UL46 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
402651 2006 UE55 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402652 2006 UG71 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
402653 2006 UU77 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
402654 2006 UA83 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402655 2006 UQ86 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
402656 2006 UC87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
402657 2006 UK94 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402658 2006 UR96 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
402659 2006 UC99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 7744| 1,8 km MPC · JPL
402660 2006 UH104 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402661 2006 US119 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
402662 2006 UH154 21/10/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
402663 2006 UK164 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
402664 2006 UU171 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
402665 2006 UZ177 16/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
402666 2006 UL192 19/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
402667 2006 UB193 19/10/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
402668 2006 UJ199 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
402669 2006 UM212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402670 2006 UX221 17/10/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
402671 2006 UN238 23/10/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
402672 2006 UK241 23/10/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
402673 2006 UQ265 27/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
402674 2006 UJ273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
402675 2006 UV279 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
402676 2006 UN282 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402677 2006 UV285 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402678 2006 UF286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402679 2006 UH335 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402680 2006 UE336 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402681 2006 UM336 21/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
402682 2006 UD338 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
402683 2006 UF346 19/10/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
402684 2006 UH361 19/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
402685 2006 VH2 09/11/2006 Dax Dax Obs. 850 m MPC · JPL
402686 2006 VO10 11/11/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
402687 2006 VO11 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
402688 2006 VW22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
402689 2006 VA27 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
402690 2006 VB37 11/11/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
402691 2006 VS40 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
402692 2006 VN46 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
402693 2006 VQ48 10/11/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
402694 2006 VG51 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
402695 2006 VU52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
402696 2006 VU64 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
402697 2006 VB65 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
402698 2006 VC65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402699 2006 VD68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402700 2006 VY81 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
402701 2006 VK87 14/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
402702 2006 VB90 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
402703 2006 VO98 11/11/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
402704 2006 VH104 13/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
402705 2006 VD110 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
402706 2006 VT112 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402707 2006 VG121 02/11/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
402708 2006 VG128 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402709 2006 VW129 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
402710 2006 VF147 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
402711 2006 VG149 19/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
402712 2006 VO150 09/11/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
402713 2006 VO156 13/11/2006 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
402714 2006 WH7 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
402715 2006 WF12 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
402716 2006 WW17 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
402717 2006 WQ20 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
402718 2006 WT33 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
402719 2006 WO36 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402720 2006 WK42 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402721 2006 WP48 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402722 2006 WY55 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
402723 2006 WR56 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402724 2006 WR67 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
402725 2006 WN70 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
402726 2006 WR86 18/11/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
402727 2006 WS110 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402728 2006 WO123 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
402729 2006 WE125 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
402730 2006 WE133 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402731 2006 WS137 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
402732 2006 WY154 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
402733 2006 WJ158 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402734 2006 WR158 22/11/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
402735 2006 WV163 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
402736 2006 WN169 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402737 2006 WX169 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402738 2006 WH177 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
402739 2006 WH201 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402740 2006 WX201 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
402741 2006 XL 09/12/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
402742 2006 XG6 08/12/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
402743 2006 XQ13 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402744 2006 XD16 10/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
402745 2006 XQ26 12/12/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
402746 2006 XA32 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402747 2006 XF32 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402748 2006 XA38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
402749 2006 XZ46 13/12/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
402750 2006 XL73 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402751 2006 YW11 18/12/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,9 km MPC · JPL
402752 2006 YM12 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
402753 2006 YQ14 25/12/2006 Junk Bond D. Healy 1,7 km MPC · JPL
402754 2006 YW18 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
402755 2006 YK21 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
402756 2006 YC34 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402757 2006 YV48 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
402758 2007 AT8 10/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,2 km MPC · JPL
402759 2007 AK14 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
402760 2007 AN17 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
402761 2007 AL31 15/01/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
402762 2007 BF14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402763 2007 BO25 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402764 2007 BW29 24/01/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
402765 2007 BA33 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
402766 2007 BL41 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
402767 2007 BF47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
402768 2007 BS49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
402769 2007 BA52 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
402770 2007 BS76 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402771 2007 BN77 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402772 2007 BL78 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402773 2007 BO78 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
402774 2007 BK81 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402775 2007 CH3 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
402776 2007 CR4 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
402777 2007 CB15 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
402778 2007 CD21 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
402779 2007 CB30 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
402780 2007 CR31 14/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
402781 2007 CA35 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
402782 2007 CH37 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
402783 2007 CS47 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
402784 2007 CD50 12/02/2007 Jarnac Jarnac Obs. 2,2 km MPC · JPL
402785 2007 DZ2 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
402786 2007 DK5 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
402787 2007 DA18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402788 2007 DO24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402789 2007 DW29 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
402790 2007 DE32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402791 2007 DK32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
402792 2007 DV34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402793 2007 DO40 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
402794 2007 DL50 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
402795 2007 DO51 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
402796 2007 DQ51 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
402797 2007 DN54 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
402798 2007 DJ61 19/02/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
402799 2007 DZ61 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
402800 2007 DY62 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
402801 2007 DD68 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
402802 2007 DN68 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
402803 2007 DD72 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
402804 2007 DJ72 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
402805 2007 DS73 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
402806 2007 DS76 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
402807 2007 DQ84 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
402808 2007 DD89 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
402809 2007 DG91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
402810 2007 DO98 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
402811 2007 DE109 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402812 2007 DP114 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
402813 2007 DL117 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
402814 2007 EW1 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
402815 2007 EL33 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
402816 2007 EJ47 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
402817 2007 EZ62 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
402818 2007 EJ63 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402819 2007 EJ72 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
402820 2007 EX98 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
402821 2007 EK115 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
402822 2007 EL133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
402823 2007 EF146 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
402824 2007 EL156 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402825 2007 EV160 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
402826 2007 EJ186 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
402827 2007 EW215 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
402828 2007 EJ220 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
402829 2007 FP10 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
402830 2007 FJ21 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
402831 2007 FM30 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402832 2007 FJ39 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
402833 2007 FB45 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
402834 2007 GQ11 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
402835 2007 GX27 26/03/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
402836 2007 GW31 15/04/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
402837 2007 HM12 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402838 2007 HY24 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
402839 2007 HR72 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402840 2007 HV95 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
402841 2007 LE1 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
402842 2007 MX6 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
402843 2007 PX 04/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 860 m MPC · JPL
402844 2007 PY21 09/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
402845 2007 PE46 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402846 2007 PU50 08/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
402847 2007 QQ7 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
402848 2007 QU7 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
402849 2007 QT14 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
402850 2007 QV16 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
402851 2007 RE11 05/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 780 m MPC · JPL
402852 2007 RE12 09/09/2007 Vicques M. Ory 740 m MPC · JPL
402853 2007 RE18 12/09/2007 Hibiscus N. Teamo, J.-C. Pelle 650 m MPC · JPL
402854 2007 RD36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 630 m MPC · JPL
402855 2007 RY46 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402856 2007 RM83 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
402857 2007 RT91 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
402858 2007 RW91 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
402859 2007 RQ93 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
402860 2007 RP94 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402861 2007 RP96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
402862 2007 RR105 11/09/2007 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
402863 2007 RW126 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
402864 2007 RM136 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
402865 2007 RN145 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
402866 2007 RF149 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
402867 2007 RT149 12/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
402868 2007 RV181 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
402869 2007 RY194 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
402870 2007 RM204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402871 2007 RF205 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
402872 2007 RA206 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
402873 2007 RS212 12/09/2007 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
402874 2007 RB223 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
402875 2007 RQ223 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
402876 2007 RN229 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
402877 2007 RS239 14/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
402878 2007 RN248 08/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402879 2007 RV259 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402880 2007 RM261 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402881 2007 RV268 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402882 2007 RA297 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
402883 2007 RC299 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
402884 2007 RE302 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
402885 2007 RQ312 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
402886 2007 RD320 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
402887 2007 RW320 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
402888 2007 RT322 13/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
402889 2007 RJ324 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
402890 2007 SR2 19/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 710 m MPC · JPL
402891 2007 SF3 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 860 m MPC · JPL
402892 2007 SG3 16/09/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
402893 2007 SQ9 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
402894 2007 SC19 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
402895 2007 TD5 20/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
402896 2007 TC10 06/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
402897 2007 TW11 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
402898 2007 TJ12 06/10/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
402899 2007 TE17 07/10/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 820 m MPC · JPL
402900 2007 TL20 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
402901 2007 TF36 04/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
402902 2007 TG38 04/10/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
402903 2007 TH38 04/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
402904 2007 TY41 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
402905 2007 TU43 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402906 2007 TU52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402907 2007 TF56 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402908 2007 TW57 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
402909 2007 TL68 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
402910 2007 TC72 14/10/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 940 m MPC · JPL
402911 2007 TB78 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
402912 2007 TG80 07/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
402913 2007 TM97 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
402914 2007 TB122 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
402915 2007 TW126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
402916 2007 TE130 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402917 2007 TV130 11/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
402918 2007 TD137 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402919 2007 TK140 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
402920 Tsawout 2007 TH142 07/10/2007 Mauna Kea D. D. Balam 4,2 km MPC · JPL
402921 2007 TD143 09/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
402922 2007 TG150 09/10/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
402923 2007 TX151 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
402924 2007 TP156 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
402925 2007 TN157 20/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
402926 2007 TT162 11/10/2007 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
402927 2007 TS165 11/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
402928 2007 TD172 13/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
402929 2007 TU176 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
402930 2007 TJ181 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
402931 2007 TJ213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402932 2007 TN213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402933 2007 TB214 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
402934 2007 TO223 10/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
402935 2007 TH239 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
402936 2007 TP243 12/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
402937 2007 TQ252 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
402938 2007 TO260 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
402939 2007 TP262 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
402940 2007 TK266 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
402941 2007 TA275 11/10/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
402942 2007 TT311 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
402943 2007 TZ322 11/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
402944 2007 TT331 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402945 2007 TB333 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
402946 2007 TN348 09/08/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
402947 2007 TS355 11/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
402948 2007 TT362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
402949 2007 TL364 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
402950 2007 TV366 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402951 2007 TK369 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402952 2007 TD376 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402953 2007 TL378 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
402954 2007 TV385 15/10/2007 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
402955 2007 TN386 15/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
402956 2007 TP388 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
402957 2007 TJ400 13/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
402958 2007 TG406 15/10/2007 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
402959 2007 TU406 15/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
402960 2007 TT433 12/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
402961 2007 TY435 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
402962 2007 TM439 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
402963 2007 TR447 13/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
402964 2007 UP3 17/10/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,0 km MPC · JPL
402965 2007 UT4 17/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 780 m MPC · JPL
402966 2007 UE9 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
402967 2007 UG18 10/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
402968 2007 UT29 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
402969 2007 UY47 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
402970 2007 UB49 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
402971 2007 UG56 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
402972 2007 UZ59 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
402973 2007 UB96 20/10/2007 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
402974 2007 UT96 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402975 2007 UX114 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
402976 2007 UM132 20/10/2007 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
402977 2007 UD136 30/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
402978 2007 UT138 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
402979 2007 US140 20/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
402980 2007 UZ141 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
402981 2007 VF12 04/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
402982 2007 VV14 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
402983 2007 VP40 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
402984 2007 VZ58 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
402985 2007 VN73 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402986 2007 VJ80 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
402987 2007 VX85 10/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
402988 2007 VX87 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
402989 2007 VF89 04/11/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
402990 2007 VJ100 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402991 2007 VJ151 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402992 2007 VQ153 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402993 2007 VB162 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
402994 2007 VU166 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402995 2007 VC199 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
402996 2007 VD228 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402997 2007 VO232 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402998 2007 VQ243 11/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 780 m MPC · JPL
402999 2007 VJ264 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
403000 2007 VJ265 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

398.000s  • 399.000s  • 400.000s  • 401.000s  • 402.000s  • 403.000s  • 404.000s  • 405.000s  • 406.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001