Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/263001–264000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
263001 2007 ES115 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
263002 2007 EL116 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
263003 2007 ER126 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
263004 2007 EX128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
263005 2007 EP129 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
263006 2007 EM131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
263007 2007 EA140 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
263008 2007 EU152 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
263009 2007 EX152 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
263010 2007 EH153 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
263011 2007 ET163 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
263012 2007 ES166 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
263013 2007 EF167 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
263014 2007 ED170 14/03/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
263015 2007 EM171 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
263016 2007 ET182 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
263017 2007 EA192 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263018 2007 EP196 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
263019 2007 EU199 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263020 2007 EL200 12/03/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
263021 2007 EW202 10/03/2007 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
263022 2007 EV206 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263023 2007 EF210 08/03/2007 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
263024 2007 EB211 08/03/2007 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
263025 2007 ES213 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
263026 2007 ED214 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263027 2007 EM220 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
263028 2007 EH221 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
263029 2007 EZ223 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
263030 2007 FB21 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
263031 2007 FV22 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
263032 2007 FE42 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
263033 2007 FV43 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
263034 2007 FK45 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
263035 2007 GF4 12/04/2007 Črni Vrh Črni Vrh 5,3 km MPC · JPL
263036 2007 GT6 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
263037 2007 GO30 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
263038 2007 GL31 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
263039 2007 GT41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
263040 2007 GY42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
263041 2007 GC47 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
263042 2007 GV73 15/04/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
263043 2007 GL74 15/04/2007 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
263044 2007 HB5 19/04/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 3,9 km MPC · JPL
263045 2007 HE7 16/04/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
263046 2007 HE13 16/04/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
263047 2007 HZ22 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
263048 2007 HE23 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
263049 2007 HM30 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
263050 2007 HD48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
263051 2007 HV48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
263052 2007 HF49 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
263053 2007 HX49 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
263054 2007 HE55 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
263055 2007 HK55 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
263056 2007 HL58 23/04/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
263057 2007 HU58 23/04/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
263058 2007 HW67 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
263059 2007 HZ67 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
263060 2007 HM88 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
263061 2007 HC90 18/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
263062 2007 HO95 16/04/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
263063 2007 HT97 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
263064 2007 JA11 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
263065 2007 JX18 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
263066 2007 JW20 11/05/2007 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
263067 2007 JA22 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
263068 2007 JL31 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
263069 2007 JL32 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
263070 2007 KY7 17/05/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
263071 2007 KT8 17/05/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
263072 2007 LN4 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
263073 2007 LQ24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
263074 2007 NA2 13/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 7,5 km MPC · JPL
263075 2007 OW6 22/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
263076 2007 RZ14 11/09/2007 Remanzacco Remanzacco Obs. 780 m MPC · JPL
263077 2007 RE116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263078 2007 RU150 08/09/2007 Siding Spring SSS 14 km MPC · JPL
263079 2007 RU191 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
263080 2007 RU226 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
263081 2007 RX233 12/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
263082 2007 RT237 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
263083 2007 RQ244 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
263084 2007 RV292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
263085 2007 SS7 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
263086 2007 SX15 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
263087 2007 SB20 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
263088 2007 TL11 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
263089 2007 TE39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263090 2007 TE47 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
263091 2007 TH64 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
263092 2007 TB69 09/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
263093 2007 TG115 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
263094 2007 TF128 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
263095 2007 TR136 08/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
263096 2007 TO161 11/10/2007 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
263097 2007 TF213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263098 2007 TL215 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263099 2007 TO217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
263100 2007 TX229 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
263101 2007 TO254 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
263102 2007 TZ268 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263103 2007 TD299 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263104 2007 TT299 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
263105 2007 TV332 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
263106 2007 TY338 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
263107 2007 TO366 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263108 2007 TS377 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263109 2007 TP380 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
263110 2007 TV381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263111 2007 TJ383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263112 2007 TB385 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
263113 2007 TX392 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263114 2007 UV 17/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
263115 2007 UB3 16/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
263116 2007 UN46 20/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
263117 2007 UQ47 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
263118 2007 UQ50 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
263119 2007 UR58 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
263120 2007 UN90 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
263121 2007 UU107 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
263122 2007 VC6 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
263123 2007 VZ43 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
263124 2007 VP44 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
263125 2007 VB56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263126 2007 VX63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
263127 2007 VG83 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
263128 2007 VB84 07/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
263129 2007 VJ84 05/11/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
263130 2007 VB89 03/11/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
263131 2007 VH90 04/11/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
263132 2007 VS90 05/11/2007 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
263133 2007 VY90 06/11/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
263134 2007 VF97 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263135 2007 VH121 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
263136 2007 VH125 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
263137 2007 VD145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
263138 2007 VF153 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
263139 2007 VJ170 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
263140 2007 VS183 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
263141 2007 VO191 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
263142 2007 VF197 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
263143 2007 VO198 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
263144 2007 VZ201 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
263145 2007 VA204 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263146 2007 VE207 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
263147 2007 VZ216 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
263148 2007 VN219 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
263149 2007 VE232 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
263150 2007 VN239 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
263151 2007 VJ245 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
263152 2007 VZ253 14/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
263153 2007 VW254 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
263154 2007 VD260 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
263155 2007 VG273 12/11/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
263156 2007 VV275 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
263157 2007 VL280 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
263158 2007 VF286 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
263159 2007 VZ300 15/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
263160 2007 VD303 03/11/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
263161 2007 VQ305 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
263162 2007 VS306 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263163 2007 VQ309 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
263164 2007 VW309 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
263165 2007 VN311 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
263166 2007 VP311 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
263167 2007 VV313 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
263168 2007 VW313 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
263169 2007 WW20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
263170 2007 WX20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
263171 2007 WY20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
263172 2007 WN52 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
263173 2007 WA54 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
263174 2007 XA 01/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,1 km MPC · JPL
263175 2007 XO4 03/12/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
263176 2007 XO16 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
263177 2007 XW25 15/12/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,2 km MPC · JPL
263178 2007 XE30 15/12/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
263179 2007 XP33 10/12/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
263180 2007 XG38 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
263181 2007 XV51 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
263182 2007 XB52 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
263183 2007 XK54 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
263184 2007 YM2 16/12/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 1,5 km MPC · JPL
263185 2007 YO12 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263186 2007 YK14 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263187 2007 YH23 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
263188 2007 YP32 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
263189 2007 YW38 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
263190 2007 YT41 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
263191 2007 YT42 30/12/2007 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
263192 2007 YM43 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
263193 2007 YE46 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
263194 2007 YN48 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
263195 2007 YR50 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
263196 2007 YC55 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263197 2007 YD57 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
263198 2007 YX60 31/12/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
263199 2007 YB64 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263200 2008 AO 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
263201 2008 AU1 08/01/2008 Dauban F. Kugel 1,3 km MPC · JPL
263202 2008 AN3 09/01/2008 Jarnac Jarnac Obs. 3,5 km MPC · JPL
263203 2008 AP3 05/01/2008 Mayhill A. Lowe 2,1 km MPC · JPL
263204 2008 AJ6 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
263205 2008 AQ14 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263206 2008 AS19 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
263207 2008 AJ24 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
263208 2008 AV24 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
263209 2008 AH25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
263210 2008 AN26 10/01/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
263211 2008 AP26 10/01/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
263212 2008 AU27 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
263213 2008 AX27 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
263214 2008 AP30 11/01/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 850 m MPC · JPL
263215 2008 AE32 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263216 2008 AC34 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
263217 2008 AF36 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
263218 2008 AT36 10/01/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
263219 2008 AL37 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263220 2008 AV40 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
263221 2008 AJ44 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263222 2008 AA45 10/01/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
263223 2008 AF45 10/01/2008 Lulin Observatory LUSS 3,5 km MPC · JPL
263224 2008 AQ45 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
263225 2008 AX51 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
263226 2008 AZ52 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
263227 2008 AK58 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
263228 2008 AN60 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
263229 2008 AP62 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
263230 2008 AY65 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
263231 2008 AA67 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
263232 2008 AF69 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
263233 2008 AJ69 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
263234 2008 AP69 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263235 2008 AQ69 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
263236 2008 AG77 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
263237 2008 AT77 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263238 2008 AZ79 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
263239 2008 AY83 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
263240 2008 AA101 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
263241 2008 AT102 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
263242 2008 AA106 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
263243 2008 AP107 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
263244 2008 AE108 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263245 2008 AW111 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
263246 2008 AV113 03/01/2008 Lulin LUSS 1,1 km MPC · JPL
263247 2008 AK114 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263248 2008 AN115 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
263249 2008 AW115 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
263250 2008 AO116 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
263251 Pandabear 2008 AA119 06/01/2008 Mauna Kea P. A. Wiegert, A. Papadimos 1,0 km MPC · JPL
263252 2008 BL2 19/01/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,3 km MPC · JPL
263253 2008 BE10 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
263254 2008 BK13 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
263255 Jultayu 2008 BN14 25/01/2008 La Cañada J. Lacruz 2,2 km MPC · JPL
263256 2008 BB15 27/01/2008 Eskridge G. Hug 890 m MPC · JPL
263257 2008 BV15 28/01/2008 Lulin LUSS 980 m MPC · JPL
263258 2008 BF16 28/01/2008 Lulin LUSS 3,4 km MPC · JPL
263259 2008 BH17 30/01/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
263260 2008 BX17 30/01/2008 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
263261 2008 BG19 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
263262 2008 BJ19 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
263263 2008 BW20 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
263264 2008 BM22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
263265 2008 BP22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
263266 2008 BM23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
263267 2008 BH24 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
263268 2008 BW24 28/01/2008 Lulin LUSS 1,2 km MPC · JPL
263269 2008 BK25 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
263270 2008 BP25 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
263271 2008 BT25 30/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
263272 2008 BV25 30/01/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
263273 2008 BW29 30/01/2008 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
263274 2008 BL30 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
263275 2008 BN31 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
263276 2008 BV31 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
263277 2008 BB33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
263278 2008 BK33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
263279 2008 BR33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
263280 2008 BA34 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263281 2008 BJ34 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
263282 2008 BU35 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
263283 2008 BH36 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
263284 2008 BP37 31/01/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
263285 2008 BL38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
263286 2008 BD39 30/01/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
263287 2008 BN42 31/01/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
263288 2008 BZ46 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
263289 2008 BP47 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
263290 2008 BT50 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263291 2008 CW3 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
263292 2008 CJ4 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263293 2008 CR4 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
263294 2008 CQ5 06/02/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
263295 2008 CK10 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
263296 2008 CM11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
263297 2008 CU11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
263298 2008 CZ11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
263299 2008 CV17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
263300 2008 CX17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
263301 2008 CZ17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263302 2008 CO18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
263303 2008 CS18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
263304 2008 CG20 06/02/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
263305 2008 CG23 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
263306 2008 CH25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263307 2008 CN25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
263308 2008 CQ25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
263309 2008 CU27 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263310 2008 CL30 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
263311 2008 CX31 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263312 2008 CR34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
263313 2008 CD36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
263314 2008 CG38 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
263315 2008 CQ39 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
263316 2008 CZ39 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
263317 2008 CB42 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
263318 2008 CE43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
263319 2008 CT43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
263320 2008 CV44 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
263321 2008 CV45 02/02/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
263322 2008 CV47 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
263323 2008 CN49 06/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263324 2008 CK50 06/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
263325 2008 CD51 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263326 2008 CT51 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
263327 2008 CX55 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
263328 2008 CU61 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263329 2008 CZ65 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
263330 2008 CZ67 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
263331 2008 CY71 09/02/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
263332 2008 CS73 06/02/2008 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
263333 2008 CA74 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
263334 2008 CJ77 06/02/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
263335 2008 CW77 06/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
263336 2008 CC83 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263337 2008 CG85 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
263338 2008 CG86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
263339 2008 CK86 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
263340 2008 CA88 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
263341 2008 CH89 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
263342 2008 CQ91 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263343 2008 CW97 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263344 2008 CM99 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
263345 2008 CP108 09/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
263346 2008 CW109 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
263347 2008 CS110 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
263348 2008 CR115 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
263349 2008 CN117 11/02/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 960 m MPC · JPL
263350 2008 CN121 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
263351 2008 CU131 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
263352 2008 CV131 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263353 2008 CE133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263354 2008 CZ135 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
263355 2008 CG140 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263356 2008 CQ142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
263357 2008 CR142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
263358 2008 CX142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
263359 2008 CB146 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
263360 2008 CK147 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
263361 2008 CU152 09/02/2008 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
263362 2008 CC155 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
263363 2008 CM157 09/02/2008 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
263364 2008 CO157 09/02/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
263365 2008 CW158 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
263366 2008 CY158 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
263367 2008 CZ158 09/02/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
263368 2008 CE160 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
263369 2008 CQ163 10/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
263370 2008 CT163 10/02/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
263371 2008 CE166 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
263372 2008 CM166 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
263373 2008 CG168 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
263374 2008 CN172 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
263375 2008 CH175 06/02/2008 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
263376 2008 CB179 06/02/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
263377 2008 CR180 09/02/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
263378 2008 CL181 13/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
263379 2008 CN181 13/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
263380 2008 CN184 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
263381 2008 CD188 03/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
263382 2008 CM192 03/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
263383 2008 CR194 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
263384 2008 CF198 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
263385 2008 CH200 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
263386 2008 CW203 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263387 2008 CM204 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
263388 2008 CA205 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
263389 2008 CR210 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
263390 2008 CP215 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
263391 2008 DA 16/02/2008 Taunus E. Schwab, R. Kling 2,4 km MPC · JPL
263392 2008 DH1 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
263393 2008 DX4 28/02/2008 Bisei SG Center BATTeRS 2,6 km MPC · JPL
263394 2008 DY6 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
263395 2008 DL7 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
263396 2008 DS10 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
263397 2008 DF13 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
263398 2008 DA15 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
263399 2008 DO16 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
263400 2008 DR16 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
263401 2008 DE17 26/02/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
263402 2008 DO18 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
263403 2008 DD24 27/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
263404 2008 DT25 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
263405 2008 DE26 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
263406 2008 DM26 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
263407 2008 DQ26 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263408 2008 DY26 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
263409 2008 DO34 27/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
263410 2008 DY35 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
263411 2008 DO36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
263412 2008 DR37 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
263413 2008 DM38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
263414 2008 DE42 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
263415 2008 DB44 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
263416 2008 DT44 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
263417 2008 DN45 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
263418 2008 DS45 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263419 2008 DE47 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
263420 2008 DL47 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
263421 2008 DC49 29/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
263422 2008 DK50 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263423 2008 DO52 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
263424 2008 DV54 28/02/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
263425 2008 DB57 27/02/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
263426 2008 DN65 28/02/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
263427 2008 DQ65 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
263428 2008 DD67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
263429 2008 DO67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263430 2008 DH68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
263431 2008 DY68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263432 2008 DA69 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
263433 2008 DB69 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
263434 2008 DK70 27/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
263435 2008 DP70 27/02/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
263436 2008 DB74 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
263437 2008 DW75 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
263438 2008 DO78 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263439 2008 DW78 28/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
263440 2008 DF79 29/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
263441 2008 DP79 29/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
263442 2008 DE83 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
263443 2008 DR83 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
263444 2008 DY86 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
263445 2008 DZ86 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263446 2008 DK88 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
263447 2008 EA1 01/03/2008 Kachina J. Hobart 1,2 km MPC · JPL
263448 2008 EG1 03/03/2008 Dauban F. Kugel 1,4 km MPC · JPL
263449 2008 EY1 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263450 2008 ET2 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
263451 2008 EL4 02/03/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
263452 2008 EE6 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
263453 2008 EZ6 04/03/2008 Mayhill A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
263454 2008 EA12 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
263455 2008 ER14 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
263456 2008 ER15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
263457 2008 EX16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
263458 2008 EG17 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
263459 2008 EL22 02/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 4,0 km MPC · JPL
263460 2008 EM22 02/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
263461 2008 EK29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
263462 2008 EO34 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
263463 2008 EP34 02/03/2008 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
263464 2008 ET35 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
263465 2008 EL42 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263466 2008 EF43 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
263467 2008 EM48 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
263468 2008 EG53 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
263469 2008 EX57 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
263470 2008 EX59 08/03/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
263471 2008 ET66 23/09/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
263472 2008 ES67 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
263473 2008 EZ67 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
263474 2008 EL71 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
263475 2008 EK73 07/03/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
263476 2008 EZ75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
263477 2008 EH77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
263478 2008 EM77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263479 2008 EF78 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
263480 2008 EP79 08/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
263481 2008 EF80 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
263482 2008 EJ80 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
263483 2008 EC83 08/03/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
263484 2008 EJ83 09/03/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
263485 2008 ER84 11/03/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,3 km MPC · JPL
263486 2008 EY86 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
263487 2008 EV87 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
263488 2008 EE89 08/03/2008 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
263489 2008 EJ89 08/03/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
263490 2008 EK92 03/03/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
263491 2008 EY93 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
263492 2008 EY94 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
263493 2008 EX96 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
263494 2008 EP100 03/03/2008 Lulin LUSS 5,0 km MPC · JPL
263495 2008 EV100 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263496 2008 EY103 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
263497 2008 EW105 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
263498 2008 EY106 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
263499 2008 ET116 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
263500 2008 EV118 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
263501 2008 EG120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
263502 2008 EX120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
263503 2008 EP121 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
263504 2008 EP122 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
263505 2008 EC123 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
263506 2008 EF126 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263507 2008 EG126 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
263508 2008 EV126 10/03/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
263509 2008 EF129 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263510 2008 EG135 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
263511 2008 EE136 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
263512 2008 EP139 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263513 2008 ER141 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263514 2008 EM143 14/03/2008 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
263515 2008 EB144 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263516 Alexescu 2008 EW144 13/03/2008 La Silla EURONEAR 940 m MPC · JPL
263517 2008 ES147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
263518 2008 EA149 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
263519 2008 EC149 02/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
263520 2008 EO149 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
263521 2008 EQ149 04/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,0 km MPC · JPL
263522 2008 EN153 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
263523 2008 ET153 13/03/2008 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
263524 2008 EZ153 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
263525 2008 EG157 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
263526 2008 ET157 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
263527 2008 EK158 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
263528 2008 EZ159 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263529 2008 EM163 13/03/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
263530 2008 ED166 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
263531 2008 FM1 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263532 2008 FY2 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
263533 2008 FZ2 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263534 2008 FT3 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
263535 2008 FN7 30/03/2008 Modra Š. Gajdoš, J. Világi 1,2 km MPC · JPL
263536 2008 FU7 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
263537 2008 FK8 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
263538 2008 FS14 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
263539 2008 FN16 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
263540 2008 FA17 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263541 2008 FR20 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
263542 2008 FJ27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
263543 2008 FA28 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
263544 2008 FE28 27/03/2008 Lulin LUSS 790 m MPC · JPL
263545 2008 FE29 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263546 2008 FJ31 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
263547 2008 FQ35 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
263548 2008 FM41 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
263549 2008 FV41 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
263550 2008 FR48 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
263551 2008 FF50 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
263552 2008 FR50 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
263553 2008 FB54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
263554 2008 FH55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
263555 2008 FM57 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
263556 2008 FU57 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263557 2008 FP59 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
263558 2008 FW60 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
263559 2008 FZ60 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
263560 2008 FJ61 30/03/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
263561 2008 FX67 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
263562 2008 FY67 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
263563 2008 FL68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
263564 2008 FS69 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
263565 2008 FB70 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
263566 2008 FQ70 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
263567 2008 FU70 29/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
263568 2008 FH71 29/03/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
263569 2008 FO71 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
263570 2008 FV75 29/03/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
263571 2008 FZ75 30/03/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
263572 2008 FL77 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263573 2008 FX77 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
263574 2008 FV79 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
263575 2008 FR82 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
263576 2008 FT82 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
263577 2008 FG83 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263578 2008 FB84 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
263579 2008 FR88 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
263580 2008 FC90 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
263581 2008 FN90 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
263582 2008 FE92 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
263583 2008 FK93 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
263584 2008 FZ96 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
263585 2008 FX98 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
263586 2008 FS104 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
263587 2008 FF105 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
263588 2008 FH107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263589 2008 FY107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
263590 2008 FY110 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
263591 2008 FT112 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
263592 2008 FJ115 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
263593 2008 FM115 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
263594 2008 FR115 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
263595 2008 FR117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263596 2008 FC121 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
263597 2008 FF124 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263598 2008 FX124 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
263599 2008 FE125 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
263600 2008 FO125 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
263601 2008 FS129 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263602 2008 FW130 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
263603 2008 FX130 31/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
263604 2008 FN131 29/03/2008 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
263605 2008 FP132 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
263606 2008 FS133 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
263607 2008 FN135 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
263608 2008 FP135 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
263609 2008 FO136 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
263610 2008 FP136 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
263611 2008 FY136 29/03/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
263612 2008 GJ1 03/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
263613 Enol 2008 GM1 03/04/2008 La Cañada J. Lacruz 860 m MPC · JPL
263614 2008 GH3 01/04/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,3 km MPC · JPL
263615 2008 GA5 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
263616 2008 GD11 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263617 2008 GG14 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
263618 2008 GR14 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
263619 2008 GR23 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
263620 2008 GJ24 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
263621 2008 GE34 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
263622 2008 GS36 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263623 2008 GH39 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263624 2008 GV41 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
263625 2008 GM42 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
263626 2008 GS42 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
263627 2008 GF47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
263628 2008 GK48 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
263629 2008 GN49 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
263630 2008 GU58 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
263631 2008 GF59 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
263632 2008 GW59 05/04/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
263633 2008 GQ60 05/04/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
263634 2008 GY60 05/04/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
263635 2008 GM66 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
263636 2008 GH67 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
263637 2008 GC70 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
263638 2008 GN70 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
263639 2008 GF73 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
263640 2008 GC77 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
263641 2008 GX77 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
263642 2008 GN78 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
263643 2008 GX78 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
263644 2008 GW79 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263645 2008 GD83 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263646 2008 GH85 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
263647 2008 GK86 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
263648 2008 GN86 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263649 2008 GD88 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
263650 2008 GE89 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
263651 2008 GU89 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
263652 2008 GT90 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
263653 2008 GT95 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
263654 2008 GR96 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
263655 2008 GR99 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
263656 2008 GS100 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
263657 2008 GY101 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
263658 2008 GD102 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
263659 2008 GL102 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
263660 2008 GJ103 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
263661 2008 GS103 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
263662 2008 GZ104 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
263663 2008 GJ109 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
263664 2008 GW109 13/04/2008 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,7 km MPC · JPL
263665 2008 GU110 03/04/2008 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
263666 2008 GW112 13/04/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
263667 2008 GP113 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
263668 2008 GT113 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
263669 2008 GU113 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263670 2008 GQ114 11/04/2008 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
263671 2008 GW114 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263672 2008 GO119 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
263673 2008 GX119 12/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
263674 2008 GG120 12/04/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
263675 2008 GH121 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
263676 2008 GT121 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
263677 2008 GF122 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
263678 2008 GS122 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
263679 2008 GM127 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
263680 2008 GZ129 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
263681 2008 GG130 05/04/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
263682 2008 GO131 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
263683 2008 GQ131 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
263684 2008 GS131 06/04/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
263685 2008 GC132 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
263686 2008 GK132 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
263687 2008 GN133 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
263688 2008 GQ133 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
263689 2008 GZ133 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263690 2008 GQ136 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
263691 2008 GX137 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
263692 2008 GC142 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
263693 2008 GZ143 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
263694 2008 HN4 29/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
263695 2008 HW6 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
263696 2008 HJ8 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
263697 2008 HE9 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
263698 2008 HO11 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
263699 2008 HV11 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
263700 2008 HR13 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
263701 2008 HF14 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
263702 2008 HA18 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
263703 2008 HX18 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
263704 2008 HZ25 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
263705 2008 HL26 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
263706 2008 HC29 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
263707 2008 HV30 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
263708 2008 HD32 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
263709 2008 HX33 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
263710 2008 HZ33 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
263711 2008 HQ34 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
263712 2008 HC36 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
263713 2008 HK36 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
263714 2008 HR37 30/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
263715 2008 HB41 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
263716 2008 HW41 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
263717 2008 HY41 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
263718 2008 HE44 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
263719 2008 HA46 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
263720 2008 HS47 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
263721 2008 HO49 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
263722 2008 HH50 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
263723 2008 HP50 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
263724 2008 HS50 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
263725 2008 HN51 15/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
263726 2008 HR51 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263727 2008 HZ52 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
263728 2008 HA54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
263729 2008 HT54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263730 2008 HQ56 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
263731 2008 HT59 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
263732 2008 HL60 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
263733 2008 HR66 28/04/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
263734 2008 HD69 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
263735 2008 JQ3 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263736 2008 JT3 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263737 2008 JJ4 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
263738 2008 JO5 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
263739 2008 JO9 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
263740 2008 JW14 06/05/2008 Dauban F. Kugel 4,2 km MPC · JPL
263741 2008 JY14 06/05/2008 Dauban F. Kugel 1,5 km MPC · JPL
263742 2008 JF18 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
263743 2008 JE20 08/05/2008 Kachina J. Hobart 3,9 km MPC · JPL
263744 2008 JX21 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
263745 2008 JG22 06/05/2008 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
263746 2008 JE23 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
263747 2008 JS25 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263748 2008 JB26 11/05/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
263749 2008 JF26 08/05/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
263750 2008 JQ28 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
263751 2008 JT28 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263752 2008 JS30 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
263753 2008 JM34 15/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
263754 2008 JS34 15/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
263755 2008 JC39 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
263756 2008 JQ39 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
263757 2008 KD 26/05/2008 Kachina J. Hobart 4,2 km MPC · JPL
263758 2008 KE5 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
263759 2008 KT6 26/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
263760 2008 KF9 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
263761 2008 KT9 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263762 2008 KH11 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
263763 2008 KV11 28/05/2008 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,8 km MPC · JPL
263764 2008 KE12 26/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
263765 2008 KQ14 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
263766 2008 KZ15 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
263767 2008 KP16 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
263768 2008 KR16 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
263769 2008 KN25 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
263770 2008 KP28 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
263771 2008 KY28 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
263772 2008 KE34 30/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
263773 2008 KW36 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
263774 2008 KS37 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
263775 2008 KK40 29/05/2008 Grove Creek F. Tozzi 4,3 km MPC · JPL
263776 2008 LZ 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
263777 2008 LN2 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
263778 2008 LP2 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
263779 2008 LB3 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
263780 2008 LN4 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
263781 2008 LT5 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
263782 2008 LH6 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263783 2008 LE9 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263784 2008 LS10 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263785 2008 LB11 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263786 2008 LS13 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
263787 2008 LJ16 11/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
263788 2008 MG4 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
263789 2008 MA5 27/06/2008 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,5 km MPC · JPL
263790 2008 PG22 10/08/2008 Črni Vrh Črni Vrh 2,0 km MPC · JPL
263791 2008 QY3 23/08/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
263792 2008 QX5 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 15 km MPC · JPL
263793 2008 QE37 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
263794 2008 QQ37 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
263795 2008 QP41 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
263796 2008 QP42 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
263797 2008 RK2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
263798 2008 RE5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
263799 2008 RA10 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
263800 2008 RQ16 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
263801 2008 RU16 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
263802 2008 RG19 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
263803 2008 RK27 08/09/2008 Dauban F. Kugel 14 km MPC · JPL
263804 2008 RD31 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
263805 2008 RP31 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
263806 2008 RW37 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
263807 2008 RJ45 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
263808 2008 RQ54 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
263809 2008 RU55 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
263810 2008 RD56 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
263811 2008 RV99 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
263812 2008 RW121 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
263813 2008 RD122 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
263814 2008 RS122 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
263815 2008 RH125 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,8 km MPC · JPL
263816 2008 RV125 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
263817 2008 RJ126 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
263818 2008 RX126 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
263819 2008 RR128 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
263820 2008 RF140 08/09/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,9 km MPC · JPL
263821 2008 SX41 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
263822 2008 SO49 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
263823 2008 SD78 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
263824 2008 SP155 23/09/2008 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
263825 2008 SM172 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
263826 2008 SA180 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
263827 2008 SR190 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
263828 2008 SG191 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
263829 2008 SL222 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,9 km MPC · JPL
263830 2008 SK227 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
263831 2008 SR254 22/09/2008 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
263832 2008 SU279 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
263833 2008 TJ53 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
263834 2008 TS54 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
263835 2008 TA62 02/10/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
263836 2008 TU100 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
263837 2008 TJ130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
263838 2008 US21 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
263839 2008 WM2 20/11/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
263840 2008 WG61 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
263841 2008 XM30 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263842 2008 YS158 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
263843 2008 YT160 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
263844 Johnfarrell 2009 BV7 21/01/2009 Kachina J. Hobart 3,3 km MPC · JPL
263845 2009 BM10 21/01/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
263846 2009 BP13 25/01/2009 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
263847 2009 BS30 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
263848 2009 BF44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263849 2009 BL83 31/01/2009 Uccle T. Pauwels, E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
263850 2009 BO84 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
263851 2009 BT112 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
263852 2009 BV121 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263853 2009 BC124 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263854 2009 BP126 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
263855 2009 BS145 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
263856 2009 BX146 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
263857 2009 BF149 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263858 2009 BJ171 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
263859 2009 BX178 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
263860 2009 CD11 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
263861 2009 CN30 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
263862 2009 DQ2 17/02/2009 Dauban F. Kugel 980 m MPC · JPL
263863 2009 DV3 18/02/2009 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
263864 2009 DD16 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
263865 2009 DY23 20/02/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
263866 2009 DF33 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263867 2009 DN33 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
263868 2009 DN40 16/02/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
263869 2009 DY41 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
263870 2009 DE45 21/02/2009 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
263871 2009 DP47 28/02/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
263872 2009 DA50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
263873 2009 DT75 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
263874 2009 DQ96 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
263875 2009 DD105 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
263876 2009 DB125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263877 2009 DO125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
263878 2009 DX138 22/02/2009 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
263879 2009 DG139 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
263880 2009 EW5 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
263881 2009 ES10 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
263882 2009 EW20 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263883 2009 EJ23 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263884 2009 EC26 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
263885 2009 EZ26 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
263886 2009 EU27 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
263887 2009 FU 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
263888 2009 FT1 17/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,2 km MPC · JPL
263889 2009 FB3 17/03/2009 Mayhill A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
263890 2009 FX13 16/03/2009 Dauban F. Kugel 2,2 km MPC · JPL
263891 2009 FY13 17/03/2009 Dauban F. Kugel 1,4 km MPC · JPL
263892 2009 FZ13 17/03/2009 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
263893 2009 FD14 18/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
263894 2009 FF17 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
263895 2009 FK18 19/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
263896 2009 FU18 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
263897 2009 FO19 21/03/2009 Dauban F. Kugel 940 m MPC · JPL
263898 2009 FM21 19/03/2009 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
263899 2009 FR22 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
263900 2009 FY23 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
263901 2009 FF25 23/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
263902 2009 FS34 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
263903 2009 FQ35 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263904 2009 FA37 23/03/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
263905 2009 FC38 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
263906 Yuanfengfang 2009 FS44 21/03/2009 Lulin Observatory Z.-W. Jin, C.-S. Lin 800 m MPC · JPL
263907 2009 FP46 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263908 2009 FV46 27/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263909 2009 FC48 30/03/2009 Hibiscus N. Teamo 2,3 km MPC · JPL
263910 2009 FZ51 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
263911 2009 FS61 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
263912 2009 FA64 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263913 2009 FL64 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
263914 2009 FZ65 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263915 2009 FU66 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
263916 2009 FW67 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
263917 2009 FL69 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263918 2009 FV69 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
263919 2009 FL72 18/03/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
263920 2009 FH75 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
263921 2009 GN3 15/04/2009 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
263922 2009 HQ 16/04/2009 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
263923 2009 HR1 17/04/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
263924 2009 HT5 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
263925 2009 HW18 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
263926 2009 HE20 17/04/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
263927 2009 HD28 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
263928 2009 HP36 20/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
263929 2009 HK37 17/04/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
263930 2009 HA42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
263931 2009 HO42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
263932 Speyer 2009 HY44 22/04/2009 Tzec Maun E. Schwab 1,1 km MPC · JPL
263933 2009 HM45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
263934 2009 HF48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
263935 2009 HG53 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
263936 2009 HW53 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
263937 2009 HP54 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
263938 2009 HR54 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
263939 2009 HR57 23/04/2009 Marly P. Kocher 2,1 km MPC · JPL
263940 Malyshkina 2009 HN58 20/04/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 1,1 km MPC · JPL
263941 2009 HK65 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
263942 2009 HZ69 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263943 2009 HY74 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
263944 2009 HD80 28/04/2009 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
263945 2009 HK80 28/04/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
263946 2009 HZ86 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
263947 2009 HL88 24/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
263948 2009 HV88 23/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
263949 2009 HQ89 30/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
263950 2009 HB94 28/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,2 km MPC · JPL
263951 2009 HJ94 27/04/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,9 km MPC · JPL
263952 2009 HA102 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
263953 2009 HB102 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
263954 2009 HD102 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
263955 2009 HO102 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
263956 2009 HG103 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
263957 2009 HK103 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
263958 2009 HU104 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
263959 2009 JJ 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
263960 2009 JO 03/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
263961 2009 JR1 02/05/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
263962 2009 JA4 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
263963 2009 JL4 01/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,6 km MPC · JPL
263964 2009 JU6 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
263965 2009 JP7 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
263966 2009 JK8 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
263967 2009 JU8 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
263968 2009 JF12 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
263969 2009 JD13 02/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
263970 2009 JQ17 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
263971 2009 KB1 17/05/2009 Dauban F. Kugel 3,8 km MPC · JPL
263972 2009 KC1 17/05/2009 Dauban F. Kugel 3,3 km MPC · JPL
263973 2009 KL1 18/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 5,4 km MPC · JPL
263974 2009 KG2 19/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
263975 2009 KY2 24/05/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 850 m MPC · JPL
263976 2009 KD5 26/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. APO · 790 m MPC · JPL
263977 2009 KH7 26/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
263978 2009 KY7 18/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
263979 2009 KE8 28/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
263980 2009 KV10 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
263981 2009 KX16 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
263982 2009 KR17 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
263983 2009 KD22 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
263984 2009 KP22 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
263985 2009 KX22 26/05/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
263986 2009 KO25 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
263987 2009 KR28 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
263988 2009 LJ1 12/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
263989 2009 LP1 12/06/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,6 km MPC · JPL
263990 2009 LX4 14/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
263991 2009 MZ 21/06/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 7,9 km MPC · JPL
263992 2009 ME5 21/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
263993 2009 MT8 27/06/2009 La Sagra Mallorca Obs. 6,1 km MPC · JPL
263994 2009 MJ9 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
263995 2009 MV9 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
263996 2009 NW 15/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
263997 2009 OK2 18/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
263998 2009 OZ3 17/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
263999 2009 OL4 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
264000 2009 OB6 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

259.000s  • 260.000s  • 261.000s  • 262.000s  • 263.000s  • 264.000s  • 265.000s  • 266.000s  • 267.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001