Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/273001–274000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
273001 2006 DJ68 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
273002 2006 DL69 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
273003 2006 DU71 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
273004 2006 DL73 22/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
273005 2006 DU74 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
273006 2006 DF78 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
273007 2006 DV78 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
273008 2006 DO79 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273009 2006 DT81 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
273010 2006 DD82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
273011 2006 DL82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
273012 2006 DQ82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273013 2006 DT83 13/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273014 2006 DB86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
273015 2006 DD86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
273016 2006 DA87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
273017 2006 DF87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
273018 2006 DF90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
273019 2006 DE91 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
273020 2006 DF94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
273021 2006 DN97 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
273022 2006 DJ98 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
273023 2006 DO98 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
273024 2006 DL101 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
273025 2006 DL107 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
273026 2006 DW111 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
273027 2006 DG112 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
273028 2006 DP112 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
273029 2006 DJ113 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
273030 2006 DC114 27/02/2006 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
273031 2006 DD117 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
273032 2006 DK118 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
273033 2006 DC120 20/02/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
273034 2006 DF122 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
273035 2006 DZ124 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
273036 2006 DV125 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
273037 2006 DG128 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
273038 2006 DK128 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273039 2006 DE132 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
273040 2006 DN132 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
273041 2006 DU133 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
273042 2006 DG137 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
273043 2006 DL137 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273044 2006 DN138 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
273045 2006 DX138 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
273046 2006 DE139 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
273047 2006 DP141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
273048 2006 DW142 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
273049 2006 DC145 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
273050 2006 DR157 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
273051 2006 DV158 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
273052 2006 DK161 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
273053 2006 DG164 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
273054 2006 DF165 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
273055 2006 DJ173 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
273056 2006 DS173 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273057 2006 DU173 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
273058 2006 DP177 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
273059 2006 DF178 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
273060 2006 DM178 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
273061 2006 DT185 24/10/2003 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
273062 2006 DQ186 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
273063 2006 DC190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
273064 2006 DM190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
273065 2006 DD191 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
273066 2006 DY192 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
273067 2006 DR195 20/02/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
273068 2006 DD197 24/02/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
273069 2006 DE197 24/02/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
273070 2006 DO212 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
273071 2006 DV212 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
273072 2006 DW214 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
273073 2006 DF215 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
273074 2006 DG215 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
273075 2006 EX1 03/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,4 km MPC · JPL
273076 2006 EQ3 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
273077 2006 ED4 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
273078 2006 EG7 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
273079 2006 EL9 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
273080 2006 EC10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
273081 2006 EP14 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
273082 2006 EZ14 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
273083 2006 EG19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
273084 2006 EF20 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
273085 2006 EU21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
273086 2006 EE22 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
273087 2006 EC23 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
273088 2006 EO24 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
273089 2006 EZ28 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
273090 2006 EX46 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
273091 2006 EX47 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
273092 2006 ES58 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
273093 2006 ET58 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
273094 2006 ES63 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
273095 2006 EG66 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
273096 2006 ET71 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
273097 2006 FE1 21/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
273098 2006 FF5 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
273099 2006 FH13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
273100 2006 FK13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
273101 2006 FO15 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
273102 2006 FC16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
273103 2006 FK20 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
273104 2006 FP20 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
273105 2006 FL23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
273106 2006 FM26 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
273107 2006 FO26 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
273108 2006 FP28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
273109 2006 FX28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
273110 2006 FY29 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
273111 2006 FC30 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
273112 2006 FC32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
273113 2006 FS32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
273114 2006 FD35 22/03/2006 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
273115 2006 FH39 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
273116 2006 FC40 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
273117 2006 FP41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
273118 2006 FD43 29/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
273119 2006 FO53 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
273120 2006 FX53 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
273121 2006 FD54 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
273122 2006 FL54 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
273123 2006 GL2 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
273124 2006 GH8 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
273125 2006 GR11 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
273126 2006 GS16 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
273127 2006 GL17 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
273128 2006 GX18 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
273129 2006 GH21 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
273130 2006 GY25 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
273131 2006 GS30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
273132 2006 GL32 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
273133 2006 GV42 08/04/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
273134 2006 GR46 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
273135 2006 GF47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
273136 2006 GW48 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
273137 2006 GF49 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
273138 2006 HR 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
273139 2006 HZ7 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
273140 2006 HB13 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
273141 2006 HO13 19/04/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
273142 2006 HZ13 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
273143 2006 HM19 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
273144 2006 HH20 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
273145 2006 HW21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
273146 2006 HV23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
273147 2006 HO28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
273148 2006 HL29 21/04/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
273149 2006 HN29 23/04/2006 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
273150 2006 HW31 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
273151 2006 HA35 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
273152 2006 HN35 19/04/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
273153 2006 HY36 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
273154 2006 HJ38 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
273155 2006 HW40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
273156 2006 HY40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
273157 2006 HO43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
273158 2006 HV45 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
273159 2006 HJ54 20/04/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
273160 2006 HX54 21/04/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
273161 2006 HL59 22/04/2006 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
273162 2006 HN60 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
273163 2006 HX60 28/04/2006 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
273164 2006 HB61 29/04/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
273165 2006 HO61 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
273166 2006 HA62 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
273167 2006 HB63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
273168 2006 HH64 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
273169 2006 HS67 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
273170 2006 HW70 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
273171 2006 HO71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
273172 2006 HM74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
273173 2006 HQ74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
273174 2006 HQ75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
273175 2006 HW75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
273176 2006 HX79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
273177 2006 HX80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
273178 2006 HJ82 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
273179 2006 HZ84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
273180 2006 HO91 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
273181 2006 HU92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
273182 2006 HS93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
273183 2006 HS94 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
273184 2006 HW94 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
273185 2006 HO99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273186 2006 HH101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
273187 2006 HK101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
273188 2006 HD106 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
273189 2006 HE108 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
273190 2006 HP110 30/04/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
273191 2006 HM116 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
273192 2006 HS119 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
273193 2006 HE121 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
273194 2006 HY130 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
273195 2006 HG151 30/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
273196 2006 HO152 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
273197 2006 JQ 02/05/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
273198 2006 JK4 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
273199 2006 JA6 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
273200 2006 JE9 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
273201 2006 JA11 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
273202 2006 JO12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
273203 2006 JU13 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
273204 2006 JB15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
273205 2006 JK15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
273206 2006 JL16 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
273207 2006 JM16 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
273208 2006 JB17 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
273209 2006 JE18 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
273210 2006 JQ20 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
273211 2006 JG24 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
273212 2006 JY28 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
273213 2006 JL29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
273214 2006 JP31 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
273215 2006 JD35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
273216 2006 JH36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
273217 2006 JJ37 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
273218 2006 JS37 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
273219 2006 JZ37 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
273220 2006 JV40 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
273221 2006 JB41 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
273222 2006 JM47 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
273223 2006 JZ51 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
273224 2006 JJ54 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
273225 2006 JE55 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
273226 2006 JX55 01/05/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
273227 2006 JB61 02/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 3,0 km MPC · JPL
273228 2006 JW66 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
273229 2006 JY67 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
273230 de Bruyn 273230|de Bruyn}} 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,8 km MPC · JPL
273231 2006 JU80 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
273232 2006 KN 16/05/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
273233 2006 KC1 20/05/2006 Mayhill A. Lowe 5,7 km MPC · JPL
273234 2006 KC12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
273235 2006 KQ12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
273236 2006 KT14 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
273237 2006 KN20 20/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
273238 2006 KX22 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
273239 2006 KG26 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
273240 2006 KR26 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
273241 2006 KH33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
273242 2006 KJ38 19/05/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
273243 2006 KT40 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
273244 2006 KG43 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
273245 2006 KS47 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
273246 2006 KZ49 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
273247 2006 KP56 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
273248 2006 KM66 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
273249 2006 KF67 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
273250 2006 KA73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
273251 2006 KQ79 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
273252 2006 KO87 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
273253 2006 KR94 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
273254 2006 KU102 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
273255 2006 KB109 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
273256 2006 KP111 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
273257 2006 KO115 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
273258 2006 KS115 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
273259 2006 KV116 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
273260 2006 KB117 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
273261 2006 KK118 29/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 4,8 km MPC · JPL
273262 Cottam 2006 KJ142 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 4,2 km MPC · JPL
273263 2006 KK143 18/05/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
273264 2006 LW 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
273265 2006 LU2 05/06/2006 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
273266 2006 LD6 04/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
273267 2006 MS 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
273268 2006 MM1 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
273269 2006 MN2 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
273270 2006 MZ5 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
273271 2006 OP 17/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 6,0 km MPC · JPL
273272 2006 OU 17/07/2006 Lulin Observatory LUSS 960 m MPC · JPL
273273 Piwowarski 2006 OR9 24/07/2006 Winterthur M. Griesser 3,9 km MPC · JPL
273274 2006 PV35 12/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
273275 2006 PQ36 12/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
273276 2006 QG64 25/08/2006 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
273277 2006 QK73 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
273278 2006 QD90 28/08/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
273279 2006 QD119 28/08/2006 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
273280 2006 QH155 18/08/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
273281 2006 QD166 29/08/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
273282 2006 QR167 30/08/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
273283 2006 RL18 14/09/2006 Catalina CSS 9,2 km MPC · JPL
273284 2006 RU24 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
273285 2006 RD58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273286 2006 RV66 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
273287 2006 RE86 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
273288 2006 RY88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
273289 2006 RR101 14/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
273290 2006 SN12 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
273291 2006 SJ16 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
273292 2006 SP36 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
273293 2006 SK39 18/09/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
273294 2006 SS70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
273295 2006 SO87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
273296 2006 SU90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
273297 2006 SS92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
273298 2006 SD100 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273299 2006 SR106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
273300 2006 SS108 19/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
273301 2006 SG112 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
273302 2006 SS118 24/09/2006 Junk Bond D. Healy 940 m MPC · JPL
273303 2006 SL141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
273304 2006 SQ148 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
273305 2006 SN183 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
273306 2006 SZ186 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
273307 2006 SL201 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
273308 2006 ST213 27/09/2006 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
273309 2006 ST258 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
273310 2006 SG267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273311 2006 SM267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
273312 2006 SN274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
273313 2006 SX274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
273314 2006 SS355 30/09/2006 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
273315 2006 ST356 30/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
273316 2006 SD391 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
273317 2006 SP404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
273318 2006 SR409 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
273319 2006 TW2 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
273320 2006 TU20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
273321 2006 TZ20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
273322 2006 TQ21 11/10/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
273323 2006 TM22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
273324 2006 TV28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
273325 2006 TA30 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273326 2006 TF44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
273327 2006 TY48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
273328 2006 TS51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
273329 2006 TS54 12/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
273330 2006 TO57 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
273331 2006 TM62 10/10/2006 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
273332 2006 TO63 10/10/2006 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
273333 2006 TU69 11/10/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
273334 2006 TK70 11/10/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
273335 2006 TU72 11/10/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
273336 2006 TA74 11/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
273337 2006 TJ79 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
273338 2006 TB80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
273339 2006 TH85 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
273340 2006 TG92 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
273341 2006 TU101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
273342 2006 TQ106 15/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
273343 2006 TC107 13/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,1 km MPC · JPL
273344 2006 UU14 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
273345 2006 UD30 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
273346 2006 UC36 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
273347 2006 UW46 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
273348 2006 UJ61 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
273349 2006 UN61 19/10/2006 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
273350 2006 UJ66 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
273351 2006 UN66 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
273352 2006 UK69 16/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
273353 2006 UH88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
273354 2006 US89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
273355 2006 UN90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
273356 2006 UB137 19/10/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
273357 2006 UG145 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
273358 2006 UQ173 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
273359 2006 UM174 19/10/2006 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
273360 2006 UG184 19/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
273361 2006 UE190 19/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
273362 2006 UY192 19/10/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
273363 2006 UD193 19/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
273364 2006 UU210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
273365 2006 UP215 23/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
273366 2006 UY219 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
273367 2006 UN224 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
273368 2006 UZ228 20/10/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
273369 2006 UA231 21/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
273370 2006 UJ232 21/10/2006 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
273371 2006 UY237 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
273372 2006 UV262 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
273373 2006 UT266 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273374 2006 UQ271 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
273375 2006 UG275 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
273376 2006 UQ288 29/10/2006 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
273377 2006 UP331 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
273378 2006 VN1 02/11/2006 Antares ARO 800 m MPC · JPL
273379 2006 VB9 11/11/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
273380 2006 VD9 11/11/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
273381 2006 VE16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
273382 2006 VF29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
273383 2006 VZ33 11/11/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
273384 2006 VG39 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
273385 2006 VR42 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
273386 2006 VJ44 13/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
273387 2006 VN49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273388 2006 VQ50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
273389 2006 VT54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
273390 2006 VN55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
273391 2006 VZ55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
273392 2006 VY65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
273393 2006 VR96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
273394 2006 VX97 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273395 2006 VF101 01/11/2006 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
273396 2006 VJ102 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
273397 2006 VZ104 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
273398 2006 VE107 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
273399 2006 VJ129 15/11/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
273400 2006 VG134 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
273401 2006 VM134 15/11/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
273402 2006 VM137 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
273403 2006 VC138 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
273404 2006 VN139 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273405 2006 VQ139 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
273406 2006 VM146 15/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
273407 2006 VS147 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
273408 2006 VY151 09/11/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
273409 2006 VG153 08/11/2006 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
273410 2006 VH168 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
273411 2006 VU168 02/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273412 Eduardomissoni 2006 WF2 18/11/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 740 m MPC · JPL
273413 2006 WO4 19/11/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
273414 2006 WR10 16/11/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
273415 2006 WX10 16/11/2006 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
273416 2006 WJ11 16/11/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
273417 2006 WV12 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
273418 2006 WY16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
273419 2006 WX21 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
273420 2006 WA28 22/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
273421 2006 WJ36 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
273422 2006 WJ47 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
273423 2006 WG49 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
273424 2006 WF55 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
273425 2006 WP60 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
273426 2006 WQ61 17/11/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
273427 2006 WR69 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
273428 2006 WH70 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
273429 2006 WB76 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
273430 2006 WW103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
273431 2006 WA104 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
273432 2006 WC121 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
273433 2006 WT137 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
273434 2006 WG139 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
273435 2006 WT143 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
273436 2006 WT146 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
273437 2006 WC153 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
273438 2006 WQ153 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
273439 2006 WA159 22/11/2006 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
273440 2006 WL163 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
273441 2006 WE165 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
273442 2006 WB174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
273443 2006 WW178 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273444 2006 WL184 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
273445 2006 WM190 15/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
273446 2006 WM191 27/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
273447 2006 WN198 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273448 2006 XH7 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273449 2006 XS9 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
273450 2006 XA14 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273451 2006 XP14 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
273452 2006 XW16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273453 2006 XW17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
273454 2006 XR25 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
273455 2006 XS29 13/12/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
273456 2006 XZ34 11/12/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
273457 2006 XC38 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273458 2006 XQ41 12/12/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
273459 2006 XB43 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
273460 2006 XJ44 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
273461 2006 XX44 06/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
273462 2006 XM45 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273463 2006 XV45 13/12/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
273464 2006 XY45 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
273465 2006 XR48 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
273466 2006 XF52 14/12/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
273467 2006 XF56 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
273468 2006 XL65 12/12/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
273469 2006 XD69 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
273470 2006 XF69 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
273471 2006 YK2 16/12/2006 Vallemare Borbon V. S. Casulli 860 m MPC · JPL
273472 2006 YH8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
273473 2006 YT8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
273474 2006 YT9 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
273475 2006 YK10 21/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
273476 2006 YT14 22/12/2006 Črni Vrh Črni Vrh 4,2 km MPC · JPL
273477 2006 YC15 18/12/2006 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
273478 2006 YN16 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
273479 2006 YK17 21/12/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
273480 2006 YJ23 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
273481 2006 YL37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
273482 2006 YF39 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273483 2006 YR40 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
273484 2006 YQ49 29/12/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,8 km MPC · JPL
273485 2006 YC51 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
273486 2006 YE51 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
273487 2006 YT51 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
273488 2007 AA1 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
273489 2007 AU3 08/01/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
273490 2007 AW3 08/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
273491 2007 AT9 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
273492 2007 AE13 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
273493 2007 AP13 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
273494 2007 AF15 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
273495 2007 AW15 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
273496 2007 AL16 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273497 2007 AH18 08/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
273498 2007 AX18 13/01/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
273499 2007 AR22 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
273500 2007 AX22 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
273501 2007 AK26 12/01/2007 7300 W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
273502 2007 AW26 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
273503 2007 AD27 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
273504 2007 AE27 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
273505 2007 AK27 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
273506 2007 AJ28 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
273507 2007 AC30 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
273508 2007 AN30 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
273509 2007 BV1 16/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
273510 2007 BJ2 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
273511 2007 BG3 16/01/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
273512 2007 BH3 16/01/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
273513 2007 BT3 16/01/2007 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
273514 2007 BO5 17/01/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
273515 2007 BH11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273516 2007 BP11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
273517 2007 BS13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
273518 2007 BC15 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
273519 2007 BQ16 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273520 2007 BT16 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273521 2007 BA17 17/01/2007 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
273522 2007 BF17 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
273523 2007 BN18 17/01/2007 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
273524 2007 BH19 21/01/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
273525 2007 BR21 24/01/2007 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
273526 2007 BB25 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
273527 2007 BX26 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
273528 2007 BG27 24/01/2007 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
273529 2007 BH27 24/01/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
273530 2007 BR27 24/01/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
273531 2007 BM30 24/01/2007 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
273532 2007 BE32 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
273533 2007 BR32 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
273534 2007 BM33 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
273535 2007 BQ36 24/01/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
273536 2007 BQ37 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
273537 2007 BJ40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
273538 2007 BT41 24/01/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
273539 2007 BK42 24/01/2007 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
273540 2007 BS42 24/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
273541 2007 BC44 24/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
273542 2007 BL47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
273543 2007 BP48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
273544 2007 BF50 28/01/2007 Marly P. Kocher 2,3 km MPC · JPL
273545 2007 BK52 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273546 2007 BR54 24/01/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
273547 2007 BP55 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
273548 2007 BH56 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
273549 2007 BN56 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
273550 2007 BU56 24/01/2007 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
273551 2007 BY61 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
273552 2007 BF63 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
273553 2007 BQ64 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
273554 2007 BW64 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
273555 2007 BW65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
273556 2007 BF68 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
273557 2007 BL70 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
273558 2007 BY74 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
273559 2007 BS75 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
273560 2007 BU78 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
273561 2007 BC79 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
273562 2007 BB80 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
273563 2007 BM81 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
273564 2007 BW91 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 660 m MPC · JPL
273565 2007 BM95 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 720 m MPC · JPL
273566 2007 BB100 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273567 2007 BK101 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
273568 2007 BP101 16/01/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
273569 2007 CM 05/02/2007 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
273570 2007 CK2 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
273571 2007 CS3 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
273572 2007 CM4 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
273573 2007 CY8 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273574 2007 CP10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
273575 2007 CY14 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
273576 2007 CY15 06/02/2007 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
273577 2007 CY17 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
273578 2007 CN20 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
273579 2007 CS21 06/02/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
273580 2007 CN22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
273581 2007 CQ22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
273582 2007 CT22 06/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
273583 2007 CY25 09/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
273584 2007 CG32 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
273585 2007 CH44 08/02/2007 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
273586 2007 CM44 08/02/2007 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
273587 2007 CJ46 08/02/2007 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
273588 2007 CO46 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
273589 2007 CX46 08/02/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
273590 2007 CR47 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
273591 2007 CT50 13/02/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
273592 2007 CE54 10/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
273593 2007 CK54 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
273594 2007 CX57 09/02/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
273595 2007 CR58 10/02/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
273596 2007 CT58 10/02/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
273597 2007 CC59 10/02/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
273598 2007 CN59 10/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
273599 2007 CZ59 10/02/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
273600 2007 CO60 10/02/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
273601 2007 CO61 15/02/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
273602 2007 CO62 13/02/2007 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
273603 2007 CQ62 15/02/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
273604 2007 CA63 15/02/2007 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
273605 2007 CY63 15/02/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
273606 2007 CK64 06/02/2007 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
273607 2007 CO64 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
273608 2007 DF 16/02/2007 Mayhill A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
273609 2007 DF2 16/02/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
273610 2007 DP2 16/02/2007 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
273611 2007 DB4 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
273612 2007 DU5 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273613 2007 DZ11 16/02/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
273614 2007 DZ12 16/02/2007 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
273615 2007 DL13 16/02/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
273616 2007 DL17 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273617 2007 DH18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273618 2007 DH19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
273619 2007 DW23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
273620 2007 DR24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
273621 2007 DU24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
273622 2007 DX24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
273623 2007 DU26 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
273624 2007 DW26 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
273625 2007 DT29 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273626 2007 DU33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273627 2007 DW34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273628 2007 DF37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
273629 2007 DX37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
273630 2007 DJ41 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
273631 2007 DA42 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
273632 2007 DU45 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
273633 2007 DW45 21/02/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 860 m MPC · JPL
273634 2007 DA48 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
273635 2007 DU49 16/02/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
273636 2007 DX49 16/02/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
273637 2007 DN51 17/02/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
273638 2007 DO53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
273639 2007 DR53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
273640 2007 DT54 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
273641 2007 DD56 21/02/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
273642 2007 DO56 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
273643 2007 DV59 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
273644 2007 DR61 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
273645 2007 DA65 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273646 2007 DH66 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273647 2007 DJ71 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
273648 2007 DN74 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
273649 2007 DO74 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
273650 2007 DP75 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273651 2007 DJ77 22/02/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
273652 2007 DO77 22/02/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
273653 2007 DA81 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273654 2007 DB81 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273655 2007 DN82 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
273656 2007 DL84 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
273657 2007 DU86 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
273658 2007 DA87 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
273659 2007 DS90 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
273660 2007 DE92 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
273661 2007 DU95 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
273662 2007 DS96 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
273663 2007 DJ98 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
273664 2007 DJ99 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
273665 2007 DH100 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
273666 2007 DE103 21/02/2007 Kitt Peak M. W. Buie 2,0 km MPC · JPL
273667 2007 DV106 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
273668 2007 DA110 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
273669 2007 DK110 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
273670 2007 DR112 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
273671 2007 DZ112 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
273672 2007 DW113 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
273673 2007 EV2 09/03/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
273674 2007 ED3 09/03/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
273675 2007 EC7 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
273676 2007 EJ8 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
273677 2007 ED11 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273678 2007 EX11 09/03/2007 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
273679 2007 ED14 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
273680 2007 EM14 09/03/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
273681 2007 EB15 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
273682 2007 EN16 09/03/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
273683 2007 EX16 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273684 2007 EG18 09/03/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
273685 2007 EB22 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
273686 2007 ES25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
273687 2007 EG27 12/03/2007 Altschwendt W. Ries 1,3 km MPC · JPL
273688 2007 EE30 09/03/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
273689 2007 ER31 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273690 2007 EW31 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273691 2007 EM32 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
273692 2007 EY32 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273693 2007 EJ35 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273694 2007 EE38 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
273695 2007 EO39 12/03/2007 Marly P. Kocher 1,5 km MPC · JPL
273696 2007 EK40 12/03/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
273697 2007 EN41 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
273698 2007 EO41 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
273699 2007 EJ42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273700 2007 EQ42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
273701 2007 ET42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273702 2007 EG43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
273703 2007 EK45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
273704 2007 EA47 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
273705 2007 EA52 11/03/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
273706 2007 EB58 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
273707 2007 EQ59 09/03/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
273708 2007 EB63 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
273709 2007 EB65 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
273710 2007 EQ65 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
273711 2007 EW65 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
273712 2007 EJ68 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
273713 2007 EJ69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
273714 2007 EE74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
273715 2007 EC75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273716 2007 EJ78 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
273717 2007 ES80 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
273718 2007 ES84 12/03/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
273719 2007 ED85 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
273720 2007 EU85 12/03/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
273721 2007 EF89 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273722 2007 EZ90 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
273723 2007 EV91 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
273724 2007 EA92 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
273725 2007 ED92 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
273726 2007 EE92 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273727 2007 EQ92 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
273728 2007 ET97 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
273729 2007 EB98 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
273730 2007 EQ98 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273731 2007 EO99 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
273732 2007 EM103 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
273733 2007 EK104 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
273734 2007 EL106 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
273735 2007 EF110 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
273736 2007 ET110 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
273737 2007 EG112 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
273738 2007 EP112 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273739 2007 EB113 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
273740 2007 EU114 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
273741 2007 EA115 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
273742 2007 EY116 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
273743 2007 EZ118 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
273744 2007 EG120 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
273745 2007 EB121 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
273746 2007 ET126 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
273747 2007 EG128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
273748 2007 EL130 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
273749 2007 EX134 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
273750 2007 EL135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
273751 2007 EV138 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
273752 2007 EZ138 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
273753 2007 ER139 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
273754 2007 EA141 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273755 2007 EE143 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273756 2007 EU144 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
273757 2007 EV144 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
273758 2007 ET145 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
273759 2007 EG146 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
273760 2007 EZ146 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
273761 2007 EP151 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
273762 2007 EE154 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273763 2007 EW155 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
273764 2007 EH159 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
273765 2007 EP162 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
273766 2007 EH166 10/03/2007 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
273767 2007 EW167 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273768 2007 EK169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273769 2007 EW170 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
273770 2007 EB180 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
273771 2007 EU181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
273772 2007 EM182 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273773 2007 EK191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
273774 2007 ED192 13/03/2007 Lulin C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,9 km MPC · JPL
273775 2007 EE196 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273776 2007 ET198 10/03/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
273777 2007 EF202 09/03/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
273778 2007 EH207 14/03/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
273779 2007 EY209 06/03/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
273780 2007 EH211 08/03/2007 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
273781 2007 EP219 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
273782 2007 EU220 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
273783 2007 EY220 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
273784 2007 ED222 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
273785 2007 EQ223 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
273786 2007 FN 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
273787 2007 FX 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273788 2007 FT2 16/03/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
273789 2007 FO4 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
273790 2007 FW4 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
273791 2007 FG7 16/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
273792 2007 FJ11 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
273793 2007 FU11 17/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
273794 2007 FW15 19/03/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
273795 2007 FN17 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
273796 2007 FM18 19/03/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
273797 2007 FV18 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
273798 2007 FT19 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
273799 2007 FW21 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273800 2007 FH22 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
273801 2007 FG23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273802 2007 FG24 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273803 2007 FX24 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273804 2007 FB26 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
273805 2007 FU26 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273806 2007 FK27 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
273807 2007 FE28 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
273808 2007 FQ28 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
273809 2007 FM31 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
273810 2007 FL32 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
273811 2007 FQ32 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
273812 2007 FX32 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273813 2007 FU37 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
273814 2007 FL38 29/03/2007 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
273815 2007 FS38 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
273816 2007 FA39 28/03/2007 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
273817 2007 FM45 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
273818 2007 FF48 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273819 2007 GY7 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
273820 2007 GY8 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
273821 2007 GP12 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
273822 2007 GE19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
273823 2007 GC20 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
273824 2007 GL21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
273825 2007 GT21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
273826 2007 GV21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
273827 2007 GZ21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
273828 2007 GF22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
273829 2007 GQ22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
273830 2007 GS22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
273831 2007 GZ22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
273832 2007 GB23 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
273833 2007 GM23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
273834 2007 GO25 13/04/2007 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
273835 2007 GM27 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
273836 Hoijyusek 2007 GZ27 13/04/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 4,2 km MPC · JPL
273837 2007 GK31 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
273838 2007 GP31 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
273839 2007 GM37 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
273840 2007 GN38 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273841 2007 GN39 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273842 2007 GC41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
273843 2007 GE41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273844 2007 GZ41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
273845 2007 GG42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
273846 2007 GO42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273847 2007 GZ42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
273848 2007 GO44 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
273849 2007 GZ44 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273850 2007 GE45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
273851 2007 GB46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
273852 2007 GD47 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
273853 2007 GL47 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
273854 2007 GH48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273855 2007 GK48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
273856 2007 GR50 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
273857 2007 GL53 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
273858 2007 GP53 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
273859 2007 GD58 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
273860 2007 GS59 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273861 2007 GK60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
273862 2007 GF64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273863 2007 GK64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
273864 2007 GP67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
273865 2007 GB68 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
273866 2007 GU70 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
273867 2007 GO72 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
273868 2007 GW72 02/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
273869 2007 GK73 15/04/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
273870 2007 GP74 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
273871 2007 GD75 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
273872 2007 GK75 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273873 2007 GC76 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
273874 2007 GO76 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
273875 2007 HM 17/04/2007 7300 W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
273876 2007 HM3 16/04/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
273877 2007 HU5 16/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
273878 2007 HN6 16/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
273879 2007 HQ7 16/04/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,5 km MPC · JPL
273880 2007 HD11 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
273881 2007 HD12 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273882 2007 HG12 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
273883 2007 HF13 16/04/2007 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
273884 2007 HG14 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
273885 2007 HV15 18/04/2007 Lulin LUSS 2,4 km MPC · JPL
273886 2007 HS20 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
273887 2007 HD26 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
273888 2007 HH26 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
273889 2007 HO27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273890 2007 HW27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
273891 2007 HG28 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
273892 2007 HL31 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
273893 2007 HL33 19/04/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
273894 2007 HT33 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
273895 2007 HV35 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
273896 2007 HZ37 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273897 2007 HN43 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
273898 2007 HY44 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
273899 2007 HV45 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
273900 2007 HQ47 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
273901 2007 HM48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273902 2007 HR48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
273903 2007 HU50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
273904 2007 HT51 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273905 2007 HU51 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273906 2007 HD54 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
273907 2007 HT57 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
273908 2007 HG59 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
273909 2007 HV59 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
273910 2007 HF62 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
273911 2007 HM65 22/04/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
273912 2007 HS65 22/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
273913 2007 HB71 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
273914 2007 HT71 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273915 2007 HG73 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 2,1 km MPC · JPL
273916 2007 HX73 22/04/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
273917 2007 HB74 22/04/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
273918 2007 HE76 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273919 2007 HP77 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
273920 2007 HL78 23/04/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
273921 2007 HT85 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
273922 2007 HO88 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
273923 2007 HJ90 22/04/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
273924 2007 HO90 24/04/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
273925 2007 HF96 16/04/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
273926 2007 JJ1 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
273927 2007 JH3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
273928 2007 JN3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273929 2007 JH4 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
273930 2007 JJ4 07/05/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
273931 2007 JY4 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
273932 2007 JQ10 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
273933 2007 JX10 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
273934 2007 JA13 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
273935 2007 JS14 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
273936 Tangjingchuan 2007 JC16 09/05/2007 Lulin Q.-z. Ye, H.-C. Lin 2,8 km MPC · JPL
273937 2007 JY17 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
273938 2007 JX20 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
273939 2007 JV21 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
273940 2007 JJ22 07/05/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
273941 2007 JB23 13/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 4,6 km MPC · JPL
273942 2007 JS23 07/05/2007 Lulin LUSS 4,6 km MPC · JPL
273943 2007 JM26 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
273944 2007 JX26 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
273945 2007 JO27 09/05/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
273946 2007 JH28 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
273947 2007 JJ28 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
273948 2007 JG34 10/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
273949 2007 JG35 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
273950 2007 JQ37 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
273951 2007 JA40 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
273952 2007 JZ40 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
273953 2007 JR41 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
273954 2007 JV41 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
273955 2007 JD45 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
273956 2007 JH45 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
273957 2007 JK45 10/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
273958 2007 KK1 17/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
273959 2007 KX1 18/05/2007 Wrightwood J. W. Young 3,1 km MPC · JPL
273960 2007 KR2 20/05/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
273961 2007 KC4 23/05/2007 7300 W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
273962 2007 KQ4 21/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
273963 2007 KO5 21/05/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
273964 2007 KS7 16/05/2007 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
273965 2007 KY8 25/05/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
273966 2007 KE9 26/05/2007 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
273967 2007 LW1 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
273968 2007 LH3 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
273969 2007 LK4 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
273970 2007 LH5 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
273971 2007 LK8 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
273972 2007 LP8 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273973 2007 LA9 08/06/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
273974 2007 LB9 08/06/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
273975 2007 LD9 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
273976 2007 LN13 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
273977 2007 LE15 09/06/2007 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
273978 2007 LJ15 11/06/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
273979 2007 LH20 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
273980 2007 LJ21 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
273981 2007 LY21 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
273982 2007 LL22 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
273983 2007 LK23 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
273984 2007 LW23 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
273985 2007 LZ24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273986 2007 LQ29 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
273987 Greggwade 2007 LQ30 11/06/2007 Mauna Kea D. D. Balam 2,8 km MPC · JPL
273988 2007 MF7 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
273989 2007 MU7 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
273990 2007 MR13 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
273991 2007 MX16 21/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
273992 2007 MZ16 21/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
273993 2007 MO24 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
273994 Cinqueterre 2007 NH1 11/07/2007 Vallemare Borbon V. S. Casulli 4,8 km MPC · JPL
273995 2007 OB 16/07/2007 Wrightwood J. W. Young 2,3 km MPC · JPL
273996 2007 OQ 17/07/2007 Eskridge G. Hug 3,9 km MPC · JPL
273997 2007 OT2 20/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 3,5 km MPC · JPL
273998 2007 OF4 19/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
273999 2007 OO10 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
274000 2007 PF1 04/08/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

269.000s  • 270.000s  • 271.000s  • 272.000s  • 273.000s  • 274.000s  • 275.000s  • 276.000s  • 277.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001