Danh sách tiểu hành tinh/608001–609000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
608001 2002 TG380 12/08/2007 Siding Spring SSS 3.7 km MPC · JPL
608002 2002 TN380 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
608003 2002 TT383 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
608004 2002 TZ384 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
608005 2002 TF386 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
608006 2002 TW386 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
608007 2002 TM387 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
608008 2002 TX388 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
608009 2002 TE389 06/10/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
608010 2002 TH389 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
608011 2002 TW389 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
608012 2002 TL390 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
608013 2002 TO390 09/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
608014 2002 TL391 24/09/2011 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
608015 2002 TM393 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
608016 2002 TN394 15/10/2002 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
608017 2002 UZ30 29/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 380 m MPC · JPL
608018 2002 UN71 10/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
608019 2002 UQ76 01/11/2002 Haleakala AMOS 570 m MPC · JPL
608020 2002 UN77 29/09/2002 Haleakala AMOS 1.1 km MPC · JPL
608021 2002 UK78 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
608022 2002 UR78 16/10/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
608023 2002 VA2 02/11/2002 Haleakala AMOS 2.1 km MPC · JPL
608024 2002 VA15 06/11/2002 Needville Needville Obs. 1.0 km MPC · JPL
608025 2002 VW98 01/11/2002 La Palma La Palma Obs. 2.3 km MPC · JPL
608026 2002 VN107 01/11/2002 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
608027 2002 VA124 05/11/2002 Socorro LINEAR 1.0 km MPC · JPL
608028 2002 VZ129 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
608029 2002 VA136 14/11/2002 Socorro LINEAR 2.7 km MPC · JPL
608030 2002 VH141 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
608031 2002 VT142 31/10/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
608032 2002 VE145 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
608033 2002 VG145 31/10/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
608034 2002 VS148 18/06/2006 Siding Spring SSS 3.1 km MPC · JPL
608035 2002 VW149 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2.7 km MPC · JPL
608036 2002 VL150 02/10/2013 Catalina CSS 1.0 km MPC · JPL
608037 2002 VZ150 23/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
608038 2002 VE151 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
608039 2002 VG151 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
608040 2002 VH151 25/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
608041 2002 VP152 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
608042 2002 VF153 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
608043 2002 VJ153 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
608044 2002 VL153 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
608045 2002 VF154 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
608046 2002 WA7 16/11/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
608047 2002 WB21 27/11/2002 Haleakala AMOS 1.9 km MPC · JPL
608048 2002 WW26 26/10/2002 Haleakala AMOS 2.7 km MPC · JPL
608049 2002 WF29 20/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
608050 2002 WP30 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
608051 2002 WT30 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
608052 2002 WW31 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
608053 2002 WW32 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
608054 2002 XA99 12/11/2002 Socorro LINEAR 2.3 km MPC · JPL
608055 2002 XR108 06/12/2002 Socorro LINEAR 2.4 km MPC · JPL
608056 2002 XB118 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
608057 2002 XF120 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
608058 2002 XU121 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
608059 2002 XA122 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
608060 2002 XB124 07/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
608061 2002 YS13 31/12/2002 Socorro LINEAR 1.0 km MPC · JPL
608062 2003 AB71 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
608063 2003 AA95 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
608064 2003 AC95 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
608065 2003 BM5 24/01/2003 La Silla A. Boattini, O. R. Hainaut 1.8 km MPC · JPL
608066 2003 BG45 27/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
608067 2003 BC58 27/01/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
608068 2003 BX74 24/01/2003 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
608069 2003 BK76 29/01/2003 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
608070 2003 BZ76 29/01/2003 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
608071 2003 BK94 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
608072 2003 BG95 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
608073 2003 BV95 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
608074 2003 BC96 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
608075 2003 BF96 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
608076 2003 BV102 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
608077 2003 CQ27 15/04/2015 iTelescope B. C. Dawson 920 m MPC · JPL
608078 2003 DM25 23/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 670 m MPC · JPL
608079 2003 EG65 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
608080 2003 EL65 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
608081 2003 EP65 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
608082 2003 FG127 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
608083 2003 FG134 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
608084 2003 FO134 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie, A. B. Jordan 640 m MPC · JPL
608085 2003 FA135 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
608086 2003 FW136 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
608087 2003 FM137 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
608088 2003 FU137 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
608089 2003 FD138 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
608090 2003 FN138 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
608091 2003 FN139 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
608092 2003 FP140 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
608093 2003 GG52 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
608094 2003 GQ57 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 6.9 km MPC · JPL
608095 2003 GA59 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
608096 2003 GR59 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
608097 2003 GE60 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
608098 2003 GN60 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
608099 2003 GX60 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
608100 2003 GY60 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
608101 2003 GU61 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
608102 2003 GA62 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
608103 2003 GB62 10/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
608104 2003 GG62 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 6.5 km MPC · JPL
608105 2003 GA63 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
608106 2003 GK64 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
608107 2003 GZ64 01/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
608108 2003 GG65 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.4 km MPC · JPL
608109 2003 GK66 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie, A. B. Jordan 630 m MPC · JPL
608110 2003 HB25 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
608111 2003 HA26 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
608112 2003 HF59 29/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
608113 2003 HV59 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
608114 2003 HF60 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 8.3 km MPC · JPL
608115 2003 HT60 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
608116 2003 HX60 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
608117 2003 HC61 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
608118 2003 HE61 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
608119 2003 HM61 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
608120 2003 HX61 13/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
608121 2003 HV62 16/04/2007 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
608122 2003 HE63 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
608123 2003 HF63 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2.7 km MPC · JPL
608124 2003 HO63 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
608125 2003 HQ63 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
608126 2003 HT63 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
608127 2003 HR64 07/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
608128 2003 HQ65 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
608129 2003 HV65 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
608130 2003 JW 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
608131 2003 JU18 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
608132 2003 JE19 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
608133 2003 JG19 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
608134 2003 KD8 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
608135 2003 KD31 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
608136 2003 KW36 09/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
608137 2003 KM38 26/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
608138 2003 KX38 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
608139 2003 LO8 02/06/2003 Cerro Tololo M. W. Buie, K. J. Meech 1.3 km MPC · JPL
608140 2003 LS9 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
608141 2003 LU9 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
608142 2003 LZ9 14/10/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.9 km MPC · JPL
608143 2003 LO10 23/01/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
608144 2003 LB11 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
608145 2003 LF11 08/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
608146 2003 MZ6 28/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
608147 2003 MT7 27/06/2003 Nogales P. R. Holvorcem, M. Schwartz 1.9 km MPC · JPL
608148 2003 ME13 22/06/2003 Mauna Kea T. Burdullis, P. Martin 970 m MPC · JPL
608149 2003 ML13 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
608150 2003 ND13 09/07/2003 Mount Graham W. H. Ryan, C. T. Martinez 2.8 km MPC · JPL
608151 2003 NP13 08/07/2003 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
608152 2003 NR13 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
608153 2003 NL14 08/07/2003 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
608154 2003 NV14 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
608155 2003 OM3 22/07/2003 Haleakala AMOS 2.0 km MPC · JPL
608156 2003 OZ7 26/07/2003 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
608157 2003 OV15 23/07/2003 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
608158 2003 OA18 28/07/2003 Cerro Tololo I. P. Griffin, A. Miranda 890 m MPC · JPL
608159 2003 OU21 08/07/2003 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
608160 2003 OQ23 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3.6 km MPC · JPL
608161 2003 OP30 25/07/2003 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
608162 2003 OF33 22/07/2003 Haleakala AMOS 3.8 km MPC · JPL
608163 2003 OE35 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.7 km MPC · JPL
608164 2003 OF35 23/07/2003 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
608165 2003 OP35 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
608166 2003 PT10 05/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
608167 2003 PL13 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
608168 2003 PR13 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
608169 2003 QR10 25/07/2003 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
608170 2003 QY13 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2.3 km MPC · JPL
608171 2003 QB39 22/08/2003 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
608172 2003 QD50 22/08/2003 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
608173 2003 QN71 26/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3.5 km MPC · JPL
608174 2003 QE74 23/07/2003 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
608175 2003 QB84 24/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.5 km MPC · JPL
608176 2003 QD90 26/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 980 m MPC · JPL
608177 2003 QP105 31/08/2003 Crni Vrh H. Mikuž 1.4 km MPC · JPL
608178 2003 QO117 26/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.0 km MPC · JPL
608179 2003 QN120 23/08/2003 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
608180 2003 QR120 28/08/2003 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
608181 2003 QT120 28/08/2003 Palomar NEAT 550 m MPC · JPL
608182 2003 QB121 04/10/2016 XuYi PMO NEO 1.9 km MPC · JPL
608183 2003 QM121 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
608184 2003 QS122 15/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
608185 2003 QZ122 26/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 630 m MPC · JPL
608186 2003 QB123 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
608187 2003 QC123 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
608188 2003 QN123 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
608189 2003 QT123 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
608190 2003 QM124 26/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.3 km MPC · JPL
608191 2003 QZ124 22/08/2003 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
608192 2003 RA17 15/09/2003 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
608193 2003 RZ27 06/09/2003 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 1.4 km MPC · JPL
608194 2003 RB28 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
608195 2003 SR 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
608196 2003 SL2 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
608197 2003 SE16 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
608198 2003 SP16 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
608199 2003 SV18 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
608200 2003 SN21 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
608201 2003 ST21 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
608202 2003 SJ28 18/09/2003 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
608203 2003 ST37 16/09/2003 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
608204 2003 SK78 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
608205 2003 SH92 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
608206 2003 SN96 19/09/2003 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
608207 2003 ST96 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
608208 2003 SU102 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
608209 2003 SV102 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
608210 2003 SJ109 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
608211 2003 SH112 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
608212 2003 SL118 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
608213 2003 SP120 17/09/2003 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
608214 2003 SG121 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
608215 2003 SQ149 17/09/2003 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
608216 2003 SX158 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
608217 2003 SB178 19/09/2003 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
608218 2003 SW183 20/09/2003 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
608219 2003 SH184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
608220 2003 SX194 20/09/2003 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
608221 2003 SE196 20/09/2003 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
608222 2003 SD207 26/09/2003 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
608223 2003 SK211 28/08/2003 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
608224 2003 ST241 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
608225 2003 SB242 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
608226 2003 SY242 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
608227 2003 SR256 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
608228 2003 SB262 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
608229 2003 SD267 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
608230 2003 SV268 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
608231 2003 SV271 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
608232 2003 SX271 26/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1.6 km MPC · JPL
608233 2003 SL274 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
608234 2003 SB278 20/09/2003 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
608235 2003 SK287 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
608236 2003 SO302 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
608237 2003 SP310 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
608238 2003 SY311 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
608239 2003 SP324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
608240 2003 SM326 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
608241 2003 SN329 22/09/2003 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
608242 2003 SX333 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
608243 2003 SJ334 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
608244 2003 SD340 28/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.1 km MPC · JPL
608245 2003 SD341 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
608246 2003 SX343 19/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
608247 2003 SJ344 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
608248 2003 SB345 28/08/2003 Palomar NEAT 550 m MPC · JPL
608249 2003 SC347 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
608250 2003 SE347 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
608251 2003 SQ348 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
608252 2003 SF349 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
608253 2003 SJ349 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
608254 2003 SV349 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
608255 2003 SW354 23/09/2003 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
608256 2003 SL355 25/09/2003 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
608257 2003 SP355 26/09/2003 Socorro LINEAR 2.6 km MPC · JPL
608258 2003 SQ356 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
608259 2003 SF359 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
608260 2003 SE362 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
608261 2003 SS362 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
608262 2003 SX364 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.3 km MPC · JPL
608263 2003 SZ364 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.6 km MPC · JPL
608264 2003 SN367 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
608265 2003 SS367 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.1 km MPC · JPL
608266 2003 SB368 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
608267 2003 SS368 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.3 km MPC · JPL
608268 2003 SX368 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
608269 2003 SB369 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
608270 2003 SR369 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
608271 2003 SS369 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
608272 2003 SP371 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.1 km MPC · JPL
608273 2003 SD372 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
608274 2003 SH375 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
608275 2003 SG379 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
608276 2003 SA381 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.5 km MPC · JPL
608277 2003 SH382 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
608278 2003 SO382 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
608279 2003 SJ385 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
608280 2003 SC387 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
608281 2003 SM387 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 620 m MPC · JPL
608282 2003 SZ390 16/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
608283 2003 SF391 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 720 m MPC · JPL
608284 2003 SV391 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
608285 2003 SE397 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 620 m MPC · JPL
608286 2003 SJ397 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
608287 2003 SQ398 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.9 km MPC · JPL
608288 2003 SK399 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.9 km MPC · JPL
608289 2003 SM399 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.5 km MPC · JPL
608290 2003 SW399 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.0 km MPC · JPL
608291 2003 SB402 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.5 km MPC · JPL
608292 2003 SA407 27/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
608293 2003 SD407 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
608294 2003 SG410 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
608295 2003 SC411 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
608296 2003 SO411 28/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.4 km MPC · JPL
608297 2003 SH413 28/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 970 m MPC · JPL
608298 2003 SQ413 12/02/2005 La Silla A. Boattini 1.4 km MPC · JPL
608299 2003 SW413 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
608300 2003 SE414 28/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
608301 2003 SY415 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
608302 2003 SE418 28/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.9 km MPC · JPL
608303 2003 SM425 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.3 km MPC · JPL
608304 2003 SN425 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
608305 2003 ST425 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
608306 2003 SK426 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
608307 2003 SK427 26/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.4 km MPC · JPL
608308 2003 SE436 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
608309 2003 SG436 07/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
608310 2003 SN436 18/09/2003 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
608311 2003 SS436 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
608312 2003 SY436 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
608313 2003 SM437 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
608314 2003 ST437 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
608315 2003 SF438 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
608316 2003 SJ438 13/09/2010 La Sagra OAM Obs. 640 m MPC · JPL
608317 2003 SL438 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
608318 2003 SO438 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
608319 2003 SP438 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
608320 2003 SU438 11/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
608321 2003 SY438 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
608322 2003 SZ438 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
608323 2003 SC439 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
608324 2003 SR439 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
608325 2003 SY439 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
608326 2003 SL440 13/03/2001 Prescott P. G. Comba 3.3 km MPC · JPL
608327 2003 SX440 26/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
608328 2003 SZ440 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
608329 2003 SD441 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
608330 2003 SE441 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
608331 2003 SL441 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
608332 2003 SP441 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
608333 2003 SV441 27/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
608334 2003 SX441 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
608335 2003 SC442 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
608336 2003 SN442 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
608337 2003 SO442 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
608338 2003 SP442 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
608339 2003 SU442 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
608340 2003 SW442 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
608341 2003 SX442 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
608342 2003 SA443 23/09/2003 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
608343 2003 SM443 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
608344 2003 SV443 27/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
608345 2003 SA444 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
608346 2003 SR444 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
608347 2003 ST444 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
608348 2003 SB445 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
608349 2003 SN445 30/07/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
608350 2003 SU445 26/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
608351 2003 SL446 28/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 520 m MPC · JPL
608352 2003 SM446 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
608353 2003 SE448 18/09/2003 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
608354 2003 SH448 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
608355 2003 SM450 21/09/2003 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
608356 2003 SO450 10/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
608357 2003 SP450 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
608358 2003 SD451 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
608359 2003 SF452 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie, L. H. Wasserman 510 m MPC · JPL
608360 2003 SK455 13/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
608361 2003 SN457 30/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
608362 2003 SK458 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
608363 2003 SN458 19/09/2003 Palomar NEAT 3.6 km MPC · JPL
608364 2003 SO458 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
608365 2003 SU458 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
608366 2003 SF459 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
608367 2003 SJ459 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
608368 2003 SW459 10/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
608369 2003 SB460 04/12/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
608370 2003 SC460 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
608371 2003 SR460 09/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
608372 2003 SP461 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
608373 2003 SA463 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
608374 2003 SP463 02/03/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
608375 2003 SW463 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
608376 2003 SQ464 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
608377 2003 SA466 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
608378 2003 SB466 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
608379 2003 SC466 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
608380 2003 SE466 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
608381 2003 SF466 28/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
608382 2003 SQ466 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
608383 2003 SS467 24/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 920 m MPC · JPL
608384 2003 SV467 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
608385 2003 SK468 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
608386 2003 SO468 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
608387 2003 SX468 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
608388 2003 SN469 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
608389 2003 ST469 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
608390 2003 SJ474 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
608391 2003 TX2 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
608392 2003 TG4 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
608393 2003 TR5 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
608394 2003 TK19 15/10/2003 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
608395 2003 TY21 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
608396 2003 TB22 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
608397 2003 TN22 25/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
608398 2003 TU22 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
608399 2003 TP23 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
608400 2003 TK24 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
608401 2003 TF33 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
608402 2003 TB34 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
608403 2003 TQ34 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
608404 2003 TP37 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
608405 2003 TB40 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
608406 2003 TT40 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
608407 2003 TW40 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
608408 2003 TN45 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
608409 2003 TL46 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
608410 2003 TP47 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
608411 2003 TQ47 17/09/2003 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
608412 2003 TP50 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
608413 2003 TY50 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
608414 2003 TX59 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
608415 2003 TB60 15/09/2010 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
608416 2003 TZ60 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
608417 2003 TD61 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
608418 2003 TE61 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
608419 2003 TH61 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
608420 2003 TU61 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
608421 2003 TA62 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
608422 2003 TJ62 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
608423 2003 TP62 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
608424 2003 TS62 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
608425 2003 TH63 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
608426 2003 TX63 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
608427 2003 TX64 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
608428 2003 TE65 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
608429 2003 UR 16/10/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
608430 2003 UK1 21/09/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
608431 2003 UG17 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
608432 2003 UY20 13/10/2003 Palomar NEAT 810 m MPC · JPL
608433 2003 US35 16/10/2003 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
608434 2003 UL43 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
608435 2003 UC46 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
608436 2003 UM49 16/10/2003 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
608437 2003 UV55 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
608438 2003 UM61 22/09/2003 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
608439 2003 UC67 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
608440 2003 UC71 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
608441 2003 UF74 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
608442 2003 UO84 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
608443 2003 UZ87 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
608444 2003 UG88 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
608445 2003 UG90 23/09/2003 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
608446 2003 UU91 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
608447 2003 UL96 22/09/2003 Palomar NEAT 3.6 km MPC · JPL
608448 2003 UX103 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
608449 2003 US114 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
608450 2003 UC115 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
608451 2003 UG130 18/10/2003 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
608452 2003 UD134 19/09/2003 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
608453 2003 UO153 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
608454 2003 UW154 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
608455 2003 UY154 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
608456 2003 UB156 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
608457 2003 US170 19/10/2003 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
608458 2003 UD172 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 400 m MPC · JPL
608459 2003 UQ176 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1.6 km MPC · JPL
608460 2003 UD178 20/09/2003 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
608461 2003 UB179 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
608462 2003 UP197 25/09/2003 Haleakala AMOS 2.8 km MPC · JPL
608463 2003 UY204 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
608464 2003 UR207 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1.2 km MPC · JPL
608465 2003 UZ226 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
608466 2003 UH233 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
608467 2003 UR234 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
608468 2003 US234 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
608469 2003 UE236 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
608470 2003 UV237 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
608471 2003 UU275 24/10/2003 Socorro LINEAR 2.4 km MPC · JPL
608472 2003 UD281 08/09/2003 Uppsala-Kvistaberg Kvistaberg Obs. 1.1 km MPC · JPL
608473 2003 UF287 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
608474 2003 UE290 22/10/2003 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.9 km MPC · JPL
608475 2003 UT290 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
608476 2003 UZ293 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3.5 km MPC · JPL
608477 2003 UL300 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
608478 2003 UN301 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
608479 2003 UO305 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
608480 2003 UD306 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
608481 2003 UJ306 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
608482 2003 UK306 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
608483 2003 UB307 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
608484 2003 UP307 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3.4 km MPC · JPL
608485 2003 UO313 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
608486 2003 UC314 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
608487 2003 UK315 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
608488 2003 UX316 23/09/2003 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
608489 2003 UR318 20/09/2003 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
608490 2003 US318 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
608491 2003 UO320 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 570 m MPC · JPL
608492 2003 UX324 27/08/2003 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
608493 2003 UB325 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
608494 2003 UA326 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5.4 km MPC · JPL
608495 2003 UQ326 17/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
608496 2003 UG327 28/08/2003 Palomar NEAT 3.1 km MPC · JPL
608497 2003 UU327 17/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3.6 km MPC · JPL
608498 2003 US328 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
608499 2003 UK329 17/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3.0 km MPC · JPL
608500 2003 UP329 26/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
608501 2003 UJ331 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
608502 2003 UL331 18/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.0 km MPC · JPL
608503 2003 UR331 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
608504 2003 UR334 18/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.7 km MPC · JPL
608505 2003 UM335 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
608506 2003 UT337 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
608507 2003 UQ338 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
608508 2003 UF341 17/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3.2 km MPC · JPL
608509 2003 UL341 17/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.8 km MPC · JPL
608510 2003 UP350 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
608511 2003 UU352 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.0 km MPC · JPL
608512 2003 UO353 28/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.9 km MPC · JPL
608513 2003 UV353 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
608514 2003 US360 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
608515 2003 UT360 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
608516 2003 UH365 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
608517 2003 UY365 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
608518 2003 UT366 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
608519 2003 UB367 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
608520 2003 UX367 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
608521 2003 UZ369 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
608522 2003 UD371 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
608523 2003 UE371 17/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 930 m MPC · JPL
608524 2003 UM372 23/08/2003 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
608525 2003 UO372 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
608526 2003 UH373 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
608527 2003 UC374 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.6 km MPC · JPL
608528 2003 UR374 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
608529 2003 UZ374 18/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 610 m MPC · JPL
608530 2003 UO375 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
608531 2003 UU375 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
608532 2003 UP376 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
608533 2003 UA378 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
608534 2003 UN381 28/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.3 km MPC · JPL
608535 2003 UR381 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.7 km MPC · JPL
608536 2003 UU382 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
608537 2003 UP386 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 720 m MPC · JPL
608538 2003 UG387 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.0 km MPC · JPL
608539 2003 UX388 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.6 km MPC · JPL
608540 2003 UW389 30/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.6 km MPC · JPL
608541 2003 UH390 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
608542 2003 UJ390 27/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.8 km MPC · JPL
608543 2003 UA391 28/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 480 m MPC · JPL
608544 2003 UX392 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.5 km MPC · JPL
608545 2003 UY393 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.6 km MPC · JPL
608546 2003 UU394 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.6 km MPC · JPL
608547 2003 UM395 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.2 km MPC · JPL
608548 2003 UT395 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.9 km MPC · JPL
608549 2003 UX395 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.3 km MPC · JPL
608550 2003 UG396 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.5 km MPC · JPL
608551 2003 UX396 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
608552 2003 UO397 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.5 km MPC · JPL
608553 2003 UR397 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
608554 2003 UW398 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.5 km MPC · JPL
608555 2003 UL399 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.3 km MPC · JPL
608556 2003 UE400 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
608557 2003 UZ400 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
608558 2003 UD402 18/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.6 km MPC · JPL
608559 2003 UU403 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
608560 2003 UQ404 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1.6 km MPC · JPL
608561 2003 UR404 23/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.0 km MPC · JPL
608562 2003 UH405 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.9 km MPC · JPL
608563 2003 UA407 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
608564 2003 UL408 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
608565 2003 UO409 23/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.2 km MPC · JPL
608566 2003 US409 23/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.1 km MPC · JPL
608567 2003 UB411 23/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.1 km MPC · JPL
608568 2003 UD412 02/04/2005 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
608569 2003 UF417 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
608570 2003 UB419 28/08/2003 Palomar NEAT 3.7 km MPC · JPL
608571 2003 UN419 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
608572 2003 UO419 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
608573 2003 UP419 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
608574 2003 UQ419 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
608575 2003 UW419 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
608576 2003 UC420 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
608577 2003 UF420 23/10/2003 Kitt Peak L. H. Wasserman, D. E. Trilling 680 m MPC · JPL
608578 2003 UV420 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
608579 2003 UA421 30/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
608580 2003 UG422 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
608581 2003 UH422 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
608582 2003 UQ422 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
608583 2003 UT422 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
608584 2003 UW422 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
608585 2003 UZ422 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
608586 2003 UD423 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
608587 2003 UF423 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
608588 2003 UG423 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
608589 2003 UL423 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
608590 2003 UN423 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
608591 2003 UR424 05/02/2011 Catalina CSS 2.7 km MPC · JPL
608592 2003 UV424 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
608593 2003 UC425 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
608594 2003 UF425 10/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
608595 2003 UH425 22/10/2003 Junk Bond D. Healy 1.4 km MPC · JPL
608596 2003 UT425 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
608597 2003 UY425 03/03/2006 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
608598 2003 UV426 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
608599 2003 UB427 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
608600 2003 UH427 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
608601 2003 US427 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
608602 2003 UV427 07/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
608603 2003 UD428 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
608604 2003 UH428 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
608605 2003 UJ428 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
608606 2003 UU428 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
608607 2003 UX428 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
608608 2003 UD429 06/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
608609 2003 UP429 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
608610 2003 UU429 01/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
608611 2003 UL431 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
608612 2003 UY432 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
608613 2003 UD433 20/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
608614 2003 UK433 06/11/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
608615 2003 UZ433 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
608616 2003 UB434 26/11/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
608617 2003 UK434 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
608618 2003 UL434 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
608619 2003 UQ434 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
608620 2003 UA436 10/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
608621 2003 UP439 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
608622 2003 UU439 27/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
608623 2003 UY439 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
608624 2003 UK440 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
608625 2003 UC441 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
608626 2003 UK441 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
608627 2003 UF442 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
608628 2003 UA443 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
608629 2003 US443 12/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
608630 2003 UL448 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
608631 2003 VT12 11/10/2010 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
608632 2003 VH13 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
608633 2003 WF10 25/10/2003 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
608634 2003 WL14 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
608635 2003 WE18 19/11/2003 Socorro LINEAR 1.5 km MPC · JPL
608636 2003 WD28 14/11/2003 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
608637 2003 WG42 21/11/2003 Nogales P. R. Holvorcem, M. Schwartz 2.1 km MPC · JPL
608638 2003 WQ47 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
608639 2003 WK49 19/10/2003 Palomar NEAT 1.6 km MPC · JPL
608640 2003 WV55 20/11/2003 Socorro LINEAR 1.8 km MPC · JPL
608641 2003 WY70 19/10/2003 Palomar NEAT 990 m MPC · JPL
608642 2003 WL76 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
608643 2003 WQ89 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
608644 2003 WA97 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
608645 2003 WG111 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
608646 2003 WH122 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
608647 2003 WE133 21/11/2003 Socorro LINEAR 1.0 km MPC · JPL
608648 2003 WL143 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
608649 2003 WC162 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
608650 2003 WN162 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
608651 2003 WZ164 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
608652 2003 WK173 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 440 m MPC · JPL
608653 2003 WB177 20/11/2003 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2.1 km MPC · JPL
608654 2003 WP187 23/11/2003 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.0 km MPC · JPL
608655 2003 WV187 23/11/2003 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2.5 km MPC · JPL
608656 2003 WY195 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
608657 2003 WA196 03/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
608658 2003 WH196 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
608659 2003 WJ196 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
608660 2003 WP196 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.00 km MPC · JPL
608661 2003 WQ196 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
608662 2003 WV196 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
608663 2003 WY196 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
608664 2003 WA197 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
608665 2003 WK197 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
608666 2003 WL197 17/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
608667 2003 WM197 08/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
608668 2003 WT197 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
608669 2003 WZ197 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
608670 2003 WD198 22/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
608671 2003 WK198 16/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.5 km MPC · JPL
608672 2003 WM198 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
608673 2003 WV198 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
608674 2003 WZ198 17/09/2014 Charleston R. Holmes 2.9 km MPC · JPL
608675 2003 WA199 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
608676 2003 WE199 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
608677 2003 WM199 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
608678 2003 WN199 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
608679 2003 WS199 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
608680 2003 WN200 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
608681 2003 WQ200 01/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
608682 2003 WZ200 29/08/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
608683 2003 WB201 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
608684 2003 WC201 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
608685 2003 WC202 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
608686 2003 WF202 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
608687 2003 WE204 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
608688 2003 WZ204 25/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
608689 2003 WN205 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
608690 2003 WY205 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
608691 2003 WG206 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
608692 2003 WP206 14/11/2012 Mauna Kea M. Micheli, A. Draginda 1.8 km MPC · JPL
608693 2003 WH208 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
608694 2003 WJ208 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
608695 2003 WS208 10/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
608696 2003 WZ209 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
608697 2003 WH210 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
608698 2003 WJ210 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
608699 2003 WN210 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
608700 2003 WO210 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
608701 2003 WS210 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
608702 2003 WT210 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
608703 2003 WF211 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
608704 2003 WH211 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
608705 2003 WM211 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
608706 2003 WU211 03/05/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
608707 2003 WM212 28/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
608708 2003 WC213 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
608709 2003 WK213 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
608710 2003 WZ213 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
608711 2003 WC214 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
608712 2003 WQ215 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
608713 2003 XA24 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
608714 2003 XP24 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
608715 2003 XE25 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
608716 2003 XS28 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
608717 2003 XN29 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
608718 2003 XX44 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
608719 2003 XZ44 27/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
608720 2003 XJ45 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
608721 2003 XV45 22/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
608722 2003 XG46 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
608723 2003 YN2 17/12/2003 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
608724 2003 YF8 18/12/2003 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
608725 2003 YL8 19/12/2003 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
608726 2003 YA59 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie, S. D. Kern 820 m MPC · JPL
608727 2003 YO67 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
608728 2003 YE68 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
608729 2003 YA72 18/12/2003 Socorro LINEAR 2.5 km MPC · JPL
608730 2003 YA104 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
608731 2003 YH120 27/12/2003 Socorro LINEAR 1.8 km MPC · JPL
608732 2003 YO123 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
608733 2003 YU134 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
608734 2003 YZ151 29/12/2003 Socorro LINEAR 2.1 km MPC · JPL
608735 2003 YR157 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
608736 2003 YA158 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
608737 2003 YJ172 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
608738 2003 YL172 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
608739 2003 YH177 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
608740 2003 YD183 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
608741 2003 YF183 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
608742 2003 YJ183 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
608743 2003 YO183 13/03/2008 Mauna Kea F. Bernardi, M. Micheli 550 m MPC · JPL
608744 2003 YC184 07/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
608745 2003 YD184 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
608746 2003 YE184 06/12/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1.9 km MPC · JPL
608747 2003 YX184 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
608748 2003 YR185 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
608749 2003 YL187 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
608750 2003 YV187 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
608751 2003 YO188 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
608752 2003 YP188 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
608753 2003 YY188 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
608754 2003 YC190 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
608755 2003 YL190 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
608756 2004 AS3 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1.7 km MPC · JPL
608757 2004 AF8 13/01/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
608758 2004 AL10 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
608759 2004 AY17 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
608760 2004 AV22 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
608761 2004 AN27 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
608762 2004 BE 16/01/2004 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
608763 2004 BF 16/01/2004 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
608764 2004 BG2 16/01/2004 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
608765 2004 BD26 18/01/2004 Needville J. Dellinger 3.2 km MPC · JPL
608766 2004 BX45 21/01/2004 Socorro LINEAR 2.2 km MPC · JPL
608767 2004 BC60 28/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
608768 2004 BT66 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
608769 2004 BC68 16/01/2004 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
608770 2004 BT85 22/01/2004 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
608771 2004 BZ112 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
608772 2004 BD118 28/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1.2 km MPC · JPL
608773 2004 BF127 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
608774 2004 BP130 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
608775 2004 BZ134 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
608776 2004 BO135 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
608777 2004 BC136 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
608778 2004 BC139 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
608779 2004 BG141 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
608780 2004 BC142 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
608781 2004 BV142 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
608782 2004 BP156 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
608783 2004 BD164 17/01/2004 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
608784 2004 BH164 15/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
608785 2004 BN164 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
608786 2004 BV164 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
608787 2004 BF165 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
608788 2004 BP165 28/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
608789 2004 BD166 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
608790 2004 BJ166 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
608791 2004 BK166 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
608792 2004 BN166 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
608793 2004 BU166 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
608794 2004 BB167 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
608795 2004 BE167 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
608796 2004 BO167 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
608797 2004 BA169 25/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
608798 2004 BP169 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
608799 2004 BM170 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
608800 2004 BX170 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
608801 2004 BG171 23/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
608802 2004 BK171 01/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
608803 2004 BN171 21/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
608804 2004 BQ171 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
608805 2004 BR171 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
608806 2004 BQ172 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
608807 2004 BM173 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
608808 2004 CZ5 10/02/2004 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
608809 2004 CP6 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 400 m MPC · JPL
608810 2004 CQ7 10/02/2004 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
608811 2004 CA15 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
608812 2004 CU17 10/02/2004 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
608813 2004 CK28 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
608814 2004 CZ45 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
608815 2004 CC54 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
608816 2004 CS65 17/01/2004 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
608817 2004 CB91 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
608818 2004 CK118 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
608819 2004 CL131 14/08/2006 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
608820 2004 CN131 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
608821 2004 CP131 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
608822 2004 CJ132 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 430 m MPC · JPL
608823 2004 CY132 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
608824 2004 CC134 04/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
608825 2004 CY134 17/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
608826 2004 CP135 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
608827 2004 CQ135 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
608828 2004 DD8 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
608829 2004 DL8 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
608830 2004 DL39 11/02/2004 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
608831 2004 DR53 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
608832 2004 DY61 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 400 m MPC · JPL
608833 2004 DB65 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
608834 2004 DX67 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 2.1 km MPC · JPL
608835 2004 DR76 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
608836 2004 DC78 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
608837 2004 DP80 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
608838 2004 DS80 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
608839 2004 DX80 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
608840 2004 DG81 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
608841 2004 DA82 21/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
608842 2004 DB82 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
608843 2004 DF83 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
608844 2004 DY84 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
608845 2004 DJ85 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
608846 2004 DB87 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
608847 2004 DE87 21/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
608848 2004 DK87 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
608849 2004 DN87 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
608850 2004 EP2 13/03/2004 Palomar NEAT 990 m MPC · JPL
608851 2004 EO4 10/03/2004 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
608852 2004 EX12 11/03/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
608853 2004 EN33 12/03/2004 Andrushivka Andrushivka Obs. 770 m MPC · JPL
608854 2004 EX46 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
608855 2004 EK51 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
608856 2004 EE67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
608857 2004 EE70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
608858 2004 EB72 23/02/2004 Socorro LINEAR 1.00 km MPC · JPL
608859 2004 EV87 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
608860 2004 EM92 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
608861 2004 EA102 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
608862 2004 EB102 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
608863 2004 EM103 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
608864 2004 EB111 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
608865 2004 EX116 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
608866 2004 EP117 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
608867 2004 FS5 19/03/2004 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
608868 2004 FP53 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
608869 2004 FY57 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
608870 2004 FW73 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
608871 2004 FK77 18/03/2004 Socorro LINEAR 2.1 km MPC · JPL
608872 2004 FG111 26/03/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
608873 2004 FP124 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
608874 2004 FD133 23/03/2004 Socorro LINEAR 2.8 km MPC · JPL
608875 2004 FL141 14/03/2004 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
608876 2004 FA147 23/03/2004 Catalina CSS 3.5 km MPC · JPL
608877 2004 FR150 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
608878 2004 FV150 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
608879 2004 FZ150 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
608880 2004 FF151 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
608881 2004 FS153 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
608882 2004 FU153 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 400 m MPC · JPL
608883 2004 FR167 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
608884 2004 FZ167 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
608885 2004 FS168 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
608886 2004 FY168 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
608887 2004 FP169 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
608888 2004 FC170 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
608889 2004 FE170 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
608890 2004 FK170 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
608891 2004 FP170 28/10/2011 Catalina CSS 2.8 km MPC · JPL
608892 2004 FO171 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
608893 2004 FX171 31/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
608894 2004 FS172 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
608895 2004 FT172 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
608896 2004 FU172 27/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
608897 2004 FD173 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
608898 2004 FG173 16/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
608899 2004 FM173 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
608900 2004 FQ173 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
608901 2004 FO175 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
608902 2004 FZ177 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
608903 2004 GQ4 11/04/2004 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
608904 2004 GK5 11/04/2004 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
608905 2004 GY5 12/04/2004 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
608906 2004 GX24 13/04/2004 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
608907 2004 GQ50 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
608908 2004 GS62 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
608909 2004 GG67 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
608910 2004 GS71 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
608911 2004 GX87 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1.6 km MPC · JPL
608912 2004 GG89 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
608913 2004 GQ89 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
608914 2004 GX89 04/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
608915 2004 HM21 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
608916 2004 HO23 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
608917 2004 HP52 24/04/2004 Socorro LINEAR 2.2 km MPC · JPL
608918 2004 HA55 10/04/2004 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
608919 2004 HZ70 24/04/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 720 m MPC · JPL
608920 2004 HZ79 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
608921 2004 HJ81 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
608922 2004 HN81 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
608923 2004 HU81 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
608924 2004 HT83 18/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
608925 2004 HX83 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
608926 2004 HZ83 04/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
608927 2004 JG12 15/03/2004 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
608928 2004 JJ38 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
608929 2004 JD48 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
608930 2004 JA57 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
608931 2004 KQ19 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
608932 2004 KB20 08/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
608933 2004 LE19 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
608934 2004 LC29 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
608935 2004 LR29 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
608936 2004 LH33 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
608937 2004 MA9 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
608938 2004 MO9 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
608939 2004 NV5 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.00 km MPC · JPL
608940 2004 NC17 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
608941 2004 NW18 15/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
608942 2004 OU9 19/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 840 m MPC · JPL
608943 2004 OR13 22/07/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.1 km MPC · JPL
608944 2004 OW15 16/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 640 m MPC · JPL
608945 2004 OJ16 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
608946 2004 OG17 17/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 640 m MPC · JPL
608947 2004 OH17 17/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.2 km MPC · JPL
608948 2004 OJ17 22/07/2004 Siding Spring R. H. McNaught 2.1 km MPC · JPL
608949 2004 OO17 16/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.6 km MPC · JPL
608950 2004 PG12 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
608951 2004 PT14 07/08/2004 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
608952 2004 PL43 06/08/2004 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
608953 2004 PY59 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2.5 km MPC · JPL
608954 2004 PE114 05/08/2004 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
608955 2004 PT114 13/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.3 km MPC · JPL
608956 2004 PB116 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
608957 2004 PN117 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
608958 2004 PH119 16/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
608959 2004 PX121 14/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.9 km MPC · JPL
608960 2004 QL15 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
608961 2004 QY16 25/08/2004 Wrightwood J. Bauer 680 m MPC · JPL
608962 2004 QO29 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
608963 2004 QR29 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
608964 2004 QA30 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
608965 2004 QM30 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
608966 2004 QN30 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
608967 2004 QY30 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
608968 2004 QD31 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
608969 2004 QB32 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
608970 2004 QW33 06/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
608971 2004 QP35 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
608972 2004 QV35 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
608973 2004 QN36 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
608974 2004 QA37 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
608975 2004 RK13 05/09/2004 Klet J. Tichá, M. Tichý 2.3 km MPC · JPL
608976 2004 RQ13 06/09/2004 Needville Needville Obs. 2.2 km MPC · JPL
608977 2004 RP61 08/09/2004 Socorro LINEAR 2.0 km MPC · JPL
608978 2004 RX72 06/09/2004 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 680 m MPC · JPL
608979 2004 RK79 08/09/2004 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
608980 2004 RT93 08/09/2004 Socorro LINEAR 3.6 km MPC · JPL
608981 2004 RA96 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
608982 2004 RZ100 10/08/2004 Socorro LINEAR 2.5 km MPC · JPL
608983 2004 RE108 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
608984 2004 RX121 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
608985 2004 RN124 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
608986 2004 RG125 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
608987 2004 RQ126 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
608988 2004 RS128 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 440 m MPC · JPL
608989 2004 RC129 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
608990 2004 RB131 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
608991 2004 RG134 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
608992 2004 RQ134 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
608993 2004 RV134 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
608994 2004 RT135 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
608995 2004 RM136 07/09/2004 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
608996 2004 RE142 08/09/2004 Socorro LINEAR 1.3 km MPC · JPL
608997 2004 RT142 08/09/2004 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
608998 2004 RF163 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
608999 2004 RR168 08/09/2004 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
609000 2004 RC182 10/09/2004 Socorro LINEAR 530 m MPC · JPL

604.000s  • 605.000s  • 606.000s  • 607.000s  • 608.000s  • 609.000s  • 610.000s  • 611.000s  • 612.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001