Danh sách tiểu hành tinh/18001–19000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
18001 1999 JY83 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
18002 1999 JJ84 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
18003 1999 JU84 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
18004 Krystosek 1999 JD86 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
18005 1999 JD91 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
18006 1999 JE94 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
18007 1999 JK97 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
18008 1999 JV99 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
18009 Patrickgeer 1999 JP100 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
18010 1999 JQ100 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
18011 1999 JQ113 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
18012 Marsland 1999 JM114 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
18013 Shedletsky 1999 JS114 13/05/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
18014 1999 JC121 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
18015 Semenkovich 1999 JD121 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
18016 Grondahl 1999 JU122 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
18017 1999 JC124 14/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
18018 1999 JR125 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
18019 Dascoli 1999 JJ126 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
18020 Amend 1999 JT126 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
18021 Waldman 1999 JH127 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
18022 Pepper 1999 JN127 13/05/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
18023 1999 JQ129 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
18024 Dobson 1999 KK4 20/05/1999 Oaxaca J. M. Roe 5,2 km MPC · JPL
18025 1999 KF5 18/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
18026 Juliabaldwin 1999 KG13 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
18027 Gokcay 1999 KL14 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
18028 Ramchandani 1999 KO14 18/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
18029 1999 KA16 21/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
18030 1999 LX4 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
18031 1999 LO14 09/06/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
18032 Geiss 1999 MG1 20/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
18033 1999 NR4 14/07/1999 Zeno T. Stafford 8,1 km MPC · JPL
18034 1999 NF6 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
18035 1999 NJ7 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
18036 1999 ND26 14/07/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
18037 1999 NA38 14/07/1999 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
18038 1999 NR48 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
18039 1999 ND49 13/07/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
18040 1999 NC60 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
18041 1999 RX13 07/09/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
18042 1999 RF27 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
18043 Laszkowska 1999 RQ54 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
18044 1999 RS89 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
18045 1999 RR100 08/09/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
18046 1999 RN116 09/09/1999 Socorro LINEAR 43 km MPC · JPL
18047 1999 RP145 09/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
18048 1999 RG170 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
18049 1999 RX195 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
18050 1999 RS196 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
18051 1999 RU196 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
18052 1999 RV199 08/09/1999 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
18053 1999 RU208 08/09/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
18054 1999 SW7 29/09/1999 Socorro LINEAR 36 km MPC · JPL
18055 Fernhildebrandt 1999 TJ13 11/10/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 5,4 km MPC · JPL
18056 1999 TV15 11/10/1999 Gnosca S. Sposetti 4,6 km MPC · JPL
18057 1999 VK10 09/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 9,8 km MPC · JPL
18058 1999 XY129 12/12/1999 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
18059 Cavalieri 1999 XL137 15/12/1999 Prescott P. G. Comba 7,0 km MPC · JPL
18060 Zarex 1999 XJ156 08/12/1999 Socorro LINEAR 36 km MPC · JPL
18061 1999 XH179 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
18062 1999 XY187 12/12/1999 Socorro LINEAR 30 km MPC · JPL
18063 1999 XW211 13/12/1999 Socorro LINEAR 31 km MPC · JPL
18064 1999 XY242 13/12/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
18065 2000 AM41 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
18066 2000 AR79 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
18067 2000 AB98 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
18068 2000 AF184 07/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
18069 2000 AS199 09/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
18070 2000 AC205 13/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
18071 2000 BA27 30/01/2000 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
18072 2000 CL71 07/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
18073 2000 CB82 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
18074 2000 DW 24/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
18075 Donasharma 2000 DD5 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
18076 2000 DV59 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
18077 Dianeingrao 2000 EM148 04/03/2000 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
18078 2000 FL31 28/03/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
18079 Lion-Stoppato 2000 FJ63 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
18080 2000 GW105 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
18081 2000 GB126 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
18082 2000 GB136 12/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
18083 2000 HD22 29/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
18084 Adamwohl 2000 HP47 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
18085 2000 JZ14 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
18086 Emilykraft 2000 JQ21 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
18087 Yamanaka 2000 JA22 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
18088 Roberteunice 2000 JS30 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
18089 2000 JB41 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
18090 Kevinkuo 2000 JA56 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
18091 Iranmanesh 2000 JN58 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
18092 Reinhold 2000 KR29 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
18093 2000 KS31 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
18094 2000 KN56 27/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
18095 Frankblock 2000 LL5 05/06/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
18096 2000 LM16 01/06/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
18097 2000 LU19 08/06/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
18098 2000 LR20 08/06/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
18099 Flamini 2000 LD27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
18100 Lebreton 2000 LE28 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
18101 Coustenis 2000 LF32 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
18102 Angrilli 2000 LN34 03/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
18103 2000 MC5 26/06/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
18104 Mahalingam 2000 NP3 03/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
18105 2000 NT3 07/07/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
18106 Blume 2000 NX3 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
18107 2000 NC5 07/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
18108 2000 NT5 08/07/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
18109 2000 NG11 07/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
18110 HASI 2000 NK13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
18111 Pinet 2000 NB14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
18112 Jeanlucjosset 2000 NX17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
18113 Bibring 2000 NC19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
18114 Rosenbush 2000 NN19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
18115 Rathbun 2000 NT19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
18116 Prato 2000 NY22 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
18117 Jonhodge 2000 NY23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
18118 2000 NB24 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
18119 Braude 2000 NZ24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
18120 Lytvynenko 2000 NA25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
18121 Konovalenko 2000 NF25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
18122 Forestamartin 2000 NL27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
18123 Pavan 2000 NS27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
18124 Leeperry 2000 NE28 03/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
18125 Brianwilson 2000 OF 22/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,3 km MPC · JPL
18126 2000 OU3 24/07/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
18127 Denversmith 2000 OX3 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
18128 Wysner 2000 OD5 24/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
18129 2000 OH5 24/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
18130 2000 OK5 24/07/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
18131 2000 OM5 24/07/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
18132 Spector 2000 ON9 30/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
18133 2000 OL12 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
18134 2000 OS14 23/07/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
18135 2000 OQ20 31/07/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
18136 2000 OD21 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
18137 2000 OU30 30/07/2000 Socorro LINEAR 34 km MPC · JPL
18138 2000 OP35 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
18139 2000 OF37 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
18140 2000 OD39 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
18141 2000 OK42 30/07/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
18142 Adamsidman 2000 OG47 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
18143 2000 OK48 31/07/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
18144 2000 OO48 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
18145 2000 OX48 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
18146 2000 OU49 31/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
18147 2000 OY50 31/07/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
18148 Bellier 2000 OZ57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
18149 Colombatti 2000 OB58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
18150 Lopez-Moreno 2000 OC60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 21 km MPC · JPL
18151 Licchelli 2000 OT60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
18152 Heidimanning 2000 OW60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
18153 2000 OC61 30/07/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
18154 2000 PA 01/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,9 km MPC · JPL
18155 Jasonschuler 2000 PF2 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
18156 Kamisaibara 2000 PU4 03/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 10 km MPC · JPL
18157 Craigwright 2000 PH10 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
18158 Nigelreuel 2000 PM10 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
18159 Andrewcook 2000 PW10 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
18160 Nihon Uchu Forum 2000 PY12 07/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 12 km MPC · JPL
18161 Koshiishi 2000 PZ12 07/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 12 km MPC · JPL
18162 Denlea 2000 PX15 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
18163 Jennalewis 2000 PF16 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
18164 2000 PA20 01/08/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
18165 2000 PN20 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
18166 2000 PG27 08/08/2000 Valinhos P. R. Holvorcem 2,5 km MPC · JPL
18167 Buttani 2000 PS27 06/08/2000 Valmeca Valmeca Obs. 9,7 km MPC · JPL
18168 2000 PN28 04/08/2000 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
18169 Amaldi 2000 QF 20/08/2000 Colleverde V. S. Casulli 23 km MPC · JPL
18170 Ramjeawan 2000 QW2 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
18171 Romaneskue 2000 QB5 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
18172 2000 QL7 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
18173 2000 QD8 25/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,8 km MPC · JPL
18174 Khachatryan 2000 QW14 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
18175 Jenniferchoy 2000 QB15 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
18176 Julianhong 2000 QG22 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
18177 Harunaga 2000 QK27 24/08/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
18178 2000 QP28 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
18179 2000 QV29 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
18180 Irenesun 2000 QB30 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
18181 2000 QD34 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
18182 Wiener 2000 QC35 27/08/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,3 km MPC · JPL
18183 2000 QG37 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
18184 Dianepark 2000 QR37 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
18185 2000 QW49 24/08/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
18186 2000 QW50 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
18187 2000 QQ53 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
18188 2000 QD55 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
18189 Medeobaldia 2000 QN82 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
18190 Michaelpizer 2000 QY89 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
18191 Rayhe 2000 QL90 25/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
18192 Craigwallace 2000 QP90 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
18193 Hollilydrury 2000 QT93 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
18194 2000 QE100 28/08/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
18195 2000 QG116 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
18196 Rowberry 2000 QY132 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
18197 2055 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
18198 2056 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
18199 2583 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
18200 2714 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
18201 2733 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
18202 2757 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
18203 2837 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
18204 3065 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
18205 3090 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
18206 3093 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 13 km MPC · JPL
18207 4041 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
18208 4095 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
18209 4158 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
18210 4529 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
18211 4597 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
18212 4603 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
18213 4607 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,2 km MPC · JPL
18214 4615 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,8 km MPC · JPL
18215 4792 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
18216 4917 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
18217 5021 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
18218 6245 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
18219 6260 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 23 km MPC · JPL
18220 6286 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
18221 6526 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,1 km MPC · JPL
18222 6669 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
18223 6700 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
18224 6726 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
18225 7069 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
18226 1182 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
18227 1222 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 7,8 km MPC · JPL
18228 Hyperenor 3163 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 23 km MPC · JPL
18229 3222 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
18230 3285 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
18231 3286 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
18232 3322 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 6,8 km MPC · JPL
18233 4068 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 9,2 km MPC · JPL
18234 4262 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
18235 Lynden-Bell 1003 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,8 km MPC · JPL
18236 Bernardburke 1059 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
18237 Kenfreeman 1182 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
18238 Frankshu 1241 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
18239 Ekers 1251 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
18240 Mould 1317 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
18241 Genzel 1325 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
18242 Peebles 2102 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
18243 Gunn 2272 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
18244 Anneila 3008 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
18245 3061 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
18246 3088 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
18247 3151 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
18248 3152 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
18249 3175 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
18250 3178 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
18251 3207 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
18252 3282 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
18253 3295 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
18254 4062 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
18255 4188 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
18256 4195 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
18257 4209 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
18258 4250 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
18259 4311 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
18260 5056 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
18261 5065 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
18262 5125 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 9,1 km MPC · JPL
18263 Anchialos 5167 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 21 km MPC · JPL
18264 5184 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
18265 1136 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
18266 1189 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
18267 2122 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
18268 Dardanos 2140 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 20 km MPC · JPL
18269 2206 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
18270 2312 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
18271 2332 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
18272 2495 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
18273 3140 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
18274 3150 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
18275 3173 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
18276 3355 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
18277 3446 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
18278 Drymas 4035 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 29 km MPC · JPL
18279 4221 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 9,2 km MPC · JPL
18280 4245 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
18281 Tros 4317 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 14 km MPC · JPL
18282 Ilos 4369 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 15 km MPC · JPL
18283 5165 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
18284 Tsereteli 1970 PU 10/08/1970 Nauchnij Crimean Astrophysical Obs. 3,4 km MPC · JPL
18285 Vladplatonov 1972 GJ 14/04/1972 Nauchnij L. I. Chernykh 16 km MPC · JPL
18286 Kneipp 1973 UN5 27/10/1973 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,4 km MPC · JPL
18287 Verkin 1975 TU3 03/10/1975 Nauchnij L. I. Chernykh 5,9 km MPC · JPL
18288 Nozdrachev 1975 VX2 02/11/1975 Nauchnij T. M. Smirnova 8,8 km MPC · JPL
18289 Yokoyamakoichi 1976 UB16 22/10/1976 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 10 km MPC · JPL
18290 Sumiyoshi 1977 DR2 18/02/1977 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 3,7 km MPC · JPL
18291 Wani 1977 DL4 18/02/1977 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 3,6 km MPC · JPL
18292 Zoltowski 1977 FB 17/03/1977 Harvard Observatory Harvard Obs. 4,6 km MPC · JPL
18293 Pilyugin 1978 SQ4 27/09/1978 Nauchnij L. I. Chernykh 4,1 km MPC · JPL
18294 Rudenko 1978 SF5 27/09/1978 Nauchnij L. I. Chernykh 3,0 km MPC · JPL
18295 Borispetrov 1978 TT7 02/10/1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva 6,8 km MPC · JPL
18296 1978 VW2 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 7,2 km MPC · JPL
18297 1978 VG4 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
18298 1979 MZ4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
18299 1979 MT8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 9,7 km MPC · JPL
18300 1979 PA 14/08/1979 Kleť A. Mrkos 9,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
18301 Konyukhov 1979 QZ9 27/08/1979 Nauchnij N. S. Chernykh 5,1 km MPC · JPL
18302 Körner 1980 FL3 16/03/1980 La Silla C.-I. Lagerkvist 11 km MPC · JPL
18303 1980 PU 06/08/1980 Kleť Z. Vávrová 3,9 km MPC · JPL
18304 1981 DH1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,0 km MPC · JPL
18305 1981 DL1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,0 km MPC · JPL
18306 1981 EF9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
18307 1981 ER10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
18308 1981 EZ11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
18309 1981 EV13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,7 km MPC · JPL
18310 1981 EJ16 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
18311 1981 EV16 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
18312 1981 EC19 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,1 km MPC · JPL
18313 1981 EB23 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
18314 1981 EX27 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
18315 1981 ED37 11/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
18316 1981 EJ38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
18317 1981 EM41 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,6 km MPC · JPL
18318 1981 ET43 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,1 km MPC · JPL
18319 1981 QS2 23/08/1981 La Silla H. Debehogne 2,9 km MPC · JPL
18320 1981 UJ28 24/10/1981 Palomar S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
18321 Bobrov 1982 UQ10 25/10/1982 Nauchnij L. V. Zhuravleva 3,8 km MPC · JPL
18322 Korokan 1982 VF5 14/11/1982 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 4,2 km MPC · JPL
18323 1983 RZ2 02/09/1983 La Silla H. Debehogne 5,7 km MPC · JPL
18324 1984 HA2 27/04/1984 La Silla La Silla Obs. 10 km MPC · JPL
18325 1984 SB2 29/09/1984 Kleť A. Mrkos 6,6 km MPC · JPL
18326 1985 CV1 11/02/1985 La Silla H. Debehogne 8,9 km MPC · JPL
18327 1985 CX1 12/02/1985 La Silla H. Debehogne 2,7 km MPC · JPL
18328 1985 UU 20/10/1985 Kleť A. Mrkos 4,9 km MPC · JPL
18329 1986 RY4 01/09/1986 La Silla H. Debehogne 3,1 km MPC · JPL
18330 1987 BW1 25/01/1987 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
18331 1987 DQ6 24/02/1987 La Silla H. Debehogne 28 km MPC · JPL
18332 1987 ON 19/07/1987 Palomar E. F. Helin 6,5 km MPC · JPL
18333 1987 OV 19/07/1987 Palomar E. F. Helin 10 km MPC · JPL
18334 Drozdov 1987 RA3 02/09/1987 Nauchnij L. G. Karachkina 4,2 km MPC · JPL
18335 San Cassiano 1987 SC1 19/09/1987 Anderson Mesa E. Bowell 4,3 km MPC · JPL
18336 1988 LG 15/06/1988 Palomar E. F. Helin 12 km MPC · JPL
18337 1988 RB11 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
18338 1989 EP2 04/03/1989 Palomar E. F. Helin 5,0 km MPC · JPL
18339 1989 GM2 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
18340 1989 OM 29/07/1989 Lake Tekapo A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin 13 km MPC · JPL
18341 1989 SJ5 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
18342 1989 ST9 26/09/1989 La Silla H. Debehogne 1,8 km MPC · JPL
18343 Asja 1989 TN 02/10/1989 Smolyan E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
18344 1989 TN11 02/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
18345 1989 UP4 22/10/1989 Kleť Z. Vávrová 9,2 km MPC · JPL
18346 1989 WG 20/11/1989 Gekko Y. Oshima 6,4 km MPC · JPL
18347 1989 WU 20/11/1989 Oohira Oohira Stn. 4,0 km MPC · JPL
18348 1990 BM1 22/01/1990 Palomar E. F. Helin 4,7 km MPC · JPL
18349 Dafydd 1990 OV4 25/07/1990 Palomar H. E. Holt 11 km MPC · JPL
18350 1990 QJ2 22/08/1990 Palomar H. E. Holt 2,3 km MPC · JPL
18351 1990 QN5 29/08/1990 Palomar H. E. Holt 5,8 km MPC · JPL
18352 1990 QB8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 7,5 km MPC · JPL
18353 1990 QF9 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
18354 1990 RK5 15/09/1990 Palomar H. E. Holt 7,1 km MPC · JPL
18355 1990 RN9 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 10 km MPC · JPL
18356 1990 SF1 16/09/1990 Palomar H. E. Holt 9,4 km MPC · JPL
18357 1990 SR2 18/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,9 km MPC · JPL
18358 1990 SB11 16/09/1990 Palomar H. E. Holt 3,6 km MPC · JPL
18359 Jakobstaude 1990 TL7 13/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 3,6 km MPC · JPL
18360 Sachs 1990 TF9 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 6,7 km MPC · JPL
18361 1990 VN6 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
18362 1990 VX6 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 5,5 km MPC · JPL
18363 1990 VW8 12/11/1990 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
18364 1990 WF4 16/11/1990 La Silla E. W. Elst 14 km MPC · JPL
18365 Shimomoto 1990 WN5 17/11/1990 Geisei T. Seki 15 km MPC · JPL
18366 1991 DG1 18/02/1991 Palomar E. F. Helin 7,3 km MPC · JPL
18367 1991 FS1 17/03/1991 La Silla H. Debehogne 3,6 km MPC · JPL
18368 Flandrau 1991 GZ1 15/04/1991 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 1,9 km MPC · JPL
18369 1991 LM 13/06/1991 Palomar E. F. Helin 7,0 km MPC · JPL
18370 1991 NS2 12/07/1991 Palomar H. E. Holt 4,9 km MPC · JPL
18371 1991 PH10 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 6,7 km MPC · JPL
18372 1991 RF16 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 4,5 km MPC · JPL
18373 1991 RQ16 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,1 km MPC · JPL
18374 1991 RA18 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 7,8 km MPC · JPL
18375 1991 RC27 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 6,0 km MPC · JPL
18376 Quirk 1991 SQ 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 6,7 km MPC · JPL
18377 1991 SH1 28/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 11 km MPC · JPL
18378 1991 UX2 31/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,0 km MPC · JPL
18379 Josévandam 1991 VJ6 06/11/1991 La Silla E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
18380 1991 VZ8 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
18381 Massenet 1991 YU 30/12/1991 Haute Provence E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
18382 1992 EG22 01/03/1992 La Silla UESAC 3,7 km MPC · JPL
18383 1992 ER28 08/03/1992 La Silla UESAC 5,9 km MPC · JPL
18384 1992 ES28 08/03/1992 La Silla UESAC 8,4 km MPC · JPL
18385 1992 EG31 01/03/1992 La Silla UESAC 5,6 km MPC · JPL
18386 1992 EL35 02/03/1992 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
18387 1992 GN3 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
18388 1992 GX4 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
18389 1992 JU2 04/05/1992 La Silla H. Debehogne 3,6 km MPC · JPL
18390 1992 JD3 07/05/1992 La Silla H. Debehogne 5,3 km MPC · JPL
18391 1992 PO1 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
18392 1992 PT4 02/08/1992 Palomar H. E. Holt 4,0 km MPC · JPL
18393 1992 QB 19/08/1992 Siding Spring R. H. McNaught 3,9 km MPC · JPL
18394 1992 RR5 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
18395 Schmiedmayer 1992 SH2 21/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 4,5 km MPC · JPL
18396 Nellysachs 1992 SN2 21/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,8 km MPC · JPL
18397 1992 SF14 28/09/1992 Palomar H. E. Holt 6,0 km MPC · JPL
18398 Bregenz 1992 SQ23 23/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,1 km MPC · JPL
18399 Tentoumushi 1992 WK1 17/11/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 23 km MPC · JPL
18400 1992 WY3 25/11/1992 Geisei T. Seki 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
18401 1992 WE4 21/11/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,5 km MPC · JPL
18402 1992 YU2 26/12/1992 Oohira T. Urata 3,4 km MPC · JPL
18403 Atsuhirotaisei 1993 AG 13/01/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,7 km MPC · JPL
18404 Kenichi 1993 FQ2 20/03/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,3 km MPC · JPL
18405 1993 FY12 17/03/1993 La Silla UESAC 8,1 km MPC · JPL
18406 1993 FT14 17/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
18407 1993 FQ24 21/03/1993 La Silla UESAC 4,3 km MPC · JPL
18408 1993 FP30 21/03/1993 La Silla UESAC 10 km MPC · JPL
18409 1993 FF36 19/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
18410 1993 FC51 19/03/1993 La Silla UESAC 4,3 km MPC · JPL
18411 1993 FB82 19/03/1993 La Silla UESAC 8,8 km MPC · JPL
18412 Kruszelnicki 1993 LX 13/06/1993 Siding Spring R. H. McNaught 6,1 km MPC · JPL
18413 Adamspencer 1993 LD1 13/06/1993 Siding Spring R. H. McNaught 5,9 km MPC · JPL
18414 1993 OY6 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
18415 1993 PW5 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
18416 1993 QW 22/08/1993 Palomar E. F. Helin 2,1 km MPC · JPL
18417 1993 QY9 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
18418 Ujibe 1993 TV1 15/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,4 km MPC · JPL
18419 1993 TS20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
18420 1993 TR25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
18421 1993 TV34 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
18422 1993 UE6 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
18423 1993 UF7 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
18424 1993 YG 17/12/1993 Oizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
18425 1993 YL 18/12/1993 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
18426 Maffei 1993 YN2 18/12/1993 Sormano E. Colzani, G. Ventre 2,7 km MPC · JPL
18427 1994 AY 04/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
18428 1994 AC1 07/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
18429 1994 AO1 08/01/1994 Dynic A. Sugie 10 km MPC · JPL
18430 Balzac 1994 AK16 14/01/1994 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,6 km MPC · JPL
18431 Stazzema 1994 BM 16/01/1994 Cima Ekar M. Tombelli, A. Boattini 3,1 km MPC · JPL
18432 1994 CJ2 13/02/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
18433 1994 EQ 04/03/1994 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
18434 Mikesandras 1994 EW7 12/03/1994 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 4,6 km MPC · JPL
18435 1994 GW10 14/04/1994 Palomar PCAS 3,8 km MPC · JPL
18436 1994 GY10 14/04/1994 Palomar PCAS 7,5 km MPC · JPL
18437 1994 JR 05/05/1994 Palomar E. F. Helin 5,8 km MPC · JPL
18438 1994 JM6 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
18439 1994 LJ1 09/06/1994 Palomar E. F. Helin 11 km MPC · JPL
18440 1994 NV1 08/07/1994 Caussols E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
18441 Cittadivinci 1994 PE 05/08/1994 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 6,0 km MPC · JPL
18442 1994 PK3 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
18443 1994 PW8 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
18444 1994 PL10 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 8,9 km MPC · JPL
18445 1994 PC12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 7,9 km MPC · JPL
18446 1994 PN13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
18447 1994 PU13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
18448 1994 PW17 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
18449 Rikwouters 1994 PT19 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
18450 1994 PG27 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
18451 1994 PZ27 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 8,3 km MPC · JPL
18452 1994 PL33 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
18453 Nishiyamayukio 1994 TT 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,7 km MPC · JPL
18454 1995 BF1 23/01/1995 Kiyosato S. Otomo 3,3 km MPC · JPL
18455 1995 DF 20/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
18456 Mišík 1995 ES 08/03/1995 Kleť M. Tichý, J. Tichá 2,6 km MPC · JPL
18457 1995 EX7 05/03/1995 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 3,1 km MPC · JPL
18458 Caesar 1995 EY8 05/03/1995 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,4 km MPC · JPL
18459 1995 FD1 28/03/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,7 km MPC · JPL
18460 Pecková 1995 PG 05/08/1995 Ondřejov L. Kotková 3,2 km MPC · JPL
18461 Seiichikanno 1995 QQ 17/08/1995 Nanyo T. Okuni 6,5 km MPC · JPL
18462 Riccò 1995 QS2 26/08/1995 Bologna San Vittore Obs. 3,9 km MPC · JPL
18463 1995 SV16 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
18464 1995 SK23 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
18465 1995 SB34 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
18466 1995 SU37 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
18467 Nagatatsu 1995 SX52 22/09/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,2 km MPC · JPL
18468 1995 UE8 27/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 7,1 km MPC · JPL
18469 Hakodate 1995 UC9 20/10/1995 Chichibu N. Satō, T. Urata 4,0 km MPC · JPL
18470 1995 UX44 27/10/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,4 km MPC · JPL
18471 1995 UZ45 20/10/1995 Caussols E. W. Elst 9,6 km MPC · JPL
18472 Hatada 1995 VA1 12/11/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,0 km MPC · JPL
18473 Kikuchijun 1995 VK1 15/11/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,4 km MPC · JPL
18474 1995 WV3 18/11/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 10 km MPC · JPL
18475 1995 WM7 27/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 5,8 km MPC · JPL
18476 1995 WR7 27/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 9,6 km MPC · JPL
18477 1995 WA11 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
18478 1995 WT15 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
18479 1995 XR 12/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 8,4 km MPC · JPL
18480 1995 YB 17/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
18481 1995 YH 17/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
18482 1995 YO 19/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 14 km MPC · JPL
18483 1995 YY2 26/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 15 km MPC · JPL
18484 1995 YB3 27/12/1995 Haleakala NEAT 9,9 km MPC · JPL
18485 1996 AB 01/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 13 km MPC · JPL
18486 1996 AS2 13/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 9,0 km MPC · JPL
18487 1996 AU3 13/01/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,1 km MPC · JPL
18488 1996 AY3 13/01/1996 Chichibu N. Satō, T. Urata 25 km MPC · JPL
18489 1996 BV2 26/01/1996 Kashihara F. Uto 6,1 km MPC · JPL
18490 1996 BG17 24/01/1996 Socorro Lincoln Lab ETS 9,1 km MPC · JPL
18491 1996 DP2 23/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
18492 1996 GS2 08/04/1996 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
18493 Demoleon 1996 HV9 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 33 km MPC · JPL
18494 1996 HH10 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
18495 1996 HH24 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
18496 1996 JN1 09/05/1996 Siding Spring R. H. McNaught 2,8 km MPC · JPL
18497 Nevězice 1996 LK1 11/06/1996 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 3,3 km MPC · JPL
18498 Cesaro 1996 MN 22/06/1996 Prescott P. G. Comba 2,6 km MPC · JPL
18499 Showalter 1996 MR 22/06/1996 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
18500 1996 NX3 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
18501 1996 OB 16/07/1996 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,8 km MPC · JPL
18502 1996 PK1 11/08/1996 Rand G. R. Viscome 1,5 km MPC · JPL
18503 1996 PY4 15/08/1996 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
18504 1996 PB5 15/08/1996 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
18505 Caravelli 1996 PG5 09/08/1996 Bologna San Vittore Obs. 2,5 km MPC · JPL
18506 1996 PY6 15/08/1996 Macquarie R. H. McNaught, J. B. Child 3,9 km MPC · JPL
18507 1996 QM1 18/08/1996 Lake Clear K. A. Williams 3,3 km MPC · JPL
18508 1996 RJ2 08/09/1996 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
18509 Bellini 1996 RB4 14/09/1996 Colleverde V. S. Casulli 5,3 km MPC · JPL
18510 Chasles 1996 SN 16/09/1996 Prescott P. G. Comba 5,5 km MPC · JPL
18511 1996 SH4 19/09/1996 Xinglong SCAP 6,2 km MPC · JPL
18512 1996 SO7 17/09/1996 Kiyosato S. Otomo 3,6 km MPC · JPL
18513 1996 TS5 07/10/1996 Catalina Station T. B. Spahr 4,1 km MPC · JPL
18514 1996 TE11 14/10/1996 Siding Spring R. H. McNaught 2,0 km MPC · JPL
18515 1996 TL14 09/10/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 9,7 km MPC · JPL
18516 1996 TL29 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
18517 1996 VG2 06/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
18518 1996 VT3 02/11/1996 Xinglong SCAP 8,4 km MPC · JPL
18519 1996 VH4 08/11/1996 Xinglong SCAP 4,9 km MPC · JPL
18520 Wolfratshausen 1996 VK4 06/11/1996 Chichibu N. Satō 5,1 km MPC · JPL
18521 1996 VV5 14/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 6,5 km MPC · JPL
18522 1996 VA6 15/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
18523 1996 VA7 02/11/1996 Xinglong SCAP 3,8 km MPC · JPL
18524 Tagatoshihiro 1996 VE8 06/11/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,6 km MPC · JPL
18525 1996 VO8 07/11/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,0 km MPC · JPL
18526 1996 VB30 07/11/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,0 km MPC · JPL
18527 1996 VJ30 07/11/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,3 km MPC · JPL
18528 1996 VX30 02/11/1996 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
18529 1996 WK3 28/11/1996 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
18530 1996 XS1 02/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
18531 Strakonice 1996 XM2 04/12/1996 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 2,9 km MPC · JPL
18532 1996 XW2 03/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
18533 1996 XJ6 03/12/1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,9 km MPC · JPL
18534 1996 XE12 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
18535 1996 XQ13 09/12/1996 Kleť Kleť Obs. 7,9 km MPC · JPL
18536 1996 XN15 10/12/1996 Xinglong SCAP 6,7 km MPC · JPL
18537 1996 XH18 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
18538 1996 XY18 06/12/1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,7 km MPC · JPL
18539 1996 XX30 14/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
18540 1996 XK31 14/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
18541 1996 YA1 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
18542 Broglio 1996 YP3 29/12/1996 Sormano A. Testa, F. Manca 4,5 km MPC · JPL
18543 1997 AE 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
18544 1997 AA2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
18545 1997 AO2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,1 km MPC · JPL
18546 1997 AP4 06/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,3 km MPC · JPL
18547 1997 AU5 07/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 7,9 km MPC · JPL
18548 Christoffel 1997 AN12 10/01/1997 Prescott P. G. Comba 4,1 km MPC · JPL
18549 1997 AD13 11/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
18550 Maoyisheng 1997 AN14 09/01/1997 Xinglong SCAP 9,3 km MPC · JPL
18551 1997 AQ17 13/01/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 6,9 km MPC · JPL
18552 1997 AM21 13/01/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,9 km MPC · JPL
18553 Kinkakuji 1997 AZ21 06/01/1997 Chichibu N. Satō 9,9 km MPC · JPL
18554 1997 BO1 29/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
18555 Courant 1997 CN4 04/02/1997 Prescott P. G. Comba 4,5 km MPC · JPL
18556 Battiato 1997 CC7 07/02/1997 Sormano P. Sicoli, F. Manca 6,2 km MPC · JPL
18557 1997 CQ11 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
18558 1997 CO19 06/02/1997 Oohira T. Urata 8,4 km MPC · JPL
18559 1997 EN2 04/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
18560 Coxeter 1997 EO7 07/03/1997 Prescott P. G. Comba 18 km MPC · JPL
18561 Fengningding 1997 EY34 04/03/1997 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
18562 Ellenkey 1997 EK54 08/03/1997 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
18563 Danigoldman 1997 FC3 31/03/1997 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
18564 Caseyo 1997 GO6 02/04/1997 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
18565 Selg 1997 GP35 06/04/1997 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
18566 1997 RS3 01/09/1997 Caussols ODAS 9,6 km MPC · JPL
18567 Segenthau 1997 SS4 27/09/1997 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 8,6 km MPC · JPL
18568 Thuillot 1997 TL2 03/10/1997 Caussols ODAS 17 km MPC · JPL
18569 1997 UC11 26/10/1997 Oohira T. Urata 4,6 km MPC · JPL
18570 1997 VB6 09/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
18571 1997 WQ21 30/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
18572 Rocher 1997 WQ22 28/11/1997 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
18573 1997 WM23 28/11/1997 Caussols ODAS 4,7 km MPC · JPL
18574 Jeansimon 1997 WO23 28/11/1997 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
18575 1997 WS31 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
18576 1997 WA42 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
18577 1997 XH 03/12/1997 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
18578 1997 XP 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
18579 Duongtuyenvu 1997 XY6 05/12/1997 Caussols ODAS 5,8 km MPC · JPL
18580 1997 XN8 07/12/1997 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
18581 Batllo 1997 XV8 07/12/1997 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
18582 1997 XK9 04/12/1997 Xinglong SCAP 4,6 km MPC · JPL
18583 Francescopedani 1997 XN10 07/12/1997 Cima Ekar A. Boattini, M. Tombelli 1,9 km MPC · JPL
18584 1997 YB2 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
18585 1997 YE2 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
18586 1997 YD3 24/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
18587 1997 YR5 25/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
18588 1997 YO9 25/12/1997 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
18589 1997 YL10 28/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
18590 1997 YO10 28/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
18591 1997 YT11 30/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
18592 1997 YO18 24/12/1997 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
18593 Wangzhongcheng 1998 AG11 05/01/1998 Xinglong SCAP 5,2 km MPC · JPL
18594 1998 BJ 16/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,5 km MPC · JPL
18595 1998 BR1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 12 km MPC · JPL
18596 Superbus 1998 BA4 21/01/1998 Colleverde V. S. Casulli 3,3 km MPC · JPL
18597 1998 BE8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
18598 1998 BH8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 8,9 km MPC · JPL
18599 1998 BK8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
18600 1998 BK10 24/01/1998 Woomera F. B. Zoltowski 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
18601 Zafar 1998 BL11 23/01/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
18602 Lagillespie 1998 BX12 23/01/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
18603 1998 BM25 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
18604 1998 BK26 28/01/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
18605 Jacqueslaskar 1998 BL26 28/01/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
18606 1998 BS33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
18607 1998 BT33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
18608 1998 BU45 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
18609 Shinobuyama 1998 BN48 30/01/1998 Geisei T. Seki 4,8 km MPC · JPL
18610 Arthurdent 1998 CC2 07/02/1998 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 3,5 km MPC · JPL
18611 Baudelaire 1998 CB3 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
18612 1998 CK3 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
18613 1998 DR 19/02/1998 Kleť Kleť Obs. 6,4 km MPC · JPL
18614 1998 DN2 20/02/1998 Caussols ODAS 9,5 km MPC · JPL
18615 1998 DJ5 22/02/1998 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
18616 1998 DR5 22/02/1998 Haleakala NEAT 13 km MPC · JPL
18617 Puntel 1998 DY9 24/02/1998 Les Tardieux Obs. M. Boeuf 2,9 km MPC · JPL
18618 1998 DD10 22/02/1998 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
18619 1998 DG10 22/02/1998 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
18620 1998 DS10 24/02/1998 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
18621 1998 DD12 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
18622 1998 DN13 25/02/1998 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
18623 Pises 1998 DR13 27/02/1998 Pises Pises Obs. 5,2 km MPC · JPL
18624 Prévert 1998 DV13 27/02/1998 Caussols ODAS 8,8 km MPC · JPL
18625 1998 DZ13 27/02/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
18626 Michaelcarr 1998 DO23 27/02/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
18627 Rogerbonnet 1998 DH33 27/02/1998 Cima Ekar M. Tombelli, C. Casacci 5,2 km MPC · JPL
18628 1998 DJ33 27/02/1998 Cima Ekar G. Forti, M. Tombelli 2,8 km MPC · JPL
18629 1998 DZ33 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
18630 1998 DT34 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
18631 Maurogherardini 1998 DQ35 27/02/1998 Cima Ekar A. Boattini, M. Tombelli 7,4 km MPC · JPL
18632 Danielsson 1998 DN37 28/02/1998 La Silla C.-I. Lagerkvist 6,9 km MPC · JPL
18633 1998 EU 02/03/1998 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
18634 Champigneulles 1998 EQ1 02/03/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
18635 Frouard 1998 EX1 02/03/1998 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
18636 Villedepompey 1998 EF2 02/03/1998 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
18637 Liverdun 1998 EJ2 02/03/1998 Caussols ODAS 3,2 km MPC · JPL
18638 Nouet 1998 EP3 02/03/1998 Caussols ODAS 8,7 km MPC · JPL
18639 Aoyunzhiyuanzhe 1998 ER8 05/03/1998 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
18640 1998 EF9 07/03/1998 Xinglong SCAP 6,7 km MPC · JPL
18641 1998 EG10 06/03/1998 Gekko T. Kagawa 3,7 km MPC · JPL
18642 1998 EF12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
18643 van Rysselberghe 1998 EK12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
18644 Arashiyama 1998 EX14 02/03/1998 Geisei T. Seki 3,8 km MPC · JPL
18645 1998 EM19 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
18646 1998 ED21 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
18647 Václavhübner 1998 FD2 21/03/1998 Ondřejov P. Pravec 2,7 km MPC · JPL
18648 1998 FW9 24/03/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
18649 Fabrega 1998 FU10 24/03/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
18650 1998 FX10 24/03/1998 Caussols ODAS 4,1 km MPC · JPL
18651 1998 FP11 22/03/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,0 km MPC · JPL
18652 1998 FD15 21/03/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,0 km MPC · JPL
18653 Christagünt 1998 FW15 28/03/1998 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 3,2 km MPC · JPL
18654 1998 FR22 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
18655 1998 FS26 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
18656 Mergler 1998 FW29 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
18657 1998 FE30 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
18658 Rajdev 1998 FX31 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
18659 Megangross 1998 FD33 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
18660 1998 FL34 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
18661 Zoccoli 1998 FT34 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
18662 Erinwhite 1998 FV42 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
18663 Lynnta 1998 FW42 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
18664 Rafaelta 1998 FA43 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
18665 Sheenahayes 1998 FK49 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
18666 1998 FT53 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
18667 1998 FF62 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
18668 Gottesman 1998 FU62 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
18669 Lalitpatel 1998 FP63 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
18670 Shantanugaur 1998 FM64 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
18671 Zacharyrice 1998 FX64 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
18672 Ashleyamini 1998 FY65 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
18673 1998 FH66 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
18674 1998 FG69 20/03/1998 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
18675 Amiamini 1998 FJ70 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
18676 Zdeňkaplavcová 1998 FE73 30/03/1998 Ondřejov P. Pravec 2,8 km MPC · JPL
18677 1998 FZ83 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
18678 1998 FS85 24/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
18679 Heatherenae 1998 FW102 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
18680 Weirather 1998 FS103 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
18681 Caseylipp 1998 FW103 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
18682 1998 FH107 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
18683 1998 FB111 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
18684 1998 FW116 31/03/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
18685 1998 FL117 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
18686 1998 FZ119 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
18687 1998 FA120 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
18688 1998 FA123 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
18689 Rodrick 1998 FR124 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
18690 1998 GB10 02/04/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
18691 1998 HE1 17/04/1998 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
18692 1998 HJ14 22/04/1998 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
18693 1998 HS19 29/04/1998 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
18694 1998 HQ24 23/04/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 9,2 km MPC · JPL
18695 1998 HH27 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
18696 1998 HB34 20/04/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
18697 Kathanson 1998 HB39 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
18698 Racharles 1998 HX39 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
18699 Quigley 1998 HL45 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
18700 1998 HK54 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
18701 1998 HB57 21/04/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
18702 Sadowski 1998 HG68 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
18703 1998 HN68 21/04/1998 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
18704 Brychristian 1998 HF87 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
18705 1998 HX88 21/04/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
18706 1998 HV93 21/04/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
18707 Annchi 1998 HO96 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
18708 Danielappel 1998 HT97 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
18709 Laurawong 1998 HE99 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
18710 1998 HF100 21/04/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
18711 1998 HL100 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
18712 1998 HN108 23/04/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
18713 1998 HM114 23/04/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
18714 1998 HQ114 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
18715 1998 HE121 23/04/1998 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
18716 1998 HV121 23/04/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
18717 1998 HZ127 18/04/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
18718 1998 HJ128 19/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
18719 1998 HH138 21/04/1998 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
18720 Jerryguo 1998 HP145 21/04/1998 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
18721 1998 HC146 21/04/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
18722 1998 HF148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
18723 1998 JO1 01/05/1998 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
18724 1998 JV1 01/05/1998 Haleakala NEAT 15 km MPC · JPL
18725 Atacama 1998 JL3 02/05/1998 Caussols ODAS 6,0 km MPC · JPL
18726 1998 KC2 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
18727 Peacock 1998 KW3 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
18728 Grammier 1998 KZ3 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
18729 Potentino 1998 KJ4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
18730 Wingip 1998 KV7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
18731 Vilʹbakirov 1998 KW7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
18732 1998 KP19 22/05/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
18733 1998 KV31 22/05/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
18734 Darboux 1998 MY1 20/06/1998 Prescott P. G. Comba 3,8 km MPC · JPL
18735 Chubko 1998 MH46 23/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
18736 1998 NU 02/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
18737 Aliciaworley 1998 QP79 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
18738 1998 SN22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 4,5 km MPC · JPL
18739 Larryhu 1998 SH79 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
18740 1998 VH31 14/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
18741 1998 WB6 18/11/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,7 km MPC · JPL
18742 1998 XX30 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
18743 1998 YD5 18/12/1998 Caussols ODAS 17 km MPC · JPL
18744 1999 AU 07/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,1 km MPC · JPL
18745 San Pedro 1999 BJ14 23/01/1999 Caussols ODAS 5,8 km MPC · JPL
18746 1999 FT20 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
18747 Lexcen 1999 FN21 26/03/1999 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
18748 1999 GV 05/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
18749 Ayyubguliev 1999 GA8 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
18750 Leonidakimov 1999 GA9 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
18751 Yualexandrov 1999 GO9 15/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
18752 1999 GZ16 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
18753 1999 GE17 15/04/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
18754 1999 GL21 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
18755 Meduna 1999 GS21 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
18756 1999 GY34 06/04/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
18757 1999 HT 18/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 3,0 km MPC · JPL
18758 1999 HD2 19/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,7 km MPC · JPL
18759 1999 HO2 20/04/1999 Valinhos P. R. Holvorcem 2,9 km MPC · JPL
18760 1999 HY7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
18761 1999 HA8 20/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
18762 1999 HC9 17/04/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
18763 1999 JV2 08/05/1999 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
18764 1999 JA12 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
18765 1999 JN17 14/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
18766 Broderick 1999 JA22 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
18767 1999 JD22 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
18768 Sarahbates 1999 JE22 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
18769 1999 JS24 10/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
18770 Yingqiuqilei 1999 JN25 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
18771 Sisiliang 1999 JA26 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
18772 1999 JR34 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
18773 Bredehoft 1999 JY36 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
18774 Lavanture 1999 JT38 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
18775 Donaldeng 1999 JD39 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
18776 Coulter 1999 JP39 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
18777 Hobson 1999 JA41 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
18778 1999 JW43 10/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
18779 Hattyhong 1999 JN44 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
18780 Kuncham 1999 JY44 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
18781 Indaram 1999 JH45 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
18782 Joanrho 1999 JJ46 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
18783 Sychamberlin 1999 JL47 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
18784 1999 JS47 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
18785 Betsywelsh 1999 JV48 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
18786 Tyjorgenson 1999 JS53 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
18787 Kathermann 1999 JV53 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
18788 Carriemiller 1999 JX53 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
18789 Metzger 1999 JV56 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
18790 Ericaburden 1999 JG57 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
18791 1999 JF58 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
18792 1999 JL60 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
18793 1999 JW60 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
18794 Kianafrank 1999 JG62 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
18795 1999 JT63 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
18796 Acosta 1999 JH64 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
18797 1999 JT64 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
18798 1999 JG65 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
18799 1999 JZ73 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
18800 Terresadodge 1999 JL76 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
18801 Noelleoas 1999 JO76 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
18802 1999 JR76 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
18803 Hillaryoas 1999 JH77 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
18804 1999 JS77 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
18805 Kellyday 1999 JX77 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
18806 Zachpenn 1999 JX79 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
18807 1999 JL85 14/05/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
18808 1999 JP85 15/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
18809 Meileawertz 1999 JP86 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
18810 1999 JF96 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
18811 1999 KJ1 18/05/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
18812 Aliadler 1999 KT13 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
18813 1999 KH15 20/05/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
18814 Ivanovsky 1999 KJ17 20/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
18815 1999 LT8 08/06/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
18816 1999 LW25 09/06/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
18817 1999 LF32 15/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
18818 Yasuhiko 1999 MB2 21/06/1999 Nanyo T. Okuni 4,9 km MPC · JPL
18819 1999 NK8 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
18820 1999 NS9 13/07/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
18821 Markhavel 1999 NW9 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
18822 1999 NL19 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
18823 Zachozer 1999 NS20 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
18824 Graves 1999 NF23 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
18825 Alicechai 1999 NO23 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
18826 Leifer 1999 NG24 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
18827 1999 NA26 14/07/1999 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
18828 1999 NT27 14/07/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
18829 1999 NE30 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
18830 Pothier 1999 NZ35 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
18831 1999 NP37 14/07/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
18832 1999 NV42 14/07/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
18833 1999 NT53 12/07/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
18834 1999 NN55 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
18835 1999 NK56 12/07/1999 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
18836 Raymundto 1999 NM62 13/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
18837 1999 NY62 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
18838 Shannon 1999 OQ 18/07/1999 Ondřejov L. Kotková, P. Kušnirák 4,5 km MPC · JPL
18839 Whiteley 1999 PG 05/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 7,5 km MPC · JPL
18840 Yoshioba 1999 PT4 08/08/1999 Nanyo T. Okuni 5,3 km MPC · JPL
18841 Hruška 1999 RL3 06/09/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 7,3 km MPC · JPL
18842 1999 RB22 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
18843 Ningzhou 1999 RK22 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
18844 1999 RU27 08/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
18845 Cichocki 1999 RY27 07/09/1999 Črni Vrh H. Mikuž 6,7 km MPC · JPL
18846 1999 RB28 08/09/1999 Kleť Kleť Obs. 5,6 km MPC · JPL
18847 1999 RJ32 09/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 14 km MPC · JPL
18848 1999 RH41 13/09/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
18849 1999 RK55 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
18850 1999 RO81 07/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
18851 Winmesser 1999 RP84 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
18852 1999 RP91 07/09/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
18853 1999 RO92 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
18854 1999 RJ102 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
18855 Sarahgutman 1999 RQ112 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
18856 1999 RT116 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
18857 Lalchandani 1999 RE117 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
18858 Tecleveland 1999 RO117 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
18859 1999 RM130 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
18860 1999 RL133 09/09/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
18861 Eugenishmidt 1999 RW166 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
18862 Warot 1999 RE183 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
18863 1999 RC191 11/09/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
18864 1999 RQ195 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
18865 1999 RQ204 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
18866 1999 RA208 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
18867 1999 RX223 07/09/1999 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
18868 1999 TD101 02/10/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
18869 1999 TU222 02/10/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
18870 1999 US13 29/10/1999 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
18871 Grauer 1999 VQ12 11/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,9 km MPC · JPL
18872 Tammann 1999 VR20 08/11/1999 Gnosca S. Sposetti 5,5 km MPC · JPL
18873 Larryrobinson 1999 VJ22 13/11/1999 EverStaR M. Abraham, G. Fedon 3,5 km MPC · JPL
18874 Raoulbehrend 1999 VZ22 08/11/1999 Gnosca S. Sposetti 3,0 km MPC · JPL
18875 1999 VT39 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
18876 Sooner 1999 XM 02/12/1999 Oaxaca J. M. Roe 3,1 km MPC · JPL
18877 Stevendodds 1999 XP7 04/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,0 km MPC · JPL
18878 1999 XD118 05/12/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
18879 1999 XJ143 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,6 km MPC · JPL
18880 Toddblumberg 1999 XM166 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
18881 1999 XL195 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
18882 1999 YN4 28/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
18883 Domegge 1999 YT8 31/12/1999 EverStaR M. Abraham, G. Fedon 4,4 km MPC · JPL
18884 1999 YE9 30/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,9 km MPC · JPL
18885 2000 AH80 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
18886 2000 AN164 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
18887 Yiliuchen 2000 AP181 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
18888 2000 AV246 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
18889 2000 CC28 08/02/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
18890 2000 EV26 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
18891 Kamler 2000 EF40 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
18892 2000 ET137 09/03/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
18893 2000 GH1 02/04/2000 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 9,0 km MPC · JPL
18894 2000 GF42 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
18895 2000 GJ108 07/04/2000 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
18896 2000 GN113 06/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
18897 2000 HG30 28/04/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
18898 2000 JX 01/05/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
18899 2000 JQ2 03/05/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
18900 2000 LD12 04/06/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
18901 2000 MR5 24/06/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
18902 2000 NN5 07/07/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
18903 Matsuura 2000 ND29 10/07/2000 JCPM Sapporo K. Watanabe 5,7 km MPC · JPL
18904 2000 OY8 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
18905 Weigan 2000 OF10 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
18906 2000 OJ19 29/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
18907 Kevinclaytor 2000 OW20 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
18908 2000 OC21 31/07/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
18909 2000 OE21 31/07/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
18910 Nolanreis 2000 OR22 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
18911 2000 OY31 30/07/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
18912 Kayfurman 2000 OM32 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
18913 2000 OU32 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
18914 2000 OT35 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
18915 2000 OR38 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
18916 2000 OG44 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
18917 2000 OG48 31/07/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
18918 Nishashah 2000 OB50 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
18919 2000 OJ52 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
18920 2000 OU52 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
18921 2000 PT7 02/08/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
18922 2000 PU12 08/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
18923 Jennifersass 2000 PC23 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
18924 Vinjamoori 2000 PV24 03/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
18925 2000 PY25 04/08/2000 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
18926 2000 PO26 05/08/2000 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
18927 2000 PQ26 05/08/2000 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
18928 Pontremoli 2000 QH9 25/08/2000 Monte Viseggi Monte Viseggi Obs. 6,4 km MPC · JPL
18929 2000 QU25 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
18930 Athreya 2000 QW27 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
18931 2000 QX31 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
18932 Robinhood 2000 QH35 28/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,8 km MPC · JPL
18933 2000 QW36 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
18934 2000 QY36 24/08/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
18935 Alfandmedina 2000 QE37 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
18936 2000 QA42 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
18937 2000 QF42 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
18938 Zarabeth 2000 QU44 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
18939 Sariancel 2000 QZ48 24/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
18940 2000 QV49 24/08/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
18941 2000 QX50 24/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
18942 2000 QE54 25/08/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
18943 Elaisponton 2000 QA55 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
18944 Sawilliams 2000 QG61 28/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
18945 2000 QH71 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
18946 Massar 2000 QM75 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
18947 Cindyfulton 2000 QV76 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
18948 Hinkle 2000 QT79 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
18949 Tumaneng 2000 QX85 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
18950 Marakessler 2000 QX95 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
18951 2000 QQ98 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
18952 2000 QF105 28/08/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
18953 Laurensmith 2000 QR114 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
18954 Sarahbounds 2000 QT119 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
18955 2000 QY122 25/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
18956 Jessicarnold 2000 QK126 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
18957 Mijacobsen 2000 QE128 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
18958 2000 QL128 24/08/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
18959 2000 QG129 31/08/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
18960 2000 QE130 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
18961 Hampfreeman 2000 QR140 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
18962 2000 QV140 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
18963 2000 QB141 31/08/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
18964 Fairhurst 2000 QJ142 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
18965 Lazenby 2000 QR142 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
18966 2000 QO145 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
18967 2000 QP151 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
18968 2000 QX152 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
18969 Valfriedmann 2000 QY152 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
18970 Jenniharper 2000 QU168 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
18971 2000 QY177 31/08/2000 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
18972 2000 QD190 26/08/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
18973 Crouch 2000 QJ193 29/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
18974 Brungardt 2000 QX195 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
18975 2000 QZ200 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
18976 Kunilraval 2000 QH206 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
18977 2000 QK217 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
18978 2000 QH232 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
18979 Henryfong 2000 RC2 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
18980 Johannatang 2000 RY2 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
18981 2000 RT3 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
18982 2000 RH5 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
18983 Allentran 2000 RG6 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
18984 Olathe 2000 RA8 02/09/2000 Olathe L. Robinson 18 km MPC · JPL
18985 2000 RR21 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
18986 2000 RF22 01/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
18987 Irani 2000 RU23 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
18988 2000 RB24 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
18989 2000 RV26 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
18990 2000 RW31 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
18991 Tonivanov 2000 RD35 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
18992 Katharvard 2000 RK40 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
18993 2000 RB43 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
18994 Nhannguyen 2000 RO50 05/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
18995 2000 RF53 05/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,6 km MPC · JPL
18996 Torasan 2000 RR53 04/09/2000 JCPM Sapporo K. Watanabe 23 km MPC · JPL
18997 Mizrahi 2000 RG54 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
18998 2000 RH55 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
18999 2000 RC60 08/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,9 km MPC · JPL
19000 2000 RM60 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL

14.000s  • 15.000s  • 16.000s  • 17.000s  • 18.000s  • 19.000s  • 20.000s  • 21.000s  • 22.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001