Danh sách tiểu hành tinh/43001–44000

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang đầu 000K 100K 200K 300K 400K 500K  

38.000s  • 39.000s  • 40.000s  • 41.000s  • 42.000s  • 43.000s  • 44.000s  • 45.000s  • 46.000s  • 47.000s  • 48.000s43001–43100[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43001 1999 UE9 29/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
43002 1999 US12 29/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
43003 1999 UC14 29/10/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
43004 1999 UR16 29/10/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
43005 1999 UA17 30/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
43006 1999 UG26 30/10/1999 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
43007 1999 UK27 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
43008 1999 UD31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
43009 1999 UB39 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
43010 1999 UE41 17/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
43011 1999 UD42 20/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43012 1999 US49 30/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
43013 1999 UX50 30/10/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
43014 1999 UQ51 31/10/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
43015 1999 UD52 31/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
43016 1999 VM 02/11/1999 Oaxaca J. M. Roe 3,8 km MPC · JPL
43017 1999 VA2 05/11/1999 Oaxaca J. M. Roe 2,3 km MPC · JPL
43018 1999 VY2 04/11/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,6 km MPC · JPL
43019 1999 VG3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,8 km MPC · JPL
43020 1999 VO4 01/11/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
43021 1999 VT5 04/11/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,0 km MPC · JPL
43022 1999 VR7 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 13 km MPC · JPL
43023 1999 VS12 11/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,2 km MPC · JPL
43024 1999 VU12 11/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 9,7 km MPC · JPL
43025 Valusha 1999 VW12 01/11/1999 Uccle E. W. Elst, S. I. Ipatov 2,0 km MPC · JPL
43026 1999 VJ20 11/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,0 km MPC · JPL
43027 1999 VA23 12/11/1999 Gnosca S. Sposetti 3,9 km MPC · JPL
43028 1999 VE23 12/11/1999 Gnosca S. Sposetti 5,6 km MPC · JPL
43029 1999 VT24 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
43030 1999 VK25 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
43031 1999 VY25 14/11/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 4,2 km MPC · JPL
43032 1999 VR26 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
43033 1999 VT29 03/11/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
43034 1999 VO34 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
43035 1999 VO35 03/11/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
43036 1999 VF37 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
43037 1999 VH37 03/11/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
43038 1999 VV44 04/11/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
43039 1999 VD45 04/11/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
43040 1999 VT45 04/11/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
43041 1999 VC47 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43042 1999 VF47 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43043 1999 VN49 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
43044 1999 VR49 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43045 1999 VV49 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
43046 1999 VF50 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43047 1999 VT56 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43048 1999 VR59 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43049 1999 VD61 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
43050 1999 VL66 04/11/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
43051 1999 VF71 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
43052 1999 VJ71 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43053 1999 VD72 11/11/1999 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
43054 1999 VU78 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
43055 1999 VR81 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43056 1999 VW88 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43057 1999 VN92 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43058 1999 VT92 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43059 1999 VF93 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43060 1999 VS93 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
43061 1999 VU93 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43062 1999 VC103 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43063 1999 VC104 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
43064 1999 VK114 09/11/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
43065 1999 VZ124 10/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
43066 1999 VJ135 13/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
43067 1999 VA140 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
43068 1999 VK159 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
43069 1999 VO160 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43070 1999 VD161 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
43071 1999 VA173 15/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
43072 1999 VS177 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43073 1999 VP184 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
43074 1999 VT188 15/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
43075 1999 VJ189 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
43076 1999 VW189 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
43077 1999 VY191 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43078 1999 VX192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
43079 1999 VS194 01/11/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
43080 1999 VA198 03/11/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
43081 Stephenschwartz 1999 VA199 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
43082 1999 VH216 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43083 Frankconrad 1999 WR 19/11/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr. 3,9 km MPC · JPL
43084 1999 WQ1 30/11/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
43085 1999 WE2 19/11/1999 Ondřejov P. Kušnirák 3,2 km MPC · JPL
43086 1999 WB7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
43087 1999 WW8 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 13 km MPC · JPL
43088 1999 WO9 30/11/1999 Chiyoda T. Kojima 2,9 km MPC · JPL
43089 1999 WP12 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
43090 1999 WF20 16/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
43091 1999 XL1 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 9,8 km MPC · JPL
43092 1999 XT5 04/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
43093 1999 XA7 04/12/1999 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
43094 1999 XK7 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 8,1 km MPC · JPL
43095 1999 XF8 03/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
43096 1999 XL11 05/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
43097 1999 XM13 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43098 1999 XD14 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43099 1999 XO15 05/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
43100 1999 XV15 06/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,8 km MPC · JPL

43101–43200[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43101 1999 XX18 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43102 1999 XU19 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
43103 1999 XC21 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43104 1999 XP21 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43105 1999 XM22 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43106 1999 XB26 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
43107 1999 XG26 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
43108 1999 XQ26 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43109 1999 XP28 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
43110 1999 XH29 06/12/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
43111 1999 XD30 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
43112 1999 XK31 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
43113 1999 XN31 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
43114 1999 XR36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,6 km MPC · JPL
43115 1999 XG39 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
43116 1999 XN39 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
43117 1999 XT42 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43118 1999 XD43 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
43119 1999 XV44 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
43120 1999 XB49 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43121 1999 XM49 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43122 1999 XL50 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
43123 1999 XT50 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
43124 1999 XJ53 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
43125 1999 XQ61 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
43126 1999 XL64 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
43127 1999 XD68 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
43128 1999 XM68 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43129 1999 XY68 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43130 1999 XZ68 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
43131 1999 XK72 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
43132 1999 XO73 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
43133 1999 XK76 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
43134 1999 XU77 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
43135 1999 XT82 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
43136 1999 XE85 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
43137 1999 XU85 07/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43138 1999 XJ86 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
43139 1999 XM90 07/12/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
43140 1999 XT90 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
43141 1999 XR91 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
43142 1999 XQ93 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
43143 1999 XA97 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
43144 1999 XD98 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43145 1999 XT98 07/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
43146 1999 XN102 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
43147 1999 XO105 08/12/1999 Nachi-Katsuura H. Shiozawa, T. Urata 3,9 km MPC · JPL
43148 1999 XB106 11/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,0 km MPC · JPL
43149 1999 XU107 04/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
43150 1999 XF109 04/12/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
43151 1999 XU114 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
43152 1999 XM115 04/12/1999 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
43153 1999 XC118 05/12/1999 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
43154 1999 XH118 05/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
43155 1999 XE120 05/12/1999 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
43156 1999 XF120 05/12/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
43157 1999 XT120 05/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
43158 1999 XK121 05/12/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
43159 1999 XP121 05/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
43160 1999 XY122 07/12/1999 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
43161 1999 XW123 07/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
43162 1999 XE126 07/12/1999 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
43163 1999 XB127 07/12/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
43164 1999 XJ154 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
43165 1999 XA156 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43166 1999 XO156 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
43167 1999 XY157 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43168 1999 XO161 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
43169 1999 XE167 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
43170 1999 XH171 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
43171 1999 XF172 10/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43172 1999 XV172 10/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43173 1999 XK177 10/12/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
43174 1999 XF180 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
43175 1999 XY189 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43176 1999 XM196 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
43177 1999 XQ198 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
43178 1999 XH201 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
43179 1999 XL204 12/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43180 1999 XT206 12/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
43181 1999 XY206 12/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
43182 1999 XG212 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43183 1999 XK213 14/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
43184 1999 XD214 14/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
43185 1999 XK222 15/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
43186 1999 XQ230 07/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
43187 1999 XF233 02/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
43188 Zouxiaoduan 1999 XP234 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
43189 1999 XR240 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
43190 1999 XR241 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
43191 1999 YM5 29/12/1999 Črni Vrh Črni Vrh 7,3 km MPC · JPL
43192 1999 YG13 30/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
43193 Secinaro 2000 AW4 01/01/2000 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 6,8 km MPC · JPL
43194 2000 AJ6 04/01/2000 Prescott P. G. Comba 8,7 km MPC · JPL
43195 2000 AP13 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
43196 2000 AH32 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43197 2000 AU44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
43198 2000 AD62 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
43199 2000 AJ68 05/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
43200 2000 AO68 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL

43201–43300[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43201 2000 AT69 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
43202 2000 AQ70 05/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
43203 2000 AV70 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
43204 2000 AA71 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
43205 2000 AV72 05/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
43206 2000 AJ78 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
43207 2000 AJ79 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43208 2000 AW98 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
43209 2000 AP101 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43210 2000 AS101 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43211 2000 AR105 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
43212 Katosawao 2000 AL113 05/01/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
43213 2000 AC132 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
43214 2000 AQ135 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
43215 2000 AN138 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43216 2000 AB139 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
43217 2000 AE139 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43218 2000 AE143 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
43219 2000 AC150 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
43220 2000 AR150 08/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
43221 2000 AJ151 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43222 2000 AG155 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43223 2000 AE162 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43224 Tonypensa 2000 AP165 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
43225 2000 AW165 08/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
43226 2000 AM166 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
43227 2000 AR166 08/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
43228 2000 AH169 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
43229 2000 AD174 07/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
43230 2000 AX175 07/01/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
43231 2000 AU177 07/01/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
43232 2000 AH178 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
43233 2000 AQ179 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
43234 2000 AN186 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
43235 2000 AX197 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
43236 2000 AB199 08/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43237 2000 AB204 06/01/2000 Ondřejov P. Kušnirák 4,5 km MPC · JPL
43238 2000 AT233 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43239 2000 AK238 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
43240 2000 AP240 07/01/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
43241 2000 AB244 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43242 2000 AK244 08/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
43243 2000 AB253 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
43244 2000 AR253 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
43245 2000 BB15 31/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 7,5 km MPC · JPL
43246 2000 BB18 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43247 2000 BV25 30/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
43248 2000 BD26 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
43249 2000 BQ29 29/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
43250 2000 CG3 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43251 2000 CX4 02/02/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
43252 2000 CB10 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
43253 2000 CY18 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43254 2000 CE35 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
43255 2000 CT62 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
43256 2000 CF82 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43257 2000 CO87 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43258 2000 CH91 06/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
43259 Wangzhenyi 2000 CK104 08/02/2000 Xinglong SCAP 6,5 km MPC · JPL
43260 2000 CV116 03/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
43261 2000 DF3 27/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
43262 2000 DL4 28/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
43263 2000 DM19 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43264 2000 DZ52 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43265 2000 DX54 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
43266 2000 DZ83 28/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
43267 2000 DL84 28/02/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
43268 2000 DP93 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43269 2000 DO98 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
43270 2000 ED9 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
43271 2000 EQ13 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
43272 2000 ED34 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
43273 2000 EL41 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43274 2000 ER56 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43275 2000 ED95 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
43276 2000 EE95 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43277 2000 EZ96 10/03/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43278 2000 ES109 08/03/2000 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
43279 2000 EY112 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43280 2000 EY131 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
43281 2000 EL137 07/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43282 Dougbock 2000 EB140 14/03/2000 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
43283 Robinbock 2000 EC143 03/03/2000 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
43284 2000 ED151 05/03/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
43285 2000 ED156 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43286 2000 EA158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
43287 2000 FJ3 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
43288 2000 FB16 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
43289 2000 FE44 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
43290 2000 FV48 30/03/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
43291 2000 FY48 30/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
43292 2000 FP49 30/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
43293 Banting 2000 GU1 01/04/2000 Reedy Creek J. Broughton 10 km MPC · JPL
43294 2000 GY4 02/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
43295 2000 GZ35 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
43296 2000 GM53 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43297 2000 GB64 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
43298 2000 GL67 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43299 2000 GD73 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43300 2000 GZ87 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL

43301–43400[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43301 2000 GL108 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
43302 2000 GE114 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43303 2000 GO133 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
43304 2000 GZ133 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
43305 2000 GH142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
43306 2000 GW157 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
43307 2000 HU21 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
43308 2000 HY26 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43309 2000 HH34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
43310 2000 HN37 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43311 2000 HH55 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43312 2000 HB68 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
43313 2000 JW 01/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43314 2000 JC12 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43315 2000 JB18 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43316 2000 JV19 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43317 2000 JY21 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
43318 2000 JO37 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43319 2000 JA38 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
43320 2000 JG44 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
43321 2000 JR52 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43322 2000 JQ69 02/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43323 2000 JY72 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
43324 2000 KQ15 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
43325 2000 KY50 29/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
43326 2000 KH73 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
43327 2000 LH3 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43328 2000 OU15 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
43329 2000 OU25 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
43330 2000 OQ30 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43331 2000 PS6 03/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
43332 2000 QG6 24/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 3,3 km MPC · JPL
43333 2000 QY64 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43334 2000 QM117 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43335 2000 QX127 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43336 2000 QT148 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43337 2000 RG9 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
43338 2000 RA10 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43339 2000 RM10 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43340 2000 RX46 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
43341 2000 RK62 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
43342 2000 RO67 01/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43343 2000 RY81 01/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
43344 2000 RR85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
43345 2000 RB88 02/09/2000 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
43346 2000 RT103 06/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
43347 2000 SM52 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
43348 2000 SK108 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
43349 2000 SK160 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
43350 2000 SG161 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43351 2000 SX169 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43352 2000 SH265 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
43353 2000 SJ275 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43354 2000 SZ278 30/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
43355 2000 SY293 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
43356 2000 TJ29 03/10/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
43357 2000 UM19 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43358 2000 UQ32 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
43359 2000 UF41 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
43360 2000 UU49 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43361 2000 UA50 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43362 2000 VK2 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43363 2000 VG35 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43364 2000 VZ35 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
43365 2000 VA36 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43366 2000 VZ37 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
43367 2000 VL47 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
43368 Rodrigoleiva 2000 VZ62 14/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
43369 2000 WP3 17/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
43370 2000 WD5 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
43371 2000 WJ8 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
43372 2000 WO15 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
43373 2000 WC17 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
43374 2000 WT33 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43375 2000 WE36 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43376 2000 WV36 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43377 2000 WF41 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
43378 2000 WM43 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43379 2000 WN43 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
43380 2000 WJ44 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43381 2000 WQ47 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43382 2000 WJ49 21/11/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43383 2000 WQ52 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
43384 2000 WP54 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43385 2000 WQ54 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43386 2000 WJ57 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43387 2000 WF58 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43388 2000 WA61 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43389 2000 WP61 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43390 2000 WF62 26/11/2000 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
43391 2000 WT62 28/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 4,4 km MPC · JPL
43392 2000 WF86 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
43393 2000 WL86 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43394 2000 WM87 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
43395 2000 WE88 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
43396 2000 WN89 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43397 2000 WQ91 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
43398 2000 WS93 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43399 2000 WO95 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
43400 2000 WE97 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL

43401–43500[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43401 2000 WE116 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43402 2000 WO117 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43403 2000 WY122 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43404 2000 WT126 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
43405 2000 WX129 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
43406 2000 WR135 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43407 2000 WX135 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43408 2000 WW137 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43409 2000 WY147 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
43410 2000 WB148 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
43411 2000 WN153 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43412 2000 WH158 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43413 2000 WJ158 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
43414 Sfair 2000 WS168 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
43415 2000 WW168 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
43416 2000 WA169 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
43417 2000 WE169 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
43418 2000 XP7 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43419 2000 XK11 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43420 2000 XR22 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43421 2000 XN27 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
43422 2000 XA30 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
43423 2000 XQ41 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
43424 2000 YF5 20/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43425 2000 YC6 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
43426 2000 YD6 20/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43427 2000 YS12 23/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,4 km MPC · JPL
43428 2000 YT17 28/12/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,3 km MPC · JPL
43429 2000 YU19 22/12/2000 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
43430 2000 YA23 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
43431 2000 YZ32 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43432 2000 YL35 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43433 2000 YW35 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
43434 2000 YX35 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43435 2000 YV36 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43436 Ansschut 2000 YD42 30/12/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
43437 2000 YL47 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43438 2000 YP49 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
43439 2000 YX54 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43440 2000 YT60 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43441 2000 YS61 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43442 2000 YX62 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43443 2000 YY62 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43444 2000 YC72 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43445 2000 YM74 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43446 2000 YB75 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43447 2000 YF76 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
43448 2000 YM79 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43449 2000 YC83 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
43450 2000 YX91 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43451 2000 YH96 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
43452 2000 YE99 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
43453 2000 YT100 31/12/2000 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
43454 2000 YD102 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43455 2000 YG103 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43456 2000 YG117 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
43457 2000 YF118 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43458 2000 YF119 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43459 2000 YB122 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
43460 2000 YM123 28/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43461 2000 YL128 29/12/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
43462 2001 AV 02/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
43463 2001 AN5 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43464 2001 AA9 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43465 2001 AV10 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43466 2001 AV14 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43467 2001 AD15 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
43468 2001 AU28 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43469 2001 AP29 04/01/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
43470 2001 AN31 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43471 2001 AH32 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43472 2001 AH33 04/01/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43473 2001 AY33 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43474 2001 AE40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
43475 2001 AY40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
43476 2001 AD42 03/01/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
43477 2001 BX7 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43478 2001 BH9 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43479 2001 BG15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
43480 2001 BO15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
43481 2001 BC17 18/01/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
43482 2001 BW32 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
43483 2001 BO38 24/01/2001 Oaxaca J. M. Roe 5,9 km MPC · JPL
43484 2001 BF43 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
43485 2001 BN43 19/01/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
43486 2001 BW56 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
43487 2001 BJ60 29/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,5 km MPC · JPL
43488 2001 BC62 26/01/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43489 2001 BB75 31/01/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
43490 2001 CL 02/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
43491 2001 CP 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
43492 2001 CV 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43493 2001 CV1 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
43494 2001 CJ4 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43495 2001 CJ7 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43496 2001 CF16 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
43497 2001 CY17 02/02/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
43498 2001 CT19 02/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
43499 2001 CY19 03/02/2001 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
43500 2001 CP22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL

43501–43600[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43501 2001 CW22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
43502 2001 CY28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
43503 2001 CK29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
43504 2001 CF33 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
43505 2001 CK33 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43506 2001 CE36 15/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
43507 2001 CN39 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43508 2001 CV40 15/02/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
43509 2001 CY44 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43510 2001 CG46 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43511 Cima Ekar 2001 CP48 11/02/2001 Asiago ADAS 5,0 km MPC · JPL
43512 2001 CL49 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
43513 2001 DG4 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
43514 2001 DO5 16/02/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
43515 2001 DS11 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
43516 2001 DH12 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
43517 2001 DO13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 7,8 km MPC · JPL
43518 2001 DQ15 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
43519 2001 DP16 16/02/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
43520 2001 DM17 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
43521 2001 DU19 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
43522 2001 DX20 16/02/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
43523 2001 DJ22 16/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
43524 2001 DQ30 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43525 2001 DR32 17/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
43526 2001 DD37 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
43527 2001 DS51 16/02/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
43528 2001 DZ59 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
43529 2001 DF65 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43530 2001 DN69 19/02/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
43531 2001 DC71 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
43532 2001 DX72 19/02/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
43533 2001 DE74 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
43534 2001 DZ78 16/02/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
43535 2001 DE97 17/02/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
43536 2001 DS107 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
43537 2001 EF2 01/03/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
43538 2001 EJ6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
43539 2001 EF12 03/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
43540 2001 EY13 15/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
43541 2001 EC23 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
43542 2001 EC27 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
43543 2001 FB3 18/03/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
43544 2001 FM3 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
43545 2001 FL5 18/03/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
43546 2001 FJ8 18/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
43547 2001 FU10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,1 km MPC · JPL
43548 2001 FP11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
43549 2001 FN16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
43550 2001 FS24 17/03/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
43551 2001 FY28 19/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
43552 2001 FT34 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
43553 2001 FT39 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
43554 2001 FW44 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
43555 2001 FJ60 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
43556 2001 FK60 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
43557 2001 FA61 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43558 2001 FW62 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
43559 2001 FU64 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
43560 2001 FX64 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
43561 2001 FD80 21/03/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
43562 2001 FE97 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
43563 2001 FB102 17/03/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
43564 2001 FG108 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
43565 2001 FC110 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43566 2001 FQ116 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
43567 2001 FL120 26/03/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
43568 2001 FV134 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
43569 2001 FY142 23/03/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
43570 2001 FQ150 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
43571 2001 FD165 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
43572 2001 FH167 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
43573 2001 FC169 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
43574 2001 FU192 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 4,8 km MPC · JPL
43575 2001 GQ6 14/04/2001 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
43576 2001 HO28 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43577 2001 HH36 29/04/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
43578 2001 KD15 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43579 2001 KW26 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43580 2001 KQ37 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
43581 2001 KS52 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
43582 2001 KO59 26/05/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
43583 2001 KR59 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43584 2001 KW66 30/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43585 2001 LZ18 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43586 2001 OD26 19/07/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
43587 2001 PA10 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
43588 2001 PL14 14/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
43589 2001 QW 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43590 2001 QD2 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43591 2001 QX55 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43592 2001 QC72 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 15 km MPC · JPL
43593 2001 QR73 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43594 2001 QP101 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43595 2001 QT101 18/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
43596 2001 QK126 20/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
43597 Changshaopo 2001 QT163 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
43598 2001 QY195 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43599 2001 QS256 25/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
43600 2001 RG22 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL

43601–43700[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43601 2001 SU148 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
43602 2001 SA316 25/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
43603 2001 UQ13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
43604 2001 VN12 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
43605 Gakuho 2001 WD16 25/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 3,2 km MPC · JPL
43606 2001 XQ2 08/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
43607 2001 XO48 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
43608 2001 XM60 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43609 2001 XA69 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43610 2001 XT186 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
43611 2002 AV128 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,3 km MPC · JPL
43612 2002 AQ160 13/01/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
43613 2002 AH177 14/01/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
43614 2002 AT187 08/01/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
43615 2002 AQ193 12/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
43616 2002 CH30 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
43617 2002 CL43 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 10 km MPC · JPL
43618 2002 CZ55 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
43619 2002 CR66 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43620 2002 CG79 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43621 2002 CK117 09/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
43622 2002 CW128 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43623 2002 CM138 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
43624 2002 CY146 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43625 2002 CE168 08/02/2002 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
43626 2002 CV168 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
43627 2002 CL224 11/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
43628 2002 CA234 11/02/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43629 2002 CG234 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
43630 2002 CZ235 13/02/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
43631 2002 CS236 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
43632 2002 CQ244 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43633 2002 CX247 15/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43634 2002 EA10 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
43635 2002 EP19 09/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
43636 2002 EC22 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
43637 2002 EW28 09/03/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
43638 2002 EU30 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
43639 2002 EZ30 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
43640 2002 EF33 11/03/2002 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
43641 2002 EG40 09/03/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
43642 2002 EA41 09/03/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
43643 2002 EO51 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
43644 2002 EU65 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43645 2002 EM73 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43646 2002 ER73 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43647 2002 EU74 13/03/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
43648 2002 EY76 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
43649 2002 EE87 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43650 2002 EF87 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43651 2002 EU87 09/03/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
43652 2002 EQ88 09/03/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
43653 2002 EJ92 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
43654 2002 EE98 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
43655 2002 EC99 15/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
43656 2002 ER104 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43657 Bobmiller 2002 ES110 09/03/2002 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
43658 2002 FV 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
43659 2002 FJ1 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
43660 2002 FQ2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
43661 2002 FY2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
43662 2002 FP8 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43663 2002 FS10 17/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43664 2002 FR13 16/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
43665 2002 FM22 19/03/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43666 2002 FX33 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
43667 Dumlupınar 2002 GO1 04/04/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
43668 2002 GH7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,1 km MPC · JPL
43669 Winterthur 2002 GA10 15/04/2002 Winterthur M. Griesser 2,4 km MPC · JPL
43670 2002 GA13 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
43671 2002 GN16 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
43672 2002 GC17 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43673 2002 GO17 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43674 2002 GP19 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
43675 2002 GM20 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
43676 2002 GP22 14/04/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
43677 2002 HN 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
43678 2002 HP 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
43679 2002 HJ4 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43680 2002 HE7 18/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
43681 2002 JG2 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
43682 2002 JB7 03/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
43683 2002 JF12 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
43684 2002 JZ24 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
43685 2002 JK26 08/05/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
43686 2002 JS41 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
43687 2002 JF59 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43688 2002 JN70 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
43689 2002 JY71 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43690 2002 JQ72 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43691 2002 JA76 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
43692 2160 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
43693 2731 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
43694 2846 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
43695 4079 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
43696 4159 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
43697 4620 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
43698 4878 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
43699 6586 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
43700 6820 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL

43701–43800[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43701 1115 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
43702 1142 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
43703 1276 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
43704 3225 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
43705 1131 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
43706 Iphiklos 1416 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 15 km MPC · JPL
43707 2050 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
43708 2126 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
43709 2284 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
43710 2907 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
43711 3005 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
43712 5054 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
43713 5104 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
43714 1048 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
43715 1084 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
43716 1096 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
43717 2023 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
43718 2208 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
43719 2666 T-3 11/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
43720 4301 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
43721 4433 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
43722 Carloseduardo 1968 OB 18/07/1968 Cerro El Roble C. Torres, S. Cofré 13 km MPC · JPL
43723 1975 SZ1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
43724 Pechstein 1975 UY 29/10/1975 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,9 km MPC · JPL
43725 1978 RK9 02/09/1978 La Silla C.-I. Lagerkvist 4,1 km MPC · JPL
43726 1978 UJ5 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 2,4 km MPC · JPL
43727 1979 MQ2 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
43728 1979 MA3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
43729 1979 MS3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 6,3 km MPC · JPL
43730 1979 MK4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
43731 1979 ML5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,8 km MPC · JPL
43732 1979 MO7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 8,1 km MPC · JPL
43733 1979 MV7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 5,9 km MPC · JPL
43734 1979 MY7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
43735 1981 DQ1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 12 km MPC · JPL
43736 1981 DL2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
43737 1981 EU3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
43738 1981 ED6 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
43739 1981 EP7 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
43740 1981 EM9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
43741 1981 ES10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
43742 1981 EX12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
43743 1981 EK16 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
43744 1981 EX17 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
43745 1981 EN22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
43746 1981 EH31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
43747 1981 EX31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,6 km MPC · JPL
43748 1981 ET37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
43749 1981 EG46 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
43750 1981 QG3 25/08/1981 La Silla H. Debehogne 5,2 km MPC · JPL
43751 Asam 1982 UD4 19/10/1982 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,3 km MPC · JPL
43752 Maryosipova 1982 US5 20/10/1982 Nauchnij L. G. Karachkina 2,7 km MPC · JPL
43753 1982 VN3 14/11/1982 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 2,7 km MPC · JPL
43754 1983 AA 09/01/1983 Anderson Mesa B. A. Skiff 3,3 km MPC · JPL
43755 1983 RJ1 05/09/1983 Harvard Observatory Oak Ridge Observatory 3,4 km MPC · JPL
43756 1984 CE 10/02/1984 Palomar J. Gibson 7,0 km MPC · JPL
43757 1984 DB1 27/02/1984 La Silla H. Debehogne 12 km MPC · JPL
43758 1985 QY2 17/08/1985 Palomar E. F. Helin 3,1 km MPC · JPL
43759 1986 QW2 28/08/1986 La Silla H. Debehogne 2,1 km MPC · JPL
43760 1986 QD3 29/08/1986 La Silla H. Debehogne 2,1 km MPC · JPL
43761 1986 QQ3 29/08/1986 La Silla H. Debehogne 7,6 km MPC · JPL
43762 1986 WC1 25/11/1986 Kleť Z. Vávrová 7,8 km MPC · JPL
43763 Russert 1987 KF1 30/05/1987 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 5,6 km MPC · JPL
43764 1988 BL5 28/01/1988 Siding Spring R. H. McNaught 3,5 km MPC · JPL
43765 1988 CF4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
43766 1988 CR4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 7,2 km MPC · JPL
43767 Permeke 1988 CP5 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
43768 Lynevans 1988 CH7 15/02/1988 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
43769 1988 EK 10/03/1988 Palomar J. Alu 6,7 km MPC · JPL
43770 1988 EX1 13/03/1988 Brorfelde P. Jensen 7,2 km MPC · JPL
43771 1988 TJ 03/10/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,1 km MPC · JPL
43772 1988 TV1 13/10/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,2 km MPC · JPL
43773 1989 AJ 04/01/1989 Yorii M. Arai, H. Mori 9,0 km MPC · JPL
43774 1989 CO2 04/02/1989 La Silla E. W. Elst 7,4 km MPC · JPL
43775 Tiepolo 1989 CA6 02/02/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 11 km MPC · JPL
43776 1989 GP2 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
43777 1989 RK1 03/09/1989 Haute Provence E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
43778 1989 SY3 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
43779 1989 SQ5 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
43780 1989 SL8 23/09/1989 La Silla H. Debehogne 4,6 km MPC · JPL
43781 1989 TB3 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
43782 1989 US2 29/10/1989 Okutama T. Hioki, N. Kawasato 6,4 km MPC · JPL
43783 Svyatitelpyotr 1989 UX7 24/10/1989 Nauchnij L. I. Chernykh 8,5 km MPC · JPL
43784 1989 XR1 02/12/1989 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
43785 1989 YC6 29/12/1989 Haute Provence E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
43786 1990 QA8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
43787 1990 QR8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
43788 1990 RB3 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 3,9 km MPC · JPL
43789 1990 SN9 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
43790 Ferdinandbraun 1990 TY3 12/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,4 km MPC · JPL
43791 1990 UK5 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
43792 1990 VY1 11/11/1990 Geisei T. Seki 6,0 km MPC · JPL
43793 Mackey 1990 VK7 13/11/1990 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 2,9 km MPC · JPL
43794 Yabetakemoto 1990 YP 19/12/1990 Geisei T. Seki 3,6 km MPC · JPL
43795 1991 AK1 15/01/1991 Karasuyama S. Inoda, T. Urata 5,8 km MPC · JPL
43796 1991 AS1 14/01/1991 Palomar E. F. Helin 4,1 km MPC · JPL
43797 1991 AF2 07/01/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,8 km MPC · JPL
43798 1991 GW8 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
43799 1991 PZ10 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 3,1 km MPC · JPL
43800 1991 PP13 05/08/1991 Palomar H. E. Holt 7,8 km MPC · JPL

43801–43900[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43801 1991 PL15 08/08/1991 Palomar H. E. Holt 8,0 km MPC · JPL
43802 1991 PY18 10/08/1991 Palomar H. E. Holt 2,7 km MPC · JPL
43803 1991 RH2 07/09/1991 Geisei T. Seki 6,6 km MPC · JPL
43804 Peterting 1991 RL4 10/09/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 9,3 km MPC · JPL
43805 1991 RQ5 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,2 km MPC · JPL
43806 Augustepiccard 1991 RG7 13/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,4 km MPC · JPL
43807 1991 RC11 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 13 km MPC · JPL
43808 1991 RF11 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,5 km MPC · JPL
43809 1991 RE14 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 4,3 km MPC · JPL
43810 1991 RJ20 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,0 km MPC · JPL
43811 1991 RA24 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,1 km MPC · JPL
43812 1991 RJ29 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 16 km MPC · JPL
43813 Kühner 1991 TQ2 07/10/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,6 km MPC · JPL
43814 1991 UE1 18/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,6 km MPC · JPL
43815 1991 VD4 03/11/1991 Palomar E. F. Helin 14 km MPC · JPL
43816 1992 CN2 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
43817 1992 EF22 01/03/1992 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
43818 1992 ET32 02/03/1992 La Silla UESAC 11 km MPC · JPL
43819 1992 LL 03/06/1992 Palomar G. J. Leonard 2,2 km MPC · JPL
43820 1992 PP1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
43821 1992 RL3 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
43822 1992 RP5 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
43823 1992 SV24 29/09/1992 Palomar H. E. Holt 7,0 km MPC · JPL
43824 1992 SY24 30/09/1992 Palomar H. E. Holt 7,0 km MPC · JPL
43825 1992 UJ5 25/10/1992 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa 2,4 km MPC · JPL
43826 1992 UC6 28/10/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,3 km MPC · JPL
43827 1993 BV5 27/01/1993 Caussols E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
43828 1993 FB5 17/03/1993 La Silla UESAC 6,0 km MPC · JPL
43829 1993 FB19 17/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
43830 1993 FZ21 21/03/1993 La Silla UESAC 3,4 km MPC · JPL
43831 1993 FP29 21/03/1993 La Silla UESAC 5,4 km MPC · JPL
43832 1993 FA33 19/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
43833 1993 FF34 19/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
43834 1993 FC45 19/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
43835 1993 FM45 19/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
43836 1993 FX45 19/03/1993 La Silla UESAC 3,7 km MPC · JPL
43837 1993 FN49 19/03/1993 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
43838 1993 FW49 19/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
43839 1993 FC60 19/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
43840 1993 FE76 21/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
43841 Marcustacitus 1993 HB 17/04/1993 Stroncone Santa Lucia Obs. 2,6 km MPC · JPL
43842 1993 MR 26/06/1993 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,7 km MPC · JPL
43843 Cleynaerts 1993 NC2 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
43844 Rowling 1993 OX2 25/07/1993 Manastash Ridge M. Hammergren 2,4 km MPC · JPL
43845 1993 OS9 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
43846 1993 PV8 15/08/1993 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 3,4 km MPC · JPL
43847 1993 QQ5 17/08/1993 Caussols E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
43848 1993 QP9 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
43849 1993 RB11 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
43850 1993 SB14 16/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
43851 1993 TL1 15/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,8 km MPC · JPL
43852 1993 TH28 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
43853 1993 TM29 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,6 km MPC · JPL
43854 1993 TO31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
43855 1993 TX36 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
43856 1993 UV4 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
43857 1993 VP2 15/11/1993 Geisei T. Seki 13 km MPC · JPL
43858 1994 AT 04/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
43859 Naoyayano 1994 AN15 09/01/1994 Oizumi T. Kobayashi, H. Fujii 9,6 km MPC · JPL
43860 1994 CQ9 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
43861 1994 CT13 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
43862 1994 EK1 06/03/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
43863 1994 EU6 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 11 km MPC · JPL
43864 1994 GM3 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
43865 1994 PX9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
43866 1994 PG19 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
43867 1994 PO28 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
43868 1994 PL35 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
43869 1994 RD11 10/09/1994 Siding Spring R. H. McNaught 1,3 km MPC · JPL
43870 1994 TX 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,8 km MPC · JPL
43871 1994 TW15 13/10/1994 Dossobuono Madonna di Dossobuono Obs. 3,9 km MPC · JPL
43872 1994 UL9 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
43873 1994 VD 01/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
43874 1994 VZ6 07/11/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,2 km MPC · JPL
43875 1994 WT3 24/11/1994 Kiyosato S. Otomo 5,4 km MPC · JPL
43876 1994 XV4 09/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
43877 1995 BP11 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
43878 1995 BS11 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
43879 1995 CN6 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
43880 1995 CX7 02/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
43881 Cerreto 1995 DA13 25/02/1995 Cima Ekar M. Tombelli, C. Casacci 2,1 km MPC · JPL
43882 Maurivicoli 1995 EM1 07/03/1995 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 1,7 km MPC · JPL
43883 1995 EK2 01/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
43884 1995 FZ7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
43885 1995 FJ9 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
43886 1995 GR7 03/04/1995 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
43887 1995 OS4 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
43888 1995 OV8 27/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
43889 Osawatakaomi 1995 QH 17/08/1995 Nanyo T. Okuni 3,4 km MPC · JPL
43890 Katiaottani 1995 QT3 31/08/1995 Bologna San Vittore Obs. 1,7 km MPC · JPL
43891 1995 SQ1 21/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 4,6 km MPC · JPL
43892 1995 SG21 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
43893 1995 ST32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
43894 1995 TP 12/10/1995 Sudbury D. di Cicco 1,8 km MPC · JPL
43895 1995 UC4 20/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
43896 1995 UL4 20/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
43897 1995 VC 01/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
43898 1995 VN 02/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
43899 1995 VH1 15/11/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,7 km MPC · JPL
43900 1995 VH2 13/11/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,4 km MPC · JPL

43901–44000[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43901 1995 VX2 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
43902 1995 VX4 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
43903 1995 WC 16/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
43904 1995 WO 16/11/1995 Oohira T. Urata 2,8 km MPC · JPL
43905 1995 WC1 16/11/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,1 km MPC · JPL
43906 1995 WK4 20/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
43907 1995 WX4 20/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
43908 Hiraku 1995 WE7 21/11/1995 Nanyo T. Okuni 3,1 km MPC · JPL
43909 1995 WB9 28/11/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 9,8 km MPC · JPL
43910 1995 WA20 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
43911 1995 WF22 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
43912 1995 WR34 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
43913 1995 YT 17/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
43914 1995 YC2 19/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
43915 1995 YT7 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
43916 1996 AP2 13/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
43917 1996 AM16 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
43918 1996 AE18 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
43919 1996 BG3 18/01/1996 Chichibu N. Satō, T. Urata 3,4 km MPC · JPL
43920 1996 CJ2 12/02/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,9 km MPC · JPL
43921 1996 CW3 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
43922 1996 CE5 10/02/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
43923 1996 CX8 14/02/1996 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 3,6 km MPC · JPL
43924 Martoni 1996 DV1 22/02/1996 Stroncone A. Vagnozzi 2,9 km MPC · JPL
43925 1996 DB3 27/02/1996 Modra P. Kolény, L. Kornoš 3,4 km MPC · JPL
43926 1996 EL1 10/03/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,1 km MPC · JPL
43927 1996 GN4 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
43928 1996 HE13 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
43929 1996 JO9 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
43930 1996 LR3 15/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
43931 Yoshimi 1996 PR9 09/08/1996 Nanyo T. Okuni 14 km MPC · JPL
43932 1996 QH 16/08/1996 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
43933 1996 RX9 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
43934 1996 TC 01/10/1996 Sudbury D. di Cicco 8,6 km MPC · JPL
43935 Danshechtman 1996 TF 01/10/1996 Colleverde V. S. Casulli 1,9 km MPC · JPL
43936 1996 TM11 11/10/1996 Kitami K. Endate 11 km MPC · JPL
43937 1996 TS25 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
43938 1996 TH51 05/10/1996 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
43939 1996 TT53 05/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
43940 1996 XY5 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 16 km MPC · JPL
43941 1996 YP 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
43942 1996 YX 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
43943 1997 AV 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
43944 1997 AW1 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
43945 1997 AS2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
43946 1997 AR6 07/01/1997 Oohira T. Urata 2,0 km MPC · JPL
43947 1997 AE7 09/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
43948 1997 AU12 10/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
43949 1997 AU18 09/01/1997 Chichibu N. Satō 2,9 km MPC · JPL
43950 1997 BG1 28/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
43951 1997 BC5 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
43952 1997 BG7 28/01/1997 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
43953 1997 CB1 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
43954 Chýnov 1997 CT5 07/02/1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 3,0 km MPC · JPL
43955 Fixlmüller 1997 CE6 06/02/1997 Linz E. Meyer, E. Obermair 1,5 km MPC · JPL
43956 Elidoro 1997 CD7 07/02/1997 Sormano P. Sicoli, F. Manca 3,9 km MPC · JPL
43957 Invernizzi 1997 CL13 07/02/1997 Sormano P. Sicoli, F. Manca 3,5 km MPC · JPL
43958 1997 CZ14 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
43959 1997 CB26 12/02/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,7 km MPC · JPL
43960 1997 CE27 01/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
43961 1997 ER5 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
43962 1997 EX13 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
43963 1997 EW14 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
43964 1997 EF23 07/03/1997 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
43965 1997 EO32 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
43966 1997 EM36 04/03/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43967 1997 FM2 31/03/1997 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
43968 1997 FA5 31/03/1997 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43969 1997 GL 04/04/1997 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
43970 1997 GH1 02/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
43971 Gabzdyl 1997 GB4 08/04/1997 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 3,8 km MPC · JPL
43972 1997 GM6 02/04/1997 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
43973 1997 GE7 02/04/1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43974 1997 GY12 03/04/1997 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
43975 1997 GF14 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
43976 1997 GQ14 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43977 1997 GD17 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
43978 1997 GG17 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43979 1997 GM17 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43980 1997 GR20 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43981 1997 GM21 06/04/1997 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
43982 1997 GA32 15/04/1997 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
43983 1997 GR35 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
43984 1997 HR7 30/04/1997 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
43985 1997 HQ8 30/04/1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43986 1997 HF9 30/04/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43987 1997 JR9 06/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
43988 1997 KQ3 31/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
43989 1997 LG4 09/06/1997 Lake Clear K. A. Williams 6,1 km MPC · JPL
43990 1997 LN4 07/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
43991 1997 MF10 28/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
43992 1997 NP 01/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
43993 Mariola 1997 OK 26/07/1997 Sormano P. Sicoli, A. Testa 7,0 km MPC · JPL
43994 1997 PF3 11/08/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 5,3 km MPC · JPL
43995 1997 PY5 14/08/1997 Haleakala AMOS 3,5 km MPC · JPL
43996 1997 QH 22/08/1997 Yatsuka H. Abe 5,6 km MPC · JPL
43997 1997 QX 29/08/1997 Cloudcroft W. Offutt 3,7 km MPC · JPL
43998 Nanyoshino 1997 QB3 28/08/1997 Nanyo T. Okuni 14 km MPC · JPL
43999 Gramigna 1997 QC3 31/08/1997 Pianoro V. Goretti 2,2 km MPC · JPL
44000 1997 RB 01/09/1997 Kleť Z. Moravec 7,7 km MPC · JPL
Trang đầu 000K 100K 200K 300K 400K 500K  

38.000s  • 39.000s  • 40.000s  • 41.000s  • 42.000s  • 43.000s  • 44.000s  • 45.000s  • 46.000s  • 47.000s  • 48.000s