Danh sách tiểu hành tinh/442001–443000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
442001 2010 OH15 17/07/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
442002 2010 OX17 18/07/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
442003 2010 ON19 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
442004 2010 OJ20 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
442005 2010 OY23 19/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
442006 2010 OQ26 19/07/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
442007 2010 OS38 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
442008 2010 OF40 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
442009 2010 OB42 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
442010 2010 OE43 22/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
442011 2010 OK55 23/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
442012 2010 OL67 24/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
442013 2010 OR68 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
442014 2010 OC70 25/07/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
442015 2010 OS73 25/07/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
442016 2010 OG81 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
442017 2010 OQ84 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
442018 2010 OZ87 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442019 2010 OO94 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
442020 2010 OB103 29/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
442021 2010 OC104 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
442022 2010 OO104 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
442023 2010 OV115 30/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
442024 2010 OK116 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
442025 2010 OG117 30/07/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
442026 2010 OZ119 31/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
442027 2010 OH127 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
442028 2010 PA4 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
442029 2010 PZ4 01/08/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
442030 2010 PR6 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
442031 2010 PW10 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
442032 2010 PH19 04/08/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
442033 2010 PV27 05/08/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
442034 2010 PY35 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
442035 2010 PT64 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
442036 2010 PP65 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
442037 2010 PR66 22/07/2010 WISE WISE APO · 490 m MPC · JPL
442038 2010 PG69 09/08/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
442039 2010 PW80 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
442040 2010 RG5 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
442041 2010 RA10 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
442042 2010 RV10 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
442043 2010 RX10 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
442044 2010 RA11 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
442045 2010 RF19 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
442046 2010 RY28 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
442047 2010 RG30 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
442048 2010 RQ32 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442049 2010 RY47 06/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
442050 2010 RK48 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
442051 2010 RY49 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
442052 2010 RF53 06/09/2010 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
442053 2010 RC57 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442054 2010 RP58 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
442055 2010 RB60 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
442056 2010 RB61 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442057 2010 RC62 07/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 4,4 km MPC · JPL
442058 2010 RN107 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
442059 2010 RN110 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
442060 2010 RS111 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
442061 2010 RF113 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
442062 2010 RA115 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442063 2010 RB124 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
442064 2010 RU134 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
442065 2010 RH136 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
442066 2010 RQ142 06/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
442067 2010 RD144 26/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
442068 2010 RE144 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442069 2010 RP149 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442070 2010 RC150 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442071 2010 RV151 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
442072 2010 RX154 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
442073 2010 RA155 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
442074 2010 RL158 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442075 2010 RX164 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
442076 2010 RX175 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
442077 2010 RE176 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442078 2010 RB178 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
442079 2010 RA180 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
442080 2010 SD8 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
442081 2010 SO15 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
442082 2010 SF20 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
442083 2010 SQ21 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
442084 2010 SZ33 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
442085 2010 SE37 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
442086 2010 SR38 25/01/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
442087 2010 SF39 17/09/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
442088 2010 TL1 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
442089 2010 TO8 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
442090 2010 TT14 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442091 2010 TQ26 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
442092 2010 TK28 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
442093 2010 TR28 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
442094 2010 TA34 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
442095 2010 TP39 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
442096 2010 TG53 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
442097 2010 TX65 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 31811| 3,1 km MPC · JPL
442098 2010 TQ67 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
442099 2010 TD69 06/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
442100 2010 TR70 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
442101 2010 TQ75 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
442102 2010 TR75 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
442103 2010 TW84 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
442104 2010 TQ98 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
442105 2010 TR98 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
442106 2010 TS99 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
442107 2010 TX99 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
442108 2010 TC135 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
442109 2010 TR144 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
442110 2010 TM154 30/09/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
442111 2010 TS157 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
442112 2010 TH159 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
442113 2010 TE161 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
442114 2010 TG161 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
442115 2010 TE166 09/10/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
442116 2010 TA169 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
442117 2010 TK173 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
442118 2010 TP174 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
442119 2010 TR174 07/10/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
442120 2010 TA177 10/11/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
442121 2010 TR177 01/10/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
442122 2010 TL178 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
442123 2010 TT178 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
442124 2010 TQ179 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
442125 2010 TS184 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
442126 2010 TZ185 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
442127 2010 UL11 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
442128 2010 UY26 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
442129 2010 UA27 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
442130 2010 UK31 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
442131 2010 UB33 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
442132 2010 UE33 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
442133 2010 UX37 16/09/2010 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
442134 2010 UW42 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
442135 2010 UK69 21/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
442136 2010 US78 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
442137 2010 UQ82 09/08/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
442138 2010 UR82 14/09/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
442139 2010 UW92 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
442140 2010 UE93 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
442141 2010 UX94 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
442142 2010 UJ98 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
442143 2010 UF99 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
442144 2010 VA31 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
442145 2010 VZ48 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
442146 2010 VH59 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
442147 2010 VK59 06/08/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
442148 2010 VC62 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
442149 2010 VB106 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
442150 2010 VV117 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
442151 2010 VW121 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
442152 2010 VV183 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
442153 2010 VO188 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
442154 2010 VB191 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
442155 2010 VA195 12/05/2004 Siding Spring SSS 740 m MPC · JPL
442156 2010 VC198 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
442157 2010 VT198 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
442158 2010 VF201 06/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
442159 2010 VD203 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
442160 2010 VY203 09/10/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
442161 2010 VB204 21/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
442162 2010 VG204 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
442163 2010 VN204 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
442164 2010 VM205 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442165 2010 VU205 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
442166 2010 VK206 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
442167 2010 VR206 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
442168 2010 VJ210 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
442169 2010 VG212 07/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
442170 2010 VE220 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
442171 2010 WV11 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
442172 2010 WB50 15/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
442173 2010 WV51 28/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
442174 2010 WY61 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442175 2010 WR74 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
442176 2010 XQ1 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
442177 2010 XC24 07/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 370 m MPC · JPL
442178 2010 XH40 22/01/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
442179 2010 XG45 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
442180 2010 XM83 25/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
442181 2011 AC16 03/01/2011 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
442182 2011 AL75 22/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
442183 2011 CX117 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
442184 2011 DB23 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442185 2011 EY9 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
442186 2011 EP45 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
442187 2011 EB50 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
442188 2011 ED53 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
442189 2011 ER54 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
442190 2011 EC72 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442191 2011 EG74 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442192 2011 EG78 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442193 2011 EB82 15/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
442194 2011 FP7 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442195 2011 FP13 07/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
442196 2011 FP56 15/05/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
442197 2011 FS56 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
442198 2011 FW56 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442199 2011 FH67 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
442200 2011 FZ71 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
442201 2011 FA147 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
442202 2011 GV30 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442203 2011 GW31 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442204 2011 GZ47 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
442205 2011 GL52 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442206 2011 GM67 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
442207 2011 GX69 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442208 2011 GL72 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
442209 2011 GJ77 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442210 2011 GK85 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
442211 2011 HP5 16/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442212 2011 HN12 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
442213 2011 HR14 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442214 2011 HS17 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
442215 2011 HZ17 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
442216 2011 HD18 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442217 2011 HR25 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
442218 2011 HB37 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442219 2011 HZ48 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
442220 2011 HT63 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
442221 2011 HB100 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
442222 2011 JA29 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
442223 2011 KX 21/08/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
442224 2011 KS6 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442225 2011 KQ7 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
442226 2011 KG26 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442227 2011 KA31 21/07/2004 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
442228 2011 KH31 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
442229 2011 KP44 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442230 2011 KW44 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
442231 2011 KJ46 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
442232 2011 LQ4 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442233 2011 LR9 06/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442234 2011 LA11 27/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442235 2011 LT14 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
442236 2011 LC18 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
442237 2011 LF19 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
442238 2011 LL19 07/06/2011 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
442239 2011 LK28 31/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
442240 2011 MT4 20/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
442241 2011 MM6 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
442242 2011 MT10 25/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
442243 2011 MD11 26/06/2011 Siding Spring SSS AMO 850 m MPC · JPL
442244 2011 OD2 25/04/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
442245 2011 OA4 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
442246 2011 OG4 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
442247 2011 OS11 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
442248 2011 OW15 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
442249 2011 OE19 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442250 2011 OG23 13/02/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
442251 2011 ON27 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
442252 2011 OC56 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
442253 2011 PR1 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
442254 2011 PL2 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
442255 2011 PL3 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
442256 2011 PQ7 11/10/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
442257 2011 PF8 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442258 2011 PH8 25/08/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
442259 2011 PW13 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
442260 2011 QH6 03/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
442261 2011 QA13 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442262 2011 QR19 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
442263 2011 QN25 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442264 2011 QP35 12/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
442265 2011 QF38 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
442266 2011 QS39 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
442267 2011 QD40 03/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
442268 2011 QL45 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442269 2011 QO51 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442270 2011 QK54 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
442271 2011 QJ55 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
442272 2011 QB62 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
442273 2011 QX69 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442274 2011 QR72 01/08/2011 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
442275 2011 QR91 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442276 2011 QN92 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
442277 2011 QH97 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
442278 2011 RL 08/08/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
442279 2011 RS1 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
442280 2011 RE2 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
442281 2011 RL3 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
442282 2011 RJ10 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
442283 2011 RL10 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
442284 2011 RO15 13/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
442285 2011 SD1 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442286 2011 SD3 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442287 2011 SK7 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
442288 2011 SX8 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
442289 2011 SD12 07/11/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
442290 2011 SA15 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
442291 2011 SZ20 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
442292 2011 SB21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
442293 2011 SL23 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
442294 2011 SU24 20/09/2011 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
442295 2011 SY25 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442296 2011 SJ30 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
442297 2011 SJ36 14/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
442298 2011 SQ40 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
442299 2011 SR45 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442300 2011 SX51 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
442301 2011 SF54 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
442302 2011 SB57 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
442303 2011 SO57 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
442304 2011 SS59 20/10/2007 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
442305 2011 SF60 20/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
442306 2011 SN62 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
442307 2011 SC67 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442308 2011 SC72 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
442309 2011 SC73 03/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
442310 2011 SX78 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442311 2011 SK79 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
442312 2011 SL96 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
442313 2011 SG97 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
442314 2011 SS100 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
442315 2011 SO105 16/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
442316 2011 SM111 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
442317 2011 SA115 20/09/2011 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
442318 2011 SW118 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
442319 2011 SF121 11/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
442320 2011 SH126 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
442321 2011 SA129 17/07/1998 Caussols ODAS 900 m MPC · JPL
442322 2011 SZ129 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
442323 2011 SM132 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
442324 2011 SP133 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
442325 2011 SY133 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
442326 2011 SR134 04/11/2007 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
442327 2011 SO144 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
442328 2011 SQ144 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442329 2011 SY159 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
442330 2011 SY162 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
442331 2011 SD163 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442332 2011 SK166 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
442333 2011 SX173 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
442334 2011 SU174 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
442335 2011 SJ175 16/12/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
442336 2011 SN177 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442337 2011 SN178 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442338 2011 SK179 02/10/1997 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
442339 2011 SR179 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
442340 2011 SP183 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
442341 2011 SB193 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
442342 2011 SR202 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
442343 2011 SR207 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
442344 2011 SW207 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
442345 2011 SZ207 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
442346 2011 SW208 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
442347 2011 SF209 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
442348 2011 ST212 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
442349 2011 SH221 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
442350 2011 SJ224 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
442351 2011 SF228 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
442352 2011 SP228 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
442353 2011 SF229 14/10/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
442354 2011 SW229 14/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
442355 2011 SE230 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
442356 2011 SG230 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
442357 2011 SV230 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
442358 2011 SL231 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
442359 2011 SC233 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
442360 2011 SR233 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
442361 2011 SD234 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442362 2011 ST241 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442363 2011 SN245 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
442364 2011 SD250 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442365 2011 SJ250 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
442366 2011 SP250 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
442367 2011 SD256 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
442368 2011 SO256 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
442369 2011 SB257 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
442370 2011 SJ259 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
442371 2011 SS272 12/11/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
442372 2011 SF273 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
442373 2011 SW273 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
442374 2011 TS2 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
442375 2011 TY2 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
442376 2011 TJ3 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
442377 2011 TB5 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
442378 2011 TK17 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
442379 2011 UQ1 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
442380 2011 UH3 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
442381 2011 UA9 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
442382 2011 UF13 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
442383 2011 US16 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
442384 2011 UA19 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
442385 2011 UD22 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
442386 2011 UB24 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
442387 2011 UR25 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
442388 2011 UX26 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442389 2011 UH27 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
442390 2011 UJ30 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
442391 2011 UY35 07/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442392 2011 UL37 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
442393 2011 UT39 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
442394 2011 UR41 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
442395 2011 UC42 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442396 2011 UK44 18/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
442397 2011 UV44 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
442398 2011 UA48 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
442399 2011 UL49 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
442400 2011 UQ54 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11882| 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
442401 2011 UP56 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
442402 2011 UF57 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
442403 2011 UQ58 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
442404 2011 UG66 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
442405 2011 UO67 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
442406 2011 UT72 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
442407 2011 UH76 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
442408 2011 UG81 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
442409 2011 UJ81 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
442410 2011 UF88 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
442411 2011 UL98 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
442412 2011 UL102 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
442413 2011 UJ104 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
442414 2011 UZ106 18/10/2011 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
442415 2011 UH108 23/10/2011 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
442416 2011 UV111 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
442417 2011 UX112 28/04/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
442418 2011 UP117 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
442419 2011 US117 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
442420 2011 UR120 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
442421 2011 UN125 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
442422 2011 UU125 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
442423 2011 UE126 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
442424 2011 UA129 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
442425 2011 UE130 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442426 2011 US130 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442427 2011 UV131 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
442428 2011 UW135 28/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
442429 2011 UX138 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
442430 2011 UE139 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
442431 2011 UJ142 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
442432 2011 UL144 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
442433 2011 UV144 21/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
442434 2011 UV148 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
442435 2011 UC150 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
442436 2011 UE157 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
442437 2011 US157 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
442438 2011 UC158 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
442439 2011 UU159 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
442440 2011 UO162 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
442441 2011 UC164 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
442442 2011 UD169 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
442443 2011 UZ186 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
442444 2011 UK189 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
442445 2011 UR194 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
442446 2011 UX194 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
442447 2011 UG197 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
442448 2011 UT200 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
442449 2011 UR208 16/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
442450 2011 UQ228 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
442451 2011 US228 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442452 2011 UV233 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
442453 2011 UX234 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
442454 2011 UZ235 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
442455 2011 UP243 26/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
442456 2011 UY246 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
442457 2011 UY253 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
442458 2011 UP254 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
442459 2011 UU255 07/11/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
442460 2011 UW263 18/10/2011 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
442461 2011 UJ266 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
442462 2011 UO268 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
442463 2011 UJ274 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
442464 2011 US274 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
442465 2011 UA281 29/09/2005 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
442466 2011 UW285 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
442467 2011 UY290 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
442468 2011 UK296 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
442469 2011 UZ297 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
442470 2011 UX298 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
442471 2011 UM300 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
442472 2011 UY303 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
442473 2011 US305 22/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
442474 2011 UD309 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442475 2011 UR309 24/09/2011 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
442476 2011 UE314 11/01/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
442477 2011 UG314 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
442478 2011 UU320 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
442479 2011 UH321 24/10/2011 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
442480 2011 UM326 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
442481 2011 UA336 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
442482 2011 UH347 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
442483 2011 UO351 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
442484 2011 UN362 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
442485 2011 UW369 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442486 2011 UH387 27/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
442487 2011 UJ391 23/09/2011 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
442488 2011 UR391 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
442489 2011 UA397 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
442490 2011 VV 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
442491 2011 VT1 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442492 2011 VY3 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
442493 2011 VB9 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
442494 2011 VL12 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
442495 2011 VN18 26/07/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
442496 2011 VY18 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
442497 2011 VK19 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
442498 2011 VJ22 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
442499 2011 VO22 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
442500 2011 WG2 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
442501 2011 WX8 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
442502 2011 WJ14 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
442503 2011 WK16 16/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
442504 2011 WA20 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
442505 2011 WP21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
442506 2011 WJ22 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
442507 2011 WN29 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
442508 2011 WA42 27/10/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
442509 2011 WH47 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
442510 2011 WB48 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
442511 2011 WF61 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
442512 2011 WQ65 24/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
442513 2011 WZ66 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
442514 2011 WR75 16/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
442515 2011 WR78 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
442516 2011 WE79 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
442517 2011 WM83 08/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
442518 2011 WM85 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442519 2011 WN87 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442520 2011 WU87 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
442521 2011 WK91 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
442522 2011 WZ91 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
442523 2011 WU95 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
442524 2011 WV97 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
442525 2011 WR103 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
442526 2011 WG104 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
442527 2011 WH106 29/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442528 2011 WB109 14/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
442529 2011 WT121 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
442530 2011 WM125 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
442531 2011 WG126 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
442532 2011 WC127 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
442533 2011 WO133 27/05/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
442534 2011 WG134 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
442535 2011 WA138 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442536 2011 WB146 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442537 2011 WE151 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442538 2011 WJ151 09/04/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
442539 2011 YM9 13/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
442540 2011 YR12 10/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
442541 2011 YQ13 11/08/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
442542 2011 YW13 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
442543 2011 YV31 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
442544 2011 YE33 14/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
442545 2011 YZ33 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
442546 2011 YE34 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442547 2011 YQ39 17/06/2010 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
442548 2011 YR42 22/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
442549 2011 YA45 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
442550 2011 YT56 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
442551 2011 YO59 12/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
442552 2011 YP60 16/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
442553 2011 YX69 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
442554 2011 YW78 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
442555 2012 AB6 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
442556 2012 AH7 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
442557 2012 AH8 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
442558 2012 AU8 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
442559 2012 AU10 11/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 810 m MPC · JPL
442560 2012 AR14 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
442561 2012 AK15 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
442562 2012 AL16 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442563 2012 AD17 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
442564 2012 AP18 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
442565 2012 AX23 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
442566 2012 BL6 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
442567 2012 BU11 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
442568 2012 BO21 11/11/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
442569 2012 BN22 29/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
442570 2012 BG30 15/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
442571 2012 BW32 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
442572 2012 BP49 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
442573 2012 BP73 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
442574 2012 BH74 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
442575 2012 BC79 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
442576 2012 BU82 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442577 2012 BA83 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
442578 2012 BZ84 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442579 2012 BQ87 23/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
442580 2012 BV90 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
442581 2012 BU93 19/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
442582 2012 BL98 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
442583 2012 BE102 28/10/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
442584 2012 BB103 13/08/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
442585 2012 BH103 14/07/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
442586 2012 BX150 12/01/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
442587 2012 BP151 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
442588 2012 BK152 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
442589 2012 CZ7 06/08/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
442590 2012 CV8 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
442591 2012 CR9 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
442592 2012 CS25 06/08/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
442593 2012 CU33 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
442594 2012 CM40 10/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
442595 2012 CJ43 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
442596 2012 DT4 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
442597 2012 DN7 08/08/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
442598 2012 DO9 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
442599 2012 DD13 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
442600 2012 DE24 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
442601 2012 DC39 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442602 2012 DE56 26/06/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
442603 2012 FC29 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
442604 2012 GR11 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
442605 2012 HY33 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 440 m MPC · JPL
442606 2012 JM18 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
442607 2012 KZ8 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442608 2012 KD9 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442609 2012 KU42 25/05/2012 Catalina CSS AMO 1,0 km MPC · JPL
442610 2012 KS44 05/09/2007 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
442611 2012 PC5 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
442612 2012 PY12 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442613 2012 PE20 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
442614 2012 QZ12 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442615 2012 QD35 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
442616 2012 QC50 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
442617 2012 RR20 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
442618 2012 RF21 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
442619 2012 RZ22 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442620 2012 RD29 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442621 2012 SD 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
442622 2012 SJ8 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442623 2012 SL15 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
442624 2012 SF18 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
442625 2012 SG18 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442626 2012 SH21 11/10/1999 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
442627 2012 SC26 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
442628 2012 SH50 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
442629 2012 SX57 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
442630 2012 SU64 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
442631 2012 TL8 25/09/2012 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
442632 2012 TC18 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
442633 2012 TG22 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442634 2012 TT24 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
442635 2012 TL28 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442636 2012 TF45 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
442637 2012 TQ49 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
442638 2012 TY53 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442639 2012 TB69 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
442640 2012 TD73 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
442641 2012 TS93 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
442642 2012 TY100 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442643 2012 TH101 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
442644 2012 TF102 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
442645 2012 TW109 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442646 2012 TP117 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
442647 2012 TP120 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
442648 2012 TM123 28/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442649 2012 TU124 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442650 2012 TZ125 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
442651 2012 TR132 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442652 2012 TF136 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442653 2012 TJ137 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
442654 2012 TB150 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
442655 2012 TY159 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
442656 2012 TK163 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442657 2012 TD166 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
442658 2012 TW179 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
442659 2012 TZ195 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442660 2012 TK197 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442661 2012 TF207 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442662 2012 TW207 11/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
442663 2012 TB219 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
442664 2012 TS227 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
442665 2012 TY232 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
442666 2012 TX252 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
442667 2012 TF275 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
442668 2012 TJ280 22/12/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
442669 2012 TS285 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
442670 2012 TT291 14/10/2012 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
442671 2012 TD294 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
442672 2012 TL296 03/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
442673 2012 TO301 09/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442674 2012 TJ302 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
442675 2012 TT306 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
442676 2012 TR308 23/10/2005 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
442677 2012 TM311 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
442678 2012 TN320 11/10/2012 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
442679 2012 UD7 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
442680 2012 UZ13 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
442681 2012 UK24 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
442682 2012 UT31 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
442683 2012 UL38 17/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
442684 2012 US39 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
442685 2012 UU42 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
442686 2012 UT43 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
442687 2012 UH46 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
442688 2012 UF48 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
442689 2012 UT48 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
442690 2012 UV50 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442691 2012 UP52 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442692 2012 UC61 08/04/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
442693 2012 UD72 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
442694 2012 UV80 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442695 2012 UC85 10/10/1999 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
442696 2012 UY94 03/10/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
442697 2012 UT99 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442698 2012 UV108 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442699 2012 UK110 24/09/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
442700 2012 UE112 06/09/2008 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
442701 2012 UH115 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
442702 2012 UL116 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
442703 2012 UO117 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442704 2012 UL122 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442705 2012 UD125 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
442706 2012 UN134 29/12/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
442707 2012 UD135 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
442708 2012 UK142 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
442709 2012 UH152 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442710 2012 UD154 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
442711 2012 UC159 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442712 2012 UP159 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442713 2012 UA162 28/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
442714 2012 UJ163 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
442715 2012 UQ166 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
442716 2012 VH11 13/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442717 2012 VQ15 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
442718 2012 VJ17 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
442719 2012 VV17 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442720 2012 VP21 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442721 2012 VB31 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
442722 2012 VM31 25/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442723 2012 VK32 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
442724 2012 VY33 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442725 2012 VK39 05/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
442726 2012 VS49 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
442727 2012 VQ67 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
442728 2012 VD68 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
442729 2012 VE72 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
442730 2012 VW72 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
442731 2012 VU91 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
442732 2012 VJ92 04/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
442733 2012 VW93 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442734 2012 VT95 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442735 2012 VC99 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
442736 2012 VN99 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442737 2012 VP99 26/09/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
442738 2012 VK101 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
442739 2012 VO104 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442740 2012 WT1 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
442741 2012 WY1 25/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
442742 2012 WP3 22/03/2010 WISE WISE AMO 2,3 km MPC · JPL
442743 2012 WF9 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442744 2012 WW13 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442745 2012 WG15 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
442746 2012 WH15 19/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
442747 2012 WO15 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
442748 2012 WJ19 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
442749 2012 WX20 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442750 2012 WG24 21/04/2006 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
442751 2012 WO24 21/09/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
442752 2012 WA25 20/01/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
442753 2012 WK27 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
442754 2012 WV27 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442755 2012 WR29 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
442756 2012 WX31 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
442757 2012 WU33 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442758 2012 XE14 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442759 2012 XJ37 15/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
442760 2012 XV46 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442761 2012 XR48 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
442762 2012 XJ51 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
442763 2012 XG53 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
442764 2012 XL62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
442765 2012 XH77 02/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
442766 2012 XE81 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
442767 2012 XM82 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
442768 2012 XV92 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
442769 2012 XL93 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
442770 2012 XQ96 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
442771 2012 XZ102 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442772 2012 XH104 06/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
442773 2012 XO105 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
442774 2012 XZ105 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
442775 2012 XH107 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442776 2012 XB117 20/01/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
442777 2012 XE120 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442778 2012 XE124 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
442779 2012 XO125 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442780 2012 XT131 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
442781 2012 XL135 07/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
442782 2012 XY135 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
442783 2012 XU136 30/09/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
442784 2012 XB140 20/10/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
442785 2012 XM144 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
442786 2012 XN144 01/02/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
442787 2012 XQ150 12/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
442788 2012 XY150 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
442789 2012 XW151 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
442790 2012 XA152 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
442791 2012 XE152 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
442792 2012 XS152 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
442793 2012 XJ154 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
442794 2012 YU1 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
442795 2013 AW7 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
442796 2013 AY7 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442797 2013 AH8 15/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442798 2013 AX8 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
442799 2013 AM14 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
442800 2013 AS14 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
442801 2013 AZ18 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
442802 2013 AN19 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
442803 2013 AZ22 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
442804 2013 AJ28 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
442805 2013 AL28 07/11/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
442806 2013 AO28 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
442807 2013 AQ28 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
442808 2013 AH33 17/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
442809 2013 AY38 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
442810 2013 AH41 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442811 2013 AV41 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
442812 2013 AQ43 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
442813 2013 AM44 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442814 2013 AD46 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
442815 2013 AK46 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442816 2013 AJ52 29/12/2003 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
442817 2013 AE55 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
442818 2013 AJ55 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442819 2013 AN58 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
442820 2013 AF61 15/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
442821 2013 AR63 28/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
442822 2013 AL64 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
442823 2013 AR68 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442824 2013 AP73 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442825 2013 AY75 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442826 2013 AE78 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
442827 2013 AV78 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
442828 2013 AT81 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
442829 2013 AU81 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442830 2013 AE82 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
442831 2013 AD83 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
442832 2013 AG85 07/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
442833 2013 AP87 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
442834 2013 AP88 01/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
442835 2013 AC93 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
442836 2013 AE94 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
442837 2013 AZ96 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442838 2013 AN97 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
442839 2013 AB100 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
442840 2013 AZ100 12/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
442841 2013 AK103 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
442842 2013 AR108 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
442843 2013 AF113 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
442844 2013 AP116 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
442845 2013 AH117 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
442846 2013 AR118 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
442847 2013 AR119 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
442848 2013 AY120 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
442849 2013 AA122 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
442850 2013 AN122 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
442851 2013 AX123 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
442852 2013 AC125 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
442853 2013 AE126 18/01/2009 XuYi PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
442854 2013 AR126 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
442855 2013 AH130 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
442856 2013 AY131 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
442857 2013 AF135 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
442858 2013 AQ136 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442859 2013 AZ137 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
442860 2013 AB150 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
442861 2013 AH161 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
442862 2013 AN162 15/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
442863 2013 AX165 10/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
442864 2013 AO166 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
442865 2013 AP171 01/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
442866 2013 AR173 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
442867 2013 AT174 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
442868 2013 AY178 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442869 2013 BH9 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
442870 2013 BL9 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
442871 2013 BY13 17/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442872 2013 BB15 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
442873 2013 BE15 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442874 2013 BJ15 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
442875 2013 BA24 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
442876 2013 BE24 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
442877 2013 BX25 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
442878 2013 BG29 16/01/2013 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
442879 2013 BN33 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
442880 2013 BS35 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
442881 2013 BX37 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442882 2013 BU38 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
442883 2013 BY38 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
442884 2013 BB39 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
442885 2013 BU43 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442886 2013 BK47 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
442887 2013 BS47 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
442888 2013 BU47 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
442889 2013 BE56 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
442890 2013 BN59 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
442891 2013 BN60 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
442892 2013 BX63 07/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
442893 2013 BJ69 08/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
442894 2013 BL72 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442895 2013 BR73 15/12/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
442896 2013 BQ75 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
442897 2013 BE76 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
442898 2013 CF 16/01/2013 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
442899 2013 CE3 30/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
442900 2013 CH9 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
442901 2013 CJ9 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
442902 2013 CZ9 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
442903 2013 CT10 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
442904 2013 CB11 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
442905 2013 CQ12 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
442906 2013 CV12 01/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
442907 2013 CK15 27/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
442908 2013 CC16 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
442909 2013 CS19 18/09/2007 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
442910 2013 CR20 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
442911 2013 CH25 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
442912 2013 CR26 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
442913 2013 CA31 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
442914 2013 CA33 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
442915 2013 CU36 07/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442916 2013 CL39 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
442917 2013 CU39 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
442918 2013 CZ39 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
442919 2013 CH42 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
442920 2013 CG43 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
442921 2013 CY44 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
442922 2013 CM45 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
442923 2013 CA48 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
442924 2013 CW48 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442925 2013 CF49 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
442926 2013 CS49 07/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
442927 2013 CQ51 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
442928 2013 CL52 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
442929 2013 CH64 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
442930 2013 CQ64 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
442931 2013 CW64 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
442932 2013 CY64 13/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
442933 2013 CA66 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
442934 2013 CE66 08/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
442935 2013 CR70 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
442936 2013 CL71 25/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
442937 2013 CN72 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
442938 2013 CG74 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
442939 2013 CO74 04/01/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
442940 2013 CZ74 05/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
442941 2013 CH75 05/02/2013 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
442942 2013 CP76 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
442943 2013 CZ86 14/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
442944 2013 CQ87 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
442945 2013 CL90 29/12/2003 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
442946 2013 CM90 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
442947 2013 CM95 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
442948 2013 CH99 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
442949 2013 CJ100 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442950 2013 CM103 02/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
442951 2013 CU104 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
442952 2013 CZ104 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442953 2013 CA114 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442954 2013 CL115 27/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
442955 2013 CF116 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
442956 2013 CW116 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
442957 2013 CK119 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
442958 2013 CG121 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
442959 2013 CA123 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442960 2013 CQ123 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442961 2013 CS124 21/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
442962 2013 CG125 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442963 2013 CN125 16/02/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
442964 2013 CB126 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
442965 2013 CP130 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
442966 2013 CC131 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
442967 2013 CF131 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
442968 2013 CG134 07/07/2010 WISE WISE 7,5 km MPC · JPL
442969 2013 CV135 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
442970 2013 CH136 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
442971 2013 CK136 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
442972 2013 CB137 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
442973 2013 CZ137 03/10/2011 XuYi PMO NEO 2,5 km MPC · JPL
442974 2013 CJ141 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
442975 2013 CV141 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442976 2013 CB147 22/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
442977 2013 CO149 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
442978 2013 CL150 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442979 2013 CH151 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
442980 2013 CX154 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
442981 2013 CB155 13/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
442982 2013 CP155 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
442983 2013 CQ158 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
442984 2013 CP159 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
442985 2013 CK161 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
442986 2013 CK165 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
442987 2013 CN165 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
442988 2013 CK166 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
442989 2013 CB170 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
442990 2013 CV173 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
442991 2013 CO174 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
442992 2013 CT176 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
442993 2013 CQ177 22/09/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
442994 2013 CM179 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
442995 2013 CM180 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
442996 2013 CV180 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
442997 2013 CE181 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
442998 2013 CR181 07/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
442999 2013 CO183 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443000 2013 CA187 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

438.000s  • 439.000s  • 440.000s  • 441.000s  • 442.000s  • 443.000s  • 444.000s  • 445.000s  • 446.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001