Danh sách tiểu hành tinh/403001–404000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
403001 2007 VE266 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
403002 2007 VE270 15/11/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
403003 2007 VG270 15/11/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
403004 2007 VV276 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403005 2007 VP283 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
403006 2007 VD288 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
403007 2007 VA291 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
403008 2007 VH298 02/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
403009 2007 VP305 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403010 2007 VS312 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403011 2007 VE328 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
403012 2007 VD332 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
403013 2007 VX332 09/11/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
403014 2007 VH333 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
403015 2007 WP5 17/11/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
403016 2007 WY7 02/11/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
403017 2007 WJ24 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
403018 2007 WY27 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
403019 2007 WY55 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
403020 2007 WV61 17/11/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
403021 2007 WZ62 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
403022 2007 XG3 04/11/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
403023 2007 XR5 04/12/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
403024 2007 XU16 11/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
403025 2007 XH20 13/12/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,9 km MPC · JPL
403026 2007 XL35 04/12/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
403027 2007 XE45 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
403028 2007 XE50 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
403029 2007 XK52 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
403030 2007 XX56 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
403031 2007 YG14 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
403032 2007 YF43 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
403033 2007 YK53 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
403034 2007 YU58 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
403035 2007 YB59 04/12/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
403036 2007 YN62 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
403037 2007 YX67 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
403038 2007 YG68 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
403039 2008 AE 01/01/2008 Catalina CSS 410 m MPC · JPL
403040 2008 AZ4 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
403041 2008 AC5 07/01/2008 Lulin LUSS 1,1 km MPC · JPL
403042 2008 AC14 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
403043 2008 AZ18 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
403044 2008 AO26 10/01/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
403045 2008 AD29 01/01/2008 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
403046 2008 AU30 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403047 2008 AB32 14/01/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 2,0 km MPC · JPL
403048 2008 AR35 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403049 2008 AY36 10/01/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
403050 2008 AC67 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
403051 2008 AC71 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
403052 2008 AP76 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
403053 2008 AJ77 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
403054 2008 AN78 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
403055 2008 AR84 12/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
403056 2008 AV91 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
403057 2008 AZ107 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403058 2008 AZ114 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
403059 2008 AO115 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
403060 2008 AW137 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
403061 2008 BR5 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403062 2008 BB20 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
403063 2008 BZ21 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
403064 2008 BZ33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403065 2008 BN34 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
403066 2008 BD40 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
403067 2008 BF42 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
403068 2008 BL42 31/01/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
403069 2008 BU42 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
403070 2008 BW42 31/01/2008 Lulin Observatory LUSS 2,2 km MPC · JPL
403071 2008 BV47 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
403072 2008 BV51 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
403073 2008 BV53 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
403074 2008 CZ2 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
403075 2008 CD3 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
403076 2008 CV12 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
403077 2008 CW12 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
403078 2008 CP13 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403079 2008 CF18 03/02/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
403080 2008 CJ19 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
403081 2008 CU19 06/02/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
403082 2008 CV20 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
403083 2008 CA23 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
403084 2008 CK34 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403085 2008 CK37 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
403086 2008 CW43 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
403087 2008 CB44 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403088 2008 CC46 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403089 2008 CB61 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
403090 2008 CX67 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
403091 2008 CX72 07/02/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
403092 2008 CA73 10/02/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
403093 2008 CO84 23/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
403094 2008 CY87 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
403095 2008 CJ95 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
403096 2008 CQ107 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
403097 2008 CN119 11/02/2008 Dauban F. Kugel 2,3 km MPC · JPL
403098 2008 CW122 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
403099 2008 CQ126 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
403100 2008 CP137 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
403101 2008 CK138 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
403102 2008 CU148 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
403103 2008 CS151 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
403104 2008 CR152 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
403105 2008 CJ158 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403106 2008 CO159 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
403107 2008 CC160 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
403108 2008 CJ160 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403109 2008 CH181 10/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
403110 2008 CU185 12/01/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
403111 2008 CV187 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
403112 2008 CG189 10/01/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
403113 2008 CK195 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
403114 2008 CV201 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
403115 2008 CM209 03/02/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
403116 2008 DO2 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403117 2008 DT7 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
403118 2008 DB12 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
403119 2008 DV14 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
403120 2008 DC16 27/02/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
403121 2008 DX16 15/12/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
403122 2008 DJ38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
403123 2008 DA53 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
403124 2008 DV56 29/02/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
403125 2008 DZ64 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403126 2008 DO76 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
403127 2008 DK84 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
403128 2008 DD87 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
403129 2008 EC9 08/03/2008 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
403130 2008 EK9 09/03/2008 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
403131 2008 EY18 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403132 2008 EU20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403133 2008 EC39 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
403134 2008 ED47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
403135 2008 EX69 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
403136 2008 EL74 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
403137 2008 EX74 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
403138 2008 EZ74 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403139 2008 EH96 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
403140 2008 EV103 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
403141 2008 EG124 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
403142 2008 EN135 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403143 2008 EU141 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
403144 2008 ED162 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
403145 2008 ES162 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
403146 2008 FD 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403147 2008 FS9 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
403148 2008 FV20 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403149 2008 FZ27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403150 2008 FP37 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
403151 2008 FF45 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
403152 2008 FQ72 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403153 2008 FU89 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
403154 2008 FG94 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403155 2008 FK97 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403156 2008 FR101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
403157 2008 FT102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
403158 2008 FL113 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
403159 2008 FY116 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403160 2008 FU122 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
403161 2008 FQ125 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
403162 2008 FK129 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
403163 2008 FO135 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
403164 2008 FH136 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
403165 2008 GQ58 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
403166 2008 GF91 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
403167 2008 GX99 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403168 2008 GO102 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
403169 2008 GU103 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403170 2008 GP123 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
403171 2008 GG126 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
403172 2008 GO129 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403173 2008 GK139 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403174 2008 GT144 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
403175 2008 GF146 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
403176 2008 HR 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
403177 2008 HH4 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
403178 2008 HE19 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
403179 2008 HT20 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
403180 2008 HW54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403181 2008 HM58 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
403182 2008 HY64 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403183 2008 JS7 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
403184 2008 JP16 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
403185 2008 JC22 06/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403186 2008 JG35 03/05/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
403187 2008 JC36 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
403188 2008 JV36 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
403189 2008 KN22 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403190 2008 KO31 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
403191 2008 KN33 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
403192 2008 KM39 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403193 2008 KX40 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
403194 2008 LF4 02/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403195 2008 LN12 10/06/2008 Magdalena Ridge W. H. Ryan 2,4 km MPC · JPL
403196 2008 PL9 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
403197 2008 QS21 26/08/2008 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
403198 2008 RV24 06/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
403199 2008 RC56 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
403200 2008 SL59 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
403201 2008 SY68 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
403202 2008 SS91 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
403203 2008 SP197 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
403204 2008 ST200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
403205 2008 SC256 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
403206 2008 TA8 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
403207 2008 TT19 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
403208 2008 TQ32 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
403209 2008 TW52 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403210 2008 TS73 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
403211 2008 TP97 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
403212 2008 TQ112 23/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
403213 2008 TU161 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
403214 2008 TX171 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
403215 2008 TE183 02/10/2008 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
403216 2008 US11 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
403217 2008 UX71 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
403218 2008 UQ81 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
403219 2008 US105 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
403220 2008 UN125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403221 2008 UN145 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
403222 2008 US151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
403223 2008 US204 06/10/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
403224 2008 UJ211 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
403225 2008 UT221 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
403226 2008 UP224 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
403227 2008 UH229 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
403228 2008 UP239 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403229 2008 UH275 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
403230 2008 UO283 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
403231 2008 UU286 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
403232 2008 UC328 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
403233 2008 UM338 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403234 2008 UX343 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403235 2008 UL351 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
403236 2008 UU353 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403237 2008 VE11 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
403238 2008 VD16 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403239 2008 VK67 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
403240 2008 VH70 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
403241 2008 VK80 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
403242 2008 WD31 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
403243 2008 WY31 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403244 2008 WE34 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
403245 2008 WP136 20/11/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
403246 2008 XT 01/12/2008 Jarnac Jarnac Obs. 900 m MPC · JPL
403247 2008 XO2 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
403248 2008 XU12 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
403249 2008 XO51 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403250 2008 YC 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403251 2008 YC10 19/12/2008 Lulin LUSS 890 m MPC · JPL
403252 2008 YR10 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403253 2008 YF16 21/12/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
403254 2008 YL18 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
403255 2008 YP44 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
403256 2008 YH47 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
403257 2008 YL65 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
403258 2008 YH78 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
403259 2008 YR79 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
403260 2008 YE80 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
403261 2008 YE105 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
403262 2008 YF126 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403263 2008 YC137 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
403264 2008 YD137 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
403265 2008 YQ144 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
403266 2008 YE145 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403267 2008 YW150 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
403268 2008 YZ150 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403269 2008 YB154 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
403270 2008 YR165 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403271 2009 AM2 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
403272 2009 AJ10 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
403273 2009 AT14 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
403274 2009 AY22 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403275 2009 AO39 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
403276 2009 AB41 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
403277 2009 AD46 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
403278 2009 AV46 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403279 2009 BJ20 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
403280 2009 BD22 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
403281 2009 BJ23 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
403282 2009 BF27 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
403283 2009 BA36 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
403284 2009 BH44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403285 2009 BC51 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
403286 2009 BL56 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
403287 2009 BD62 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
403288 2009 BC64 20/01/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
403289 2009 BU72 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
403290 2009 BO75 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
403291 2009 BX86 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
403292 2009 BW96 25/01/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
403293 2009 BQ104 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
403294 2009 BD107 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
403295 2009 BX108 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
403296 2009 BC109 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
403297 2009 BF116 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403298 2009 BJ144 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
403299 2009 BR158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403300 2009 BH162 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
403301 2009 BL164 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
403302 2009 BT173 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
403303 2009 BA175 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
403304 2009 BH182 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403305 2009 BZ184 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
403306 2009 BP190 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
403307 2009 CR6 14/02/2009 Heppenheim Starkenburg Obs. 620 m MPC · JPL
403308 2009 CD18 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
403309 2009 CE27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
403310 2009 CA29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
403311 2009 CC29 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
403312 2009 CH29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403313 2009 CS29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
403314 2009 CX32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
403315 2009 CG43 14/02/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
403316 2009 CF45 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
403317 2009 CW59 15/02/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
403318 2009 CK62 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
403319 2009 DU14 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
403320 2009 DS15 16/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
403321 2009 DW17 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
403322 2009 DS19 21/02/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
403323 2009 DZ20 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403324 2009 DX21 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403325 2009 DW22 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
403326 2009 DU25 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
403327 2009 DC33 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403328 2009 DK53 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403329 2009 DJ60 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403330 2009 DC70 26/02/2009 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
403331 2009 DP77 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
403332 2009 DG85 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
403333 2009 DX91 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
403334 2009 DT93 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
403335 2009 DE94 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
403336 2009 DV112 27/02/2009 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
403337 2009 DB119 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403338 2009 DA124 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403339 2009 DF127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403340 2009 DN131 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403341 2009 DH134 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
403342 2009 DM137 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403343 2009 EZ12 03/03/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
403344 2009 EM24 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
403345 2009 EF25 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
403346 2009 EY30 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
403347 2009 FS3 17/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 850 m MPC · JPL
403348 2009 FB34 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
403349 2009 FV55 17/03/2009 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
403350 2009 FY61 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
403351 2009 FT68 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
403352 2009 FJ71 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
403353 2009 FH72 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403354 2009 FH74 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403355 2009 FY74 27/03/2009 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
403356 2009 FX75 24/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403357 2009 HP 27/02/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
403358 2009 HR3 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
403359 2009 HQ4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
403360 2009 HS5 07/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
403361 2009 HP6 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
403362 2009 HE37 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
403363 2009 HR42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403364 2009 HB47 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403365 2009 HF49 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403366 2009 HJ53 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
403367 2009 HN66 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
403368 2009 HQ66 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
403369 2009 HX74 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
403370 2009 HG75 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
403371 2009 HC79 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403372 2009 HO80 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403373 2009 HS80 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
403374 2009 HN96 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
403375 2009 HX103 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
403376 2009 JB10 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
403377 2009 JD12 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
403378 2009 KC11 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403379 2009 KU21 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
403380 2009 MF9 15/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403381 2009 OQ18 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
403382 2009 PS4 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403383 2009 PO19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
403384 2009 PS20 15/08/2009 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
403385 2009 PX20 15/08/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
403386 2009 QM11 22/08/2009 Sandlot G. Hug 2,5 km MPC · JPL
403387 2009 QQ13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
403388 2009 QB14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
403389 2009 QZ14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
403390 2009 QD46 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
403391 2009 QH52 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403392 2009 QE55 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403393 2009 QH56 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
403394 2009 QP56 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403395 2009 QA59 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
403396 2009 QW61 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403397 2009 QQ62 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403398 2009 RO22 15/08/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
403399 2009 RU25 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
403400 2009 RX36 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
403401 2009 RW44 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403402 2009 RR45 14/09/2009 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
403403 2009 RT48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403404 2009 RX50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403405 2009 RM66 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403406 2009 RK71 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
403407 2009 SQ14 18/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,9 km MPC · JPL
403408 2009 SM16 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
403409 2009 SO17 17/09/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 4,0 km MPC · JPL
403410 2009 SA24 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403411 2009 SF24 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
403412 2009 SZ35 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
403413 2009 SV64 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
403414 2009 SU72 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
403415 2009 SU75 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
403416 2009 SO76 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403417 2009 SX78 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403418 2009 SM92 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
403419 2009 SA96 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403420 2009 SZ100 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403421 2009 SZ111 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
403422 2009 SJ113 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
403423 2009 SL115 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
403424 2009 SK116 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
403425 2009 SO122 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
403426 2009 SS129 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403427 2009 ST130 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403428 2009 SJ132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403429 2009 SA141 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
403430 2009 ST175 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
403431 2009 SD183 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
403432 2009 SK183 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
403433 2009 SZ183 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
403434 2009 SG185 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
403435 2009 SM192 10/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
403436 2009 SL206 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
403437 2009 SW212 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
403438 2009 SF213 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
403439 2009 SA216 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403440 2009 SY229 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
403441 2009 SM233 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
403442 2009 SX234 17/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
403443 2009 SW238 16/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
403444 2009 SY245 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
403445 2009 SB251 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
403446 2009 SW268 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
403447 2009 SQ273 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
403448 2009 SM276 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403449 2009 SH288 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403450 2009 SP289 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403451 2009 SX293 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
403452 2009 SA294 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403453 2009 SL305 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
403454 2009 SU309 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
403455 2009 ST318 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
403456 2009 SC319 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
403457 2009 SY321 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
403458 2009 SE330 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403459 2009 SL332 21/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
403460 2009 SD336 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403461 2009 ST342 16/09/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
403462 2009 SA343 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
403463 2009 SE352 22/09/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
403464 2009 SG353 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403465 2009 SB363 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
403466 2009 TM4 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
403467 2009 TU4 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
403468 2009 TZ7 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
403469 2009 TV9 15/10/2009 Mayhill A. Lowe 3,5 km MPC · JPL
403470 2009 TP10 16/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
403471 2009 TT19 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
403472 2009 TB27 16/09/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
403473 2009 TN33 09/10/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
403474 2009 TB34 10/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
403475 2009 TP42 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
403476 2009 UD3 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
403477 2009 UK5 26/01/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
403478 2009 UL8 16/10/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
403479 2009 UQ20 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
403480 2009 UP21 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
403481 2009 UL27 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
403482 2009 UP30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
403483 2009 UH38 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
403484 2009 UB41 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
403485 2009 UB54 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
403486 2009 UX57 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
403487 2009 UU61 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
403488 2009 UC71 22/10/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
403489 2009 UD73 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403490 2009 UJ73 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
403491 2009 UX73 21/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
403492 2009 UD89 24/10/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
403493 2009 UE89 26/10/2009 Nazaret G. Muler 3,9 km MPC · JPL
403494 2009 UR89 24/10/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
403495 2009 UM98 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
403496 2009 UY131 16/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
403497 2009 UT132 17/10/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
403498 2009 UA137 27/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
403499 2009 UK147 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403500 2009 VY14 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
403501 2009 VS22 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
403502 2009 VZ36 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
403503 2009 VN59 09/11/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
403504 2009 VP61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
403505 2009 VO80 22/09/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
403506 2009 VY82 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
403507 2009 VY91 09/11/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
403508 2009 VT92 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
403509 2009 WQ5 17/11/2009 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 2,3 km MPC · JPL
403510 2009 WJ52 24/10/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
403511 2009 WY89 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
403512 2009 WT118 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
403513 2009 WG120 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403514 2009 WW236 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
403515 2009 XZ15 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
403516 2010 AN3 08/01/2010 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
403517 2010 AR3 06/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 1,1 km MPC · JPL
403518 2010 AR101 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
403519 2010 BJ61 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
403520 2010 CS6 06/02/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
403521 2010 CH70 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
403522 2010 CB83 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
403523 2010 CN150 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
403524 2010 DD3 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403525 2010 DF45 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403526 2010 ES36 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403527 2010 EC78 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
403528 2010 ES101 28/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
403529 2010 ED127 13/03/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
403530 2010 EJ131 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403531 2010 FN1 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
403532 2010 FG88 22/03/2010 ESA OGS ESA OGS 780 m MPC · JPL
403533 2010 FP88 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
403534 2010 GZ29 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
403535 2010 GE98 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
403536 2010 GW102 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
403537 2010 GY114 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
403538 2010 GP119 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
403539 2010 GN140 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403540 2010 GP145 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
403541 2010 GO156 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403542 2010 HR8 17/04/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
403543 2010 HG17 18/04/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
403544 2010 HF80 25/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
403545 2010 HM80 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
403546 2010 HQ98 30/04/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
403547 2010 HB104 16/04/2010 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
403548 2010 HB114 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
403549 2010 JJ 03/05/2010 Nogales Tenagra II Obs. 1,1 km MPC · JPL
403550 2010 JY29 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
403551 2010 JX68 09/05/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
403552 2010 JP71 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
403553 2010 JR72 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403554 2010 JN165 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
403555 2010 JQ168 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
403556 2010 KU58 22/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
403557 2010 KR88 27/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
403558 2010 LZ4 01/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
403559 2010 LD35 05/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
403560 2010 LA70 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
403561 2010 LK81 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403562 2010 LX94 16/11/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
403563 Ledbetter 2010 LY97 13/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
403564 2010 MV33 21/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
403565 2010 ML60 24/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
403566 2010 MF103 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
403567 2010 MQ107 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
403568 2010 NJ6 06/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403569 2010 NO37 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
403570 2010 NK42 09/07/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
403571 2010 NJ58 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403572 2010 NQ71 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
403573 2010 NT79 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
403574 2010 NM97 11/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
403575 2010 NA99 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
403576 2010 NL108 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
403577 2010 NV114 14/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
403578 2010 OY24 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
403579 2010 OQ30 26/12/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
403580 2010 OW33 20/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
403581 2010 OY47 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
403582 2010 OQ59 24/07/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
403583 2010 OD73 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
403584 2010 OR99 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403585 2010 OE127 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
403586 2010 PN10 19/03/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
403587 2010 PY23 03/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403588 2010 PO25 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
403589 2010 PA40 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
403590 2010 PY46 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
403591 2010 PF58 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
403592 2010 PN77 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
403593 2010 PT79 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
403594 2010 PC80 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403595 2010 QN2 21/08/2010 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
403596 2010 RN4 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403597 2010 RO5 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
403598 2010 RN7 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
403599 2010 RQ7 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
403600 2010 RM10 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
403601 2010 RU14 17/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
403602 2010 RK29 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
403603 2010 RC37 16/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
403604 2010 RZ37 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
403605 2010 RL40 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
403606 2010 RL48 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403607 2010 RM49 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
403608 2010 RC51 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
403609 2010 RP55 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
403610 2010 RQ59 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
403611 2010 RW81 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
403612 2010 RR85 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
403613 2010 RZ88 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
403614 2010 RB101 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
403615 2010 RJ101 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403616 2010 RM101 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
403617 2010 RC105 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
403618 2010 RT106 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
403619 2010 RC112 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
403620 2010 RA121 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403621 2010 RD127 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
403622 2010 RY127 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403623 2010 RE129 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
403624 2010 RQ133 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
403625 2010 RB148 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
403626 2010 RQ157 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
403627 2010 RJ174 08/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403628 2010 RC180 15/11/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
403629 2010 RP183 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403630 2010 RW183 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
403631 2010 SC6 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
403632 2010 SJ9 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
403633 2010 ST11 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
403634 2010 SD18 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
403635 2010 SH19 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
403636 2010 SC20 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403637 2010 SB21 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 21344| 1,7 km MPC · JPL
403638 2010 SH39 29/09/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
403639 2010 TG1 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403640 2010 TS2 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
403641 2010 TC3 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
403642 2010 TB5 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403643 2010 TO15 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
403644 2010 TO30 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403645 2010 TE43 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
403646 2010 TP45 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403647 2010 TW53 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403648 2010 TH62 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
403649 2010 TP64 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
403650 2010 TG71 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
403651 2010 TE76 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
403652 2010 TN78 20/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
403653 2010 TG83 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403654 2010 TH84 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
403655 2010 TB89 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
403656 2010 TO92 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
403657 2010 TS92 23/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
403658 2010 TZ95 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
403659 2010 TQ96 14/03/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
403660 2010 TS103 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
403661 2010 TL105 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
403662 2010 TB107 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
403663 2010 TH124 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403664 2010 TT127 10/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
403665 2010 TP157 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
403666 2010 TP158 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403667 2010 TQ175 26/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
403668 2010 TZ176 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
403669 2010 TA183 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
403670 2010 TT184 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403671 2010 UQ2 14/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
403672 2010 UO11 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
403673 2010 UK21 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403674 2010 UE23 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
403675 2010 UM25 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403676 2010 UZ26 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
403677 2010 UB31 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
403678 2010 UQ33 17/01/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
403679 2010 UU33 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
403680 2010 UB58 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
403681 2010 UZ85 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
403682 2010 UB107 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
403683 2010 VT38 17/12/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
403684 2010 VK40 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
403685 2010 VY47 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
403686 2010 VX55 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
403687 2010 VY63 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
403688 2010 VB65 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403689 2010 VW67 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
403690 2010 VF85 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
403691 2010 VW95 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
403692 2010 VY97 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
403693 2010 VK100 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
403694 2010 VG102 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
403695 2010 VN105 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
403696 2010 VQ105 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
403697 2010 VG113 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
403698 2010 VS116 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403699 2010 VC118 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
403700 2010 VZ144 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
403701 2010 VF149 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403702 2010 VR150 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
403703 2010 VD157 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
403704 2010 VL159 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
403705 2010 VN166 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
403706 2010 VU171 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
403707 2010 VY172 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
403708 2010 VF175 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
403709 2010 VB185 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
403710 2010 VD187 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
403711 2010 VE203 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
403712 2010 VV203 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403713 2010 VL204 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403714 2010 VT205 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
403715 2010 VA208 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
403716 2010 VK215 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403717 2010 VV219 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
403718 2010 WU7 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403719 2010 WH11 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
403720 2010 WX12 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
403721 2010 WK24 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
403722 2010 WR26 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403723 2010 WU30 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
403724 2010 WR52 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
403725 2010 WV53 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403726 2010 WQ58 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
403727 2010 WH60 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403728 2010 WR63 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
403729 2010 XU8 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
403730 2010 XX10 11/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
403731 2010 XQ20 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
403732 2010 XA39 03/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
403733 2010 XS40 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
403734 2010 XB41 16/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
403735 2010 XE44 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
403736 2010 XC57 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
403737 2010 XW57 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403738 2010 XU66 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
403739 2010 XN85 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
403740 2011 AZ 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403741 2011 AM5 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
403742 2011 AB13 03/01/2011 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
403743 2011 AJ14 18/09/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
403744 2011 AJ16 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
403745 2011 AS23 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
403746 2011 AR29 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
403747 2011 AX41 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
403748 2011 AH42 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403749 2011 AC56 02/01/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
403750 2011 AQ62 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403751 2011 AF74 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403752 2011 AH79 22/09/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
403753 2011 BS2 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
403754 2011 BE6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403755 2011 BZ9 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403756 2011 BV13 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
403757 2011 BN28 09/11/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
403758 2011 BG33 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
403759 2011 BH58 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403760 2011 BY83 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
403761 2011 BR85 17/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
403762 2011 BX136 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
403763 2011 CE1 18/10/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
403764 2011 CH5 16/10/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
403765 2011 CE20 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
403766 2011 DA3 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403767 2011 DP24 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
403768 2011 DF26 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
403769 2011 DL29 17/09/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
403770 2011 EA2 18/11/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
403771 2011 EV40 09/03/2011 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
403772 2011 EY50 24/02/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
403773 2011 EA77 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
403774 2011 FO94 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403775 2011 HS4 26/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 220 m MPC · JPL
403776 2011 OV48 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403777 2011 PD 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
403778 2011 QU35 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
403779 2011 QX68 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 360 m MPC · JPL
403780 2011 QJ79 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
403781 2011 RU17 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
403782 2011 SL56 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
403783 2011 SC84 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
403784 2011 SJ132 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403785 2011 SK165 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
403786 2011 SS166 12/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
403787 2011 SE174 12/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
403788 2011 SU178 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
403789 2011 SL179 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
403790 2011 SO184 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403791 2011 SY190 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
403792 2011 SB195 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
403793 2011 SG231 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
403794 2011 SB232 28/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403795 2011 SR235 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
403796 2011 SH249 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403797 2011 SX260 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
403798 2011 UW5 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
403799 2011 UR14 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403800 2011 UC24 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
403801 2011 UG47 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
403802 2011 UU48 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
403803 2011 UH49 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
403804 2011 UT54 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
403805 2011 UC57 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403806 2011 UH64 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
403807 2011 UE76 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
403808 2011 UR101 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
403809 2011 UU103 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403810 2011 UL114 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
403811 2011 UX116 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
403812 2011 UJ117 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
403813 2011 UO117 19/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
403814 2011 UJ124 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
403815 2011 UA130 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
403816 2011 UL133 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
403817 2011 UR144 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
403818 2011 UY144 24/10/2011 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
403819 2011 UD149 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
403820 2011 UB159 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
403821 2011 UN161 12/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
403822 2011 UX161 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
403823 2011 UD162 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
403824 2011 UM164 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403825 2011 UY165 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
403826 2011 UM179 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
403827 2011 UC183 14/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
403828 2011 UU185 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
403829 2011 UT199 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403830 2011 UB210 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
403831 2011 UA219 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
403832 2011 UL237 14/09/2007 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
403833 2011 UD241 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403834 2011 UW244 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
403835 2011 UW249 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
403836 2011 UM251 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
403837 2011 UR253 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
403838 2011 UC254 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403839 2011 US263 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
403840 2011 UW266 18/03/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
403841 2011 UC268 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
403842 2011 UX269 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
403843 2011 UF278 24/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403844 2011 UX282 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403845 2011 UG283 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
403846 2011 UD297 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
403847 2011 UG300 29/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
403848 2011 UX300 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403849 2011 UX301 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
403850 2011 UK310 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403851 2011 UX313 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403852 2011 UM314 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403853 2011 UN315 18/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
403854 2011 UD318 21/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403855 2011 UZ318 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403856 2011 UE341 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
403857 2011 UL341 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
403858 2011 UD344 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
403859 2011 UY357 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
403860 2011 UR382 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
403861 2011 UT385 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
403862 2011 UT389 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
403863 2011 UU389 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
403864 2011 VQ11 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
403865 2011 VO13 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
403866 2011 VK16 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403867 2011 VA19 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
403868 2011 WN16 16/10/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
403869 2011 WH19 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
403870 2011 WX24 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
403871 2011 WU25 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
403872 2011 WJ35 30/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
403873 2011 WN37 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
403874 2011 WD47 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403875 2011 WP62 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
403876 2011 WH66 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403877 2011 WN66 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
403878 2011 WH72 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
403879 2011 WN72 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
403880 2011 WV82 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403881 2011 WF85 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
403882 2011 WV90 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
403883 2011 WU96 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
403884 2011 WD105 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
403885 2011 WB106 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
403886 2011 WW114 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403887 2011 WO116 05/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403888 2011 WP116 13/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
403889 2011 WU117 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
403890 2011 WO124 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403891 2011 WM131 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403892 2011 WC142 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
403893 2011 WX144 01/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403894 2011 WG152 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
403895 2011 WS152 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403896 2011 WR153 30/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
403897 2011 YX 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
403898 2011 YL2 01/01/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
403899 2011 YL7 19/11/2006 Catalina CSS 18466| 3,2 km MPC · JPL
403900 2011 YC14 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
403901 2011 YQ17 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
403902 2011 YU22 22/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
403903 2011 YV24 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
403904 2011 YJ36 22/02/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
403905 2011 YD38 15/02/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
403906 2011 YO40 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
403907 2011 YT42 18/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
403908 2011 YO44 20/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
403909 2011 YQ45 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
403910 2011 YQ46 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
403911 2011 YX47 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403912 2011 YD51 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
403913 2011 YQ56 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
403914 2011 YR59 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403915 2011 YS59 06/03/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
403916 2011 YE60 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
403917 2011 YJ64 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
403918 2011 YL67 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
403919 2011 YH68 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
403920 2011 YB75 31/12/2011 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
403921 2012 AC7 16/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
403922 2012 AF8 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
403923 2012 AK9 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
403924 2012 AG13 11/11/2007 XuYi PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
403925 2012 AV13 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403926 2012 AY16 20/02/2007 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
403927 2012 AP17 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403928 2012 AE20 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
403929 2012 BX3 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
403930 2012 BT9 20/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
403931 2012 BY11 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
403932 2012 BY15 04/12/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
403933 2012 BZ15 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403934 2012 BN17 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
403935 2012 BR18 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
403936 2012 BE20 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403937 2012 BH20 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403938 2012 BS20 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
403939 2012 BD21 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
403940 2012 BH25 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
403941 2012 BY25 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
403942 2012 BB28 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
403943 2012 BJ28 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
403944 2012 BW28 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
403945 2012 BW30 28/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
403946 2012 BU31 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403947 2012 BN33 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
403948 2012 BD35 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403949 2012 BS37 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
403950 2012 BF39 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403951 2012 BV39 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
403952 2012 BA45 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
403953 2012 BP47 21/12/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
403954 2012 BL48 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
403955 2012 BP48 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403956 2012 BC52 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
403957 2012 BE52 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
403958 2012 BC53 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
403959 2012 BD53 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
403960 2012 BH55 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
403961 2012 BJ55 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
403962 2012 BN56 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
403963 2012 BX56 07/10/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
403964 2012 BR59 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
403965 2012 BA68 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
403966 2012 BC74 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
403967 2012 BA75 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
403968 2012 BA78 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403969 2012 BT78 11/03/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
403970 2012 BY78 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403971 2012 BJ80 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
403972 2012 BQ83 12/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
403973 2012 BV83 13/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
403974 2012 BU87 08/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
403975 2012 BV87 28/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403976 2012 BJ93 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403977 2012 BX93 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
403978 2012 BO100 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
403979 2012 BR103 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
403980 2012 BX103 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
403981 2012 BY103 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403982 2012 BL104 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
403983 2012 BP105 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
403984 2012 BR106 28/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
403985 2012 BG109 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
403986 2012 BO109 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
403987 2012 BD111 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
403988 2012 BW113 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
403989 2012 BR115 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
403990 2012 BK120 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
403991 2012 BJ122 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403992 2012 BS122 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403993 2012 BL124 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
403994 2012 BD128 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
403995 2012 BQ130 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
403996 2012 BU130 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
403997 2012 BX131 30/07/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
403998 2012 BD132 28/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
403999 2012 BR136 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404000 2012 BH137 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

399.000s  • 400.000s  • 401.000s  • 402.000s  • 403.000s  • 404.000s  • 405.000s  • 406.000s  • 407.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001