Danh sách tiểu hành tinh/410001–411000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
410001 2006 WV27 22/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
410002 2006 WW29 24/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
410003 2006 WY32 23/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
410004 2006 WO37 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410005 2006 WW37 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
410006 2006 WE43 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
410007 2006 WZ44 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
410008 2006 WG73 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
410009 2006 WP73 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
410010 2006 WV76 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
410011 2006 WL77 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
410012 2006 WX77 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
410013 2006 WM83 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
410014 2006 WN101 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
410015 2006 WU127 18/11/2006 Marly Naef Obs. 1,7 km MPC · JPL
410016 2006 WP149 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
410017 2006 WO158 22/11/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
410018 2006 WF160 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
410019 2006 WU173 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410020 2006 WT175 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
410021 2006 WO178 24/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
410022 2006 WU189 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
410023 2006 WN200 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410024 2006 WZ203 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
410025 2006 XO3 12/12/2006 Eskridge Farpoint Obs. 1,0 km MPC · JPL
410026 2006 XX9 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410027 2006 XX19 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
410028 2006 XX20 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
410029 2006 XB30 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
410030 2006 XX30 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
410031 2006 XL31 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410032 2006 XV53 22/11/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
410033 2006 XK55 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
410034 2006 XC67 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
410035 2006 XO68 14/12/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 1,9 km MPC · JPL
410036 2006 YF6 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
410037 2006 YY8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
410038 2006 YX15 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
410039 2006 YO17 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
410040 2006 YX24 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
410041 2006 YB34 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
410042 2006 YN36 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410043 2006 YQ43 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
410044 2006 YS53 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
410045 2007 AV3 08/01/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
410046 2007 AP8 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
410047 2007 AU9 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
410048 2007 AD11 10/01/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
410049 2007 AL12 14/01/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,7 km MPC · JPL
410050 2007 AX17 14/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 970 m MPC · JPL
410051 2007 AA25 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
410052 2007 AO25 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
410053 2007 AJ27 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
410054 2007 AP29 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
410055 2007 BT15 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
410056 2007 BW19 23/01/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
410057 2007 BQ21 24/01/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
410058 2007 BK30 24/12/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
410059 2007 BN48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410060 2007 BE54 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410061 2007 BS59 25/01/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
410062 2007 BH65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
410063 2007 BU69 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
410064 2007 BD73 28/01/2007 Mayhill A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
410065 2007 BK77 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
410066 2007 CT2 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410067 2007 CV4 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
410068 2007 CJ6 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
410069 2007 CP6 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
410070 2007 CL43 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410071 2007 CY48 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
410072 2007 CA53 13/02/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
410073 2007 CH55 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
410074 2007 CM58 10/02/2007 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
410075 2007 CB60 10/02/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
410076 2007 DH2 16/02/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
410077 2007 DK3 16/02/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
410078 2007 DJ15 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
410079 2007 DP59 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410080 2007 DQ65 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
410081 2007 DM90 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410082 2007 DW97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
410083 2007 DJ100 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
410084 2007 DJ102 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
410085 2007 DP107 22/02/2007 Mount Graham VATT 1,4 km MPC · JPL
410086 2007 DD112 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
410087 2007 DN113 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
410088 2007 EJ 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,0 km MPC · JPL
410089 2007 EG13 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
410090 2007 EV21 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
410091 2007 EZ42 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
410092 2007 EG52 11/03/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
410093 2007 EH57 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410094 2007 EQ57 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
410095 2007 EX65 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
410096 2007 ET81 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
410097 2007 EC86 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
410098 2007 EM105 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
410099 2007 ET105 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
410100 2007 EB120 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
410101 2007 EF120 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
410102 2007 EG127 09/03/2007 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
410103 2007 EC130 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
410104 2007 EJ130 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
410105 2007 ES138 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410106 2007 EM148 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410107 2007 EW172 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
410108 2007 EG189 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
410109 2007 EX191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
410110 2007 EV194 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
410111 2007 EZ196 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
410112 2007 EJ200 12/03/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
410113 2007 ET217 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410114 2007 EC218 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
410115 2007 EW218 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
410116 2007 EG220 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
410117 2007 FU 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
410118 2007 FU9 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
410119 2007 FJ25 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
410120 2007 FF31 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
410121 2007 FO33 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410122 2007 FO36 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
410123 2007 FW48 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
410124 2007 FY48 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
410125 2007 FK50 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
410126 2007 GU7 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410127 2007 GL9 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
410128 2007 GG11 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410129 2007 GM16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410130 2007 GK18 11/04/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
410131 2007 GS52 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
410132 2007 GC53 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
410133 2007 GU58 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
410134 2007 GH65 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
410135 2007 GU67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
410136 2007 HU4 17/04/2007 Črni Vrh Črni Vrh 2,3 km MPC · JPL
410137 2007 HM18 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
410138 2007 HZ21 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
410139 2007 HQ24 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
410140 2007 HK26 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
410141 2007 HU26 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
410142 2007 HD28 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
410143 2007 HC29 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
410144 2007 HN34 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
410145 2007 HV34 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
410146 2007 HX35 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
410147 2007 HV41 23/02/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
410148 2007 HV43 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
410149 2007 HA46 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
410150 2007 HE49 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
410151 2007 HV52 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
410152 2007 HL54 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
410153 2007 HR58 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
410154 2007 HK65 22/04/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
410155 2007 HC69 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
410156 2007 HO97 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
410157 2007 JO5 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
410158 2007 JE20 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
410159 2007 JA45 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
410160 2007 KL1 17/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
410161 2007 KS4 24/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
410162 2007 LU2 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
410163 2007 LK9 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
410164 2007 LT14 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
410165 2007 LW24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
410166 2007 LU35 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
410167 2007 ML7 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410168 2007 OW10 20/07/2007 Lulin Observatory LUSS 940 m MPC · JPL
410169 2007 PS13 08/08/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
410170 2007 PZ28 14/08/2007 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
410171 2007 PL36 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
410172 2007 PR37 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
410173 2007 PB42 09/08/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
410174 2007 PN47 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
410175 2007 QW6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
410176 2007 QE8 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
410177 2007 QG10 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410178 2007 QF17 22/08/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
410179 2007 RZ1 02/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 860 m MPC · JPL
410180 2007 RD6 05/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 900 m MPC · JPL
410181 2007 RL51 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410182 2007 RA60 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
410183 2007 RM67 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
410184 2007 RP78 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
410185 2007 RZ80 10/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
410186 2007 RH103 11/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
410187 2007 RK103 02/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
410188 2007 RY106 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
410189 2007 RL109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
410190 2007 RE114 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
410191 2007 RP117 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
410192 2007 RF128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
410193 2007 RG133 15/09/2007 Taunus E. Schwab, R. Kling 940 m MPC · JPL
410194 2007 RR138 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
410195 2007 RT147 11/09/2007 XuYi PMO NEO 780 m MPC · JPL
410196 2007 RL150 14/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
410197 2007 RS150 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
410198 2007 RG151 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410199 2007 RO163 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410200 2007 RP175 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
410201 2007 RE191 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410202 2007 RF200 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410203 2007 RZ206 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410204 2007 RK207 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410205 2007 RM210 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
410206 2007 RT211 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
410207 2007 RS217 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410208 2007 RP233 12/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
410209 2007 RW235 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
410210 2007 RM236 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
410211 2007 RC263 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
410212 2007 RD265 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
410213 2007 RA271 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410214 2007 RW273 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
410215 2007 RG285 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
410216 2007 RG288 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
410217 2007 RB295 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
410218 2007 RK295 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
410219 2007 RM310 05/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
410220 2007 RX310 13/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
410221 2007 RR313 12/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
410222 2007 RN319 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
410223 2007 RB321 13/09/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
410224 2007 SA7 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
410225 2007 SN15 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
410226 2007 SV19 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
410227 2007 SA20 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
410228 2007 SE20 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
410229 2007 TO2 02/10/2007 Majdanak Majdanak Obs. 650 m MPC · JPL
410230 2007 TH8 05/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 820 m MPC · JPL
410231 2007 TO9 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
410232 2007 TR15 04/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
410233 2007 TU16 20/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
410234 2007 TM18 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410235 2007 TL24 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
410236 2007 TN25 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
410237 2007 TQ28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410238 2007 TP33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
410239 2007 TJ34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
410240 2007 TG39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410241 2007 TP42 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
410242 2007 TD44 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410243 2007 TN61 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
410244 2007 TH63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
410245 2007 TN64 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
410246 2007 TL67 07/10/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
410247 2007 TB72 14/10/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 940 m MPC · JPL
410248 2007 TY72 12/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
410249 2007 TX80 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
410250 2007 TF93 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
410251 2007 TE95 07/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
410252 2007 TB106 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
410253 2007 TA109 07/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
410254 2007 TH111 08/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
410255 2007 TV111 08/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
410256 2007 TY111 08/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
410257 2007 TY115 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
410258 2007 TN116 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410259 2007 TQ120 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410260 2007 TS120 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
410261 2007 TK121 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
410262 2007 TX124 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
410263 2007 TF131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
410264 2007 TR133 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
410265 2007 TS134 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410266 2007 TU135 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
410267 2007 TV141 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
410268 2007 TJ142 08/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
410269 2007 TB147 07/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
410270 2007 TB148 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
410271 2007 TZ151 02/10/1997 Caussols ODAS 900 m MPC · JPL
410272 2007 TN155 09/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
410273 2007 TB160 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
410274 2007 TX160 09/10/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
410275 2007 TH164 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
410276 2007 TE172 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
410277 2007 TJ176 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
410278 2007 TZ176 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410279 2007 TV182 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
410280 2007 TH195 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
410281 2007 TD196 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
410282 2007 TR201 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
410283 2007 TH202 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410284 2007 TA203 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
410285 2007 TD211 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
410286 2007 TB213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410287 2007 TQ215 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410288 2007 TP221 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
410289 2007 TJ227 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
410290 2007 TK229 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
410291 2007 TM237 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
410292 2007 TU253 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
410293 2007 TE263 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
410294 2007 TP275 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
410295 2007 TP281 07/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
410296 2007 TM310 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410297 2007 TJ317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
410298 2007 TG328 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
410299 2007 TC337 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
410300 2007 TD346 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
410301 2007 TW352 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
410302 2007 TR361 09/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
410303 2007 TY361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
410304 2007 TW362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
410305 2007 TO369 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410306 2007 TX381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
410307 2007 TX383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410308 2007 TM386 15/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
410309 2007 TT400 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
410310 2007 TU402 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
410311 2007 TK404 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
410312 2007 TZ408 15/10/2007 Catalina CSS 600 m MPC · JPL
410313 2007 TL410 13/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
410314 2007 TE425 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
410315 2007 TH425 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
410316 2007 TT428 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
410317 2007 TH434 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
410318 2007 TY434 12/10/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
410319 2007 TP435 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410320 2007 TG441 08/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
410321 2007 TT452 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
410322 2007 TE453 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
410323 2007 UK2 18/10/2007 Mayhill A. Lowe 2,2 km MPC · JPL
410324 2007 UX6 20/10/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 940 m MPC · JPL
410325 2007 UX9 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
410326 2007 UQ11 19/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
410327 2007 UT12 16/10/2007 Kleť Kleť Obs. 780 m MPC · JPL
410328 2007 UQ21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410329 2007 UL22 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
410330 2007 US29 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
410331 2007 UR47 19/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
410332 2007 UP50 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
410333 2007 US52 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
410334 2007 UB57 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
410335 2007 UQ61 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
410336 2007 UO65 31/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
410337 2007 UW67 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
410338 2007 US73 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
410339 2007 UV75 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
410340 2007 UZ76 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
410341 2007 UB79 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
410342 2007 UX89 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
410343 2007 UT90 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
410344 2007 UM103 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
410345 2007 UR103 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
410346 2007 UX105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410347 2007 UA120 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
410348 2007 UF124 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410349 2007 UZ128 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410350 2007 UD135 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410351 2007 VJ5 03/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,1 km MPC · JPL
410352 2007 VC11 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
410353 2007 VE11 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
410354 2007 VK12 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
410355 2007 VP29 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410356 2007 VW29 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410357 2007 VW43 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410358 2007 VW48 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410359 2007 VL51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410360 2007 VY51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410361 2007 VT54 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
410362 2007 VN61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410363 2007 VG64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410364 2007 VM76 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
410365 2007 VY81 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
410366 2007 VV90 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410367 2007 VZ144 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
410368 2007 VQ145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410369 2007 VP150 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
410370 2007 VN153 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
410371 2007 VQ156 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
410372 2007 VC158 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
410373 2007 VL168 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
410374 2007 VD176 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
410375 2007 VP180 07/11/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
410376 2007 VE198 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
410377 2007 VK216 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
410378 2007 VW216 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410379 2007 VL220 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
410380 2007 VO237 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
410381 2007 VF238 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
410382 2007 VT267 07/11/2007 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
410383 2007 VO268 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
410384 2007 VK275 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
410385 2007 VG276 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
410386 2007 VJ282 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
410387 2007 VC287 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
410388 2007 VT310 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
410389 2007 VJ312 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
410390 2007 VU324 08/11/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
410391 2007 WV 17/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 5,6 km MPC · JPL
410392 2007 WD4 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
410393 2007 WR11 09/11/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
410394 2007 WH20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
410395 2007 WN20 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
410396 2007 WL41 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
410397 2007 WB46 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
410398 2007 XX5 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
410399 2007 XJ9 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
410400 2007 XX20 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
410401 2007 XZ21 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
410402 2007 XR22 10/12/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
410403 2007 XT24 15/12/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 780 m MPC · JPL
410404 2007 XH30 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
410405 2007 XR30 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
410406 2007 XR42 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
410407 2007 XW51 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410408 2007 XP56 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410409 2007 YK9 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
410410 2007 YF12 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
410411 2007 YS36 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
410412 2007 YT50 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
410413 2007 YQ51 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410414 2007 YE67 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410415 2007 YZ70 16/12/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
410416 2008 AY31 12/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
410417 2008 AY33 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
410418 2008 AW34 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
410419 2008 AA36 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
410420 2008 AZ37 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
410421 2008 AY40 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
410422 2008 AG44 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
410423 2008 AV65 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
410424 2008 AV86 11/01/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
410425 2008 AH91 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
410426 2008 AY104 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
410427 2008 BH3 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
410428 2008 BJ15 29/01/2008 Jarnac Jarnac Obs. 3,4 km MPC · JPL
410429 2008 BQ18 30/12/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
410430 2008 BC19 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410431 2008 BT19 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
410432 2008 BM25 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410433 2008 BY30 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
410434 2008 BZ31 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
410435 2008 BU41 30/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
410436 2008 BX45 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
410437 2008 BM46 30/01/2008 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
410438 2008 BA51 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
410439 2008 BL51 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
410440 2008 CX6 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
410441 2008 CP12 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
410442 2008 CB23 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
410443 2008 CF30 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410444 2008 CC44 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
410445 2008 CZ59 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
410446 2008 CF66 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
410447 2008 CU71 07/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
410448 2008 CE72 10/02/2008 Taunus R. Kling, U. Zimmer 980 m MPC · JPL
410449 2008 CZ79 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
410450 2008 CR86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
410451 2008 CH106 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
410452 2008 CU108 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
410453 2008 CL109 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
410454 2008 CF117 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
410455 2008 CK123 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
410456 2008 CN123 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
410457 2008 CB133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
410458 2008 CL144 09/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
410459 2008 CT150 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410460 2008 CQ156 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
410461 2008 CJ179 06/02/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
410462 2008 CB180 08/02/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
410463 2008 CL180 09/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
410464 2008 CJ182 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
410465 2008 CW190 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
410466 2008 CM196 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
410467 2008 CO197 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
410468 2008 CB199 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
410469 2008 CX201 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
410470 2008 CH202 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
410471 2008 CZ207 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
410472 2008 CB212 07/02/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
410473 2008 CH212 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
410474 2008 CY214 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
410475 Robertschulz 2008 DN 24/02/2008 Gaisberg R. Gierlinger 1,3 km MPC · JPL
410476 2008 DO4 07/02/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
410477 2008 DW11 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
410478 2008 DN12 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
410479 2008 DY13 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
410480 2008 DM17 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410481 2008 DZ26 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
410482 2008 DP27 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
410483 2008 DF28 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
410484 2008 DG31 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
410485 2008 DU31 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410486 2008 DE32 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410487 2008 DE38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410488 2008 DJ44 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410489 2008 DN54 27/02/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
410490 2008 DQ55 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
410491 2008 DF64 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
410492 2008 DQ67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
410493 2008 DZ68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
410494 2008 DG83 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410495 2008 DR87 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
410496 2008 ES14 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
410497 2008 EG15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
410498 2008 EC22 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
410499 2008 ES30 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
410500 2008 EX35 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
410501 2008 EO42 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
410502 2008 EC44 05/03/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
410503 2008 EX54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
410504 2008 EX73 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410505 2008 EP82 03/03/2008 XuYi PMO NEO 2,3 km MPC · JPL
410506 2008 EV82 09/02/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
410507 2008 EM88 11/03/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
410508 2008 EM99 04/03/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
410509 2008 EV110 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
410510 2008 EC115 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
410511 2008 EP116 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
410512 2008 EU118 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
410513 2008 EX125 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410514 2008 EC128 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410515 2008 EJ139 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410516 2008 EG143 13/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
410517 2008 EJ148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
410518 2008 EN152 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
410519 2008 EA153 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
410520 2008 EG156 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
410521 2008 EQ158 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410522 2008 ET162 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
410523 2008 ES165 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
410524 2008 EC166 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
410525 2008 EU168 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
410526 2008 EW168 13/03/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
410527 2008 FF1 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
410528 2008 FQ2 03/03/2008 XuYi PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
410529 2008 FK4 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
410530 2008 FK5 29/03/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
410531 2008 FO7 29/03/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,0 km MPC · JPL
410532 2008 FE11 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
410533 2008 FR37 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
410534 2008 FN39 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410535 2008 FW49 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410536 2008 FE50 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410537 2008 FV55 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
410538 2008 FS56 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
410539 2008 FR59 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
410540 2008 FK60 29/03/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
410541 2008 FW69 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
410542 2008 FM73 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
410543 2008 FC75 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
410544 2008 FC83 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
410545 2008 FL97 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410546 2008 FB101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
410547 2008 FU103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
410548 2008 FO111 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
410549 2008 FE122 30/03/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
410550 2008 FR132 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
410551 2008 FA135 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
410552 2008 GG6 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410553 2008 GX6 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
410554 2008 GJ10 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
410555 2008 GJ17 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
410556 2008 GA20 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410557 2008 GF26 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
410558 2008 GM32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410559 2008 GO32 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
410560 2008 GL34 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
410561 2008 GD35 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410562 2008 GM38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
410563 2008 GO40 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
410564 2008 GS40 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
410565 2008 GD42 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
410566 2008 GT44 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
410567 2008 GF48 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
410568 2008 GF53 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
410569 2008 GP68 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410570 2008 GS68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410571 2008 GQ77 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
410572 2008 GT78 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
410573 2008 GT82 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
410574 2008 GR89 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
410575 2008 GE90 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
410576 2008 GS90 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
410577 2008 GL99 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410578 2008 GF102 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410579 2008 GT103 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410580 2008 GV103 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410581 2008 GG110 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
410582 2008 GN113 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
410583 2008 GJ114 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
410584 2008 GZ121 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
410585 2008 GU123 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
410586 2008 GN128 30/03/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
410587 2008 GS129 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410588 2008 GR132 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
410589 2008 GZ136 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410590 2008 GB140 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
410591 2008 GF142 05/04/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
410592 2008 GU145 11/04/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
410593 2008 GL146 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
410594 2008 HZ2 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
410595 2008 HG4 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
410596 2008 HJ25 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
410597 2008 HW25 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
410598 2008 HN27 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410599 2008 HL32 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410600 2008 HG35 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
410601 2008 HC54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
410602 2008 HS59 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410603 2008 HY66 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
410604 2008 JU17 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410605 2008 JF24 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
410606 2008 JK31 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410607 2008 JZ37 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410608 2008 KH25 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
410609 2008 LG 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410610 2008 LK13 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
410611 2008 MM 24/06/2008 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
410612 2008 MV4 29/06/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,1 km MPC · JPL
410613 2008 NJ2 01/07/2008 Antares ARO 3,9 km MPC · JPL
410614 2008 OL11 31/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
410615 2008 OT13 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
410616 2008 OG23 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
410617 2008 PN3 04/08/2008 Skylive Obs. F. Tozzi 4,6 km MPC · JPL
410618 2008 PP5 01/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
410619 Fabry 2008 PL6 02/08/2008 Eygalayes Obs. P. Sogorb 3,5 km MPC · JPL
410620 2008 PG11 07/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 3,9 km MPC · JPL
410621 2008 PV21 02/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
410622 2008 QF 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 180 m MPC · JPL
410623 2008 QX23 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410624 2008 QF34 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
410625 2008 QK36 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410626 2008 QV47 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
410627 2008 RG1 04/09/2008 Socorro LINEAR 260 m MPC · JPL
410628 2008 RS3 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
410629 2008 RQ12 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
410630 2008 RD19 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
410631 2008 RA20 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410632 2008 RA30 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410633 2008 RR33 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
410634 2008 RN37 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410635 2008 RP46 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
410636 2008 RY51 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
410637 2008 RU67 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
410638 2008 RQ71 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
410639 2008 RZ74 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
410640 2008 RC87 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
410641 2008 RX91 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
410642 2008 RR106 07/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
410643 2008 RN111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
410644 2008 RK119 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410645 2008 RW131 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
410646 2008 RG137 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
410647 2008 RE138 06/09/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
410648 2008 RA145 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
410649 2008 SO 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 250 m MPC · JPL
410650 2008 SQ1 23/09/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
410651 2008 SX19 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
410652 2008 SG27 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
410653 2008 ST31 20/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
410654 2008 SW44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
410655 2008 SC57 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
410656 2008 SW66 21/09/2008 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
410657 2008 SF83 27/09/2008 Modra Modra Obs. 3,1 km MPC · JPL
410658 2008 SH137 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
410659 2008 SJ150 28/09/2008 Bastia Bastia Obs. 2,7 km MPC · JPL
410660 2008 ST150 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
410661 2008 SE151 28/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
410662 2008 SD152 29/09/2008 Hibiscus N. Teamo 3,1 km MPC · JPL
410663 2008 SC157 24/09/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
410664 2008 SJ158 24/09/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
410665 2008 SG161 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
410666 2008 SY173 22/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
410667 2008 SG193 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
410668 2008 SC202 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
410669 2008 ST219 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
410670 2008 SF267 22/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
410671 2008 SU301 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
410672 2008 TC97 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
410673 2008 UT23 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
410674 2008 UY55 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
410675 2008 UZ66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
410676 2008 UA75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
410677 2008 UM169 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
410678 2008 UC205 24/10/2008 Siding Spring SSS 7,1 km MPC · JPL
410679 2008 US288 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
410680 2008 UW360 24/10/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
410681 2008 UX366 24/10/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
410682 2008 VJ21 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
410683 2008 VA56 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
410684 2008 WR45 05/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
410685 2008 WA59 22/11/2008 Sandlot G. Hug 620 m MPC · JPL
410686 2008 WU81 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
410687 2008 WR128 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410688 2008 WF141 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410689 2008 XK18 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410690 2008 XT32 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410691 2008 XP41 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410692 2008 XM48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
410693 2008 XO49 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
410694 2008 YE17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
410695 2008 YV18 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
410696 2008 YA80 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
410697 2008 YZ84 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
410698 2008 YO103 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410699 2008 YB128 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
410700 2008 YJ157 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
410701 2008 YQ159 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
410702 2008 YH162 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
410703 2009 AN12 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
410704 2009 AJ28 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
410705 2009 AE33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
410706 2009 AD34 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410707 2009 AM40 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410708 2009 AA44 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
410709 2009 BQ10 21/01/2009 Sierra Stars F. Tozzi 1,7 km MPC · JPL
410710 2009 BQ24 17/01/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
410711 2009 BR26 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410712 2009 BO30 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410713 2009 BC39 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
410714 2009 BV41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
410715 2009 BQ44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
410716 2009 BO56 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
410717 2009 BV57 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410718 2009 BN66 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
410719 2009 BJ67 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
410720 2009 BC70 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
410721 2009 BR79 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410722 2009 BO80 31/01/2009 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
410723 2009 BU94 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
410724 2009 BW100 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410725 2009 BV106 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
410726 2009 BO108 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
410727 2009 BT109 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
410728 2009 BO184 18/01/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
410729 2009 BQ184 18/01/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
410730 2009 BP186 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410731 2009 CO24 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
410732 2009 CF25 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
410733 2009 CY26 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410734 2009 CQ27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410735 2009 CR29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
410736 2009 CX31 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
410737 2009 CZ32 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
410738 2009 CM40 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410739 2009 CN49 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
410740 2009 CM52 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
410741 2009 CQ53 23/01/2009 XuYi PMO NEO 860 m MPC · JPL
410742 2009 CJ55 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
410743 2009 CX55 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
410744 2009 CR63 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
410745 2009 DA9 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
410746 2009 DM17 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
410747 2009 DU20 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
410748 2009 DP22 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
410749 2009 DX23 20/02/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
410750 2009 DO36 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
410751 2009 DK47 26/02/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 900 m MPC · JPL
410752 2009 DQ47 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410753 2009 DH52 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
410754 2009 DM55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410755 2009 DZ57 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
410756 2009 DW61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410757 2009 DV71 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410758 2009 DM72 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410759 2009 DC77 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
410760 2009 DP80 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
410761 2009 DV96 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
410762 2009 DC105 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410763 2009 DK118 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410764 2009 DC120 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410765 2009 DH122 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410766 2009 DR130 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410767 2009 DL137 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410768 2009 DL139 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
410769 2009 EG 01/03/2009 Tzec Maun F. Tozzi 2,1 km MPC · JPL
410770 2009 ER1 02/03/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,0 km MPC · JPL
410771 2009 EL2 01/03/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 900 m MPC · JPL
410772 2009 ER5 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410773 2009 EH10 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
410774 2009 EK17 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410775 2009 EG19 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
410776 2009 EP21 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
410777 2009 FD 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
410778 2009 FG19 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,5 km MPC · JPL
410779 2009 FD23 20/03/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
410780 2009 FT26 17/03/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
410781 2009 FY30 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
410782 2009 FS31 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
410783 2009 FL44 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410784 2009 FW47 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410785 2009 FV54 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
410786 2009 FM67 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
410787 2009 FP68 21/03/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
410788 2009 FT73 27/03/2009 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
410789 2009 HT22 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
410790 2009 HE23 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410791 2009 HK24 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
410792 2009 HM30 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
410793 2009 HS31 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410794 2009 HY31 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
410795 2009 HK32 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
410796 2009 HN35 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
410797 2009 HH44 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
410798 2009 HW64 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
410799 2009 HT74 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410800 2009 HH79 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
410801 2009 HT94 28/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 860 m MPC · JPL
410802 2009 HV106 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
410803 2009 JP3 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
410804 2009 JZ4 03/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
410805 2009 KW1 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
410806 2009 KX1 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410807 2009 KU4 17/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
410808 2009 KA7 13/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
410809 2009 KC14 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
410810 2009 KF16 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410811 2009 KQ22 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410812 2009 KW22 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
410813 2009 KN23 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
410814 2009 KY23 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
410815 2009 KS28 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
410816 2009 LT5 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
410817 2009 MN 19/06/2009 Wrightwood J. W. Young 3,5 km MPC · JPL
410818 2009 MZ9 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
410819 2009 NF2 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410820 2009 OH5 25/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
410821 2009 OL6 26/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
410822 2009 OH11 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
410823 2009 OC13 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410824 2009 OJ20 29/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
410825 2009 OL20 29/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
410826 2009 PE4 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
410827 2009 PK7 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
410828 2009 PK11 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 13314| 1,9 km MPC · JPL
410829 2009 PM14 15/08/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
410830 2009 PT18 01/08/2009 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
410831 2009 QF4 17/08/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
410832 2009 QO8 18/08/2009 Siding Spring SSS 540 m MPC · JPL
410833 2009 QL9 17/08/2009 Hibiscus N. Teamo 2,3 km MPC · JPL
410834 2009 QB23 21/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
410835 Neszmerak 2009 QF26 20/08/2009 Gaisberg R. Gierlinger 2,2 km MPC · JPL
410836 2009 QN28 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
410837 2009 QS31 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
410838 2009 QW31 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
410839 2009 QM53 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410840 2009 QA56 31/08/2009 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
410841 2009 QK56 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410842 2009 QK64 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
410843 2009 RX7 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410844 2009 RL8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
410845 2009 RH10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
410846 2009 RP10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410847 2009 RG17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410848 2009 RJ18 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
410849 2009 RA30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410850 2009 RZ33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
410851 2009 RE34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
410852 2009 RL34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410853 2009 RE37 17/08/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
410854 2009 RJ38 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
410855 2009 RZ39 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
410856 2009 RP42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
410857 2009 RV45 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
410858 2009 RU46 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
410859 2009 RJ50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
410860 2009 RS51 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
410861 2009 RE53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410862 2009 RM53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
410863 2009 RJ70 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410864 2009 RT72 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410865 2009 RZ72 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410866 2009 RL75 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410867 2009 RU75 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
410868 2009 RC76 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
410869 2009 SS13 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
410870 2009 SR14 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
410871 2009 SW21 18/09/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
410872 2009 SW23 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
410873 2009 SM29 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410874 2009 SB32 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
410875 2009 SB33 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
410876 2009 SH33 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
410877 2009 SB37 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
410878 2009 SH39 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410879 2009 SN39 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
410880 2009 SZ42 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410881 2009 SZ43 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
410882 2009 SM47 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
410883 2009 SZ47 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410884 2009 SB49 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
410885 2009 SV51 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
410886 2009 SW56 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
410887 2009 SR59 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
410888 2009 SW65 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410889 2009 SW66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
410890 2009 SC68 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
410891 2009 SQ71 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
410892 2009 SC73 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
410893 2009 SJ74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
410894 2009 SM74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
410895 2009 SD88 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
410896 2009 SD97 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410897 2009 SQ111 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
410898 2009 SX116 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
410899 2009 SU117 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
410900 2009 SE123 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
410901 2009 SG127 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410902 2009 SP130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410903 2009 SN131 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
410904 2009 SJ134 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
410905 2009 SQ140 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
410906 2009 SZ142 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410907 2009 SC154 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
410908 2009 SR155 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
410909 2009 SO160 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
410910 2009 SN165 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410911 2009 SX169 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410912 Lisakaroline 2009 SV170 26/09/2009 Redshed H. Bachleitner 1,5 km MPC · JPL
410913 2009 SS181 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
410914 2009 ST181 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
410915 2009 SN182 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410916 2009 SO185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
410917 2009 SJ186 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
410918 2009 SJ199 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
410919 2009 SF204 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
410920 2009 SE209 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
410921 2009 SP214 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 31811| 4,0 km MPC · JPL
410922 2009 SU225 26/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
410923 2009 SL231 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410924 2009 SY231 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410925 2009 SH232 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
410926 2009 SQ233 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410927 2009 SC239 17/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
410928 Maidbronn 2009 ST242 28/09/2009 Maidbronn B. Häusler 2,8 km MPC · JPL
410929 2009 SY250 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
410930 2009 SW253 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410931 2009 SF254 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410932 2009 SH263 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
410933 2009 SE265 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
410934 2009 SA270 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
410935 2009 SD270 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410936 2009 SE270 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410937 2009 SH271 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
410938 2009 SN277 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
410939 2009 SG281 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
410940 2009 SV284 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
410941 2009 SH287 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
410942 2009 SJ287 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
410943 2009 SZ293 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
410944 2009 SB294 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
410945 2009 ST296 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
410946 2009 ST311 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
410947 2009 SZ316 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410948 2009 SK327 25/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
410949 2009 SH329 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
410950 2009 SS332 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410951 2009 SM339 15/01/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
410952 2009 SD340 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
410953 2009 ST345 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410954 2009 SX347 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410955 2009 SN349 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
410956 2009 SP349 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
410957 2009 SU349 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
410958 2009 SA353 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
410959 2009 SS353 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
410960 2009 SV353 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
410961 2009 SU356 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
410962 2009 SO358 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
410963 2009 SS360 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
410964 2009 SX360 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
410965 2009 TG4 13/10/2009 Tzec Maun E. Schwab 2,7 km MPC · JPL
410966 2009 TK7 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
410967 2009 TX7 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
410968 2009 TO9 14/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 4,0 km MPC · JPL
410969 2009 TG12 14/10/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
410970 2009 TK19 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
410971 2009 TN19 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
410972 2009 TB35 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
410973 2009 TW39 14/10/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
410974 2009 TJ41 14/10/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
410975 2009 TL41 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
410976 2009 TR44 14/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
410977 2009 TW45 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
410978 2009 TE46 14/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410979 2009 TH46 01/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
410980 2009 TQ46 14/10/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
410981 2009 TE47 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
410982 2009 TK47 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
410983 2009 UX 17/10/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 4,1 km MPC · JPL
410984 2009 UR9 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
410985 2009 UQ15 17/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
410986 2009 UQ17 14/10/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
410987 2009 UT21 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
410988 2009 US24 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
410989 2009 UE25 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
410990 2009 UH27 21/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
410991 2009 UQ27 21/10/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
410992 2009 UG32 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
410993 2009 UH35 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
410994 2009 UM35 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
410995 2009 UV37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
410996 2009 UZ37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
410997 2009 US39 22/10/2009 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
410998 2009 UD44 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
410999 2009 UK44 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
411000 2009 UM44 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

406.000s  • 407.000s  • 408.000s  • 409.000s  • 410.000s  • 411.000s  • 412.000s  • 413.000s  • 414.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001