Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/173001–174000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
173001 2006 MH15 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
173002 Dorfi 2006 OS 17/07/2006 Altschwendt W. Ries 2,9 km MPC · JPL
173003 2006 OD6 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
173004 2006 OH14 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
173005 2006 OQ20 30/07/2006 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
173006 2006 PC6 12/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
173007 2006 PU6 12/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
173008 2006 PL9 13/08/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
173009 2006 PB10 13/08/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
173010 2006 PW11 13/08/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
173011 2006 PL13 14/08/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
173012 2006 PG17 15/08/2006 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
173013 2006 PQ19 13/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
173014 2006 PF22 15/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
173015 2006 PX25 13/08/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
173016 2006 PZ26 15/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
173017 2006 PO27 13/08/2006 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
173018 2006 PS27 13/08/2006 Siding Spring SSS 6,8 km MPC · JPL
173019 2006 PT29 12/08/2006 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
173020 2006 PF37 12/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
173021 2006 QW1 17/08/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
173022 2006 QU2 17/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
173023 2006 QX3 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
173024 2006 QG7 17/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
173025 2006 QA17 17/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
173026 2006 QL18 17/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
173027 2006 QO18 17/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
173028 2006 QP18 17/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
173029 2006 QQ19 17/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
173030 2006 QE29 21/08/2006 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
173031 2006 QM29 16/08/2006 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
173032 Mingus 2006 QF40 25/08/2006 La Cañada J. Lacruz 4,2 km MPC · JPL
173033 2006 QX44 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
173034 2006 QG45 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
173035 2006 QL50 22/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
173036 2006 QR51 23/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
173037 2006 QK57 25/08/2006 RAS A. Lowe 5,0 km MPC · JPL
173038 2006 QZ76 21/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
173039 2006 QW80 24/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
173040 2006 QV92 16/08/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
173041 2006 QD96 16/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
173042 2006 QU96 16/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
173043 2006 QP104 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
173044 2006 QL107 28/08/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
173045 2006 QP114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
173046 2006 QD116 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
173047 2006 QJ121 29/08/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
173048 2006 QQ128 17/08/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
173049 2006 QH141 18/08/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
173050 2006 QU142 31/08/2006 Vicques M. Ory 3,9 km MPC · JPL
173051 2006 QM168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
173052 2006 QP170 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
173053 2006 RU9 13/09/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
173054 2006 RR71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
173055 2006 RT79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
173056 2006 SP8 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
173057 2006 SD51 17/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
173058 2006 SY53 16/09/2006 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
173059 2006 SE56 19/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
173060 2006 SA59 16/09/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
173061 2006 SQ59 16/09/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
173062 2006 SD86 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
173063 2006 SG93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
173064 2006 SD122 19/09/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
173065 2006 SZ123 19/09/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
173066 2006 SY127 17/09/2006 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
173067 2006 SX148 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
173068 2006 SU171 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
173069 2006 SQ199 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
173070 2006 SW256 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
173071 2006 SM280 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
173072 2006 SG387 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
173073 2006 TS49 12/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
173074 2006 TU60 14/10/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
173075 2006 UC 16/10/2006 Wrightwood J. W. Young 5,3 km MPC · JPL
173076 2006 UV50 17/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
173077 2006 UH134 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
173078 2006 UM187 19/10/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
173079 2006 UY187 19/10/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
173080 2006 UN188 19/10/2006 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
173081 2006 UD219 16/10/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
173082 2006 UT265 27/10/2006 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
173083 2006 WG80 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
173084 2007 PO1 05/08/2007 Črni Vrh Črni Vrh 14 km MPC · JPL
173085 2007 PY31 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
173086 Nireus 2007 RS8 08/09/2007 Vicques M. Ory 16 km MPC · JPL
173087 2007 RJ20 02/09/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
173088 2007 RS36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
173089 2007 RJ37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
173090 2007 RJ207 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
173091 2007 RU217 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
173092 2007 RP240 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
173093 2007 TH35 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
173094 Wielicki 2007 TM69 14/10/2007 Suno V. S. Casulli 2,0 km MPC · JPL
173095 2007 TV73 13/10/2007 RAS A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
173096 2007 TA79 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
173097 2007 TJ115 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
173098 2007 TO129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
173099 2007 TR149 08/10/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
173100 2007 TF263 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
173101 2007 TV320 13/10/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
173102 2007 TJ379 13/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
173103 2007 UF38 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
173104 2007 UY114 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
173105 2007 VU5 04/11/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 910 m MPC · JPL
173106 2007 VN79 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
173107 2007 VX111 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
173108 Ingola 6240 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
173109 7635 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
173110 2323 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
173111 2059 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
173112 4327 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
173113 5038 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
173114 1195 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
173115 3145 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
173116 4162 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
173117 Promachus 1973 SA1 24/09/1973 Palomar PLS 13 km MPC · JPL
173118 1981 EB4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,8 km MPC · JPL
173119 1981 EU46 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
173120 1990 TL9 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,8 km MPC · JPL
173121 1991 VO10 05/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
173122 1992 BV4 30/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
173123 1993 FB35 19/03/1993 La Silla UESAC 2,9 km MPC · JPL
173124 1993 FX47 19/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
173125 1993 PB2 15/08/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
173126 1994 AY8 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
173127 1994 CQ10 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
173128 1994 HL1 19/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
173129 1994 JH2 01/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
173130 1994 JA6 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
173131 1994 PY36 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
173132 1994 RY2 02/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
173133 1994 TS6 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
173134 1994 YP2 27/12/1994 Caussols C. Pollas 1,2 km MPC · JPL
173135 1995 FO7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
173136 1995 HP1 24/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
173137 1995 HH3 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
173138 1995 QZ4 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
173139 1995 SO16 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
173140 1995 SH19 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
173141 1995 SQ44 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
173142 1995 SJ57 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
173143 1995 SY66 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
173144 1995 TY2 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
173145 1995 TT3 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
173146 1995 UM 17/10/1995 Sormano P. Sicoli, P. Ghezzi 1,4 km MPC · JPL
173147 1995 UC38 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
173148 1995 VX3 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
173149 1995 VH18 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
173150 1995 WM12 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
173151 1995 WV24 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
173152 1995 XC4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
173153 1996 EB12 13/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
173154 1996 ME 16/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
173155 1996 RP 08/09/1996 Prescott P. G. Comba 4,4 km MPC · JPL
173156 1996 RV9 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
173157 1996 RX12 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
173158 1996 TJ1 06/10/1996 Prescott P. G. Comba 2,8 km MPC · JPL
173159 1996 TS39 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
173160 1996 UD2 17/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
173161 1996 VN22 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
173162 1996 XP9 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
173163 1996 XP12 06/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
173164 1996 XZ18 07/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 1,3 km MPC · JPL
173165 1997 AM18 15/01/1997 Kleť Kleť Obs. 5,6 km MPC · JPL
173166 1997 BP2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
173167 1997 CS17 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
173168 1997 EB2 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
173169 1997 ED27 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
173170 1997 EU31 10/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
173171 1997 EE44 11/03/1997 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
173172 1997 EN58 10/03/1997 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
173173 1997 GX2 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
173174 1997 GO12 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173175 1997 HL2 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
173176 1997 KO 29/05/1997 Mount Hopkins C. W. Hergenrother 1,4 km MPC · JPL
173177 1997 SW4 23/09/1997 Modra A. Galád, P. Kolény 1,1 km MPC · JPL
173178 1997 TY10 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
173179 1997 TL24 06/10/1997 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
173180 1997 UP17 25/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
173181 1998 FM 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
173182 1998 FY 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
173183 1998 FN51 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173184 1998 FQ61 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173185 1998 FB72 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
173186 1998 FT92 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173187 1998 HU53 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173188 1998 HV71 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
173189 1998 HE108 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
173190 1998 KC46 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173191 1998 KJ61 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
173192 1998 NK1 15/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
173193 1998 QK3 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
173194 1998 QN15 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
173195 1998 QD33 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173196 1998 QF33 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
173197 1998 QZ38 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
173198 1998 QW44 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
173199 1998 QQ86 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
173200 1998 QJ91 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
173201 1998 RR6 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
173202 1998 RN51 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
173203 1998 RD64 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173204 1998 RN66 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
173205 1998 RT67 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173206 1998 SS14 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
173207 1998 ST20 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
173208 1998 SO26 24/09/1998 Kleť Kleť Obs. 1,5 km MPC · JPL
173209 1998 SP29 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
173210 1998 SM42 28/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
173211 1998 SE83 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173212 1998 SX99 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
173213 1998 SB104 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173214 1998 SR121 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
173215 1998 SG176 25/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
173216 1998 TY5 15/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
173217 1998 TS9 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
173218 1998 TP15 15/10/1998 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
173219 1998 TZ25 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
173220 1998 TN26 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
173221 1998 TL31 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
173222 1998 UQ8 17/10/1998 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
173223 1998 UY14 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
173224 1998 UF17 17/10/1998 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
173225 1998 VE1 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
173226 1998 VW14 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
173227 1998 VJ38 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
173228 1998 VM42 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
173229 1998 WH15 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
173230 1998 XM 06/12/1998 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 2,2 km MPC · JPL
173231 1998 XX 07/12/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
173232 1998 XC9 12/12/1998 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
173233 1998 YD17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
173234 1999 AK11 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
173235 1999 BE15 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,6 km MPC · JPL
173236 1999 BA27 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
173237 1999 BD32 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
173238 1999 DW3 21/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
173239 1999 FJ61 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
173240 1999 GA11 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
173241 1999 HU3 18/04/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
173242 1999 JC10 08/05/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
173243 1999 JC90 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173244 1999 KD 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
173245 1999 LY7 08/06/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173246 1999 MP 20/06/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
173247 1999 RQ46 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
173248 1999 RA54 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
173249 1999 RV64 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
173250 1999 RV72 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
173251 1999 RD73 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
173252 1999 RT80 07/09/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
173253 1999 RQ93 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173254 1999 RG97 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173255 1999 RP106 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173256 1999 RT114 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
173257 1999 RH120 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173258 1999 RT136 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173259 1999 RF137 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
173260 1999 RS141 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
173261 1999 RQ156 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
173262 1999 RD176 15/09/1999 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 1,2 km MPC · JPL
173263 1999 RT178 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173264 1999 RD179 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173265 1999 RG183 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
173266 1999 RY189 09/09/1999 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
173267 1999 RG190 10/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
173268 1999 RY190 10/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173269 1999 RC218 04/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
173270 1999 RO222 07/09/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
173271 1999 RW253 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173272 1999 RG258 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
173273 1999 SZ4 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173274 1999 SS7 29/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
173275 1999 TQ16 14/10/1999 Ondřejov L. Kotková 2,0 km MPC · JPL
173276 1999 TC40 05/10/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
173277 1999 TG47 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
173278 1999 TB54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
173279 1999 TZ67 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
173280 1999 TN69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
173281 1999 TY86 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
173282 1999 TC115 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
173283 1999 TE115 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173284 1999 TG117 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
173285 1999 TL118 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173286 1999 TT118 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
173287 1999 TF146 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173288 1999 TH150 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173289 1999 TC157 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173290 1999 TD175 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
173291 1999 TT193 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173292 1999 TG202 13/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
173293 1999 TZ220 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
173294 1999 TB223 03/10/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
173295 1999 TR229 05/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
173296 1999 TM262 15/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
173297 1999 TE276 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173298 1999 TV289 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173299 1999 TZ300 03/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
173300 1999 TJ312 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
173401 2000 DZ43 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173402 2000 DR91 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
173403 2000 DM100 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173404 2000 DA110 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
173405 2000 EQ11 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
173406 2000 EG16 04/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
173407 2000 EJ16 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173408 2000 EN18 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173409 2000 EV21 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173410 2000 ET29 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173411 2000 EY61 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
173412 2000 EP65 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
173413 2000 EM98 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
173414 2000 ED99 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
173415 2000 EA119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
173416 2000 EU131 11/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173417 2000 EB139 11/03/2000 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
173418 2000 ER200 01/03/2000 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
173419 2000 FX5 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
173420 2000 FV57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
173421 2000 FL61 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
173422 2000 FP65 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
173423 2000 FE73 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
173424 2000 GV23 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
173425 2000 GG31 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
173426 2000 GY130 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
173427 2000 GD141 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
173428 2000 GR150 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
173429 2000 GZ152 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
173430 2000 GM154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
173431 2000 GB163 09/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
173432 2000 GE178 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
173433 2000 HL1 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
173434 2000 HD43 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
173435 2000 HT43 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
173436 2000 HQ72 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
173437 2000 JD42 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
173438 2000 JL68 07/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
173439 2000 KQ3 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173440 2000 KD39 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
173441 2000 KY40 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
173442 2000 KC54 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
173443 2000 KE81 26/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173444 2000 LG3 05/06/2000 Eskridge G. Hug 2,5 km MPC · JPL
173445 2000 NC18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
173446 2000 OH9 30/07/2000 Prescott P. G. Comba 7,8 km MPC · JPL
173447 2000 PT2 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173448 2000 PY23 02/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
173449 2000 QO6 25/08/2000 Emerald Lane L. Ball 2,9 km MPC · JPL
173450 2000 QG7 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
173451 2000 QN8 25/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 5,6 km MPC · JPL
173452 2000 QE14 24/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
173453 2000 QF16 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
173454 2000 QD20 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173455 2000 QE41 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
173456 2000 QV41 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
173457 2000 QG45 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173458 2000 QV82 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
173459 2000 QX88 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173460 2000 QU92 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173461 2000 QC96 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173462 2000 QM107 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
173463 2000 QH131 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
173464 2000 QX154 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
173465 2000 QX168 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
173466 2000 QJ169 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173467 2000 QG194 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
173468 2000 QF210 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
173469 2000 RX27 01/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
173470 2000 RZ46 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173471 2000 RX57 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
173472 2000 RS87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
173473 2000 RD90 03/09/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
173474 2000 RH104 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
173475 2000 SA1 18/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
173476 2000 SZ27 23/09/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
173477 2000 SG35 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
173478 2000 SE38 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
173479 2000 SB52 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
173480 2000 SQ67 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
173481 2000 SB73 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173482 2000 ST84 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
173483 2000 SD86 24/09/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
173484 2000 SW91 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
173485 2000 SG109 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173486 2000 SK133 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
173487 2000 SR134 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
173488 2000 SO139 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
173489 2000 SE173 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
173490 2000 SP176 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173491 2000 SY185 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
173492 2000 SZ187 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
173493 2000 SW208 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
173494 2000 SG250 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
173495 2000 SW272 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173496 2000 SO284 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173497 2000 SQ301 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
173498 2000 SH308 30/09/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
173499 2000 SU309 25/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
173500 2000 SL311 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
173501 2000 SU311 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
173502 2000 ST356 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
173503 2000 TQ53 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
173504 2000 TG55 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
173505 2000 UH7 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
173506 2000 UW22 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173507 2000 UC42 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173508 2000 UU43 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173509 2000 UK50 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
173510 2000 UL59 25/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
173511 2000 UE63 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173512 2000 UM63 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173513 2000 UR65 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
173514 2000 UY71 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173515 2000 UY79 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173516 2000 UE84 31/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
173517 2000 UH105 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
173518 2000 UN107 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173519 2000 VW8 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173520 2000 VZ14 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173521 2000 VY27 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
173522 2000 VK43 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173523 2000 VG48 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173524 2000 VX51 03/11/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
173525 2000 VF53 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173526 2000 VX55 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173527 2000 VO60 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
173528 2000 WV1 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
173529 2000 WY3 19/11/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
173530 2000 WF13 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173531 2000 WB29 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
173532 2000 WW35 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
173533 2000 WX42 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173534 2000 WY71 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
173535 2000 WF76 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173536 2000 WX77 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173537 2000 WJ108 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173538 2000 WY116 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173539 2000 WD130 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
173540 2000 WG132 18/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
173541 2000 WS133 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173542 2000 WT163 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173543 2000 WP173 25/11/2000 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
173544 2000 WC179 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
173545 2000 WF179 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173546 2000 XZ18 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
173547 2000 XC28 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
173548 2000 XH31 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
173549 2000 XF47 15/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
173550 2000 XJ52 06/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173551 2000 YH17 27/12/2000 Oaxaca J. M. Roe 1,1 km MPC · JPL
173552 2000 YF51 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
173553 2000 YY89 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173554 2000 YG92 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173555 2000 YY107 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173556 2000 YV125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
173557 2000 YU127 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
173558 2000 YG128 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
173559 2000 YV128 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
173560 2000 YA129 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
173561 2000 YV137 31/12/2000 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
173562 2001 AE4 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173563 2001 AG12 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173564 2001 AD22 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
173565 2001 AN27 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173566 2001 AA40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
173567 2001 BY9 16/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
173568 2001 BH13 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
173569 2001 BL20 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173570 2001 BP23 20/01/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
173571 2001 BU29 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173572 2001 BC34 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
173573 2001 BA35 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173574 2001 BP35 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
173575 2001 BS50 27/01/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,2 km MPC · JPL
173576 2001 BR55 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
173577 2001 BB64 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
173578 2001 BJ68 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173579 2001 BT73 29/01/2001 Kvistaberg UDAS 2,0 km MPC · JPL
173580 2001 CD1 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
173581 2001 CB7 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173582 2001 CG9 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
173583 2001 CG10 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173584 2001 CD11 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173585 2001 CC14 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173586 2001 CS22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
173587 2001 CA24 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
173588 2001 DK9 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173589 2001 DE11 17/02/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
173590 2001 DU11 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
173591 2001 DH24 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173592 2001 DQ26 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173593 2001 DK30 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173594 2001 DA33 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173595 2001 DL44 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
173596 2001 DC48 19/02/2001 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
173597 2001 DD50 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173598 2001 DW50 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173599 2001 DF53 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173600 2001 DJ57 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
173601 2001 DJ59 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173602 2001 DC66 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173603 2001 DF76 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173604 2001 DS101 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173605 2001 EM5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
173606 2001 EU8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
173607 2001 ER11 02/03/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
173608 2001 EP12 13/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
173609 2001 EC21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
173610 2001 FL3 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
173611 2001 FJ9 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173612 2001 FV10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
173613 2001 FR17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
173614 2001 FN24 17/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
173615 2001 FK27 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
173616 2001 FO27 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173617 2001 FX35 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
173618 2001 FL38 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173619 2001 FR41 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173620 2001 FE42 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173621 2001 FU48 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173622 2001 FT49 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
173623 2001 FY51 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173624 2001 FA53 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173625 2001 FJ57 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
173626 2001 FQ62 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173627 2001 FC66 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173628 2001 FF66 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173629 2001 FC69 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173630 2001 FK72 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
173631 2001 FH87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
173632 2001 FT87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
173633 2001 FM92 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
173634 2001 FB106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
173635 2001 FQ106 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
173636 2001 FV107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
173637 2001 FS122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
173638 2001 FQ125 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
173639 2001 FH133 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
173640 2001 FK140 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
173641 2001 FE142 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
173642 2001 FK150 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
173643 2001 FG154 22/03/2001 Cima Ekar Asiago Obs. 11 km MPC · JPL
173644 2001 FC161 29/03/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
173645 2001 FX163 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
173646 2001 FM170 24/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173647 2001 FD171 24/03/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
173648 2001 FS171 24/03/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
173649 Jeffreymoore 2001 FS184 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
173650 2001 FO186 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
173651 2001 FZ186 18/03/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
173652 2001 FN193 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
173653 2001 GY2 14/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
173654 2001 HC2 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
173655 2001 HX12 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173656 2001 HD13 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173657 2001 HN14 21/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
173658 2001 HX26 27/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
173659 2001 HC38 27/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
173660 2001 HD53 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173661 2001 HR61 24/04/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
173662 2001 HT63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
173663 2001 HW63 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173664 2001 JU2 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 430 m MPC · JPL
173665 2001 KM3 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
173666 2001 KN3 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
173667 2001 KZ14 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
173668 2001 KU38 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
173669 2001 KU52 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
173670 2001 LR17 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
173671 2001 MV15 27/06/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
173672 2001 NY8 12/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
173673 2001 NQ17 14/07/2001 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
173674 2001 OC2 18/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
173675 2001 OZ7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
173676 2001 OQ11 18/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
173677 2001 OV18 17/07/2001 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
173678 2001 OM29 18/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
173679 2001 OH39 20/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
173680 2001 OZ45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
173681 2001 OU50 20/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
173682 2001 OX61 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
173683 2001 OB63 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
173684 2001 OP100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
173685 2001 OP106 29/07/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173686 2001 OP110 25/07/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
173687 2001 OY112 26/07/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
173688 2001 PM5 10/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
173689 2001 PK9 10/08/2001 Palomar NEAT AMO 780 m MPC · JPL
173690 2001 PL16 09/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
173691 2001 PM19 10/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
173692 2001 PS20 10/08/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
173693 2001 PY37 11/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
173694 2001 PS38 11/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
173695 2001 PB65 08/08/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
173696 2001 QN 16/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
173697 2001 QL5 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
173698 2001 QR16 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
173699 2001 QR34 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
173700 2001 QC36 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
173701 2001 QC43 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
173702 2001 QN46 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
173703 2001 QY50 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
173704 2001 QG51 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
173705 2001 QB61 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
173706 2001 QQ66 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
173707 2001 QL94 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
173708 2001 QS94 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
173709 2001 QU106 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
173710 2001 QU121 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
173711 2001 QR124 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
173712 2001 QD130 20/08/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
173713 2001 QC135 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
173714 2001 QR139 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
173715 2001 QD144 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
173716 2001 QY148 21/08/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
173717 2001 QC152 26/08/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
173718 2001 QA153 27/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 3,1 km MPC · JPL
173719 2001 QX177 26/08/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
173720 2001 QZ182 23/08/2001 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
173721 2001 QM188 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
173722 2001 QK193 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173723 2001 QE195 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
173724 2001 QQ200 22/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
173725 2001 QE204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
173726 2001 QJ209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
173727 2001 QS210 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
173728 2001 QP213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
173729 2001 QU216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
173730 2001 QW218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
173731 2001 QK223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
173732 2001 QV224 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
173733 2001 QH238 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173734 2001 QT241 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
173735 2001 QT270 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
173736 2001 QJ273 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
173737 2001 QM274 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
173738 2001 QJ278 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173739 2001 QZ286 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
173740 2001 QX287 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
173741 2001 QL295 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
173742 2001 QJ328 26/08/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
173743 2001 QS328 29/08/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
173744 2001 RP21 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
173745 2001 RD24 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173746 2001 RH24 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
173747 2001 RL30 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173748 2001 RW30 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
173749 2001 RC36 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173750 2001 RB43 07/09/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
173751 2001 RE46 12/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,8 km MPC · JPL
173752 2001 RB51 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
173753 2001 RJ82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
173754 2001 RQ96 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
173755 2001 RW97 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
173756 2001 RM100 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
173757 2001 RE104 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
173758 2001 RF105 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
173759 2001 RG106 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
173760 2001 RG113 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
173761 2001 RD117 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
173762 2001 RC121 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
173763 2001 RY122 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
173764 2001 RF123 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
173765 2001 RA135 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
173766 2001 RV137 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
173767 2001 RC138 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
173768 2001 RB143 15/09/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
173769 2001 RC143 15/09/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
173770 2001 RQ149 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
173771 2001 RF152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
173772 2001 RW152 11/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
173773 2001 RF154 15/09/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
173774 2001 SY11 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
173775 2001 SZ15 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
173776 2001 SE19 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173777 2001 SF19 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
173778 2001 SK22 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
173779 2001 SC32 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
173780 2001 SV32 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
173781 2001 SB61 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
173782 2001 SZ76 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
173783 2001 SL77 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
173784 2001 SO77 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173785 2001 SQ82 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173786 2001 SC84 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
173787 2001 SF85 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
173788 2001 SR90 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
173789 2001 SM98 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
173790 2001 SO113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
173791 2001 SS122 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
173792 2001 SY133 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
173793 2001 SB135 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173794 2001 SB138 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
173795 2001 SH141 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
173796 2001 SD160 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173797 2001 SO166 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173798 2001 SA191 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
173799 2001 SF202 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
173800 2001 SS218 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
173801 2001 SE225 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
173802 2001 SN228 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
173803 2001 SO229 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173804 2001 SM233 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
173805 2001 SO233 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173806 2001 SO237 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
173807 2001 SG238 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
173808 2001 SH239 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
173809 2001 SJ241 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173810 2001 SW256 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
173811 2001 SQ270 16/09/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
173812 2001 SO277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
173813 2001 SP283 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
173814 2001 SR292 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
173815 2001 SG298 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
173816 2001 SV301 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
173817 2001 SU305 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
173818 2001 SR315 25/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
173819 2001 SD324 26/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
173820 2001 SJ328 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
173821 2001 SY334 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
173822 2001 SJ335 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
173823 2001 SO342 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
173824 2001 SU344 23/09/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
173825 2001 SL345 23/09/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
173826 2001 SX348 22/09/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
173827 2001 TT17 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,4 km MPC · JPL
173828 2001 TX21 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
173829 2001 TJ34 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
173830 2001 TO60 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
173831 2001 TV64 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
173832 2001 TO81 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
173833 2001 TW82 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173834 2001 TE87 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
173835 2001 TC91 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
173836 2001 TV91 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
173837 2001 TP96 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
173838 2001 TD100 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
173839 2001 TH100 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
173840 2001 TS100 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
173841 2001 TU108 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
173842 2001 TM118 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
173843 2001 TN118 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173844 2001 TK119 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
173845 2001 TP123 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
173846 2001 TX125 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
173847 2001 TA134 12/10/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
173848 2001 TC134 12/10/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
173849 2001 TY139 10/10/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
173850 2001 TK140 10/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
173851 2001 TK143 10/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
173852 2001 TC150 10/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
173853 2001 TY154 15/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
173854 2001 TM157 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
173855 2001 TO169 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
173856 2001 TZ170 15/10/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
173857 2001 TH172 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
173858 2001 TA175 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173859 2001 TL182 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173860 2001 TP182 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173861 2001 TF194 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
173862 2001 TB196 12/10/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
173863 2001 TR204 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
173864 2001 TA206 11/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
173865 2001 TS206 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
173866 2001 TY206 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
173867 2001 TE211 13/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
173868 2001 TM212 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
173869 2001 TV216 13/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
173870 2001 TZ220 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173871 2001 TW235 15/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
173872 Andrewwest 2001 TJ245 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
173873 2001 TQ256 10/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
173874 2001 UO10 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,7 km MPC · JPL
173875 2001 UQ14 24/10/2001 Emerald Lane L. Ball 3,5 km MPC · JPL
173876 2001 UW14 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
173877 2001 UY24 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
173878 2001 UN38 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
173879 2001 UR42 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
173880 2001 UQ44 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
173881 2001 UY45 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
173882 2001 UU48 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
173883 2001 UB55 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173884 2001 UA56 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
173885 2001 UA61 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
173886 2001 UZ64 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
173887 2001 UB73 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
173888 2001 UC82 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173889 2001 UW82 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
173890 2001 UM90 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
173891 2001 UU91 18/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
173892 2001 UE98 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
173893 2001 UB103 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
173894 2001 UD107 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
173895 2001 UC115 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
173896 2001 UM116 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173897 2001 UD119 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
173898 2001 UN141 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
173899 2001 UG144 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173900 2001 UG149 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
173901 2001 UR160 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173902 2001 UN163 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
173903 2001 UH179 26/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
173904 2001 UX183 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173905 2001 UZ205 19/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
173906 2001 UD225 25/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
173907 2001 VK2 10/11/2001 Badlands R. Dyvig 5,8 km MPC · JPL
173908 2001 VW10 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
173909 2001 VC17 10/11/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 6,1 km MPC · JPL
173910 2001 VF31 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
173911 2001 VS31 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173912 2001 VT36 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
173913 2001 VA42 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173914 2001 VA48 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
173915 2001 VN49 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
173916 2001 VY55 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
173917 2001 VE56 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
173918 2001 VT56 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
173919 2001 VR58 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
173920 2001 VS58 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
173921 2001 VZ58 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
173922 2001 VC59 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
173923 2001 VN70 11/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
173924 2001 VP70 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173925 2001 VQ84 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
173926 2001 VR89 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
173927 2001 VD90 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173928 2001 VV92 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
173929 2001 VH93 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
173930 2001 VV95 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
173931 2001 VJ104 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
173932 2001 VD105 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
173933 2001 VS114 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
173934 2001 VC120 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
173935 2001 VA125 11/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
173936 Yuribo 2001 WM2 17/11/2001 Kuma Kogen A. Nakamura 5,8 km MPC · JPL
173937 2001 WK9 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
173938 2001 WJ10 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173939 2001 WH12 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
173940 2001 WD39 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
173941 2001 WN51 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
173942 2001 WW56 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
173943 2001 WC62 19/11/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
173944 2001 WO63 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
173945 2001 WY65 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
173946 2001 WT74 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
173947 2001 WZ76 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
173948 2001 WW77 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173949 2001 WH95 20/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
173950 2001 WC96 20/11/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
173951 2001 WO96 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
173952 2001 XJ7 07/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173953 2001 XL11 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
173954 2001 XP11 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
173955 2001 XU11 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
173956 2001 XA14 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
173957 2001 XQ14 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
173958 2001 XR20 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
173959 2001 XE23 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
173960 2001 XG32 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
173961 2001 XJ34 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
173962 2001 XR43 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
173963 2001 XR60 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
173964 2001 XF69 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
173965 2001 XC71 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
173966 2001 XJ76 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
173967 2001 XE78 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173968 2001 XD82 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
173969 2001 XF82 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
173970 2001 XL83 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
173971 2001 XP91 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
173972 2001 XR111 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
173973 2001 XL122 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
173974 2001 XV127 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
173975 2001 XL131 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
173976 2001 XG132 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
173977 2001 XU133 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
173978 2001 XE135 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
173979 2001 XK135 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
173980 2001 XY135 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
173981 2001 XK139 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
173982 2001 XM140 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
173983 2001 XB142 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
173984 2001 XS148 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
173985 2001 XB157 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
173986 2001 XL158 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
173987 2001 XK162 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
173988 2001 XT163 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
173989 2001 XB164 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
173990 2001 XG170 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
173991 2001 XR170 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
173992 2001 XM178 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
173993 2001 XG198 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
173994 2001 XS200 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
173995 2001 XV204 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
173996 2001 XT205 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
173997 2001 XJ207 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
173998 2001 XX208 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
173999 2001 XQ222 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
174000 2001 XE233 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL

169.000s  • 170.000s  • 171.000s  • 172.000s  • 173.000s  • 174.000s  • 175.000s  • 176.000s  • 177.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001