Danh sách tiểu hành tinh/335001–336000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
335001 2004 GF52 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
335002 2004 GY55 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
335003 2004 GG56 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
335004 2004 GL64 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
335005 2004 HJ4 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
335006 2004 HK8 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
335007 2004 HR20 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335008 2004 HV33 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
335009 2004 HO35 20/04/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
335010 2004 HN37 21/04/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
335011 2004 HB51 23/04/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
335012 2004 HX52 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
335013 2004 HW76 26/04/2004 Mauna Kea P. A. Wiegert 710 m MPC · JPL
335014 2004 JJ 08/05/2004 Wrightwood J. W. Young 740 m MPC · JPL
335015 2004 JK31 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
335016 2004 KJ6 17/05/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
335017 2004 LA8 11/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
335018 2004 NF12 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
335019 2004 NC16 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
335020 2004 NN19 12/06/2004 Siding Spring SSS 890 m MPC · JPL
335021 2004 OP3 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
335022 2004 OV10 21/07/2004 Siding Spring SSS 850 m MPC · JPL
335023 2004 PM1 03/08/2004 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
335024 2004 PD20 09/08/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
335025 2004 PA22 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
335026 2004 PY53 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
335027 2004 PM61 09/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
335028 2004 PU92 11/08/2004 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
335029 2004 QU 18/08/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 980 m MPC · JPL
335030 2004 QN10 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
335031 2004 QJ17 25/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
335032 2004 QZ25 20/08/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
335033 2004 QA29 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
335034 2004 RX1 06/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
335035 2004 RA2 06/09/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
335036 2004 RJ2 06/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
335037 2004 RP11 06/09/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
335038 2004 RK24 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
335039 2004 RZ27 06/09/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
335040 2004 RL34 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
335041 2004 RG57 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
335042 2004 RB62 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
335043 2004 RC79 08/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
335044 2004 RE93 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
335045 2004 RW96 08/09/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
335046 2004 RH98 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
335047 2004 RS100 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
335048 2004 RW103 08/09/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
335049 2004 RZ107 09/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
335050 2004 RY108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
335051 2004 RD109 10/09/2004 Desert Moon B. L. Stevens 1,2 km MPC · JPL
335052 2004 RA110 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
335053 2004 RJ110 11/09/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
335054 2004 RJ136 07/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
335055 2004 RD143 08/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
335056 2004 RR150 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
335057 2004 RR156 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
335058 2004 RK168 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
335059 2004 RK169 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
335060 2004 RX185 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
335061 2004 RZ191 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
335062 2004 RZ200 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
335063 2004 RV217 11/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
335064 2004 RC220 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
335065 2004 RF221 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
335066 2004 RD223 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
335067 2004 RH224 08/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
335068 2004 RP253 06/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
335069 2004 RD276 21/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
335070 2004 RE289 15/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
335071 2004 RB290 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
335072 2004 RS290 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
335073 2004 RT293 11/09/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
335074 2004 RT316 11/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
335075 2004 RD323 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
335076 2004 RV323 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
335077 2004 RF325 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
335078 2004 RD337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
335079 2004 RU343 11/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
335080 2004 SN 21/08/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
335081 2004 SW9 16/09/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
335082 2004 SZ15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
335083 2004 SF28 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335084 2004 SC37 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
335085 2004 SS39 17/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
335086 2004 SM41 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
335087 2004 TE11 08/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
335088 2004 TW35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
335089 2004 TY46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
335090 2004 TB52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
335091 2004 TE60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
335092 2004 TC63 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
335093 2004 TD75 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
335094 2004 TJ78 04/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
335095 2004 TN80 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335096 2004 TX85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
335097 2004 TN86 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
335098 2004 TZ91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
335099 2004 TV93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
335100 2004 TF128 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
335101 2004 TR142 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335102 2004 TF147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
335103 2004 TJ147 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
335104 2004 TL149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
335105 2004 TJ150 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335106 2004 TL158 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
335107 2004 TN165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
335108 2004 TR165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
335109 2004 TN166 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
335110 2004 TE168 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
335111 2004 TU168 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
335112 2004 TD184 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
335113 2004 TW186 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335114 2004 TJ188 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335115 2004 TG208 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
335116 2004 TT212 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
335117 2004 TQ241 10/10/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
335118 2004 TG250 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
335119 2004 TR258 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
335120 2004 TU258 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
335121 2004 TS266 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
335122 2004 TC267 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
335123 2004 TF272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
335124 2004 TR278 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
335125 2004 TZ282 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
335126 2004 TB285 08/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
335127 2004 TX286 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
335128 2004 TO293 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
335129 2004 TW299 08/10/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
335130 2004 TQ316 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
335131 2004 TV324 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
335132 2004 TH345 15/10/2004 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
335133 2004 TW348 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
335134 2004 UH2 18/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
335135 2004 UG4 16/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
335136 2004 VK8 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
335137 2004 VH14 04/11/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
335138 2004 VT23 05/11/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
335139 2004 VX26 04/11/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
335140 2004 VO27 05/11/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
335141 2004 VZ38 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
335142 2004 VW70 07/11/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
335143 2004 VS78 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
335144 2004 VP82 09/11/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
335145 2004 VC88 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
335146 2004 WM12 19/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
335147 2004 XF5 02/12/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
335148 2004 XZ25 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
335149 2004 XS30 09/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
335150 2004 XU31 09/12/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
335151 2004 XH45 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
335152 2004 XA49 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
335153 2004 XL50 10/12/2004 Hormersdorf Hormersdorf Obs. 1,6 km MPC · JPL
335154 2004 XG59 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
335155 2004 XM61 14/12/2004 Hormersdorf Hormersdorf Obs. 3,0 km MPC · JPL
335156 2004 XH64 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
335157 2004 XU73 13/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
335158 2004 XP83 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
335159 2004 XU91 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
335160 2004 XB92 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
335161 2004 XD92 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
335162 2004 XG100 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
335163 2004 XZ102 14/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
335164 2004 XT105 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
335165 2004 XK116 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
335166 2004 XV124 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
335167 2004 XR154 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
335168 2004 XL164 11/12/2004 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,0 km MPC · JPL
335169 2004 XO171 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
335170 2004 XQ174 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
335171 2004 YK3 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
335172 2004 YS9 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
335173 2004 YS18 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
335174 2005 AB26 11/01/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
335175 2005 AY33 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
335176 2005 AK46 11/01/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
335177 2005 AY55 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
335178 2005 AX64 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
335179 2005 AD77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
335180 2005 BT4 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
335181 2005 BM9 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
335182 2005 BR11 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
335183 2005 BP48 18/01/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
335184 2005 BM49 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
335185 2005 CD4 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
335186 2005 CF14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
335187 2005 CG50 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
335188 2005 CH57 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
335189 2005 CW65 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
335190 2005 CQ80 14/02/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
335191 2005 EO 01/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
335192 2005 EC24 03/03/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 3,1 km MPC · JPL
335193 2005 EV36 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
335194 2005 EF43 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
335195 2005 EH56 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
335196 2005 EA65 04/03/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
335197 2005 EO69 04/03/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
335198 2005 EN88 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
335199 2005 EJ91 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
335200 2005 EE93 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
335201 2005 EC94 06/03/2005 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 2,8 km MPC · JPL
335202 2005 EH134 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
335203 2005 EO138 09/03/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
335204 2005 ED142 10/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
335205 2005 ER145 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
335206 2005 EU150 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
335207 2005 EF163 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
335208 2005 ER169 12/03/2005 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
335209 2005 EH175 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
335210 2005 EO182 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
335211 2005 EH203 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
335212 2005 EW217 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
335213 2005 EE223 10/03/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
335214 2005 EN233 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
335215 2005 EJ256 11/03/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
335216 2005 EN286 08/03/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
335217 2005 FL11 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
335218 2005 GB6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
335219 2005 GQ11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
335220 2005 GB27 02/04/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
335221 2005 GP28 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
335222 2005 GY37 03/04/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
335223 2005 GG47 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
335224 2005 GT48 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
335225 2005 GE73 04/04/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
335226 2005 GS81 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
335227 2005 GW88 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
335228 2005 GH101 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
335229 2005 GY109 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
335230 2005 GM113 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
335231 2005 GG136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
335232 2005 GT138 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
335233 2005 GS143 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
335234 2005 GM161 13/04/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
335235 2005 GA170 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
335236 2005 GF190 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,2 km MPC · JPL
335237 2005 GZ194 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
335238 2005 GJ207 10/04/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
335239 2005 HE9 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
335240 2005 JQ95 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
335241 2005 JU95 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
335242 2005 JJ114 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
335243 2005 JH122 11/05/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
335244 2005 KA4 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
335245 2005 KS4 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
335246 2005 LL 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
335247 2005 LZ 01/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 730 m MPC · JPL
335248 2005 LX7 04/06/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,7 km MPC · JPL
335249 2005 LE35 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
335250 2005 LN41 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
335251 2005 LW47 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
335252 2005 LZ51 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
335253 2005 MN4 17/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
335254 2005 MG20 29/06/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
335255 2005 MB30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
335256 2005 MD34 29/06/2005 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
335257 2005 MK38 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
335258 2005 ML41 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
335259 2005 MY41 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335260 2005 MA49 29/06/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
335261 2005 MZ51 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335262 2005 MU53 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
335263 2005 MX53 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
335264 2005 MQ54 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
335265 2005 NA3 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
335266 2005 NW6 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
335267 2005 NV8 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
335268 2005 NZ9 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
335269 2005 NP11 04/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
335270 2005 NZ16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
335271 2005 NC17 03/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
335272 2005 NR19 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
335273 2005 NW21 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
335274 2005 NH22 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
335275 2005 NX28 05/07/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
335276 2005 NR57 05/07/2005 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
335277 2005 NH58 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
335278 2005 NA65 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
335279 2005 NY81 15/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335280 2005 NN100 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
335281 2005 NG123 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
335282 2005 OV6 28/07/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
335283 2005 OJ9 20/06/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
335284 2005 ON10 27/07/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
335285 2005 OY12 29/07/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
335286 2005 OX15 29/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
335287 2005 OE20 28/07/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
335288 2005 OO22 31/07/2005 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
335289 2005 OJ26 29/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
335290 2005 OE31 29/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
335291 2005 PG1 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
335292 Larrey 2005 PG5 03/08/2005 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 780 m MPC · JPL
335293 2005 PL8 04/08/2005 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
335294 2005 PL11 04/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
335295 2005 PV19 06/08/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
335296 2005 QG6 24/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
335297 2005 QJ8 25/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
335298 2005 QE10 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
335299 2005 QV10 24/08/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
335300 2005 QG11 24/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
335301 2005 QU11 22/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
335302 2005 QN13 24/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
335303 2005 QL15 25/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
335304 2005 QL25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
335305 2005 QZ29 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
335306 Mouhot 2005 QK30 28/08/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 780 m MPC · JPL
335307 2005 QS33 25/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
335308 2005 QS36 25/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
335309 2005 QM37 25/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
335310 2005 QO37 25/08/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
335311 2005 QX39 26/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
335312 2005 QA44 26/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
335313 2005 QS45 26/08/2005 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
335314 2005 QM53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
335315 2005 QH54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
335316 2005 QZ70 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
335317 2005 QH74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
335318 2005 QY79 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
335319 2005 QH83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
335320 2005 QR83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
335321 2005 QQ91 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
335322 2005 QS104 27/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
335323 2005 QV108 27/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
335324 2005 QN110 27/08/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
335325 2005 QK124 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335326 2005 QX132 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
335327 2005 QF135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335328 2005 QT143 25/08/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
335329 2005 QM155 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
335330 2005 QG176 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
335331 2005 QO188 25/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
335332 2005 RD 01/09/2005 Wrightwood J. W. Young 890 m MPC · JPL
335333 2005 RR11 11/09/2005 Junk Bond D. Healy 700 m MPC · JPL
335334 2005 RV21 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
335335 2005 RW21 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
335336 2005 RZ22 06/09/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
335337 2005 SM 22/09/2005 Uccle T. Pauwels 780 m MPC · JPL
335338 2005 SS8 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335339 2005 SK10 26/09/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
335340 2005 SR19 24/09/2005 Great Shefford P. Birtwhistle 940 m MPC · JPL
335341 2005 SX19 25/09/2005 Kingsnake J. V. McClusky 1,1 km MPC · JPL
335342 2005 SB23 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
335343 2005 SD35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
335344 2005 SV36 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
335345 2005 SB39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
335346 2005 SR45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335347 2005 SW46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
335348 2005 SQ49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
335349 2005 SL53 25/09/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
335350 2005 SZ53 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
335351 2005 SU64 26/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
335352 2005 SN66 26/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
335353 2005 SO67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335354 2005 SB68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
335355 2005 SW71 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335356 2005 ST93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
335357 2005 SJ98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335358 2005 SB103 25/09/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
335359 2005 SN105 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
335360 2005 ST108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
335361 2005 SK112 26/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
335362 2005 SD113 26/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
335363 2005 SD117 28/09/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
335364 2005 SS124 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
335365 2005 SM133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335366 2005 SK145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
335367 2005 ST145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
335368 2005 SX147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
335369 2005 SX150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335370 2005 SW153 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
335371 2005 SP163 27/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
335372 2005 SE167 28/09/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
335373 2005 SY170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
335374 2005 SZ182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
335375 2005 SS183 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
335376 2005 SA193 29/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
335377 2005 SM208 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
335378 2005 SM210 30/09/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
335379 2005 SK214 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
335380 2005 SO214 30/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
335381 2005 SA232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
335382 2005 SR233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
335383 2005 SG234 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
335384 2005 SQ253 23/09/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
335385 2005 SY256 22/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
335386 2005 SN263 23/09/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
335387 2005 SY278 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
335388 2005 SM281 30/09/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,3 km MPC · JPL
335389 2005 TV2 01/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
335390 2005 TW2 01/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
335391 2005 TY3 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
335392 2005 TF5 01/10/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
335393 2005 TC7 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
335394 2005 TZ13 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
335395 2005 TU14 03/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
335396 2005 TA17 01/10/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
335397 2005 TE18 01/10/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
335398 2005 TF18 01/10/2005 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
335399 2005 TM21 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
335400 2005 TY21 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
335401 2005 TM27 01/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
335402 2005 TS27 01/10/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
335403 2005 TB77 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
335404 2005 TE86 03/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
335405 2005 TW98 07/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
335406 2005 TZ98 07/10/2005 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
335407 2005 TC108 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
335408 2005 TM108 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
335409 2005 TP115 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
335410 2005 TZ123 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
335411 2005 TZ129 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335412 2005 TU131 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
335413 2005 TG169 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335414 2005 TO193 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
335415 2005 UT1 22/10/2005 Junk Bond D. Healy 980 m MPC · JPL
335416 2005 UR12 29/10/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 870 m MPC · JPL
335417 2005 UH16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335418 2005 UO16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
335419 2005 UU26 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
335420 2005 UA40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335421 2005 UJ42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335422 2005 UU48 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
335423 2005 UR49 23/10/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
335424 2005 UN52 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
335425 2005 UJ55 23/10/2005 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
335426 2005 UA61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
335427 2005 UG72 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
335428 2005 UB85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
335429 2005 UC87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
335430 2005 UK87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335431 2005 UT99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
335432 2005 UA162 27/10/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
335433 2005 UW163 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
335434 2005 UY170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335435 2005 UZ207 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
335436 2005 UR215 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
335437 2005 UL223 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
335438 2005 UQ282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
335439 2005 UP296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
335440 2005 UA303 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
335441 2005 US304 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
335442 2005 UH311 29/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
335443 2005 UZ316 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
335444 2005 UY350 29/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
335445 2005 UV354 29/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
335446 2005 US392 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
335447 2005 UM393 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
335448 2005 UH397 28/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
335449 2005 UM421 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
335450 2005 UO431 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
335451 2005 UR454 28/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
335452 2005 UD456 29/10/2005 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
335453 2005 UC508 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,5 km MPC · JPL
335454 2005 UL508 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
335455 2005 UO518 01/10/2005 Apache Point A. C. Becker 4,8 km MPC · JPL
335456 2005 UX520 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 680 m MPC · JPL
335457 2005 VB3 01/11/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
335458 2005 VB6 05/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
335459 2005 VZ27 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
335460 2005 VY38 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
335461 2005 VB61 05/11/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
335462 2005 VC87 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335463 2005 VH89 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
335464 2005 VY118 11/11/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
335465 2005 VS135 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
335466 2005 WQ 20/11/2005 Wrightwood J. W. Young 940 m MPC · JPL
335467 2005 WB27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
335468 2005 WU35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
335469 2005 WB63 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
335470 2005 WU63 25/11/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
335471 2005 WX68 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
335472 2005 WW88 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
335473 2005 WE94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
335474 2005 WS94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
335475 2005 WD96 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
335476 2005 WB99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
335477 2005 WL103 26/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
335478 2005 WR112 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
335479 2005 WA114 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
335480 2005 WY129 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
335481 2005 WJ138 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
335482 2005 WC140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
335483 2005 WF144 30/11/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
335484 2005 WZ149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
335485 2005 WD154 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
335486 2005 WO177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
335487 2005 WF194 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
335488 2005 WZ203 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
335489 2005 WL210 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
335490 2005 XG5 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
335491 2005 XR24 02/12/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
335492 2005 XC51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
335493 2005 XU55 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
335494 2005 XS86 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
335495 2005 XZ114 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
335496 2005 XK115 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
335497 2005 YK5 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
335498 2005 YX16 22/12/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
335499 2005 YB28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335500 2005 YQ29 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
335501 2005 YX49 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
335502 2005 YT53 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
335503 2005 YJ55 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
335504 2005 YN65 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
335505 2005 YZ72 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335506 2005 YR93 26/12/2005 Marly Naef Obs. 1,4 km MPC · JPL
335507 2005 YF114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335508 2005 YJ142 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
335509 2005 YB143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
335510 2005 YO144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
335511 2005 YA145 19/12/2001 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
335512 2005 YF168 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335513 2005 YR169 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
335514 2005 YW169 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
335515 2005 YP182 30/12/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
335516 2005 YT199 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
335517 2005 YZ206 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
335518 2005 YC211 25/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
335519 2005 YZ217 31/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
335520 2005 YT241 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335521 2005 YB257 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
335522 2005 YA268 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
335523 2006 AY13 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
335524 2006 AK23 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
335525 2006 AZ23 04/01/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
335526 2006 AD25 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
335527 2006 AV27 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
335528 2006 AN31 05/01/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
335529 2006 AE57 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
335530 2006 AH59 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
335531 2006 AA72 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
335532 2006 AT81 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
335533 2006 AH83 04/01/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
335534 2006 AA86 12/01/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
335535 2006 AW93 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
335536 2006 AJ100 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
335537 2006 AE105 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
335538 2006 BK2 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
335539 2006 BT5 08/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
335540 2006 BY5 18/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
335541 2006 BC32 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
335542 2006 BL33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
335543 2006 BO43 23/01/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
335544 2006 BK62 22/01/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
335545 2006 BA69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
335546 2006 BT78 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
335547 2006 BA90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
335548 2006 BP98 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
335549 2006 BC114 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
335550 2006 BX123 22/08/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
335551 2006 BZ125 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
335552 2006 BS129 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
335553 2006 BK133 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
335554 2006 BO142 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
335555 2006 BG149 23/01/2006 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
335556 2006 BV157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
335557 2006 BQ193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
335558 2006 BC194 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
335559 2006 BL220 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
335560 2006 BT228 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
335561 2006 BU249 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
335562 2006 BP252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335563 2006 BQ253 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
335564 2006 BL262 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
335565 2006 BO267 26/01/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
335566 2006 CJ1 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
335567 2006 CK5 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
335568 2006 CG20 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
335569 2006 CR22 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
335570 2006 CB39 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
335571 2006 CB40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
335572 2006 CC47 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
335573 2006 CQ47 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
335574 2006 CJ51 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
335575 2006 DH2 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
335576 2006 DC4 20/02/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
335577 2006 DE4 20/02/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
335578 2006 DK13 22/02/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
335579 2006 DK20 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
335580 2006 DQ22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
335581 2006 DM23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
335582 2006 DJ29 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
335583 2006 DR40 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
335584 2006 DL41 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
335585 2006 DC57 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
335586 2006 DF61 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
335587 2006 DG66 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
335588 2006 DU67 23/02/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
335589 2006 DF88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
335590 2006 DV123 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
335591 2006 DY131 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
335592 2006 DE133 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
335593 2006 DM140 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
335594 2006 DL153 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
335595 2006 DV155 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
335596 2006 DA160 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
335597 2006 DM171 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
335598 2006 DD202 20/02/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
335599 2006 DY216 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
335600 2006 EO1 02/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
335601 2006 EX17 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
335602 2006 EO20 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
335603 2006 EY23 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
335604 2006 EH33 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
335605 2006 EW34 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
335606 2006 EK42 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
335607 2006 EW42 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
335608 2006 EN52 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
335609 2006 EA53 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
335610 2006 EL63 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
335611 2006 EW71 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
335612 2006 EN74 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
335613 2006 FM9 26/03/2006 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
335614 2006 FG15 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
335615 2006 FF18 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
335616 2006 FG33 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
335617 2006 FQ42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
335618 2006 GE11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
335619 2006 GJ21 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
335620 2006 GZ26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
335621 2006 GA37 08/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
335622 2006 HM4 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
335623 2006 HZ4 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
335624 2006 HW26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
335625 2006 HD27 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
335626 2006 HC51 24/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
335627 2006 HW62 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
335628 2006 HH69 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
335629 2006 HF153 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
335630 2006 JM3 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
335631 2006 JY11 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
335632 2006 JY15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
335633 2006 JN20 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
335634 2006 JR20 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
335635 2006 JB28 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
335636 2006 JZ35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
335637 2006 KP6 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
335638 2006 KQ19 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
335639 2006 KR19 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
335640 2006 KC28 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
335641 2006 KD32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
335642 2006 KH36 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
335643 2006 KM43 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
335644 2006 KQ52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
335645 2006 KP55 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
335646 2006 KC64 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
335647 2006 KU69 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
335648 2006 KB111 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
335649 2006 KG119 31/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
335650 2006 LE3 15/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
335651 2006 OK 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
335652 2006 OF11 20/07/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
335653 2006 PU1 12/08/2006 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
335654 2006 PY3 14/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 6,5 km MPC · JPL
335655 2006 PE29 12/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
335656 2006 QL5 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
335657 2006 QU19 18/08/2006 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
335658 2006 QC69 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
335659 2006 RZ25 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
335660 2006 SX1 16/09/2006 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
335661 2006 SE63 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
335662 2006 SZ128 17/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
335663 2006 SP135 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
335664 2006 SK139 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
335665 2006 SA152 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
335666 2006 SQ171 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
335667 2006 SM213 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
335668 2006 ST372 24/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 540 m MPC · JPL
335669 2006 TS17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
335670 2006 TH22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335671 2006 TS91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
335672 2006 UT45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
335673 2006 UG246 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
335674 2006 UP246 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
335675 2006 UJ278 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
335676 2006 UP279 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
335677 2006 UM338 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
335678 2006 UE361 19/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
335679 2006 VR20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
335680 2006 VV47 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
335681 2006 VA59 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
335682 2006 VZ59 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335683 2006 VL63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335684 2006 VA101 22/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
335685 2006 VL101 18/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
335686 2006 VU169 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335687 2006 WD39 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
335688 2006 WG56 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
335689 2006 WQ102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
335690 2006 WZ128 27/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
335691 2006 WK153 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
335692 2006 WA155 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
335693 2006 WO168 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
335694 2006 WC193 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
335695 2006 WA204 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
335696 2006 WZ205 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
335697 2006 XL1 11/12/2006 7300 W. K. Y. Yeung 710 m MPC · JPL
335698 2006 XH19 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
335699 2006 XU51 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
335700 2006 XG69 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
335701 2006 YC10 21/12/2006 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
335702 2006 YM15 20/12/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
335703 2006 YD36 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
335704 2006 YX53 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
335705 2007 AS 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
335706 2007 AS3 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
335707 2007 AG4 08/01/2007 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
335708 2007 AM28 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
335709 2007 BB10 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
335710 2007 BZ41 24/01/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
335711 2007 BT48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
335712 2007 BO75 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
335713 2007 CK4 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
335714 2007 CT4 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
335715 2007 CL6 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
335716 2007 CV7 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
335717 2007 CF17 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
335718 2007 CD20 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
335719 2007 CZ24 08/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
335720 2007 CU38 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
335721 2007 CJ41 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
335722 2007 CS53 15/02/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
335723 2007 CJ59 10/02/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
335724 2007 CZ62 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
335725 2007 DP11 20/02/2007 Vicques M. Ory 760 m MPC · JPL
335726 2007 DU15 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
335727 2007 DE29 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
335728 2007 DX32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
335729 2007 DG36 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
335730 2007 DL36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
335731 2007 DS45 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
335732 2007 DG50 16/02/2007 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
335733 2007 DR60 30/01/2007 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
335734 2007 DE82 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
335735 2007 DS86 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
335736 2007 DA91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
335737 2007 DB102 24/02/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,2 km MPC · JPL
335738 2007 DA111 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
335739 2007 DD116 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
335740 2007 EJ2 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
335741 2007 EH7 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
335742 2007 EW11 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
335743 2007 EY13 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
335744 2007 EQ16 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
335745 2007 EW22 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
335746 2007 EJ26 11/03/2007 Catalina CSS AMO 780 m MPC · JPL
335747 2007 EA39 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
335748 2007 EH44 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
335749 2007 ER47 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
335750 2007 EH49 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335751 2007 ER52 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
335752 2007 ET55 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
335753 2007 EO73 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
335754 2007 EQ73 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
335755 2007 EO76 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
335756 2007 EY82 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
335757 2007 EW86 13/03/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
335758 2007 EM88 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
335759 2007 EO91 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
335760 2007 EU100 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
335761 2007 EJ104 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
335762 2007 EV113 11/02/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
335763 2007 ET116 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
335764 2007 ET117 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
335765 2007 EX119 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
335766 2007 EC141 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
335767 2007 EV145 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
335768 2007 EH150 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
335769 2007 ET151 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
335770 2007 EP156 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
335771 2007 EF161 14/03/2007 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
335772 2007 EA166 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
335773 2007 ER178 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
335774 2007 EY178 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
335775 2007 EH180 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
335776 2007 EU180 14/03/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
335777 2007 EX193 14/03/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
335778 2007 EQ203 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
335779 2007 EW214 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
335780 2007 ED216 13/03/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
335781 2007 EN218 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
335782 2007 FR4 19/03/2007 La Sagra Mallorca Obs. 660 m MPC · JPL
335783 2007 FR10 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
335784 2007 FP15 19/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
335785 2007 FJ19 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
335786 2007 FM33 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
335787 2007 FQ47 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
335788 2007 GJ 07/04/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
335789 2007 GN13 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
335790 2007 GN37 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
335791 2007 GK46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
335792 2007 GN51 11/04/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
335793 2007 GF59 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
335794 2007 GQ59 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
335795 2007 GT60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
335796 2007 GN73 15/04/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
335797 2007 HJ1 16/04/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
335798 2007 HM15 19/04/2007 Pises Pises Obs. 1,2 km MPC · JPL
335799 Zonglü 2007 HW15 19/04/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 2,3 km MPC · JPL
335800 2007 HM24 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
335801 2007 HK41 20/04/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
335802 2007 HF46 20/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
335803 2007 HK59 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
335804 2007 HW66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
335805 2007 HA82 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
335806 2007 HA84 26/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
335807 2007 HE97 23/04/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
335808 2007 JG 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
335809 2007 JG4 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
335810 2007 JR4 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
335811 2007 JE5 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
335812 2007 JR10 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
335813 2007 JZ11 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
335814 2007 JA12 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
335815 2007 JS17 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
335816 2007 JT17 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
335817 2007 JU17 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
335818 2007 JV17 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
335819 2007 JO18 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
335820 2007 JB20 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
335821 2007 JD32 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
335822 2007 JR40 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
335823 2007 JU42 09/04/2007 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
335824 2007 KN7 16/05/2007 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
335825 2007 LN3 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
335826 2007 LD4 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
335827 2007 LJ5 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
335828 2007 LS5 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
335829 2007 LD6 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
335830 2007 LY7 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
335831 2007 LH9 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
335832 2007 LJ9 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
335833 2007 LW16 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
335834 2007 LE20 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
335835 2007 LE24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
335836 2007 LY26 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
335837 2007 LZ33 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
335838 2007 LP34 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
335839 2007 MQ1 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
335840 2007 MM2 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
335841 2007 MG4 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
335842 2007 MP5 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
335843 2007 MN6 21/06/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 4,6 km MPC · JPL
335844 2007 MX8 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
335845 2007 MP16 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
335846 2007 MW21 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
335847 2007 OJ10 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
335848 2007 PP24 12/08/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
335849 2007 PQ46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
335850 2007 QO5 17/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
335851 2007 QZ11 22/08/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,0 km MPC · JPL
335852 2007 QJ17 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
335853 Valléedaoste 2007 RT6 07/09/2007 OAVdA, Saint-Barthelemy A. Carbognani 3,3 km MPC · JPL
335854 2007 RT8 04/01/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
335855 2007 RD16 12/09/2007 Altschwendt W. Ries 3,3 km MPC · JPL
335856 2007 RH16 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
335857 2007 RO18 12/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,5 km MPC · JPL
335858 2007 RB23 03/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
335859 2007 RE43 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
335860 2007 RQ45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
335861 2007 RV51 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
335862 2007 RK52 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
335863 2007 RR52 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
335864 2007 RG53 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
335865 2007 RM54 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
335866 2007 RX54 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
335867 2007 RL55 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
335868 2007 RP68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
335869 2007 RZ97 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
335870 2007 RQ102 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
335871 2007 RG109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
335872 2007 RY114 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
335873 2007 RG115 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
335874 2007 RW117 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
335875 2007 RL118 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
335876 2007 RP126 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
335877 2007 RC128 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
335878 2007 RB129 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
335879 2007 RX130 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
335880 2007 RL143 14/09/2007 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
335881 2007 RF146 15/09/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
335882 2007 RC152 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
335883 2007 RW163 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
335884 2007 RO165 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
335885 2007 RE170 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
335886 2007 RA173 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
335887 2007 RD173 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
335888 2007 RO188 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
335889 2007 RF190 11/09/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
335890 2007 RQ190 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
335891 2007 RE192 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,2 km MPC · JPL
335892 2007 RH207 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
335893 2007 RT207 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
335894 2007 RU215 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
335895 2007 RB218 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
335896 2007 RC219 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
335897 2007 RO226 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
335898 2007 RG227 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
335899 2007 RN231 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
335900 2007 RR247 13/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
335901 2007 RE268 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
335902 2007 RQ285 14/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
335903 2007 RM291 12/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
335904 2007 RF295 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
335905 2007 RS300 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
335906 2007 RV310 13/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
335907 2007 RD312 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
335908 2007 RS313 12/09/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
335909 2007 RH315 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
335910 2007 RS315 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
335911 2007 RC318 11/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
335912 2007 RP318 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
335913 2007 RK320 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
335914 2007 RR321 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
335915 2007 RU323 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
335916 2007 SM10 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
335917 2007 SV14 21/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
335918 2007 SG15 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
335919 2007 SQ16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
335920 2007 SW18 18/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
335921 2007 SH21 18/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
335922 2007 SJ23 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
335923 2007 TF3 05/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,6 km MPC · JPL
335924 2007 TO11 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
335925 2007 TF13 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
335926 2007 TG13 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
335927 2007 TX16 06/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 5,1 km MPC · JPL
335928 2007 TL17 07/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,5 km MPC · JPL
335929 2007 TC20 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
335930 2007 TW20 09/10/2007 Altschwendt W. Ries 2,9 km MPC · JPL
335931 2007 TW23 09/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
335932 2007 TG31 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
335933 2007 TV31 05/10/2007 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
335934 2007 TE33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
335935 2007 TF37 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
335936 2007 TU50 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
335937 2007 TB52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
335938 2007 TL54 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
335939 2007 TW54 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
335940 2007 TR60 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
335941 2007 TO61 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
335942 2007 TC62 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
335943 2007 TO66 10/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,2 km MPC · JPL
335944 2007 TJ67 07/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
335945 2007 TQ67 08/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
335946 2007 TF71 14/10/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
335947 2007 TY77 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
335948 2007 TT88 08/10/2007 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
335949 2007 TF91 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
335950 2007 TR91 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
335951 2007 TB93 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
335952 2007 TD94 07/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
335953 2007 TG94 07/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
335954 2007 TB107 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
335955 2007 TS108 07/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
335956 2007 TP120 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
335957 2007 TL121 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
335958 2007 TP139 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
335959 2007 TZ145 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
335960 2007 TW150 09/10/2007 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
335961 2007 TB152 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
335962 2007 TE152 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
335963 2007 TC154 09/10/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
335964 2007 TM157 09/10/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
335965 2007 TF162 11/10/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
335966 2007 TO168 12/10/2007 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
335967 2007 TA169 12/10/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
335968 2007 TW171 21/09/2007 XuYi PMO NEO 5,0 km MPC · JPL
335969 2007 TM174 04/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
335970 2007 TW183 09/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
335971 2007 TP196 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
335972 2007 TK197 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
335973 2007 TY207 10/10/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
335974 2007 TE217 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
335975 2007 TV222 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
335976 2007 TJ224 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
335977 2007 TB225 11/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
335978 2007 TG226 08/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
335979 2007 TM226 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
335980 2007 TV237 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
335981 2007 TZ239 14/10/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
335982 2007 TD240 14/10/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
335983 2007 TH240 14/10/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
335984 2007 TK247 10/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
335985 2007 TD248 10/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
335986 2007 TF255 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
335987 2007 TV266 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
335988 2007 TK273 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
335989 2007 TW275 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
335990 2007 TE302 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
335991 2007 TR307 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
335992 2007 TG320 13/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
335993 2007 TY329 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
335994 2007 TA354 10/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
335995 2007 TJ354 24/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
335996 2007 TR354 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
335997 2007 TL355 11/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
335998 2007 TV355 11/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
335999 2007 TY355 11/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
336000 2007 TC357 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

331.000s  • 332.000s  • 333.000s  • 334.000s  • 335.000s  • 336.000s  • 337.000s  • 338.000s  • 339.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001