Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/327001–328000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
327001 2004 RB16 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327002 2004 RD19 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
327003 2004 RU21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327004 2004 RO29 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
327005 2004 RG51 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
327006 2004 RY53 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
327007 2004 RG56 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
327008 2004 RY56 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
327009 2004 RK84 10/09/2004 Wrightwood J. W. Young 1,8 km MPC · JPL
327010 2004 RU92 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
327011 2004 RZ95 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
327012 2004 RF136 07/09/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
327013 2004 RK136 07/09/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
327014 2004 RO141 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
327015 2004 RU147 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
327016 2004 RR163 08/09/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
327017 2004 RQ181 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
327018 2004 RC199 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
327019 2004 RU204 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327020 2004 RU206 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
327021 2004 RT209 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
327022 2004 RR212 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
327023 2004 RU219 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
327024 2004 RO225 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
327025 2004 RW229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
327026 2004 RH238 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
327027 2004 RM238 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327028 2004 RG246 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327029 2004 RY253 06/09/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
327030 Alanmaclure 2004 RR289 12/09/2004 Stony Ridge Stony Ridge Obs. 3,4 km MPC · JPL
327031 2004 RD290 05/09/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
327032 2004 RA312 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
327033 2004 RK323 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
327034 2004 RO324 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
327035 2004 RB335 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
327036 2004 RN345 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
327037 2004 RS346 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
327038 2004 RV346 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
327039 2004 RY356 04/09/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
327040 2004 SV4 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
327041 2004 SY21 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
327042 2004 SM23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
327043 2004 SX29 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
327044 2004 SE38 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327045 2004 SO47 18/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
327046 2004 SO59 24/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
327047 2004 TB5 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
327048 2004 TJ23 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
327049 2004 TN39 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
327050 2004 TN55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
327051 2004 TW55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327052 2004 TY61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
327053 2004 TP72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327054 2004 TT85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327055 2004 TZ85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327056 2004 TA89 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
327057 2004 TX144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
327058 2004 TG146 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
327059 2004 TG149 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
327060 2004 TK155 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
327061 2004 TS157 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
327062 2004 TF203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
327063 2004 TG204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
327064 2004 TE205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
327065 2004 TA206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
327066 2004 TE215 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
327067 2004 TM235 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
327068 2004 TS296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
327069 2004 TY305 10/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
327070 2004 TN306 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
327071 2004 TQ356 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
327072 2004 TD369 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
327073 2004 UD5 18/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
327074 2004 UT6 20/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
327075 2004 VW12 03/11/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
327076 2004 VO13 02/11/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
327077 2004 VW27 05/11/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
327078 2004 VR35 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
327079 2004 VW35 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
327080 2004 VK38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
327081 2004 VV42 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
327082 Tournesol 2004 VT65 10/11/2004 Nogales M. Ory 3,2 km MPC · JPL
327083 2004 VK68 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
327084 2004 VS86 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
327085 2004 VF89 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
327086 2004 WW7 19/11/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
327087 2004 XH1 01/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
327088 2004 XE8 02/12/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
327089 2004 XT14 10/12/2004 Desert Moon B. L. Stevens 3,5 km MPC · JPL
327090 2004 XR21 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
327091 2004 XA25 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
327092 2004 XB25 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
327093 2004 XO31 09/12/2004 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
327094 2004 XO33 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
327095 2004 XG56 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
327096 2004 XL94 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
327097 2004 XJ96 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
327098 2004 XM140 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
327099 2004 XQ144 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
327100 2004 XU159 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
327101 2004 XS179 14/12/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
327102 2004 XF186 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
327103 2005 AT12 06/01/2005 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
327104 2005 AH48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
327105 2005 AT55 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
327106 2005 AC68 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
327107 2005 AA69 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
327108 2005 BC27 20/01/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
327109 2005 CP1 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327110 2005 CY13 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
327111 2005 CH44 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
327112 2005 CZ46 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327113 2005 CG65 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
327114 2005 EV7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327115 2005 EM27 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
327116 2005 ES55 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
327117 2005 EH63 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
327118 2005 EW65 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
327119 2005 EN80 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
327120 2005 EF91 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327121 2005 EB115 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
327122 2005 EL137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
327123 2005 EW141 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
327124 2005 ER144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
327125 2005 EQ145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
327126 2005 ER148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327127 2005 EY148 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327128 2005 EM150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
327129 2005 EW150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
327130 2005 EL151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
327131 2005 EO164 11/03/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
327132 2005 EJ181 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
327133 2005 EB185 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
327134 2005 EN186 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
327135 2005 EA195 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
327136 2005 EV195 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
327137 2005 EV206 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
327138 2005 EJ213 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
327139 2005 ES213 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
327140 2005 EE224 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 370 m MPC · JPL
327141 2005 EC249 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
327142 2005 EJ257 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
327143 2005 ET262 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
327144 2005 EW264 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
327145 2005 GB9 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
327146 2005 GA26 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
327147 2005 GM33 04/04/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
327148 2005 GF45 05/04/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
327149 2005 GW48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
327150 2005 GS57 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
327151 2005 GX71 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
327152 2005 GM84 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
327153 2005 GO84 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327154 2005 GW96 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
327155 2005 GJ100 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
327156 2005 GT113 09/04/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
327157 2005 GP126 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
327158 2005 GK127 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
327159 2005 GO163 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
327160 2005 GF167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
327161 2005 HZ 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
327162 2005 HJ5 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327163 2005 JC2 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327164 2005 JX2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
327165 2005 JC16 03/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
327166 2005 JR38 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
327167 2005 JM47 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
327168 2005 JG59 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
327169 2005 JE81 11/05/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
327170 2005 JM84 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
327171 2005 JN85 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
327172 2005 JC89 11/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
327173 2005 JQ105 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
327174 2005 JJ120 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
327175 2005 JJ121 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
327176 2005 JP127 12/05/2005 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
327177 2005 JJ185 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
327178 2005 KD8 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
327179 2005 KF13 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
327180 2005 LH5 02/06/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
327181 2005 LH23 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
327182 2005 LN26 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
327183 2005 LF32 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
327184 2005 LF40 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
327185 2005 LZ41 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
327186 2005 LC42 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
327187 2005 LF53 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
327188 2005 MQ5 27/06/2005 Junk Bond D. Healy 1,1 km MPC · JPL
327189 2005 MA7 27/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
327190 2005 MY7 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327191 2005 MD12 28/06/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
327192 2005 MH22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327193 2005 MQ28 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327194 2005 MG30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
327195 2005 MU30 29/06/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
327196 2005 MR33 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
327197 2005 MC39 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327198 2005 MA54 20/06/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
327199 2005 NQ 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
327200 2005 NV7 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
327201 2005 NW15 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
327202 2005 NN40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
327203 2005 NX40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
327204 2005 NB46 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
327205 2005 NU48 10/07/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
327206 2005 NQ66 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
327207 2005 NF70 04/07/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
327208 2005 NB82 15/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327209 2005 NA91 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
327210 2005 NH101 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
327211 2005 NQ124 04/07/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
327212 2005 NY124 04/07/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
327213 2005 NT125 10/07/2005 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
327214 2005 ON2 26/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
327215 2005 OC17 30/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
327216 2005 OX17 30/07/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
327217 2005 OD25 31/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
327218 2005 OM28 30/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
327219 2005 PN23 06/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
327220 2005 QO 22/08/2005 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
327221 2005 QS26 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327222 2005 QC28 27/08/2005 Kanab E. E. Sheridan 960 m MPC · JPL
327223 2005 QW61 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
327224 2005 QN90 25/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
327225 2005 QD100 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
327226 2005 QQ100 27/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
327227 2005 QH108 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
327228 2005 QO112 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
327229 2005 QO120 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
327230 2005 QD160 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
327231 2005 QO167 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
327232 2005 QH182 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327233 2005 QT187 27/08/2005 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
327234 2005 RL12 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327235 2005 RN21 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
327236 2005 RG46 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 970 m MPC · JPL
327237 2005 RK46 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,4 km MPC · JPL
327238 2005 RG47 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
327239 2005 SN18 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
327240 2005 SO20 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
327241 2005 SQ21 27/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
327242 2005 SY28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
327243 2005 SQ32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327244 2005 SN43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
327245 2005 SC45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
327246 2005 SQ45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
327247 2005 SZ46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327248 2005 SS53 25/09/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
327249 2005 SO72 31/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
327250 2005 SG94 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
327251 2005 SG97 25/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
327252 2005 SP98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
327253 2005 SD102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327254 2005 SB106 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
327255 2005 SF108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327256 2005 SM116 27/09/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
327257 2005 SV118 28/09/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
327258 2005 SA119 28/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
327259 2005 SJ120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327260 2005 SD122 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
327261 2005 SA126 29/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
327262 2005 SJ133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
327263 2005 SM138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
327264 2005 ST166 28/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
327265 2005 SG168 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
327266 2005 SS171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327267 2005 SR179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
327268 2005 SD187 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327269 2005 SV192 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
327270 2005 SV202 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
327271 2005 SJ211 30/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
327272 2005 SY211 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
327273 2005 SP216 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
327274 2005 SS225 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327275 2005 SS233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
327276 2005 SM237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
327277 2005 SJ247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327278 2005 ST255 22/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
327279 2005 SD265 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
327280 2005 SC280 24/09/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
327281 2005 ST291 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327282 2005 TR9 01/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
327283 2005 TL15 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
327284 2005 TC33 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327285 2005 TT42 04/10/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
327286 2005 TQ46 01/10/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando 860 m MPC · JPL
327287 2005 TE55 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327288 2005 TE64 06/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
327289 2005 TO77 06/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
327290 2005 TN97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
327291 2005 TV101 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
327292 2005 TJ104 08/10/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
327293 2005 TG116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327294 2005 TJ116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
327295 2005 TS120 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327296 2005 TX120 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327297 2005 TF121 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327298 2005 TX138 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
327299 2005 TB141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327300 2005 TK141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
327301 2005 TP144 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327302 2005 TJ146 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327303 2005 TW154 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327304 2005 TV166 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
327305 2005 TK178 01/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
327306 2005 TD193 11/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
327307 2005 UK7 28/10/2005 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
327308 2005 UL10 21/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
327309 2005 UV13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327310 2005 UR14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327311 2005 UZ14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327312 2005 UB18 22/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
327313 2005 UL21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327314 2005 UE27 23/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
327315 2005 UA28 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
327316 2005 UK31 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
327317 2005 UA35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
327318 2005 UF40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327319 2005 UW42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
327320 2005 UU43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
327321 2005 UG44 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
327322 2005 UO53 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
327323 2005 UM78 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
327324 2005 UL81 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
327325 2005 UO84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327326 2005 UJ90 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327327 2005 UP94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327328 2005 UH100 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327329 2005 UY101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
327330 2005 UU110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
327331 2005 UN120 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
327332 2005 UX126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327333 2005 UB128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327334 2005 UV133 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327335 2005 UW141 25/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
327336 2005 UJ142 25/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
327337 2005 UN154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327338 2005 UY160 22/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
327339 2005 UP165 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
327340 2005 UP169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
327341 2005 UR173 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327342 2005 US177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
327343 2005 UZ185 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
327344 2005 UE186 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
327345 2005 UB189 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
327346 2005 UZ190 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
327347 2005 UG195 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
327348 2005 UA199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
327349 2005 UT203 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
327350 2005 UD205 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
327351 2005 UH227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
327352 2005 UQ227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327353 2005 UR228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327354 2005 US231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
327355 2005 UH235 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
327356 2005 UG236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
327357 2005 UR236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327358 2005 US241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
327359 2005 UL243 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327360 2005 UV244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
327361 2005 UW254 22/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
327362 2005 UM256 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327363 2005 UL260 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
327364 2005 UG266 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
327365 2005 UB269 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
327366 2005 UJ276 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327367 2005 UF282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327368 2005 UN283 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327369 2005 UX291 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327370 2005 UW293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
327371 2005 UF309 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
327372 2005 UT310 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
327373 2005 UP321 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
327374 2005 UX322 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327375 2005 UU324 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
327376 2005 UM328 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
327377 2005 UO332 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327378 2005 UF333 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
327379 2005 UP343 31/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
327380 2005 UG349 25/10/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
327381 2005 UW371 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
327382 2005 UK375 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327383 2005 UL378 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
327384 2005 UG381 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327385 2005 UH387 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
327386 2005 UN390 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
327387 2005 UG412 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
327388 2005 UX414 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327389 2005 UL430 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327390 2005 UU438 28/10/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
327391 2005 UV439 29/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
327392 2005 UQ460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
327393 2005 UU463 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327394 2005 UE467 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
327395 2005 UH478 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
327396 2005 UL489 23/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
327397 2005 UH493 25/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
327398 2005 UL505 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 3,9 km MPC · JPL
327399 2005 UL512 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327400 2005 UE521 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
327401 2005 VU 01/11/2005 La Silla R. Behrend 2,0 km MPC · JPL
327402 2005 VV3 05/11/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
327403 2005 VQ11 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327404 2005 VU22 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327405 2005 VO32 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
327406 2005 VA33 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327407 2005 VG42 03/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
327408 2005 VY42 04/11/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
327409 2005 VA52 03/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
327410 2005 VH58 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327411 2005 VL75 01/11/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
327412 2005 VG89 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
327413 2005 VY91 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
327414 2005 VS101 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
327415 2005 VV107 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327416 2005 VF112 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
327417 2005 VP119 08/11/2005 Wildberg R. Apitzsch 2,2 km MPC · JPL
327418 2005 VL122 14/11/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
327419 2005 VR128 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,3 km MPC · JPL
327420 2005 VO135 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
327421 Yanamandra 2005 WP 20/11/2005 Wrightwood J. W. Young 2,9 km MPC · JPL
327422 2005 WU15 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
327423 2005 WH21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
327424 2005 WF22 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327425 2005 WK29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327426 2005 WY34 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
327427 2005 WC36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327428 2005 WR36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
327429 2005 WP39 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
327430 2005 WA59 28/11/2005 Junk Bond D. Healy 1,3 km MPC · JPL
327431 2005 WY69 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
327432 2005 WL75 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
327433 2005 WY77 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327434 2005 WK81 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
327435 2005 WO89 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
327436 2005 WF95 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327437 2005 WE96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
327438 2005 WY98 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
327439 2005 WR102 25/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
327440 2005 WJ104 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
327441 2005 WS104 28/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
327442 2005 WY105 29/11/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
327443 2005 WD110 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
327444 2005 WR116 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
327445 2005 WE121 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
327446 2005 WK126 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
327447 2005 WZ126 25/11/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
327448 2005 WU128 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
327449 2005 WB131 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
327450 2005 WH137 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
327451 2005 WR149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
327452 2005 WU153 31/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
327453 2005 WM161 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
327454 2005 WT164 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
327455 2005 WF166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
327456 2005 WS166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
327457 2005 WG167 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327458 2005 WJ178 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
327459 2005 WJ179 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
327460 2005 WH186 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
327461 2005 XN37 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
327462 2005 XU56 06/12/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
327463 2005 XO69 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
327464 2005 XE76 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
327465 2005 XT76 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
327466 2005 XT92 07/12/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
327467 2005 XK101 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
327468 2005 XT109 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,9 km MPC · JPL
327469 2005 XX109 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
327470 2005 XC115 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
327471 2005 YL2 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327472 2005 YM8 23/12/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
327473 2005 YJ16 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
327474 2005 YW18 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327475 2005 YJ29 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
327476 2005 YM47 14/07/2004 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
327477 2005 YH58 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
327478 2005 YR58 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
327479 2005 YY58 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
327480 2005 YR77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
327481 2005 YD80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
327482 2005 YK81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
327483 2005 YD86 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
327484 2005 YV88 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
327485 2005 YK116 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
327486 2005 YW140 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
327487 2005 YD143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
327488 2005 YM147 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
327489 2005 YE179 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
327490 2005 YF181 23/12/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
327491 2005 YG181 23/12/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
327492 2005 YB189 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
327493 2005 YL193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
327494 2005 YS197 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
327495 2005 YM200 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
327496 2005 YE245 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
327497 2005 YU281 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
327498 2006 AL10 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
327499 2006 AR22 06/01/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
327500 2006 AQ36 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
327501 2006 AE56 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
327502 2006 AO62 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
327503 2006 AJ69 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
327504 2006 AP70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
327505 2006 AF78 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
327506 2006 AE79 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
327507 2006 AB105 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
327508 2006 BS 20/01/2006 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
327509 2006 BV6 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
327510 2006 BO17 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
327511 2006 BB25 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
327512 Bíró 2006 BR26 24/01/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 2,4 km MPC · JPL
327513 2006 BJ46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
327514 2006 BF54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
327515 2006 BO61 22/01/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
327516 2006 BV67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327517 2006 BY71 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
327518 2006 BU78 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
327519 2006 BN79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
327520 2006 BD88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
327521 2006 BM94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
327522 2006 BK97 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
327523 2006 BS108 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
327524 2006 BM112 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
327525 2006 BN112 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
327526 2006 BP112 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
327527 2006 BQ126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327528 2006 BH128 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
327529 2006 BW136 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
327530 2006 BK137 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
327531 2006 BT142 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
327532 2006 BU145 24/01/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
327533 2006 BE150 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
327534 2006 BR151 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
327535 2006 BY151 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327536 2006 BJ154 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
327537 2006 BT157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
327538 2006 BE169 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
327539 2006 BU179 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
327540 2006 BN180 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
327541 2006 BO186 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,1 km MPC · JPL
327542 2006 BV193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
327543 2006 BQ246 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
327544 2006 BM250 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
327545 2006 BR256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
327546 2006 BL258 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
327547 2006 BQ262 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
327548 2006 BX276 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
327549 2006 BB278 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
327550 2006 BO280 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
327551 2006 BS281 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
327552 2006 CO10 04/02/2006 Wrightwood J. W. Young 3,7 km MPC · JPL
327553 2006 CK11 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
327554 2006 CB20 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
327555 2006 CE25 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
327556 2006 CR40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
327557 2006 CT42 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
327558 2006 CE52 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
327559 2006 CS63 02/02/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 3,1 km MPC · JPL
327560 2006 DB 20/02/2006 Mayhill A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
327561 2006 DE2 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
327562 2006 DS5 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
327563 2006 DG6 20/02/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
327564 2006 DH6 20/02/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
327565 2006 DL13 22/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
327566 2006 DO15 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
327567 2006 DP27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
327568 2006 DP29 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327569 2006 DD33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
327570 2006 DR38 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
327571 2006 DT40 22/02/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
327572 2006 DJ46 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
327573 2006 DK71 20/02/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
327574 2006 DM100 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
327575 2006 DR104 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
327576 2006 DE122 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
327577 2006 DB125 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
327578 2006 DT130 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
327579 2006 DX130 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
327580 2006 DW131 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
327581 2006 DC132 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
327582 2006 DM132 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
327583 2006 DT135 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
327584 2006 DX139 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
327585 2006 DT144 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
327586 2006 DE157 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
327587 2006 DX159 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
327588 2006 DB160 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
327589 2006 DM165 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
327590 2006 DQ166 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
327591 2006 DO169 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
327592 2006 DJ182 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
327593 2006 DP188 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
327594 2006 DM189 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
327595 2006 DK194 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
327596 2006 DY195 28/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
327597 2006 DH196 22/02/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
327598 2006 DP197 24/02/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
327599 2006 DO201 28/02/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
327600 2006 DQ202 21/02/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
327601 2006 DQ211 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
327602 2006 DS214 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
327603 2006 EF3 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
327604 2006 EP17 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
327605 2006 EK19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
327606 2006 ER35 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
327607 2006 ED37 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
327608 2006 EC47 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
327609 2006 EN47 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
327610 2006 EK54 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
327611 2006 EY71 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
327612 2006 FC12 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
327613 2006 FO19 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
327614 2006 FN20 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
327615 2006 FR27 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
327616 2006 FN42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
327617 2006 GD4 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
327618 2006 GP4 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
327619 2006 GM18 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
327620 2006 GO41 07/04/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
327621 2006 GK54 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
327622 2006 HS2 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
327623 2006 HT2 29/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
327624 2006 HK42 23/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
327625 2006 HU55 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
327626 2006 HD76 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
327627 2006 HS104 18/04/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
327628 2006 JY52 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
327629 2006 KQ84 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
327630 2006 MC3 19/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
327631 2006 OU8 20/07/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
327632 Ferrarini 2006 OJ10 24/07/2006 Vicques M. Ory 920 m MPC · JPL
327633 2006 PX1 12/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
327634 2006 PM5 12/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
327635 2006 PZ6 12/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
327636 2006 PL8 13/08/2006 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
327637 2006 PS22 15/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
327638 2006 PN32 15/08/2006 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
327639 2006 QL7 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
327640 2006 QS7 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
327641 2006 QP8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
327642 2006 QF10 18/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 980 m MPC · JPL
327643 2006 QG10 18/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 800 m MPC · JPL
327644 2006 QJ12 16/08/2006 Siding Spring SSS 890 m MPC · JPL
327645 2006 QO16 17/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
327646 2006 QX18 17/08/2006 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
327647 2006 QT21 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
327648 2006 QC23 19/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
327649 2006 QT26 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
327650 2006 QM28 21/08/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
327651 2006 QA33 22/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
327652 2006 QG38 16/08/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 800 m MPC · JPL
327653 2006 QX38 18/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
327654 2006 QM47 20/08/2006 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
327655 2006 QF59 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
327656 2006 QW60 21/08/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
327657 2006 QV61 22/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
327658 2006 QG62 22/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
327659 2006 QJ62 22/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
327660 2006 QX88 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
327661 2006 QO92 16/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
327662 2006 QT98 22/08/2006 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
327663 2006 QV112 24/08/2006 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
327664 2006 QR113 24/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
327665 2006 QQ120 29/08/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
327666 2006 QN135 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
327667 2006 QD137 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
327668 2006 QV161 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
327669 2006 QU169 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
327670 2006 QH187 16/08/2006 Siding Spring SSS 770 m MPC · JPL
327671 2006 RF9 12/09/2006 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
327672 2006 RO11 12/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
327673 2006 RQ11 28/08/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
327674 2006 RT17 14/09/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
327675 2006 RO23 12/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
327676 2006 RA24 13/09/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
327677 2006 RZ30 15/09/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
327678 2006 RX32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
327679 2006 RS37 12/09/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
327680 2006 RT38 14/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
327681 2006 RK42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327682 2006 RP44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327683 2006 RM47 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327684 2006 RE53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327685 2006 RJ53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
327686 2006 RE58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
327687 2006 RZ79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
327688 2006 RK82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
327689 2006 RU90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327690 2006 RW93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
327691 2006 RH97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
327692 2006 RZ101 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
327693 2006 RC102 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
327694 2006 RS105 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 720 m MPC · JPL
327695 Yokoono 2006 RF107 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 560 m MPC · JPL
327696 2006 SH4 16/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
327697 2006 SZ8 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
327698 2006 SD16 17/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
327699 2006 SX21 17/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
327700 2006 SB34 17/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
327701 2006 SQ35 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
327702 2006 SA36 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
327703 2006 SD36 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
327704 2006 SZ36 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
327705 2006 SR41 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
327706 2006 SP42 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
327707 2006 SE52 18/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
327708 2006 SW54 18/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
327709 2006 SF76 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
327710 2006 SM77 19/09/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
327711 2006 SJ91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
327712 2006 SZ97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
327713 2006 SV103 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
327714 2006 SG135 20/09/2006 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
327715 2006 SL135 20/09/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
327716 2006 SS136 20/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
327717 2006 SD138 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
327718 2006 ST138 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
327719 2006 SP139 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
327720 2006 ST154 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
327721 2006 SQ157 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
327722 2006 SV159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
327723 2006 SK161 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327724 2006 SX185 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
327725 2006 SQ188 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
327726 2006 SJ194 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
327727 2006 SY204 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
327728 2006 SB212 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
327729 2006 SR214 27/09/2006 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
327730 2006 SM279 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
327731 2006 SE283 26/09/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
327732 2006 SP283 26/09/2006 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
327733 2006 SE300 26/09/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
327734 2006 SP317 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
327735 2006 ST322 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
327736 2006 SG328 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
327737 2006 SC336 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
327738 2006 SC351 30/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
327739 2006 SC353 30/09/2006 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
327740 2006 SG364 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
327741 2006 SE365 30/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
327742 2006 SH391 18/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
327743 2006 TG2 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
327744 2006 TM23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327745 2006 TD29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
327746 2006 TO39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327747 2006 TG50 12/10/2006 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
327748 2006 TQ55 12/10/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
327749 2006 TA69 11/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
327750 2006 TP70 11/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
327751 2006 TP72 11/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
327752 2006 TM75 11/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
327753 2006 TX77 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
327754 2006 TQ95 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
327755 2006 TX123 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
327756 2006 TP127 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
327757 2006 UW7 16/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
327758 2006 UV13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
327759 2006 UZ27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
327760 2006 US36 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327761 2006 UL38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
327762 2006 UQ52 17/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
327763 2006 UE53 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
327764 2006 UL54 17/10/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
327765 2006 UU68 16/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
327766 2006 UC69 16/10/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
327767 2006 UD78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327768 2006 UC79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
327769 2006 UY84 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
327770 2006 UF87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
327771 2006 UK91 18/10/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 880 m MPC · JPL
327772 2006 UH92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
327773 2006 UW107 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
327774 2006 UT118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
327775 2006 UW128 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
327776 2006 UV132 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
327777 2006 UC149 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
327778 2006 UV156 21/10/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
327779 2006 UC175 16/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
327780 2006 UL177 16/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
327781 2006 US179 16/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
327782 2006 UD181 16/10/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
327783 2006 UJ182 16/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
327784 2006 UW183 19/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
327785 2006 UL184 19/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
327786 2006 UO195 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
327787 2006 UF196 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
327788 2006 UT198 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327789 2006 UM220 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
327790 2006 UH223 17/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
327791 2006 UU227 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
327792 2006 UD231 21/10/2006 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
327793 2006 UT253 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
327794 2006 UB266 27/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
327795 2006 UC280 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
327796 2006 UU281 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
327797 2006 UO282 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
327798 2006 UY335 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
327799 2006 UN337 16/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
327800 2006 VU 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
327801 2006 VD5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327802 2006 VM19 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
327803 2006 VF22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327804 2006 VH22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
327805 2006 VB25 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327806 2006 VD28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
327807 2006 VP29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327808 2006 VX34 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327809 2006 VS38 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
327810 2006 VG50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
327811 2006 VA51 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327812 2006 VG63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
327813 2006 VQ72 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
327814 2006 VZ74 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
327815 2006 VD81 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
327816 2006 VW104 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327817 2006 VX132 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
327818 2006 VZ151 09/11/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
327819 2006 VJ152 09/11/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
327820 2006 VF155 13/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
327821 2006 VF171 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
327822 2006 WU18 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
327823 2006 WF22 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
327824 2006 WF23 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
327825 2006 WU24 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
327826 2006 WY30 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
327827 2006 WE42 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
327828 2006 WM46 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
327829 2006 WH48 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327830 2006 WV55 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
327831 2006 WF61 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
327832 2006 WU67 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
327833 2006 WN68 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
327834 2006 WT70 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327835 2006 WZ81 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
327836 2006 WA82 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
327837 2006 WE85 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
327838 2006 WM86 18/11/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
327839 2006 WC89 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
327840 2006 WG95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
327841 2006 WH106 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327842 2006 WQ125 22/11/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
327843 2006 WS189 15/11/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
327844 2006 WL192 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
327845 2006 WC194 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
327846 2006 WC199 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
327847 2006 WQ202 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
327848 2006 XN1 11/12/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 780 m MPC · JPL
327849 2006 XA8 09/12/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
327850 2006 XC24 12/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
327851 2006 XC43 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
327852 2006 XN50 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
327853 2006 XR50 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
327854 2006 XK54 15/12/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
327855 2006 XL55 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
327856 2006 XU60 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327857 2006 XF65 12/12/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
327858 2006 XN71 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
327859 2006 YA4 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
327860 2006 YX9 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327861 2006 YO10 21/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
327862 2006 YM14 26/12/2006 Jarnac Jarnac Obs. 1,2 km MPC · JPL
327863 2006 YC20 27/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
327864 2006 YV34 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
327865 2006 YN35 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327866 2006 YV35 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327867 2006 YA50 21/12/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,2 km MPC · JPL
327868 2006 YB51 26/12/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
327869 2006 YB52 21/12/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
327870 2006 YL54 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
327871 2007 AN3 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327872 2007 AR3 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327873 2007 AH7 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
327874 2007 AQ12 15/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
327875 2007 AJ17 15/01/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
327876 2007 AO17 15/01/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
327877 2007 AC18 08/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
327878 2007 AY20 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
327879 2007 AT27 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
327880 2007 AB29 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
327881 2007 AP30 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
327882 2007 AE31 15/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
327883 2007 BB5 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327884 2007 BX6 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
327885 2007 BB34 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
327886 2007 BF34 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
327887 2007 BM35 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
327888 2007 BD36 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
327889 2007 BD38 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
327890 2007 BP38 24/01/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
327891 2007 BQ47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327892 2007 BL49 22/01/2007 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 2,7 km MPC · JPL
327893 2007 BC58 24/01/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
327894 2007 BU58 24/01/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
327895 2007 BO59 25/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
327896 2007 BH63 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
327897 2007 BH74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
327898 2007 BS88 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
327899 2007 BH102 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
327900 2007 CP27 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
327901 2007 CQ31 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
327902 2007 CX38 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
327903 2007 CL39 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
327904 2007 CZ50 13/02/2007 Marly P. Kocher 1,7 km MPC · JPL
327905 2007 CX51 09/02/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
327906 2007 CR56 15/02/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
327907 2007 CQ58 10/02/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
327908 2007 CV78 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
327909 2007 CK79 09/02/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
327910 2007 DU4 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327911 2007 DC12 16/02/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
327912 2007 DQ12 16/02/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
327913 2007 DA14 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327914 2007 DP21 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
327915 2007 DH23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
327916 2007 DT24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
327917 2007 DJ25 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
327918 2007 DZ26 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
327919 2007 DX27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
327920 2007 DV29 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
327921 2007 DX31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
327922 2007 DW36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
327923 2007 DN42 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
327924 2007 DK43 17/02/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
327925 2007 DK47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
327926 2007 DF49 23/02/2007 Altschwendt W. Ries 2,3 km MPC · JPL
327927 2007 DH51 17/02/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
327928 2007 DY59 22/02/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
327929 2007 DU63 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
327930 2007 DT67 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
327931 2007 DK74 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
327932 2007 DL78 23/02/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
327933 2007 DW78 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
327934 2007 DX90 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
327935 2007 DV98 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
327936 2007 DX110 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
327937 2007 DE113 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
327938 2007 EX5 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
327939 2007 EY10 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
327940 2007 EW13 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
327941 2007 EQ14 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
327942 2007 EX18 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
327943 Xavierbarcons 2007 EQ26 09/03/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,8 km MPC · JPL
327944 2007 EW29 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
327945 2007 ED30 09/03/2007 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
327946 2007 EO37 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
327947 2007 EJ38 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
327948 2007 ET46 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
327949 2007 EE54 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
327950 2007 EW62 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
327951 2007 EO72 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
327952 2007 EP76 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
327953 2007 EQ81 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
327954 2007 ES104 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
327955 2007 EC110 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
327956 2007 EG132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
327957 2007 EN134 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
327958 2007 EH139 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
327959 2007 EQ146 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
327960 2007 EF148 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
327961 2007 EB149 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
327962 2007 EJ151 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
327963 2007 EP158 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
327964 2007 EG159 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
327965 2007 EV166 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
327966 2007 EP189 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
327967 2007 EH205 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
327968 2007 EB210 08/03/2007 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
327969 2007 EA221 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
327970 2007 FD7 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
327971 2007 FH8 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
327972 2007 FH15 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
327973 2007 FM22 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
327974 2007 FN26 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
327975 2007 FJ30 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
327976 2007 FP33 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
327977 2007 FO34 24/03/2007 Moletai Molėtai Obs. 3,1 km MPC · JPL
327978 2007 FS39 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
327979 2007 FT45 16/03/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
327980 2007 FX45 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
327981 2007 FC47 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
327982 Balducci 2007 GE2 10/04/2007 Vallemare Borbon V. S. Casulli 3,4 km MPC · JPL
327983 2007 GD12 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
327984 2007 GL20 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
327985 2007 GY21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
327986 2007 GK22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
327987 2007 GP22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
327988 2007 GR22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
327989 Howieglatter 2007 GC32 10/04/2007 Antares ARO 3,7 km MPC · JPL
327990 2007 GJ33 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
327991 2007 GM38 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
327992 2007 GK40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
327993 2007 GP42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
327994 2007 GQ48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
327995 2007 GV52 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
327996 2007 GQ57 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
327997 2007 GU59 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
327998 2007 GG62 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
327999 2007 GL64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
328000 2007 GW66 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

323.000s  • 324.000s  • 325.000s  • 326.000s  • 327.000s  • 328.000s  • 329.000s  • 330.000s  • 331.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001