Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/346001–347000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
346001 2007 TG202 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
346002 2007 TL204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
346003 2007 TA207 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
346004 2007 TD207 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
346005 2007 TQ216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346006 2007 TG217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346007 2007 TU221 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346008 2007 TB223 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
346009 2007 TT239 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
346010 2007 TS243 08/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
346011 2007 TU248 11/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
346012 2007 TY255 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
346013 2007 TD266 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346014 2007 TG266 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
346015 2007 TQ266 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
346016 2007 TF283 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
346017 2007 TW286 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
346018 2007 TN289 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
346019 2007 TX292 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
346020 2007 TD298 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
346021 2007 TZ316 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346022 2007 TJ327 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346023 2007 TD335 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
346024 2007 TA339 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346025 2007 TG339 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
346026 2007 TM355 11/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
346027 2007 TT360 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
346028 2007 TS363 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
346029 2007 TA365 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
346030 2007 TV371 13/10/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
346031 2007 TG383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346032 2007 TW383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
346033 2007 TS392 15/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
346034 2007 TT403 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346035 2007 TE405 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346036 2007 TW412 15/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
346037 2007 TS419 03/10/2007 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
346038 2007 TX419 13/09/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
346039 2007 TS422 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
346040 2007 TD423 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
346041 2007 TN425 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
346042 2007 TU429 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346043 2007 TO440 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
346044 2007 TE451 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
346045 2007 UW5 19/10/2007 La Cañada J. Lacruz 3,3 km MPC · JPL
346046 2007 UX17 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
346047 2007 UJ20 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
346048 2007 UQ22 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
346049 2007 UX22 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346050 2007 UE24 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
346051 2007 UK26 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346052 2007 UZ29 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
346053 2007 UP34 18/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
346054 2007 UL36 19/10/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
346055 2007 UU40 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346056 2007 UO43 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
346057 2007 UO48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
346058 2007 UD50 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
346059 2007 UL55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346060 2007 UU55 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346061 2007 UM61 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
346062 2007 UH63 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
346063 2007 UG68 30/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
346064 2007 UH82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346065 2007 UR83 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346066 2007 UO85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346067 2007 UG86 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346068 2007 UM87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
346069 2007 UV87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346070 2007 UN89 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
346071 2007 UZ94 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
346072 2007 UQ96 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
346073 2007 UN100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
346074 2007 UQ102 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
346075 2007 UL104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346076 2007 UA105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346077 2007 UF114 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346078 2007 UL120 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346079 2007 UQ128 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
346080 2007 UJ130 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346081 2007 UL130 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
346082 2007 UR131 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
346083 2007 UB133 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346084 2007 UN138 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
346085 2007 UL139 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346086 2007 UD140 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
346087 2007 UP141 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
346088 2007 UW141 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
346089 2007 VQ7 04/11/2007 Junk Bond D. Healy 2,3 km MPC · JPL
346090 2007 VM23 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346091 2007 VH30 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346092 2007 VK30 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
346093 2007 VF31 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346094 2007 VG32 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
346095 2007 VU35 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346096 2007 VW44 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
346097 2007 VY45 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346098 2007 VL48 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346099 2007 VN55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346100 2007 VN59 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
346101 2007 VN62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
346102 2007 VY62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
346103 2007 VW63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
346104 2007 VE65 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346105 2007 VN66 02/11/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
346106 2007 VV79 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346107 2007 VX79 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346108 2007 VG85 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
346109 2007 VC88 02/11/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
346110 2007 VA92 07/11/2007 Eskridge G. Hug 6,4 km MPC · JPL
346111 2007 VQ92 03/11/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
346112 2007 VF94 07/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 5,1 km MPC · JPL
346113 2007 VX97 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
346114 2007 VG102 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
346115 2007 VG103 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346116 2007 VD115 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346117 2007 VT129 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
346118 2007 VD132 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
346119 2007 VZ134 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346120 2007 VM142 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346121 2007 VS150 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
346122 2007 VH156 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
346123 2007 VP156 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
346124 2007 VV165 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
346125 2007 VA167 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
346126 2007 VE169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
346127 2007 VM169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
346128 2007 VR171 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346129 2007 VW173 02/11/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
346130 2007 VG174 03/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
346131 2007 VB192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
346132 2007 VN194 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
346133 2007 VM196 07/11/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
346134 2007 VV197 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
346135 2007 VF202 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
346136 2007 VY207 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346137 2007 VV220 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346138 2007 VF222 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
346139 2007 VX224 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
346140 2007 VB225 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
346141 2007 VA226 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
346142 2007 VZ230 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346143 2007 VK234 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346144 2007 VT236 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
346145 2007 VQ237 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
346146 2007 VK238 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346147 2007 VC239 07/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
346148 2007 VH241 11/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,6 km MPC · JPL
346149 2007 VH251 09/11/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
346150 2007 VE253 05/11/2007 XuYi PMO NEO 2,4 km MPC · JPL
346151 2007 VF253 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
346152 2007 VD254 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
346153 2007 VC260 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
346154 2007 VH265 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346155 2007 VJ279 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346156 2007 VH281 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
346157 2007 VW281 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346158 2007 VH282 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
346159 2007 VH283 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
346160 2007 VQ285 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346161 2007 VT297 11/11/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
346162 2007 VG303 02/11/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
346163 2007 VZ307 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346164 2007 VY308 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
346165 2007 VB309 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
346166 2007 VV312 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
346167 2007 VC314 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
346168 2007 VE318 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
346169 2007 VD320 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
346170 2007 VA322 29/09/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
346171 2007 VG325 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
346172 2007 VL326 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
346173 2007 VU331 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346174 2007 VJ334 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346175 2007 VV334 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
346176 2007 WA2 17/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 3,1 km MPC · JPL
346177 2007 WO8 18/11/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
346178 2007 WZ17 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
346179 2007 WL22 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346180 2007 WU24 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
346181 2007 WP33 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
346182 2007 WF40 17/11/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
346183 2007 WE42 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
346184 2007 WX55 30/11/2007 Antares ARO 2,6 km MPC · JPL
346185 2007 WB56 30/11/2007 Lulin Observatory T.-C. Yang, Q.-z. Ye 5,1 km MPC · JPL
346186 2007 WH63 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
346187 2007 WQ63 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
346188 2007 XQ 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
346189 2007 XX1 03/12/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
346190 2007 XN11 04/12/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
346191 2007 XX11 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
346192 2007 XY18 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
346193 2007 XZ19 12/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
346194 2007 XW20 13/12/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
346195 2007 XC24 14/12/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,2 km MPC · JPL
346196 2007 XQ24 13/12/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
346197 2007 XH25 15/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
346198 2007 XR25 15/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
346199 2007 XD27 14/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
346200 2007 XD29 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
346201 2007 XF31 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346202 2007 XZ33 10/12/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
346203 2007 XR35 13/12/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
346204 2007 XN44 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
346205 2007 XF47 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
346206 2007 XB53 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
346207 2007 XB58 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
346208 2007 XL58 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
346209 2007 XZ58 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
346210 2007 YY8 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
346211 2007 YF10 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346212 2007 YS14 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
346213 2007 YY22 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
346214 2007 YP26 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
346215 2007 YK31 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
346216 2007 YW44 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
346217 2007 YS47 30/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
346218 2007 YJ50 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346219 2007 YC56 29/12/2007 Lulin Observatory LUSS 4,2 km MPC · JPL
346220 2007 YK57 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
346221 2007 YA59 31/12/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
346222 2007 YN59 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346223 2007 YJ60 16/12/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
346224 2007 YA62 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346225 2007 YB66 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
346226 2007 YH69 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
346227 2008 AK3 08/01/2008 Altschwendt W. Ries 2,8 km MPC · JPL
346228 2008 AL6 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
346229 2008 AK12 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
346230 2008 AE17 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346231 2008 AX36 10/01/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
346232 2008 AF37 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346233 2008 AY37 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
346234 2008 AZ59 11/01/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
346235 2008 AC118 13/01/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
346236 2008 BD5 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
346237 2008 BW25 30/01/2008 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
346238 2008 BT39 30/01/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
346239 2008 BP40 31/01/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
346240 2008 BF43 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
346241 2008 BK43 16/01/2008 Mayhill A. Lowe 4,0 km MPC · JPL
346242 2008 BY49 31/01/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
346243 2008 CO19 06/02/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
346244 2008 CX77 06/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
346245 2008 CY115 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
346246 2008 CX176 09/02/2008 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
346247 2008 CC180 09/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
346248 2008 CW186 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
346249 2008 DY4 27/02/2008 Lulin LUSS 940 m MPC · JPL
346250 2008 DP15 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
346251 2008 DF57 28/02/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
346252 2008 DC65 28/02/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
346253 2008 DG84 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346254 2008 EY24 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
346255 2008 EN29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
346256 2008 EP32 01/03/2008 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
346257 2008 ES65 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346258 2008 EB71 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
346259 2008 ET81 01/03/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
346260 2008 ER130 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
346261 Alexandrescu 2008 EK145 12/03/2008 La Silla EURONEAR 750 m MPC · JPL
346262 2008 FK10 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
346263 2008 FR83 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
346264 2008 FK100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
346265 2008 FA107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
346266 2008 FX125 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346267 2008 FA131 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
346268 2008 FB134 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
346269 2008 GS38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
346270 2008 GR40 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
346271 2008 GZ71 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
346272 2008 GT74 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
346273 2008 GB82 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
346274 2008 GS99 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
346275 2008 GT137 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
346276 2008 GA140 19/05/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
346277 2008 GE140 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
346278 2008 GR141 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
346279 2008 HQ10 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
346280 2008 HU35 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
346281 2008 JV4 02/05/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
346282 2008 JL26 12/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
346283 2008 JR32 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
346284 2008 JK36 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
346285 2008 KN19 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
346286 2008 KF27 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
346287 2008 LP11 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
346288 2008 NP2 09/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
346289 2008 NY3 14/07/2008 Charleston ARO 940 m MPC · JPL
346290 2008 OF10 28/07/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
346291 2008 OM20 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
346292 2008 OG21 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
346293 2008 PG3 04/08/2008 Vicques M. Ory 1,2 km MPC · JPL
346294 2008 PH6 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
346295 2008 PW7 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
346296 2008 PA9 06/08/2008 Dauban F. Kugel 1,3 km MPC · JPL
346297 2008 PK12 08/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
346298 2008 PH15 10/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 590 m MPC · JPL
346299 2008 PS21 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346300 2008 QK 20/08/2008 Hibiscus N. Teamo 850 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
346301 2008 QD2 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
346302 2008 QS3 25/08/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 900 m MPC · JPL
346303 2008 QZ6 25/08/2008 Pises Pises Obs. 750 m MPC · JPL
346304 2008 QV9 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
346305 2008 QW9 26/08/2008 Dauban F. Kugel 820 m MPC · JPL
346306 2008 QF10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
346307 2008 QK10 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
346308 2008 QA11 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
346309 2008 QK12 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
346310 2008 QS12 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
346311 2008 QJ13 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
346312 2008 QB14 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
346313 2008 QK17 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 720 m MPC · JPL
346314 2008 QV19 29/08/2008 Taunus S. Karge, R. Kling 680 m MPC · JPL
346315 2008 QE24 30/08/2008 Sandlot G. Hug 670 m MPC · JPL
346316 2008 QM26 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
346317 2008 QC31 30/08/2008 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
346318 2008 QX32 31/08/2008 Moletai Molėtai Obs. 2,2 km MPC · JPL
346319 2008 QX35 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
346320 2008 QO39 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
346321 2008 QY39 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
346322 2008 QW41 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
346323 2008 QM48 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
346324 2008 RF 01/09/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,9 km MPC · JPL
346325 2008 RN1 03/09/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,2 km MPC · JPL
346326 2008 RX4 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
346327 2008 RM5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
346328 2008 RD15 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346329 2008 RZ18 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 620 m MPC · JPL
346330 2008 RZ21 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 690 m MPC · JPL
346331 2008 RG27 08/09/2008 Dauban F. Kugel 3,5 km MPC · JPL
346332 2008 RW29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346333 2008 RK31 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
346334 2008 RT39 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
346335 2008 RS41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
346336 2008 RO44 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
346337 2008 RK48 03/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 850 m MPC · JPL
346338 2008 RM50 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346339 2008 RE58 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
346340 2008 RP68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346341 2008 RE69 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346342 2008 RA72 06/09/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
346343 2008 RJ77 06/09/2008 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
346344 2008 RA81 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
346345 2008 RB86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
346346 2008 RD98 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
346347 2008 RA110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
346348 2008 RY111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346349 2008 RN114 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
346350 2008 RX114 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
346351 2008 RB118 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346352 2008 RM118 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
346353 2008 RU120 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
346354 2008 RO129 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
346355 2008 RH130 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
346356 2008 RM133 06/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
346357 2008 RR137 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346358 2008 RV138 06/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
346359 2008 RW138 06/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
346360 2008 RF139 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
346361 2008 RP140 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
346362 2008 RS141 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
346363 2008 ST2 23/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 960 m MPC · JPL
346364 2008 SZ3 22/09/2008 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
346365 2008 SR6 22/09/2008 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
346366 2008 SW6 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
346367 2008 SF18 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346368 2008 SG18 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346369 2008 SQ18 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
346370 2008 SE27 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
346371 2008 SO29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346372 2008 SW33 10/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346373 2008 SA39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
346374 2008 SZ39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346375 2008 SH46 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
346376 2008 SL46 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
346377 2008 SM46 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346378 2008 SB47 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
346379 2008 SQ48 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
346380 2008 SC53 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
346381 2008 SD54 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
346382 2008 SN56 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
346383 2008 SO56 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
346384 2008 SW60 20/09/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
346385 2008 SW62 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
346386 2008 SM64 21/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
346387 2008 SO64 21/09/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
346388 2008 SS71 22/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 870 m MPC · JPL
346389 2008 SF76 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
346390 2008 SZ77 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
346391 2008 SV84 28/09/2008 Wrightwood J. W. Young 1,8 km MPC · JPL
346392 2008 SK87 20/09/2008 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
346393 2008 SQ87 20/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
346394 2008 SL100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346395 2008 SE101 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
346396 2008 SY106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
346397 2008 SC116 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346398 2008 SB120 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
346399 2008 SO120 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
346400 2008 SA129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
346401 2008 SC137 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
346402 2008 SF148 25/09/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
346403 2008 SL149 24/09/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
346404 2008 SB152 26/09/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,4 km MPC · JPL
346405 2008 SU152 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
346406 2008 SO154 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
346407 2008 SE156 23/09/2008 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
346408 2008 SF156 23/09/2008 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
346409 2008 SG156 23/09/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
346410 2008 SM159 24/09/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
346411 2008 SP164 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
346412 2008 SW164 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
346413 2008 SK166 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
346414 2008 SP178 23/09/2008 Siding Spring SSS 760 m MPC · JPL
346415 2008 SZ180 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
346416 2008 SH182 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
346417 2008 SJ182 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
346418 2008 SW183 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346419 2008 SC192 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
346420 2008 SK193 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
346421 2008 SO193 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346422 2008 SP196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
346423 2008 ST197 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
346424 2008 SB205 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346425 2008 SF206 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346426 2008 SF219 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
346427 2008 SL224 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346428 2008 ST235 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
346429 2008 SM238 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
346430 2008 SE242 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
346431 2008 SJ242 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346432 2008 SA248 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
346433 2008 SY248 03/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
346434 2008 SK253 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346435 2008 SZ254 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
346436 2008 SU258 22/09/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
346437 2008 SZ265 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
346438 2008 SX267 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346439 2008 SC282 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346440 2008 SJ302 23/09/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
346441 2008 SH308 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
346442 2008 TO2 04/10/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
346443 2008 TP7 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 740 m MPC · JPL
346444 2008 TD8 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 910 m MPC · JPL
346445 2008 TW15 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346446 2008 TL19 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
346447 2008 TM20 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
346448 2008 TL21 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346449 2008 TF22 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
346450 2008 TQ23 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346451 2008 TY26 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
346452 2008 TW39 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346453 2008 TJ47 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346454 2008 TE50 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
346455 2008 TE60 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
346456 2008 TF66 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
346457 2008 TR72 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346458 2008 TB78 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
346459 2008 TR84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
346460 2008 TZ84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346461 2008 TK86 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
346462 2008 TZ90 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
346463 2008 TB94 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 660 m MPC · JPL
346464 2008 TC116 06/10/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
346465 2008 TN120 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
346466 2008 TZ120 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
346467 2008 TG131 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
346468 2008 TF134 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346469 2008 TR151 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
346470 2008 TW158 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346471 2008 TA160 01/10/2008 Charleston ARO 2,2 km MPC · JPL
346472 2008 TH165 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
346473 2008 TH168 01/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
346474 2008 TK180 02/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
346475 2008 TM182 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346476 2008 TJ183 02/10/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
346477 2008 TO185 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346478 2008 TN186 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
346479 2008 UG 17/10/2008 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
346480 2008 UK1 20/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
346481 2008 UN5 25/10/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
346482 2008 UZ10 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
346483 2008 UX29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346484 2008 UH32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346485 2008 UY38 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
346486 2008 UE40 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
346487 2008 UJ47 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346488 2008 UB48 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
346489 2008 UN52 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
346490 2008 UD60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
346491 2008 UA62 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
346492 2008 UJ67 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
346493 2008 UK71 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
346494 2008 UH74 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346495 2008 UL75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
346496 2008 UW75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346497 2008 UO76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346498 2008 US78 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346499 2008 UF86 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
346500 2008 UV86 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
346501 2008 UL94 26/10/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
346502 2008 UH95 28/10/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 1,3 km MPC · JPL
346503 2008 UO102 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
346504 2008 UT105 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
346505 2008 UC125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
346506 2008 UR126 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346507 2008 UZ127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
346508 2008 UA131 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346509 2008 UZ131 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346510 2008 UJ132 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
346511 2008 UK136 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346512 2008 UM142 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346513 2008 UL143 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346514 2008 UD149 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
346515 2008 UM157 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346516 2008 UR158 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346517 2008 UQ160 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346518 2008 US162 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
346519 2008 UT166 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346520 2008 UC169 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346521 2008 UP181 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
346522 2008 UA185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
346523 2008 UM185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346524 2008 UB186 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
346525 2008 UR186 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346526 2008 UA187 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
346527 2008 UV196 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
346528 2008 UM201 28/10/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
346529 2008 UX204 25/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
346530 2008 UT223 25/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
346531 2008 UM225 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
346532 2008 UH228 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346533 2008 UY239 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346534 2008 UE245 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346535 2008 UW247 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346536 2008 UO260 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
346537 2008 UD271 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
346538 2008 UJ273 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
346539 2008 UR277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346540 2008 UK282 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
346541 2008 UW284 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
346542 2008 UP288 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
346543 2008 UX289 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
346544 2008 UE300 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346545 2008 UL302 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346546 2008 UM303 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
346547 2008 UB304 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346548 2008 UQ304 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346549 2008 UV314 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
346550 2008 UQ324 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
346551 2008 UJ325 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346552 2008 UA327 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
346553 2008 UL328 24/10/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
346554 2008 UK338 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
346555 2008 UV340 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346556 2008 UW340 24/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
346557 2008 UM346 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
346558 2008 UZ353 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
346559 2008 UM354 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
346560 2008 UP355 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
346561 2008 UH357 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
346562 2008 UX365 24/10/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
346563 2008 UO368 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
346564 2008 UY368 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
346565 2008 VF1 01/11/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
346566 2008 VF9 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
346567 2008 VH15 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
346568 2008 VZ17 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
346569 2008 VF19 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
346570 2008 VB23 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
346571 2008 VX25 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
346572 2008 VT34 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
346573 2008 VG47 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346574 2008 VR47 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
346575 2008 VD48 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
346576 2008 VJ51 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
346577 2008 VJ57 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
346578 2008 VK59 07/11/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
346579 2008 VJ60 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
346580 2008 VA65 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346581 2008 VQ65 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
346582 2008 VO68 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
346583 2008 VP68 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
346584 2008 VB74 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
346585 2008 VH76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
346586 2008 VU76 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346587 2008 VG78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
346588 2008 VM78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
346589 2008 VC79 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
346590 2008 VM79 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
346591 2008 VW79 06/11/2008 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
346592 2008 VE80 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
346593 2008 WJ1 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346594 2008 WD8 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346595 2008 WH8 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346596 2008 WC9 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
346597 2008 WU15 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346598 2008 WZ21 18/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
346599 2008 WW24 18/11/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
346600 2008 WX24 18/11/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
346601 2008 WE32 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
346602 2008 WO32 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
346603 2008 WH35 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346604 2008 WY42 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
346605 2008 WR46 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346606 2008 WR58 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
346607 2008 WG60 21/11/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
346608 2008 WC63 20/11/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
346609 2008 WD64 18/11/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
346610 2008 WN68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346611 2008 WD73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
346612 2008 WF75 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
346613 2008 WB81 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346614 2008 WG84 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346615 2008 WQ84 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346616 2008 WG90 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346617 2008 WK90 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
346618 2008 WH92 07/11/2008 Charleston ARO 1,2 km MPC · JPL
346619 2008 WA93 26/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
346620 2008 WE95 21/11/2008 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,4 km MPC · JPL
346621 2008 WM95 23/11/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
346622 2008 WS99 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
346623 2008 WU100 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
346624 2008 WS109 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346625 2008 WK112 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346626 2008 WJ113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346627 2008 WC124 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
346628 2008 WD125 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
346629 2008 WO128 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346630 2008 WC132 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346631 2008 WK133 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346632 2008 WX135 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
346633 2008 WD136 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
346634 2008 WW137 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346635 2008 WS138 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346636 2008 WW139 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346637 2008 WZ140 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
346638 2008 XH3 06/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,5 km MPC · JPL
346639 2008 XN4 07/10/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
346640 2008 XR8 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
346641 2008 XD12 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
346642 2008 XQ14 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
346643 2008 XV14 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
346644 2008 XC22 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
346645 2008 XS29 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
346646 2008 XN35 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346647 2008 XD40 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
346648 2008 XQ45 04/12/2008 Sandlot G. Hug 940 m MPC · JPL
346649 2008 XU49 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
346650 2008 XR51 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346651 2008 XO54 02/12/2008 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
346652 2008 XA55 06/12/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
346653 2008 XC55 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346654 2008 YT 19/12/2008 Calar Alto F. Hormuth 1,2 km MPC · JPL
346655 2008 YD1 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
346656 2008 YH1 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
346657 2008 YW2 22/12/2008 Mayhill A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
346658 2008 YA7 23/12/2008 Dauban F. Kugel 2,5 km MPC · JPL
346659 2008 YZ7 22/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
346660 2008 YT11 21/12/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
346661 2008 YW13 20/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346662 2008 YG14 20/12/2008 Lulin LUSS 2,8 km MPC · JPL
346663 2008 YH17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
346664 2008 YN18 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
346665 2008 YH21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
346666 2008 YK22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
346667 2008 YS25 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
346668 2008 YP26 24/12/2008 Dauban F. Kugel 3,2 km MPC · JPL
346669 2008 YE27 22/12/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
346670 2008 YF27 22/12/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
346671 2008 YH28 29/12/2008 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
346672 2008 YL29 27/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,8 km MPC · JPL
346673 2008 YO32 30/12/2008 Purple Mountain PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
346674 2008 YN33 29/12/2008 Dauban F. Kugel 1,7 km MPC · JPL
346675 2008 YM34 31/12/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
346676 2008 YT34 27/12/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,0 km MPC · JPL
346677 2008 YK36 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
346678 2008 YS38 29/12/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
346679 2008 YN39 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
346680 2008 YV40 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
346681 2008 YG50 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
346682 2008 YR63 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
346683 2008 YL78 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
346684 2008 YU78 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
346685 2008 YF82 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
346686 2008 YJ83 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346687 2008 YY84 27/12/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
346688 2008 YJ109 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346689 2008 YT110 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
346690 2008 YE113 31/12/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
346691 2008 YA114 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
346692 2008 YU120 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346693 2008 YH121 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
346694 2008 YZ121 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
346695 2008 YC123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346696 2008 YG123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346697 2008 YG124 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346698 2008 YN134 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
346699 2008 YO138 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346700 2008 YT138 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
346701 2008 YM144 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346702 2008 YB151 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
346703 2008 YE155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
346704 2008 YD156 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
346705 2008 YA159 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
346706 2008 YO159 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346707 2008 YU159 22/12/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
346708 2008 YT162 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
346709 2008 YL165 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
346710 2008 YZ166 19/12/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
346711 2008 YB167 20/12/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
346712 2008 YC169 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
346713 2008 YK169 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,1 km MPC · JPL
346714 2008 YU169 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
346715 2008 YN172 29/12/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
346716 2009 AW 02/01/2009 Mayhill A. Lowe 1,7 km MPC · JPL
346717 2009 AB1 01/01/2009 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
346718 2009 AL6 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346719 2009 AO12 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
346720 2009 AX14 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
346721 2009 AP15 14/01/2009 Weihai Shandong University Obs. 1,6 km MPC · JPL
346722 2009 AH17 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346723 2009 AJ17 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346724 2009 AT18 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
346725 2009 AU21 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
346726 2009 AN22 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
346727 2009 AU23 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346728 2009 AZ25 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346729 2009 AK26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346730 2009 AA27 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
346731 2009 AY30 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346732 2009 AX33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
346733 2009 AH46 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346734 2009 AM49 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346735 2009 AV50 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346736 2009 BQ3 31/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
346737 2009 BX3 18/01/2009 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
346738 2009 BA4 18/01/2009 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
346739 2009 BE5 17/01/2009 Dauban F. Kugel 1,6 km MPC · JPL
346740 2009 BX5 18/01/2009 Sandlot G. Hug 2,8 km MPC · JPL
346741 2009 BP7 18/01/2009 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
346742 2009 BL8 17/01/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
346743 2009 BJ12 25/01/2009 Gaisberg R. Gierlinger 2,4 km MPC · JPL
346744 2009 BS14 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346745 2009 BD15 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
346746 2009 BG16 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
346747 2009 BX16 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
346748 2009 BF17 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
346749 2009 BX18 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
346750 2009 BM23 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
346751 2009 BR27 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346752 2009 BS28 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346753 2009 BX31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
346754 2009 BW34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346755 2009 BF35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346756 2009 BX37 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346757 2009 BD41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
346758 2009 BY43 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346759 2009 BV46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
346760 2009 BB55 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
346761 2009 BH57 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346762 2009 BG62 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
346763 2009 BZ73 16/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
346764 2009 BE74 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
346765 2009 BF74 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
346766 2009 BN74 18/01/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
346767 2009 BS74 18/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
346768 2009 BQ79 30/01/2009 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
346769 2009 BY84 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346770 2009 BE85 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346771 2009 BH85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346772 2009 BR86 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346773 2009 BP93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346774 2009 BS95 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
346775 2009 BT95 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
346776 2009 BX99 28/01/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
346777 2009 BL111 28/01/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
346778 2009 BP113 26/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
346779 2009 BU114 26/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346780 2009 BY120 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
346781 2009 BW122 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346782 2009 BC123 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
346783 2009 BU128 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
346784 2009 BQ130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
346785 2009 BX132 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346786 2009 BQ138 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346787 2009 BV141 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
346788 2009 BZ144 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346789 2009 BC145 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
346790 2009 BJ146 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
346791 2009 BV149 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
346792 2009 BG153 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
346793 2009 BF155 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346794 2009 BC157 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346795 2009 BV157 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346796 2009 BX158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346797 2009 BJ173 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
346798 2009 BM174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
346799 2009 BQ174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346800 2009 BE175 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
346801 2009 BP176 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346802 2009 BZ177 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
346803 2009 BK181 18/01/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
346804 2009 BF183 25/01/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
346805 2009 CH2 02/02/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,4 km MPC · JPL
346806 2009 CL15 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346807 2009 CZ19 15/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 3,5 km MPC · JPL
346808 2009 CK30 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346809 2009 CD35 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
346810 Giancabattisti 2009 CD40 13/02/2009 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,7 km MPC · JPL
346811 2009 CF40 14/02/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
346812 2009 CK40 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346813 2009 CN40 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346814 2009 CG49 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
346815 2009 CE50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
346816 2009 CV51 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
346817 2009 CG53 15/02/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
346818 2009 CO57 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346819 2009 CQ57 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346820 2009 CA59 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
346821 2009 CD60 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
346822 2009 CO62 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346823 2009 CD64 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346824 2009 CZ64 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
346825 2009 CM65 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
346826 2009 DT1 16/02/2009 Dauban F. Kugel 3,7 km MPC · JPL
346827 2009 DL3 19/02/2009 Sierra Stars F. Tozzi 1,6 km MPC · JPL
346828 2009 DW3 18/02/2009 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
346829 2009 DT4 19/02/2009 Mayhill A. Lowe 4,6 km MPC · JPL
346830 2009 DY9 19/02/2009 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
346831 2009 DE12 21/02/2009 Cordell-Lorenz D. T. Durig 3,1 km MPC · JPL
346832 2009 DS12 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
346833 2009 DT15 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
346834 2009 DM16 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
346835 2009 DH27 22/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 3,5 km MPC · JPL
346836 2009 DQ35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
346837 2009 DD44 24/02/2009 Dauban F. Kugel 3,7 km MPC · JPL
346838 2009 DB50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
346839 2009 DW51 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346840 2009 DM57 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
346841 2009 DD77 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
346842 2009 DW88 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
346843 2009 DZ92 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
346844 2009 DP95 25/02/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
346845 2009 DA96 25/02/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
346846 2009 DB110 30/01/2009 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
346847 2009 DC115 26/02/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
346848 2009 DS116 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
346849 2009 DU116 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
346850 2009 DY119 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346851 2009 DO122 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346852 2009 DD124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346853 2009 DU128 24/02/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
346854 2009 DW132 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
346855 2009 EJ 01/03/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 2,9 km MPC · JPL
346856 2009 EZ14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346857 2009 EF16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
346858 2009 EN19 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
346859 2009 ET21 14/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
346860 2009 EF23 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
346861 2009 EQ23 03/03/2009 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
346862 2009 EY26 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
346863 2009 EA30 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
346864 2009 EP30 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
346865 2009 FJ3 17/03/2009 Taunus E. Schwab, U. Zimmer 1,6 km MPC · JPL
346866 2009 FX14 11/11/2001 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
346867 2009 FZ15 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346868 2009 FC19 20/03/2009 La Cañada J. Lacruz 2,3 km MPC · JPL
346869 2009 FT24 21/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
346870 2009 FW24 24/02/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
346871 2009 FB26 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
346872 2009 FW46 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
346873 2009 FN47 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
346874 2009 FR49 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
346875 2009 FD50 27/03/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
346876 2009 FY60 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
346877 2009 FG64 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346878 2009 FD65 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
346879 2009 HM26 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346880 2009 HM29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346881 2009 HP29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346882 2009 HV29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346883 2009 JH4 01/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 12 km MPC · JPL
346884 2009 JX12 15/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 6,2 km MPC · JPL
346885 2009 JN17 14/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
346886 Middelburg 2009 MB 15/11/1999 Uccle E. W. Elst 780 m MPC · JPL
346887 2009 OU23 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
346888 2009 PB10 15/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
346889 Rhiphonos 2009 QV38 28/08/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 23 km MPC · JPL
346890 2009 RP30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
346891 2009 RO39 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
346892 2009 RY42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
346893 2009 RT43 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
346894 2009 RG54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
346895 2009 SN38 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
346896 2009 SL98 17/09/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 900 m MPC · JPL
346897 2009 SJ104 26/09/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
346898 2009 SC126 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
346899 2009 ST360 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
346900 2009 TD38 14/10/2009 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
346901 2009 TH44 14/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
346902 2009 UJ1 18/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
346903 2009 UG13 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
346904 2009 UR88 22/10/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
346905 2009 UY144 16/10/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
346906 2009 VD21 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
346907 2009 VH48 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
346908 2009 VW79 10/11/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
346909 2009 WR41 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
346910 2009 WW50 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
346911 2009 WF76 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
346912 2009 WR83 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346913 2009 WQ87 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
346914 2009 WR94 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
346915 2009 WY125 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
346916 2009 WD204 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
346917 2009 WO262 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
346918 2009 XF18 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
346919 2009 XO20 22/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
346920 2009 XL21 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
346921 2009 XM21 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
346922 2009 YV4 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
346923 2009 YT20 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
346924 2009 YR22 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
346925 2009 YH25 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
346926 2010 AS2 07/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 640 m MPC · JPL
346927 2010 AG28 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
346928 2010 AX30 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
346929 2010 AN31 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
346930 2010 AA35 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
346931 2010 AR35 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346932 2010 AH36 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
346933 2010 AS37 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346934 2010 AQ44 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346935 2010 AF47 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346936 2010 AJ47 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
346937 2010 AE50 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346938 2010 AA51 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
346939 2010 AT51 11/03/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
346940 2010 AQ55 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
346941 2010 AG59 06/01/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
346942 2010 AU61 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
346943 2010 AN67 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
346944 2010 AH72 13/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
346945 2010 AT74 13/01/2010 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
346946 2010 AF76 13/01/2010 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
346947 2010 AX76 01/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
346948 2010 AJ81 12/01/2010 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
346949 2010 AJ87 08/01/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
346950 2010 AG89 08/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
346951 2010 AU90 08/01/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
346952 2010 AQ94 08/01/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
346953 2010 AB100 17/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
346954 2010 AX105 12/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
346955 2010 AO107 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
346956 2010 AB113 13/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
346957 2010 BJ4 23/01/2010 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
346958 2010 BX51 20/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
346959 2010 BM54 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
346960 2010 BJ78 24/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
346961 2010 CU1 02/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
346962 2010 CB4 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
346963 2010 CN4 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
346964 2010 CR4 06/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
346965 2010 CS4 06/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 830 m MPC · JPL
346966 2010 CD7 06/02/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
346967 2010 CP8 07/02/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
346968 2010 CZ31 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346969 2010 CO32 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346970 2010 CU32 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
346971 2010 CK33 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
346972 2010 CA34 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346973 2010 CP34 28/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
346974 2010 CC35 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346975 2010 CJ39 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
346976 2010 CN62 09/02/2010 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
346977 2010 CV65 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346978 2010 CN66 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
346979 2010 CB69 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
346980 2010 CA82 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346981 2010 CO82 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
346982 2010 CR84 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
346983 2010 CD93 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
346984 2010 CR100 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
346985 2010 CR103 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
346986 2010 CS109 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
346987 2010 CN123 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346988 2010 CJ125 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346989 2010 CU129 10/02/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
346990 2010 CP138 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346991 2010 CU140 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
346992 2010 CB144 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
346993 2010 CT148 27/01/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
346994 2010 CO157 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346995 2010 CW166 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
346996 2010 CU168 06/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
346997 2010 CS170 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346998 2010 CR182 15/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
346999 2010 CQ183 15/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
347000 2010 CW216 07/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

342.000s  • 343.000s  • 344.000s  • 345.000s  • 346.000s  • 347.000s  • 348.000s  • 349.000s  • 350.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001