Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/23001–24000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
23001 1999 VS89 05/11/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
23002 Jillhirsch 1999 VX92 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
23003 Ziminski 1999 VP106 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
23004 1999 VH114 09/11/1999 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
23005 1999 VJ114 09/11/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
23006 Pazden 1999 VX137 13/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23007 1999 VC145 13/11/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
23008 Rebeccajohns 1999 VA149 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23009 1999 VL149 14/11/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
23010 Kathyfinch 1999 VR158 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
23011 Petach 1999 VG163 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
23012 1999 VM166 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
23013 Carolsmyth 1999 VP168 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
23014 Walstein 1999 VV173 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
23015 1999 VQ179 06/11/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
23016 Michaelroche 1999 VZ184 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23017 Advincula 1999 VQ190 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
23018 Annmoriarty 1999 VY190 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
23019 Thomgregory 1999 VQ201 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
23020 1999 WY2 27/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
23021 1999 WR3 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
23022 1999 WJ4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
23023 1999 WA7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
23024 1999 WM7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,1 km MPC · JPL
23025 1999 WR9 30/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 17 km MPC · JPL
23026 1999 WV9 30/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
23027 1999 WV17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
23028 1999 XV3 04/12/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
23029 1999 XF4 04/12/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
23030 Jimkennedy 1999 XR7 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 20 km MPC · JPL
23031 1999 XX7 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
23032 Fossey 1999 XB8 03/12/1999 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
23033 1999 XU10 05/12/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
23034 1999 XJ15 05/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
23035 1999 XS17 02/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
23036 1999 XF18 03/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23037 1999 XM18 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
23038 Jeffbaughman 1999 XD19 03/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23039 1999 XP20 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
23040 Latham 1999 XK22 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
23041 Hunt 1999 XL22 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
23042 Craigpeters 1999 XR22 06/12/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
23043 1999 XN25 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
23044 Starodub 1999 XS25 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
23045 Sarahocken 1999 XT27 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
23046 Stevengordon 1999 XN28 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
23047 Isseroff 1999 XS28 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
23048 Davidnelson 1999 XE29 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23049 1999 XT30 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
23050 1999 XJ36 06/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
23051 1999 XF37 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 6,3 km MPC · JPL
23052 1999 XK37 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 9,6 km MPC · JPL
23053 1999 XD42 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
23054 Thomaslynch 1999 XE42 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23055 Barbjewett 1999 XF43 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
23056 1999 XL44 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
23057 Angelawilson 1999 XB45 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
23058 1999 XP45 07/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
23059 Paulpaino 1999 XT45 07/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
23060 Shepherd 1999 XV46 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
23061 Blueglass 1999 XW46 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
23062 Donnamooney 1999 XN52 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
23063 Lichtman 1999 XH53 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23064 Mattmiller 1999 XE54 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
23065 1999 XF54 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
23066 Yihedong 1999 XN54 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23067 Ishajain 1999 XX54 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
23068 Tyagi 1999 XY60 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23069 Kapps 1999 XR64 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
23070 Koussa 1999 XV64 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
23071 Tinaliu 1999 XH65 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
23072 1999 XS71 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
23073 1999 XT75 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
23074 Sarakirsch 1999 XJ78 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23075 1999 XV83 07/12/1999 Socorro LINEAR 34 km MPC · JPL
23076 1999 XP93 07/12/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
23077 1999 XZ93 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
23078 1999 XB95 07/12/1999 Catalina CSS 18 km MPC · JPL
23079 Munguia 1999 XO97 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
23080 1999 XH100 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
23081 1999 XQ105 11/12/1999 Oaxaca J. M. Roe 3,2 km MPC · JPL
23082 1999 XK107 04/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
23083 1999 XU110 05/12/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
23084 1999 XU113 11/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
23085 1999 XM116 05/12/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
23086 1999 XB118 05/12/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
23087 1999 XL118 05/12/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
23088 1999 XR118 05/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
23089 1999 XC119 05/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
23090 1999 XX121 07/12/1999 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
23091 Stansill 1999 XP128 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
23092 1999 XT136 14/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,2 km MPC · JPL
23093 1999 XW136 14/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,9 km MPC · JPL
23094 1999 XF143 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 8,4 km MPC · JPL
23095 1999 XP144 15/12/1999 Oohira T. Urata 11 km MPC · JPL
23096 Mihika 1999 XT156 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23097 1999 XF157 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
23098 Huanghuang 1999 XH158 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
23099 1999 XA160 08/12/1999 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
23100 1999 XN164 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
23101 1999 XP164 08/12/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
23102 Dayanli 1999 XA168 10/12/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
23103 1999 XK169 10/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
23104 1999 XK182 12/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
23105 1999 XN184 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
23106 1999 XM191 12/12/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
23107 1999 XA242 13/12/1999 Catalina CSS 9,1 km MPC · JPL
23108 1999 YP9 31/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
23109 Masayanagisawa 1999 YD13 30/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 9,4 km MPC · JPL
23110 Ericberne 2000 AE 02/01/2000 Fountain Hills C. W. Juels 4,0 km MPC · JPL
23111 Fritzperls 2000 AG 02/01/2000 Fountain Hills C. W. Juels 3,4 km MPC · JPL
23112 2000 AG3 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
23113 Aaronhakim 2000 AE13 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
23114 2000 AL16 03/01/2000 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
23115 Valcourt 2000 AS18 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
23116 Streich 2000 AW22 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
23117 2000 AC25 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
23118 2000 AU27 03/01/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
23119 2000 AP33 03/01/2000 Socorro LINEAR 33 km MPC · JPL
23120 Paulallen 2000 AP50 05/01/2000 Fountain Hills C. W. Juels 11 km MPC · JPL
23121 Michaelding 2000 AP51 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23122 Lorgat 2000 AU52 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23123 2000 AU57 04/01/2000 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
23124 2000 AW82 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
23125 2000 AK94 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
23126 2000 AK95 04/01/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
23127 2000 AV97 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
23128 Dorminy 2000 AQ98 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
23129 2000 AO100 05/01/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
23130 2000 AZ106 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
23131 Debenedictis 2000 AS128 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
23132 2000 AT131 03/01/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
23133 Rishinbehl 2000 AO139 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
23134 2000 AU142 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
23135 Pheidas 2000 AN146 07/01/2000 Socorro LINEAR 66 km MPC · JPL
23136 2000 AD148 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
23137 2000 AV148 07/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
23138 2000 AV150 08/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
23139 2000 AP151 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23140 2000 AW154 03/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
23141 2000 AB163 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
23142 2000 AM165 08/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
23143 2000 AZ177 07/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
23144 2000 AY182 07/01/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
23145 2000 AB187 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
23146 2000 AM200 09/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
23147 2000 AQ228 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
23148 2000 AR242 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
23149 2000 AF244 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
23150 2000 AG244 08/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
23151 Georgehotz 2000 BH27 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23152 2000 CS8 02/02/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
23153 Andrewnowell 2000 CH46 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
23154 2000 CL58 05/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
23155 Judithblack 2000 CK86 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
23156 2000 DM3 28/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,5 km MPC · JPL
23157 2000 DH19 29/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
23158 Bouligny 2000 DN99 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
23159 2000 EB58 08/03/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
23160 2000 EN201 13/03/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
23161 2000 FS3 28/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
23162 Alexcrook 2000 FX48 30/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
23163 2000 FG49 30/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
23164 Badger 2000 GR73 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
23165 Kakinchan 2000 GO81 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
23166 Bilal 2000 GE104 07/04/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
23167 2000 GL124 07/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
23168 Lauriefletch 2000 GZ136 12/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
23169 Michikami 2000 GK174 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
23170 2000 GZ178 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
23171 2000 HF10 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
23172 Williamartin 2000 HU22 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
23173 Hideaki 2000 HF26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
23174 2000 HM40 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 24 km MPC · JPL
23175 2000 HL87 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23176 Missacarvell 2000 JK44 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23177 2000 JD58 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
23178 Ghaben 2000 KJ21 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
23179 Niedermeyer 2000 KF28 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
23180 Ryosuke 2000 KH57 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
23181 2000 LP20 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
23182 Siyaxuza 2000 OV12 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
23183 2000 OY21 28/07/2000 Siding Spring R. H. McNaught 1,1 km MPC · JPL
23184 2000 OD36 23/07/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
23185 2000 PQ7 02/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
23186 2000 PO8 06/08/2000 Needville W. G. Dillon 28 km MPC · JPL
23187 2000 PN9 08/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
23188 2000 PJ20 01/08/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
23189 2000 PT23 02/08/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
23190 Klages-Mundt 2000 QP29 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
23191 Sujaytyle 2000 QD45 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
23192 Caysvesterby 2000 QN122 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
23193 2000 QK181 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
23194 2000 RF1 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23195 2000 RA58 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
23196 2000 RY59 05/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
23197 Danielcook 2000 RA62 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
23198 Norvell 2000 RL68 02/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
23199 Bezdek 2000 RB92 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
23200 2000 SH3 20/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
23201 2000 SJ42 27/09/2000 Zeno T. Stafford 3,7 km MPC · JPL
23202 2000 SU49 23/09/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
23203 2000 SU161 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
23204 Arditkroni 2000 SN172 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
23205 2000 SL222 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
23206 2000 SL225 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
23207 2000 SL279 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
23208 2000 SO279 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
23209 2000 SX279 25/09/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
23210 2000 SA293 27/09/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
23211 2000 SC311 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
23212 Arkajitdey 2000 UR39 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
23213 Ameliachang 2000 US70 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
23214 Patrickchen 2000 UQ73 26/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23215 2000 UV75 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
23216 Mikehagler 2000 UX79 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
23217 Nayana 2000 UV104 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
23218 Puttachi 2000 VN23 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
23219 2000 VW23 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
23220 Yalemichaels 2000 VO28 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
23221 Delgado 2000 VX35 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23222 2000 VZ53 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
23223 2000 WA 16/11/ 2000 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
23224 2000 WD10 22/11/ 2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
23225 2000 WD25 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
23226 2000 WC49 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
23227 2000 WP55 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
23228 Nandinisarma 2000 WQ57 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
23229 2000 WX58 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
23230 2000 WM59 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
23231 2000 WT59 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
23232 Buschur 2000 WU59 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
23233 2000 WM72 19/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
23234 Lilliantsai 2000 WO88 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
23235 Yingfan 2000 WD98 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
23236 2000 WX100 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
23237 2000 WV104 24/11/ 2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
23238 Ocasio-Cortez 2000 WU111 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
23239 2000 WR116 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23240 2000 WG118 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
23241 Yada 2000 WV131 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
23242 2000 WY140 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
23243 2000 WT145 22/11/ 2000 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
23244 Lafayette 2000 WP162 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
23245 Fujimura 2000 WP168 25/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
23246 Terazono 2000 WY168 25/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
23247 2000 WG174 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
23248 Batchelor 2000 WW178 25/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
23249 Liaoyenting 2000 WJ179 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
23250 2000 WQ181 22/11/ 2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
23251 2000 XL6 01/12/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
23252 2000 XO7 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
23253 2000 YY12 19/12/2000 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
23254 Chikatoshi 2000 YZ15 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
23255 2000 YD17 22/12/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
23256 2000 YK17 28/12/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,7 km MPC · JPL
23257 Denny 2000 YW21 29/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,0 km MPC · JPL
23258 Tsuihark 2000 YY21 29/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
23259 Miwadagakuen 2000 YX29 29/12/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,3 km MPC · JPL
23260 2000 YA34 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23261 2000 YQ44 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
23262 Thiagoolson 2000 YW44 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
23263 2000 YE46 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
23264 2000 YC50 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23265 von Wurden 2000 YO50 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
23266 2000 YP50 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
23267 2000 YJ54 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
23268 2000 YD55 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
23269 2000 YH62 30/12/2000 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
23270 Kellerman 2000 YN62 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
23271 Kellychacon 2000 YO67 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
23272 2000 YR67 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
23273 2000 YM75 30/12/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
23274 Wuminchun 2000 YK91 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
23275 2000 YP101 28/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
23276 2000 YT101 28/12/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
23277 Benhughes 2000 YC104 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
23278 2000 YD105 28/12/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
23279 Chenhungjen 2000 YY115 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
23280 Laitsaita 2000 YT116 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
23281 Vijayjain 2000 YY116 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
23282 2000 YZ116 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23283 Jinjuyi 2000 YP117 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
23284 Celik 2000 YD118 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
23285 2000 YH119 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 30 km MPC · JPL
23286 Parlakgul 2000 YH120 19/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
23287 2000 YL120 19/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
23288 2000 YG123 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
23289 Naruhirata 2000 YQ126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
23290 2000 YQ127 29/12/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
23291 2000 YB128 29/12/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
23292 2000 YH128 29/12/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
23293 2000 YS131 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
23294 Sunao 2000 YJ137 23/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
23295 Brandoreavis 2000 YK137 23/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
23296 Brianreavis 2001 AR3 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23297 2001 AX3 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23298 Loewenstein 2001 AA5 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
23299 2001 AP9 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
23300 2001 AE16 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
23301 2001 AO16 02/01/2001 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
23302 2001 AB17 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
23303 2001 AD17 02/01/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
23304 2001 AN17 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
23305 2001 AH18 02/01/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
23306 Adamfields 2001 AC20 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23307 Alexramek 2001 AG20 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
23308 Niyomsatian 2001 AS21 03/01/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
23309 2001 AX22 03/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
23310 Siriwon 2001 AA25 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
23311 2001 AM29 04/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
23312 2001 AV41 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
23313 Supokaivanich 2001 AC42 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
23314 2001 AU44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
23315 Navinbrian 2001 BN8 19/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
23316 2001 BZ8 19/01/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
23317 2001 BP13 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
23318 Salvadorsanchez 2001 BT13 20/01/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 18 km MPC · JPL
23319 2001 BR14 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
23320 2001 BP15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
23321 2001 BY16 18/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
23322 Duyingsewa 2001 BW24 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
23323 Anand 2001 BJ25 20/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
23324 Kwak 2001 BW25 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
23325 Arroyo 2001 BK30 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
23326 2001 BL30 20/01/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
23327 Luchernandez 2001 BE31 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
23328 2001 BM34 20/01/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
23329 Josevega 2001 BP42 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
23330 2001 BP43 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
23331 Halimzeidan 2001 BY43 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
23332 2001 BP54 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
23333 2059 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
23334 2508 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
23335 2542 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
23336 2579 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
23337 2613 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
23338 2809 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
23339 3025 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,1 km MPC · JPL
23340 3092 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
23341 3503 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
23342 4086 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
23343 4238 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
23344 4612 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
23345 4619 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
23346 4695 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
23347 5567 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
23348 6046 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,8 km MPC · JPL
23349 6741 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
23350 6779 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
23351 6818 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,1 km MPC · JPL
23352 7585 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
23353 9518 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
23354 9547 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
23355 Elephenor 9602 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 23 km MPC · JPL
23356 1194 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
23357 1285 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
23358 2194 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
23359 2301 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
23360 3101 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
23361 3243 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
23362 3248 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
23363 3770 T-1 13/05/1971 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
23364 4060 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
23365 4217 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
23366 1043 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
23367 1173 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
23368 1196 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
23369 1295 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
23370 1329 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
23371 1364 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
23372 1405 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
23373 2133 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
23374 2207 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
23375 2234 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
23376 2239 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
23377 3035 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
23378 3043 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
23379 3159 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
23380 3197 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
23381 3363 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
23382 Epistrophos 4536 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 24 km MPC · JPL
23383 Schedios 5146 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 24 km MPC · JPL
23384 5163 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
23385 5168 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
23386 5179 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
23387 1039 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
23388 1168 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
23389 1181 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
23390 1186 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 7,8 km MPC · JPL
23391 2065 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
23392 2416 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
23393 3283 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
23394 4340 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
23395 5018 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
23396 5112 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
23397 5122 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
23398 5124 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
23399 5132 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
23400 A913 CF 11/02/1913 Mount Hamilton H. D. Curtis 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
23401 Brodskaya 1968 OE1 25/07/1968 Cerro El Roble G. A. Plyugin, Yu. A. Belyaev 1,6 km MPC · JPL
23402 Turchina 1969 TO2 08/10/1969 Nauchnij L. I. Chernykh 10 km MPC · JPL
23403 Boudewijnbuch 1971 FB 24/03/1971 Palomar T. Gehrels 4,4 km MPC · JPL
23404 Bomans 1972 RG 15/09/1972 Palomar T. Gehrels 3,6 km MPC · JPL
23405 Nisyros 1973 SB1 19/09/1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels 15 km MPC · JPL
23406 Kozlov 1977 QO3 23/08/1977 Nauchnij N. S. Chernykh 3,6 km MPC · JPL
23407 1977 RG19 09/09/1977 Palomar C. M. Olmstead 1,4 km MPC · JPL
23408 Beijingaoyun 1977 TU3 12/10/1977 Nanking Purple Mountain Obs. 17 km MPC · JPL
23409 Derzhavin 1978 QF1 31/08/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 3,4 km MPC · JPL
23410 Vikuznetsov 1978 QK2 31/08/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 3,0 km MPC · JPL
23411 Bayanova 1978 ST7 26/09/1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva 3,6 km MPC · JPL
23412 1978 UN5 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 3,5 km MPC · JPL
23413 1978 VQ9 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 4,9 km MPC · JPL
23414 1979 MP1 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
23415 1979 MQ3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
23416 1979 MU4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
23417 1979 MU6 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
23418 1979 QM3 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 2,0 km MPC · JPL
23419 1980 FQ1 16/03/1980 La Silla C.-I. Lagerkvist 6,5 km MPC · JPL
23420 1981 DO 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
23421 1981 DR 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,9 km MPC · JPL
23422 1981 DF1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,9 km MPC · JPL
23423 1981 EA3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
23424 1981 EU9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
23425 1981 EL12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
23426 1981 EB16 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
23427 1981 EF16 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,1 km MPC · JPL
23428 1981 EL18 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
23429 1981 EO35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
23430 1981 EO38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
23431 1981 EA45 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
23432 1981 EF47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,3 km MPC · JPL
23433 1981 UU22 24/10/1981 Palomar S. J. Bus 13 km MPC · JPL
23434 1981 UB23 24/10/1981 Palomar S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
23435 1981 UZ24 25/10/1981 Palomar S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
23436 Alekfursenko 1982 UF8 21/10/1982 Nauchnij L. V. Zhuravleva 8,4 km MPC · JPL
23437 Šíma 1984 SJ1 27/09/1984 Kleť A. Mrkos 2,7 km MPC · JPL
23438 1984 SZ5 21/09/1984 La Silla H. Debehogne 2,2 km MPC · JPL
23439 1986 PP 01/08/1986 Palomar E. F. Helin 6,7 km MPC · JPL
23440 1986 QH1 27/08/1986 La Silla H. Debehogne 10 km MPC · JPL
23441 1986 QW1 27/08/1986 La Silla H. Debehogne 8,3 km MPC · JPL
23442 1986 QJ2 28/08/1986 La Silla H. Debehogne 11 km MPC · JPL
23443 Kikwaya 1986 TG1 04/10/1986 Anderson Mesa E. Bowell 8,0 km MPC · JPL
23444 Kukučín 1986 TV6 05/10/1986 Piwnice M. Antal 5,2 km MPC · JPL
23445 1987 QY7 21/08/1987 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
23446 1987 SJ2 19/09/1987 Smolyan E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
23447 1987 VG 15/11/ 1987 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,6 km MPC · JPL
23448 1988 BG 18/01/1988 Kushiro M. Matsuyama, K. Watanabe 6,1 km MPC · JPL
23449 1988 BG5 28/01/1988 Siding Spring R. H. McNaught 4,0 km MPC · JPL
23450 Birkenstock 1988 CB4 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
23451 1988 CO7 15/02/1988 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
23452 Drew 1988 QF 18/08/1988 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 2,0 km MPC · JPL
23453 1988 QR 19/08/1988 Siding Spring R. H. McNaught 10 km MPC · JPL
23454 1988 XU2 01/12/1988 Brorfelde P. Jensen 5,5 km MPC · JPL
23455 Fumi 1988 XY4 05/12/1988 Kiso T. Nakamura 8,7 km MPC · JPL
23456 1989 DB 26/02/1989 Toyota K. Suzuki, T. Furuta 3,9 km MPC · JPL
23457 Beiderbecke 1989 GV6 05/04/1989 La Silla M. Geffert 4,4 km MPC · JPL
23458 1989 RY1 06/09/1989 Palomar E. F. Helin 7,2 km MPC · JPL
23459 1989 ST4 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 9,0 km MPC · JPL
23460 1989 SX9 26/09/1989 La Silla H. Debehogne 2,7 km MPC · JPL
23461 1989 TM4 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
23462 1989 TU4 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
23463 1989 TX11 02/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 26 km MPC · JPL
23464 1989 TN15 03/10/1989 La Silla H. Debehogne 2,6 km MPC · JPL
23465 1989 UA1 24/10/1989 Kitami M. Yanai, K. Watanabe 2,9 km MPC · JPL
23466 1990 DU4 28/02/1990 La Silla H. Debehogne 6,1 km MPC · JPL
23467 1990 QS3 20/08/1990 Palomar E. F. Helin 2,6 km MPC · JPL
23468 Kannabe 1990 SS3 20/09/1990 Geisei T. Seki 7,3 km MPC · JPL
23469 Neilpeart 1990 SY3 22/09/1990 Palomar B. Roman 6,3 km MPC · JPL
23470 1990 SO8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
23471 Kawatamasaaki 1990 TH3 15/10/1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe 8,6 km MPC · JPL
23472 Rolfriekher 1990 TZ10 10/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 4,1 km MPC · JPL
23473 Voss 1990 TD12 11/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 6,6 km MPC · JPL
23474 1990 UX1 20/10/1990 Siding Spring R. H. McNaught 4,9 km MPC · JPL
23475 1990 VM2 13/11/ 1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,4 km MPC · JPL
23476 1990 VE4 15/11/ 1990 Ojima T. Niijima, T. Urata 3,8 km MPC · JPL
23477 Wallenstadt 1990 WS1 18/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
23478 Chikumagawa 1991 BZ 21/01/1991 Geisei T. Seki 7,9 km MPC · JPL
23479 1991 CG 05/02/1991 Yorii M. Arai, H. Mori 14 km MPC · JPL
23480 1991 EL 10/03/1991 Siding Spring R. H. McNaught 28 km MPC · JPL
23481 1991 GT4 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
23482 1991 LV 14/06/1991 Palomar E. F. Helin 4,5 km MPC · JPL
23483 1991 LV4 06/06/1991 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
23484 1991 NC1 12/07/1991 Palomar H. E. Holt 6,2 km MPC · JPL
23485 1991 NV6 12/07/1991 La Silla H. Debehogne 11 km MPC · JPL
23486 1991 PE2 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
23487 1991 PX4 03/08/1991 La Silla E. W. Elst 9,5 km MPC · JPL
23488 1991 PF12 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 3,0 km MPC · JPL
23489 1991 PU16 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 6,8 km MPC · JPL
23490 Monikohl 1991 RK3 12/09/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 5,2 km MPC · JPL
23491 1991 RX17 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 4,6 km MPC · JPL
23492 1991 RA20 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,8 km MPC · JPL
23493 1991 SO 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,0 km MPC · JPL
23494 1991 SE2 16/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,0 km MPC · JPL
23495 1991 UQ1 29/10/1991 Kitami A. Takahashi, K. Watanabe 7,9 km MPC · JPL
23496 1991 VN3 03/11/ 1991 Palomar E. F. Helin 3,0 km MPC · JPL
23497 1991 VG4 05/11/ 1991 Dynic A. Sugie 3,8 km MPC · JPL
23498 1991 VH6 06/11/ 1991 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
23499 1991 VY12 11/11/ 1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,1 km MPC · JPL
23500 1992 AT2 09/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
23501 1992 CK1 12/02/1992 Mérida O. A. Naranjo, J. Stock 4,6 km MPC · JPL
23502 1992 DE3 25/02/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
23503 1992 DD4 29/02/1992 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
23504 Haneda 1992 EX 07/03/1992 Geisei T. Seki 4,7 km MPC · JPL
23505 1992 EB4 01/03/1992 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
23506 1992 EC8 02/03/1992 La Silla UESAC 4,0 km MPC · JPL
23507 1992 EQ13 02/03/1992 La Silla UESAC 7,7 km MPC · JPL
23508 1992 ET14 01/03/1992 La Silla UESAC 3,5 km MPC · JPL
23509 1992 HQ3 30/04/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
23510 1992 PA2 04/08/1992 Palomar H. E. Holt 2,2 km MPC · JPL
23511 1992 PB2 04/08/1992 Palomar H. E. Holt 10 km MPC · JPL
23512 1992 PC3 06/08/1992 Palomar H. E. Holt 7,8 km MPC · JPL
23513 1992 PZ3 02/08/1992 Palomar H. E. Holt 3,6 km MPC · JPL
23514 Schneider 1992 RU 02/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,6 km MPC · JPL
23515 1992 RF2 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
23516 1992 RK2 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
23517 1992 RO3 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 7,9 km MPC · JPL
23518 1992 SP1 20/09/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 9,9 km MPC · JPL
23519 1992 SG13 23/09/1992 Palomar E. F. Helin 2,6 km MPC · JPL
23520 Ludwigbechstein 1992 SM26 23/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 1,8 km MPC · JPL
23521 1992 US1 21/10/1992 Kiyosato S. Otomo 3,0 km MPC · JPL
23522 1992 WC9 18/11/ 1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,1 km MPC · JPL
23523 1993 AQ 13/01/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 8,9 km MPC · JPL
23524 1993 BF3 23/01/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,3 km MPC · JPL
23525 1993 FS22 21/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
23526 1993 FJ32 21/03/1993 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
23527 1993 FD37 19/03/1993 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
23528 1993 FQ38 19/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
23529 1993 FR45 19/03/1993 La Silla UESAC 3,5 km MPC · JPL
23530 1993 FV45 19/03/1993 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
23531 1993 FN62 19/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
23532 1993 JG1 14/05/1993 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
23533 1993 PU5 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
23534 1993 QP3 18/08/1993 Caussols E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
23535 1993 QL7 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
23536 1993 QS9 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
23537 1993 SA6 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
23538 1993 TM15 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
23539 1993 TU15 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
23540 1993 TV19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
23541 1993 TU29 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
23542 1993 TN30 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
23543 1993 UK 16/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,2 km MPC · JPL
23544 1993 XW 11/12/1993 Oizumi T. Kobayashi 19 km MPC · JPL
23545 1994 AC 02/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
23546 1994 AV10 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
23547 Tognelli 1994 DG 17/02/1994 San Marcello L. Tesi, G. Cattani 4,6 km MPC · JPL
23548 1994 EF2 11/03/1994 Palomar K. J. Lawrence 1,1 km MPC · JPL
23549 Epicles 1994 ES6 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 18 km MPC · JPL
23550 1994 GK9 11/04/1994 Palomar E. F. Helin 3,7 km MPC · JPL
23551 1994 GO9 11/04/1994 Palomar E. F. Helin 5,0 km MPC · JPL
23552 1994 NB 03/07/1994 Palomar E. F. Helin 5,4 km MPC · JPL
23553 1994 PL4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
23554 1994 PJ11 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
23555 1994 PP15 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
23556 1994 PY25 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
23557 1994 PU26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
23558 1994 PW26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
23559 1994 PD32 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
23560 1994 RX8 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
23561 1994 RM12 01/09/1994 Palomar E. F. Helin 3,5 km MPC · JPL
23562 Hyodokenichi 1994 TR1 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,4 km MPC · JPL
23563 1994 UP8 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
23564 Ungaretti 1994 VX1 06/11/ 1994 Colleverde V. S. Casulli 8,4 km MPC · JPL
23565 1994 WB 23/11/ 1994 Sudbury D. di Cicco 4,7 km MPC · JPL
23566 1994 WS1 27/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
23567 1994 YG 21/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
23568 1994 YU 28/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
23569 1994 YF1 28/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 7,5 km MPC · JPL
23570 1995 AA 01/01/1995 Chiyoda T. Kojima 8,0 km MPC · JPL
23571 Zuaboni 1995 AB 01/01/1995 Sormano M. Cavagna, E. Galliani 5,9 km MPC · JPL
23572 1995 AS2 10/01/1995 Chiyoda T. Kojima 8,8 km MPC · JPL
23573 1995 BG 23/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 8,6 km MPC · JPL
23574 1995 BX 25/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 8,7 km MPC · JPL
23575 1995 BE2 30/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,5 km MPC · JPL
23576 1995 DZ3 21/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
23577 1995 DY8 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
23578 Baedeker 1995 DR13 22/02/1995 Tautenburg Observatory F. Börngen 9,7 km MPC · JPL
23579 1995 EN5 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
23580 1995 OZ2 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
23581 1995 OE5 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
23582 1995 QA3 31/08/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
23583 Křivský 1995 SJ1 22/09/1995 Ondřejov L. Kotková 5,2 km MPC · JPL
23584 1995 SB31 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
23585 1995 SD53 28/09/1995 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
23586 1995 TA1 13/10/1995 Chichibu N. Satō, T. Urata 4,6 km MPC · JPL
23587 Abukumado 1995 TE8 02/10/1995 Geisei T. Seki 4,2 km MPC · JPL
23588 1995 UX3 20/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
23589 1995 UR6 23/10/1995 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 1,9 km MPC · JPL
23590 1995 UD34 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
23591 1995 UP44 26/10/1995 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 3,2 km MPC · JPL
23592 1995 UB47 27/10/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,4 km MPC · JPL
23593 1995 VJ 02/11/ 1995 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
23594 1995 VJ2 13/11/ 1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,9 km MPC · JPL
23595 1995 VR11 15/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
23596 1995 WQ 17/11/ 1995 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
23597 1995 WY4 24/11/ 1995 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
23598 1995 WL13 16/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
23599 1995 XV 12/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
23600 1995 XC1 15/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
23601 1995 YC5 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
23602 1995 YK20 23/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,5 km MPC · JPL
23603 1995 YM23 21/12/1995 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
23604 1996 AL 11/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 9,7 km MPC · JPL
23605 1996 AP 11/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
23606 1996 AS1 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
23607 1996 AR2 13/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 5,5 km MPC · JPL
23608 Alpiapuane 1996 AC4 15/01/1996 Cima Ekar M. Tombelli, U. Munari 4,6 km MPC · JPL
23609 1996 AU6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
23610 1996 AW7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
23611 1996 BO3 27/01/1996 Oohira T. Urata 3,2 km MPC · JPL
23612 Ramzel 1996 BJ4 22/01/1996 Socorro R. Weber 5,0 km MPC · JPL
23613 1996 EK6 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
23614 1996 FX 18/03/1996 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
23615 1996 FK12 28/03/1996 Siding Spring R. H. McNaught 3,5 km MPC · JPL
23616 1996 HY10 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
23617 Duna 1996 HM13 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 16 km MPC · JPL
23618 1996 JS5 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
23619 1996 JX7 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
23620 1996 LS2 11/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
23621 1996 PA 05/08/1996 Siding Spring G. J. Garradd 2,3 km MPC · JPL
23622 1996 RW29 12/09/1996 La Silla UDTS 21 km MPC · JPL
23623 1996 TR29 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
23624 1996 UX3 29/10/1996 Xinglong SCAP 27 km MPC · JPL
23625 Gelfond 1996 WX 19/11/ 1996 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
23626 1996 XD3 03/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
23627 1996 XG19 08/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
23628 Ichimura 1996 XZ31 08/12/1996 Chichibu N. Satō 2,4 km MPC · JPL
23629 1996 YR 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
23630 1996 YA3 30/12/1996 Chichibu N. Satō 2,0 km MPC · JPL
23631 1997 AG 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
23632 1997 AQ 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
23633 1997 AF3 04/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
23634 1997 AY3 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
23635 1997 AH4 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
23636 1997 AJ4 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
23637 1997 AM6 04/01/1997 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
23638 Nagano 1997 AV6 06/01/1997 Chichibu N. Satō 2,2 km MPC · JPL
23639 1997 AN7 09/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
23640 1997 AY7 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
23641 1997 AU10 09/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
23642 1997 AD15 09/01/1997 Oohira T. Urata 4,6 km MPC · JPL
23643 1997 AQ15 12/01/1997 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
23644 Yamaneko 1997 AW17 13/01/1997 Kuma Kogen A. Nakamura 2,4 km MPC · JPL
23645 1997 BJ2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
23646 1997 BX2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
23647 1997 BR3 31/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
23648 Kolář 1997 CB 01/02/1997 Ondřejov L. Kotková 4,5 km MPC · JPL
23649 Tohoku 1997 CJ5 01/02/1997 Chichibu N. Satō 2,1 km MPC · JPL
23650 Čvančara 1997 CU5 07/02/1997 Kleť M. Tichý 1,6 km MPC · JPL
23651 1997 CN12 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
23652 1997 CW19 12/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
23653 1997 CE21 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
23654 1997 CC26 13/02/1997 Oohira T. Urata 2,0 km MPC · JPL
23655 1997 CG26 14/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
23656 1997 CK26 14/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
23657 1997 CB28 06/02/1997 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
23658 1997 CC28 06/02/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
23659 1997 EH 01/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
23660 1997 ED5 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
23661 1997 EL16 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
23662 1997 ES17 03/03/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,5 km MPC · JPL
23663 Kalou 1997 EG18 10/03/1997 Arbonne-la-Forêt M. Meunier 2,2 km MPC · JPL
23664 1997 EP25 05/03/1997 Oohira T. Urata 3,6 km MPC · JPL
23665 1997 EU46 12/03/1997 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
23666 1997 FT1 30/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
23667 Savinakim 1997 FM4 31/03/1997 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
23668 Eunbekim 1997 FR4 31/03/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
23669 Huihuifan 1997 FB5 31/03/1997 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
23670 1997 GX14 03/04/1997 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
23671 1997 GX18 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
23672 Swiggum 1997 GR21 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
23673 Neilmehta 1997 GB23 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23674 Juliebaker 1997 GJ23 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
23675 Zabinski 1997 GU23 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23676 1997 GR25 04/04/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,0 km MPC · JPL
23677 1997 GV32 03/04/1997 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
23678 1997 GW32 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
23679 Andrewmoore 1997 GM33 03/04/1997 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
23680 Kerryking 1997 GL34 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
23681 Prabhu 1997 GC36 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23682 1997 GT40 07/04/1997 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
23683 1997 HO1 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
23684 1997 HB10 30/04/1997 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
23685 Toaldo 1997 JV 01/05/1997 Bologna San Vittore Obs. 4,6 km MPC · JPL
23686 Songyuan 1997 JZ7 08/05/1997 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
23687 1997 JA11 08/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
23688 Josephjoachim 1997 JJ11 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
23689 Jancuypers 1997 JC13 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
23690 1997 JD14 09/05/1997 Xinglong SCAP 7,3 km MPC · JPL
23691 Jefneve 1997 JN16 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
23692 1997 KA 20/05/1997 Xinglong SCAP 7,1 km MPC · JPL
23693 1997 KU2 30/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
23694 1997 KZ3 29/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 32 km MPC · JPL
23695 1997 MS4 28/06/1997 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
23696 1997 MV4 28/06/1997 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
23697 1997 MK9 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
23698 1997 NA3 04/07/1997 Xinglong SCAP 4,8 km MPC · JPL
23699 Paulgordan 1997 ND3 08/07/1997 Prescott P. G. Comba 3,9 km MPC · JPL
23700 1997 OZ 25/07/1997 Majorca R. Pacheco, Á. López J. 5,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
23701 Liqibin 1997 PC1 03/08/1997 Xinglong SCAP 8,1 km MPC · JPL
23702 1997 QE1 28/08/1997 Cloudcroft W. Offutt 9,0 km MPC · JPL
23703 1997 RJ1 03/09/1997 Oohira T. Urata 9,7 km MPC · JPL
23704 1997 SD10 23/09/1997 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
23705 1997 SQ14 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
23706 1997 SY32 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
23707 Chambliss 1997 TZ7 04/10/1997 Chinle J. Bruton 7,2 km MPC · JPL
23708 1997 TR18 05/10/1997 Xinglong SCAP 8,5 km MPC · JPL
23709 1997 TA28 01/10/1997 La Silla UDTS 20 km MPC · JPL
23710 1997 UJ 20/10/1997 Ondřejov L. Kotková 17 km MPC · JPL
23711 1997 UT2 25/10/1997 Oohira T. Urata 13 km MPC · JPL
23712 Willpatrick 1998 AA 01/01/1998 Needville W. G. Dillon, E. R. Dillon 7,7 km MPC · JPL
23713 1998 EQ2 02/03/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
23714 1998 EC3 01/03/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
23715 1998 FK2 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
23716 1998 FA107 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
23717 Kaddoura 1998 FW118 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23718 Horgos 1998 GO10 02/04/1998 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 2,9 km MPC · JPL
23719 1998 HG23 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
23720 1998 HG26 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
23721 1998 HQ27 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
23722 Gulak 1998 HD32 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
23723 1998 HG40 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
23724 1998 HW41 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
23725 1998 HH43 23/04/1998 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
23726 1998 HG48 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
23727 Akihasan 1998 HO52 30/04/1998 Nanyo T. Okuni 2,8 km MPC · JPL
23728 Jasonmorrow 1998 HV63 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23729 Kemeisha 1998 HH80 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
23730 Suncar 1998 HX89 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
23731 1998 HA93 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
23732 Choiseungjae 1998 HV95 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
23733 Hyojiyun 1998 HE123 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
23734 Kimgyehyun 1998 HK124 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
23735 Cohen 1998 HM134 19/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23736 1998 HO148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
23737 1998 HW150 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
23738 van Zyl 1998 JZ1 01/05/1998 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
23739 Kevin 1998 KS1 18/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
23740 1998 KP3 25/05/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,5 km MPC · JPL
23741 Takaaki 1998 KB4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
23742 Okadatatsuaki 1998 KW4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
23743 Toshikasuga 1998 KT6 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
23744 Ootsubo 1998 KX6 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
23745 Liadawley 1998 KZ15 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
23746 1998 KQ19 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
23747 Rahaelgupta 1998 KW25 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
23748 Kaarethode 1998 KF28 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23749 Thygesen 1998 KL30 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
23750 Stepciechan 1998 KQ35 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
23751 Davidprice 1998 KL37 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
23752 Jacobshapiro 1998 KB41 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
23753 Busdicker 1998 KP41 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
23754 Rachnareddy 1998 KV46 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
23755 Sergiolozano 1998 KY46 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
23756 Daniellozano 1998 KE47 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
23757 Jonmunoz 1998 KL48 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
23758 Guyuzhou 1998 KG51 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
23759 Wangzhaoxin 1998 KS56 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
23760 1998 KM61 23/05/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
23761 Yangliqing 1998 KJ63 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
23762 1998 KF64 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
23763 1998 MP7 24/06/1998 Lime Creek R. Linderholm 6,4 km MPC · JPL
23764 1998 MR15 21/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
23765 1998 MN16 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
23766 1998 MZ23 25/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
23767 1998 MG31 24/06/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
23768 Abu-Rmaileh 1998 MT32 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
23769 Russellbabb 1998 MP33 24/06/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
23770 1998 MQ35 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
23771 Emaitchar 1998 MR37 24/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
23772 Masateru 1998 MU37 24/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
23773 Sarugaku 1998 MV37 24/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
23774 Herbelliott 1998 MZ41 26/06/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
23775 Okudaira 1998 PE 02/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
23776 Gosset 1998 QE 17/08/1998 Prescott P. G. Comba 5,0 km MPC · JPL
23777 Goursat 1998 QT5 23/08/1998 Prescott P. G. Comba 7,0 km MPC · JPL
23778 1998 QO7 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
23779 Cambier 1998 QL10 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
23780 1998 QT10 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23781 1998 QT11 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
23782 1998 QE12 17/08/1998 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
23783 Alyssachan 1998 QG12 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
23784 1998 QW15 22/08/1998 Bédoin P. Antonini 6,2 km MPC · JPL
23785 1998 QJ16 17/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
23786 1998 QK16 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
23787 1998 QC17 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
23788 Cofer 1998 QT18 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
23789 1998 QW18 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
23790 1998 QK19 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
23791 Kaysonconlin 1998 QX21 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
23792 Alyssacook 1998 QU24 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
23793 1998 QK26 23/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 6,8 km MPC · JPL
23794 1998 QG29 22/08/1998 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
23795 1998 QW32 17/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
23796 1998 QK34 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
23797 1998 QR36 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
23798 Samagonzalez 1998 QL37 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
23799 1998 QZ37 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
23800 1998 QD38 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
23801 Erikgustafson 1998 QQ38 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
23802 1998 QA39 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
23803 1998 QE39 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
23804 Haber 1998 QR39 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
23805 1998 QB40 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
23806 1998 QD40 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
23807 1998 QM40 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
23808 Joshuahammer 1998 QL42 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23809 Haswell 1998 QC44 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
23810 1998 QO45 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
23811 Connorivens 1998 QB46 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
23812 Jannuzi 1998 QR46 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
23813 1998 QT46 17/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
23814 Bethanylynne 1998 QE49 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
23815 1998 QF49 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
23816 Rohitkamat 1998 QF50 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
23817 Gokulk 1998 QX50 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
23818 Matthewlepow 1998 QZ50 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
23819 Tsuyoshi 1998 QK54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
23820 1998 QT69 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23821 Morganmonroe 1998 QZ69 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
23822 1998 QC70 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
23823 1998 QJ70 24/08/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
23824 1998 QX72 24/08/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
23825 1998 QD73 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
23826 1998 QO73 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
23827 1998 QG74 24/08/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
23828 1998 QK76 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
23829 1998 QR77 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
23830 1998 QZ85 24/08/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
23831 Mattmooney 1998 QK86 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
23832 1998 QW89 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23833 Mowers 1998 QS90 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
23834 Mukhopadhyay 1998 QW90 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
23835 1998 QF91 28/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
23836 1998 QS93 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23837 Matthewnanni 1998 QY93 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
23838 1998 QB96 19/08/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
23839 1998 QO100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
23840 1998 QP100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
23841 1998 QG102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
23842 1998 QM106 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
23843 1998 QU106 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
23844 Raghvendra 1998 QB109 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
23845 1998 RB 02/09/1998 Dynic A. Sugie 4,0 km MPC · JPL
23846 1998 RF 01/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 5,7 km MPC · JPL
23847 1998 RC1 12/09/1998 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
23848 1998 RJ1 10/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 10 km MPC · JPL
23849 1998 RA19 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
23850 Ramaswami 1998 RJ34 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
23851 Rottman-Yang 1998 RZ34 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
23852 Laurierumker 1998 RN35 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
23853 1998 RZ35 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
23854 Rickschaffer 1998 RD40 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
23855 Brandonshih 1998 RD44 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
23856 1998 RU47 14/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
23857 1998 RT50 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
23858 Ambrosesoehn 1998 RG53 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
23859 1998 RX55 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
23860 1998 RU56 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
23861 Benjaminsong 1998 RM58 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
23862 1998 RU59 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
23863 1998 RB62 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
23864 1998 RP64 14/09/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
23865 Karlsorensen 1998 RK65 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
23866 1998 RC69 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
23867 Cathsoto 1998 RG71 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
23868 1998 RA73 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
23869 1998 RF74 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
23870 1998 RW75 14/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
23871 1998 RC76 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
23872 1998 RH76 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
23873 1998 RL76 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
23874 1998 RB77 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
23875 Strube 1998 RC77 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
23876 1998 RZ79 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
23877 Gourmaud 1998 SP 16/09/1998 Caussols ODAS 8,6 km MPC · JPL
23878 1998 SN2 18/09/1998 Caussols ODAS 7,1 km MPC · JPL
23879 Demura 1998 SX4 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
23880 Tongil 1998 SG5 18/09/1998 Younchun T. H. Lee 7,8 km MPC · JPL
23881 1998 SP7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
23882 Fredcourant 1998 SC12 22/09/1998 Caussols ODAS 7,2 km MPC · JPL
23883 1998 SL12 21/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 5,4 km MPC · JPL
23884 Karenharvey 1998 SY12 20/09/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,0 km MPC · JPL
23885 1998 SE13 16/09/1998 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
23886 Toshihamane 1998 SV23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
23887 Shinsukeabe 1998 SA24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
23888 Daikinoshita 1998 SZ24 18/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
23889 Hermanngrassmann 1998 SC28 26/09/1998 Prescott P. G. Comba 6,4 km MPC · JPL
23890 Quindou 1998 SO35 22/09/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
23891 1998 SC49 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,7 km MPC · JPL
23892 1998 SH49 23/09/1998 Uccle T. Pauwels 4,2 km MPC · JPL
23893 Lauman 1998 SL54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
23894 Arikahiguchi 1998 SM56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
23895 Akikonakamura 1998 SH58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
23896 Tatsuaki 1998 SF59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
23897 Daikuroda 1998 SA60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
23898 Takir 1998 SG60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
23899 Kornoš 1998 SE61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
23900 Urakawa 1998 SO61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
23901 1998 SU62 25/09/1998 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
23902 1998 SN64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
23903 1998 SK65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
23904 Amytang 1998 SE70 21/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
23905 1998 SQ70 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
23906 1998 SB72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
23907 1998 SH72 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
23908 1998 SL80 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
23909 1998 SZ96 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
23910 1998 SP115 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
23911 1998 SF128 26/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
23912 1998 SU128 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
23913 1998 SB129 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
23914 1998 SO129 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
23915 1998 SN130 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
23916 1998 SD131 26/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
23917 1998 SV132 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
23918 1998 SH133 26/09/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
23919 1998 SV134 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
23920 1998 SE135 26/09/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
23921 1998 SH135 26/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
23922 Tawadros 1998 SR135 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
23923 1998 SA137 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
23924 Premt 1998 SX140 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
23925 1998 SZ140 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
23926 1998 SU141 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
23927 1998 SS144 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
23928 Darbywoodard 1998 ST160 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
23929 1998 SU163 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
23930 1998 SX163 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 7,5 km MPC · JPL
23931 Ibuki 1998 SV164 21/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
23932 1998 TN2 13/10/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
23933 1998 TD3 14/10/1998 Catalina CSS 9,9 km MPC · JPL
23934 1998 TN5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 15 km MPC · JPL
23935 1998 TU6 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
23936 1998 TV6 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 14 km MPC · JPL
23937 Delibes 1998 TR15 15/10/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
23938 Kurosaki 1998 TR33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
23939 1998 TV33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 24 km MPC · JPL
23940 1998 UE 16/10/1998 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
23941 1998 UW1 16/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 7,2 km MPC · JPL
23942 1998 UX1 16/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 7,6 km MPC · JPL
23943 1998 UO2 20/10/1998 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
23944 Dusser 1998 UR3 20/10/1998 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
23945 1998 US4 20/10/1998 Caussols ODAS 11 km MPC · JPL
23946 Marcelleroux 1998 UL6 22/10/1998 Caussols ODAS 9,0 km MPC · JPL
23947 1998 UH16 23/10/1998 Caussols ODAS 19 km MPC · JPL
23948 1998 UQ18 25/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 9,6 km MPC · JPL
23949 Dazapata 1998 UP21 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
23950 Tsusakamoto 1998 UM24 18/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
23951 1998 UX25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
23952 1998 UU28 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 8,2 km MPC · JPL
23953 1998 UV30 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 8,7 km MPC · JPL
23954 1998 UT35 28/10/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
23955 Nishikota 1998 UO44 18/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
23956 1998 VD9 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
23957 1998 VL16 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
23958 1998 VD30 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 46 km MPC · JPL
23959 1998 VZ36 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
23960 1998 VL37 10/11/ 1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
23961 1998 VL39 11/11/ 1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
23962 1998 WO1 18/11/ 1998 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
23963 1998 WY8 18/11/ 1998 Chichibu N. Satō 20 km MPC · JPL
23964 1998 WR15 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
23965 1998 WP16 21/11/ 1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
23966 1998 WO22 18/11/ 1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
23967 1998 XQ12 14/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
23968 1998 XA13 08/12/1998 Caussols ODAS 31 km MPC · JPL
23969 1998 XF78 15/12/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
23970 1998 YP6 21/12/1998 Caussols ODAS 32 km MPC · JPL
23971 1998 YU9 25/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 8,3 km MPC · JPL
23972 1999 AA 03/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,3 km MPC · JPL
23973 1999 CA4 05/02/1999 Xinglong SCAP 11 km MPC · JPL
23974 1999 CK12 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
23975 Akran 1999 CU81 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
23976 1999 DZ6 23/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
23977 1999 GW6 14/04/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
23978 1999 JF21 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
23979 1999 JL82 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
23980 Ogden 1999 JA124 14/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
23981 Patjohnson 1999 LC4 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
23982 1999 LM12 09/06/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
23983 1999 NS11 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
23984 1999 NC42 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
23985 1999 NB53 12/07/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
23986 1999 NZ53 12/07/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
23987 1999 NB63 13/07/1999 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
23988 Maungakiekie 1999 RB 02/09/1999 Auckland I. P. Griffin 5,5 km MPC · JPL
23989 Farpoint 1999 RF 03/09/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 3,5 km MPC · JPL
23990 Springsteen 1999 RM1 04/09/1999 Auckland I. P. Griffin 1,6 km MPC · JPL
23991 1999 RD3 06/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,1 km MPC · JPL
23992 Markhobbs 1999 RO11 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
23993 1999 RS13 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
23994 Mayhan 1999 RA14 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
23995 Oechsle 1999 RX17 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
23996 1999 RT27 08/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
23997 1999 RW27 08/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 7,0 km MPC · JPL
23998 1999 RP29 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
23999 Rinner 1999 RA33 09/09/1999 Saint-Michel-sur-Meurthe L. Bernasconi 5,2 km MPC · JPL
24000 Patrickdufour 1999 RB33 10/09/1999 Saint-Michel-sur-Meurthe L. Bernasconi 2,0 km MPC · JPL

19.000s  • 20.000s  • 21.000s  • 22.000s  • 23.000s  • 24.000s  • 25.000s  • 26.000s  • 27.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001