Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/167001–168000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
167001 2003 PO6 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
167002 2003 PD7 01/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
167003 2003 PD8 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
167004 2003 PV8 04/08/2003 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
167005 2003 PY8 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
167006 2003 PY11 01/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
167007 2003 PZ11 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
167008 2003 PT12 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
167009 2003 QV3 18/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
167010 Terracina 2003 QZ4 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
167011 2003 QP6 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
167012 2003 QF9 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
167013 2003 QV11 21/08/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
167014 2003 QC21 22/08/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
167015 2003 QF21 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
167016 2003 QZ22 20/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
167017 2003 QE23 20/08/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
167018 Csontoscsaba 2003 QS29 23/08/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
167019 2003 QU31 21/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
167020 2003 QH32 21/08/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
167021 2003 QL32 21/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
167022 2003 QL33 22/08/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
167023 2003 QZ34 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
167024 2003 QU35 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
167025 2003 QM36 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
167026 2003 QA38 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
167027 2003 QB38 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
167028 2003 QM38 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
167029 2003 QJ39 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
167030 2003 QN39 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
167031 2003 QD40 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
167032 2003 QM41 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
167033 2003 QU42 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
167034 2003 QA43 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
167035 2003 QY44 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
167036 2003 QF45 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
167037 2003 QQ45 23/08/2003 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
167038 2003 QW49 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
167039 2003 QA50 22/08/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
167040 2003 QQ50 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
167041 2003 QB51 22/08/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
167042 2003 QR51 23/08/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
167043 2003 QD52 23/08/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
167044 2003 QG53 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
167045 2003 QK53 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
167046 2003 QK54 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
167047 2003 QA56 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167048 2003 QV56 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
167049 2003 QG57 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
167050 2003 QY57 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
167051 2003 QC63 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
167052 2003 QB67 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
167053 2003 QJ67 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
167054 2003 QM77 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
167055 2003 QF80 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
167056 2003 QB82 23/08/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
167057 2003 QC85 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
167058 2003 QT86 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
167059 2003 QN87 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
167060 2003 QZ87 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167061 2003 QB88 25/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
167062 2003 QC88 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
167063 2003 QR93 28/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
167064 2003 QN94 28/08/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
167065 2003 QD102 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
167066 2003 QT105 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
167067 2003 QL108 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
167068 2003 QY109 28/08/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
167069 2003 RL1 02/09/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
167070 2003 RQ2 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
167071 2003 RR5 03/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
167072 2003 RS10 08/09/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
167073 2003 RG14 15/09/2003 Kleť M. Tichý 1,5 km MPC · JPL
167074 2003 RN14 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
167075 2003 RY14 14/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
167076 2003 RG18 15/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
167077 2003 RZ19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
167078 2003 RC20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
167079 2003 RN21 13/09/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
167080 2003 RX21 13/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
167081 2003 RD22 14/09/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
167082 2003 RX22 03/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
167083 2003 RR25 15/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
167084 2003 SF6 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
167085 2003 SC8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
167086 2003 ST13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
167087 2003 SD14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167088 2003 SX15 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167089 2003 SA16 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167090 2003 SK22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
167091 2003 SN22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
167092 2003 ST24 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
167093 2003 SS29 18/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
167094 2003 SQ31 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
167095 2003 SH32 17/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
167096 2003 SX32 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
167097 2003 SL33 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
167098 2003 SF37 16/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
167099 2003 SP40 16/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
167100 2003 ST43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
167101 2003 ST46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
167102 2003 SB47 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
167103 2003 SL50 18/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
167104 2003 SB51 18/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
167105 2003 SD52 18/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
167106 2003 SS60 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
167107 2003 SK61 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
167108 2003 SX61 17/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
167109 2003 SK74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
167110 2003 SG76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
167111 2003 SU77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
167112 2003 SH78 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
167113 Robertwick 2003 SW78 19/09/2003 Junk Bond D. Healy 1,6 km MPC · JPL
167114 2003 SM82 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
167115 2003 SU85 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
167116 2003 SE87 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167117 2003 SF90 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
167118 2003 SG90 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
167119 2003 SW90 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167120 2003 SR98 19/09/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
167121 2003 SZ122 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
167122 2003 SL123 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167123 2003 SU124 18/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
167124 2003 SB134 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167125 2003 SZ137 19/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
167126 2003 SS141 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
167127 2003 SX143 21/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
167128 2003 SK148 16/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
167129 2003 SO155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
167130 2003 SL156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
167131 2003 SR159 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
167132 2003 SX162 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
167133 2003 SS164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
167134 2003 SF167 22/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
167135 2003 SE178 19/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
167136 2003 SG178 19/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
167137 2003 SS184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
167138 2003 SP195 20/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
167139 2003 SU195 20/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
167140 2003 SP196 20/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
167141 2003 SZ196 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
167142 2003 SV199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
167143 2003 SD200 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
167144 2003 SG200 25/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
167145 2003 SS205 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
167146 2003 ST207 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
167147 2003 SZ207 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
167148 2003 SO208 23/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
167149 2003 SR210 23/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
167150 2003 SR211 25/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
167151 2003 SH212 25/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
167152 2003 SM213 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
167153 2003 SA218 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
167154 2003 SC218 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
167155 2003 SU218 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
167156 2003 SA228 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
167157 2003 SA234 25/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
167158 2003 SD235 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167159 2003 SH235 27/09/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
167160 2003 SY238 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
167161 2003 SU244 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
167162 2003 SW246 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
167163 2003 SG247 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
167164 2003 ST247 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
167165 2003 SY247 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
167166 2003 SR248 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
167167 2003 SZ249 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
167168 2003 SP250 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
167169 2003 SH251 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
167170 2003 SC252 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
167171 2003 SP257 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167172 2003 SV257 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
167173 2003 SN258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
167174 2003 SL260 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
167175 2003 SO266 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
167176 2003 SO269 28/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
167177 2003 SD271 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
167178 2003 SF272 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
167179 2003 SK273 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
167180 2003 SR273 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
167181 2003 SH277 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
167182 2003 SK281 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
167183 2003 SU284 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
167184 2003 SO286 21/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
167185 2003 SZ287 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
167186 2003 SO288 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
167187 2003 SX294 28/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
167188 2003 SA295 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
167189 2003 SS299 30/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
167190 2003 SR302 17/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
167191 2003 SQ306 30/09/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
167192 2003 SU309 27/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
167193 2003 SD322 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
167194 2003 SL322 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
167195 2003 TP1 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
167196 2003 TN5 02/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
167197 2003 TO5 02/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
167198 2003 TV7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
167199 2003 TT14 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
167200 2003 TO18 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
167201 2003 TE20 14/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
167202 2003 TO20 14/10/2003 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
167203 2003 TW20 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
167204 2003 TO33 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167205 2003 TR43 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
167206 2003 TP52 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
167207 2003 UH1 16/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
167208 Lelekovice 2003 UN7 17/10/2003 Ondřejov P. Kušnirák, K. Hornoch 2,2 km MPC · JPL
167209 2003 UX13 16/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
167210 2003 UN14 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
167211 2003 UO16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
167212 2003 UQ18 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
167213 2003 UC19 20/10/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
167214 2003 UA22 22/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
167215 2003 UC23 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167216 2003 UH26 24/10/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
167217 2003 US28 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
167218 2003 UY30 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
167219 2003 UH31 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167220 2003 UQ32 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
167221 2003 UA33 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
167222 2003 UT39 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
167223 2003 UE40 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
167224 2003 UD41 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
167225 2003 UJ45 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
167226 2003 UP45 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
167227 2003 UT47 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
167228 2003 UF53 18/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
167229 2003 UM56 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
167230 2003 UJ57 26/10/2003 Kvistaberg UDAS 3,2 km MPC · JPL
167231 2003 UE58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
167232 2003 UC59 16/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
167233 2003 UX61 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
167234 2003 UB63 16/10/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
167235 2003 UJ64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
167236 2003 UO64 16/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
167237 2003 UJ70 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
167238 2003 UY73 16/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
167239 2003 UZ75 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
167240 2003 UU81 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
167241 2003 UC91 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
167242 2003 US91 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
167243 2003 UQ94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
167244 2003 UB95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
167245 2003 UR96 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
167246 2003 UX96 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
167247 2003 UU97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
167248 2003 UL99 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
167249 2003 UP99 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
167250 2003 UQ99 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
167251 2003 UJ104 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
167252 2003 UP109 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
167253 2003 UY109 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
167254 2003 UU113 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
167255 2003 UT115 20/10/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
167256 2003 UE117 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
167257 2003 UG118 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
167258 2003 UH120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
167259 2003 UF121 18/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
167260 2003 UM122 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
167261 2003 UT122 19/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
167262 2003 UN123 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
167263 2003 UC127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
167264 2003 UH127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
167265 2003 UH129 18/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
167266 2003 UN129 18/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
167267 2003 UW131 19/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
167268 2003 UN137 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
167269 2003 UP142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
167270 2003 UQ146 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
167271 2003 UY146 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
167272 2003 UP147 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
167273 2003 UK148 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
167274 2003 UT148 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
167275 2003 UU148 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
167276 2003 UR150 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
167277 2003 US150 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
167278 2003 UZ161 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
167279 2003 UD166 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
167280 2003 UB168 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
167281 2003 UB169 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
167282 2003 UT169 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
167283 2003 UH170 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
167284 2003 UR175 21/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
167285 2003 UP180 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
167286 2003 UZ180 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
167287 2003 UF181 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
167288 2003 US189 22/10/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
167289 2003 UX195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
167290 2003 UU196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
167291 2003 UX199 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167292 2003 UD200 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
167293 2003 UN205 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
167294 2003 UB206 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
167295 2003 UC209 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
167296 2003 UF210 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
167297 2003 UD211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
167298 2003 UA213 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
167299 2003 UR215 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
167300 2003 UV216 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
167301 2003 UB217 21/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
167302 2003 UG218 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
167303 2003 UJ222 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
167304 2003 UE223 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
167305 2003 UO227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
167306 2003 UU228 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
167307 2003 UX232 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
167308 2003 UD233 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
167309 2003 UQ237 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
167310 2003 UP238 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
167311 2003 UE240 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
167312 2003 UG240 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
167313 2003 UV243 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
167314 2003 UU246 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
167315 2003 UA247 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
167316 2003 UH247 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
167317 2003 UD250 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
167318 2003 UO252 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
167319 2003 UH256 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
167320 2003 UV257 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
167321 2003 UO259 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
167322 2003 UU259 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
167323 2003 UE263 27/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
167324 2003 UG263 27/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
167325 2003 UM264 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
167326 2003 UV267 28/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
167327 2003 UU268 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
167328 2003 UU270 17/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
167329 2003 UC275 29/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
167330 2003 UT276 30/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
167331 2003 UX276 30/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
167332 2003 UG280 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167333 2003 UM280 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
167334 2003 UF281 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
167335 2003 UH283 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
167336 2003 UA289 23/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
167337 2003 UY289 23/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 1,9 km MPC · JPL
167338 2003 UR299 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
167339 2003 UN308 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
167340 2003 UT314 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
167341 Börzsöny 2003 VG 03/11/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 3,4 km MPC · JPL
167342 2003 VS1 01/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
167343 2003 VN7 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
167344 2003 VX7 09/11/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
167345 2003 VG8 14/11/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
167346 2003 VU8 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
167347 2003 WZ5 18/11/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
167348 2003 WV8 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
167349 2003 WA9 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
167350 2003 WL9 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
167351 2003 WY16 18/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
167352 2003 WJ26 19/11/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
167353 2003 WR27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
167354 2003 WE28 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
167355 2003 WZ30 18/11/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
167356 2003 WA32 18/11/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
167357 2003 WM34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
167358 2003 WD36 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
167359 2003 WN38 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
167360 2003 WQ40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
167361 2003 WK42 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
167362 2003 WD45 19/11/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
167363 2003 WH46 18/11/2003 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
167364 2003 WJ47 18/11/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
167365 2003 WS48 19/11/2003 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
167366 2003 WL49 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
167367 2003 WQ54 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
167368 2003 WG58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
167369 2003 WE60 18/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
167370 2003 WB61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
167371 2003 WC61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
167372 2003 WK62 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
167373 2003 WM64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
167374 2003 WM65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
167375 2003 WF66 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
167376 2003 WH67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
167377 2003 WJ67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
167378 2003 WM67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
167379 2003 WW67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
167380 2003 WF68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
167381 2003 WL72 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
167382 2003 WM72 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
167383 2003 WY73 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
167384 2003 WC75 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
167385 2003 WX78 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
167386 2003 WB79 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
167387 2003 WN80 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
167388 2003 WW84 19/11/2003 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
167389 2003 WN88 23/11/2003 Needville Needville Obs. 2,9 km MPC · JPL
167390 2003 WT88 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
167391 2003 WN91 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
167392 2003 WV93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
167393 2003 WK95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
167394 2003 WU95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
167395 2003 WX96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
167396 2003 WZ98 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
167397 2003 WL100 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
167398 2003 WN101 21/11/2003 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
167399 2003 WX101 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
167400 2003 WZ101 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
167401 2003 WS112 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
167402 2003 WB113 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
167403 2003 WK116 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
167404 2003 WL116 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
167405 2003 WP118 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
167406 2003 WU118 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
167407 2003 WH120 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
167408 2003 WH124 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
167409 2003 WO125 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
167410 2003 WB127 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
167411 2003 WW130 21/11/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
167412 2003 WQ131 21/11/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
167413 2003 WJ132 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
167414 2003 WA134 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
167415 2003 WZ134 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
167416 2003 WY135 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
167417 2003 WP139 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
167418 2003 WF141 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
167419 2003 WP141 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
167420 2003 WT143 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
167421 2003 WV143 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
167422 2003 WS148 24/11/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
167423 2003 WH149 24/11/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
167424 2003 WK150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
167425 2003 WC153 26/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
167426 2003 WQ154 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
167427 2003 WP155 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
167428 2003 WQ155 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
167429 2003 WX157 28/11/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
167430 2003 WW159 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
167431 2003 WM162 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
167432 2003 WD165 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
167433 2003 WW169 19/11/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
167434 2003 WL170 20/11/2003 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
167435 2003 WO171 23/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
167436 2003 WU174 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
167437 2003 WL176 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
167438 2003 WL190 26/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
167439 2003 WF193 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
167440 2003 XT4 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
167441 2003 XC6 03/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
167442 2003 XG6 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
167443 2003 XX6 03/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
167444 2003 XK7 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
167445 2003 XL7 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
167446 2003 XH8 04/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
167447 2003 XQ8 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
167448 2003 XS8 04/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
167449 2003 XP9 04/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
167450 2003 XU9 04/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
167451 2003 XA10 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
167452 2003 XG17 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
167453 2003 XB25 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
167454 2003 XC37 03/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
167455 2003 XQ37 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
167456 2003 YP 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
167457 2003 YD3 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
167458 2003 YE3 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
167459 2003 YY6 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
167460 2003 YO7 18/12/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
167461 2003 YX15 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
167462 2003 YP16 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
167463 2003 YU20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
167464 2003 YF21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
167465 2003 YP21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
167466 2003 YA24 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
167467 2003 YB27 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
167468 2003 YR28 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
167469 2003 YW33 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
167470 2003 YK35 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
167471 2003 YH40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
167472 2003 YU41 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
167473 2003 YE42 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
167474 2003 YM42 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
167475 2003 YW44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
167476 2003 YB51 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
167477 2003 YV51 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
167478 2003 YH52 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
167479 2003 YT53 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
167480 2003 YZ54 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
167481 2003 YF57 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
167482 2003 YH57 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
167483 2003 YR58 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
167484 2003 YJ63 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
167485 2003 YS63 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
167486 2003 YT64 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
167487 2003 YE65 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
167488 2003 YN66 20/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
167489 2003 YX70 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
167490 2003 YU71 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
167491 2003 YJ76 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
167492 2003 YF80 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
167493 2003 YJ83 18/12/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
167494 2003 YO83 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
167495 2003 YT83 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
167496 2003 YE84 19/12/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
167497 2003 YT84 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
167498 2003 YV85 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
167499 2003 YR87 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
167500 2003 YX88 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
167501 2003 YV89 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
167502 2003 YQ90 20/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
167503 2003 YF93 21/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
167504 2003 YW94 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
167505 2003 YM103 20/12/2003 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
167506 2003 YB105 21/12/2003 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
167507 2003 YY105 22/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
167508 2003 YO107 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
167509 2003 YS113 23/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
167510 2003 YE114 25/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
167511 2003 YW115 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
167512 2003 YN122 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
167513 2003 YX128 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
167514 2003 YT131 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
167515 2003 YL138 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
167516 2003 YO138 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
167517 2003 YH139 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
167518 2003 YP139 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
167519 2003 YD140 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
167520 2003 YB142 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
167521 2003 YC147 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
167522 2003 YQ147 29/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
167523 2003 YX147 29/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
167524 2003 YZ147 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
167525 2003 YJ148 29/12/2003 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
167526 2003 YF150 29/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
167527 2003 YF151 29/12/2003 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
167528 2003 YO151 29/12/2003 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
167529 2003 YA153 29/12/2003 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
167530 2003 YV153 29/12/2003 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
167531 2003 YQ155 26/12/2003 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
167532 2003 YX155 30/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
167533 2003 YB159 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
167534 2003 YF161 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
167535 2003 YO161 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
167536 2003 YE169 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
167537 2003 YX175 21/12/2003 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
167538 2004 AM1 12/01/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
167539 2004 AJ2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
167540 2004 AJ4 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
167541 2004 AP5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
167542 2004 AQ6 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
167543 2004 AV10 03/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
167544 2004 AH11 12/01/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
167545 2004 AR12 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
167546 2004 AG13 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
167547 2004 AG16 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
167548 2004 AR26 13/01/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
167549 2004 BR1 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
167550 2004 BK3 16/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
167551 2004 BF9 17/01/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
167552 2004 BU9 16/01/2004 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
167553 2004 BO13 17/01/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
167554 2004 BJ16 18/01/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
167555 2004 BL18 17/01/2004 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
167556 2004 BZ23 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
167557 2004 BR32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
167558 2004 BX35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
167559 2004 BL37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
167560 2004 BR37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
167561 2004 BX39 21/01/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
167562 2004 BY40 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
167563 2004 BT41 19/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
167564 2004 BY41 19/01/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
167565 2004 BQ43 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
167566 2004 BU45 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
167567 2004 BA46 21/01/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
167568 2004 BR48 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
167569 2004 BG51 21/01/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
167570 2004 BG52 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
167571 2004 BQ52 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
167572 2004 BD61 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
167573 2004 BR61 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
167574 2004 BW61 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
167575 2004 BR62 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
167576 2004 BQ69 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
167577 2004 BK71 22/01/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
167578 2004 BM72 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
167579 2004 BF73 24/01/2004 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
167580 2004 BP76 25/01/2004 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
167581 2004 BV76 25/01/2004 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
167582 2004 BG82 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
167583 2004 BY89 23/01/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
167584 2004 BK90 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
167585 2004 BY92 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
167586 2004 BK94 28/01/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
167587 2004 BF95 28/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
167588 2004 BX100 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
167589 2004 BQ104 23/01/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
167590 2004 BR105 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
167591 2004 BS105 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
167592 2004 BR106 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
167593 2004 BJ107 28/01/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
167594 2004 BD111 29/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
167595 2004 BC112 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
167596 2004 BL116 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
167597 2004 BT116 27/01/2004 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
167598 2004 BD117 28/01/2004 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
167599 2004 BU117 29/01/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
167600 2004 BW120 31/01/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
167601 2004 BJ124 18/01/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
167602 2004 BW137 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
167603 2004 BZ138 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
167604 2004 BN146 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
167605 2004 BA151 18/01/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
167606 2004 BZ151 18/01/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
167607 2004 BF157 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
167608 2004 CB1 10/02/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
167609 2004 CD1 01/02/2004 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
167610 2004 CS1 11/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
167611 2004 CN7 10/02/2004 Nogales Tenagra II Obs. 5,8 km MPC · JPL
167612 2004 CF9 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
167613 2004 CW9 11/02/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
167614 2004 CJ12 11/02/2004 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
167615 2004 CK13 11/02/2004 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
167616 2004 CH15 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
167617 2004 CJ21 11/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
167618 2004 CV24 12/02/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
167619 2004 CW34 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
167620 2004 CM35 11/02/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
167621 2004 CU35 11/02/2004 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
167622 2004 CA44 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
167623 2004 CQ50 03/02/2004 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
167624 2004 CP51 14/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
167625 2004 CJ57 11/02/2004 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
167626 2004 CX60 11/02/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
167627 2004 CD71 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
167628 2004 CS76 11/02/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
167629 2004 CZ76 11/02/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
167630 2004 CC79 11/02/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
167631 2004 CE87 11/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
167632 2004 CO94 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
167633 2004 CA107 14/02/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
167634 2004 CQ111 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
167635 2004 CM113 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
167636 2004 CX113 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
167637 2004 CD114 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
167638 2004 CX119 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
167639 2004 CX126 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
167640 2004 DU 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
167641 2004 DH4 16/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
167642 2004 DK10 18/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
167643 2004 DP14 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
167644 2004 DW18 16/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
167645 2004 DU29 17/02/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
167646 2004 DS31 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
167647 2004 DW37 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
167648 2004 DG41 18/02/2004 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
167649 2004 DK43 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
167650 2004 DE48 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
167651 2004 DG49 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
167652 2004 DK50 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
167653 2004 DK57 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
167654 2004 EU3 10/03/2004 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
167655 2004 ED4 11/03/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
167656 2004 EC7 12/03/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
167657 2004 EY12 11/03/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
167658 2004 EA15 11/03/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
167659 2004 EO18 13/03/2004 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
167660 2004 EQ18 14/03/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
167661 2004 ED21 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
167662 2004 EG36 13/03/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
167663 2004 EO40 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
167664 2004 EC59 15/03/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
167665 2004 EL65 14/03/2004 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
167666 2004 EM70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
167667 2004 EK75 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
167668 2004 EQ77 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
167669 2004 EU84 15/03/2004 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
167670 2004 EM85 15/03/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
167671 2004 FR4 19/03/2004 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
167672 2004 FM29 24/03/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
167673 2004 FX32 16/03/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
167674 2004 FO33 16/03/2004 Catalina CSS 7,8 km MPC · JPL
167675 2004 FJ98 23/03/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
167676 2004 FJ122 26/03/2004 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
167677 2004 FA144 28/03/2004 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
167678 2004 GC1 09/04/2004 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
167679 2004 GS9 10/04/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
167680 2004 GY30 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
167681 2004 GS32 12/04/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
167682 2004 HC4 16/04/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
167683 2004 HK20 22/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
167684 2004 HY50 23/04/2004 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
167685 2004 JQ 09/05/2004 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
167686 2004 JX23 14/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 18 km MPC · JPL
167687 2004 LX 09/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
167688 2004 LZ10 09/06/2004 Siding Spring SSS 8,1 km MPC · JPL
167689 2004 OL 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
167690 2004 PT65 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
167691 2004 QG9 20/08/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
167692 2004 QG17 25/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
167693 2004 QJ20 25/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
167694 2004 QZ20 20/08/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
167695 2004 RH137 08/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
167696 2004 RF194 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
167697 2004 RO255 06/09/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
167698 2004 SR4 17/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
167699 2004 SV49 22/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
167700 2004 SQ57 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
167701 2004 TM13 08/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
167702 2004 TO34 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167703 2004 TJ38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
167704 2004 TE86 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
167705 2004 TF132 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
167706 2004 TS135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
167707 2004 TE148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
167708 2004 TL153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
167709 2004 TJ160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
167710 2004 TH171 08/10/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
167711 2004 TT183 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
167712 2004 TB205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
167713 2004 TX206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
167714 2004 TF208 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
167715 2004 TY211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167716 2004 TM213 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
167717 2004 TM260 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
167718 2004 TA274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
167719 2004 TO275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
167720 2004 TT323 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
167721 2004 TY344 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
167722 2004 TR351 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
167723 2004 VE19 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
167724 2004 VG28 07/11/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
167725 2004 VT31 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
167726 2004 VQ44 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
167727 2004 VH79 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
167728 2004 VD86 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
167729 2004 VC91 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
167730 2004 WU5 19/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167731 2004 XV1 01/12/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
167732 2004 XW1 01/12/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
167733 2004 XX12 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
167734 2004 XR13 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
167735 2004 XS13 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
167736 2004 XB22 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
167737 2004 XZ23 09/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
167738 2004 XD25 09/12/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
167739 2004 XL25 09/12/2004 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
167740 2004 XQ25 09/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
167741 2004 XY29 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
167742 2004 XL31 09/12/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
167743 2004 XL32 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
167744 2004 XM34 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
167745 2004 XU34 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
167746 2004 XQ35 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
167747 2004 XF36 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
167748 Markkelly 2004 XB42 12/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 1,2 km MPC · JPL
167749 2004 XW56 10/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
167750 2004 XW61 10/12/2004 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
167751 2004 XZ67 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167752 2004 XP70 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
167753 2004 XG75 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167754 2004 XL75 09/12/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
167755 2004 XN75 09/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
167756 2004 XM85 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
167757 2004 XW99 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167758 2004 XT107 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
167759 2004 XQ109 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
167760 2004 XQ131 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
167761 2004 XD132 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
167762 2004 XX139 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
167763 2004 XM141 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167764 2004 XS145 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
167765 2004 XS176 11/12/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
167766 2004 XS186 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
167767 2004 YF19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
167768 2004 YL21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
167769 2004 YW22 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
167770 2004 YM33 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
167771 2005 AF1 01/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
167772 2005 AM2 06/01/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
167773 2005 AP7 06/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
167774 2005 AH8 06/01/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
167775 2005 AM11 01/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
167776 2005 AR15 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
167777 2005 AC16 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
167778 2005 AG16 06/01/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
167779 2005 AT16 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
167780 2005 AN17 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
167781 2005 AY18 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167782 2005 AF21 06/01/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
167783 2005 AC22 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
167784 2005 AE31 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
167785 2005 AT31 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167786 2005 AO32 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
167787 2005 AT33 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
167788 2005 AL36 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167789 2005 AC39 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
167790 2005 AU39 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
167791 2005 AM41 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
167792 2005 AK43 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167793 2005 AO45 14/01/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
167794 2005 AM48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
167795 2005 AU53 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
167796 2005 AP68 13/01/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
167797 2005 AS72 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
167798 2005 AF81 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
167799 2005 AQ81 11/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
167800 2005 BT5 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
167801 2005 BG8 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167802 2005 BB9 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
167803 2005 BH10 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167804 2005 BC11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167805 2005 BK11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
167806 2005 BK18 16/01/2005 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
167807 2005 BD19 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
167808 2005 BE21 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
167809 2005 BK21 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
167810 2005 BN21 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
167811 2005 BX25 18/01/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
167812 2005 CG 01/02/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,6 km MPC · JPL
167813 2005 CP2 01/02/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
167814 2005 CF5 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
167815 2005 CQ5 01/02/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
167816 2005 CW5 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
167817 2005 CY5 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
167818 2005 CH8 01/02/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
167819 2005 CQ8 01/02/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
167820 2005 CW8 01/02/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
167821 2005 CS11 01/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
167822 2005 CV11 01/02/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
167823 2005 CK16 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
167824 2005 CJ17 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
167825 2005 CL18 02/02/2005 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
167826 2005 CV20 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
167827 2005 CA27 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
167828 2005 CC27 01/02/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
167829 2005 CH27 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
167830 2005 CA28 03/02/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
167831 2005 CY42 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
167832 2005 CJ43 02/02/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
167833 2005 CB44 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
167834 2005 CJ47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
167835 2005 CR47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
167836 2005 CT47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
167837 2005 CJ50 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
167838 2005 CY51 02/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
167839 2005 CN59 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
167840 2005 CQ60 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167841 2005 CP63 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
167842 2005 CV63 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
167843 2005 CT64 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
167844 2005 CC68 02/02/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
167845 2005 CE68 02/02/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
167846 2005 CH68 02/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
167847 2005 CM74 02/02/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
167848 2005 CR75 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
167849 2005 CS75 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
167850 2005 CC76 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
167851 2005 CJ76 02/02/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
167852 Maturana 2005 DM 17/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 3,5 km MPC · JPL
167853 2005 DN 26/02/2005 Gnosca S. Sposetti 2,5 km MPC · JPL
167854 2005 ES 01/03/2005 Altschwendt W. Ries 4,1 km MPC · JPL
167855 2005 ET 01/03/2005 Vicques M. Ory 5,3 km MPC · JPL
167856 2005 ED9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
167857 2005 EE10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
167858 2005 EN10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
167859 2005 EV12 02/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
167860 2005 EG18 03/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
167861 2005 EV19 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
167862 2005 EB20 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
167863 2005 EW21 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
167864 2005 ED22 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
167865 2005 EV22 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
167866 2005 EX22 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
167867 2005 EC23 03/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
167868 2005 EE27 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
167869 2005 EK27 03/03/2005 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
167870 2005 EP27 03/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
167871 2005 ER27 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
167872 2005 ED28 03/03/2005 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
167873 2005 EJ28 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
167874 2005 ED29 03/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
167875 Kromminga 2005 EV29 02/03/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,2 km MPC · JPL
167876 2005 EA33 03/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
167877 2005 EH35 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
167878 2005 EA36 04/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
167879 2005 EJ36 04/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
167880 2005 EW37 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
167881 2005 ET39 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
167882 2005 EG44 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167883 2005 EQ45 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
167884 2005 ES45 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167885 2005 EA47 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
167886 2005 EK48 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
167887 2005 EP49 03/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
167888 2005 EQ61 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
167889 2005 EY64 04/03/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
167890 2005 EO67 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
167891 2005 ET68 07/03/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
167892 2005 ED69 07/03/2005 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
167893 2005 EK69 07/03/2005 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
167894 2005 EU70 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
167895 2005 EB73 02/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
167896 2005 EO76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
167897 2005 EM77 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
167898 2005 EP78 03/03/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
167899 2005 ED79 03/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
167900 2005 EO80 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
167901 2005 EZ83 04/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
167902 2005 ET89 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
167903 2005 EU89 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
167904 2005 EP91 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
167905 2005 EZ95 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
167906 2005 EG96 03/03/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
167907 2005 EB97 03/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
167908 2005 EJ97 03/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
167909 2005 EP98 03/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
167910 2005 EU99 03/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
167911 2005 ES100 03/03/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
167912 2005 ED101 03/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
167913 2005 EH102 03/03/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
167914 2005 EO102 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
167915 2005 EG108 04/03/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
167916 2005 ER108 04/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
167917 2005 EB111 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
167918 2005 EF112 04/03/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
167919 2005 EB118 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
167920 2005 ED118 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
167921 2005 ET118 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
167922 2005 EE120 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
167923 2005 EO128 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
167924 2005 EN131 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
167925 2005 ED134 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
167926 2005 EB142 10/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
167927 2005 EG143 10/03/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
167928 2005 EJ157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
167929 2005 EF160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
167930 2005 ET160 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
167931 2005 ER168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
167932 2005 EH171 07/03/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
167933 2005 EF172 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
167934 2005 EK173 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
167935 2005 EJ174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
167936 2005 EX176 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
167937 2005 EA177 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
167938 2005 EQ177 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
167939 2005 EV178 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
167940 2005 EJ184 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
167941 2005 EP185 10/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
167942 2005 EQ185 10/03/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
167943 2005 EZ186 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
167944 2005 EY189 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
167945 2005 EC194 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
167946 2005 EC202 08/03/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
167947 2005 EC206 13/03/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
167948 2005 ER210 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
167949 2005 EX212 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
167950 2005 EX218 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
167951 2005 EK219 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
167952 2005 EY219 10/03/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
167953 2005 EC223 10/03/2005 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
167954 2005 EX223 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
167955 2005 EZ240 11/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
167956 2005 EV242 11/03/2005 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
167957 2005 EC245 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
167958 2005 EX248 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
167959 2005 EK249 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
167960 Rudzikas 2005 EV249 13/03/2005 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,8 km MPC · JPL
167961 2005 EM257 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
167962 2005 EQ267 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
167963 2005 EM268 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
167964 2005 EU275 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
167965 2005 EZ275 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
167966 2005 EE277 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
167967 2005 EX277 09/03/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
167968 2005 EV278 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
167969 2005 ED287 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
167970 2005 EL291 10/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
167971 Carlyhowett 2005 EF303 11/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 4,8 km MPC · JPL
167972 2005 FB1 16/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
167973 2005 FB4 18/03/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
167974 2005 FN10 17/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
167975 2005 GY6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
167976 Ormsbymitchel 2005 GS8 01/04/2005 Goodricke-Pigott V. Reddy 6,0 km MPC · JPL
167977 2005 GC10 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
167978 2005 GE10 04/04/2005 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
167979 2005 GH16 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
167980 2005 GL16 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
167981 2005 GU22 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
167982 2005 GO29 04/04/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
167983 2005 GT32 04/04/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
167984 2005 GT37 02/04/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
167985 2005 GK50 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
167986 2005 GX66 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
167987 2005 GQ69 03/04/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
167988 2005 GQ76 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
167989 2005 GZ85 04/04/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
167990 2005 GW89 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
167991 2005 GJ95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
167992 2005 GL95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
167993 2005 GS103 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
167994 2005 GW109 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
167995 2005 GO116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
167996 2005 GD120 12/04/2005 RAS A. Lowe 3,3 km MPC · JPL
167997 2005 GV125 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
167998 2005 GC126 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
167999 2005 GD129 07/04/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
168000 2005 GY131 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL

163.000s  • 164.000s  • 165.000s  • 166.000s  • 167.000s  • 168.000s  • 169.000s  • 170.000s  • 171.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001