Danh sách tiểu hành tinh/416001–417000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
416001 2002 AO188 10/01/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
416002 2002 BN 19/01/2002 Socorro LINEAR 310 m MPC · JPL
416003 2002 BA19 21/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
416004 2002 CJ12 09/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
416005 2002 CJ14 07/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
416006 2002 CT24 06/02/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
416007 2002 CJ29 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
416008 2002 CY29 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
416009 2002 CY43 10/02/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
416010 2002 CE44 22/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
416011 2002 CB67 14/01/2002 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
416012 2002 CS67 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
416013 2002 CU67 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
416014 2002 CE91 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
416015 2002 CZ113 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
416016 2002 CW135 08/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
416017 2002 CA162 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
416018 2002 CO169 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
416019 2002 CH177 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
416020 2002 CX213 05/02/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
416021 2002 CT217 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
416022 2002 CB222 13/01/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
416023 2002 CO256 22/01/2002 Anderson Mesa NEAT 1,6 km MPC · JPL
416024 2002 CR272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
416025 2002 CK276 08/01/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
416026 2002 CA303 12/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
416027 2002 DY 16/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 1,3 km MPC · JPL
416028 2002 DC2 19/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
416029 2002 DU5 17/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
416030 2002 EF6 12/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
416031 2002 EX10 15/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
416032 2002 EX11 15/03/2002 Socorro LINEAR 250 m MPC · JPL
416033 2002 EE17 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
416034 2002 EA27 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
416035 2002 EK64 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
416036 2002 EO84 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
416037 2002 ES92 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
416038 2002 ED102 06/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
416039 2002 EX103 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
416040 2002 ER137 12/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
416041 2002 EZ162 13/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
416042 2002 ED164 11/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
416043 2002 FT3 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 32418| 2,9 km MPC · JPL
416044 2002 FK40 20/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
416045 2002 GW2 05/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
416046 2002 GW22 14/04/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
416047 2002 GF27 04/04/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
416048 2002 GR29 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
416049 2002 GS29 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
416050 2002 GJ39 04/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
416051 2002 GX56 08/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
416052 2002 GP74 09/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
416053 2002 GV97 09/04/2002 Kvistaberg UDAS 2,4 km MPC · JPL
416054 2002 GB104 10/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
416055 2002 GU106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
416056 2002 GU116 11/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
416057 2002 GG158 13/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
416058 2002 GK180 05/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
416059 2002 GX185 09/04/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
416060 2002 HW12 21/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
416061 2002 HW17 20/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
416062 2002 HQ18 22/04/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
416063 2002 JH14 06/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
416064 2002 JY107 13/05/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
416065 2002 JM136 09/05/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
416066 2002 JM150 08/05/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
416067 2002 KM16 24/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
416068 2002 LH58 15/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
416069 2002 MZ4 16/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
416070 2002 ME6 16/06/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
416071 2002 NV 04/07/2002 Palomar NEAT AMO 800 m MPC · JPL
416072 2002 NT30 07/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
416073 2002 NX30 08/07/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
416074 2002 NL39 14/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
416075 2002 NY62 14/07/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
416076 2002 NC63 09/07/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
416077 2002 NF63 09/07/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
416078 2002 NA70 10/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
416079 2002 NJ76 12/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
416080 2002 NQ76 12/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
416081 2002 NE77 14/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
416082 2002 NR77 09/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
416083 2002 NY77 05/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416084 2002 ND78 05/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
416085 2002 NU79 06/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
416086 2002 ND81 08/07/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
416087 2002 OQ18 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
416088 2002 OL24 23/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
416089 2002 OO28 16/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
416090 2002 OH29 17/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
416091 2002 OM33 17/07/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
416092 2002 OH34 22/07/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
416093 2002 OO34 21/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
416094 2002 PM3 03/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
416095 2002 PZ8 05/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416096 2002 PS9 05/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416097 2002 PM12 05/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
416098 2002 PZ12 05/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
416099 2002 PQ23 06/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
416100 2002 PN30 06/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
416101 2002 PO40 08/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
416102 2002 PR40 05/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
416103 2002 PY66 06/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
416104 2002 PV111 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
416105 2002 PA112 14/08/2002 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,1 km MPC · JPL
416106 2002 PJ114 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
416107 2002 PA162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 650 m MPC · JPL
416108 2002 PY162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
416109 2002 PG168 08/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
416110 2002 PJ173 08/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
416111 2002 PW175 07/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
416112 2002 PR177 11/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
416113 2002 PJ191 14/08/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
416114 2002 PZ191 15/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
416115 2002 PF195 08/08/2002 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
416116 2002 PG199 08/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
416117 2002 QZ3 16/08/2002 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
416118 2002 QQ31 29/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
416119 2002 QS35 29/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416120 2002 QO37 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
416121 2002 QS54 17/08/2002 Palomar A. Lowe 980 m MPC · JPL
416122 2002 QM59 19/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416123 2002 QM69 18/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
416124 2002 QZ71 27/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
416125 2002 QC75 19/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
416126 2002 QF89 27/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
416127 2002 QC95 28/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
416128 2002 QE95 18/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
416129 2002 QA99 16/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
416130 2002 QF101 30/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
416131 2002 QT103 16/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
416132 2002 QS105 29/08/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
416133 2002 QD106 19/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
416134 2002 QK108 17/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
416135 2002 QW114 28/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
416136 2002 QN115 18/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
416137 2002 QF117 16/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
416138 2002 QK122 26/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
416139 2002 QX122 28/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
416140 2002 QK123 18/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
416141 2002 QG126 16/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416142 2002 QR126 30/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
416143 2002 QY130 30/08/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
416144 2002 QO135 30/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
416145 2002 QH142 27/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
416146 2002 QP146 29/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416147 2002 QW147 30/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
416148 2002 QU150 28/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416149 2002 QV154 30/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416150 2002 RR23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
416151 2002 RQ25 03/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 260 m MPC · JPL
416152 2002 RX68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
416153 2002 RB79 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
416154 2002 RY109 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
416155 2002 RZ118 01/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
416156 2002 RU131 11/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
416157 2002 RK143 11/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
416158 2002 RU175 13/09/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
416159 2002 RM176 13/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
416160 2002 RE195 12/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
416161 2002 RZ217 14/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
416162 2002 RL226 14/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
416163 2002 RE228 14/09/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
416164 2002 RQ233 14/09/2002 Palomar R. Matson 650 m MPC · JPL
416165 2002 RF235 14/09/2002 Palomar R. Matson 3,2 km MPC · JPL
416166 2002 RO250 08/09/2002 Haleakala NEAT 43176| 3,7 km MPC · JPL
416167 2002 RS252 11/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
416168 2002 RS262 13/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
416169 2002 RB263 13/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
416170 2002 RQ264 13/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
416171 2002 RP267 03/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
416172 2002 RC276 14/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
416173 2002 RG286 04/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
416174 2002 SY5 27/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
416175 2002 SS13 27/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
416176 2002 SV13 27/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
416177 2002 SZ13 27/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
416178 2002 SM14 27/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
416179 2002 SC15 14/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
416180 2002 SB54 30/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
416181 2002 SA66 16/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
416182 2002 SD67 17/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
416183 2002 SB70 26/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
416184 2002 SR72 16/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
416185 2002 TW14 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
416186 2002 TD60 05/10/2002 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
416187 2002 TP65 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
416188 2002 TR85 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
416189 2002 TT99 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
416190 2002 TF105 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
416191 2002 TK122 04/10/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416192 2002 TX131 04/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
416193 2002 TE135 04/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
416194 2002 TX156 05/10/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
416195 2002 TR190 12/10/2002 Socorro LINEAR APO · 470 m MPC · JPL
416196 2002 TV199 06/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
416197 2002 TY269 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
416198 2002 TR293 11/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
416199 2002 TH308 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
416200 2002 TZ308 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
416201 2002 TY315 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,1 km MPC · JPL
416202 2002 TE319 14/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
416203 2002 TV326 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
416204 2002 TF327 05/10/2002 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
416205 2002 TP331 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
416206 2002 TC334 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
416207 2002 TZ349 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
416208 2002 TW355 10/10/2002 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
416209 2002 TM375 01/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
416210 2002 UZ23 28/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
416211 2002 UB31 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
416212 2002 UQ60 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
416213 2002 UQ61 30/10/2002 Apache Point SDSS 3,3 km MPC · JPL
416214 2002 VR2 01/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
416215 2002 VL61 18/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
416216 2002 VM90 11/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
416217 2002 VD118 14/11/2002 Palomar NEAT 270 m MPC · JPL
416218 2002 WK24 16/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
416219 2002 WQ26 24/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416220 2002 WW30 24/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
416221 2002 WG31 24/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
416222 2002 XR3 12/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
416223 2002 XJ69 13/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
416224 2002 XM90 05/12/2002 Socorro LINEAR AMO 890 m MPC · JPL
416225 2002 XZ118 10/12/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
416226 2002 YL34 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
416227 2003 AX7 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
416228 2003 AL20 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
416229 2003 AM55 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
416230 2003 AB69 09/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
416231 2003 AJ73 11/01/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
416232 2003 AK79 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
416233 2003 AG90 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
416234 2003 BW 24/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
416235 2003 BZ5 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
416236 2003 BS16 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
416237 2003 BS23 25/01/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
416238 2003 BP24 25/01/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
416239 2003 BK55 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
416240 2003 BQ63 28/01/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
416241 2003 BP66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
416242 2003 BZ66 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
416243 2003 BS81 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
416244 2003 BZ86 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
416245 2003 CT1 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
416246 2003 CL6 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
416247 2003 CD7 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
416248 2003 CD26 09/02/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
416249 2003 DG4 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
416250 2003 DL22 28/02/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
416251 2003 EQ 05/03/2003 Kleť M. Tichý, M. Kočer 1,3 km MPC · JPL
416252 Manuelherrera 2003 ES 05/03/2003 Sierra Nevada J. L. Ortiz 2,0 km MPC · JPL
416253 2003 EF23 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
416254 2003 EE35 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
416255 2003 EW35 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
416256 2003 EB42 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
416257 2003 EG46 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
416258 2003 ED48 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
416259 2003 EK62 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
416260 2003 FQ3 23/03/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 1,5 km MPC · JPL
416261 2003 FD5 27/03/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
416262 2003 FG20 23/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
416263 2003 FQ24 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
416264 2003 FF29 25/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
416265 2003 FP52 25/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
416266 2003 FV70 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
416267 2003 FN93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
416268 2003 FR96 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
416269 2003 FJ108 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
416270 2003 FY119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
416271 2003 FS131 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
416272 2003 GN3 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
416273 Glennsnyder 2003 GS28 08/04/2003 Wrightwood J. W. Young 1,2 km MPC · JPL
416274 2003 GA52 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
416275 2003 HK15 26/04/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
416276 2003 HU34 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
416277 2003 HR58 26/04/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
416278 2003 KG 20/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
416279 2003 KW2 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
416280 2003 KA3 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
416281 2003 KZ27 20/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
416282 2003 KE31 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
416283 2003 MM 21/06/2003 Socorro LINEAR 180 m MPC · JPL
416284 2003 OP21 28/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
416285 2003 OW25 24/07/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416286 2003 PR11 09/08/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
416287 2003 QK34 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
416288 2003 QP71 25/08/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416289 2003 QT71 08/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
416290 2003 QJ77 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
416291 2003 QZ86 25/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
416292 2003 QJ93 21/08/2003 Needville Needville Obs. 710 m MPC · JPL
416293 2003 QJ95 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
416294 2003 QK99 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
416295 2003 QD109 25/07/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
416296 2003 RM1 02/09/2003 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
416297 2003 RW2 01/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
416298 2003 RZ13 15/09/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
416299 2003 RW19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
416300 2003 RS22 15/09/2003 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
416301 2003 RL26 07/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
416302 2003 SW4 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
416303 2003 SF5 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
416304 2003 SS8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
416305 2003 SB13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
416306 2003 SL28 18/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
416307 2003 SA39 16/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
416308 2003 SP41 17/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
416309 2003 SV42 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
416310 2003 SP48 18/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416311 2003 SA51 18/09/2003 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
416312 2003 SX55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
416313 2003 SM77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
416314 2003 SR85 16/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
416315 2003 SW85 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
416316 2003 SA90 18/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
416317 2003 SH104 20/09/2003 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
416318 2003 SK121 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
416319 2003 SX129 21/09/2003 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
416320 2003 SS138 20/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
416321 2003 SV150 17/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
416322 2003 SE153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
416323 2003 SW161 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
416324 2003 SF165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
416325 2003 SL176 18/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
416326 2003 SY177 19/09/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
416327 2003 SM179 19/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
416328 2003 SV183 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
416329 2003 SX192 20/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
416330 2003 SM194 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
416331 2003 SV194 20/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
416332 2003 SQ202 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
416333 2003 SV202 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
416334 2003 ST205 25/09/2003 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
416335 2003 SG207 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
416336 2003 SG219 27/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
416337 2003 SM222 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
416338 2003 SF244 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
416339 2003 SS258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
416340 2003 SH280 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
416341 2003 SV281 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
416342 2003 SR289 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
416343 2003 SZ293 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
416344 2003 SX295 20/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
416345 2003 SD307 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
416346 2003 SQ323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
416347 2003 SQ327 19/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
416348 2003 SW328 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
416349 2003 SA329 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
416350 2003 SH331 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
416351 2003 SJ331 16/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
416352 2003 SX332 30/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
416353 2003 SL333 26/09/2003 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
416354 2003 SJ338 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
416355 2003 SZ338 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
416356 2003 SD339 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
416357 2003 ST339 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
416358 2003 SM344 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
416359 2003 SZ357 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
416360 2003 SR365 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
416361 2003 SV368 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
416362 2003 SM382 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
416363 2003 SS391 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
416364 2003 SR399 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
416365 2003 SL418 27/09/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
416366 2003 SR418 28/09/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
416367 2003 SG419 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
416368 2003 SS421 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
416369 2003 SS428 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
416370 2003 SE429 20/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
416371 2003 SK430 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
416372 2003 TK5 02/10/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
416373 2003 TG18 14/10/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
416374 2003 TC25 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
416375 2003 TS26 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
416376 2003 TT34 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
416377 2003 TB45 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
416378 2003 TG46 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
416379 2003 TU55 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
416380 2003 UA2 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
416381 2003 UR8 16/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
416382 2003 UU9 20/10/2003 Nashville R. Clingan 690 m MPC · JPL
416383 2003 UH11 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
416384 2003 UA15 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
416385 2003 UN17 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
416386 2003 UW19 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
416387 2003 UL28 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
416388 2003 UY28 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
416389 2003 UR33 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
416390 2003 UD35 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
416391 2003 UG51 18/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
416392 2003 UL51 18/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
416393 2003 UT66 16/10/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
416394 2003 UF67 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
416395 2003 UE90 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
416396 2003 UR97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
416397 2003 UJ105 18/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
416398 2003 UK114 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
416399 2003 UN117 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
416400 2003 UZ117 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 423 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
416401 2003 UP119 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
416402 2003 UF123 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
416403 2003 UO131 19/10/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
416404 2003 US131 19/10/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
416405 2003 UN136 28/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
416406 2003 UG139 16/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
416407 2003 UP140 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
416408 2003 UM146 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
416409 2003 UJ154 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
416410 2003 UU170 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
416411 2003 UN175 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
416412 2003 US176 21/10/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
416413 2003 UM179 21/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
416414 2003 UA181 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
416415 2003 UA184 21/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416416 2003 UG189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
416417 2003 UB191 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
416418 2003 UZ194 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
416419 2003 UL205 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
416420 2003 UW210 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
416421 2003 UL221 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
416422 2003 UC222 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
416423 2003 UY230 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
416424 2003 UK231 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
416425 2003 UB233 24/10/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
416426 2003 UT236 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
416427 2003 UT241 24/10/2003 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
416428 2003 UK249 25/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
416429 2003 UM260 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
416430 2003 UH264 27/10/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
416431 2003 UA267 28/10/2003 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
416432 2003 UY278 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
416433 2003 UF295 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
416434 2003 UO315 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
416435 2003 UC317 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
416436 2003 UR317 23/10/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
416437 2003 UA338 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
416438 2003 UW345 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
416439 2003 UQ351 19/10/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
416440 2003 UL355 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
416441 2003 UG369 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
416442 2003 US371 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
416443 2003 UO376 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
416444 2003 UL380 22/10/2003 Apache Point SDSS 590 m MPC · JPL
416445 2003 UY400 23/10/2003 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
416446 2003 VY 05/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
416447 2003 VG4 14/11/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
416448 2003 VK4 14/11/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
416449 2003 VZ6 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
416450 2003 VZ10 15/11/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
416451 2003 VM12 01/11/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
416452 2003 WD3 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
416453 2003 WU4 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
416454 2003 WL10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
416455 2003 WW14 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
416456 2003 WC19 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
416457 2003 WO20 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
416458 2003 WW20 19/11/2003 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
416459 2003 WT36 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
416460 2003 WY40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
416461 2003 WT41 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
416462 2003 WC52 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
416463 2003 WV58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
416464 2003 WX64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
416465 2003 WT65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
416466 2003 WG66 19/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
416467 2003 WJ69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
416468 2003 WQ78 20/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
416469 2003 WA81 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
416470 2003 WD82 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
416471 2003 WZ86 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
416472 2003 WW88 16/11/2003 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
416473 2003 WY91 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
416474 2003 WN92 19/10/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
416475 2003 WE94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
416476 2003 WJ104 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
416477 2003 WZ106 22/11/2003 Nogales Tenagra II Obs. 2,6 km MPC · JPL
416478 2003 WC109 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
416479 2003 WR109 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
416480 2003 WX109 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
416481 2003 WH110 20/11/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
416482 2003 WG115 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
416483 2003 WM116 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
416484 2003 WP127 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
416485 2003 WZ140 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
416486 2003 WK144 21/11/2003 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
416487 2003 WL152 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
416488 2003 WJ153 26/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
416489 2003 WL156 29/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
416490 2003 WY156 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
416491 2003 WE158 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
416492 2003 WA187 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
416493 2003 WR187 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
416494 2003 XU18 22/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
416495 2003 XA19 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
416496 2003 XR20 14/12/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
416497 2003 XA21 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
416498 2003 XS29 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
416499 2003 XK34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
416500 2003 XX42 15/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
416501 2003 YU1 18/12/2003 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
416502 2003 YT7 20/12/2003 Nashville R. Clingan 13 km MPC · JPL
416503 2003 YK10 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
416504 2003 YT12 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
416505 2003 YW40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
416506 2003 YM44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
416507 2003 YF46 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
416508 2003 YB63 19/12/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
416509 2003 YN65 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
416510 2003 YF70 21/12/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
416511 2003 YT77 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
416512 2003 YK92 21/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
416513 2003 YU93 21/12/2003 Needville Needville Obs. 11 km MPC · JPL
416514 2003 YP96 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
416515 2003 YV111 23/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
416516 2003 YC112 17/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
416517 2003 YK113 23/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
416518 2003 YX119 27/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
416519 2003 YY119 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
416520 2003 YT123 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
416521 2003 YR124 28/12/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
416522 2003 YX134 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
416523 2003 YM141 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
416524 2003 YO146 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
416525 2003 YD170 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
416526 2003 YK171 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
416527 2003 YY172 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
416528 2003 YG181 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
416529 2003 YR181 21/12/2003 Apache Point SDSS 690 m MPC · JPL
416530 2003 YN182 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
416531 2004 AK6 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
416532 2004 AX6 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
416533 2004 AW11 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
416534 2004 BQ6 17/01/2004 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
416535 2004 BD13 17/01/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
416536 2004 BV16 16/01/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
416537 2004 BW38 20/01/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
416538 2004 BM47 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
416539 2004 BE50 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
416540 2004 BB55 22/01/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
416541 2004 BV57 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
416542 2004 BK62 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
416543 2004 BX63 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
416544 2004 BA64 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
416545 2004 BX68 27/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
416546 2004 BE69 20/01/2004 Kingsnake J. V. McClusky 3,8 km MPC · JPL
416547 2004 BX75 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
416548 2004 BJ80 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
416549 2004 BK80 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
416550 2004 BH103 31/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
416551 2004 BJ116 27/12/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
416552 2004 BG124 18/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
416553 2004 CE13 11/02/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
416554 2004 CB26 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
416555 2004 CE26 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
416556 2004 CW47 14/02/2004 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
416557 2004 CF51 13/02/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
416558 2004 CD52 14/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
416559 2004 CN55 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
416560 2004 CQ55 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
416561 2004 CD58 14/02/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
416562 2004 CK116 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
416563 2004 CH118 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
416564 2004 CM128 18/01/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
416565 2004 DG3 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
416566 2004 DB60 26/02/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
416567 2004 EB 09/03/2004 Palomar NEAT AMO 2,5 km MPC · JPL
416568 2004 ET20 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
416569 2004 EL28 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
416570 2004 EA31 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
416571 2004 EY41 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
416572 2004 EM42 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
416573 2004 EK61 12/03/2004 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
416574 2004 EY80 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
416575 2004 EZ82 13/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
416576 2004 EC86 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
416577 2004 EP98 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
416578 2004 FX86 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
416579 2004 FF97 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
416580 2004 GR2 12/04/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
416581 2004 GP81 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
416582 2004 HA26 19/04/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
416583 2004 JH 08/05/2004 Wrightwood J. W. Young 1,6 km MPC · JPL
416584 2004 JB12 13/05/2004 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
416585 2004 JU24 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
416586 2004 JX24 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
416587 2004 JQ25 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
416588 2004 JS31 15/05/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
416589 2004 KV 17/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
416590 2004 LM1 10/06/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
416591 2004 LC2 11/06/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
416592 2004 LP3 11/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
416593 2004 LB13 09/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
416594 2004 NC6 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
416595 2004 NZ8 14/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
416596 2004 NA15 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
416597 2004 OS4 16/07/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
416598 2004 PR13 07/08/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
416599 2004 PJ54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
416600 2004 PV68 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
416601 2004 PW78 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
416602 2004 PW79 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
416603 2004 PO99 03/08/2004 Siding Spring SSS 620 m MPC · JPL
416604 2004 PD104 12/08/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
416605 2004 PV116 12/08/2004 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,8 km MPC · JPL
416606 2004 QK2 19/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
416607 2004 QJ28 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
416608 2004 RH27 06/09/2004 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
416609 2004 RW34 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
416610 2004 RE38 07/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
416611 2004 RB44 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
416612 2004 RQ44 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
416613 2004 RD47 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
416614 2004 RD70 08/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
416615 2004 RS93 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
416616 2004 RX97 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
416617 2004 RL136 07/09/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
416618 2004 RD138 08/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
416619 2004 RV142 08/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
416620 2004 RK162 11/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
416621 2004 RE178 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
416622 2004 RU182 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
416623 2004 RK185 10/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
416624 2004 RG215 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
416625 2004 RU227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
416626 2004 RB233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
416627 2004 RV237 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
416628 2004 RV244 17/07/2004 Cerro Tololo M. W. Buie 2,0 km MPC · JPL
416629 2004 RZ249 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
416630 2004 RF305 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
416631 2004 RM312 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
416632 2004 RO316 11/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
416633 2004 RA332 14/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
416634 2004 RZ333 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
416635 2004 RN346 10/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
416636 2004 SL9 16/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
416637 2004 SA16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
416638 2004 SL29 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
416639 2004 TF21 02/10/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416640 2004 TC24 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
416641 2004 TW27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
416642 2004 TZ45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
416643 2004 TK73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
416644 2004 TP76 07/10/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
416645 2004 TV76 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
416646 2004 TQ82 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
416647 2004 TA96 10/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
416648 2004 TY99 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
416649 2004 TP101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
416650 2004 TW102 06/10/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
416651 2004 TL117 17/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
416652 2004 TX136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
416653 2004 TO159 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
416654 2004 TF174 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
416655 2004 TJ185 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
416656 2004 TZ189 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
416657 2004 TU208 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
416658 2004 TC212 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
416659 2004 TA226 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
416660 2004 TQ234 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
416661 2004 TQ266 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
416662 2004 TO277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
416663 2004 TZ280 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
416664 2004 TB328 04/10/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
416665 2004 TO335 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
416666 2004 TX350 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
416667 2004 TH355 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
416668 2004 UU4 16/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
416669 2004 UB8 21/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
416670 2004 VG3 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
416671 2004 VA38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
416672 2004 VT40 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
416673 2004 VG53 05/11/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
416674 2004 VP107 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 1,1 km MPC · JPL
416675 2004 XJ3 03/12/2004 Catalina CSS AMO 1,1 km MPC · JPL
416676 2004 XO5 02/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
416677 2004 XQ5 02/12/2004 Desert Moon B. L. Stevens 620 m MPC · JPL
416678 2004 XT5 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
416679 2004 XR44 02/12/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
416680 2004 XD50 12/12/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
416681 2004 XE57 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
416682 2004 XH59 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
416683 2004 XB79 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
416684 2004 XV87 09/12/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
416685 2004 XD90 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
416686 2004 XK97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
416687 2004 XD126 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
416688 2004 XM129 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
416689 2004 XJ148 15/12/2004 Needville Needville Obs. 1,1 km MPC · JPL
416690 2004 XP160 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
416691 2004 YS7 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
416692 2004 YO12 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
416693 2004 YU20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
416694 2004 YR32 22/12/2004 Catalina CSS APO 2,3 km MPC · JPL
416695 2005 AM10 06/01/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
416696 2005 AV10 06/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
416697 2005 AG20 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
416698 2005 AV21 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
416699 2005 AK34 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
416700 2005 AR34 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
416701 2005 AA45 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
416702 2005 AY47 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
416703 2005 AY59 15/01/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
416704 2005 AK64 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
416705 2005 AR64 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
416706 2005 AS65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
416707 2005 AL69 14/12/2004 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
416708 2005 AL74 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
416709 2005 AB77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
416710 2005 BR5 16/01/2005 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
416711 2005 BX15 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
416712 2005 BD28 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
416713 2005 BR33 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
416714 2005 BC38 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,2 km MPC · JPL
416715 2005 CX18 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
416716 2005 CY28 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
416717 2005 CR29 01/02/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
416718 2005 CX34 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
416719 2005 CG43 02/02/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
416720 2005 CC50 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
416721 2005 CW62 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
416722 2005 CZ72 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
416723 2005 CM76 03/02/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
416724 2005 CN76 03/02/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
416725 2005 CQ78 14/02/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
416726 2005 CY78 14/02/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
416727 2005 CV79 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
416728 2005 CW80 02/02/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
416729 2005 DC1 28/02/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
416730 2005 EF2 02/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
416731 2005 EO8 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
416732 2005 EJ17 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
416733 2005 EA27 03/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
416734 2005 EA31 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
416735 2005 EF34 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
416736 2005 EJ43 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
416737 2005 ER46 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
416738 2005 EK52 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
416739 2005 EH53 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
416740 2005 EP67 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
416741 2005 EX69 08/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
416742 2005 EG70 01/02/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
416743 2005 EY74 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
416744 2005 ES86 04/03/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
416745 2005 EG93 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
416746 2005 EO93 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
416747 2005 EH99 03/03/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
416748 2005 ET103 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
416749 2005 EK105 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
416750 2005 EC108 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
416751 2005 ES117 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
416752 2005 EL126 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
416753 2005 EV135 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
416754 2005 EM137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
416755 2005 EB141 10/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
416756 2005 EW143 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
416757 2005 EJ148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
416758 2005 EP155 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
416759 2005 ET169 01/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
416760 2005 EQ193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
416761 2005 EL200 12/03/2005 Siding Spring SSS 5,5 km MPC · JPL
416762 2005 EL202 08/03/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
416763 2005 EY213 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
416764 2005 EY215 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
416765 2005 ET218 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
416766 2005 EU218 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
416767 2005 EO233 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
416768 2005 EB234 03/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
416769 2005 EC237 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
416770 2005 ER245 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
416771 2005 EJ261 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
416772 2005 EQ272 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
416773 2005 EW274 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
416774 2005 EG286 04/03/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
416775 2005 EZ288 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
416776 2005 EM298 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
416777 2005 EM312 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
416778 2005 FY4 30/03/2005 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
416779 2005 GR7 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
416780 2005 GZ9 01/04/2005 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
416781 2005 GH12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
416782 2005 GG19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
416783 2005 GA37 02/04/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
416784 2005 GU50 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
416785 2005 GD51 02/04/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
416786 2005 GR53 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
416787 2005 GY56 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
416788 2005 GT66 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
416789 2005 GF68 02/04/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
416790 2005 GG69 02/04/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
416791 2005 GH71 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
416792 2005 GC83 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
416793 2005 GR83 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
416794 2005 GW84 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
416795 2005 GL88 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
416796 2005 GM94 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
416797 2005 GF97 07/04/2005 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
416798 2005 GQ98 07/04/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
416799 2005 GV110 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
416800 2005 GD113 06/04/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
416801 2005 GC120 12/04/2005 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
416802 2005 GS124 09/04/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
416803 2005 GZ127 09/04/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
416804 2005 GP128 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
416805 2005 GB140 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
416806 2005 GB144 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
416807 2005 GT148 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
416808 2005 GR157 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
416809 2005 GR161 04/04/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
416810 2005 GF165 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
416811 2005 GL165 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
416812 2005 GW178 15/04/2005 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
416813 2005 GG179 13/04/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
416814 2005 GP200 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
416815 2005 GZ201 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
416816 2005 GF202 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
416817 2005 GH215 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
416818 2005 GJ215 08/04/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
416819 2005 GW225 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
416820 2005 GP227 15/04/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
416821 2005 HT4 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
416822 2005 HQ6 17/04/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
416823 2005 HJ9 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
416824 2005 JW17 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
416825 2005 JE32 04/05/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
416826 2005 JK34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
416827 2005 JU45 03/05/2005 Kitt Peak DLS 860 m MPC · JPL
416828 2005 JK60 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
416829 2005 JU75 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
416830 2005 JE82 12/05/2005 Mayhill A. Lowe 2,5 km MPC · JPL
416831 2005 JH100 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
416832 2005 JJ100 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
416833 2005 JT101 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
416834 2005 JY108 06/05/2005 Kitt Peak DLS 2,8 km MPC · JPL
416835 2005 JA109 06/05/2005 Kitt Peak DLS 5,4 km MPC · JPL
416836 2005 JK111 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
416837 2005 JU134 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
416838 2005 JQ147 15/05/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
416839 2005 JD150 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
416840 2005 JA164 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
416841 2005 LZ8 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
416842 2005 LD10 18/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
416843 2005 LA20 11/06/2005 Mayhill A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
416844 2005 LU21 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
416845 2005 LQ23 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
416846 2005 LM27 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
416847 2005 LX39 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
416848 2005 LJ52 02/06/2005 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
416849 2005 MO3 24/06/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
416850 2005 MN6 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
416851 2005 MM13 29/06/2005 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
416852 2005 MQ15 25/06/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
416853 2005 MV16 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
416854 2005 MW16 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
416855 2005 MX17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
416856 2005 MO23 24/06/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
416857 2005 NH14 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
416858 2005 NO14 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
416859 2005 NJ18 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
416860 2005 NK25 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
416861 2005 ND37 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
416862 2005 NC68 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
416863 2005 NK68 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
416864 2005 NV68 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
416865 2005 ND88 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
416866 2005 NX92 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
416867 2005 NG95 06/07/2005 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
416868 2005 NE101 11/07/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
416869 2005 OB1 19/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
416870 2005 OO7 29/07/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
416871 2005 OJ17 30/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
416872 2005 OK26 29/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
416873 2005 OR27 26/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
416874 2005 PW19 06/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
416875 2005 PE29 08/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
416876 2005 QM 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
416877 2005 QR21 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
416878 2005 QA30 03/08/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
416879 2005 QZ31 24/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
416880 2005 QH46 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
416881 2005 QO55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
416882 2005 QO56 23/08/2005 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
416883 2005 QZ62 26/08/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
416884 2005 QF66 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
416885 2005 QC67 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
416886 2005 QX82 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
416887 2005 QS87 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
416888 2005 QX100 27/08/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
416889 2005 QG116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
416890 2005 QY125 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
416891 2005 QK129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
416892 2005 QL130 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
416893 2005 QU144 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
416894 2005 QB150 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
416895 2005 QF150 27/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
416896 2005 QM156 30/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
416897 2005 QN156 30/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
416898 2005 QU166 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
416899 2005 QB170 29/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
416900 2005 QG171 29/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
416901 2005 QB172 29/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
416902 2005 QG179 25/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
416903 2005 QQ189 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
416904 2005 QL190 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
416905 2005 RK7 25/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
416906 2005 RH9 02/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
416907 2005 RY9 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
416908 2005 RP28 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
416909 2005 RN29 12/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
416910 2005 RV43 03/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
416911 2005 RL44 13/09/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
416912 2005 RA48 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
416913 2005 RB48 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,3 km MPC · JPL
416914 2005 RH48 01/09/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
416915 2005 SH1 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
416916 2005 SH15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
416917 2005 SV31 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
416918 2005 SA39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
416919 2005 SS45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
416920 2005 SN49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
416921 2005 SF51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 17392| 1,5 km MPC · JPL
416922 2005 SY51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
416923 2005 ST53 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
416924 2005 SD54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
416925 2005 SN60 26/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
416926 2005 SV62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
416927 2005 SY72 23/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
416928 2005 ST75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
416929 2005 SZ80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
416930 2005 SV84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
416931 2005 SY86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
416932 2005 SM87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
416933 2005 SY104 25/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
416934 2005 SC106 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
416935 2005 SG111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
416936 2005 SY112 26/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
416937 2005 SJ113 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
416938 2005 SB119 28/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
416939 2005 SA120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
416940 2005 SY121 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
416941 2005 SH132 29/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
416942 2005 SW132 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
416943 2005 SM135 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
416944 2005 SY138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
416945 2005 SR142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
416946 2005 SU146 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
416947 2005 SD156 26/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
416948 2005 SG164 27/09/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
416949 2005 SK165 28/09/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
416950 2005 SR182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
416951 2005 SE187 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
416952 2005 SZ187 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
416953 2005 SE196 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
416954 2005 SD197 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
416955 2005 SK198 30/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
416956 2005 SB200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
416957 2005 SG202 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
416958 2005 SD212 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
416959 2005 SD214 11/06/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
416960 2005 SJ214 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
416961 2005 SC220 29/09/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
416962 2005 ST222 30/09/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
416963 2005 SV222 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
416964 2005 SG252 24/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
416965 2005 SR272 30/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
416966 2005 SX277 30/09/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,7 km MPC · JPL
416967 2005 SU292 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
416968 2005 TP1 01/10/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
416969 2005 TZ1 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
416970 2005 TN7 14/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
416971 2005 TW8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
416972 2005 TN19 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
416973 2005 TR21 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
416974 2005 TR28 02/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
416975 2005 TF37 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7744| 1,1 km MPC · JPL
416976 2005 TV46 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
416977 2005 TF48 06/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
416978 2005 TF58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
416979 2005 TT65 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
416980 2005 TD77 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
416981 2005 TG83 03/10/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
416982 2005 TU83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
416983 2005 TH88 05/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
416984 2005 TK94 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
416985 2005 TD103 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
416986 2005 TO107 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
416987 2005 TM119 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
416988 2005 TB126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
416989 2005 TV140 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
416990 2005 TS141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
416991 2005 TG144 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
416992 2005 TJ149 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
416993 2005 TO152 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
416994 2005 TS155 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
416995 2005 TP157 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
416996 2005 TY157 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
416997 2005 TV162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
416998 2005 TS163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
416999 2005 TO165 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417000 2005 TH177 02/10/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

412.000s  • 413.000s  • 414.000s  • 415.000s  • 416.000s  • 417.000s  • 418.000s  • 419.000s  • 420.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001