Danh sách tiểu hành tinh/43001–44000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43001 1999 UE9 29/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
43002 1999 US12 29/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
43003 1999 UC14 29/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
43004 1999 UR16 29/10/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
43005 1999 UA17 30/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
43006 1999 UG26 30/10/1999 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
43007 1999 UK27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
43008 1999 UD31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
43009 1999 UB39 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
43010 1999 UE41 17/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
43011 1999 UD42 20/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43012 1999 US49 30/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
43013 1999 UX50 30/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
43014 1999 UQ51 31/10/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
43015 1999 UD52 31/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
43016 1999 VM 02/11/1999 Oaxaca J. M. Roe 3,8 km MPC · JPL
43017 1999 VA2 05/11/1999 Oaxaca J. M. Roe 2,3 km MPC · JPL
43018 1999 VY2 04/11/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,6 km MPC · JPL
43019 1999 VG3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,8 km MPC · JPL
43020 1999 VO4 01/11/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
43021 1999 VT5 04/11/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,0 km MPC · JPL
43022 1999 VR7 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 13 km MPC · JPL
43023 1999 VS12 11/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,2 km MPC · JPL
43024 1999 VU12 11/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 9,7 km MPC · JPL
43025 Valusha 1999 VW12 01/11/1999 Uccle E. W. Elst, S. I. Ipatov 2,0 km MPC · JPL
43026 1999 VJ20 11/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,0 km MPC · JPL
43027 1999 VA23 12/11/1999 Gnosca S. Sposetti 3,9 km MPC · JPL
43028 1999 VE23 12/11/1999 Gnosca S. Sposetti 5,6 km MPC · JPL
43029 1999 VT24 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
43030 1999 VK25 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
43031 1999 VY25 14/11/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 4,2 km MPC · JPL
43032 1999 VR26 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
43033 1999 VT29 03/11/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
43034 1999 VO34 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
43035 1999 VO35 03/11/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
43036 1999 VF37 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
43037 1999 VH37 03/11/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
43038 1999 VV44 04/11/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
43039 1999 VD45 04/11/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
43040 1999 VT45 04/11/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
43041 1999 VC47 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43042 1999 VF47 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43043 1999 VN49 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
43044 1999 VR49 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43045 1999 VV49 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
43046 1999 VF50 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43047 1999 VT56 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43048 1999 VR59 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43049 1999 VD61 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
43050 1999 VL66 04/11/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
43051 1999 VF71 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
43052 1999 VJ71 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43053 1999 VD72 11/11/1999 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
43054 1999 VU78 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
43055 1999 VR81 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43056 1999 VW88 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43057 1999 VN92 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43058 1999 VT92 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43059 1999 VF93 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43060 1999 VS93 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
43061 1999 VU93 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43062 1999 VC103 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43063 1999 VC104 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
43064 1999 VK114 09/11/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
43065 1999 VZ124 10/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
43066 1999 VJ135 13/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
43067 1999 VA140 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
43068 1999 VK159 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
43069 1999 VO160 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43070 1999 VD161 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
43071 1999 VA173 15/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
43072 1999 VS177 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43073 1999 VP184 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
43074 1999 VT188 15/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
43075 1999 VJ189 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
43076 1999 VW189 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
43077 1999 VY191 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43078 1999 VX192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
43079 1999 VS194 01/11/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
43080 1999 VA198 03/11/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
43081 Stephenschwartz 1999 VA199 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
43082 1999 VH216 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43083 Frankconrad 1999 WR 19/11/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 3,9 km MPC · JPL
43084 1999 WQ1 30/11/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
43085 1999 WE2 19/11/1999 Ondřejov P. Kušnirák 3,2 km MPC · JPL
43086 1999 WB7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
43087 1999 WW8 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 13 km MPC · JPL
43088 1999 WO9 30/11/1999 Chiyoda T. Kojima 2,9 km MPC · JPL
43089 1999 WP12 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
43090 1999 WF20 16/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
43091 1999 XL1 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 9,8 km MPC · JPL
43092 1999 XT5 04/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
43093 1999 XA7 04/12/1999 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
43094 1999 XK7 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 8,1 km MPC · JPL
43095 1999 XF8 03/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
43096 1999 XL11 05/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
43097 1999 XM13 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43098 1999 XD14 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43099 1999 XO15 05/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
43100 1999 XV15 06/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43101 1999 XX18 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43102 1999 XU19 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
43103 1999 XC21 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43104 1999 XP21 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43105 1999 XM22 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43106 1999 XB26 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
43107 1999 XG26 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
43108 1999 XQ26 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43109 1999 XP28 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
43110 1999 XH29 06/12/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
43111 1999 XD30 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
43112 1999 XK31 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
43113 1999 XN31 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
43114 1999 XR36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,6 km MPC · JPL
43115 1999 XG39 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
43116 1999 XN39 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
43117 1999 XT42 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43118 1999 XD43 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
43119 1999 XV44 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
43120 1999 XB49 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43121 1999 XM49 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43122 1999 XL50 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
43123 1999 XT50 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
43124 1999 XJ53 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
43125 1999 XQ61 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
43126 1999 XL64 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
43127 1999 XD68 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
43128 1999 XM68 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43129 1999 XY68 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43130 1999 XZ68 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
43131 1999 XK72 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
43132 1999 XO73 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
43133 1999 XK76 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
43134 1999 XU77 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
43135 1999 XT82 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
43136 1999 XE85 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
43137 1999 XU85 07/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43138 1999 XJ86 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
43139 1999 XM90 07/12/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
43140 1999 XT90 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
43141 1999 XR91 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
43142 1999 XQ93 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
43143 1999 XA97 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
43144 1999 XD98 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43145 1999 XT98 07/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
43146 1999 XN102 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
43147 1999 XO105 08/12/1999 Nachi-Katsuura H. Shiozawa, T. Urata 3,9 km MPC · JPL
43148 1999 XB106 11/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,0 km MPC · JPL
43149 1999 XU107 04/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
43150 1999 XF109 04/12/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
43151 1999 XU114 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
43152 1999 XM115 04/12/1999 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
43153 1999 XC118 05/12/1999 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
43154 1999 XH118 05/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
43155 1999 XE120 05/12/1999 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
43156 1999 XF120 05/12/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
43157 1999 XT120 05/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
43158 1999 XK121 05/12/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
43159 1999 XP121 05/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
43160 1999 XY122 07/12/1999 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
43161 1999 XW123 07/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
43162 1999 XE126 07/12/1999 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
43163 1999 XB127 07/12/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
43164 1999 XJ154 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
43165 1999 XA156 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43166 1999 XO156 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
43167 1999 XY157 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43168 1999 XO161 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
43169 1999 XE167 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
43170 1999 XH171 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
43171 1999 XF172 10/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43172 1999 XV172 10/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43173 1999 XK177 10/12/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
43174 1999 XF180 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
43175 1999 XY189 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43176 1999 XM196 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
43177 1999 XQ198 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
43178 1999 XH201 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
43179 1999 XL204 12/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43180 1999 XT206 12/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
43181 1999 XY206 12/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
43182 1999 XG212 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43183 1999 XK213 14/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
43184 1999 XD214 14/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
43185 1999 XK222 15/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
43186 1999 XQ230 07/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
43187 1999 XF233 02/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
43188 Zouxiaoduan 1999 XP234 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
43189 1999 XR240 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
43190 1999 XR241 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
43191 1999 YM5 29/12/1999 Črni Vrh Črni Vrh 7,3 km MPC · JPL
43192 1999 YG13 30/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
43193 Secinaro 2000 AW4 01/01/2000 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 6,8 km MPC · JPL
43194 2000 AJ6 04/01/2000 Prescott P. G. Comba 8,7 km MPC · JPL
43195 2000 AP13 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
43196 2000 AH32 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43197 2000 AU44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
43198 2000 AD62 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
43199 2000 AJ68 05/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
43200 2000 AO68 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43201 2000 AT69 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
43202 2000 AQ70 05/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
43203 2000 AV70 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
43204 2000 AA71 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
43205 2000 AV72 05/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
43206 2000 AJ78 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
43207 2000 AJ79 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43208 2000 AW98 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
43209 2000 AP101 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43210 2000 AS101 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43211 2000 AR105 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
43212 Katosawao 2000 AL113 05/01/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
43213 2000 AC132 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
43214 2000 AQ135 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
43215 2000 AN138 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43216 2000 AB139 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
43217 2000 AE139 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43218 2000 AE143 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
43219 2000 AC150 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
43220 2000 AR150 08/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
43221 2000 AJ151 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43222 2000 AG155 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43223 2000 AE162 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43224 Tonypensa 2000 AP165 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
43225 2000 AW165 08/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
43226 2000 AM166 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
43227 2000 AR166 08/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
43228 2000 AH169 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
43229 2000 AD174 07/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
43230 2000 AX175 07/01/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
43231 2000 AU177 07/01/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
43232 2000 AH178 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
43233 2000 AQ179 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
43234 2000 AN186 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
43235 2000 AX197 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
43236 2000 AB199 08/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43237 2000 AB204 06/01/2000 Ondřejov P. Kušnirák 4,5 km MPC · JPL
43238 2000 AT233 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43239 2000 AK238 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
43240 2000 AP240 07/01/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
43241 2000 AB244 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43242 2000 AK244 08/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
43243 2000 AB253 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
43244 2000 AR253 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
43245 2000 BB15 31/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 7,5 km MPC · JPL
43246 2000 BB18 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43247 2000 BV25 30/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
43248 2000 BD26 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
43249 2000 BQ29 29/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
43250 2000 CG3 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43251 2000 CX4 02/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
43252 2000 CB10 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
43253 2000 CY18 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43254 2000 CE35 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
43255 2000 CT62 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
43256 2000 CF82 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43257 2000 CO87 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43258 2000 CH91 06/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
43259 Wangzhenyi 2000 CK104 08/02/2000 Xinglong SCAP 6,5 km MPC · JPL
43260 2000 CV116 03/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
43261 2000 DF3 27/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
43262 2000 DL4 28/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
43263 2000 DM19 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43264 2000 DZ52 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43265 2000 DX54 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
43266 2000 DZ83 28/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
43267 2000 DL84 28/02/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
43268 2000 DP93 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43269 2000 DO98 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
43270 2000 ED9 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
43271 2000 EQ13 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
43272 2000 ED34 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
43273 2000 EL41 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43274 2000 ER56 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43275 2000 ED95 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
43276 2000 EE95 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43277 2000 EZ96 10/03/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43278 2000 ES109 08/03/2000 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
43279 2000 EY112 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43280 2000 EY131 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
43281 2000 EL137 07/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43282 Dougbock 2000 EB140 14/03/2000 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
43283 Robinbock 2000 EC143 03/03/2000 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
43284 2000 ED151 05/03/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
43285 2000 ED156 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43286 2000 EA158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
43287 2000 FJ3 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
43288 2000 FB16 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
43289 2000 FE44 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
43290 2000 FV48 30/03/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
43291 2000 FY48 30/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
43292 2000 FP49 30/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
43293 Banting 2000 GU1 01/04/2000 Reedy Creek J. Broughton 10 km MPC · JPL
43294 2000 GY4 02/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
43295 2000 GZ35 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
43296 2000 GM53 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43297 2000 GB64 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
43298 2000 GL67 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43299 2000 GD73 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43300 2000 GZ87 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43301 2000 GL108 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
43302 2000 GE114 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43303 2000 GO133 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
43304 2000 GZ133 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
43305 2000 GH142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
43306 2000 GW157 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
43307 2000 HU21 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
43308 2000 HY26 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43309 2000 HH34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
43310 2000 HN37 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43311 2000 HH55 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43312 2000 HB68 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
43313 2000 JW 01/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43314 2000 JC12 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43315 2000 JB18 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43316 2000 JV19 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43317 2000 JY21 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
43318 2000 JO37 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43319 2000 JA38 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
43320 2000 JG44 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
43321 2000 JR52 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43322 2000 JQ69 02/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43323 2000 JY72 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
43324 2000 KQ15 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
43325 2000 KY50 29/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
43326 2000 KH73 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
43327 2000 LH3 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43328 2000 OU15 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
43329 2000 OU25 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
43330 2000 OQ30 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43331 2000 PS6 03/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
43332 2000 QG6 24/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,3 km MPC · JPL
43333 2000 QY64 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43334 2000 QM117 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43335 2000 QX127 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43336 2000 QT148 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43337 2000 RG9 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
43338 2000 RA10 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43339 2000 RM10 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43340 2000 RX46 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
43341 2000 RK62 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
43342 2000 RO67 01/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43343 2000 RY81 01/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
43344 2000 RR85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
43345 2000 RB88 02/09/2000 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
43346 2000 RT103 06/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
43347 2000 SM52 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
43348 2000 SK108 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
43349 2000 SK160 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
43350 2000 SG161 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43351 2000 SX169 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43352 2000 SH265 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
43353 2000 SJ275 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43354 2000 SZ278 30/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
43355 2000 SY293 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
43356 2000 TJ29 03/10/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
43357 2000 UM19 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43358 2000 UQ32 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
43359 2000 UF41 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
43360 2000 UU49 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43361 2000 UA50 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43362 2000 VK2 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43363 2000 VG35 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43364 2000 VZ35 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
43365 2000 VA36 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43366 2000 VZ37 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
43367 2000 VL47 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
43368 Rodrigoleiva 2000 VZ62 14/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
43369 2000 WP3 17/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
43370 2000 WD5 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
43371 2000 WJ8 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
43372 2000 WO15 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
43373 2000 WC17 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
43374 2000 WT33 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43375 2000 WE36 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43376 2000 WV36 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43377 2000 WF41 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
43378 2000 WM43 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43379 2000 WN43 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
43380 2000 WJ44 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43381 2000 WQ47 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43382 2000 WJ49 21/11/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43383 2000 WQ52 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
43384 2000 WP54 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43385 2000 WQ54 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43386 2000 WJ57 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43387 2000 WF58 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43388 2000 WA61 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43389 2000 WP61 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43390 2000 WF62 26/11/2000 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
43391 2000 WT62 28/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 4,4 km MPC · JPL
43392 2000 WF86 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
43393 2000 WL86 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43394 2000 WM87 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
43395 2000 WE88 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
43396 2000 WN89 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43397 2000 WQ91 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
43398 2000 WS93 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43399 2000 WO95 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
43400 2000 WE97 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43401 2000 WE116 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43402 2000 WO117 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43403 2000 WY122 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43404 2000 WT126 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
43405 2000 WX129 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
43406 2000 WR135 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43407 2000 WX135 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43408 2000 WW137 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43409 2000 WY147 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
43410 2000 WB148 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
43411 2000 WN153 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43412 2000 WH158 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43413 2000 WJ158 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
43414 Sfair 2000 WS168 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
43415 2000 WW168 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
43416 2000 WA169 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
43417 2000 WE169 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
43418 2000 XP7 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43419 2000 XK11 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43420 2000 XR22 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43421 2000 XN27 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
43422 2000 XA30 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
43423 2000 XQ41 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
43424 2000 YF5 20/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43425 2000 YC6 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
43426 2000 YD6 20/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43427 2000 YS12 23/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,4 km MPC · JPL
43428 2000 YT17 28/12/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,3 km MPC · JPL
43429 2000 YU19 22/12/2000 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
43430 2000 YA23 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
43431 2000 YZ32 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43432 2000 YL35 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43433 2000 YW35 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
43434 2000 YX35 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43435 2000 YV36 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43436 Ansschut 2000 YD42 30/12/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
43437 2000 YL47 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43438 2000 YP49 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
43439 2000 YX54 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43440 2000 YT60 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43441 2000 YS61 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43442 2000 YX62 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43443 2000 YY62 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43444 2000 YC72 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43445 2000 YM74 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43446 2000 YB75 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43447 2000 YF76 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
43448 2000 YM79 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43449 2000 YC83 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
43450 2000 YX91 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43451 2000 YH96 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
43452 2000 YE99 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
43453 2000 YT100 31/12/2000 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
43454 2000 YD102 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43455 2000 YG103 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43456 2000 YG117 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
43457 2000 YF118 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43458 2000 YF119 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43459 2000 YB122 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
43460 2000 YM123 28/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43461 2000 YL128 29/12/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
43462 2001 AV 02/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
43463 2001 AN5 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43464 2001 AA9 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43465 2001 AV10 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43466 2001 AV14 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43467 2001 AD15 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
43468 2001 AU28 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43469 2001 AP29 04/01/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
43470 2001 AN31 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43471 2001 AH32 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43472 2001 AH33 04/01/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43473 2001 AY33 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43474 2001 AE40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
43475 2001 AY40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
43476 2001 AD42 03/01/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
43477 2001 BX7 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43478 2001 BH9 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43479 2001 BG15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
43480 2001 BO15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
43481 2001 BC17 18/01/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
43482 2001 BW32 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
43483 2001 BO38 24/01/2001 Oaxaca J. M. Roe 5,9 km MPC · JPL
43484 2001 BF43 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
43485 2001 BN43 19/01/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
43486 2001 BW56 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
43487 2001 BJ60 29/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,5 km MPC · JPL
43488 2001 BC62 26/01/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43489 2001 BB75 31/01/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
43490 2001 CL 02/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
43491 2001 CP 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
43492 2001 CV 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43493 2001 CV1 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
43494 2001 CJ4 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43495 2001 CJ7 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43496 2001 CF16 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
43497 2001 CY17 02/02/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
43498 2001 CT19 02/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
43499 2001 CY19 03/02/2001 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
43500 2001 CP22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43501 2001 CW22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
43502 2001 CY28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
43503 2001 CK29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
43504 2001 CF33 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
43505 2001 CK33 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43506 2001 CE36 15/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
43507 2001 CN39 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43508 2001 CV40 15/02/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
43509 2001 CY44 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43510 2001 CG46 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43511 Cima Ekar 2001 CP48 11/02/2001 Asiago ADAS 5,0 km MPC · JPL
43512 2001 CL49 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
43513 2001 DG4 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
43514 2001 DO5 16/02/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
43515 2001 DS11 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
43516 2001 DH12 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
43517 2001 DO13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 7,8 km MPC · JPL
43518 2001 DQ15 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
43519 2001 DP16 16/02/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
43520 2001 DM17 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
43521 2001 DU19 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
43522 2001 DX20 16/02/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
43523 2001 DJ22 16/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
43524 2001 DQ30 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43525 2001 DR32 17/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
43526 2001 DD37 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
43527 2001 DS51 16/02/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
43528 2001 DZ59 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
43529 2001 DF65 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43530 2001 DN69 19/02/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
43531 2001 DC71 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
43532 2001 DX72 19/02/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
43533 2001 DE74 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
43534 2001 DZ78 16/02/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
43535 2001 DE97 17/02/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
43536 2001 DS107 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
43537 2001 EF2 01/03/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
43538 2001 EJ6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
43539 2001 EF12 03/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
43540 2001 EY13 15/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
43541 2001 EC23 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
43542 2001 EC27 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
43543 2001 FB3 18/03/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
43544 2001 FM3 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
43545 2001 FL5 18/03/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
43546 2001 FJ8 18/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
43547 2001 FU10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,1 km MPC · JPL
43548 2001 FP11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
43549 2001 FN16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
43550 2001 FS24 17/03/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
43551 2001 FY28 19/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
43552 2001 FT34 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
43553 2001 FT39 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
43554 2001 FW44 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
43555 2001 FJ60 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
43556 2001 FK60 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
43557 2001 FA61 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43558 2001 FW62 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
43559 2001 FU64 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
43560 2001 FX64 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
43561 2001 FD80 21/03/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
43562 2001 FE97 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
43563 2001 FB102 17/03/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
43564 2001 FG108 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
43565 2001 FC110 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43566 2001 FQ116 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
43567 2001 FL120 26/03/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
43568 2001 FV134 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
43569 2001 FY142 23/03/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
43570 2001 FQ150 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
43571 2001 FD165 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
43572 2001 FH167 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
43573 2001 FC169 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
43574 2001 FU192 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 4,8 km MPC · JPL
43575 2001 GQ6 14/04/2001 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
43576 2001 HO28 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43577 2001 HH36 29/04/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
43578 2001 KD15 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43579 2001 KW26 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43580 2001 KQ37 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
43581 2001 KS52 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
43582 2001 KO59 26/05/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
43583 2001 KR59 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43584 2001 KW66 30/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43585 2001 LZ18 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43586 2001 OD26 19/07/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
43587 2001 PA10 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
43588 2001 PL14 14/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
43589 2001 QW 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43590 2001 QD2 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43591 2001 QX55 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43592 2001 QC72 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 15 km MPC · JPL
43593 2001 QR73 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43594 2001 QP101 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43595 2001 QT101 18/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
43596 2001 QK126 20/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
43597 Changshaopo 2001 QT163 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
43598 2001 QY195 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43599 2001 QS256 25/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
43600 2001 RG22 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43601 2001 SU148 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
43602 2001 SA316 25/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
43603 2001 UQ13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
43604 2001 VN12 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
43605 Gakuho 2001 WD16 25/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 3,2 km MPC · JPL
43606 2001 XQ2 08/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
43607 2001 XO48 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
43608 2001 XM60 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43609 2001 XA69 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43610 2001 XT186 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
43611 2002 AV128 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,3 km MPC · JPL
43612 2002 AQ160 13/01/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
43613 2002 AH177 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
43614 2002 AT187 08/01/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
43615 2002 AQ193 12/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
43616 2002 CH30 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
43617 2002 CL43 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 10 km MPC · JPL
43618 2002 CZ55 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
43619 2002 CR66 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43620 2002 CG79 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43621 2002 CK117 09/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
43622 2002 CW128 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43623 2002 CM138 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
43624 2002 CY146 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43625 2002 CE168 08/02/2002 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
43626 2002 CV168 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
43627 2002 CL224 11/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
43628 2002 CA234 11/02/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43629 2002 CG234 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
43630 2002 CZ235 13/02/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
43631 2002 CS236 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
43632 2002 CQ244 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43633 2002 CX247 15/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43634 2002 EA10 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
43635 2002 EP19 09/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
43636 2002 EC22 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
43637 2002 EW28 09/03/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
43638 2002 EU30 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
43639 2002 EZ30 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
43640 2002 EF33 11/03/2002 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
43641 2002 EG40 09/03/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
43642 2002 EA41 09/03/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
43643 2002 EO51 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
43644 2002 EU65 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43645 2002 EM73 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43646 2002 ER73 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43647 2002 EU74 13/03/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
43648 2002 EY76 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
43649 2002 EE87 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43650 2002 EF87 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43651 2002 EU87 09/03/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
43652 2002 EQ88 09/03/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
43653 2002 EJ92 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
43654 2002 EE98 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
43655 2002 EC99 15/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
43656 2002 ER104 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43657 Bobmiller 2002 ES110 09/03/2002 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
43658 2002 FV 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
43659 2002 FJ1 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
43660 2002 FQ2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
43661 2002 FY2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
43662 2002 FP8 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43663 2002 FS10 17/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43664 2002 FR13 16/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
43665 2002 FM22 19/03/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43666 2002 FX33 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
43667 Dumlupınar 2002 GO1 04/04/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
43668 2002 GH7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,1 km MPC · JPL
43669 Winterthur 2002 GA10 15/04/2002 Winterthur M. Griesser 2,4 km MPC · JPL
43670 2002 GA13 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
43671 2002 GN16 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
43672 2002 GC17 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43673 2002 GO17 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43674 2002 GP19 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
43675 2002 GM20 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
43676 2002 GP22 14/04/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
43677 2002 HN 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
43678 2002 HP 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
43679 2002 HJ4 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43680 2002 HE7 18/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
43681 2002 JG2 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
43682 2002 JB7 03/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
43683 2002 JF12 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
43684 2002 JZ24 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
43685 2002 JK26 08/05/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
43686 2002 JS41 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
43687 2002 JF59 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43688 2002 JN70 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
43689 2002 JY71 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43690 2002 JQ72 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43691 2002 JA76 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
43692 2160 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
43693 2731 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
43694 2846 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
43695 4079 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
43696 4159 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
43697 4620 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
43698 4878 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
43699 6586 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
43700 6820 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43701 1115 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
43702 1142 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
43703 1276 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
43704 3225 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
43705 1131 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
43706 Iphiklos 1416 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 15 km MPC · JPL
43707 2050 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
43708 2126 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
43709 2284 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
43710 2907 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
43711 3005 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
43712 5054 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
43713 5104 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
43714 1048 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
43715 1084 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
43716 1096 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
43717 2023 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
43718 2208 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
43719 2666 T-3 11/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
43720 4301 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
43721 4433 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
43722 Carloseduardo 1968 OB 18/07/1968 Cerro El Roble C. Torres, S. Cofré 13 km MPC · JPL
43723 1975 SZ1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
43724 Pechstein 1975 UY 29/10/1975 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,9 km MPC · JPL
43725 1978 RK9 02/09/1978 La Silla C.-I. Lagerkvist 4,1 km MPC · JPL
43726 1978 UJ5 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 2,4 km MPC · JPL
43727 1979 MQ2 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
43728 1979 MA3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
43729 1979 MS3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 6,3 km MPC · JPL
43730 1979 MK4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
43731 1979 ML5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,8 km MPC · JPL
43732 1979 MO7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 8,1 km MPC · JPL
43733 1979 MV7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 5,9 km MPC · JPL
43734 1979 MY7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
43735 1981 DQ1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 12 km MPC · JPL
43736 1981 DL2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
43737 1981 EU3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
43738 1981 ED6 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
43739 1981 EP7 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
43740 1981 EM9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
43741 1981 ES10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
43742 1981 EX12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
43743 1981 EK16 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
43744 1981 EX17 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
43745 1981 EN22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
43746 1981 EH31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
43747 1981 EX31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,6 km MPC · JPL
43748 1981 ET37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
43749 1981 EG46 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
43750 1981 QG3 25/08/1981 La Silla H. Debehogne 5,2 km MPC · JPL
43751 Asam 1982 UD4 19/10/1982 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,3 km MPC · JPL
43752 Maryosipova 1982 US5 20/10/1982 Nauchnij L. G. Karachkina 2,7 km MPC · JPL
43753 1982 VN3 14/11/1982 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 2,7 km MPC · JPL
43754 1983 AA 09/01/1983 Anderson Mesa B. A. Skiff 3,3 km MPC · JPL
43755 1983 RJ1 05/09/1983 Harvard Observatory Oak Ridge Observatory 3,4 km MPC · JPL
43756 1984 CE 10/02/1984 Palomar J. Gibson 7,0 km MPC · JPL
43757 1984 DB1 27/02/1984 La Silla H. Debehogne 12 km MPC · JPL
43758 1985 QY2 17/08/1985 Palomar E. F. Helin 3,1 km MPC · JPL
43759 1986 QW2 28/08/1986 La Silla H. Debehogne 2,1 km MPC · JPL
43760 1986 QD3 29/08/1986 La Silla H. Debehogne 2,1 km MPC · JPL
43761 1986 QQ3 29/08/1986 La Silla H. Debehogne 7,6 km MPC · JPL
43762 1986 WC1 25/11/1986 Kleť Z. Vávrová 7,8 km MPC · JPL
43763 Russert 1987 KF1 30/05/1987 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 5,6 km MPC · JPL
43764 1988 BL5 28/01/1988 Siding Spring R. H. McNaught 3,5 km MPC · JPL
43765 1988 CF4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
43766 1988 CR4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 7,2 km MPC · JPL
43767 Permeke 1988 CP5 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
43768 Lynevans 1988 CH7 15/02/1988 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
43769 1988 EK 10/03/1988 Palomar J. Alu 6,7 km MPC · JPL
43770 1988 EX1 13/03/1988 Brorfelde P. Jensen 7,2 km MPC · JPL
43771 1988 TJ 03/10/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,1 km MPC · JPL
43772 1988 TV1 13/10/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,2 km MPC · JPL
43773 1989 AJ 04/01/1989 Yorii M. Arai, H. Mori 9,0 km MPC · JPL
43774 1989 CO2 04/02/1989 La Silla E. W. Elst 7,4 km MPC · JPL
43775 Tiepolo 1989 CA6 02/02/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 11 km MPC · JPL
43776 1989 GP2 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
43777 1989 RK1 03/09/1989 Haute Provence E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
43778 1989 SY3 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
43779 1989 SQ5 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
43780 1989 SL8 23/09/1989 La Silla H. Debehogne 4,6 km MPC · JPL
43781 1989 TB3 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
43782 1989 US2 29/10/1989 Okutama T. Hioki, N. Kawasato 6,4 km MPC · JPL
43783 Svyatitelpyotr 1989 UX7 24/10/1989 Nauchnij L. I. Chernykh 8,5 km MPC · JPL
43784 1989 XR1 02/12/1989 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
43785 1989 YC6 29/12/1989 Haute Provence E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
43786 1990 QA8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
43787 1990 QR8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
43788 1990 RB3 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 3,9 km MPC · JPL
43789 1990 SN9 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
43790 Ferdinandbraun 1990 TY3 12/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,4 km MPC · JPL
43791 1990 UK5 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
43792 1990 VY1 11/11/1990 Geisei T. Seki 6,0 km MPC · JPL
43793 Mackey 1990 VK7 13/11/1990 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 2,9 km MPC · JPL
43794 Yabetakemoto 1990 YP 19/12/1990 Geisei T. Seki 3,6 km MPC · JPL
43795 1991 AK1 15/01/1991 Karasuyama S. Inoda, T. Urata 5,8 km MPC · JPL
43796 1991 AS1 14/01/1991 Palomar E. F. Helin 4,1 km MPC · JPL
43797 1991 AF2 07/01/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,8 km MPC · JPL
43798 1991 GW8 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
43799 1991 PZ10 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 3,1 km MPC · JPL
43800 1991 PP13 05/08/1991 Palomar H. E. Holt 7,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43801 1991 PL15 08/08/1991 Palomar H. E. Holt 8,0 km MPC · JPL
43802 1991 PY18 10/08/1991 Palomar H. E. Holt 2,7 km MPC · JPL
43803 1991 RH2 07/09/1991 Geisei T. Seki 6,6 km MPC · JPL
43804 Peterting 1991 RL4 10/09/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 9,3 km MPC · JPL
43805 1991 RQ5 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,2 km MPC · JPL
43806 Augustepiccard 1991 RG7 13/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,4 km MPC · JPL
43807 1991 RC11 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 13 km MPC · JPL
43808 1991 RF11 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,5 km MPC · JPL
43809 1991 RE14 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 4,3 km MPC · JPL
43810 1991 RJ20 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,0 km MPC · JPL
43811 1991 RA24 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,1 km MPC · JPL
43812 1991 RJ29 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 16 km MPC · JPL
43813 Kühner 1991 TQ2 07/10/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,6 km MPC · JPL
43814 1991 UE1 18/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,6 km MPC · JPL
43815 1991 VD4 03/11/1991 Palomar E. F. Helin 14 km MPC · JPL
43816 1992 CN2 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
43817 1992 EF22 01/03/1992 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
43818 1992 ET32 02/03/1992 La Silla UESAC 11 km MPC · JPL
43819 1992 LL 03/06/1992 Palomar G. J. Leonard 2,2 km MPC · JPL
43820 1992 PP1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
43821 1992 RL3 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
43822 1992 RP5 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
43823 1992 SV24 29/09/1992 Palomar H. E. Holt 7,0 km MPC · JPL
43824 1992 SY24 30/09/1992 Palomar H. E. Holt 7,0 km MPC · JPL
43825 1992 UJ5 25/10/1992 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa 2,4 km MPC · JPL
43826 1992 UC6 28/10/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,3 km MPC · JPL
43827 1993 BV5 27/01/1993 Caussols E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
43828 1993 FB5 17/03/1993 La Silla UESAC 6,0 km MPC · JPL
43829 1993 FB19 17/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
43830 1993 FZ21 21/03/1993 La Silla UESAC 3,4 km MPC · JPL
43831 1993 FP29 21/03/1993 La Silla UESAC 5,4 km MPC · JPL
43832 1993 FA33 19/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
43833 1993 FF34 19/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
43834 1993 FC45 19/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
43835 1993 FM45 19/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
43836 1993 FX45 19/03/1993 La Silla UESAC 3,7 km MPC · JPL
43837 1993 FN49 19/03/1993 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
43838 1993 FW49 19/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
43839 1993 FC60 19/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
43840 1993 FE76 21/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
43841 Marcustacitus 1993 HB 17/04/1993 Stroncone Santa Lucia Obs. 2,6 km MPC · JPL
43842 1993 MR 26/06/1993 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,7 km MPC · JPL
43843 Cleynaerts 1993 NC2 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
43844 Rowling 1993 OX2 25/07/1993 Manastash Ridge M. Hammergren 2,4 km MPC · JPL
43845 1993 OS9 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
43846 1993 PV8 15/08/1993 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 3,4 km MPC · JPL
43847 1993 QQ5 17/08/1993 Caussols E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
43848 1993 QP9 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
43849 1993 RB11 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
43850 1993 SB14 16/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
43851 1993 TL1 15/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,8 km MPC · JPL
43852 1993 TH28 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
43853 1993 TM29 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,6 km MPC · JPL
43854 1993 TO31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
43855 1993 TX36 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
43856 1993 UV4 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
43857 1993 VP2 15/11/1993 Geisei T. Seki 13 km MPC · JPL
43858 1994 AT 04/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
43859 Naoyayano 1994 AN15 09/01/1994 Oizumi T. Kobayashi, H. Fujii 9,6 km MPC · JPL
43860 1994 CQ9 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
43861 1994 CT13 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
43862 1994 EK1 06/03/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
43863 1994 EU6 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 11 km MPC · JPL
43864 1994 GM3 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
43865 1994 PX9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
43866 1994 PG19 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
43867 1994 PO28 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
43868 1994 PL35 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
43869 1994 RD11 10/09/1994 Siding Spring R. H. McNaught 1,3 km MPC · JPL
43870 1994 TX 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,8 km MPC · JPL
43871 1994 TW15 13/10/1994 Dossobuono Madonna di Dossobuono Obs. 3,9 km MPC · JPL
43872 1994 UL9 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
43873 1994 VD 01/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
43874 1994 VZ6 07/11/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,2 km MPC · JPL
43875 1994 WT3 24/11/1994 Kiyosato S. Otomo 5,4 km MPC · JPL
43876 1994 XV4 09/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
43877 1995 BP11 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
43878 1995 BS11 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
43879 1995 CN6 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
43880 1995 CX7 02/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
43881 Cerreto 1995 DA13 25/02/1995 Cima Ekar M. Tombelli, C. Casacci 2,1 km MPC · JPL
43882 Maurivicoli 1995 EM1 07/03/1995 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 1,7 km MPC · JPL
43883 1995 EK2 01/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
43884 1995 FZ7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
43885 1995 FJ9 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
43886 1995 GR7 03/04/1995 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
43887 1995 OS4 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
43888 1995 OV8 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
43889 Osawatakaomi 1995 QH 17/08/1995 Nanyo T. Okuni 3,4 km MPC · JPL
43890 Katiaottani 1995 QT3 31/08/1995 Bologna San Vittore Obs. 1,7 km MPC · JPL
43891 1995 SQ1 21/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 4,6 km MPC · JPL
43892 1995 SG21 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
43893 1995 ST32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
43894 1995 TP 12/10/1995 Sudbury D. di Cicco 1,8 km MPC · JPL
43895 1995 UC4 20/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
43896 1995 UL4 20/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
43897 1995 VC 01/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
43898 1995 VN 02/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
43899 1995 VH1 15/11/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,7 km MPC · JPL
43900 1995 VH2 13/11/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43901 1995 VX2 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
43902 1995 VX4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
43903 1995 WC 16/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
43904 1995 WO 16/11/1995 Oohira T. Urata 2,8 km MPC · JPL
43905 1995 WC1 16/11/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,1 km MPC · JPL
43906 1995 WK4 20/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
43907 1995 WX4 20/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
43908 Hiraku 1995 WE7 21/11/1995 Nanyo T. Okuni 3,1 km MPC · JPL
43909 1995 WB9 28/11/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 9,8 km MPC · JPL
43910 1995 WA20 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
43911 1995 WF22 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
43912 1995 WR34 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
43913 1995 YT 17/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
43914 1995 YC2 19/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
43915 1995 YT7 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
43916 1996 AP2 13/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
43917 1996 AM16 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
43918 1996 AE18 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
43919 1996 BG3 18/01/1996 Chichibu N. Satō, T. Urata 3,4 km MPC · JPL
43920 1996 CJ2 12/02/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,9 km MPC · JPL
43921 1996 CW3 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
43922 1996 CE5 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
43923 1996 CX8 14/02/1996 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 3,6 km MPC · JPL
43924 Martoni 1996 DV1 22/02/1996 Stroncone A. Vagnozzi 2,9 km MPC · JPL
43925 1996 DB3 27/02/1996 Modra P. Kolény, L. Kornoš 3,4 km MPC · JPL
43926 1996 EL1 10/03/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,1 km MPC · JPL
43927 1996 GN4 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
43928 1996 HE13 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
43929 1996 JO9 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
43930 1996 LR3 15/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
43931 Yoshimi 1996 PR9 09/08/1996 Nanyo T. Okuni 14 km MPC · JPL
43932 1996 QH 16/08/1996 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
43933 1996 RX9 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
43934 1996 TC 01/10/1996 Sudbury D. di Cicco 8,6 km MPC · JPL
43935 Danshechtman 1996 TF 01/10/1996 Colleverde V. S. Casulli 1,9 km MPC · JPL
43936 1996 TM11 11/10/1996 Kitami K. Endate 11 km MPC · JPL
43937 1996 TS25 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
43938 1996 TH51 05/10/1996 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
43939 1996 TT53 05/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
43940 1996 XY5 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 16 km MPC · JPL
43941 1996 YP 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
43942 1996 YX 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
43943 1997 AV 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
43944 1997 AW1 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
43945 1997 AS2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
43946 1997 AR6 07/01/1997 Oohira T. Urata 2,0 km MPC · JPL
43947 1997 AE7 09/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
43948 1997 AU12 10/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
43949 1997 AU18 09/01/1997 Chichibu N. Satō 2,9 km MPC · JPL
43950 1997 BG1 28/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
43951 1997 BC5 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
43952 1997 BG7 28/01/1997 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
43953 1997 CB1 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
43954 Chýnov 1997 CT5 07/02/1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 3,0 km MPC · JPL
43955 Fixlmüller 1997 CE6 06/02/1997 Linz E. Meyer, E. Obermair 1,5 km MPC · JPL
43956 Elidoro 1997 CD7 07/02/1997 Sormano P. Sicoli, F. Manca 3,9 km MPC · JPL
43957 Invernizzi 1997 CL13 07/02/1997 Sormano P. Sicoli, F. Manca 3,5 km MPC · JPL
43958 1997 CZ14 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
43959 1997 CB26 12/02/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,7 km MPC · JPL
43960 1997 CE27 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
43961 1997 ER5 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
43962 1997 EX13 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
43963 1997 EW14 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
43964 1997 EF23 07/03/1997 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
43965 1997 EO32 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
43966 1997 EM36 04/03/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43967 1997 FM2 31/03/1997 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
43968 1997 FA5 31/03/1997 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43969 1997 GL 04/04/1997 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
43970 1997 GH1 02/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
43971 Gabzdyl 1997 GB4 08/04/1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 3,8 km MPC · JPL
43972 1997 GM6 02/04/1997 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
43973 1997 GE7 02/04/1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43974 1997 GY12 03/04/1997 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
43975 1997 GF14 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
43976 1997 GQ14 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43977 1997 GD17 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
43978 1997 GG17 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43979 1997 GM17 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43980 1997 GR20 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43981 1997 GM21 06/04/1997 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
43982 1997 GA32 15/04/1997 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
43983 1997 GR35 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
43984 1997 HR7 30/04/1997 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
43985 1997 HQ8 30/04/1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43986 1997 HF9 30/04/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43987 1997 JR9 06/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
43988 1997 KQ3 31/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
43989 1997 LG4 09/06/1997 Lake Clear K. A. Williams 6,1 km MPC · JPL
43990 1997 LN4 07/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
43991 1997 MF10 28/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
43992 1997 NP 01/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
43993 Mariola 1997 OK 26/07/1997 Sormano P. Sicoli, A. Testa 7,0 km MPC · JPL
43994 1997 PF3 11/08/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 5,3 km MPC · JPL
43995 1997 PY5 14/08/1997 Haleakala AMOS 3,5 km MPC · JPL
43996 1997 QH 22/08/1997 Yatsuka H. Abe 5,6 km MPC · JPL
43997 1997 QX 29/08/1997 Cloudcroft W. Offutt 3,7 km MPC · JPL
43998 Nanyoshino 1997 QB3 28/08/1997 Nanyo T. Okuni 14 km MPC · JPL
43999 Gramigna 1997 QC3 31/08/1997 Pianoro V. Goretti 2,2 km MPC · JPL
44000 1997 RB 01/09/1997 Kleť Z. Moravec 7,7 km MPC · JPL

39.000s  • 40.000s  • 41.000s  • 42.000s  • 43.000s  • 44.000s  • 45.000s  • 46.000s  • 47.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001