Danh sách tiểu hành tinh/41001–42000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41001 1999 UG9 29/10/1999 Catalina CSS 8,3 km MPC · JPL
41002 1999 UW12 29/10/1999 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
41003 1999 UZ12 29/10/1999 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
41004 1999 UA13 29/10/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
41005 1999 UJ13 29/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
41006 1999 UM13 29/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
41007 1999 UN14 29/10/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
41008 1999 UR14 29/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
41009 1999 UG15 29/10/1999 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
41010 1999 UN15 29/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
41011 1999 UB16 29/10/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
41012 1999 UD17 30/10/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
41013 1999 UH22 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
41014 1999 UP23 28/10/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
41015 1999 UB24 28/10/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
41016 1999 UR24 28/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
41017 1999 UJ26 30/10/1999 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
41018 1999 UB27 31/10/1999 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
41019 1999 UV29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
41020 1999 UO30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
41021 1999 UL32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
41022 1999 UZ36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
41023 1999 UT38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
41024 1999 UW38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
41025 1999 UY38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
41026 1999 UC40 16/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
41027 1999 UP44 30/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
41028 1999 UL45 31/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
41029 1999 UY45 31/10/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
41030 Mariawomack 1999 UQ46 31/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
41031 1999 UA47 29/10/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
41032 1999 UC48 30/10/1999 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
41033 1999 UW48 31/10/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
41034 1999 UJ49 31/10/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
41035 1999 UT50 30/10/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
41036 1999 UH51 31/10/1999 Catalina CSS 8,5 km MPC · JPL
41037 1999 US51 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
41038 1999 UX52 31/10/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
41039 1999 UX56 29/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
41040 1999 VR 02/11/1999 Oohira T. Urata 7,5 km MPC · JPL
41041 1999 VV1 04/11/1999 Gekko T. Kagawa 5,0 km MPC · JPL
41042 1999 VB2 03/11/1999 Dynic A. Sugie 18 km MPC · JPL
41043 1999 VW4 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
41044 1999 VW6 08/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,9 km MPC · JPL
41045 1999 VX6 08/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,9 km MPC · JPL
41046 1999 VZ6 08/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,1 km MPC · JPL
41047 1999 VP7 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
41048 1999 VQ7 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,4 km MPC · JPL
41049 Van Citters 1999 VC9 09/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,3 km MPC · JPL
41050 1999 VF9 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,4 km MPC · JPL
41051 1999 VR10 09/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
41052 1999 VJ16 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
41053 1999 VH18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
41054 1999 VL18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
41055 1999 VD20 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,4 km MPC · JPL
41056 1999 VX20 09/11/1999 Monte Agliale M. Ziboli 4,5 km MPC · JPL
41057 1999 VU22 12/11/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 7,0 km MPC · JPL
41058 1999 VC24 08/11/1999 Majorca R. Pacheco, Á. López J. 9,0 km MPC · JPL
41059 1999 VC26 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
41060 1999 VB28 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41061 1999 VD28 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
41062 1999 VC29 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41063 1999 VE29 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
41064 1999 VK29 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
41065 1999 VR29 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41066 1999 VO31 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41067 1999 VG32 03/11/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
41068 1999 VO32 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41069 1999 VJ33 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41070 1999 VS34 03/11/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
41071 1999 VY36 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41072 1999 VX38 10/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41073 1999 VG39 10/11/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41074 1999 VL40 13/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
41075 1999 VG43 01/11/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
41076 1999 VH43 01/11/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
41077 1999 VT43 01/11/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
41078 1999 VB44 03/11/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
41079 1999 VP45 04/11/1999 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
41080 1999 VX45 04/11/1999 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
41081 1999 VW47 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
41082 1999 VQ48 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
41083 1999 VO50 03/11/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41084 1999 VC52 03/11/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
41085 1999 VL55 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41086 1999 VU55 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41087 1999 VS56 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41088 1999 VO57 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41089 1999 VM58 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
41090 1999 VS59 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
41091 1999 VY59 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41092 1999 VD60 04/11/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
41093 1999 VR60 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41094 1999 VH61 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41095 1999 VK61 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41096 1999 VN61 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41097 1999 VO61 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
41098 1999 VG63 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41099 1999 VL64 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41100 1999 VW64 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41101 1999 VE65 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41102 1999 VX66 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
41103 1999 VE67 04/11/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41104 1999 VG67 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
41105 1999 VR67 04/11/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
41106 1999 VL69 04/11/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
41107 Ropakov 1999 VX72 01/11/1999 Uccle E. W. Elst, S. I. Ipatov 2,3 km MPC · JPL
41108 1999 VT73 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
41109 1999 VC75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
41110 1999 VB78 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41111 1999 VF80 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41112 1999 VP82 05/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41113 1999 VQ83 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
41114 1999 VC84 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
41115 1999 VQ85 05/11/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
41116 1999 VT85 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41117 1999 VM87 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41118 1999 VT87 05/11/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
41119 1999 VV87 07/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41120 1999 VX87 07/11/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41121 1999 VP89 05/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
41122 1999 VD90 05/11/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
41123 1999 VX90 05/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41124 1999 VG91 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41125 1999 VD92 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
41126 1999 VQ92 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41127 1999 VZ92 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41128 1999 VA93 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
41129 1999 VD94 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41130 1999 VC96 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41131 1999 VA98 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
41132 1999 VC98 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41133 1999 VF98 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41134 1999 VP100 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41135 1999 VP103 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
41136 1999 VL104 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41137 1999 VE114 09/11/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
41138 1999 VZ114 09/11/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
41139 1999 VU119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
41140 1999 VV122 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
41141 1999 VB125 10/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41142 1999 VF125 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
41143 1999 VR129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
41144 1999 VA131 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
41145 1999 VW135 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41146 1999 VS136 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41147 1999 VK137 12/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
41148 1999 VU143 11/11/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
41149 1999 VQ144 11/11/1999 Catalina CSS 7,9 km MPC · JPL
41150 1999 VE146 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
41151 1999 VH148 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41152 1999 VW148 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
41153 1999 VB150 14/11/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41154 1999 VO151 14/11/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
41155 1999 VG157 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41156 1999 VV157 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
41157 1999 VX159 14/11/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41158 1999 VG160 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
41159 1999 VE161 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41160 1999 VP163 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41161 1999 VM165 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
41162 1999 VM168 14/11/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
41163 1999 VX168 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
41164 1999 VO169 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
41165 1999 VW170 14/11/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
41166 1999 VJ172 14/11/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
41167 1999 VV172 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
41168 1999 VB174 03/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
41169 1999 VL174 12/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
41170 1999 VW175 01/11/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
41171 1999 VJ176 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41172 1999 VT176 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41173 1999 VP180 06/11/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
41174 1999 VH184 15/11/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
41175 1999 VN185 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
41176 1999 VP186 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41177 1999 VB187 15/11/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
41178 1999 VY187 15/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41179 1999 VW192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
41180 1999 VQ193 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
41181 1999 VR194 01/11/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
41182 1999 VL195 03/11/1999 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
41183 1999 VP195 03/11/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
41184 Devogèle 1999 VW199 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
41185 1999 VJ200 05/11/1999 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
41186 1999 VT200 05/11/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
41187 1999 VB201 06/11/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
41188 1999 VC201 06/11/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
41189 1999 VE201 06/11/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
41190 1999 VJ203 08/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
41191 1999 VL203 08/11/1999 Catalina CSS 9,1 km MPC · JPL
41192 1999 VB206 12/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41193 1999 VV206 10/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
41194 1999 VH213 12/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
41195 1999 VL221 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41196 1999 VV224 05/11/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41197 1999 VU228 03/11/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
41198 1999 WB 16/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,4 km MPC · JPL
41199 Wakanaootaki 1999 WC1 21/11/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,1 km MPC · JPL
41200 1999 WA3 27/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41201 1999 WF4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
41202 1999 WX6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,3 km MPC · JPL
41203 1999 WK7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 13 km MPC · JPL
41204 1999 WX8 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 15 km MPC · JPL
41205 1999 WZ8 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 3,1 km MPC · JPL
41206 Sciannameo 1999 WG9 27/11/1999 Osservatorio Polino Polino Obs. 3,9 km MPC · JPL
41207 1999 WK9 29/11/1999 Bédoin P. Antonini 2,3 km MPC · JPL
41208 1999 WL9 29/11/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,6 km MPC · JPL
41209 1999 WB15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
41210 1999 WN18 27/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
41211 1999 XB1 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,7 km MPC · JPL
41212 1999 XO1 02/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41213 Mimoun 1999 XG2 02/12/1999 Les Tardieux Obs. M. Boeuf 4,7 km MPC · JPL
41214 1999 XZ3 04/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
41215 1999 XH4 04/12/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
41216 1999 XG5 04/12/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
41217 1999 XT6 04/12/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
41218 1999 XK10 05/12/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
41219 1999 XR11 06/12/1999 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
41220 1999 XV12 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41221 1999 XQ13 05/12/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
41222 1999 XH15 02/12/1999 Ondřejov L. Kotková 6,1 km MPC · JPL
41223 1999 XD16 07/12/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
41224 1999 XX17 03/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41225 1999 XY17 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41226 1999 XZ17 03/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41227 1999 XN18 03/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
41228 1999 XT18 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41229 1999 XB19 03/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
41230 1999 XE20 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41231 1999 XS20 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
41232 1999 XK21 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41233 1999 XX22 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41234 1999 XP23 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41235 1999 XB24 06/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
41236 1999 XH24 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41237 1999 XM25 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
41238 1999 XU25 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
41239 1999 XD26 06/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
41240 1999 XO26 06/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
41241 1999 XV26 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41242 1999 XY26 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
41243 1999 XG29 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
41244 1999 XY30 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41245 1999 XJ37 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,1 km MPC · JPL
41246 1999 XZ38 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
41247 1999 XQ39 06/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
41248 1999 XG40 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41249 1999 XJ40 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
41250 1999 XA41 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41251 1999 XD41 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41252 1999 XJ42 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41253 1999 XP43 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41254 1999 XT43 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41255 1999 XV43 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41256 1999 XX45 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
41257 1999 XG46 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41258 1999 XB47 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41259 1999 XH52 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
41260 1999 XZ53 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
41261 1999 XA54 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41262 1999 XZ55 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
41263 1999 XM56 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
41264 1999 XF58 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
41265 1999 XG58 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41266 1999 XP58 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41267 1999 XK60 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
41268 1999 XO64 07/12/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
41269 1999 XX65 07/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41270 1999 XK68 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
41271 1999 XQ71 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41272 1999 XH72 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
41273 1999 XL72 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
41274 1999 XS72 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41275 1999 XP78 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41276 1999 XG83 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
41277 1999 XS85 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
41278 1999 XA90 07/12/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
41279 Trentman 1999 XD95 08/12/1999 Olathe L. Robinson 8,8 km MPC · JPL
41280 1999 XJ95 07/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
41281 1999 XZ95 09/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
41282 1999 XO96 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
41283 1999 XM99 07/12/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
41284 1999 XP102 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
41285 1999 XM106 04/12/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
41286 1999 XN106 04/12/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
41287 1999 XZ106 04/12/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
41288 1999 XD107 04/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
41289 1999 XN107 04/12/1999 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
41290 1999 XB108 04/12/1999 Catalina CSS 8,2 km MPC · JPL
41291 1999 XE108 04/12/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
41292 1999 XH108 04/12/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
41293 1999 XY108 04/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
41294 1999 XH109 04/12/1999 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
41295 1999 XM110 04/12/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
41296 1999 XY119 05/12/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
41297 1999 XE123 07/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
41298 1999 XT123 07/12/1999 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
41299 1999 XY125 07/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
41300 1999 XZ126 07/12/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41301 1999 XP127 06/12/1999 Gnosca S. Sposetti 8,8 km MPC · JPL
41302 1999 XO129 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
41303 1999 XP139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
41304 1999 XA141 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
41305 1999 XK143 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 13 km MPC · JPL
41306 1999 XT146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
41307 1999 XA149 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
41308 1999 XA154 08/12/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
41309 1999 XT157 08/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
41310 1999 XC158 08/12/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
41311 1999 XR166 10/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41312 1999 XU167 10/12/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
41313 1999 XD168 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
41314 1999 XN168 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41315 1999 XU168 10/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
41316 1999 XJ187 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
41317 1999 XO191 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
41318 1999 XT196 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
41319 1999 XJ208 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41320 1999 XJ209 13/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41321 1999 XM209 13/12/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
41322 1999 XK212 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41323 1999 XM212 14/12/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
41324 1999 XO212 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41325 1999 XR212 14/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41326 1999 XY212 14/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
41327 1999 XD217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
41328 1999 XP220 14/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41329 1999 XM221 15/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
41330 1999 XU225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
41331 1999 XB232 09/12/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
41332 1999 XM233 03/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
41333 1999 XL238 03/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41334 1999 XE242 13/12/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
41335 1999 XL244 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41336 1999 XX244 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
41337 1999 XN258 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
41338 1999 YF4 25/12/1999 Prescott P. G. Comba 3,5 km MPC · JPL
41339 1999 YR9 31/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
41340 1999 YO14 31/12/1999 Socorro LINEAR 35 km MPC · JPL
41341 1999 YZ21 30/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
41342 1999 YC23 30/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
41343 2000 AY9 03/01/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
41344 2000 AR16 03/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41345 2000 AB18 03/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
41346 2000 AW19 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
41347 2000 AR22 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
41348 2000 AH23 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41349 2000 AA24 03/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41350 2000 AJ25 03/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
41351 2000 AS27 03/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
41352 2000 AT31 03/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
41353 2000 AB33 03/01/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
41354 2000 AW33 03/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
41355 2000 AF36 03/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41356 2000 AZ51 04/01/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
41357 2000 AD52 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41358 2000 AJ54 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
41359 2000 AG55 04/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
41360 2000 AN68 05/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
41361 2000 AO76 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41362 2000 AJ81 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41363 2000 AA90 05/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
41364 2000 AD96 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41365 2000 AO98 05/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
41366 2000 AU98 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41367 2000 AP99 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41368 2000 AA100 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41369 2000 AG100 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41370 2000 AA101 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41371 2000 AB101 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
41372 2000 AC101 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
41373 2000 AR101 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41374 2000 AW101 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41375 2000 AD102 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41376 2000 AT103 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
41377 2000 AB104 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
41378 2000 AP105 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
41379 2000 AS105 05/01/2000 Socorro LINEAR 31 km MPC · JPL
41380 2000 AM113 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
41381 2000 AG117 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
41382 2000 AV124 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41383 2000 AH138 05/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
41384 2000 AJ138 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41385 2000 AQ138 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
41386 2000 AD140 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
41387 2000 AE140 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41388 2000 AJ140 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
41389 2000 AM140 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41390 2000 AX145 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41391 2000 AX148 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
41392 2000 AA149 07/01/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
41393 2000 AV151 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41394 2000 AW162 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
41395 2000 AY169 07/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
41396 2000 AG175 07/01/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
41397 2000 AS175 07/01/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
41398 2000 AH177 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
41399 2000 AR177 07/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41400 2000 AR185 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41401 2000 AU186 08/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41402 2000 AV186 08/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41403 2000 AW186 08/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41404 2000 AG187 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41405 2000 AS187 08/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
41406 2000 AD188 08/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
41407 2000 AL188 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41408 2000 AV196 08/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
41409 2000 AW199 09/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
41410 2000 AD200 09/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41411 2000 AK200 09/01/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
41412 2000 AO200 09/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41413 2000 AF210 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
41414 2000 AC215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
41415 2000 AX230 04/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
41416 2000 AF231 04/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
41417 2000 AL233 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
41418 2000 AR233 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
41419 2000 AW234 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41420 2000 AQ240 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
41421 2000 AZ240 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
41422 2000 CB5 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
41423 2000 CU24 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41424 2000 CK40 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41425 2000 CE77 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
41426 2000 CJ140 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
41427 2000 DY4 28/02/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
41428 2000 EL85 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41429 2000 GE2 03/04/2000 Socorro LINEAR 200 m MPC · JPL
41430 2000 GN4 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41431 2000 GY6 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41432 2000 GE35 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41433 2000 GY51 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41434 2000 GB82 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
41435 2000 GQ89 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
41436 2000 GJ95 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
41437 2000 GT122 11/04/2000 Fountain Hills C. W. Juels 6,3 km MPC · JPL
41438 2000 GG124 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
41439 2000 GO134 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41440 2000 HZ23 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 390 m MPC · JPL
41441 2000 HK25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
41442 2000 JS51 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41443 2000 JD73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
41444 2000 JK76 06/05/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
41445 2000 KF56 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41446 2000 LW 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
41447 2000 LK4 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41448 2000 LJ12 04/06/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
41449 2000 LN12 05/06/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41450 Medkeff 2000 LF15 01/06/2000 Anza M. Collins, M. White 1,5 km MPC · JPL
41451 2000 LJ24 01/06/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41452 2000 LD29 09/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
41453 2000 MJ4 25/06/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
41454 2000 MQ5 26/06/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41455 2000 NC 01/07/2000 Prescott P. G. Comba 4,6 km MPC · JPL
41456 2000 NT 03/07/2000 Prescott P. G. Comba 5,0 km MPC · JPL
41457 2000 ND2 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
41458 Ramanjooloo 2000 NN14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
41459 2000 NO20 06/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
41460 2000 NC28 03/07/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
41461 2000 ON 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
41462 2000 OJ13 23/07/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
41463 2000 OG21 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41464 2000 OL22 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41465 2000 OV22 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41466 2000 OW24 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41467 2000 OG29 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41468 2000 OS46 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41469 2000 OT49 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41470 2000 OK50 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41471 2000 OC51 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41472 2000 OA59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
41473 2000 PU9 09/08/2000 Ondřejov L. Kotková 1,7 km MPC · JPL
41474 2000 PE13 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41475 2000 PR13 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41476 2000 PC14 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41477 2000 PP26 05/08/2000 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
41478 2000 PR28 03/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41479 2000 QQ27 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41480 2000 QZ29 25/08/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
41481 Musashifuchu 2000 QE35 28/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,8 km MPC · JPL
41482 2000 QF37 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41483 2000 QD41 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41484 2000 QB44 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41485 2000 QF51 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41486 2000 QQ62 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
41487 2000 QL64 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41488 Sindbad 2000 QE71 29/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 18 km MPC · JPL
41489 2000 QL73 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41490 2000 QX75 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
41491 2000 QK80 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41492 2000 QC89 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
41493 2000 QO101 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41494 2000 QX111 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41495 2000 QH117 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41496 2000 QB118 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41497 2000 QC128 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41498 2000 QK128 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41499 2000 QH143 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
41500 2000 QO143 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41501 2000 QA146 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41502 Denchukun 2000 QK147 23/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
41503 2000 QG148 26/08/2000 Kvistaberg UDAS 1,8 km MPC · JPL
41504 2000 QY148 29/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 1,2 km MPC · JPL
41505 2000 QP150 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41506 2000 QD151 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41507 2000 QU157 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
41508 2000 QY160 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41509 2000 QL169 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41510 2000 QU171 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41511 2000 QC174 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
41512 2000 QV179 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41513 2000 QL180 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41514 2000 QR180 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
41515 2000 QL181 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41516 2000 QN181 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41517 2000 QK182 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41518 2000 QD196 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
41519 2000 QH196 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
41520 2000 QG207 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41521 2000 QL207 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41522 2000 QX211 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41523 2000 QD217 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41524 2000 QU217 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
41525 2000 QP218 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
41526 2000 QW221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
41527 2000 QX221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
41528 2000 RN4 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41529 2000 RC6 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41530 2000 RD9 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41531 2000 RN9 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41532 2000 RO9 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41533 2000 RV9 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41534 2000 RX9 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41535 2000 RL10 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41536 2000 RJ15 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41537 2000 RS15 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41538 2000 RC30 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
41539 2000 RA32 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41540 2000 RT38 04/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41541 2000 RV38 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41542 2000 RZ38 05/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
41543 2000 RU40 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41544 2000 RD41 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
41545 2000 RA43 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
41546 2000 RZ45 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41547 2000 RA46 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41548 2000 RG46 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
41549 2000 RN46 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41550 2000 RO46 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41551 2000 RN50 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41552 2000 RS52 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41553 2000 RT52 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41554 2000 RH53 05/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
41555 2000 RT53 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41556 2000 RC54 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41557 2000 RJ54 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41558 2000 RG57 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
41559 2000 RD60 08/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
41560 2000 RF66 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41561 2000 RQ66 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41562 2000 RR67 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41563 2000 RL71 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41564 2000 RX71 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41565 2000 RJ72 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41566 2000 RU72 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41567 2000 RN73 02/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41568 2000 RU73 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41569 2000 RC74 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41570 2000 RW75 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41571 2000 RT81 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41572 2000 RL92 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41573 2000 RB99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
41574 2000 SQ1 19/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41575 2000 ST1 20/09/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
41576 2000 SF2 20/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
41577 2000 SV2 20/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41578 2000 SE3 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
41579 2000 SG20 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41580 2000 SV22 20/09/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
41581 2000 SY22 25/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
41582 2000 SL27 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41583 2000 SP34 24/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41584 2000 SL35 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
41585 2000 ST37 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
41586 2000 SH38 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41587 2000 SX38 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41588 2000 SC46 22/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41589 2000 SJ46 22/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41590 2000 SZ50 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
41591 2000 SL52 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41592 2000 ST53 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41593 2000 SH58 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41594 2000 SG63 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41595 2000 SV66 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41596 2000 SW67 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41597 2000 ST72 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41598 2000 SL74 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41599 2000 SV75 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
41600 2000 SJ76 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41601 2000 SH78 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41602 2000 SA81 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41603 2000 SN102 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41604 2000 SO104 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41605 2000 SV106 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
41606 2000 SO108 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41607 2000 SJ113 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41608 2000 SS114 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
41609 2000 SR117 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41610 2000 SR119 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41611 2000 SY120 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41612 2000 SO124 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
41613 2000 SP144 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
41614 2000 SX145 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41615 2000 SM149 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
41616 2000 SP149 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41617 2000 SK151 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
41618 2000 SU151 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41619 2000 SM153 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41620 2000 SU160 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41621 2000 SY161 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
41622 2000 SP166 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41623 2000 SN167 23/09/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
41624 2000 SU167 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41625 2000 SA168 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41626 2000 SQ170 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41627 2000 SK171 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
41628 2000 SW176 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41629 2000 SA177 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
41630 2000 SM185 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
41631 2000 SN185 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
41632 2000 SL204 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41633 2000 SR216 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41634 2000 SO218 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41635 2000 SE220 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
41636 2000 SZ220 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41637 2000 SA225 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
41638 2000 SS225 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41639 2000 SD227 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41640 2000 SJ227 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
41641 2000 SV229 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41642 2000 SK230 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41643 2000 SH268 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
41644 2000 SC269 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
41645 2000 SD269 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41646 2000 SJ273 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41647 2000 ST275 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41648 2000 SP276 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41649 2000 SA279 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41650 2000 SU280 29/09/2000 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
41651 2000 ST293 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
41652 2000 SA294 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
41653 2000 SC294 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41654 2000 SE295 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41655 2000 SJ302 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41656 2000 SH303 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41657 2000 SN308 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
41658 2000 SP319 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41659 2000 SP358 24/09/2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
41660 2000 SV362 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41661 2000 SK369 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
41662 2000 TB 01/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
41663 2000 TK16 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41664 2000 TR16 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41665 2000 TH18 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41666 2000 TQ18 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41667 2000 TE19 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
41668 2000 TP25 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41669 2000 TW28 06/10/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,6 km MPC · JPL
41670 2000 TC29 03/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
41671 2000 TF34 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
41672 2000 TX36 15/10/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,5 km MPC · JPL
41673 2000 TU39 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41674 2000 TV62 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
41675 2000 UZ1 22/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,7 km MPC · JPL
41676 2000 UR2 24/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
41677 2000 UD7 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41678 2000 UV7 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41679 2000 UC8 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41680 2000 UY8 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
41681 2000 UA10 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41682 2000 UP10 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
41683 2000 UZ14 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41684 2000 UL15 25/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,7 km MPC · JPL
41685 2000 UG16 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41686 2000 UN16 29/10/2000 Fountain Hills C. W. Juels 4,3 km MPC · JPL
41687 2000 UY16 30/10/2000 Oaxaca J. M. Roe 1,9 km MPC · JPL
41688 2000 UV18 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41689 2000 UW18 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41690 2000 UR19 29/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41691 2000 UF25 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41692 2000 UC27 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41693 2000 UU39 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41694 2000 UT41 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
41695 2000 UN43 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41696 2000 UF45 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41697 2000 UJ46 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41698 2000 UO46 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41699 2000 UT46 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41700 2000 UV46 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41701 2000 UY46 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41702 2000 UN49 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
41703 2000 UM50 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41704 2000 UX51 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41705 2000 UZ52 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
41706 2000 UU53 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41707 2000 UU55 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
41708 2000 UG56 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
41709 2000 UH56 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
41710 2000 UZ59 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41711 2000 US63 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
41712 2000 UZ68 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41713 2000 UG72 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41714 2000 UO72 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41715 2000 UL73 26/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41716 2000 UP76 29/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
41717 2000 UX78 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41718 2000 UK79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41719 2000 UL79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41720 2000 UN79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41721 2000 UU79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41722 2000 UD80 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
41723 2000 UP80 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41724 2000 UV84 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41725 2000 UK86 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41726 2000 UP91 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
41727 2000 UR91 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41728 2000 UF92 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41729 2000 UF95 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41730 2000 UF96 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41731 2000 UA97 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41732 2000 UU98 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41733 2000 UY98 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41734 2000 UL100 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41735 2000 UY100 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41736 2000 UN102 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41737 2000 UX103 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41738 2000 UR104 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41739 2000 UP112 25/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
41740 Yuenkwokyung 2000 VC 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
41741 2000 VG 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
41742 Wongkakui 2000 VH3 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,3 km MPC · JPL
41743 2000 VJ14 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41744 2000 VA15 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41745 2000 VQ15 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41746 2000 VD16 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41747 2000 VY24 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
41748 2000 VC27 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41749 2000 VD27 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41750 2000 VK28 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41751 2000 VT29 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41752 2000 VF30 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41753 2000 VH30 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41754 2000 VS31 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
41755 2000 VY31 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41756 2000 VE33 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41757 2000 VM33 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41758 2000 VP33 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41759 2000 VZ33 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41760 2000 VF34 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41761 2000 VP34 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41762 2000 VZ34 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41763 2000 VA35 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41764 2000 VO35 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41765 2000 VV35 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41766 2000 VB36 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41767 2000 VQ36 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
41768 2000 VB37 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41769 2000 VH37 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41770 2000 VV37 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41771 2000 VB38 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41772 2000 VE43 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41773 2000 VH43 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41774 2000 VR44 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41775 2000 VS44 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41776 2000 VQ46 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41777 2000 VW46 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41778 2000 VB50 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41779 2000 VK50 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41780 2000 VK53 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41781 2000 VL55 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41782 2000 VM55 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41783 2000 VS55 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41784 2000 VD56 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41785 2000 VF56 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41786 2000 VL57 03/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
41787 2000 VO57 03/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41788 2000 VS60 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41789 2000 VW60 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
41790 2000 WY1 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
41791 2000 WJ3 19/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,8 km MPC · JPL
41792 2000 WH6 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
41793 2000 WW6 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41794 2000 WK11 24/11/2000 Elmira A. J. Cecce 6,2 km MPC · JPL
41795 Wiens 2000 WN12 22/11/2000 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
41796 2000 WL17 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41797 2000 WN18 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41798 2000 WV18 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
41799 2000 WL19 25/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 10 km MPC · JPL
41800 Robwilliams 2000 WM19 25/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 8,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41801 2000 WG22 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41802 2000 WD24 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41803 2000 WR24 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41804 2000 WA30 23/11/2000 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
41805 2000 WC30 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41806 2000 WF32 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41807 2000 WS33 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41808 2000 WG34 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41809 2000 WX34 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41810 2000 WG35 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41811 2000 WK35 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41812 2000 WP35 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
41813 2000 WY35 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41814 2000 WP36 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41815 2000 WU36 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41816 2000 WN38 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41817 2000 WX40 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
41818 2000 WC41 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41819 2000 WK44 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
41820 2000 WT45 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41821 2000 WU45 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41822 2000 WW47 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41823 2000 WZ47 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41824 2000 WQ48 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41825 2000 WZ48 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41826 2000 WH49 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41827 2000 WN49 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
41828 2000 WM50 26/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41829 2000 WU53 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
41830 2000 WT56 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41831 2000 WN57 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41832 2000 WB58 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
41833 2000 WE58 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41834 2000 WL58 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
41835 2000 WO58 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41836 2000 WP58 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41837 2000 WS58 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41838 2000 WK59 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
41839 2000 WO59 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41840 2000 WS59 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41841 2000 WF60 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41842 2000 WO60 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
41843 2000 WX70 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41844 2000 WO72 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41845 2000 WW83 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41846 2000 WB86 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41847 2000 WK86 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
41848 2000 WM86 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
41849 2000 WS86 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
41850 2000 WF87 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41851 2000 WK87 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41852 2000 WN87 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
41853 2000 WY87 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41854 2000 WF88 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41855 2000 WV89 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41856 2000 WL90 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
41857 2000 WU91 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41858 2000 WU93 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
41859 2000 WD95 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41860 2000 WW95 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41861 2000 WH96 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41862 2000 WK96 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41863 2000 WU96 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41864 2000 WC97 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
41865 2000 WW97 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41866 2000 WX97 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41867 2000 WB99 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41868 2000 WH99 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41869 2000 WK99 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
41870 2000 WV99 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41871 2000 WD100 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41872 2000 WJ100 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41873 2000 WR100 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
41874 2000 WY100 21/11/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
41875 2000 WZ100 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41876 2000 WB101 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41877 2000 WE103 26/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
41878 2000 WH104 27/11/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
41879 2000 WO104 28/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41880 2000 WR107 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41881 2000 WH109 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
41882 2000 WD111 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41883 2000 WF111 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41884 2000 WO113 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41885 2000 WA115 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
41886 2000 WM115 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
41887 2000 WW115 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
41888 2000 WC118 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41889 2000 WF118 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41890 2000 WM118 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
41891 2000 WC119 20/11/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
41892 2000 WS119 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
41893 2000 WU119 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
41894 2000 WH121 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41895 2000 WJ121 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
41896 2000 WN123 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41897 2000 WP123 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41898 2000 WN124 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
41899 2000 WY124 27/11/2000 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
41900 2000 WV126 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL

41901–42000[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
41901 2000 WP127 17/11/2000 Kitt Peak]] align="right" | 2,5 km MPC · JPL
41902 2000 WA128 18/11/2000 Desert Beaver]] W. K. Y. Yeung]] 8,3 km MPC · JPL
41903 2000 WO128 18/11/2000 Kitt Peak]] align="right" | 1,5 km MPC · JPL
41904 2000 WJ130 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
41905 2000 WE133 19/11/2000 Socorro]] LINEAR]] 2,6 km MPC · JPL
41906 2000 WO135 19/11/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
41907 2000 WF137 20/11/2000 Anderson Mesa]] LONEOS]] 3,1 km MPC · JPL
41908 2000 WR137 20/11/2000 Socorro]] LINEAR]] 1,7 km MPC · JPL
41909 2000 WO141 19/11/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
41910 2000 WS141 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41911 2000 WH143 20/11/2000 Anderson Mesa]] LONEOS]] 5,4 km MPC · JPL
41912 2000 WR144 21/11/2000 Socorro]] LINEAR]] 2,2 km MPC · JPL
41913 2000 WF149 29/11/2000 NEAT]] 3,3 km MPC · JPL
41914 2000 WY151 29/11/2000 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
41915 2000 WJ152 27/11/2000 Socorro]] LINEAR]] 3,0 km MPC · JPL
41916 2000 WT152 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41917 2000 WC153 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41918 2000 WA156 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
41919 2000 WW156 30/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
41920 2000 WA158 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
41921 2000 WL158 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41922 2000 WT158 30/11/2000 NEAT]] 3,2 km MPC · JPL
41923 2000 WN159 19/11/2000 Socorro]] LINEAR]] 4,8 km MPC · JPL
41924 2000 WF160 20/11/2000 Anderson Mesa]] LONEOS]] 3,2 km MPC · JPL
41925 2000 WJ161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
41926 2000 WQ161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
41927 Bonal 2000 WM166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
41928 2000 WQ172 25/11/2000 Socorro]] LINEAR]] 2,7 km MPC · JPL
41929 2000 WC175 26/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41930 2000 WO175 26/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
41931 2000 WO177 27/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
41932 2000 WF178 28/11/2000 Kitt Peak]] align="right" | 6,6 km MPC · JPL
41933 2000 WH179 26/11/2000 Socorro]] LINEAR]] 3,9 km MPC · JPL
41934 2000 WO179 26/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
41935 2000 WQ179 26/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
41936 2000 WX179 27/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41937 2000 WJ185 29/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41938 2000 WO185 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
41939 2000 WQ186 27/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41940 2000 WR190 18/11/2000 Anderson Mesa]] LONEOS]] 2,9 km MPC · JPL
41941 2000 XF 02/12/2000 Oaxaca]] J. M. Roe]] 3,4 km MPC · JPL
41942 2000 XW1 03/12/2000 Kitt Peak]] align="right" | 3,8 km MPC · JPL
41943 Fredrick 2000 XH2 03/12/2000 Olathe]] L. Robinson]] 4,1 km MPC · JPL
41944 2000 XR2 01/12/2000 Socorro]] LINEAR]] 2,7 km MPC · JPL
41945 2000 XY5 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41946 2000 XF6 01/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
41947 2000 XW7 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41948 2000 XX7 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
41949 2000 XB8 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
41950 2000 XA9 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41951 2000 XH10 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
41952 2000 XA11 01/12/2000 NEAT]] 10 km MPC · JPL
41953 2000 XK16 01/12/2000 Socorro]] LINEAR]] 4,9 km MPC · JPL
41954 2000 XX20 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
41955 2000 XD22 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41956 2000 XB27 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
41957 2000 XD27 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41958 2000 XK29 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
41959 2000 XV29 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
41960 2000 XR30 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
41961 2000 XS32 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41962 2000 XG35 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
41963 2000 XU35 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41964 2000 XW36 05/12/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
41965 2000 XP37 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41966 2000 XU37 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
41967 2000 XE39 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
41968 2000 XE53 06/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
41969 2000 YX 17/12/2000 Kitt Peak]] align="right" | 3,0 km MPC · JPL
41970 2000 YZ3 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
41971 2000 YM6 20/12/2000 Socorro]] LINEAR]] 4,4 km MPC · JPL
41972 2000 YO8 17/12/2000 Kitt Peak]] align="right" | 4,0 km MPC · JPL
41973 2000 YT11 19/12/2000 NEAT]] 7,5 km MPC · JPL
41974 2000 YW11 19/12/2000 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
41975 2000 YU12 23/12/2000 Desert Beaver]] W. K. Y. Yeung]] 4,3 km MPC · JPL
41976 2000 YA15 21/12/2000 Uccle]] T. Pauwels]] 2,3 km MPC · JPL
41977 2000 YU15 22/12/2000 Anderson Mesa]] LONEOS]] 5,6 km MPC · JPL
41978 2000 YX15 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
41979 Lelumacri 2000 YK16 22/12/2000 Gnosca]] S. Sposetti]] 5,2 km MPC · JPL
41980 2000 YG18 20/12/2000 Socorro]] LINEAR]] 2,0 km MPC · JPL
41981 Yaobeina 2000 YD21 28/12/2000 Desert Beaver]] W. K. Y. Yeung]] 4,4 km MPC · JPL
41982 2000 YE21 29/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
41983 2000 YL26 28/12/2000 Socorro]] LINEAR]] 2,9 km MPC · JPL
41984 2000 YQ26 28/12/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
41985 2000 YY28 29/12/2000 Anderson Mesa]] LONEOS]] 2,5 km MPC · JPL
41986 Fort Bend 2000 YR29 29/12/2000 Needville]] Needville Obs.]] 2,8 km MPC · JPL
41987 2000 YW29 27/12/2000 Oizumi]] T. Kobayashi]] 4,7 km MPC · JPL
41988 2000 YX30 27/12/2000 Kitt Peak]] align="right" | 3,3 km MPC · JPL
41989 2000 YX33 28/12/2000 Socorro]] LINEAR]] 3,3 km MPC · JPL
41990 2000 YG34 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
41991 2000 YJ34 28/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
41992 2000 YR35 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
41993 2000 YD38 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
41994 2000 YX38 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
41995 2000 YF41 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
41996 2000 YE43 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
41997 2000 YG45 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
41998 2000 YO45 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
41999 2000 YX45 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
42000 2000 YT46 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL


37.000s  • 38.000s  • 39.000s  • 40.000s  • 41.000s  • 42.000s  • 43.000s  • 44.000s  • 45.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001