Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/90001–91000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
90001 2002 TV111 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
90002 2002 TL142 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
90003 2002 TP143 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90004 2002 TT144 05/10/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
90005 2002 TM156 05/10/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
90006 2002 TU176 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
90007 2002 TE179 13/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
90008 2002 TV185 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
90009 2002 TQ200 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
90010 2002 TS202 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
90011 2002 TU206 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
90012 2002 TA211 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
90013 2002 TM240 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
90014 2002 TO260 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
90015 2002 TX264 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90016 2002 TY265 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90017 2002 TW266 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90018 2002 TP275 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
90019 2002 TV283 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
90020 2002 TV285 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
90021 2002 TR286 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90022 Apache Point 2002 TL371 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
90023 2002 UP2 28/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
90024 2002 UT7 28/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
90025 2002 UV7 28/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
90026 2002 UM8 28/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
90027 2002 UM18 30/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
90028 2002 UQ20 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
90029 2002 UY21 30/10/2002 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
90030 2002 UM22 30/10/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
90031 2002 UH25 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
90032 2002 UM28 30/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
90033 2002 UT31 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
90034 2002 UO32 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
90035 2002 UQ34 31/10/2002 Kvistaberg UDAS 2,7 km MPC · JPL
90036 2002 US37 31/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
90037 2002 UL41 31/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
90038 2002 UY44 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
90039 2002 UN48 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90040 2002 UN49 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
90041 2002 VU 01/11/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
90042 2002 VW1 01/11/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
90043 2002 VD2 02/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
90044 2002 VN2 02/11/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
90045 2002 VC6 04/11/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
90046 2002 VF12 02/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
90047 2002 VT15 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
90048 2002 VL16 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
90049 2002 VM18 02/11/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
90050 2002 VQ23 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
90051 2002 VN25 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90052 2002 VA27 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
90053 2002 VL28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
90054 2002 VC31 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
90055 2002 VY36 02/11/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
90056 2002 VP38 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
90057 2002 VH48 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
90058 2002 VC54 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
90059 2002 VW56 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90060 2002 VR62 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
90061 2002 VK63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
90062 2002 VQ64 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
90063 2002 VW64 07/11/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
90064 2002 VV65 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
90065 2002 VQ74 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
90066 2002 VF76 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90067 2002 VS76 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
90068 2002 VV77 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90069 2002 VK79 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
90070 2002 VN79 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
90071 2002 VJ81 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
90072 2002 VV81 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
90073 2002 VH83 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
90074 2002 VK84 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
90075 2002 VU94 13/11/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
90076 2002 VS95 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
90077 2002 VS96 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
90078 2002 VX97 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90079 2002 VN105 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
90080 2002 VW107 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
90081 2002 VS109 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90082 2002 VO114 13/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
90083 2002 VB115 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
90084 2002 VC116 11/11/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
90085 2002 VE118 14/11/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
90086 2002 VL135 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
90087 2002 WS2 23/11/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
90088 2002 WP6 24/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
90089 2002 WH12 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
90090 2002 WK14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
90091 2002 XG2 01/12/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
90092 2002 XM4 01/12/2002 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
90093 2002 XS5 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90094 2002 XV5 01/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90095 2002 XB7 02/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
90096 2002 XO9 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
90097 2002 XU9 02/12/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
90098 2002 XV9 02/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
90099 2002 XL10 02/12/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
90100 2002 XP13 03/12/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
90101 2002 XG21 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
90102 2002 XQ21 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
90103 2002 XK25 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
90104 2002 XE29 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
90105 2002 XF33 06/12/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
90106 2002 XY33 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
90107 2002 XJ34 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
90108 2002 XB35 06/12/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
90109 2002 XR39 09/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
90110 2002 XH44 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90111 2002 XJ44 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
90112 2002 XZ44 07/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
90113 2002 XG52 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
90114 2002 XU52 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
90115 2002 XJ54 10/12/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
90116 2002 XY59 10/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
90117 2002 XG60 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90118 2002 XY60 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
90119 2002 XV65 12/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
90120 2002 XG71 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
90121 2002 XO72 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
90122 2002 XO73 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
90123 2002 XO76 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
90124 2002 XJ80 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
90125 Chrissquire 2002 XR80 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
90126 2002 XC81 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
90127 2002 XE81 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
90128 2002 XL81 11/12/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
90129 2002 XQ81 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
90130 2002 XK82 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
90131 2002 XB85 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
90132 2002 XY85 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
90133 2002 XV86 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
90134 2002 XZ95 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
90135 2002 XH105 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
90136 2002 XO105 05/12/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
90137 2002 XK112 06/12/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
90138 Diehl 2002 YD 25/12/2002 Desert Moon B. L. Stevens 1,4 km MPC · JPL
90139 2002 YA1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
90140 Gómezdonet 2002 YK2 28/12/2002 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,2 km MPC · JPL
90141 2002 YO3 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
90142 2002 YS5 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
90143 2002 YS6 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
90144 2002 YX6 28/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
90145 2002 YA9 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
90146 2002 YZ9 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
90147 2002 YK14 31/12/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
90148 2002 YL14 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
90149 2002 YX16 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90150 2002 YP17 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
90151 2002 YQ20 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
90152 2002 YV20 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
90153 2002 YW23 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
90154 2002 YL24 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90155 2002 YW25 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
90156 2002 YS29 31/12/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
90157 2002 YH30 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90158 2002 YL30 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
90159 2002 YZ30 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
90160 2002 YB33 29/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
90161 2002 YM34 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
90162 2003 AO3 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
90163 2003 AS5 01/01/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
90164 2003 AD6 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
90165 2003 AK6 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
90166 2003 AR6 01/01/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
90167 2003 AK8 03/01/2003 Nashville R. Clingan 1,7 km MPC · JPL
90168 2003 AM11 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
90169 2003 AF12 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
90170 2003 AY12 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90171 2003 AC14 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
90172 2003 AM14 02/01/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
90173 2003 AF17 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90174 2003 AK19 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
90175 2003 AY21 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
90176 2003 AK24 04/01/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
90177 2003 AK25 04/01/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
90178 2003 AG27 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
90179 2003 AE28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
90180 2003 AT28 04/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
90181 2003 AS29 04/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
90182 2003 AY29 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
90183 2003 AB31 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
90184 2003 AS33 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
90185 2003 AC36 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
90186 2003 AV36 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90187 2003 AF37 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
90188 2003 AY38 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
90189 2003 AS40 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90190 2003 AB41 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
90191 2003 AC41 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
90192 2003 AZ41 07/01/2003 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
90193 2003 AZ50 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
90194 2003 AP54 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
90195 2003 AQ54 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90196 2003 AQ55 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
90197 2003 AW58 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
90198 2003 AK59 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
90199 2003 AY62 08/01/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
90200 2003 AO63 08/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
90201 2003 AW64 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
90202 2003 AU65 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
90203 2003 AY68 09/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
90204 2003 AV70 10/01/2003 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
90205 2003 AV71 06/01/2003 Needville Needville Obs. 2,0 km MPC · JPL
90206 2003 AO72 11/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90207 2003 AB74 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
90208 2003 AP76 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
90209 2003 AM78 10/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
90210 2003 AT79 11/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
90211 2003 AO80 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90212 2003 AU80 12/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
90213 2003 AH81 10/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
90214 2003 AP81 10/01/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
90215 2003 AC82 12/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
90216 2003 AS85 11/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
90217 2003 AH87 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90218 2003 BC 16/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
90219 2003 BC2 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
90220 2003 BQ2 26/01/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
90221 2003 BF8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
90222 2003 BD11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
90223 2003 BD13 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
90224 2003 BB14 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
90225 2003 BH14 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
90226 Byronsmith 2003 BS15 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
90227 2003 BM19 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
90228 2003 BN19 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
90229 2003 BV20 27/01/2003 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
90230 2003 BO24 25/01/2003 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
90231 2003 BJ25 25/01/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
90232 2003 BD27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
90233 2003 BG27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
90234 2003 BP33 27/01/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
90235 2003 BF35 27/01/2003 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
90236 2003 BL43 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
90237 2003 BR44 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
90238 2003 BZ44 27/01/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
90239 2003 BF47 29/01/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
90240 2003 BH48 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
90241 2003 BG49 26/01/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
90242 2003 BF52 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
90243 2003 BZ53 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
90244 2003 BA59 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
90245 2003 BD60 27/01/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
90246 2003 BP61 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
90247 2003 BQ61 27/01/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
90248 2003 BO63 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
90249 2003 BU63 28/01/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
90250 2003 BY63 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
90251 2003 BA64 28/01/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
90252 2003 BA66 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
90253 2003 BT66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
90254 2003 BN68 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
90255 2003 BM69 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
90256 2003 BQ72 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
90257 2003 BS72 28/01/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
90258 2003 BJ80 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
90259 2003 BU81 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
90260 2003 BC83 31/01/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
90261 2003 BG83 31/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
90262 2003 BH87 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
90263 2003 CO 01/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
90264 2003 CC1 01/02/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
90265 2003 CL5 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
90266 2003 CM5 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
90267 2003 CW6 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
90268 2003 CT8 01/02/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
90269 2003 CD9 02/02/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
90270 2003 CX9 02/02/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
90271 2003 CD10 02/02/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
90272 2003 CM16 07/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
90273 2003 CC19 08/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
90274 2003 CH20 09/02/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
90275 2003 DM 19/02/2003 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
90276 2003 DE2 22/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
90277 2003 DS7 22/02/2003 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
90278 2003 DH9 24/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 9,2 km MPC · JPL
90279 Devětsil 2003 DL10 26/02/2003 Kleť KLENOT 3,5 km MPC · JPL
90280 2003 DY10 26/02/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
90281 2003 DQ15 27/02/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
90282 2003 DS20 22/02/2003 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
90283 2003 DH22 28/02/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
90284 2003 EO8 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
90285 2003 EV9 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
90286 2003 EB11 06/03/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
90287 2003 EV12 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
90288 Dalleave 2003 ET17 06/03/2003 Cima Ekar ADAS 7,3 km MPC · JPL
90289 2003 EB20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
90290 2003 EX20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
90291 2003 EL21 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
90292 2003 EN21 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
90293 2003 EH22 06/03/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
90294 2003 EX26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
90295 2003 ES28 06/03/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
90296 2003 EY29 06/03/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
90297 2003 EL31 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
90298 2003 EA32 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
90299 2003 ED34 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
90300 2003 EJ40 08/03/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
90301 2003 EN45 07/03/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
90302 2003 EJ48 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
90303 2003 EL49 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
90304 2003 EM53 09/03/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
90305 2003 FX 21/03/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
90306 2003 FO4 26/03/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
90307 2003 FB10 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
90308 Johney 2003 FV14 23/03/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
90309 2003 FZ15 23/03/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
90310 2003 FH16 23/03/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
90311 2003 FM19 25/03/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
90312 2003 FL22 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
90313 2003 FY23 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
90314 2003 FL36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
90315 2003 FK37 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
90316 2003 FZ38 23/03/2003 Haleakala NEAT 8,1 km MPC · JPL
90317 Williamcutlip 2003 FZ42 23/03/2003 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
90318 2003 FO49 24/03/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
90319 2003 FO50 25/03/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
90320 2003 FK63 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
90321 2003 FZ67 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
90322 2003 FR70 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
90323 2003 FV72 26/03/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
90324 2003 FL74 26/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
90325 2003 FW76 27/03/2003 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
90326 2003 FA79 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
90327 2003 FO83 27/03/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
90328 Haryou 2003 FQ85 28/03/2003 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
90329 2003 FY87 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
90330 2003 FT90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
90331 2003 FT91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
90332 2003 FH92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
90333 2003 FW92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
90334 2003 FC94 29/03/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
90335 2003 FD96 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
90336 2003 FP97 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
90337 2003 FQ97 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 29 km MPC · JPL
90338 2003 FH102 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
90339 2003 FF104 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
90340 2003 FQ106 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
90341 2003 GT5 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
90342 2003 GQ6 02/04/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
90343 2003 GO8 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
90344 2003 GA9 01/04/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
90345 2003 GC14 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90346 2003 GP15 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
90347 2003 GF35 08/04/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
90348 2003 GA36 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
90349 2003 GV39 08/04/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
90350 2003 GO42 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
90351 2003 GW42 09/04/2003 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
90352 2003 GK49 08/04/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
90353 2003 GC50 07/04/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
90354 2003 GD50 07/04/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
90355 2003 HC12 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
90356 2003 HW12 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
90357 2003 HC20 26/04/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
90358 2003 HP26 27/04/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
90359 2003 HY31 28/04/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
90360 2003 HJ43 29/04/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
90361 2003 HY48 30/04/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
90362 2003 HZ51 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
90363 2003 HH52 30/04/2003 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
90364 2003 JS7 02/05/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
90365 2003 JL10 02/05/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
90366 2003 JJ13 05/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
90367 2003 LC5 06/06/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
90368 2003 MG 19/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 7,6 km MPC · JPL
90369 2003 MN1 23/06/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
90370 Jókaimór 2003 NY5 07/07/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 3,7 km MPC · JPL
90371 2003 PV7 02/08/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
90372 2003 QR88 25/08/2003 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
90373 2003 SZ219 28/09/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
90374 2003 UO60 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
90375 2003 UX257 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
90376 Kossuth 2003 VL 05/11/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, S. Mészáros 5,3 km MPC · JPL
90377 Sedna 2003 VB12 14/11/2003 Palomar M. E. Brown, C. Trujillo, D. L. Rabinowitz 1950 km MPC · JPL
90378 2003 WL23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
90379 2003 WO56 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
90380 2003 WX68 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
90381 2003 WA69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
90382 2003 WL73 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
90383 Johnloiacono 2003 WN89 16/11/2003 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
90384 2003 WV112 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
90385 2003 WU121 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
90386 2003 WO126 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
90387 2003 WY140 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
90388 Philchristensen 2003 WY152 24/11/2003 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
90389 2003 WQ153 28/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
90390 2003 XH5 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
90391 2003 XM7 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
90392 2003 XB12 14/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
90393 2003 XD14 15/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
90394 2003 XK14 15/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
90395 2003 XD15 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
90396 Franklopez 2003 YA4 16/12/2003 Catalina R. Hill 2,2 km MPC · JPL
90397 Rasch 2003 YW4 16/12/2003 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
90398 2003 YA16 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
90399 2003 YN16 17/12/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
90400 2003 YS26 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
90401 2003 YJ43 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
90402 2003 YW43 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
90403 2003 YE45 21/12/2003 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
90404 2003 YO53 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
90405 2003 YW53 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
90406 2003 YW61 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
90407 2003 YB73 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
90408 2003 YG79 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
90409 2003 YT80 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
90410 2003 YS84 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
90411 2003 YH85 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90412 2003 YY90 20/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
90413 2003 YD98 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
90414 Karpov 2003 YP110 19/12/2003 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,5 km MPC · JPL
90415 2003 YU113 23/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
90416 2003 YK118 28/12/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
90417 2003 YF137 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
90418 2003 YJ137 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
90419 2003 YA138 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
90420 2003 YX138 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
90421 2003 YD139 27/12/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
90422 2003 YJ142 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
90423 2003 YH149 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
90424 2003 YB152 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90425 2004 AK2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
90426 2004 AL3 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
90427 2004 BS1 16/01/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
90428 2004 BL30 18/01/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
90429 Wetmore 2004 BW37 19/01/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
90430 2004 BM44 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
90431 2004 BY55 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
90432 2004 BG56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
90433 2004 BD62 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90434 2004 BF69 20/01/2004 Kingsnake J. V. McClusky 2,4 km MPC · JPL
90435 2004 BD74 24/01/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
90436 2004 BH81 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
90437 2004 BW82 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
90438 2004 BP83 22/01/2004 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
90439 2004 BS83 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
90440 2004 BV83 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
90441 2004 BC87 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90442 2004 BR89 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
90443 2004 BS90 24/01/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
90444 2004 BQ95 28/01/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
90445 2004 BY101 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
90446 Truesdell 2004 BL107 28/01/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
90447 Emans 2004 BB109 28/01/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
90448 2004 BB114 29/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90449 Brucestephenson 2004 BR116 27/01/2004 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
90450 Cyriltyson 2004 BR117 28/01/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
90451 2004 BK122 31/01/2004 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
90452 2004 BO122 29/01/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
90453 2004 CM 06/02/2004 Tenagra II M. Schwartz, P. R. Holvorcem 6,1 km MPC · JPL
90454 2004 CV 10/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
90455 Irenehernandez 2004 CU2 12/02/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,3 km MPC · JPL
90456 2004 CV2 13/02/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 10 km MPC · JPL
90457 2004 CY7 10/02/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
90458 2004 CM11 11/02/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
90459 2004 CQ16 11/02/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
90460 2004 CD35 13/02/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
90461 Matthewgraham 2004 CS35 11/02/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
90462 2004 CA36 11/02/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
90463 Johnrichard 2004 CS39 14/02/2004 Jornada D. S. Dixon 3,9 km MPC · JPL
90464 2004 CA42 10/02/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
90465 2004 CT49 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
90466 2004 CG80 11/02/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
90467 2004 CU91 13/02/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
90468 2004 CV91 14/02/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
90469 2004 CY94 12/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
90470 2004 CH97 13/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
90471 Andrewdrake 2004 CF98 14/02/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
90472 Mahabal 2004 CT99 15/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
90473 2004 CT102 12/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
90474 2004 CU104 13/02/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
90475 2004 CC105 13/02/2004 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
90476 2004 CE105 13/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
90477 2004 CH106 14/02/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
90478 2004 CX108 15/02/2004 Palomar NEAT 9,9 km MPC · JPL
90479 Donalek 2004 CC109 15/02/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
90480 Ulrich 2004 CG109 15/02/2004 Catalina CSS 8,5 km MPC · JPL
90481 Wollstonecraft 2004 DA 16/02/2004 Needville J. Dellinger, D. Wells 5,6 km MPC · JPL
90482 Orcus 2004 DW 17/02/2004 Palomar M. E. Brown, C. Trujillo, D. L. Rabinowitz 1610 km MPC · JPL
90483 2004 DM4 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
90484 2004 DU6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
90485 2004 DY6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
90486 2004 DL12 17/02/2004 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
90487 Witherspoon 2004 DW12 16/02/2004 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
90488 2004 DX12 16/02/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
90489 2004 DH19 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
90490 2004 DU20 17/02/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
90491 2004 DW22 18/02/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
90492 2004 DQ34 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
90493 2004 DM37 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
90494 2004 DY40 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
90495 2004 DW43 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
90496 2004 DH48 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
90497 2004 DH59 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
90498 2004 DC71 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
90499 2004 EC2 12/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
90500 2004 EG4 11/03/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
90501 2004 EM4 11/03/2004 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
90502 Buratti 2004 EM7 12/03/2004 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
90503 Japhethboyce 2004 EP10 15/03/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
90504 2004 EC14 11/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
90505 2004 EM16 12/03/2004 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 1,8 km MPC · JPL
90506 2004 EU17 12/03/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
90507 2004 EY17 12/03/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
90508 2004 EE18 12/03/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
90509 2004 EN18 13/03/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
90510 2004 EW20 15/03/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
90511 2004 EZ31 14/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
90512 2004 EF37 13/03/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
90513 2004 EZ37 14/03/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
90514 2004 EU42 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
90515 2004 ES56 14/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
90516 2004 EO59 15/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
90517 2004 EF60 15/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
90518 2004 EL60 15/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
90519 2004 EA64 13/03/2004 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
90520 2004 EZ65 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
90521 2004 EK66 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
90522 2004 EA74 15/03/2004 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
90523 2004 EX79 12/03/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
90524 2004 EV92 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
90525 Karijanberg 2004 FB2 17/03/2004 Wrightwood J. W. Young 1,5 km MPC · JPL
90526 Paullorenz 2004 FQ11 16/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
90527 2004 FB15 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
90528 Raywhite 2004 FE19 16/03/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
90529 2004 FN19 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
90530 2004 FX20 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90531 2004 FY25 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
90532 2004 FC28 17/03/2004 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
90533 Laurentblind 2004 FB29 28/03/2004 Ottmarsheim C. Rinner 2,9 km MPC · JPL
90534 2004 FW39 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
90535 2004 FC42 17/03/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
90536 2004 FU45 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
90537 2004 FU46 17/03/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
90538 2004 FE65 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
90539 2004 FH68 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
90540 2004 FH92 17/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
90541 2004 FD93 19/03/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
90542 2004 FG94 22/03/2004 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
90543 2004 FO94 18/03/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
90544 2004 FW95 23/03/2004 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
90545 2004 FG97 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90546 2004 FW109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
90547 2004 FY109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
90548 2004 FD110 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
90549 2004 FP110 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
90550 2004 FS116 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
90551 2004 FR121 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
90552 2004 FM124 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
90553 2004 FQ126 27/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
90554 2004 FE129 28/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90555 2004 FM131 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
90556 2004 FO138 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
90557 2004 FK141 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
90558 2004 FV142 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
90559 2004 FW142 27/03/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
90560 2004 FY142 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
90561 2004 FQ143 28/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90562 2004 FR143 28/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
90563 2004 FL147 29/03/2004 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
90564 Markjarnyk 2004 GJ2 12/04/2004 Siding Spring SSS 8,1 km MPC · JPL
90565 2004 GA3 09/04/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
90566 2004 GS5 11/04/2004 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
90567 2004 GC9 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
90568 2004 GV9 13/04/2004 Palomar NEAT 770 km MPC · JPL
90569 2004 GY14 14/04/2004 Needville Needville Obs. 17 km MPC · JPL
90570 2004 GO15 14/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
90571 2004 GQ15 14/04/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
90572 2004 GN17 11/04/2004 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
90573 2004 GH18 12/04/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
90574 2004 GS21 11/04/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
90575 2004 GE23 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
90576 2004 GA29 10/04/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
90577 2004 GK33 12/04/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
90578 2004 GM36 13/04/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
90579 Gordonnelson 2004 GF39 15/04/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
90580 2004 GE73 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
90581 2004 HJ6 17/04/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
90582 2004 HU28 20/04/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
90583 2004 HW52 24/04/2004 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
90584 2030 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
90585 2032 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
90586 2035 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
90587 2182 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
90588 2209 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
90589 2587 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
90590 2624 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
90591 2659 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
90592 2801 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
90593 3003 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
90594 3563 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 7,6 km MPC · JPL
90595 4033 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
90596 4229 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
90597 4248 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
90598 4253 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
90599 4542 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
90600 4560 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
90601 4718 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
90602 4757 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
90603 4760 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
90604 4813 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
90605 4814 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
90606 4879 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
90607 4918 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
90608 5020 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
90609 5027 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
90610 6098 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
90611 6100 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
90612 6132 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
90613 6187 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
90614 6646 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
90615 6762 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
90616 6835 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
90617 9589 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
90618 1072 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
90619 1227 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
90620 4342 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
90621 1007 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
90622 1155 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
90623 1202 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
90624 1270 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
90625 1336 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
90626 1483 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
90627 2090 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
90628 2135 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
90629 2149 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
90630 2159 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
90631 2213 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
90632 2259 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
90633 3040 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
90634 3046 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
90635 3068 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
90636 3250 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
90637 3340 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
90638 4048 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,5 km MPC · JPL
90639 4151 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
90640 4500 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
90641 4570 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
90642 5093 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
90643 5166 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
90644 5483 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
90645 1004 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
90646 1008 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
90647 1016 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
90648 1030 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
90649 1041 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
90650 1112 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
90651 1219 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
90652 1224 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
90653 1904 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
90654 2067 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
90655 2144 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
90656 2399 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
90657 2414 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
90658 2455 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
90659 3175 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
90660 3314 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
90661 3853 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,8 km MPC · JPL
90662 4087 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
90663 4257 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
90664 4283 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,4 km MPC · JPL
90665 4299 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
90666 4374 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
90667 5011 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
90668 5075 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
90669 5181 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
90670 5183 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
90671 5728 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
90672 Metrorheinneckar 1977 RH 06/09/1977 La Silla L. D. Schmadel 5,8 km MPC · JPL
90673 1977 XK3 07/12/1977 Palomar S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
90674 1978 UD5 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 3,7 km MPC · JPL
90675 1978 UQ6 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 1,7 km MPC · JPL
90676 1978 VA9 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
90677 1978 VN10 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 5,8 km MPC · JPL
90678 1979 MC6 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 4,2 km MPC · JPL
90679 1979 MF6 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
90680 1981 DE3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,2 km MPC · JPL
90681 1981 EG4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
90682 1981 EF6 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,8 km MPC · JPL
90683 1981 EQ6 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
90684 1981 EY6 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,0 km MPC · JPL
90685 1981 ET9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
90686 1981 EF19 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
90687 1981 EY23 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,8 km MPC · JPL
90688 1981 ED30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 8,7 km MPC · JPL
90689 1981 EA31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
90690 1981 EK31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
90691 1981 EA32 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
90692 1981 EJ33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
90693 1981 EH37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
90694 1981 EV37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
90695 1981 ES39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,3 km MPC · JPL
90696 1981 EQ44 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
90697 1983 RH3 01/09/1983 La Silla H. Debehogne 3,8 km MPC · JPL
90698 Kościuszko 1984 EA 01/03/1984 Anderson Mesa E. Bowell 3,6 km MPC · JPL
90699 1986 QK 25/08/1986 La Silla H. Debehogne 2,3 km MPC · JPL
90700 1986 QG2 28/08/1986 La Silla H. Debehogne 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
90701 1986 RC5 02/09/1986 La Silla H. Debehogne 6,8 km MPC · JPL
90702 1988 CN5 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
90703 Indulgentia 1988 RO3 08/09/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,6 km MPC · JPL
90704 1988 RO12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 13 km MPC · JPL
90705 1989 AZ5 04/01/1989 Siding Spring R. H. McNaught 2,2 km MPC · JPL
90706 1989 GN2 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
90707 1989 GW5 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
90708 1990 EU 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
90709 Wettin 1990 TX3 12/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,4 km MPC · JPL
90710 1990 TF6 09/10/1990 Siding Spring R. H. McNaught 7,9 km MPC · JPL
90711 Stotternheim 1990 TB10 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,2 km MPC · JPL
90712 Wittelsbach 1990 TE13 12/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 5,4 km MPC · JPL
90713 Chajnantor 1990 VE3 11/11/1990 Geisei T. Seki 1,7 km MPC · JPL
90714 1990 VJ6 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
90715 1991 GE3 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
90716 1991 GY8 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
90717 1991 PF3 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
90718 1991 RW3 12/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,8 km MPC · JPL
90719 1991 RZ5 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,4 km MPC · JPL
90720 1991 RS19 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,8 km MPC · JPL
90721 1991 RC29 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,7 km MPC · JPL
90722 1991 TE4 10/10/1991 Palomar K. J. Lawrence 3,6 km MPC · JPL
90723 1991 TN10 10/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
90724 1991 VF8 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
90725 1991 VJ8 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
90726 1992 BE4 29/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
90727 1992 DP5 29/02/1992 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
90728 1992 EW8 02/03/1992 La Silla UESAC 6,1 km MPC · JPL
90729 1992 ED21 02/03/1992 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
90730 1992 EO23 02/03/1992 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
90731 1992 OC 26/07/1992 Siding Spring R. H. McNaught 2,6 km MPC · JPL
90732 Opdebeeck 1992 PO 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
90733 1993 BO8 21/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
90734 1993 FW6 17/03/1993 La Silla UESAC 4,9 km MPC · JPL
90735 1993 FC10 17/03/1993 La Silla UESAC 6,1 km MPC · JPL
90736 1993 FB15 17/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
90737 1993 FQ15 17/03/1993 La Silla UESAC 12 km MPC · JPL
90738 1993 FP21 21/03/1993 La Silla UESAC 5,1 km MPC · JPL
90739 1993 FM31 19/03/1993 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
90740 1993 FZ31 19/03/1993 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
90741 1993 FE36 19/03/1993 La Silla UESAC 4,8 km MPC · JPL
90742 1993 FX44 19/03/1993 La Silla UESAC 1,2 km MPC · JPL
90743 1993 FE58 19/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
90744 1993 FT80 18/03/1993 La Silla UESAC 3,9 km MPC · JPL
90745 1993 HW2 19/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
90746 1993 NK1 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
90747 1993 PP2 15/08/1993 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
90748 1993 QL4 18/08/1993 Caussols E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
90749 1993 QZ7 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
90750 1993 QJ8 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
90751 1993 QE9 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
90752 1993 RJ1 15/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
90753 1993 RX4 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
90754 1993 RY4 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
90755 1993 RT5 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
90756 1993 RH9 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
90757 1993 RK13 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
90758 1993 RO14 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
90759 1993 SZ6 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
90760 1993 SN10 22/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
90761 1993 SW13 16/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
90762 1993 TV3 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
90763 1993 TB6 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
90764 1993 TO6 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
90765 1993 TX14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
90766 1993 TN16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
90767 1993 TJ17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
90768 1993 TV17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,3 km MPC · JPL
90769 1993 TO20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
90770 1993 TV20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
90771 1993 TU32 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
90772 1993 UH 19/10/1993 Palomar E. F. Helin 8,4 km MPC · JPL
90773 1993 UT1 20/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
90774 1993 UA5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
90775 1993 UE5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
90776 1993 VW2 11/11/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,7 km MPC · JPL
90777 1993 XJ3 10/12/1993 Palomar C. S. Shoemaker 2,8 km MPC · JPL
90778 1994 CN3 10/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
90779 1994 CD14 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
90780 1994 CN17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
90781 1994 EE6 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
90782 1994 GY3 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
90783 1994 GU4 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
90784 1994 HZ 16/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
90785 1994 JU2 02/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
90786 1994 PT17 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
90787 1994 PO19 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,0 km MPC · JPL
90788 1994 PQ20 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
90789 1994 PP22 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
90790 1994 PA25 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
90791 1994 PG32 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
90792 1994 PC33 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
90793 1994 PF38 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 980 m MPC · JPL
90794 1994 RK26 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
90795 1994 ST2 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
90796 1994 SC11 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
90797 1994 SU12 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
90798 1994 US5 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
90799 1994 UD8 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
90800 1994 UD9 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
90801 1994 VU5 09/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
90802 1994 WY 25/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
90803 1994 WG5 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
90804 1994 WL8 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
90805 1994 WP8 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
90806 Rudaki 1995 AE 04/01/1995 Colleverde V. S. Casulli 3,0 km MPC · JPL
90807 1995 CF6 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
90808 1995 CM6 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
90809 1995 DX2 24/02/1995 Siding Spring R. H. McNaught 980 m MPC · JPL
90810 1995 DY2 24/02/1995 Siding Spring R. H. McNaught 820 m MPC · JPL
90811 1995 DC5 22/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
90812 1995 EH3 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
90813 1995 ES7 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
90814 1995 FV4 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
90815 1995 FQ6 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
90816 1995 OZ3 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
90817 Doylehall 1995 RO 01/09/1995 Haleakala AMOS 4,5 km MPC · JPL
90818 Daverichards 1995 RR 14/09/1995 Haleakala AMOS 4,4 km MPC · JPL
90819 1995 SN 18/09/1995 Ondřejov L. Kotková 4,5 km MPC · JPL
90820 McCann 1995 SS1 20/09/1995 Haleakala AMOS 2,8 km MPC · JPL
90821 1995 SA2 26/09/1995 Kleť Kleť Obs. 2,5 km MPC · JPL
90822 1995 SR24 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
90823 1995 SX45 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
90824 1995 SF53 28/09/1995 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
90825 Lizhensheng 1995 SU53 28/09/1995 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
90826 Xuzhihong 1995 TL1 14/10/1995 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
90827 1995 TU3 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
90828 1995 UH2 23/10/1995 Kleť Kleť Obs. 4,0 km MPC · JPL
90829 1995 UY5 21/10/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,9 km MPC · JPL
90830 Beihang 1995 UX7 25/10/1995 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
90831 1995 UL14 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
90832 1995 UX14 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
90833 1995 UQ18 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
90834 1995 UR46 20/10/1995 Caussols E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
90835 1995 UT71 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
90836 1995 VF3 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
90837 1995 WT4 18/11/1995 Bologna San Vittore Obs. 5,8 km MPC · JPL
90838 1995 WD7 21/11/1995 Nanyo T. Okuni 6,4 km MPC · JPL
90839 1995 WN7 27/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
90840 1995 WY12 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
90841 1995 WT13 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
90842 1995 YZ4 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
90843 1995 YZ22 21/12/1995 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
90844 1996 AF3 12/01/1996 Kiso Kiso Obs. 1,4 km MPC · JPL
90845 1996 BO6 18/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
90846 1996 DY 21/02/1996 Oizumi T. Kobayashi 8,4 km MPC · JPL
90847 1996 EJ3 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
90848 1996 EP7 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
90849 1996 EU9 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
90850 1996 FM1 16/03/1996 Haleakala AMOS 1,5 km MPC · JPL
90851 1996 GX 07/04/1996 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
90852 1996 GS4 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
90853 1996 GF5 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
90854 1996 GT8 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
90855 1996 GZ8 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
90856 1996 GL20 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
90857 1996 HN8 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
90858 1996 HJ19 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
90859 1996 HH20 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
90860 1996 HP20 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
90861 1996 JD 07/05/1996 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
90862 1996 KM1 22/05/1996 Macquarie R. H. McNaught, J. B. Child 2,4 km MPC · JPL
90863 1996 QR1 17/08/1996 Church Stretton S. P. Laurie 1,8 km MPC · JPL
90864 1996 RJ1 09/09/1996 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
90865 1996 RC11 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
90866 1996 RA28 10/09/1996 La Silla UDTS 1,5 km MPC · JPL
90867 1996 SX6 21/09/1996 Xinglong SCAP 5,0 km MPC · JPL
90868 1996 SX7 18/09/1996 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
90869 1996 TC16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
90870 1996 TJ18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
90871 1996 TG19 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
90872 1996 TZ40 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
90873 1996 TE44 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
90874 1996 TX64 03/10/1996 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
90875 Hoshitori 1996 VE1 03/11/1996 Saji Saji Obs. 6,5 km MPC · JPL
90876 1996 VW4 13/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
90877 1996 VQ5 14/11/1996 Oohira T. Urata 2,5 km MPC · JPL
90878 1996 VY37 01/11/1996 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
90879 1996 WB1 19/11/1996 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
90880 1996 WZ2 30/11/1996 Chichibu N. Satō 3,8 km MPC · JPL
90881 1996 XN6 03/12/1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,6 km MPC · JPL
90882 1996 XB25 09/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
90883 1996 XB26 08/12/1996 Chichibu N. Satō 4,3 km MPC · JPL
90884 1996 XC36 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
90885 1996 YR2 29/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
90886 1996 YT2 18/12/1996 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
90887 1997 AH2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
90888 1997 AB3 04/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
90889 1997 AQ11 03/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
90890 1997 AT12 10/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,9 km MPC · JPL
90891 1997 AE15 13/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
90892 Betlémská kaple 1997 BC 16/01/1997 Kleť M. Tichý 4,8 km MPC · JPL
90893 1997 BE 16/01/1997 Kleť Kleť Obs. 3,2 km MPC · JPL
90894 1997 BF2 28/01/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,4 km MPC · JPL
90895 1997 CC2 02/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
90896 1997 CJ3 03/02/1997 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
90897 1997 CF6 01/02/1997 Xinglong SCAP 5,7 km MPC · JPL
90898 1997 CQ19 11/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,0 km MPC · JPL
90899 1997 EL1 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
90900 1997 EA2 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
90901 1997 EJ5 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
90902 1997 EO5 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
90903 1997 EH9 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
90904 1997 EQ11 04/03/1997 Xinglong SCAP 9,8 km MPC · JPL
90905 1997 EJ21 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
90906 1997 EV36 05/03/1997 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
90907 1997 GX 03/04/1997 Kleť Kleť Obs. 5,1 km MPC · JPL
90908 1997 GJ1 02/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
90909 1997 GD3 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
90910 1997 GF6 02/04/1997 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
90911 1997 GF13 03/04/1997 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
90912 1997 GQ33 03/04/1997 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
90913 1997 HK7 30/04/1997 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
90914 1997 HQ11 30/04/1997 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
90915 1997 HP13 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
90916 1997 LR 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
90917 1997 NU2 02/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
90918 Jasinski 1997 PF1 02/08/1997 Castres A. Klotz 1,8 km MPC · JPL
90919 1997 PA5 11/08/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
90920 1997 QM3 30/08/1997 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
90921 1997 QP4 22/08/1997 Woomera F. B. Zoltowski 2,2 km MPC · JPL
90922 1997 RN2 04/09/1997 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
90923 1997 RV3 01/09/1997 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
90924 1997 RX3 01/09/1997 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
90925 1997 RK5 08/09/1997 Yatsuka H. Abe 1,8 km MPC · JPL
90926 Stáhalík 1997 SH1 22/09/1997 Kleť M. Tichý 2,1 km MPC · JPL
90927 1997 SU4 25/09/1997 Dossobuono L. Lai 1,7 km MPC · JPL
90928 1997 SS8 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
90929 1997 SQ18 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
90930 1997 SL24 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
90931 1997 SR32 30/09/1997 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
90932 1997 TC1 03/10/1997 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
90933 1997 TX7 05/10/1997 Kleť Kleť Obs. 3,8 km MPC · JPL
90934 1997 TD10 06/10/1997 Ondřejov P. Pravec 2,0 km MPC · JPL
90935 1997 TW17 06/10/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 1,5 km MPC · JPL
90936 Neronet 1997 TN19 11/10/1997 Ondřejov L. Kotková 3,6 km MPC · JPL
90937 Josefdufek 1997 TP19 11/10/1997 Ondřejov L. Kotková 1,4 km MPC · JPL
90938 1997 TE22 05/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
90939 1997 TV22 06/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
90940 1997 TR23 09/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
90941 1997 TW23 11/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
90942 1997 TS24 09/10/1997 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
90943 1997 UX2 24/10/1997 Prescott P. G. Comba 3,0 km MPC · JPL
90944 Pujol 1997 UG3 25/10/1997 Castres A. Klotz 1,7 km MPC · JPL
90945 1997 UE5 22/10/1997 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
90946 1997 UX16 25/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
90947 1997 UD24 30/10/1997 Anderson Mesa B. A. Skiff 2,0 km MPC · JPL
90948 1997 VF4 06/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
90949 1997 VB5 06/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,2 km MPC · JPL
90950 1997 VH5 08/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
90951 1997 VX6 06/11/1997 Chichibu N. Satō 1,4 km MPC · JPL
90952 1997 VD7 01/11/1997 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
90953 Hideosaitou 1997 VA9 07/11/1997 Nanyo T. Okuni 4,5 km MPC · JPL
90954 1997 WW1 19/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
90955 1997 WB2 19/11/1997 Chichibu N. Satō 1,7 km MPC · JPL
90956 1997 WB3 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
90957 1997 WS4 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
90958 1997 WQ12 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
90959 1997 WW14 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
90960 1997 WH16 28/11/1997 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
90961 1997 WY17 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
90962 1997 WE19 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
90963 1997 WW20 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
90964 1997 WF22 28/11/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
90965 1997 WC23 25/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
90966 1997 WN24 28/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
90967 1997 WV27 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
90968 1997 WG28 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
90969 1997 WR33 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90970 1997 WY34 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90971 1997 WR35 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90972 1997 WX35 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90973 1997 WA36 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90974 1997 WH36 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
90975 1997 WF37 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
90976 1997 WH38 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
90977 1997 WS41 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
90978 1997 WY45 26/11/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
90979 1997 WS49 26/11/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90980 1997 WM53 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
90981 1997 WY54 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
90982 1997 XE2 03/12/1997 Chichibu N. Satō 2,0 km MPC · JPL
90983 1997 XU5 06/12/1997 Bédoin P. Antonini 1,6 km MPC · JPL
90984 1997 XF6 05/12/1997 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
90985 1997 XQ6 05/12/1997 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
90986 1997 XS10 08/12/1997 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
90987 1997 XM11 15/12/1997 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
90988 1997 XS13 04/12/1997 La Silla UDTS 1,4 km MPC · JPL
90989 1997 YP 20/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
90990 1997 YT3 22/12/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
90991 1997 YU10 24/12/1997 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
90992 1997 YW10 24/12/1997 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
90993 1997 YA15 28/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
90994 1997 YH18 29/12/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
90995 1998 AK 02/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,4 km MPC · JPL
90996 1998 AQ7 08/01/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 1,7 km MPC · JPL
90997 1998 BC 16/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
90998 1998 BU 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
90999 1998 BE6 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
91000 1998 BO7 24/01/1998 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL

86.000s  • 87.000s  • 88.000s  • 89.000s  • 90.000s  • 91.000s  • 92.000s  • 93.000s  • 94.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001