Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/388001–389000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
388001 2005 QH125 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388002 2005 QR135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
388003 2005 QL139 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
388004 2005 QD140 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388005 2005 QF148 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
388006 2005 QL173 29/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
388007 2005 QT175 31/08/2005 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
388008 2005 QB179 25/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
388009 2005 QC187 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388010 2005 QJ189 25/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
388011 2005 RR30 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
388012 2005 RB35 03/09/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,5 km MPC · JPL
388013 2005 RJ41 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388014 2005 RM48 13/09/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
388015 2005 SB4 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
388016 2005 SD11 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388017 2005 SA15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388018 2005 SA26 29/09/2005 Wrightwood J. W. Young 860 m MPC · JPL
388019 2005 SF29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
388020 2005 SU35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
388021 2005 ST40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388022 2005 SY40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
388023 2005 SU42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
388024 2005 ST46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
388025 2005 SP55 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388026 2005 SM66 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
388027 2005 SF69 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
388028 2005 SU82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
388029 2005 SH87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
388030 2005 SL94 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
388031 2005 SG98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
388032 2005 ST107 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388033 2005 SW109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
388034 2005 SN124 23/09/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
388035 2005 SL128 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
388036 2005 SQ134 30/09/2005 Junk Bond D. Healy 680 m MPC · JPL
388037 2005 SL144 25/09/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
388038 2005 SW145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
388039 2005 SE146 25/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
388040 2005 SE162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388041 2005 SU170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
388042 2005 SF193 29/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
388043 2005 SP209 30/09/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
388044 2005 SO212 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
388045 2005 SF218 30/09/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
388046 2005 ST231 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
388047 2005 SO232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
388048 2005 SZ240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
388049 2005 SC267 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
388050 2005 SR271 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
388051 2005 SJ278 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
388052 2005 SB279 29/09/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
388053 2005 SN288 27/09/2005 Apache Point A. C. Becker 4,5 km MPC · JPL
388054 2005 SO292 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
388055 2005 TW10 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
388056 2005 TL23 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
388057 2005 TS49 07/10/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 980 m MPC · JPL
388058 2005 TP53 01/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
388059 2005 TA64 06/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
388060 2005 TN67 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
388061 2005 TW82 03/10/2005 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
388062 2005 TF87 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
388063 2005 TL108 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
388064 2005 TE138 07/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
388065 2005 TQ141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388066 2005 TF142 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
388067 2005 TS167 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
388068 2005 US14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
388069 2005 UP20 14/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
388070 2005 UZ22 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
388071 2005 US24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388072 2005 UD29 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
388073 2005 UH42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
388074 2005 UQ47 22/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
388075 2005 UX47 22/10/2005 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
388076 2005 UW51 30/09/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
388077 2005 UU52 23/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
388078 2005 UQ62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
388079 2005 UP68 23/10/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
388080 2005 US70 23/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
388081 2005 UB71 03/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
388082 2005 UZ85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388083 2005 UR95 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
388084 2005 UA108 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
388085 2005 UA113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388086 2005 UC113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
388087 2005 UA125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388088 2005 UJ144 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
388089 2005 UM207 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
388090 2005 UQ215 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
388091 2005 UZ216 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388092 2005 UE217 27/10/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
388093 2005 UY222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
388094 2005 UK252 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388095 2005 UB262 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
388096 2005 UJ268 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
388097 2005 UB285 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388098 2005 UV286 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
388099 2005 UD298 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
388100 2005 UF299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
388101 2005 UX301 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
388102 2005 UN303 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388103 2005 UL305 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
388104 2005 UV327 29/10/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
388105 2005 UH339 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
388106 2005 UO341 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388107 2005 UO348 23/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
388108 2005 UP348 23/10/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
388109 2005 UG370 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388110 2005 US371 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
388111 2005 UO396 27/10/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
388112 2005 UF402 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
388113 2005 UP402 28/10/2005 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
388114 2005 UW411 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
388115 2005 UV418 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388116 2005 UD426 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
388117 2005 UH431 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388118 2005 UK438 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
388119 2005 UK443 30/10/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
388120 2005 US457 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
388121 2005 UT463 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
388122 2005 UA467 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
388123 2005 UJ476 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 660 m MPC · JPL
388124 2005 UP477 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388125 2005 UP482 22/10/2005 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
388126 2005 UQ510 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
388127 2005 UP522 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
388128 2005 VE8 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
388129 2005 VZ33 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
388130 2005 VN82 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
388131 2005 VW108 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
388132 2005 VC112 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
388133 2005 VV112 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
388134 2005 VS113 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
388135 2005 VG129 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
388136 2005 WW4 19/11/2005 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
388137 2005 WC7 21/11/2005 Catalina CSS 600 m MPC · JPL
388138 2005 WT25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
388139 2005 WY29 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
388140 2005 WO31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
388141 2005 WQ31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
388142 2005 WR46 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388143 2005 WF66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
388144 2005 WQ106 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
388145 2005 WZ119 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
388146 2005 WS137 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
388147 2005 WF155 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
388148 2005 WP159 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388149 2005 WZ195 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
388150 2005 WU197 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388151 2005 WZ210 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
388152 2005 XB38 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388153 2005 XX50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388154 2005 YZ9 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388155 2005 YX13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388156 2005 YR18 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388157 2005 YD59 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388158 2005 YK66 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388159 2005 YV70 27/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
388160 2005 YH132 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
388161 2005 YQ133 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
388162 2005 YM137 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
388163 2005 YZ179 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
388164 2005 YH231 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
388165 2005 YO239 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
388166 2006 AN28 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388167 2006 AN37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
388168 2006 AN46 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388169 2006 AF62 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
388170 2006 AP87 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
388171 2006 AT93 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
388172 2006 BW37 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
388173 2006 BM99 28/01/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
388174 2006 BQ108 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388175 2006 BM109 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388176 2006 BH127 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
388177 2006 BM130 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
388178 2006 BY137 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
388179 2006 BK147 31/01/2006 Junk Bond D. Healy 940 m MPC · JPL
388180 2006 BG155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
388181 2006 BS167 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
388182 2006 BB203 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
388183 2006 BS232 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
388184 2006 BY271 31/01/2006 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
388185 2006 CX10 07/02/2006 Socorro LINEAR AMO 2,8 km MPC · JPL
388186 2006 CM16 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
388187 2006 DN11 21/02/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
388188 2006 DP14 23/02/2006 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
388189 2006 DS14 24/02/2006 Catalina CSS 320 m MPC · JPL
388190 2006 DK22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388191 2006 DW29 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
388192 2006 DW45 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388193 2006 DM46 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
388194 2006 DH93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388195 2006 DD94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388196 2006 DX105 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
388197 2006 DX133 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
388198 2006 DR139 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
388199 2006 DZ166 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388200 2006 DL168 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
388201 2006 DL193 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
388202 2006 DW211 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
388203 2006 DJ216 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
388204 2006 EY29 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388205 2006 EQ36 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
388206 2006 EY74 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
388207 2006 FN33 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
388208 2006 FB41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
388209 2006 FG45 24/03/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
388210 2006 GV19 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388211 2006 GZ32 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388212 2006 GE45 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
388213 2006 GY53 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
388214 2006 HW17 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388215 2006 HV34 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
388216 2006 HC41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
388217 2006 HX42 24/04/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
388218 2006 HT70 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388219 2006 HD79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388220 2006 HX92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
388221 2006 HJ103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
388222 2006 HM104 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388223 2006 JC1 03/05/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,9 km MPC · JPL
388224 2006 JE12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388225 2006 JA18 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
388226 2006 JT26 05/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
388227 2006 JG47 14/05/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
388228 2006 JM54 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
388229 2006 JC81 01/05/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
388230 2006 KT12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
388231 2006 KC14 20/05/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
388232 2006 KK17 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
388233 2006 KT17 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
388234 2006 KV17 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388235 2006 KW17 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
388236 2006 KZ18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
388237 2006 KP22 20/05/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
388238 2006 KH26 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388239 2006 KB29 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
388240 2006 KE29 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
388241 2006 KN33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
388242 2006 KS39 21/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
388243 2006 KU42 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388244 2006 KP44 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
388245 2006 KR55 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
388246 2006 KH56 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
388247 2006 KP57 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
388248 2006 KD74 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
388249 2006 KR88 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388250 2006 KC90 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
388251 2006 KJ117 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388252 2006 MQ1 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388253 2006 MJ14 18/06/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
388254 2006 OF12 21/07/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
388255 2006 OO16 20/07/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
388256 2006 OL21 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
388257 2006 PR26 15/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
388258 2006 PG31 13/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
388259 2006 QF1 17/08/2006 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
388260 2006 QQ3 18/08/2006 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
388261 2006 QA16 17/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
388262 2006 QS48 21/08/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
388263 2006 QG49 21/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
388264 2006 QV58 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
388265 2006 QD80 24/08/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
388266 2006 QZ95 16/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
388267 2006 QP98 22/08/2006 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
388268 2006 QR106 28/08/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
388269 2006 QF120 29/08/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
388270 2006 QE185 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388271 2006 RD17 14/09/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
388272 2006 RW39 12/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
388273 2006 RZ42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388274 2006 RV59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388275 2006 RS70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388276 2006 RT70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
388277 2006 RE88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
388278 2006 RX88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
388279 2006 RC89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
388280 2006 RQ100 14/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
388281 2006 RW103 11/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
388282 ʻAkepa 2006 RC118 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,4 km MPC · JPL
388283 2006 RJ121 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
388284 2006 SY12 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388285 2006 SQ22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
388286 2006 SW57 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388287 2006 SQ60 18/09/2006 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
388288 2006 SC67 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
388289 2006 SN77 20/09/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,8 km MPC · JPL
388290 2006 SJ79 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388291 2006 SF81 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388292 2006 SO81 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
388293 2006 ST99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
388294 2006 SC102 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
388295 2006 ST114 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388296 2006 SZ118 16/09/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
388297 2006 SL125 20/09/2006 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
388298 2006 SW140 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
388299 2006 SK145 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388300 2006 SL146 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
388301 2006 SG147 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388302 2006 SG158 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388303 2006 SQ164 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
388304 2006 SK201 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388305 2006 SL233 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
388306 2006 SR234 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
388307 2006 SX236 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
388308 2006 SN245 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
388309 2006 SU258 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388310 2006 SR286 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
388311 2006 SQ297 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
388312 2006 SC313 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388313 2006 SO322 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
388314 2006 SQ323 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388315 2006 SS323 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
388316 2006 SY326 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388317 2006 SU331 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
388318 2006 SD332 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
388319 2006 SJ335 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
388320 2006 SJ336 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388321 2006 SB338 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388322 2006 SV344 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388323 2006 SA346 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
388324 2006 SL348 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388325 2006 SH356 30/09/2006 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
388326 2006 SG362 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388327 2006 SS362 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
388328 2006 SE375 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
388329 2006 SO379 20/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
388330 2006 SR381 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
388331 2006 SK385 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
388332 2006 SW385 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
388333 2006 SZ387 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
388334 2006 SE389 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
388335 2006 SF412 26/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
388336 2006 TY11 15/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 3,2 km MPC · JPL
388337 2006 TK12 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
388338 2006 TQ22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388339 2006 TY22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388340 2006 TP50 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388341 2006 TN52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388342 2006 TL57 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
388343 2006 TP59 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
388344 2006 TW63 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
388345 2006 TA91 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
388346 2006 TM93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
388347 2006 TH101 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
388348 2006 TR108 11/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
388349 2006 TF109 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388350 2006 TX109 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388351 2006 TA113 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,1 km MPC · JPL
388352 2006 TR113 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
388353 2006 TV115 02/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
388354 2006 TY116 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
388355 2006 TX117 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
388356 2006 TY117 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
388357 2006 TA121 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
388358 2006 UR19 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
388359 2006 UE20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388360 2006 UC25 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
388361 2006 UK33 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388362 2006 UQ34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
388363 2006 UW34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
388364 2006 UK36 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
388365 2006 UM43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388366 2006 UT46 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
388367 2006 UR47 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
388368 2006 UD52 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
388369 2006 UN62 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388370 Paulblu 2006 UT62 20/10/2006 Nogales J.-C. Merlin 2,7 km MPC · JPL
388371 2006 UU63 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
388372 2006 UJ70 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
388373 2006 UQ77 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388374 2006 UE79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
388375 2006 UC129 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
388376 2006 UW158 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
388377 2006 UY160 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
388378 2006 UE207 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388379 2006 UF211 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
388380 2006 UW225 20/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
388381 2006 UF234 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388382 2006 US258 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
388383 2006 UG264 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388384 2006 UM267 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
388385 2006 US268 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
388386 2006 UP271 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
388387 2006 UC275 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
388388 2006 US291 22/10/2006 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
388389 2006 UD323 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
388390 2006 US328 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
388391 2006 UX328 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388392 2006 UR332 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
388393 2006 UA346 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
388394 2006 UV360 30/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
388395 2006 VL26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
388396 2006 VS31 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
388397 2006 VT32 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388398 2006 VS33 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
388399 2006 VP47 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388400 2006 VL49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
388401 2006 VZ62 17/10/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
388402 2006 VP71 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
388403 2006 VO120 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
388404 2006 WG41 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
388405 2006 WS42 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
388406 2006 WJ48 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388407 2006 WC56 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388408 2006 WM71 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388409 2006 WG93 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388410 2006 WF97 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
388411 2006 WF100 16/10/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
388412 2006 WL104 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
388413 2006 WY157 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388414 2006 WD163 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
388415 2006 WJ175 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388416 2006 WR178 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
388417 2006 WB205 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
388418 2006 XX49 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
388419 2006 XL51 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
388420 2006 XQ59 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
388421 2006 XF63 14/12/2006 Marly P. Kocher 610 m MPC · JPL
388422 2006 YF8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
388423 2006 YH15 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
388424 2006 YT32 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
388425 2006 YK52 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
388426 2007 AR 08/01/2007 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
388427 2007 AQ1 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
388428 2007 BX8 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
388429 2007 BE10 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
388430 2007 BN28 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
388431 2007 BQ40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
388432 2007 BQ48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388433 2007 BW55 24/01/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
388434 2007 BY65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
388435 2007 BP69 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
388436 2007 BY75 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388437 2007 BH77 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
388438 2007 BV77 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
388439 2007 BL81 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
388440 2007 CH10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
388441 2007 CT15 06/02/2007 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
388442 2007 CW16 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
388443 2007 CZ20 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
388444 2007 CC22 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388445 2007 CG46 08/02/2007 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
388446 2007 CG48 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
388447 2007 CH62 10/02/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
388448 2007 DY2 16/02/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
388449 2007 DO3 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
388450 2007 DX7 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
388451 2007 DJ14 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
388452 2007 DF19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
388453 2007 DA26 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
388454 2007 DY29 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
388455 2007 DR32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388456 2007 DL33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388457 2007 DV33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
388458 2007 DS36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388459 2007 DF43 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
388460 2007 DQ43 17/02/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
388461 2007 DZ53 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
388462 2007 DC56 21/02/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
388463 2007 DK64 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388464 2007 DV70 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388465 2007 DS72 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388466 2007 DD75 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
388467 2007 DZ76 22/02/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
388468 2007 DB83 24/02/2007 Črni Vrh S. Matičič 780 m MPC · JPL
388469 2007 DN85 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
388470 2007 DT85 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
388471 2007 DS95 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
388472 2007 DD99 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
388473 2007 DS99 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
388474 2007 DF105 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
388475 2007 EC1 06/03/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
388476 2007 EQ7 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
388477 2007 EG8 09/03/2007 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
388478 2007 EM28 09/03/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
388479 2007 ET29 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388480 2007 EE31 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
388481 2007 EB44 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
388482 2007 EU45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
388483 2007 EP47 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
388484 2007 EY47 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388485 2007 EP64 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388486 2007 EP68 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388487 2007 EL71 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388488 2007 ED72 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
388489 2007 EA74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
388490 2007 EL75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388491 2007 EZ78 10/03/2007 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
388492 2007 ET79 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
388493 2007 EX90 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
388494 2007 EY94 20/10/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
388495 2007 EQ96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
388496 2007 EM97 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
388497 2007 EC105 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
388498 2007 ES105 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388499 2007 EK107 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
388500 2007 EA110 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
388501 2007 EE113 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
388502 2007 ED132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
388503 2007 EH136 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
388504 2007 EW136 10/03/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
388505 2007 EB146 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
388506 2007 ER156 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388507 2007 EW159 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
388508 2007 EM167 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388509 2007 EC173 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388510 2007 EB189 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
388511 2007 EZ195 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
388512 2007 EW206 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
388513 2007 EQ214 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
388514 2007 EO217 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
388515 2007 FE18 17/03/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
388516 2007 FT24 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
388517 2007 GJ6 11/04/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
388518 2007 GU22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
388519 2007 GE26 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
388520 2007 GN31 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
388521 2007 GV32 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
388522 2007 GM40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388523 2007 GK45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388524 2007 GF47 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
388525 2007 GJ47 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
388526 2007 GD48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
388527 2007 GR52 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
388528 2007 GS58 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
388529 2007 GS60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388530 2007 GF63 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
388531 2007 HO2 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
388532 2007 HV5 16/04/2007 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
388533 2007 HO6 16/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
388534 2007 HF22 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
388535 2007 HN31 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
388536 2007 HR42 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
388537 2007 HW47 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
388538 2007 HP58 23/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
388539 2007 HT62 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
388540 2007 HG81 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
388541 2007 HS84 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388542 2007 HQ85 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
388543 2007 HF95 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
388544 2007 JC4 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388545 2007 JB16 09/05/2007 Lulin LUSS 940 m MPC · JPL
388546 2007 JA18 08/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
388547 2007 JM31 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
388548 2007 JZ31 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
388549 2007 LQ15 08/06/2007 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
388550 2007 LX24 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
388551 2007 MJ2 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
388552 2007 MZ8 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388553 2007 MK27 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
388554 2007 NA1 11/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
388555 2007 NE6 10/07/2007 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
388556 2007 OD2 19/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 2,4 km MPC · JPL
388557 2007 PS7 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388558 2007 PO8 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
388559 2007 PB14 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
388560 2007 PY17 19/09/1973 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
388561 2007 PG36 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
388562 2007 PQ39 11/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
388563 2007 PC43 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
388564 2007 QB5 31/08/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 1,0 km MPC · JPL
388565 2007 QX6 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
388566 2007 QQ10 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388567 2007 QX14 24/08/2007 Purple Mountain PMO NEO AMO 930 m MPC · JPL
388568 2007 QW15 16/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
388569 2007 QE16 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
388570 2007 RT2 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
388571 2007 RZ31 05/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
388572 2007 RX33 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
388573 2007 RB36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
388574 2007 RB43 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
388575 2007 RO57 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388576 2007 RN69 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388577 2007 RC71 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
388578 2007 RV73 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
388579 2007 RC75 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
388580 2007 RC82 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
388581 2007 RB90 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
388582 2007 RY91 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
388583 2007 RE97 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
388584 2007 RZ101 11/09/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
388585 2007 RQ105 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388586 2007 RU115 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388587 2007 RW122 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
388588 2007 RC126 12/09/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
388589 2007 RH129 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388590 2007 RE130 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
388591 2007 RO138 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
388592 2007 RZ143 14/09/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
388593 2007 RX145 14/09/2007 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
388594 2007 RQ169 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388595 2007 RW169 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
388596 2007 RX177 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
388597 2007 RY179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
388598 2007 RX181 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
388599 2007 RQ183 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388600 2007 RF187 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
388601 2007 RM191 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
388602 2007 RX202 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
388603 2007 RJ231 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
388604 2007 RO243 15/09/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
388605 2007 RF246 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
388606 2007 RD273 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388607 2007 RB284 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
388608 2007 RD287 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
388609 2007 RG296 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
388610 2007 RC300 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
388611 2007 RL302 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
388612 2007 RM308 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
388613 2007 RX314 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
388614 2007 SE5 18/09/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
388615 2007 SO5 19/09/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
388616 2007 SL19 21/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388617 2007 TO7 07/10/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,4 km MPC · JPL
388618 2007 TS18 08/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 850 m MPC · JPL
388619 2007 TT20 08/10/2007 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 2,0 km MPC · JPL
388620 2007 TQ22 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
388621 2007 TN28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388622 2007 TO37 04/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
388623 2007 TA44 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
388624 2007 TH50 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
388625 2007 TQ52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388626 2007 TB60 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388627 2007 TS65 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388628 2007 TA67 12/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,0 km MPC · JPL
388629 2007 TL69 14/10/2007 Altschwendt W. Ries 1,4 km MPC · JPL
388630 2007 TH73 14/10/2007 Altschwendt W. Ries 2,0 km MPC · JPL
388631 2007 TM88 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
388632 2007 TO89 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
388633 2007 TQ102 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
388634 2007 TE103 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
388635 2007 TM113 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
388636 2007 TG118 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
388637 2007 TE119 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
388638 2007 TR131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
388639 2007 TJ141 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
388640 2007 TS151 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
388641 2007 TU154 09/10/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
388642 2007 TG163 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
388643 2007 TY164 04/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
388644 2007 TD169 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
388645 2007 TH174 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388646 2007 TT177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388647 2007 TB193 06/10/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
388648 2007 TJ199 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
388649 2007 TK235 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
388650 2007 TU245 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
388651 2007 TP248 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
388652 2007 TP253 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
388653 2007 TS253 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
388654 2007 TY260 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
388655 2007 TR265 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
388656 2007 TK269 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
388657 2007 TE270 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388658 2007 TA280 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388659 2007 TZ287 11/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
388660 2007 TF290 12/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
388661 2007 TS327 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
388662 2007 TO328 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
388663 2007 TX334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388664 2007 TG337 13/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
388665 2007 TF354 10/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
388666 2007 TT369 19/07/2007 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
388667 2007 TY370 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
388668 2007 TP373 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
388669 2007 TL383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
388670 2007 TZ397 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
388671 2007 TP399 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388672 2007 TW418 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
388673 2007 TV426 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388674 2007 TH435 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388675 2007 TZ444 11/10/2007 Lulin LUSS 3,5 km MPC · JPL
388676 2007 TE447 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
388677 2007 TJ448 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
388678 2007 UH10 11/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
388679 2007 UG12 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388680 2007 UV49 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
388681 2007 UX56 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
388682 2007 UX60 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
388683 2007 UN78 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388684 2007 UN82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388685 2007 UM83 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
388686 2007 UH85 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
388687 2007 UT92 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
388688 2007 UP103 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388689 2007 UG110 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
388690 2007 UO126 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
388691 2007 UH129 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
388692 2007 UN130 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
388693 2007 UE133 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
388694 2007 UR134 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
388695 2007 UY136 25/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
388696 2007 UH139 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388697 2007 UX140 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
388698 2007 VJ7 02/11/2007 Eskridge G. Hug 1,7 km MPC · JPL
388699 2007 VZ33 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
388700 2007 VF35 03/11/2007 7300 W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
388701 2007 VU41 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
388702 2007 VO48 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388703 2007 VH52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
388704 2007 VO63 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
388705 2007 VM64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
388706 2007 VO64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388707 2007 VR80 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388708 2007 VV84 08/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
388709 2007 VO99 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
388710 2007 VU100 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
388711 2007 VS109 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
388712 2007 VN110 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
388713 2007 VE111 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
388714 2007 VC115 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
388715 2007 VO130 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
388716 2007 VH139 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388717 2007 VO143 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
388718 2007 VU143 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388719 2007 VE147 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
388720 2007 VD158 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388721 2007 VW158 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388722 2007 VX167 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
388723 2007 VQ175 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
388724 2007 VX191 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
388725 2007 VJ192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
388726 2007 VS204 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
388727 2007 VH217 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388728 2007 VC223 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388729 2007 VQ234 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
388730 2007 VF237 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
388731 2007 VY242 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
388732 2007 VX250 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
388733 2007 VH254 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388734 2007 VF261 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
388735 2007 VU262 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
388736 2007 VA267 11/11/2007 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 3,4 km MPC · JPL
388737 2007 VS270 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
388738 2007 VK281 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388739 2007 VC291 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388740 2007 VY306 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
388741 2007 VH308 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388742 2007 VU308 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
388743 2007 VX309 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
388744 2007 VV318 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
388745 2007 VS331 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388746 2007 VO334 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
388747 2007 VQ334 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
388748 2007 VM335 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
388749 2007 WU 17/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
388750 2007 WS3 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
388751 2007 WO5 16/11/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
388752 2007 WE6 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
388753 2007 WN22 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388754 2007 WG23 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
388755 2007 WU28 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
388756 2007 WL44 08/11/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
388757 2007 WT55 29/11/2007 Lulin LUSS 3,2 km MPC · JPL
388758 2007 XM19 12/12/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
388759 2007 XD21 13/12/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,4 km MPC · JPL
388760 2007 XC29 15/12/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
388761 2007 XX29 04/11/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
388762 2007 XF49 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
388763 2007 XD50 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
388764 2007 XQ53 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
388765 2007 XC54 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
388766 2007 XT55 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
388767 2007 XV58 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388768 2007 YO5 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
388769 2007 YT23 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388770 2007 YX27 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388771 2007 YY30 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388772 2007 YK35 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
388773 2007 YR39 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
388774 2007 YF45 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388775 2007 YF52 12/11/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
388776 2007 YX55 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
388777 2007 YW58 31/12/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
388778 2007 YE64 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
388779 2007 YA72 18/12/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
388780 2008 AQ22 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
388781 2008 AC25 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
388782 2008 AM30 11/01/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
388783 2008 AZ32 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
388784 2008 AT34 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
388785 2008 AQ40 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
388786 2008 AL42 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
388787 2008 AM47 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
388788 2008 AY77 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
388789 2008 AA82 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388790 2008 AD87 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388791 2008 AA97 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388792 2008 AT97 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
388793 2008 AW105 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
388794 2008 AL114 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388795 2008 AB117 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388796 2008 AY128 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
388797 2008 AE138 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
388798 2008 BU2 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
388799 2008 BT4 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
388800 2008 BY5 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
388801 2008 BK7 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
388802 2008 BA11 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388803 2008 BJ14 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
388804 2008 BQ14 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388805 2008 BR21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
388806 2008 BT24 30/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,8 km MPC · JPL
388807 2008 BY24 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388808 2008 BC28 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
388809 2008 BX39 30/01/2008 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
388810 2008 BN41 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388811 2008 BE48 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
388812 2008 BP52 30/01/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
388813 2008 CF1 03/02/2008 Altschwendt W. Ries 4,3 km MPC · JPL
388814 2008 CP9 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
388815 2008 CB12 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388816 2008 CB30 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388817 2008 CR65 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
388818 2008 CO76 06/02/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
388819 2008 CS76 16/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
388820 2008 CX92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388821 2008 CM101 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
388822 2008 CS103 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388823 2008 CM106 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
388824 2008 CO122 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
388825 2008 CM135 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
388826 2008 CU154 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
388827 2008 CJ180 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
388828 2008 CD207 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
388829 2008 CD211 03/02/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
388830 2008 DO1 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
388831 2008 DB9 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
388832 2008 DL9 25/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388833 2008 DG12 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
388834 2008 DQ31 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
388835 2008 DK54 27/02/2008 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
388836 2008 DY60 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
388837 2008 DN66 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
388838 2008 EZ5 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 380 m MPC · JPL
388839 2008 ES7 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
388840 2008 EF19 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
388841 2008 ES25 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
388842 2008 EA73 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
388843 2008 EO74 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
388844 2008 EV92 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
388845 2008 EC105 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
388846 2008 EN110 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
388847 2008 EY118 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
388848 2008 FP4 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
388849 2008 FL109 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
388850 2008 FX113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
388851 2008 GC40 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388852 2008 GF49 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
388853 2008 GR70 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388854 2008 GS85 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388855 2008 GO100 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
388856 2008 GD106 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
388857 2008 GG137 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
388858 2008 HH26 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
388859 2008 JU29 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
388860 2008 JU36 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
388861 2008 OJ15 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
388862 2008 OU18 31/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
388863 2008 PV9 07/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,2 km MPC · JPL
388864 2008 QH1 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388865 2008 QB3 24/08/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,4 km MPC · JPL
388866 2008 QB11 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 770 m MPC · JPL
388867 2008 QC13 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 890 m MPC · JPL
388868 2008 QH20 30/08/2008 Drebach Drebach Obs. 2,1 km MPC · JPL
388869 2008 QL36 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
388870 2008 RN 02/09/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 940 m MPC · JPL
388871 2008 RC3 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388872 2008 RQ5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388873 2008 RC18 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388874 2008 RB21 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
388875 2008 RR21 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
388876 2008 RE29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
388877 2008 RN33 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
388878 2008 RP35 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388879 2008 RE56 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
388880 2008 RT62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
388881 2008 RJ67 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
388882 2008 RB84 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
388883 2008 RO85 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388884 2008 RE91 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
388885 2008 RG94 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388886 2008 RG103 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388887 2008 RL110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
388888 2008 RH120 07/09/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
388889 2008 RZ123 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
388890 2008 RL128 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
388891 2008 RW128 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
388892 2008 RV134 09/09/2008 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
388893 2008 RO137 05/09/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
388894 2008 RV137 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
388895 2008 SG1 21/09/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,1 km MPC · JPL
388896 2008 SJ4 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
388897 2008 SD6 22/09/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
388898 2008 SM23 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
388899 2008 SD28 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
388900 2008 SU35 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
388901 2008 SB38 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
388902 2008 SL39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
388903 2008 SK50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
388904 2008 SR55 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
388905 2008 SU66 21/09/2008 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
388906 2008 SC67 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
388907 2008 SD70 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388908 2008 SU70 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
388909 2008 SH81 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
388910 2008 SP91 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388911 2008 SQ96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388912 2008 SY96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388913 2008 SZ110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388914 2008 SR112 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388915 2008 SA115 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388916 2008 SK119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
388917 2008 SF120 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
388918 2008 SB121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
388919 2008 SR123 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
388920 2008 SW129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388921 2008 SW136 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
388922 2008 SJ140 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
388923 2008 SU145 21/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
388924 2008 SA154 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
388925 2008 SN155 23/09/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
388926 2008 SC156 23/09/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
388927 2008 SY162 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
388928 2008 ST175 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
388929 2008 SH188 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388930 2008 SL188 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
388931 2008 SS191 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388932 2008 SF193 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388933 2008 SZ203 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388934 2008 SC226 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388935 2008 SQ229 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
388936 2008 SC237 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388937 2008 SH247 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
388938 2008 SA256 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388939 2008 SL259 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
388940 2008 SD260 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
388941 2008 SJ273 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
388942 2008 SL278 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
388943 2008 ST282 24/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
388944 2008 TR1 01/10/2008 Great Shefford P. Birtwhistle 820 m MPC · JPL
388945 2008 TZ3 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 300 m MPC · JPL
388946 2008 TO4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
388947 2008 TU4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
388948 2008 TV17 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
388949 2008 TA21 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
388950 2008 TG22 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
388951 2008 TN24 02/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
388952 2008 TZ26 08/10/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,2 km MPC · JPL
388953 2008 TA32 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
388954 2008 TX37 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
388955 2008 TW62 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
388956 2008 TC72 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388957 2008 TW72 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
388958 2008 TH75 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
388959 2008 TL83 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
388960 2008 TC84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388961 2008 TX85 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
388962 2008 TG87 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
388963 2008 TH88 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388964 2008 TJ88 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
388965 2008 TP90 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
388966 2008 TY93 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
388967 2008 TS100 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
388968 2008 TK121 07/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
388969 2008 TB124 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
388970 2008 TL154 03/10/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
388971 2008 TZ170 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
388972 2008 TH173 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
388973 2008 TA177 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388974 2008 UQ13 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
388975 2008 UW24 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388976 2008 UB27 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
388977 2008 UB28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388978 2008 UP29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
388979 2008 UK35 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
388980 2008 UV52 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
388981 2008 UK54 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
388982 2008 UJ56 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
388983 2008 UZ60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
388984 2008 UE63 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388985 2008 UL64 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
388986 2008 UW64 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
388987 2008 UG72 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
388988 2008 UG77 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
388989 2008 UR78 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
388990 2008 UX84 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
388991 2008 UV87 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
388992 2008 UY87 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
388993 2008 UZ87 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
388994 2008 UD91 06/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
388995 2008 UL96 29/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
388996 2008 UU96 25/10/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
388997 2008 UW106 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
388998 2008 UK107 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
388999 2008 US123 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
389000 2008 UW141 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

384.000s  • 385.000s  • 386.000s  • 387.000s  • 388.000s  • 389.000s  • 390.000s  • 391.000s  • 392.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001