Danh sách tiểu hành tinh/41001–42000

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang đầu 000K 100K 200K 300K 400K 500K  

36.000s  • 37.000s  • 38.000s  • 39.000s  • 40.000s  • 41.000s  • 42.000s  • 43.000s  • 44.000s  • 45.000s  • 46.000s41001–41100[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41001 1999 UG9 29/10/1999 Catalina CSS 8,3 km MPC · JPL
41002 1999 UW12 29/10/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
41003 1999 UZ12 29/10/1999 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
41004 1999 UA13 29/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
41005 1999 UJ13 29/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
41006 1999 UM13 29/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
41007 1999 UN14 29/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
41008 1999 UR14 29/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
41009 1999 UG15 29/10/1999 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
41010 1999 UN15 29/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
41011 1999 UB16 29/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
41012 1999 UD17 30/10/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
41013 1999 UH22 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
41014 1999 UP23 28/10/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
41015 1999 UB24 28/10/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
41016 1999 UR24 28/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
41017 1999 UJ26 30/10/1999 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
41018 1999 UB27 31/10/1999 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
41019 1999 UV29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
41020 1999 UO30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
41021 1999 UL32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
41022 1999 UZ36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
41023 1999 UT38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
41024 1999 UW38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
41025 1999 UY38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
41026 1999 UC40 16/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
41027 1999 UP44 30/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
41028 1999 UL45 31/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
41029 1999 UY45 31/10/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
41030 Mariawomack 1999 UQ46 31/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
41031 1999 UA47 29/10/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
41032 1999 UC48 30/10/1999 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
41033 1999 UW48 31/10/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
41034 1999 UJ49 31/10/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
41035 1999 UT50 30/10/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
41036 1999 UH51 31/10/1999 Catalina CSS 8,5 km MPC · JPL
41037 1999 US51 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
41038 1999 UX52 31/10/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
41039 1999 UX56 29/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
41040 1999 VR 02/11/1999 Oohira T. Urata 7,5 km MPC · JPL
41041 1999 VV1 04/11/1999 Gekko T. Kagawa 5,0 km MPC · JPL
41042 1999 VB2 03/11/1999 Dynic A. Sugie 18 km MPC · JPL
41043 1999 VW4 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
41044 1999 VW6 08/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,9 km MPC · JPL
41045 1999 VX6 08/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,9 km MPC · JPL
41046 1999 VZ6 08/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,1 km MPC · JPL
41047 1999 VP7 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
41048 1999 VQ7 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,4 km MPC · JPL
41049 Van Citters 1999 VC9 09/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,3 km MPC · JPL
41050 1999 VF9 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,4 km MPC · JPL
41051 1999 VR10 09/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
41052 1999 VJ16 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
41053 1999 VH18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
41054 1999 VL18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
41055 1999 VD20 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,4 km MPC · JPL
41056 1999 VX20 09/11/1999 Monte Agliale M. Ziboli 4,5 km MPC · JPL
41057 1999 VU22 12/11/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 7,0 km MPC · JPL
41058 1999 VC24 08/11/1999 Majorca R. Pacheco, Á. López J. 9,0 km MPC · JPL
41059 1999 VC26 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
41060 1999 VB28 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41061 1999 VD28 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
41062 1999 VC29 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41063 1999 VE29 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
41064 1999 VK29 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
41065 1999 VR29 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41066 1999 VO31 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41067 1999 VG32 03/11/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
41068 1999 VO32 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41069 1999 VJ33 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41070 1999 VS34 03/11/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
41071 1999 VY36 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41072 1999 VX38 10/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41073 1999 VG39 10/11/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41074 1999 VL40 13/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
41075 1999 VG43 01/11/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
41076 1999 VH43 01/11/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
41077 1999 VT43 01/11/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
41078 1999 VB44 03/11/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
41079 1999 VP45 04/11/1999 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
41080 1999 VX45 04/11/1999 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
41081 1999 VW47 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
41082 1999 VQ48 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
41083 1999 VO50 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41084 1999 VC52 03/11/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
41085 1999 VL55 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41086 1999 VU55 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41087 1999 VS56 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41088 1999 VO57 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41089 1999 VM58 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
41090 1999 VS59 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
41091 1999 VY59 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41092 1999 VD60 04/11/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
41093 1999 VR60 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41094 1999 VH61 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41095 1999 VK61 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41096 1999 VN61 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41097 1999 VO61 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
41098 1999 VG63 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41099 1999 VL64 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41100 1999 VW64 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL

41101–41200[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41101 1999 VE65 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41102 1999 VX66 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
41103 1999 VE67 04/11/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41104 1999 VG67 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
41105 1999 VR67 04/11/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
41106 1999 VL69 04/11/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
41107 Ropakov 1999 VX72 01/11/1999 Uccle E. W. Elst, S. I. Ipatov 2,3 km MPC · JPL
41108 1999 VT73 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
41109 1999 VC75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
41110 1999 VB78 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41111 1999 VF80 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41112 1999 VP82 05/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41113 1999 VQ83 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
41114 1999 VC84 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
41115 1999 VQ85 05/11/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
41116 1999 VT85 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41117 1999 VM87 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41118 1999 VT87 05/11/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
41119 1999 VV87 07/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41120 1999 VX87 07/11/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41121 1999 VP89 05/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
41122 1999 VD90 05/11/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
41123 1999 VX90 05/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41124 1999 VG91 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41125 1999 VD92 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
41126 1999 VQ92 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41127 1999 VZ92 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41128 1999 VA93 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
41129 1999 VD94 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41130 1999 VC96 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41131 1999 VA98 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
41132 1999 VC98 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41133 1999 VF98 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41134 1999 VP100 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41135 1999 VP103 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
41136 1999 VL104 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41137 1999 VE114 09/11/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
41138 1999 VZ114 09/11/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
41139 1999 VU119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
41140 1999 VV122 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
41141 1999 VB125 10/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41142 1999 VF125 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
41143 1999 VR129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
41144 1999 VA131 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
41145 1999 VW135 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41146 1999 VS136 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41147 1999 VK137 12/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
41148 1999 VU143 11/11/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
41149 1999 VQ144 11/11/1999 Catalina CSS 7,9 km MPC · JPL
41150 1999 VE146 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
41151 1999 VH148 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41152 1999 VW148 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
41153 1999 VB150 14/11/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41154 1999 VO151 14/11/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
41155 1999 VG157 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41156 1999 VV157 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
41157 1999 VX159 14/11/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41158 1999 VG160 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
41159 1999 VE161 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41160 1999 VP163 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41161 1999 VM165 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
41162 1999 VM168 14/11/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
41163 1999 VX168 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
41164 1999 VO169 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
41165 1999 VW170 14/11/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
41166 1999 VJ172 14/11/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
41167 1999 VV172 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
41168 1999 VB174 03/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
41169 1999 VL174 12/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
41170 1999 VW175 01/11/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
41171 1999 VJ176 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41172 1999 VT176 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41173 1999 VP180 06/11/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
41174 1999 VH184 15/11/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
41175 1999 VN185 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
41176 1999 VP186 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41177 1999 VB187 15/11/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
41178 1999 VY187 15/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41179 1999 VW192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
41180 1999 VQ193 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
41181 1999 VR194 01/11/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
41182 1999 VL195 03/11/1999 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
41183 1999 VP195 03/11/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
41184 Devogèle 1999 VW199 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
41185 1999 VJ200 05/11/1999 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
41186 1999 VT200 05/11/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
41187 1999 VB201 06/11/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
41188 1999 VC201 06/11/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
41189 1999 VE201 06/11/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
41190 1999 VJ203 08/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
41191 1999 VL203 08/11/1999 Catalina CSS 9,1 km MPC · JPL
41192 1999 VB206 12/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41193 1999 VV206 10/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
41194 1999 VH213 12/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
41195 1999 VL221 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41196 1999 VV224 05/11/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41197 1999 VU228 03/11/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
41198 1999 WB 16/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,4 km MPC · JPL
41199 Wakanaootaki 1999 WC1 21/11/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,1 km MPC · JPL
41200 1999 WA3 27/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL

41201–41300[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41201 1999 WF4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
41202 1999 WX6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,3 km MPC · JPL
41203 1999 WK7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 13 km MPC · JPL
41204 1999 WX8 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 15 km MPC · JPL
41205 1999 WZ8 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 3,1 km MPC · JPL
41206 Sciannameo 1999 WG9 27/11/1999 Osservatorio Polino Polino Obs. 3,9 km MPC · JPL
41207 1999 WK9 29/11/1999 Bédoin P. Antonini 2,3 km MPC · JPL
41208 1999 WL9 29/11/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,6 km MPC · JPL
41209 1999 WB15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
41210 1999 WN18 27/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
41211 1999 XB1 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,7 km MPC · JPL
41212 1999 XO1 02/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41213 Mimoun 1999 XG2 02/12/1999 Les Tardieux Obs. M. Boeuf 4,7 km MPC · JPL
41214 1999 XZ3 04/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
41215 1999 XH4 04/12/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
41216 1999 XG5 04/12/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
41217 1999 XT6 04/12/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
41218 1999 XK10 05/12/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
41219 1999 XR11 06/12/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
41220 1999 XV12 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41221 1999 XQ13 05/12/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
41222 1999 XH15 02/12/1999 Ondřejov L. Kotková 6,1 km MPC · JPL
41223 1999 XD16 07/12/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
41224 1999 XX17 03/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41225 1999 XY17 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41226 1999 XZ17 03/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41227 1999 XN18 03/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
41228 1999 XT18 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41229 1999 XB19 03/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
41230 1999 XE20 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41231 1999 XS20 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
41232 1999 XK21 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41233 1999 XX22 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41234 1999 XP23 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41235 1999 XB24 06/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
41236 1999 XH24 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41237 1999 XM25 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
41238 1999 XU25 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
41239 1999 XD26 06/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
41240 1999 XO26 06/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
41241 1999 XV26 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41242 1999 XY26 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
41243 1999 XG29 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
41244 1999 XY30 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41245 1999 XJ37 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,1 km MPC · JPL
41246 1999 XZ38 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
41247 1999 XQ39 06/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
41248 1999 XG40 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41249 1999 XJ40 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
41250 1999 XA41 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41251 1999 XD41 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41252 1999 XJ42 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41253 1999 XP43 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41254 1999 XT43 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41255 1999 XV43 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41256 1999 XX45 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
41257 1999 XG46 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41258 1999 XB47 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41259 1999 XH52 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
41260 1999 XZ53 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
41261 1999 XA54 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41262 1999 XZ55 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
41263 1999 XM56 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
41264 1999 XF58 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
41265 1999 XG58 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41266 1999 XP58 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41267 1999 XK60 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
41268 1999 XO64 07/12/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
41269 1999 XX65 07/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41270 1999 XK68 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
41271 1999 XQ71 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41272 1999 XH72 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
41273 1999 XL72 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
41274 1999 XS72 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41275 1999 XP78 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41276 1999 XG83 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
41277 1999 XS85 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
41278 1999 XA90 07/12/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
41279 Trentman 1999 XD95 08/12/1999 Olathe L. Robinson 8,8 km MPC · JPL
41280 1999 XJ95 07/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
41281 1999 XZ95 09/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
41282 1999 XO96 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
41283 1999 XM99 07/12/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
41284 1999 XP102 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
41285 1999 XM106 04/12/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
41286 1999 XN106 04/12/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
41287 1999 XZ106 04/12/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
41288 1999 XD107 04/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
41289 1999 XN107 04/12/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
41290 1999 XB108 04/12/1999 Catalina CSS 8,2 km MPC · JPL
41291 1999 XE108 04/12/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
41292 1999 XH108 04/12/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
41293 1999 XY108 04/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
41294 1999 XH109 04/12/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
41295 1999 XM110 04/12/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
41296 1999 XY119 05/12/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
41297 1999 XE123 07/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
41298 1999 XT123 07/12/1999 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
41299 1999 XY125 07/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
41300 1999 XZ126 07/12/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL

41301–41400[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41301 1999 XP127 06/12/1999 Gnosca S. Sposetti 8,8 km MPC · JPL
41302 1999 XO129 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
41303 1999 XP139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
41304 1999 XA141 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
41305 1999 XK143 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 13 km MPC · JPL
41306 1999 XT146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
41307 1999 XA149 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
41308 1999 XA154 08/12/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
41309 1999 XT157 08/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
41310 1999 XC158 08/12/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
41311 1999 XR166 10/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41312 1999 XU167 10/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
41313 1999 XD168 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
41314 1999 XN168 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41315 1999 XU168 10/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
41316 1999 XJ187 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
41317 1999 XO191 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
41318 1999 XT196 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
41319 1999 XJ208 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41320 1999 XJ209 13/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41321 1999 XM209 13/12/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
41322 1999 XK212 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41323 1999 XM212 14/12/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
41324 1999 XO212 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41325 1999 XR212 14/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41326 1999 XY212 14/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
41327 1999 XD217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
41328 1999 XP220 14/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41329 1999 XM221 15/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
41330 1999 XU225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
41331 1999 XB232 09/12/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
41332 1999 XM233 03/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
41333 1999 XL238 03/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41334 1999 XE242 13/12/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
41335 1999 XL244 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41336 1999 XX244 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
41337 1999 XN258 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
41338 1999 YF4 25/12/1999 Prescott P. G. Comba 3,5 km MPC · JPL
41339 1999 YR9 31/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
41340 1999 YO14 31/12/1999 Socorro LINEAR 35 km MPC · JPL
41341 1999 YZ21 30/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
41342 1999 YC23 30/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
41343 2000 AY9 03/01/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
41344 2000 AR16 03/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41345 2000 AB18 03/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
41346 2000 AW19 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
41347 2000 AR22 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
41348 2000 AH23 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41349 2000 AA24 03/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41350 2000 AJ25 03/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
41351 2000 AS27 03/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
41352 2000 AT31 03/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
41353 2000 AB33 03/01/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
41354 2000 AW33 03/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
41355 2000 AF36 03/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41356 2000 AZ51 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
41357 2000 AD52 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41358 2000 AJ54 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
41359 2000 AG55 04/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
41360 2000 AN68 05/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
41361 2000 AO76 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41362 2000 AJ81 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41363 2000 AA90 05/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
41364 2000 AD96 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41365 2000 AO98 05/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
41366 2000 AU98 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41367 2000 AP99 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41368 2000 AA100 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41369 2000 AG100 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41370 2000 AA101 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41371 2000 AB101 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
41372 2000 AC101 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
41373 2000 AR101 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41374 2000 AW101 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41375 2000 AD102 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41376 2000 AT103 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
41377 2000 AB104 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
41378 2000 AP105 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
41379 2000 AS105 05/01/2000 Socorro LINEAR 31 km MPC · JPL
41380 2000 AM113 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
41381 2000 AG117 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
41382 2000 AV124 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41383 2000 AH138 05/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
41384 2000 AJ138 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41385 2000 AQ138 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
41386 2000 AD140 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
41387 2000 AE140 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41388 2000 AJ140 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
41389 2000 AM140 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41390 2000 AX145 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41391 2000 AX148 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
41392 2000 AA149 07/01/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
41393 2000 AV151 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41394 2000 AW162 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
41395 2000 AY169 07/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
41396 2000 AG175 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
41397 2000 AS175 07/01/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
41398 2000 AH177 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
41399 2000 AR177 07/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41400 2000 AR185 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL

41401–41500[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41401 2000 AU186 08/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41402 2000 AV186 08/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41403 2000 AW186 08/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41404 2000 AG187 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41405 2000 AS187 08/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
41406 2000 AD188 08/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
41407 2000 AL188 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41408 2000 AV196 08/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
41409 2000 AW199 09/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
41410 2000 AD200 09/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41411 2000 AK200 09/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
41412 2000 AO200 09/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41413 2000 AF210 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
41414 2000 AC215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
41415 2000 AX230 04/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
41416 2000 AF231 04/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
41417 2000 AL233 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
41418 2000 AR233 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
41419 2000 AW234 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41420 2000 AQ240 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
41421 2000 AZ240 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
41422 2000 CB5 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
41423 2000 CU24 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41424 2000 CK40 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41425 2000 CE77 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
41426 2000 CJ140 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
41427 2000 DY4 28/02/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
41428 2000 EL85 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41429 2000 GE2 03/04/2000 Socorro LINEAR 200 m MPC · JPL
41430 2000 GN4 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41431 2000 GY6 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41432 2000 GE35 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41433 2000 GY51 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41434 2000 GB82 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
41435 2000 GQ89 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
41436 2000 GJ95 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
41437 2000 GT122 11/04/2000 Fountain Hills C. W. Juels 6,3 km MPC · JPL
41438 2000 GG124 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
41439 2000 GO134 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41440 2000 HZ23 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 390 m MPC · JPL
41441 2000 HK25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
41442 2000 JS51 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41443 2000 JD73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
41444 2000 JK76 06/05/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
41445 2000 KF56 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41446 2000 LW 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
41447 2000 LK4 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41448 2000 LJ12 04/06/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
41449 2000 LN12 05/06/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41450 Medkeff 2000 LF15 01/06/2000 Anza M. Collins, M. White 1,5 km MPC · JPL
41451 2000 LJ24 01/06/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41452 2000 LD29 09/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
41453 2000 MJ4 25/06/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
41454 2000 MQ5 26/06/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41455 2000 NC 01/07/2000 Prescott P. G. Comba 4,6 km MPC · JPL
41456 2000 NT 03/07/2000 Prescott P. G. Comba 5,0 km MPC · JPL
41457 2000 ND2 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
41458 Ramanjooloo 2000 NN14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
41459 2000 NO20 06/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
41460 2000 NC28 03/07/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
41461 2000 ON 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
41462 2000 OJ13 23/07/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
41463 2000 OG21 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41464 2000 OL22 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41465 2000 OV22 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41466 2000 OW24 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41467 2000 OG29 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41468 2000 OS46 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41469 2000 OT49 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41470 2000 OK50 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41471 2000 OC51 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41472 2000 OA59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
41473 2000 PU9 09/08/2000 Ondřejov L. Kotková 1,7 km MPC · JPL
41474 2000 PE13 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41475 2000 PR13 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41476 2000 PC14 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41477 2000 PP26 05/08/2000 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
41478 2000 PR28 03/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41479 2000 QQ27 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41480 2000 QZ29 25/08/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
41481 Musashifuchu 2000 QE35 28/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,8 km MPC · JPL
41482 2000 QF37 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41483 2000 QD41 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41484 2000 QB44 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41485 2000 QF51 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41486 2000 QQ62 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
41487 2000 QL64 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41488 Sindbad 2000 QE71 29/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 18 km MPC · JPL
41489 2000 QL73 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41490 2000 QX75 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
41491 2000 QK80 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41492 2000 QC89 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
41493 2000 QO101 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41494 2000 QX111 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41495 2000 QH117 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41496 2000 QB118 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41497 2000 QC128 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41498 2000 QK128 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41499 2000 QH143 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
41500 2000 QO143 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL

41501–41600[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41501 2000 QA146 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41502 Denchukun 2000 QK147 23/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
41503 2000 QG148 26/08/2000 Kvistaberg UDAS 1,8 km MPC · JPL
41504 2000 QY148 29/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 1,2 km MPC · JPL
41505 2000 QP150 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41506 2000 QD151 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41507 2000 QU157 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
41508 2000 QY160 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41509 2000 QL169 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41510 2000 QU171 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41511 2000 QC174 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
41512 2000 QV179 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41513 2000 QL180 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41514 2000 QR180 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
41515 2000 QL181 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41516 2000 QN181 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41517 2000 QK182 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41518 2000 QD196 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41519 2000 QH196 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
41520 2000 QG207 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41521 2000 QL207 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41522 2000 QX211 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41523 2000 QD217 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41524 2000 QU217 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
41525 2000 QP218 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
41526 2000 QW221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
41527 2000 QX221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
41528 2000 RN4 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41529 2000 RC6 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41530 2000 RD9 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41531 2000 RN9 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41532 2000 RO9 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41533 2000 RV9 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41534 2000 RX9 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41535 2000 RL10 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41536 2000 RJ15 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41537 2000 RS15 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41538 2000 RC30 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
41539 2000 RA32 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41540 2000 RT38 04/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41541 2000 RV38 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41542 2000 RZ38 05/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
41543 2000 RU40 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41544 2000 RD41 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
41545 2000 RA43 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
41546 2000 RZ45 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41547 2000 RA46 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41548 2000 RG46 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
41549 2000 RN46 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41550 2000 RO46 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41551 2000 RN50 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41552 2000 RS52 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41553 2000 RT52 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41554 2000 RH53 05/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
41555 2000 RT53 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41556 2000 RC54 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41557 2000 RJ54 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41558 2000 RG57 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
41559 2000 RD60 08/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
41560 2000 RF66 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41561 2000 RQ66 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41562 2000 RR67 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41563 2000 RL71 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41564 2000 RX71 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41565 2000 RJ72 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41566 2000 RU72 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41567 2000 RN73 02/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41568 2000 RU73 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41569 2000 RC74 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41570 2000 RW75 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41571 2000 RT81 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41572 2000 RL92 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41573 2000 RB99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
41574 2000 SQ1 19/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41575 2000 ST1 20/09/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
41576 2000 SF2 20/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
41577 2000 SV2 20/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41578 2000 SE3 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
41579 2000 SG20 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41580 2000 SV22 20/09/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
41581 2000 SY22 25/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
41582 2000 SL27 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41583 2000 SP34 24/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41584 2000 SL35 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
41585 2000 ST37 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
41586 2000 SH38 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41587 2000 SX38 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41588 2000 SC46 22/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41589 2000 SJ46 22/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41590 2000 SZ50 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
41591 2000 SL52 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41592 2000 ST53 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41593 2000 SH58 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41594 2000 SG63 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41595 2000 SV66 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41596 2000 SW67 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41597 2000 ST72 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41598 2000 SL74 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41599 2000 SV75 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
41600 2000 SJ76 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL

41601–41700[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41601 2000 SH78 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41602 2000 SA81 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41603 2000 SN102 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41604 2000 SO104 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41605 2000 SV106 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
41606 2000 SO108 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41607 2000 SJ113 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41608 2000 SS114 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41609 2000 SR117 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41610 2000 SR119 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41611 2000 SY120 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41612 2000 SO124 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
41613 2000 SP144 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
41614 2000 SX145 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41615 2000 SM149 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
41616 2000 SP149 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41617 2000 SK151 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
41618 2000 SU151 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41619 2000 SM153 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41620 2000 SU160 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41621 2000 SY161 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
41622 2000 SP166 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41623 2000 SN167 23/09/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
41624 2000 SU167 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41625 2000 SA168 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41626 2000 SQ170 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41627 2000 SK171 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41628 2000 SW176 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41629 2000 SA177 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
41630 2000 SM185 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
41631 2000 SN185 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
41632 2000 SL204 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41633 2000 SR216 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41634 2000 SO218 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41635 2000 SE220 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
41636 2000 SZ220 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41637 2000 SA225 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
41638 2000 SS225 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41639 2000 SD227 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41640 2000 SJ227 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
41641 2000 SV229 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41642 2000 SK230 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41643 2000 SH268 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
41644 2000 SC269 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
41645 2000 SD269 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41646 2000 SJ273 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41647 2000 ST275 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41648 2000 SP276 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41649 2000 SA279 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41650 2000 SU280 29/09/2000 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
41651 2000 ST293 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
41652 2000 SA294 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
41653 2000 SC294 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41654 2000 SE295 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41655 2000 SJ302 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41656 2000 SH303 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41657 2000 SN308 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41658 2000 SP319 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41659 2000 SP358 24/09/2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
41660 2000 SV362 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41661 2000 SK369 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
41662 2000 TB 01/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
41663 2000 TK16 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41664 2000 TR16 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41665 2000 TH18 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41666 2000 TQ18 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41667 2000 TE19 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
41668 2000 TP25 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41669 2000 TW28 06/10/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,6 km MPC · JPL
41670 2000 TC29 03/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41671 2000 TF34 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
41672 2000 TX36 15/10/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,5 km MPC · JPL
41673 2000 TU39 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41674 2000 TV62 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
41675 2000 UZ1 22/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
41676 2000 UR2 24/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
41677 2000 UD7 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41678 2000 UV7 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41679 2000 UC8 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41680 2000 UY8 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
41681 2000 UA10 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41682 2000 UP10 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
41683 2000 UZ14 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41684 2000 UL15 25/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,7 km MPC · JPL
41685 2000 UG16 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41686 2000 UN16 29/10/2000 Fountain Hills C. W. Juels 4,3 km MPC · JPL
41687 2000 UY16 30/10/2000 Oaxaca J. M. Roe 1,9 km MPC · JPL
41688 2000 UV18 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41689 2000 UW18 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41690 2000 UR19 29/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41691 2000 UF25 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41692 2000 UC27 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41693 2000 UU39 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41694 2000 UT41 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
41695 2000 UN43 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41696 2000 UF45 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41697 2000 UJ46 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41698 2000 UO46 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41699 2000 UT46 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41700 2000 UV46 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL

41701–41800[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41701 2000 UY46 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41702 2000 UN49 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
41703 2000 UM50 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41704 2000 UX51 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41705 2000 UZ52 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
41706 2000 UU53 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41707 2000 UU55 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
41708 2000 UG56 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
41709 2000 UH56 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
41710 2000 UZ59 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41711 2000 US63 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
41712 2000 UZ68 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41713 2000 UG72 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41714 2000 UO72 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41715 2000 UL73 26/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41716 2000 UP76 29/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
41717 2000 UX78 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41718 2000 UK79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41719 2000 UL79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41720 2000 UN79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41721 2000 UU79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41722 2000 UD80 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
41723 2000 UP80 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41724 2000 UV84 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41725 2000 UK86 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41726 2000 UP91 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
41727 2000 UR91 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41728 2000 UF92 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41729 2000 UF95 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41730 2000 UF96 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41731 2000 UA97 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41732 2000 UU98 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41733 2000 UY98 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41734 2000 UL100 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41735 2000 UY100 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41736 2000 UN102 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41737 2000 UX103 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41738 2000 UR104 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41739 2000 UP112 25/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
41740 Yuenkwokyung 2000 VC 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
41741 2000 VG 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
41742 Wongkakui 2000 VH3 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,3 km MPC · JPL
41743 2000 VJ14 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41744 2000 VA15 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41745 2000 VQ15 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41746 2000 VD16 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41747 2000 VY24 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41748 2000 VC27 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41749 2000 VD27 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41750 2000 VK28 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41751 2000 VT29 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41752 2000 VF30 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41753 2000 VH30 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41754 2000 VS31 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
41755 2000 VY31 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41756 2000 VE33 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41757 2000 VM33 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41758 2000 VP33 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41759 2000 VZ33 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41760 2000 VF34 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41761 2000 VP34 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41762 2000 VZ34 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41763 2000 VA35 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41764 2000 VO35 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41765 2000 VV35 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41766 2000 VB36 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41767 2000 VQ36 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
41768 2000 VB37 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41769 2000 VH37 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41770 2000 VV37 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41771 2000 VB38 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41772 2000 VE43 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41773 2000 VH43 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41774 2000 VR44 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41775 2000 VS44 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41776 2000 VQ46 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41777 2000 VW46 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41778 2000 VB50 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41779 2000 VK50 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41780 2000 VK53 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41781 2000 VL55 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41782 2000 VM55 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41783 2000 VS55 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41784 2000 VD56 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41785 2000 VF56 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41786 2000 VL57 03/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
41787 2000 VO57 03/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41788 2000 VS60 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41789 2000 VW60 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
41790 2000 WY1 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
41791 2000 WJ3 19/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,8 km MPC · JPL
41792 2000 WH6 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
41793 2000 WW6 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41794 2000 WK11 24/11/2000 Elmira A. J. Cecce 6,2 km MPC · JPL
41795 Wiens 2000 WN12 22/11/2000 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
41796 2000 WL17 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41797 2000 WN18 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41798 2000 WV18 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41799 2000 WL19 25/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 10 km MPC · JPL
41800 Robwilliams 2000 WM19 25/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 8,1 km MPC · JPL

41801–41900[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41801 2000 WG22 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41802 2000 WD24 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41803 2000 WR24 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41804 2000 WA30 23/11/2000 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
41805 2000 WC30 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41806 2000 WF32 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41807 2000 WS33 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41808 2000 WG34 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41809 2000 WX34 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41810 2000 WG35 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41811 2000 WK35 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41812 2000 WP35 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
41813 2000 WY35 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41814 2000 WP36 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41815 2000 WU36 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41816 2000 WN38 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41817 2000 WX40 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
41818 2000 WC41 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41819 2000 WK44 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41820 2000 WT45 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41821 2000 WU45 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41822 2000 WW47 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41823 2000 WZ47 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41824 2000 WQ48 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41825 2000 WZ48 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41826 2000 WH49 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41827 2000 WN49 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41828 2000 WM50 26/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41829 2000 WU53 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
41830 2000 WT56 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41831 2000 WN57 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41832 2000 WB58 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
41833 2000 WE58 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41834 2000 WL58 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
41835 2000 WO58 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41836 2000 WP58 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41837 2000 WS58 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41838 2000 WK59 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
41839 2000 WO59 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41840 2000 WS59 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41841 2000 WF60 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41842 2000 WO60 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
41843 2000 WX70 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41844 2000 WO72 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41845 2000 WW83 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41846 2000 WB86 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41847 2000 WK86 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
41848 2000 WM86 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
41849 2000 WS86 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
41850 2000 WF87 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41851 2000 WK87 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41852 2000 WN87 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41853 2000 WY87 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41854 2000 WF88 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41855 2000 WV89 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41856 2000 WL90 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
41857 2000 WU91 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41858 2000 WU93 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
41859 2000 WD95 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41860 2000 WW95 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41861 2000 WH96 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41862 2000 WK96 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41863 2000 WU96 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41864 2000 WC97 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41865 2000 WW97 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41866 2000 WX97 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41867 2000 WB99 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41868 2000 WH99 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41869 2000 WK99 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
41870 2000 WV99 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41871 2000 WD100 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41872 2000 WJ100 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41873 2000 WR100 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41874 2000 WY100 21/11/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
41875 2000 WZ100 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41876 2000 WB101 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41877 2000 WE103 26/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
41878 2000 WH104 27/11/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
41879 2000 WO104 28/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41880 2000 WR107 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41881 2000 WH109 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41882 2000 WD111 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41883 2000 WF111 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41884 2000 WO113 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41885 2000 WA115 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
41886 2000 WM115 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41887 2000 WW115 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41888 2000 WC118 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41889 2000 WF118 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41890 2000 WM118 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
41891 2000 WC119 20/11/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
41892 2000 WS119 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
41893 2000 WU119 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41894 2000 WH121 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41895 2000 WJ121 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
41896 2000 WN123 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41897 2000 WP123 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41898 2000 WN124 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41899 2000 WY124 27/11/2000 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
41900 2000 WV126 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL

41901–42000[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41901 2000 WP127 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
41902 2000 WA128 18/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 8,3 km MPC · JPL
41903 2000 WO128 18/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
41904 2000 WJ130 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
41905 2000 WE133 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41906 2000 WO135 19/11/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
41907 2000 WF137 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
41908 2000 WR137 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
41909 2000 WO141 19/11/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
41910 2000 WS141 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41911 2000 WH143 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
41912 2000 WR144 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41913 2000 WF149 29/11/2000 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
41914 2000 WY151 29/11/2000 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
41915 2000 WJ152 27/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41916 2000 WT152 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41917 2000 WC153 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41918 2000 WA156 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
41919 2000 WW156 30/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
41920 2000 WA158 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
41921 2000 WL158 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41922 2000 WT158 30/11/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
41923 2000 WN159 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41924 2000 WF160 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
41925 2000 WJ161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
41926 2000 WQ161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
41927 Bonal 2000 WM166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
41928 2000 WQ172 25/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41929 2000 WC175 26/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41930 2000 WO175 26/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
41931 2000 WO177 27/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41932 2000 WF178 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
41933 2000 WH179 26/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41934 2000 WO179 26/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41935 2000 WQ179 26/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
41936 2000 WX179 27/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41937 2000 WJ185 29/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41938 2000 WO185 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41939 2000 WQ186 27/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41940 2000 WR190 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
41941 2000 XF 02/12/2000 Oaxaca J. M. Roe 3,4 km MPC · JPL
41942 2000 XW1 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
41943 Fredrick 2000 XH2 03/12/2000 Olathe L. Robinson 4,1 km MPC · JPL
41944 2000 XR2 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41945 2000 XY5 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41946 2000 XF6 01/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41947 2000 XW7 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41948 2000 XX7 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
41949 2000 XB8 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41950 2000 XA9 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41951 2000 XH10 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41952 2000 XA11 01/12/2000 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
41953 2000 XK16 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
41954 2000 XX20 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41955 2000 XD22 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41956 2000 XB27 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41957 2000 XD27 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41958 2000 XK29 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41959 2000 XV29 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
41960 2000 XR30 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
41961 2000 XS32 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41962 2000 XG35 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41963 2000 XU35 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41964 2000 XW36 05/12/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
41965 2000 XP37 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41966 2000 XU37 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
41967 2000 XE39 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41968 2000 XE53 06/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41969 2000 YX 17/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
41970 2000 YZ3 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
41971 2000 YM6 20/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41972 2000 YO8 17/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
41973 2000 YT11 19/12/2000 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
41974 2000 YW11 19/12/2000 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
41975 2000 YU12 23/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,3 km MPC · JPL
41976 2000 YA15 21/12/2000 Uccle T. Pauwels 2,3 km MPC · JPL
41977 2000 YU15 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
41978 2000 YX15 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
41979 Lelumacri 2000 YK16 22/12/2000 Gnosca S. Sposetti 5,2 km MPC · JPL
41980 2000 YG18 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41981 Yaobeina 2000 YD21 28/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
41982 2000 YE21 29/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
41983 2000 YL26 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
41984 2000 YQ26 28/12/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
41985 2000 YY28 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
41986 Fort Bend 2000 YR29 29/12/2000 Needville Needville Obs. 2,8 km MPC · JPL
41987 2000 YW29 27/12/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
41988 2000 YX30 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
41989 2000 YX33 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41990 2000 YG34 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
41991 2000 YJ34 28/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41992 2000 YR35 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41993 2000 YD38 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
41994 2000 YX38 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41995 2000 YF41 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41996 2000 YE43 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41997 2000 YG45 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41998 2000 YO45 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
41999 2000 YX45 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42000 2000 YT46 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
Trang đầu 000K 100K 200K 300K 400K 500K  

36.000s  • 37.000s  • 38.000s  • 39.000s  • 40.000s  • 41.000s  • 42.000s  • 43.000s  • 44.000s  • 45.000s  • 46.000s