Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/460001–461000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
460001 2014 OP92 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
460002 2014 OY92 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
460003 2014 OY101 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
460004 2014 OB102 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
460005 2014 OH103 03/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
460006 2014 OE108 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
460007 2014 OZ108 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
460008 2014 OU111 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
460009 2014 OJ112 26/07/2008 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
460010 2014 OK115 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460011 2014 ON120 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
460012 2014 OQ120 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
460013 2014 OW120 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
460014 2014 OS124 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460015 2014 OB128 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
460016 2014 OX136 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460017 2014 OV137 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460018 2014 OX138 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460019 2014 OG139 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
460020 2014 OL139 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
460021 2014 OL140 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
460022 2014 OZ141 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460023 2014 OZ142 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
460024 2014 OX150 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
460025 2014 OR151 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460026 2014 OL164 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460027 2014 OA165 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460028 2014 OH165 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
460029 2014 OR168 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460030 2014 OY169 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
460031 2014 OG171 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
460032 2014 OR171 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460033 2014 OA173 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460034 2014 OG177 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
460035 2014 OJ181 02/11/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
460036 2014 OE184 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
460037 2014 OK186 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
460038 2014 OK187 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
460039 2014 OO187 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460040 2014 OX187 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460041 2014 OG188 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460042 2014 OH189 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460043 2014 OE191 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460044 2014 OD192 30/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
460045 2014 OL192 01/07/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
460046 2014 OS193 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
460047 2014 OZ194 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
460048 2014 OC196 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
460049 2014 OL197 19/12/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
460050 2014 OO197 30/07/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
460051 2014 OU197 28/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
460052 2014 OC199 20/05/2013 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
460053 2014 OH199 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
460054 2014 OE200 12/09/2007 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
460055 2014 OL200 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
460056 2014 OX202 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
460057 2014 OP203 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
460058 2014 OU203 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
460059 2014 OU204 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
460060 2014 OZ213 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460061 2014 OA220 29/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460062 2014 OP223 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460063 2014 OS225 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460064 2014 OZ226 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
460065 2014 OF229 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460066 2014 OR229 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
460067 2014 OB230 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460068 2014 OY233 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
460069 2014 OA240 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
460070 2014 OJ241 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
460071 2014 OH242 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
460072 2014 OT251 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460073 2014 OV262 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460074 2014 OR295 18/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
460075 2014 OU295 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460076 2014 OO296 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460077 2014 OS297 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460078 2014 OZ297 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460079 2014 OG298 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460080 2014 OT306 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
460081 2014 OO323 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
460082 2014 OB334 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460083 2014 OD336 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
460084 2014 OE341 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460085 2014 OT341 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460086 2014 OS343 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
460087 2014 OK358 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
460088 2014 OM373 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
460089 2014 OU376 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460090 2014 OB379 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460091 2014 OA381 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460092 2014 OD384 25/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
460093 2014 OT387 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460094 2014 OP390 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460095 2014 ON391 28/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
460096 2014 PA 09/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
460097 2014 PD 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460098 2014 PJ 08/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
460099 2014 PG2 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460100 2014 PH5 10/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
460101 2014 PY6 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460102 2014 PD7 13/01/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
460103 2014 PW8 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
460104 2014 PJ9 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
460105 2014 PO9 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460106 2014 PP12 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
460107 2014 PG13 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460108 2014 PG17 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
460109 2014 PR17 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
460110 2014 PA21 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
460111 2014 PN23 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
460112 2014 PK24 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
460113 2014 PC25 04/10/2010 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
460114 2014 PX26 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
460115 2014 PN28 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
460116 2014 PY28 14/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
460117 2014 PD29 16/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
460118 2014 PE29 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
460119 2014 PV29 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
460120 2014 PE32 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
460121 2014 PB33 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460122 2014 PG35 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
460123 2014 PH36 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
460124 2014 PS36 02/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460125 2014 PN39 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
460126 2014 PL40 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460127 2014 PM40 31/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
460128 2014 PR40 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460129 2014 PJ41 25/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
460130 2014 PH42 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
460131 2014 PW43 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460132 2014 PN44 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
460133 2014 PG45 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
460134 2014 PJ48 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
460135 2014 PF49 06/03/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
460136 2014 PN50 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460137 2014 PB54 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460138 2014 PH54 19/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
460139 2014 PR54 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
460140 2014 PW54 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
460141 2014 PB55 11/08/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460142 2014 PF55 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
460143 2014 PE56 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
460144 2014 PA57 09/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
460145 2014 PL57 17/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
460146 2014 PL58 08/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
460147 2014 PO59 07/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
460148 2014 PF63 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
460149 2014 PJ64 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460150 2014 PR65 28/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
460151 2014 PE66 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
460152 2014 PY68 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460153 2014 PR69 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
460154 2014 QQ 01/04/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
460155 2014 QG1 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460156 2014 QL1 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
460157 2014 QX1 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
460158 2014 QF20 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
460159 2014 QN20 13/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
460160 2014 QN21 27/01/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
460161 2014 QS21 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
460162 2014 QY21 31/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
460163 2014 QF22 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
460164 2014 QQ23 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460165 2014 QW23 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
460166 2014 QY24 18/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
460167 2014 QC27 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460168 2014 QP27 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460169 2014 QZ27 30/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
460170 2014 QX29 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460171 2014 QC30 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
460172 2014 QK30 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
460173 2014 QP30 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
460174 2014 QG31 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460175 2014 QU31 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
460176 2014 QX36 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460177 2014 QJ38 29/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
460178 2014 QG45 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
460179 2014 QL59 17/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
460180 2014 QF64 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
460181 2014 QL65 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
460182 2014 QF75 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460183 2014 QQ77 10/09/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
460184 2014 QK90 17/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
460185 2014 QS117 29/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
460186 2014 QL119 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
460187 2014 QP120 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460188 2014 QK121 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
460189 2014 QS128 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
460190 2014 QL130 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460191 2014 QJ133 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
460192 2014 QC135 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
460193 2014 QP135 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460194 2014 QE136 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
460195 2014 QH137 15/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
460196 2014 QR137 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
460197 2014 QY137 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
460198 2014 QY139 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
460199 2014 QJ140 04/02/2011 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
460200 2014 QM141 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
460201 2014 QR145 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
460202 2014 QT148 02/04/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
460203 2014 QM149 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
460204 2014 QY149 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
460205 2014 QM150 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
460206 2014 QB164 05/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
460207 2014 QO166 28/07/2006 Siding Spring SSS 680 m MPC · JPL
460208 2014 QU167 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460209 2014 QX169 12/01/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
460210 2014 QE170 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
460211 2014 QL170 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
460212 2014 QN171 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460213 2014 QN172 24/02/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
460214 2014 QY172 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
460215 2014 QZ173 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
460216 2014 QX176 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
460217 2014 QY187 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
460218 2014 QO194 26/01/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
460219 2014 QF204 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460220 2014 QJ205 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
460221 2014 QM205 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
460222 2014 QU205 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460223 2014 QU213 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460224 2014 QX214 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
460225 2014 QM216 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460226 2014 QK218 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460227 2014 QT218 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
460228 2014 QP221 21/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
460229 2014 QJ223 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
460230 2014 QO228 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
460231 2014 QQ229 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460232 2014 QY232 25/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
460233 2014 QZ235 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460234 2014 QL237 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460235 2014 QB240 12/08/1997 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
460236 2014 QG248 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
460237 2014 QV252 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460238 2014 QU255 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460239 2014 QL256 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460240 2014 QC258 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
460241 2014 QW261 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460242 2014 QE262 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460243 2014 QN262 14/02/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
460244 2014 QR267 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
460245 2014 QS267 27/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
460246 2014 QM270 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
460247 2014 QS270 06/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
460248 2014 QV273 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460249 2014 QY275 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460250 2014 QG276 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
460251 2014 QT276 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460252 2014 QB277 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
460253 2014 QD278 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
460254 2014 QG278 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
460255 2014 QL279 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
460256 2014 QT283 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
460257 2014 QQ284 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
460258 2014 QO285 02/01/2012 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
460259 2014 QP294 13/09/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
460260 2014 QF300 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
460261 2014 QD301 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460262 2014 QJ304 25/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
460263 2014 QT307 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
460264 2014 QD309 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460265 2014 QJ312 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
460266 2014 QM313 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460267 2014 QM314 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
460268 2014 QG316 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460269 2014 QC317 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
460270 2014 QK323 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460271 2014 QR323 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
460272 2014 QN324 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
460273 2014 QV325 23/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460274 2014 QW325 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
460275 2014 QX329 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460276 2014 QB333 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
460277 2014 QE337 11/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460278 2014 QH340 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460279 2014 QU343 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
460280 2014 QK346 05/08/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
460281 2014 QZ347 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
460282 2014 QU351 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
460283 2014 QL354 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
460284 2014 QW354 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
460285 2014 QU355 23/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
460286 2014 QP356 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
460287 2014 QU356 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
460288 2014 QC357 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
460289 2014 QF358 03/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
460290 2014 QQ358 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
460291 2014 QY359 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460292 2014 QQ360 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460293 2014 QR361 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
460294 2014 QC367 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460295 2014 QL367 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460296 2014 QQ367 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460297 2014 QV369 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460298 2014 QK370 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460299 2014 QP370 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460300 2014 QH371 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
460301 2014 QM371 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460302 2014 QP371 30/04/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
460303 2014 QZ371 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
460304 2014 QF373 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
460305 2014 QL373 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
460306 2014 QO375 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
460307 2014 QW377 04/08/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
460308 2014 QK378 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460309 2014 QN379 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460310 2014 QU380 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
460311 2014 QY385 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460312 2014 QU389 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
460313 2014 QF396 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
460314 2014 QU396 31/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460315 2014 QF397 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460316 2014 QL406 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
460317 2014 QE407 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
460318 2014 QL412 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
460319 2014 QV412 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460320 2014 QE413 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
460321 2014 QH413 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
460322 2014 QR414 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460323 2014 QK416 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
460324 2014 QV417 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460325 2014 QA418 26/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
460326 2014 QB418 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
460327 2014 QO419 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
460328 2014 QG422 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
460329 2014 QQ422 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
460330 2014 QG431 23/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
460331 2014 QJ431 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
460332 2014 QK432 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
460333 2014 QY438 12/03/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
460334 2014 RW 13/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460335 2014 RE5 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460336 2014 RR6 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460337 2014 RS6 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
460338 2014 RC7 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460339 2014 RJ10 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
460340 2014 RP11 27/09/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
460341 2014 RC16 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
460342 2014 RR21 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
460343 2014 RM22 10/11/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
460344 2014 RN23 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460345 2014 RG24 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
460346 2014 RM25 19/11/2003 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
460347 2014 RD32 16/07/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
460348 2014 RH32 17/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
460349 2014 RQ33 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460350 2014 RM35 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
460351 2014 RK40 20/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
460352 2014 RM40 06/08/2007 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
460353 2014 RP42 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460354 2014 RU43 28/02/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
460355 2014 RW44 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
460356 2014 RH45 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
460357 2014 RU45 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
460358 2014 RW45 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460359 2014 RE47 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
460360 2014 RA48 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
460361 2014 RD61 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
460362 2014 RF61 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
460363 2014 RK61 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
460364 2014 RT61 18/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
460365 2014 RC62 15/08/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
460366 2014 SD2 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
460367 2014 SO9 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
460368 2014 SD12 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
460369 2014 SJ13 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460370 2014 SQ15 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460371 2014 SZ19 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
460372 2014 SB21 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
460373 2014 SL21 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
460374 2014 SJ27 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460375 2014 SW27 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
460376 2014 SR29 07/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460377 2014 SH31 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
460378 2014 SL31 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
460379 2014 SR31 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
460380 2014 SK37 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
460381 2014 SK42 01/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
460382 2014 SG43 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
460383 2014 ST43 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
460384 2014 SB57 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
460385 2014 SJ59 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
460386 2014 SF64 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
460387 2014 SN64 31/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
460388 2014 SS64 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
460389 2014 ST65 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
460390 2014 SQ79 20/11/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
460391 2014 SW81 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460392 2014 SD84 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
460393 2014 SH85 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
460394 2014 SB87 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
460395 2014 SD88 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
460396 2014 SN88 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460397 2014 SP88 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
460398 2014 SC93 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460399 2014 SW95 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
460400 2014 SC97 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
460401 2014 SG97 25/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460402 2014 SB102 03/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
460403 2014 SU106 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
460404 2014 SL111 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
460405 2014 SD114 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460406 2014 SG116 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
460407 2014 SM117 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
460408 2014 SU117 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
460409 2014 ST118 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460410 2014 SY118 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460411 2014 SO119 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
460412 2014 SS123 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
460413 2014 SW123 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
460414 2014 SD124 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
460415 2014 SW126 18/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
460416 2014 SW131 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460417 2014 SF132 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460418 2014 SO135 28/03/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
460419 2014 SL141 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460420 2014 SA142 16/03/2013 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
460421 2014 SN146 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460422 2014 SZ153 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
460423 2014 SG154 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460424 2014 SH154 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460425 2014 ST154 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
460426 2014 SP155 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460427 2014 SJ156 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460428 2014 SS157 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460429 2014 SY157 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
460430 2014 SJ158 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
460431 2014 SG159 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
460432 2014 SA160 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
460433 2014 SO160 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460434 2014 SS161 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
460435 2014 SE163 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460436 2014 SG165 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460437 2014 SC166 20/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
460438 2014 SR166 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
460439 2014 SO167 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
460440 2014 SA172 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460441 2014 SJ175 11/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460442 2014 SL179 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
460443 2014 SV183 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460444 2014 ST188 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
460445 2014 SZ188 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460446 2014 ST189 03/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460447 2014 ST208 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
460448 2014 SK210 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460449 2014 SD211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
460450 2014 SE213 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460451 2014 SF214 29/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
460452 2014 SH215 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
460453 2014 SV218 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
460454 2014 SX218 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
460455 2014 SP226 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
460456 2014 SZ226 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460457 2014 SF227 06/11/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
460458 2014 SO228 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
460459 2014 SP228 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
460460 2014 SY235 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460461 2014 SO237 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
460462 2014 SK257 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460463 2014 SJ258 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460464 2014 SH260 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
460465 2014 SH263 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460466 2014 SK264 31/07/2009 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
460467 2014 SR264 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
460468 2014 SV264 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
460469 2014 SW264 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460470 2014 SL265 20/12/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
460471 2014 SR265 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
460472 2014 SR266 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460473 2014 SY266 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
460474 2014 SD267 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
460475 2014 SZ268 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460476 2014 SD280 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
460477 2014 SB283 03/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460478 2014 SY285 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460479 2014 SG287 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460480 2014 SS288 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460481 2014 SZ288 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
460482 2014 SK289 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
460483 2014 SY291 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
460484 2014 SG298 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
460485 2014 SJ301 14/01/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
460486 2014 SR302 22/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
460487 2014 SE303 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
460488 2014 SR304 03/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
460489 2014 SS305 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
460490 2014 SD307 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
460491 2014 SO307 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460492 2014 SX309 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
460493 2014 SG310 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460494 2014 SL310 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
460495 2014 SZ310 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
460496 2014 SQ311 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
460497 2014 SS311 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
460498 2014 SK313 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460499 2014 SF315 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460500 2014 SN316 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
460501 2014 SJ317 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460502 2014 SP317 01/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
460503 2014 SM318 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
460504 2014 SX323 27/03/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
460505 2014 SV327 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
460506 2014 SP330 10/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460507 2014 SR330 12/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
460508 2014 SA334 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460509 2014 SU334 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
460510 2014 SP339 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460511 2014 SA341 05/01/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
460512 2014 SS345 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460513 2014 SR346 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
460514 2014 SF347 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
460515 2014 SJ347 14/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
460516 2014 TC2 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460517 2014 TW2 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
460518 2014 TC5 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460519 2014 TD5 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
460520 2014 TJ9 15/02/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
460521 2014 TU9 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460522 2014 TB11 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
460523 2014 TJ11 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460524 2014 TQ14 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460525 2014 TO15 08/08/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
460526 2014 TF16 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
460527 2014 TD23 01/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
460528 2014 TS23 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460529 2014 TW26 17/03/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
460530 2014 TA28 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
460531 2014 TF28 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460532 2014 TQ29 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460533 2014 TA31 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460534 2014 TJ31 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
460535 2014 TF36 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
460536 2014 TD38 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460537 2014 TE39 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
460538 2014 TW40 20/04/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
460539 2014 TX40 15/08/2009 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
460540 2014 TN42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460541 2014 TA44 07/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
460542 2014 TP45 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
460543 2014 TR47 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
460544 2014 TM48 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460545 2014 TY48 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
460546 2014 TP55 03/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
460547 2014 TD56 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
460548 2014 TN56 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
460549 2014 TV56 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460550 2014 TK57 09/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
460551 2014 TL58 22/09/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
460552 2014 TX59 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
460553 2014 TY59 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
460554 2014 TB60 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460555 2014 TC62 01/04/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
460556 2014 TZ64 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
460557 2014 TX66 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
460558 2014 TD68 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
460559 2014 TE68 27/03/2012 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
460560 2014 TF68 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460561 2014 TF69 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460562 2014 TZ71 17/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
460563 2014 TR72 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460564 2014 TV72 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
460565 2014 TM73 24/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
460566 2014 TA75 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
460567 2014 TF75 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460568 2014 TM79 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
460569 2014 TF82 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460570 2014 UB 03/03/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
460571 2014 UX4 20/11/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
460572 2014 UW5 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460573 2014 UM6 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460574 2014 UA7 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
460575 2014 UP7 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460576 2014 UW8 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460577 2014 UX12 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460578 2014 UH13 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460579 2014 UV13 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460580 2014 UF14 13/03/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
460581 2014 UT15 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460582 2014 UR16 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460583 2014 UE17 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 2,9 km MPC · JPL
460584 2014 UR17 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
460585 2014 US18 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
460586 2014 UZ18 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 31811| 3,5 km MPC · JPL
460587 2014 UF19 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460588 2014 US20 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
460589 2014 UM24 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460590 2014 UH25 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460591 2014 UP26 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
460592 2014 UY28 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460593 2014 UT40 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
460594 2014 UM41 03/11/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
460595 2014 UC42 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460596 2014 UK44 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
460597 2014 UV45 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460598 2014 UK46 14/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
460599 2014 UX46 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460600 2014 US47 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
460601 2014 UO48 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
460602 2014 UM49 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
460603 2014 UE50 25/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460604 2014 UO50 12/03/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
460605 2014 UB51 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460606 2014 UL52 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460607 2014 UW55 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460608 2014 UB57 28/02/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
460609 2014 UX63 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
460610 2014 UC66 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
460611 2014 UE66 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460612 2014 UX67 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460613 2014 UH68 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460614 2014 UJ74 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460615 2014 UM78 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
460616 2014 UK79 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
460617 2014 UD81 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
460618 2014 UD83 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
460619 2014 UF83 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460620 2014 UF84 03/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
460621 2014 UA85 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460622 2014 UD85 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
460623 2014 UJ86 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
460624 2014 UU89 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460625 2014 UW91 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460626 2014 UY93 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
460627 2014 UP94 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460628 2014 US95 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460629 2014 UX96 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
460630 2014 UB97 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460631 2014 UX99 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460632 2014 UW101 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
460633 2014 UD102 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
460634 2014 UT105 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460635 2014 UA107 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460636 2014 UB108 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460637 2014 UV108 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
460638 2014 UZ108 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460639 2014 UE113 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
460640 2014 UR113 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460641 2014 UO116 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
460642 2014 UR117 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
460643 2014 US117 09/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
460644 2014 UT120 29/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460645 2014 UF121 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460646 2014 UH125 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 21885| 3,5 km MPC · JPL
460647 2014 UJ126 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
460648 2014 UT126 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
460649 2014 UV130 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460650 2014 UQ131 04/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
460651 2014 UN134 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
460652 2014 UM135 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
460653 2014 UN135 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 17392| 1,8 km MPC · JPL
460654 2014 US135 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460655 2014 UC138 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460656 2014 UD140 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
460657 2014 UZ142 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460658 2014 UU143 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
460659 2014 UE144 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460660 2014 UW148 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
460661 2014 UG149 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
460662 2014 UC150 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
460663 2014 UR155 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
460664 2014 UA156 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
460665 2014 UQ156 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460666 2014 US156 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
460667 2014 UZ156 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
460668 2014 UA157 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460669 2014 UC157 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
460670 2014 UE157 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460671 2014 UF161 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460672 2014 UL163 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460673 2014 UU163 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
460674 2014 UB164 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
460675 2014 UB165 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
460676 2014 UW165 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460677 2014 UX169 16/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
460678 2014 UK170 21/09/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
460679 2014 UJ172 20/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
460680 2014 UR172 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460681 2014 US176 30/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
460682 2014 UC177 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
460683 2014 UG179 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460684 2014 UB180 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460685 2014 US180 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
460686 2014 UC182 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
460687 2014 UL182 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
460688 2014 UX185 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460689 2014 UB187 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460690 2014 UA188 24/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460691 2014 UV189 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
460692 2014 UJ191 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460693 2014 UV195 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460694 2014 UY195 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460695 2014 UL197 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460696 2014 UY199 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460697 2014 UB200 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
460698 2014 UZ200 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460699 2014 UP202 02/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
460700 2014 UW205 25/10/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
460701 2014 UK208 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
460702 2014 UQ209 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
460703 2014 UK214 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
460704 2014 UF215 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
460705 2014 UG216 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
460706 2014 UO216 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
460707 2014 US216 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
460708 2014 UN217 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
460709 2014 UX218 28/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
460710 2014 UY220 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
460711 2014 UO223 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
460712 2014 UD224 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
460713 2014 VB 30/07/2005 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
460714 2014 VH3 01/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
460715 2014 VK3 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460716 2014 VP3 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
460717 2014 VT3 02/02/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
460718 2014 VY3 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
460719 2014 VP4 28/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
460720 2014 VM5 14/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
460721 2014 VG7 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460722 2014 VJ8 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
460723 2014 VN8 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460724 2014 VJ9 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460725 2014 VQ10 31/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460726 2014 VS11 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
460727 2014 VX11 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460728 2014 VM12 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
460729 2014 VU12 18/12/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
460730 2014 VC13 12/04/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
460731 2014 VG13 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
460732 2014 VS14 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
460733 2014 VB16 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460734 2014 VV16 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460735 2014 VF17 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
460736 2014 VJ17 13/03/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
460737 2014 VT18 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460738 2014 VB19 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460739 2014 VD19 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
460740 2014 VL19 13/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
460741 2014 VK20 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460742 2014 VP20 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460743 2014 VZ20 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460744 2014 VB22 09/03/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
460745 2014 VP22 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460746 2014 VP23 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
460747 2014 VJ24 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
460748 2014 VN25 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
460749 2014 VV25 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
460750 2014 VJ26 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
460751 2014 VQ26 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460752 2014 VL27 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460753 2014 VQ27 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
460754 2014 VF28 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
460755 2014 VU28 22/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
460756 2014 VK29 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460757 2014 VY29 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460758 2014 VJ30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460759 2014 VD31 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16286| 2,2 km MPC · JPL
460760 2014 VH32 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460761 2014 VK33 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
460762 2014 VQ33 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
460763 2014 VW34 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460764 2014 VT36 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
460765 2014 VA37 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460766 2014 WC2 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
460767 2014 WZ2 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460768 2014 WH3 20/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
460769 2014 WK3 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
460770 2014 WH4 16/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
460771 2014 WW7 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
460772 2014 WY7 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460773 2014 WR10 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460774 2014 WX10 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460775 2014 WB11 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460776 2014 WJ13 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460777 2014 WM16 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
460778 2014 WR17 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
460779 2014 WM18 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460780 2014 WP18 18/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
460781 2014 WY18 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460782 2014 WR19 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460783 2014 WH20 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460784 2014 WT22 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
460785 2014 WF25 07/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460786 2014 WS26 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
460787 2014 WW27 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460788 2014 WD30 03/10/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
460789 2014 WD31 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
460790 2014 WH32 24/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
460791 2014 WH35 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
460792 2014 WQ36 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460793 2014 WZ36 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
460794 2014 WK37 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460795 2014 WZ37 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
460796 2014 WW41 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
460797 2014 WQ42 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
460798 2014 WT43 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
460799 2014 WP44 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460800 2014 WF45 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
460801 2014 WJ47 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460802 2014 WO47 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
460803 2014 WR47 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
460804 2014 WW47 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460805 2014 WK49 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
460806 2014 WY49 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
460807 2014 WM50 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
460808 2014 WP51 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460809 2014 WQ51 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460810 2014 WV51 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460811 2014 WW51 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
460812 2014 WZ51 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460813 2014 WK52 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460814 2014 WC53 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460815 2014 WN53 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460816 2014 WS53 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460817 2014 WU53 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
460818 2014 WQ55 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
460819 2014 WT55 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
460820 2014 WG58 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
460821 2014 WJ60 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460822 2014 WR61 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
460823 2014 WX61 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
460824 2014 WQ63 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460825 2014 WY63 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
460826 2014 WA64 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460827 2014 WB64 29/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
460828 2014 WS64 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
460829 2014 WE65 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
460830 2014 WP65 21/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
460831 2014 WA68 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
460832 2014 WC68 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460833 2014 WC69 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
460834 2014 WO72 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460835 2014 WR72 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460836 2014 WT73 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
460837 2014 WM81 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
460838 2014 WA82 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
460839 2014 WM82 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460840 2014 WV83 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
460841 2014 WJ86 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460842 2014 WF87 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460843 2014 WB88 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460844 2014 WA90 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
460845 2014 WV91 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
460846 2014 WH99 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
460847 2014 WZ100 10/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
460848 2014 WT101 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
460849 2014 WA103 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
460850 2014 WS103 13/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
460851 2014 WN105 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
460852 2014 WY105 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460853 2014 WP106 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460854 2014 WZ106 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460855 2014 WS108 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
460856 2014 WP109 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
460857 2014 WS109 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
460858 2014 WV112 23/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
460859 2014 WP119 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460860 2014 WD121 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460861 2014 WH122 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460862 2014 WX126 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
460863 2014 WY126 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460864 2014 WH127 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
460865 2014 WL127 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
460866 2014 WS128 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460867 2014 WD132 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460868 2014 WQ132 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460869 2014 WD136 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
460870 2014 WP136 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
460871 2014 WT136 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
460872 2014 WQ137 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460873 2014 WT137 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
460874 2014 WY137 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
460875 2014 WB138 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460876 2014 WF139 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
460877 2014 WU140 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460878 2014 WQ141 11/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460879 2014 WM144 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
460880 2014 WX150 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460881 2014 WB151 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460882 2014 WJ154 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
460883 2014 WW154 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
460884 2014 WN160 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460885 2014 WS160 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
460886 2014 WQ162 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
460887 2014 WE163 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
460888 2014 WU163 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
460889 2014 WL164 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
460890 2014 WP164 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460891 2014 WY165 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
460892 2014 WF168 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460893 2014 WN169 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460894 2014 WW169 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
460895 2014 WC170 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
460896 2014 WS179 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
460897 2014 WL180 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460898 2014 WE181 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
460899 2014 WW181 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460900 2014 WE183 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
460901 2014 WM188 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
460902 2014 WP188 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
460903 2014 WO193 17/08/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
460904 2014 WX195 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
460905 2014 WK196 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
460906 2014 WX198 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460907 2014 WD199 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
460908 2014 WZ199 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
460909 2014 WM206 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460910 2014 WX212 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
460911 2014 WX213 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
460912 2014 WL214 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
460913 2014 WM214 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
460914 2014 WP214 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
460915 2014 WE216 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
460916 2014 WX216 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
460917 2014 WQ219 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
460918 2014 WS219 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460919 2014 WB220 23/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
460920 2014 WN220 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460921 2014 WQ221 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
460922 2014 WB224 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
460923 2014 WD224 05/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
460924 2014 WO225 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460925 2014 WO226 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460926 2014 WY226 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
460927 2014 WY228 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460928 2014 WM230 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460929 2014 WO230 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
460930 2014 WJ231 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
460931 2014 WA232 17/09/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
460932 2014 WV232 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
460933 2014 WG234 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
460934 2014 WM234 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460935 2014 WP237 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460936 2014 WS239 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460937 2014 WW241 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
460938 2014 WT249 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
460939 2014 WU252 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
460940 2014 WB254 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460941 2014 WS254 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
460942 2014 WN258 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460943 2014 WA259 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460944 2014 WV259 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460945 2014 WX259 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
460946 2014 WB261 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
460947 2014 WK262 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460948 2014 WR262 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460949 2014 WG266 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460950 2014 WV267 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
460951 2014 WX267 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460952 2014 WZ267 01/04/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
460953 2014 WO269 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
460954 2014 WB270 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460955 2014 WM270 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
460956 2014 WT273 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
460957 2014 WB274 27/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
460958 2014 WN275 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
460959 2014 WN279 18/04/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
460960 2014 WP280 17/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
460961 2014 WL281 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
460962 2014 WV287 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
460963 2014 WY288 14/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460964 2014 WK290 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460965 2014 WL292 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
460966 2014 WR295 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460967 2014 WD297 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
460968 2014 WP298 03/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
460969 2014 WS302 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
460970 2014 WZ311 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
460971 2014 WY314 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
460972 2014 WN320 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
460973 2014 WB321 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
460974 2014 WO322 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
460975 2014 WW322 05/05/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
460976 2014 WX325 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
460977 2014 WS326 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460978 2014 WP327 18/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
460979 2014 WP328 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
460980 2014 WU330 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
460981 2014 WW330 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
460982 2014 WO334 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
460983 2014 WT335 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
460984 2014 WL336 13/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
460985 2014 WW339 05/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460986 2014 WF340 29/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
460987 2014 WO340 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
460988 2014 WP340 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460989 2014 WH346 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460990 2014 WP346 21/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
460991 2014 WU346 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
460992 2014 WW347 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
460993 2014 WB349 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
460994 2014 WP349 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460995 2014 WE350 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460996 2014 WX352 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
460997 2014 WM356 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460998 2014 WV357 11/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
460999 2014 WF358 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
461000 2014 WL361 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

456.000s  • 457.000s  • 458.000s  • 459.000s  • 460.000s  • 461.000s  • 462.000s  • 463.000s  • 464.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001