Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/534001–535000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
534001 2014 QV285 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
534002 2014 QA295 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
534003 2014 QB300 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
534004 2014 QC301 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534005 2014 QJ307 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
534006 2014 QZ307 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
534007 2014 QF309 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
534008 2014 QC311 25/08/2014 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
534009 2014 QC313 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
534010 2014 QF323 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
534011 2014 QE326 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
534012 2014 QL326 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
534013 2014 QM328 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
534014 2014 QS329 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
534015 2014 QH330 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
534016 2014 QX330 10/10/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
534017 2014 QD331 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
534018 2014 QH331 20/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
534019 2014 QC338 19/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
534020 2014 QR339 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
534021 2014 QG340 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
534022 2014 QK342 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
534023 2014 QD350 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
534024 2014 QH350 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
534025 2014 QC352 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
534026 2014 QN354 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
534027 2014 QH357 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
534028 2014 QP361 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
534029 2014 QX361 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
534030 2014 QJ366 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
534031 2014 QS366 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
534032 2014 QY366 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
534033 2014 QE367 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
534034 2014 QG371 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
534035 2014 QT373 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
534036 2014 QA374 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
534037 2014 QR375 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
534038 2014 QB380 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
534039 2014 QR380 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
534040 2014 QX382 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
534041 2014 QP386 29/08/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
534042 2014 QX388 30/08/2014 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
534043 2014 QF389 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
534044 2014 QM392 26/02/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
534045 2014 QE393 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
534046 2014 QH398 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
534047 2014 QJ400 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
534048 2014 QY404 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
534049 2014 QA406 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
534050 2014 QR407 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
534051 2014 QB408 31/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
534052 2014 QJ408 31/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
534053 2014 QX408 25/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534054 2014 QW410 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
534055 2014 QG413 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
534056 2014 QP414 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
534057 2014 QP415 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
534058 2014 QE420 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
534059 2014 QF420 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
534060 2014 QR420 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
534061 2014 QY420 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
534062 2014 QB421 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
534063 2014 QH423 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
534064 2014 QU426 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
534065 2014 QG432 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
534066 2014 QQ437 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
534067 2014 QW437 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
534068 2014 QB438 12/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
534069 2014 QD438 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
534070 2014 QO438 11/01/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
534071 2014 QX438 14/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
534072 2014 QA439 01/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
534073 2014 QL441 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 212 km MPC · JPL
534074 2014 QZ441 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 293 km MPC · JPL
534075 2014 QN447 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
534076 2014 QV447 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
534077 2014 QW447 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
534078 2014 QB449 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534079 2014 QP449 21/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
534080 2014 QY449 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
534081 2014 QM450 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
534082 2014 QQ450 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
534083 2014 QS451 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
534084 2014 QV451 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
534085 2014 QE452 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
534086 2014 QJ452 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
534087 2014 QM454 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
534088 2014 QT454 21/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
534089 2014 QJ455 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
534090 2014 QP456 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
534091 2014 QU456 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
534092 2014 QR457 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
534093 2014 QZ457 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534094 2014 QE458 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
534095 2014 QP458 18/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
534096 2014 QM461 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
534097 2014 QD466 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
534098 2014 QB467 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
534099 2014 QD468 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
534100 2014 QF468 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
534101 2014 QS470 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
534102 2014 QU470 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534103 2014 QZ471 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
534104 2014 QD472 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
534105 2014 QP473 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
534106 2014 QR473 26/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
534107 2014 QC474 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
534108 2014 QV475 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
534109 2014 QD476 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
534110 2014 QS476 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534111 2014 QK477 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
534112 2014 QF478 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
534113 2014 QE481 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
534114 2014 QT482 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
534115 2014 QV482 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
534116 2014 QV484 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
534117 2014 QW484 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
534118 2014 QA485 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
534119 2014 QA486 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
534120 2014 QO486 04/04/2010 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
534121 2014 QQ487 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
534122 2014 QU488 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
534123 2014 QA489 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
534124 2014 QN489 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
534125 2014 QS489 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
534126 2014 QG492 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
534127 2014 QK493 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
534128 2014 QW494 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
534129 2014 QA495 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
534130 2014 QJ495 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
534131 2014 QM495 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
534132 2014 QN495 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
534133 2014 QS495 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
534134 2014 RW4 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
534135 2014 RJ12 10/08/2010 WISE WISE 900 m MPC · JPL
534136 2014 RA13 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
534137 2014 RG16 30/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
534138 2014 RO16 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
534139 2014 RH18 13/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
534140 2014 RR18 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
534141 2014 RL19 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
534142 2014 RB20 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
534143 2014 RE23 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
534144 2014 RZ32 15/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534145 2014 RX35 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
534146 2014 RB36 16/05/2010 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
534147 2014 RE39 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
534148 2014 RN39 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
534149 2014 RX39 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
534150 2014 RQ40 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
534151 2014 RK41 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
534152 2014 RU41 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
534153 2014 RG47 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
534154 2014 RB48 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
534155 2014 RD49 04/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
534156 2014 RE49 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
534157 2014 RV49 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
534158 2014 RQ57 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
534159 2014 RD62 10/04/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
534160 2014 RP63 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534161 2014 RQ63 26/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 154 km MPC · JPL
534162 2014 RU64 06/08/2005 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
534163 2014 RW64 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
534164 2014 RA65 05/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
534165 2014 RM65 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
534166 2014 RN65 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534167 2014 RS65 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
534168 2014 RU65 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
534169 2014 RV65 07/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
534170 2014 RX65 01/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
534171 2014 RQ66 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
534172 2014 RW66 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534173 2014 RJ67 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
534174 2014 RX68 09/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
534175 2014 RL69 13/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
534176 2014 RS69 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
534177 2014 RX69 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
534178 2014 RY69 27/07/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
534179 2014 RF70 14/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
534180 2014 RG70 14/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
534181 2014 SW1 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
534182 2014 SK2 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
534183 2014 SH13 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
534184 2014 SY14 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
534185 2014 SZ15 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
534186 2014 SO31 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
534187 2014 SX46 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
534188 2014 SV48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
534189 2014 SG49 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
534190 2014 SB54 25/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
534191 2014 SA56 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
534192 2014 SD66 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
534193 2014 SJ76 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
534194 2014 SU82 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
534195 2014 SW94 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534196 2014 SQ95 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
534197 2014 SZ97 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
534198 2014 SU115 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
534199 2014 SK123 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
534200 2014 SG128 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
534201 2014 ST134 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
534202 2014 SU134 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
534203 2014 SM136 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
534204 2014 SV145 23/03/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
534205 2014 SB149 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
534206 2014 SV150 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
534207 2014 SF151 29/07/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
534208 2014 SU153 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
534209 2014 SO154 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
534210 2014 SM156 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
534211 2014 SY156 14/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
534212 2014 SZ156 19/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
534213 2014 SO157 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
534214 2014 SP159 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
534215 2014 SW160 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
534216 2014 SD163 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
534217 2014 SS168 25/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
534218 2014 SZ170 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
534219 2014 SL178 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
534220 2014 SJ191 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
534221 2014 SO191 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
534222 2014 SO192 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
534223 2014 SC196 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
534224 2014 SJ204 12/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
534225 2014 SJ207 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
534226 2014 SK207 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
534227 2014 SM207 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
534228 2014 SO207 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
534229 2014 SV209 09/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
534230 2014 SA210 02/12/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
534231 2014 SE210 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
534232 2014 SM210 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
534233 2014 SB211 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
534234 2014 SP211 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
534235 2014 SY211 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
534236 2014 SV214 02/01/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
534237 2014 SC215 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
534238 2014 SK215 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
534239 2014 SL215 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
534240 2014 SW216 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
534241 2014 SB217 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
534242 2014 SF217 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
534243 2014 SQ217 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
534244 2014 SY218 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
534245 2014 SK219 06/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
534246 2014 SV219 15/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
534247 2014 SW220 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
534248 2014 SL222 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
534249 2014 SP222 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
534250 2014 SZ222 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
534251 2014 SW223 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 11 km MPC · JPL
534252 2014 SX231 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
534253 2014 SZ233 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
534254 2014 SC234 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
534255 2014 SJ237 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
534256 2014 ST240 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
534257 2014 SP246 22/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
534258 2014 SQ246 06/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
534259 2014 ST248 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
534260 2014 SZ256 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
534261 2014 SG261 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
534262 2014 SE263 28/08/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
534263 2014 SC264 10/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534264 2014 SZ266 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
534265 2014 SR278 11/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
534266 2014 SH279 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
534267 2014 SN279 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
534268 2014 SS279 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
534269 2014 SA280 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
534270 2014 SZ280 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
534271 2014 SP281 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
534272 2014 SS283 07/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
534273 2014 SZ284 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
534274 2014 SB285 31/08/2014 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
534275 2014 SO285 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
534276 2014 SR285 10/12/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
534277 2014 SK286 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
534278 2014 SJ287 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
534279 2014 SP288 01/10/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
534280 2014 SO290 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
534281 2014 SF293 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
534282 2014 SP294 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
534283 2014 SC297 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
534284 2014 SJ298 25/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
534285 2014 SP299 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
534286 2014 ST299 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
534287 2014 SY299 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
534288 2014 SE300 25/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
534289 2014 SS307 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534290 2014 SW307 24/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
534291 2014 SK308 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
534292 2014 SQ308 12/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
534293 2014 SY308 08/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
534294 2014 ST309 24/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
534295 2014 SW309 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
534296 2014 SB310 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
534297 2014 SD310 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
534298 2014 SE310 13/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
534299 Parazynski 2014 SP311 16/04/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
534300 2014 SL312 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
534301 2014 SE319 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
534302 2014 SN319 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
534303 2014 SJ324 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534304 2014 SD330 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
534305 2014 SQ332 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
534306 2014 SZ335 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534307 2014 SE336 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
534308 2014 SO337 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
534309 2014 SS337 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
534310 2014 SZ338 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
534311 2014 SC345 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534312 2014 SN346 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
534313 2014 SY347 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
534314 2014 SJ349 15/10/2010 Haleakala Pan-STARRS res · 161 km MPC · JPL
534315 2014 SK349 27/09/2010 Haleakala Pan-STARRS 117 km MPC · JPL
534316 2014 SH353 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
534317 2014 SV353 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
534318 2014 SB354 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
534319 2014 SM354 28/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
534320 2014 SN354 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
534321 2014 SO354 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
534322 2014 SP354 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
534323 2014 SQ354 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
534324 2014 SR354 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
534325 2014 SA357 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
534326 2014 SL357 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
534327 2014 SY360 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
534328 2014 SA361 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
534329 2014 SD361 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
534330 2014 SF361 30/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
534331 2014 SO361 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
534332 2014 SQ361 28/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
534333 2014 SU361 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
534334 2014 ST362 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
534335 2014 SB363 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
534336 2014 TC4 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
534337 2014 TM4 31/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
534338 2014 TW4 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
534339 2014 TK6 01/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
534340 2014 TB8 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
534341 2014 TF8 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
534342 2014 TU8 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
534343 2014 TN11 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
534344 2014 TF18 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
534345 2014 TH18 04/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
534346 2014 TR21 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
534347 2014 TF22 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
534348 2014 TG27 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
534349 2014 TQ27 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
534350 2014 TZ27 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
534351 2014 TQ28 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
534352 2014 TC30 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
534353 2014 TQ30 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
534354 2014 TD31 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
534355 2014 TK35 01/10/2014 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
534356 2014 TS36 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
534357 2014 TS38 13/05/2010 WISE WISE 820 m MPC · JPL
534358 2014 TM39 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
534359 2014 TY39 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
534360 2014 TZ39 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534361 2014 TM40 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
534362 2014 TS43 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
534363 2014 TZ44 02/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
534364 2014 TV45 24/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
534365 2014 TU46 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
534366 2014 TY46 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
534367 2014 TA47 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
534368 2014 TB47 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
534369 2014 TH47 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
534370 2014 TA48 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
534371 2014 TJ48 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
534372 2014 TD49 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
534373 2014 TE49 05/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 11 km MPC · JPL
534374 2014 TJ52 31/08/2014 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
534375 2014 TR53 14/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
534376 2014 TV53 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
534377 2014 TK54 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
534378 2014 TB55 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
534379 2014 TC55 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534380 2014 TV58 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
534381 2014 TG59 29/08/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
534382 2014 TM59 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
534383 2014 TS59 02/10/1997 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
534384 2014 TX60 22/04/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
534385 2014 TT61 11/11/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
534386 2014 TO62 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
534387 2014 TL63 27/11/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
534388 2014 TA64 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
534389 2014 TA65 06/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
534390 2014 TR65 19/08/2010 XuYi PMO NEO 940 m MPC · JPL
534391 2014 TF66 20/03/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
534392 2014 TU68 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
534393 2014 TA69 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
534394 2014 TH69 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
534395 2014 TJ69 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
534396 2014 TD70 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
534397 2014 TE71 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
534398 2014 TH71 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
534399 2014 TN73 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
534400 2014 TL75 15/01/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
534401 2014 TE82 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
534402 2014 TJ83 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
534403 2014 TZ83 18/09/2006 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
534404 2014 TF84 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
534405 2014 TW85 14/10/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 267 km MPC · JPL
534406 2014 TU86 01/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
534407 2014 TD88 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
534408 2014 TE88 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
534409 2014 TF88 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
534410 2014 TG88 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534411 2014 TL88 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
534412 2014 TN88 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
534413 2014 TQ88 05/08/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
534414 2014 TR88 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
534415 2014 TS88 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534416 2014 TU88 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
534417 2014 TL89 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
534418 2014 TR89 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
534419 2014 TH90 04/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
534420 2014 TA91 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
534421 2014 TY91 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534422 2014 TC92 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
534423 2014 TE92 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
534424 2014 TO92 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
534425 2014 TB93 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
534426 2014 TN93 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
534427 2014 TP93 20/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
534428 2014 TT93 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
534429 2014 TX93 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
534430 2014 TH94 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
534431 2014 TJ95 04/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
534432 2014 UY1 16/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
534433 2014 US2 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
534434 2014 UV3 16/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
534435 2014 UY3 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
534436 2014 UF4 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
534437 2014 UN4 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
534438 2014 UC5 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
534439 2014 US5 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534440 2014 UR6 05/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
534441 2014 UH8 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
534442 2014 UA9 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
534443 2014 UK9 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
534444 2014 UM9 19/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
534445 2014 UX9 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
534446 2014 UE10 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
534447 2014 UU10 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
534448 2014 UV10 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
534449 2014 UW13 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
534450 2014 UQ14 17/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
534451 2014 UX14 15/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
534452 2014 UC16 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
534453 2014 UX17 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
534454 2014 UR18 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
534455 2014 UW18 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
534456 2014 UL19 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
534457 2014 UQ20 18/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
534458 2014 UZ20 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
534459 2014 UJ22 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
534460 2014 UZ22 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
534461 2014 UM23 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
534462 2014 UD25 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
534463 2014 UP25 29/07/2010 WISE WISE 620 m MPC · JPL
534464 2014 UO27 20/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
534465 2014 US27 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
534466 2014 UV27 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
534467 2014 UW27 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
534468 2014 UZ27 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
534469 2014 UO28 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
534470 2014 UW28 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
534471 2014 UX28 20/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
534472 2014 UE30 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
534473 2014 UK32 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
534474 2014 US32 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
534475 2014 UU32 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
534476 2014 UY33 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
534477 2014 UP38 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
534478 2014 UL41 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
534479 2014 UN41 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
534480 2014 UE42 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
534481 2014 UJ42 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
534482 2014 UQ45 10/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
534483 2014 UY45 16/08/2006 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
534484 2014 UC46 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
534485 2014 UD46 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
534486 2014 UF46 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
534487 2014 UH47 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
534488 2014 UO49 21/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
534489 2014 US49 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
534490 2014 UX49 21/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
534491 2014 UY49 21/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
534492 2014 UG50 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
534493 2014 UM50 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
534494 2014 UE52 01/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
534495 2014 UE53 30/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
534496 2014 UO53 12/09/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
534497 2014 UY53 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
534498 2014 UG54 07/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
534499 2014 UJ54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
534500 2014 UU57 24/10/2014 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
534501 2014 UU58 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
534502 2014 UC60 18/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
534503 2014 UY61 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
534504 2014 US64 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
534505 2014 UK66 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
534506 2014 UU66 10/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
534507 2014 UY67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
534508 2014 UB69 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
534509 2014 UK77 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
534510 2014 UR80 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
534511 2014 UY82 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
534512 2014 UK85 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
534513 2014 UH86 06/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
534514 2014 UG88 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
534515 2014 UK88 24/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
534516 2014 UT88 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
534517 2014 UX88 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
534518 2014 UK90 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534519 2014 UK92 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534520 2014 UF93 02/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534521 2014 UA94 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534522 2014 UV94 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
534523 2014 UL95 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
534524 2014 UP95 23/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
534525 2014 UE96 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
534526 2014 UL97 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
534527 2014 UT97 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534528 2014 UQ98 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
534529 2014 UW98 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
534530 2014 UP99 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
534531 2014 UQ100 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
534532 2014 UP101 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
534533 2014 UO102 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
534534 2014 US103 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
534535 2014 UV103 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
534536 2014 UB105 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
534537 2014 UL105 24/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
534538 2014 UP105 02/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
534539 2014 UD110 01/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
534540 2014 UV111 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
534541 2014 UE112 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
534542 2014 UQ112 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534543 2014 UJ113 07/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
534544 2014 UP113 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
534545 2014 UV113 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
534546 2014 UC114 26/03/2010 WISE WISE 860 m MPC · JPL
534547 2014 UN116 04/01/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
534548 2014 UE120 07/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
534549 2014 UM120 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
534550 2014 UN121 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
534551 2014 UW121 07/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534552 2014 UX126 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
534553 2014 UG134 02/12/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
534554 2014 US134 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
534555 2014 UX134 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
534556 2014 UD136 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
534557 2014 UH136 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
534558 2014 UO142 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
534559 2014 UM143 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
534560 2014 UL146 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
534561 2014 UA148 09/06/2010 WISE WISE 820 m MPC · JPL
534562 2014 UK148 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
534563 2014 UF151 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534564 2014 UU153 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
534565 2014 UM156 11/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
534566 2014 UH157 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
534567 2014 UX157 03/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
534568 2014 UH158 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
534569 2014 UG159 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
534570 2014 UU159 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
534571 2014 UP160 23/02/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
534572 2014 UZ160 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
534573 2014 UL162 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
534574 2014 UO163 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
534575 2014 UT163 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
534576 2014 UX163 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
534577 2014 UK165 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
534578 2014 UW167 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
534579 2014 UZ169 26/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
534580 2014 US170 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
534581 2014 UD171 02/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
534582 2014 UN172 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534583 2014 UA173 06/12/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
534584 2014 UO176 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
534585 2014 UV176 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
534586 2014 UZ176 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534587 2014 UV177 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
534588 2014 UQ180 04/11/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
534589 2014 UF181 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
534590 2014 US183 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
534591 2014 UF185 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
534592 2014 UE187 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
534593 2014 UK187 16/03/2012 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
534594 2014 UZ188 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
534595 2014 UO189 28/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
534596 2014 UR190 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534597 2014 UA193 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
534598 2014 UQ197 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
534599 2014 UT197 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
534600 2014 UX198 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
534601 2014 UC199 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
534602 2014 UL199 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534603 2014 UQ199 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
534604 2014 UV200 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
534605 2014 UQ202 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
534606 2014 UA203 29/10/2014 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
534607 2014 UB203 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
534608 2014 UG203 29/10/2014 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
534609 2014 UJ203 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
534610 2014 UR203 22/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
534611 2014 UC204 30/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
534612 2014 UJ206 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
534613 2014 UR206 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
534614 2014 UU206 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
534615 2014 UQ208 21/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
534616 2014 UX208 18/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
534617 2014 UE209 09/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
534618 2014 UR210 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
534619 2014 US214 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
534620 2014 UW215 12/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
534621 2014 UY215 21/10/2014 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
534622 2014 UE216 29/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
534623 2014 UM217 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
534624 2014 UR223 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
534625 2014 UQ224 16/11/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 352 km MPC · JPL
534626 2014 UT224 09/10/2010 Haleakala Pan-STARRS 212 km MPC · JPL
534627 2014 UV224 07/10/2010 Haleakala Pan-STARRS res · 267 km MPC · JPL
534628 2014 UR227 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
534629 2014 UV227 04/12/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
534630 2014 UX227 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
534631 2014 UX229 13/09/2010 Haleakala Pan-STARRS 97 km MPC · JPL
534632 2014 UG230 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
534633 2014 UK230 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
534634 2014 UP230 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
534635 2014 US230 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
534636 2014 UT230 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
534637 2014 UW230 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
534638 2014 UB232 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
534639 2014 UF232 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534640 2014 UK232 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
534641 2014 UN232 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 1,3 km MPC · JPL
534642 2014 UZ232 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
534643 2014 UB233 24/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
534644 2014 UE233 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
534645 2014 UP233 16/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
534646 2014 UA234 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
534647 2014 UH234 21/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
534648 2014 UL234 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
534649 2014 UQ234 22/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
534650 2014 UY234 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
534651 2014 UZ234 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
534652 2014 UD236 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
534653 2014 UH236 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
534654 2014 UR236 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
534655 2014 US236 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
534656 2014 UZ236 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
534657 2014 UD237 26/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
534658 2014 UO237 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
534659 2014 UT237 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
534660 2014 UV237 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
534661 2014 UG238 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
534662 2014 UM238 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
534663 2014 UN238 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
534664 2014 UV238 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
534665 2014 UG239 29/10/2014 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
534666 2014 UE240 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
534667 2014 UF240 30/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
534668 2014 UH240 30/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
534669 2014 UK240 30/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534670 2014 UA241 25/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
534671 2014 UB241 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
534672 2014 VW 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
534673 2014 VX 03/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
534674 2014 VX1 01/03/2011 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
534675 2014 VF2 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
534676 2014 VK2 26/10/2014 WISE WISE 690 m MPC · JPL
534677 2014 VJ6 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
534678 2014 VW6 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
534679 2014 VQ7 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
534680 2014 VX7 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
534681 2014 VD8 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
534682 2014 VL8 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
534683 2014 VD9 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
534684 2014 VL9 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
534685 2014 VY9 12/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
534686 2014 VK10 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
534687 2014 VZ11 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
534688 2014 VF12 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
534689 2014 VA13 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
534690 2014 VB13 23/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
534691 2014 VF13 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
534692 2014 VO13 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
534693 2014 VP13 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
534694 2014 VS13 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
534695 2014 VT13 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
534696 2014 VV13 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
534697 2014 VW13 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
534698 2014 VG14 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
534699 2014 VW14 20/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
534700 2014 VB15 18/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
534701 2014 VR15 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
534702 2014 VP19 22/12/2006 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
534703 2014 VC20 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
534704 2014 VF20 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
534705 2014 VL20 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
534706 2014 VO20 17/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
534707 2014 VT21 27/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
534708 2014 VQ22 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
534709 2014 VZ22 29/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
534710 2014 VA23 13/12/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
534711 2014 VR23 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
534712 2014 VY23 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
534713 2014 VN24 12/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
534714 2014 VT24 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
534715 2014 VG25 03/12/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
534716 2014 VH25 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
534717 2014 VT26 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
534718 2014 VC27 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
534719 2014 VK27 15/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
534720 2014 VV27 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
534721 2014 VC31 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
534722 2014 VC32 19/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
534723 2014 VL32 14/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
534724 2014 VM32 14/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
534725 2014 VT32 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
534726 2014 VN37 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534727 2014 VJ38 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534728 2014 VK38 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
534729 2014 VM38 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
534730 2014 VV38 01/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
534731 2014 VW38 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
534732 2014 VX38 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
534733 2014 WL 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
534734 2014 WA2 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
534735 2014 WX2 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
534736 2014 WB3 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
534737 2014 WN3 11/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
534738 2014 WP3 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
534739 2014 WA4 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
534740 2014 WF4 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
534741 2014 WJ4 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
534742 2014 WQ8 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
534743 2014 WH12 24/09/2014 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
534744 2014 WB16 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534745 2014 WW16 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
534746 2014 WF19 30/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
534747 2014 WP19 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
534748 2014 WA20 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
534749 2014 WS23 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
534750 2014 WD24 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
534751 2014 WO24 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
534752 2014 WC25 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
534753 2014 WG29 17/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
534754 2014 WP30 30/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
534755 2014 WY43 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
534756 2014 WN47 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
534757 2014 WH49 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
534758 2014 WO49 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
534759 2014 WT50 18/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
534760 2014 WA51 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
534761 2014 WM53 12/11/1999 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
534762 2014 WF54 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
534763 2014 WM54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
534764 2014 WZ55 23/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534765 2014 WF56 25/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
534766 2014 WL56 23/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
534767 2014 WV58 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
534768 2014 WH59 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
534769 2014 WS60 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
534770 2014 WZ60 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
534771 2014 WQ62 16/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
534772 2014 WP63 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
534773 2014 WZ64 09/06/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
534774 2014 WD65 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
534775 2014 WK65 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
534776 2014 WM65 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
534777 2014 WT66 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
534778 2014 WX68 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
534779 2014 WX71 18/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
534780 2014 WC73 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
534781 2014 WF75 04/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
534782 2014 WQ75 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
534783 2014 WT78 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
534784 2014 WX78 23/04/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
534785 2014 WV79 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
534786 2014 WX79 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
534787 2014 WE81 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
534788 2014 WO83 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
534789 2014 WM84 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
534790 2014 WZ95 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
534791 2014 WR97 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
534792 2014 WP102 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 7,3 km MPC · JPL
534793 2014 WJ107 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
534794 2014 WR110 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
534795 2014 WR111 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
534796 2014 WL112 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534797 2014 WD116 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
534798 2014 WO116 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
534799 2014 WV116 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
534800 2014 WN117 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
534801 2014 WM118 02/01/2011 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
534802 2014 WD119 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
534803 2014 WN119 29/09/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
534804 2014 WB120 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
534805 2014 WK121 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
534806 2014 WM121 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
534807 2014 WP122 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
534808 2014 WG123 16/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
534809 2014 WU123 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
534810 2014 WD126 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
534811 2014 WY127 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
534812 2014 WD128 01/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
534813 2014 WF128 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
534814 2014 WN132 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
534815 2014 WY138 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
534816 2014 WY139 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
534817 2014 WC145 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
534818 2014 WH159 09/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
534819 2014 WT159 17/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
534820 2014 WW159 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
534821 2014 WB160 06/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
534822 2014 WV162 30/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
534823 2014 WM163 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
534824 2014 WV164 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
534825 2014 WU165 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
534826 2014 WC167 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
534827 2014 WZ168 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
534828 2014 WZ178 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
534829 2014 WR179 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
534830 2014 WV180 20/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534831 2014 WD184 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
534832 2014 WH190 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
534833 2014 WY191 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
534834 2014 WM192 22/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
534835 2014 WK193 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
534836 2014 WQ197 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
534837 2014 WK198 22/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
534838 2014 WE200 03/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
534839 2014 WN200 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
534840 2014 WE202 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
534841 2014 WY202 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
534842 2014 WN203 01/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
534843 2014 WG205 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534844 2014 WJ205 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
534845 2014 WV210 14/09/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
534846 2014 WL211 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
534847 2014 WV211 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
534848 2014 WX211 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
534849 2014 WP216 12/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
534850 2014 WA218 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
534851 2014 WG218 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
534852 2014 WJ218 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
534853 2014 WB222 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
534854 2014 WZ225 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
534855 2014 WA226 12/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
534856 2014 WX226 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
534857 2014 WM227 10/07/2010 WISE WISE 820 m MPC · JPL
534858 2014 WL231 04/10/2014 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
534859 2014 WW231 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
534860 2014 WY231 10/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
534861 2014 WC233 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
534862 2014 WE233 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
534863 2014 WX234 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
534864 2014 WD237 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
534865 2014 WX241 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
534866 2014 WT251 02/01/2011 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
534867 2014 WW252 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534868 2014 WY253 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
534869 2014 WU259 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
534870 2014 WO261 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
534871 2014 WR266 22/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
534872 2014 WS270 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
534873 2014 WX270 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534874 2014 WM271 03/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
534875 2014 WA272 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
534876 2014 WR276 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
534877 2014 WD280 28/03/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
534878 2014 WC281 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
534879 2014 WN282 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
534880 2014 WU284 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
534881 2014 WJ285 22/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
534882 2014 WH288 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
534883 2014 WD289 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534884 2014 WL289 29/09/1973 Palomar PLS 980 m MPC · JPL
534885 2014 WR292 17/01/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
534886 2014 WH293 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
534887 2014 WK293 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
534888 2014 WA298 10/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
534889 2014 WB299 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
534890 2014 WZ299 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
534891 2014 WA300 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
534892 2014 WX300 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
534893 2014 WA305 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
534894 2014 WH305 30/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
534895 2014 WS305 21/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
534896 2014 WF306 27/07/2005 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
534897 2014 WB308 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
534898 2014 WC309 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
534899 2014 WF311 15/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
534900 2014 WN313 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
534901 2014 WG315 14/11/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
534902 2014 WP320 21/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
534903 2014 WV325 29/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
534904 2014 WV332 26/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
534905 2014 WR335 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
534906 2014 WM340 29/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
534907 2014 WS347 24/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534908 2014 WJ350 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
534909 2014 WS352 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
534910 2014 WH355 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
534911 2014 WK355 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
534912 2014 WJ356 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
534913 2014 WW357 24/10/2014 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
534914 2014 WH359 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
534915 2014 WO361 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
534916 2014 WY361 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
534917 2014 WV366 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
534918 2014 WW366 28/01/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
534919 2014 WS371 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
534920 2014 WB373 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
534921 2014 WY373 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
534922 2014 WE374 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
534923 2014 WQ374 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
534924 2014 WY380 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
534925 2014 WB381 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
534926 2014 WD381 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
534927 2014 WG381 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
534928 2014 WV381 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
534929 2014 WW381 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
534930 2014 WC382 04/11/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
534931 2014 WA383 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
534932 2014 WO383 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
534933 2014 WT386 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
534934 2014 WE388 28/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
534935 2014 WS389 15/05/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
534936 2014 WK393 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
534937 2014 WN393 05/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
534938 2014 WG399 17/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
534939 2014 WN399 18/04/2010 WISE WISE 5,9 km MPC · JPL
534940 2014 WP399 25/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
534941 2014 WX399 27/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
534942 2014 WA400 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
534943 2014 WC400 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
534944 2014 WX406 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
534945 2014 WH408 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
534946 2014 WC409 18/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
534947 2014 WV410 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
534948 2014 WU411 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
534949 2014 WC416 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
534950 2014 WF418 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
534951 2014 WB421 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
534952 2014 WR421 08/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
534953 2014 WH422 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
534954 2014 WJ423 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
534955 2014 WA424 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
534956 2014 WU424 31/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
534957 2014 WK427 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
534958 2014 WO427 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
534959 2014 WY427 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
534960 2014 WF428 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
534961 2014 WG428 12/01/2010 WISE WISE 1,0 km MPC · JPL
534962 2014 WK428 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
534963 2014 WZ428 26/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
534964 2014 WK429 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
534965 2014 WY432 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
534966 2014 WX433 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
534967 2014 WF434 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
534968 2014 WV436 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
534969 2014 WT437 13/07/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
534970 2014 WT441 20/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
534971 2014 WA446 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
534972 2014 WM449 15/10/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
534973 2014 WX451 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
534974 2014 WJ453 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
534975 2014 WH457 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
534976 2014 WC459 11/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
534977 2014 WM460 04/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
534978 2014 WO460 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
534979 2014 WC466 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
534980 2014 WB467 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
534981 2014 WG467 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
534982 2014 WV467 01/03/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
534983 2014 WW467 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
534984 2014 WD468 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
534985 2014 WG468 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
534986 2014 WQ468 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
534987 2014 WC469 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
534988 2014 WF469 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
534989 2014 WY469 27/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
534990 2014 WW477 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
534991 2014 WZ477 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
534992 2014 WN478 20/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
534993 2014 WB479 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
534994 2014 WE479 21/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
534995 2014 WF479 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
534996 2014 WG479 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
534997 2014 WP479 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
534998 2014 WD480 10/10/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
534999 2014 WE480 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
535000 2014 WX480 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

530.000s  • 531.000s  • 532.000s  • 533.000s  • 534.000s  • 535.000s  • 536.000s  • 537.000s  • 538.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001