Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/208001–209000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
208001 1998 HE140 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208002 1998 MT43 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
208003 1998 OJ11 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 880 m MPC · JPL
208004 1998 OO13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
208005 1998 QO5 19/08/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
208006 1998 QW76 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
208007 1998 QD91 28/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
208008 1998 RR27 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208009 1998 SH42 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
208010 1998 SB61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
208011 1998 SV85 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
208012 1998 SX87 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
208013 1998 SY119 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
208014 1998 SH154 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
208015 1998 SM160 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
208016 1998 TK11 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
208017 1998 TX20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
208018 1998 TS28 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
208019 1998 UL13 22/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
208020 1998 UN13 22/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
208021 1998 WU41 24/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208022 1998 XG19 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
208023 1999 AQ10 14/01/1999 Socorro LINEAR 280 m MPC · JPL
208024 1999 AF18 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
208025 1999 FQ16 22/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
208026 1999 JD74 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208027 1999 JQ77 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208028 1999 JY119 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208029 1999 LJ2 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208030 1999 LS33 11/06/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
208031 1999 NE23 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208032 1999 NH30 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
208033 1999 QR 20/08/1999 Kleť Kleť Obs. 1,2 km MPC · JPL
208034 1999 RT28 08/09/1999 Heppenheim Starkenburg Obs. 2,1 km MPC · JPL
208035 1999 RV34 11/09/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,4 km MPC · JPL
208036 1999 RR43 14/09/1999 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
208037 1999 RB49 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
208038 1999 RL81 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208039 1999 RV113 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208040 1999 RS137 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
208041 1999 RE166 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
208042 1999 RR185 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208043 1999 RW190 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
208044 1999 RE218 04/09/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
208045 1999 RT222 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208046 1999 TC55 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
208047 1999 TJ112 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208048 1999 TL149 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
208049 1999 TM157 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208050 1999 TF179 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208051 1999 TJ180 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
208052 1999 TJ193 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
208053 1999 TW208 14/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
208054 1999 TB211 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
208055 1999 TK227 01/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
208056 1999 TK229 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208057 1999 TT264 03/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
208058 1999 TC284 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208059 1999 TK309 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
208060 1999 TS317 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
208061 1999 UP18 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
208062 1999 UP20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
208063 1999 UM33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
208064 1999 UV35 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
208065 1999 UX42 28/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
208066 1999 UQ53 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
208067 1999 VH19 09/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,7 km MPC · JPL
208068 1999 VK48 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
208069 1999 VO58 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
208070 1999 VT72 10/11/1999 Uccle E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
208071 1999 VD73 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
208072 1999 VN91 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
208073 1999 VL98 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
208074 1999 VF100 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208075 1999 VT124 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
208076 1999 VE158 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208077 1999 VW163 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208078 1999 VB167 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
208079 1999 VJ179 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
208080 1999 VV180 07/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
208081 1999 VG206 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208082 1999 WH15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
208083 1999 XN9 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
208084 1999 XB48 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
208085 1999 XL51 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
208086 1999 XO104 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
208087 1999 XK131 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208088 1999 XX144 06/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
208089 1999 XD152 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
208090 1999 XL156 08/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
208091 1999 XM162 13/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208092 1999 XO214 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
208093 1999 XS217 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
208094 1999 YC10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
208095 2000 AB19 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208096 2000 AT88 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
208097 2000 AC145 06/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
208098 2000 AV154 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
208099 2000 AO201 09/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
208100 2000 AC221 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
208101 2000 AW246 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
208102 2000 BX2 26/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
208103 2000 BL6 29/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
208104 2000 BY8 29/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
208105 2000 BH12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
208106 2000 BL20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
208107 2000 BG21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
208108 2000 BS42 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
208109 2000 BA50 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
208110 2000 CH13 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
208111 2000 CC25 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
208112 2000 CM69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
208113 2000 CU73 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
208114 2000 CG99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
208115 2000 CT101 15/02/2000 Socorro LINEAR 260 m MPC · JPL
208116 2000 CD112 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
208117 2000 CJ119 06/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
208118 2000 CM119 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
208119 2000 CE140 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
208120 2000 DG2 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
208121 2000 DT10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
208122 2000 DZ13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
208123 2000 DB24 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
208124 2000 DS43 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
208125 2000 DC49 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
208126 2000 DB53 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208127 2000 DU57 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208128 2000 DF60 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208129 2000 DX62 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
208130 2000 DH66 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
208131 2000 DE91 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
208132 2000 DO110 25/02/2000 Uccle T. Pauwels 3,3 km MPC · JPL
208133 2000 DE114 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
208134 2000 EN7 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
208135 2000 EF15 02/03/2000 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 2,0 km MPC · JPL
208136 2000 EZ27 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
208137 2000 ES28 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
208138 2000 EL31 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208139 2000 EP32 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
208140 2000 EJ34 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
208141 2000 EZ81 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
208142 2000 EL103 12/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
208143 2000 EG141 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
208144 2000 ET153 06/03/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
208145 2000 EX164 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208146 2000 EL168 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
208147 2000 EH172 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
208148 2000 FK4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
208149 2000 FL25 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
208150 2000 FJ34 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
208151 2000 FV67 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
208152 2000 GL54 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208153 2000 GK121 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
208154 2000 GS122 08/04/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
208155 2000 GG158 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
208156 2000 GQ164 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208157 2000 GF186 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
208158 2000 HC7 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
208159 2000 HU15 30/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
208160 2000 HF69 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
208161 2000 HN83 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
208162 2000 KG74 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
208163 2000 NL6 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
208164 2000 OO21 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208165 2000 OL33 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208166 2000 OB42 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208167 2000 OQ60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
208168 2000 PH18 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208169 2000 PH27 02/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
208170 2000 QG 21/08/2000 Prescott P. G. Comba 5,1 km MPC · JPL
208171 2000 QF13 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208172 2000 QM15 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
208173 2000 QM24 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
208174 2000 QZ26 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
208175 2000 QA29 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
208176 2000 QO37 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208177 2000 QR70 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208178 2000 QX73 24/08/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
208179 2000 QP79 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
208180 2000 QW97 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208181 2000 QN109 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
208182 2000 QL119 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
208183 2000 QD129 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
208184 2000 QE132 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208185 2000 QW139 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
208186 2000 QN165 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
208187 2000 QS166 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208188 2000 QO167 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208189 2000 QC188 26/08/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
208190 2000 QY193 29/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
208191 2000 QM202 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
208192 2000 QW203 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208193 2000 QB206 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208194 2000 QP228 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208195 2000 QT228 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
208196 2000 QM246 27/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 4,6 km MPC · JPL
208197 2000 RR8 01/09/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
208198 2000 RV12 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
208199 2000 RF37 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208200 2000 RA38 05/09/2000 Kvistaberg UDAS 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
208201 2000 RL59 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
208202 2000 RK75 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208203 2000 SX8 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208204 2000 SD16 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
208205 2000 SE24 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208206 2000 ST24 26/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
208207 2000 SU43 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
208208 2000 SJ53 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
208209 2000 SQ60 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
208210 2000 SK65 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208211 2000 SV82 24/09/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
208212 2000 SG83 24/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
208213 2000 SW83 24/09/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
208214 2000 SQ88 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208215 2000 SL101 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208216 2000 SK103 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
208217 2000 SW104 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208218 2000 SP109 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208219 2000 SA114 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208220 2000 SL120 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208221 2000 SL127 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208222 2000 SL147 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208223 2000 SE160 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208224 2000 SR206 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
208225 2000 SL207 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208226 2000 SO226 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208227 2000 SM239 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208228 2000 SC247 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208229 2000 SZ249 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
208230 2000 SO254 24/09/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
208231 2000 SR260 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208232 2000 SG262 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
208233 2000 SD265 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208234 2000 SL273 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208235 2000 SV281 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208236 2000 SM299 28/09/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
208237 2000 SH320 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
208238 2000 SS325 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
208239 2000 SN344 29/09/2000 Xinglong SCAP 960 m MPC · JPL
208240 2000 SK359 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
208241 2000 TO20 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
208242 2000 TJ40 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208243 2000 TK45 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208244 2000 TN45 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208245 2000 TP52 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208246 2000 UB19 29/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
208247 2000 US32 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
208248 2000 UF34 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208249 2000 UG42 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208250 2000 UD114 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208251 2000 VQ3 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208252 2000 VM7 01/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
208253 2000 VQ12 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208254 2000 VC19 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208255 2000 VE53 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
208256 2000 VC57 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
208257 2000 VW57 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
208258 2000 VQ61 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208259 2000 WX5 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208260 2000 WT16 21/11/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
208261 2000 WW22 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208262 2000 WN64 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
208263 2000 WZ66 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
208264 2000 WM85 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208265 2000 WJ113 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208266 2000 WQ113 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208267 2000 WQ166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
208268 2000 WC170 23/11/2000 Eskridge G. Hug 1,4 km MPC · JPL
208269 2000 XM 01/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
208270 2000 XQ 01/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
208271 2000 YQ20 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
208272 2000 YX25 22/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208273 2000 YE52 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
208274 2000 YR56 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208275 2000 YA94 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208276 2000 YQ106 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208277 2000 YB110 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208278 2001 AH49 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208279 2001 BG1 17/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208280 2001 BB2 16/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
208281 2001 BL5 19/01/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
208282 2001 BM7 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208283 2001 BS13 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
208284 2001 BS35 17/01/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
208285 2001 BX61 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208286 2001 CZ11 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
208287 2001 CN12 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
208288 2001 CC38 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208289 2001 CC40 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208290 2001 DH1 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
208291 2001 DL14 19/02/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
208292 2001 DO25 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208293 2001 DT52 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
208294 2001 DO78 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
208295 2001 FK4 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
208296 2001 FQ13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
208297 2001 FX23 19/03/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
208298 2001 FL40 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208299 2001 FQ66 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
208300 2001 FA78 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
208301 2001 FY100 17/03/2001 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
208302 2001 FJ109 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
208303 2001 FT118 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
208304 2001 FL133 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
208305 2001 FK145 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
208306 2001 FB158 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
208307 2001 FE191 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
208308 2001 HA3 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208309 2001 HO6 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
208310 2001 HA41 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
208311 2001 HO42 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208312 2001 JA10 15/05/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
208313 2001 KX1 19/05/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
208314 2001 KR9 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
208315 2001 KR22 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
208316 2001 ME 16/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
208317 2001 MF3 20/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
208318 2001 MC18 20/06/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
208319 2001 MF28 24/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
208320 2001 NY6 14/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
208321 2001 NR13 13/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
208322 2001 OS20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
208323 2001 OX110 16/07/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
208324 2001 PR10 08/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
208325 2001 PZ37 11/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
208326 2001 PF53 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
208327 2001 PB60 13/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
208328 2001 QH21 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208329 2001 QT42 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
208330 2001 QN47 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
208331 2001 QN111 18/08/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
208332 2001 QE135 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
208333 2001 QM138 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
208334 2001 QM143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
208335 2001 QV154 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
208336 2001 QE209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
208337 2001 QL209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
208338 2001 QJ210 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
208339 2001 QB226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
208340 2001 QN229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
208341 2001 QB235 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
208342 2001 QC235 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208343 2001 QZ239 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
208344 2001 QZ253 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
208345 2001 QG328 26/08/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
208346 2001 QJ330 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208347 2001 QP333 25/08/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
208348 2001 RT2 09/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 9,3 km MPC · JPL
208349 2001 RX10 11/09/2001 Badlands Badlands Obs. 3,7 km MPC · JPL
208350 2001 RC14 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
208351 Sielmann 2001 RO15 08/09/2001 Drebach A. Knöfel 8,5 km MPC · JPL
208352 2001 RC24 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208353 2001 RY36 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
208354 2001 RO37 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
208355 2001 RK54 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
208356 2001 RP55 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
208357 2001 RY55 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
208358 2001 RQ56 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
208359 2001 RE57 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
208360 2001 RB64 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208361 2001 RP84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
208362 2001 RO95 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
208363 2001 RT122 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
208364 2001 RL123 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
208365 2001 RX138 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
208366 2001 RX144 06/09/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
208367 2001 RC152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
208368 2001 RD153 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208369 2001 SL6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
208370 2001 SA24 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
208371 2001 SA30 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208372 2001 SB33 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208373 2001 SR33 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
208374 2001 SS42 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
208375 2001 SX53 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
208376 2001 SE59 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208377 2001 SO75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
208378 2001 SU77 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
208379 2001 SR78 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
208380 2001 SM89 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
208381 2001 SX90 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
208382 2001 SJ93 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
208383 2001 ST95 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
208384 2001 SO100 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208385 2001 SB130 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
208386 2001 SQ131 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
208387 2001 SJ132 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
208388 2001 SP139 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208389 2001 SZ139 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
208390 2001 SW156 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
208391 2001 SG165 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208392 2001 SX168 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208393 2001 SJ172 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
208394 2001 SD174 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
208395 2001 SY175 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
208396 2001 SZ182 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
208397 2001 SV197 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
208398 2001 SD200 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208399 2001 SW201 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
208400 2001 SF203 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
208401 2001 SV210 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208402 2001 SY210 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
208403 2001 SM217 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208404 2001 SY220 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
208405 2001 SP227 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208406 2001 SD228 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208407 2001 SF231 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
208408 2001 SD234 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
208409 2001 SG241 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
208410 2001 SF242 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
208411 2001 SY243 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
208412 2001 SF251 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
208413 2001 SV268 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
208414 2001 SO274 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
208415 2001 ST274 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
208416 2001 SN283 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
208417 2001 SH293 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208418 2001 SJ302 20/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
208419 2001 SX311 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
208420 2001 SQ324 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
208421 2001 SU333 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
208422 2001 SE340 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
208423 2001 SU342 21/09/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
208424 2001 SF345 23/09/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
208425 Zehavi 2001 SF353 18/09/2001 Apache Point SDSS 5,1 km MPC · JPL
208426 2001 SE355 25/09/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
208427 2001 TU5 10/10/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
208428 2001 TO16 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
208429 2001 TM47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 4,6 km MPC · JPL
208430 2001 TQ51 13/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
208431 2001 TZ69 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208432 2001 TF84 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
208433 2001 TX84 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
208434 2001 TM85 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
208435 2001 TV90 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
208436 2001 TP102 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
208437 2001 TQ108 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
208438 2001 TT109 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
208439 2001 TY111 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
208440 2001 TR119 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
208441 2001 TR125 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
208442 2001 TQ129 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
208443 2001 TZ131 11/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
208444 2001 TT135 13/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
208445 2001 TB137 14/10/2001 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
208446 2001 TZ145 10/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
208447 2001 TT147 10/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
208448 2001 TC157 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
208449 2001 TK163 11/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
208450 2001 TY163 11/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
208451 2001 TT170 13/10/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
208452 2001 TA171 15/10/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
208453 2001 TO172 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
208454 2001 TT177 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
208455 2001 TN181 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
208456 2001 TY185 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
208457 2001 TR200 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
208458 2001 TW205 11/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,7 km MPC · JPL
208459 2001 TG211 13/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
208460 2001 TT213 13/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
208461 2001 TY258 12/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
208462 2001 UR7 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208463 2001 UH32 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
208464 2001 UO44 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208465 2001 UZ70 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
208466 2001 UW71 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
208467 2001 UV77 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
208468 2001 UL85 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
208469 2001 UE92 18/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
208470 2001 UG96 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
208471 2001 UP106 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208472 2001 UY108 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208473 2001 UL113 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
208474 2001 UP122 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208475 2001 UX126 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
208476 2001 UB127 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
208477 2001 UW130 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
208478 2001 UO132 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208479 2001 UC137 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208480 2001 UP138 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208481 2001 US157 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
208482 2001 UZ162 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
208483 2001 UH190 18/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
208484 2001 UD196 18/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
208485 2001 UG211 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
208486 2001 VX50 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
208487 2001 VC58 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
208488 2001 VT63 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208489 2001 VH64 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208490 2001 VA73 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
208491 2001 VH73 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
208492 2001 VA78 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
208493 2001 VH81 12/11/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
208494 2001 VE91 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
208495 2001 VP91 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
208496 2001 VW96 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
208497 2001 VH105 12/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
208498 2001 VU111 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208499 Shokasonjuku 2001 WN2 17/11/2001 Kuma Kogen A. Nakamura 5,6 km MPC · JPL
208500 2001 WW8 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
208501 2001 WK17 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208502 2001 WX36 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
208503 2001 WX78 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208504 2001 WM86 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208505 2001 WA91 21/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
208506 2001 WB93 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208507 2001 XO 06/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
208508 2001 XA12 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
208509 2001 XG60 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208510 2001 XR61 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208511 2001 XQ90 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
208512 2001 XZ106 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208513 2001 XH107 10/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
208514 2001 XJ117 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208515 2001 XC121 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208516 2001 XH127 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208517 2001 XQ129 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208518 2001 XA150 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
208519 2001 XU190 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208520 2001 XA196 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208521 2001 XX197 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208522 2001 XY203 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208523 2001 XB214 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208524 2001 XW222 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208525 2001 XG223 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
208526 2001 XD245 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
208527 2001 XX248 15/12/2001 Cima Ekar ADAS 1,6 km MPC · JPL
208528 2001 YB42 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208529 2001 YS78 18/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
208530 2001 YV85 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208531 2001 YF99 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
208532 2001 YP121 17/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
208533 2001 YO125 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208534 2001 YD129 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208535 2001 YM134 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208536 2001 YF151 19/12/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
208537 2001 YX152 19/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
208538 2002 AX8 09/01/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 620 m MPC · JPL
208539 2002 AM13 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
208540 2002 AY19 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208541 2002 AZ40 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208542 2002 AM66 12/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
208543 2002 AK84 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208544 2002 AE92 12/01/2002 Cerro Tololo DLS 1,4 km MPC · JPL
208545 2002 AO99 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208546 2002 AS103 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208547 2002 AN109 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
208548 2002 AW110 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208549 2002 AH111 09/01/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
208550 2002 AQ115 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208551 2002 AJ126 12/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
208552 2002 AX126 13/01/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
208553 2002 AL165 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208554 2002 AT177 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208555 2002 AM178 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208556 2002 AY178 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208557 2002 AJ184 07/01/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
208558 2002 AF186 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208559 2002 AR202 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208560 2002 AT205 13/01/2002 Apache Point SDSS 5,3 km MPC · JPL
208561 2002 BF20 22/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
208562 2002 BP29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
208563 2002 CL4 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208564 2002 CT10 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
208565 2002 CT11 06/02/2002 Socorro LINEAR APO 1,4 km MPC · JPL
208566 2002 CP19 04/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
208567 2002 CQ20 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
208568 2002 CH22 05/02/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
208569 2002 CF23 05/02/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
208570 2002 CR23 06/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
208571 2002 CE24 06/02/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
208572 2002 CS30 06/02/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
208573 2002 CT31 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208574 2002 CR32 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208575 2002 CE33 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208576 2002 CY34 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208577 2002 CS69 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208578 2002 CY69 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
208579 2002 CV73 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208580 2002 CH79 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208581 2002 CT79 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208582 2002 CF93 07/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
208583 2002 CR94 07/02/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
208584 2002 CG95 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
208585 2002 CF100 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208586 2002 CL114 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208587 2002 CQ114 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
208588 2002 CJ115 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208589 2002 CW117 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
208590 2002 CN127 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208591 2002 CO132 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208592 2002 CW139 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208593 2002 CQ140 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208594 2002 CU140 08/02/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
208595 2002 CD142 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208596 2002 CN143 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208597 2002 CC159 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208598 2002 CN159 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208599 2002 CS160 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208600 2002 CT161 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
208601 2002 CQ199 10/02/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
208602 2002 CB208 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
208603 2002 CE210 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
208604 2002 CG211 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208605 2002 CV215 10/02/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
208606 2002 CB218 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208607 2002 CX223 11/02/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
208608 2002 CN236 08/02/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
208609 2002 CY243 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208610 2002 CB254 04/02/2002 Cima Ekar ADAS 1,1 km MPC · JPL
208611 2002 CP256 04/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
208612 2002 CR256 04/02/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
208613 2002 CK265 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
208614 2002 CE270 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
208615 2002 DG6 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
208616 2002 DR15 16/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
208617 2002 EB3 09/03/2002 Socorro LINEAR APO 1,0 km MPC · JPL
208618 2002 EX4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,1 km MPC · JPL
208619 2002 EP13 03/03/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
208620 2002 EQ29 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208621 2002 EL42 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208622 2002 ET47 12/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
208623 2002 EG49 12/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
208624 2002 EZ49 12/03/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
208625 2002 EW59 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208626 2002 EU61 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
208627 2002 EJ72 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208628 2002 EE80 12/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
208629 2002 EY83 09/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
208630 2002 EA85 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208631 2002 ED88 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208632 2002 ET88 09/03/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
208633 2002 EC90 12/03/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
208634 2002 EF91 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208635 2002 EC92 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208636 2002 EE92 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208637 2002 EA96 15/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208638 2002 EJ100 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
208639 2002 EX100 05/03/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
208640 2002 EV102 09/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
208641 2002 EY103 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
208642 2002 EZ103 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
208643 2002 EG106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
208644 2002 EP108 09/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
208645 2002 ET110 09/03/2002 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
208646 2002 EE111 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
208647 2002 EX119 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
208648 2002 EP123 12/03/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
208649 2002 EQ124 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
208650 2002 EX134 13/03/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
208651 2002 EX151 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
208652 2002 ET155 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
208653 2002 FU3 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
208654 2002 FZ8 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
208655 2002 FG12 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208656 2002 FG13 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208657 2002 FE16 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
208658 2002 FJ17 17/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
208659 2002 FX21 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
208660 2002 FU31 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
208661 2002 GE4 09/04/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
208662 2002 GD6 13/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
208663 2002 GF11 12/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
208664 2002 GN11 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
208665 2002 GJ12 15/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
208666 2002 GW15 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
208667 2002 GD17 15/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
208668 2002 GE26 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208669 2002 GY37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
208670 2002 GW47 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
208671 2002 GS48 04/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
208672 2002 GW65 08/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
208673 2002 GU70 08/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
208674 2002 GG82 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208675 2002 GW83 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
208676 2002 GN86 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208677 2002 GE90 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
208678 2002 GC94 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
208679 2002 GD94 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208680 2002 GZ94 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208681 2002 GL97 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
208682 2002 GT105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
208683 2002 GZ111 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208684 2002 GE113 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
208685 2002 GG126 12/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
208686 2002 GZ126 12/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
208687 2002 GF127 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
208688 2002 GR140 13/04/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
208689 2002 GR142 13/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
208690 2002 GK150 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208691 2002 GZ161 14/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
208692 2002 GS163 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
208693 2002 GA164 14/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
208694 2002 GB175 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208695 2002 GZ181 12/04/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
208696 2002 HS2 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208697 2002 HS3 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
208698 2002 HW3 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208699 2002 HG4 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208700 2002 JK 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
208701 2002 JB8 06/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
208702 2002 JC23 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208703 2002 JL24 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208704 2002 JT30 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208705 2002 JX33 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208706 2002 JS42 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208707 2002 JL51 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
208708 2002 JT55 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208709 2002 JD61 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208710 2002 JR69 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208711 2002 JG74 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
208712 2002 JR77 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208713 2002 JM83 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208714 2002 JF95 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208715 2002 JW95 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208716 2002 JZ95 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208717 2002 JD104 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208718 2002 JP105 12/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208719 2002 JJ114 14/05/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
208720 2002 JS114 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
208721 2002 JT117 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
208722 2002 JD119 05/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
208723 2002 JP130 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208724 2002 JV130 08/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
208725 2002 JY141 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
208726 2002 KD3 18/05/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
208727 2002 KZ3 18/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
208728 2002 LO1 02/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
208729 2002 LK8 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208730 2002 LJ26 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208731 2002 LY29 09/06/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
208732 2002 LS30 03/06/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
208733 2002 LS50 07/06/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
208734 2002 NY13 04/07/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
208735 2002 NJ17 13/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
208736 2002 NL24 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
208737 2002 NX25 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
208738 2002 NS26 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208739 2002 NF30 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
208740 2002 NA34 14/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
208741 2002 NA38 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
208742 2002 NA44 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
208743 2002 NL47 14/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
208744 2002 NL56 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208745 2002 NV60 14/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
208746 2002 NW60 08/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
208747 2002 NK62 03/07/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
208748 2002 NO67 05/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
208749 2002 OD5 16/07/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
208750 2002 OW5 20/07/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
208751 2002 OD17 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
208752 2002 PC4 04/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
208753 2002 PG5 04/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
208754 2002 PY11 04/08/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
208755 2002 PF15 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
208756 2002 PK15 06/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
208757 2002 PR43 04/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208758 2002 PU48 10/08/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
208759 2002 PO59 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
208760 2002 PB62 08/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
208761 2002 PF64 03/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
208762 2002 PP65 05/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
208763 2002 PA74 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
208764 2002 PT86 13/08/2002 Tenagra Tenagra Obs. 3,7 km MPC · JPL
208765 2002 PP87 13/08/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
208766 2002 PP106 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
208767 2002 PY109 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
208768 2002 PZ109 13/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
208769 2002 PK113 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208770 2002 PO115 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
208771 2002 PE126 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
208772 2002 PR134 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
208773 2002 PZ137 15/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
208774 2002 PG140 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
208775 2002 PL142 14/08/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
208776 2002 PL156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,9 km MPC · JPL
208777 2002 PT165 08/08/2002 Palomar A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
208778 2002 PF167 08/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
208779 2002 PB178 08/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
208780 2002 PO184 15/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
208781 2002 QS2 16/08/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
208782 2002 QZ8 19/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
208783 2002 QV9 20/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
208784 2002 QK10 17/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
208785 2002 QQ13 26/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
208786 2002 QA32 29/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
208787 2002 QX32 29/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
208788 2002 QL36 28/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
208789 2002 QJ38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
208790 2002 QV46 30/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
208791 2002 QT49 29/08/2002 Palomar R. Matson 2,9 km MPC · JPL
208792 2002 QJ61 17/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
208793 2002 QF65 17/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
208794 2002 QV68 27/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
208795 2002 QG69 18/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
208796 2002 QC71 18/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
208797 2002 QL72 28/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
208798 2002 QN74 29/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
208799 2002 QL78 27/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
208800 2002 QP78 18/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
208801 2002 QU90 30/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
208802 2002 QD91 30/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
208803 2002 QL91 17/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
208804 2002 QW92 29/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
208805 2002 QY95 18/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
208806 2002 QT99 29/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
208807 2002 QN105 29/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
208808 2002 QL107 16/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
208809 2002 QW109 17/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
208810 2002 QB119 18/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
208811 2002 RQ 03/09/2002 Ondřejov P. Kušnirák 4,2 km MPC · JPL
208812 2002 RE3 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
208813 2002 RF6 01/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
208814 2002 RR7 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
208815 2002 RX10 04/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
208816 2002 RV12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
208817 2002 RQ14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
208818 2002 RF16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
208819 2002 RV16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
208820 2002 RY19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
208821 2002 RF20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
208822 2002 RX26 05/09/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
208823 2002 RJ27 04/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
208824 2002 RK40 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
208825 2002 RZ40 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208826 2002 RK41 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
208827 2002 RP43 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
208828 2002 RM46 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208829 2002 RW52 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
208830 2002 RB58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
208831 2002 RM68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
208832 2002 RV71 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
208833 2002 RZ79 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
208834 2002 RN114 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
208835 2002 RL122 08/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
208836 2002 RY131 11/09/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
208837 2002 RJ139 10/09/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
208838 2002 RL144 11/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
208839 2002 RA157 11/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
208840 2002 RH158 11/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
208841 2002 RH159 11/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
208842 2002 RY165 13/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
208843 2002 RL167 13/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
208844 2002 RV171 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
208845 2002 RJ175 13/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
208846 2002 RB177 13/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
208847 2002 RD194 12/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
208848 2002 RG196 12/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
208849 2002 RN205 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
208850 2002 RS228 14/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
208851 2002 RY244 15/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
208852 2002 RV246 14/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
208853 2002 RF265 15/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
208854 2002 RX274 04/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
208855 2002 RJ275 04/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
208856 2002 SV9 27/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
208857 2002 SC14 27/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
208858 2002 SN22 26/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
208859 2002 SE24 27/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
208860 2002 SO26 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
208861 2002 SH32 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
208862 2002 SM38 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
208863 2002 SM42 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
208864 2002 SB48 30/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
208865 2002 SA63 16/09/2002 Palomar R. Matson 1,9 km MPC · JPL
208866 2002 SV70 16/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
208867 2002 TK1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
208868 2002 TL4 01/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208869 2002 TR11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
208870 2002 TA15 01/10/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
208871 2002 TX15 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
208872 2002 TX31 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
208873 2002 TP33 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
208874 2002 TL41 02/10/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
208875 2002 TV43 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
208876 2002 TD46 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
208877 2002 TP55 02/10/2002 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
208878 2002 TX57 02/10/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
208879 2002 TF58 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208880 2002 TJ65 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
208881 2002 TC71 03/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
208882 2002 TU77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
208883 2002 TK86 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
208884 2002 TG90 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
208885 2002 TU93 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
208886 2002 TD95 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208887 2002 TZ97 03/10/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
208888 2002 TT98 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
208889 2002 TU99 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
208890 2002 TB112 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208891 2002 TS113 03/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
208892 2002 TD116 03/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
208893 2002 TG118 03/10/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
208894 2002 TE120 03/10/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
208895 2002 TC125 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
208896 2002 TO133 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
208897 2002 TM141 03/10/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
208898 2002 TK148 05/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
208899 2002 TF149 05/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
208900 2002 TD152 05/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
208901 2002 TQ159 05/10/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
208902 2002 TA161 05/10/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
208903 2002 TU161 05/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
208904 2002 TS170 03/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
208905 2002 TJ200 09/10/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,3 km MPC · JPL
208906 2002 TT209 06/10/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
208907 2002 TO219 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208908 2002 TR224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
208909 2002 TP239 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208910 2002 TF249 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
208911 2002 TR279 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
208912 2002 TN281 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
208913 2002 TF290 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
208914 2002 TD313 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
208915 Andrewashcraft 2002 TU314 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
208916 Robertcaldwell 2002 TN317 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
208917 Traviscarter 2002 TX362 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
208918 2002 TO380 05/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
208919 2002 UW1 28/10/2002 Nogales C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,5 km MPC · JPL
208920 2002 US2 28/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
208921 2002 UA9 28/10/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
208922 2002 UH10 28/10/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
208923 2002 UZ11 30/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
208924 2002 UB32 30/10/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
208925 2002 UF32 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
208926 2002 UO36 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
208927 2002 UW47 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
208928 2002 UF73 31/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
208929 2002 UJ74 30/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
208930 2002 UU76 31/10/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
208931 2002 VB3 01/11/2002 La Palma La Palma Obs. 3,4 km MPC · JPL
208932 2002 VA5 03/11/2002 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
208933 2002 VJ12 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
208934 2002 VR27 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
208935 2002 VS38 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
208936 2002 VG42 05/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
208937 2002 VQ43 04/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
208938 2002 VV44 04/11/2002 La Palma La Palma Obs. 2,7 km MPC · JPL
208939 2002 VR50 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
208940 2002 VE57 06/11/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
208941 2002 VA59 06/11/2002 Needville Needville Obs. 3,4 km MPC · JPL
208942 2002 VT59 03/11/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
208943 2002 VY95 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
208944 2002 VH106 12/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
208945 2002 VK111 13/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
208946 2002 VO116 13/11/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
208947 2002 VQ122 13/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
208948 2002 VA140 13/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
208949 2002 VS140 12/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
208950 2002 VP141 14/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
208951 2002 WE2 23/11/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
208952 2002 WU4 21/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
208953 2002 WA6 24/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
208954 2002 WE7 24/11/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
208955 2002 WM22 25/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
208956 2002 XV 01/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
208957 2002 XE10 02/12/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
208958 2002 XW10 03/12/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
208959 2002 XG12 03/12/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
208960 2002 XC14 02/12/2002 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
208961 2002 XY14 07/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
208962 2002 XK28 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
208963 2002 XX56 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
208964 2002 XS58 11/12/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
208965 2002 XF61 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
208966 2002 XX63 11/12/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
208967 2002 XC76 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208968 2002 XR76 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
208969 2002 XW82 13/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
208970 2002 XR91 04/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 6,3 km MPC · JPL
208971 2002 XP92 05/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 5,1 km MPC · JPL
208972 2002 XB95 05/12/2002 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
208973 2002 XL100 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
208974 2002 XM118 03/12/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
208975 2002 YE 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
208976 2002 YC5 28/12/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
208977 2002 YA10 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
208978 2002 YO15 31/12/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
208979 2002 YN18 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208980 2002 YP22 31/12/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
208981 2002 YZ25 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208982 2003 AV8 03/01/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
208983 2003 AZ8 03/01/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
208984 2003 AP11 01/01/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
208985 2003 AT11 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
208986 2003 AJ14 02/01/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
208987 2003 AV21 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
208988 2003 AU26 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
208989 2003 AC54 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
208990 2003 AO54 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
208991 2003 AD61 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
208992 2003 AX64 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
208993 2003 AZ69 08/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
208994 2003 AY71 10/01/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
208995 2003 AV81 12/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
208996 2003 AZ84 13/01/2003 Palomar C. Trujillo, M. E. Brown 844 km MPC · JPL
208997 2003 AN88 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
208998 2003 AW88 03/01/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
208999 2003 BC1 24/01/2003 Pla D'Arguines R. Ferrando 5,8 km MPC · JPL
209000 2003 BY7 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

204.000s  • 205.000s  • 206.000s  • 207.000s  • 208.000s  • 209.000s  • 210.000s  • 211.000s  • 212.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001