Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/585001–586000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
585001 2017 SB82 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
585002 2017 SR83 08/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
585003 2017 SU84 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
585004 2017 SG85 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
585005 2017 SJ85 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
585006 2017 SU85 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
585007 2017 SE86 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
585008 2017 SF86 21/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
585009 2017 SJ86 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
585010 2017 SQ86 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
585011 2017 SE87 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
585012 2017 SL87 06/09/2004 Siding Spring SSS 1.2 km MPC · JPL
585013 2017 SU87 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
585014 2017 SC88 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
585015 2017 SD88 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
585016 2017 SK88 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
585017 2017 SM88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
585018 2017 SJ89 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
585019 2017 SM89 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
585020 2017 ST89 29/11/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1.00 km MPC · JPL
585021 2017 SB90 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
585022 2017 SC90 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
585023 2017 SN90 12/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
585024 2017 SW90 31/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
585025 2017 SR91 03/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
585026 2017 SK93 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
585027 2017 SX93 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
585028 2017 SD94 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
585029 2017 SL94 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
585030 2017 SQ94 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
585031 2017 SH95 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
585032 2017 SK95 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
585033 2017 SQ95 17/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
585034 2017 SA96 25/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
585035 2017 SN97 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
585036 2017 SB98 13/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
585037 2017 SM98 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
585038 2017 SO98 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
585039 2017 SZ98 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
585040 2017 SF99 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
585041 2017 SL101 23/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
585042 2017 SR101 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
585043 2017 ST101 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
585044 2017 SO102 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
585045 2017 SP102 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
585046 2017 SR102 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
585047 2017 SF104 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
585048 2017 SK104 03/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
585049 2017 SA105 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 990 m MPC · JPL
585050 2017 SQ106 26/08/2003 Crni Vrh H. Mikuž 2.4 km MPC · JPL
585051 2017 SM107 23/03/2003 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
585052 2017 SV107 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
585053 2017 SW107 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
585054 2017 SQ109 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
585055 2017 ST109 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
585056 2017 SK111 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
585057 2017 SW111 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
585058 2017 SK112 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
585059 2017 SY112 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
585060 2017 SP113 11/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 3.7 km MPC · JPL
585061 2017 SD115 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
585062 2017 SU115 20/09/2001 Apache Point SDSS Collaboration 670 m MPC · JPL
585063 2017 SM117 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
585064 2017 SJ126 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
585065 2017 SS126 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
585066 2017 SQ127 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
585067 2017 SZ127 24/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
585068 2017 SH129 26/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
585069 2017 SV129 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
585070 2017 SF130 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
585071 2017 SR131 22/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
585072 2017 ST131 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
585073 2017 SZ131 26/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
585074 2017 SM132 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
585075 2017 SS196 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
585076 2017 SH197 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
585077 2017 SW197 17/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
585078 2017 SJ198 30/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
585079 2017 SD199 19/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
585080 2017 SP200 23/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
585081 2017 SJ201 23/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
585082 2017 ST202 24/09/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
585083 2017 SP204 26/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
585084 2017 SJ205 26/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
585085 2017 SR209 24/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
585086 2017 SR218 16/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
585087 2017 TV 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
585088 2017 TK3 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
585089 2017 TJ7 24/09/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
585090 2017 TB9 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.7 km MPC · JPL
585091 2017 TX9 13/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
585092 2017 TK11 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
585093 2017 TF13 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
585094 2017 TP13 03/03/2000 Apache Point SDSS Collaboration 2.3 km MPC · JPL
585095 2017 TF17 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
585096 2017 TJ25 14/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
585097 2017 TH30 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
585098 2017 TT35 02/10/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
585099 2017 UD4 19/08/2012 Crni Vrh B. Mikuž 710 m MPC · JPL
585100 2017 UF9 02/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
585101 2017 UU9 28/09/2008 Socorro LINEAR 1.5 km MPC · JPL
585102 2017 UX9 08/08/2013 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.6 km MPC · JPL
585103 2017 UB10 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
585104 2017 UC10 21/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
585105 2017 UF10 17/08/2006 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
585106 2017 UJ11 01/05/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.9 km MPC · JPL
585107 2017 UO11 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
585108 2017 UR11 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
585109 2017 UO12 16/10/2012 Oukaimeden C. Rinner 2.7 km MPC · JPL
585110 2017 UL14 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
585111 2017 UC15 16/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
585112 2017 UF15 12/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
585113 2017 UH15 08/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
585114 2017 UX15 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
585115 2017 UB19 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
585116 2017 UF19 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
585117 2017 UU23 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
585118 2017 UE24 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
585119 2017 UV24 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
585120 2017 UE25 23/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.1 km MPC · JPL
585121 2017 UG25 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
585122 2017 UO25 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
585123 2017 UP25 14/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
585124 2017 UT26 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
585125 2017 UW26 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
585126 2017 UM27 22/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
585127 2017 UV28 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
585128 2017 UA29 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
585129 2017 UN29 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
585130 2017 UF30 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
585131 2017 UL30 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
585132 2017 UU31 07/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
585133 2017 UG32 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
585134 2017 UC34 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
585135 2017 UN36 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
585136 2017 UX36 11/10/2010 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
585137 2017 UG37 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
585138 2017 UC39 23/09/2000 Socorro LINEAR 1.0 km MPC · JPL
585139 2017 UT39 07/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 3.3 km MPC · JPL
585140 2017 UX43 06/08/2004 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
585141 2017 UZ43 10/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
585142 2017 UW45 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
585143 2017 UX45 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
585144 2017 UD46 25/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
585145 2017 UG46 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
585146 2017 UW46 05/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
585147 2017 UY46 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
585148 2017 UE47 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
585149 2017 UY48 27/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
585150 2017 UR49 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
585151 2017 UN65 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
585152 2017 UX92 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
585153 2017 UB93 27/10/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
585154 2017 UR93 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
585155 2017 UW93 08/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
585156 2017 UK94 29/10/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
585157 2017 UB95 23/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
585158 2017 UO95 23/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
585159 2017 UF97 21/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
585160 2017 US97 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
585161 2017 US98 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
585162 2017 UR103 29/10/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
585163 2017 UG108 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
585164 2017 UH108 19/10/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
585165 2017 UK118 23/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
585166 2017 UL120 23/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
585167 2017 VW2 26/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
585168 2017 VX2 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
585169 2017 VB3 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
585170 2017 VQ3 02/02/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
585171 2017 VA4 06/10/2008 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
585172 2017 VC6 30/08/2011 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 2.9 km MPC · JPL
585173 2017 VM6 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
585174 2017 VN6 18/09/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2.7 km MPC · JPL
585175 2017 VO6 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
585176 2017 VQ6 24/10/2008 Catalina CSS 2.3 km MPC · JPL
585177 2017 VY6 25/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
585178 2017 VZ6 10/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
585179 2017 VE7 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
585180 2017 VP7 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
585181 2017 VA9 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
585182 2017 VZ10 13/01/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2.8 km MPC · JPL
585183 2017 VK11 16/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
585184 2017 VM12 04/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
585185 2017 VT12 12/11/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 290 m MPC · JPL
585186 2017 VM14 20/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
585187 2017 VX15 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
585188 2017 VY15 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
585189 2017 VJ16 16/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
585190 2017 VT16 27/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
585191 2017 VY16 12/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
585192 2017 VN17 02/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.8 km MPC · JPL
585193 2017 VA18 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
585194 2017 VR18 24/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
585195 2017 VC19 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
585196 2017 VY19 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
585197 2017 VL20 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
585198 2017 VP21 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
585199 2017 VK22 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
585200 2017 VW22 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
585201 2017 VD23 02/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
585202 2017 VG23 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
585203 2017 VT24 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
585204 2017 VU25 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
585205 2017 VD26 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
585206 2017 VP26 11/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
585207 2017 VA27 09/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
585208 2017 VE27 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
585209 2017 VA28 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
585210 2017 VK28 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
585211 2017 VO28 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
585212 2017 VP28 28/03/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
585213 2017 VQ28 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
585214 2017 VC29 24/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
585215 2017 VE29 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
585216 2017 VQ29 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
585217 2017 VU29 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
585218 2017 VS31 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
585219 2017 VU32 24/08/2011 Siding Spring SSS 2.0 km MPC · JPL
585220 2017 VC34 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
585221 2017 VL34 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
585222 2017 VW38 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
585223 2017 VF41 10/11/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
585224 2017 WS2 19/10/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
585225 2017 WS3 22/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
585226 2017 WT3 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
585227 2017 WL4 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
585228 2017 WT4 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
585229 2017 WW5 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 3.3 km MPC · JPL
585230 2017 WJ6 08/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
585231 2017 WD8 14/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
585232 2017 WL9 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
585233 2017 WA10 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
585234 2017 WF17 30/10/2011 ESA OGS ESA OGS 2.2 km MPC · JPL
585235 2017 WF18 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
585236 2017 WX18 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
585237 2017 WC19 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
585238 2017 WU19 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
585239 2017 WU21 04/11/2004 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
585240 2017 WE25 25/01/2003 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
585241 2017 WD27 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
585242 2017 WY29 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
585243 2017 WZ41 01/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
585244 2017 WG43 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
585245 2017 XW4 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
585246 2017 XF5 08/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
585247 2017 XU5 12/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
585248 2017 XW6 29/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
585249 2017 XN7 30/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
585250 2017 XH8 08/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
585251 2017 XK8 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
585252 2017 XH10 12/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
585253 2017 XT12 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
585254 2017 XA13 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
585255 2017 XU13 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
585256 2017 XZ13 06/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
585257 2017 XB14 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
585258 2017 XE17 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
585259 2017 XG18 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
585260 2017 XR18 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
585261 2017 XC20 20/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
585262 2017 XO20 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
585263 2017 XA22 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
585264 2017 XR24 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
585265 2017 XX26 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
585266 2017 XA27 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
585267 2017 XG27 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
585268 2017 XQ27 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
585269 2017 XB29 16/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
585270 2017 XH30 24/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
585271 2017 XK31 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
585272 2017 XT31 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
585273 2017 XW32 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
585274 2017 XF34 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
585275 2017 XR35 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
585276 2017 XT35 06/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
585277 2017 XA36 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
585278 2017 XV36 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
585279 2017 XS37 14/11/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
585280 2017 XV40 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
585281 2017 XY40 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
585282 2017 XS41 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
585283 2017 XT41 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
585284 2017 XX41 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
585285 2017 XC42 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
585286 2017 XV42 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
585287 2017 XY42 11/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
585288 2017 XB43 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
585289 2017 XL43 18/10/2003 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
585290 2017 XQ43 30/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
585291 2017 XT45 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
585292 2017 XL47 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
585293 2017 XG49 27/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
585294 2017 XP49 13/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
585295 2017 XM51 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
585296 2017 XD52 22/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
585297 2017 XY52 28/10/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
585298 2017 XM54 30/10/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
585299 2017 XJ55 30/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
585300 2017 XC57 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
585301 2017 XW57 20/10/2003 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
585302 2017 XZ57 14/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
585303 2017 XE58 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
585304 2017 XH58 07/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
585305 2017 XN62 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
585306 2017 XB71 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
585307 2017 XD71 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
585308 2017 XQ73 09/12/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
585309 2017 XT73 08/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
585310 2017 YZ1 20/12/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 290 m MPC · JPL
585311 2017 YD6 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
585312 2017 YC9 21/11/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
585313 2017 YH9 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
585314 2017 YQ9 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.3 km MPC · JPL
585315 2017 YM10 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
585316 2017 YA11 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
585317 2017 YE11 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
585318 2017 YW11 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
585319 2017 YY13 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
585320 2017 YP14 16/10/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
585321 2017 YA15 23/10/2011 Catalina CSS 3.7 km MPC · JPL
585322 2017 YJ15 31/10/2011 Mayhill-ISON L. Elenin 3.4 km MPC · JPL
585323 2017 YK15 19/10/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
585324 2017 YW16 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
585325 2017 YC23 23/12/2017 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
585326 2017 YQ23 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
585327 2017 YK29 23/12/2017 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
585328 2018 AB2 25/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
585329 2018 AN5 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
585330 2018 AV5 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
585331 2018 AG6 27/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
585332 2018 AP6 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
585333 2018 AD7 27/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
585334 2018 AU8 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
585335 2018 AW8 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
585336 2018 AD9 04/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
585337 2018 AW9 10/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
585338 2018 AC10 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
585339 2018 AK11 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
585340 2018 AL11 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
585341 2018 AH14 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
585342 2018 AR14 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
585343 2018 AZ15 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
585344 2018 AW18 06/09/2012 Siding Spring SSS 3.5 km MPC · JPL
585345 2018 AP25 15/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
585346 2018 AN30 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
585347 2018 AP39 14/01/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
585348 2018 BS2 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
585349 2018 BS7 24/09/2016 Oukaimeden C. Rinner, L. Blind 2.5 km MPC · JPL
585350 2018 BZ7 21/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
585351 2018 BE8 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
585352 2018 BL8 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
585353 2018 BM8 31/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3.1 km MPC · JPL
585354 2018 BA10 01/06/2003 Cerro Tololo M. W. Buie, K. J. Meech 2.7 km MPC · JPL
585355 2018 BR10 15/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
585356 2018 CZ3 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
585357 2018 CG4 04/01/2001 Haleakala AMOS 3.8 km MPC · JPL
585358 2018 CM4 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
585359 2018 CR4 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
585360 2018 CJ5 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
585361 2018 CY5 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
585362 2018 CU6 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
585363 2018 CE8 11/12/2012 Catalina CSS 2.2 km MPC · JPL
585364 2018 CO8 13/02/2008 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
585365 2018 CB9 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
585366 2018 CM9 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
585367 2018 CB10 11/02/2004 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
585368 2018 CN11 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
585369 2018 CR11 21/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
585370 2018 CP12 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
585371 2018 CA13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
585372 2018 CG13 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 460 m MPC · JPL
585373 2018 DR2 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
585374 2018 DG3 12/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
585375 2018 DR6 17/02/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
585376 2018 EM1 15/03/2013 Palomar PTF 620 m MPC · JPL
585377 2018 EP2 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
585378 2018 EE5 19/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
585379 2018 EN6 13/04/2005 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
585380 2018 EM9 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
585381 2018 FF9 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 9.0 km MPC · JPL
585382 2018 FX11 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
585383 2018 FR13 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
585384 2018 FD20 09/05/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
585385 2018 FW20 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
585386 2018 FS21 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
585387 2018 FW22 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 570 m MPC · JPL
585388 2018 FT24 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
585389 2018 FX24 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
585390 2018 FG28 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
585391 2018 FN29 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
585392 2018 FF34 17/03/2018 Haleakala Pan-STARRS 5.8 km MPC · JPL
585393 2018 GW2 15/12/2001 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
585394 2018 GB3 19/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
585395 2018 GL3 30/04/2013 Palomar PTF 540 m MPC · JPL
585396 2018 GL6 27/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
585397 2018 GN6 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
585398 2018 GV6 23/12/2016 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
585399 2018 GD7 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
585400 2018 GW8 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
585401 2018 GD9 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
585402 2018 GQ9 11/02/2004 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
585403 2018 GF12 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
585404 2018 GQ12 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
585405 2018 GX18 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
585406 2018 JS 04/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
585407 2018 JU 16/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
585408 2018 JW3 04/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
585409 2018 JB4 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
585410 2018 JF5 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
585411 2018 KA 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
585412 2018 KT1 30/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
585413 2018 LN1 21/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
585414 2018 LR1 05/04/2005 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
585415 2018 LV1 19/09/2002 Palomar NEAT 3.6 km MPC · JPL
585416 2018 LA3 29/01/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
585417 2018 LK3 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
585418 2018 LK4 19/02/2012 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
585419 2018 LF6 15/04/2004 Apache Point SDSS Collaboration 670 m MPC · JPL
585420 2018 LJ6 23/12/2016 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
585421 2018 LL6 12/02/2005 La Silla A. Boattini 1.8 km MPC · JPL
585422 2018 LW8 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
585423 2018 LX8 09/11/2004 Catalina CSS 4.4 km MPC · JPL
585424 2018 LE13 30/07/2005 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
585425 2018 LS13 31/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
585426 2018 MU1 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
585427 2018 MD4 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
585428 2018 NP1 09/07/2018 Haleakala Pan-STARRS 230 m MPC · JPL
585429 2018 NN2 13/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
585430 2018 NQ5 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
585431 2018 NF6 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
585432 2018 NJ10 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
585433 2018 NV11 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
585434 2018 NF23 12/07/2018 Haleakala Pan-STARRS 8.2 km MPC · JPL
585435 2018 NU28 12/07/2018 Haleakala Pan-STARRS 6.3 km MPC · JPL
585436 2018 PT1 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
585437 2018 PQ4 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
585438 2018 PS16 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
585439 2018 PH19 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
585440 2018 PU42 23/06/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
585441 2018 PG56 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
585442 2018 QM1 27/05/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 730 m MPC · JPL
585443 2018 QW5 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 660 m MPC · JPL
585444 2018 QY5 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
585445 2018 RV9 21/06/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 690 m MPC · JPL
585446 2018 RN13 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
585447 2018 RF15 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
585448 2018 RV15 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
585449 2018 RP16 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
585450 2018 RX18 19/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
585451 2018 RG19 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
585452 2018 RS24 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
585453 2018 RM25 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
585454 2018 RA27 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
585455 2018 RB28 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
585456 2018 RS28 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
585457 2018 RJ30 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
585458 2018 RA32 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
585459 2018 RE32 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
585460 2018 RJ33 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
585461 2018 RN33 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
585462 2018 RQ33 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
585463 2018 RZ33 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
585464 2018 RP36 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
585465 2018 RS37 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
585466 2018 RC49 12/09/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
585467 2018 SL4 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
585468 2018 ST4 02/01/2014 Catalina CSS 2.7 km MPC · JPL
585469 2018 SP6 15/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
585470 2018 SX6 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 690 m MPC · JPL
585471 2018 SZ6 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
585472 2018 SB7 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
585473 2018 SL7 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
585474 2018 SN8 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
585475 2018 SB12 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
585476 2018 SG12 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
585477 2018 SG14 28/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
585478 2018 TH1 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
585479 2018 TZ7 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
585480 2018 TU8 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
585481 2018 TQ11 29/07/2005 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
585482 2018 TY11 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
585483 2018 TM12 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
585484 2018 TR12 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
585485 2018 TD13 27/04/2006 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 560 m MPC · JPL
585486 2018 TR13 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
585487 2018 TS13 06/09/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
585488 2018 TC14 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
585489 2018 TE15 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
585490 2018 TT20 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
585491 2018 UN3 23/09/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
585492 2018 UC4 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
585493 2018 UE4 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
585494 2018 UL4 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
585495 2018 UK5 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
585496 2018 UN5 26/07/2008 Siding Spring SSS 970 m MPC · JPL
585497 2018 UC6 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
585498 2018 UE7 03/10/2011 XuYi PMO NEO 790 m MPC · JPL
585499 2018 UT7 24/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
585500 2018 UB8 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
585501 2018 UF8 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
585502 2018 UW8 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
585503 2018 UM9 30/11/2011 Charleston R. Holmes 600 m MPC · JPL
585504 2018 UU9 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
585505 2018 UJ10 23/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
585506 2018 UW10 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
585507 2018 UD12 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 660 m MPC · JPL
585508 2018 UM14 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
585509 2018 UV15 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
585510 2018 UB17 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
585511 2018 UE18 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
585512 2018 UV18 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 630 m MPC · JPL
585513 2018 UY18 25/10/2000 Socorro LINEAR 2.3 km MPC · JPL
585514 2018 VW12 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
585515 2018 VE14 09/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
585516 2018 VJ14 05/10/2010 La Sagra OAM Obs. 560 m MPC · JPL
585517 2018 VR14 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
585518 2018 VD15 23/08/2003 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
585519 2018 VT15 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
585520 2018 VR17 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
585521 2018 VJ19 07/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
585522 2018 VB20 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
585523 2018 VJ20 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
585524 2018 VZ22 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
585525 2018 VV23 29/09/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
585526 2018 VC24 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
585527 2018 VO24 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
585528 2018 VA26 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
585529 2018 VY26 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
585530 2018 VO28 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
585531 2018 VZ28 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
585532 2018 VG29 06/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
585533 2018 VZ29 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
585534 2018 VQ31 02/10/2005 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
585535 2018 VM33 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
585536 2018 VP33 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
585537 2018 VL35 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
585538 2018 VC36 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
585539 2018 VA38 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
585540 2018 VO39 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
585541 2018 VQ39 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
585542 2018 VU39 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
585543 2018 VH40 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
585544 2018 VE43 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
585545 2018 VN43 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
585546 2018 VU45 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
585547 2018 VZ45 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
585548 2018 VE46 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
585549 2018 VM46 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
585550 2018 VN46 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
585551 2018 VZ47 26/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
585552 2018 VC48 23/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
585553 2018 VQ48 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
585554 2018 VL50 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
585555 2018 VU50 16/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
585556 2018 VY53 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
585557 2018 VJ54 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
585558 2018 VA55 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
585559 2018 VV56 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
585560 2018 VL58 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
585561 2018 VU58 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
585562 2018 VZ59 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
585563 2018 VN60 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
585564 2018 VV60 19/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
585565 2018 VY60 21/12/2011 Palomar PTF 870 m MPC · JPL
585566 2018 VC61 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
585567 2018 VH61 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
585568 2018 VS61 13/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
585569 2018 VL62 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
585570 2018 VP62 01/09/2014 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
585571 2018 VZ62 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
585572 2018 VN63 08/12/2010 Palomar PTF 1.3 km MPC · JPL
585573 2018 VF64 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
585574 2018 VA66 23/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
585575 2018 VL66 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
585576 2018 VQ66 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
585577 2018 VT66 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
585578 2018 VK67 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
585579 2018 VW67 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
585580 2018 VX67 28/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
585581 2018 VD68 04/05/2017 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
585582 2018 VU70 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
585583 2018 VP71 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
585584 2018 VW71 25/11/2005 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
585585 2018 VH73 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
585586 2018 VR73 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
585587 2018 VL74 04/05/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 750 m MPC · JPL
585588 2018 VC75 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
585589 2018 VW75 21/11/2014 Charleston R. Holmes 1.1 km MPC · JPL
585590 2018 VA76 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
585591 2018 VM76 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
585592 2018 VN76 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
585593 2018 VS76 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
585594 2018 VH77 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
585595 2018 VO77 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
585596 2018 VV77 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
585597 2018 VA78 22/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
585598 2018 VO78 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
585599 2018 VY78 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
585600 2018 VR79 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
585601 2018 VO80 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
585602 2018 VA82 30/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
585603 2018 VG82 11/03/2011 Charleston R. Holmes 1.3 km MPC · JPL
585604 2018 VM82 17/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
585605 2018 VW82 21/05/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
585606 2018 VC83 18/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
585607 2018 VC84 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.8 km MPC · JPL
585608 2018 VD84 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 890 m MPC · JPL
585609 2018 VH84 31/12/2002 Socorro LINEAR 1.3 km MPC · JPL
585610 2018 VM84 04/02/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
585611 2018 VD86 07/10/2010 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
585612 2018 VS86 08/09/2007 Siding Spring SSS 1.1 km MPC · JPL
585613 2018 VC87 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
585614 2018 VL87 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
585615 2018 VA88 31/03/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.3 km MPC · JPL
585616 2018 VB91 28/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
585617 2018 VM91 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
585618 2018 VD92 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
585619 2018 VF93 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
585620 2018 VO93 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
585621 2018 VN95 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
585622 2018 VK96 12/04/2002 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
585623 2018 VM97 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
585624 2018 VO98 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
585625 2018 VP98 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
585626 2018 VQ99 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
585627 2018 VU102 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
585628 2018 VP103 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
585629 2018 VH104 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
585630 2018 VH108 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
585631 2018 VJ108 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
585632 2018 VO108 09/03/2005 Catalina CSS 1.0 km MPC · JPL
585633 2018 VU108 14/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
585634 2018 VP109 20/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
585635 2018 VO122 06/11/2018 La Palma La Palma Obs. 1.1 km MPC · JPL
585636 2018 WG5 31/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
585637 2018 XJ6 11/10/2015 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
585638 2018 XN7 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
585639 2018 XS7 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
585640 2018 XQ8 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
585641 2018 XD9 08/04/2013 Siding Spring SSS 1.4 km MPC · JPL
585642 2018 XA10 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
585643 2018 XC10 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
585644 2018 XG10 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
585645 2018 XC11 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
585646 2018 XG11 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
585647 2018 XJ11 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
585648 2018 XP13 11/03/2003 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
585649 2018 XQ13 13/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
585650 2018 XY13 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
585651 2018 XM15 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.3 km MPC · JPL
585652 2018 XN15 06/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
585653 2018 XD16 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
585654 2018 XH16 26/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
585655 2018 XM16 04/12/2007 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL
585656 2018 XR17 06/02/2011 Catalina CSS 2.0 km MPC · JPL
585657 2018 XJ18 10/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
585658 2018 XW19 01/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
585659 2018 XT23 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
585660 2018 XX24 14/12/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
585661 2018 YP1 04/01/2001 Socorro LINEAR 2.2 km MPC · JPL
585662 2018 YK3 20/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
585663 2018 YO3 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
585664 2018 YW4 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
585665 2018 YT5 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
585666 2018 YK9 17/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
585667 2019 AR1 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
585668 2019 AJ4 15/10/2001 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
585669 2019 AT5 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
585670 2019 AG6 10/01/2007 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
585671 2019 AX15 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
585672 2019 AC16 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
585673 2019 AV16 22/01/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
585674 2019 AH17 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
585675 2019 AK17 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
585676 2019 AP17 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
585677 2019 AD18 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
585678 2019 AW18 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
585679 2019 AZ18 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 4.2 km MPC · JPL
585680 2019 AQ19 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
585681 2019 AG20 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
585682 2019 AP20 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
585683 2019 AW20 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
585684 2019 AD21 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
585685 2019 AG21 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
585686 2019 AB22 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
585687 2019 AY23 17/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
585688 2019 AP24 18/12/2001 Socorro LINEAR 2.8 km MPC · JPL
585689 2019 AH25 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
585690 2019 AN25 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
585691 2019 AA26 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.7 km MPC · JPL
585692 2019 AB26 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
585693 2019 AC26 30/10/2005 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
585694 2019 AD26 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
585695 2019 AR27 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
585696 2019 AX27 21/10/2017 Haleakala Pan-STARRS 3.6 km MPC · JPL
585697 2019 AY27 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
585698 2019 AB28 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
585699 2019 AE28 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
585700 2019 AD29 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
585701 2019 AX30 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
585702 2019 AL31 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
585703 2019 AL32 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
585704 2019 AT32 21/10/2009 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
585705 2019 AS33 04/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
585706 2019 AL34 31/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
585707 2019 AW34 18/02/2005 La Silla A. Boattini 2.2 km MPC · JPL
585708 2019 AP35 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
585709 2019 AY37 17/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
585710 2019 AL40 07/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
585711 2019 AS40 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
585712 2019 AX40 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
585713 2019 AN41 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
585714 2019 AY41 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
585715 2019 AZ41 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
585716 2019 AF42 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
585717 2019 AG42 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
585718 2019 AK42 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
585719 2019 AM42 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
585720 2019 AD43 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
585721 2019 AO43 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
585722 2019 AQ43 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
585723 2019 AS43 28/09/2017 XuYi PMO NEO 2.1 km MPC · JPL
585724 2019 AU43 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
585725 2019 AY43 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
585726 2019 AD44 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
585727 2019 AD46 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
585728 2019 AY47 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
585729 2019 AD50 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
585730 2019 AM50 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
585731 2019 AU52 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
585732 2019 AG53 31/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
585733 2019 AS61 14/01/2019 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
585734 2019 BA1 16/01/2019 Haleakala Pan-STARRS 130 m MPC · JPL
585735 2019 BN5 03/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
585736 2019 BR5 30/11/2004 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
585737 2019 BZ5 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
585738 2019 BC6 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
585739 2019 BG6 06/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
585740 2019 BN6 22/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
585741 2019 BP6 21/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
585742 2019 BQ6 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
585743 2019 BR6 08/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
585744 2019 BW6 25/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
585745 2019 BZ6 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
585746 2019 BK7 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
585747 2019 BL7 14/01/2008 Kanab E. E. Sheridan 2.4 km MPC · JPL
585748 2019 BW7 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
585749 2019 BG8 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
585750 2019 BP8 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
585751 2019 CE6 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
585752 2019 CF6 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
585753 2019 CO6 15/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
585754 2019 CQ6 26/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
585755 2019 CS6 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
585756 2019 CG7 11/04/2002 Palomar NEAT 3.6 km MPC · JPL
585757 2019 CK7 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
585758 2019 CF8 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
585759 2019 CL8 07/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
585760 2019 CT9 19/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
585761 2019 CF10 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
585762 2019 CP10 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
585763 2019 CR10 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
585764 2019 CT10 30/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
585765 2019 CL13 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 7.3 km MPC · JPL
585766 2019 CN14 05/02/2019 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
585767 2019 ED3 12/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
585768 2019 FJ3 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
585769 2019 FT3 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
585770 2019 FT6 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
585771 2019 FX8 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
585772 2019 FC18 29/03/2019 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
585773 2019 GF6 12/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 7.7 km MPC · JPL
585774 2019 GM6 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
585775 2019 GM7 20/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
585776 2019 GY7 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
585777 2019 GJ9 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
585778 2019 GL9 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
585779 2019 GL10 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
585780 2019 GB11 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
585781 2019 GH12 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
585782 2019 GP12 11/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
585783 2019 GS12 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
585784 2019 GK13 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.0 km MPC · JPL
585785 2019 GR14 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
585786 2019 GF23 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
585787 2019 GQ40 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
585788 2019 GT42 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
585789 2019 GK50 02/04/2019 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
585790 2019 GD65 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
585791 2019 HA 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
585792 2019 HF 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
585793 2019 HP1 24/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
585794 2019 HA2 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
585795 2019 HT4 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
585796 2019 HP7 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
585797 2019 HE9 26/04/2019 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
585798 2019 JS9 14/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
585799 2019 JN10 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
585800 2019 JA11 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
585801 2019 JH11 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
585802 2019 JK11 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 470 m MPC · JPL
585803 2019 JO12 24/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
585804 2019 JM18 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
585805 2019 JX18 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
585806 2019 JK19 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
585807 2019 JK20 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
585808 2019 JL21 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
585809 2019 JP25 23/01/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
585810 2019 JU25 12/01/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
585811 2019 JS27 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
585812 2019 JK28 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
585813 2019 JE29 11/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
585814 2019 JY29 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
585815 2019 JF32 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
585816 2019 JS35 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
585817 2019 JJ39 13/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
585818 2019 JB43 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
585819 2019 JE43 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
585820 2019 JA45 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
585821 2019 JC45 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
585822 2019 JH45 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
585823 2019 JN45 01/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
585824 2019 JV45 05/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
585825 2019 JJ46 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
585826 2019 JT46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
585827 2019 JQ49 08/05/2019 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
585828 2019 JE50 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
585829 2019 JJ53 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
585830 2019 JW53 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
585831 2019 JC55 12/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
585832 2019 JB56 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
585833 2019 JN56 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
585834 2019 JX58 16/10/2015 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
585835 2019 JX61 02/05/2019 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
585836 2019 JN62 03/05/2019 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
585837 2019 JQ62 08/05/2019 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
585838 2019 JU62 09/05/2019 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
585839 2019 JZ63 12/05/2019 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
585840 2019 JT69 07/05/2019 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
585841 2019 KU2 04/05/2002 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
585842 2019 KR3 24/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL
585843 2019 KB5 29/05/2019 Haleakala Pan-STARRS 7.7 km MPC · JPL
585844 2019 KD6 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 7.7 km MPC · JPL
585845 2019 KK6 12/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 8.6 km MPC · JPL
585846 2019 KO6 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
585847 2019 KT6 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9.0 km MPC · JPL
585848 2019 KT19 26/05/2019 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
585849 2019 KK22 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
585850 2019 KS24 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
585851 2019 LM 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.5 km MPC · JPL
585852 2019 LA3 15/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9.7 km MPC · JPL
585853 2019 LJ10 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
585854 2019 LZ14 02/06/2019 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
585855 2019 MO3 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
585856 2019 MZ9 23/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
585857 2019 NY 08/05/2019 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
585858 2019 NR53 18/03/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
585859 2019 OK12 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
585860 2019 OK13 08/02/1999 Mauna Kea C. Veillet, J. Anderson 2.0 km MPC · JPL
585861 2019 PB 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
585862 2019 PA1 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9.2 km MPC · JPL
585863 2019 SN2 30/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
585864 2019 SX7 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
585865 2019 SY7 31/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
585866 2019 TD3 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
585867 2019 TE20 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
585868 2019 TE24 01/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
585869 2019 UF 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
585870 2019 UQ20 12/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
585871 2019 UY116 24/10/2019 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
585872 2019 VB1 29/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
585873 2019 VM7 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
585874 2019 WT2 25/10/2019 Haleakala Pan-STARRS 440 m MPC · JPL
585875 2019 WX2 28/01/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
585876 2020 BT38 13/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
585877 2020 BG64 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
585878 2020 BG66 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
585879 2020 BC78 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
585880 2020 DL5 19/02/2020 Palomar PTF 630 m MPC · JPL
585881 2020 GS6 22/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
585882 2020 GD7 27/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
585883 2020 HD14 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
585884 2020 HJ15 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
585885 2020 HN19 27/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
585886 2020 HT20 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
585887 2020 HR23 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
585888 2020 HD24 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
585889 2020 HZ25 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
585890 2020 HF27 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
585891 2020 HO27 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
585892 2020 HR30 30/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
585893 2020 HX30 08/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
585894 2020 HB31 02/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
585895 2020 HQ31 17/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
585896 2020 HE36 24/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
585897 2020 HK50 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
585898 2020 HX66 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.8 km MPC · JPL
585899 2020 HM98 19/04/2020 Haleakala Pan-STARRS 36 km MPC · JPL
585900 2020 JP4 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
585901 2020 JH6 22/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
585902 2020 JB7 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
585903 2020 JW7 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
585904 2020 JM12 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
585905 2020 JR12 21/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
585906 2020 JP13 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
585907 2020 KN7 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.5 km MPC · JPL
585908 2020 KT8 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
585909 2020 KE9 31/01/2011 Charleston R. Holmes 1.1 km MPC · JPL
585910 2020 KV9 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
585911 2020 KA12 16/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
585912 2020 QK3 18/08/2020 XuYi PMO NEO 68 km MPC · JPL
585913 2020 QQ7 16/08/2020 XuYi PMO NEO 60 km MPC · JPL
585914 2020 SE25 26/08/2005 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
585915 2020 SX64 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.1 km MPC · JPL
585916 2020 TD72 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
585917 2020 XN11 24/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
585918 2020 YX12 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
585919 2020 YT20 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
585920 2021 AE9 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
585921 2021 CY20 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
585922 2021 FF22 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
585923 2021 FJ24 24/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
585924 2021 FT36 01/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
585925 2021 GC20 24/10/2019 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
585926 2021 GQ23 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
585927 2021 GM25 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
585928 2021 GZ26 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
585929 2021 GT31 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
585930 2021 GZ34 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
585931 2021 GB39 13/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
585932 2021 GV43 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
585933 2021 GW43 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
585934 2021 GD44 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
585935 2021 GE45 13/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
585936 2021 GJ47 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
585937 2021 GC51 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
585938 2021 GS51 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
585939 2021 GZ51 04/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
585940 2021 GU52 31/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
585941 2021 GP54 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
585942 2021 GG55 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
585943 2021 GY55 10/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
585944 2021 GT66 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
585945 2021 GE69 09/11/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
585946 2021 GU69 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
585947 2021 GB71 20/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
585948 2021 GM72 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
585949 2021 GB73 03/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
585950 2021 GL73 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
585951 2021 GA75 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
585952 2021 GM75 10/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 430 m MPC · JPL
585953 2021 GG78 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
585954 2021 GL80 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
585955 2021 GY80 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
585956 2021 GG85 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
585957 2021 GL85 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
585958 2021 GY85 15/04/2021 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
585959 2021 GZ85 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
585960 2021 HF6 20/09/2006 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
585961 2021 HO7 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
585962 2021 HO8 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
585963 2000 AS213 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
585964 2000 AF223 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
585965 2000 AH225 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 7.3 km MPC · JPL
585966 2000 AD250 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
585967 2000 AS251 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
585968 2000 AK258 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.0 km MPC · JPL
585969 2000 AT258 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
585970 2000 BL45 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
585971 2000 BW52 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
585972 2000 BO53 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
585973 2000 CF114 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3.1 km MPC · JPL
585974 2000 CO126 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
585975 2000 CB141 06/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
585976 2000 CD151 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
585977 2000 CV152 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
585978 2000 DW90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
585979 2000 DK118 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
585980 2000 EE2 03/03/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
585981 2000 ES177 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
585982 2000 EX208 14/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
585983 2000 EE209 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
585984 2000 FP52 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
585985 2000 FG74 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
585986 2000 GY183 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
585987 2000 GH189 04/04/2000 Apache Point SDSS Collaboration 8.0 km MPC · JPL
585988 2000 HX 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
585989 2000 JP67 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
585990 2000 NV6 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
585991 2000 OQ61 29/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 1.8 km MPC · JPL
585992 2000 OE70 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
585993 2000 OQ72 05/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
585994 2000 QX235 26/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 760 m MPC · JPL
585995 2000 QD245 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
585996 2000 QM247 03/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
585997 2000 QO250 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1.0 km MPC · JPL
585998 2000 QF255 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
585999 2000 QZ255 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
586000 2000 QN256 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL

581.000s  • 582.000s  • 583.000s  • 584.000s  • 585.000s  • 586.000s  • 587.000s  • 588.000s  • 589.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001