Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/459001–460000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
459001 2011 WW144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
459002 2011 WY144 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459003 2011 WH146 26/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
459004 2011 WL151 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
459005 2011 WO152 15/12/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
459006 2011 WG153 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
459007 2011 XB2 19/11/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
459008 2011 YQ3 03/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459009 2011 YY3 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
459010 2011 YB8 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
459011 2011 YJ8 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
459012 2011 YJ9 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
459013 2011 YM18 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459014 2011 YY22 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
459015 2011 YS23 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459016 2011 YX24 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
459017 2011 YY24 03/02/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
459018 2011 YR25 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459019 2011 YU25 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459020 2011 YX25 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459021 2011 YS32 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
459022 2011 YJ33 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
459023 2011 YO34 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
459024 2011 YC35 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459025 2011 YT35 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459026 2011 YA41 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459027 2011 YK43 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
459028 2011 YM43 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
459029 2011 YU44 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
459030 2011 YH46 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
459031 2011 YS46 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
459032 2011 YS48 30/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
459033 2011 YS53 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459034 2011 YV59 18/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
459035 2011 YD61 25/04/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
459036 2011 YS64 17/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459037 2011 YY64 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
459038 2011 YF66 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459039 2011 YD77 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
459040 2011 YX77 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459041 2011 YV78 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
459042 2011 YY78 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
459043 2012 AU1 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
459044 2012 AB9 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459045 2012 AY9 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
459046 2012 AS10 11/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,4 km MPC · JPL
459047 2012 AL13 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459048 2012 AJ14 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
459049 2012 AW17 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
459050 2012 AF22 13/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
459051 2012 BF4 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
459052 2012 BE7 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
459053 2012 BR8 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459054 2012 BS8 18/01/2012 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
459055 2012 BB12 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
459056 2012 BD16 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459057 2012 BL17 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459058 2012 BW17 16/12/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
459059 2012 BL18 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459060 2012 BO18 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459061 2012 BP20 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
459062 2012 BU21 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459063 2012 BB22 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
459064 2012 BA24 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
459065 2012 BS24 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459066 2012 BG27 24/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
459067 2012 BT27 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459068 2012 BM29 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
459069 2012 BB30 22/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
459070 2012 BO32 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459071 2012 BZ35 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459072 2012 BQ36 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459073 2012 BH41 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459074 2012 BN47 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
459075 2012 BJ50 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459076 2012 BS51 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
459077 2012 BB52 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
459078 2012 BW52 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
459079 2012 BQ53 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459080 2012 BH54 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
459081 2012 BO55 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
459082 2012 BQ57 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
459083 2012 BZ57 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
459084 2012 BY62 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
459085 2012 BU63 03/03/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
459086 2012 BJ69 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
459087 2012 BB71 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
459088 2012 BK74 13/12/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
459089 2012 BL81 03/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459090 2012 BP82 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459091 2012 BX83 28/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
459092 2012 BC85 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
459093 2012 BM88 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459094 2012 BO88 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459095 2012 BR88 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
459096 2012 BA89 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459097 2012 BJ89 26/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
459098 2012 BE93 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459099 2012 BR98 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459100 2012 BP100 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
459101 2012 BU100 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
459102 2012 BS104 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
459103 2012 BX104 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459104 2012 BO105 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459105 2012 BM107 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
459106 2012 BF108 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459107 2012 BW108 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459108 2012 BB112 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459109 2012 BS116 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459110 2012 BY116 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
459111 2012 BS117 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
459112 2012 BW117 28/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459113 2012 BU121 31/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459114 2012 BG125 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459115 2012 BX125 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
459116 2012 BJ127 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459117 2012 BK127 30/12/2011 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
459118 2012 BE129 04/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
459119 2012 BJ134 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 810 m MPC · JPL
459120 2012 BV134 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459121 2012 BW138 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
459122 2012 BV141 14/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
459123 2012 BF142 04/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
459124 2012 BQ147 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
459125 2012 BR150 31/01/2012 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
459126 2012 BL152 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
459127 2012 CP 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
459128 2012 CR1 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
459129 2012 CE2 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
459130 2012 CY2 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
459131 2012 CC10 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
459132 2012 CV10 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459133 2012 CH11 01/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
459134 2012 CV12 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
459135 2012 CX12 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459136 2012 CO13 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459137 2012 CW16 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
459138 2012 CP17 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459139 2012 CK18 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
459140 2012 CH23 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459141 2012 CU25 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459142 2012 CY26 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
459143 2012 CF33 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
459144 2012 CU36 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459145 2012 CO37 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459146 2012 CH38 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
459147 2012 CA47 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459148 2012 CE47 13/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
459149 2012 CV47 30/03/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
459150 2012 CN49 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459151 2012 CT50 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459152 2012 CZ50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459153 2012 CW51 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459154 2012 CT52 02/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
459155 2012 CF54 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459156 2012 CY54 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
459157 2012 DX5 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459158 2012 DL6 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459159 2012 DT7 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459160 2012 DN9 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459161 2012 DS10 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
459162 2012 DY11 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
459163 2012 DA12 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
459164 2012 DB15 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
459165 2012 DN16 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
459166 2012 DQ17 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459167 2012 DA22 30/03/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
459168 2012 DU22 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459169 2012 DA23 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459170 2012 DF23 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
459171 2012 DH23 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
459172 2012 DV24 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
459173 2012 DB25 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459174 2012 DJ25 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459175 2012 DQ26 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459176 2012 DS27 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
459177 2012 DX28 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
459178 2012 DV33 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459179 2012 DY34 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459180 2012 DP35 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459181 2012 DK36 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459182 2012 DM39 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
459183 2012 DS39 05/01/2011 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
459184 2012 DC40 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459185 2012 DG44 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
459186 2012 DC45 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
459187 2012 DD46 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459188 2012 DM46 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
459189 2012 DU46 02/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
459190 2012 DJ47 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
459191 2012 DQ47 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459192 2012 DG48 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
459193 2012 DL48 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459194 2012 DY48 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459195 2012 DT53 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
459196 2012 DX54 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459197 2012 DZ56 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459198 2012 DD58 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459199 2012 DH60 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
459200 2012 DK61 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 220 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
459201 2012 DX62 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
459202 2012 DL67 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
459203 2012 DB72 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459204 2012 DV72 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
459205 2012 DZ73 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
459206 2012 DH74 27/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459207 2012 DP77 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459208 2012 DT78 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
459209 2012 DP80 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459210 2012 DU80 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
459211 2012 DD81 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459212 2012 DN81 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
459213 2012 DQ82 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459214 2012 DS82 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
459215 2012 DE83 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
459216 2012 DH87 30/09/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
459217 2012 DN87 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459218 2012 DZ87 21/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
459219 2012 DJ88 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459220 2012 DC90 07/03/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
459221 2012 DW90 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
459222 2012 DF92 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
459223 2012 DA96 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
459224 2012 DS96 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459225 2012 DO97 18/02/2012 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
459226 2012 EB1 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
459227 2012 EH4 21/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
459228 2012 EP4 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
459229 2012 EA5 05/07/2005 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
459230 2012 ER6 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459231 2012 EN8 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459232 2012 EH12 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459233 2012 EB13 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
459234 2012 EV15 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459235 2012 ER16 12/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459236 2012 FH1 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459237 2012 FC7 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459238 2012 FH11 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
459239 2012 FD15 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459240 2012 FL15 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
459241 2012 FN15 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
459242 2012 FZ19 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
459243 2012 FZ20 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
459244 2012 FB21 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
459245 2012 FL22 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
459246 2012 FJ25 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459247 2012 FV25 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459248 2012 FD28 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
459249 2012 FY31 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459250 2012 FL34 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
459251 2012 FA35 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
459252 2012 FP36 11/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459253 2012 FG39 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
459254 2012 FV43 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
459255 2012 FL44 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459256 2012 FZ46 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459257 2012 FJ48 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
459258 2012 FV48 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459259 2012 FJ49 29/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459260 2012 FW52 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
459261 2012 FF54 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459262 2012 FZ54 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459263 2012 FB55 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
459264 2012 FM56 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
459265 2012 FX56 12/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
459266 2012 FT60 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459267 2012 FM61 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459268 2012 FU61 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
459269 2012 FR64 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459270 2012 FB67 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459271 2012 FL67 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459272 2012 FF69 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
459273 2012 FU72 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
459274 2012 FG73 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459275 2012 FV74 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459276 2012 FM75 25/02/2012 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
459277 2012 FE77 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459278 2012 FG78 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459279 2012 FH78 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
459280 2012 FM82 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
459281 2012 GB 30/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
459282 2012 GU2 31/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
459283 2012 GB3 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459284 2012 GR3 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
459285 2012 GX4 14/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459286 2012 GY4 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
459287 2012 GX6 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459288 2012 GK7 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
459289 2012 GC8 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
459290 2012 GQ12 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
459291 2012 GT12 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
459292 2012 GA13 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
459293 2012 GQ13 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
459294 2012 GL14 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459295 2012 GP16 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
459296 2012 GA17 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459297 2012 GE17 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
459298 2012 GZ19 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
459299 2012 GE21 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
459300 2012 GS22 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
459301 2012 GN24 10/02/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
459302 2012 GP25 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
459303 2012 GS25 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459304 2012 GC26 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459305 2012 GT27 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
459306 2012 GY27 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459307 2012 GZ27 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459308 2012 GN29 11/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
459309 2012 GS29 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
459310 2012 GZ32 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
459311 2012 GF33 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
459312 2012 GY33 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459313 2012 GM37 30/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
459314 2012 GC39 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
459315 2012 GA40 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
459316 2012 HS1 30/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
459317 2012 HT1 15/03/2012 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
459318 2012 HU3 16/04/2012 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
459319 2012 HV5 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
459320 2012 HL6 01/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
459321 2012 HX8 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
459322 2012 HB9 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
459323 2012 HF10 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459324 2012 HY11 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
459325 2012 HM17 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
459326 2012 HX18 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
459327 2012 HK19 22/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
459328 2012 HX19 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
459329 2012 HE20 26/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
459330 2012 HY22 18/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
459331 2012 HR23 30/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459332 2012 HT23 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
459333 2012 HZ27 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
459334 2012 HO38 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
459335 2012 HC39 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459336 2012 HF39 13/04/2012 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
459337 2012 HO39 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
459338 2012 HZ40 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
459339 2012 HA41 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459340 2012 HP41 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
459341 2012 HX42 16/02/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
459342 2012 HC47 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
459343 2012 HM51 29/09/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
459344 2012 HV51 25/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
459345 2012 HY52 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
459346 2012 HR53 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459347 2012 HM54 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
459348 2012 HF55 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459349 2012 HE56 31/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
459350 2012 HG59 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
459351 2012 HL60 10/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
459352 2012 HJ61 08/03/2011 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
459353 2012 HH62 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459354 2012 HO69 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
459355 2012 HQ75 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
459356 2012 HT78 30/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
459357 2012 HN79 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459358 2012 HN81 30/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
459359 2012 HN83 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
459360 2012 HO83 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
459361 2012 JE2 19/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
459362 2012 JD12 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
459363 2012 JR13 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
459364 2012 JA14 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459365 2012 JF15 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
459366 2012 JN18 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459367 2012 JH23 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
459368 2012 JK24 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
459369 2012 JR24 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459370 2012 JV27 12/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459371 2012 JF29 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459372 2012 JA32 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459373 2012 JE35 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
459374 2012 JF38 17/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459375 2012 JR41 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
459376 2012 JM42 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
459377 2012 JN45 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
459378 2012 JY49 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
459379 2012 JK57 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
459380 2012 JR60 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
459381 2012 JX61 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
459382 2012 JY61 30/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
459383 2012 JV62 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459384 2012 KM8 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
459385 2012 KA11 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
459386 2012 KJ11 17/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,5 km MPC · JPL
459387 2012 KD12 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
459388 2012 KC16 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
459389 2012 KQ19 24/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
459390 2012 KQ20 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459391 2012 KF23 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
459392 2012 KK25 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459393 2012 KE26 25/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
459394 2012 KJ26 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
459395 2012 KE29 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459396 2012 KJ30 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459397 2012 KK31 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 31811| 3,2 km MPC · JPL
459398 2012 KO31 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
459399 2012 KB40 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
459400 2012 KX47 27/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
459401 2012 KE48 31/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
459402 2012 KT49 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
459403 2012 KK50 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459404 2012 LR 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459405 2012 LZ5 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
459406 2012 LD9 18/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
459407 2012 LU14 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
459408 2012 LP17 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459409 2012 LY17 16/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
459410 2012 LL20 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459411 2012 LO22 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
459412 2012 MR5 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
459413 2012 MO15 10/04/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
459414 2012 NG 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
459415 2012 PQ 07/03/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
459416 2012 PO14 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
459417 2012 PY27 04/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
459418 2012 QL44 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459419 2012 QM48 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
459420 2012 QA50 31/12/2007 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
459421 2012 RK 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
459422 2012 RA9 01/04/2010 WISE WISE 12 km MPC · JPL
459423 2012 RG9 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
459424 2012 RH39 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
459425 2012 SE 03/09/2007 Catalina CSS 520 m MPC · JPL
459426 2012 SF4 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
459427 2012 SG25 11/04/2010 WISE WISE 9,7 km MPC · JPL
459428 2012 SC50 13/04/2010 WISE WISE 11 km MPC · JPL
459429 2012 SS51 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
459430 2012 SW63 26/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
459431 2012 TG5 31/12/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
459432 2012 TL14 26/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
459433 2012 TG37 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459434 2012 TA65 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
459435 2012 TE77 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
459436 2012 TV81 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
459437 2012 TH89 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459438 2012 TZ103 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
459439 2012 TB146 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
459440 2012 TU297 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
459441 2012 TN308 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
459442 2012 UC18 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
459443 2012 UR85 16/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
459444 2012 UF158 31/03/2011 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
459445 2012 UC170 21/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
459446 2012 VR1 02/11/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
459447 2012 VL38 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
459448 2012 VM38 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459449 2012 WO 14/09/1998 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
459450 2012 WX4 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
459451 2012 WG32 24/11/2012 Haleakala Pan-STARRS APO 1,1 km MPC · JPL
459452 2012 XB6 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
459453 2012 XH21 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459454 2012 XY55 29/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
459455 2012 XB56 07/01/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
459456 2012 XD111 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459457 2012 XG134 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
459458 2012 XR134 10/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
459459 2012 YZ2 10/12/2012 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
459460 2012 YT3 15/09/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
459461 2013 AD 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459462 2013 AY52 06/01/2013 Catalina CSS 370 m MPC · JPL
459463 2013 AO55 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
459464 2013 AZ72 09/01/2005 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
459465 2013 AK112 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
459466 2013 BR 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
459467 2013 BZ16 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459468 2013 BC22 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
459469 2013 BO43 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
459470 2013 BU45 31/03/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
459471 2013 BT54 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
459472 2013 CA7 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459473 2013 CF16 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459474 2013 CJ18 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
459475 2013 CX21 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
459476 2013 CL36 22/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
459477 2013 CE41 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
459478 2013 CT45 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459479 2013 CP47 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
459480 2013 CR47 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
459481 2013 CR60 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459482 2013 CO68 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
459483 2013 CZ73 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
459484 2013 CS75 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
459485 2013 CS79 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
459486 2013 CX103 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459487 2013 CW110 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
459488 2013 CJ111 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
459489 2013 CH119 09/05/2010 Siding Spring SSS 680 m MPC · JPL
459490 2013 CY123 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459491 2013 CC128 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
459492 2013 CO139 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459493 2013 CH143 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459494 2013 CM161 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
459495 2013 CJ168 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459496 2013 CH172 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459497 2013 CL174 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
459498 2013 CH175 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
459499 2013 CS191 15/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
459500 2013 CR195 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
459501 2013 CD207 29/10/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
459502 2013 CB208 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
459503 2013 CC218 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459504 2013 DC13 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
459505 2013 EC6 03/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
459506 2013 EU10 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
459507 2013 EA13 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
459508 2013 EQ15 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
459509 2013 EQ17 22/02/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
459510 2013 ER18 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459511 2013 ER25 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
459512 2013 EA26 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
459513 2013 EB29 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
459514 2013 EZ30 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459515 2013 EW52 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
459516 2013 ER62 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
459517 2013 EN67 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
459518 2013 EB82 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
459519 2013 EP85 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
459520 2013 EY101 11/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459521 2013 EY107 09/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
459522 2013 EV109 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
459523 2013 EM116 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459524 2013 ES116 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
459525 2013 EL125 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459526 2013 EM125 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
459527 2013 EW127 12/03/2013 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
459528 2013 EG141 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
459529 2013 EY152 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459530 2013 FG1 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
459531 2013 FB2 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
459532 2013 FL6 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459533 2013 FW19 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459534 2013 FC26 14/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
459535 2013 GE2 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
459536 2013 GN2 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
459537 2013 GF3 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459538 2013 GL6 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
459539 2013 GG17 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459540 2013 GY19 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459541 2013 GC22 13/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
459542 2013 GP22 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
459543 2013 GX23 02/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
459544 2013 GJ25 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459545 2013 GR25 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459546 2013 GH26 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459547 2013 GR28 31/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
459548 2013 GD31 12/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
459549 2013 GO32 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
459550 2013 GT43 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
459551 2013 GH46 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459552 2013 GN46 04/08/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
459553 2013 GA51 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
459554 2013 GZ69 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
459555 2013 GT74 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459556 2013 GU78 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
459557 2013 GF81 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
459558 2013 GV82 13/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
459559 2013 GL85 07/03/2013 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
459560 2013 GV89 12/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
459561 2013 GM92 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
459562 2013 GQ96 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
459563 2013 GW97 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459564 2013 GF98 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
459565 2013 GH99 20/03/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
459566 2013 GO99 07/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
459567 2013 GU101 16/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
459568 2013 GY103 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
459569 2013 GW104 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
459570 2013 GF105 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459571 2013 GB107 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
459572 2013 GC107 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459573 2013 GE107 07/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
459574 2013 GD109 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459575 2013 GF109 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459576 2013 GB110 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
459577 2013 GF110 18/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
459578 2013 GZ110 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459579 2013 GG112 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459580 2013 GR112 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459581 2013 GL115 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
459582 2013 GV117 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
459583 2013 GU118 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
459584 2013 GE123 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
459585 2013 GH124 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
459586 2013 GV126 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
459587 2013 GW126 13/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459588 2013 GE127 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459589 2013 GD130 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
459590 2013 GQ130 16/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
459591 2013 GS134 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
459592 2013 HV2 12/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
459593 2013 HX8 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459594 2013 HZ9 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
459595 2013 HF12 25/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
459596 2013 HK13 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
459597 2013 HP20 07/03/2013 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
459598 2013 HY20 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
459599 2013 HG22 14/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459600 2013 HO23 19/04/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
459601 2013 HQ24 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459602 2013 HD25 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459603 2013 HB26 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459604 2013 HB28 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
459605 2013 HH30 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459606 2013 HM31 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
459607 2013 HZ42 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459608 2013 HP43 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
459609 2013 HM51 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
459610 2013 HU59 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459611 2013 HV62 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459612 2013 HS67 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
459613 2013 HM73 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
459614 2013 HN79 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
459615 2013 HM107 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
459616 2013 HS113 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
459617 2013 HN115 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
459618 2013 HJ116 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
459619 2013 HU126 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459620 2013 HH130 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459621 2013 HK138 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459622 2013 HR139 10/09/2007 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
459623 2013 JB2 16/09/2009 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
459624 2013 JF2 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
459625 2013 JG2 09/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
459626 2013 JP2 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
459627 2013 JC3 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459628 2013 JZ3 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459629 2013 JQ4 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
459630 2013 JB5 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459631 2013 JF5 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
459632 2013 JD11 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
459633 2013 JS11 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
459634 2013 JX21 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
459635 2013 JJ25 18/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459636 2013 JB28 13/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
459637 2013 JJ28 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459638 2013 JA31 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
459639 2013 JR31 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459640 2013 JE32 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
459641 2013 JT33 22/02/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
459642 2013 JY33 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
459643 2013 JK36 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459644 2013 JC37 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
459645 2013 JG37 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459646 2013 JM39 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
459647 2013 JZ41 17/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
459648 2013 JL42 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
459649 2013 JU46 28/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
459650 2013 JE48 02/06/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
459651 2013 JG49 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
459652 2013 JG53 22/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459653 2013 JB61 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
459654 2013 KY3 20/10/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
459655 2013 KM4 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459656 2013 KO4 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459657 2013 KP5 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
459658 2013 KL7 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
459659 2013 KN7 18/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
459660 2013 KJ8 04/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
459661 2013 KS10 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
459662 2013 KM13 01/03/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
459663 2013 KB15 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
459664 2013 KU15 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
459665 2013 KV15 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
459666 2013 LQ 22/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
459667 2013 LC9 18/05/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
459668 2013 LD14 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
459669 2013 LT14 05/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
459670 2013 LM16 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
459671 2013 LS21 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
459672 2013 LM22 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459673 2013 LQ22 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
459674 2013 LS22 16/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
459675 2013 LO24 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
459676 2013 LO28 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
459677 2013 LR32 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
459678 2013 LJ33 19/05/2013 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
459679 2013 LS33 23/03/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
459680 2013 LV33 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
459681 2013 LL34 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
459682 2013 ML2 02/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
459683 2013 MY5 18/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 270 m MPC · JPL
459684 2013 MH6 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
459685 2013 MO6 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
459686 2013 MW8 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
459687 2013 MX10 11/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
459688 2013 NT8 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
459689 2013 NG9 28/08/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
459690 2013 NT12 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
459691 2013 NY12 28/07/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
459692 2013 NK13 22/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459693 2013 NR15 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459694 2013 NR16 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
459695 2013 NY16 27/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459696 2013 NW20 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459697 2013 NV23 17/03/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
459698 2013 OV8 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
459699 2013 OZ9 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459700 2013 PG11 29/07/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
459701 2013 PC13 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
459702 2013 PZ13 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459703 2013 PR16 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
459704 2013 PC22 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
459705 2013 PE23 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
459706 2013 PR25 07/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
459707 2013 PQ30 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
459708 2013 PM32 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
459709 2013 PQ34 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459710 2013 PZ35 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
459711 2013 PY36 20/04/2012 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
459712 2013 PD37 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459713 2013 PM39 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459714 2013 PY40 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
459715 2013 PU41 14/02/2010 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
459716 2013 PB45 08/02/2011 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
459717 2013 PE46 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
459718 2013 PJ46 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
459719 2013 PQ46 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
459720 2013 PC48 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459721 2013 PF49 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
459722 2013 PL49 17/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
459723 2013 PA50 18/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
459724 2013 PM50 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
459725 2013 PA57 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
459726 2013 PC59 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
459727 2013 PN59 13/07/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
459728 2013 PH65 13/01/2011 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
459729 2013 PQ71 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459730 2013 PJ73 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
459731 2013 PS73 09/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
459732 2013 QK 26/07/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
459733 2013 QM 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
459734 2013 QO2 15/04/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
459735 2013 QV2 29/08/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
459736 2013 QA6 06/05/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
459737 2013 QT7 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
459738 2013 QT9 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
459739 2013 QE10 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
459740 2013 QG10 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
459741 2013 QA12 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
459742 2013 QS16 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459743 2013 QD18 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459744 2013 QL18 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459745 2013 QS19 20/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
459746 2013 QX24 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
459747 2013 QW28 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
459748 2013 QQ33 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
459749 2013 QF35 04/08/2008 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
459750 2013 QP36 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
459751 2013 QO37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
459752 2013 QL42 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
459753 2013 QX44 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
459754 2013 QD45 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459755 2013 QJ46 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
459756 2013 QD48 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
459757 2013 QJ51 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
459758 2013 QC53 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
459759 2013 QA54 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
459760 2013 QK55 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
459761 2013 QV56 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
459762 2013 QJ57 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459763 2013 QE58 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459764 2013 QH58 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459765 2013 QF59 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
459766 2013 QD64 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459767 2013 QC70 02/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
459768 2013 QD70 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459769 2013 QQ70 15/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
459770 2013 QC76 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
459771 2013 QG76 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459772 2013 QT83 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459773 2013 QY91 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459774 2013 RD1 09/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
459775 2013 RB5 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459776 2013 RU7 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459777 2013 RZ11 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
459778 2013 RQ12 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
459779 2013 RX12 26/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
459780 2013 RO13 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
459781 2013 RG17 06/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
459782 2013 RB25 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459783 2013 RN26 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459784 2013 RN27 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
459785 2013 RU30 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
459786 2013 RK34 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
459787 2013 RZ38 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
459788 2013 RA44 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
459789 2013 RR51 06/05/2008 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
459790 2013 RE52 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
459791 2013 RB57 24/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
459792 2013 RP57 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
459793 2013 RY57 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
459794 2013 RG60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
459795 2013 RP64 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459796 2013 RQ64 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459797 2013 RM67 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459798 2013 RO68 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
459799 2013 RK69 03/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
459800 2013 RN77 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
459801 2013 RO77 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
459802 2013 RE81 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
459803 2013 RT81 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
459804 2013 RA82 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459805 2013 RS85 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
459806 2013 RS92 11/03/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
459807 2013 RR94 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
459808 2013 RT95 12/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
459809 2013 RO96 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
459810 2013 SN8 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
459811 2013 SU17 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
459812 2013 SP23 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
459813 2013 SP30 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459814 2013 SM33 05/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
459815 2013 SO33 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
459816 2013 SB34 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459817 2013 SZ35 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
459818 2013 SP36 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
459819 2013 SW39 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459820 2013 SA40 16/07/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
459821 2013 SH47 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
459822 2013 SQ52 19/06/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
459823 2013 SU52 16/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
459824 2013 SP54 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
459825 2013 SO62 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
459826 2013 SW63 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
459827 2013 SS64 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
459828 2013 SW65 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459829 2013 SO67 17/02/2010 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
459830 2013 SH72 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
459831 2013 SV72 13/09/2013 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
459832 2013 SW73 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
459833 2013 ST75 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
459834 2013 SO77 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
459835 2013 SP83 09/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
459836 2013 SW83 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
459837 2013 SK85 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
459838 2013 TP 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
459839 2013 TN2 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
459840 2013 TP8 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
459841 2013 TF13 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
459842 2013 TG15 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
459843 2013 TJ21 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459844 2013 TS28 28/02/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
459845 2013 TT28 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459846 2013 TK33 11/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
459847 2013 TP38 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459848 2013 TA46 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
459849 2013 TN47 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
459850 2013 TX47 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
459851 2013 TS52 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
459852 2013 TE67 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
459853 2013 TD70 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459854 2013 TB79 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459855 2013 TJ79 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
459856 2013 TU83 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
459857 2013 TE104 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
459858 2013 TO121 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
459859 2013 TO124 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
459860 2013 TY124 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
459861 2013 TL126 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
459862 2013 TW126 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
459863 2013 TR129 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
459864 2013 TG142 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459865 2013 XZ8 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 56 km MPC · JPL
459866 2013 YE54 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459867 2013 YE62 13/02/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
459868 2013 YP96 13/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
459869 2014 AQ4 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
459870 2014 AT28 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 18 km MPC · JPL
459871 2014 ET6 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459872 2014 EK24 10/03/2014 Catalina CSS APO · 78 m MPC · JPL
459873 2014 FJ 09/12/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
459874 2014 GS32 20/09/2011 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
459875 2014 GR49 26/08/2012 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
459876 2014 HW37 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459877 2014 HL66 29/07/2011 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
459878 2014 HX123 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459879 2014 JH22 27/05/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
459880 2014 JQ25 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
459881 2014 JT30 02/05/2014 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
459882 2014 JQ37 20/07/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
459883 2014 JX55 28/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
459884 2014 KM34 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
459885 2014 KN39 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
459886 2014 KS45 31/01/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
459887 2014 KG51 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
459888 2014 KP78 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
459889 2014 KC87 09/10/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
459890 2014 KG92 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
459891 2014 KM101 02/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459892 2014 LW 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
459893 2014 LE11 28/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
459894 2014 LM11 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
459895 2014 LS12 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
459896 2014 LJ16 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
459897 2014 LF21 27/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
459898 2014 MQ 08/12/2012 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
459899 2014 MP2 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
459900 2014 MA4 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
459901 2014 MZ8 26/08/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
459902 2014 ME11 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
459903 2014 MN11 21/06/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
459904 2014 MD12 09/08/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
459905 2014 MH12 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
459906 2014 MB13 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
459907 2014 MP13 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
459908 2014 MU17 06/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
459909 2014 MK20 14/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459910 2014 MU20 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
459911 2014 MO21 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
459912 2014 MS22 25/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
459913 2014 MH24 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459914 2014 MN24 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459915 2014 MC27 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
459916 2014 MP30 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
459917 2014 ML38 27/09/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
459918 2014 MT38 21/08/2007 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
459919 2014 MV38 02/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
459920 2014 ME40 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
459921 2014 MB42 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
459922 2014 MV42 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
459923 2014 MU46 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
459924 2014 MF50 09/09/2007 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
459925 2014 ME51 09/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
459926 2014 MJ51 08/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
459927 2014 MF54 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459928 2014 ML56 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459929 2014 MV56 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459930 2014 MK59 15/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
459931 2014 MZ60 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
459932 2014 MA62 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
459933 2014 MP63 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
459934 2014 MN65 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
459935 2014 NB1 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
459936 2014 NY2 09/03/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
459937 2014 NH12 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
459938 2014 NH19 02/07/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459939 2014 NC21 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
459940 2014 NR24 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
459941 2014 NK27 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
459942 2014 NY27 17/10/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
459943 2014 NN29 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
459944 2014 NE31 24/09/2011 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
459945 2014 NA34 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459946 2014 NM37 28/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
459947 2014 NQ37 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
459948 2014 NO41 31/03/2013 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
459949 2014 NR42 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
459950 2014 ND46 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
459951 2014 NQ49 09/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
459952 2014 ND51 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
459953 2014 NC54 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
459954 2014 NH54 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
459955 2014 NB55 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459956 2014 NK55 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
459957 2014 NV55 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
459958 2014 NS57 08/08/2010 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
459959 2014 NC59 13/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
459960 2014 NW59 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
459961 2014 NY59 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459962 2014 NN63 26/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
459963 2014 NQ65 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
459964 2014 OJ 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459965 2014 OA1 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
459966 2014 ON1 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
459967 2014 OC3 26/09/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
459968 2014 OU3 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459969 2014 OK5 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459970 2014 OX5 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
459971 2014 ON6 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 21 km MPC · JPL
459972 2014 OB12 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459973 2014 ON12 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
459974 2014 OB13 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
459975 2014 OL19 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
459976 2014 OV20 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459977 2014 OE23 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
459978 2014 OE24 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
459979 2014 OR27 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
459980 2014 OB30 25/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
459981 2014 OF33 18/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459982 2014 OM34 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
459983 2014 OP35 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
459984 2014 OB36 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
459985 2014 OJ37 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
459986 2014 OU37 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
459987 2014 OD38 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
459988 2014 OE38 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
459989 2014 OX38 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
459990 2014 OZ38 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
459991 2014 OE39 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
459992 2014 ON41 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
459993 2014 OD48 27/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
459994 2014 OU53 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
459995 2014 OY67 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
459996 2014 OD71 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
459997 2014 OK71 20/06/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
459998 2014 OD73 26/07/2014 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
459999 2014 OJ79 27/08/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
460000 2014 OT79 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

455.000s  • 456.000s  • 457.000s  • 458.000s  • 459.000s  • 460.000s  • 461.000s  • 462.000s  • 463.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001