Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/99001–100000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
99001 2001 DY49 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
99002 2001 DN50 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
99003 2001 DZ50 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
99004 2001 DK51 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
99005 2001 DH52 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
99006 2001 DR52 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99007 2001 DS52 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
99008 2001 DU52 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99009 2001 DD54 21/02/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,6 km MPC · JPL
99010 2001 DF54 21/02/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 9,2 km MPC · JPL
99011 2001 DO59 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
99012 2001 DU59 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
99013 2001 DX64 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99014 2001 DG65 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99015 2001 DM65 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
99016 2001 DP65 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
99017 2001 DY66 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
99018 2001 DY68 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
99019 2001 DK73 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
99020 2001 DU75 20/02/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
99021 2001 DX78 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
99022 2001 DR88 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
99023 2001 DV88 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
99024 2001 DO90 22/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
99025 2001 DG92 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
99026 2001 DX92 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
99027 2001 DB95 21/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
99028 2001 DC98 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
99029 2001 DP98 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99030 2001 DU98 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99031 2001 DW98 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
99032 2001 DJ100 17/02/2001 La Palma La Palma Obs. 4,8 km MPC · JPL
99033 2001 DQ101 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
99034 2001 DD109 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
99035 2001 EX 01/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
99036 2001 EV2 01/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99037 2001 EW2 01/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99038 2001 EJ3 02/03/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
99039 2001 EB4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
99040 2001 EF5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
99041 2001 EQ5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
99042 2001 EW5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
99043 2001 EX7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
99044 2001 EA8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
99045 2001 EQ8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
99046 2001 ET10 02/03/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
99047 2001 EG13 14/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99048 2001 EP13 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
99049 2001 EX13 14/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99050 2001 EG14 15/03/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
99051 2001 EE15 15/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99052 2001 ET15 15/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
99053 2001 EU15 15/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
99054 2001 EV15 15/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 8,1 km MPC · JPL
99055 2001 ES16 15/03/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
99056 2001 EE20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
99057 2001 EL21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
99058 2001 ET23 15/03/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
99059 2001 EM24 04/03/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
99060 2001 ET25 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
99061 2001 EB26 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
99062 2001 FQ 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
99063 2001 FZ1 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
99064 2001 FT2 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
99065 2001 FA3 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
99066 2001 FB5 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
99067 2001 FN5 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
99068 2001 FZ7 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
99069 2001 FB8 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99070 Strittmatter 2001 FA10 22/03/2001 Junk Bond D. Healy 8,8 km MPC · JPL
99071 2001 FK11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
99072 2001 FO12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
99073 2001 FX12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
99074 2001 FU14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
99075 2001 FZ14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
99076 2001 FT15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
99077 2001 FV15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
99078 2001 FF16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
99079 2001 FH16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
99080 2001 FV16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
99081 2001 FR21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
99082 2001 FA23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
99083 2001 FC25 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99084 2001 FL26 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
99085 2001 FO26 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
99086 2001 FQ29 18/03/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
99087 2001 FV29 19/03/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
99088 2001 FK33 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
99089 2001 FR33 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
99090 2001 FG34 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99091 2001 FC37 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
99092 2001 FR37 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
99093 2001 FU37 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99094 2001 FE38 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99095 2001 FF39 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
99096 2001 FU42 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
99097 2001 FJ44 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
99098 2001 FK45 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
99099 2001 FH46 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
99100 2001 FM49 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
99101 2001 FY49 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
99102 2001 FK50 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
99103 2001 FO50 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
99104 2001 FZ52 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99105 2001 FJ53 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
99106 2001 FA54 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
99107 2001 FX54 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99108 2001 FM55 21/03/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
99109 2001 FW55 23/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
99110 2001 FL56 23/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99111 2001 FN61 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
99112 2001 FP62 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
99113 2001 FR62 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
99114 2001 FN63 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99115 2001 FF65 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
99116 2001 FG67 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
99117 2001 FB68 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
99118 2001 FO68 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99119 2001 FF69 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
99120 2001 FH73 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99121 2001 FK74 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
99122 2001 FQ75 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
99123 2001 FB78 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
99124 2001 FW79 21/03/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
99125 2001 FV80 21/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
99126 2001 FV81 23/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
99127 2001 FR87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
99128 2001 FJ93 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
99129 2001 FT96 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99130 2001 FL97 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
99131 2001 FN97 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
99132 2001 FK98 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
99133 2001 FQ98 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
99134 2001 FF99 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
99135 2001 FK99 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
99136 2001 FN99 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
99137 2001 FH101 17/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
99138 2001 FV101 17/03/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
99139 2001 FX103 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
99140 2001 FM104 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
99141 2001 FQ104 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
99142 2001 FK106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
99143 2001 FS108 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
99144 2001 FE113 18/03/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
99145 2001 FL113 18/03/2001 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
99146 2001 FH117 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
99147 2001 FP117 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
99148 2001 FO121 23/03/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
99149 2001 FH123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
99150 2001 FT127 29/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
99151 2001 FP128 23/03/2001 Črni Vrh Črni Vrh 3,7 km MPC · JPL
99152 2001 FV128 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
99153 2001 FH129 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
99154 2001 FU129 29/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
99155 2001 FV129 29/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
99156 2001 FQ131 20/03/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
99157 2001 FR131 20/03/2001 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
99158 2001 FA132 20/03/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
99159 2001 FK134 20/03/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
99160 2001 FZ134 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
99161 2001 FG136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
99162 2001 FH136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
99163 2001 FO140 21/03/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
99164 2001 FX144 23/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
99165 2001 FF148 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
99166 2001 FL148 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
99167 2001 FX151 24/03/2001 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
99168 2001 FN152 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99169 2001 FY152 26/03/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
99170 2001 FT159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
99171 2001 FW159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
99172 2001 FG160 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
99173 2001 FS161 30/03/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
99174 2001 FR163 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
99175 2001 FY163 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
99176 2001 FF164 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
99177 2001 FN172 25/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
99178 2001 FR172 25/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
99179 2001 FP175 31/03/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
99180 2001 FJ176 16/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
99181 2001 FV176 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
99182 2001 FW178 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
99183 2001 FB180 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
99184 2001 FH188 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
99185 2001 FQ188 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99186 2001 FO189 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
99187 2001 FP189 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
99188 2001 FQ190 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
99189 2001 FV190 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
99190 2001 FP193 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
99191 2001 FF194 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
99192 2001 GD4 14/04/2001 Črni Vrh Črni Vrh 3,0 km MPC · JPL
99193 Obsfabra 2001 GN4 14/04/2001 Begues J. Manteca 8,8 km MPC · JPL
99194 2001 GC5 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99195 2001 GH5 15/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99196 2001 GN8 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
99197 2001 GL10 15/04/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
99198 2001 HN3 17/04/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
99199 2001 HW11 18/04/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
99200 2001 HF15 23/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
99201 Sattler 2001 HY16 25/04/2001 Prescott P. G. Comba 3,3 km MPC · JPL
99202 2001 HR18 24/04/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
99203 2001 HA20 26/04/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
99204 2001 HE20 26/04/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
99205 2001 HL22 25/04/2001 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. 3,8 km MPC · JPL
99206 2001 HH25 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
99207 2001 HR27 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99208 2001 HX27 27/04/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
99209 2001 HZ28 27/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99210 2001 HK32 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99211 2001 HD37 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99212 2001 HD38 30/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
99213 2001 HL38 30/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
99214 2001 HF41 27/04/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
99215 2001 HU45 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
99216 2001 HG48 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99217 2001 HJ48 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99218 2001 HV50 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
99219 2001 HY53 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
99220 2001 HE54 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
99221 2001 HP55 24/04/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
99222 2001 HQ55 24/04/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
99223 2001 HJ57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
99224 2001 HC58 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
99225 2001 HX59 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
99226 2001 HO60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
99227 2001 HR60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
99228 2001 HJ62 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
99229 2001 HK63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
99230 2001 KL 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99231 2001 KC1 17/05/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
99232 2001 KP4 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
99233 2001 KJ7 17/05/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
99234 2001 KU13 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99235 2001 KU29 21/05/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
99236 2001 KV31 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
99237 2001 KD33 24/05/2001 Reedy Creek J. Broughton 6,2 km MPC · JPL
99238 2001 KQ35 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
99239 2001 KX36 21/05/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
99240 2001 KH37 21/05/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
99241 2001 KV51 16/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
99242 2001 KG52 17/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
99243 2001 KH54 22/05/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
99244 2001 KV54 28/05/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
99245 2001 KG61 17/05/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
99246 2001 KY62 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
99247 2001 KV65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
99248 2001 KY66 29/05/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
99249 2001 KW70 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
99250 2001 LH 10/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,4 km MPC · JPL
99251 2001 LM 13/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
99252 2001 LJ1 13/06/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
99253 2001 LA2 13/06/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
99254 2001 LG11 15/06/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
99255 2001 LP11 15/06/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
99256 2001 LQ12 15/06/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
99257 2001 LT12 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
99258 2001 MF5 21/06/2001 Calar Alto Calar Alto Obs. 5,8 km MPC · JPL
99259 2001 MO17 26/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
99260 2001 MC28 23/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
99261 2001 NB7 15/07/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
99262 Bleustein 2001 OQ12 20/07/2001 Le Creusot J.-C. Merlin 5,0 km MPC · JPL
99263 2001 OZ31 23/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
99264 2001 OP42 22/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
99265 2001 OQ62 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
99266 2001 OQ69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
99267 2001 OJ84 18/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,9 km MPC · JPL
99268 2001 OD94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
99269 2001 OU97 25/07/2001 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
99270 2001 OG98 25/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
99271 2001 PJ2 03/08/2001 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
99272 2001 PW24 11/08/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
99273 2001 PD28 14/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
99274 2001 PM41 11/08/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
99275 2001 PH57 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
99276 2001 QC20 16/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
99277 2001 QU58 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99278 2001 QA68 16/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
99279 2001 QF70 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
99280 2001 QA83 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99281 2001 QR99 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
99282 2001 QS116 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99283 2001 QD120 18/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
99284 2001 QX131 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
99285 2001 QT138 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99286 2001 QO139 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99287 2001 QN165 24/08/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
99288 2001 QA203 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
99289 2001 QV205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
99290 2001 QU206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
99291 2001 QO220 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
99292 2001 QS226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,3 km MPC · JPL
99293 2001 QX256 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99294 2001 QR258 25/08/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
99295 2001 QP274 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
99296 2001 QK287 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
99297 2001 RU14 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99298 2001 RV46 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99299 2001 RR48 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99300 2001 RV52 12/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
99301 2001 RX91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
99302 2001 RU92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
99303 2001 SJ2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
99304 2001 SF53 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
99305 2001 SL55 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99306 2001 SC101 20/09/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
99307 2001 SB182 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
99308 2001 SD233 19/09/2001 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
99309 2001 SH264 25/09/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
99310 2001 SB282 22/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
99311 2001 SQ282 21/09/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
99312 2001 SK290 29/09/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
99313 2001 TO25 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99314 2001 TM29 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
99315 2001 TF46 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99316 2001 TH63 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
99317 2001 TN74 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
99318 2001 TW84 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
99319 2001 TX92 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99320 2001 TF103 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
99321 2001 TT113 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
99322 2001 TW136 14/10/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
99323 2001 TE205 11/10/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
99324 2001 UJ2 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99325 2001 UF14 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
99326 2001 UA26 18/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
99327 2001 UP32 16/10/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
99328 2001 UY123 22/10/2001 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
99329 2001 VH13 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
99330 2001 VT15 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
99331 2001 VF41 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99332 2001 VZ66 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
99333 2001 VJ81 12/11/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
99334 2001 VC92 15/11/2001 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
99335 2001 VB106 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
99336 2001 VD111 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
99337 2001 XR21 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99338 2001 XB24 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
99339 2001 XY26 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
99340 2001 XY27 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99341 2001 XP30 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99342 2001 XZ72 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
99343 2001 XO83 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99344 2001 XG94 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99345 2001 XX100 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99346 2001 XN101 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99347 2001 XO104 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99348 2001 XP104 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99349 2001 XT107 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99350 2001 XO108 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
99351 2001 XV119 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99352 2001 XW119 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99353 2001 XT133 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99354 2001 XZ145 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99355 2001 XU157 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
99356 2001 XG165 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99357 2001 XZ178 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99358 2001 XC179 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99359 2001 XU179 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99360 2001 XY182 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
99361 2001 XO194 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99362 2001 XN197 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99363 2001 XJ198 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99364 2001 XG211 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99365 2001 XY212 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
99366 2001 XD214 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99367 2001 XG216 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
99368 2001 XE221 15/12/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
99369 2001 XN228 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99370 2001 XJ247 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99371 2001 XX251 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99372 2001 XW252 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99373 2001 YU 18/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 2,0 km MPC · JPL
99374 2001 YH11 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99375 2001 YV48 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99376 2001 YR60 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99377 2001 YN73 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
99378 2001 YY80 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99379 2001 YQ82 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
99380 2001 YB87 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99381 2001 YO94 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
99382 2001 YR96 18/12/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
99383 2001 YV109 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
99384 2001 YP113 19/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
99385 2001 YD125 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
99386 2001 YW148 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
99387 2001 YS152 19/12/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
99388 2002 AL 04/01/2002 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 1,2 km MPC · JPL
99389 2002 AN 05/01/2002 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 2,2 km MPC · JPL
99390 2002 AP1 06/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
99391 2002 AK4 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99392 2002 AW4 09/01/2002 Oaxaca J. M. Roe 1,6 km MPC · JPL
99393 2002 AS11 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99394 2002 AL16 04/01/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
99395 2002 AB19 08/01/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
99396 2002 AE23 05/01/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
99397 2002 AF24 07/01/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
99398 2002 AP29 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
99399 2002 AJ31 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
99400 2002 AV34 11/01/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
99401 2002 AX34 12/01/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
99402 2002 AT58 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99403 2002 AX58 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99404 2002 AE62 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
99405 2002 AJ62 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99406 2002 AO64 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99407 2002 AY64 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
99408 2002 AM69 07/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
99409 2002 AD70 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99410 2002 AJ80 08/01/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
99411 2002 AH85 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99412 2002 AB106 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99413 2002 AY109 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99414 2002 AV121 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99415 2002 AD123 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99416 2002 AY128 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
99417 2002 AA141 13/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
99418 2002 AR151 14/01/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
99419 2002 AO153 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99420 2002 AY158 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
99421 2002 AC164 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99422 2002 AG179 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99423 2002 AV179 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99424 2002 AU186 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99425 2002 AE190 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
99426 2002 AX190 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99427 2002 AB191 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99428 2002 AO194 12/01/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
99429 2002 AG197 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
99430 2002 BQ1 19/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
99431 2002 BP13 18/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
99432 2002 BS15 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99433 2002 BN16 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99434 2002 BC17 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99435 2002 BV18 21/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
99436 2002 BJ22 22/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99437 2002 BS25 25/01/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
99438 2002 BT25 25/01/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
99439 2002 CA1 02/02/2002 Cima Ekar ADAS 1,2 km MPC · JPL
99440 2002 CA2 03/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
99441 2002 CA6 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
99442 2002 CF8 04/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
99443 2002 CA14 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
99444 2002 CS17 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99445 2002 CQ22 05/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
99446 2002 CS24 06/02/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
99447 2002 CX25 10/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,4 km MPC · JPL
99448 2002 CF30 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99449 2002 CJ30 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
99450 2002 CP34 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
99451 2002 CL37 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
99452 2002 CM38 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99453 2002 CW42 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,4 km MPC · JPL
99454 2002 CZ42 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,6 km MPC · JPL
99455 2002 CX55 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99456 2002 CH57 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
99457 2002 CS58 13/02/2002 Nashville R. Clingan 3,3 km MPC · JPL
99458 2002 CF59 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
99459 2002 CO62 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
99460 2002 CJ66 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
99461 2002 CM66 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
99462 2002 CE83 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99463 2002 CR83 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99464 2002 CC91 07/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
99465 2002 CP93 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99466 2002 CN96 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
99467 2002 CN102 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99468 2002 CE103 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
99469 2002 CB107 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99470 2002 CQ110 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
99471 2002 CK112 07/02/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
99472 2002 CO112 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99473 2002 CP112 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
99474 2002 CE114 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99475 2002 CR118 13/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
99476 2002 CU133 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
99477 2002 CG135 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99478 2002 CD137 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99479 2002 CS152 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99480 2002 CE154 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
99481 2002 CY157 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99482 2002 CP159 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
99483 2002 CE166 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
99484 2002 CQ169 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99485 2002 CD170 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
99486 2002 CJ171 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99487 2002 CR172 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99488 2002 CW172 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99489 2002 CS174 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
99490 2002 CD220 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99491 2002 CN227 06/02/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
99492 2002 CZ231 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99493 2002 CR237 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
99494 2002 CH239 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
99495 2002 CD240 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99496 2002 CH243 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
99497 2002 CX244 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99498 2002 CQ246 14/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99499 2002 CK247 15/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
99500 2002 CQ248 14/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
99501 2002 CT310 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99502 2002 CW311 11/02/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
99503 Leewonchul 2002 DB1 16/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon 4,1 km MPC · JPL
99504 2002 DR12 22/02/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
99505 2002 DZ15 16/02/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
99506 2002 DG17 20/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
99507 2002 EL1 06/03/2002 Ondřejov P. Kušnirák 970 m MPC · JPL
99508 2002 EQ8 09/03/2002 Kvistaberg UDAS 1,5 km MPC · JPL
99509 2002 EL9 14/03/2002 Kvistaberg UDAS 2,0 km MPC · JPL
99510 2002 EO12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
99511 2002 ES14 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
99512 2002 EL20 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99513 2002 EA26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
99514 2002 EL26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
99515 2002 EE30 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99516 2002 EM30 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99517 2002 ER30 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99518 2002 EV30 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99519 2002 EP31 10/03/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
99520 2002 ER32 11/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
99521 2002 EB34 11/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
99522 2002 EF41 11/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99523 2002 EC66 13/03/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
99524 2002 EO70 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99525 2002 EW70 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99526 2002 EC73 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99527 2002 EK74 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99528 2002 ES78 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
99529 2002 EJ86 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99530 2002 EN86 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99531 2002 EM88 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99532 2002 EV88 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
99533 2002 EB89 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99534 2002 EK91 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99535 2002 EM91 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99536 2002 EK92 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
99537 2002 EE97 11/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99538 2002 EK97 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99539 2002 ES97 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99540 2002 EA98 12/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
99541 2002 EG98 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99542 2002 ED99 15/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99543 2002 EO99 02/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
99544 2002 EE100 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
99545 2002 EM103 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
99546 2002 EB104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
99547 2002 EA106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
99548 2002 EV107 10/03/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
99549 2002 EE119 10/03/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
99550 2002 EJ128 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99551 2002 ED129 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99552 2002 EQ129 13/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
99553 2002 EV142 12/03/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
99554 2002 EV143 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99555 2002 ES145 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
99556 2002 EY145 13/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
99557 2002 EE146 14/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
99558 2002 EW146 14/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
99559 2002 FL1 19/03/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 2,3 km MPC · JPL
99560 2002 FD2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
99561 2002 FJ4 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
99562 2002 FN5 16/03/2002 Farpoint G. Hug 1,6 km MPC · JPL
99563 2002 FL8 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
99564 2002 FT8 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99565 2002 FF10 16/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
99566 2002 FT11 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
99567 2002 FW12 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99568 2002 FB13 16/03/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
99569 2002 FK13 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99570 2002 FS14 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99571 2002 FJ16 16/03/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
99572 2002 FK16 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
99573 2002 FC22 19/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
99574 2002 FQ22 19/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99575 2002 FE25 19/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
99576 2002 FF26 19/03/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
99577 2002 FE33 20/03/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
99578 2002 FP33 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99579 2002 FV33 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
99580 2002 FM35 21/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
99581 Egal 2002 FQ35 21/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
99582 2002 FX37 31/03/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
99583 2002 GD3 07/04/2002 Essen Walter Hohmann Obs. 3,8 km MPC · JPL
99584 2002 GR7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
99585 2002 GA8 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
99586 2002 GZ11 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
99587 2002 GY15 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99588 2002 GH17 15/04/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
99589 2002 GH19 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99590 2002 GG21 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99591 2002 GH21 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
99592 2002 GM21 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99593 2002 GY21 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99594 2002 GH23 15/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
99595 2002 GW23 15/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
99596 2002 GG24 14/04/2002 Ametlla de Mar J. Nomen 1,6 km MPC · JPL
99597 2002 GD26 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99598 2002 GG37 02/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
99599 2002 GX41 04/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
99600 2002 GM42 04/04/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
99601 2002 GW45 04/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
99602 2002 GE46 02/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
99603 2002 GM46 02/04/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
99604 2002 GZ49 05/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
99605 2002 GR51 05/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
99606 2002 GZ52 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
99607 2002 GO53 05/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
99608 2002 GN54 05/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
99609 2002 GQ57 08/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
99610 2002 GS66 08/04/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
99611 2002 GL68 08/04/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
99612 2002 GN71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
99613 2002 GV71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
99614 2002 GW71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
99615 2002 GW76 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
99616 2002 GX79 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99617 2002 GF82 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
99618 2002 GO82 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
99619 2002 GD84 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99620 2002 GP85 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99621 2002 GT86 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99622 2002 GD88 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99623 2002 GZ88 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
99624 2002 GB89 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99625 2002 GJ91 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
99626 2002 GT91 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
99627 2002 GK93 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
99628 2002 GD95 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99629 2002 GR96 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99630 2002 GB99 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
99631 2002 GG102 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
99632 2002 GT103 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99633 2002 GV103 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99634 2002 GN105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
99635 2002 GT106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
99636 2002 GF107 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99637 2002 GY107 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99638 2002 GV109 11/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
99639 2002 GE131 12/04/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
99640 2002 GU140 13/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
99641 2002 GN142 13/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
99642 2002 GM151 14/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
99643 2002 GE158 13/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
99644 2002 GF159 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
99645 2002 GE165 14/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
99646 2002 GE170 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99647 2002 GC178 08/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
99648 2002 HR 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
99649 2002 HG1 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
99650 2002 HF2 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99651 2002 HB4 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99652 2002 HD4 16/04/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
99653 2002 HO4 16/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
99654 2002 HP4 16/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
99655 2002 HL6 18/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
99656 2002 HD9 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99657 2002 HG9 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99658 2002 HV9 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99659 2002 HW11 29/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
99660 2002 HY11 29/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
99661 2002 HL13 22/04/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
99662 2002 HS13 21/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
99663 2002 HS15 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99664 2002 HK16 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
99665 2002 HW16 18/04/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
99666 2002 HQ17 30/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
99667 2002 JO1 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
99668 2002 JW4 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
99669 2002 JE5 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
99670 2002 JK6 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
99671 2002 JE7 03/05/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
99672 2002 JA8 06/05/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
99673 2002 JP9 06/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
99674 2002 JN11 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
99675 2002 JM12 05/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
99676 2002 JR12 06/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
99677 2002 JC15 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99678 2002 JH15 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
99679 2002 JK15 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99680 2002 JS16 06/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
99681 2002 JU18 07/05/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
99682 2002 JL20 07/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
99683 2002 JX20 08/05/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
99684 2002 JZ20 08/05/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
99685 2002 JH21 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
99686 2002 JO22 08/05/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
99687 2002 JY23 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99688 2002 JR24 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
99689 2002 JB26 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99690 2002 JL26 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99691 2002 JP27 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
99692 2002 JS27 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99693 2002 JV27 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
99694 2002 JR29 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99695 2002 JS29 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99696 2002 JC30 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
99697 2002 JX31 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99698 2002 JY31 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
99699 2002 JD34 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
99700 2002 JN34 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
99701 2002 JW34 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99702 2002 JN35 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99703 2002 JU35 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
99704 2002 JX35 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
99705 2002 JY36 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
99706 2002 JC38 08/05/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
99707 2002 JY38 09/05/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
99708 2002 JN39 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
99709 2002 JW39 10/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 11 km MPC · JPL
99710 2002 JX39 10/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
99711 2002 JK40 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99712 2002 JR40 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99713 2002 JS40 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99714 2002 JQ41 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99715 2002 JY41 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
99716 2002 JU42 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99717 2002 JS43 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99718 2002 JV43 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
99719 2002 JA44 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99720 2002 JK45 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99721 2002 JN45 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99722 2002 JW46 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99723 2002 JA47 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
99724 2002 JM48 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
99725 2002 JK49 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
99726 2002 JZ50 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99727 2002 JW52 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99728 2002 JX54 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99729 2002 JQ55 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99730 2002 JL57 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
99731 2002 JM57 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99732 2002 JN57 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
99733 2002 JB58 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
99734 2002 JN61 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
99735 2002 JT61 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99736 2002 JW61 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99737 2002 JQ63 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99738 2002 JN64 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
99739 2002 JT64 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
99740 2002 JO65 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99741 2002 JX66 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99742 2002 JY68 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99743 2002 JP69 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99744 2002 JZ69 07/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99745 2002 JK71 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99746 2002 JJ73 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
99747 2002 JK74 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
99748 2002 JP77 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99749 2002 JF79 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
99750 2002 JC83 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99751 2002 JG83 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
99752 2002 JK84 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
99753 2002 JC85 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
99754 2002 JV88 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
99755 2002 JZ88 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99756 2002 JH90 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99757 2002 JK90 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99758 2002 JN90 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
99759 2002 JY99 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99760 2002 JN100 15/05/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 5,6 km MPC · JPL
99761 2002 JK101 15/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99762 2002 JF102 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99763 2002 JG102 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99764 2002 JK102 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
99765 2002 JZ102 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99766 2002 JC103 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
99767 2002 JP104 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
99768 2002 JW104 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
99769 2002 JD106 14/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99770 2002 JU106 11/05/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
99771 2002 JE110 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
99772 2002 JL110 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
99773 2002 JC112 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
99774 2002 JL112 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99775 2002 JA113 13/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
99776 2002 JP114 13/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
99777 2002 JR114 13/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
99778 2002 JC115 13/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
99779 2002 JN115 15/05/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
99780 2002 JM116 03/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
99781 2002 JY118 05/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
99782 2002 JA121 05/05/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
99783 2002 JE127 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
99784 2002 JT129 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
99785 2002 JU133 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
99786 2002 JD141 10/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
99787 2002 JM146 15/05/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
99788 2002 KV1 16/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
99789 2002 KE2 18/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
99790 2002 KS2 18/05/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
99791 2002 KD4 18/05/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
99792 2002 KN4 16/05/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
99793 2002 KO4 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
99794 2002 KS5 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
99795 2002 KM6 19/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
99796 2002 KL12 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
99797 2002 KJ13 18/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
99798 2002 LT 02/06/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
99799 2002 LJ3 05/06/2002 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
99800 2002 LF7 02/06/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
99801 2002 LP10 05/06/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
99802 2002 LQ11 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99803 2002 LL13 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
99804 2002 LL14 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
99805 2002 LY16 06/06/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
99806 2002 LN17 06/06/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
99807 2002 LU18 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
99808 2002 LE20 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99809 2002 LW20 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
99810 2002 LD22 08/06/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
99811 2002 LF25 03/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99812 2002 LW31 08/06/2002 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
99813 2002 LT34 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
99814 2002 LS43 10/06/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
99815 2002 LR45 06/06/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
99816 2002 LH49 05/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
99817 2002 LP50 07/06/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
99818 2002 LO51 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99819 2002 LH52 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99820 2002 LG56 15/06/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
99821 2002 LC57 10/06/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
99822 2002 MA 16/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
99823 2002 ME2 16/06/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
99824 Polnareff 2002 MN3 29/06/2002 Vicques M. Ory 2,6 km MPC · JPL
99825 2002 NK7 12/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 8,5 km MPC · JPL
99826 2002 NJ8 09/07/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
99827 2002 NR9 03/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
99828 2002 NS9 03/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
99829 2002 NV9 03/07/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
99830 2002 NQ10 04/07/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
99831 2002 NH11 04/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
99832 2002 NL14 04/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
99833 2002 NY18 09/07/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
99834 2002 NX19 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
99835 2002 NQ20 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99836 2002 NW20 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
99837 2002 NJ21 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
99838 2002 NX23 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
99839 2002 NF25 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
99840 2002 NN28 12/07/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
99841 2002 NX32 13/07/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
99842 2002 NT33 13/07/2002 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
99843 2002 NT34 09/07/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
99844 2002 NR41 14/07/2002 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
99845 2002 NP42 15/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
99846 2002 NK45 13/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
99847 2002 NV46 13/07/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
99848 2002 NY49 13/07/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
99849 2002 NP51 05/07/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
99850 2002 NS52 14/07/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
99851 2002 OA3 17/07/2002 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
99852 2002 OL8 19/07/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
99853 2002 OG9 21/07/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
99854 2002 OD10 21/07/2002 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
99855 2002 OG10 21/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
99856 2002 OS11 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
99857 2002 OU15 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
99858 2002 OX20 22/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
99859 2002 OG21 22/07/2002 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
99860 2002 OL21 23/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
99861 Tscharnuter 2002 OV24 29/07/2002 Palomar S. F. Hönig 3,1 km MPC · JPL
99862 Kenlevin 2002 OD25 23/07/2002 Palomar S. F. Hönig 7,3 km MPC · JPL
99863 Winnewisser 2002 OV25 23/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
99864 2002 OF26 23/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
99865 2002 PN20 06/08/2002 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
99866 2002 PX22 06/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
99867 2002 PE24 06/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
99868 2002 PD30 06/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
99869 2002 PF46 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
99870 2002 PZ47 10/08/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
99871 2002 PB53 08/08/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
99872 2002 PL53 08/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
99873 2002 PA54 08/08/2002 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
99874 2002 PU70 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
99875 2002 PE72 12/08/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
99876 2002 PB74 12/08/2002 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
99877 2002 PB78 11/08/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
99878 2002 PW83 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
99879 2002 PO85 10/08/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
99880 2002 PT91 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
99881 2002 PX91 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
99882 2002 PD94 11/08/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
99883 2002 PP134 14/08/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
99884 2002 PF135 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
99885 2002 PR157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 6,4 km MPC · JPL
99886 2002 PV158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,7 km MPC · JPL
99887 2002 PC159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,8 km MPC · JPL
99888 2002 PK164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,4 km MPC · JPL
99889 2002 PS164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 8,3 km MPC · JPL
99890 2002 PZ164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,2 km MPC · JPL
99891 Donwells 2002 PG165 09/08/2002 Haleakala A. Lowe 5,1 km MPC · JPL
99892 2002 QL 16/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,3 km MPC · JPL
99893 2002 QX 16/08/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
99894 2002 QR1 16/08/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
99895 2002 QS5 16/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
99896 2002 QO7 16/08/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
99897 2002 QO14 26/08/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
99898 2002 QF32 29/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
99899 2002 QJ32 29/08/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
99900 2002 QL32 29/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
99901 2002 QL44 29/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
99902 2002 QZ47 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
99903 2002 QG48 17/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,2 km MPC · JPL
99904 2002 QH48 27/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,6 km MPC · JPL
99905 Jeffgrossman 2002 QX50 27/08/2002 Palomar R. Matson 6,4 km MPC · JPL
99906 Uofalberta 2002 QV53 17/08/2002 Palomar A. Lowe 6,8 km MPC · JPL
99907 1989 VA 02/11/1989 Palomar C. S. Shoemaker 1,4 km MPC · JPL
99908 1990 OD6 20/07/1990 Palomar A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
99909 1994 PU2 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
99910 1994 TO4 02/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
99911 1995 SE53 28/09/1995 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
99912 1995 UY44 31/10/1995 Modra A. Galád, A. Pravda 3,0 km MPC · JPL
99913 1997 CZ5 07/02/1997 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
99914 1997 ST24 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
99915 1997 TR6 02/10/1997 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
99916 1998 AA5 03/01/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,6 km MPC · JPL
99917 1998 HH19 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
99918 1998 SQ2 18/09/1998 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
99919 1999 RR31 08/09/1999 Ondřejov L. Kotková 2,1 km MPC · JPL
99920 1999 RJ90 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
99921 1999 RO190 15/09/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,9 km MPC · JPL
99922 1999 RC193 13/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99923 1999 XS108 04/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
99924 2000 AG62 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
99925 2000 CF88 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
99926 2000 CQ93 08/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
99927 2000 ED90 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
99928 Brainard 2000 EQ147 04/03/2000 Catalina CSS 8,2 km MPC · JPL
99929 2000 FF55 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
99930 2000 GL87 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
99931 2000 SK115 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99932 2000 VO34 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99933 2000 YN76 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99934 2001 DL5 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
99935 2002 AV4 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
99936 2002 RH183 11/09/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
99937 2003 QT88 25/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
99938 2003 UC149 19/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
99939 2003 US149 20/10/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
99940 2003 UM265 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
99941 Lonniewege 2003 WF107 23/11/2003 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
99942 Apophis 2004 MN4 19/06/2004 Kitt Peak R. A. Tucker, D. J. Tholen, F. Bernardi 330 m MPC · JPL
99943 2005 AS2 06/01/2005 Catalina CSS 23 km MPC · JPL
99944 2710 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
99945 4589 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
99946 4134 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
99947 4220 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
99948 1952 SU1 23/09/1952 Mount Wilson L. E. Cunningham 2,3 km MPC · JPL
99949 Miepgies 1972 FD 16/03/1972 Palomar T. Gehrels 9,3 km MPC · JPL
99950 Euchenor 1973 SC1 19/09/1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 18 km MPC · JPL
99951 1975 SV1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
99952 1975 SY1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
99953 1978 ND 07/07/1978 Palomar C. T. Kowal 4,7 km MPC · JPL
99954 1978 NH 10/07/1978 Palomar E. F. Helin, E. M. Shoemaker 7,0 km MPC · JPL
99955 1978 UM5 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 2,3 km MPC · JPL
99956 1978 VA 05/11/1978 Palomar E. F. Helin 3,1 km MPC · JPL
99957 1978 VM4 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
99958 1978 VB9 06/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,2 km MPC · JPL
99959 1978 VW9 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
99960 1978 VD10 06/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
99961 1979 MT2 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
99962 1979 MF3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
99963 1979 MO5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
99964 1979 MJ6 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,2 km MPC · JPL
99965 1979 MC7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,0 km MPC · JPL
99966 1979 MC8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,1 km MPC · JPL
99967 1979 OG8 24/07/1979 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
99968 1979 QQ2 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 2,5 km MPC · JPL
99969 1981 DY1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,7 km MPC · JPL
99970 1981 DB2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,0 km MPC · JPL
99971 1981 DF3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,7 km MPC · JPL
99972 1981 EV5 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
99973 1981 EB6 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,8 km MPC · JPL
99974 1981 EJ6 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,2 km MPC · JPL
99975 1981 EP6 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 10 km MPC · JPL
99976 1981 EZ6 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
99977 1981 ET12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
99978 1981 ER13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
99979 1981 EE16 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
99980 1981 ER18 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
99981 1981 EF20 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,5 km MPC · JPL
99982 1981 EJ21 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,5 km MPC · JPL
99983 1981 EF22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
99984 1981 EL23 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
99985 1981 EJ25 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
99986 1981 ET28 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
99987 1981 EC31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
99988 1981 ET33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,3 km MPC · JPL
99989 1981 EL35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,2 km MPC · JPL
99990 1981 EM35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
99991 1981 EY37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
99992 1981 ER41 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,6 km MPC · JPL
99993 1981 ED42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,7 km MPC · JPL
99994 1981 EN44 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
99995 1981 ED45 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,1 km MPC · JPL
99996 1981 EJ45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,2 km MPC · JPL
99997 1981 EN45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
99998 1981 ED48 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
99999 1981 FP 28/03/1981 Harvard Observatory Harvard Obs. 1,4 km MPC · JPL
100000 Astronautica 1982 SH1 28/09/1982 Palomar J. Gibson 940 m MPC · JPL

95.000s  • 96.000s  • 97.000s  • 98.000s  • 99.000s  • 100.000s  • 101.000s  • 102.000s  • 103.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001