Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/495001–496000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
495001 2010 JP48 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
495002 2010 JA78 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
495003 2010 JT80 13/05/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
495004 2010 KD50 22/05/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
495005 2010 KJ125 31/05/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
495006 2010 LV1 01/06/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
495007 2010 MX63 24/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
495008 2010 MQ77 23/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
495009 2010 MW85 27/06/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
495010 2010 MA112 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
495011 2010 OB57 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
495012 2010 PA57 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
495013 2010 RZ64 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
495014 2010 RG73 10/09/2010 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
495015 2010 RP81 11/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
495016 2010 RL120 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
495017 2010 RK121 12/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
495018 2010 RA136 11/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
495019 2010 RE147 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
495020 2010 RJ163 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
495021 2010 SH15 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 110 m MPC · JPL
495022 2010 TO12 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
495023 2010 TH108 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
495024 2010 UC11 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
495025 2010 UF37 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
495026 2010 UU75 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
495027 2010 UF83 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
495028 2010 UH93 19/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
495029 2010 VA 18/03/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
495030 2010 VF23 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
495031 2010 VK57 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
495032 2010 VX67 29/10/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
495033 2010 VE131 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
495034 2010 VW171 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
495035 2010 VR173 02/11/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
495036 2010 VJ209 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
495037 2010 VC225 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
495038 2010 WB1 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
495039 2010 WX29 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
495040 2010 WU32 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
495041 2010 WM54 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
495042 2010 XO28 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
495043 2010 XK42 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
495044 2010 XF79 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
495045 2011 AP75 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
495046 2011 BT38 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
495047 2011 BQ61 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
495048 2011 BW76 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
495049 2011 BN89 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
495050 2011 BZ123 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
495051 2011 BZ160 21/02/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
495052 2011 CW22 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
495053 2011 CQ33 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
495054 2011 CN36 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
495055 2011 CB108 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
495056 2011 CW108 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
495057 2011 CX109 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
495058 2011 CW113 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
495059 2011 DR13 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
495060 2011 DX44 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
495061 2011 EY28 05/02/2011 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
495062 2011 EB42 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
495063 2011 EN64 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
495064 2011 EU70 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
495065 2011 EC77 26/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
495066 2011 FF 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
495067 2011 FX52 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
495068 2011 FF76 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
495069 2011 FX76 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
495070 2011 FB111 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
495071 2011 FB144 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
495072 2011 GB14 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
495073 2011 GP78 02/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
495074 2011 HJ3 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
495075 2011 HW12 21/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
495076 2011 HT29 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
495077 2011 HP36 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
495078 2011 HL48 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
495079 2011 HE57 27/02/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
495080 2011 JA4 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
495081 2011 JY4 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
495082 2011 JH24 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
495083 2011 JR25 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
495084 2011 JE28 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
495085 2011 KL20 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
495086 2011 LA17 24/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
495087 2011 QR33 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
495088 2011 SU5 18/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
495089 2011 SA29 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
495090 2011 SY29 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
495091 2011 SR73 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
495092 2011 SB74 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
495093 2011 SH80 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
495094 2011 SN92 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
495095 2011 SR93 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
495096 2011 SY183 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
495097 2011 SJ195 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
495098 2011 SO221 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
495099 2011 SO257 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
495100 2011 UQ37 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
495101 2011 UF58 22/09/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
495102 2011 UU106 15/10/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 620 m MPC · JPL
495103 2011 UR134 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
495104 2011 UG146 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
495105 2011 UM151 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
495106 2011 US166 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
495107 2011 UF186 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
495108 2011 UA188 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
495109 2011 UF190 05/10/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
495110 2011 UH194 21/10/2011 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
495111 2011 UU200 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
495112 2011 UH246 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
495113 2011 UX247 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
495114 2011 UY248 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
495115 2011 UV249 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
495116 2011 UV282 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
495117 2011 UV293 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
495118 2011 UW342 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
495119 2011 UF354 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
495120 2011 UR387 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
495121 2011 UY403 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
495122 2011 VC9 10/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
495123 2011 WM21 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
495124 2011 WZ26 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
495125 2011 WA36 15/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
495126 2011 WU60 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
495127 2011 WB80 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
495128 2011 WL122 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
495129 2011 WK150 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
495130 2011 YU8 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
495131 2011 YP26 13/03/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
495132 2011 YE44 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
495133 2011 YL68 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
495134 2012 BS4 14/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
495135 2012 BX10 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
495136 2012 BX17 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
495137 2012 BY22 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
495138 2012 BC25 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
495139 2012 BT25 24/12/2011 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
495140 2012 BH66 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
495141 2012 BF118 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
495142 2012 CW22 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
495143 2012 CX53 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
495144 2012 DJ17 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
495145 2012 DC34 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
495146 2012 DK39 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
495147 2012 DC48 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
495148 2012 DN75 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
495149 2012 DC76 28/12/2011 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
495150 2012 DP76 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
495151 2012 DF88 15/08/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
495152 2012 DG93 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
495153 2012 FY 20/09/2001 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
495154 2012 FF29 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
495155 2012 FD40 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
495156 2012 FG42 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
495157 2012 FO47 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
495158 2012 FZ60 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
495159 2012 FP63 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
495160 2012 FV73 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
495161 2012 FY78 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
495162 2012 GF2 13/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
495163 2012 GY2 05/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
495164 2012 GL4 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
495165 2012 GB27 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
495166 2012 HH13 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
495167 2012 HO27 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
495168 2012 HC34 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 310 m MPC · JPL
495169 2012 HO67 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
495170 2012 HP73 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
495171 2012 JS4 28/12/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
495172 2012 JK26 14/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
495173 2012 KF44 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
495174 2012 LV21 07/11/2010 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
495175 2012 MH 14/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
495176 2012 MA2 17/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
495177 2012 MP2 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
495178 2012 MZ5 20/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
495179 2012 MN11 16/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
495180 2012 OS2 30/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
495181 Rogerwaters 2012 PV19 15/08/2012 Tincana M. Żołnowski, M. Kusiak 2,1 km MPC · JPL
495182 2012 SX10 22/08/2012 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
495183 2012 TY20 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
495184 2012 TF73 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
495185 2012 UO135 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
495186 2012 VR49 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
495187 2012 VO76 13/11/2012 Socorro LINEAR APO · 210 m MPC · JPL
495188 2012 VM106 13/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
495189 2012 VR113 28/09/2013 Cerro Tololo CTIO-DES 222 km MPC · JPL
495190 2012 VS113 12/11/2012 Cerro Tololo CTIO-DES 168 km MPC · JPL
495191 2012 XX6 05/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
495192 2012 XV109 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
495193 2013 AC77 27/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
495194 2013 BH 27/09/2012 Haleakala Pan-STARRS 8,4 km MPC · JPL
495195 2013 BX22 31/10/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
495196 2013 CX15 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
495197 2013 CC17 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
495198 2013 CL18 01/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
495199 2013 CF21 16/03/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
495200 2013 CN27 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
495201 2013 CP34 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
495202 2013 CG48 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
495203 2013 CW53 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
495204 2013 CA67 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
495205 2013 CU80 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
495206 2013 CM88 12/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
495207 2013 CR116 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
495208 2013 CC120 03/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
495209 2013 CB143 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
495210 2013 CM148 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
495211 2013 CP180 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
495212 2013 CX185 19/05/2010 XuYi PMO NEO 900 m MPC · JPL
495213 2013 CA192 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
495214 2013 CB209 11/02/2013 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
495215 2013 EN5 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
495216 2013 ET12 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
495217 2013 EO14 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
495218 2013 EJ17 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
495219 2013 FO12 11/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
495220 2013 FL13 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
495221 2013 FV22 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
495222 2013 GU38 07/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 270 m MPC · JPL
495223 2013 GN47 11/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
495224 2013 GF52 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
495225 2013 GD59 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
495226 2013 GP86 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
495227 2013 GL89 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
495228 2013 GA101 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
495229 2013 GJ130 02/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
495230 2013 GU135 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
495231 2013 HR4 24/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
495232 2013 HS12 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
495233 2013 HS56 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
495234 2013 HP75 10/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
495235 2013 HX81 21/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
495236 2013 HJ114 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
495237 2013 JY12 28/08/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
495238 2013 JB26 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
495239 2013 JS31 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
495240 2013 JU35 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
495241 2013 JT37 07/05/2013 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
495242 2013 JE46 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
495243 2013 JO55 21/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
495244 2013 KP14 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
495245 2013 LM6 30/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
495246 2013 LU14 16/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
495247 2013 LR24 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
495248 2013 LA25 06/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
495249 2013 LE26 28/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
495250 2013 LY27 26/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
495251 2013 NH 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
495252 2013 OS 12/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
495253 Hanszimmer 2013 OC8 30/07/2013 Tincana M. Kusiak, M. Żołnowski 1,0 km MPC · JPL
495254 2013 PG2 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
495255 2013 PE16 05/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
495256 2013 PW19 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
495257 2013 PU25 08/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
495258 2013 PC27 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
495259 2013 PT32 16/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
495260 2013 PO38 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
495261 2013 PW61 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
495262 2013 PT62 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
495263 2013 PB72 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
495264 2013 QE 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
495265 2013 QJ2 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
495266 2013 QD4 21/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
495267 2013 QM14 27/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
495268 2013 QC27 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
495269 2013 QT31 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
495270 2013 QN34 30/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
495271 2013 QZ38 30/07/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
495272 2013 QE79 30/07/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
495273 2013 QO90 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
495274 2013 QV93 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
495275 2013 RT7 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
495276 2013 RQ17 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
495277 2013 RR27 14/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
495278 2013 RD32 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
495279 2013 RV38 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
495280 2013 RD45 26/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
495281 2013 RU50 18/02/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
495282 2013 RE51 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
495283 2013 RS69 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
495284 2013 RG79 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
495285 2013 RM84 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
495286 2013 RP92 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
495287 Harari 2013 RW94 11/09/2013 Tincana M. Żołnowski, M. Kusiak 4,2 km MPC · JPL
495288 2013 SN27 27/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
495289 2013 TS21 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
495290 2013 TC35 08/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
495291 2013 TK44 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
495292 2013 TN97 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
495293 2013 TO97 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
495294 2013 TY118 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
495295 2013 TX138 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
495296 2013 TV148 08/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
495297 2013 TJ159 13/10/2013 Cerro Tololo CTIO-DECam 212 km MPC · JPL
495298 2013 UU7 30/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,6 km MPC · JPL
495299 2013 VD6 01/11/2013 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
495300 2013 VO22 13/05/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
495301 2013 WO7 31/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
495302 2013 WW39 06/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
495303 2013 WH59 01/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
495304 2013 YC19 21/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
495305 2013 YE97 03/03/2009 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
495306 2014 AW15 03/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
495307 2014 AQ32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
495308 2014 AE33 07/01/2014 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
495309 2014 DU112 29/07/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
495310 2014 EH 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
495311 2014 ED4 07/03/2014 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
495312 2014 EV24 13/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
495313 2014 EW49 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
495314 2014 FP10 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
495315 2014 GH9 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
495316 2014 GD45 21/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 230 m MPC · JPL
495317 2014 HL46 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
495318 2014 HF128 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
495319 2014 HB154 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
495320 2014 HP181 05/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
495321 2014 JJ53 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
495322 2014 JF69 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
495323 2014 JG78 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 430 m MPC · JPL
495324 2014 KR 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
495325 2014 KS2 06/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
495326 2014 KE7 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
495327 2014 KU24 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
495328 2014 KP31 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
495329 2014 KJ55 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
495330 2014 KL88 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
495331 2014 KF91 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
495332 2014 LH8 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
495333 2014 LU12 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
495334 2014 LF27 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
495335 2014 MA25 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
495336 2014 ML31 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
495337 2014 MT35 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
495338 2014 ML37 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
495339 2014 MK40 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
495340 2014 NX11 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
495341 2014 NJ24 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
495342 2014 NN36 31/12/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
495343 2014 NE37 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
495344 2014 NW57 20/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
495345 2014 NS59 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
495346 2014 OU2 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
495347 2014 OJ14 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
495348 2014 OB39 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
495349 2014 OO41 18/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
495350 2014 OB42 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
495351 2014 OB45 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
495352 2014 OZ57 12/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
495353 2014 ON59 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
495354 2014 OD66 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
495355 2014 OB72 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
495356 2014 OL88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
495357 2014 OV88 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
495358 2014 OP89 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
495359 2014 OB91 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
495360 2014 OA96 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
495361 2014 OT96 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
495362 2014 OQ116 02/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
495363 2014 OW150 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
495364 2014 OJ165 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
495365 2014 OQ182 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
495366 2014 OF185 26/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
495367 2014 OO191 30/07/2010 WISE WISE 540 m MPC · JPL
495368 2014 OQ194 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
495369 2014 OF212 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
495370 2014 OZ215 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
495371 2014 OU231 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
495372 2014 OC233 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
495373 2014 OP237 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
495374 2014 OC282 12/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
495375 2014 OY303 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
495376 2014 OZ333 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
495377 2014 OA335 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
495378 2014 OP339 12/09/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
495379 2014 OH355 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
495380 2014 OY364 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
495381 2014 OJ377 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
495382 2014 PK39 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
495383 2014 QO98 30/07/2014 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
495384 2014 QX129 07/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
495385 2014 QL144 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
495386 2014 QK171 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
495387 2014 QL174 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
495388 2014 QL236 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
495389 2014 QX243 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
495390 2014 QE249 17/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
495391 2014 QK250 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
495392 2014 QE251 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
495393 2014 QB255 01/08/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
495394 2014 QF263 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
495395 2014 QB268 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
495396 2014 QW276 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
495397 2014 QW306 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
495398 2014 QY310 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 520 m MPC · JPL
495399 2014 QV315 02/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
495400 2014 QW331 12/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
495401 2014 QO337 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
495402 2014 QW353 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
495403 2014 QC355 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
495404 2014 QF359 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
495405 2014 QG398 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
495406 2014 QY401 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
495407 2014 QH421 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
495408 2014 QY437 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
495409 2014 QQ438 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
495410 2014 RO19 30/07/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
495411 2014 RJ41 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
495412 2014 RL47 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
495413 2014 RG55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
495414 2014 SR115 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
495415 2014 SP126 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
495416 2014 SZ135 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
495417 2014 SO143 30/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
495418 2014 SM145 12/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
495419 2014 SM148 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
495420 2014 SM154 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
495421 2014 SW154 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
495422 2014 SS155 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
495423 2014 SJ157 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
495424 2014 SP168 31/03/2010 WISE WISE 1,0 km MPC · JPL
495425 2014 SP177 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
495426 2014 SD207 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
495427 2014 SL210 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
495428 2014 SZ211 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
495429 2014 SL214 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
495430 2014 SD215 18/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
495431 2014 SM215 12/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
495432 2014 SC218 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
495433 2014 SY219 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
495434 2014 SJ242 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
495435 2014 SC257 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
495436 2014 SE280 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
495437 2014 SG280 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
495438 2014 SX290 14/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
495439 2014 SD292 12/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
495440 2014 SN294 28/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
495441 2014 SH296 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
495442 2014 SV303 24/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
495443 2014 SD329 27/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
495444 2014 SU330 25/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
495445 2014 SD336 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
495446 2014 SH338 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
495447 2014 TY5 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
495448 2014 TJ7 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
495449 2014 TP7 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
495450 2014 TJ8 04/09/1997 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
495451 2014 TP11 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
495452 2014 TL20 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
495453 2014 TE21 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
495454 2014 TB22 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
495455 2014 TM23 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
495456 2014 TK30 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
495457 2014 TR38 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
495458 2014 TY40 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
495459 2014 TO44 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
495460 2014 TO45 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
495461 2014 TE46 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
495462 2014 TL47 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
495463 2014 TE61 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
495464 2014 TK63 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
495465 2014 TX68 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
495466 2014 TJ73 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
495467 2014 TU73 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
495468 2014 TB74 21/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
495469 2014 TE75 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
495470 2014 TM82 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
495471 2014 UO6 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
495472 2014 UO17 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
495473 2014 UU17 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
495474 2014 UT20 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
495475 2014 UG22 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
495476 2014 UK25 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
495477 2014 UL25 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
495478 2014 UH26 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
495479 2014 UN31 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
495480 2014 UV31 15/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
495481 2014 UW45 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
495482 2014 UF54 30/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
495483 2014 UU55 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
495484 2014 UM83 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
495485 2014 UE85 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
495486 2014 US88 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
495487 2014 UC89 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
495488 2014 UU98 15/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
495489 2014 UE99 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
495490 2014 UZ102 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
495491 2014 UD104 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
495492 2014 US105 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
495493 2014 UB110 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
495494 2014 UO126 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
495495 2014 UF136 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
495496 2014 UD137 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
495497 2014 UD139 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
495498 2014 UW153 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
495499 2014 UQ158 03/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
495500 2014 UL161 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
495501 2014 UM162 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
495502 2014 UY170 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
495503 2014 UY172 30/03/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
495504 2014 UV175 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
495505 2014 UJ176 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
495506 2014 UM177 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
495507 2014 UK180 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
495508 2014 UW187 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
495509 2014 UR198 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
495510 2014 UQ200 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
495511 2014 UD206 31/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
495512 2014 UM208 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
495513 2014 UC217 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
495514 2014 UF220 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
495515 2014 UC223 30/07/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
495516 2014 VA5 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
495517 2014 VR13 21/10/2014 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
495518 2014 VY13 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
495519 2014 VR20 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
495520 2014 VA24 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
495521 2014 VY27 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
495522 2014 VJ33 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
495523 2014 WE4 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
495524 2014 WS9 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
495525 2014 WA25 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
495526 2014 WC31 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
495527 2014 WL39 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
495528 2014 WH44 15/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
495529 2014 WW44 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
495530 2014 WQ49 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
495531 2014 WO52 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
495532 2014 WB54 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
495533 2014 WH57 05/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
495534 2014 WG60 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
495535 2014 WJ67 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
495536 2014 WK82 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
495537 2014 WH95 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
495538 2014 WA99 02/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
495539 2014 WC108 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
495540 2014 WJ129 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
495541 2014 WL136 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
495542 2014 WW139 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
495543 2014 WD140 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
495544 2014 WW140 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
495545 2014 WO144 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
495546 2014 WG150 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
495547 2014 WF159 01/04/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
495548 2014 WB166 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
495549 2014 WV169 14/07/2004 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
495550 2014 WA188 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
495551 2014 WZ198 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
495552 2014 WS200 15/06/2010 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
495553 2014 WF207 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
495554 2014 WK221 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
495555 2014 WY230 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
495556 2014 WU237 25/09/2014 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
495557 2014 WN238 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
495558 2014 WO241 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
495559 2014 WS260 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
495560 2014 WO281 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
495561 2014 WG298 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
495562 2014 WF313 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
495563 2014 WG325 30/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
495564 2014 WW328 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
495565 2014 WC341 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
495566 2014 WH345 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
495567 2014 WK397 04/04/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
495568 2014 WF399 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
495569 2014 WQ415 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
495570 2014 WJ416 27/09/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
495571 2014 WV416 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
495572 2014 WQ417 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
495573 2014 WU476 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
495574 2014 WC492 17/09/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
495575 2014 WJ494 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
495576 2014 WW501 13/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
495577 2014 WY505 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
495578 2014 XD19 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
495579 2014 XA23 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
495580 2014 YU7 20/12/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
495581 2014 YU11 18/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
495582 2014 YS44 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
495583 2014 YV45 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
495584 2015 AW 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
495585 2015 AW1 27/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
495586 2015 AR12 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
495587 2015 AQ23 19/03/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
495588 2015 AG25 01/04/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
495589 2015 AR32 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
495590 2015 AK68 15/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
495591 2015 AZ77 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
495592 2015 AY181 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
495593 2015 AS193 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
495594 2015 AX223 21/06/2012 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
495595 2015 AS237 26/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
495596 2015 AV238 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
495597 2015 AB242 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
495598 2015 AW256 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
495599 2015 AK264 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
495600 2015 AC274 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
495601 2015 AV277 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
495602 2015 AP278 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
495603 2015 AM281 13/03/2010 Haleakala Pan-STARRS res · 486 km MPC · JPL
495604 2015 BW21 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
495605 2015 BP146 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
495606 2015 BL218 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
495607 2015 BT239 25/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
495608 2015 BX500 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
495609 2015 DG11 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
495610 2015 DS108 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
495611 2015 DY154 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
495612 2015 ET1 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
495613 2015 FG345 25/03/2014 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 404 km MPC · JPL
495614 2015 HB175 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
495615 2015 PQ291 13/07/2015 Haleakala Pan-STARRS ATE 1,0 km MPC · JPL
495616 2015 RA19 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
495617 2015 RS77 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
495618 2015 SN2 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
495619 2015 TB8 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
495620 2015 TH137 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
495621 2015 TK157 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
495622 2015 TG189 07/11/2010 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
495623 2015 TD233 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
495624 2015 TK239 29/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
495625 2015 TC243 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
495626 2015 TW255 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
495627 2015 TS336 02/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
495628 2015 UH7 10/10/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
495629 2015 VF36 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
495630 2015 VW57 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
495631 2015 VF125 13/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
495632 2015 WE7 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
495633 2015 XD86 19/01/2012 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
495634 2015 XE107 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
495635 2015 XH132 30/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
495636 2015 XH141 04/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
495637 2015 XA168 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
495638 2015 XY171 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
495639 2015 XU198 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
495640 2015 XV210 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
495641 2015 XV224 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
495642 2015 XL237 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
495643 2015 XS315 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
495644 2015 XR333 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
495645 2015 YL19 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
495646 2016 AJ6 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
495647 2016 AG12 31/12/2015 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
495648 2016 AS23 14/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
495649 2016 AV44 21/12/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
495650 2016 AV51 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
495651 2016 AE55 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
495652 2016 AP56 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
495653 2016 AH67 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
495654 2016 AM70 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
495655 2016 AG72 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
495656 2016 AX76 24/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
495657 2016 AZ77 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
495658 2016 AK100 12/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
495659 2016 AO100 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
495660 2016 AO102 31/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
495661 2016 AQ103 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
495662 2016 AY107 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
495663 2016 AL114 18/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
495664 2016 AE116 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
495665 2016 AV116 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
495666 2016 AG122 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
495667 2016 AN125 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
495668 2016 AV141 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
495669 2016 AJ147 18/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
495670 2016 AV148 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
495671 2016 AG155 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
495672 2016 AT157 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
495673 2016 AN168 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
495674 2016 AT168 28/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
495675 2016 AB172 12/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
495676 2016 AG181 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
495677 2016 AW189 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
495678 2016 BK2 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
495679 2016 BC16 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
495680 2016 BG32 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
495681 2016 BF33 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
495682 2016 BR34 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
495683 2016 BN38 28/03/2011 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
495684 2016 BS45 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
495685 2016 BM54 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
495686 2016 BY57 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
495687 2016 BO60 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
495688 2016 BH68 05/03/2011 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
495689 2016 BA69 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
495690 2016 CL 14/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
495691 2016 CH1 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
495692 2016 CU1 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
495693 2016 CX8 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
495694 2016 CE10 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
495695 2016 CF10 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
495696 2016 CH11 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
495697 2016 CN11 17/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
495698 2016 CG12 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
495699 2016 CH13 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
495700 2016 CJ19 14/09/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
495701 2016 CZ21 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
495702 2016 CP36 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
495703 2016 CN37 31/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
495704 2016 CZ46 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
495705 2016 CQ49 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
495706 2016 CL52 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
495707 2016 CT61 07/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
495708 2016 CJ63 14/08/2012 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
495709 2016 CL70 14/03/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
495710 2016 CD77 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
495711 2016 CL80 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
495712 2016 CY83 10/03/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
495713 2016 CG92 30/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
495714 2016 CN102 09/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
495715 2016 CB106 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
495716 2016 CO110 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
495717 2016 CC120 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
495718 2016 CT133 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
495719 2016 CM138 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
495720 2016 CL142 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
495721 2016 CP194 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
495722 2016 CO200 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
495723 2016 CF201 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
495724 2016 CL205 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
495725 2016 CN205 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
495726 2016 CW206 27/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
495727 2016 CH208 07/04/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
495728 2016 CS226 21/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
495729 2016 CB249 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
495730 2016 CO263 18/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
495731 2016 DB3 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
495732 2016 DD4 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
495733 2016 DQ13 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
495734 2016 DX14 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
495735 2016 DG19 19/04/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
495736 2016 DK26 30/12/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
495737 2016 EM 29/02/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
495738 2016 EH47 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
495739 2016 EW63 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
495740 2016 EV67 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
495741 2016 EW75 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
495742 2016 EE76 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
495743 2016 EJ77 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
495744 2016 EO81 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
495745 2016 EF83 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
495746 2016 EL89 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
495747 2016 EN89 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
495748 2016 EE93 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
495749 2016 EO105 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
495750 2016 ET109 11/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
495751 2016 EA173 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
495752 2016 EB187 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
495753 2016 FY43 03/10/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
495754 2016 GZ34 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
495755 2016 GA210 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
495756 2016 GE243 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
495757 2017 AB 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
495758 2017 BQ13 05/02/2011 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
495759 Jandesselberger 2017 BS63 10/02/2013 Tincana M. Kusiak, M. Żołnowski 2,3 km MPC · JPL
495760 2017 CL12 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
495761 2017 CT12 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
495762 2017 DQ49 07/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
495763 2017 DZ70 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
495764 2017 DN91 17/01/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
495765 2017 DY115 07/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
495766 2017 EB5 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
495767 2017 ET5 12/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
495768 2017 EB6 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
495769 2017 EE6 16/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
495770 2017 EF6 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
495771 2017 EH6 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
495772 2017 EM7 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
495773 2017 EN7 21/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
495774 2017 EP15 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
495775 2017 EQ20 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
495776 2017 EQ21 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
495777 2017 ES21 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
495778 2017 FK4 27/02/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
495779 2017 FW6 05/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
495780 2017 FA9 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
495781 2017 FG10 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
495782 2017 FX22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
495783 2017 FK40 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
495784 2017 FT42 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
495785 2017 FK43 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
495786 2017 FV43 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
495787 2017 FN44 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
495788 2017 FM48 28/06/2014 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
495789 2017 FM51 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
495790 2017 FB52 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
495791 2017 FG52 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
495792 2017 FJ55 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
495793 2017 FR65 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
495794 2017 FT66 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
495795 2017 FL71 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
495796 2017 FG76 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
495797 2017 FG80 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
495798 2017 FR82 20/05/2006 Siding Spring SSS 620 m MPC · JPL
495799 2017 FB83 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
495800 2017 FR83 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
495801 2017 FM89 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
495802 2017 FP89 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
495803 2017 FR89 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
495804 2017 FF91 21/10/2003 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
495805 2017 FJ95 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
495806 2017 FN95 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
495807 2017 FA97 26/08/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
495808 2017 FJ97 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
495809 2017 FQ97 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
495810 2017 FP98 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
495811 2017 FF102 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
495812 2017 FC103 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
495813 2017 FM103 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
495814 2017 FZ107 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
495815 2017 FL108 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
495816 2017 FU108 07/08/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
495817 2017 FB109 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
495818 2017 FZ111 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
495819 2017 FN112 21/04/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
495820 2017 FQ120 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
495821 2017 FB121 14/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
495822 2017 FD121 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
495823 2017 FM121 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
495824 2017 FF122 03/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
495825 2017 FG123 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
495826 2017 FV155 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
495827 2017 HP12 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
495828 1981 EX11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
495829 1995 LG 06/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
495830 1999 TB183 09/10/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
495831 2000 AW93 05/01/2000 Socorro LINEAR 520 m MPC · JPL
495832 2000 JV60 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
495833 2000 SB8 20/09/2000 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
495834 2000 SN51 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
495835 2000 SH347 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
495836 2001 RA51 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
495837 2001 SB349 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
495838 2001 VH96 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
495839 2001 VK114 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
495840 2001 WE27 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
495841 2001 XD15 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
495842 2001 XE105 14/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 4,0 km MPC · JPL
495843 2001 XV124 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
495844 2002 AD183 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
495845 2002 PP123 15/08/2002 Vicques M. Ory 900 m MPC · JPL
495846 2002 PW138 11/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
495847 2002 PA180 08/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
495848 2002 QD7 20/08/2002 Socorro LINEAR APO 890 m MPC · JPL
495849 2002 QP61 16/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
495850 2002 RK223 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
495851 2002 TL68 09/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
495852 2002 TF166 03/10/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
495853 2002 TC303 11/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
495854 2003 HA3 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
495855 2003 KK8 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
495856 2003 KM11 27/05/2003 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 370 m MPC · JPL
495857 2003 MT 23/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
495858 2003 MJ4 27/06/2003 Socorro LINEAR 340 m MPC · JPL
495859 2003 SA181 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
495860 2003 SW187 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
495861 2003 UR65 16/10/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
495862 2003 WV130 21/11/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
495863 2003 XV4 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
495864 2004 CU7 10/02/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
495865 2004 JC54 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
495866 2004 MU2 16/06/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
495867 2004 NZ15 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
495868 2004 PE44 07/08/2004 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
495869 2004 PW89 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
495870 2004 RB45 10/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
495871 2004 RP52 08/09/2004 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
495872 2004 RX90 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
495873 2004 RA91 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
495874 2004 RU94 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
495875 2004 RT105 08/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
495876 2004 RP112 06/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
495877 2004 RP124 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
495878 2004 RQ171 09/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
495879 2004 RG177 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
495880 2004 RS188 12/08/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
495881 2004 RT217 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
495882 2004 RX219 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
495883 2004 RN221 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
495884 2004 RU336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
495885 2004 SE57 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
495886 2004 TB7 27/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
495887 2004 TA51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
495888 2004 TK137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
495889 2004 TJ183 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
495890 2004 TM276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
495891 2004 VS60 10/11/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
495892 2004 WA5 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
495893 2004 XT9 02/12/2004 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
495894 2004 XU93 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
495895 2005 GQ101 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
495896 2005 LJ36 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
495897 2005 MG44 27/06/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
495898 2005 NQ21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
495899 2005 NO45 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
495900 2005 QW27 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
495901 2005 QO99 27/08/2005 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
495902 2005 QD108 27/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
495903 2005 QO133 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
495904 2005 RX25 12/09/2005 7300 7300 Obs. 1,6 km MPC · JPL
495905 2005 SU87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
495906 2005 SG154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
495907 2005 SU191 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
495908 2005 SP256 22/09/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
495909 2005 SV292 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
495910 2005 TA118 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
495911 2005 UG183 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
495912 2005 UY201 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
495913 2005 UF218 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
495914 2005 UE224 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
495915 2005 UW225 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
495916 2005 UO286 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
495917 2005 UT390 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
495918 2005 UY484 22/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
495919 2005 UD529 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
495920 2005 VX15 02/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
495921 2005 VV73 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
495922 2005 VN111 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
495923 2005 WM145 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
495924 2005 WQ185 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
495925 2005 YV69 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
495926 2005 YD88 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
495927 2005 YF146 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
495928 2005 YM178 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
495929 2005 YB255 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
495930 2006 AR2 05/01/2006 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
495931 2006 DV173 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
495932 2006 DD179 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
495933 2006 HQ66 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
495934 2006 HR82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
495935 2006 JQ11 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
495936 2006 KT74 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
495937 2006 KB102 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
495938 2006 QW82 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
495939 2006 QH90 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
495940 2006 QH186 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
495941 2006 RQ3 11/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
495942 2006 RN70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
495943 2006 RE96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
495944 2006 SX140 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
495945 2006 SZ354 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
495946 2006 SQ407 19/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
495947 2006 UD38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
495948 2006 UM151 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
495949 2006 UP284 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
495950 2006 UV334 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
495951 2006 VJ115 28/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
495952 2006 WZ13 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
495953 2006 WP105 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
495954 2007 BZ72 21/12/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
495955 2007 BY101 25/01/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
495956 2007 DF22 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
495957 2007 EW91 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
495958 2007 LV12 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
495959 2007 ML6 21/06/2007 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
495960 2007 MT20 24/06/2007 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
495961 2007 PB47 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
495962 2007 RS6 04/09/2007 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
495963 2007 RX43 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
495964 2007 RT44 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
495965 2007 RW132 13/09/2007 Altschwendt W. Ries 2,8 km MPC · JPL
495966 2007 RC143 14/09/2007 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
495967 2007 RH213 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
495968 2007 RP234 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
495969 2007 RB273 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
495970 2007 RY284 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
495971 2007 TK9 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
495972 2007 TY11 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
495973 2007 TC13 06/10/2007 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
495974 2007 TH40 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
495975 2007 TH60 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
495976 2007 TE65 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
495977 2007 TJ105 13/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
495978 2007 TG127 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
495979 2007 TM145 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
495980 2007 TW270 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
495981 2007 TQ278 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
495982 2007 TS332 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
495983 2007 TD334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
495984 2007 TW398 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
495985 2007 TF399 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
495986 2007 TN408 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
495987 2007 TP426 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
495988 2007 TX432 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
495989 2007 TJ450 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
495990 2007 UY4 07/10/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
495991 2007 UY7 16/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
495992 2007 US98 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
495993 2007 UD102 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
495994 2007 UG115 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
495995 2007 VK4 16/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
495996 2007 VP58 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
495997 2007 VH96 04/11/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
495998 2007 VU113 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
495999 2007 VM152 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
496000 2007 VZ156 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

491.000s  • 492.000s  • 493.000s  • 494.000s  • 495.000s  • 496.000s  • 497.000s  • 498.000s  • 499.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001