Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/395001–396000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
395001 2009 BS102 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
395002 2009 BN116 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
395003 2009 BV119 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
395004 2009 BB133 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395005 2009 BJ134 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395006 2009 BX137 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
395007 2009 BD139 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
395008 2009 BE144 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395009 2009 BW151 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395010 2009 BT154 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395011 2009 BQ158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
395012 2009 BF174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
395013 2009 BQ178 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395014 2009 BW185 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395015 2009 BU187 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
395016 2009 BM190 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395017 2009 CJ2 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
395018 2009 CD3 02/02/2009 Mayhill E. Guido 1,7 km MPC · JPL
395019 2009 CR3 02/02/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,2 km MPC · JPL
395020 2009 CY9 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
395021 2009 CA23 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
395022 2009 CK32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395023 2009 CO32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395024 2009 CQ37 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
395025 2009 CG41 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
395026 2009 CC45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395027 2009 CN45 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395028 2009 CG50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
395029 2009 DN16 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
395030 2009 DY19 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
395031 2009 DE26 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
395032 2009 DZ34 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
395033 2009 DG42 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
395034 2009 DB57 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
395035 2009 DF63 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
395036 2009 DJ65 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395037 2009 DT80 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395038 2009 DD86 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395039 2009 DY86 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
395040 2009 DE95 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
395041 2009 DK98 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 13314| 2,1 km MPC · JPL
395042 2009 DL101 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395043 2009 DY105 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395044 2009 DB109 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
395045 2009 DE111 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
395046 2009 DZ111 26/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,0 km MPC · JPL
395047 2009 DE116 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395048 2009 DE130 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
395049 2009 DQ138 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
395050 2009 DK139 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
395051 2009 DD141 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
395052 2009 EO1 02/03/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
395053 2009 ER16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
395054 2009 ER20 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395055 2009 EX22 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12739| 2,1 km MPC · JPL
395056 2009 FU1 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
395057 2009 FK3 17/03/2009 Wildberg R. Apitzsch 1,8 km MPC · JPL
395058 2009 FD4 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
395059 2009 FD8 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
395060 2009 FR11 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395061 2009 FJ23 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
395062 2009 FC26 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
395063 2009 FM27 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395064 2009 FH40 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395065 2009 FS40 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395066 2009 FV44 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
395067 2009 FG53 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395068 2009 FQ75 21/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
395069 2009 GC1 03/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,5 km MPC · JPL
395070 2009 GO1 03/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,4 km MPC · JPL
395071 2009 GE6 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395072 2009 GF6 25/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
395073 2009 HE6 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
395074 2009 HM7 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
395075 2009 HL14 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
395076 2009 HY28 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
395077 2009 HR33 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
395078 2009 HB36 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
395079 2009 HJ50 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
395080 2009 HK58 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
395081 2009 HG79 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
395082 2009 HR79 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
395083 2009 HX83 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
395084 2009 HC91 22/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
395085 2009 HA93 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
395086 2009 HM97 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
395087 2009 HR99 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
395088 2009 HT100 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
395089 2009 HH101 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
395090 2009 JZ1 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395091 2009 KC6 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
395092 2009 KM10 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
395093 2009 KR13 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
395094 2009 KG23 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
395095 2009 KF27 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
395096 2009 KY28 31/05/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
395097 2009 KG37 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
395098 2009 MY3 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
395099 2009 NK 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
395100 2009 OQ21 26/07/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
395101 2009 OT21 31/07/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
395102 2009 QV57 29/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
395103 2009 RA8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
395104 2009 RW15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
395105 2009 RK64 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
395106 2009 SN46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
395107 2009 TL 07/10/2009 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
395108 2009 TB1 09/10/2009 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
395109 2009 TK28 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
395110 2009 UX148 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
395111 2009 VC31 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
395112 2009 VR45 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
395113 2009 VB50 11/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
395114 2009 VV52 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
395115 2009 VW96 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
395116 2009 WJ37 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
395117 2009 WG38 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
395118 2009 WO73 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
395119 2009 WJ125 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
395120 2009 WY214 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
395121 2009 WE258 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
395122 2009 WJ259 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
395123 2009 XY 09/12/2009 Nazaret G. Muler 1,2 km MPC · JPL
395124 2009 XX7 10/12/2009 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 980 m MPC · JPL
395125 2009 XD13 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
395126 2009 YF11 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
395127 2009 YR13 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
395128 2009 YV20 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
395129 2009 YW21 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
395130 2009 YQ22 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
395131 2010 AJ1 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
395132 2010 AS15 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
395133 2010 AB29 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
395134 2010 AU44 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
395135 2010 AP54 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
395136 2010 AV77 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
395137 2010 AR80 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
395138 2010 AQ107 12/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
395139 2010 BB72 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395140 2010 BL93 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
395141 2010 CC 04/02/2010 Nazaret G. Muler 650 m MPC · JPL
395142 2010 CG 06/02/2010 Pla D'Arguines R. Ferrando 900 m MPC · JPL
395143 2010 CN1 02/02/2010 WISE WISE 640 m MPC · JPL
395144 2010 CR2 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
395145 2010 CX4 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
395146 2010 CW21 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
395147 2010 CA33 03/09/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
395148 Kurnin 2010 CL36 10/02/2010 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 1,9 km MPC · JPL
395149 2010 CX44 11/02/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
395150 2010 CP47 12/02/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
395151 2010 CC61 08/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
395152 2010 CD66 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
395153 2010 CY66 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
395154 2010 CS75 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
395155 2010 CE87 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
395156 2010 CX93 14/02/2010 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
395157 2010 CH96 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
395158 2010 CP136 15/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
395159 2010 CF157 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
395160 2010 CP160 14/02/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
395161 2010 CM168 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
395162 2010 CG172 29/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
395163 2010 CU178 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
395164 2010 CZ180 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
395165 2010 CQ181 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
395166 2010 CE203 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
395167 2010 DN35 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
395168 2010 DO42 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
395169 2010 DE48 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
395170 2010 DK49 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
395171 2010 DW55 22/02/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
395172 2010 EC11 03/03/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
395173 2010 EZ34 10/03/2010 Purple Mountain PMO NEO 780 m MPC · JPL
395174 2010 EC42 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395175 2010 EK67 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
395176 2010 ED70 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
395177 2010 EN82 29/09/2008 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
395178 2010 EZ82 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
395179 2010 ED85 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
395180 2010 EM100 14/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
395181 2010 EL103 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
395182 2010 EP111 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
395183 2010 EV111 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
395184 2010 EE137 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
395185 2010 FJ5 11/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
395186 2010 FW85 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395187 2010 FA98 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
395188 2010 FC98 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395189 2010 FQ101 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
395190 2010 GJ31 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
395191 2010 GL32 08/04/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
395192 2010 GQ32 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
395193 2010 GV74 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
395194 2010 GZ99 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
395195 2010 GQ104 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
395196 2010 GG108 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
395197 2010 GN113 20/01/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
395198 2010 GF117 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
395199 2010 GG117 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
395200 2010 GR124 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
395201 2010 GW127 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395202 2010 GK133 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
395203 2010 GQ143 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
395204 2010 GM160 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
395205 2010 HD38 21/04/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
395206 2010 HV56 25/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
395207 2010 HQ80 25/04/2010 WISE WISE 890 m MPC · JPL
395208 2010 JR17 03/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
395209 2010 JS19 03/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
395210 2010 JR33 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
395211 2010 JJ35 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
395212 2010 JM68 09/05/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
395213 2010 JP76 06/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
395214 2010 JA77 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395215 2010 JB84 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
395216 2010 JO89 09/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
395217 2010 JR176 13/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 1,2 km MPC · JPL
395218 2010 JO177 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
395219 2010 KN9 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
395220 2010 KK110 29/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
395221 2010 KC116 02/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
395222 2010 LE53 09/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
395223 2010 LF61 19/05/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
395224 2010 LT79 10/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
395225 2010 LV98 13/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
395226 2010 LS106 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
395227 2010 LQ109 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
395228 2010 MW19 18/06/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
395229 2010 MN26 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395230 2010 MD27 19/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
395231 2010 MA57 25/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
395232 2010 MB65 24/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
395233 2010 MX67 25/06/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
395234 2010 MU72 26/06/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
395235 2010 MP79 29/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
395236 2010 MF100 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
395237 2010 MH104 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
395238 2010 NN36 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
395239 2010 NX36 04/10/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
395240 2010 ND59 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
395241 2010 NB65 11/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
395242 2010 NG70 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
395243 2010 NC74 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
395244 2010 NM83 17/06/2004 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
395245 2010 NL113 13/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
395246 2010 OJ6 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
395247 2010 OF12 17/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
395248 2010 ON24 26/05/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
395249 2010 OD27 19/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
395250 2010 OS86 27/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
395251 2010 ON96 15/06/2009 XuYi PMO NEO 5,8 km MPC · JPL
395252 2010 OJ118 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
395253 2010 OF127 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
395254 2010 PL16 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395255 2010 PO60 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
395256 2010 PW61 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
395257 2010 PJ77 14/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
395258 2010 QP1 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
395259 2010 QJ5 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
395260 2010 QA6 17/08/2010 Črni Vrh Črni Vrh 2,5 km MPC · JPL
395261 2010 RR50 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
395262 2010 RA85 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
395263 2010 RT101 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395264 2010 RA111 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
395265 2010 RZ142 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
395266 2010 SU1 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
395267 2010 SC2 01/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395268 2010 SH18 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
395269 2010 TE57 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
395270 2010 TU82 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
395271 2010 TJ84 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395272 2010 TH97 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395273 2010 TB130 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
395274 2010 TF164 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
395275 2010 TO175 28/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
395276 2010 UM75 07/08/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
395277 2010 VZ37 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
395278 2010 VW38 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
395279 2010 VC39 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
395280 2010 VA66 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
395281 2010 VM89 21/09/2009 Catalina CSS 9,7 km MPC · JPL
395282 2010 VR103 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
395283 2010 VS171 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
395284 2010 XG69 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
395285 2010 XL87 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
395286 2011 AH69 18/09/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
395287 2011 AV73 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
395288 2011 AV75 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
395289 2011 BJ2 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
395290 2011 BZ65 15/08/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
395291 2011 CK2 05/03/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
395292 2011 DD19 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
395293 2011 EA12 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
395294 2011 FN23 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
395295 2011 FJ47 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
395296 2011 GS71 05/04/2011 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
395297 2011 HA54 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
395298 2011 HG55 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
395299 2011 HR59 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
395300 2011 KW31 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
395301 2011 LT 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
395302 2011 LG26 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
395303 2011 MW7 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
395304 2011 MO8 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
395305 2011 NB 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
395306 2011 NH1 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
395307 2011 OZ 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
395308 2011 OT1 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
395309 2011 OB5 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
395310 2011 OX6 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
395311 2011 OU11 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
395312 2011 OY14 08/07/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
395313 2011 OK16 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395314 2011 OB20 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
395315 2011 ON20 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
395316 2011 OP20 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
395317 2011 OL24 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
395318 2011 OT24 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
395319 2011 OA29 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
395320 2011 OB33 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
395321 2011 OW33 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
395322 2011 OR56 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
395323 2011 OA57 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395324 2011 PZ12 24/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
395325 2011 QZ2 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
395326 2011 QB6 19/10/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
395327 2011 QN8 01/08/2011 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
395328 2011 QP14 03/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
395329 2011 QR14 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
395330 2011 QQ16 14/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
395331 2011 QD18 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
395332 2011 QY23 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395333 2011 QR26 04/08/2011 Siding Spring SSS 870 m MPC · JPL
395334 2011 QC29 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
395335 2011 QL29 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
395336 2011 QG31 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
395337 2011 QD32 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
395338 2011 QQ33 29/08/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
395339 2011 QS33 11/07/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
395340 2011 QV34 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
395341 2011 QG38 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395342 2011 QH40 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
395343 2011 QJ48 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
395344 2011 QA49 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
395345 2011 QL50 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
395346 2011 QS50 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
395347 2011 QX53 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
395348 2011 QZ56 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
395349 2011 QH57 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
395350 2011 QV57 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395351 2011 QV64 10/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
395352 2011 QT66 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
395353 2011 QM70 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395354 2011 QV71 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
395355 2011 QO77 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
395356 2011 QW84 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
395357 2011 QZ91 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
395358 2011 QD95 06/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395359 2011 QF97 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
395360 2011 QS97 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395361 2011 RN4 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
395362 2011 RP5 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395363 2011 RK9 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
395364 2011 RM9 11/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
395365 2011 RN11 08/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
395366 2011 RY11 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
395367 2011 RH13 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
395368 2011 RJ14 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
395369 2011 RY18 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
395370 2011 SA27 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
395371 2011 SD27 04/11/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
395372 2011 SS29 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395373 2011 SP30 22/02/2009 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
395374 2011 SJ32 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
395375 2011 ST32 09/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
395376 2011 SF34 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
395377 2011 SD43 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
395378 2011 SN43 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
395379 2011 SJ44 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
395380 2011 SL44 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
395381 2011 SQ45 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
395382 2011 SB51 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
395383 2011 SL53 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
395384 2011 SY53 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
395385 2011 SZ53 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
395386 2011 SB54 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395387 2011 SZ59 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
395388 2011 SF67 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
395389 2011 SK70 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395390 2011 SX74 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395391 2011 SP86 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
395392 2011 SX86 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
395393 2011 SO89 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
395394 2011 SL91 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
395395 2011 ST102 22/08/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
395396 2011 SD103 19/07/2007 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
395397 2011 SJ107 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
395398 2011 SV109 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
395399 2011 SO112 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
395400 2011 SA118 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
395401 2011 SU118 16/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
395402 2011 SP121 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
395403 2011 SG123 14/10/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
395404 2011 SW126 16/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
395405 2011 SF132 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
395406 2011 SU133 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
395407 2011 SG138 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
395408 2011 SF140 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
395409 2011 SC149 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395410 2011 SA158 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395411 2011 SU159 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
395412 2011 SC163 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
395413 2011 SE163 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395414 2011 SP166 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
395415 2011 SU170 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
395416 2011 SA172 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
395417 2011 SD174 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
395418 2011 SM179 01/10/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
395419 2011 SA183 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
395420 2011 SB185 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
395421 2011 SH185 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
395422 2011 ST185 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
395423 2011 SY187 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395424 2011 SA191 11/05/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
395425 2011 SS191 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395426 2011 SL195 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
395427 2011 SA197 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
395428 2011 SE205 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
395429 2011 SJ209 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
395430 2011 SU209 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
395431 2011 SH211 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
395432 2011 SS212 28/08/2011 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
395433 2011 SV212 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
395434 2011 SY214 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
395435 2011 SP215 02/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
395436 2011 SX216 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
395437 2011 ST218 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
395438 2011 SR224 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395439 2011 SO226 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
395440 2011 SS226 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395441 2011 SG229 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
395442 2011 SC250 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
395443 2011 SF250 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
395444 2011 SN250 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
395445 2011 SC253 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395446 2011 SE254 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395447 2011 SC256 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
395448 2011 SD258 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
395449 2011 SL259 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
395450 2011 SL260 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
395451 2011 SJ261 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395452 2011 SM261 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395453 2011 SC265 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
395454 2011 SW268 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
395455 2011 SE272 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
395456 2011 SY272 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
395457 2011 SP273 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
395458 2011 SA274 13/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
395459 2011 SO274 16/08/2007 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
395460 2011 SZ274 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
395461 2011 TT 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
395462 2011 TG5 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
395463 2011 TP7 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
395464 2011 TB13 04/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
395465 2011 TQ13 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
395466 2011 US1 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
395467 2011 UX9 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
395468 2011 UH13 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
395469 2011 UY16 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
395470 2011 UD17 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
395471 2011 UB26 06/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395472 2011 UK27 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
395473 2011 UN29 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
395474 2011 UG33 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395475 2011 UH33 28/08/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
395476 2011 UW35 01/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
395477 2011 UJ36 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
395478 2011 UO41 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395479 2011 UP48 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
395480 2011 UD49 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395481 2011 UW50 01/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
395482 2011 UM51 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
395483 2011 UH55 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
395484 2011 UW55 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
395485 2011 UX55 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
395486 2011 UJ64 18/10/2011 XuYi PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
395487 2011 UR72 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
395488 2011 UX73 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
395489 2011 US79 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
395490 2011 US80 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
395491 2011 UP81 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
395492 2011 UX86 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
395493 2011 UC87 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
395494 2011 US87 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
395495 2011 UE89 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
395496 2011 UL89 30/10/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
395497 2011 UV89 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
395498 2011 UX90 08/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
395499 2011 UJ93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
395500 2011 UZ94 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
395501 2011 UX96 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395502 2011 UX99 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395503 2011 UQ102 19/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
395504 2011 US102 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
395505 2011 UF114 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395506 2011 UM114 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395507 2011 US118 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
395508 2011 UM120 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
395509 2011 UL121 13/08/2007 XuYi PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
395510 2011 UJ123 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395511 2011 UX123 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
395512 2011 UY123 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395513 2011 UZ124 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
395514 2011 UM126 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395515 2011 UN128 16/08/2007 XuYi PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
395516 2011 UC129 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
395517 2011 UJ133 05/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
395518 2011 UR133 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
395519 2011 UY133 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
395520 2011 UJ134 17/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
395521 2011 UA136 11/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395522 2011 UB136 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
395523 2011 UP136 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
395524 2011 UY137 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
395525 2011 UF139 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
395526 2011 UZ139 05/10/2000 Prescott P. G. Comba 3,4 km MPC · JPL
395527 2011 UY141 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
395528 2011 UW142 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
395529 2011 UC143 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
395530 2011 UE146 20/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
395531 2011 UE148 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
395532 2011 UW148 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
395533 2011 UU149 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
395534 2011 UW154 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395535 2011 UM155 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
395536 2011 UB157 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
395537 2011 UB158 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
395538 2011 UZ158 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
395539 2011 UO160 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
395540 2011 UC161 23/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
395541 2011 UK161 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
395542 2011 UV167 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
395543 2011 UG168 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
395544 2011 UJ170 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395545 2011 UX172 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
395546 2011 UR177 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
395547 2011 UE178 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
395548 2011 UT181 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
395549 2011 UD185 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395550 2011 UE188 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
395551 2011 UQ191 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
395552 2011 UF193 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
395553 2011 UC194 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
395554 2011 UK195 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395555 2011 UT196 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
395556 2011 UT198 25/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
395557 2011 UH205 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
395558 2011 UW205 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
395559 2011 UO210 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
395560 2011 UU210 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395561 2011 UC211 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395562 2011 UF216 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395563 2011 UT219 22/03/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
395564 2011 UJ222 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
395565 2011 UH226 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
395566 2011 UZ232 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
395567 2011 US243 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395568 2011 UQ244 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
395569 2011 UZ244 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395570 2011 UE247 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
395571 2011 UW248 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
395572 2011 UO250 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
395573 2011 UT250 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
395574 2011 UV250 26/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
395575 2011 UP251 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
395576 2011 UV251 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
395577 2011 UH255 20/05/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
395578 2011 UF259 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
395579 2011 UU259 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
395580 2011 UX259 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395581 2011 UY260 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
395582 2011 UR267 24/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
395583 2011 UR270 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
395584 2011 UR282 19/05/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
395585 2011 UT282 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395586 2011 UL284 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
395587 2011 UP284 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
395588 2011 UR292 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
395589 2011 UT298 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
395590 2011 UR299 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
395591 2011 UB306 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
395592 2011 UT314 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395593 2011 UW315 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
395594 2011 UK317 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395595 2011 UF320 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
395596 2011 UU322 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
395597 2011 UT323 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395598 2011 US324 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
395599 2011 UH325 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
395600 2011 UW325 29/03/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
395601 2011 UU326 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395602 2011 UZ326 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
395603 2011 UG327 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395604 2011 UD328 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
395605 2011 UV329 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
395606 2011 UB338 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
395607 2011 UT349 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
395608 2011 UM358 19/07/2007 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
395609 2011 UA359 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
395610 2011 UH362 24/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
395611 2011 UA363 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395612 2011 UR363 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
395613 2011 UD369 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
395614 2011 UW373 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
395615 2011 UW378 06/02/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
395616 2011 UJ379 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
395617 2011 UV379 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
395618 2011 UW383 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
395619 2011 UO384 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
395620 2011 UC387 03/03/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
395621 2011 UE387 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
395622 2011 UL388 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
395623 2011 UQ390 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
395624 2011 UZ390 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
395625 2011 UH392 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
395626 2011 UU393 04/04/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
395627 2011 UB402 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
395628 2011 VG1 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
395629 2011 VZ11 24/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
395630 2011 VM12 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
395631 2011 VL14 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
395632 2011 VY17 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395633 2011 VM20 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395634 2011 WY11 11/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
395635 2011 WC12 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395636 2011 WJ13 28/08/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
395637 2011 WS22 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
395638 2011 WU24 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
395639 2011 WG26 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
395640 2011 WT29 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395641 2011 WT30 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
395642 2011 WE33 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395643 2011 WY33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
395644 2011 WC36 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395645 2011 WF36 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
395646 2011 WR37 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395647 2011 WT37 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
395648 2011 WE42 21/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
395649 2011 WL42 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
395650 2011 WB47 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
395651 2011 WY48 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
395652 2011 WH50 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395653 2011 WN50 25/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
395654 2011 WN51 31/05/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
395655 2011 WZ53 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
395656 2011 WR57 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
395657 2011 WD68 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
395658 2011 WC70 08/11/2005 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
395659 2011 WO78 09/11/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
395660 2011 WT79 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
395661 2011 WZ79 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
395662 2011 WE80 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
395663 2011 WX81 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395664 2011 WW84 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395665 2011 WV89 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
395666 2011 WQ92 03/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
395667 2011 WC95 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
395668 2011 WK99 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395669 2011 WO100 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
395670 2011 WW102 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395671 2011 WA113 02/10/2005 Siding Spring SSS 5,5 km MPC · JPL
395672 2011 WD117 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
395673 2011 WE120 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395674 2011 WZ120 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
395675 2011 WF121 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395676 2011 WX122 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
395677 2011 WO126 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
395678 2011 WR127 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395679 2011 WD133 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395680 2011 WW143 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
395681 2011 WE145 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
395682 2011 WM146 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
395683 2011 WV146 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
395684 2011 WO153 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
395685 2011 YQ 18/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
395686 2011 YB2 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
395687 2011 YS2 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
395688 2011 YG21 31/07/2010 WISE WISE 6,8 km MPC · JPL
395689 2011 YS22 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395690 2011 YL52 07/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
395691 2011 YE59 14/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
395692 2012 AF1 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
395693 2012 AM11 02/07/2010 WISE WISE 7,2 km MPC · JPL
395694 2012 AQ13 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
395695 2012 AW21 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
395696 2012 BB27 15/11/2009 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
395697 2012 BE127 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
395698 2012 BO129 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
395699 2012 GN12 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 32 km MPC · JPL
395700 2012 OM5 24/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
395701 2012 RC22 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
395702 2012 RY26 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
395703 2012 SB 03/10/1999 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
395704 2012 SE55 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
395705 2012 SY56 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
395706 2012 SO59 30/08/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
395707 2012 TB5 14/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
395708 2012 TE33 23/11/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
395709 2012 TP79 12/11/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
395710 2012 TJ82 30/07/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
395711 2012 TQ98 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395712 2012 TZ131 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
395713 2012 TA150 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
395714 2012 TL161 06/12/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
395715 2012 TF169 27/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
395716 2012 TT174 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
395717 2012 TV196 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
395718 2012 TR209 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395719 2012 TZ270 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395720 2012 TE295 20/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
395721 2012 TP304 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
395722 2012 TE311 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
395723 2012 TZ321 11/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
395724 2012 UZ18 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
395725 2012 UB31 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
395726 2012 UA33 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
395727 2012 UG41 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
395728 2012 UN41 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
395729 2012 UU43 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
395730 2012 UY44 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
395731 2012 UA48 10/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
395732 2012 UX57 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
395733 2012 UO77 23/11/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
395734 2012 UZ77 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
395735 2012 UE78 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
395736 2012 UX83 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
395737 2012 UC87 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
395738 2012 UY89 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
395739 2012 UC109 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
395740 2012 UM119 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
395741 2012 UX123 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
395742 2012 UZ123 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
395743 2012 UQ125 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
395744 2012 UJ126 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395745 2012 UJ147 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395746 2012 UN152 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
395747 2012 UR162 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
395748 2012 UR169 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
395749 2012 UL172 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
395750 2012 UP176 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
395751 2012 VO11 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
395752 2012 VP14 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
395753 2012 VH21 08/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
395754 2012 VA23 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
395755 2012 VV23 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
395756 2012 VJ28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
395757 2012 VB34 22/04/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
395758 2012 VG35 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
395759 2012 VL35 07/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 930 m MPC · JPL
395760 2012 VY36 21/08/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
395761 2012 VR39 03/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
395762 2012 VS39 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
395763 2012 VP41 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
395764 2012 VW42 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
395765 2012 VC44 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
395766 2012 VP45 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
395767 2012 VH54 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
395768 2012 VU56 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
395769 2012 VT57 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
395770 2012 VW59 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
395771 2012 VP60 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
395772 2012 VD62 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
395773 2012 VK69 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
395774 2012 VZ74 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
395775 2012 VN75 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
395776 2012 VN77 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
395777 2012 VZ82 09/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
395778 2012 VG88 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
395779 2012 VH88 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395780 2012 VD89 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
395781 2012 VF90 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
395782 2012 VT92 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
395783 2012 VF98 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
395784 2012 VS100 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395785 2012 VB101 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
395786 2012 VB111 26/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
395787 2012 WT 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
395788 2012 WV1 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
395789 2012 WZ1 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
395790 2012 WC4 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
395791 2012 WK7 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
395792 2012 WS14 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
395793 2012 WL17 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
395794 2012 WO18 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
395795 2012 WZ19 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
395796 2012 WT21 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
395797 2012 WX21 14/02/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
395798 2012 WW22 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395799 2012 WD25 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
395800 2012 WC30 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
395801 2012 WC31 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
395802 2012 WB35 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
395803 2012 XT2 12/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
395804 2012 XR6 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
395805 2012 XW11 20/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
395806 2012 XX12 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
395807 2012 XD16 14/09/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
395808 2012 XO21 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
395809 2012 XA24 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
395810 2012 XV24 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
395811 2012 XT25 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
395812 2012 XK27 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
395813 2012 XJ28 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395814 2012 XK28 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
395815 2012 XQ33 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
395816 2012 XY36 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
395817 2012 XJ38 15/04/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
395818 2012 XE41 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
395819 2012 XD42 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
395820 2012 XB45 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
395821 2012 XB50 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
395822 2012 XB53 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
395823 2012 XS56 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
395824 2012 XX56 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
395825 2012 XN62 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
395826 2012 XN64 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
395827 2012 XU71 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
395828 2012 XN76 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
395829 2012 XD77 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
395830 2012 XG78 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
395831 2012 XN80 02/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
395832 2012 XF84 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
395833 2012 XE96 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
395834 2012 XO97 23/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
395835 2012 XH102 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
395836 2012 XU104 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
395837 2012 XM105 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395838 2012 XC106 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
395839 2012 XC107 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395840 2012 XG107 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
395841 2012 XP107 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
395842 2012 XN110 21/12/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
395843 2012 XN120 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395844 2012 XU135 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
395845 2012 XN136 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
395846 2012 XV137 19/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
395847 2012 XA141 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
395848 2012 XZ141 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
395849 2012 XO143 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
395850 2012 XX150 11/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
395851 2012 XV152 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
395852 2012 XF154 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
395853 2012 YT 31/12/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
395854 2012 YH2 13/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
395855 2013 AN1 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
395856 2013 AY2 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395857 2013 AA3 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
395858 2013 AS4 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
395859 2013 AD5 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
395860 2013 AF5 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
395861 2013 AV6 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
395862 2013 AO7 20/09/2011 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
395863 2013 AW8 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
395864 2013 AG14 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
395865 2013 AW14 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
395866 2013 AU18 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395867 2013 AJ19 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395868 2013 AZ20 14/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
395869 2013 AF21 11/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
395870 2013 AS22 18/05/2005 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
395871 2013 AF23 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
395872 2013 AA24 08/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395873 2013 AQ25 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
395874 2013 AR26 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
395875 2013 AW27 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395876 2013 AW28 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
395877 2013 AJ29 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
395878 2013 AU29 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395879 2013 AR32 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
395880 2013 AM35 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
395881 2013 AT35 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395882 2013 AQ38 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
395883 2013 AC39 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
395884 2013 AU39 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
395885 2013 AG40 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395886 2013 AF42 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
395887 2013 AJ42 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395888 2013 AK42 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
395889 2013 AN42 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
395890 2013 AV42 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395891 2013 AV43 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
395892 2013 AZ45 11/03/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
395893 2013 AE46 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
395894 2013 AM46 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
395895 2013 AH49 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
395896 2013 AT49 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
395897 2013 AL52 14/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
395898 2013 AN52 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
395899 2013 AH61 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
395900 2013 AU63 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
395901 2013 AH72 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
395902 2013 AK72 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
395903 2013 AV73 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
395904 2013 AD74 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
395905 2013 AW75 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
395906 2013 AK77 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395907 2013 AC78 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
395908 2013 AY79 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
395909 2013 AA80 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395910 2013 AQ80 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
395911 2013 AK84 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
395912 2013 AM87 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395913 2013 AR87 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
395914 2013 AT87 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395915 2013 AY88 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395916 2013 AP89 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
395917 2013 AQ89 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
395918 2013 AG90 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
395919 2013 AH90 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
395920 2013 AH92 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
395921 2013 AQ92 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395922 2013 AU92 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
395923 2013 AD93 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
395924 2013 AP94 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
395925 2013 AR95 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
395926 2013 AX95 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
395927 2013 AV96 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
395928 2013 AG97 03/02/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
395929 2013 AM100 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
395930 2013 AY102 09/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
395931 2013 AY104 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395932 2013 AK105 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 11882| 1,7 km MPC · JPL
395933 2013 AY105 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395934 2013 AQ106 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
395935 2013 AC107 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
395936 2013 AE107 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
395937 2013 AY109 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
395938 2013 AG110 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
395939 2013 AG115 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
395940 2013 AH116 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395941 2013 AD119 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
395942 2013 AM121 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395943 2013 AN121 15/12/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
395944 2013 AL122 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
395945 2013 AW125 23/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
395946 2013 AF127 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395947 2013 AY127 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
395948 2013 AE129 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
395949 2013 AJ129 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
395950 2013 AZ129 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
395951 2013 AG130 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
395952 2013 AV133 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
395953 2013 AY134 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395954 2013 AA135 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
395955 2013 AP135 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
395956 2013 AX149 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
395957 2013 AD161 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
395958 2013 AO162 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
395959 2013 AH163 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
395960 2013 AA165 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
395961 2013 AU171 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
395962 2013 AP174 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
395963 2013 AQ174 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
395964 2013 AR174 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
395965 2013 AS179 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
395966 2013 BQ3 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
395967 2013 BS5 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
395968 2013 BU5 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
395969 2013 BO6 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
395970 2013 BC9 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395971 2013 BT9 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
395972 2013 BV9 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
395973 2013 BM11 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
395974 2013 BT20 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
395975 2013 BB21 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
395976 2013 BC21 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
395977 2013 BU22 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
395978 2013 BL24 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
395979 2013 BR24 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
395980 2013 BY24 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
395981 2013 BT25 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
395982 2013 BY29 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
395983 2013 BV30 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
395984 2013 BV32 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
395985 2013 BK33 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
395986 2013 BR34 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
395987 2013 BW34 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
395988 2013 BC35 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
395989 2013 BQ35 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
395990 2013 BH36 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
395991 2013 BY37 30/01/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
395992 2013 BW39 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
395993 2013 BR40 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
395994 2013 BM41 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
395995 2013 BA42 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
395996 2013 BN42 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
395997 2013 BE43 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
395998 2013 BO46 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
395999 2013 BO48 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
396000 2013 BH55 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

391.000s  • 392.000s  • 393.000s  • 394.000s  • 395.000s  • 396.000s  • 397.000s  • 398.000s  • 399.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001