Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/353001–354000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
353001 2009 BX125 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
353002 2009 BC127 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
353003 2009 BK129 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
353004 2009 BH141 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353005 2009 BQ143 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353006 2009 BQ145 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
353007 2009 BE149 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353008 2009 BV150 28/01/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
353009 2009 BJ152 28/01/2009 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
353010 2009 BH156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
353011 2009 BY156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353012 2009 BP161 31/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,3 km MPC · JPL
353013 2009 BD163 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
353014 2009 BF166 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353015 2009 BM167 29/01/2009 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
353016 2009 BX169 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353017 2009 BE170 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
353018 2009 BX170 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353019 2009 BU173 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
353020 2009 BN174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353021 2009 BK175 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
353022 2009 BF178 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353023 2009 BY180 28/01/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
353024 2009 BW182 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
353025 2009 BV186 25/01/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
353026 2009 BJ188 19/01/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
353027 2009 CX7 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
353028 2009 CV15 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353029 2009 CH17 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353030 2009 CJ21 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
353031 2009 CX22 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
353032 2009 CL25 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
353033 2009 CX27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353034 2009 CZ29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
353035 2009 CG32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353036 2009 CQ34 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353037 2009 CY40 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
353038 2009 CW43 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
353039 2009 CM46 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
353040 2009 CO47 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
353041 2009 CO51 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
353042 2009 CP53 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
353043 2009 CG59 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353044 2009 DU1 14/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
353045 2009 DT9 18/02/2009 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
353046 2009 DZ14 20/02/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,8 km MPC · JPL
353047 2009 DP25 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
353048 2009 DG26 17/02/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
353049 2009 DN28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353050 2009 DZ35 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353051 2009 DA42 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
353052 2009 DN42 18/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
353053 2009 DT45 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
353054 2009 DJ49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
353055 2009 DU50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
353056 2009 DK52 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
353057 2009 DC54 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
353058 2009 DM56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353059 2009 DV58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
353060 2009 DB64 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353061 2009 DM65 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353062 2009 DZ66 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
353063 2009 DJ69 26/02/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
353064 2009 DO71 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
353065 2009 DZ75 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
353066 2009 DG77 22/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
353067 2009 DU78 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353068 2009 DY78 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353069 2009 DJ82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353070 2009 DJ83 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
353071 2009 DP83 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
353072 2009 DZ86 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
353073 2009 DE88 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353074 2009 DA92 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
353075 2009 DO94 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
353076 2009 DG95 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353077 2009 DH95 28/02/2009 Hibiscus N. Teamo 1,5 km MPC · JPL
353078 2009 DV98 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
353079 2009 DD104 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
353080 2009 DE104 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
353081 2009 DN105 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
353082 2009 DU105 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
353083 2009 DG106 27/02/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
353084 2009 DK111 24/02/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
353085 2009 DO112 26/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
353086 2009 DV114 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
353087 2009 DB115 26/02/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
353088 2009 DF118 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353089 2009 DV120 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353090 2009 DR134 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353091 2009 DB137 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353092 2009 DP139 25/02/2009 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
353093 2009 DA141 27/02/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
353094 2009 DC141 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
353095 2009 DE141 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353096 2009 ED12 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
353097 2009 EP14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353098 2009 EX14 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
353099 2009 EM16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353100 2009 EF17 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
353101 2009 ET18 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
353102 2009 EZ19 15/03/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
353103 2009 EK22 25/10/2001 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
353104 2009 ET22 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353105 2009 EG24 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353106 2009 EM26 15/03/2009 Antares ARO 2,9 km MPC · JPL
353107 2009 EP28 03/03/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
353108 2009 FV1 17/03/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
353109 2009 FV2 18/03/2009 Dauban F. Kugel 3,0 km MPC · JPL
353110 2009 FA3 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353111 2009 FR7 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353112 2009 FO8 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353113 2009 FV13 16/03/2009 Dauban F. Kugel 1,8 km MPC · JPL
353114 2009 FR14 20/03/2009 Vicques M. Ory 5,9 km MPC · JPL
353115 2009 FW15 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353116 2009 FL19 21/03/2009 Vicques M. Ory 3,9 km MPC · JPL
353117 2009 FE24 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
353118 2009 FJ24 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
353119 2009 FJ26 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
353120 2009 FC37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
353121 2009 FO37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
353122 2009 FF50 28/03/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
353123 2009 FW50 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353124 2009 FZ50 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
353125 2009 FK51 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
353126 2009 FA58 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353127 2009 FR58 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
353128 2009 FZ58 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
353129 2009 FS59 28/03/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
353130 2009 FU59 29/03/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
353131 2009 FX61 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353132 2009 FS67 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
353133 2009 FZ67 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
353134 2009 FP71 31/03/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
353135 2009 FR71 23/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
353136 2009 FW75 23/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353137 2009 GU1 12/04/2009 Altschwendt W. Ries 1,4 km MPC · JPL
353138 2009 GX4 15/04/2009 Siding Spring SSS 4,1 km MPC · JPL
353139 2009 HG4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353140 2009 HE5 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353141 2009 HK8 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353142 2009 HR8 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353143 2009 HT11 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353144 2009 HV12 16/04/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
353145 2009 HJ16 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353146 2009 HS16 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
353147 2009 HT26 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
353148 2009 HU28 18/04/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
353149 2009 HS34 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353150 2009 HH39 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353151 2009 HY41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353152 2009 HM42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
353153 2009 HN48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
353154 2009 HT48 19/04/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
353155 2009 HN63 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
353156 2009 HK64 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
353157 2009 HG65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
353158 2009 HY65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
353159 2009 HE70 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
353160 2009 HW73 19/04/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
353161 2009 HX84 27/04/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
353162 2009 HT89 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
353163 2009 HR100 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
353164 2009 HE104 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353165 2009 HQ106 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353166 2009 JP6 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
353167 2009 JU17 02/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
353168 2009 KR3 17/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353169 2009 KE4 24/05/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
353170 2009 KH6 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353171 2009 LU 11/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
353172 2009 LG3 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
353173 2009 LZ4 14/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353174 2009 MQ1 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
353175 2009 ML3 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
353176 2009 MA7 23/06/2009 Dauban F. Kugel 3,8 km MPC · JPL
353177 2009 OF21 29/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,3 km MPC · JPL
353178 2009 QK59 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
353179 2009 RA12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
353180 2009 RG14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
353181 2009 RW31 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
353182 2009 RR63 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
353183 2009 RF64 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
353184 2009 RQ64 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
353185 2009 RT64 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
353186 2009 RR67 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
353187 2009 RK68 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
353188 2009 RR68 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
353189 Iasus 2009 RQ76 13/09/2009 Palomar PTF 13 km MPC · JPL
353190 2009 ST 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 410 m MPC · JPL
353191 2009 SJ48 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
353192 2009 ST50 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
353193 2009 SH58 13/02/2002 Apache Point SDSS 8,6 km MPC · JPL
353194 2009 SM100 17/09/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 12 km MPC · JPL
353195 2009 SP119 13/02/2002 Apache Point SDSS 7,7 km MPC · JPL
353196 2009 SF156 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
353197 2009 SW185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
353198 2009 SB200 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
353199 2009 SU211 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
353200 2009 SA246 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
353201 2009 SP246 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
353202 2009 SB254 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
353203 2009 SJ264 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
353204 2009 SR281 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
353205 2009 SN318 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
353206 2009 SY326 20/09/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
353207 2009 SB330 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
353208 2009 SZ353 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
353209 2009 SC354 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,9 km MPC · JPL
353210 2009 SO355 18/09/2009 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
353211 2009 SQ355 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
353212 2009 SB356 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
353213 2009 SY356 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
353214 2009 TA3 12/10/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
353215 2009 TE12 14/10/2009 Catalina CSS 15 km MPC · JPL
353216 2009 UQ16 17/10/2009 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
353217 2009 UG60 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
353218 2009 UN67 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16 km MPC · JPL
353219 2009 UZ91 27/10/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
353220 2009 WM166 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
353221 2009 YV 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
353222 2009 YD7 16/12/2009 La Silla D. L. Rabinowitz 39 km MPC · JPL
353223 2010 AT4 03/09/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
353224 2010 AP30 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
353225 2010 AO32 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
353226 2010 AF94 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
353227 2010 AP119 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
353228 2010 AC121 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
353229 2010 AA122 14/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
353230 2010 BJ35 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,9 km MPC · JPL
353231 2010 BA68 22/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
353232 Nolwenn 2010 CB12 06/02/2010 Mayhill S. Kürti 2,9 km MPC · JPL
353233 2010 CV40 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
353234 2010 CT44 05/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
353235 2010 CO47 12/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
353236 2010 CL65 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
353237 2010 CQ93 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
353238 2010 CM94 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
353239 2010 CN107 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
353240 2010 CS107 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353241 2010 CA108 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
353242 2010 CX120 15/02/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
353243 2010 CZ123 15/02/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
353244 2010 CF146 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
353245 2010 CX170 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
353246 2010 DX33 20/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
353247 2010 DF54 23/02/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
353248 2010 EV36 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
353249 2010 EP37 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353250 2010 EX37 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
353251 2010 EZ37 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
353252 2010 EU39 11/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
353253 2010 EQ42 04/03/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
353254 2010 EG69 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
353255 2010 ER69 13/03/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
353256 2010 EE78 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
353257 2010 EF81 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
353258 2010 EJ83 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
353259 2010 EK86 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
353260 2010 EN105 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
353261 2010 EA107 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
353262 2010 ES107 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
353263 2010 EE109 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353264 2010 EM111 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
353265 2010 EC112 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353266 2010 EX112 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
353267 2010 EY112 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
353268 2010 ED126 13/03/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
353269 2010 EB127 15/03/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
353270 2010 EB135 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
353271 2010 ER135 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
353272 2010 EP142 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
353273 2010 FM24 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353274 2010 FX27 20/03/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
353275 2010 FQ55 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
353276 2010 FL83 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
353277 2010 FP84 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
353278 2010 FS84 26/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
353279 2010 FO91 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
353280 2010 FY92 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
353281 2010 FN95 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353282 2010 GZ27 06/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
353283 2010 GW30 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
353284 2010 GH31 09/01/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
353285 2010 GM35 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
353286 2010 GM75 08/04/2010 Črni Vrh Črni Vrh 2,2 km MPC · JPL
353287 2010 GA78 08/01/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
353288 2010 GO97 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353289 2010 GS106 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
353290 2010 GB123 03/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
353291 2010 GZ140 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
353292 2010 GQ145 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
353293 2010 GU145 08/04/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
353294 2010 GR154 15/04/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
353295 2010 GO155 15/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
353296 2010 GC157 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
353297 2010 HC21 28/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
353298 2010 HC46 23/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
353299 2010 HF77 17/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
353300 2010 HN78 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
353301 2010 HQ108 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
353302 2010 HY108 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
353303 2010 JV28 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
353304 2010 JZ31 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
353305 2010 JF34 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
353306 2010 JW58 07/05/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
353307 2010 JZ76 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
353308 2010 JE77 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
353309 2010 JC79 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
353310 2010 JW114 08/04/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
353311 2010 JW125 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
353312 2010 JV127 13/05/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
353313 2010 JL152 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
353314 2010 JH161 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
353315 2010 KM8 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
353316 2010 KN17 17/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
353317 2010 KY36 20/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
353318 2010 KE51 22/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
353319 2010 KO94 27/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
353320 2010 LB 02/03/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
353321 2010 LW8 28/05/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
353322 2010 LB10 02/06/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
353323 2010 LH29 06/06/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
353324 2010 LR34 09/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
353325 2010 LQ63 06/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
353326 2010 LR92 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
353327 2010 LB104 15/06/2010 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
353328 2010 ME27 19/06/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
353329 2010 MG44 22/06/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
353330 2010 NT6 05/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
353331 2010 NK17 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
353332 2010 NX81 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
353333 2010 OT71 25/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
353334 2010 OY83 18/01/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
353335 2010 PD12 02/08/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
353336 2010 PG26 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
353337 2010 PN42 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
353338 2010 RP16 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
353339 2010 RD69 18/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
353340 2010 RL182 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
353341 2010 TC133 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
353342 2010 UJ77 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
353343 2010 VD5 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
353344 2010 VF21 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
353345 2010 VM73 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
353346 2010 VV78 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,6 km MPC · JPL
353347 2010 VB90 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
353348 2010 VR100 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
353349 2010 VT103 09/09/2007 Mauna Kea D. D. Balam 9,7 km MPC · JPL
353350 2010 VA116 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
353351 2010 VO138 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
353352 2010 VK165 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
353353 2010 VS173 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
353354 2010 VC181 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
353355 2010 VQ184 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
353356 2010 VZ214 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
353357 2010 WD2 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
353358 2010 WG54 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
353359 2010 WN60 21/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
353360 2010 WY67 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
353361 2010 XV24 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
353362 2010 XS47 08/10/2010 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
353363 2010 XP50 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
353364 2010 XC77 17/11/2009 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
353365 2011 FJ9 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
353366 2011 FH48 13/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
353367 2011 GG62 30/04/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
353368 2011 GT62 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
353369 2011 HK8 18/09/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
353370 2011 HO26 25/06/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
353371 2011 HL62 28/05/2003 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
353372 2011 KG8 14/07/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
353373 2011 KS16 23/06/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
353374 2011 KA20 30/07/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
353375 2011 KT47 07/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
353376 2011 LD8 06/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353377 2011 LE18 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
353378 2011 LG19 13/06/2010 Nogales Tenagra II Obs. 4,2 km MPC · JPL
353379 2011 LO28 01/10/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
353380 2011 MB 12/12/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
353381 2011 MA1 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
353382 2011 MJ7 17/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
353383 2011 MO7 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
353384 2011 MT8 03/12/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
353385 2011 NK1 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
353386 2011 NX3 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
353387 2011 NY3 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
353388 2011 OL1 13/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
353389 2011 OY3 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
353390 2011 OB4 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
353391 2011 ON12 23/09/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
353392 2011 OP17 17/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
353393 2011 OC20 21/10/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
353394 2011 OY20 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
353395 2011 OJ23 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 680 m MPC · JPL
353396 2011 OO28 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
353397 2011 OG39 21/06/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
353398 2011 PR 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
353399 2011 PF5 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
353400 2011 PN7 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
353401 2011 PV8 16/12/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
353402 2011 PS10 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
353403 2011 PM13 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
353404 Laugalys 2011 PR13 25/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 3,9 km MPC · JPL
353405 2011 PH15 23/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
353406 2011 PK15 02/02/2009 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
353407 2011 QZ 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353408 2011 QR1 05/10/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
353409 2011 QW3 19/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
353410 2011 QX3 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
353411 2011 QZ8 10/10/2007 Lulin Observatory Lulin Obs. 1,6 km MPC · JPL
353412 2011 QH13 17/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
353413 2011 QJ14 11/07/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
353414 2011 QO14 23/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
353415 2011 QY16 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
353416 2011 QG17 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
353417 2011 QG18 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
353418 2011 QO18 03/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
353419 2011 QK22 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353420 2011 QL22 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
353421 2011 QL23 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
353422 2011 QU23 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
353423 2011 QU27 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
353424 2011 QL32 20/03/1999 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
353425 2011 QX40 01/08/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
353426 2011 QP43 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353427 2011 QR43 24/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
353428 2011 QN44 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353429 2011 QP46 08/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
353430 2011 QQ50 04/10/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
353431 2011 QD51 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
353432 2011 QC54 24/07/2007 Majorca Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
353433 2011 QX56 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
353434 2011 QC60 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
353435 2011 QK60 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
353436 2011 QW62 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
353437 2011 QP63 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
353438 2011 QJ67 16/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
353439 2011 QT68 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
353440 2011 QS70 19/08/1995 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
353441 2011 QW70 28/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
353442 2011 QD73 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353443 2011 QW75 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
353444 2011 QU76 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353445 2011 QS78 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
353446 2011 QZ90 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353447 2011 QB93 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
353448 2011 QZ97 05/09/2000 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
353449 2011 QP98 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
353450 2011 QU98 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
353451 2011 QZ98 15/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
353452 2011 RW2 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353453 2011 RC4 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
353454 2011 RY9 15/11/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
353455 2011 RE10 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353456 2011 RR11 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
353457 2011 RG13 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
353458 2011 RZ14 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
353459 2011 RK16 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
353460 2011 RC19 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353461 2011 RD19 19/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
353462 2011 RW19 08/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
353463 2011 SP 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
353464 2011 SS1 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
353465 2011 SG2 05/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
353466 2011 SE4 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
353467 2011 SU9 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353468 2011 SG11 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353469 2011 SW13 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
353470 2011 SV19 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
353471 2011 SN27 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
353472 2011 SV27 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
353473 2011 SF28 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
353474 2011 SP28 27/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
353475 2011 SZ29 03/06/2010 WISE WISE 6,1 km MPC · JPL
353476 2011 ST35 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
353477 2011 SG36 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353478 2011 SM37 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
353479 2011 ST37 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
353480 2011 SA40 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353481 2011 SR40 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
353482 2011 SD45 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
353483 2011 SS51 18/09/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
353484 2011 SY57 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
353485 2011 SA61 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353486 2011 SO63 09/09/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
353487 2011 SB64 04/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
353488 2011 SF65 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353489 2011 ST70 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353490 2011 SP71 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353491 2011 SZ71 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353492 2011 SJ72 04/04/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
353493 2011 SP74 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
353494 2011 SL80 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
353495 2011 SQ82 01/10/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
353496 2011 SU82 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
353497 2011 SB84 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
353498 2011 SA85 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
353499 2011 SF86 12/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
353500 2011 SK86 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
353501 2011 SJ88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
353502 2011 SZ88 17/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
353503 2011 SP89 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
353504 2011 SK90 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
353505 2011 SY90 30/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
353506 2011 SD92 17/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
353507 2011 SW97 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
353508 2011 SG98 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
353509 2011 SA100 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353510 2011 SR100 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
353511 2011 SA111 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
353512 2011 SK111 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
353513 2011 SR111 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
353514 2011 SV113 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
353515 2011 SE115 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
353516 2011 SV116 21/03/1999 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
353517 2011 SE120 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
353518 2011 SZ121 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
353519 2011 SS123 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353520 2011 SS126 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
353521 2011 SE128 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353522 2011 SW128 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
353523 2011 SM131 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
353524 2011 SJ133 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
353525 2011 SB136 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
353526 2011 SO136 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353527 2011 SF139 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
353528 2011 SH141 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
353529 2011 SQ142 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353530 2011 SE143 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
353531 2011 SY143 26/08/2005 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
353532 2011 SC156 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
353533 2011 SU157 06/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
353534 2011 SU158 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
353535 2011 SY166 30/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353536 2011 ST170 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
353537 2011 SQ171 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
353538 2011 SS171 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353539 2011 SU173 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
353540 2011 SY174 10/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353541 2011 SE175 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
353542 2011 SF175 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353543 2011 SA176 15/08/2005 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
353544 2011 SA179 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353545 2011 SE180 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
353546 2011 SS181 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
353547 2011 SW181 28/08/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
353548 2011 SJ187 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353549 2011 SR188 24/08/2006 Pises Pises Obs. 1,2 km MPC · JPL
353550 2011 SB191 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
353551 2011 SK194 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353552 2011 SD206 02/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
353553 2011 SS208 27/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
353554 2011 SN209 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
353555 2011 SV211 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
353556 2011 SP217 13/11/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
353557 2011 SK218 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353558 2011 SX221 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
353559 2011 SZ222 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
353560 2011 SO223 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353561 2011 SN225 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353562 2011 SQ228 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
353563 2011 SA229 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353564 2011 SU229 04/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
353565 2011 SF230 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353566 2011 SC231 04/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
353567 2011 SM231 15/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
353568 2011 ST235 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353569 2011 SO245 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
353570 2011 SA246 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
353571 2011 SO249 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
353572 2011 SA252 29/07/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
353573 2011 SK254 23/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
353574 2011 SX255 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353575 2011 SG256 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
353576 2011 SM256 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353577 Gediminas 2011 SW259 05/01/2008 Baldone K. Černis, I. Eglītis 2,2 km MPC · JPL
353578 2011 SY259 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
353579 2011 SC262 09/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
353580 2011 SD272 16/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
353581 2011 SM272 13/12/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
353582 2011 SP272 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
353583 2011 ST274 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
353584 2011 SD275 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
353585 2011 TV 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
353586 2011 TT1 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
353587 2011 TK2 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353588 2011 TN2 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
353589 2011 TM3 19/09/2006 Eskridge G. Hug 3,4 km MPC · JPL
353590 2011 TG4 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
353591 2011 TX7 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
353592 2011 TY10 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353593 2011 TZ10 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
353594 2011 TQ11 10/11/2006 Lulin Lulin Obs. 2,9 km MPC · JPL
353595 Grancanaria 2011 TL12 04/10/2011 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
353596 2011 TM13 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353597 2011 TO15 19/05/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
353598 2011 TL16 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
353599 2011 TN17 10/07/2005 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
353600 2011 UV 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
353601 2011 UC1 18/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
353602 2011 UF1 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
353603 2011 UH1 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
353604 2011 UJ1 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
353605 2011 UK1 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
353606 2011 US9 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
353607 2011 UA11 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353608 2011 UH11 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353609 2011 UK11 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
353610 2011 UM14 24/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
353611 2011 UE15 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353612 2011 UQ21 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
353613 2011 UJ23 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353614 2011 UE31 03/10/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
353615 2011 UY32 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353616 2011 UN34 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353617 2011 UW34 24/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353618 2011 UD36 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
353619 2011 UK37 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
353620 2011 UX39 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353621 2011 UN40 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
353622 2011 UF43 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
353623 2011 UM48 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353624 2011 UC49 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
353625 2011 UF50 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
353626 2011 UH53 07/10/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
353627 2011 UQ53 18/07/2006 Lulin Lulin Obs. 1,4 km MPC · JPL
353628 2011 UU54 28/12/2005 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
353629 2011 UT58 22/07/2007 Lulin Lulin Obs. 1,1 km MPC · JPL
353630 2011 UP59 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
353631 2011 UE62 08/02/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
353632 2011 UW71 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
353633 2011 UP74 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353634 2011 UX75 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
353635 2011 UB77 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
353636 2011 UO77 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353637 2011 UL78 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
353638 2011 UR78 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
353639 2011 UQ81 03/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353640 2011 UJ82 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
353641 2011 UF86 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
353642 2011 UW93 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
353643 2011 UD95 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
353644 2011 UG100 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
353645 2011 UP106 30/07/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
353646 2011 UH107 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
353647 2011 UT113 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353648 2011 UY115 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353649 2011 UL116 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353650 2011 UU116 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353651 2011 UE117 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
353652 2011 UC125 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
353653 2011 UT125 09/08/2005 Cerro Tololo L. H. Wasserman 2,7 km MPC · JPL
353654 2011 UU126 03/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
353655 2011 UM128 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
353656 2011 UL131 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
353657 2011 UT134 03/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353658 2011 US141 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
353659 2011 UV150 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
353660 2011 UB160 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
353661 2011 UR164 18/09/2001 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
353662 2011 UE175 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353663 2011 UA176 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353664 2011 UF188 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
353665 2011 UD190 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
353666 2011 UJ190 16/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
353667 2011 US193 16/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
353668 2011 UB196 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
353669 2011 UP196 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
353670 2011 UX204 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
353671 2011 UU205 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
353672 2011 UB217 14/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353673 2011 UR219 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
353674 2011 UA220 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
353675 2011 UZ226 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
353676 2011 UF229 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
353677 2011 UV235 18/01/2002 Cima Ekar ADAS 3,9 km MPC · JPL
353678 2011 UK254 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
353679 2011 UF257 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
353680 2011 US264 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353681 2011 US285 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353682 2011 UJ286 11/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
353683 2011 UH295 14/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
353684 2011 UZ302 16/09/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
353685 2011 UY304 31/03/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 820 m MPC · JPL
353686 2011 UK306 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353687 2011 UP306 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
353688 2011 UT307 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
353689 2011 UT309 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
353690 2011 UK322 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353691 2011 UT325 09/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
353692 2011 UA335 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
353693 2011 US335 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
353694 2011 UO336 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
353695 2011 UL339 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
353696 2011 UC347 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
353697 2011 UZ359 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
353698 2011 UP368 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
353699 2011 UN379 28/08/2005 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
353700 2011 UX382 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
353701 2011 UL385 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
353702 2011 UY390 20/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
353703 2011 UN392 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
353704 2011 UK394 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
353705 2011 UL400 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
353706 2011 UD406 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
353707 2011 UR407 27/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
353708 2011 UZ407 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
353709 2011 VM 08/02/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
353710 2011 VH1 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
353711 2011 VK4 30/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
353712 2011 VA6 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353713 2011 VC7 25/10/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
353714 2011 VQ8 31/07/2010 WISE WISE 6,9 km MPC · JPL
353715 2011 VZ8 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
353716 2011 VA10 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
353717 2011 VN14 20/01/2007 Charleston ARO 4,0 km MPC · JPL
353718 2011 VS21 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
353719 2011 WM 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
353720 2011 WY 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
353721 2011 WR1 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
353722 2011 WT19 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
353723 2011 WK33 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
353724 2011 WO33 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
353725 2011 WV37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353726 2011 WO54 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
353727 2011 WF62 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
353728 2011 WD98 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
353729 2011 WT106 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
353730 2011 WN114 24/11/2005 Mauna Kea P. A. Wiegert 5,1 km MPC · JPL
353731 2011 WR114 29/08/1995 La Silla C.-I. Lagerkvist 3,4 km MPC · JPL
353732 2011 WC124 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
353733 2011 WC145 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
353734 2011 WM147 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
353735 2011 WL150 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
353736 2011 WT152 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
353737 2011 XO1 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
353738 2011 YP 20/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
353739 2011 YN8 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
353740 2011 YB18 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,4 km MPC · JPL
353741 2011 YC25 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
353742 2011 YE28 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 13 km MPC · JPL
353743 2011 YN40 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
353744 2011 YL45 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,9 km MPC · JPL
353745 2011 YE47 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
353746 2011 YN49 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
353747 2011 YK57 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
353748 2011 YT65 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
353749 2011 YP74 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
353750 2012 AG11 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
353751 2012 BS6 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
353752 2012 BC16 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
353753 2012 BU57 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
353754 2012 BK82 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353755 2012 BW101 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
353756 2012 BR102 06/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
353757 2012 BO137 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
353758 2012 BR151 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353759 2012 CE8 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
353760 2012 CY23 24/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
353761 2012 CF52 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
353762 2012 DR24 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
353763 2012 DK55 24/03/2004 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
353764 2012 DX83 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
353765 2012 FK1 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
353766 2012 FQ28 05/06/2005 Junk Bond D. Healy 870 m MPC · JPL
353767 2012 FF35 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
353768 2012 GP22 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
353769 2012 GC30 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
353770 2012 HB4 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
353771 2012 HZ17 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353772 2012 HM23 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
353773 2012 HK25 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
353774 2012 HF43 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
353775 2012 HS56 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
353776 2012 HU61 31/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
353777 2012 HS74 23/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
353778 2012 HA77 28/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
353779 2012 HR78 18/01/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
353780 2012 JP2 12/04/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
353781 2012 JO23 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
353782 2012 JB60 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
353783 2012 KC21 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
353784 2012 KM26 06/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353785 2012 KW30 07/10/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
353786 2012 KZ45 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
353787 2012 MQ7 29/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353788 2012 OK1 30/09/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
353789 2012 PG15 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
353790 2012 PE32 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353791 2012 PH43 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353792 2012 QR19 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
353793 2012 QK25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353794 2012 QO33 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353795 2012 QY41 28/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
353796 2012 RR6 06/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
353797 2012 RO20 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
353798 2012 RL31 31/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
353799 2012 ST16 23/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
353800 2012 TP37 23/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
353801 2012 TR52 05/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
353802 2012 TP68 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
353803 2012 TY99 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
353804 2012 TM106 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
353805 2012 TZ124 19/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
353806 2012 TB132 23/10/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
353807 2012 TY149 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
353808 2012 TD200 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
353809 2012 TF214 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
353810 2012 TU215 12/09/2001 Kitt Peak M. W. Buie 900 m MPC · JPL
353811 2012 TM216 14/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
353812 2012 TW222 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
353813 2012 TY230 13/02/2010 WISE WISE 5,6 km MPC · JPL
353814 2012 TJ243 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353815 2012 TF309 12/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
353816 2012 TH310 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
353817 2012 TV310 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
353818 2012 TF311 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
353819 2012 TN312 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
353820 2012 TC315 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
353821 2012 TH317 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
353822 2012 TJ317 08/07/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
353823 2012 TC319 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
353824 2012 UP38 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353825 2012 UU39 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
353826 2012 UF56 18/08/2006 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
353827 2012 UJ56 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353828 2012 UE61 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353829 2012 UW88 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
353830 2012 UX97 14/09/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
353831 2012 UA102 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
353832 2012 UX108 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353833 2012 UE122 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
353834 2012 UX134 18/10/2003 Needville Needville Obs. 2,2 km MPC · JPL
353835 2012 UV135 19/09/2001 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
353836 2012 UV147 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
353837 2012 UP150 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
353838 2012 UE167 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
353839 2012 VV16 02/12/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
353840 2012 VX16 07/03/2003 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
353841 2012 VF17 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353842 2012 VO19 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
353843 2012 VD35 19/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
353844 2012 VM35 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
353845 2012 VU37 19/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
353846 2012 VF39 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
353847 2012 VH40 21/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
353848 2012 VN42 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353849 2012 VZ42 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353850 2012 VE45 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353851 2012 VS51 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
353852 2012 VE52 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353853 2012 VV78 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
353854 2012 VS85 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
353855 2012 VP90 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
353856 2012 VX90 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
353857 2012 VP92 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
353858 2012 VE93 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
353859 2012 VN93 30/01/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
353860 2012 VU93 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
353861 2012 VV96 28/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
353862 2012 VV97 15/08/2006 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
353863 2012 VP98 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
353864 2012 VF103 19/10/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
353865 2012 VL104 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353866 2012 WN2 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
353867 2012 WE3 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353868 2012 WG5 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
353869 2012 WE8 07/06/2006 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
353870 2012 WJ9 09/02/2003 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
353871 2012 WO9 18/11/2001 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
353872 2012 WY14 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
353873 2012 WF15 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353874 2012 WX15 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
353875 2012 WC17 13/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
353876 2012 WV21 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
353877 2012 WD24 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
353878 2012 WM24 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353879 2012 WF28 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
353880 2012 WF33 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
353881 2012 WX34 16/10/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
353882 2012 XX2 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
353883 2012 XH4 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353884 2012 XP4 02/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353885 2012 XC8 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
353886 2012 XY9 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
353887 2012 XD14 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
353888 2012 XF16 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
353889 2012 XJ17 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
353890 2012 XF29 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353891 2012 XX33 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353892 2012 XA35 19/03/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
353893 2012 XK37 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
353894 2012 XV37 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
353895 2012 XQ38 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
353896 2012 XM39 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353897 2012 XP41 04/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
353898 2012 XU46 30/08/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
353899 2012 XB48 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
353900 2012 XE53 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
353901 2012 XJ53 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
353902 2012 XM53 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353903 2012 XN58 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
353904 2012 XJ67 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
353905 2012 XT76 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353906 2012 XY84 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
353907 2012 XP104 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
353908 2012 XR105 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
353909 2012 XB110 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
353910 2012 XH116 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
353911 2012 XQ116 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
353912 2012 XL118 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
353913 2012 XY120 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
353914 2012 XG122 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
353915 2012 XN125 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353916 2012 XL133 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353917 2012 XP135 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
353918 2012 XL139 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
353919 2012 XQ144 10/01/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
353920 2012 XL146 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
353921 2012 XW147 20/02/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
353922 2012 XN149 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
353923 4531 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 660 m MPC · JPL
353924 6756 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 760 m MPC · JPL
353925 1199 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
353926 1101 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
353927 1992 ED2 05/03/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353928 1995 DW5 23/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
353929 1995 FZ10 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
353930 1995 OX17 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
353931 1995 QL4 20/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
353932 1995 WZ13 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353933 1995 WM19 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
353934 1995 WB36 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
353935 1996 RB3 14/09/1996 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
353936 1997 EJ29 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
353937 1997 SO14 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
353938 1998 QR15 23/08/1998 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
353939 1998 QH61 23/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
353940 1998 QG85 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
353941 1998 SD40 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
353942 1998 SR176 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
353943 1998 TU29 15/10/1998 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
353944 1998 XO6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
353945 1998 YH14 20/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
353946 1999 AQ28 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
353947 1999 CT8 09/02/1999 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
353948 1999 FH5 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
353949 1999 FL93 21/03/1999 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
353950 1999 RP30 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
353951 1999 RE39 06/09/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
353952 1999 RL84 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
353953 1999 SC21 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
353954 1999 TH73 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
353955 1999 TG87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353956 1999 TQ232 05/10/1999 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
353957 1999 TE264 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
353958 1999 TF304 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
353959 1999 UC23 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353960 1999 UG40 16/10/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
353961 1999 VD71 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
353962 1999 VB89 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
353963 1999 VG95 04/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
353964 1999 VY152 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
353965 1999 WU5 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
353966 1999 XO41 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
353967 1999 XM136 12/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
353968 1999 XP227 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
353969 1999 XG244 03/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
353970 1999 YT17 28/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
353971 2000 AE210 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
353972 2000 AD218 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
353973 2000 BS39 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
353974 2000 CY2 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
353975 2000 CY58 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
353976 2000 CU107 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 900 m MPC · JPL
353977 2000 CC142 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
353978 2000 DJ32 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
353979 2000 DH97 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
353980 2000 EB1 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
353981 2000 ER9 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
353982 2000 EZ13 02/03/2000 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
353983 2000 GM43 05/04/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
353984 2000 GN84 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
353985 2000 JW60 07/05/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
353986 2000 LV1 04/06/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
353987 2000 OQ19 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
353988 2000 QD115 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
353989 2000 QJ238 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 590 m MPC · JPL
353990 2000 QB245 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 650 m MPC · JPL
353991 2000 RL19 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
353992 2000 RJ59 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
353993 2000 SU18 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
353994 2000 SL56 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
353995 2000 SG70 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
353996 2000 SB106 24/09/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
353997 2000 SA184 20/09/2000 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
353998 2000 SJ210 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
353999 2000 SZ256 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354000 2000 SS329 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

349.000s  • 350.000s  • 351.000s  • 352.000s  • 353.000s  • 354.000s  • 355.000s  • 356.000s  • 357.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001