Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/185001–186000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
185001 2006 PT6 12/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
185002 2006 PB7 12/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
185003 2006 PC9 13/08/2006 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
185004 2006 PD9 13/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
185005 2006 PJ9 13/08/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
185006 2006 PD12 13/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
185007 2006 PV16 15/08/2006 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
185008 2006 PE27 15/08/2006 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
185009 2006 PO30 12/08/2006 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
185010 2006 PR31 14/08/2006 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
185011 2006 PM38 14/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
185012 2006 QJ3 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
185013 2006 QQ8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
185014 2006 QT17 17/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
185015 2006 QS21 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
185016 2006 QN25 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185017 2006 QU27 20/08/2006 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
185018 2006 QY28 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185019 2006 QP29 17/08/2006 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
185020 Pratte 2006 QV33 23/08/2006 Antares R. Holmes 3,2 km MPC · JPL
185021 2006 QB38 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
185022 2006 QY38 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
185023 2006 QV56 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
185024 2006 QT59 19/08/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
185025 2006 QF61 21/08/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
185026 2006 QV63 24/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
185027 2006 QP64 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
185028 2006 QL68 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185029 2006 QG78 22/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
185030 2006 QW83 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
185031 2006 QE87 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
185032 2006 QX93 16/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
185033 2006 QZ115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
185034 2006 QO118 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
185035 2006 QV119 28/08/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
185036 2006 QX119 28/08/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
185037 2006 QJ123 29/08/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
185038 2006 QU123 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
185039 Alessiapossenti 2006 QG137 30/08/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,6 km MPC · JPL
185040 2006 QS137 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
185041 2006 QR144 21/08/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
185042 2006 QF147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185043 2006 QA153 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
185044 2006 QW156 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185045 2006 QT168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
185046 2006 RH4 12/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
185047 2006 RQ4 12/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
185048 2006 RS4 12/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
185049 2006 RT4 12/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
185050 2006 RL6 14/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
185051 2006 RV7 12/09/2006 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
185052 2006 RH9 12/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
185053 2006 RU17 14/09/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
185054 2006 RA19 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185055 2006 RP19 14/09/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
185056 2006 RA22 15/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
185057 2006 RH22 15/09/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
185058 2006 RL23 12/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
185059 2006 RY24 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
185060 2006 RW27 14/09/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
185061 2006 RB28 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
185062 2006 RL30 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
185063 2006 RF31 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
185064 2006 RJ32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
185065 2006 RO37 12/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
185066 2006 RT43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
185067 2006 RW43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
185068 2006 RJ44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
185069 2006 RQ45 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
185070 2006 RR50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
185071 2006 RM55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
185072 2006 RV57 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185073 2006 RG59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
185074 2006 RE60 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185075 2006 RB62 12/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
185076 2006 RZ69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
185077 2006 RL71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185078 2006 RH72 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
185079 2006 RM72 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
185080 2006 RJ73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
185081 2006 RT73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185082 2006 RN74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185083 2006 RU78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
185084 2006 RR87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
185085 2006 RG92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
185086 2006 RP92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
185087 2006 RA93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185088 2006 RD93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
185089 2006 RF93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
185090 2006 RQ97 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
185091 2006 RG99 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185092 2006 RS99 12/09/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
185093 2006 RV104 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
185094 2006 RD105 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
185095 2006 SS5 16/09/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
185096 2006 ST5 16/09/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
185097 2006 SB11 16/09/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
185098 2006 SJ13 17/09/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185099 2006 SK13 17/09/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
185100 2006 SY16 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
185101 2006 SX19 19/09/2006 OAM Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
185102 2006 SE20 16/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
185103 2006 SV20 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
185104 2006 SJ21 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
185105 2006 SV23 18/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
185106 2006 SN27 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
185107 2006 SA34 17/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
185108 2006 SM37 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
185109 2006 SS45 18/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
185110 2006 SV46 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
185111 2006 SK47 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185112 2006 SK48 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185113 2006 SP48 16/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
185114 2006 SB49 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
185115 2006 SV50 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
185116 2006 SO54 18/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
185117 2006 SP54 18/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
185118 2006 SC55 18/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
185119 2006 SH57 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
185120 2006 SD63 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
185121 2006 SK63 20/09/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
185122 2006 SB69 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185123 2006 SQ70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185124 2006 SZ70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185125 2006 ST73 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
185126 2006 SZ74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
185127 2006 SY88 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
185128 2006 SB93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
185129 2006 SF94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
185130 2006 SH96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185131 2006 SM101 19/09/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
185132 2006 SV104 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
185133 2006 SY110 21/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 880 m MPC · JPL
185134 2006 SF112 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
185135 2006 SP120 18/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
185136 2006 ST120 18/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
185137 2006 SG121 18/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
185138 2006 SE123 19/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
185139 2006 SS127 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
185140 2006 SE129 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
185141 2006 SS130 18/09/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 980 m MPC · JPL
185142 2006 SE132 16/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
185143 2006 SJ138 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
185144 2006 SY149 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
185145 2006 SD155 22/09/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185146 2006 SS157 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185147 2006 SN159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185148 2006 SJ160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185149 2006 SX160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
185150 Panevezys 2006 SP161 23/09/2006 Moletai K. Černis 980 m MPC · JPL
185151 2006 SC189 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
185152 2006 SK192 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
185153 2006 SP192 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
185154 2006 SJ195 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185155 2006 SA198 27/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 940 m MPC · JPL
185156 2006 SN200 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
185157 2006 SY203 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
185158 2006 SC206 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
185159 2006 SC212 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
185160 2006 SY212 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185161 2006 SY214 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185162 2006 SD215 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
185163 2006 SG216 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185164 Ingeburgherz 2006 SL218 27/09/2006 OAM Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
185165 2006 SK219 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185166 2006 SA224 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
185167 2006 SP246 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
185168 2006 SB252 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
185169 2006 SG264 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
185170 2006 SY279 28/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
185171 2006 SK280 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
185172 2006 SP282 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
185173 2006 SY283 26/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
185174 2006 SG284 27/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
185175 2006 SB285 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
185176 2006 SX291 21/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
185177 2006 SK303 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
185178 2006 SP328 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185179 2006 SG332 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
185180 2006 SQ341 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
185181 2006 SD344 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
185182 2006 SY344 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
185183 2006 SP345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185184 2006 SQ353 30/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
185185 2006 SF357 30/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
185186 2006 SV359 30/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
185187 2006 SN391 18/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
185188 2006 SM392 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185189 2006 SA393 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
185190 2006 SA395 30/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
185191 2006 TB1 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
185192 2006 TV1 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185193 2006 TW3 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
185194 2006 TY4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
185195 2006 TX5 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
185196 2006 TR10 15/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 1,5 km MPC · JPL
185197 2006 TP13 10/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
185198 2006 TO23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
185199 2006 TB25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
185200 2006 TV25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
185201 2006 TX36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
185202 2006 TD39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
185203 2006 TN39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
185204 2006 TM42 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
185205 2006 TZ43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185206 2006 TU44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185207 2006 TP47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
185208 2006 TU47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185209 2006 TA48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
185210 2006 TN50 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185211 2006 TQ50 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
185212 2006 TB53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185213 2006 TN53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185214 2006 TZ54 12/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
185215 2006 TP55 12/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
185216 Gueiren 2006 TA57 14/10/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, C.-S. Lin 2,3 km MPC · JPL
185217 2006 TS57 15/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
185218 2006 TO59 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
185219 2006 TO61 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185220 2006 TK62 09/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
185221 2006 TK66 11/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
185222 2006 TU66 11/10/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
185223 2006 TS68 11/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
185224 2006 TG70 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
185225 2006 TV74 11/10/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
185226 2006 TH76 11/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
185227 2006 TN76 11/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
185228 2006 TT77 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185229 2006 TS78 12/10/2006 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
185230 2006 TZ90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185231 2006 TM91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185232 2006 TX103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185233 2006 TY109 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
185234 2006 TH110 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
185235 2006 TA115 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 5,1 km MPC · JPL
185236 2006 TP120 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,6 km MPC · JPL
185237 2006 TP121 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
185238 2006 UK3 16/10/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
185239 2006 UZ6 16/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
185240 2006 UF12 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
185241 2006 UR15 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
185242 2006 UQ31 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
185243 2006 UJ37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185244 2006 UK38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
185245 2006 UM45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185246 2006 UU54 17/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
185247 2006 UW57 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
185248 2006 UZ59 19/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
185249 2006 UE62 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
185250 Korostyshiv 2006 UY62 17/10/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 3,2 km MPC · JPL
185251 2006 UZ63 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
185252 2006 UT64 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
185253 2006 UR65 16/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
185254 2006 UM70 16/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
185255 2006 UW77 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
185256 2006 UX78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185257 2006 UW88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
185258 2006 US92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185259 2006 UW92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
185260 2006 UU100 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
185261 2006 UC120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185262 2006 UD124 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
185263 2006 UK127 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185264 2006 UC128 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
185265 2006 UE128 19/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
185266 2006 UZ128 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185267 2006 UZ134 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
185268 2006 UP138 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185269 2006 UC142 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185270 2006 UX143 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
185271 2006 UA154 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185272 2006 UL159 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
185273 2006 UO170 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
185274 2006 UR174 19/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
185275 2006 UD176 16/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
185276 2006 UN179 16/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
185277 2006 UB181 16/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
185278 2006 UE182 16/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
185279 2006 UW188 19/10/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
185280 2006 UH192 19/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
185281 2006 UA196 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185282 2006 US198 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
185283 2006 UG199 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185284 2006 UJ201 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
185285 2006 UX202 22/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
185286 2006 UH203 22/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
185287 2006 UV204 22/10/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
185288 2006 UW207 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
185289 2006 UM215 20/10/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
185290 2006 UB219 16/10/2006 Catalina CSS 9,7 km MPC · JPL
185291 2006 UT219 16/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
185292 2006 UJ226 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
185293 2006 UY227 20/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
185294 2006 UW237 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
185295 2006 UN239 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
185296 2006 UO239 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
185297 2006 UK252 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
185298 2006 US256 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185299 2006 UT257 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
185300 2006 UD261 28/10/2006 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
185301 2006 UY266 27/10/2006 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
185302 2006 UK270 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
185303 2006 UB271 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
185304 2006 UG271 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
185305 2006 UA275 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
185306 2006 UP276 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
185307 2006 UA278 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
185308 2006 UR286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
185309 2006 UN291 27/10/2006 Ottmarsheim C. Rinner 1,6 km MPC · JPL
185310 2006 UE321 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
185311 2006 UO324 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
185312 2006 UV325 20/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
185313 2006 UA328 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
185314 2006 UO328 19/10/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
185315 2006 UV328 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
185316 2006 UE329 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185317 2006 UL329 23/10/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
185318 2006 UW330 16/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,6 km MPC · JPL
185319 2006 UG331 16/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
185320 2006 UH331 16/10/2006 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
185321 Kammerlander 2006 VJ2 10/11/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,0 km MPC · JPL
185322 2006 VF5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
185323 2006 VD6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
185324 2006 VE11 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
185325 Anupabhagwat 2006 VE14 14/11/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 4,7 km MPC · JPL
185326 2006 VC17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185327 2006 VP21 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
185328 2006 VS25 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
185329 2006 VK26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
185330 2006 VU26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
185331 2006 VG31 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
185332 2006 VO32 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
185333 2006 VG34 11/11/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
185334 2006 VU34 11/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
185335 2006 VO35 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
185336 2006 VR35 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
185337 2006 VH37 11/11/2006 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
185338 2006 VQ37 11/11/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
185339 2006 VR37 11/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
185340 2006 VT37 11/11/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
185341 2006 VB38 12/11/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
185342 2006 VF44 13/11/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
185343 2006 VK46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
185344 2006 VS48 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
185345 2006 VW53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
185346 2006 VH54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
185347 2006 VW55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185348 2006 VM57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
185349 2006 VW57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
185350 2006 VQ61 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
185351 2006 VV68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
185352 2006 VJ70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185353 2006 VZ71 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
185354 2006 VC74 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
185355 2006 VK74 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
185356 2006 VW75 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
185357 2006 VP78 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
185358 2006 VB83 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185359 2006 VG85 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
185360 2006 VZ88 14/11/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
185361 2006 VX94 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
185362 2006 VG96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
185363 2006 VK96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185364 Sunweihsin 2006 VQ103 12/11/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,3 km MPC · JPL
185365 2006 VW107 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
185366 2006 VM110 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
185367 2006 VW114 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
185368 2006 VL116 14/11/2006 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
185369 2006 VJ117 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
185370 2006 VJ120 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
185371 2006 VA121 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
185372 2006 VG129 15/11/2006 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
185373 2006 VM129 15/11/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
185374 2006 VP129 15/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185375 2006 VY130 15/11/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
185376 2006 VS135 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185377 2006 VH137 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
185378 2006 VS138 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
185379 2006 VF139 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
185380 2006 VW142 14/11/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
185381 2006 VC143 14/11/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
185382 2006 VY154 08/11/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
185383 2006 WE2 18/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
185384 2006 WL6 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
185385 2006 WR7 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
185386 2006 WA13 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
185387 2006 WK24 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
185388 2006 WX37 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
185389 2006 WJ42 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
185390 2006 WG46 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
185391 2006 WR46 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
185392 2006 WP55 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
185393 2006 WA58 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
185394 2006 WU60 17/11/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
185395 2006 WZ70 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185396 2006 WX79 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
185397 2006 WN85 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
185398 2006 WF92 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185399 2006 WL92 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
185400 2006 WK94 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
185401 2006 WG96 19/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
185402 2006 WW108 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
185403 2006 WV117 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
185404 2006 WJ120 21/11/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
185405 2006 WQ128 26/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
185406 2006 WJ129 26/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
185407 2006 WN129 23/11/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
185408 2006 WT131 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
185409 2006 WY140 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
185410 2006 WD147 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
185411 2006 WY158 22/11/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185412 2006 WN161 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
185413 2006 WP163 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185414 2006 WS163 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185415 2006 WL171 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185416 2006 WU171 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
185417 2006 WJ172 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185418 2006 WH182 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
185419 2006 WU185 17/11/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
185420 2006 WC191 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185421 2006 WL191 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
185422 2006 WS192 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185423 2006 XM 10/12/2006 RAS A. Lowe 2,3 km MPC · JPL
185424 2006 XJ5 02/12/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
185425 2006 XR7 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185426 2006 XW7 09/12/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
185427 2006 XX7 09/12/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
185428 2006 XX10 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
185429 2006 XS16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
185430 2006 XE22 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
185431 2006 XX25 12/12/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
185432 2006 XO26 12/12/2006 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
185433 2006 XJ27 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
185434 2006 XK31 13/12/2006 Eskridge Farpoint Obs. 2,4 km MPC · JPL
185435 2006 XC33 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
185436 2006 XG38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
185437 2006 XB47 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
185438 2006 XW47 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
185439 2006 XR49 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
185440 2006 XK52 14/12/2006 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
185441 2006 XE54 15/12/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
185442 2006 XQ54 15/12/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
185443 2006 XG57 14/12/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
185444 2006 XB59 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
185445 2006 YA2 17/12/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 6,6 km MPC · JPL
185446 2006 YN6 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
185447 2006 YT11 18/12/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,2 km MPC · JPL
185448 Nomentum 2006 YK13 25/12/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,9 km MPC · JPL
185449 2006 YG26 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
185450 2006 YG30 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
185451 2006 YS30 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
185452 2006 YZ39 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
185453 2006 YK41 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185454 2006 YW45 21/12/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
185455 2006 YX46 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
185456 2007 AT 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
185457 2007 AN2 08/01/2007 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
185458 2007 AO6 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
185459 2007 AD8 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
185460 2007 AG14 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
185461 2007 BK1 16/01/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
185462 2007 BH4 16/01/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
185463 2007 BQ4 16/01/2007 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
185464 2007 BS5 17/01/2007 Catalina CSS 9,0 km MPC · JPL
185465 2007 BC18 17/01/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
185466 2007 BT35 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
185467 2007 BN37 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
185468 2007 BR42 24/01/2007 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
185469 2007 BQ45 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
185470 2007 BT45 25/01/2007 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
185471 2007 BV45 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
185472 2007 BZ62 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
185473 2007 BE67 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
185474 2007 BR74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
185475 2007 BA75 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
185476 2007 CL4 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
185477 2007 CK6 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185478 2007 CD7 06/02/2007 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
185479 2007 CN10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
185480 2007 CX27 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
185481 2007 CF34 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
185482 2007 CK38 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
185483 2007 DX5 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
185484 2007 DB85 22/02/2007 Antares ARO 5,9 km MPC · JPL
185485 2007 EL68 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
185486 2007 EP75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
185487 2007 ED139 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
185488 2007 EF159 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
185489 2007 FK33 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
185490 2007 GR1 09/04/2007 Bergen-Enkheim Bergen-Enkheim Obs. 16 km MPC · JPL
185491 2007 GP3 09/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
185492 2007 HA8 18/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
185493 2007 PO42 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185494 2007 RB33 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
185495 2007 RV141 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185496 2007 RR241 13/09/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
185497 2007 RJ260 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
185498 2007 SN 17/09/2007 OAM Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
185499 2007 TV40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
185500 2007 TA54 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
185501 2007 TR57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185502 2007 TF126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
185503 2007 TK165 11/10/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
185504 2007 TQ230 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
185505 2007 TU251 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
185506 2007 TJ315 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
185507 2007 TE335 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
185508 2007 TO335 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
185509 2007 TJ361 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
185510 2007 TA364 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
185511 2007 TR414 15/10/2007 Lulin Observatory LUSS 2,5 km MPC · JPL
185512 2007 UL 16/10/2007 RAS A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
185513 2007 UY46 20/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
185514 2007 UE79 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
185515 2007 UW104 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
185516 2007 UB116 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185517 2007 VQ28 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
185518 2007 VG51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
185519 2007 VT63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
185520 2007 VM65 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
185521 2007 VA67 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
185522 2007 VH75 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
185523 2007 VZ145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185524 2007 VK162 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
185525 2007 VJ164 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
185526 2007 VT190 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
185527 2007 VE238 13/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
185528 2007 VR243 11/11/2007 OAM Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
185529 2007 WE12 17/11/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
185530 2007 WT12 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
185531 2007 WR23 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
185532 2007 WR42 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
185533 2007 WG53 17/11/2007 Eskridge Farpoint Obs. 3,5 km MPC · JPL
185534 2007 WP54 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
185535 Gangda 2007 WH56 28/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,5 km MPC · JPL
185536 2007 XS3 03/12/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
185537 2007 XK12 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
185538 Fangcheng 2007 XD28 14/12/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,7 km MPC · JPL
185539 2007 XS28 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185540 2007 XQ32 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
185541 2007 XE33 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
185542 2007 XM39 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185543 2007 XY39 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
185544 2007 YN28 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
185545 2007 YH31 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185546 Yushan 2007 YU31 28/12/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye, C.-S. Lin 940 m MPC · JPL
185547 2007 YS33 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
185548 2007 YG45 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
185549 2007 YX52 30/12/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
185550 2007 YP57 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
185551 2007 YT58 30/12/2007 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
185552 2007 YY58 31/12/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
185553 2008 AX4 07/01/2008 Lulin Observatory LUSS 820 m MPC · JPL
185554 Bikushev 2008 AB5 07/01/2008 Lulin Observatory Q.-z. Ye 2,4 km MPC · JPL
185555 2008 AP8 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
185556 2008 AY8 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
185557 2008 AF16 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
185558 2008 AG19 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
185559 2008 AO22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
185560 Harrykroto 2008 AQ31 07/01/2008 OAM Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
185561 2008 AV31 12/01/2008 OAM Mallorca Obs. 4,2 km MPC · JPL
185562 2008 AU32 13/01/2008 Mallorca Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
185563 2008 AL34 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185564 2008 AO42 10/01/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
185565 2008 AR42 10/01/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
185566 2008 AY43 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
185567 2008 AQ59 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
185568 2008 AE71 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185569 2008 AS77 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
185570 2008 AA78 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
185571 2008 AT98 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
185572 2008 AP103 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
185573 2008 AE106 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
185574 2008 BV4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185575 2008 BF15 29/01/2008 Junk Bond D. Healy 2,9 km MPC · JPL
185576 Covichi 2008 BL15 26/01/2008 La Cañada J. Lacruz 1,0 km MPC · JPL
185577 Hhaihao 2008 BA16 28/01/2008 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 2,8 km MPC · JPL
185578 2008 BJ16 28/01/2008 OAM Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
185579 2008 BS16 29/01/2008 OAM Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
185580 Andratx 2008 BV18 29/01/2008 OAM Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
185581 2008 BM20 30/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
185582 2008 BZ20 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
185583 2008 BG22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
185584 2008 BW22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
185585 2008 BF23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
185586 2008 BJ24 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
185587 2008 BR24 30/01/2008 OAM Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
185588 2008 BH26 30/01/2008 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
185589 2008 BS31 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
185590 2008 BJ33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185591 2008 BP35 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185592 2008 BR35 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
185593 2008 BC41 30/01/2008 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
185594 2008 BG42 31/01/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
185595 2008 CR2 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
185596 2008 CP3 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
185597 2008 CH4 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
185598 2008 CY5 07/02/2008 RAS A. Lowe 780 m MPC · JPL
185599 2008 CJ7 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
185600 2008 CT14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
185601 2008 CC16 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
185602 2008 CF23 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
185603 2008 CQ23 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185604 2008 CX23 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
185605 2008 CW25 01/02/2008 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
185606 2008 CH29 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185607 2008 CK35 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
185608 2008 CA38 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
185609 2008 CT42 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185610 2008 CZ44 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
185611 2008 CK46 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
185612 2008 CT49 06/02/2008 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
185613 2008 CE50 06/02/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
185614 2008 CD61 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
185615 2008 CZ66 08/02/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
185616 2008 CC72 09/02/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
185617 2008 CS85 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
185618 2008 CR93 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
185619 2008 CH97 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
185620 2008 CL120 06/02/2008 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
185621 2008 CA121 06/02/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
185622 2008 CH127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
185623 2008 CJ135 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
185624 2008 CU163 10/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
185625 2008 CD167 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
185626 2008 CU175 06/02/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
185627 2008 CC178 06/02/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
185628 2008 CD179 06/02/2008 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
185629 2008 CY180 09/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
185630 2008 CZ180 09/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
185631 2008 CZ181 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
185632 2008 CS183 13/02/2008 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
185633 Rainbach 2008 DO 24/02/2008 Gaisberg R. Gierlinger 1,2 km MPC · JPL
185634 2008 DR11 26/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
185635 2008 DL27 26/02/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
185636 Shiao Lin 185636|Shiao Lin}} 27/02/2008 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 2,9 km MPC · JPL
185637 2008 DH54 27/02/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
185638 Erwinschwab 2008 EU7 01/03/2008 OAM Mallorca Obs. 830 m MPC · JPL
185639 Rainerkling 2008 EH8 02/03/2008 OAM Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
185640 Sunyisui 2008 EB34 01/03/2008 XuYi PMO NEO 8,4 km MPC · JPL
185641 Judd 2008 EH69 05/03/2008 Wrightwood J. W. Young 2,1 km MPC · JPL
185642 2008 EV88 08/03/2008 RAS A. Lowe 5,6 km MPC · JPL
185643 2040 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
185644 4890 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 720 m MPC · JPL
185645 6733 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
185646 3217 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
185647 4226 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
185648 1067 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
185649 1802 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
185650 2608 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
185651 3043 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 790 m MPC · JPL
185652 3199 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
185653 3442 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
185654 3980 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
185655 4368 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
185656 1981 ET35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,2 km MPC · JPL
185657 1992 WL6 19/11/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
185658 1993 FG3 24/03/1993 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
185659 1993 FT45 19/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
185660 1993 RE4 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
185661 1993 TY23 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
185662 1994 AG13 11/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
185663 1994 EE 04/03/1994 Stroncone A. Vagnozzi 970 m MPC · JPL
185664 1995 AW1 07/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185665 1995 CS2 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
185666 1995 FT9 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
185667 1995 FY11 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
185668 1995 MF4 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
185669 1995 MN6 28/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
185670 1995 RS 14/09/1995 Haleakala AMOS 920 m MPC · JPL
185671 1995 SC20 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185672 1995 SZ25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
185673 1995 SD32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
185674 1995 SM68 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
185675 1995 SN79 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
185676 1995 SN88 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
185677 1995 SB90 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185678 1995 TN1 14/10/1995 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
185679 1995 UK36 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
185680 1995 YC6 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
185681 1996 AB13 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
185682 1996 JR16 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185683 1996 ML1 16/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185684 1996 RX5 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
185685 1996 TP27 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
185686 1996 VY17 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
185687 1996 XP16 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185688 1997 CC6 06/02/1997 Sormano M. Cavagna, A. Testa 3,2 km MPC · JPL
185689 1997 GR7 02/04/1997 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
185690 1997 GB9 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
185691 1997 GT10 03/04/1997 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
185692 1997 GY31 15/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
185693 1997 HV3 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
185694 1997 TF16 07/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
185695 1997 US12 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185696 1997 WJ4 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
185697 1997 WO9 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
185698 1998 BT27 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185699 1998 BF39 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185700 1998 DT6 17/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
185701 1998 FB73 29/03/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
185702 1998 HK3 20/04/1998 Socorro LINEAR AMO 930 m MPC · JPL
185703 1998 KW 20/05/1998 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
185704 1998 OD8 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
185705 1998 QD24 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185706 1998 QX69 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
185707 1998 QU77 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185708 1998 QR95 19/08/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
185709 1998 RM14 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
185710 1998 RQ25 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185711 1998 RB70 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185712 1998 RH70 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185713 1998 SC3 17/09/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
185714 1998 SU6 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
185715 1998 SJ11 17/09/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
185716 1998 SF35 24/09/1998 Socorro LINEAR AMO 630 m MPC · JPL
185717 1998 SB52 28/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185718 1998 SY64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
185719 1998 SV80 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
185720 1998 SG89 26/09/1998 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
185721 1998 SS92 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185722 1998 SF93 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185723 1998 SB99 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185724 1998 SN101 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
185725 1998 SZ119 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
185726 1998 SR140 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185727 1998 SN158 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185728 1998 UZ3 20/10/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
185729 1998 UN25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
185730 1998 UR35 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185731 1998 VO5 08/11/1998 Gekko T. Kagawa 1,8 km MPC · JPL
185732 1998 WV11 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185733 Luigicolzani 1998 WW30 28/11/1998 Sormano M. Cavagna, A. Testa 2,8 km MPC · JPL
185734 1998 WQ32 19/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
185735 1998 XD10 07/12/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
185736 1998 XA27 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
185737 1998 YA17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
185738 1999 CQ65 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
185739 1999 CW80 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
185740 1999 CB107 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
185741 1999 CA145 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
185742 1999 EE13 09/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
185743 1999 FP74 20/03/1999 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
185744 Hogan 1999 FK90 21/03/1999 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
185745 1999 HM11 16/04/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
185746 1999 LO1 07/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185747 1999 LZ29 10/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
185748 1999 NX4 15/07/1999 Gnosca S. Sposetti 4,9 km MPC · JPL
185749 1999 RT53 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
185750 1999 RT74 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
185751 1999 RE109 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
185752 1999 RC165 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185753 1999 RM193 13/09/1999 Eskridge G. Hug, G. Bell 1,2 km MPC · JPL
185754 1999 RU233 08/09/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
185755 1999 SV 16/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
185756 1999 TM9 07/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,6 km MPC · JPL
185757 1999 TK15 12/10/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,2 km MPC · JPL
185758 1999 TE18 10/10/1999 Xinglong SCAP 4,6 km MPC · JPL
185759 1999 TO43 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
185760 1999 TZ61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185761 1999 TN73 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
185762 1999 TP78 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
185763 1999 TK83 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
185764 1999 TL92 02/10/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
185765 1999 TV106 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
185766 1999 TK114 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
185767 1999 TF136 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
185768 1999 TZ137 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185769 1999 TG164 09/10/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
185770 1999 TE166 10/10/1999 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
185771 1999 TT170 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185772 1999 TH176 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185773 1999 TO232 05/10/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
185774 1999 TK236 03/10/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
185775 1999 TE241 04/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
185776 1999 TW269 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
185777 1999 TY290 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185778 1999 TL291 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
185779 1999 UO20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
185780 1999 UA34 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
185781 1999 US40 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
185782 1999 UG43 28/10/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
185783 1999 UP48 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185784 1999 UK54 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
185785 1999 VY18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
185786 1999 VU24 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
185787 1999 VH32 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
185788 1999 VL57 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185789 1999 VH69 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
185790 1999 VR70 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185791 1999 VT102 09/11/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
185792 1999 VH105 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
185793 1999 VT117 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
185794 1999 VB127 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
185795 1999 VJ143 14/11/1999 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
185796 1999 VA151 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
185797 1999 VL152 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
185798 1999 VU155 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
185799 1999 VW155 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
185800 1999 VF164 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
185801 1999 VV164 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185802 1999 VA166 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
185803 1999 VX174 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
185804 1999 VR175 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185805 1999 VS195 03/11/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
185806 1999 VF197 02/11/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
185807 1999 VL206 09/11/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
185808 1999 VF213 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
185809 1999 VU218 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
185810 1999 VH220 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
185811 1999 VA230 09/11/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
185812 1999 XJ5 04/12/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
185813 1999 XX60 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
185814 1999 XH62 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
185815 1999 XH139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
185816 1999 XD146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
185817 1999 XP197 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
185818 1999 XY216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
185819 1999 XU221 15/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
185820 1999 XW255 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185821 1999 YL15 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
185822 2000 AU4 03/01/2000 EverStaR Everstar Obs. 1,5 km MPC · JPL
185823 2000 AA28 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185824 2000 AW37 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185825 2000 AN86 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185826 2000 AO104 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
185827 2000 AA134 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185828 2000 AW153 02/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
185829 2000 AZ170 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185830 2000 AB181 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
185831 2000 AO219 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185832 2000 AS220 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
185833 2000 AL221 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185834 2000 BO12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
185835 2000 BT25 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
185836 2000 BE35 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185837 2000 BH37 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
185838 2000 CB11 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185839 2000 CF68 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
185840 2000 CX75 08/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
185841 2000 CJ81 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
185842 2000 CH98 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
185843 2000 CW113 12/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185844 2000 CY136 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
185845 2000 DT4 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
185846 2000 DB30 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
185847 2000 DG48 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185848 2000 DQ50 29/02/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
185849 2000 DK66 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
185850 2000 DZ85 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185851 2000 DP107 29/02/2000 Socorro LINEAR APO +1km · 860 m MPC · JPL
185852 2000 EV1 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185853 2000 ER70 04/03/2000 Socorro LINEAR AMO 1,5 km MPC · JPL
185854 2000 EU106 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
185855 2000 EX114 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185856 2000 ER129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
185857 2000 EZ168 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
185858 2000 GB 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
185859 2000 GH26 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185860 2000 GT29 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
185861 2000 GU150 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
185862 2000 GO163 10/04/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
185863 2000 GK169 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
185864 2000 HJ9 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
185865 2000 HG39 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
185866 2000 HL92 29/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
185867 2000 HL95 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185868 2000 JG3 03/05/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
185869 2000 JL8 05/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
185870 2000 JL10 07/05/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
185871 2000 JY27 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
185872 2000 KZ 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185873 2000 KH3 26/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185874 2000 KW4 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185875 2000 LR23 07/06/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
185876 2000 NF18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
185877 2000 OB8 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
185878 2000 OD22 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
185879 2000 OP38 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
185880 2000 OQ41 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
185881 2000 OQ44 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
185882 2000 QC15 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
185883 2000 QC43 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
185884 2000 QX48 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
185885 2000 QN62 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
185886 2000 QW156 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
185887 2000 QR158 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
185888 2000 QD176 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
185889 2000 QK192 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
185890 2000 QY208 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
185891 2000 QP224 26/08/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
185892 2000 QT229 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
185893 2000 QE232 30/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
185894 2000 QF232 30/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
185895 2000 RC1 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
185896 2000 RD13 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
185897 2000 RS16 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
185898 2000 RE48 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
185899 2000 RC80 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
185900 2000 SV1 19/09/2000 Prescott P. G. Comba 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
185901 2000 SU10 24/09/2000 Prescott P. G. Comba 4,7 km MPC · JPL
185902 2000 SH34 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
185903 2000 SH61 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
185904 2000 SP71 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
185905 2000 SM90 22/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
185906 2000 SF94 23/09/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
185907 2000 SZ97 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
185908 2000 SZ117 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
185909 2000 SG129 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
185910 2000 SR181 19/09/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
185911 2000 SC183 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
185912 2000 SN183 20/09/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
185913 2000 SS197 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
185914 2000 SJ203 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
185915 2000 ST210 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
185916 2000 SO262 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
185917 2000 SO266 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
185918 2000 SE277 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
185919 2000 SM284 23/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
185920 2000 SS288 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
185921 2000 SN298 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
185922 2000 SR322 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
185923 2000 SG325 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
185924 2000 SX344 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
185925 2000 TN11 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
185926 2000 TE41 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
185927 2000 TU41 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
185928 2000 TJ43 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
185929 2000 TH59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
185930 2000 TL67 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
185931 2000 UK27 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
185932 2000 UL49 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
185933 2000 UV59 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
185934 2000 UO82 29/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
185935 2000 UK108 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
185936 2000 VJ7 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
185937 2000 WM16 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
185938 2000 WF31 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
185939 2000 WA43 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
185940 2000 WU142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
185941 2000 WD148 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
185942 2000 YO82 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
185943 2000 YB98 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
185944 2000 YA122 23/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
185945 2000 YD131 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
185946 2001 AT35 05/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
185947 2001 BU17 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
185948 2001 BE39 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
185949 2001 BN68 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185950 2001 CH7 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185951 2001 DE8 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
185952 2001 DJ33 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
185953 2001 DE42 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
185954 2001 DK44 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
185955 2001 DX55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
185956 2001 DN66 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185957 2001 DH67 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
185958 2001 EB19 14/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
185959 2001 FL7 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185960 2001 FW70 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
185961 2001 FQ74 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
185962 2001 FH75 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
185963 2001 FO102 17/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
185964 2001 FS125 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
185965 2001 FK142 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
185966 2001 HC13 18/04/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
185967 2001 HR15 22/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
185968 2001 HT51 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
185969 2001 HG63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
185970 2001 HP66 24/04/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
185971 2001 JX7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
185972 2001 KL8 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
185973 2001 KH21 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
185974 2001 KP22 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185975 2001 KE40 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
185976 2001 KY41 24/05/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 980 m MPC · JPL
185977 2001 MU7 23/06/2001 Eskridge Farpoint Obs. 1,2 km MPC · JPL
185978 2001 MO9 21/06/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
185979 2001 MO16 27/06/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
185980 2001 MC25 16/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
185981 2001 MN30 30/06/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
185982 2001 NW 12/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
185983 2001 NT1 10/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
185984 2001 NP3 13/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
185985 2001 NG10 14/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
185986 2001 NA11 14/07/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
185987 2001 OD1 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
185988 2001 OL4 19/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
185989 2001 OR4 19/07/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
185990 2001 OS12 21/07/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 1,7 km MPC · JPL
185991 2001 OV19 19/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
185992 2001 OA32 23/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
185993 2001 OB76 28/07/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
185994 2001 OB77 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
185995 2001 PT1 08/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
185996 2001 PR32 10/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
185997 2001 PE35 10/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
185998 2001 PM46 12/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
185999 2001 PX62 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
186000 2001 QC7 16/08/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL

181.000s  • 182.000s  • 183.000s  • 184.000s  • 185.000s  • 186.000s  • 187.000s  • 188.000s  • 189.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001