Danh sách tiểu hành tinh/331001–332000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
331001 2009 US57 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
331002 2009 UN69 21/10/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
331003 2009 UA70 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
331004 2009 US73 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
331005 2009 UU81 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
331006 2009 UA83 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
331007 2009 UU86 24/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
331008 2009 UO88 21/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
331009 2009 UG91 17/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
331010 2009 UM91 18/10/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
331011 Peccioli 2009 UF94 26/10/2009 Libbiano P. Bacci, F. Biasci 1,6 km MPC · JPL
331012 2009 UL100 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
331013 2009 UJ104 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
331014 2009 UN120 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
331015 2009 UW132 18/10/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
331016 2009 UW134 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
331017 2009 UF136 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
331018 2009 UO136 24/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
331019 2009 UT136 24/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
331020 2009 UP139 26/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 6,1 km MPC · JPL
331021 2009 UY143 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
331022 2009 UV146 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
331023 2009 UG150 19/10/2009 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
331024 2009 UP151 18/10/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
331025 2009 VG4 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
331026 2009 VM7 08/11/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
331027 2009 VH8 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
331028 2009 VJ8 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
331029 2009 VC28 08/11/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
331030 2009 VD28 08/11/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
331031 2009 VN37 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
331032 2009 VM40 08/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
331033 2009 VR41 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
331034 2009 VV47 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
331035 2009 VF48 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
331036 2009 VX49 11/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
331037 2009 VM50 13/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,3 km MPC · JPL
331038 2009 VN50 13/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
331039 2009 VG53 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
331040 2009 VC56 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
331041 2009 VE60 09/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
331042 2009 VG61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
331043 2009 VX61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
331044 2009 VQ72 15/11/2009 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
331045 2009 VZ73 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
331046 2009 VE77 08/11/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
331047 2009 VQ86 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
331048 2009 VD93 09/11/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
331049 2009 VV100 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
331050 2009 VH107 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
331051 2009 VQ108 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
331052 2009 VF110 09/11/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
331053 2009 VQ113 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
331054 2009 VO115 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
331055 2009 WJ 16/11/2009 Mayhill iTelescope Obs. 780 m MPC · JPL
331056 2009 WX 17/11/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 2,8 km MPC · JPL
331057 2009 WR2 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
331058 2009 WC7 18/11/2009 Marly P. Kocher 3,7 km MPC · JPL
331059 2009 WX8 17/11/2009 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
331060 2009 WY11 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
331061 2009 WY13 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
331062 2009 WA16 16/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
331063 2009 WD22 18/11/2009 Kachina J. Hobart 1,9 km MPC · JPL
331064 2009 WW24 21/11/2009 Mayhill A. Lowe 2,4 km MPC · JPL
331065 2009 WV27 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
331066 2009 WX27 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
331067 2009 WP38 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
331068 2009 WZ44 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
331069 2009 WD50 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
331070 2009 WK51 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
331071 2009 WO52 19/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
331072 2009 WY58 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
331073 2009 WU64 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
331074 2009 WF66 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
331075 2009 WV70 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
331076 2009 WE72 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
331077 2009 WA73 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
331078 2009 WD93 19/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
331079 2009 WO94 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
331080 2009 WH99 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
331081 2009 WW100 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
331082 2009 WZ103 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
331083 2009 WM107 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
331084 2009 WS112 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
331085 2009 WC138 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
331086 2009 WH141 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
331087 2009 WJ150 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
331088 2009 WD167 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
331089 2009 WR167 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
331090 2009 WO171 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
331091 2009 WT179 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
331092 2009 WN181 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
331093 2009 WA182 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
331094 2009 WW185 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
331095 2009 WK188 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
331096 2009 WY192 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
331097 2009 WS193 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
331098 2009 WV193 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
331099 2009 WS198 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
331100 2009 WW220 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
331101 2009 WM234 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
331102 2009 WF235 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
331103 2009 WT255 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
331104 2009 XC1 10/12/2009 Mayhill A. Lowe 4,5 km MPC · JPL
331105 Giselher 2009 XG9 13/12/2009 Sonoita R. Kracht 980 m MPC · JPL
331106 2010 AN66 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
331107 2010 BS118 24/11/2009 Catalina CSS 13 km MPC · JPL
331108 2010 DJ51 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
331109 2010 NR69 14/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
331110 2010 OK89 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
331111 2010 RT52 25/02/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
331112 2010 RY62 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
331113 2010 RQ124 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
331114 2010 RD156 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
331115 2010 ST31 28/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
331116 2010 TE116 26/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
331117 2010 TY180 08/10/2010 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
331118 2010 UE53 14/09/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
331119 2010 UJ62 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
331120 2010 UJ75 12/11/1996 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
331121 2010 UB76 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
331122 2010 UJ82 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
331123 2010 UJ106 13/12/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
331124 2010 VD13 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
331125 2010 VX30 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
331126 2010 VV36 17/01/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
331127 2010 VG46 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
331128 2010 VV47 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
331129 2010 VB48 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
331130 2010 VF55 19/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
331131 2010 VB69 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
331132 2010 VJ82 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
331133 2010 VR85 19/09/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
331134 2010 VQ91 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
331135 2010 VA104 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
331136 2010 VA113 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
331137 2010 VR119 26/02/2008 Bisei SG Center BATTeRS 940 m MPC · JPL
331138 2010 VD133 27/12/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
331139 2010 VE160 09/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
331140 2010 VL165 20/11/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
331141 2010 VS165 09/05/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
331142 2010 VH174 26/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
331143 2010 VR187 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
331144 2010 VR193 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
331145 2010 VJ201 09/09/2007 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
331146 2010 WJ36 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
331147 2010 WS45 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
331148 2010 WT55 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
331149 2010 WS57 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
331150 2010 WJ59 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
331151 2010 WO68 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
331152 2010 XC18 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
331153 2010 XU21 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
331154 2010 XL25 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
331155 2010 XL32 16/09/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
331156 2010 XL40 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
331157 2010 XA42 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
331158 2010 XT42 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
331159 2010 XL43 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
331160 2010 XL50 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
331161 2010 XG52 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
331162 2010 XB58 14/12/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
331163 2010 XR58 08/12/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
331164 2010 XJ66 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
331165 2010 YQ3 10/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
331166 2010 YX4 13/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
331167 2011 AA3 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
331168 2011 AO13 01/02/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
331169 2011 AS13 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
331170 2011 AK16 05/01/2011 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
331171 2011 AP18 29/03/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
331172 2011 AS19 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
331173 2011 AZ19 23/03/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
331174 2011 AE25 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
331175 2011 AL26 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
331176 2011 AU28 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
331177 2011 AR31 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
331178 2011 AL33 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
331179 2011 AC35 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
331180 2011 AG35 23/02/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
331181 2011 AG40 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
331182 2011 AC45 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
331183 2011 AT45 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
331184 2011 AS46 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
331185 2011 AE48 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
331186 2011 AC53 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
331187 2011 AU56 30/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
331188 2011 AY58 04/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
331189 2011 AZ58 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
331190 2011 AC60 15/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
331191 2011 AZ60 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
331192 2011 AD61 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
331193 2011 AO61 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
331194 2011 AP62 22/10/2003 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
331195 2011 AJ68 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
331196 2011 AX70 19/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
331197 2011 AP72 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
331198 2011 BY4 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
331199 2011 BO6 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
331200 2011 BN16 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
331201 2011 BX19 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
331202 2011 BZ20 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
331203 2011 BG22 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
331204 2011 BT28 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
331205 2011 BR31 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
331206 2011 BU33 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
331207 2011 BM34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
331208 2011 BW34 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
331209 2011 BC35 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
331210 2011 BQ36 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
331211 2011 BX36 23/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
331212 2011 BK37 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
331213 2011 BY37 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
331214 2011 BC39 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
331215 2011 BA40 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
331216 2011 BU45 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
331217 2011 BK47 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
331218 2011 BM48 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
331219 2011 BP50 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
331220 2011 BN60 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
331221 2011 BT61 23/06/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
331222 2011 BW63 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
331223 2011 BH68 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
331224 2011 BJ68 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
331225 2011 BD74 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
331226 2011 BJ74 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
331227 2011 BQ78 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
331228 2011 BS78 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
331229 2011 BX79 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
331230 2011 BR81 24/01/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
331231 2011 BO82 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
331232 2011 BT83 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
331233 2011 BM85 17/11/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
331234 2011 BO85 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
331235 2011 BE88 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
331236 2011 BK90 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
331237 2011 BR95 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
331238 2011 BH98 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
331239 2011 BK98 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
331240 2011 BU102 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
331241 2011 BD103 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
331242 2011 BN116 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
331243 2011 BA119 31/10/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
331244 2011 BM121 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
331245 2011 BV122 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
331246 2011 BF132 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
331247 2011 BN149 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
331248 2011 CW 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
331249 2011 CX1 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
331250 2011 CA2 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
331251 2011 CB2 27/01/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
331252 2011 CE2 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
331253 2011 CH4 18/10/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
331254 2011 CF17 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
331255 2011 CX21 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
331256 2011 CN27 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
331257 2011 CR35 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
331258 2011 CL39 20/08/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
331259 2011 CB40 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
331260 2011 CL42 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
331261 2011 CA43 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
331262 2011 CC45 05/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
331263 2011 CK47 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
331264 2011 CK57 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
331265 2011 CS60 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
331266 2011 CH61 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
331267 2011 CD70 23/03/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
331268 2011 CN70 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
331269 2011 CZ70 09/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
331270 2011 CW71 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
331271 2011 CD75 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
331272 2011 CB78 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
331273 2011 CM83 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
331274 2011 CG88 26/08/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
331275 2011 CT88 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
331276 2011 CO90 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
331277 2011 CV90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
331278 2011 CY93 06/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
331279 2011 DO4 07/06/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
331280 2011 DV15 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
331281 2011 DS19 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
331282 2011 DE25 06/08/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
331283 2011 DQ25 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
331284 2011 DH26 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
331285 2011 DN27 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
331286 2011 DJ29 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
331287 2011 DC30 03/12/2005 Mauna Kea A. Boattini 2,8 km MPC · JPL
331288 2011 DJ40 13/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
331289 2011 DJ43 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
331290 2011 DE49 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
331291 2011 EN1 21/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
331292 2011 ED6 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
331293 2011 EN6 02/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
331294 2011 EH7 11/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
331295 2011 EN8 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
331296 2011 ET14 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
331297 2011 EM19 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
331298 2011 EN19 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
331299 2011 EM20 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
331300 2011 EN20 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
331301 2011 EW26 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
331302 2011 EX35 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
331303 2011 EP42 08/10/2002 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
331304 2011 EA50 21/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
331305 2011 ES50 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
331306 2011 EQ58 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
331307 2011 EN59 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
331308 2011 EM64 25/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
331309 2011 EB76 23/11/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
331310 2011 FB1 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
331311 2011 FP37 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
331312 2011 FK86 27/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
331313 2011 FJ105 20/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
331314 2011 FF151 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
331315 2011 GC32 13/01/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
331316 2011 GP36 20/04/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 4,2 km MPC · JPL
331317 2011 GA40 28/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
331318 2011 QB58 13/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
331319 2011 SD190 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
331320 2011 UE87 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
331321 2011 UN311 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
331322 2011 WW115 30/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
331323 2011 WE118 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
331324 2011 YE23 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
331325 2011 YK30 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
331326 2011 YA35 10/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
331327 2011 YZ44 31/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
331328 2011 YT59 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
331329 2012 BU10 11/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
331330 2012 BH15 29/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
331331 2012 BC17 05/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
331332 2012 BD20 29/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
331333 2012 BS22 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
331334 2012 BA23 18/03/2001 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
331335 2012 BC34 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
331336 2012 BL47 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
331337 2012 BY52 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
331338 2012 BT53 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
331339 2012 BG75 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
331340 2012 BW75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
331341 2012 BL102 19/02/2002 Cima Ekar ADAS 3,4 km MPC · JPL
331342 2012 BJ112 28/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
331343 2012 BB113 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
331344 2012 BC113 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
331345 2012 BX119 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
331346 2012 BT126 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
331347 2012 CR5 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
331348 2012 CO12 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
331349 2012 CP14 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
331350 2012 CE15 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
331351 2012 CV33 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
331352 2012 CW33 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
331353 2012 CN40 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
331354 2012 CE46 02/12/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
331355 2012 CL47 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
331356 2012 CO52 07/11/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
331357 2012 CV52 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
331358 2012 CZ53 23/12/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
331359 2012 DC6 27/01/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
331360 2012 DA15 16/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
331361 2012 DY17 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
331362 2012 DF24 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
331363 2012 DE26 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
331364 2012 DK27 20/08/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
331365 2012 DM34 19/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
331366 2012 DN34 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
331367 2012 DG38 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
331368 2012 DJ44 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
331369 2012 DJ48 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
331370 2012 DX49 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
331371 2012 DR53 16/02/2001 Cima Ekar ADAS 2,6 km MPC · JPL
331372 2012 DZ57 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
331373 2012 DY58 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
331374 2012 DG72 17/07/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
331375 2012 DC74 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
331376 2012 DT79 02/12/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
331377 2012 DO83 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
331378 2012 DC87 04/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
331379 2012 DX87 03/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
331380 2012 DS88 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
331381 2012 EE2 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
331382 2012 ES2 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
331383 2012 EE9 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
331384 2012 EK12 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
331385 2012 ES12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
331386 2012 EU12 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
331387 2012 FV3 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
331388 2012 FD11 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
331389 2012 FJ13 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
331390 2012 FC14 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
331391 2012 FM15 23/10/2003 Apache Point SDSS 1,0 km MPC · JPL
331392 2012 FV18 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
331393 2012 FJ19 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
331394 2012 FH22 04/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
331395 2012 FR26 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
331396 2012 FS28 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
331397 2012 FP31 07/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
331398 2012 FH32 10/03/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
331399 2012 FJ32 04/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
331400 2012 FH34 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
331401 2012 FU39 19/11/2003 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
331402 2012 FY39 10/04/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
331403 2012 FH41 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
331404 2012 FD43 14/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,8 km MPC · JPL
331405 2012 FJ43 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
331406 2012 FX43 03/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
331407 2012 FW44 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
331408 2012 FX44 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
331409 2012 FQ47 30/06/2004 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
331410 2012 FM49 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
331411 2012 FN56 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
331412 2012 FD57 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
331413 2012 FN59 31/01/1998 Caussols ODAS 760 m MPC · JPL
331414 2012 FV59 04/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
331415 2012 FE62 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
331416 2012 FW64 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
331417 2012 FG67 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
331418 2012 FD68 11/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
331419 2012 FO69 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
331420 2012 FQ72 14/04/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
331421 2012 FW72 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
331422 2012 FF73 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
331423 2012 FZ76 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
331424 2012 FK78 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
331425 2012 GC1 08/12/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
331426 2012 GE1 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
331427 2012 GL2 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
331428 2012 GL5 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
331429 2012 GO12 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
331430 2012 GP12 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
331431 2012 GU12 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
331432 2012 GW13 25/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
331433 2012 GK15 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
331434 2012 GJ16 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
331435 2012 GC17 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
331436 2012 GO17 11/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
331437 2012 GR20 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
331438 2012 GA21 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
331439 2012 GC21 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
331440 2012 GT22 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
331441 2012 GX22 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
331442 2012 GZ22 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
331443 2012 HU1 09/06/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
331444 2012 HO3 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
331445 2012 HD6 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
331446 2012 HN6 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
331447 2012 HG7 30/09/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
331448 2012 HX7 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
331449 2012 HM9 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
331450 2012 HC16 01/03/1992 La Silla UESAC 4,2 km MPC · JPL
331451 2012 HM16 10/08/1996 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
331452 2012 HF18 24/05/2001 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
331453 2012 HF20 20/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
331454 2012 HF23 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
331455 2012 HJ23 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
331456 2012 HK24 08/09/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
331457 2012 HN26 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
331458 2012 HW26 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
331459 2012 HW27 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
331460 2012 HA28 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
331461 2012 HZ29 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
331462 2012 HA30 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
331463 2012 HF30 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
331464 2012 HB32 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
331465 2012 HG34 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
331466 2012 HR34 12/11/2001 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
331467 2012 HY36 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
331468 2012 JB 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
331469 6006 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 770 m MPC · JPL
331470 3171 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 780 m MPC · JPL
331471 1984 QY1 27/08/1984 Palomar E. F. Helin, P. Rose APO 2,7 km MPC · JPL
331472 1993 BB9 21/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
331473 1993 TP5 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
331474 1994 PO14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
331475 1995 SZ13 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
331476 1995 US17 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
331477 1996 TO24 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
331478 1997 TR19 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
331479 1997 WS11 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
331480 1997 WP15 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
331481 1998 KH12 27/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
331482 1998 RM23 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
331483 1998 SY49 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
331484 1998 UX 18/10/1998 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
331485 1998 VM43 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
331486 1998 VQ56 10/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
331487 1998 WA30 24/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
331488 1998 YT33 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
331489 1999 BA31 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
331490 1999 GB16 09/04/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
331491 1999 NK32 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
331492 1999 RG168 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
331493 1999 RU199 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
331494 1999 RN205 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
331495 1999 RY221 06/09/1999 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
331496 1999 RN238 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
331497 1999 TK76 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
331498 1999 TX123 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
331499 1999 TR170 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
331500 1999 TH232 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
331501 1999 TS272 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
331502 1999 TH307 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
331503 1999 TF315 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
331504 1999 UJ16 29/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
331505 1999 UN36 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
331506 1999 VC12 10/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,4 km MPC · JPL
331507 1999 XQ117 05/12/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
331508 1999 XC261 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
331509 1999 YA 16/12/1999 Socorro LINEAR AMO 810 m MPC · JPL
331510 2000 AE6 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
331511 2000 AU223 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
331512 2000 BP41 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
331513 2000 CU19 11/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
331514 2000 DO78 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
331515 2000 DS95 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
331516 2000 EA147 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
331517 2000 FW4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
331518 2000 JE31 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
331519 2000 NJ19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
331520 2000 QV32 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
331521 2000 QY40 24/08/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
331522 2000 QD70 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
331523 2000 QE202 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
331524 2000 RJ 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
331525 2000 RM103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
331526 2000 SF5 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
331527 2000 SM21 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
331528 2000 SY95 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
331529 2000 SR126 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
331530 2000 SM135 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
331531 2000 SO143 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
331532 2000 SJ192 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
331533 2000 SG204 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
331534 2000 SC254 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
331535 2000 SN273 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
331536 2000 SC284 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
331537 2000 SR314 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
331538 2000 SO340 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
331539 2000 SX348 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
331540 2000 SC349 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
331541 2000 TQ20 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
331542 2000 TZ34 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
331543 2000 TT36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
331544 2000 TG54 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
331545 2000 UE59 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
331546 2000 UG68 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
331547 2000 VL39 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
331548 2000 VO47 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
331549 2000 WG18 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
331550 2000 WP53 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
331551 2000 WL54 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
331552 2000 WH65 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
331553 2000 WZ71 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
331554 2000 WH160 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
331555 2000 XA2 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
331556 2000 XE54 15/12/2000 Uccle T. Pauwels 980 m MPC · JPL
331557 2000 YZ14 20/12/2000 Uccle T. Pauwels 1,8 km MPC · JPL
331558 2001 BJ6 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
331559 2001 DV24 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
331560 2001 HB40 29/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
331561 2001 KO19 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
331562 2001 MS7 23/06/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
331563 2001 OJ18 17/07/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
331564 2001 OF27 18/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
331565 2001 OU31 23/07/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
331566 2001 PY9 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
331567 2001 PR57 14/08/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
331568 2001 QE37 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
331569 2001 QO52 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
331570 2001 QS67 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
331571 2001 QH92 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
331572 2001 QC168 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
331573 2001 QL197 22/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
331574 2001 QW226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
331575 2001 QV228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
331576 2001 QR264 26/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
331577 2001 QR275 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
331578 2001 RS65 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
331579 2001 RD72 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
331580 2001 RP90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 760 m MPC · JPL
331581 2001 SO13 16/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
331582 2001 SD80 20/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
331583 2001 SV119 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
331584 2001 SE143 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
331585 2001 SP143 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
331586 2001 SU206 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
331587 2001 TW 09/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
331588 2001 TZ22 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
331589 2001 TN103 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
331590 2001 TY132 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
331591 2001 TY170 15/10/2001 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
331592 2001 TQ248 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
331593 2001 UJ97 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
331594 2001 UL106 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
331595 2001 UF208 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
331596 2001 UT221 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
331597 2001 VG12 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
331598 2001 VR20 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
331599 2001 VW80 10/11/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
331600 2001 VH89 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
331601 2001 WL17 17/11/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
331602 2001 WZ46 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
331603 2001 WM51 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
331604 2001 WD98 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
331605 2001 XB5 10/12/2001 Uccle T. Pauwels 2,3 km MPC · JPL
331606 2001 XB19 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
331607 2001 XA96 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
331608 2001 XA112 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
331609 2001 XN216 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
331610 2001 XK245 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
331611 2001 XJ250 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
331612 2001 YD24 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
331613 2001 YB88 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
331614 2001 YA137 22/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
331615 2002 AQ38 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
331616 2002 AP39 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
331617 2002 AZ68 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
331618 2002 AL82 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
331619 2002 AO84 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
331620 2002 AY102 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
331621 2002 CT5 04/02/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
331622 2002 CL36 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
331623 2002 CS130 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
331624 2002 CR232 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
331625 2002 CE272 08/02/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
331626 2002 DM5 16/02/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
331627 2002 EM62 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
331628 2002 FU4 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
331629 2002 GD28 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
331630 2002 GB59 08/04/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
331631 2002 GS70 08/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
331632 2002 GE117 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
331633 2002 GQ124 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
331634 2002 GW180 12/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
331635 2002 GC184 14/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
331636 2002 JK7 04/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
331637 2002 JZ108 06/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
331638 2002 JP123 06/05/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
331639 2002 NS3 08/07/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
331640 2002 ND5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
331641 2002 NW35 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
331642 2002 NQ36 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
331643 2002 NQ39 14/07/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
331644 2002 NN58 12/07/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
331645 2002 NX68 14/07/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
331646 2002 NU72 08/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
331647 2002 NF79 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
331648 2002 OQ31 17/07/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
331649 2002 OJ32 20/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
331650 2002 OJ34 22/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
331651 2002 PX2 03/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
331652 2002 PN5 04/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
331653 2002 PB9 05/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
331654 2002 PK16 06/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
331655 2002 PR25 06/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
331656 2002 PP30 06/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
331657 2002 PF33 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 610 m MPC · JPL
331658 2002 PC39 06/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
331659 2002 PH90 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
331660 2002 PS101 12/08/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
331661 2002 PG102 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
331662 2002 PT103 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
331663 2002 PN105 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
331664 2002 PC106 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
331665 2002 PB137 15/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
331666 2002 PR138 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
331667 2002 PP162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
331668 2002 PK167 08/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
331669 2002 PL168 08/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
331670 2002 PF178 15/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
331671 2002 PO181 15/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
331672 2002 PF184 15/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
331673 2002 PS184 08/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
331674 2002 PU188 08/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
331675 2002 PB194 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
331676 2002 PA195 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
331677 2002 PS199 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
331678 2002 QC10 20/08/2002 Kvistaberg UDAS 670 m MPC · JPL
331679 2002 QG13 26/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
331680 2002 QY24 28/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
331681 2002 QY65 17/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
331682 2002 QK77 17/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
331683 2002 QF79 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
331684 2002 QJ90 30/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
331685 2002 QB92 28/08/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
331686 2002 QR101 16/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
331687 2002 QF104 26/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
331688 2002 QB112 16/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
331689 2002 QX116 29/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
331690 2002 QS119 17/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
331691 2002 QB122 16/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
331692 2002 QK127 18/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
331693 2002 QR130 30/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
331694 2002 QR141 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
331695 2002 QQ142 30/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
331696 2002 QA148 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
331697 2002 RX4 03/09/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
331698 2002 RS44 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
331699 2002 RT45 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
331700 2002 RO46 05/09/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
331701 2002 RC55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
331702 2002 RJ69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
331703 2002 RB71 04/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
331704 2002 RV72 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
331705 2002 RV89 05/09/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
331706 2002 RN92 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
331707 2002 RK105 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
331708 2002 RU143 11/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
331709 2002 RC151 12/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
331710 2002 RK185 12/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
331711 2002 RF186 12/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
331712 2002 RY201 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
331713 2002 RF240 14/09/2002 Palomar R. Matson 670 m MPC · JPL
331714 2002 RS253 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
331715 2002 RF255 15/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
331716 2002 RU255 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
331717 2002 RV280 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
331718 2002 RM287 16/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
331719 2002 SS55 30/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
331720 2002 SC59 16/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
331721 2002 SJ73 16/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
331722 2002 TR10 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
331723 2002 TG71 03/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
331724 2002 TB73 03/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
331725 2002 TO86 17/09/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
331726 2002 TU90 03/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
331727 2002 TC99 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
331728 2002 TP103 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
331729 2002 TW112 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
331730 2002 TM123 04/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
331731 2002 TW126 04/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
331732 2002 TJ128 04/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
331733 2002 TS138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
331734 2002 TS158 05/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
331735 2002 TE169 03/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
331736 2002 TE185 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
331737 2002 TV217 08/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
331738 2002 TL218 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
331739 2002 TC263 10/10/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
331740 2002 TJ274 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
331741 2002 TZ278 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
331742 2002 TE279 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
331743 2002 TT293 11/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
331744 2002 TP308 04/10/2002 Apache Point SDSS 700 m MPC · JPL
331745 2002 TW347 05/10/2002 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
331746 2002 TN352 10/10/2002 Apache Point SDSS 510 m MPC · JPL
331747 2002 TJ383 05/10/2002 Apache Point SDSS 4,7 km MPC · JPL
331748 2002 UE22 30/10/2002 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
331749 2002 UM41 31/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
331750 2002 VX13 06/10/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
331751 2002 VN21 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
331752 2002 VY66 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
331753 2002 VL120 12/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
331754 2002 VO136 14/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
331755 2002 VY144 04/11/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
331756 2002 VF148 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
331757 2002 WH6 24/11/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
331758 2002 XH9 24/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
331759 2002 XA19 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
331760 2002 XR24 05/12/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
331761 2002 XS32 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
331762 2002 XR49 12/11/2002 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
331763 2002 XG81 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
331764 2002 XW98 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
331765 2002 XS119 10/12/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
331766 2002 YO5 30/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
331767 2002 YJ23 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
331768 2003 BC3 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
331769 2003 BQ35 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
331770 2003 BP53 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
331771 2003 CY21 02/02/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 1,4 km MPC · JPL
331772 2003 DO12 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
331773 2003 EU15 07/03/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
331774 2003 EQ38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
331775 2003 ES39 08/03/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
331776 2003 EE53 04/02/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
331777 2003 EF59 12/03/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
331778 2003 EN59 10/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
331779 2003 FY29 25/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
331780 2003 FT33 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
331781 2003 FQ131 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
331782 2003 GQ43 09/04/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
331783 2003 GB44 09/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
331784 2003 GB56 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
331785 Sumners 2003 HL15 26/04/2003 Needville D. Beaver, J. Dellinger 2,2 km MPC · JPL
331786 2003 HK30 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
331787 2003 JU8 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
331788 2003 JC14 07/05/2003 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
331789 2003 KO14 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
331790 2003 KE20 30/05/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
331791 2003 LP5 05/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
331792 2003 MT2 25/06/2003 Socorro LINEAR AMO 1,3 km MPC · JPL
331793 2003 MV4 26/06/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
331794 2003 MG6 26/06/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
331795 2003 MU9 29/06/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
331796 2003 OJ3 22/07/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
331797 2003 ON17 28/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 790 m MPC · JPL
331798 2003 QP48 21/08/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
331799 2003 QS58 23/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
331800 2003 QR80 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
331801 2003 QJ107 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
331802 2003 QA120 28/08/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
331803 2003 RS15 14/09/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
331804 2003 RY15 14/09/2003 Haleakala NEAT 700 m MPC · JPL
331805 2003 SS10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
331806 2003 SA15 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
331807 2003 SQ20 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
331808 2003 SJ52 18/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
331809 2003 SQ71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
331810 2003 SZ93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
331811 2003 SU99 19/09/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
331812 2003 SH182 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
331813 2003 SL191 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
331814 2003 SH195 20/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
331815 2003 SF249 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
331816 2003 SJ282 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
331817 2003 SV286 21/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
331818 2003 SR292 25/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
331819 2003 SG306 30/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
331820 2003 SE325 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
331821 2003 SM377 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
331822 2003 SN392 26/09/2003 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
331823 2003 SU404 27/09/2003 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
331824 2003 SU424 25/09/2003 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,3 km MPC · JPL
331825 2003 TC8 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
331826 2003 TW12 15/10/2003 Needville Needville Obs. 4,2 km MPC · JPL
331827 2003 TD17 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
331828 2003 TB39 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
331829 2003 TX42 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
331830 2003 UO 16/10/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
331831 2003 UF2 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
331832 2003 UT28 22/10/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
331833 2003 UD30 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
331834 2003 UC47 21/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,6 km MPC · JPL
331835 2003 UN56 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
331836 2003 UQ72 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
331837 2003 UL92 20/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
331838 2003 UJ95 18/10/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
331839 2003 UB135 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
331840 2003 UA156 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
331841 2003 UO166 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
331842 2003 UM196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
331843 2003 UM203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
331844 2003 UT216 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
331845 2003 US227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
331846 2003 UJ232 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
331847 2003 UV259 25/10/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
331848 2003 UB262 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
331849 2003 UG275 29/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
331850 2003 UH280 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
331851 2003 UR283 30/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
331852 2003 US336 18/10/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
331853 2003 US342 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
331854 2003 VH5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
331855 2003 VT8 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
331856 2003 WC4 16/11/2003 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
331857 2003 WN7 18/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
331858 2003 WG69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
331859 2003 WZ107 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
331860 2003 WQ144 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
331861 2003 WK148 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
331862 2003 WZ178 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
331863 2003 XV17 13/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
331864 2003 YW54 19/12/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
331865 2003 YZ55 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
331866 2003 YR79 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
331867 2003 YE93 21/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
331868 2003 YA111 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
331869 2003 YZ162 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
331870 2003 YR168 18/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
331871 2003 YL182 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
331872 2004 BU7 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
331873 2004 BP140 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
331874 2004 BA141 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
331875 2004 BZ144 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
331876 2004 CL 07/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 280 m MPC · JPL
331877 2004 CV5 10/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
331878 2004 CD15 11/02/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
331879 2004 CY62 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
331880 2004 CK70 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
331881 2004 CB87 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
331882 2004 CR120 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
331883 2004 DQ35 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
331884 2004 ED3 10/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
331885 2004 ET6 12/03/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
331886 2004 EF23 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
331887 2004 EL67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
331888 2004 EN95 15/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
331889 2004 FN141 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
331890 2004 GO2 12/04/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
331891 2004 GT27 15/04/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
331892 2004 JL12 13/05/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
331893 2004 JW49 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
331894 2004 LZ 08/06/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,3 km MPC · JPL
331895 2004 NW 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
331896 2004 NM24 14/07/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
331897 2004 PD38 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
331898 2004 PP42 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
331899 2004 PP51 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
331900 2004 PS58 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
331901 2004 PF60 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
331902 2004 PV86 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
331903 2004 PA114 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
331904 2004 RZ1 06/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
331905 2004 RT7 06/09/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
331906 2004 RR10 07/09/2004 Kleť Kleť Obs. 1,9 km MPC · JPL
331907 2004 RH18 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
331908 2004 RG33 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
331909 2004 RT53 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
331910 2004 RL58 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
331911 2004 RS68 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
331912 2004 RY123 07/09/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
331913 2004 RO159 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
331914 2004 RH167 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
331915 2004 RW168 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
331916 2004 RA170 08/09/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
331917 2004 RU183 26/08/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
331918 2004 RV192 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
331919 2004 RU194 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
331920 2004 RH199 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
331921 2004 RQ201 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
331922 2004 RA214 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
331923 2004 RD240 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
331924 2004 RC272 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
331925 2004 RP309 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
331926 2004 RQ327 14/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
331927 2004 RU327 14/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
331928 2004 SH17 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
331929 2004 SE25 21/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
331930 2004 SN41 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
331931 2004 SW41 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
331932 2004 SW51 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
331933 2004 TV14 08/10/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
331934 2004 TN25 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
331935 2004 TJ34 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
331936 2004 TY37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
331937 2004 TD42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
331938 2004 TW52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
331939 2004 TS66 22/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
331940 2004 TK119 06/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
331941 2004 TB123 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
331942 2004 TM164 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
331943 2004 TP166 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
331944 2004 TZ203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
331945 2004 TQ230 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
331946 2004 TH243 06/10/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
331947 2004 TS256 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
331948 2004 TB274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
331949 2004 TN299 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
331950 2004 TH328 04/10/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
331951 2004 TB343 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
331952 2004 TB356 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
331953 2004 TM369 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
331954 2004 UM3 19/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
331955 2004 VB5 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
331956 2004 VS10 03/11/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
331957 2004 VZ36 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
331958 2004 VD39 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
331959 2004 VG75 13/11/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 3,7 km MPC · JPL
331960 2004 VV84 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
331961 2004 XQ28 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
331962 2004 XA34 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
331963 2004 XK35 11/12/2004 Socorro LINEAR AMO 1,1 km MPC · JPL
331964 2004 XD37 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
331965 2004 XK41 11/12/2004 Junk Bond Junk Bond Obs. 3,5 km MPC · JPL
331966 2004 XA57 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
331967 2004 XM70 11/12/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
331968 2004 XY82 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
331969 2004 XS118 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
331970 2004 YU7 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
331971 2005 AR63 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
331972 2005 AH66 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
331973 2005 AG77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
331974 2005 CP28 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
331975 2005 CT39 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
331976 2005 CU64 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
331977 2005 CO78 14/02/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
331978 2005 CZ80 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
331979 2005 CB81 10/02/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
331980 2005 EK9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
331981 2005 EG19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
331982 2005 EJ38 02/03/2005 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
331983 2005 EA42 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
331984 2005 EM76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
331985 2005 EH152 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
331986 2005 EA210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
331987 2005 EF244 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
331988 2005 EC262 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
331989 2005 EC292 10/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
331990 2005 FD 16/03/2005 Catalina CSS 430 m MPC · JPL
331991 2005 FD3 21/03/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
331992 Chasseral 2005 GU9 03/04/2005 Vicques M. Ory 730 m MPC · JPL
331993 2005 GY21 04/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
331994 2005 GB50 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
331995 2005 GU144 10/04/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
331996 2005 GJ173 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
331997 2005 GZ174 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
331998 2005 GA217 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
331999 2005 HA8 03/05/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 510 m MPC · JPL
332000 2005 JK69 06/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

327.000s  • 328.000s  • 329.000s  • 330.000s  • 331.000s  • 332.000s  • 333.000s  • 334.000s  • 335.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001