Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/359001–360000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
359001 2008 TP150 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
359002 2008 TD190 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
359003 2008 UY4 25/10/2008 Sierra Stars F. Tozzi 1,4 km MPC · JPL
359004 2008 UP23 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
359005 2008 UE36 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
359006 2008 UR84 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
359007 2008 UJ122 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
359008 2008 UG179 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
359009 2008 UO184 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
359010 2008 UV203 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
359011 2008 UY205 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
359012 2008 UD215 24/10/2008 Catalina CSS 610 m MPC · JPL
359013 2008 UV251 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
359014 2008 UG256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
359015 2008 UM274 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
359016 2008 UD288 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
359017 2008 UA296 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
359018 2008 UC299 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
359019 2008 UN314 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
359020 2008 UP323 31/10/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
359021 2008 UL361 31/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
359022 2008 UU366 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
359023 2008 UO367 24/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
359024 2008 UW370 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
359025 2008 VM16 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
359026 2008 VD46 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
359027 2008 VV51 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
359028 2008 VG68 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
359029 2008 VA79 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
359030 2008 WC31 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
359031 2008 WF32 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
359032 2008 WQ45 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
359033 2008 WN63 20/11/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
359034 2008 WM69 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
359035 2008 WF74 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359036 2008 WD87 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
359037 2008 WW98 23/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
359038 2008 WC110 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
359039 2008 WN114 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
359040 2008 WW116 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
359041 2008 WN125 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
359042 2008 WT130 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
359043 2008 WA135 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
359044 2008 WG137 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
359045 2008 XT4 03/12/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
359046 2008 XL36 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359047 2008 XY36 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
359048 2008 XN43 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359049 2008 XR47 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
359050 2008 XP50 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
359051 2008 YE10 20/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
359052 2008 YH16 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
359053 2008 YC17 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359054 2008 YC20 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359055 2008 YZ20 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
359056 2008 YN24 26/12/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
359057 2008 YA37 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
359058 2008 YY37 26/12/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
359059 2008 YL49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
359060 2008 YQ55 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
359061 2008 YR78 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
359062 2008 YO81 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359063 2008 YF88 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
359064 2008 YT91 10/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
359065 2008 YB98 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
359066 2008 YB99 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
359067 2008 YV105 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359068 2008 YW108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
359069 2008 YH118 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
359070 2008 YH122 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
359071 2008 YL126 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
359072 2008 YP127 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359073 2008 YX132 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
359074 2008 YZ136 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359075 2008 YP138 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
359076 2008 YF141 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
359077 2008 YX141 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
359078 2008 YC143 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
359079 2008 YF143 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
359080 2008 YO144 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
359081 2008 YC146 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
359082 2008 YQ149 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
359083 2008 YC151 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
359084 2008 YW151 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
359085 2008 YM154 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
359086 2008 YJ159 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359087 2008 YQ165 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
359088 2008 YM168 31/12/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
359089 2008 YU172 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
359090 2009 AG 01/01/2009 Mayhill A. Lowe 910 m MPC · JPL
359091 2009 AL13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
359092 2009 AG15 05/01/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
359093 2009 AC17 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
359094 2009 AC21 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
359095 2009 AF26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359096 2009 AX28 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359097 2009 AV33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
359098 2009 AB38 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
359099 2009 AG42 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
359100 2009 AH42 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
359101 2009 AB46 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
359102 2009 AN47 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
359103 Ottopiene 2009 BS 16/01/2009 Calar Alto F. Hormuth 2,0 km MPC · JPL
359104 2009 BP4 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359105 2009 BD7 18/01/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
359106 2009 BJ7 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
359107 2009 BY8 17/01/2009 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
359108 2009 BH23 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359109 2009 BY23 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
359110 2009 BP27 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
359111 2009 BY28 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359112 2009 BP30 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359113 2009 BW31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
359114 2009 BX38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
359115 2009 BW43 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
359116 2009 BX44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
359117 2009 BK45 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359118 2009 BP48 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
359119 2009 BD49 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
359120 2009 BH49 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
359121 2009 BP51 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
359122 2009 BE52 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
359123 2009 BZ52 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
359124 2009 BC54 01/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
359125 2009 BL64 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359126 2009 BJ65 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
359127 2009 BS65 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
359128 2009 BY66 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359129 2009 BU70 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
359130 2009 BD72 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359131 2009 BL77 25/01/2009 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
359132 2009 BN78 30/01/2009 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,5 km MPC · JPL
359133 2009 BR78 30/01/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
359134 2009 BB83 20/01/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
359135 2009 BZ85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
359136 2009 BD86 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
359137 2009 BM87 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
359138 2009 BR88 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
359139 2009 BS88 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
359140 2009 BW91 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
359141 2009 BE92 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359142 2009 BP94 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
359143 2009 BK96 24/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,4 km MPC · JPL
359144 2009 BQ96 24/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 940 m MPC · JPL
359145 2009 BU103 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359146 2009 BL105 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359147 2009 BZ106 28/01/2009 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
359148 2009 BV111 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
359149 2009 BB117 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359150 2009 BO119 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
359151 2009 BU119 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
359152 2009 BU120 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
359153 2009 BF124 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
359154 2009 BG127 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
359155 2009 BQ129 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359156 2009 BA130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
359157 2009 BK130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
359158 2009 BT137 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
359159 2009 BR138 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
359160 2009 BN141 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
359161 2009 BF145 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
359162 2009 BD150 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
359163 2009 BN158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359164 2009 BS158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359165 2009 BM161 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359166 2009 BD168 24/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 850 m MPC · JPL
359167 2009 BM173 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
359168 2009 BH185 25/01/2009 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
359169 2009 CX3 02/02/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 790 m MPC · JPL
359170 2009 CN5 13/02/2009 Črni Vrh Črni Vrh APO · 360 m MPC · JPL
359171 2009 CH12 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
359172 2009 CD14 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
359173 2009 CG17 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
359174 2009 CK20 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
359175 2009 CW20 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359176 2009 CA22 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
359177 2009 CD23 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359178 2009 CL30 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
359179 2009 CN33 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359180 2009 CL35 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359181 2009 CE37 04/02/2009 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
359182 2009 CC38 14/02/2009 Dauban F. Kugel 820 m MPC · JPL
359183 2009 CT40 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
359184 2009 CV41 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
359185 2009 CK45 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
359186 2009 CX45 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359187 2009 CN48 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
359188 2009 CQ56 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
359189 2009 CO58 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
359190 2009 CT63 14/02/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
359191 2009 CD65 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359192 2009 DZ4 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
359193 2009 DV5 04/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359194 2009 DP11 21/02/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 2,4 km MPC · JPL
359195 2009 DQ11 21/02/2009 Mayhill A. Lowe 790 m MPC · JPL
359196 2009 DV15 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
359197 2009 DD20 16/02/2009 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
359198 2009 DU33 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359199 2009 DJ44 25/02/2009 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
359200 2009 DK45 26/02/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
359201 2009 DQ56 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 710 m MPC · JPL
359202 2009 DU57 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359203 2009 DP58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359204 2009 DL60 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359205 2009 DN61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359206 2009 DN67 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
359207 2009 DC72 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359208 2009 DW74 16/02/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
359209 2009 DQ80 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359210 2009 DQ81 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
359211 2009 DA83 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359212 2009 DE89 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359213 2009 DZ97 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
359214 2009 DR101 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359215 2009 DV102 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359216 2009 DM104 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359217 2009 DY107 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
359218 2009 DO113 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359219 2009 DQ116 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
359220 2009 DD117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359221 2009 DR120 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
359222 2009 DL125 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
359223 2009 DV126 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
359224 2009 DL127 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
359225 2009 DM127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
359226 2009 DB134 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359227 2009 DD138 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359228 2009 DL138 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359229 2009 DY138 22/02/2009 Siding Spring SSS 4,7 km MPC · JPL
359230 2009 DO139 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
359231 2009 DO142 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
359232 2009 EJ15 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
359233 2009 EJ16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
359234 2009 EO16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359235 2009 EP17 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
359236 2009 EV18 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
359237 2009 EA20 03/03/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
359238 2009 EV26 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359239 2009 EC28 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359240 2009 EL28 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
359241 2009 EU28 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
359242 2009 FT 17/03/2009 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
359243 2009 FW 16/03/2009 Tzec Maun F. Tozzi 1,2 km MPC · JPL
359244 2009 FO1 16/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
359245 2009 FH2 17/03/2009 Marly P. Kocher 1,4 km MPC · JPL
359246 2009 FD3 17/03/2009 Mayhill A. Lowe 1,7 km MPC · JPL
359247 2009 FZ7 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359248 2009 FQ12 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
359249 2009 FD16 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359250 2009 FU17 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
359251 2009 FF20 17/03/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,7 km MPC · JPL
359252 2009 FZ24 22/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
359253 2009 FY25 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359254 2009 FL28 22/03/2009 Hibiscus N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
359255 2009 FC32 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
359256 2009 FK32 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
359257 2009 FK33 21/03/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
359258 2009 FP36 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
359259 2009 FF41 21/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
359260 2009 FQ43 30/03/2009 Sierra Stars F. Tozzi 1,1 km MPC · JPL
359261 2009 FK56 21/03/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
359262 2009 FO56 22/03/2009 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
359263 2009 FH60 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359264 2009 FP63 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359265 2009 FV63 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359266 2009 FO67 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
359267 2009 FQ69 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359268 2009 FQ71 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359269 2009 FV74 18/03/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
359270 2009 FF76 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
359271 2009 FQ76 31/03/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
359272 2009 FT76 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
359273 2009 FL77 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
359274 2009 GY5 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359275 2009 HB2 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
359276 2009 HR4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359277 2009 HF6 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
359278 2009 HJ6 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
359279 2009 HC7 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359280 2009 HW7 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
359281 2009 HP8 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359282 2009 HA19 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359283 2009 HZ19 17/04/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
359284 2009 HM20 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
359285 2009 HM24 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359286 2009 HD25 17/04/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
359287 2009 HO28 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359288 2009 HE30 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359289 2009 HL38 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
359290 2009 HK40 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359291 2009 HN41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
359292 2009 HR43 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359293 2009 HL44 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
359294 2009 HS45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
359295 2009 HZ45 22/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
359296 2009 HR49 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359297 2009 HN77 22/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
359298 2009 HL78 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
359299 2009 HA80 27/04/2009 Purple Mountain PMO NEO 3,2 km MPC · JPL
359300 2009 HD83 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
359301 2009 HN83 25/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
359302 2009 HM84 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359303 2009 HL85 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
359304 2009 HN85 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
359305 2009 HO85 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
359306 2009 HD89 24/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,1 km MPC · JPL
359307 2009 HY90 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359308 2009 HT91 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
359309 2009 HG93 30/04/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
359310 2009 HH103 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
359311 2009 JQ1 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
359312 2009 JE2 02/05/2009 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
359313 2009 JD6 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359314 2009 JV6 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
359315 2009 JW6 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
359316 2009 JX6 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
359317 2009 JK7 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
359318 2009 JS12 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359319 2009 JV12 15/05/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
359320 2009 JE18 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
359321 2009 KU3 23/05/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
359322 2009 KU11 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
359323 2009 KV14 26/05/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
359324 2009 KP15 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
359325 2009 KQ18 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
359326 2009 KN20 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
359327 2009 KW21 29/05/2009 Sandlot G. Hug 3,5 km MPC · JPL
359328 2009 KD28 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
359329 2009 MD7 15/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359330 2009 OO6 26/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
359331 2009 OD12 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
359332 2009 PD13 22/12/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
359333 2009 PG19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
359334 2009 QV5 17/08/2009 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,1 km MPC · JPL
359335 2009 QA14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
359336 2009 QR38 29/08/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 680 m MPC · JPL
359337 2009 QL43 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
359338 2009 RW24 17/08/2009 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
359339 2009 RL40 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
359340 2009 RX73 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
359341 2009 SS14 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
359342 2009 SV119 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
359343 2009 SE143 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
359344 2009 SK175 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
359345 2009 SE198 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
359346 2009 SE205 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
359347 2009 SX207 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
359348 2009 SB233 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
359349 2009 SG248 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
359350 2009 SD254 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
359351 2009 SH289 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
359352 2009 SH290 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
359353 2009 SX305 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
359354 2009 SG347 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
359355 2009 SC355 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
359356 2009 TT42 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
359357 2009 TM46 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
359358 2009 TN46 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
359359 2009 UV13 19/10/2009 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
359360 2009 US28 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
359361 2009 US55 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
359362 2009 UL102 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
359363 2009 UR105 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
359364 2009 UF130 20/10/2009 Atacama IAA-AI 12 km MPC · JPL
359365 2009 VN11 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
359366 2009 VK20 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
359367 2009 VR38 09/11/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
359368 2009 WC57 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
359369 2009 YG 17/12/2009 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
359370 2009 YX14 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
359371 2010 AC27 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
359372 2010 CN189 11/02/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
359373 2010 CX222 08/02/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
359374 2010 DD18 17/02/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
359375 2010 DU21 17/02/2010 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
359376 2010 DW31 17/02/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
359377 2010 EZ35 16/02/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
359378 2010 ED42 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
359379 2010 ED44 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359380 2010 EO83 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359381 2010 FE54 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359382 2010 FA75 30/03/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
359383 2010 FM92 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
359384 2010 GH29 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
359385 2010 GA123 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
359386 2010 GQ126 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
359387 2010 GU127 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
359388 2010 GR131 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
359389 2010 GE153 15/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
359390 2010 GO154 15/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
359391 2010 GU171 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
359392 2010 HF6 16/04/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
359393 2010 HC20 17/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
359394 2010 HE55 25/04/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
359395 2010 HM79 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
359396 2010 HS82 28/04/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
359397 2010 HF106 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359398 2010 HT106 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
359399 2010 JD 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
359400 2010 JQ23 04/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
359401 2010 JB40 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
359402 2010 JN43 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
359403 2010 JS78 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
359404 2010 JH79 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
359405 2010 JK79 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
359406 2010 JV84 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359407 2010 JW99 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
359408 2010 JG115 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
359409 2010 JO118 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359410 2010 JS121 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
359411 2010 KD46 11/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
359412 2010 KX56 20/05/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
359413 2010 KR77 25/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
359414 2010 KQ96 28/05/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
359415 2010 KU114 30/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
359416 2010 KZ121 31/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
359417 2010 LQ1 04/06/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
359418 2010 LT4 01/06/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
359419 2010 LL8 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
359420 2010 LF10 27/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
359421 2010 LF16 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
359422 2010 LQ16 17/03/2004 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
359423 2010 LY39 07/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
359424 2010 LU43 07/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
359425 2010 LO54 09/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
359426 Lacks 2010 LA71 10/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
359427 2010 LD82 11/06/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
359428 2010 LJ86 11/06/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
359429 2010 LA88 12/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
359430 2010 LJ115 13/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
359431 2010 LB118 14/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
359432 2010 MY7 16/06/2010 WISE WISE 5,8 km MPC · JPL
359433 2010 MO33 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
359434 2010 MJ43 22/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
359435 2010 MK48 16/02/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
359436 2010 MT56 24/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
359437 2010 MN63 24/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
359438 2010 MA66 25/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
359439 2010 MC69 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
359440 2010 MX75 26/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
359441 2010 MS77 26/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
359442 2010 MG86 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
359443 2010 MK88 24/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
359444 2010 MS88 24/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
359445 2010 MH96 28/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
359446 2010 MZ97 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
359447 2010 MZ101 29/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
359448 2010 MT106 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359449 2010 NV11 02/07/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
359450 2010 NQ12 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
359451 2010 NZ14 05/07/2010 WISE WISE 5,6 km MPC · JPL
359452 2010 NR24 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
359453 2010 NK29 08/08/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
359454 2010 NH30 07/07/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
359455 2010 NW37 08/07/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
359456 2010 NG42 29/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
359457 2010 NE45 01/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
359458 2010 NE49 09/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
359459 2010 NJ49 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
359460 2010 NJ51 10/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
359461 2010 NS53 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
359462 2010 NA55 10/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
359463 2010 NG56 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
359464 2010 NG61 11/07/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
359465 2010 NX61 21/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
359466 2010 NB62 11/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
359467 2010 NF64 11/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
359468 2010 NH70 08/08/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
359469 2010 NH75 15/07/2010 WISE WISE 6,4 km MPC · JPL
359470 2010 NE80 15/07/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
359471 2010 ND99 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
359472 2010 NZ114 14/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
359473 2010 NZ117 14/07/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
359474 2010 OQ4 12/08/2004 Cerro Tololo L. H. Wasserman 4,5 km MPC · JPL
359475 2010 OO10 23/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
359476 2010 OT13 17/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
359477 2010 OK15 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
359478 2010 OE17 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
359479 2010 OH20 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
359480 2010 OY26 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
359481 2010 OT29 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
359482 2010 OC31 20/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
359483 2010 OX33 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
359484 2010 OR34 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
359485 2010 OO37 21/06/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
359486 2010 OB39 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
359487 2010 OM43 25/11/2005 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
359488 2010 OL53 08/08/2005 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
359489 2010 ON59 16/02/2007 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
359490 2010 OK72 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
359491 2010 OL81 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
359492 2010 OR82 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
359493 2010 OD96 25/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
359494 2010 OP99 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
359495 2010 OY107 18/08/2004 Siding Spring SSS 5,6 km MPC · JPL
359496 2010 OA118 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
359497 2010 OJ127 30/06/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
359498 2010 PK61 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359499 2010 PJ66 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359500 2010 PA74 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
359501 2010 PE78 02/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
359502 2010 PV78 05/08/2010 Great Shefford P. Birtwhistle 3,9 km MPC · JPL
359503 2010 PQ80 22/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
359504 2010 QM 16/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
359505 2010 QD5 14/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
359506 2010 RV7 04/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359507 2010 RP10 20/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
359508 2010 RJ12 01/09/2010 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
359509 2010 RA14 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359510 2010 RX43 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
359511 2010 RV46 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359512 2010 RF48 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359513 2010 RG49 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
359514 2010 RD51 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
359515 2010 RN51 10/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
359516 2010 RM54 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
359517 2010 RK59 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
359518 2010 RV59 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
359519 2010 RK62 29/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
359520 2010 RX63 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
359521 2010 RV65 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
359522 2010 RR75 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359523 2010 RT78 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
359524 2010 RW83 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
359525 2010 RF88 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
359526 2010 RG90 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
359527 2010 RL93 29/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
359528 2010 RZ101 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
359529 2010 RT102 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
359530 2010 RD107 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
359531 2010 RV107 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
359532 2010 RC108 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
359533 2010 RQ112 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
359534 2010 RS113 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
359535 2010 RC116 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359536 2010 RK125 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
359537 2010 RX131 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359538 2010 RF137 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
359539 2010 RB143 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
359540 2010 RX144 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
359541 2010 RU158 14/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
359542 2010 RM162 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
359543 2010 RD165 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
359544 2010 RG179 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
359545 2010 RS179 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
359546 2010 ST4 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
359547 2010 SG5 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
359548 2010 SU17 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359549 2010 SO22 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359550 2010 SG23 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
359551 2010 SJ23 29/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
359552 2010 SF28 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
359553 2010 SP31 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
359554 2010 ST37 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
359555 2010 SU37 16/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
359556 2010 SW38 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
359557 2010 SW40 05/09/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
359558 2010 SC42 20/07/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
359559 2010 TG5 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
359560 2010 TD33 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
359561 2010 TF33 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
359562 2010 TU86 15/11/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
359563 2010 TN91 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
359564 2010 TW100 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
359565 2010 TY104 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
359566 2010 TC106 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
359567 2010 TT116 18/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
359568 2010 TX119 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
359569 2010 TD121 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
359570 2010 TU126 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
359571 2010 TP128 09/10/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
359572 2010 TZ152 26/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
359573 2010 TJ153 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
359574 2010 TT160 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
359575 2010 TF162 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
359576 2010 TR163 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
359577 2010 TY174 28/09/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
359578 2010 TR184 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
359579 2010 TM187 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359580 2010 TE188 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
359581 2010 UA16 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
359582 2010 UX20 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
359583 2010 UQ41 05/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
359584 2010 UA46 04/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
359585 2010 UA47 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
359586 2010 UA53 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
359587 2010 UN62 31/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
359588 2010 UE85 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
359589 2010 UB95 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
359590 2010 UA98 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
359591 2010 UT107 05/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
359592 2010 VA1 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 390 m MPC · JPL
359593 2010 VD59 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
359594 2010 VF86 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
359595 2010 VJ104 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
359596 2010 VW116 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
359597 2010 VN131 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359598 2010 VT152 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
359599 2010 VG164 01/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359600 2010 VU194 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
359601 2010 VF207 10/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
359602 2010 VX210 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
359603 2010 WU5 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
359604 2010 WZ9 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
359605 2010 WG13 09/06/2007 Siding Spring SSS 8,4 km MPC · JPL
359606 2010 WV63 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
359607 2010 WD64 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
359608 2010 WQ72 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
359609 2010 WP74 11/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
359610 2010 XG39 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
359611 2010 XP88 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
359612 2011 BK78 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
359613 2011 BH153 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
359614 2011 GK3 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
359615 2011 JR3 30/09/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
359616 2011 JA11 08/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
359617 2011 OQ13 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359618 2011 OY18 13/12/2009 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
359619 2011 OC23 25/07/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
359620 2011 OR49 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
359621 2011 OS59 20/11/2003 Kitt Peak L. H. Wasserman 1,5 km MPC · JPL
359622 2011 PZ8 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
359623 2011 QW9 23/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
359624 2011 QR12 07/01/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
359625 2011 QU13 12/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
359626 2011 QL16 27/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
359627 2011 QP18 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
359628 2011 QW19 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
359629 2011 QX20 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
359630 2011 QY28 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359631 2011 QU42 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
359632 2011 QK47 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
359633 2011 QB49 27/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359634 2011 QX60 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
359635 2011 QB61 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
359636 2011 QM62 29/12/2005 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
359637 2011 QP66 13/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359638 2011 QO67 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
359639 2011 QD68 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359640 2011 QF70 24/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
359641 2011 QU72 10/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
359642 2011 QV91 20/03/1999 Apache Point SDSS 700 m MPC · JPL
359643 2011 RD2 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
359644 2011 RO11 21/11/2000 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
359645 2011 RQ12 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
359646 2011 RF13 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
359647 2011 RJ18 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
359648 2011 SQ 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359649 2011 SN3 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
359650 2011 ST4 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
359651 2011 SU4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
359652 2011 SM11 23/09/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
359653 2011 ST28 24/09/1960 Palomar L. D. Schmadel, R. M. Stoss 2,4 km MPC · JPL
359654 2011 SO35 09/02/2006 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
359655 2011 SR35 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359656 2011 SA36 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
359657 2011 ST49 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
359658 2011 SV53 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
359659 2011 SP54 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
359660 2011 SV63 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359661 2011 SO67 13/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
359662 2011 SQ76 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359663 2011 SW82 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
359664 2011 SW87 22/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
359665 2011 SF88 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
359666 2011 SN91 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359667 2011 SU92 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
359668 2011 SW104 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
359669 2011 SP105 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
359670 2011 SJ106 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
359671 2011 SO107 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
359672 2011 SQ107 19/10/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
359673 2011 SL114 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359674 2011 SL115 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
359675 2011 SE117 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
359676 2011 SJ119 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
359677 2011 SA123 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
359678 2011 ST125 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
359679 2011 SX128 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
359680 2011 SY132 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
359681 2011 SJ142 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
359682 2011 SE144 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
359683 2011 SK144 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359684 2011 SC154 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
359685 2011 SN163 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
359686 2011 SR163 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
359687 2011 SW171 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359688 2011 SH172 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
359689 2011 SY172 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
359690 2011 SN179 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359691 2011 SQ182 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
359692 2011 SB183 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
359693 2011 SL184 09/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
359694 2011 SC185 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359695 2011 ST205 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359696 2011 SD210 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
359697 2011 SX211 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
359698 2011 SG215 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359699 2011 SX218 09/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
359700 2011 SX222 10/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
359701 2011 SS228 08/07/2004 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
359702 2011 SB233 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
359703 2011 SB249 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
359704 2011 SP249 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
359705 2011 SX250 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
359706 2011 SL257 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
359707 2011 SU272 03/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
359708 2011 SP274 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
359709 2011 TS3 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
359710 2011 TE4 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
359711 2011 TX5 13/12/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
359712 2011 TJ8 08/09/2008 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
359713 2011 TV9 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359714 2011 TT11 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
359715 2011 TD16 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359716 2011 TE16 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
359717 2011 UO1 13/02/2008 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
359718 2011 UD3 15/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
359719 2011 UV5 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
359720 2011 UN6 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359721 2011 UK9 27/03/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
359722 2011 UG12 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
359723 2011 UL13 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
359724 2011 UH24 18/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
359725 2011 UE25 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
359726 2011 UD28 19/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
359727 2011 UU28 01/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
359728 2011 UT29 03/03/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
359729 2011 UQ30 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
359730 2011 UA31 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359731 2011 UY36 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359732 2011 UG37 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
359733 2011 UY37 01/06/2010 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 920 m MPC · JPL
359734 2011 UU39 01/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359735 2011 UP45 11/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
359736 2011 UJ49 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
359737 2011 UR50 04/11/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
359738 2011 UU50 16/01/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
359739 2011 UN51 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
359740 2011 UR51 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
359741 2011 UE54 30/05/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
359742 2011 UN56 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
359743 2011 UA58 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
359744 2011 UN61 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
359745 2011 UM70 20/03/1999 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
359746 2011 UO70 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359747 2011 UV73 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
359748 2011 UV78 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
359749 2011 UQ80 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
359750 2011 UT83 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359751 2011 UR85 08/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
359752 2011 UP89 20/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
359753 2011 UT89 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
359754 2011 UQ92 10/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 1,3 km MPC · JPL
359755 2011 UZ92 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
359756 2011 US98 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359757 2011 UB99 22/05/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
359758 2011 UL99 06/10/2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
359759 2011 UN99 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
359760 2011 UW102 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
359761 2011 UE105 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359762 2011 UF108 05/12/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
359763 2011 UA113 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
359764 2011 UP113 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
359765 2011 UQ116 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359766 2011 UH122 23/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
359767 2011 UV122 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
359768 2011 UH126 09/07/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
359769 2011 UP126 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359770 2011 UZ126 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
359771 2011 UV127 01/09/2006 Wrightwood J. W. Young 1,2 km MPC · JPL
359772 2011 UH133 29/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
359773 2011 US134 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
359774 2011 UC135 11/05/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
359775 2011 UK137 14/12/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
359776 2011 UM139 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359777 2011 UX140 18/04/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
359778 2011 UH142 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
359779 2011 UR145 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
359780 2011 UP146 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
359781 2011 UM148 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
359782 2011 UC159 16/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
359783 2011 UZ159 29/08/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
359784 2011 UR160 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
359785 2011 UT160 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
359786 2011 UM163 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
359787 2011 UW163 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
359788 2011 UK183 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
359789 2011 UP183 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359790 2011 UO185 17/11/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
359791 2011 UA186 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
359792 2011 UD191 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
359793 2011 UV193 06/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
359794 2011 UF198 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
359795 2011 UE200 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
359796 2011 UB202 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359797 2011 UN203 10/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
359798 2011 UE211 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
359799 2011 UG238 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
359800 2011 UM238 08/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
359801 2011 UF241 04/11/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
359802 2011 UC244 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
359803 2011 UJ245 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359804 2011 UR247 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
359805 2011 UU249 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
359806 2011 US251 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
359807 2011 UZ251 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
359808 2011 UC252 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359809 2011 UA259 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359810 2011 UJ263 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
359811 2011 UZ263 15/12/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
359812 2011 UZ264 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
359813 2011 UC266 18/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
359814 2011 UA267 10/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
359815 2011 UM275 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359816 2011 UO279 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
359817 2011 UH280 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
359818 2011 UW280 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
359819 2011 UY281 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
359820 2011 UA290 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
359821 2011 UP293 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
359822 2011 UW298 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
359823 2011 US301 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
359824 2011 UJ305 05/10/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
359825 2011 UT305 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
359826 2011 UR307 16/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
359827 2011 US311 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359828 2011 UX316 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
359829 2011 UG317 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
359830 2011 UE318 20/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
359831 2011 UX319 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359832 2011 UH320 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
359833 2011 US320 16/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
359834 2011 UX320 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
359835 2011 UX323 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
359836 2011 UB333 15/02/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
359837 2011 UX333 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
359838 2011 UH337 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
359839 2011 UV338 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
359840 2011 UW340 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359841 2011 UX342 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
359842 2011 UG343 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
359843 2011 UL343 28/01/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
359844 2011 UN343 25/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359845 2011 UU345 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
359846 2011 UR351 26/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
359847 2011 UK352 28/09/2011 Nizhny Arkhyz V. Gerke, A. Novichonok 2,0 km MPC · JPL
359848 2011 UU353 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
359849 2011 UR359 18/01/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
359850 2011 UY359 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359851 2011 UH369 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
359852 2011 UF382 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
359853 2011 UQ382 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
359854 2011 UB383 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
359855 2011 UN383 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
359856 2011 US384 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
359857 2011 UN400 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
359858 2011 UU401 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
359859 2011 US406 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
359860 2011 VF1 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
359861 2011 VL2 31/12/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
359862 2011 VD3 26/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
359863 2011 VR4 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
359864 2011 VE12 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
359865 2011 VR13 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
359866 2011 VC18 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
359867 2011 VW20 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
359868 2011 WG 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359869 2011 WW3 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
359870 2011 WC6 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
359871 2011 WO8 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
359872 2011 WL10 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
359873 2011 WD11 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
359874 2011 WX11 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
359875 2011 WE13 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
359876 2011 WA21 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
359877 2011 WO22 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
359878 2011 WR26 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
359879 2011 WX28 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
359880 2011 WX30 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
359881 2011 WU32 27/03/2003 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
359882 2011 WA34 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
359883 2011 WE43 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
359884 2011 WS43 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
359885 2011 WV43 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
359886 2011 WW43 10/04/2005 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
359887 2011 WN44 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
359888 2011 WZ44 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359889 2011 WO48 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
359890 2011 WP48 31/07/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
359891 2011 WL49 13/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359892 2011 WP52 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
359893 2011 WT55 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
359894 2011 WD58 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
359895 2011 WU58 12/01/2002 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 960 m MPC · JPL
359896 2011 WN59 13/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
359897 2011 WJ60 17/11/2004 Siding Spring SSS 770 m MPC · JPL
359898 2011 WQ60 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
359899 2011 WA61 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
359900 2011 WE63 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
359901 2011 WB69 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
359902 2011 WK71 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
359903 2011 WE73 14/08/2001 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
359904 2011 WP81 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
359905 2011 WX82 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
359906 2011 WY88 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
359907 2011 WS90 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
359908 2011 WW90 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
359909 2011 WF101 09/02/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
359910 2011 WD102 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
359911 2011 WY102 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
359912 2011 WS108 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
359913 2011 WA110 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
359914 2011 WJ114 20/12/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
359915 2011 WC116 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
359916 2011 WB117 14/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
359917 2011 WS124 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
359918 2011 WX125 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359919 2011 WT129 21/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
359920 2011 WS131 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
359921 2011 WY134 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
359922 2011 WN137 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
359923 2011 WR137 03/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
359924 2011 WY137 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
359925 2011 WD145 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
359926 2011 WA146 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
359927 2011 WJ147 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
359928 2011 WB151 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
359929 2011 WH151 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
359930 2011 WN152 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
359931 2011 WR152 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
359932 2011 XX3 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
359933 2011 YF2 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
359934 2011 YX16 25/11/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
359935 2011 YX17 31/01/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
359936 2011 YW20 29/06/2010 WISE WISE 5,6 km MPC · JPL
359937 2011 YQ24 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
359938 2011 YN34 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
359939 2011 YF38 04/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
359940 2011 YR44 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
359941 2011 YQ52 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
359942 2011 YQ61 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
359943 2011 YG75 13/10/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 9,0 km MPC · JPL
359944 2012 AS1 28/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
359945 2012 AR8 12/06/2007 Mauna Kea D. D. Balam 7,7 km MPC · JPL
359946 2012 AX15 11/04/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
359947 2012 AN19 29/07/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
359948 2012 AG24 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
359949 2012 BM 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
359950 2012 BF2 06/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
359951 2012 BD12 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
359952 2012 BL29 11/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
359953 2012 BS31 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
359954 2012 BT31 01/04/2003 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
359955 2012 BZ31 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
359956 2012 BB41 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
359957 2012 BY50 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
359958 2012 BV51 24/07/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
359959 2012 BW59 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
359960 2012 BQ61 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
359961 2012 BN71 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
359962 2012 BB76 26/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
359963 2012 BX76 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
359964 2012 BV88 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
359965 2012 BA97 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
359966 2012 BP129 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
359967 2012 BD151 13/11/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
359968 2012 BT151 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
359969 2012 CM17 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
359970 2012 DV97 31/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
359971 2012 DJ98 24/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
359972 2012 FF77 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
359973 2012 GO14 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
359974 2012 HS2 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
359975 2012 HQ13 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
359976 2012 TZ166 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
359977 2012 TR169 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
359978 2012 TB241 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
359979 2012 TJ318 24/09/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
359980 2012 UZ32 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359981 2012 UK86 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
359982 2012 UQ109 17/01/2007 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
359983 2012 UM169 15/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
359984 2012 VE16 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
359985 2012 VU30 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
359986 2012 VQ33 21/02/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
359987 2012 VR33 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
359988 2012 VH39 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
359989 2012 VA46 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
359990 2012 VX56 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
359991 2012 VW68 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
359992 2012 VW84 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
359993 2012 VH93 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
359994 2012 VG98 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
359995 2012 VA102 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
359996 2012 VG104 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
359997 2012 VJ107 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
359998 2012 XV7 10/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
359999 2012 XX10 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
360000 2012 XX21 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

355.000s  • 356.000s  • 357.000s  • 358.000s  • 359.000s  • 360.000s  • 361.000s  • 362.000s  • 363.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001