Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/56001–57000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
56001 1998 SR146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
56002 1998 SJ147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
56003 1998 SB156 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
56004 1998 SO161 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56005 1998 SK169 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
56006 1998 TJ13 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
56007 1998 TP14 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
56008 1998 TL20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
56009 1998 TZ33 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
56010 1998 UJ8 24/10/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
56011 1998 UJ16 23/10/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
56012 1998 UE19 27/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
56013 1998 UB21 29/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
56014 1998 UO25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
56015 1998 UH26 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
56016 1998 UO36 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56017 1998 VC4 11/11/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
56018 1998 VH4 11/11/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
56019 1998 VS4 11/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
56020 1998 VW10 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56021 1998 VD16 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56022 1998 VL23 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56023 1998 VX28 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
56024 1998 VA30 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56025 1998 VW30 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56026 1998 VN52 13/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56027 1998 WG1 18/11/1998 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
56028 1998 WA14 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56029 1998 WZ15 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56030 1998 WH16 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
56031 1998 WO18 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56032 1998 WX18 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56033 1998 WF19 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
56034 1998 WS19 25/11/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56035 1998 WV20 18/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56036 1998 WH31 23/11/1998 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
56037 1998 WF32 20/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
56038 1998 XC3 07/12/1998 Colleverde V. S. Casulli 2,1 km MPC · JPL
56039 1998 XO3 09/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
56040 1998 XP3 09/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
56041 Luciendumont 1998 XO4 08/12/1998 Blauvac R. Roy 2,7 km MPC · JPL
56042 1998 XW10 15/12/1998 Caussols ODAS 3,6 km MPC · JPL
56043 1998 XQ11 14/12/1998 Prescott P. G. Comba 2,8 km MPC · JPL
56044 1998 XU17 15/12/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,0 km MPC · JPL
56045 1998 XD21 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
56046 1998 XC26 15/12/1998 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
56047 1998 XK36 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56048 1998 XV39 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56049 1998 XA44 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
56050 1998 XG45 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56051 1998 XF50 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56052 1998 XN50 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56053 1998 XG52 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56054 1998 XR52 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56055 1998 XB54 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56056 1998 XP58 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56057 1998 XZ59 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56058 1998 XL62 11/12/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
56059 1998 XE64 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56060 1998 XT70 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56061 1998 XY90 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56062 1998 XD91 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56063 1998 XM93 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
56064 1998 XW93 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
56065 1998 XB97 12/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 1,4 km MPC · JPL
56066 1998 YA 16/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
56067 1998 YH2 17/12/1998 Caussols ODAS 4,6 km MPC · JPL
56068 1998 YQ2 17/12/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
56069 1998 YL5 17/12/1998 Gekko T. Kagawa 1,9 km MPC · JPL
56070 1998 YQ5 21/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
56071 1998 YF6 22/12/1998 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
56072 1998 YK8 24/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
56073 1998 YO10 26/12/1998 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 1,7 km MPC · JPL
56074 1998 YG18 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
56075 1998 YV21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
56076 1998 YV29 27/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
56077 1998 YD32 21/12/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56078 1999 AT 07/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
56079 1999 AS2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
56080 1999 AN3 09/01/1999 Gekko T. Kagawa 2,8 km MPC · JPL
56081 1999 AU8 10/01/1999 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 3,9 km MPC · JPL
56082 1999 AK9 09/01/1999 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
56083 1999 AQ16 10/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
56084 1999 AN19 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
56085 1999 AV19 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
56086 1999 AA21 13/01/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,2 km MPC · JPL
56087 1999 AH22 13/01/1999 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
56088 Wuheng 1999 AZ23 14/01/1999 Xinglong SCAP 4,6 km MPC · JPL
56089 1999 AY25 06/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
56090 1999 BE 16/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
56091 1999 BJ 16/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
56092 1999 BK 16/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
56093 1999 BM5 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
56094 1999 BW5 20/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
56095 1999 BL6 20/01/1999 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
56096 1999 BA9 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
56097 1999 BC12 21/01/1999 Uto F. Uto 1,8 km MPC · JPL
56098 1999 BE13 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
56099 1999 BL13 25/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
56100 Luisapolli 1999 BM14 24/01/1999 Gnosca S. Sposetti 6,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
56101 1999 BW14 18/01/1999 Uenohara N. Kawasato 4,3 km MPC · JPL
56102 1999 BD15 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
56103 1999 BU19 16/01/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
56104 1999 BA20 16/01/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
56105 1999 BB20 16/01/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56106 1999 BG24 18/01/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56107 1999 BT25 18/01/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56108 1999 BN26 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
56109 1999 BB32 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
56110 1999 CO1 07/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
56111 1999 CO2 06/02/1999 Xinglong SCAP 5,2 km MPC · JPL
56112 1999 CK5 12/02/1999 Oohira T. Urata 5,8 km MPC · JPL
56113 1999 CQ5 12/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
56114 1999 CA6 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56115 1999 CN7 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
56116 1999 CZ7 11/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
56117 1999 CC9 13/02/1999 Reedy Creek J. Broughton 5,6 km MPC · JPL
56118 1999 CF14 13/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
56119 1999 CZ18 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56120 1999 CL19 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56121 1999 CB20 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
56122 1999 CS20 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56123 1999 CR23 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56124 1999 CH24 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
56125 1999 CC25 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
56126 1999 CT31 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56127 1999 CC34 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56128 1999 CX37 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56129 1999 CH43 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
56130 1999 CM45 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56131 1999 CY48 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
56132 1999 CO49 10/02/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
56133 1999 CX51 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
56134 1999 CJ53 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
56135 1999 CJ55 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56136 1999 CK55 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
56137 1999 CW55 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
56138 1999 CY56 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
56139 1999 CV58 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56140 1999 CN62 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56141 1999 CR76 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
56142 1999 CZ77 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
56143 1999 CO82 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56144 1999 CB83 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56145 1999 CN84 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56146 1999 CR85 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56147 1999 CV85 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56148 1999 CP93 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56149 1999 CP98 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56150 1999 CT103 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
56151 1999 CX104 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
56152 1999 CK106 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
56153 1999 CT114 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56154 1999 CU119 11/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
56155 1999 CY119 11/02/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
56156 1999 CG123 11/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56157 1999 CG135 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
56158 1999 CG138 11/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
56159 1999 CK147 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
56160 1999 CY150 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
56161 1999 CG158 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
56162 1999 DX2 20/02/1999 Oohira T. Urata 3,5 km MPC · JPL
56163 1999 DE3 22/02/1999 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
56164 1999 DW7 18/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
56165 1999 EZ2 08/03/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,9 km MPC · JPL
56166 1999 ER6 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
56167 1999 EU11 12/03/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
56168 1999 FS5 19/03/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,6 km MPC · JPL
56169 1999 FU5 16/03/1999 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
56170 1999 FK6 17/03/1999 Caussols ODAS 6,4 km MPC · JPL
56171 1999 FR6 19/03/1999 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
56172 1999 FD7 20/03/1999 Caussols ODAS 7,7 km MPC · JPL
56173 1999 FV9 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
56174 1999 FQ13 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
56175 1999 FY24 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
56176 1999 FK25 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
56177 1999 FU25 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56178 1999 FQ26 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
56179 1999 FS26 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56180 1999 FJ29 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
56181 1999 FU29 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
56182 1999 FE31 19/03/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56183 1999 FF34 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56184 1999 FB35 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
56185 1999 FJ35 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
56186 1999 FW36 20/03/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
56187 1999 FR39 20/03/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56188 1999 FA40 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56189 1999 FS44 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
56190 1999 FQ47 20/03/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56191 1999 FP49 20/03/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
56192 1999 FD59 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56193 1999 GN1 08/04/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
56194 1999 GV5 15/04/1999 Reedy Creek J. Broughton 6,4 km MPC · JPL
56195 1999 GX6 14/04/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
56196 1999 GF7 13/04/1999 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
56197 1999 GF8 09/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
56198 1999 GB9 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
56199 1999 GG11 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
56200 1999 GU16 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
56201 1999 GD17 15/04/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
56202 1999 GA19 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
56203 1999 GU20 15/04/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
56204 1999 GQ22 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56205 1999 GX23 06/04/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
56206 1999 GU34 06/04/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56207 1999 GU35 07/04/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
56208 1999 GY35 07/04/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
56209 1999 GB37 10/04/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
56210 1999 GX41 12/04/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56211 1999 GG43 12/04/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
56212 1999 GJ45 12/04/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56213 1999 GW50 10/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
56214 1999 GC61 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
56215 1999 HH 17/04/1999 Prescott P. G. Comba 5,5 km MPC · JPL
56216 1999 HJ2 19/04/1999 Majorca Á. López J., R. Pacheco 3,3 km MPC · JPL
56217 1999 HH3 25/04/1999 Gekko T. Kagawa 4,4 km MPC · JPL
56218 1999 HP4 26/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 3,2 km MPC · JPL
56219 1999 HP6 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
56220 1999 HC11 17/04/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56221 1999 JK7 08/05/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
56222 1999 JF9 07/05/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
56223 1999 JP10 08/05/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
56224 1999 JE12 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
56225 1999 JL19 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
56226 1999 JQ23 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
56227 1999 JT23 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
56228 1999 JX24 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
56229 1999 JY27 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56230 1999 JJ28 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
56231 1999 JZ30 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
56232 1999 JM31 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
56233 1999 JK42 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56234 1999 JL42 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
56235 1999 JX43 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
56236 1999 JP44 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
56237 1999 JB45 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56238 1999 JA46 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56239 1999 JO46 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
56240 1999 JV51 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
56241 1999 JU53 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56242 1999 JZ55 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56243 1999 JZ60 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
56244 1999 JH62 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
56245 1999 JZ69 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
56246 1999 JK72 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56247 1999 JZ72 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56248 1999 JQ74 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56249 1999 JS74 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
56250 1999 JE76 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56251 1999 JR77 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
56252 1999 JF78 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56253 1999 JH79 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
56254 1999 JO81 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
56255 1999 JV81 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
56256 1999 JO82 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
56257 1999 JZ82 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
56258 1999 JH83 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
56259 1999 JY86 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
56260 1999 JL87 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
56261 1999 JT87 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56262 1999 JE89 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
56263 1999 JF95 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
56264 1999 JV95 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
56265 1999 JD96 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
56266 1999 JJ97 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56267 1999 JW97 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56268 1999 JN98 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56269 1999 JB100 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
56270 1999 JD100 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
56271 1999 JK102 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56272 1999 JS103 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
56273 1999 JZ103 14/05/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
56274 1999 JM104 15/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
56275 1999 JK117 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
56276 1999 JY123 14/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56277 1999 JU129 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
56278 1999 KB 16/05/1999 Woomera F. B. Zoltowski 5,9 km MPC · JPL
56279 1999 KD1 17/05/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
56280 Asemo 1999 KS5 22/05/1999 Oaxaca J. M. Roe 4,1 km MPC · JPL
56281 1999 KQ7 18/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
56282 1999 KU13 18/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
56283 1999 LU1 04/06/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
56284 1999 LA2 05/06/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 8,4 km MPC · JPL
56285 1999 LJ3 06/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
56286 1999 LG9 08/06/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56287 1999 LM10 08/06/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56288 1999 LS11 09/06/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56289 1999 LM26 09/06/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
56290 1999 LX32 08/06/1999 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
56291 1999 NG3 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56292 1999 NK40 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
56293 1999 NH44 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
56294 1999 NF47 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
56295 1999 NB54 12/07/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
56296 1999 RU39 07/09/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
56297 1999 RT42 12/09/1999 Črni Vrh Črni Vrh 13 km MPC · JPL
56298 1999 RO46 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
56299 1999 RT47 07/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56300 1999 RB60 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
56301 1999 RP60 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
56302 1999 RW69 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56303 1999 RW98 07/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
56304 1999 RB119 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56305 1999 RX119 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
56306 1999 RL125 09/09/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56307 1999 RY125 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
56308 1999 RH132 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56309 1999 RW140 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56310 1999 RE151 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
56311 1999 RA221 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
56312 1999 RM224 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
56313 1999 SV14 29/09/1999 Catalina CSS 9,6 km MPC · JPL
56314 1999 TZ97 02/10/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
56315 1999 TH121 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
56316 1999 TA227 04/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
56317 1999 TJ232 05/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
56318 1999 UR3 20/10/1999 La Silla T. Kranz, C. Wolf 2,4 km MPC · JPL
56319 1999 UM10 31/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56320 1999 VB49 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56321 1999 VB53 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56322 1999 VH68 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56323 1999 VE82 05/11/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
56324 1999 VY175 02/11/1999 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
56325 1999 VT179 06/11/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
56326 1999 VV203 09/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 19 km MPC · JPL
56327 1999 VH215 03/11/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
56328 1999 WE 17/11/1999 High Point D. K. Chesney 1,4 km MPC · JPL
56329 Tarxien 1999 WO1 28/11/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,2 km MPC · JPL
56330 1999 XS12 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56331 1999 XD33 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
56332 1999 XR34 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56333 1999 XU100 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
56334 1999 XN101 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56335 1999 XO111 08/12/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
56336 1999 XL126 07/12/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
56337 1999 XG136 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56338 1999 XS162 08/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
56339 1999 XV169 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56340 1999 XE176 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56341 1999 XS221 15/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
56342 1999 XW238 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
56343 1999 YG 16/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56344 1999 YV17 29/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
56345 2000 AN41 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56346 2000 AK64 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56347 2000 AU64 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
56348 2000 AH69 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56349 2000 AZ90 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
56350 2000 AB92 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
56351 2000 AN93 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56352 2000 AR93 06/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56353 2000 AB103 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
56354 2000 AF129 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56355 2000 AX130 06/01/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
56356 2000 AY138 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56357 2000 AS143 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56358 2000 AR201 09/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56359 2000 AZ228 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
56360 2000 AP239 06/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56361 2000 CW1 04/02/2000 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 2,7 km MPC · JPL
56362 2000 CG56 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56363 2000 CP93 08/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
56364 2000 CU116 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56365 2000 DG54 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56366 2000 DO69 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
56367 2000 EF 01/03/2000 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
56368 2000 EU5 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
56369 2000 EW6 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
56370 2000 EV7 02/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,2 km MPC · JPL
56371 2000 EC15 05/03/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
56372 2000 EX19 07/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56373 2000 EF20 01/03/2000 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
56374 2000 EM24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
56375 2000 EJ25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
56376 2000 EE33 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56377 2000 EU35 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56378 2000 ED37 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56379 2000 EU42 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56380 2000 EJ43 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56381 2000 EN43 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56382 2000 ES43 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56383 2000 EJ47 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56384 2000 EX47 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56385 2000 EN48 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56386 2000 EG54 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
56387 2000 EA64 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56388 2000 EN69 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56389 2000 EB87 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56390 2000 EH91 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56391 2000 ET97 11/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56392 2000 ET106 15/03/2000 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
56393 2000 ER120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
56394 2000 EB126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
56395 2000 EV126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
56396 2000 EX129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
56397 2000 EN134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
56398 2000 EW134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
56399 2000 EU135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
56400 2000 EF140 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
56401 2000 EN155 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
56402 2000 ET157 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
56403 2000 FL 25/03/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
56404 2000 FC12 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56405 2000 FH17 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56406 2000 FZ20 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56407 2000 FA22 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56408 2000 FH22 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56409 2000 FQ29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
56410 2000 FZ34 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56411 2000 FE35 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56412 2000 FM40 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56413 2000 FU40 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56414 2000 FK42 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56415 2000 FR46 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56416 2000 FS55 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56417 2000 FO58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
56418 2000 FL59 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56419 2000 FM59 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56420 2000 FX60 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
56421 2000 GV2 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56422 Mnajdra 2000 GV3 02/04/2000 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,5 km MPC · JPL
56423 2000 GW3 02/04/2000 Kleť Kleť Obs. 2,5 km MPC · JPL
56424 2000 GG5 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56425 2000 GZ7 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56426 2000 GW24 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56427 2000 GO27 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56428 2000 GT27 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56429 2000 GY27 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56430 2000 GP29 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56431 2000 GX33 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56432 2000 GY33 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56433 2000 GR34 12/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
56434 2000 GN38 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
56435 2000 GQ38 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56436 2000 GZ46 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56437 2000 GT48 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56438 2000 GV49 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56439 2000 GD52 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56440 2000 GY52 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56441 2000 GW54 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
56442 2000 GP66 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
56443 2000 GX67 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56444 2000 GB68 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56445 2000 GN71 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56446 2000 GF74 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
56447 2000 GR76 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56448 2000 GY76 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56449 2000 GS78 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56450 2000 GU80 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56451 2000 GN81 06/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
56452 2000 GU86 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56453 2000 GG87 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56454 2000 GM87 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56455 2000 GW87 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56456 2000 GE89 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56457 2000 GE95 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56458 2000 GA96 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56459 2000 GD96 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56460 2000 GE96 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56461 2000 GX96 06/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
56462 2000 GN97 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56463 2000 GD98 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56464 2000 GE98 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56465 2000 GS98 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56466 2000 GZ99 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56467 2000 GP103 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56468 2000 GO104 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
56469 2000 GN105 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
56470 2000 GH106 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56471 2000 GX106 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
56472 2000 GB108 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56473 2000 GY108 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56474 2000 GA109 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56475 2000 GN109 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
56476 2000 GU110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
56477 2000 GM111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
56478 2000 GS111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
56479 2000 GT114 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
56480 2000 GU114 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56481 2000 GW114 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56482 2000 GY115 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56483 2000 GY121 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
56484 2000 GH124 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56485 2000 GL125 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
56486 2000 GF126 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56487 2000 GR126 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56488 2000 GQ131 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
56489 2000 GT131 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
56490 2000 GD133 12/04/2000 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
56491 2000 GS133 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56492 2000 GH134 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
56493 2000 GU134 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56494 2000 GA136 12/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56495 2000 GW137 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
56496 2000 GE138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
56497 2000 GD140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
56498 2000 GU140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
56499 2000 GM143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
56500 2000 GV143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
56501 2000 GG153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
56502 2000 GY158 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56503 2000 GR159 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56504 2000 GT166 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
56505 2000 GV171 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
56506 2000 GH174 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
56507 2000 GU178 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
56508 2000 HG6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
56509 2000 HB7 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
56510 2000 HT8 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56511 2000 HE11 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56512 2000 HH11 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56513 2000 HY12 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56514 2000 HM18 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
56515 2000 HD20 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
56516 2000 HE20 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
56517 2000 HU20 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56518 2000 HZ20 27/04/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
56519 2000 HB21 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56520 2000 HO21 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56521 2000 HE22 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56522 2000 HT24 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
56523 2000 HX25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
56524 2000 HT27 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
56525 2000 HY31 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
56526 2000 HP35 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56527 2000 HF36 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56528 2000 HF44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
56529 2000 HY44 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
56530 2000 HK45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
56531 2000 HF48 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56532 2000 HB50 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56533 2000 HY50 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
56534 2000 HH52 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
56535 2000 HT52 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56536 2000 HO53 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56537 2000 HQ53 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
56538 2000 HF54 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56539 2000 HT58 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
56540 2000 HC61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
56541 2000 HR61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
56542 2000 HJ63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
56543 2000 HT64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
56544 2000 HB65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
56545 2000 HK65 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
56546 2000 HF66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
56547 2000 HQ69 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
56548 2000 HZ74 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
56549 2000 HZ75 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
56550 2000 HZ77 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56551 2000 HJ78 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56552 2000 HL78 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56553 2000 HL79 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56554 2000 HF85 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
56555 2000 HL85 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
56556 2000 HF88 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56557 2000 HX91 30/04/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
56558 2000 HK100 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
56559 2000 JN3 04/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56560 2000 JW6 04/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56561 Jaimenomen 2000 JG7 05/05/2000 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 2,3 km MPC · JPL
56562 2000 JN7 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
56563 2000 JS8 06/05/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
56564 2000 JY10 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56565 2000 JY12 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
56566 2000 JE14 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56567 2000 JQ14 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56568 2000 JN15 09/05/2000 Prescott P. G. Comba 1,9 km MPC · JPL
56569 2000 JL17 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
56570 2000 JA21 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56571 2000 JD22 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56572 2000 JZ23 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
56573 2000 JD24 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
56574 2000 JK24 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
56575 2000 JX24 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
56576 2000 JB25 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
56577 2000 JE26 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56578 2000 JJ26 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56579 2000 JB27 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56580 2000 JG27 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56581 2000 JT27 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
56582 2000 JW27 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
56583 2000 JH28 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56584 2000 JQ29 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56585 2000 JZ29 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56586 2000 JK31 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56587 2000 JL31 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56588 2000 JS32 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56589 2000 JH33 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
56590 2000 JY35 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56591 2000 JP37 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56592 2000 JF38 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
56593 2000 JS38 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
56594 2000 JL40 11/05/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
56595 2000 JX40 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56596 2000 JG43 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56597 2000 JO44 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56598 2000 JY46 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56599 2000 JW48 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56600 2000 JK50 09/05/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
56601 2000 JS50 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56602 2000 JQ51 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56603 2000 JZ52 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56604 2000 JN56 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56605 2000 JG57 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
56606 2000 JF58 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
56607 2000 JL58 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56608 2000 JS58 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
56609 2000 JA60 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56610 2000 JZ60 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56611 2000 JH61 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
56612 2000 JY61 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
56613 2000 JX62 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
56614 2000 JQ63 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
56615 2000 JL69 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
56616 2000 JM70 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
56617 2000 JZ72 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
56618 2000 JC73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
56619 2000 JE73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
56620 2000 JL73 02/05/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
56621 2000 JB74 03/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
56622 2000 JR75 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
56623 2000 JC76 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
56624 2000 JQ76 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
56625 2000 JW77 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56626 2000 JH78 09/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
56627 2000 JF84 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56628 2000 JG84 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56629 2000 KV 25/05/2000 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
56630 2000 KP2 26/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56631 2000 KV2 26/05/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
56632 2000 KE7 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
56633 2000 KY8 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56634 2000 KZ11 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56635 2000 KR12 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56636 2000 KA14 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
56637 2000 KG14 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
56638 2000 KN15 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56639 2000 KE19 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56640 2000 KZ19 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56641 2000 KN27 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56642 2000 KU29 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56643 2000 KY29 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56644 2000 KL30 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56645 2000 KV32 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56646 2000 KW32 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56647 2000 KG34 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56648 2000 KH34 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56649 2000 KD42 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56650 2000 KE42 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
56651 2000 KH46 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56652 2000 KJ48 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56653 2000 KS48 29/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56654 2000 KU50 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56655 2000 KZ51 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
56656 2000 KW52 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
56657 2000 KY52 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
56658 2000 KJ55 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56659 2000 KU55 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
56660 2000 KO56 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56661 2000 KQ56 27/05/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
56662 2000 KY56 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56663 2000 KF60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
56664 2000 KN60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
56665 2000 KJ62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
56666 2000 KQ64 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56667 2000 KF67 31/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56668 2000 KE69 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
56669 2000 KV71 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56670 2000 KW74 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56671 2000 KL75 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56672 2000 KP76 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
56673 2000 KT76 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56674 2000 KS77 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56675 2000 KM78 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56676 2000 LC 01/06/2000 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
56677 2000 LG1 01/06/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,1 km MPC · JPL
56678 Alicewessen 2000 LR1 03/06/2000 Farpoint G. Hug 6,6 km MPC · JPL
56679 2000 LB8 06/06/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56680 2000 LM8 06/06/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
56681 2000 LY8 05/06/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
56682 2000 LA9 05/06/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56683 2000 LC9 05/06/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56684 2000 LV10 04/06/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
56685 2000 LE11 04/06/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
56686 2000 LB12 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56687 2000 LE12 04/06/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
56688 2000 LM12 05/06/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
56689 2000 LD14 06/06/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
56690 2000 LZ14 05/06/2000 Črni Vrh Črni Vrh 2,2 km MPC · JPL
56691 2000 LW16 04/06/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56692 2000 LK20 08/06/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
56693 2000 LY20 08/06/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56694 2000 LC24 01/06/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56695 2000 LG26 01/06/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
56696 2000 LQ26 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
56697 2000 LO27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
56698 2000 LR27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
56699 2000 LJ28 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
56700 2000 LL28 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
56701 2000 LM28 09/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
56702 2000 LQ28 09/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
56703 2000 LT30 10/06/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
56704 2000 LC31 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
56705 2000 LL33 04/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
56706 2000 LD36 01/06/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
56707 2000 LY36 11/06/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
56708 2000 MZ 24/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
56709 2000 MY1 27/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 6,4 km MPC · JPL
56710 2000 MN2 24/06/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
56711 2000 MO2 24/06/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
56712 2000 MQ2 25/06/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
56713 2000 MC3 30/06/2000 Ondřejov P. Kušnirák 3,0 km MPC · JPL
56714 2000 MK3 25/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
56715 2000 MT3 24/06/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56716 2000 MZ3 24/06/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
56717 2000 MS4 25/06/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
56718 2000 MU4 25/06/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56719 2000 MA6 24/06/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56720 2000 NK9 07/07/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
56721 2000 NY11 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
56722 2000 NH12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
56723 2000 NK12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
56724 2000 NQ12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
56725 2000 NY12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
56726 2000 NA13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
56727 2000 NU13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,4 km MPC · JPL
56728 2000 NZ13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
56729 2000 NM14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
56730 2000 NK15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
56731 2000 NP16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
56732 2000 NQ16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
56733 2000 NK17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
56734 2000 NM17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
56735 2000 NB18 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
56736 2000 NX19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
56737 2000 NS20 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
56738 2000 NV20 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
56739 2000 NG21 07/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
56740 2000 NC23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
56741 2000 ND24 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
56742 2000 NB25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
56743 2000 ND26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
56744 2000 NN26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
56745 2000 NU26 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
56746 2000 OO2 27/07/2000 Črni Vrh Črni Vrh 4,6 km MPC · JPL
56747 2000 OD4 24/07/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56748 2000 OF4 24/07/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
56749 2000 OJ4 24/07/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
56750 2000 OT4 24/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56751 2000 OU4 24/07/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
56752 2000 OA5 24/07/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
56753 2000 OG6 29/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
56754 2000 OP10 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
56755 2000 OT12 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
56756 2000 OW14 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
56757 2000 OQ17 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56758 2000 OU17 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56759 2000 OU18 23/07/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
56760 2000 OY18 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56761 2000 OH19 29/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56762 2000 OB23 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56763 2000 OC23 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56764 2000 ON24 23/07/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56765 2000 OD25 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
56766 2000 OK25 23/07/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
56767 2000 OP26 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
56768 2000 OS27 23/07/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
56769 2000 OE28 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
56770 2000 OA30 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56771 2000 OS30 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
56772 2000 OW30 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
56773 2000 OO35 31/07/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
56774 2000 OH37 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
56775 2000 OU37 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
56776 2000 OQ38 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
56777 2000 OC39 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
56778 2000 OM39 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56779 2000 OH41 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56780 2000 OJ43 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
56781 2000 OT43 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
56782 2000 OC46 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56783 2000 OG51 30/07/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
56784 2000 OH53 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
56785 2000 OS53 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
56786 2000 OX53 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
56787 2000 OZ53 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
56788 Guilbertlepoutre 2000 OA54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
56789 2000 OU54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
56790 2000 OZ55 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
56791 2000 OH56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
56792 2000 OP56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
56793 2000 OB60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
56794 2000 OO60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
56795 2000 OE67 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 4,0 km MPC · JPL
56796 2000 PT 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56797 2000 PC2 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
56798 2000 PW3 03/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,0 km MPC · JPL
56799 2000 PN4 02/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56800 2000 PO4 03/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
56801 2000 PF9 06/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 8,0 km MPC · JPL
56802 2000 PZ9 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
56803 2000 PA11 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
56804 2000 PP12 03/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56805 2000 PR12 03/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56806 2000 PM14 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
56807 2000 PR14 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56808 2000 PO15 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56809 2000 PE16 01/08/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
56810 2000 PU16 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56811 2000 PG19 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
56812 2000 PM21 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56813 2000 PN22 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
56814 2000 PD29 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56815 2000 PS29 01/08/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
56816 2000 QQ 21/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
56817 2000 QF1 23/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
56818 2000 QV3 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
56819 2000 QQ5 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56820 2000 QK8 26/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 11 km MPC · JPL
56821 2000 QC11 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
56822 2000 QR12 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
56823 2000 QZ12 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56824 2000 QA13 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
56825 2000 QA14 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
56826 2000 QA25 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56827 2000 QB28 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
56828 2000 QE28 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
56829 2000 QL28 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
56830 2000 QT29 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
56831 2000 QZ30 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
56832 2000 QM31 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
56833 2000 QN33 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
56834 2000 QO35 28/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,1 km MPC · JPL
56835 2000 QM36 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
56836 2000 QK39 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
56837 2000 QX39 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
56838 2000 QK40 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
56839 2000 QM40 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
56840 2000 QW41 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56841 2000 QS42 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
56842 2000 QJ44 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
56843 2000 QK45 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
56844 2000 QP45 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
56845 2000 QL50 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56846 2000 QF53 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
56847 2000 QB59 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
56848 2000 QC59 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
56849 2000 QH61 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56850 2000 QT61 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
56851 2000 QU64 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56852 2000 QP65 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
56853 2000 QQ67 28/08/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
56854 2000 QL71 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
56855 2000 QJ73 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
56856 2000 QM73 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
56857 2000 QS75 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
56858 2000 QZ77 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56859 2000 QA82 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
56860 2000 QP85 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
56861 2000 QW86 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
56862 2000 QS90 25/08/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
56863 2000 QZ90 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
56864 2000 QG91 25/08/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
56865 2000 QY91 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
56866 2000 QN94 26/08/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
56867 2000 QL97 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56868 2000 QT101 28/08/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
56869 2000 QS102 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
56870 2000 QL104 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
56871 2000 QB108 29/08/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
56872 2000 QD109 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
56873 2000 QG110 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56874 2000 QX110 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
56875 2000 QE111 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
56876 2000 QN111 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
56877 2000 QA113 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
56878 2000 QT115 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
56879 2000 QW118 25/08/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
56880 2000 QS120 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
56881 2000 QE122 25/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56882 2000 QT122 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56883 2000 QH125 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
56884 2000 QK125 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
56885 2000 QP127 24/08/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
56886 2000 QG131 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56887 2000 QZ131 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
56888 2000 QG134 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
56889 2000 QC137 29/08/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
56890 2000 QM137 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
56891 2000 QH139 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56892 2000 QB142 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
56893 2000 QD145 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
56894 2000 QP145 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
56895 2000 QS149 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
56896 2000 QN155 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56897 2000 QC158 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
56898 2000 QH158 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
56899 2000 QO158 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56900 2000 QR161 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
56901 2000 QR162 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
56902 2000 QT164 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
56903 2000 QR170 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
56904 2000 QP171 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
56905 2000 QB176 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
56906 2000 QY184 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
56907 2000 QJ185 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
56908 2000 QX185 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
56909 2000 QP190 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
56910 2000 QJ192 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
56911 2000 QY192 26/08/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
56912 2000 QH195 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
56913 2000 QS200 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
56914 2000 QP203 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
56915 2000 QW206 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56916 2000 QU210 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
56917 2000 QO221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
56918 2000 QQ230 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
56919 2000 QF251 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
56920 2000 RA1 01/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
56921 2000 RW3 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
56922 2000 RE15 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
56923 2000 RB19 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
56924 2000 RJ20 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56925 2000 RG21 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
56926 2000 RX21 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
56927 2000 RT22 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56928 2000 RF27 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
56929 2000 RY27 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56930 2000 RY28 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
56931 2000 RM32 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
56932 2000 RT40 03/09/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
56933 2000 RZ40 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
56934 2000 RE41 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
56935 2000 RU41 03/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
56936 2000 RW53 01/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56937 2000 RD64 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
56938 2000 RO65 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
56939 2000 RC68 02/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
56940 2000 RG70 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
56941 2000 RQ73 02/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
56942 2000 RL75 03/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
56943 2000 RF76 04/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
56944 2000 RS85 02/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
56945 2000 RG88 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
56946 2000 RZ88 03/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
56947 2000 RZ93 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
56948 2000 RR98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
56949 2000 RQ100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
56950 2000 SA2 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
56951 2000 SK2 20/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
56952 2000 SU3 20/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
56953 2000 SN6 20/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
56954 2000 SF7 24/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 9,2 km MPC · JPL
56955 2000 ST14 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
56956 2000 SH19 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
56957 Seohideaki 2000 SY20 24/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 10 km MPC · JPL
56958 2000 ST28 23/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
56959 2000 SU45 22/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
56960 2000 SN46 23/09/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
56961 2000 SR60 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
56962 2000 SW65 24/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
56963 2000 SX68 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
56964 2000 SY79 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
56965 2000 SJ83 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
56966 2000 ST86 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
56967 2000 SG91 23/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
56968 2000 SA92 23/09/2000 Socorro LINEAR 26 km MPC · JPL
56969 2000 SW106 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
56970 2000 SJ111 24/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
56971 2000 SG120 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
56972 2000 SP140 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
56973 2000 SA142 23/09/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
56974 2000 SS142 23/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56975 2000 SP161 19/09/2000 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
56976 2000 SS161 20/09/2000 Haleakala NEAT 23 km MPC · JPL
56977 2000 SB173 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
56978 2000 SR173 28/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56979 2000 SB175 28/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
56980 2000 SS177 28/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
56981 2000 SQ182 20/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
56982 2000 SE189 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
56983 2000 SF190 23/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
56984 2000 SX193 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
56985 2000 SR202 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
56986 2000 SR210 25/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
56987 2000 SR211 25/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
56988 2000 SV241 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
56989 2000 SS242 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
56990 2000 SZ242 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56991 2000 SB282 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
56992 2000 SM286 25/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
56993 2000 SA291 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
56994 2000 SR292 27/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
56995 2000 SU299 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
56996 2000 SP307 30/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
56997 2000 SV309 25/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
56998 2000 SA310 26/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
56999 2000 SD317 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
57000 2000 SJ319 26/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL

52.000s  • 53.000s  • 54.000s  • 55.000s  • 56.000s  • 57.000s  • 58.000s  • 59.000s  • 60.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001