Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/526001–527000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
526001 2005 UM232 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
526002 2005 UZ232 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
526003 2005 UQ234 25/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
526004 2005 UM235 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
526005 2005 UK245 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
526006 2005 UC247 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
526007 2005 UJ248 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
526008 2005 UK249 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
526009 2005 UU252 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
526010 2005 UG254 29/10/2005 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
526011 2005 UV256 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
526012 2005 UT258 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
526013 2005 UM259 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
526014 2005 UL261 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
526015 2005 UO262 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
526016 2005 UW265 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
526017 2005 UY271 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
526018 2005 UE273 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
526019 2005 UN273 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
526020 2005 UJ279 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
526021 2005 UG281 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
526022 2005 US285 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526023 2005 UJ286 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
526024 2005 UP288 10/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
526025 2005 UQ288 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
526026 2005 UT288 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
526027 2005 UP290 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
526028 2005 UK294 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
526029 2005 UC297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
526030 2005 US298 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
526031 2005 UY298 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
526032 2005 UR301 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
526033 2005 UY301 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
526034 2005 UC302 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
526035 2005 UH303 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
526036 2005 UY304 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
526037 2005 UB305 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
526038 2005 US314 28/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
526039 2005 UA316 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
526040 2005 UO316 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526041 2005 UY319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
526042 2005 UM321 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
526043 2005 UX326 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
526044 2005 UU329 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
526045 2005 UF331 29/09/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
526046 2005 UE333 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
526047 2005 UH333 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
526048 2005 UV333 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
526049 2005 UC334 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
526050 2005 UG337 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
526051 2005 UP338 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
526052 2005 UV338 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
526053 2005 UM339 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
526054 2005 UP339 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
526055 2005 UA344 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
526056 2005 UO345 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
526057 2005 UO350 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
526058 2005 UZ350 29/10/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
526059 2005 UW352 29/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
526060 2005 UN353 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526061 2005 US355 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
526062 2005 UK359 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
526063 2005 UW362 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
526064 2005 UR366 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
526065 2005 US367 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
526066 2005 UK369 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
526067 2005 UN370 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
526068 2005 UR371 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
526069 2005 UA372 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
526070 2005 UO372 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
526071 2005 UH373 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
526072 2005 UD376 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
526073 2005 UP378 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
526074 2005 UX384 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
526075 2005 UH385 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
526076 2005 UM392 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
526077 2005 US393 28/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
526078 2005 UH394 29/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
526079 2005 UX396 27/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
526080 2005 UW401 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
526081 2005 UN404 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
526082 2005 UQ406 30/10/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
526083 2005 UR408 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
526084 2005 UN409 31/10/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
526085 2005 UM412 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
526086 2005 UD416 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
526087 2005 UZ416 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
526088 2005 UH417 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
526089 2005 UK418 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
526090 2005 UJ419 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
526091 2005 UU420 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
526092 2005 UD421 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
526093 2005 UJ425 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
526094 2005 UF430 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
526095 2005 UH430 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
526096 2005 UZ431 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526097 2005 UY433 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
526098 2005 UV434 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
526099 2005 UK435 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
526100 2005 UO441 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
526101 2005 UW441 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
526102 2005 UK442 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
526103 2005 UO444 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
526104 2005 UH445 22/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
526105 2005 UV445 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
526106 2005 UW447 30/10/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
526107 2005 UJ448 30/10/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
526108 2005 UW450 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
526109 2005 UN451 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
526110 2005 UU452 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
526111 2005 UJ456 08/10/2005 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
526112 2005 UP456 30/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
526113 2005 UL458 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
526114 2005 UM458 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
526115 2005 UM459 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
526116 2005 UV459 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
526117 2005 UT461 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
526118 2005 UR462 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
526119 2005 UG463 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
526120 2005 UJ464 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
526121 2005 UM464 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
526122 2005 UP465 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
526123 2005 UG467 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
526124 2005 UO471 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526125 2005 UT475 22/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
526126 2005 UK485 22/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
526127 2005 UY492 10/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
526128 2005 UQ499 27/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
526129 2005 UW501 01/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
526130 2005 UA520 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 650 m MPC · JPL
526131 2005 UX525 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
526132 2005 UZ525 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
526133 2005 UP529 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
526134 2005 UZ532 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
526135 2005 UB533 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
526136 2005 UC533 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
526137 2005 UK533 28/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
526138 2005 UL533 05/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
526139 2005 UN533 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
526140 2005 VO2 30/09/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
526141 2005 VC5 08/11/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 860 m MPC · JPL
526142 2005 VE19 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
526143 2005 VC25 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526144 2005 VL28 31/10/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
526145 2005 VJ35 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
526146 2005 VN42 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
526147 2005 VW45 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
526148 2005 VX49 23/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
526149 2005 VR51 22/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
526150 2005 VK69 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
526151 2005 VE80 29/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
526152 2005 VR83 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
526153 2005 VW95 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
526154 2005 VY98 10/11/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
526155 2005 VG102 10/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
526156 2005 VU102 03/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
526157 2005 VM106 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526158 2005 VO111 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
526159 2005 VO114 10/11/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
526160 2005 VL134 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
526161 2005 VF138 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
526162 2005 VH138 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
526163 2005 VJ138 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
526164 2005 VK138 03/11/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
526165 2005 WA5 02/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
526166 2005 WG12 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
526167 2005 WW12 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
526168 2005 WF15 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
526169 2005 WP21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
526170 2005 WT24 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
526171 2005 WP26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526172 2005 WM28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
526173 2005 WV30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
526174 2005 WZ30 11/11/2005 Campo Imperatore CINEOS 570 m MPC · JPL
526175 2005 WR31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
526176 2005 WF32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526177 2005 WL32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
526178 2005 WW35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
526179 2005 WW42 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
526180 2005 WV44 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
526181 2005 WM52 31/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
526182 2005 WG53 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
526183 2005 WX56 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
526184 2005 WP58 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
526185 2005 WQ59 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
526186 2005 WT69 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
526187 2005 WN76 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
526188 2005 WT81 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
526189 2005 WV82 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
526190 2005 WY86 28/11/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
526191 2005 WY90 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526192 2005 WO95 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
526193 2005 WD102 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
526194 2005 WQ115 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
526195 2005 WP116 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
526196 2005 WV121 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
526197 2005 WP122 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
526198 2005 WM125 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
526199 2005 WN132 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
526200 2005 WQ139 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
526201 2005 WC142 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
526202 2005 WZ143 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
526203 2005 WF151 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
526204 2005 WB159 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
526205 2005 WJ176 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
526206 2005 WD183 02/11/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
526207 2005 WF190 05/11/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
526208 2005 WT191 25/11/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
526209 2005 WG192 31/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
526210 2005 WL192 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
526211 2005 XA12 01/12/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
526212 2005 XW21 21/11/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
526213 2005 XD30 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
526214 2005 XP30 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
526215 2005 XE34 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
526216 2005 XP34 01/12/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
526217 2005 XV36 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
526218 2005 XT48 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
526219 2005 XB50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
526220 2005 XU52 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526221 2005 XY58 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
526222 2005 XM60 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
526223 2005 XR70 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
526224 2005 XZ80 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
526225 2005 XY96 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
526226 2005 YN2 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
526227 2005 YZ7 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
526228 2005 YP12 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
526229 2005 YG13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
526230 2005 YU14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
526231 2005 YV14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
526232 2005 YF17 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
526233 2005 YA21 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
526234 2005 YH25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526235 2005 YV27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
526236 2005 YV34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
526237 2005 YF36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
526238 2005 YY36 25/12/2005 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
526239 2005 YG47 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
526240 2005 YL59 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
526241 2005 YV64 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
526242 2005 YU82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
526243 2005 YM84 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
526244 2005 YR92 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
526245 2005 YA93 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
526246 2005 YG97 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
526247 2005 YY97 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
526248 2005 YD98 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
526249 2005 YW114 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
526250 2005 YB115 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
526251 2005 YY117 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
526252 2005 YO124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
526253 2005 YV124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
526254 2005 YZ125 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
526255 2005 YP128 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
526256 2005 YW128 05/12/2005 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
526257 2005 YT135 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
526258 2005 YS137 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
526259 2005 YH140 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
526260 2005 YU158 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
526261 2005 YS166 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
526262 2005 YV166 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
526263 2005 YM172 23/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
526264 2005 YQ180 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
526265 2005 YF188 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526266 2005 YG193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
526267 2005 YR193 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
526268 2005 YH196 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
526269 2005 YX202 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
526270 2005 YD207 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
526271 2005 YO230 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
526272 2006 AD13 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
526273 2006 AY33 06/01/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
526274 2006 AF35 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
526275 2006 AS37 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
526276 2006 AW46 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
526277 2006 AX53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
526278 2006 AE60 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
526279 2006 AK60 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
526280 2006 AP64 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
526281 2006 AX69 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
526282 2006 AA89 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
526283 2006 AA90 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
526284 2006 AB90 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
526285 2006 AE100 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
526286 2006 AY107 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
526287 2006 AD108 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
526288 2006 AL108 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
526289 2006 BT10 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526290 2006 BE13 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
526291 2006 BQ13 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
526292 2006 BQ16 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
526293 2006 BL20 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
526294 2006 BX30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526295 2006 BE43 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
526296 2006 BD52 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526297 2006 BE63 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
526298 2006 BP64 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
526299 2006 BY69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
526300 2006 BJ74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
526301 2006 BZ79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
526302 2006 BZ86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
526303 2006 BJ88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526304 2006 BJ90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
526305 2006 BB91 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
526306 2006 BC95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
526307 2006 BP97 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
526308 2006 BF100 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
526309 2006 BS113 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
526310 2006 BF126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
526311 2006 BE137 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
526312 2006 BO141 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
526313 2006 BW150 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
526314 2006 BS156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526315 2006 BZ167 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
526316 2006 BH169 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
526317 2006 BO169 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
526318 2006 BG175 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
526319 2006 BA186 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
526320 2006 BL202 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
526321 2006 BK206 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
526322 2006 BU211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
526323 2006 BP213 22/01/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
526324 2006 BB217 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
526325 2006 BD222 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
526326 2006 BA228 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
526327 2006 BJ236 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
526328 2006 BC239 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
526329 2006 BJ270 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
526330 2006 BH278 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
526331 2006 BF286 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
526332 2006 BJ286 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
526333 2006 BK286 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
526334 2006 BL286 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
526335 2006 BO286 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
526336 2006 CP 03/02/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
526337 2006 CU3 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
526338 2006 CO23 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
526339 2006 CQ23 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
526340 2006 CX24 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
526341 2006 CG27 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
526342 2006 CE32 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
526343 2006 CG44 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
526344 2006 CX45 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
526345 2006 CS50 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
526346 2006 CH64 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
526347 2006 CV64 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
526348 2006 CX64 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
526349 2006 CD71 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
526350 2006 CK81 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
526351 2006 DP23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
526352 2006 DO24 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
526353 2006 DY26 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
526354 2006 DU36 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
526355 2006 DN45 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
526356 2006 DW68 01/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
526357 2006 DF73 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
526358 2006 DS89 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
526359 2006 DW91 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
526360 2006 DX92 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
526361 2006 DF95 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
526362 2006 DK98 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
526363 2006 DH107 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
526364 2006 DB108 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526365 2006 DL112 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
526366 2006 DU117 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
526367 2006 DV121 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
526368 2006 DD124 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
526369 2006 DK134 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
526370 2006 DX136 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526371 2006 DC142 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
526372 2006 DJ205 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526373 2006 DZ205 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
526374 2006 DM213 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
526375 2006 DM216 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
526376 2006 DG219 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
526377 2006 DN219 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
526378 2006 EL7 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
526379 2006 EJ15 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
526380 2006 EH18 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
526381 2006 EJ31 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
526382 2006 EE45 04/03/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
526383 2006 EQ46 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
526384 2006 EE66 05/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
526385 2006 FP15 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
526386 2006 FK30 25/03/2006 Eskridge Farpoint Obs. 1,3 km MPC · JPL
526387 2006 FG42 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
526388 2006 FW55 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
526389 2006 FG56 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
526390 2006 GW30 02/04/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
526391 2006 GT31 04/04/2006 Eskridge Farpoint Obs. 1,4 km MPC · JPL
526392 2006 GM37 04/04/2006 Lulin Q.-z. Ye 1,4 km MPC · JPL
526393 2006 GY37 08/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
526394 2006 GJ39 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
526395 2006 GV55 09/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
526396 2006 HL4 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
526397 2006 HL7 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
526398 2006 HK35 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
526399 2006 HH40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
526400 2006 HN48 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
526401 2006 HR52 18/04/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
526402 2006 HP74 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
526403 2006 HN81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
526404 2006 HZ98 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
526405 2006 HO113 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
526406 2006 HL114 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
526407 2006 HP114 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
526408 2006 HS130 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
526409 2006 HX154 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
526410 2006 HZ154 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
526411 2006 HA155 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
526412 2006 HC155 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
526413 2006 HE155 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
526414 2006 JR4 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
526415 2006 JM7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526416 2006 JB13 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526417 2006 JC18 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
526418 2006 JF20 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
526419 2006 JB22 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
526420 2006 JL24 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
526421 2006 JT39 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
526422 2006 JL50 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
526423 2006 JS61 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
526424 2006 JD63 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
526425 2006 JK82 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
526426 2006 JN82 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
526427 2006 JO82 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
526428 2006 KX11 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
526429 2006 KU12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526430 2006 KZ17 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
526431 2006 KF21 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
526432 2006 KG23 16/05/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
526433 2006 KQ45 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
526434 2006 KB47 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
526435 2006 KY47 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
526436 2006 KS52 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
526437 2006 KQ61 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
526438 2006 KB68 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
526439 2006 KO74 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
526440 2006 KZ74 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
526441 2006 KE88 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
526442 2006 KU91 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
526443 2006 KH111 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
526444 2006 KC122 04/05/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
526445 2006 KH123 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
526446 2006 KE146 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
526447 2006 MM10 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
526448 2006 OM6 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
526449 2006 OH15 31/07/2006 Siding Spring SSS 590 m MPC · JPL
526450 2006 OY21 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
526451 2006 OK38 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
526452 2006 PE14 14/08/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
526453 2006 PO19 13/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
526454 2006 PH22 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
526455 2006 QJ5 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
526456 2006 QO37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
526457 2006 QY39 24/08/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 940 m MPC · JPL
526458 2006 QR49 22/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
526459 2006 QV84 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
526460 2006 QY89 28/08/2006 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 2,9 km MPC · JPL
526461 2006 QR95 16/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
526462 2006 QG121 29/08/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
526463 2006 QU121 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
526464 2006 QX129 19/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
526465 2006 QC135 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
526466 2006 QW149 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
526467 2006 QJ151 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
526468 2006 QP154 21/08/2006 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
526469 2006 QQ154 18/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
526470 2006 QX168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
526471 2006 QU185 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
526472 2006 QB188 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
526473 2006 QE188 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
526474 2006 QH188 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
526475 2006 QJ188 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
526476 2006 QL188 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
526477 2006 QO188 28/08/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
526478 2006 RM2 11/09/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 590 m MPC · JPL
526479 2006 RL13 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
526480 2006 RB14 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
526481 2006 RF14 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
526482 2006 RE18 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
526483 2006 RB22 29/08/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
526484 2006 RG30 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
526485 2006 RH42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
526486 2006 RU72 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
526487 2006 RL84 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
526488 2006 RN91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
526489 2006 RC92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
526490 2006 RM98 14/09/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
526491 2006 RW101 14/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
526492 Theaket 2006 RQ109 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 650 m MPC · JPL
526493 2006 RK121 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
526494 2006 RC123 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
526495 2006 SL2 16/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
526496 2006 SA3 16/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
526497 2006 SU25 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
526498 2006 SU26 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
526499 2006 SJ30 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
526500 2006 SO45 18/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
526501 2006 SG50 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
526502 2006 SL58 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
526503 2006 ST58 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
526504 2006 SK67 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
526505 2006 SF68 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
526506 2006 SG72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
526507 2006 SS90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
526508 2006 SN98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
526509 2006 SP100 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
526510 2006 SG102 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
526511 2006 SD106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
526512 2006 SV109 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
526513 2006 SS124 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
526514 2006 SG127 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
526515 2006 SM129 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
526516 2006 ST139 14/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
526517 2006 SY139 14/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
526518 2006 SZ139 22/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
526519 2006 SU142 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
526520 2006 SV143 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
526521 2006 SO150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
526522 2006 SO152 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
526523 2006 SJ158 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
526524 2006 SB159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
526525 2006 SL162 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
526526 2006 SX166 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
526527 2006 SM175 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
526528 2006 SD182 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
526529 2006 SO184 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
526530 2006 ST186 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
526531 2006 SX194 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
526532 2006 SB202 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
526533 2006 SU213 27/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
526534 2006 SB224 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
526535 2006 SF239 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
526536 2006 SR246 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
526537 2006 SK248 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
526538 2006 SK254 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
526539 2006 SW257 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
526540 2006 SJ261 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
526541 2006 SO263 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
526542 2006 SX263 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
526543 2006 SH271 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
526544 2006 SQ281 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
526545 2006 SY296 17/09/2006 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
526546 2006 SR297 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
526547 2006 SY297 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
526548 2006 SM298 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
526549 2006 SE308 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
526550 2006 SF313 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
526551 2006 SQ313 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
526552 2006 SK326 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
526553 2006 SR329 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
526554 2006 SL330 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
526555 2006 SD333 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
526556 2006 SV346 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
526557 2006 SG347 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
526558 2006 SS347 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
526559 2006 SW349 16/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
526560 2006 SP364 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
526561 2006 SS376 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
526562 2006 SE382 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 900 m MPC · JPL
526563 2006 SY398 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
526564 2006 SZ398 17/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
526565 2006 SF400 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 340 m MPC · JPL
526566 2006 SG404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
526567 2006 SZ404 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
526568 2006 SN405 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
526569 2006 SS415 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
526570 2006 SA416 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
526571 2006 SG416 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
526572 2006 SC422 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
526573 2006 SF422 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
526574 2006 SM422 17/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
526575 2006 SP422 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
526576 2006 SS422 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
526577 2006 SW422 17/09/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
526578 2006 SB423 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
526579 2006 SG423 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
526580 2006 SK423 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
526581 2006 SV423 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
526582 2006 SB424 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
526583 2006 SC424 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
526584 2006 SJ424 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
526585 2006 SL424 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
526586 2006 SU424 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
526587 2006 TB 01/10/2006 Siding Spring SSS 340 m MPC · JPL
526588 2006 TQ3 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
526589 2006 TB4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
526590 2006 TF9 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
526591 2006 TL13 10/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
526592 2006 TY14 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
526593 2006 TE15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
526594 2006 TR17 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
526595 2006 TK24 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
526596 2006 TX27 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
526597 2006 TG34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
526598 2006 TQ34 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
526599 2006 TT35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
526600 2006 TN44 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
526601 2006 TD47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
526602 2006 TC53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
526603 2006 TU79 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
526604 2006 TT82 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
526605 2006 TD83 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
526606 2006 TR84 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
526607 2006 TM85 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
526608 2006 TS87 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
526609 2006 TC92 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
526610 2006 TD96 28/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
526611 2006 TB98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
526612 2006 TR98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
526613 2006 TR99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
526614 2006 TF100 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
526615 2006 TJ101 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
526616 2006 TP101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
526617 2006 TU102 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
526618 2006 TS104 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
526619 2006 TM105 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
526620 2006 TD122 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
526621 2006 TT127 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
526622 2006 TW128 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
526623 2006 TB132 02/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
526624 2006 TH132 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
526625 2006 TT132 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
526626 2006 TJ133 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
526627 2006 TK133 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
526628 2006 TP133 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
526629 2006 UF11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
526630 2006 UK12 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
526631 2006 UW17 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
526632 2006 UE19 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
526633 2006 UG36 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
526634 2006 UV36 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
526635 2006 UA44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
526636 2006 UA49 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
526637 2006 UA50 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
526638 2006 US50 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
526639 2006 UN51 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
526640 2006 UF55 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
526641 2006 UN57 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
526642 2006 UK66 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
526643 2006 UF72 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
526644 2006 UT72 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
526645 2006 UP74 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
526646 2006 UQ81 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
526647 2006 UB86 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
526648 2006 UW89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
526649 2006 UZ95 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
526650 2006 UC97 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
526651 2006 UN100 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
526652 2006 UR107 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
526653 2006 UH110 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
526654 2006 UM110 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
526655 2006 UK118 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
526656 2006 UN121 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
526657 2006 UN130 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
526658 2006 UJ131 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
526659 2006 UZ147 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
526660 2006 UU157 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
526661 2006 UD168 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
526662 2006 UB169 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
526663 2006 UJ187 17/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
526664 2006 UP193 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
526665 2006 US194 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
526666 2006 UM201 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
526667 2006 UY204 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
526668 2006 UP206 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
526669 2006 UD211 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
526670 2006 UL217 31/10/2006 Socorro LINEAR 250 m MPC · JPL
526671 2006 UF235 28/08/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
526672 2006 UY238 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
526673 2006 UC258 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
526674 2006 UU271 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
526675 2006 UE280 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
526676 2006 US281 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
526677 2006 UC290 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
526678 2006 UL299 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
526679 2006 UT299 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
526680 2006 UK346 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
526681 2006 UX346 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
526682 2006 UW362 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
526683 2006 UX362 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
526684 2006 UG364 19/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
526685 2006 UT364 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
526686 2006 UX364 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
526687 2006 UG365 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
526688 2006 UH365 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
526689 2006 UJ365 27/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
526690 2006 UN365 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
526691 2006 UR365 30/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
526692 2006 VM 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
526693 2006 VW8 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
526694 2006 VG16 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
526695 2006 VO18 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
526696 2006 VK20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
526697 2006 VO21 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
526698 2006 VY27 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
526699 2006 VA28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
526700 2006 VE30 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
526701 2006 VE37 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
526702 2006 VG46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
526703 2006 VO46 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
526704 2006 VD47 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
526705 2006 VX60 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
526706 2006 VT68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
526707 2006 VO73 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
526708 2006 VJ77 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
526709 2006 VJ80 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
526710 2006 VN118 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
526711 2006 VT127 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
526712 2006 VM138 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
526713 2006 VV145 15/11/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
526714 2006 VW169 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
526715 2006 VT172 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
526716 2006 VX172 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
526717 2006 VA175 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
526718 2006 VL175 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
526719 2006 VT175 13/11/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
526720 2006 VX175 13/11/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
526721 2006 VE176 15/11/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
526722 2006 WP5 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
526723 2006 WK7 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
526724 2006 WB29 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
526725 2006 WP31 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
526726 2006 WG34 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
526727 2006 WW40 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
526728 2006 WB42 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
526729 2006 WD44 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
526730 2006 WL47 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
526731 2006 WP54 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
526732 2006 WT56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
526733 2006 WF59 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
526734 2006 WO76 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
526735 2006 WN80 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
526736 2006 WC85 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
526737 2006 WT87 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
526738 2006 WC99 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
526739 2006 WR102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
526740 2006 WE105 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
526741 2006 WW121 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
526742 2006 WR127 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 310 m MPC · JPL
526743 2006 WH139 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
526744 2006 WU139 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
526745 2006 WG146 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
526746 2006 WM147 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
526747 2006 WG150 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
526748 2006 WE154 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
526749 2006 WC160 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
526750 2006 WT161 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
526751 2006 WE163 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
526752 2006 WG169 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
526753 2006 WX173 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
526754 2006 WZ179 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
526755 2006 WW200 26/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
526756 2006 WV201 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
526757 2006 WN203 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
526758 2006 WA205 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
526759 2006 WR207 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
526760 2006 WU207 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
526761 2006 WG208 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
526762 2006 WH208 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
526763 2006 WM208 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
526764 2006 WO208 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
526765 2006 WP208 17/11/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
526766 2006 WQ208 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
526767 2006 WS208 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
526768 2006 WU208 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
526769 2006 WV208 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
526770 2006 WZ208 16/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
526771 2006 WC209 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
526772 2006 WF209 22/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
526773 2006 XO 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
526774 2006 XT3 12/12/2006 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
526775 2006 XQ16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
526776 2006 XA27 12/12/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
526777 2006 XM40 28/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
526778 2006 XT45 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
526779 2006 XG48 13/12/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
526780 2006 XT50 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
526781 2006 XY55 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
526782 2006 XA67 14/12/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
526783 2006 XO69 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
526784 2006 XK73 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
526785 2006 XK74 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
526786 2006 XO74 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
526787 2006 XQ74 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
526788 2006 YZ1 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
526789 2006 YC4 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
526790 2006 YA9 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
526791 2006 YF12 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
526792 2006 YG28 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
526793 2006 YU36 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
526794 2006 YG48 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
526795 2006 YN52 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
526796 2006 YF57 29/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
526797 2007 AO 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
526798 2007 AA9 13/01/2007 Socorro LINEAR 120 m MPC · JPL
526799 2007 AC10 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
526800 2007 AM12 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
526801 2007 AC32 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
526802 2007 BC 16/01/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
526803 2007 BL3 23/12/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
526804 2007 BO3 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
526805 2007 BA26 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
526806 2007 BD26 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
526807 2007 BW28 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
526808 2007 BW33 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
526809 2007 BW34 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
526810 2007 BA35 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
526811 2007 BA36 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
526812 2007 BM38 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
526813 2007 BN38 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
526814 2007 BU38 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
526815 2007 BL51 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
526816 2007 BM55 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
526817 2007 BR75 17/01/2007 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
526818 2007 BF103 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
526819 2007 BH103 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
526820 2007 BQ103 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
526821 2007 BS103 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
526822 2007 CK1 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
526823 2007 CK9 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
526824 2007 CC15 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
526825 2007 CK26 08/02/2007 Palomar NEAT 560 m MPC · JPL
526826 2007 CA27 13/02/2007 Catalina CSS 200 m MPC · JPL
526827 2007 CR30 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
526828 2007 CO32 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
526829 2007 CX32 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
526830 2007 CN42 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
526831 2007 CD57 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
526832 2007 CY78 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
526833 2007 CJ80 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
526834 2007 CO80 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
526835 2007 CW80 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
526836 2007 DN13 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
526837 2007 DZ19 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
526838 2007 DO23 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
526839 2007 DJ24 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
526840 2007 DL38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
526841 2007 DM67 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
526842 2007 DT68 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
526843 2007 DG72 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
526844 2007 DW73 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
526845 2007 DX74 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
526846 2007 DY77 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
526847 2007 DM79 28/01/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
526848 2007 DR80 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
526849 2007 DR84 18/02/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
526850 2007 DP94 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
526851 2007 DS118 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
526852 2007 DC119 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
526853 2007 DK119 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
526854 2007 DM119 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
526855 2007 DS119 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
526856 2007 DV119 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
526857 2007 EM8 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
526858 2007 ED16 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
526859 2007 EU41 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
526860 2007 EU46 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
526861 2007 EY52 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
526862 2007 EN87 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
526863 2007 EL111 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
526864 2007 EQ129 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
526865 2007 EC133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
526866 2007 EA136 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
526867 2007 EW145 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
526868 2007 EM147 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
526869 2007 EH176 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
526870 2007 EG202 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
526871 2007 EC215 11/03/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
526872 2007 EH222 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
526873 2007 EZ225 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
526874 2007 EA226 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
526875 2007 ER226 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
526876 2007 EV226 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
526877 2007 EC227 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
526878 2007 FE 16/03/2007 Catalina CSS 490 m MPC · JPL
526879 2007 FG14 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
526880 2007 FR14 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
526881 2007 FT16 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
526882 2007 FP20 20/03/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
526883 2007 FV20 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
526884 2007 FE29 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
526885 2007 FC39 28/03/2007 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
526886 2007 FX41 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
526887 2007 FR48 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
526888 2007 FT52 20/03/2007 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
526889 2007 GH6 10/04/2007 Črni Vrh Črni Vrh 7,0 km MPC · JPL
526890 2007 GN28 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
526891 2007 GQ38 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
526892 2007 GM41 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
526893 2007 GJ52 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 300 m MPC · JPL
526894 2007 GZ55 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
526895 2007 GZ57 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
526896 2007 GM76 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
526897 2007 GA78 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
526898 2007 HR 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 270 m MPC · JPL
526899 2007 HV1 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
526900 2007 HM2 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
526901 2007 HL21 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
526902 2007 HE35 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
526903 2007 HX43 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
526904 2007 HO49 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
526905 2007 HN61 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
526906 2007 HX62 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
526907 2007 HF72 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
526908 2007 HG74 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
526909 2007 HQ80 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
526910 2007 HT80 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
526911 2007 HX91 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
526912 2007 HE92 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
526913 2007 HT99 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
526914 2007 HJ100 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
526915 2007 JB2 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
526916 2007 JE2 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
526917 2007 JX3 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
526918 2007 JU15 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
526919 2007 JG18 08/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
526920 2007 JY26 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
526921 2007 JR36 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
526922 2007 JK38 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
526923 2007 JC47 22/04/2007 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
526924 2007 JG47 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
526925 2007 KU9 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
526926 2007 KW9 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
526927 2007 LO13 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
526928 2007 LP13 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
526929 2007 LF15 12/06/2007 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
526930 2007 LB17 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
526931 2007 LK27 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
526932 2007 LJ37 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
526933 2007 ML1 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
526934 2007 MA11 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
526935 2007 MW15 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
526936 2007 MZ23 24/06/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
526937 2007 OR 17/07/2007 Eskridge G. Hug 780 m MPC · JPL
526938 2007 OJ11 19/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
526939 2007 OM11 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
526940 2007 PR 05/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
526941 2007 PG17 09/08/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 820 m MPC · JPL
526942 2007 PE21 09/08/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
526943 2007 PV31 08/08/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
526944 2007 PU40 09/08/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
526945 2007 PV43 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
526946 2007 PO46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
526947 2007 PH49 17/07/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
526948 2007 PW50 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
526949 2007 PZ50 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
526950 2007 PE51 24/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
526951 2007 QG8 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
526952 2007 QF11 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
526953 2007 QC18 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
526954 2007 RK3 03/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
526955 2007 RM7 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
526956 2007 RM13 03/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
526957 2007 RK15 12/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
526958 2007 RA19 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
526959 2007 RX26 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
526960 2007 RO27 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
526961 2007 RT28 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
526962 2007 RF29 17/08/2007 XuYi PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
526963 2007 RL30 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
526964 2007 RE33 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
526965 2007 RL35 08/09/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 620 m MPC · JPL
526966 2007 RA37 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
526967 2007 RN37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
526968 2007 RR38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
526969 2007 RG43 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
526970 2007 RL43 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
526971 2007 RR44 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
526972 2007 RF49 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
526973 2007 RY49 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
526974 2007 RU50 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
526975 2007 RP51 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
526976 2007 RX51 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
526977 2007 RY54 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
526978 2007 RM60 10/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
526979 2007 RK63 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
526980 2007 RD66 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
526981 2007 RB68 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
526982 2007 RR69 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
526983 2007 RT69 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
526984 2007 RB80 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
526985 2007 RE84 03/09/2007 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
526986 2007 RB86 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
526987 2007 RS87 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
526988 2007 RN92 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
526989 2007 RA94 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
526990 2007 RJ99 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
526991 2007 RD113 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
526992 2007 RT115 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
526993 2007 RM117 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
526994 2007 RN117 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
526995 2007 RX117 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
526996 2007 RP118 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
526997 2007 RP119 11/09/2007 XuYi PMO NEO 2,4 km MPC · JPL
526998 2007 RE122 12/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
526999 2007 RV131 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
527000 2007 RK135 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

522.000s  • 523.000s  • 524.000s  • 525.000s  • 526.000s  • 527.000s  • 528.000s  • 529.000s  • 530.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001