Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/394001–395000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
394001 2005 UV516 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
394002 2005 UT522 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,1 km MPC · JPL
394003 2005 UD523 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394004 2005 UD530 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
394005 2005 VF1 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394006 2005 VK4 06/11/2005 Mayhill A. Lowe 3,9 km MPC · JPL
394007 2005 VF16 10/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
394008 2005 VL33 01/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
394009 2005 VV44 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
394010 2005 VE54 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394011 2005 VW55 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
394012 2005 VA59 05/11/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
394013 2005 VY59 05/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
394014 2005 VG65 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
394015 2005 VH76 03/11/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
394016 2005 VO80 22/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
394017 2005 VO101 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
394018 2005 VU103 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
394019 2005 VE110 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
394020 2005 VD119 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
394021 2005 VZ125 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
394022 2005 VP131 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
394023 2005 WW9 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
394024 2005 WY10 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394025 2005 WU12 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
394026 2005 WZ12 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394027 2005 WG15 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
394028 2005 WE20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394029 2005 WQ22 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394030 2005 WQ26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394031 2005 WS29 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394032 2005 WQ39 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394033 2005 WU52 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
394034 2005 WU59 25/11/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
394035 2005 WL60 27/10/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
394036 2005 WA69 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
394037 2005 WP76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
394038 2005 WE86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
394039 2005 WP98 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
394040 2005 WD100 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
394041 2005 WY101 29/11/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
394042 2005 WX102 25/11/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
394043 2005 WS112 20/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
394044 2005 WO117 28/11/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
394045 2005 WS118 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
394046 2005 WX119 29/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
394047 2005 WC141 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394048 2005 WV146 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394049 2005 WE148 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394050 2005 WQ163 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
394051 2005 WR163 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
394052 2005 WU186 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
394053 2005 WT187 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394054 2005 WL188 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
394055 2005 WU191 25/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
394056 2005 WW200 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
394057 2005 WD209 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394058 2005 XF 01/12/2005 Junk Bond D. Healy 2,8 km MPC · JPL
394059 2005 XB5 06/12/2005 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 980 m MPC · JPL
394060 2005 XB8 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
394061 2005 XG28 01/12/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
394062 2005 XO51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394063 2005 XP54 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
394064 2005 XS54 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
394065 2005 XW60 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
394066 2005 XU77 10/12/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
394067 2005 YH80 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
394068 2005 YZ111 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
394069 2005 YT121 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
394070 2005 YW146 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
394071 2005 YB153 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
394072 2005 YY161 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
394073 2005 YN168 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
394074 2005 YP176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
394075 2005 YZ187 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
394076 2005 YN200 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394077 2005 YC203 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
394078 2005 YF231 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
394079 2005 YT271 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394080 2005 YL277 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394081 2006 AS30 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
394082 2006 AX58 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
394083 2006 AZ92 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
394084 2006 BO5 21/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
394085 2006 BY9 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
394086 2006 BP12 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394087 2006 BU28 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
394088 2006 BP34 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394089 2006 BF36 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
394090 2006 BK41 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
394091 2006 BT44 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
394092 2006 BH46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394093 2006 BQ48 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
394094 2006 BA64 22/01/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
394095 2006 BX66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394096 2006 BD74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394097 2006 BU74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
394098 2006 BK107 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394099 2006 BZ110 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394100 2006 BS111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
394101 2006 BY113 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394102 2006 BC136 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394103 2006 BP137 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
394104 2006 BR158 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
394105 2006 BT178 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
394106 2006 BW185 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
394107 2006 BV194 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
394108 2006 CY5 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
394109 2006 CD7 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
394110 2006 CX41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394111 2006 CV56 04/02/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
394112 2006 DD4 20/02/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
394113 2006 DE5 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394114 2006 DD16 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
394115 2006 DQ25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
394116 2006 DB170 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394117 2006 DG184 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394118 2006 DC191 09/09/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
394119 2006 EV15 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
394120 2006 EB25 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
394121 2006 EQ48 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394122 2006 FT13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
394123 2006 FA16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
394124 2006 FN28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394125 2006 GZ25 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
394126 2006 GR41 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
394127 2006 GW54 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394128 2006 HR33 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
394129 2006 HJ48 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394130 2006 HY51 26/04/2006 Socorro LINEAR APO 1,2 km MPC · JPL
394131 2006 HV62 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
394132 2006 HT75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394133 2006 HE152 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394134 2006 JA2 01/05/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
394135 2006 JA14 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394136 2006 JA35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
394137 2006 JQ46 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394138 2006 KF23 21/05/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
394139 2006 KW27 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394140 2006 KU30 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
394141 2006 KV38 24/05/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
394142 2006 KT55 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394143 2006 KO71 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394144 2006 KF74 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394145 2006 KG80 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
394146 2006 KO85 02/05/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
394147 2006 KZ92 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394148 2006 KT99 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394149 2006 KA104 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394150 2006 KW115 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394151 2006 LF1 01/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
394152 2006 ON21 28/07/2006 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
394153 2006 PL14 15/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
394154 2006 PH20 18/07/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
394155 2006 QS 18/08/2006 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
394156 2006 QX6 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
394157 2006 QR16 17/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
394158 2006 QZ20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
394159 2006 QJ38 18/08/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
394160 2006 QD43 17/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
394161 2006 QF51 23/08/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
394162 2006 QD58 25/08/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
394163 2006 QN68 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394164 2006 QV85 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394165 2006 QW90 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
394166 2006 QQ92 16/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
394167 2006 QL95 16/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
394168 2006 QT96 16/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
394169 2006 QW104 28/08/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
394170 2006 QZ113 25/08/2006 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
394171 2006 QK152 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
394172 2006 QR156 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394173 2006 QR164 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
394174 2006 QJ165 29/08/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
394175 2006 QN185 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394176 2006 RS8 12/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
394177 2006 RM10 14/09/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
394178 2006 RU46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
394179 2006 RT54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394180 2006 RT59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394181 2006 RV61 12/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
394182 2006 RO70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394183 2006 RM76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394184 2006 RJ92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
394185 2006 RN93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394186 2006 RY98 14/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
394187 2006 SM1 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
394188 2006 SL7 18/09/2006 Mayhill A. Lowe 1,9 km MPC · JPL
394189 2006 SM10 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394190 2006 ST36 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394191 2006 SY51 18/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
394192 2006 SB55 18/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
394193 2006 SX58 20/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
394194 2006 SA60 18/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
394195 2006 SV60 18/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
394196 2006 SH66 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
394197 2006 SZ69 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394198 2006 SY72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394199 2006 SS84 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394200 2006 SF85 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
394201 2006 SV91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394202 2006 SY102 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394203 2006 SB104 19/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
394204 2006 SM105 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394205 2006 SZ107 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
394206 2006 SK167 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394207 2006 SN186 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394208 2006 SL188 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394209 2006 SC199 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394210 2006 SN221 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
394211 2006 SW224 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394212 2006 SQ226 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394213 2006 SZ233 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394214 2006 SH244 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394215 2006 SY250 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394216 2006 SG262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
394217 2006 SF266 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394218 2006 SW269 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
394219 2006 SM284 27/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
394220 2006 SO293 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394221 2006 SH302 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
394222 2006 SQ309 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394223 2006 ST311 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394224 2006 SF315 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394225 2006 SK325 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394226 2006 SH327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394227 2006 SN327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394228 2006 ST341 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
394229 2006 SH348 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394230 2006 SW348 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
394231 2006 SF358 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394232 2006 SK358 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
394233 2006 SC359 30/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
394234 2006 SA375 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
394235 2006 SW393 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13314| 1,9 km MPC · JPL
394236 2006 SS397 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
394237 2006 SN404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
394238 2006 SQ404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
394239 2006 SA405 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394240 2006 SY405 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
394241 2006 SZ410 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
394242 2006 TU13 10/10/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
394243 2006 TG29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394244 2006 TF38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394245 2006 TW60 15/10/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,7 km MPC · JPL
394246 2006 TO69 25/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
394247 2006 TQ77 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394248 2006 TN85 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394249 2006 TO104 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
394250 2006 TN112 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
394251 2006 TK120 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,4 km MPC · JPL
394252 2006 TV121 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
394253 2006 TU124 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394254 2006 TR128 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
394255 2006 UX21 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
394256 2006 UV24 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
394257 2006 UH39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394258 2006 UX43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394259 2006 UE48 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
394260 2006 UH62 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
394261 2006 UV70 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
394262 2006 UW72 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
394263 2006 UA95 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
394264 2006 UZ104 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 13314| 2,4 km MPC · JPL
394265 2006 UY111 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394266 2006 UK114 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394267 2006 UR115 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394268 2006 UF118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394269 2006 UP119 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394270 2006 UO120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
394271 2006 UY125 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394272 2006 UA133 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394273 2006 US135 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
394274 2006 UW143 19/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
394275 2006 UX188 17/09/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
394276 2006 UG194 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394277 2006 UY217 29/08/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
394278 2006 UU228 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
394279 2006 UN248 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
394280 2006 UD260 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394281 2006 UO276 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394282 2006 UE279 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394283 2006 UU280 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394284 2006 UF284 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394285 2006 UA285 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 13314| 2,1 km MPC · JPL
394286 2006 UW325 20/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 3,0 km MPC · JPL
394287 2006 UZ336 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
394288 2006 VY16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394289 2006 VJ21 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
394290 2006 VF28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394291 2006 VW29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394292 2006 VM34 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
394293 2006 VJ35 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394294 2006 VB41 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394295 2006 VZ58 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
394296 2006 VW70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
394297 2006 VD73 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
394298 2006 VD83 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394299 2006 VF98 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394300 2006 VT110 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
394301 2006 VA126 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
394302 2006 VX131 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394303 2006 VJ134 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
394304 2006 VR139 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394305 2006 VG146 15/11/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
394306 2006 VL146 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394307 2006 VO153 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
394308 2006 VY169 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
394309 2006 WY5 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394310 2006 WA10 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
394311 2006 WP12 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
394312 2006 WC16 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
394313 2006 WV16 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
394314 2006 WS21 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394315 2006 WZ33 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394316 2006 WA52 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
394317 2006 WS52 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
394318 2006 WR73 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394319 2006 WM87 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
394320 2006 WN97 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394321 2006 WX102 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
394322 2006 WB103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394323 2006 WY103 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394324 2006 WC109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394325 2006 WY116 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394326 2006 WL139 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
394327 2006 WN164 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
394328 2006 WJ166 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394329 2006 WJ174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394330 2006 WM187 15/11/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
394331 2006 WS187 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
394332 2006 WG192 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
394333 2006 WR192 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
394334 2006 WV193 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
394335 2006 WN199 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
394336 2006 WN202 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
394337 2006 WH205 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394338 2006 XR11 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
394339 2006 XA15 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394340 2006 XC18 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
394341 2006 XY69 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
394342 2006 XZ70 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
394343 2006 XV71 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
394344 2006 YL 17/12/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
394345 2006 YH29 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
394346 2006 YU38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
394347 2007 AD1 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
394348 2007 AJ23 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
394349 2007 AH28 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
394350 2007 BF10 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
394351 2007 BM11 17/01/2007 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
394352 2007 BN16 17/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
394353 2007 BK37 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394354 2007 BL43 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
394355 2007 BF44 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394356 2007 BB48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
394357 2007 BB57 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
394358 2007 BY62 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
394359 2007 BW68 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
394360 2007 BZ79 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
394361 2007 CO14 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
394362 2007 CS23 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
394363 2007 CP60 10/02/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
394364 2007 DD1 18/02/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 780 m MPC · JPL
394365 2007 DG22 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
394366 2007 DH25 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
394367 2007 DW32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394368 2007 DK33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394369 2007 DG35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
394370 2007 DU36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394371 2007 DK55 21/02/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
394372 2007 DZ56 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
394373 2007 DY67 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394374 2007 DD74 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
394375 2007 DM76 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394376 2007 DD86 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
394377 2007 DN89 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
394378 2007 DG110 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394379 2007 DO111 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394380 2007 EU3 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394381 2007 EF5 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
394382 2007 EU6 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394383 2007 EN34 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
394384 2007 EX35 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
394385 2007 EZ44 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
394386 2007 ES45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
394387 2007 EB52 11/03/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
394388 2007 EE60 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
394389 2007 EP70 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394390 2007 ES72 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
394391 2007 EO82 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
394392 2007 EP88 15/03/2007 Siding Spring SSS 640 m MPC · JPL
394393 2007 EK92 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
394394 2007 EZ93 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
394395 2007 EH110 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394396 2007 EK111 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394397 2007 EN132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
394398 2007 EZ135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
394399 2007 EY177 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
394400 2007 ER197 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
394401 2007 FG27 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394402 2007 GF21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394403 2007 GT22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
394404 2007 GJ23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394405 2007 GZ34 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
394406 2007 GM39 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394407 2007 GS41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
394408 2007 GZ47 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394409 2007 GV48 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
394410 2007 GO57 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394411 2007 GN58 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
394412 2007 GF62 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394413 2007 GV62 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394414 2007 GJ67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
394415 2007 GU69 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
394416 2007 HV20 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394417 2007 HD22 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394418 2007 HH58 23/04/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
394419 2007 HB67 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
394420 2007 HH69 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
394421 2007 HT74 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394422 2007 JD9 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
394423 2007 JT10 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
394424 2007 JZ17 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
394425 2007 JG19 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
394426 2007 JY27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394427 2007 JG32 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
394428 2007 KA 16/05/2007 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
394429 2007 LF7 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394430 2007 LF8 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394431 2007 MH7 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394432 2007 NC 06/07/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,0 km MPC · JPL
394433 2007 PT1 20/07/2007 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
394434 2007 PE2 07/08/2007 Eskridge G. Hug 860 m MPC · JPL
394435 2007 PD4 08/08/2007 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
394436 2007 PN7 08/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
394437 2007 PN9 12/08/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 700 m MPC · JPL
394438 2007 PJ35 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
394439 2007 PH40 12/08/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
394440 2007 PT40 09/08/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
394441 2007 PH43 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394442 2007 PV46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394443 2007 QC9 22/08/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
394444 2007 RH8 05/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
394445 Unst 2007 RY12 11/09/2007 Vicques M. Ory 2,0 km MPC · JPL
394446 2007 RS21 03/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
394447 2007 RG23 03/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
394448 2007 RU31 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
394449 2007 RH61 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
394450 2007 RJ92 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
394451 2007 RM93 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394452 2007 RH115 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394453 2007 RF127 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
394454 2007 RE129 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
394455 2007 RU179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
394456 2007 RA190 10/09/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
394457 2007 RD190 04/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
394458 2007 RS210 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394459 2007 RV217 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
394460 2007 RY229 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394461 2007 RR238 14/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
394462 2007 RA249 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
394463 2007 RS273 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394464 2007 RV288 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
394465 2007 RY288 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
394466 2007 RB289 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394467 2007 RV318 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
394468 2007 SD4 08/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
394469 2007 SC14 20/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
394470 2007 TT4 06/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
394471 2007 TF10 19/09/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
394472 2007 TC11 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
394473 2007 TC18 09/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
394474 2007 TT23 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394475 2007 TL27 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
394476 2007 TA30 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
394477 2007 TY39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
394478 2007 TX40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394479 2007 TK48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
394480 2007 TF49 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394481 2007 TX51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394482 2007 TX53 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394483 2007 TN68 12/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
394484 2007 TK69 14/10/2007 Altschwendt W. Ries 2,3 km MPC · JPL
394485 2007 TV81 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
394486 2007 TD84 08/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
394487 2007 TO90 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394488 2007 TK98 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
394489 2007 TQ106 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394490 2007 TF112 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
394491 2007 TJ129 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
394492 2007 TC139 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394493 2007 TK144 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
394494 2007 TP154 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
394495 2007 TN170 12/10/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
394496 2007 TZ172 02/10/2007 Antares ARO 2,4 km MPC · JPL
394497 2007 TQ185 12/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
394498 2007 TF196 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
394499 2007 TT203 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
394500 2007 TN210 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
394501 2007 TW211 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
394502 2007 TE212 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394503 2007 TD220 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394504 2007 TM234 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394505 2007 TQ239 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
394506 2007 TX239 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394507 2007 TM242 08/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
394508 2007 TV247 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394509 2007 TV259 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394510 2007 TY261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394511 2007 TL266 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394512 2007 TT273 10/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
394513 2007 TG274 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
394514 2007 TA284 09/08/2007 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
394515 2007 TZ293 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
394516 2007 TF302 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
394517 2007 TC303 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
394518 2007 TB312 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394519 2007 TJ313 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394520 2007 TR328 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
394521 2007 TL333 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394522 2007 TH361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
394523 2007 TW361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
394524 2007 TX361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394525 2007 TC376 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
394526 2007 TZ380 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
394527 2007 TT383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
394528 2007 TG386 15/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
394529 2007 TO392 15/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
394530 2007 TQ392 14/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
394531 2007 TJ413 15/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
394532 2007 TV424 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
394533 2007 TC431 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
394534 2007 TT438 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394535 2007 TB442 10/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
394536 2007 TV448 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
394537 2007 TS449 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
394538 2007 TT451 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
394539 2007 UD1 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 860 m MPC · JPL
394540 2007 UL7 16/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
394541 2007 UF25 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394542 2007 UH35 19/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
394543 2007 UG36 13/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
394544 2007 UD37 19/10/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
394545 2007 UW47 20/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
394546 2007 UW48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
394547 2007 UA50 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
394548 2007 UO64 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
394549 2007 US71 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
394550 2007 UM73 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394551 2007 UG75 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394552 2007 UB78 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394553 2007 UJ78 30/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
394554 2007 UU85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394555 2007 UW85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394556 2007 UG93 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394557 2007 UQ95 30/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
394558 2007 UD117 30/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
394559 2007 UU118 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
394560 2007 UQ139 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394561 2007 UE140 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
394562 2007 UY140 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
394563 2007 UN141 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
394564 2007 UR141 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
394565 2007 VR 01/11/2007 Eskridge G. Hug 1,8 km MPC · JPL
394566 2007 VB12 06/11/2007 Eskridge G. Hug 1,5 km MPC · JPL
394567 2007 VX14 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
394568 2007 VX22 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394569 2007 VN34 03/11/2007 7300 W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
394570 2007 VV46 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394571 2007 VA47 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
394572 2007 VX53 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394573 2007 VG54 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
394574 2007 VX55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394575 2007 VM56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394576 2007 VO57 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394577 2007 VU60 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
394578 2007 VO65 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394579 2007 VY68 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
394580 2007 VS70 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394581 2007 VH76 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394582 2007 VS81 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394583 2007 VN107 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
394584 2007 VZ112 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
394585 2007 VC116 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394586 2007 VF125 05/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,5 km MPC · JPL
394587 2007 VJ128 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394588 2007 VS134 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
394589 2007 VP143 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
394590 2007 VA171 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394591 2007 VK171 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
394592 2007 VS184 10/10/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
394593 2007 VD189 14/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,5 km MPC · JPL
394594 2007 VT207 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
394595 2007 VX216 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
394596 2007 VG218 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394597 2007 VU229 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394598 2007 VR233 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
394599 2007 VW234 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394600 2007 VT239 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
394601 2007 VE252 12/11/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
394602 2007 VP259 24/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394603 2007 VC262 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394604 2007 VQ263 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394605 2007 VW268 12/11/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
394606 2007 VB269 12/11/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
394607 2007 VP285 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394608 2007 VK293 06/11/2007 XuYi PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
394609 2007 VH294 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394610 2007 VJ301 15/11/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
394611 2007 VC308 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
394612 2007 VV310 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
394613 2007 VK328 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394614 2007 VK329 15/11/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
394615 2007 VW329 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394616 2007 VA330 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
394617 2007 VQ330 04/11/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
394618 2007 VW330 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394619 2007 VE333 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394620 2007 VW333 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394621 2007 WO4 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
394622 2007 WN41 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394623 2007 WO52 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394624 2007 WQ60 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394625 2007 WE61 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
394626 2007 XS6 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
394627 2007 XP10 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
394628 2007 XG12 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394629 2007 XB14 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
394630 2007 XN28 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394631 2007 XC51 12/11/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
394632 2007 XX54 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
394633 2007 XN55 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394634 2007 YA5 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
394635 2007 YH5 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
394636 2007 YB9 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394637 2007 YQ15 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394638 2007 YL24 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
394639 2007 YB29 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394640 2007 YC38 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
394641 2007 YM39 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
394642 2007 YW54 15/12/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
394643 2007 YM55 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
394644 2007 YF57 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394645 2007 YQ64 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
394646 2007 YG65 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394647 2007 YB68 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
394648 2007 YF74 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
394649 2008 AL46 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394650 2008 AS64 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
394651 2008 AB77 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
394652 2008 AN92 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394653 2008 AB116 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394654 2008 AS120 06/01/2008 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,4 km MPC · JPL
394655 2008 AG129 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
394656 2008 BL4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394657 2008 BY11 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394658 2008 BU20 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394659 2008 BB30 30/01/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
394660 2008 BC51 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394661 2008 CG11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
394662 2008 CQ11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394663 2008 CQ16 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394664 2008 CK18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394665 2008 CB19 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394666 2008 CT23 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
394667 2008 CD32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
394668 2008 CK33 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394669 2008 CM33 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394670 2008 CO36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394671 2008 CD37 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394672 2008 CJ45 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
394673 2008 CX46 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394674 2008 CD47 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
394675 2008 CK74 10/02/2008 Junk Bond D. Healy 4,2 km MPC · JPL
394676 2008 CP78 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394677 2008 CH81 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
394678 2008 CG87 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
394679 2008 CE94 27/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
394680 2008 CJ109 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394681 2008 CT109 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394682 2008 CD126 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394683 2008 CS129 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394684 2008 CM133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
394685 2008 CR134 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
394686 2008 CY142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394687 2008 CX149 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394688 2008 CB151 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394689 2008 CZ160 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394690 2008 CC167 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394691 2008 CK174 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
394692 2008 CK183 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
394693 2008 CV183 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
394694 2008 CA186 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
394695 2008 CL191 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394696 2008 CB198 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394697 2008 CP199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
394698 2008 CH205 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
394699 2008 CG208 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394700 2008 CE212 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
394701 2008 CJ213 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
394702 2008 DD12 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394703 2008 DO15 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
394704 2008 DO20 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
394705 2008 DL23 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
394706 2008 DG27 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
394707 2008 DJ53 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
394708 2008 DT53 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
394709 2008 DW54 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
394710 2008 DD86 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394711 2008 DP87 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
394712 2008 ED13 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394713 2008 EA34 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
394714 2008 ES40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
394715 2008 EZ45 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
394716 2008 ER64 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394717 2008 EA72 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
394718 2008 EM73 07/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
394719 2008 EN73 07/03/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
394720 2008 EM94 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
394721 2008 EM105 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
394722 2008 EN105 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
394723 2008 EL108 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394724 2008 EV111 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394725 2008 EQ118 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
394726 2008 EZ125 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
394727 2008 EZ131 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
394728 2008 EV133 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
394729 2008 EU134 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
394730 2008 ER142 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394731 2008 EV151 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394732 2008 EP152 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
394733 2008 EG153 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
394734 2008 EH153 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
394735 2008 EU162 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
394736 2008 EV166 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
394737 2008 EP168 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394738 2008 EY168 13/03/2008 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
394739 2008 FE13 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
394740 2008 FP23 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
394741 2008 FJ25 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
394742 2008 FW31 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
394743 2008 FE32 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
394744 2008 FD33 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
394745 2008 FZ34 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
394746 2008 FD36 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394747 2008 FL36 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
394748 2008 FJ39 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
394749 2008 FM47 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
394750 2008 FF51 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
394751 2008 FP55 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
394752 2008 FO94 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
394753 2008 FJ101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
394754 2008 FD105 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394755 2008 FM113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
394756 2008 FS120 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
394757 2008 FD128 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394758 2008 FT133 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394759 2008 FH134 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
394760 2008 GH17 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
394761 2008 GF18 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
394762 2008 GZ22 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
394763 2008 GO25 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
394764 2008 GG27 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394765 2008 GH27 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
394766 2008 GH29 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
394767 2008 GU29 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
394768 2008 GB32 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
394769 2008 GP32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
394770 2008 GO33 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
394771 2008 GG48 02/03/2008 XuYi PMO NEO 3,5 km MPC · JPL
394772 2008 GR50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
394773 2008 GX50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
394774 2008 GG80 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
394775 2008 GM82 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
394776 2008 GW83 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
394777 2008 GP94 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
394778 2008 GZ105 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
394779 2008 GZ106 12/04/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
394780 2008 GM114 10/04/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
394781 2008 GU131 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
394782 2008 GB142 06/04/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
394783 2008 HD3 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 390 m MPC · JPL
394784 2008 HG14 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
394785 2008 HQ18 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
394786 2008 HE40 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
394787 2008 HC42 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
394788 2008 HV55 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
394789 2008 HF57 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
394790 2008 KS28 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
394791 2008 KO33 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
394792 2008 PR 01/08/2008 Dauban F. Kugel 750 m MPC · JPL
394793 2008 PR21 06/08/2008 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
394794 2008 QV7 26/08/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 860 m MPC · JPL
394795 2008 QA38 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394796 2008 QL39 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394797 2008 QL45 30/08/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
394798 2008 RA8 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
394799 2008 RN9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394800 2008 RL26 08/09/2008 Altschwendt W. Ries 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
394801 2008 RY43 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394802 2008 RE50 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394803 2008 RQ51 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394804 2008 RS68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
394805 2008 RY77 06/09/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 780 m MPC · JPL
394806 2008 RV97 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
394807 2008 RK107 07/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
394808 2008 RV124 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
394809 2008 RP134 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394810 2008 RB137 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
394811 2008 RJ137 05/09/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
394812 2008 SA4 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
394813 2008 SO17 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394814 2008 SV19 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394815 2008 SG21 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394816 2008 SX23 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
394817 2008 SQ42 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394818 2008 SX44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
394819 2008 SJ48 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
394820 2008 SW55 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
394821 2008 SD74 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
394822 2008 SZ88 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394823 2008 SY107 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
394824 2008 SG112 06/09/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
394825 2008 SE127 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394826 2008 SY137 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394827 2008 SO139 23/09/2008 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
394828 2008 SU139 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394829 2008 SH144 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
394830 2008 SF155 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394831 2008 SX155 23/09/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
394832 2008 SO157 24/09/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
394833 2008 SN159 24/09/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
394834 2008 SF163 28/09/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
394835 2008 SN163 28/09/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
394836 2008 SD165 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
394837 2008 SF180 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
394838 2008 SL189 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
394839 2008 SS215 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394840 2008 SV224 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394841 2008 SU234 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
394842 2008 SP238 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394843 2008 SZ241 21/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
394844 2008 SM249 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
394845 2008 SG251 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
394846 2008 SN251 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394847 2008 SZ271 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
394848 2008 SE273 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
394849 2008 SW277 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394850 2008 SP300 23/09/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
394851 2008 SU309 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
394852 2008 TV32 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
394853 2008 TS36 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
394854 2008 TT44 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
394855 2008 TG49 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394856 2008 TL58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
394857 2008 TQ67 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
394858 2008 TE71 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394859 2008 TF74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394860 2008 TL85 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
394861 2008 TT115 06/10/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
394862 2008 TB116 06/10/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
394863 2008 TE116 06/10/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
394864 2008 TG118 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394865 2008 TD130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
394866 2008 TO136 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
394867 2008 TF158 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
394868 2008 TQ167 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
394869 2008 TP173 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
394870 2008 TD180 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394871 2008 TH181 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
394872 2008 TN185 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394873 2008 TC189 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394874 2008 UF3 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
394875 2008 UU9 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
394876 2008 UG18 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394877 2008 UC35 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394878 2008 UH61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
394879 2008 UL66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394880 2008 UZ76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394881 2008 UW93 07/10/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
394882 2008 UM115 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394883 2008 UH142 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
394884 2008 UC146 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
394885 2008 UR146 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394886 2008 UB147 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
394887 2008 UV148 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394888 2008 UB176 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
394889 2008 UP182 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394890 2008 UK185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394891 2008 UC188 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
394892 2008 UE192 25/10/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
394893 2008 UP201 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
394894 2008 UW219 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394895 2008 UN222 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394896 2008 UH248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
394897 2008 UH267 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
394898 2008 UB272 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
394899 2008 UL298 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
394900 2008 UT298 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
394901 2008 UZ308 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394902 2008 UT338 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394903 2008 UL352 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
394904 2008 UW354 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
394905 2008 US367 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
394906 2008 UV368 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394907 2008 UY369 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
394908 2008 VG24 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394909 2008 VZ38 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
394910 2008 VL47 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
394911 2008 VX54 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
394912 2008 VP59 07/11/2008 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
394913 2008 VJ68 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
394914 2008 VO78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
394915 2008 VL79 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394916 2008 VT79 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394917 2008 VG80 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
394918 2008 WD11 18/11/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
394919 2008 WN27 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394920 2008 WN47 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394921 2008 WR65 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394922 2008 WM66 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
394923 2008 WY67 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
394924 2008 WU78 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
394925 2008 WV79 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
394926 2008 WP81 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394927 2008 WU85 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
394928 2008 WN91 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
394929 2008 WO92 25/11/2008 Dauban F. Kugel 1,9 km MPC · JPL
394930 2008 WV94 26/11/2008 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 650 m MPC · JPL
394931 2008 WV101 30/11/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
394932 2008 WG106 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394933 2008 WX112 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394934 2008 WG120 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394935 2008 WA133 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394936 2008 WK134 21/11/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
394937 2008 WD137 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
394938 2008 XY1 04/12/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
394939 2008 XP39 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394940 2008 XT41 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394941 2008 XK43 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394942 2008 XK53 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
394943 2008 XT55 01/12/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
394944 2008 YR8 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
394945 2008 YV14 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394946 2008 YZ23 21/12/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
394947 2008 YE33 31/12/2008 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
394948 2008 YG48 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
394949 2008 YR51 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
394950 2008 YH57 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394951 2008 YF59 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
394952 2008 YW59 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394953 2008 YB63 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
394954 2008 YE68 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
394955 2008 YJ68 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394956 2008 YV76 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
394957 2008 YT97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
394958 2008 YW102 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394959 2008 YA108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394960 2008 YC110 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
394961 2008 YY113 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
394962 2008 YH115 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
394963 2008 YP119 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
394964 2008 YT127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
394965 2008 YO135 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394966 2008 YW140 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
394967 2008 YO143 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
394968 2008 YC155 22/12/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
394969 2008 YG163 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394970 2008 YG167 21/12/2008 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
394971 2008 YH170 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
394972 2008 YD173 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
394973 2009 AL2 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
394974 2009 AK7 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
394975 2009 AY11 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
394976 2009 AK16 15/01/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,1 km MPC · JPL
394977 2009 AZ21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394978 2009 AK22 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
394979 2009 AP27 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
394980 2009 AF49 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
394981 2009 BF4 18/01/2009 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
394982 2009 BZ15 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
394983 2009 BZ16 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
394984 2009 BC18 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
394985 2009 BA19 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
394986 2009 BZ24 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
394987 2009 BH26 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
394988 2009 BH34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
394989 2009 BH37 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
394990 2009 BW40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
394991 2009 BV51 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
394992 2009 BW58 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
394993 2009 BC59 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
394994 2009 BA60 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
394995 2009 BN63 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
394996 2009 BT66 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
394997 2009 BG71 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
394998 2009 BQ77 25/01/2009 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
394999 2009 BJ85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
395000 2009 BV95 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

390.000s  • 391.000s  • 392.000s  • 393.000s  • 394.000s  • 395.000s  • 396.000s  • 397.000s  • 398.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001