Danh sách tiểu hành tinh/363001–364000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
363001 2013 CS179 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
363002 2013 CM182 22/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
363003 2013 CR182 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
363004 2013 CH184 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
363005 2013 CE188 25/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
363006 2013 DC7 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
363007 2013 DY15 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
363008 2013 ES60 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
363009 2013 EM93 20/03/1999 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
363010 1960 SA1 24/09/1960 Palomar L. D. Schmadel, R. M. Stoss 3,1 km MPC · JPL
363011 1981 ED4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
363012 1988 PH4 14/08/1988 Palomar C. S. Shoemaker 1,4 km MPC · JPL
363013 1993 TH17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
363014 1993 VM6 09/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
363015 1995 SC60 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
363016 1995 TO5 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
363017 1995 VA10 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363018 1996 TA6 03/10/1996 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
363019 1996 TD8 12/10/1996 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
363020 1997 AK24 09/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
363021 1997 EK1 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
363022 1997 EK29 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
363023 1997 RR2 01/09/1997 Caussols ODAS 4,3 km MPC · JPL
363024 1998 OK1 21/07/1998 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
363025 1998 SB4 18/09/1998 Caussols ODAS 3,9 km MPC · JPL
363026 1998 SK19 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363027 1998 ST27 24/09/1998 Socorro LINEAR ATE · 580 m MPC · JPL
363028 1998 TQ24 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
363029 1998 UW25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
363030 1998 VG40 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
363031 1998 XX13 15/12/1998 Caussols ODAS 5,8 km MPC · JPL
363032 1999 FU64 20/03/1999 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
363033 1999 QN2 30/08/1999 Gnosca S. Sposetti 1,1 km MPC · JPL
363034 1999 RX79 07/09/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
363035 1999 RS170 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363036 1999 RL172 07/09/1999 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
363037 1999 RA200 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
363038 1999 TW39 03/10/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
363039 1999 TE50 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363040 1999 TM125 04/10/1999 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
363041 1999 TL166 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
363042 1999 TE191 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
363043 1999 TY215 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
363044 1999 TY243 07/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
363045 1999 TA275 06/10/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
363046 1999 TJ306 06/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
363047 1999 TR332 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
363048 1999 UO17 14/09/1999 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
363049 1999 VG50 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
363050 1999 VA75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
363051 1999 VS76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363052 1999 VO89 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
363053 1999 VS99 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
363054 1999 VZ100 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
363055 1999 VK105 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363056 1999 VA129 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
363057 1999 VB135 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
363058 1999 VH152 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
363059 1999 VS183 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
363060 1999 VF207 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
363061 1999 XN221 15/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
363062 1999 XS259 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
363063 2000 AN117 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
363064 2000 BA46 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
363065 2000 BC48 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
363066 2000 CT73 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363067 2000 CO101 08/02/2000 Socorro LINEAR APO · PHA · 540 m MPC · JPL
363068 2000 DS91 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
363069 2000 EV106 11/03/2000 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
363070 2000 GY116 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
363071 2000 GD147 03/04/2000 Mauna Kea D. J. Tholen, R. J. Whiteley 310 m MPC · JPL
363072 2000 GP165 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
363073 2000 LT29 09/06/2000 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
363074 2000 NF23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
363075 2000 OG8 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,0 km MPC · JPL
363076 2000 PH6 03/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
363077 2000 QK 21/08/2000 Prescott P. G. Comba 860 m MPC · JPL
363078 2000 QU23 31/08/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
363079 2000 QJ82 31/08/2000 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
363080 2000 QY129 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
363081 2000 QD162 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
363082 2000 QV167 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
363083 2000 RZ27 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
363084 2000 RD53 06/09/2000 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
363085 2000 RU57 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
363086 2000 RK80 01/09/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
363087 2000 RU102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
363088 2000 SC26 23/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
363089 2000 SF93 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
363090 2000 SE98 23/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
363091 2000 SF102 24/09/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
363092 2000 SB110 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
363093 2000 SR129 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
363094 2000 SG173 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
363095 2000 SU216 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
363096 2000 SL301 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
363097 2000 SV307 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363098 2000 SO317 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
363099 2000 SH346 21/09/2000 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
363100 2000 SZ346 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
363101 2000 SY376 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
363102 2000 TG6 01/10/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
363103 2000 TU47 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
363104 2000 TD54 01/10/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
363105 2000 UZ16 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363106 2000 UW19 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
363107 2000 UB92 25/10/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
363108 2000 WZ40 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
363109 2000 WW50 20/11/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
363110 2000 WP71 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
363111 2000 WF144 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
363112 2000 WV167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
363113 2000 XU1 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
363114 2001 AG48 15/01/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
363115 Chuckwood 2001 FW224 22/03/2001 Kitt Peak SKADS 2,9 km MPC · JPL
363116 2001 GQ2 14/04/2001 Socorro LINEAR 340 m MPC · JPL
363117 2001 LN5 15/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
363118 2001 NH14 14/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
363119 2001 NQ20 14/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
363120 2001 OC59 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
363121 2001 ON91 30/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
363122 2001 OO92 22/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
363123 2001 PV16 09/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
363124 2001 PO28 13/08/2001 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 1,6 km MPC · JPL
363125 2001 PS54 14/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
363126 2001 PM58 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
363127 2001 PY62 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
363128 2001 QW32 17/08/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
363129 2001 QE39 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
363130 2001 QD69 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
363131 2001 QE109 20/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
363132 2001 QQ147 20/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
363133 2001 QS189 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
363134 2001 QJ190 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
363135 2001 QQ199 22/08/2001 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
363136 2001 QH212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
363137 2001 QM221 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
363138 2001 QF246 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
363139 2001 QG258 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
363140 2001 QS259 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
363141 2001 QV287 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363142 2001 QS323 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
363143 2001 RM3 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
363144 2001 RW36 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363145 2001 RP78 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
363146 2001 RU85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
363147 2001 RA90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
363148 2001 RO149 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
363149 2001 SW7 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
363150 2001 SD22 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
363151 2001 SH36 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
363152 2001 SN65 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
363153 2001 SD77 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
363154 2001 SL83 25/08/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
363155 2001 SP86 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363156 2001 SK101 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
363157 2001 SV101 20/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
363158 2001 SL122 16/09/2001 Socorro LINEAR 530 m MPC · JPL
363159 2001 SZ130 16/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
363160 2001 SM135 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
363161 2001 SF168 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
363162 2001 SL243 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
363163 2001 SE286 27/09/2001 Socorro LINEAR AMO 980 m MPC · JPL
363164 2001 SF290 29/09/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
363165 2001 SX305 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
363166 2001 SD345 23/09/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
363167 2001 ST354 19/09/2001 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
363168 2001 TU27 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363169 2001 TT29 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
363170 2001 TJ30 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
363171 2001 TG49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
363172 2001 TN87 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
363173 2001 TQ87 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
363174 2001 TR87 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
363175 2001 TZ109 14/10/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
363176 2001 TA127 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363177 2001 TU127 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363178 2001 TH136 14/10/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
363179 2001 TK149 10/10/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
363180 2001 TL153 11/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
363181 2001 TQ153 13/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
363182 2001 TF163 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
363183 2001 TT176 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
363184 2001 TT182 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
363185 2001 TK184 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
363186 2001 TD209 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
363187 2001 TF232 15/10/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
363188 2001 TZ238 15/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
363189 2001 TA239 15/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
363190 2001 TV250 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
363191 2001 TN255 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
363192 2001 UL6 19/10/2001 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
363193 2001 UC10 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
363194 2001 UU26 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
363195 2001 UJ55 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
363196 2001 UQ57 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
363197 2001 UZ76 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
363198 2001 UY80 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
363199 2001 UM81 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
363200 2001 UV112 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
363201 2001 US124 22/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
363202 2001 UX125 23/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
363203 2001 UY132 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
363204 2001 UK135 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
363205 2001 US151 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
363206 2001 UU155 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
363207 2001 UB163 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
363208 2001 UY163 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
363209 2001 UB174 18/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
363210 2001 UC212 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
363211 2001 UF218 25/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
363212 2001 UA220 18/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
363213 2001 UM227 16/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
363214 2001 UV227 19/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
363215 2001 UG229 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363216 2001 VF8 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
363217 2001 VT54 10/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
363218 2001 VM75 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
363219 2001 VH79 09/11/2001 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
363220 2001 VN80 10/11/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
363221 2001 VX81 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
363222 2001 VW82 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
363223 2001 VO112 12/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
363224 2001 VE122 13/11/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
363225 2001 VD126 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
363226 2001 WQ1 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
363227 2001 WY31 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
363228 2001 WR54 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
363229 2001 WW85 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
363230 2001 WX101 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363231 2001 XH14 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
363232 2001 XV47 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
363233 2001 XR70 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
363234 2001 XU168 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363235 2001 XC227 15/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
363236 2001 XQ262 13/12/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
363237 2001 YX 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
363238 2001 YY3 22/12/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
363239 2001 YK149 19/12/2001 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
363240 2002 AA31 09/01/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
363241 2002 AO113 09/01/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
363242 2002 AB116 09/01/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
363243 2002 AQ129 14/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
363244 2002 AD130 08/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
363245 2002 AS169 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
363246 2002 AH179 14/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
363247 2002 BW4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
363248 2002 BE14 19/01/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
363249 2002 CS4 05/02/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
363250 2002 CK34 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
363251 2002 CZ68 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
363252 2002 CX84 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
363253 2002 CS119 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
363254 2002 CB124 07/02/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
363255 2002 CA199 10/02/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
363256 2002 CT200 10/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
363257 2002 CT246 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
363258 2002 CW264 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 680 m MPC · JPL
363259 2002 CX271 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
363260 2002 DY5 22/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
363261 2002 DO15 16/02/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
363262 2002 EK2 09/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
363263 2002 EN4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 2,0 km MPC · JPL
363264 2002 EO16 06/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
363265 2002 EL150 15/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
363266 2002 EC160 04/03/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
363267 2002 GS 03/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 370 m MPC · JPL
363268 2002 GC3 05/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
363269 2002 GD4 09/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
363270 2002 GE6 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363271 2002 GR12 23/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
363272 2002 GE34 01/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
363273 2002 GP52 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
363274 2002 GW58 08/04/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
363275 2002 GG86 10/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
363276 2002 GB96 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
363277 2002 GJ107 11/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
363278 2002 GJ115 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
363279 2002 GY120 12/04/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
363280 2002 GS137 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
363281 2002 GW153 12/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
363282 2002 GJ160 15/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
363283 2002 GT169 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
363284 2002 GM181 13/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
363285 2002 GN181 02/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
363286 2002 GT184 12/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
363287 2002 GK185 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
363288 2002 HA17 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
363289 2002 JU31 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363290 2002 JS57 09/05/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
363291 2002 JK85 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
363292 2002 JY89 11/05/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
363293 2002 JU95 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363294 2002 JT106 21/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
363295 2002 JO120 05/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
363296 2002 JG123 11/04/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
363297 2002 JZ123 06/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
363298 2002 KL3 18/05/2002 Socorro LINEAR APO 810 m MPC · JPL
363299 2002 LN6 01/06/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
363300 2002 LF40 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
363301 2002 LZ60 03/06/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
363302 2002 ME5 05/07/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
363303 2002 MX6 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
363304 2002 NG7 09/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
363305 2002 NV16 13/07/2002 Socorro LINEAR APO · 190 m MPC · JPL
363306 2002 NR21 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
363307 2002 NP28 12/07/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
363308 2002 NL49 14/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
363309 2002 NW53 05/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
363310 2002 NK60 01/07/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
363311 2002 NV63 08/07/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
363312 2002 NU67 12/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
363313 2002 NU74 03/07/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
363314 2002 NS77 14/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
363315 2002 ND80 03/02/2010 WISE WISE 6,1 km MPC · JPL
363316 2002 NX80 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
363317 2002 OQ4 18/07/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
363318 2002 OG18 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
363319 2002 OR33 21/07/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
363320 2002 OV33 22/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
363321 2002 PQ2 03/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
363322 2002 PB25 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
363323 2002 PW55 09/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
363324 2002 PZ64 05/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
363325 2002 PX66 18/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
363326 2002 PF112 05/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
363327 2002 PO114 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
363328 2002 PY122 05/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
363329 2002 PC123 15/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
363330 2002 PQ145 09/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 352 km MPC · JPL
363331 2002 PN151 08/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
363332 2002 PN157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
363333 2002 PQ157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 780 m MPC · JPL
363334 2002 PD174 08/08/2002 Palomar NEAT 500 m MPC · JPL
363335 2002 PD178 07/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
363336 2002 PY178 04/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
363337 2002 PN190 08/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
363338 2002 PH192 15/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
363339 2002 PL192 15/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
363340 2002 PX197 06/08/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
363341 2002 QQ1 16/08/2002 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
363342 2002 QB2 16/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
363343 2002 QA6 17/08/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
363344 2002 QC7 19/08/2002 Palomar NEAT 360 m MPC · JPL
363345 2002 QE56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 580 m MPC · JPL
363346 2002 QG61 16/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
363347 2002 QW80 19/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
363348 2002 QP101 16/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
363349 2002 QX129 19/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
363350 2002 QQ131 30/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
363351 2002 QY149 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
363352 2002 QK152 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
363353 2002 RM21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
363354 2002 RY80 05/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
363355 2002 RR127 10/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
363356 2002 RZ141 11/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
363357 2002 RD146 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
363358 2002 RX205 14/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
363359 2002 RB220 15/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
363360 2002 RG246 04/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
363361 2002 RT250 03/09/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
363362 2002 SE21 26/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
363363 2002 SZ42 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
363364 2002 SC44 29/09/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
363365 2002 SD74 16/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
363366 2002 TT12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
363367 2002 TZ19 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
363368 2002 TJ52 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
363369 2002 TU53 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
363370 2002 TR137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
363371 2002 TM172 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
363372 2002 TN179 13/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
363373 2002 TB194 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
363374 2002 TW278 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
363375 2002 TA308 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
363376 2002 TO311 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
363377 2002 TD350 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
363378 2002 TX368 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
363379 2002 TE372 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
363380 2002 TV375 04/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
363381 2002 TT384 04/10/2002 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
363382 2002 UG38 31/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
363383 2002 VO13 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
363384 2002 VZ128 05/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
363385 2002 WR10 24/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
363386 2002 WG11 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
363387 2002 WO27 24/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
363388 2002 XO30 06/12/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
363389 2002 XH43 10/12/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
363390 2002 XK52 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
363391 2002 XW56 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
363392 2002 XB88 12/12/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
363393 2002 YY9 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
363394 2003 AA28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
363395 2003 BC77 30/01/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
363396 2003 BE93 29/01/2003 Palomar Palomar Obs. 860 m MPC · JPL
363397 2003 HR50 28/04/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
363398 2003 JC3 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363399 2003 JN3 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
363400 2003 KX13 28/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
363401 2003 LB7 01/06/2003 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 203 km MPC · JPL
363402 2003 MF3 25/06/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
363403 2003 OY7 26/07/2003 Pla D'Arguines R. Ferrando 780 m MPC · JPL
363404 2003 OX11 21/07/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
363405 2003 OL13 28/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
363406 2003 OJ28 24/07/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
363407 2003 QY1 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 680 m MPC · JPL
363408 2003 QF20 22/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
363409 2003 QP23 23/07/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
363410 2003 QW28 22/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,5 km MPC · JPL
363411 2003 QR46 24/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,1 km MPC · JPL
363412 2003 QX49 22/08/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
363413 2003 QL58 23/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
363414 2003 QH59 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
363415 2003 QP66 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
363416 2003 QC99 30/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
363417 2003 QB101 25/08/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
363418 2003 QH106 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
363419 2003 QV110 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
363420 2003 QZ112 31/08/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
363421 2003 RG8 06/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
363422 2003 RP16 15/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
363423 2003 RM21 13/09/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
363424 2003 RB23 13/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
363425 2003 RF24 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
363426 2003 SH14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
363427 2003 SH23 16/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
363428 2003 SD30 18/09/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
363429 2003 SR32 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
363430 2003 SU33 18/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
363431 2003 SZ33 18/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
363432 2003 SN59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
363433 2003 SR63 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363434 2003 SN71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
363435 2003 SN83 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
363436 2003 SW86 17/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
363437 2003 SE95 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
363438 2003 SY105 20/09/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
363439 2003 SE112 21/09/2003 Junk Bond D. Healy 4,4 km MPC · JPL
363440 2003 SO114 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
363441 2003 SZ115 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
363442 2003 SD116 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
363443 2003 SS118 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
363444 2003 SQ133 21/09/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
363445 2003 ST144 19/09/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
363446 2003 SF149 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
363447 2003 SQ158 23/09/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
363448 2003 SE159 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
363449 2003 SY162 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
363450 2003 SO172 18/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
363451 2003 SR172 18/09/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
363452 2003 SS174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
363453 2003 SK179 19/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
363454 2003 SC180 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363455 2003 SG190 24/09/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
363456 2003 SC192 19/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
363457 2003 SB208 26/09/2003 Junk Bond Junk Bond Obs. 680 m MPC · JPL
363458 2003 SX216 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 730 m MPC · JPL
363459 2003 SZ227 27/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
363460 2003 SJ237 26/09/2003 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
363461 2003 SN238 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
363462 2003 SE244 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
363463 2003 SC257 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363464 2003 SX260 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
363465 2003 SR261 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
363466 2003 SH270 24/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
363467 2003 SC272 05/08/2003 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
363468 2003 SE273 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
363469 2003 SG276 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
363470 2003 SJ276 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
363471 2003 SL283 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
363472 2003 SS283 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
363473 2003 SJ284 20/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
363474 2003 SK285 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
363475 2003 SS285 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
363476 2003 SK290 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
363477 2003 SR298 18/09/2003 Haleakala NEAT 590 m MPC · JPL
363478 2003 SU305 30/09/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
363479 2003 SS308 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
363480 2003 ST324 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
363481 2003 SE330 26/09/2003 Apache Point SDSS 4,7 km MPC · JPL
363482 2003 SE333 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363483 2003 SB347 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
363484 2003 SF356 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
363485 2003 SE359 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363486 2003 SV393 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,3 km MPC · JPL
363487 2003 SF394 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
363488 2003 SV400 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
363489 2003 SV428 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
363490 2003 SX431 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
363491 2003 TP 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
363492 2003 TJ7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
363493 2003 TQ11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
363494 2003 TH12 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
363495 2003 TW26 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
363496 2003 TT39 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363497 2003 TA46 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
363498 2003 TD51 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
363499 2003 TJ59 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
363500 2003 UH3 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
363501 2003 UG10 18/10/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
363502 2003 UG13 21/10/2003 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
363503 2003 UT15 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
363504 Belleau 2003 UA18 18/10/2003 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 740 m MPC · JPL
363505 2003 UC20 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
363506 2003 UJ37 16/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 6,7 km MPC · JPL
363507 2003 UE47 21/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
363508 2003 UX47 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
363509 2003 UF56 19/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,9 km MPC · JPL
363510 2003 UY63 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
363511 2003 UA64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
363512 2003 US80 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
363513 2003 UW100 20/10/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
363514 2003 UJ106 21/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
363515 2003 UG119 18/10/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
363516 2003 UG124 20/10/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
363517 2003 UP136 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
363518 2003 UD140 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
363519 2003 UB152 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
363520 2003 UN170 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
363521 2003 UW178 21/10/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
363522 2003 UR187 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
363523 2003 UZ198 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
363524 2003 UO201 21/10/2003 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
363525 2003 UK211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
363526 2003 UN225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
363527 2003 UV226 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
363528 2003 UK235 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
363529 2003 UJ240 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363530 2003 UN260 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
363531 2003 UH262 26/10/2003 Haleakala NEAT 790 m MPC · JPL
363532 2003 US283 30/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
363533 2003 UR287 21/10/2003 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
363534 2003 UB290 20/10/2003 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
363535 2003 UJ303 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
363536 2003 UQ316 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
363537 2003 UB319 20/10/2003 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
363538 2003 UX327 17/10/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
363539 2003 UD328 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
363540 2003 UZ330 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
363541 2003 UG349 19/10/2003 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
363542 2003 UF372 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
363543 2003 UF378 22/10/2003 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
363544 2003 VH2 04/11/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
363545 2003 VX9 14/11/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
363546 2003 WA4 16/11/2003 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
363547 2003 WH11 18/11/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
363548 2003 WA13 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
363549 2003 WV24 20/11/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
363550 2003 WR36 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
363551 2003 WV39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
363552 2003 WX49 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
363553 2003 WW53 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
363554 2003 WT66 19/11/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
363555 2003 WB105 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
363556 2003 WY105 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
363557 2003 WQ139 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
363558 2003 WT145 25/10/2003 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
363559 2003 WJ150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
363560 2003 YC 16/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
363561 2003 YC1 17/12/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
363562 2003 YQ12 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
363563 2003 YW27 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
363564 2003 YD127 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
363565 2003 YD155 30/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
363566 2003 YD167 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
363567 2004 AH8 13/01/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
363568 2004 AD9 14/01/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
363569 2004 AO10 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
363570 2004 AM14 14/01/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
363571 2004 AO21 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
363572 2004 BR6 17/01/2004 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
363573 2004 BB9 17/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
363574 2004 BV14 16/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
363575 2004 BO28 18/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
363576 2004 BC73 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
363577 2004 BB80 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
363578 2004 BA85 27/01/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
363579 2004 BF94 28/01/2004 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
363580 2004 BE159 20/01/2004 Cerro Paranal Paranal Obs. 1,5 km MPC · JPL
363581 2004 CT1 11/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
363582 Folpotat 2004 CJ3 09/02/2004 Vicques M. Ory 1,6 km MPC · JPL
363583 2004 CP11 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
363584 2004 CG36 11/02/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
363585 2004 CB51 11/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
363586 2004 CL64 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
363587 2004 CT69 11/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
363588 2004 CH77 11/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
363589 2004 CV98 14/02/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
363590 2004 CF104 17/01/2004 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
363591 2004 DY9 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
363592 2004 DZ38 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
363593 2004 DP55 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
363594 2004 EZ7 13/03/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
363595 2004 ES18 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
363596 2004 EN70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
363597 2004 ED71 15/03/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
363598 2004 ET71 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
363599 2004 FG11 23/03/2004 Socorro LINEAR APO · 150 m MPC · JPL
363600 2004 FQ61 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
363601 2004 FP87 19/03/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
363602 2004 FG114 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
363603 2004 FJ128 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
363604 2004 FG134 26/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
363605 2004 FZ134 26/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
363606 2004 FA137 28/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
363607 2004 FX146 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
363608 2004 FS148 31/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
363609 2004 GO11 12/04/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
363610 2004 HZ18 19/04/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
363611 2004 HU23 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363612 2004 HN36 21/04/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
363613 2004 HL38 23/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
363614 2004 HJ48 22/04/2004 Hunters Hill Hunters Hill Obs. 1,2 km MPC · JPL
363615 2004 HM71 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363616 2004 JC4 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
363617 2004 KK17 30/05/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
363618 2004 LX23 13/06/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
363619 2004 OQ10 22/07/2004 Hormersdorf Hormersdorf Obs. 1,3 km MPC · JPL
363620 2004 PG5 06/08/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
363621 2004 PZ77 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
363622 2004 PN91 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
363623 Chelčický 2004 PC105 15/08/2004 Kleť KLENOT 3,2 km MPC · JPL
363624 2004 QB29 20/08/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3,2 km MPC · JPL
363625 2004 RZ 05/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
363626 2004 RA11 08/09/2004 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
363627 2004 RK33 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
363628 2004 RU41 07/09/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
363629 2004 RH104 08/09/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
363630 2004 RO139 08/09/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
363631 2004 RB148 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
363632 2004 RQ151 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
363633 2004 RT165 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
363634 2004 RA168 07/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
363635 2004 RX178 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
363636 2004 RJ184 10/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
363637 2004 RM185 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
363638 2004 RP189 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
363639 2004 RG192 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
363640 2004 RW199 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
363641 2004 RH203 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363642 2004 RX209 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
363643 2004 RV213 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
363644 2004 RL216 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
363645 2004 RH228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363646 2004 RO228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
363647 2004 RT244 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
363648 2004 RA251 14/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
363649 2004 RT253 06/09/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
363650 2004 RE255 06/09/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
363651 2004 RV316 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
363652 2004 RM321 13/09/2004 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
363653 2004 RL325 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
363654 2004 RF336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
363655 2004 RK339 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
363656 2004 RA345 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
363657 2004 SO24 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
363658 2004 SE48 18/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
363659 2004 SH48 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
363660 2004 SJ61 17/09/2004 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
363661 2004 TL5 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363662 2004 TP22 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
363663 2004 TC26 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
363664 2004 TD31 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363665 2004 TH47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
363666 2004 TE48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
363667 2004 TW53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363668 2004 TX55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
363669 2004 TX59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363670 2004 TP62 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
363671 2004 TK63 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
363672 2004 TG65 05/10/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
363673 2004 TF66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
363674 2004 TY73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
363675 2004 TE80 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
363676 2004 TZ82 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363677 2004 TN87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363678 2004 TT92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
363679 2004 TE97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
363680 2004 TQ108 07/10/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
363681 2004 TY110 07/10/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
363682 2004 TA113 07/10/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
363683 2004 TQ121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
363684 2004 TY124 07/10/2004 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
363685 2004 TQ132 07/10/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
363686 2004 TV132 07/10/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
363687 2004 TC143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
363688 2004 TD148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
363689 2004 TY157 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
363690 2004 TU158 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
363691 2004 TM161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
363692 2004 TK163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
363693 2004 TM203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
363694 2004 TT207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
363695 2004 TS208 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
363696 2004 TA215 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363697 2004 TS238 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
363698 2004 TA257 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
363699 2004 TS272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
363700 2004 TD278 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
363701 2004 TE291 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
363702 2004 TY307 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
363703 2004 TE314 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
363704 2004 TG333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
363705 2004 TT333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
363706 2004 TW345 14/10/2004 Moletai Molėtai Obs. 4,0 km MPC · JPL
363707 2004 TC351 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363708 2004 TD357 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
363709 2004 TE357 04/10/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
363710 2004 TL360 10/10/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
363711 2004 UP5 25/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
363712 2004 VO1 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
363713 2004 VC6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
363714 2004 VT16 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
363715 2004 VY20 04/11/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
363716 2004 VL22 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
363717 2004 VK30 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
363718 2004 VT37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
363719 2004 VW47 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
363720 2004 VV56 04/11/2004 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
363721 2004 VF58 09/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
363722 2004 VY59 09/11/2004 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
363723 2004 VY60 11/11/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
363724 2004 VP64 07/11/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
363725 2004 VC72 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
363726 2004 VM130 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
363727 2004 WS1 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL
363728 2004 XC4 04/12/2004 Kleť Kleť Obs. 1,0 km MPC · JPL
363729 2004 XH17 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
363730 2004 XN19 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
363731 2004 XF39 07/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
363732 2004 XH47 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
363733 2004 XM49 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363734 2004 XN50 14/12/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
363735 2004 XC66 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
363736 2004 XH66 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
363737 2004 XR76 07/11/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
363738 2004 XT77 10/12/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
363739 2004 XF81 10/12/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
363740 2004 XG95 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
363741 2004 XA96 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
363742 2004 XO97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
363743 2004 XW121 15/12/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
363744 2004 XU126 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363745 2004 XN169 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
363746 2004 YW 16/12/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
363747 2004 YR6 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
363748 2005 AF 03/01/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 650 m MPC · JPL
363749 2005 AS11 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
363750 2005 AC37 13/01/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
363751 2005 AZ37 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
363752 2005 AT61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
363753 2005 AQ64 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
363754 2005 AW64 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
363755 2005 BZ12 17/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
363756 2005 BE25 17/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363757 2005 CJ10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
363758 2005 CO11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
363759 2005 CP17 02/02/2005 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
363760 2005 CN23 02/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
363761 2005 CF37 06/02/2005 Kleť Kleť Obs. 870 m MPC · JPL
363762 2005 CQ76 04/02/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
363763 2005 EF15 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
363764 2005 EA22 03/03/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
363765 2005 EP43 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363766 2005 ED78 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
363767 2005 EZ85 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363768 2005 EW122 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
363769 2005 EZ123 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
363770 2005 EJ141 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
363771 2005 EX143 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
363772 2005 EE146 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
363773 2005 EY167 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
363774 2005 EK174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363775 2005 ER205 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
363776 2005 EO249 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
363777 2005 EB290 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
363778 2005 ER306 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
363779 2005 GF31 04/04/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
363780 2005 GE67 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
363781 2005 GW87 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
363782 2005 GO88 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
363783 2005 GU107 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
363784 2005 GN131 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
363785 2005 GK191 12/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 620 m MPC · JPL
363786 2005 HR9 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
363787 2005 JP5 06/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363788 2005 JA19 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
363789 2005 JO29 03/05/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
363790 2005 JE46 10/05/2005 Socorro LINEAR APO 1,0 km MPC · JPL
363791 2005 JP74 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
363792 2005 JN121 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
363793 2005 JL130 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
363794 2005 JV132 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
363795 2005 JC135 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
363796 2005 JD146 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
363797 2005 KN3 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
363798 2005 KO4 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
363799 2005 LX10 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363800 2005 LC12 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
363801 2005 LE12 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
363802 2005 LT12 07/06/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
363803 2005 LG13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363804 2005 LO15 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363805 2005 LD18 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
363806 2005 LK19 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
363807 2005 LH22 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
363808 2005 LC37 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
363809 2005 MG17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
363810 2005 MN29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
363811 2005 MN30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
363812 2005 MY54 29/06/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
363813 2005 NC3 01/07/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
363814 2005 ND7 05/07/2005 Haleakala NEAT APO 1,1 km MPC · JPL
363815 2005 NY28 05/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
363816 2005 NY38 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
363817 2005 NZ38 08/07/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
363818 2005 NA43 05/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
363819 2005 NF50 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
363820 2005 NT50 05/07/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
363821 2005 NG53 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
363822 2005 NG68 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
363823 2005 ND84 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
363824 2005 NB95 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
363825 2005 NJ125 10/07/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
363826 2005 ON7 29/07/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
363827 2005 OU27 28/07/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
363828 2005 OV27 28/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
363829 2005 PQ6 10/08/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
363830 2005 PY13 04/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
363831 2005 PY16 01/08/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 370 m MPC · JPL
363832 2005 PD20 06/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
363833 2005 PA24 08/08/2005 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
363834 2005 PH25 05/08/2005 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,5 km MPC · JPL
363835 2005 QF1 22/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
363836 2005 QR4 24/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
363837 2005 QN10 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
363838 2005 QP14 25/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
363839 2005 QZ14 25/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
363840 2005 QH20 30/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
363841 2005 QP20 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
363842 2005 QM38 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
363843 2005 QC54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
363844 2005 QG65 26/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
363845 2005 QN66 27/08/2005 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
363846 2005 QT68 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
363847 2005 QN83 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
363848 2005 QE89 29/08/2005 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
363849 2005 QJ93 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
363850 2005 QJ115 27/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
363851 2005 QW121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
363852 2005 QX124 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
363853 2005 QX127 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
363854 2005 QZ140 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363855 2005 QN141 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
363856 2005 QF146 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
363857 2005 QG149 26/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
363858 2005 RD3 05/09/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
363859 2005 RK12 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
363860 2005 RB20 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
363861 2005 RQ20 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
363862 2005 RF23 09/09/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
363863 2005 RW23 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
363864 2005 RT24 11/09/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
363865 2005 RL32 13/09/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
363866 2005 RD48 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
363867 2005 RO51 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
363868 2005 RB52 01/09/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
363869 2005 SK17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
363870 2005 SE25 25/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
363871 2005 SO27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
363872 2005 SU29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363873 2005 SG37 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
363874 2005 SG39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363875 2005 SF44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
363876 2005 SA49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363877 2005 SR49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363878 2005 SK57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
363879 2005 SS58 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
363880 2005 SM64 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363881 2005 SB65 26/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
363882 2005 SJ65 26/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
363883 2005 SK65 26/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
363884 2005 SY78 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
363885 2005 SG79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
363886 2005 SR90 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
363887 2005 SX92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
363888 2005 SF99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363889 2005 SE103 25/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
363890 2005 SU106 26/09/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
363891 2005 SB107 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
363892 2005 SQ108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
363893 2005 SN110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
363894 2005 SK119 28/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
363895 2005 SN138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
363896 2005 SD150 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363897 2005 SJ151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
363898 2005 ST151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
363899 2005 SS158 26/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
363900 2005 SM167 28/09/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
363901 2005 SW169 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363902 2005 ST176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
363903 2005 SG179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
363904 2005 SH182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
363905 2005 SW186 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
363906 2005 SF187 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363907 2005 ST189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
363908 2005 SV199 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
363909 2005 SZ207 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
363910 2005 SQ209 30/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
363911 2005 SX213 25/09/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
363912 2005 SM217 30/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
363913 2005 SA219 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
363914 2005 SB220 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
363915 2005 SE221 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
363916 2005 SF231 30/09/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
363917 2005 SN233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
363918 2005 SY233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
363919 2005 SQ236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
363920 2005 SS244 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
363921 2005 SV254 22/09/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
363922 2005 SZ265 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
363923 2005 SO268 24/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
363924 2005 SP269 28/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
363925 2005 SF274 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
363926 2005 ST287 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
363927 2005 SW287 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
363928 2005 TW4 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
363929 2005 TF6 01/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
363930 2005 TG8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
363931 2005 TR49 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
363932 2005 TT53 01/10/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
363933 2005 TR54 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
363934 2005 TM64 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
363935 2005 TQ81 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363936 2005 TE83 03/10/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
363937 2005 TR87 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
363938 2005 TV97 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
363939 2005 TD106 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
363940 2005 TA112 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
363941 2005 TC112 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
363942 2005 TG119 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363943 2005 TC123 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363944 2005 TZ126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
363945 2005 TG142 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
363946 2005 TM156 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
363947 2005 TE159 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
363948 2005 TU172 13/10/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
363949 2005 TA192 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
363950 2005 TP196 08/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
363951 2005 UB3 13/10/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
363952 2005 UE8 27/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 3,9 km MPC · JPL
363953 2005 UY21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363954 2005 UX22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363955 2005 UG24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363956 2005 UR25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
363957 2005 UU32 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363958 2005 UP48 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
363959 2005 UJ56 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
363960 2005 UT58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
363961 2005 UW86 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
363962 2005 UL89 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363963 2005 UP91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
363964 2005 UJ98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
363965 2005 UN111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
363966 2005 UB118 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
363967 2005 US120 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
363968 2005 UY126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
363969 2005 US127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
363970 2005 UD128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
363971 2005 US131 24/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
363972 2005 UA141 25/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
363973 2005 UV147 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363974 2005 UV152 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
363975 2005 UU154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
363976 2005 UN158 29/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
363977 2005 UN165 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
363978 2005 UJ176 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
363979 2005 UA185 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
363980 2005 UN198 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
363981 2005 UE200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
363982 2005 UO207 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
363983 2005 UW210 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
363984 2005 UJ216 25/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
363985 2005 UN230 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363986 2005 UC231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
363987 2005 UX252 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363988 2005 UD266 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363989 2005 UX275 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
363990 2005 UR278 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363991 2005 UX293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
363992 2005 UR308 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
363993 2005 UW313 27/10/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
363994 2005 UQ315 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
363995 2005 UT315 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
363996 2005 UL330 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
363997 2005 UN346 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
363998 2005 UZ363 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
363999 2005 UB371 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
364000 2005 UB382 26/10/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

359.000s  • 360.000s  • 361.000s  • 362.000s  • 363.000s  • 364.000s  • 365.000s  • 366.000s  • 367.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001